در حال بار گذاری
امروز: جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳

گزارش استانی > تلخ‌کامي دشمن مهمترين نتيجه مشارکت حداکثري مردم در انتخابات 11 اسفند

گروه گزارش: علماي اهل سنت آذربايجان‌غربي تاکيد کردند که مشارکت پرشور و آگاهانه در انتخابات و انتخاب اصلح، قدرت چانه زني کشور را در عرصه بين المللي ارتقا بخشيده و ادبيات جهان را نسبت به ايران اسلامي تغيير مي دهد و در کنار خوشحالي دوستان، تلخ‌کامي دشمنان ايران اسلامي را رقم خواهد زد.

  گروه گزارش:  علماي اهل سنت آذربايجان‌غربي تاکيد کردند که مشارکت پرشور و آگاهانه در انتخابات و انتخاب اصلح، قدرت چانه زني کشور را در عرصه بين المللي ارتقا بخشيده و ادبيات جهان را نسبت به ايران اسلامي تغيير مي دهد و در کنار خوشحالي دوستان، تلخ‌کامي دشمنان ايران اسلامي را رقم خواهد زد.
   دوازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ششمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري چند روز ديگر در جاي جاي ايران اسلامي برگزار مي شود؛ در کنار تلاش اقشار مختلف براي تحقق مشارکت حداکثري در اين انتخابات، دشمنان ايران اسلامي نيز براي خالي ماندن شعبات اخذ راي ثانيه شماري مي کنند و با استفاده از امپراتوري رسانه اي خود درصدد دلسرد کردن مردم از نظام و انتخابات و بي تفاوت ساختن به اين مهم هستند.
  انتخابات، وفاداري مجدد ملت ايران به نظام و انقلاب را به نمايش مي گذارد و حضور پرشور و شکوه مردم در اين صحنه، روياي دشمنان را بي تعبير کرده و خوف و هراس را بردل آنان حاکم مي کند؛ به همين دليل است که دشمنان ايران اسلامي براي رهايي از اين هراس دست به توطئه ها و تبليغات گسترده اي مي زنند تا نگذارند اين حماسه، بزرگ و باشکوه برگزار شود.
  وقوع حوادث مختلف در کشور نظير اغتشاشات سال گذشته و برخي وقايع خارجي و داخلي و برنامه ريزي اتاق فکر دشمن براي هدف قرار دادن انتخابات، ما را برآن مي دارد تا پرشورتر از هميشه پاي صندوق هاي راي حاضرشويم و با راي خود ميثاقي دوباره با نظام مقدس جمهوري اسلامي ببنديم تا راه هرگونه نفوذ و فتنه افکني بر دشمنان بسته شود.
  دراين ميان اهل سنت آذربايجان غربي که از پيشتازان اين حماسه بزرگ بوده و در طول ?? سال همواره غيرت خود را به نمايش گذاشته و کام دشمنان را با راي خود تلخ کرده اند، اين بار نيز به پيشواز اين رويداد بزرگ مي روند تا برگ زرين ديگري بر صفحات تاريخ بيفزايند.
  علماي اهل سنت آذربايجان غربي در همين راستا ، شرکت در انتخابات را وظيفه اي مهم براي آحاد ملت ايران اسلامي دانسته و آن را مهم تر از هر مهمي عنوان کردند؛ کليدواژه اين سخنان، مشارکت پرشور در روز 11 اسفند بود.
  مشارکت در انتخابات ادبيات جهان را نسبت به ايران تغيير مي دهد
  امام جمعه اهل سنت نقده گفت: مشارکت پرشور مردم در انتخابات ادبيات دنيا را نسبت به ايران تغيير مي دهد؛ مشارکت حداکثري در انتخابات عامل مهم امنيت و اقتدارکشور است و جايگاه کشور در عرصه بين المللي را ارتقا مي بخشد.ماموستا ثنار تمرنژاد با اشاره به اغتشاشات اتفاق افتاده طي سال گذشته افزود: دشمنان با تزريق ويروس بدبيني به نظام در بين مردم سعي کردند مردم را از نظام جدا کنند ولي راه به جايي نبرده اند و نخواهند برد.وي اضافه کرد: شرکت گسترده مردم در انتخابات نشان خواهد داد برخلاف تحليل ها و تصورات دشمنان، ملت بزرگوار ايران همچنان پايبند نظام مقدس جمهوري اسلامي و انقلاب هستند.
