در حال بار گذاری
امروز: يکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰

۸ گزارش استانی

آرتمياي درياچه اروميه آذربايجان‌غربي را به بودجه دولتي بي نياز مي‌کند

گروه گزارش: آرتميا به تنها موجود زنده درياچه اروميه مشهور است که ارزش اقتصادي نهفته در آن به طلاي پنهان در نگين آبي آذربايجان شهرت دارد؛ اما اين گنج نهفته در درياچه اين روزها حال روز خوبي ندارد و بايد با تغيير اين وضعيت، به سمت احياي محيط طبيعي زندگي آن و همچنين بهره برداري اصولي از آن همت گماشت.

[ ۰۰/۱۰/۲۷ ]

۱۳ گزارش استانی

بد قولي ها موتور اتوبوس هاي اروميه را خاموش کرد

گروه گزارش: رانندگان و بهره برداران اتوبوس‌هاي بخش خصوصي سازمان اتوبوسراني شهرداري اروميه، پس از عملي نشدن مطالباتشان، طي روزهاي اخير دست به تجمع و اعتراض زدند و دست از کار کشيدند.

[ ۰۰/۱۰/۲۷ ]

۶ گزارش استانی

پايان نگران‌کننده يک رويداد

گروه گزارش: تا آغاز دومين نمايشگاه مجازي کتاب تهران چيزي نمانده است و با اين حال، نمايشگاه مجازي کتاب استان آذربايجان غربي با احوالي نگران‌کننده به پايان مي‌رسد؛ نگراني‌اي که البته بررسي‌ها مي‌گويند که چندان هم دور از انتظار نيست.

[ ۰۰/۱۰/۲۷ ]

۱۰ گزارش استانی

خطرفاسدشدن محصولات در قطب سيب ايران

سکينه اسمي گروه گزارش:520 هزار تن سيب در سردخانه هاي استان آذربايجان غربي به عنوان قطب سيب ايران، انباشته شده و تنها دوماه براي صادرات و جلوگيري از خراب شدن اين محصول فرصت باقي است.

[ ۰۰/۱۰/۲۷ ]

۱۳ گزارش استانی

کرونا درآذربايجان‌غربي کاهش اميدوارکننده آمار و افزايش نگراني از اميکرون

گروه گزارش: وضعيت کرونا در آذربايجان غربي به شرايط بسيار خوبي نسبت به بهار، تابستان و پاييز امسال رسيده و آمارهاي مربوط به ابتلا، بستري و فوت کاهش اميدوارکننده اي داشته ولي به موازات کم شدن رعايت پروتکل ها، نگراني از غلبه سويه اميکرون نيز افزايش يافته است.

[ ۰۰/۱۰/۲۰ ]

۲۲ گزارش استانی

بلاتکليفي 500 هکتاري بافت تاريخي اروميه

سکينه اسمي گروه گزارش: با وجود تدوين و ابلاغ قانون ويژه حفاظت از بافت تاريخي هم اکنون 500 هکتار بافت تاريخي اروميه در بلاتکليفي به سر مي برد و متوليان توپ اجراي قانون را به زمين يکديگر مي اندازند.

[ ۰۰/۱۰/۲۰ ]

۲۱ گزارش استانی

170 واحد فناور و دانش بنيان مقدمه‌اي براي توسعه آذربايجان‌غربي

گروه گزارش: پيشرفت کشور هميشه در سايه توسعه علم و فناوري شتاب گرفته و آباداني براي ساير بخش‌ها را نيز به ارمغان آورده است و در اين بين آذربايجان‌غربي با داشتن 170 شرکت فناور و دانش بنيان فرصتي براي توسعه دارد تا روند پيشرفت در شمال‌غربي‌ترين نقطه کشور به همت دولت مردمي سرعت گيرد.

[ ۰۰/۱۰/۲۰ ]

۳۵ گزارش استانی

کشاورزي دانش بنيان حلقه مفقوده در احياي درياچه اروميه

گروه گزارش: کشاورزي سنتي و نبود بهره وري از منابع آب و خاک موضوعي است که از 2 دهه قبل با بروز بحران کم آبي درياچه اروميه مورد انتقاد کارشناسان آب، محيط زيست و حتي بخش کشاوزري بوده و بسياري از صاحب نظران، کشاورزي دانش بنيان را حلقه مفقوده اين بخش و راهکار حل مشکلات مي‌دانند.

[ ۰۰/۱۰/۱۳ ]

نظر سنجی