در حال بار گذاری
امروز: يکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷

۱۰ گزارش استانی

سيب هايي که تاناکورا شدند

گروه گزارش:شهرستان سلماس بعنوان يکي از مناطق مهم توليد سيب درختي در سطح استان و کشور مطرح است اما امسال باغداران اين شهرستان سيب را بجاي جعبه گيري و دپو در سردخانه، بصورت زيردرختي به فروش رساندند.

[ ۹۷/۰۸/۲۱ ]

۲۴ گزارش استانی

آذربايجان غربي نيازمند توسعه صنعت چاپ

گروه گزارش:آذربايجان غربي به لحاظ موقعيت هاي مرزي وقطب بودن در توليد محصولات وفرآورده هاي کشاورزي ودامي ونياز مندي اين صنايع به چاپ و بسته بندي توليدات آن ها است.

[ ۹۷/۰۸/۱۴ ]

۲۲ گزارش استانی

تغيير نگرش و باور نجات درياچه اروميه بايد در جامعه همه گير شود

گروه گزارش:دبير کارگروه آب و سامانه_هاي آبياري سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي در جلسه بررسي چالشها و راهکارهاي اجرايي طرح احياي درياچه اروميه و انتقال يافته هاي تحقيقاتي اظهار داشت: تغيير نگرش و باور نجات درياچه اروميه بايد در جامعه همه گير شود.

[ ۹۷/۰۸/۱۴ ]

۱۸ گزارش استانی

سود هنگفت،پشت‌پرده تکدي گري شبکه اي در اروميه

گروه گزارش:متکديان غيربومي در اروميه روز بروز به‌صورت چشم‌گيري افزايش يافته و همين موضوع ذهن‌ها را مشغول خود مي‌کند که در پشت‌پرده تکدي‌گري‌ها در اين شهر چه مسائلي وجود دارد اما آنچه روشن است اينکه حل اين مشکل نيازمند عزم همگاني است.

[ ۹۷/۰۸/۱۴ ]

۵۰ گزارش هفته نامه امانت

کاهش 38 درصدي توليد سيب در آذربايجان غربي

گروه گزارش:رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي گفت: ميزان توليد سيب استان در سال 96، يک ميليون و 208 هزار و 420 تن بوده است عنوان کرد: پيشبيني مي شود ميزان توليد سيب در سالجاري به حدود 750 هزار تن برسد.

[ ۹۷/۰۸/۰۷ ]

۷۹ گزارش هفته نامه امانت

اداره کل هواشناسي استان از کمبود رادار هواشناسي رنج مي برد

گروه گزارش:مدير کل اداره هواشناسي آذربايجان غربي گفت: متاسفانه نبود رادار هواشناسي در آذربايجان غربي يک خلل و کمبود در عمليات هواشناسي استان محسوب مي شود، طي جلسه و مکاتباتي که با استاندار بعمل آمد و در نتيجه طي مکاتبات وي با مديريت برنامه ريزي کشور مقرر گرديد از محل اعتبارات ملي ديدگاهي را براي رادار هواشناسي استان در نظر بگيرند.

[ ۹۷/۰۷/۳۰ ]

۵۴ گزارش استانی

دُرهايي که دَرهاي دانش بروي آنان بسته مي ماند

گروه اجتماعي: بازماندگان از تحصيل دُرهاي پنهان در درون صدف هايي به سختي روزگار هستند که درب هاي روشنايي و علم اندوزي بروي آنان بسته مي ماند.

[ ۹۷/۰۷/۳۰ ]

۹۳ گزارش استانی

خطر سيلاب بيخ گوش500 روستاي آذربايجان غربي

سکینه اسمی گروه اجتماعي: آذربايجان غربي از لحاظ مخاطرات طبيعي جزو مناطق پرمخاطره و بحراني است و در بيشتر فصول سال، سيل هاي مهيب به دنبال بارش باران و نزولات آسماني در اين منطقه کوهستاني جاري مي شود.

[ ۹۷/۰۷/۲۴ ]

نظر سنجی