در حال بار گذاری
امروز: يکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲

گزارش استانی > سايه سنگين حواشي مجازي بر درياچه اروميه

گروه گزارش: درياچه اروميه که به لحاظ آبي و زيست محيطي در شرايط بسيار سخت، نگران کننده و بغرنجي قرار دارد، در روزهاي گذشته علاوه بر اين مشکلات، زير شديدترين هجمه هاي خبري در فضاي مجازي قرار گرفته و حواشي موجود سايه سنگيني بر اصل داستان انداخته است.

  گروه گزارش: درياچه اروميه که به لحاظ آبي و زيست محيطي در شرايط بسيار سخت، نگران کننده و بغرنجي قرار دارد، در روزهاي گذشته علاوه بر اين مشکلات، زير شديدترين هجمه هاي خبري در فضاي مجازي قرار گرفته و حواشي موجود سايه سنگيني بر اصل داستان انداخته است.
  در حالي که درياچه اروميه در زمان حاضر به علت شرايط آب و هوايي، تغييرات اقليمي  کاهش بارش و کم آبي جهاني که ايران و خطه آذربايجان نيز از اين قاعده مستثني نيست، بدترين وضع را تجربه مي کند شاهد ظهور و بروز مسايل مختلف، سوء استفاده ها و ايجاد انواع حواشي پيرامون اين درياچه هستيم.
  استخراج ماده راهبردي ليتيوم،  احتمال عمدي بودن روند خشک شدن و حضور شرکت هاي چيني در بستر و استفاده از فناورهايي براي ابرزدايي از آسمان اطراف درياچه اروميه از جمله شايعات بسيار گسترده اي است که شبکه هاي مختلف اجتماعي در فضاي مجازي در وسعت بسيار زياد به آن پرداخته اند و عدم شفاف سازي و اطلاع رساني دقيق و درست نهادهاي مسئول زمينه براي فعاليت و توسعه اين شائبه ها در استان هاي شمال غرب را بيش از پيش فراهم کرده است.
  بر همين اساس خ بنا به مسئوليت اجتماعي و رسانه اي خود گزارش ميداني از بستر درياچه اروميه و نحوه حضور، فعاليت و استخراج مواد معدني تهيه کرده ايم که شفاف سازي مديران حفاظت محيط زيست استان هاي آذربايجان شرقي و آذربايجان غربي درباره تمام شايعات و واقعيات موجود اين درياچه را به همراه دارد.
  با وجود اينکه در فضاي مجازي بر محرمانه و امنيتي بودن استحصال مواد معدني از بستر درياچه اروميه تاکيد شده است، اما مشاهدات عيني نشان دهنده شفاف بودن تمام فعاليت ها در اين زمينه است، به طوري که در فاصله چند کيلومتري از محل پل درياچه، کاميون ها در حال بارگيري نمک هاي انباشته در بستر درياچه و در ميان ديدگان مردم و خودروهاي عبوري در حال انتقال مواد به مقصدهاي مشخص بودند.
  موضوع مطرح شده در فضاي مجازي مبني بر استحصال عنصر ليتيوم در درياچه اروميه به هيچ عنوان واقعيت ندارد
  مديرکل حفاظت محيط زيست آذربايجان شرقي در اين خصوص ، با بيان اينکه تمام مراحل تقاضا و صدور مجوزهاي لازم براي استخراج مواد معدني از درياچه اروميه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با نظارت کامل و مستمر اين مجموعه انجام مي شود، اعلام کرد: اکنون به جز نمک هيچ ماده معدني از بستر درياچه استحصال نمي شود و موضوع مطرح شده در فضاي مجازي مبني بر استحصال عنصر ليتيوم  در اين محل به هيچ عنوان واقعيت ندارد و کذب است.
  شهنام اشتري با ابراز تاسف از اينکه در هفته هاي گذشته مسايل حاشيه اي بر اصل موضوع خشکي درياچه اروميه غلبه داشته است، اظهار کرد: اين درياچه از جمله پارک هاي ملي ايران به شمار مي رود و اين گونه نيست که هر فرد حقيقي و حقوقي بتواند هر اقدامي در اين منطقه انجام دهد و هيچ نهادي هم پيگير موضوع نشود.
  حضور شرکت هاي چيني در درياچه اروميه کذب محض است
  وي حضور شرکت هاي چيني در درياچه اروميه را از ديگر مطالب کذب عنوان شده در هفته هاي گذشته در فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي برشمرد و يادآورشد: طبق قانون واگذاري پارک هاي ملي ممنوع است و هيچ نهاد و سازماني نمي تواند در اين خصوص کوچکترين اقدامي کند.
  اشتري از قُرق کامل اطراف درياچه اروميه توسط ادارات کل حفاظت محيط زيست استان هاي آذربايجان شرقي و غربي خبر داد و اضافه کرد: بر همين مبناتمام فعاليت هاي استحصال نمک و همچنين مصوبات ستاد ملي احياي درياچه به دقت پايش و با حساسيت ويژه اي اين مسايل رصد و کنترل مي شود.به گفته وي هم اکنون در 69 هزار هکتار از حوزه استحفاظي آذربايجان شرقي حاشيه درياچه اروميه اجازه ورود دام داده نمي شود.مديرکل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي نيز با اشاره به اينکه در فضاي مجازي مسايل حاشيه اي مطرح و از بازگو کردن واقعيات موجود خودداري مي شود، گفت: در چنين فضايي انتشار شايعات روز به روز گسترده تر و اصل مسايل زيست محيطي به فراموشي سپرده مي شود.