  وي ادامه داد: در شرايط کنوني با توجه به حوادث سال گذشته و تبليغات رسانه هاي دشمنان بايد به دنبال نقش برآب کردن دسيسه ها و فتنه هاي دشمنان بوده و زمينه را براي برگزاري انتخابات پرشور آماده کنيم.امام جمعه اهل سنت نقده اظهار کرد: براي مشارکت آگاهانه و پرشور مردم در انتخابات بايد از متنفذان و معتمدان ياري گرفته و ضرورت شرکت در انتخابات و همچنين انتخاب آگاهانه را توسط آنها براي مردم تبيين کرده و جلوي گسترش تبليغات منفي دشمن را بگيريم.
  انتخابات روز اتحاد و با نظام بودن مردم 
  ماموستا تمرنژاد گفت: هراس دشمن از انتخابات به خاطر اين است که روز انتخابات، روز اتحاد و با نظام بودن مردم است و به همين دليل از وحدت و وفاداري مردم به نظام مي هراسد و انتخابات را هدف قرار مي دهد.وي افزود: دشمن از اين روز مي هراسد به خاطر اينکه مردم به ارکان نظام راي مي دهند و حاضر نيستند از آن جدا شوند.وي اضافه کرد: حضور مردم در انتخابات و راي آنها آبي برآتش فتنه دشمنان ريخته و طراحان جنگ هاي ترکيبي و توطئه هاي مختلف را به عقب رانده و مايوس خواهد کرد.
  راي ندادن، آب در آسياب دشمن ريختن است
  امام جمعه اهل سنت نقده اظهار کرد: بي تفاوتي به انتخابات و راي ندادن آب در آسياب دشمن ريختن و همراه دشمنان حرکت کردن و ناديده گرفتن آينده کشور است.ماموستا ثمرنژاد با تاکيد بر تبيين محورهاي مورد تاکيد مقام معظم رهبري درخصوص انتخابات ادامه داد: سلامت انتخابات از جمله تاکيدات مقام معظم رهبري است و بايد انتخابات به دور از شبهه و فراتر از دغدغه هاي جناحي و سياسي باشد.وي بيان کرد: رقابت هاي تخريبي عليه يکديگر معادلات سياسي و امنيتي کشور را زير سوال خواهد برد بنابراين مردم بايد توجه داشته باشند به کسي که راي مي دهند، بايد حرفي براي گفتن داشته باشد، دستور مردم و نظام بوده و براي حل مشکلات به جاي دعواهاي سياسي، راهکار بدهد.
  انتخابات مظهر مردم سالاري ديني در جمهوري اسلامي ايران است
  مدرس مدارس علوم ديني اهل سنت آذربايجان غربي نيز گفت: انتخابات، نماد مردم سالاري ديني در جمهوري اسلامي ايران است و همين باعث قوام و دوام مملکت مي شود.ماموستا عبدالرحمان محمدپور افزود: حق حضور مردم در صحنه انتخابات موجب جاودانگي انقلاب و نظام اسلامي مي شود.وي اضافه کرد: نمايشي خواندن انتخابات و تلاش براي دلسرد کردن مردم براي شرکت در انتخابات نشان از ناکامي فتنه هاي ?? ساله دشمنان است؛ آنها امروز دنبال راه ديگري مي گردند تا با تضعيف جايگاه مجلس، مردم را مايوس کنند.
  وي ادامه داد: استکبار جهاني امروز از تاثير پذيري ملت هاي مظلوم جهان به ويژه مردم فلسطين و غزه از انقلاب ايران به هراس افتاده و براي جبران شکست خود در اقصي نقاط جهان، مهمترين نهادهاي تصميم گيري ايران اسلامي را نشانه مي گيرد.
  مدرس مدارس علوم ديني اهل سنت آذربايجان غربي اظهار کرد: بدون ترديد حربه دشمنان بر عليه مردم سالاري ديني ناکام مانده و موفق نخواهد شد.ماموستا محمدپور گفت: با حضور گسترده در انتخابات 11 اسفند به دنيا ثابت مي کنيم که با وجود همه مشکلات اقتصادي هنوز دلسوز کشور، نظام و انقلاب خود هستيم و به پشتيباني از آن مي پردازيم.
  وي تاکيد کرد: مردم کساني را انتخاب کنند که افراد متدين بوده و با قانون گذاري و تصميم گيري درست نه تنها زمينه ساز رفع مشکلات موجود باشند بلکه توسعه کشور را هم رقم بزنند.وي افزود: همانگونه که امام راحل فرمودند مجلس در راس امور است در نظام مردم سالاري ديني مجلس حرف اول را مي زند؛ البته لازمه تشکيل مجلس قوي، انتخاب صحيح، آگاهانه و افراد کارآمد، متخصص و متعهد به انقلاب، نظام و دلسوز به کشور است.
  شرکت در انتخابات ترسيم راه آينده کشور است
  امام جمعه سردشت نيز در اين خصوص گفت: مشارکت در انتخابات ترسيم راه آينده کشور است و بايد با قدرت در آن شرکت کرد.ماموستا محمد واوي ادامه داد: تحريم انتخابات و نيامدن پاي صندوق هاي راي نه تنها گرهي از مشکلات کشور را باز نمي کند، بلکه اجازه نمي دهد کشور در منطقه به جايگاه واقعي خود برسد و به عبارتي به نفع دشمن است.وي اضافه کرد: براي حل مشکلات موجود بايد پاي صندوق هاي راي آمد و با انتخاب اصلح به رفع مشکلات کشور کمک کرده و مسير پيشرفت کشور را هموار کرد.وي اظهار کرد: از روزي که جمهوري اسلامي به پيروزي رسيد، زمينه براي سهيم شدن مردم در تعيين سرنوشت خود مهيا شد و از آن موقع تاکنون، مردم ايران اسلامي در انتخابات متعدد شرکت کرده و فرد مورد نظر خود را انتخاب کرده اند.
  امام جمعه سردشت به تبليغات منفي دشمنان درخصوص انتخابات آتي اشاره کرد و گفت: دشمنان به اين طريق مي خواهند مردم را از نظام و انقلاب جدا کرده و بين آنها فاصله بياندازند.
  ماموستا واوي افزود: حضور حداکثري مردم در انتخابات باعث خواهد شد ايران در منطقه حرف اول را بزند و اقتدار بين المللي کشور افزايش يابد.
  وي به جايگاه امروز کشور در عرصه بين المللي اشاره کرد و ادامه داد: اگر تا ديروز دشمن مي گفت که گزينه نظامي روي ميز است، امروز مي گويد ما اهل جنگ نيستيم و اين اقتدار کشور در عرصه بين المللي را نشان مي دهد که مشارکت پرشور در انتخابات آن را بيشتر خواهد کرد.وي اضافه کرد: براي انتخاب اصلح، اهل نظر نظير ائمه جمعه بايد شاخصه هاي آن را تبيين کنند چراکه انتخاب نادرست براي آينده کشور ضرر دارد و برعکس انتخاب افراد جهادي و انقلابي، موجب ترسيم آينده اي بهتر براي کشور خواهد شد.
  اهل سنت هرگز از پاي صندوق هاي راي عقب نشيني نکرده اند
  روحاني و پژوهشگر اهل سنت گفت: اهل سنت از اول انقلاب تاکنون هرگز از پاي صندوق هاي راي عقب نشيني نکرده اند؛ آنها همواره متحد و منسجم حماسه آفريده اند.اردشير محمدزاده افزود: مشارکت در انتخابات موهبتي است که بايد قدر آن را بدانيم و از اين امتياز و نعمت استفاده کرده و بهره مند شويم.
  وي اضافه کرد: اگر بدانيم انتخابات و حضور در پاي صندوق هاي راي چقدر براي دشمنان داخلي و خارجي مهم است، بدون ترديد نه تنها پرشورتر از هميشه در انتخابات شرکت کرده بلکه به شيوه هاي مختلف تبليغات مسموم دشمنان را هم خنثي مي کنيم.اين پژوهشگر اظهار کرد: مجلس، تاثير گذارترين نهاد است و دشمن انگشت بر نقطه حساسي گذاشته و با نمايشي و فرمايشي خواندن آن سعي در دلسرد کردن مردم دارد در حالي که ملت ايران سربلند از آزمون ها بيرون آمده اند و اين بار نيز سربلندي خود را در روز 11 اسفند فرياد خواهند زد.
  به گزارش امانت به نقل از ايرنا، دوازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ششمين دوره انتخابات خبرگان رهبري روز جمعه 11 اسفندماه برگزار مي‌شود.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی