در حال بار گذاری
امروز: يکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱

گزارش هفته نامه امانت > لزوم ايجاد دپارتمان‌هاي تخصصي دردانشگاه خوي

مرتضي صادقي گروه گزارش: ايجاد دپارتمان‌هاي تخصصي و رشته‌هاي موردنياز منطقه مي‌تواند شکل کاملاً کاربردي به دانشگاه خوي داده و آن را از تمامي دانشگاه‌هاي کشور متمايزکند.

  گروه گزارش:  ايجاد دپارتمان‌هاي تخصصي و رشته‌هاي موردنياز منطقه مي‌تواند شکل کاملاً کاربردي به دانشگاه خوي داده و آن را از تمامي دانشگاه‌هاي کشور متمايزکند.
  با توجه به فضاي عمومي کشور در دولت اواخر دهه 80 و توسعه بدون برنامه دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي، مويد حسيني صدر نماينده اسبق خوي و شهيد حاجي قليزاده دادستان شجاع خوي طرح تأسيس دانشگاه دولتي را در خوي با همکاري حسن صدقي رئيس اسبق دانشگاه اروميه به‌پيش بردند و توانستند که با در اختيار گرفتن زميني به مساحت 57 هکتار، کلنگ دانشگاه را به‌زمين بزنند.
  ماجراي دانشگاه به‌خوبي پيش مي‌رفت و به باور بسياري از مردم، طرح احداث دانشگاه به‌زودي به اتمام مي‌رسيد اما در آن سال‌ها دادستان خوي توسط اشرار به شهادت رسيد و دو مسئول ديگر نيز هرکدام به نحوي کنار رفتند تا اين پروژه به مرحله بحران و لغو کامل برسد.
  دانشگاه اروميه در طي هشت ساله از 92 تا 1400 با بحران عجيب مديريتي و بي‌تدبيري عجيبي دست به گريبان بود و سبب تکه‌تکه شدن آن شد و کار به آن‌جا رسيد که سال گذشته با دستور شخص وزير راه، مسکن و شهرسازي وقت بيش از 50 هکتار از زمين واگذارشده به دانشگاه خوي پس گرفته شود اما با اقدامات نماينده فعلي خوي در مجلس سبب آرام شدن ماجرا شد.
  دانشگاه فقط يک ساختمان نيست
  متأسفانه به دليل عدم آگاهي مسئولين شهري از شرايط دانشگاه سراسري و اندازه و ابعاد آن، عده‌اي درصدد بودند که حداقل قسمتي از زمين 50 هکتاري در بهترين منطقه شهر خوي را از دست دانشگاه يا دانشکده خوي خارج کنند در حالي که موضوع فقط ساختمان آموزشي و اداري نيست بلکه براي يک دانشگاه، خوابگاه، سلف و رستوران و بوفه خصوصي، پارک، زمين کشاورزي، تأسيسات و ديگر قسمت‌ها نياز است.در سالهاي اخير حدود 20 هکتار از آن به پارک علم و فناوري واگذار شد تا با استقرار پارک علم و فناوري، بهانه‌اي در دست مخالفان پيدا و پنهان باقي نماند هرچند دانشگاه‌هاي منطقه مثل اروميه و تبريز و مدني آذربايجان مساحتي بيش از 50 هکتار دارند.
  امروزه يکي از مهم‌ترين مشکلات کشور، عدم ارتباط بين دانشگاه و صنعت است که مي‌توان گفت شاه‌کليد مشکلات کشور بوده و است که بارها توسط رهبر انقلاب در شکل‌هاي مختلف به آن پرداخته شده است و با توجه به اينکه دانشگاه خوي، در ابتداي مسير قرار دارد، مي‌توان از همين ابتدا پايه‌هاي آن را محکم و استوار قرار داد تا که بتواند در مسير صحيحي قرار بگيرد.
  رشته‌هاي جديد متناسب با ظرفيت خوي ايجاد مي‌شوند
  نماينده مردم خوي و چايپاره در مجلس شوراي اسلامي در خصوص آخرين وضعيت اين طرح اظهار کرد: بر اساس جلساتي که با وزير علوم، رئيس سازمان برنامه‌وبودجه کشور و همچنين کارگروه‌هاي مرتبط با آموزش عالي در اين سازمان و نيز رئيس دانشگاه صنعتي اروميه داشتيم، مقرر شد تا دو موضوع نوع پروژه و نوع رشته‌ها بازتعريف شوند.
  عادل نجف‌زاده تصريح کرد: جلسه با وزير علوم منجر به اين شد که پروژه دانشگاه خوي به‌عنوان يکي از مصوبات سفر رياست جمهوري به استان تلقي شده و بودجه پايداري به آن تعلق گيرد تا بتوان آن را به نحو مطلوب به پايان رساند.
  وي همچنين درباره رشته‌هاي دانشگاهي در خوي هم اضافه کرد: در خصوص رشته‌ها مقرر شده که رشته‌هايي منطبق با استراتژي‌ها و ظرفيت‌هاي شهرستان خوي همچون دکتراي حمل‌ونقل و لجستيک، کارشناسي و کارشناسي ارشد نساجي و يا رشته‌هاي مرتبط با کشاورزي ايجاد شود.
  وي با اشاره به مرزي بودن خوي افزود: با توجه به اينکه خوي در هم‌جواري چندين کشور همسايه قرار دارد، جذب دانشجو از کشورهاي همسايه هم مدنظر ما قرار دارد که پيگير اين موضوع هم هستيم.
  نماينده مردم خوي و چايپاره در مجلس شوراي اسلامي گفت: بر اساس پيگيري‌هاي انجام‌شده و نظر مثبت وزير علوم در خصوص اتمام پروژه، با استفاده از ساختمان‌هاي درون‌شهري، براي ارتقا زيرساخت‌هاي آموزشي به آن کمک مي‌شود.
  وي در خصوص زمان تبديل‌شدن دانشکده فني حرفه‌اي خوي به دانشگاه افزود: ابتدا بايد پرديس دانشگاهي در خوي ايجاد شود و در مرحله بعدي، با ارتقا آن، دانشگاه مستقل دولتي خوي ايجاد شود.
  شرايط فعلي دانشگاه‌ها با 10 سال قبل قابل‌ملاحظه نيست
  در ادامه با مؤيد حسيني صدر، نماينده اسبق خوي و استاد تمام دانشگاه مدني آذربايجان نيز در خصوص آخرين وضعيت اين طرح بر لزوم ايجاد دانشگاهي متفاوت و تخصصي و کاربردي تأکيد دارد.مويد حسيني صدر با اشاره به تغيير شيوه دانشگاه‌ها گفت: بيش از 10 سال قبل من پيگير بحث دانشگاه بودم، زمين آن را گرفتيم، ديوارکشي کرديم، ساخت‌وساز را شروع کرديم، تابلوي دانشگاه را نصب کرديم، در بودجه براي آن رديف ملي گرفتيم و اقدامات ديگر که به آن شکل دانشگاه مي‌داد اما همه اين اقدامات براي 10 سال پيش بود يعني زماني که تعداد دانشجويان روبه افزايش بود و نه الان که حتي ظرفيت دانشگاه‌هاي سراسري هم تکميل نمي‌شود.
  وي اظهار کرد: در حال حاضر در خوي دانشگاه‌هاي پيام‌نور و آزاد وجود دارند و در منطقه و شهرهاي اطراف هم دانشگاه‌ها در علوم پايه و علوم مهندسي محض به حد کافي دانشجو پذيرش مي‌کند و نبايد مدل کوچک‌شده دانشگاه‌هاي تبريز و اروميه را ايجاد کرد و بنابراين نياز به دانشگاهي نو وجود دارد که مي‌تواند تا حدود 20 دپارتمان تخصصي داشته باشد.
  استاد دانشگاه مدني آذربايجان با تشريح ايده خود بيان کرد: امروز در دنيا تجربه‌هاي موفقي در ارتباط با دوره‌هاي کاربردي وجود دارد يعني دانشگاه‌هايي که نيروهاي آن در عرض دو سال، کارآمدي خود را جهت انجام کارهاي عملي پيدا مي‌کنند براي مثال هم‌اکنون در کشور و منطقه به‌شدت نياز به تکنسين‌هاي ساختماني که توانايي انجام تمامي کارهاي ساختماني را داشته باشند، احساس مي‌شود.
  بايد رشته‌اي بين‌رشته‌اي جديد و نيز رشته‌هاي متناسب با نياز خوي و منطقه ايجاد شود
  در ادامه با ابراهيم سپهر گفت‌وگو کرده‌ايم که اصالتي خويي داشته و هم‌اکنون رئيس شوراي صنفي اساتيد دانشگاه اروميه است و در طول يک سال گذشته، پيگيري‌هاي زيادي براي دانشکده فني خوي انجام داده است.
  وي با تأکيد تلويحي بر سخنان نماينده اسبق خوي، تصريح کرد: دانشکده فني خوي بايد تقويت شود، بايد رشته‌هاي بين‌رشته‌اي جديد و گروه‌هاي مختلف ايجاد شود و درنهايت با ايجاد دانشکده‌هاي مختلف و متناسب با نياز خوي و منطقه شمال آذربايجان‌غربي احداث شود تا بتوان به دنبال احداث دانشگاه خوي رفت.
  رئيس شوراي صنفي اساتيد دانشگاه اروميه بيان کرد: شهر خوي از قديم‌الايام قطب کشاورزي و محصولات کشاورزي منطقه و حتي کشور بوده و هست و خواهد بود مثل توليد عسل که 10 درصد از عسل توليدي کل کشور متعلق به خوي است و يا قطب تخمه آفتابگردان و کدو در کشور است اما رشته‌هاي مرتبط ندارند.
  وي افزود: دانشگاه صرفاً آموزش نيست بلکه به دنبال آن پژوهش و فناوري هم دارد و اينکه در اين زمينه اقدامي نشده به دليل عدم ارتباط مناسب و عدم وجود دانشگاه و رشته مرتبط با آن بوده که نتيجه آن، پسرفت هردو مورد است و نيازهاي تحقيقاتي هم پوشش داده نشده است يا در موارد ديگري همچون معادن مختلف، سنگ‌ها، مس، مباحث طلا و جواهرات، لازمه پيشرفت، وجود دانشگاه و گروه‌هاي مرتبط است.
  سپهر با اشاره به مرز مشترک خوي با ترکيه اظهار کرد: امروز دانشگاه خوي مي‌تواند با فعاليت در رشته‌هاي مرتبط با روابط بين‌الملل و ارتباط قوي با دانشگاه شهر وان ترکيه، سبب توسعه ارتباطات تجاري و فرهنگي شود.
  وي گفت: شهر قونيه ترکيه از وجود مولانا و جذب گردشگر، به ثروت بسياري رسيده است اما هم‌اکنون از وجود شمس در خوي، استفاده‌اي بهينه انجام نمي‌شود و قطعاً وجود دانشگاه و مطالعه و پژوهش در اين مورد، مي‌تواند به مطرح‌شدن شمس در ابعاد جهاني کمک بکند.
  در ادامه به بحث پارک علم و فناوري خوي پرداخته شد که با توجه به توسعه علمي کشور و اينکه بايد از ظرفيت نخبگان و استعدادهاي دانشگاهي همانند کشورهاي توسعه‌يافته، بهترين استفاده ممکن را کرد، با مدير مرکز رشد جامع پارک علم و فناوري آذربايجان‌غربي گفت‌وگو کرده‌ايم.
  محمد فتحعلي‌لو، مدير مرکز رشد جامع پارک علم و فناوري آذربايجان‌غربي با اشاره به حمايت‌هاي نماينده خوي از اشتغال دانش‌بنيان اظهار داشت: خوشبختانه با پيگيري و حمايت‌هاي نماينده خوي پارک علم و فناوري و مرکز رشد در خوي مستقر مي‌شود که مي‌تواند با حمايت‌هاي خود براي خيل عظيمي از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي اشتغال‌زايي بکند.
  پارک‌هاي علم وفناوري ظرفيت مناطق آزاد را دارا هستند
  وي با درخشان خواندن فعاليت‌هاي پارک علم وفناوري آذربايجان‌غربي بيان کرد: باوجود شرايط کرونايي و رکود فعاليت اغلب واحدهاي صنعتي در سراسر جهان، خوشبختانه وضعيت شرکت‌هاي فناور و دانش‌بنيان در آذربايجان‌غربي رو به رشد بوده و هم‌اکنون فقط يک هزار نفر به‌صورت مستقيم اشتغال‌زايي شده است و چندين برابر اين مقدار هم به‌صورت غيرمستقيم مشغول به کار شده‌اند.
  فتحعلي‌لو با اشاره به توانايي‌ها و پتانسيل‌هاي خوي گفت: شهر خوي به‌عنوان دومين شهر پرجمعيت و بزرگ آذربايجان‌غربي و همچنين با پتانسيل علمي بالا و دانشگاه‌هاي آزاد و پيام‌نور و مراکز فني‌حرفه‌اي و دانشکده فني و مهندسي، ظرفيت بالايي براي توسعه شرکت‌هاي فناور و دانش‌بنيان در زمينه‌هاي مختلفي چون آي‌تي، کشاورزي، مکانيک، پزشکي، دامپزشکي و الکترونيک دارد.
  وي با تشريح مزاياي شرکت‌هاي دانش‌بنيان و مقايسه آن با مناطق آزاد تصريح کرد: پارک‌هاي علم‌و فناوري ظرفيت مناطق آزاد را دارا بوده و انتظار است با معافيت‌هاي مالي ويژه، توجه بسياري از فارغ‌التحصيلان و حتي اعضاي هيأت علمي را جلب کند که قطعاً درآمدزايي و اشتغال شگرفي دارد.
  به گزارش امانت به نقل از مهر،در آخر بار ديگر بر راهگشا بودن دانشگاه‌ها تأکيد مي‌کنيم و اينکه دانشگاه، شاه‌کليد مشکلات کشور است و اگر مسئولين به دنبال اجرايي کردن فرمايشات مقام معظم رهبري هستند بايد از دانشگاه شروع به کار بکنند يعني قصد اجراي اقتصاد مقاومتي را دارند، بايد تفکر "ما مي‌توانيم" را در دانشگاه‌ها پياده بکنند و يا اگر به دنبال اشتغال‌زايي براي جوانان تحصيل‌کرده هستند بايد مهارت‌هاي لازم به آنان ياد داده شود.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی