در حال بار گذاری
امروز: جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳

گزارش استانی > نتايج انتخابات مجلس دوازدهم در حوزه هاي 10 گانه آذربايجان غربي

گروه گزارش: تکليف هر 12کرسي نمايندگي آذربايجان غربي در مجلس شوراي اسلامي با مشخص شدن نتايج انتخابات در حوزه‌هاي 10 گانه استان مشخص شد.

  گروه گزارش: تکليف هر 12کرسي نمايندگي آذربايجان غربي در مجلس شوراي اسلامي با مشخص شدن نتايج انتخابات در حوزه‌هاي 10 گانه استان مشخص شد. 
  به گزارش امانت،انتخابات دوازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي همزمان با سراسر کشور در روز 11 اسفند امسال در حوزه هاي انتخابيه 10 گانه آذربايجان غربي برگزار شد و صدها هزار نفر از مردم اين استان پاي صندوق هاي راي رفتند تا افراد موردنظر خود را بر روي برگه هاي راي بنويسند.
  پس از 16 ساعت برگزاري انتخابات در آذربايجان غربي، بالاخره شمارش آرا فرا رسيد و منتخبان ملت در حوزه هاي 10 گانه ساعاتي پس از پايان راي گيري مشخص و معرفي شدند.
  در حوزه انتخابيه اروميه که سه کرسي در انتخابات مجلس داشت به ترتيب حاکم ممکان، شهين جهانگيري و سيد سلمان ذاکر موفق شدند تا به بهارستان راه يابند.
  در حوزه هاي 9 گانه ديگر هم هر کدام يک کرسي در مجلس شوراي اسلامي داشتند که به ترتيب الفبا، در حوزه انتخابيه بوکان »محمدقسيم عثماني«، در حوزه انتخابيه پيرانشهر - سردشت – ميرآباد »کمال حسين پور«، در حوزه انتخابيه خوي – چايپاره »عادل نجف زاده«، در حوزه انتخابيه سلماس »يعقوب رضازاده«، در حوزه انتخابيه شاهين‌دژ - تکاب »حجت الاسلام محمد ميرزايي«، در حوزه انتخابيه ماکو - شوط - پلدشت – چالدران »عمر عليپور«، در حوزه انتخابيه مهاباد »سلام ستوده«، در حوزه انتخابيه مياندوآب - چهاربرج – باروق »علي احمدي« و در حوزه انتخابيه نقده - اشنويه »عبدالکريم حسين زاده« حائز بيشترين آرا شده و به مجلس راه يافتند.
  از اين تعداد، چهار نفر شامل سيدسلمان ذاکر از حوزه اروميه، کمال حسين پور از حوزه پيرانشهر – سردشت – ميرآباد، عادل نجف زاده از حوزه خوي – چايپاره و يعقوب رضازاده از حوزه سلماس در مجلس يازدهم نيز نماينده مردم حوزه هاي انتخابيه خود هستند و چهار سال ديگر نمايندگي آنان با اعتماد مردم استان تمديد شد؛ ضمن اينکه 2 نفر از آنان شامل محمدقسيم عثماني از حوزه بوکان و عبدالکريم حسين زاده از حوزه نقده - اشنويه سابقه نمايندگي در دوره هاي پيشين را داشته اند.
  حوزه انتخابيه اروميه
  در حوزه انتخابيه اروميه حاکم ممکان با 119 هزار و 766 راي، شهين جهانگيري 117 هزار و 786 راي و سيد سلمان ذاکر با 115 هزار و 761 راي به مجلس دوازدهم راه يافتند.
  حاکم ممکان متولد سال 1359 در يکي از روستاهاي بخش صوماي برادوست اروميه است؛ او کارشناسي ارشد حقوق با گرايش علوم قضايي را دارد و يکي از وکلاي شهر اروميه نيز به شمار مي رود.
  ممکان با گرايش مستقل، در دوره دهم مجلس شوراي اسلامي نيز کانديداي حضور در مجلس از حوزه انتخابيه اروميه بود و به دور دوم نيز راه يافت ولي از راه يافتن به مجلس دهم بازماند.
  شهين جهانگيري نيز متولد سال 1358 در شهرستان اروميه است که او نيز در رشته حقوق تحصيل کرده است؛ جهانگيري کارشناسي ارشد حقوق بين الملل و دانشجوي دکتراي حقوق است.او نيز گرايش مستقلي دارد.
  سيدسلمان ذاکر نيز متولد سال 1345 در يکي از روستاهاي بخش نازلوي شهرستان اروميه است که در دوره هاي هشتم و يازدهم مجلس شوراي اسلامي، نماينده مردم اين حوزه بود.
  ذاکر سطح چهار حوزه را به اتمام رسانده و کارشناسي ارشد رشته فلسفه از دانشگاه تربيت مدرس دارد؛ او سال ها در دادگستري آذربايجان غربي خدمت کرده است.اين نماينده اروميه اي، از جمله اصولگرايان در مجلس يازدهم به شمار مي رود.
  حوزه انتخابيه بوکان
  محمدقسيم عثماني نيز با کسب 13 هزار و 141 راي به مجلس دوازدهم راه يافت.
  او که متولد سال 1348 در روستاي داشبند بوکان است، در دوره هاي هشتم، نهم و دهم مجلس شوراي اسلامي نماينده مردم همين حوزه انتخابيه بوده و دوره دوازدهم، چهارمين دوره اي است که به مجلس راه يافته است.عثماني هم که گرايش اصلاح طلبي دارد، داراي دکتراي حسابداري، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي و از مؤلفان کتاب‌هاي دانشگاهي حسابداري در ايران است.
  حوزه انتخابيه پيرانشهر - سردشت - ميرآباد
  کمال حسين پور در انتخابات دوره دوازدهم مجلس شوراي اسلامي از اين حوزه توانست 44 هزار و 52 راي کسب کرده و منتخب مردم شود.او که متولد سال ???? است، در دوره گذشته (يازدهم) مجلس شوراي اسلامي نيز منتخب مردم اين حوزه بوده است؛ البته او در انتخابات مجلس يازدهم ?? هزار راي کسب کرده بود و اين دوره توانست 9 هزار راي بيشتر کسب کند.حسين پور کارشناسي ارشد مديريت دارد و گرايش اصولگرايي دارد.
  حوزه انتخابيه خوي - چايپاره
  عادل نجف زاده در انتخابات دوازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از حوزه انتخابيه خوي – چايپاره توانست 49 هزار و 134 راي به دست آورده و راهي مجلس شود.
  او متولد سال 1352 در منطقه بسطام بوده و در دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي نيز از همين حوزه نماينده مجلس بود.
  وي داراي درجه دکتراي زمين شناسي بوده و از دانشگاههاي خوارزمي و بهشتي فارغ التحصيل شده است؛ او عضويت هيات علمي دانشگاه تبريز را نيز داراست.او از مستقل هاي مجلس شوراي اسلامي است.
  حوزه انتخابيه سلماس
  يعقوب رضازاده در انتخابات دوره دوازدهم از حوزه انتخابيه سلماس توانست 19 هزار و 133 راي به دست آورده و بار ديگر نماينده مجلس شوراي اسلامي شود.او که متولد سال 1341 به شمار مي رود، در دوره يازدهم نيز در مجلس حضور داشت.
  وي داراي دکتراي جغرافيا و سردار بازنشسته نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است؛ او چهار سال گذشته عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس و دبير اول و دوم آن در سال هاي مختلف بوده است.او نيز گرايش اصولگرايي دارد.
  حوزه انتخابيه شاهين دژ - تکاب
  حجت الاسلام محمد ميرزايي در انتخابات دوره دوازدهم مجلس شوراي اسلامي با 15 هزار و 944 راي از حوزه انتخابيه شاهين دژ – تکاب راهي مجلس شد.
  وي متولد سال 1348 در بخش کشاورز شهرستان شاهين دژ بوده و در دوره هاي مختلف مجلس نيز کانديدا شده بود.
  تدريس در دانشگاه علوم انتظامي، عضويت هيات مديره سردفتران ازدواج و طلاق تهران و عضويت هيات مديره منطقه آزاد ماکو از جمله سوابق منتخب مردم شاهين دژ و تکاب بوده و گرايش اصلاح طلبي نيز دارد.
  حوزه انتخابيه ماکو – شوط – پلدشت – چالدران
  عمر علي پور در انتخابات دوره دوازدهم مجلس شوراي اسلامي با 46 هزار و 486 راي از اين حوزه انتخابيه راهي مجلس دوازدهم شد.
  علي پور متولد سال 1351 کارشناس ارشد ادبيات بوده و فرهنگي بازنشسته است؛ او سال ها عضويت شوراي اسلامي يکي از روستاهاي بازرگان را داشت.او به عنوان چهره اي مستقل راهي مجلس دوازدهم مي شود.
  حوزه انتخابيه مهاباد
  سلام ستوده در انتخابات دوازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي 15 هزار و 885 راي آورد و منتخب مردم مهاباد براي حضور در مجلس دوازدهم شد.
  ستوده که متولد 1356 است، مدرک کارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي دارد و کارمند صدا و سيماي مرکز مهاباد و مجري برنامه پرطرفدار »ئاوينه« در سيما مهاباد بوده است.او در انتخابات دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي نيز با کسب 9 هزار و 400 راي در جايگاه دوم و بعد از جلال محمودزاده قرار داشت.او نيز چهره اي مستقل است.
  حوزه انتخابيه مياندوآب- چهاربرج و باروق
  علي احمدي در انتخابات مجلس دوازدهم از اين حوزه توانست 33 هزار و 446 راي به دست آورده و راهي مجلس شود.
  احمدي متولد سال 1341 و اهل روستاي حاج حسن عليا شهرستان مياندوآب و داراي مدرک کارشناسي ارشد مديريت اجرايي است.وي از کارشناسان حوزه اقتصادي استانداري آذربايجان شرقي و نامزدي در انتخابات دوره هاي دهم و يازدهم مجلس شوراي اسلامي در حوزه مياندوآب را در کارنامه دارد.احمدي از اصولگرايان به شمار مي رود.
  حوزه انتخابيه نقده – اشنويه
  عبدالکريم حسين زاده در انتخابات مجلس دوازدهم توانست با کسب 36 هزار و 416 راي از اين حوزه راهي مجلس دوازدهم شود.
  حسين زاده در دوره هاي نهم و دهم نيز نماينده مردم اين حوزه در مجلس شوراي اسلامي بود و اين بار هم توانست اعتماد مردم منطقه را جلب کرده و راهي بهارستان شود.
  او که متولد سال 1359 در نقده است، هشت سال عضو کميسيون عمران مجلس در دوره هاي نهم و دهم بود.
  اين نماينده ادوار مجلس، گرايش اصلاح طلبي دارد؛ او رييس دانشگاه عدالت و گرايش اصولگرايي دارد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی