در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۷

۱ گزارش استانی

نسل جوان ايراني اسير شبکه هاي مجازي

گروه اجتماعي: استاد جامعه شناسي دانشگاه اروميه گفت : نسل جوان که تمدن و پيشرفت جامعه در دست آنان است، اسير شبکه هاي مجازي شده اند.

[ ۹۷/۰۲/۰۳ ]

۱ گزارش استانی

اگر درياچه اروميه آب ندارد اما براي برخي نان دارد

گروه اجتماعي:نماينده مردم اروميه در مجلس گفت: هرچند ديگر درياچه اروميه آب ندارد اما با شروع کار ستاد احيا، براي خيلي‌ها نان داشته است.

[ ۹۷/۰۲/۰۳ ]

۱ گزارش استانی

ترويج کتابخواني در اروميه با مشارکت خودجوش مردمي

توحيد محمودپور گروه فرهنگي: فرهنگ کتابخواني در يک جامعه با مشارکت خودجوش گروه ها و انجمن هاي رسمي و غيررسمي دچار تحول مي شود و دورهمي ادبيات در اروميه يکي از مصاديق آن به شمار مي رود.

[ ۹۷/۰۲/۰۳ ]

۱ گزارش هفته نامه امانت

انتظار جامعه پشت چراغ زرد سلامت زنان

گروه تندرستي:زنان به عنوان پايه‌هاي اصلي خانواده و محور اساسي سلامت، رشد، پويايي و اعتلاي خانواده و جامعه هستند از اين رو لازم است نگاه ويژه اي به »سلامت« اين قشر صورت بگيرد.

[ ۹۷/۰۲/۰۳ ]

۱۸ گزارش استانی

واردات آب گزينه جديد احياي درياچه اروميه

سکينه اسمي گروه گزارش: بيش از دو دهه است دومين درياچه شور دنيا شرايط سختي را سپري مي‌کند و تاکنون طرح‌هاي احيا نتوانسته شرايط آن را بهبود بخشد، کاهش بارش‌ها به همراه کم‌آبي در حوزه آبريز درياچه اروميه اين بار مسئولان را ناچار به روي آوردن به گزينه‌هاي جديد ازجمله واردات آب از کشورهاي همسايه کرده است.

[ ۹۷/۰۱/۲۷ ]

۱۵ گزارش استانی

تعلل پيمانکار پروژه قطار مراغه به اروميه پذيرفتني نيست

گروه گزارش: عمليات اجرايي راه آهن اروميه – مراغه از سال 80 به طول 185 کيلومتردر پنج قطعه آغاز شده و روند اجراي آن هنوز به پايان نرسيده، اين در حالي است که بر اساس آخرين وعده دولتي ها قرار بود پايان سال 96 طرح خاتمه يابد.

[ ۹۷/۰۱/۲۷ ]

۱۴ گزارش استانی

در موضوع درياچه اجماع فني داريم، ولي اراده سياسي قاطع نه!

گروه اجتماعي:بالا رفتن آب درياچه در فصل بارش و پايين آمدن آن در فصل گرما؛ اين وضعيت حال حاضر درياچه اروميه است که به نظر مي‌رسيد، براي هميشه خشک شده و از بين رفته، ولي در سايه برخي اقدامات در وضعيت فعلي تثبيت شده است. اقداماتي که قرار بود به احياي درياچه منجر شود اما اين گونه نشده است.

[ ۹۷/۰۱/۲۷ ]

۲۳ گزارش هفته نامه امانت

درياچه اروميه روند طبيعي خود را طي مي‌کند

الميرا نوري گروه گزارش:با مقايسه ديروز و امروز کره زمين در مي يابيم که نميشود دوباره آب را به درياچه ها برگرداند ولي مي‌شود در مقابل آثار سوء آن ايستادگي کرد.

[ ۹۷/۰۱/۲۰ ]

نظر سنجی