در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

گزارش استانی > هوشمند سازي يارانه نان جهشي براي ارتقاي کيفيت و مديريت توزيع و مصرف

گروه گزارش: نصب کارتخوان‌هاي هوشمند در نانوايي‌هاي آذربايجان غربي که از واخر ارديبهشت امسال شکل عملي به خود گرفته اين روزها در حال تحقق 100 درصدي است تا از اين طريق نظارت بيشتري برتوزيع يارانه نان، ارتقاي کيفيت و مصرف آرد شود. ارديبهشت ماه بود که طرح مردمي سازي يارانه‌ها و حذف ارز ترجيحي در مورد واردات برخي کالاها خبرساز شد و بدنبال آن نگراني از کمبود دسترسي به نان از سوي مردم موجب شد تا تب خريد و ذخيره سازي نان اضافي نيز افزايش پيدا کند.

  گروه گزارش: نصب کارتخوان‌هاي هوشمند در نانوايي‌هاي آذربايجان غربي که از واخر ارديبهشت امسال شکل عملي به خود گرفته اين روزها در حال تحقق 100 درصدي است تا از اين طريق نظارت بيشتري برتوزيع يارانه نان، ارتقاي کيفيت و مصرف آرد شود. ارديبهشت ماه بود که طرح مردمي سازي يارانه‌ها و حذف ارز ترجيحي در مورد واردات برخي کالاها خبرساز شد و بدنبال آن نگراني از کمبود دسترسي به نان از سوي مردم موجب شد تا تب خريد و ذخيره سازي نان اضافي نيز افزايش پيدا کند.
  بدنبال اين موضوع و همچنين اعلام افزايش قيمت خريد تضميني گندم و به تبع آن افزايش قيمت آرد، نانوايي‌هاي آزاد پز نيز دست از کار کشيدند که اين امر موجب تشکيل صف‌هايي طويل براي تهيه نان مقابل نانوايي‌ها شد البته در اين ميان نبايد از تخلفات برخي نانوايي‌ها در استان که به سمت خام فروشي رفتند نيز غفلت کرد که علت آن هم شکاف عميق بين قيمت آرد يارانه‌اي (کيلويي 660 تومان) و قيمت آرد در بازار آزاد (بين 11 تا 20 هزار تومان) بود.با گذشت زمان و اطلاع رساني و فضاسازي‌هاي رسانه‌اي انجام شده هدف از اجراي اين طرح براي مردم شفاف سازي شد و شوک ناشي از حذف يارانه ترجيحي با هدف مردمي سازي آن در بازار نان و نانوايي ها هم فروکش کرد و مردم ديدند که با اجراي اين طرح نه تنها نان کمياب و ناياب نشد، بلکه دولت براي تسهيل دسترسي شهروندان به نان، به تعدادي از نانوايي هاي آزادپز نيز سهميه نوع دوم اختصاص داد و نانوايي هايي نيز سه شيفت بخصوص در اروميه و نقاط پر ازدحام مشغول کار شدند.
  با گذشت زمان و تشريح مزاياي حذف ارز ترجيحي و اهداف مردمي سازي يارانه ها همچنين ايجاد اعتماد در بين شهروندان از سوي مسوولان درباره عدم افزايش قيمت نان و وجود و وفور اين کالا نوبت به کنترل تخلفات در نانوايي‌ها شد تا اين صف‌هاي طويل مجدد تشکيل نشود و از سوي ديگر دست متخلفان در عرضه و فروش خارج از شبکه آرد يارانه‌اي کوتاه شود.
  اين طرح با نصب کارتخوان‌هاي هوشمند در نانوايي‌هاي همه مناطق کشور از سوي دولت آغاز شد و با پيشرفتي مطلوب به تدريج با آماده سازي زيرساخت‌ها با تحقق 87 درصدي در استان آذربايجان غربي هم اکنون به گفته کارشناسان به مرحله اجراي کامل نزديک شده است.
  هر چند برخي از شهروندان و نانوايان نقاط ضعفي در اجراي اين طرح و يا به اصطلاح براي دور زدن اين طرح را نيز مطرح مي‌کنند ولي پاسخگويي مسوولان استاني به اين مسايل و بيان راهکارها حکايت از برنامه ريزي دقيق براي اين موارد را دارد.
  يکي از شهروندان اروميه‌اي که سه عدد نان کنجد دار روغني در دست از مقابل نانوايي دور مي‌شود در اين زمينه معتقد است که اين طرح مي‌تواند درصد زيادي از تخلفات در حوزه قاچاق آرد را کنترل کند ولي با نانوايان متخلفي که دو عدد نان کره‌اي را چهار عدد در دستگاه ثبت مي‌کنند چه برخوردي مي‌توان کرد؟زيبا رضايي با بيان اينکه راه دور زدن قانون هميشه براي متخلفان هموار است، افزود: برخي نانوايان حتي اقدام به پخت نان با قيمت بالاتر و خارج از شبکه هم مي‌کنند بطوريکه يک قرص نان کره‌اي را به قيمت هشت هزار تومان با عنوان آزاد عرضه مي‌کنند و متاسفانه هيچ نظارتي بر اين کار آنها نيز وجود ندارد.وي با اشاره به تخلفات در فروش نان لواش اظهار کرد: فروش کيلويي نان لواش در اين زمينه بيشتر جوابگو است تا فروش عددي، چرا که در فروش اين نوع نان نيز با کاهش ميزان وزن هر چانه (يک گلوله خمير) باز هم تخلفاتي را مي‌شود، متصور بود.
  نصب کارتخوان‌هاي هوشمند سدي در برابر خام فروشي و قاچاق آرد است
  يکي از نانوايان اروميه‌اي که در خيابان علامه مجلسي به پخت نان مشغول است درباره معايب و مزاياي اين طرح گفت: اجراي طرح در فروش ما تاثيري نداشته و ما هم موافقيم که نبايد آرد در خارج از شبکه به صورت قاچاق فروش برود و اين طرح سدي در برابر خام فروشي و قاچاق است.علي مرادي اضافه کرد: تخلفات در حوزه آرد و نان بسيار است و بايد دولت با برنامه‌اي مشابه طرح جديد جلوي اين تخلفات ايستاده و از حقوق مردم دفاع کند.وي درباره مزاياي ديگر اين طرح گفت: شنيده‌ها حاکيست تا قبل از اجراي اين طرح 30 تا 40 درصد آرد به صورت خام از شبکه پخت و پز خارج مي‌شد که هم اکنون به علت نظارت‌هاي دقيق و مشوق‌هايي که وجود دارد اين موضوع منتفي مي‌شود.
  مرادي اظهار کرد: علاوه بر نظارت‌هاي دولتي، 15 درصد سود نيز از محل تراکنش‌هاي کارتخوان‌ها به حساب نانوايي واريز مي‌شود که مبلغي حدود 6 تا هشت ميليون تومان در ماه است که اين مهم بر وضعيت معيشت نانوايان تاثير مثبتي دارد.وي با بيان اينکه روزانه 160 کيلو گرم سرانه ارد نانوايي اوست، افزود: تا پيش از اجراي اين طرح برخي نانوايان با خام فروشي ساعت کاري شان کاهش مي يافت ولي اکنون با سهميه مشخص شده و نظارت بر ميزان فروش تعطيلي قبل از موعد مفهومي نخواهد داشت.
  کارتخوان‌هاي هوشمند چند نرخي بودن نان در آذربايجان غربي را حذف مي‌کند
  يکي ديگر از شهروندان اروميه‌اي که کارمند بانک است در اين باره اظهار کرد: کارتخوان‌هاي هوشمند بسياري از مشکلات قيمت گذاري در حوزه نان را برطرف خواهد کرد چند نرخي بودن يکي از مهمترين چالش‌هايي است که در اين استان به چشم مي‌خورد و انتظار مي‌رود با اين طرح کنترل شود.
  کريم پيروزي با اشاره به حساسيت دولت در مديريت تهيه و توزيع آرد مورد تقاضاي بازار، ادامه داد: قطع يقين نصب دستگاه‌هاي هوشمند کارتخوان نقش بسزايي در نظارت دقيق تر بر تهيه و توزيع آرد و نان و جلوگيري از آزاد فروشي آرد و گرانفروشي نان خواهد داشت به شرطي که در تامين نياز شهروندان خللي وجود نداشته باشد.
  4114 نانوايي در آذربايجان غربي به کارتخوان هوشمند مجهز شدند
  گفته مي‌شود شکاف قيمت آرد دولتي و آزاد در ساليان گذشته زمينه‌ساز قاچاق آرد شده و قوت غالب مردم را با مشکلات عديده‌اي مواجه کرده است؛ اين موضوع در دراز مدت به يک معضل اقتصادي مبدل شد و دولت را بر آن داشت تا با حذف يارانه آرد، اجراي طرح »هوشمندسازي يارانه نان« و تجهيز نانوايي ها به کارتخوان هوشمند، نان را به نرخ روز و بر اساس يک برنامه ريزي دقيق و نظارت شده به دست مردم برساند. سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگاني آذربايجان غربي گفت: 87 درصد نانوايي‌هاي استان به اين دستگاه‌ها تجهيز شده و تا دو هفته آينده تمامي نانوايي‌هاي استان به کارتخوان هوشمند مجهز مي‌شوند.
  اميد زينالي با اشاره به اينکه در سطح استان بيش از چهار هزار و 732 نانوايي فعال است، اضافه کرد: تاکنون و از زمان اجراي طرح چهار هزار و صدو 14 نانوايي سطح استان به دستگاه کارتخوان هوشمند مجهز شده‌اند.
  وي با بيان اينکه در اروميه يکهزار و 20 نانوايي به دستگاه کارتخوان مجهز شده و تا پايان همين هفته تمامي نانوايي‌هاي مرکز استان نيز به اين دستگاه مجهز مي‌شوند، افزود: هدف از مجهز کردن نانوايي‌ها به دستگاه هوشمند کارتخوان توسط دولت نظارت بهتر و دقيق تر بر تهيه و توزيع آرد و نان، جلوگيري از آزاد فروشي آرد و انتقال يارانه آرد از درب کارخانه به درب نانوايي‌ها است.
  روزانه سه هزار تُن آرد در آذربايجان غربي توزيع مي شود
  سرپرست معاونت توسعه بازرگاني و صنايع کشاورزي آذربايجان غربي گفت: روزانه سه هزار تُن آرد در استان توزيع مي شود که با اجراي طرح هدفمندي توزيع يارانه نان اين آرد با قيمت سال گذشته توزيع مي شود و مابه تفاوت قيمت به حساب نانوايي‌ها واريز مي‌شود.رحيمي با بيان اينکه قيمت خريد تضميني گندم 11 هزار و 500 تومان است، افزود: با توجه به قيمت عرضه آرد که 660 تومان است يک شکاف قيمتي چشمگيري وجود داشت که شاهد تخلفاتي در برخي نانوايي به علت اين موضوع بوديم.
  .وي افزود: براي جلوگيري از اين اقدامات توزيع نان براساس کارتخوان‌هاي هوشمند انجام مي‌شود که در اين روش ميزان نان دريافتي و مشخصات افراد ثبت خواهد شد.
  اجراي طرح نصب کارتخوان‌هاي هوشمند موجب ارتقاي کيفيت نان مي‌شود
  سرپرست معاونت توسعه بازرگاني و صنايع کشاورزي آذربايجان غربي از ايجاد فضاي رقابتي بين نانوايان با اجرايي شدن طرح کارتخوان هوشمند و آزادپزي نان خبر داد و گفت: با اجراي اين طرح قطع به يقين شاهد افزايش کيفيت نان خواهيم بود.  رحيمي گفت: اطلاع رساني به شهروندان درباره مزاياي اين طرح و همچنين عدم افزايش قيمت نان هم ضروريست تا با اخبار ناصحيح اظطراب و نگراني در شهروندان ايجاد نشود. وي با بيان اينکه سرانه مصرف آرد در آذربايجان غربي 6 تا 7.5 کيلو گرم است، اضافه کرد: سرانه جمعيتي متفاوت است و امسال حتي 600 تن علاوه بر ميزان نياز در استان توزيع شده است.رحيمي با بيان اينکه در برخي شهرها سرانه پايين تر از ميانگين و در برخي شهرها سرانه مصرفي بالاست، ادامه داد: شهرستان اروميه جزو شهرهاي با سرانه مصرفي پايين است و مهاباد و سلماس جزو شهرهاي با سرانه مصرف 9 کيلوگرم و بالاتر است.
   به گزارش امانت به نقل از ايرنا،بوي با بيان اينکه نانواها از محل استفاده دستگاه خودپرداز نيز سود 15 درصدي دريافت خواهند کرد، يادآور شد: اين موضوع جزو مشوق‌هايي بوده که موجب اميدواري نانوايان و کاهش تخلفات مي‌شود.آذربايجان غربي داراي بيش از چهار هزار و 700 نانوايي است با سرانه مصرف 7.5 کيلوگرم آرد است.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی