در حال بار گذاری
امروز: پنحشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳

گزارش استانی > زنگ زرد؛ آتشي برجان گندم زارهاي آذربايجان غربي

گروه گزارش: مبارزه با آفت‌ها به ويژه زنگ زرد، علف‌هاي هرز و ساير تهديدات در 400 هزار هکتار گندم زار و اراضي مربوط به غلات موضوعي جدي در جلوگيري از کاهش توليدات بخش‌کشاورزي آذربايجان‌غربي است و امسال هم اين تهديد بخش وسيعي از اراضي را تهديد مي‌کند که برنامه هاي پيشگيرانه در دستور کار قرار گرفته است.

  گروه گزارش: مبارزه با آفت‌ها به ويژه زنگ زرد، علف‌هاي هرز و ساير تهديدات در 400 هزار هکتار گندم زار و اراضي مربوط به غلات موضوعي جدي در جلوگيري از کاهش توليدات بخش‌کشاورزي آذربايجان‌غربي است و امسال هم اين تهديد بخش وسيعي از اراضي را تهديد مي‌کند که برنامه هاي پيشگيرانه در دستور کار قرار گرفته است.
   امسال بيش از 406 هزار هکتار از مجموع 842 هزار هکتار از اراضي و باغهاي کشاورزي آذربايجان غربي زير کشت گندم و انواع غلات است که براي داشتن سبدي پر محصول در پاييز لازم است تا به موقع با انواع آفتها و بيماريها در اين زمينه مبارزه شود و کشاورزان به توصيه هاي کارشناسان نهايت توجه را داشته باشند.
  با توجه به بارندگي هاي اخير افزايش رطوبت و کاهش چهار تا 6 درجه اي دما در آذربايجان غربي شرايط براي فعاليت و انتقال اين قارچ فراهم شده است و اين موضوع برلزوم مبازره، آگاهي و اطلاعرساني در اين زمينه مي افزايد.
  رييس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي با اشاره به اهميت مبارزه با آفات و امراض گفت: امسال در استان 103 هزار هکتار زير کشت اراضي آبي و 303 هزار هکتار زير کشت گندم ديم است.
  خسرو شهبازي با اشاره به امراض و مبارزات انجام شده اظهار کرد: در زمينه گندم زارها و غلات بيش از 214 هزار هکتار مبارزه با علفهاي هرز انجام شده و در زمينه سن مضر غلات هم در سطح 130 هزار هکتار و در مبارزه با ملخ نيز در بيش از هزار هکتار مبارزه محقق شده است.
  وي اضافه کرد: امسال مانور مبارزه با بيماري زنگ زرد انجام شد چرا که اين نوع قارچ زودتر از ساير بيماريها و در شرايط فراهم شده زودتر از ساير قارچها فعاليتش را شروع مي کند.
  هشدار شيوع بيماري زنگ زرد در مزارع غلات آذربايجان‌غربي
  معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد کشاورزي گفت: با توجه به مساعد بودن شرايط آب و هوايي از جمله درجه حرارت، رطوبت نسبي هوا، شبنم و بارندگي هاي مناسب، اپيدمي شدن بيماري‌هاي زنگ زرد و ساير بيماري هاي برگي در مزارع گندم و جو اين استان دور از انتظار نيست.
  علي ديانتي اظهار کرد: توسعه بيماري در رطوبت نسبي بالاي 70 درصد و در دماي بين 10 تا 15 درجه سانتيگراد همراه با باران و يا شبنم سريعتر اتفاق مي افتد که اين استان مساعد براي اين موضوع در روزهاي اخير است.
  به گفته وي بيش از 70 درصد مواد لازم براي پر شدن دانه هاي موجود در خوشه گندم توسط سه برگ انتهايي گندم تامين مي شود و حفاظت از آنها به خصوص برگ پرچم نقش بسيار مهمي در افزايش عملکرد گياه دارد.
  وي ادامه داد: بيماري برگي زنگ زرد گندم به دليل ظهور نژادهاي جديد و با شرايط خاص آب و هواي، هر چند سال يکبار به صورت همه گير (اپيدمي) در آمده و مي‌تواند خسارت زيادي را به محصول گندم وجو وارد کند.
  ديانتي با بيان اينکه احتمال شيوع بيماري هاي برگي در همه نقاط استان وجود دارد، اظهار کرد: در حال حاضر شرايط آب و هوايي در کليه شهرستان ها جهت توسعه بيماري مساعدتر است.وي بيان کرد: اين بيماري به صورت جوش يا تاول‌هايي به رنگ زرد مايل به نارنجي روي برگ‌هاي محصول ظاهر شده سپس جوش‌ها به سرعت به هم پيوسته و نوارهايي درامتداد رگبرگ‌ها در هر 2 سطح برگ نمايان مي‌کنند که به‌ دنبال آن به کل محصول آسيب مي‌زند.
  مديريت بيماري زنگ گندم
  فرشته صادقي نسب مدير حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي در اين زمينه با اشاره به اينکه عامل بيماري علاوه بر گندم به جو، چاودار، يولاف و برخي از علفهاي هرز خانواده گندميان نيز حمله مي کند افزود: علائم بيماري ابتدا بر روي برگهاي جوان به صورت جوش يا تاولهاي زرد يا نارنجي رنگ به قطر نيم ميليمتر تشکيل مي گردد.وي ادامه داد: جوشها پس از بهم پيوستن به صورت خطوط يا نوارهايي در امتداد رگبرگ و روي دو سطح برگ ظاهر مي شوند.اين کارشناس با اشاره به اينکه بيماري غالباً از برگهاي پايين شروع شده و سپس به برگهاي بالايي شيوع پيدا مي کند اضافه کرد: علاوه بر برگها گاهي محور خوشه، غلافها،گلوم و گلومل نيز آلوده ميشوند.
  به گفته وي اسپور اين قارچ روي برگ در شرايط مطلوب جوانه زده وارد بافت برگ شده و شروع به رشد و تغذيه از مواد غذايي بافت برگ مي کند که در نهايت به شکافتن سطح برگ و پخش شدن اندام‌هاي تکثيري جديد منتهي مي شود.
  صادقي نسب با بيان اينکه اين بيماري هم از فتوسنتز گياه جلوگيري مي کند و هم غذايي که برگ توليد کرده و قرار است در داخل دانه جمع آوري کند را از دسترس خارج مي کند افزود: خوشه هاي آلوده دانه هاي کوچک و چروکيده توليد کرده و چنين دانه هايي فاقد نشاسته و غير قابل استفاده مي شوند.وي از کشاورزان خواست به منظور حفاظت از مزارع به محض مساعد شدن شرايط آب و هوايي ضمن پايش مستمر مزارع خود با مراجعه فوري به مراکز و مديريت جهاد کشاورزي تابعه و مشاوره با کارشناسان مربوطه قبل از مشاهده علائم بيماري، نسبت به کانون کوبي و انجام عمليات سمپاشي مزارع خود با سموم شيميايي توصيه شده اقدام کنند.
  به گزارش امانت به نقل از ايرنا آذربايجان غربي داراي 842 هزار هکتار باغ و مزرعه است که در حدود 49 درصد اين اراضي کشاورزي غلات و از جمله گندم و جو کشت مي شود.به گفته کارشناسان قصور و کوتاهي کشاورزان در مبارزه با بيماري زنگ زرد مي‌تواند کاهش 50 تا 60 درصدي عملکرد گندم زارها را به همراه داشته باشد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی