در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱

۱ گزارش استانی

موسيقي عاشيقي اروميه آرام آرام از بين مي رود

گروه فرهنگي" :موسيقي‌هاي ايراني بويژه عاشيقي يا مکتب عاشيقي اروميه «ميراث ناملموس» بي نصيب از تبليغ و حمايت بوده و مهمتر از همه از سايه سنگين موسيقي ترکيه رنج مي‌برد.

[ ۰۱/۰۹/۱۴ ]

۲ گزارش استانی

شکوفايي اقتصادي آذربايجان غربي با جاده اوراسيا

سکينه اسمي گروه گزارش:کريدور بزرگراهي غرب به عنوان نقطه اتصال دسترسي قفقاز به آب‌هاي آزاد و خليج فارس، در حال تکميل است.

[ ۰۱/۰۹/۱۴ ]

۸ گزارش استانی

دست کوتاه ناشران آذربايجان غربي از شبکه کشوري پخش کتاب

گروه گزارش: بي مهري شبکه پخش کتاب ديرزماني است ناشران آذربايجان غربي را رنج مي‌دهد؛ دست آنها از اين شبکه کوتاه شده و همين امر انگيزه ادامه فعاليت و خلق آثار ناب را از آنان گرفته شده است.

[ ۰۱/۰۹/۰۷ ]

۷ گزارش استانی

بزرگترين پروژه احياي درياچه اروميه در ايستگاه پاياني

سکينه اسمي گروه گزارش:پروژه عظيم انتقال آب از رودخانه »زاب« به درياچه اروميه پس ازخلف وعده هاي مکرر مسئولان به ايستگاه پاياني رسيده وبا بهره برداري آن در اسفندماه امسال، قرار است درياچه جاني دوباره بگيرد.

[ ۰۱/۰۹/۰۷ ]

۱۴ گزارش استانی

گوزن زرد ايراني در تکاپوي زندگي

گروه گزارش: گوزن زرد ايراني در جوار درياچه اروميه طي سال‌هاي اخير روزهاي سخت و پرتلاطمي داشته و با تغذيه از سرشاخه درختان و پوشش گياهي علفي منطقه که به برکت بارش فراوان باران سر از خاک برآورده‌اند مسير پر فراز و نشيب زندگي را طي مي‌کند.

[ ۰۱/۰۸/۳۰ ]

۹ گزارش استانی

مرگ پنهان زمين هاي زراعي درآذربايجان غربي

راضيه شکري گروه گزارش:روزگاري آذربايجان غربي از استان‌هاي پرآب کشور بود که اين روزها هيچ اثري از آن وجود ندارد، حتي وضع بدتر هم شده و کمبود آب به سفره‌هاي زيرزميني اين استان به ويژه در منطقه شمال رسيده و نوعي مرگ پنهان براي زمين در اين استان اتفاق افتاده است.

[ ۰۱/۰۸/۳۰ ]

۲۵ گزارش استانی

صنعت اکوتوريسم ثروت پنهان آذربايجان غربي

گروه گزارش: اکوتوريسم يا طبيعت‌گردي ثروت و ظرفيت مغفول و پنهان آذربايجان غربي است، اين صنعت درآمدزا هنوز جايگاه خود را در اين استان پيدا نکرده و همچنان در غربت بسر مي‌برد.

[ ۰۱/۰۸/۲۳ ]

۱۱ گزارش استانی

تکميل زيرساخت هاي راه آهن اروميه با اختصاص 450 ميليارد تومان

گروه گزارش: با اختصاص450 ميليارد تومان اعتبار از محل منابع مالي سفر رياست جمهوري به آذربايجان‌غربي زيرساخت هاي حمل و نقل باري ايستگاه راه آهن اروميه تکميل مي شود.

[ ۰۱/۰۸/۲۳ ]

نظر سنجی