در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳

اجتماعی > پروژه تفرجگاهي بام اروميه در دستور کار قرار گرفت

گروه خبر: استاندار از دستور کار قرار گرفتن پروژه تفرجگاهي بام اروميه خبر داد و گفت: مقدمات قانوني اين پروژه انجام شده و با تعيين مشاوران طرح، عمليات اجرايي اين پروژه انجام مي‌شود تا رفاه و ارائه خدمات حداکثري به مردم که از اولويت‌هاي مورد توجه دولت است، عينيت يابد.

    گروه خبر: استاندار از دستور کار قرار گرفتن پروژه تفرجگاهي بام اروميه خبر داد و گفت: مقدمات قانوني اين پروژه انجام شده و با تعيين مشاوران طرح، عمليات اجرايي اين پروژه انجام مي‌شود تا رفاه و ارائه خدمات حداکثري به مردم که از اولويت‌هاي مورد توجه دولت است، عينيت يابد.
     به گزارش امانت، محمدصادق معتمديان، در آيين افتتاح پروژه زيرگذر( شورا_شهيد بهشتي) اروميه با بيان اينکه روان سازي ترافيک شهر از مطالبات مردم شهر است، افزود: مطالعه بيش از 14 طرح اين حوزه در قالب، زيرگذر، روگذر، تقاطع همسطح و.. در اروميه انجام شده که اميد است امسال با برنامه ريزي هاي مدون شاهد بهره برداري از 50 درصد از اين طرحها (7 پروژه ترافيکي) در سطح شهر باشيم. 
    وي به احداث کمربندي سبز شهر اشاره کرد و گفت: با هم افزايي دستگاهها، کمربند سبز شهر اروميه عملياتي شود.
     استاندار از دستور کار قرار گرفتن پروژه تفرجگاهي بام اروميه خبر داد و گفت: مقدمات قانوني اين پروژه انجام شده و با تعيين مشاوران طرح، عمليات اجرايي اين پروژه انجام مي‌شود تا رفاه و ارائه خدمات حداکثري به مردم که از اولويت‌هاي مورد توجه دولت است، عينيت يابد. 

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی