در حال بار گذاری
امروز: شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷

گزارش هفته نامه امانت

۴۶ گزارش هفته نامه امانت

پتانسيل هاي مرزي استان نيازمند ارائه برنامه راهبردي

گروه گزارش:توسعه صادرات غير نفتي آذربايجان غربي در حوزه فرامرزي در واقع يکي از راهبردهاي توسعه اشتغال است، لذا مي بايست براي توسعه صادرات برنامه راهبردي ارائه کرد.

[ ۹۷/۰۹/۱۹ ]

۱۸۳ گزارش هفته نامه امانت

کاهش 38 درصدي توليد سيب در آذربايجان غربي

گروه گزارش:رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي گفت: ميزان توليد سيب استان در سال 96، يک ميليون و 208 هزار و 420 تن بوده است عنوان کرد: پيشبيني مي شود ميزان توليد سيب در سالجاري به حدود 750 هزار تن برسد.

[ ۹۷/۰۸/۰۷ ]

۱۷۰ گزارش هفته نامه امانت

اداره کل هواشناسي استان از کمبود رادار هواشناسي رنج مي برد

گروه گزارش:مدير کل اداره هواشناسي آذربايجان غربي گفت: متاسفانه نبود رادار هواشناسي در آذربايجان غربي يک خلل و کمبود در عمليات هواشناسي استان محسوب مي شود، طي جلسه و مکاتباتي که با استاندار بعمل آمد و در نتيجه طي مکاتبات وي با مديريت برنامه ريزي کشور مقرر گرديد از محل اعتبارات ملي ديدگاهي را براي رادار هواشناسي استان در نظر بگيرند.

[ ۹۷/۰۷/۳۰ ]

۲۰۰ گزارش هفته نامه امانت

وقف مشارکتي-رسانه اي بعد نويني از وقف در راستاي گره گشايي نياز جامعه

تهيه و تنظيم: اعظم شکري گروه فرهنگي:وقف جامعه و آينده را مي‌سازد ،وقف بهترين راه براي تعديل اقتصادي و ثروت، هم‏سطح‌کردن جامعه دستگيري از مستمندان، نشر علم و دانش است، همچنين مي‌‏توان گفت وقف صفات رذيله مانند حرص و دنياپرستي را ريشه‌‏کن مي‌‏کند و نوع‌دوستي را مي‏پروراند.

[ ۹۷/۰۶/۰۵ ]

۲۱۸ گزارش هفته نامه امانت

روز خبرنگار مي گذرد و دغدغه ها و مشکلات همچنان باقي است

گروه گزارش:قصه‌ پرغصه مشکلات و دغدغه‌هاي خبرنگاران سال‌هاي سال است که از سوي اصحاب رسانه براي مسوولان در رده‌هاي مختلف مديريتي مطرح مي‌شود و همچنان در انتظار رسيدگي مي باشد و متاسفانه رفع و حل اين مشکلات به جايي نرسيده است.

[ ۹۷/۰۵/۲۲ ]

۱۹۱ گزارش هفته نامه امانت

تحقق توسعه پايدار و همه جانبه استان با توسعه زيرساخت هاي حمل و نقل

گروه گزارش:کمک به توسعه زيرساخت_هاي حمل و نقل و توسعه راههاي دسترسي به مناطق مرزي با هدف توسعه پايدار و همه جانبه آذربايجان غربي در اولويت برنامه هاي کاري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قرار دارد.

[ ۹۷/۰۵/۰۸ ]

۲۰۷ گزارش هفته نامه امانت

فعاليت ستاد احياي درياچه اروميه تاکنون تنها براي تثبيت درياچه بوده است

گروه گزارش:مدير تحقيق و برنامه ريزي ستاد احياي درياچه اروميه در کشور گفت: فعاليت هاي ستاد احياي درياچه اروميه تاکنون براي تثبيت وضعيت آن بوده و ما اکنون براي احياي آن دو سال عقب هستيم. وضعيت نامعلوم درياچه اروميه، اقدامات ستاد احيا و نظريه علمي و جالب توجه محققان زمين شناسان ارشد کشور، بيم و اميدي ناموزون را در دل مردمان آذربايجان غربي به وجود آورده است.

[ ۹۷/۰۵/۰۸ ]

۲۶۹ گزارش هفته نامه امانت

صرفه جويي در مصرف آب واژه اي مغفول در فرهنگ جامعه

گروه گزارش:متاسفانه نهادينه سازي فرهنگ صرفه‌جويي در جامعه و آموزش و آشنا کردن شهروندان با مصرف بهينه به درستي در جامعه اجرا و پياده سازي نشده و عمدتا مشکلات موجود در حوزه کمبود منابع به ويژه منابع آبي از اين موضوع ناشي مي_شود.

[ ۹۷/۰۵/۰۱ ]

نظر سنجی