در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

گزارش استانی > مهارت آموزي، فرصتي براي بازگشت زنداني به آغوش جامعه

گروه اجتماعي: نداشتن يک مهارت شغلي يکي از علل اصلي بيکاري است که نتيجه آن در مواقعي ارتکاب جرم و راهي زندان شدن است. اگر زنداني فاقد مهارت شغلي در مدت محکوميت خود حرفه خاصي که اشتغال و درآمد زا باشد را ياد بگيرد بعد از سپري شدن دوران محکوميت مي تواند با شروع کردن يک کسب و کار مسير زندگي خود را تغيير داده و ديگر مرتکب جرم نشود اما اگر اينگونه نباشد زنداني ، بعد از سپري کردن زمان محکوميت دوباره در مسير اشتباه خود قدم خواهد برداشت.

  گروه  اجتماعي: نداشتن يک مهارت شغلي يکي از علل اصلي بيکاري است که نتيجه آن در مواقعي ارتکاب جرم و راهي زندان شدن است. اگر زنداني فاقد مهارت شغلي در مدت محکوميت خود حرفه خاصي که اشتغال و درآمد زا باشد را ياد بگيرد بعد از سپري شدن دوران محکوميت مي تواند با شروع کردن يک کسب و کار مسير زندگي خود را تغيير داده و ديگر مرتکب جرم نشود اما اگر اينگونه نباشد زنداني ، بعد از سپري کردن زمان محکوميت دوباره در مسير اشتباه خود قدم خواهد برداشت.
  براي مهارت آموزي زندانيان نيز طبق قانون دستگاه ها و متوليان امر بايد در کنار اداره کل زندانيان زمينه حرفه آموزي و اشتغال زندانيان را فراهم کنند و شرايطي فراهم کنند تا نگاه واحد هاي توليدي، کارخانه جات و جامعه براي بکار فرد زنداني تغيير کند و فردي که در زندان حرفه آموخته بتواند بدون نگراني به شرايط عادي زندگي برگشته و مشغول به کار شود.
  جواني که صاحب يکي از واحدهاي توليدي فعال در بخش مواد غذايي در اروميه است افزود: فردي که به دلايلي در زندان است اگر شغل مناسب داشته و  اعتماد جامعه را داشته باشد با اعتماد به نفس کامل ديگر در مسير غلط گام بر نخواهد داشت.
  وي تصريح کرد: در اين واحد توليدي 200نفر مشغول به کار هستند که 90 نفر از آنها از افراد زنداني در زندان مرکزي اروميه هستند.جواني خاطر نشان کرد: همه زندانيان شاغل در اين واحد بومي هستند و در دو شيفت 8ساعته با خواب در منزل که همگي مورد تاييد دادگستري استان هستند در اين واحد فعاليت دارند.
  اين توليد کننده ياد آور شد: حقوق پرداختي براي تمامي زندانيان طبق قانون کار و بيمه آنها بدون نام و بيمه شده بيمه ايران هستند.وي اظهار کرد: اين واحد توليدي بيش از 3ميليون يورو براي خريد دستگاه ها هزينه کرده و 90درصد توليدات اين واحد به عراق و آذربايجان صادر مي شود.
  جواني ادامه داد: کار آفرينان و صاحبان حرفه ها مي توانند با انجام کارها و برنامه ريزي هاي افرادي که به هر دليل و عدم داشتن جرم خشن در زندان هستند را داراي شغل کرد و سهمي در کاهش جمعيت زندانيان و آسيب هاي اجتماعي داشت.
   يکي ديگر از توليد کنندگان اروميه در گفت وگو با ايسنا افزود: زنداني داراي راي باز و عدم داشتن جرايم خشن بعداز سند گذاري مي توانند در واحدهاي توليدي کار کنند و دوران محکوميت خود را طي کنند.وي تصريح کرد: در فاز اول اين کارخانه 35 زنداني مشغول به کار هستند که با شروع فاز دوم اين تعداد به 50نفر افزايش خواهد يافت.
  اين توليد کننده خاطر نشان کرد: زندانيهاي شاغل در اين واحد در دو شيفت 8ساعته کار مي کنند و بعد براي استراحت راهي زندان مي شوند و هفته اي يک بار نيز مرخصي براي رفتن به خانه دارند.
  وي گفت: افراد مي توانند بعد از گذراندن دوران محکوميت نيز در اين واحد به فعاليت خود ادامه دهند.صاحب اين واحد توليدي اظهار کرد: حقوق اين افراد بر اساس يک اِشل خاص و طبق قانون کار زير نظر اداره کل زندان ها به حساب خانواده زنداني واريز مي‌شود. وي ادامه داد: براي کمک به افراد زنداني که ديگر مسير اشتباه نروند از حضور و فعاليت آنها در واحد توليدي استقبال هم مي کنيم.
  آذربايجان غربي در اعزام بکار زندانيان جز 3 استان برتر کشور است
  محمدي، مدير کل امور زندان هاي آذربايجان غربي افزود: يکي از اولويت هاي اساسي سازمان زندان ها حرفه آموزي واشتغال زندانيان است.
  وي تصريح کرد: در سال گذشته در اروميه براي  700مددجو زنداني شرايطي فراهم شده تا به زندان باز منتقل شوند و در واحد هاي صنعتي مشغول به کار شوند.
  محمدي ياد آور شد: کار فرمايان به اين باور رسيده اند که مي شود با همکاري و حمايت افراد زنداني را به کار و جامعه بازگردامند.مديرکل امور زندان هاي آذربايجان غربي اظهار کرد: با دادن تسهيلات  و فضاي کار و حمايت از کار آفرينان و بخشودگي مالياتي مي توان براي زندانيان کار ايجاد کرد.محمدي ادامه داد: در مجموع 4008 نفر از زندانيان استان در دوران محکوميت مشغول به کار شدند که 1853نفر جهت کار به خارج از زندان اعزام شدند.وي با اشاره به اينکه در کنار اعزام به کار به بيرون از زندان در داخل زندان هاي استان کارگاه هاي مهارت آموزي از جمله فرش بافي، خياطي، نانوايي، نجاري و صنايع دستي فعال هستند، خاطر نشان کرد: آذربايجان غربي در اعزام بکار زندانيان جز 3 استان برتر کشور است.
  به گزارش امانت به نقل ازايسنا؛ اشتغال و حرفه آموزي در زندان ها موجب کاهش آسيب هاي اجتماعي در جامعه ، مهارت آموزي ، کاهش آسيب هاي رفتاري و پرخطر در زندانها، بازسازي شخصيتي، کاهش آمار جرم و بزهکاري و کاهش جمعيت زندانيان و احياي زندگي شرافتمندانه پس از آزادي در جامعه خواهد شد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی