در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۸ فروردين ۱۴۰۲

گزارش استانی > آزادراه اروميه - تبريز بين 2 استان بلاتکليف ماند

سکينه اسمي گروه گزارش:آزاد راه اروميه - تبريز با گذشت 11 سال همچنان در مسير بلاتکليفي بين دو استان آذربايجان شرقي و آذربايجان_غربي مانده است.

  گروه گزارش:آزاد راه اروميه - تبريز با گذشت 11 سال همچنان در مسير بلاتکليفي بين دو استان آذربايجان شرقي و آذربايجان_غربي مانده است.
  آزادراه اروميه - تبريز از جمله طرح‌هاي زيربنايي حوزه راه در منطقه شمال غرب محسوب مي‌شود، اين آزادراه علاوه بر کاهش 10 کيلومتري فاصله بين 2 شهر، در صورت تکميل بسترساز رشد و شکوفايي اقتصادي منطقه شمال غرب و توسعه صنعت گردشگري در مناطق پيرامون درياچه‌اروميه خواهد شد.
  پروژه آزاد راه اروميه تبريز به طول تقريبي 164 کيلومتر از شهر اروميه آغاز و با گذر از پل ميانگذر درياچه اروميه و جزيره اسلامي با عبور از سه راهي خاصبان و جنوب شهر سهند به شهر تبريز متصل مي‌شود.
  اين پروژه در 6 قطعه اجرا مي‌شود که قطعه اول و دوم آن در حوزه جغرافيايي آذربايجان غربي واقع شده و روند اجراي آن اتمام يافته از قطعه سوم که در استان آذربايجان غربي شرقي واقع شده است اما با گذشت يک دهه قطعه سوم اين طرح در بلاتکليفي رها شده است.
  *وزارت راه نسخه‌اي براي رفع بلاتکليفي آزاد راه اروميه - تبريز دارد؟
  به دليل واقع شدن اين آزاد راه در انتهاي آذربايجان شرقي عنوان مي‌شود اين طرح مزيتي اقتصادي براي استان آذربايجان شرقي ندارد ولي برعکس اين استان اتمام آزاد راه اروميه - تبريز مزيت‌هاي اقتصادي و حمل و نقلي زيادي براي آذربايجان غربي دارد، اين در حالي است که هنوز با وعده‌هاي مکرر اراده‌اي براي رفع نواقص آن وجود ندارد.
  هم اکنون مديريت ساخت آزادراه اروميه - تبريز که از سال 91 آغاز شده در دست وزارت راه و شهرسازي است اما تعلل در خلع يد پيمانکار و جذب سرمايه گذار جديد موجب کندي و توقف روند اجراي اين طرح و به يکي از چالش‌هاي اساسي و مطالبه جدي مردم تبديل شده است.
  آزاده راه اروميه - تبريز در 6 قطعه اجرا مي‌شود که قطعه اول به طول 24.5 کيلومتر از اروميه تا ساحل غربي درياچه اروميه است، قطعه دوم به طول 15.5 کيلومتر در خاکريز ميان‌گذر درياچه اروميه قرار دارد و قطعه سوم نيز به طول 29 کيلومتر از ساحل شرقي درياچه اروميه تا سه راهي سراي (جزيره اسلامي) واقع شده است.قطعه سوم اين طرح که بايد تعيين تکليف شود به طول 29 کيلومتر از ساحل شرقي درياچه اروميه تا سه راهي سراي (جزيره اسلامي) بوده و مسير مصوب اين قطعه عبور محور از پيرامون جزيره اسلامي يا گزينه ساحلي درياچه اروميه بود، ولي بنا به درخواست مقامات استاني و طرف مشارکت جهت تغيير کريدور در اين قطعه از گزينه ساحلي به گزينه کوهستاني با احداث تونل در دست انجام است.احداث قطعه سوم آزادراه اروميه به تبريز »از آق گنبد به سراي« و ادامه احداث تونل‌ها به دلايل مختلف از پيمانکار بخش خصوصي گرفته شده و اما با گذشت مدت زمان زيادي هنوز اين بخش از طرح تعيين تکليف نشده است.
  *پاسکاري آزاد راه اروميه - تبريز بين دو استان آذربايجان غربي و شرقي
  يکي از نمايندگان مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي در خصوص آخرين وضعيت آزاد راه اروميه - تبريز اظهار کرد: اين آزاد راه از سال 91 با مجوز شوراي اقتصاد دولت و ترک تشريفات به بنياد تعاون فراجا واگذار شد که در شش قطعه هم اکنون در حال اجرا است.
  وحيد جلال زاده با بيان اينکه قطعه اول اين آزاد راه از پل ابوذر تا ابتداي ميانگذر درياچه اروميه اجرا شده است، افزود: قطعه دوم نيز از ميانگذر شهيد کلانتري تا عوارضي اجرا و قطعه سوم بعد از عوارضي تا روستاي سراي در حال اجرا است.
  وي با بيان اينکه قطعه سوم اين طرح با تغيير از عوارضي تا روستاي سراي هم اکنون از روستاي آغ گنبد تا روستاي سراي مقرر شده است اجرا شود، گفت: در اين مسير دو تونل رفت و برگشت بايد اجرايي شود که هر تونل بع طول کيلومتر و 400 متر است اما هنوز اقدام قابل توجهي در اين زمينه صورت نگرفته است.نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از عدم تحقق وعده‌هاي وزارت راه در آزاد راه اروميه - تبريز گفت: با وجود وعده‌هاي وزارت راه در جريان سفر هيئت دولت ارديبهشت ماه امسال به استان هنوز هيچ اقدام عملي در زمينه باز شدن قفل اين آزاد راه انجام نگرفته است.جلال زاده با بيان اينکه از قطعه سوم تا قطعه 6 اين آزاد راه در محدوده آذربايجان شرقي و قطعه اول و دوم اين طرح در آذربايجان غربي قرار دارد، افزود: قطعه سوم اين آزاد راه که از بخش‌هاي مهم اين آزاد راه به شمار مي‌رود اما اين طرح بين دو استان پاسکاري مي‌شود.
  *وزارت راه به وعده‌هاي مکرر در خصوص قطعه سوم آزاد راه اروميه - تبريز عمل نمي‌کند
  نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: هيچ اقدام قابل توجهي در قطعه سوم اين آزاد راه با وجود وعده‌هاي مکرر وزارت راه انجام نگرفته است و به دليل واقع شدن آزاد راه در انتهاي استان آذربايجان شرقي اين استان به دليل اينکه مزيت اقتصادي براي استان ندارد اقدامي در اين زمينه انجام نمي‌دهد.
  جلال زاده با تاکيد بر اينکه با وجود اينکه در دهه گذشته اقداماتي در قطعه سوم اين آزاد راه صورت گرفته است، افزود: چون اين قطعه در استان آذربايجان شرقي واقع شده اما به دليل اينکه عنوان مي‌شود اين آزاد راه در انتهاي استان واقع شده و مزيت اقتصادي و حمل و نقلي ندارد عملاً اقدامي تاکنون در اين خصوص صورت نگرفته است.
  وي با بيان اينکه تاکنون مقامات کشوري زيادي از اين آزاد راه بازديد کرده و وعده‌هاي مکرر داده‌اند از وزاري راه دو دولت دوازدهم و سيزدهم نيز مکرر پيگيري‌ها صورت گرفته است، عنوان کرد: تاکنون نه تنها اين وعده‌ها عملي نشده بلکه هيچ اتفاق خاصي نيز نيافته است.
  جلال زاده خواستار تعيين تکليف هر چه سريع‌تر اين آزاد راه شد و اضافه کرد: از وزارت راه و شهرسازي انتظار داريم تکليف کليت اين طرح را روشن و نواقص موجود را هر چه سريع‌تر برطرف کند.
  *آزاده راه اروميه - تبريز در باتلاق وزارت راه و شهرسازي گير کرده است
  رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه بر اساس وعده وزارت راه مبني بر تعيين تکليف و تسريع در روند اجراي اين طرح گفت: سال 1401 رو به پايان است و هيچکدام از وعده عملي نشده و در واقع اين آزادراه در در باتلاق وزارت خانه‌اي گير کرده است اين معاون به آن معاون پاس مي‌دهد و اراده‌اي براي رفع نواقص اين آزاد راه وجود ندارد.جلال زاده با اشاره به طرح سوال از وزير راه و شهرسازي و تذکر به وزارت راه در خصوص آزاد راه اروميه - تبريز گفت: در خصوص نواقص و تعيين تکليف اين آزاد راه در مجلس از وزير راه سوال کرده و تذکر داده‌ام اميدواريم هر چه سريع‌تر وعده‌ها عملي و اقدام قابل توجه براي رفع مشکل اين آزاد راه را شاهد باشيم.
  وي با بيان اينکه هم اکنون اين طرح زمين مانده و بلاصاحب بين دو استان آذربايجان غربي و شرقي مانده است، گفت: با اتمام اين طرح شاهد تحول در حوزه حمل و نقل و اقتصاد در استان به دليل نزديکي مسير ترانزيت از طريق مرز سرو خواهيم بود.
  *تکميل تونل‌هاي پروژه آزادراه اروميه-تبريز بايد به يک مطالبه عمومي تبديل شود
  مديرکل راه و شهرسازي آذربايجان غربي نيز با تاکيد بر اينکه تکميل تونل‌هاي پروژه آزادراه اروميه-تبريز بايد به يک مطالبه عمومي تبديل شود، گفت: اين پروژه به طول کلي 164 کيلومتر و ساخت آن در شش قطعه تعريف شده که قطعه 1 و 2 در حوزه آذربايجان‌غربي و قطعه 3 تا 6 در حوزه آذربايجان شرقي است.
  محسن حمزه لو با تاکيد بر اينکه بر اينکه اتصال شهر اروميه به شبکه آزادراهي کشور مستلزم اتمام قطعات باقي‌مانده پروژه به خصوص دو دستگاه تونل در قطعه 3 پروژه احداث آزادراه اروميه- تبريز است، اظهار کرد: علاوه بر اينکه اصلي‌ترين راه ارتباطي شهر اروميه با مرکز کشور با تکميل قطعه 3 اين پروژه راهسازي از نظر مهندسي اصلاح مي‌شود، تصادفات جاده‌اي کاهش مي‌يابد و مهم‌تر از همه 13 کيلومتر از مسير کوتاه‌تر مي‌شود.حمزه لو ادامه داد: براي اينکه ارتباط کريدور بزرگراهي غرب کشور و همچنين بزرگراه بين المللي اروميه- سرو با مرکز کشور تسهيل يابد، بايد قطعه‌هاي باقي مانده آزادراه اروميه- تبريز تکميل شود و با توجه به نقش پدافندي غيرعامل اين پروژه مي‌توان گفت اتمام قطعه 3 آزادراه اروميه- تبريز نياز حياتي توسعه و زيرساخت لازم بخش‌هاي اقتصادي، صنعتي، کشاورزي و گردشگري آذربايجان غربي قلمداد مي‌شود.
  مديرکل راه و شهرسازي آذربايجان غربي يادآور شد: مراحل ساخت قطعه 1 و 2 آزادراه اروميه-تبريز در حوزه آذربايجان‌غربي به بهره‌برداري رسيده که پل ميانگذر درياچه اروميه بخشي از قطعه 2 اين آزادراه است.
  ب گزارش امانت به نق نقل مهر،با توجه به همسايگي استان آذربايجان غربي با کشورهاي ترکيه و عراق و کشورهاي پرتعداد منطقه قفقاز، بهره برداري از آزادراه تبريز - اروميه مي‌تواند زمينه ساز ايفاي نقش مؤثرتر منطقه شمال غرب در سياست توسعه مناسبات منطقه‌اي کشورمان با همسايگان باشد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی