در حال بار گذاری
امروز: يکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱

گزارش استانی > حال ناخوش آب در آذربايجان غربي

گروه گزارش :وضعيت آب در آذربايجان_غربي همچنان هر روز بدتر از ديروز بوده و با وجود اينکه سال گذشته هم وضعيت مناسبي در بارش نزولات آسماني نداشتيم، امسال به علت بارش هاي نامناسب فروردين ماهي، ميزان بارش ها به کمتر از سال گذشته رسيده که اين امر نگران کننده است.

  گروه گزارش :وضعيت آب در آذربايجان_غربي همچنان هر روز بدتر از ديروز بوده و با وجود اينکه سال گذشته هم وضعيت مناسبي در بارش نزولات آسماني نداشتيم، امسال به علت بارش هاي نامناسب فروردين ماهي، ميزان بارش ها به کمتر از سال گذشته رسيده که اين امر نگران کننده است.
   آذربايجان غربي همواره از استان هاي پرآب و پربارش کشور بوده به طوري که طي سال آبي 97 – 98، بيش از 520 ميلي متر بارش در اين استان ثبت شد که سال هاي پيشتر از آن هم کمي از اين سال آبي نداشت.
  اما پس از آن، روند نزولي بارش ها در آذربايجان غربي آغاز شد و در سال آبي 98 – 99 اين رقم به حدود 420 ميلي متر رسيد و در يک سال، حدود 100 ميلي متر کاهش  بارش ثبت شد.در حالي که بسياري از کارشناسان پيش بيني مي کردند که سال آبي 99 – 1400 سال پرآب و پربارشي باشد، در اين سال ميزان بارش ها به کمتر از 300 ميلي متر رسيد و حتي نتوانست به ميانگين درازمدت که بين 350 تا 400 ميلي متر است، برسد.
  اين روند کاهشي در سال جاري آبي هم که 1400 – 1401 است، ادامه يافته و امسال هم ميزان بارش ها چندان چنگي به دل نمي زند و طبق آخرين آمار، بارش ها در آذربايجان غربي 234 ميلي متر شده است.
  البته شايد به نظر برسد که با توجه به باقي ماندن پنج ماه از سال آبي ( ارديبهشت تا پايان شهريور) اين ميزان مي تواند به بالاي 300 ميلي متر برسد ولي بايد توجه داشت که بارش ها در آذربايجان غربي از اوايل خرداد تقريبا قطع شده و اين قطعي بارش تا اواخر شهريور ادامه مي يابد. با توجه به اين آمار، تنها حدود 40 روز تا پايان فصل بارش در آذربايجان غربي باقي مانده و بايد خود را اميدوار به ارديبهشت پربارش بکنيم.
  بارش‌ها در آذربايجان‌غربي 4.8 درصد کمتر از سال آبي گذشته
  مدير مطالعات پايه منابع آب شرکت آب منطقه‌اي آذربايجان‌غربي با اشاره به بارش 234 ميلي‌متري از ابتداي مهر تاکنون در استان گفت: اين ميزان 4.8 درصد معادل 12 ميلي‌متر کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.مهرنگ دوستي رضايي افزود: در مدت مشابه سال آبي گذشته، 246 ميلي‌متر بارش در آذربايجان‌غربي ثبت شده بود.وي اضافه کرد: همچنين ميزان بارش طي سال آبي جاري (از اول مهر تاکنون)  در آذربايجان‌غربي 6.1 درصد کمتر از ميانگين بلندمدت برآورد مي‌شود.
  وي با اشاره به اينکه در 2 حوضه درياچه اروميه و ارس شاهد کاهش بارش ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده ايم، اظهار کرد: اين کاهش در حوضه درياچه اروميه حدود نيم درصد و رودخانه ارس 25 درصد بوده است.
  مدير مطالعات  پايه منابع آب شرکت آب منطقه‌اي آذربايجان‌غربي ادامه داد: همچنين ميزان بارش امسال در حوضه زاب ? درصد بيشتر از سال گذشته و متوسط درازمدت است.دوستي رضايي گفت: طي سال آبي جاري شاهد بارش 543 ميلي متري در حوضه زاب، 251 ميلي متري در حوضه درياچه اروميه و 153 ميلي متري در حوضه ارس بوده ايم.
  وي در مورد بارش هاي بهاري از ابتداي فروردين تاکنون اظهار کرد: در اين ماه، 20 ميلي متر بارش در حوضه زاب، 13.5 ميلي متر در حوضه درياچه اروميه و 18.5 ميلي متر در حوضه ارس شاهد بوده ايم که به ترتيب 70، 66 و 21 درصد کمتر از فروردين سال گذشته بوده است.وي گفت: مجموع بارش هاي بهاري امسال در آذربايجان غربي هم 57 درصد کمتر از فروردين 1400 برآورد شده است.
  علاوه بر وضعيت بارش، وضعيت سدها هم در آذربايجان غربي تعريفي ندارد و طبق اعلام مسوولان آب منطقه اي آذربايجان غربي، 8 سد از 17 سد استان، کمتر از سال گذشته و فقط سه سد بيشتر از سال گذشته، ذخيره آبي دارند.
  ذخيره آب سدهاي آذربايجان‌غربي همچنان 3 درصد کمتر از پارسال
  مديرعامل شرکت آب منطقه‌اي آذربايجان‌غربي گفت: حجم آب پشت سدهاي استان طبق آخرين پايش به يک ميليارد و 360 ميليون مترمکعب رسيده که 42 ميليون مترمکعب و سه درصد کمتر از زمان مشابه سال گذشته است.
  مجيد دستگاهي افزود: هم اينک سدهاي بوکان، مهاباد، آغ چاي و شهرچاي اروميه که چهار سد بزرگ استان را شامل مي شوند، به ترتيب 709، 183، 138 و 81 ميليون مترمکعب آب دارند.وي اضافه کرد: در حال حاضر، آب پشت هشت سد در آذربايجان غربي کمتر از سال گذشته بوده و سه سد بيشتر از پارسال است.
  معاون شرکت آب منطقه اي آذربايجان غربي ادامه داد: اين هشت سد که کمتر از پارسال آب دارند شامل آغ چاي چايپاره، شهرچاي اروميه، ساروق تکاب، زولا و دريک سلماس، شهيد قنبري و بارون ماکو و سيلوه پيرانشهر است.
  دستگاهي اظهار کرد: از اين سدها، سد بارون ماکو با کاهش ?? درصدي و آغ چاي چايپاره با کاهش ?? ميليون مترمکعبي، بيشترين ميزان کاهش حجم آب را به خود اختصاص داده اند.
  وي گفت: البته سدهاي بوکان و مهاباد در جنوب آذربايجان غربي با افزايش آب 108 و 23 ميليون مترمکعبي بخش مهمي از کم آبي سدهاي شمال استان را جبران کرده اند که البته اين 2 بخش از نظر منابع آبي هيچ ارتباطي با هم ندارند و فقط  در آمار استاني، لحاظ مي شوند.
  صحه گذاشتن معاون استاندار آذربايجان‌غربي بر کم‌آبي در استان
  معاون امور عمراني استانداري آذربايجان غربي هم در اين خصوص با اشاره به اينکه استان با وجود بارش هاي خوب زمستاني، همچنان با کم آبي روبروست و هنوز اين مشکل برطرف نشده، گفت: ناچار هستيم تا کشاورزي استان را به سمت الگوي کشت کم آب طلب سوق دهيم و اين امر بايد از هم اکنون برنامه ريزي شود.
  ياسر رهبردين افزود: به طور ويژه در جنوب استان و حوزه سد بوکان بايد کشت چغندرقند ممنوع و آب فقط براي گندم، کلزا و غلات مصرف شود.وي اضافه کرد: ما از طريق قطع برق، کنترل هاي لازم را در خصوص مصرف آب در بخش کشاورزي در اين منطقه اعمال مي کنيم.
  معاون عمراني استانداري آذربايجان غربي بيان کرد: فقط بايد براي حفظ باغات موجود تلاش شود و توسعه باغ ها نيز بايد از دستور کار خارج شود.
  رهبردين با اشاره به اينکه بايد براي استفاده بهينه از آب در آذربايجان غربي سرمايه گذاري اساسي صورت گيرد، ادامه داد: 13 روش تامين اعتبار در اين خصوص وجود دارد ولي مديران فقط به اعتبارات استاني توجه دارند و 12 روش ديگر را رها کرده اند.
  وي با بيان اينکه در شرايط حدي آب و هوايي هستيم، گفت: امسال هم احتمال خشکسالي داريم و بايد اقدامات مناسب اين وضعيت را در دستور کار قرار دهيم و پيگير دريافت اعتبارات ويژه در اين خصوص از مرکز نيز باشيم.وي گفت: يک ميليون و 800 هزار نفر در استان با بخش کشاورزي در ارتباط هستند و معيشت آنها از اين طريق تامين مي شود که اين آمار، نشان دهنده لزوم برنامه ريزي دقيق در اين حوزه است.
  با توجه به آمار و ارقام ارائه شده و همچنين سخنان معاون عمراني استاندار آذربايجان غربي، بايد ضمن توجه به محصولات کم آب بر توسط کشاورزان و مسوولان حوزه کشاورزي، مديران حوزه تامين آب هم بايد براي تامين پايدار در اين بخش، برنامه ريزي کنند، بخصوص اينکه در سال هاي آينده هم نبايد انتظار بارش هاي قابل توجه را داشت.
  به گزارش امانت به نقل از ايرنا، البته تنها نقطه اميدوارکننده در خصوص تامين آب در ماه هاي آينده، بارش برف مناسب در زمستان امسال به ويژه در ارتفاعات است که ذوب شدن آنها مي تواند حداقل خرداد و تير خوبي را براي استان رقم بزند، به شرط اينکه اين برف ها به صورت سيلابي وارد حوضه نشوند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی