در حال بار گذاری
امروز: چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷

گزارش هفته نامه امانت

۴۹ گزارش هفته نامه امانت

وقف مشارکتي-رسانه اي بعد نويني از وقف در راستاي گره گشايي نياز جامعه

تهيه و تنظيم: اعظم شکري گروه فرهنگي:وقف جامعه و آينده را مي‌سازد ،وقف بهترين راه براي تعديل اقتصادي و ثروت، هم‏سطح‌کردن جامعه دستگيري از مستمندان، نشر علم و دانش است، همچنين مي‌‏توان گفت وقف صفات رذيله مانند حرص و دنياپرستي را ريشه‌‏کن مي‌‏کند و نوع‌دوستي را مي‏پروراند.

[ ۹۷/۰۶/۰۵ ]

۷۷ گزارش هفته نامه امانت

روز خبرنگار مي گذرد و دغدغه ها و مشکلات همچنان باقي است

گروه گزارش:قصه‌ پرغصه مشکلات و دغدغه‌هاي خبرنگاران سال‌هاي سال است که از سوي اصحاب رسانه براي مسوولان در رده‌هاي مختلف مديريتي مطرح مي‌شود و همچنان در انتظار رسيدگي مي باشد و متاسفانه رفع و حل اين مشکلات به جايي نرسيده است.

[ ۹۷/۰۵/۲۲ ]

۷۲ گزارش هفته نامه امانت

تحقق توسعه پايدار و همه جانبه استان با توسعه زيرساخت هاي حمل و نقل

گروه گزارش:کمک به توسعه زيرساخت_هاي حمل و نقل و توسعه راههاي دسترسي به مناطق مرزي با هدف توسعه پايدار و همه جانبه آذربايجان غربي در اولويت برنامه هاي کاري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قرار دارد.

[ ۹۷/۰۵/۰۸ ]

۶۸ گزارش هفته نامه امانت

فعاليت ستاد احياي درياچه اروميه تاکنون تنها براي تثبيت درياچه بوده است

گروه گزارش:مدير تحقيق و برنامه ريزي ستاد احياي درياچه اروميه در کشور گفت: فعاليت هاي ستاد احياي درياچه اروميه تاکنون براي تثبيت وضعيت آن بوده و ما اکنون براي احياي آن دو سال عقب هستيم. وضعيت نامعلوم درياچه اروميه، اقدامات ستاد احيا و نظريه علمي و جالب توجه محققان زمين شناسان ارشد کشور، بيم و اميدي ناموزون را در دل مردمان آذربايجان غربي به وجود آورده است.

[ ۹۷/۰۵/۰۸ ]

۱۰۸ گزارش هفته نامه امانت

صرفه جويي در مصرف آب واژه اي مغفول در فرهنگ جامعه

گروه گزارش:متاسفانه نهادينه سازي فرهنگ صرفه‌جويي در جامعه و آموزش و آشنا کردن شهروندان با مصرف بهينه به درستي در جامعه اجرا و پياده سازي نشده و عمدتا مشکلات موجود در حوزه کمبود منابع به ويژه منابع آبي از اين موضوع ناشي مي_شود.

[ ۹۷/۰۵/۰۱ ]

۸۱ گزارش هفته نامه امانت

الگو سازي هاي بي حجابي با دوره اصلاحات ازسينما پا به جامعه گذاشت

گروه گزارش:عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي و فضاي مجازي کشور گفت: با شروع دوره اصلاحات از سال 76 و با پرده دري هنر پيشه هاي سينما الگو سازي هاي بي حجابي در کشور صورت پذيرفت.

[ ۹۷/۰۴/۲۵ ]

۸۶ گزارش هفته نامه امانت

شهرداري اروميه با 80 ميليارد تومان بدهي به سازمان تامين اجتماعي رکورد دار شد

گروه گزارش:مدير کل تامين اجتماعي استان گفت: مجموع طلب اين سازمان از کارفرمايان و دستگاه هاي دولتي و خصوصي 220 ميليارد تومان بوده که بيشترين آن به مبلغ بيش از 80 ميليارد تومان مربوط به شهرداري اروميه است.

[ ۹۷/۰۴/۱۱ ]

۱۵۰ گزارش هفته نامه امانت

غفلت دولت از ظرفيت اقتصادي بازارچه‌هاي مرزي آذربايجان غربي

گروه گزارش:بازارچه‌هاي مرزي آذربايجان غربي به عنوان يک ظرفيت بالقوه اقتصادي در سال‌هاي متمادي مورد غفلت دولت‌ها قرار گرفته‌اند به طوري که رونق اقتصادي آنچناني در اين بازارچه‌ها مشاهده نمي‌شود که تبعات اين رکود زندگي مرزنشينان را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

[ ۹۷/۰۴/۱۱ ]

نظر سنجی