در حال بار گذاری
امروز: جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸

۲۰ گزارش هفته نامه امانت

خطر فساد بيش از 40 هزار تن سيب در آذربايجان‌غربي

نصيبه نيک زاد قوشچي گروه اقتصادي: بي‌شک اگر تعهيدات لازم در موضوع پيمان ارزي انجام نشود امسال بيش از سال گذشته يعني بيش از 40 هزار تن سيب در سردخانه‌هاي آذربايجان‌غربي تلف مي‌شود.

[ ۹۸/۱۰/۳۰ ]

۳۲ گزارش استانی

تله کابين اروميه پروژه‌اي 19 ساله که در خواب زمستاني فرو رفته است

گروه اجتماعي:احداث تله کابين اروميه که همواره در رديف پروژه هاي کلان آذربايجان غربي بوده، پس از 19سال پيشرفت مطلوبي نداشته و بيشتر از اجرائيات درگير وعده‌هاي زنگ زده است.

[ ۹۸/۱۰/۲۳ ]

۵۹ گزارش استانی

يخچال‌هايي که مسافر جا به جا مي کنند!

گروه جامعه:قصه پردرد و تکراري حمل‌ونقل عمومي همچنان ادامه دارد. ‌يکي از شاخصه هاي سنجش پيشرفت کشورها، ميزان رفاه مردم و بهره مندي آنان از امکانات کافي است که در اين بين توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي نيز يکي از اين مولفه هاست.

[ ۹۸/۱۰/۰۹ ]

۵۸ گزارش استانی

آيا درياچه اروميه در ادوار گذشته خشک شده است

مطالعات نشان مي‌دهد که پديده خشک‌زايي درياچه اروميه به عنوان يک فرايند طبيعي قبل از توسعه ساخت‌وسازهاي انساني در اين حوزه هيدرولوژيکي به طور متناوب وجود داشته است و تنها علت اصلي سرعت بالاي کاهش سطح تراز آب درياچه اروميه طي سال‌هاي 1374 تا 1398 تاثير مشترک دخالت‌هاي انساني و گرمايش زمين است

[ ۹۸/۱۰/۰۹ ]

۶۰ گزارش استانی

هيچ‌نوع همکاري با عرق استاني را در بين نمايندگان آذربايجان‌غربي شاهد نيستيم

گروه سياسي:دوره دهم مجلس شوراي اسلامي ماه‌هاي انتهايي را سپري مي‌کند و مردم آذربايجان‌غربي با اين سوال روبرو هستند که نمايندگان اين شهر به چه ميزان نسبت به وظايف قانوني خود عمل کرده‌اند و در طرف ديگر انتظار مردم از نمايندگان چيست و به چه ميزان با حدود و ثغور وظايف قانوني آنان مطابقت دارد؟

[ ۹۸/۱۰/۰۲ ]

۶۴ گزارش استانی

قاچاق آرتميا خطري جدي براي زيست بوم درياچه اروميه

رقيه وکيلي گروه جامعه: آرتميا جانداري است سخت پوست که در آب‌هاي شور زندگي مي‌کند و به عنوان نياز اصلي صنعت آبزي‌پروري داراي اهميت اقتصادي و زيست محيطي فراواني است.

[ ۹۸/۱۰/۰۲ ]

۶۲ گزارش استانی

واقعيت قرص و کيک در برخي از شهرهاي آذربايجان غربي چه بود

گروه جامعه:توطئه شيطاني جاسازي قرص‌هاي مختلف داخل کيک‌هاي توليدي ايران بخصوص محصولات چند توليد کننده معتبر به قطع کار دشمنان واقعي مردم و اقتصاد ايران است.

[ ۹۸/۱۰/۰۲ ]

۹۸ گزارش استانی

مناطق ويژه اقتصادي دستاويز وعده‌هاي توخالي

سکينه اسمي گروه اقتصادي: هم‌مرزي با سه کشور ترکيه، عراق و جمهوري آذربايجان و دسترسي به بازارهاي اروپايي در کنار مشکلات بيکاري، مهاجرت و قاچاق در آذربايجان غربي و ديگر استان‌هاي مرزي کشور ضرورت ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي باهدف رونق بخشي به اقتصاد را دوچندان کرده است.

[ ۹۸/۰۹/۱۸ ]

نظر سنجی