در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

گزارش هفته نامه امانت > بازگشت درياچه اروميه به روزهاي خشکي سال94

سکينه اسمي گروه گزارش: بعد از گذشت7 سال از آغاز بکار فعاليت ستاد احياي درياچه اروميه و با وجود هزينه کرد ميلياردي، دومين درياچه شور دنيا به روزهاي خشکيدگي سال 94 بازگشته است.

   گروه گزارش: بعد از گذشت7 سال از آغاز بکار فعاليت ستاد احياي درياچه اروميه و با وجود هزينه کرد ميلياردي، دومين درياچه شور دنيا به روزهاي خشکيدگي سال 94 بازگشته است.
  درياچه اروميه در قالب طرح‌هاي ستاد احيا قرار بود از سال 1394 ظرف مدت 10 سال به تراز اکولوژيک خود برسد، حال بعد از گذشت 7 سال و اجراي طرح‌هاي سازه‌اي متفاوت و هزينه روند معکوسي را در مقابل احيا نشان مي‌دهد.
  اين در حالي است که قبل از تشکيل ستاد احياي درياچه اروميه، تراز اين حوزه آبي سالانه به طور متوسط 40 سانتي‌متر کاهش مي‌يافت، بعد از تشکيل ستاد احياي درياچه اروميه در سال 94 و بارش‌هاي مناسب در چند سال اول وضعيت درياچه بهبود نسبي يافته بود اما با عدم اتمام طرح‌هاي مصوب و کاهش بارش‌ها امسال وضعيت اين تالاب بين المللي به شرايط وخيم و بحراني بازگشته است.کارشناسان عدم مديريت منابع آبي در بخش کشاورزي و ساير بخش‌ها، افزايش دماي هوا به همراه عدم تحقق حق آبه مورد نياز درياچه و نيز نيمه تمام ماندن طرح‌هاي مهم ستاد احياي درياچه اروميه از جمله انتقال آب از سد کاني سيب و تصفيه خانه را از مهم‌ترين دلايل بازگشت درياچه به شرايط بحراني عنوان مي‌کنند اين در حالي است که کاهش بارش‌ها و افزايش تبخير به همراه عدم تأمين حق آبه مورد نياز در سال جاري اين وضعيت را تشديد کرده است.
  وزارت نيرو اعلام مي‌کند ميزان آب‌گيري سدها امسال به‌دليل کاهش بارندگي‌ها کم بوده و به دليل نياز آبي بخش کشاورزي و آب شرب رهاسازي آب سدها به سمت درياچه اروميه متوقف شده است.
  هم اکنون سطح تراز درياچه اروميه به 1270.66 رسيد و با ادامه اين روند با توجه به افزايش تبخير تا پايان فصل تابستان سطح تراز به کمتر از 1270.22 رسيده و بخش جنوبي درياچه اروميه به صورت کامل از بين خواهد رفت.به گفته کارشناسان، با خشک شدن درياچه اروميه بيش از 10 ميليارد تن نمک به صورت گردوغبار و طوفان بر سر مردم اين ناحيه فرو خواهد ريخت و اين بحران تنها گريبان آذربايجان غربي را نمي‌گيرد، بلکه بسياري از مناطق کشور را تحت تأثير خود قرار خواهد داد.
  معيشت و زندگي مردم منطقه شمال غرب کشور به خصوص استان‌هاي آذربايجان غربي و شرقي با بهبود شرايط بحراني درياچه اروميه ارتباط مستقيمي دارد، با بازگشت وضعيت درياچه اروميه به شرايط کم آبي، معيشت و زندگي نزديک به 15 ميليون نفر مردم منطقه به خطر خواهد افتاد.
  با توجه به تداوم وضعيت بحراني درياچه اروميه سوالات بي پاسخ زيادي افکار عمومي مردم اين منطقه را درگير کرده است. آيا بايد بار ديگر نگران مسئله ريزگردهاي بستر درياچه اروميه هم باشيم؟ آن‌هم در روزگاري که ايران در مسير عبور ريزگردهايي است که کانون‌هايش در خارج از ايران قرار دارد.آيا راهکاري براي نجات بخشي دومين درياچه شور دنيا با تزريق اعتبارات هزار ميليارد توماني در بيست و يکمين سفر استاني رئيس جمهور و هيئت دولت سيزدهم اتخاذ مي‌شود؟
  تابستان امسال جنوب درياچه اروميه کاملا از بين مي‌رود
  سرپرست مرکز مديريت هماهنگي و ارزيابي احياي درياچه اروميه در خصوص آخرين وضعيت دومين درياچه شور دنيا گفت: در حال حاضر درياچه اروميه روزهاي بحراني را پشت سر مي‌گذارد و متأسفانه افزايش تبخير به همراه کاهش آب ورودي به اين تالاب وضعيت را تشديد کرده است.حجت جباري با بيان اينکه با بيان اينکه در روزهاي ابتدايي تابستان و فصل گرما قرار داريم و وضعيت درياچه اروميه اصلاً رضايت بخش نيست، اظهار کرد: با ادامه اين روند در هفته‌هاي آتي بخش جنوبي درياچه اروميه به صورت کامل از بين مي‌رود.وي با بيان اينکه در سال آبي امسال تنها 25 سانتيمتر سطح تراز درياچه اروميه افزايش داشت، عنوان کرد: در دو هفته اخير سطح تراز 13 سانتيمتر در مقايسه با اين افزايش ناچيز کاهش داشته است و پيش بيني مي‌شود تابستان امسال سطح تراز درياچه اروميه به کمتر از 1270.20 برسد که اين ميزان نشان دهنده بازگشت اين تالاب به روزهاي بحراني درياچه اروميه در سال 93-94 زمان تشکيل ستاد احياي است.
  جباري سطح تراز فعلي درياچه اروميه را 1270.66 اعلام و خاطرنشان کرد: هم اکنون حجم آب درياچه اروميه 2.7 ميليارد مترمکعب و سطح آن به هزار و 92 کيلومتر مربع رسيده و به دليل افزايش گرما و تبخير بالا روز به روز از حجم آب و سطح تراز کاسته مي‌شود.سرپرست مرکز مديريت هماهنگي و ارزيابي احياي درياچه اروميه با تاکيد بر اينکه هم اکنون بخش جنوبي درياچه اروميه در وضعيت نامناسب‌تري نسبت به ساير بخش‌هاي اين تالاب قرار دارد، افزود: در روزهاي آتي با تداوم افزايش تبخير تابستان امسال اين بخش از درياچه به صورت کامل خشک مي شود و از بين مي‌رود.
  طرح‌هاي ستاد احياي درياچه اروميه به نتيجه نرسيد
  جباري با اشاره به اينکه هم اکنون شاهد بازگشت درياچه اروميه به روزهاي بحراني سال‌هاي 93-94 قبل از تشکيل ستاد احياي درياچه اروميه هستيم، گفت: در قالب ستاد احياي درياچه اروميه طرح‌هاي متعددي از جمله انتقال آب از سد کاني سيب، انتقال آب از سد سيلوه و پساب تصفيه خانه‌هاي اروميه – تبريز، افزايش راندمان آبياري در بخش کشاورزي، اجراي طرح الگوي کشت و… اجرايي شود اما تاکنون اين طرح‌ها در استان به اتمام نرسيدند.سرپرست مرکز مديريت هماهنگي و ارزيابي احياي درياچه اروميه اضافه کرد: در صورت اتمام طرح‌هاي انتقال آب از سد کاني سيب، انتقال آب از سد سيلوه و تصفيه خانه‌هاي اروميه و تبريز در مجموع يک ميليارد مترمکعب آب به درياچه اروميه سرازير مي‌شد که اين طرح‌ها متأسفانه به نتيجه نرسيدند.
  وي با تاکيد بر اينکه در حوزه کشاورزي و مديريت آب در حوزه در طول فعاليت ستاد کم کار شده است، گفت: هم اکنون اجراي طرح‌هاي ستاد احياي درياچه اروميه در حوزه کشاورزي چندان تأثيرگذار نبوده و راندمان آبياري در بخش کشاورزي در اين سال‌ها تغيير چنداني نيافته و در زمينه الگوي کشت نيز خيلي کار نکرده‌ايم بايد اين بخش مورد توجه ويژه قرار گيرد.بخش کشاورزي با 92 درصد، بزرگترين مصرف کننده آب به شمار مي‌رود و بيش از 80 درصد منابع آب هم به دليل استفاده نکردن از تکنولوژي‌هاي پيشرفته آبياري و رعايت نکردن الگوي کشت صحيح در مناطق مختلف، در اين بخش به هدر مي‌رود.در بسياري از مناطق آذربايجان غربي همچنان کشاورزان از شيوه‌هاي سنتي براي کشت و آبياري محصول استفاده مي‌کنند و اين روش‌ها بيشترين سهم مصرفي آب را به دنبال دارد.
  کشاورزي در اواخر دهه 80 شمسي  محور توسعه آذربايجان غربي عنوان شد و بر همين اساس اين بخش بدون ضابطه و غيرکارشناسي گسترش يافت؛ بر همين اساس افزايش سطح زير کشت اراضي کشاورزي بدون توجه به استفاده از شيوه‌هاي نوين آبياري، مصرف آب را در اين حوزه به صورت سرسام آوري افزايش داد.چند سال خشکسالي و کاهش بارندگي از يک سو و توسعه بي رويه کشاورزي نيز از سوي ديگر موجب کاهش آب در حوضه آبريز درياچه اروميه شد و روند خشک شدن آن را تشديد کرد.
  احداث و توسعه منابع آبي ذخيره جديد در آذربايجان غربي متوقف شود جباري در خصوص راهکارهاي نجات بخشي درياچه اروميه گفت: در کنار توجه به مديريت مصرف آب در بخش کشاورزي بايد احداث و توسعه منابع آبي ذخيره جديد در استان جلوگيري شود با توجه به تداوم وضعيت بحراني درياچه اروميه نبايد شاهد احداث، توسعه و منابع آبي ذخيره جديد در استان باشيم.سرپرست مرکز مديريت هماهنگي و ارزيابي احياي درياچه اروميه با اشاره به از سرگيري احداث سدنازلو در اروميه گفت: اگر روند احداث سدنازلو از سرگرفته شود اين موضوع بحران درياچه اروميه را تشديد مي‌کند.وي تسريع در اتمام طرح‌هاي مصوب ستاد احياي درياچه اروميه را مورد تاکيد قرار داد و گفت: نجات درياچه اروميه نيازمند تأمين آب و حق آبه مورد نياز آن است و بخشي از اين نياز با اتمام پروژه‌هاي مهم ستاد احيا از جمله انتقال آب از سدکاني سيب و اتمام تصفيه خانه‌هاي اروميه و تبريز است.جباري ميزان حق آبه درياچه اروميه را 3.4 ميليارد مترمکعب اعلام و خاطرنشان کرد: اين در حالي است که تنها ??? ميليون مترمکعب حق آبه درياچه اروميه امسال تأمين شد و با توجه به اينکه هم اکنون در حوزه آبي وجود ندارد و ميزان بارش‌ها ?? درصد کاهش داشته است، عملاً امسال را از دست داديم در سال‌هاي آتي بايد حق آبه مورد نياز درياچه اروميه به موقع تأمين شود.
  اقدامات دولت قبل در مورد درياچه اروميه بيشتر از کار تبليغات بود
  هفته گذشته مردم آذربايجان غربي ميزان دادستان ديوان محاسبات کل کشور بودند علي کاميار در اين سفر در گفتگو با خبرنگاران با بيان اينکه اقدامات دولت قبل در مورد درياچه اروميه بيشتر از کار تبليغات بود، گفت: از 2000 ميليارد تعيين شده براي براي احياي درياچه توسط دولت قبل فقط ?? ميليارد هزينه شده است، در خصوص اعتبارات هم، طبق بررسي‌هاي صورت گرفته آنچه هزينه شده، در برخي بخش‌ها يک چهارم ميزان گفته‌ها و تبليغات بود.
  وي با اشاره به عزم دولت سيزدهم براي احياي درياچه اروميه خاطرنشان کرد: در اين دولت هم جلسه گذاشتيم و دولت اهتمام ويژه را براي اجراي طرح احياي درياچه اروميه دارد و در اين خصوص منتظر اعتبار است که هزينه کند.
  دادستان ديوان محاسبات کل کشور به هزينه‌کرد ستاد احياي درياچه اروميه افزود: با وجود اينکه دولت گذشته ادعا مي‌کرد که بيش از ميزان مورد نياز براي طرح‌هاي احياي درياچه اروميه تزريق کرده اما تنها يک چهارم آن مبلغ بوده است و دولت بيش از اينکه عمل عمل باشد اهل شعار و تبليغات بود.با توجه به اينکه در روزهاي ابتدايي فصل گرما قرار داريم اگر افزايش تبخير آب درياچه اروميه را لحاظ کنيم هم اکنون درياچه اروميه در وضعيت وخيمي به سر مي‌روند و ادامه اين روند در هفته‌هاي آتي فصل تابستان تصوير فاجعه آميزي از شوره زار و خشک شدن کامل درياچه اروميه را در ديد همگان قرار خواهد داد.
  به گزارش امانت به نقل از مهر،با توجه به عواقب منفي و وخيم خشک شدن درياچه اروميه از جمله طوفان‌هاي نمکي و ريزگردها، از بين رفتن معيشت و کشاورزي منطقه، به هم خوردن زيست بوم منطقه احياي آن نه يکي بلکه اصلي ترين و مهمترين دغدغه و مطالبه مردم آذربايجان غربي و حتي منطقه شمال غرب است، چرا که در صورت تداوم وضعيت موجود نه اين منطقه بلکه مردم مرکز کشور نيز از اثرات منفي اين تهديد بزرگ زيست محيطي بي بهره نخواهند بود.بايد منتظر ماند و ديد آيا گره کور احياي دومين درياچه اروميه دنيا توسط دولت سيزدهم باز خواهد شد يا نه؟

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی