در حال بار گذاری
امروز: دوشنبه ۱۳ تير ۱۴۰۱

گزارش استانی > نبض کُند صنعت 200ساله چاپ در آذربايجان غربي

گروه فرهنگي: نفس‌هاي صنعت چاپ آذربايجان غربي به شماره افتاده و خبر از آينده‌اي ناگوار مي‌دهد که تبعات ناشي از مرگ اين صنعت 200 ساله، آسيب‌هاي زيادي نصيب بخش فرهنگ اين استان خواهد کرد.

  گروه فرهنگي: نفس‌هاي صنعت چاپ آذربايجان غربي به شماره افتاده و خبر از آينده‌اي ناگوار مي‌دهد که تبعات ناشي از مرگ اين صنعت 200 ساله، آسيب‌هاي زيادي نصيب بخش فرهنگ اين استان خواهد کرد.
   اين صنعت ديرپاي استان روزگاريست گريبانگير مشکلات عديده‌اي شده، ماليات‌هاي سنگين، بي تفاوتي نهادهاي متولي و ‌سنگيني بار بيمه‌هاي اعمال شده، توان ادامه حيات را از فعالان اين صنعت گرفته است و به نظر مي‌رسد شانه‌هاي صنعت چاپ استان تحمل بار سنگين مشکلات ذکر شده را ندارد و ‌فعالان اين عرصه پس از عمري دويدن و ‌پله‌هاي دستگاه‌هاي متولي را طي کردن دست خالي مانده و نظاره گر ورشکستگي واحدهاي خود شده‌اند.
  بانک‌ها بويژه آنها که در جهت حمايت از توليد نامگذاري شده‌اند و ‌حتي نام توليد را يدک مي‌کشند نه تنها دست ياري به سمت اين صنعت دراز نکرده‌اند بلکه برعکس عمل نموده و گذشته از اين با اعمال قوانين دست و ‌پاگير و ‌من در آوردي، برخوردهاي ناشايست و ‌اختصاص دادن همکاري خود تنها به واحدهاي اندک و ‌مشخص وروي گرداني از چاپخانه داران زخم فعالان اين صنعت را عميق تر کرده‌اند.
  همچنين فعاليت چاپخانه‌هاي زيرزميني (غيرمجاز) توسط برخي و عدم نظارت نهادهاي مربوطه و برخورد با آنان زمينه‌اي فراهم کرده تا اين چاپخانه‌ها با فرار از ماليات، سودهاي کلاني بدست آورده و هرچه بيشتر چاپخانه‌هاي به نام و مطرح استان را در تنگنا قرار دهند.
  فرسوده بودن امکانات و تجهيزات صنعت چاپ استان مشکلي ديگر به مشکلات اين صنف اضافه کرده و او را از رسيدن به حق خود بازداشته است علاوه بر اين افزايش قيمت کاغذ و برداشته شدن ارز 4200 توماني قصه تلخ ديگر اين صنعت ديرپاي استان آذربايجان غربي است.وارداتي شدن مواد اوليه و ماشين آلات هم نفس صنعت چاپ و ‌فعالان آن را کُندتر کرده چنانکه رييس اتحاديه چاپخانه داران استان مي‌گويد: ساليانه 700 ميليون ماليات چاپخانه داران پرداخت مي‌کنند و اين ماليات سنگين اجازه ادامه فعاليت به فعالان اين صنعت را نمي‌دهد.»مجيد محبي« افزود: روز به روز وضعيت صنعت چاپ‌ استان بدتر مي‌شود و ‌فعالان اين صنعت بي نصيب از سرمايه در گردش و حمايت‌هاي لازم هستند.رييس اتحاديه چاپخانه داران استان عدم حمايت و مانع تراشي بانک‌ها را از جمله مشکلات صنعت چاپ استان و فعالان اين صنعت دانست و گفت: بانک‌ها تنها به 14 واحد مورد نظر وام مي‌دهند ولي صاحبان چاپخانه بي بهره از تسهيلات هستند حتي بانک کارآفريني اميد و توسعه هم همکاري با اين صنف ندارد و حمايتي نمي‌کند.محبي ادامه داد: بانک‌ها با اعمال قوانين من درآوردي نه تنها مانع دسترسي چاپخانه‌ها به تسهيلات مي‌شوند بلکه با برخورد نه چندان مطلوب با سرمايه گذاران اين بخش، فرصت فعاليت را از آنها ‌مي‌گيرند.وي افزود: بانک با سود 18 درصدي وام مي‌دهد آن هم با وثيقه و ضامن و در صورتي که يک‌ قسط از زمان پرداخت عقب بيافتد از حساب صاحب چاپخانه برداشت مي‌کند در حاليکه اين مهم ‌را بايد معيار قرار دهند که صنعتگر ممکن است هميشه پولي براي پرداخت در اختيار نداشته و ‌نيازمند زمان بيشتري باشد.محبي اظهار کرد: بانک‌ها نه تنها نسبت به صنعت چاپ استان بي مهري کرده و ‌براي پرداخت وام فرايند سختي را اتخاذ مي‌کنند بلکه‌ سفارشات چاپي خود را هم ‌به جاي واگذاري به چاپخانه‌هاي استان به استان‌هاي ديگر ارسال مي‌کنند.رييس اتحاديه چاپخانه داران استان آذربايجان غربي اضافه کرد: برخي دستگاه‌ها سالانه 40 ميليارد صرف سفارشات چاپي خود مي‌کنند ولي اين مبلغ و ‌حتي اندکي از آن به دست چاپخانه‌هاي مطرح و مشخص استان نمي‌رسد بلکه توسط برخي نصيب برخي افراد سودجو مي‌شود.وي يادآور شد: پيگيري‌ها و جلسات ما با مديران و مسوولان اين ارگان‌ها و يادآوري ردپاي سودجويان در سفارشات چاپي‌شان راه به جايي نبرده و تاکنون نتيجه‌اي نگرفته‌ايم.محبي به بورس رفتن کاغذ را عامل بازدارنده ديگري براي چاپخانه‌هاي استان دانست و گفت: اين وضعيت عملا چاپخانه‌ها را دچار مشکلات اساسي مي‌کند.
  مهاجرت نيروهاي فعال چاپخانه‌هاي استان به خارج‌
  محبي افزود: با وضعيت بوجود آمده و عدم حمايت و دست خالي ماندن چاپخانه‌ها، بسياري از بهترين اپراتورها و طراحان اين صنف به کشورهاي همجوار رفته و در آنجا فعاليت مي‌کنند در حاليکه براي اين نيروها سرمايه گذاري شده و ‌آموزش‌هاي مختلف بهآنها داده شده و ‌به عبارتي سرمايه چاپخانه‌ها محسوب مي‌شدند.
  چاپخانه هاي زير زميني تهديدي بر چاپخانه‌هاي استان
  وي اظهار کرد: چاپخانه‌هاي زير زميني يکي ديگر از معضلات پيش روي چاپخانه داران اين استان بوده که با فرار از پرداخت ماليات و اتکا به شيوه‌هاي مختلف، سفارش‌هاي چاپي را از ارگان‌ها دريافت کرده و سودهاي کلاني دريافت مي‌کنند.محبي فعاليت خارج از وظيفه کانون‌هاي تبليغاتي را ديگر مشکل پيش روي چاپخانه‌هاي استان دانست و افزود: کانون‌هاي تبليغاتي هم به جاي انجام کار اصلي خود به حوزه فعاليت چاپخانه وارد شده و اقدام به دريافت سفارش چاپي ميلياردي کرده و مانع فعاليت چاپخانه‌هاي رسمي مي‌شوند.
  صنعت چاپ آذربايجان غربي از بي مهري بانک‌ها رنج مي‌برد
  پيشکسوت صنعت چاپ آذربايجان غربي با بيان اينکه صنعت چاپ استان از عدم حمايت و ‌بي مهري بانک‌ها رنج مي‌برد،  افزود: بانک‌هاي استان مي‌توانند با اعطاي وام‌هاي کم بهره حياتي دوباره به صنعت چاپ‌ استان ببخشند ولي متاسفانه تاکنون چنين اتفاقي نيفتاده است.قنبري مدير »چاپ‌افست اروميه« با بيان‌اينکه صنعت چاپ استان ارزآوري خوبي براي استان دارد و ‌مي‌تواند سفارش‌هاي چاپي از کشورهاي همجوار دريافت کرده و همچنين وارد بازار رقابت آنها شود، گفت: ولي به دليل فرسوده بودن ناوگان صنعت چاپ و عدم حمايت ار سوي دستگاه‌هاي مختلف و ‌موانع و مشکلات متعدد تاکنون نتوانسته از اين موقعيت بهره مند شود.
  وي با اشاره به همجواري استان با چند کشور خارجي و امکاناتي نظير برق، کارگر و نيروي متخصص دراستان افزود: اين امکانات در کشورهاي همجوار وجود ندارد درحاليکه آذربايجان غربي از پتانسيل خوبي در زمينه صنعت چاپ بهره مند است و مي‌تواند وارد بازار رقابت با کشورهاي همجوار شود ولي به دليل عدم حمايت از سوي بانک‌ها و دستگاه‌هاي ديگر نتوانسته به اين مهم دست يابد.قنبري افزود: کشورهاي همسايه بهترين بازار کار براي توليد کنندگان هستند که متاسفانه دستگاه‌هاي فرسوده اين اجازه را به ما نمي دهد و حمايت عادلانه از صنعت چاپ استان صورت نمي‌گيرد.
  وي ادامه‌ داد: بانک‌ها حمايتي از صنعت چاپ نکرده و تنها ارتباط خود را به بازار اتومبيل، باغ، خانه و بازار سکه اختصاص داده‌اند.قنبري اضافه کرد: صنعت چاپ صنعتي توليدي است که‌ اشتغال زايي ايجاد مي‌کند و اگر حمايت‌هاي لازم صورت نگيرد چاپخانه ها در شش ماهه دوم سال با مشکلات متعددي مواجه خواهند شد.
  صنعت چاپ آذربايجان غربي هنوز ناشناخته مانده است
  مدير چاپ‌ افست اروميه ادامه داد: در کشوري مثل ترکيه پس از صنعت گردشگري صنعت چاپ، توليد و بسته بندي از اولويت حمايتي برخوردارست در حاليکه در آذربايجان غربي نگاهي به صنعت که شاخه بزرگ آن صنعت چاپ است وجود ندارد.
  35 چاپخانه از سال گذشته تاکنون ورشکست شده است
  پيشکسوت صنعت چاپ آذربايجان غربي اظهار کرد: از سال گذشته تاکنون 35 چاپخانه افست، ديحيتال و بنر در استان ورشکست شده و نزديک 40 نفر بيکار شده‌اند.وي افزود: همچنين بسياري از چاپخانه‌هاي استان به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، ماليات‌هاي سنگين، مشکلات ناشي از بيمه، عدم حمايت بانک‌ها و ‌نداشتن سرمايه مجبور به تعديل نيرو شده و ‌مي‌شوند چنانکه در برخي چاپخانه ها نزديک 20 نفر تعديل نيرو شده در حاليکه هريک از اين نيروها سرمايه‌هاي چاپخانه ها بوده‌اند.
  تعطيلي چاپخانه‌ها جمعيت بيکار استان را مضاعف مي‌کند
  فعال حوزه صنعت چاپ استان نيز گفت: تعطيلي وورشکستگي چاپخانه‌ها جمعيت بيکار استان را مضاعف کرده و ‌سفره‌هاي خانواده‌ نيروهاي بيکار شده از اين صنف را کوچک کرده است.وي که خود را معرفي نکرد، افزود: ما فعالان حوزه صنعت، توليد کننده‌ايم وقتي توليد کننده هستيم بايد دست ياري بسوي ما دراز شود نه اينکه آنقدر در مسير بانک‌ها و ‌دستگاه‌هاي مختلف رفت و آمد کنيم و جواب ناخوشايند بشنويم که رنجي ديگر بر رنج هايمان افزوده شده و رمق ادامه کار کردن نداشته باشيم.اين صنعتگر اظهار کرد: دست‌هاي ما خالي است و شانه ما نمي‌تواند سنگيني بار ماليات و بيمه را تحمل کند ما به جايي رسيديم که امروز ديگر مجبور مي‌شويم نيروهاي خود را تعديل کرده و تنها با چند نفر ادامه بدهيم زيرا توان پرداخت ماهيانه حقوق شش و هفت ميليوني را نداريم.
  به گزارش امانت به نقل ازايرنا، صنعت چاپ آذربايجان غربي قدمتي 200ساله دارد واين استان در رديف نخستين هاي صنعت چاپ کشور است چنانکه شهرستان خوي پس از تبريز و ري سومين شهر واروميه ششمين شهر در صنعت چاپ کشور به شمار مي‌رود.نخستين چاپخانه در اروميه را ميسيون آمريکايي به نام »پرکينز« درسال 1840 ميلادي با مديريت فردي بنام »بريت« راه اندازي کرد واولين کتابي که دراين چاپخانه منتشر شد »درپيرامون لزوم قلب جديد« نام داشت ولي امروز اين صنعت ديرپا غبار فراموشي به خود گرفته است.همچنين در حال حاضر 360 واحد چاپخانه دراستان وجود دارد که همچنان گريبانگير مشکلات متعددي هستند و به عبارتي غبار فراموشي گرفته و بي_نصيب از حق واقعي خود هستند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی