در حال بار گذاری
امروز: يکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸

فرهنگی

۱۷ فرهنگی

رنجي که رسانه از فقدان خود آگاهي انتقادي مي برد

گروه فرهنگي:رسانه‌هاي ايران که امروز دچار يک بازي مضحک-تراژيک شده‌اند، شديداً از فقدان خودآگاهي انتقادي نسبت به موقعيت خويشتن و متناظر با آن آگاهي از خودهاي ديگر اطراف‌شان رنج مي‌برند.

[ ۹۸/۰۹/۱۸ ]

۲۹ فرهنگی

واردات ادبيات کودک در ايران نگران کننده است

گروه فرهنگي:فاضل نظري مي‌گويد واردات ادبيات به‌ويژه در حوزه کودک به‌واقع جاي نگراني دارد و بايد زنگ خطرها به صدا درآيد.

[ ۹۸/۰۹/۱۲ ]

۴۰ فرهنگی

اعتبار از دست رفته رسانه‌ها را بازيابي کنيم

گروه فرهنگي:دسترسي روزنامه‌نگاران و خبرنگاران رسانه‌هاي رسمي کشورمان به اينترنت در جريان ناآرامي‌هاي اخير، اين امکان را فراهم کرد تا ضمن حفظ ارتباط با مخاطبانشان، در شرايطي که رسانه‌هاي بيگانه از هر تلاشي براي پررنگ‌تر نشان دادن اين وقايع فروگذار نمي‌کردند، در اين رقابت رسانه‌اي باقي بمانند.

[ ۹۸/۰۹/۱۲ ]

۴۶ فرهنگی

قصه‌هاي بومي هرمنطقه مظهر فرهنگ آن منطقه است

گروه فرهنگي:قصه‌هاي بومي هر منطقه مظهر فرهنگ آن منطقه محسوب مي شوند و با توجه به اينکه ادبيات داستاني کم‌کم از قصههاي بومي خالي مي‌شود حفظ اين حکايات و قصه هاي بومي بايد مورد توجه باشد.

[ ۹۸/۰۹/۰۴ ]

۳۱ فرهنگی

رسانه‌هاي داخل از همراهي با مردم جا مانده‌اند

گروه فرهنگي:رسانه‌ در ايران (اعم از رسانه‌هاي خبري و جمعي، يا رسانه‌هاي هنري مانند سينما و...) با همه توفيقاتش در اين چند دهه‌، و با همه اوجي که در سالهاي اخير براي روايت واقعيت گرفته‌ است، هنوز از يک فقدان اساسي در خصوص روايت گروه‌هاي حاشيه‌اي و طردشده رنج مي‌برد.

[ ۹۸/۰۹/۰۴ ]

۷۱ فرهنگی

حوزه فرهنگ و رسانه، فاقد مسند اعتبارسنجي و اعتباربخشي

گروه فرهنگي:يک پژوهشگر حوزه فرهنگ در برنامه راديويي انعکاس گفت: در حوزه رسانه و فرهنگ مسند اعتبارسنجي و اعتباربخشي نداريم و نياز به مدل هست.

[ ۹۸/۰۸/۲۰ ]

۸۰ فرهنگی

چرا ايرانِ امروز فاقد فرهنگِ صنعتي است

مهدي نزاکتي عليزاده گروه فرهنگي: هر کسي در هر مقامي از مقام‌هاي دولتي تا خصوصي از فعالانِ حوزه بازار تا کارمندان حقوق‌بگير ادارات، پزشک، معلم و بازاري عموما در قالبِ تيپي پايه به شکل ِ کاسب يا معامله‌گر قابل مدل‌سازي هستند.

[ ۹۸/۰۸/۲۰ ]

۰ فرهنگی

صداي پاي ابتذال فرهنگي بيخ گوش ما

گروه فرهنگي:عقلانيتِ رشدنکرده و ذهنيت عقب‌مانده در برابر خودانتقادي مقاومت مي‌کند. اساساً يکي از نشانه‌هاي بارز عقل و ذهن توسعه‌نيافته همين است که فاقد اراده و توان خودانتقادي است.

[ ۹۸/۰۸/۱۳ ]

نظر سنجی