در حال بار گذاری
امروز: يکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷

گزارش استانی

۱۰ گزارش استانی

سيب هايي که تاناکورا شدند

گروه گزارش:شهرستان سلماس بعنوان يکي از مناطق مهم توليد سيب درختي در سطح استان و کشور مطرح است اما امسال باغداران اين شهرستان سيب را بجاي جعبه گيري و دپو در سردخانه، بصورت زيردرختي به فروش رساندند.

[ ۹۷/۰۸/۲۱ ]

۲۴ گزارش استانی

آذربايجان غربي نيازمند توسعه صنعت چاپ

گروه گزارش:آذربايجان غربي به لحاظ موقعيت هاي مرزي وقطب بودن در توليد محصولات وفرآورده هاي کشاورزي ودامي ونياز مندي اين صنايع به چاپ و بسته بندي توليدات آن ها است.

[ ۹۷/۰۸/۱۴ ]

۲۲ گزارش استانی

تغيير نگرش و باور نجات درياچه اروميه بايد در جامعه همه گير شود

گروه گزارش:دبير کارگروه آب و سامانه_هاي آبياري سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي در جلسه بررسي چالشها و راهکارهاي اجرايي طرح احياي درياچه اروميه و انتقال يافته هاي تحقيقاتي اظهار داشت: تغيير نگرش و باور نجات درياچه اروميه بايد در جامعه همه گير شود.

[ ۹۷/۰۸/۱۴ ]

۱۸ گزارش استانی

سود هنگفت،پشت‌پرده تکدي گري شبکه اي در اروميه

گروه گزارش:متکديان غيربومي در اروميه روز بروز به‌صورت چشم‌گيري افزايش يافته و همين موضوع ذهن‌ها را مشغول خود مي‌کند که در پشت‌پرده تکدي‌گري‌ها در اين شهر چه مسائلي وجود دارد اما آنچه روشن است اينکه حل اين مشکل نيازمند عزم همگاني است.

[ ۹۷/۰۸/۱۴ ]

۵۴ گزارش استانی

دُرهايي که دَرهاي دانش بروي آنان بسته مي ماند

گروه اجتماعي: بازماندگان از تحصيل دُرهاي پنهان در درون صدف هايي به سختي روزگار هستند که درب هاي روشنايي و علم اندوزي بروي آنان بسته مي ماند.

[ ۹۷/۰۷/۳۰ ]

۹۳ گزارش استانی

خطر سيلاب بيخ گوش500 روستاي آذربايجان غربي

سکینه اسمی گروه اجتماعي: آذربايجان غربي از لحاظ مخاطرات طبيعي جزو مناطق پرمخاطره و بحراني است و در بيشتر فصول سال، سيل هاي مهيب به دنبال بارش باران و نزولات آسماني در اين منطقه کوهستاني جاري مي شود.

[ ۹۷/۰۷/۲۴ ]

۸۵ گزارش استانی

طرحي براي گردش کتاب

توحيد محمودپور طرح کتاب در گردش؛ سلام، اين کتاب گم نشده بلکه به اين شهر هديه شده است. اگر دوست نداريد آن را مطالعه کنيد لطفا دست نزنيد، اما اگر به اين کتاب علاقه داريد برداريد و بخوانيد. لطفا زمان و مکان دريافت اين کتاب را در صفحه هاي اول کتاب بنويسيد و پس از مطالعه، شما نيز آن را در مکان عمومي ديگري بگذاريد. ممنون مي شويم اگر در مراحل دريافت و رهاسازي کتاب، به پيج ما در اينستاگرام (bcing.iran) پيام بدهيد

[ ۹۷/۰۷/۲۴ ]

۶۹ گزارش استانی

پيچيدگي دريافت تسهيلات پيش روي عشاير ساده زيست

گروه اقتصادي: افزايش توليد و ارتقاي بهره وري در حالي از مهمترين اهداف اجراي طرح پرداخت تسهيلات اشتغال به عشاير محسوب مي شود که اين متقاضيان ساده زيست با شرايط دشواري در مسير پر پيچ و خم دريافت اين تسهيلات روبرو هستند.

[ ۹۷/۰۷/۲۴ ]

نظر سنجی