  سعيد شهند نقش رسانه هاي رسمي در انعکاس واقعيات مربوط به مسايل زيست محيطي درياچه اروميه را بسيار مهم خواند و اظهار کرد: بايد تمام رسانه ها در بازتاب اخبار مربوطه انصاف را رعايت کرده و طبق اصول علمي و عملي و آنچه در بستر درياچه روي مي دهد، قلم فرسايي کنند.
  وي با تاکيد بر اينکه در زمان حاضر به جز نمک، ماده و عنصري از بستر درياچه اروميه برداشت نمي شود، ادامه داد: اکنون تعداد پنج شرکت پيمانکاري در مناطق «آق گنبد»، «آق زيارت» و «انگنه» مشغول استحصال نمک هستند که داراي مجوزهاي رسمي و قانوني از وزارت صنعت، معدن و تجارت با استعلام از سازمان حفاظت محيط زيست هستند.
  شهند مجموع مساحت تحت فعاليت شرکت هاي پيمانکاري استحصال نمک در بستر درياچه اروميه را 20 هکتار با عمق 40 سانتي متر اعلام و اظهار کرد: انتشار اخباري مبني بر وجود عنصر ليتيوم در بستر درياچه به هيچ عنوان صحت ندارد و تنها ماده معدني استخراجي در اين مکان نمک است.
  وي جوامع محلي، راهدارخانه ها، شهرداري ها، کارخانه کاوه سوداي مراغه و شهرک شماره 2 صنعتي اروميه را از مهمترين و بزرگترين استفاده کنندگان نمک درياچه اروميه بيان کرد و افزود: تاکنون هيچ شرکت خارجي در اين محل فعاليت نداشته و تقاضايي نيز در اين خصوص اعلام نشده است.
  مجموع ذخاير معدني نمک در درياچه اروميه را 6.7 ميليارد تن است
  شهند مجموع ذخاير معدني نمک در درياچه اروميه را 6.7 ميليارد تن و وسعت بستر درياچه را 540 هکتار اعلام و خاطرنشان کرد: اين درياچه به عنوان پارک ملي در سازمان حفاطت محيط زيست ثبت شده است.
  وي با تاکيد بر اينکه هيچ گونه مساله پشت پرده اي در خصوص برداشت هاي مواد معدني نمک در درياچه اروميه وجود ندارد، يادآور شد: انتشار اخباري از وجود ليتيوم يا حضور شرکت هاي چيني در منطقه جزو مصاديق بارز نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومي به شمار مي رود.
  شهند تغييرات اقليمي و آب و هوايي را از دلايل اصلي و مهم شرايط کنوني درياچه اروميه عنوان و اضافه کرد: اين تغييرات جهان شمول است و تنها مختص ايران نيست و بسياري از کشورهاي منطقه را نيز شامل مي شود.
  به گفته وي ميزان بارش هاي سالجاري در حوضه آبريز درياچه اروميه 2 درصد نسبت به پارسال کاهش يافته است.
  يکي از پيمانکاران فعال در بستر درياچه اروميه نيز ، اظهار کرد: مدت 10 سال است که در اين مکان اقدام به استحصال ماده معدني نمک مي کنيم و هيچ مشکلي نيز در اين زمينه مشاهده نکرده ايم.
  اصغر ناصري هرگونه وجود يا مشاهده عناصر طبيعي به غير از نمک در بستر درياچه اروميه را نادرست خواند و گفت: در اين سال هاي فعاليت خود به هيچ عنوان با چنين مسايلي مواجه نشده است و تمام نمک هاي استحصالي به طور مستقيم به کارخانه کاوه سودا انتقال داده مي شود.
  وي درباره نحوه برداشت نمک از بستر درياچه اروميه، اظهار کرد: نمک خيس درياچه پس از جمع آوري و انباشت در مکان تعيين شده، به مدت 48 ساعت انبار مي شود تا پس از خشک شدن بلافاصله در کاميون ها بارگيري شده و به محل کارخانه منتقل شود.
  ناصري متوسط مصرف روزانه نمک در کارخانه کاوه سوداي مراغه را يکهزار و 500 تا 2 هزار تن اعلام کرد و گفت: اين مواد به عنوان خوراک اصلي کارخانه به شمار مي رود که در آن بيش از 2 هزار نفر اشتغال دارند.
  وي با بيان اينکه مجوزهاي لازم براي برداشت نمک را از سامانه صنعت، معدن و تجارت آذربايجان شرقي اخذ کرده است، اضافه کرد: اين مجوزها کوتاه مدت است و هر 2 ماه يک بار با درخواست شرکت پيمانکاري و بررسي تمام جوانب موضوع از سوي نهادهاي مربوطه تمديد مي شود.
  ناصري با بيان اينکه براي برداشت نمک تعداد 30 تا 40 نفر با شرکت پيمانکاري همکاري دارند، اشتغال غير مستقيم آن را بيش از 40 نفر اعلام کرد.
  به گزارش امانت به نقل از ايرنا،  حوضه آبريز درياچه اروميه با مساحت 51 هزار و 876 کيلومترمربع يکي از 6 حوضه آبريز اصلي کشور است که روند خشکيدن و کاهش تراز آبي آن از اواخر دهه 70 آغاز شده و سالانه ارتفاع آن حدود 40 سانتي متر کاهش يافته است.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی