در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳

فناوری > سازندگان همستر کامبت؛ نابغه‌هاي بازاريابي يا طنزپرداز

گروه فناوري: »همستر کامبت« يک بازي تلگرامي ساده نيست بلکه يک محصول ديجيتالي است که با کليک‌هاي بي‌وقفه کاربراني که در سوداي کسب درآمد هستند، کار مي‌کند. محبوبيت »همستر کامبت«، رشد انفجاري پيدا کرده و بيش از 200 ميليون کاربر را جذب کرده است.

  گروه فناوري: »همستر کامبت« يک بازي تلگرامي ساده نيست بلکه يک محصول ديجيتالي است که با کليک‌هاي بي‌وقفه کاربراني که در سوداي کسب درآمد هستند، کار مي‌کند. محبوبيت »همستر کامبت«، رشد انفجاري پيدا کرده و بيش از 200 ميليون کاربر را جذب کرده است. 
  سرعتي که »همستر کامبت« توانسته است کاربر جذب کند، خيره‌کننده بوده است. اين بازي تلگرامي، پس از عرضه توانست در مدت 77 روز، حدود 1.8 ميليون کاربر روزانه داشته باشد و افزارهاي درون بازي آن هم باعث شده است کانال‌هاي يوتيوب و شبکه اجتماعي اين بازي، رکوردشکن شوند.
  چرا مردم »همستر کامبت« بازي مي‌کنند؟
   »همستر کامبت«، تجسم يک بازي ساده و قابل دسترس است که به مهارت نيازي ندارد. اين بازي‌ها براي وقت گذراني هستند. در »همستر کامبت« مي‌توانيد بدون فکر، مدام روي آواتار همستر کليک کنيد تا سکه جمع کنيد.
  اگر 100 ميليون کاربر اين بازي، روزانه 20 دقيقه زمان صرف کنيد، تا اول ژوئن سال 2024 مجموعا 2 ميليارد دقيقه زمان در »همستر کامبت« صرف شده است. در کمتر از 30 روز بعد، تعداد کاربران اين بازي، 2 برابر شد و به 200 ميليون نفر رسيد.
  به نظر مي‌رسد کسب پول راحت، انگيزه اصلي کاربران بازي »همستر کامبت« است، چرا که افراد اميدوارند اين سکه‌هاي ديجيتالي، روزي به پول واقعي قابل تبديل باشند. با توجه به پروژه‌هاي مشابهي مانند نات کوين که در ژانويه سال 2024 به عنوان يک بازي کليکي در تلگرام عرضه شد و اکنون ارز ديجيتالي عرضه کرده است، کاربران »همستر کامبت«، بي‌دليل چنين اميدي نبسته اند.
  نابغه‌هاي بازاريابي و شبکه اجتماعي
  مغز متفکرهاي سازنده بازي »«همستر کامبت«، نابغه‌هاي بازاريابي بوده‌اند. آنها يک ارز مجازي را براي پرداخت پول اشتراک شبکه اجتماعي، تماشاي ويدئو و جذب کاربران جديد، طراحي کرده اند. اين ارز، مجازي است اما دنبال کنندگان شبکه اجتماعي، واقعي هستند. نتيجه، 47.4 ميليون مشترک تلگرام، 30 ميليون کاربر يوتيوب و 10.8 ميليون کاربر توييتر در مدت اندکي بيش از سه ماه بوده است. بعلاوه، کانال يوتيوب »همستر کامبت«، رکورددار رشد سريع کاربر در سطح جهاني شده و در رکوردهاي جهاني گينس آورده خواهد شد.
  مهم‌تر از همه، سازندگان اين بازي از کاربران آن نمي‌خواهند پول سرمايه‌گذاري کنند. بلکه تمام آنچه از کاربران مي‌خواهند، وقت و تعامل آنها در فعاليت‌ها است. بنابراين، متهم کردن سازندگان اين بازي به فريبکاري، دشوار است. شايد تا حدود زيادي به اين دليل که افراد احساس امنيت مي‌کنند و تا حدود زيادي، مجذوب اين بازي شده اند.
  از سوي ديگر، آيا کاري که آنها انجام مي‌دهند، مشکلي دارد؟ آنها در واقع افرادي را که به دنبال وقت گذراني بوده اند، جذب کرده و به آنها فرصت داده اند اين کار را با احتمال کسب درآمد در آينده، انجام دهند.
  اما اجازه دهيد يک قدم عقب برداريم و در مفهوم مبادله وقت افراد در ازاي درآمد احتمالي، تفکر کنيم.
  پروفسور جفري هينتون در مصاحبه اخير با برنامه »بي بي سي نيوز نايت«، نسبت به آينده‌اي که در آن هوش مصنوعي بسياري از مشاغل دنيا را حذف مي‌کند، ابراز نگراني کرد و هشدار داد در حالي که هوش مصنوعي باعث افزايش بهره وري و ثروت مي‌شود، اين پول نصيب ثروتمندان مي‌شود، نه افرادي که شغل آنها از بين مي‌رود و اين براي جامعه بسيار بد خواهد بود.
  بياييد اين موضوع را تجزيه و بررسي کنيم. تنها در چند ماه، »همستر کامبت«، مخاطبان گسترده‌اي را با پتانسيل عظيمي براي کسب درآمد جذب کرد. ساده‌ترين روش‌ها، شامل تبليغات و انجام نظرسنجي‌ها است. اگر ذينفعان مايل به پرداخت باشند، در واقع يک عرضه مي‌تواند اتفاق بيفتد. با توجه به آگاهي روزافزون از »همستر کامبت« و سکه‌هاي درون بازي آن، امکان تکرار موفقيت نات‌کوين وجود دارد يا شايد ما شاهد آن خواهيم بود که »همستر کامبت« در آينده به هوش مصنوعي مجهز شود و يک جهان همستر را براي کاربران ايجاد کند؟
  اما بياييد روي حال تمرکز کنيم. سازندگان بازي مطمئنا درآمد کسب مي‌کنند اما شرکت‌کنندگان چطور؟ اين هنوز نامشخص است. با اين حال، اگر پروژه‌هاي مشابه شکل بگيرند و درآمد بالقوه داشته باشند، ممکن است اين مکانيزم ارزش نگاه دقيق‌تري داشته باشد.
  چرا به شکل همستر بازي مي‌کنيم؟
   بياييد از ملاحظات فعلي دست برداريم و جسارت سازندگان بازي را تحسين کنيم. رشد شبکه اجتماعي و کانال‌هاي يوتيوب »همستر کامبت«، مي‌تواند به نبوع بازاريابي نسبت داده شود. با اين حال، مغز متفکرهاي سازنده »همستر کامبت«، فقط بازارياب نيستند و اين ايده متهورانه را داشتند که يک »همستر« را به عنوان شخصيت اصلي بازي قرار دهند. آيا تاکنون فکر کرده ايد که چرا آنها يک »همستر« را انتخاب کردند؟
  انتخاب يک همستر به عنوان يک چهره مرکزي در »همستر کامبت«، فراتر از يک جونده جذاب است که روي چرخ مي‌دود. اين انتخاب در واقع يک اشاره هوشمندانه به يک رفتار در بازي مالي است که به »لمينگ« معروف است.
  در اصطلاحات مالي، »لمينگ«،  به سرمايه گذاراني اطلاق مي‌شود که تصميماتي مي‌گيرند که تحت تاثير جنبش‌هاي غيرمنطقي بازار است. جالب است که »لمينگ« و »همستر«، پسرعموهاي دور هم هستند اما آيا اين يک تصادف است؟
  در بازي »همستر کامبت«، کاربران با تراشيدن همستر، کارشناسان را شروع مي‌کنند. اين شروع استعاره‌اي از يک رفتار در دنياي فاينانس است. در محافل مالي، تراشيدن »همستر« يا »لمينگ«، به سرمايه‌گذاران فصلي اشاره دارد که از ذهنيت گله‌اي تازه واردها بهره برداري مي‌کنند که کاملا شبيه طنزي است که سازندگان »همستر کامبت« روي کاربرانشان بکار مي‌بندند.
  به گزارش امانت به نقل از ايسنا، بر اساس گزارش کوين تلگراف، يک فرضيه ديگر هم براي نقش »همستر« در اين بازي وجود دارد. سازندگان، ظاهرا يک همستر خانگي با نام مشابه مديرعامل داشتند که برايشان عزيز بود و يه ياد اين همراه دوست داشتني، او را با همستر مديرعامل در داخل اين بازي، جاودانه کردند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی