در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

فرهنگی > قلم و اهل قلم، شاخص مقايسه

رضا غبيشاوي گروه فرهنگي: بزرگترين کمک به اهل قلم، افزايش آزادي براي خلق و انتشار آثارشان است که اگر اين اتفاق بيافتد هم در ماديات و هم در غيرماديات، نه تنها خودکفا مي شوند بلکه با درآمدزايي مالي و اعتباري، کمک رسان دولت ها هم خواهند بود.

  گروه فرهنگي: بزرگترين کمک به اهل قلم، افزايش آزادي براي خلق و انتشار آثارشان است که اگر اين اتفاق بيافتد هم در ماديات و هم در غيرماديات، نه تنها خودکفا مي شوند بلکه با درآمدزايي مالي و اعتباري، کمک رسان دولت ها هم خواهند بود.
   فارغ از ابهامات و حاشيه هاي انتخاب اين روزقلم به اين نام و به اين بهانه، چند نکته اي را مي توان درباره قلم و اهل قلم نوشت. البته منظور قلم گوسفندي نيست با اين که اين قلم هم مهم است. اگر قلم فرهنگ و هنر، سيراب روح و جان است آن قلم هم سيراب‌گر جان و جسم است اما زماني که ارزش قلم گوسفندي از قلم نوشتاري بيشتر شد زنگ خطري است که هر داننده اي را کفايت مي کند.
  قلم هم محدود به قلم نوشتار و خلق کلمه و جمله نيست و قلم‌موي نقاشي و مجسمه سازي و همه ابزارهاي خلق اثر در دنياي فرهنگ و هنر، قلم اند.
  به مناسبت روز قلم مي توان گفت: 1- مهمترين نياز اهل قلم، آزادي در خلق و انتشار است. اگر اين نياز پاسخ نيابد با هيچ چيز ديگري نمي توان آن را جايگزين کرد. بزرگترين خدمت به اهل قلم، بالا بردن سقف تحمل در برابر آنها و آثارشان و افزايش دايره آزادي در مسير خلق تا انتشار است. همانگونه که سخن گفتن عادي نيازي به اجازه و بررسي ديگري ندارد خلق و انتشار آثار اهل قلم هم نيازمند هيچ ايست بازرسي ندارد که بزرگترين و بهترين بررس، ذهن و وجهه و اعتبار خالق است. علاوه بر اين، نقد و بررسي منتقدان به مراتب تاثيرگذارتر از بررسي هاي بررس هاي پيش از انتشار است.
  البته به مدد فناوري هاي نو ارتباطي، اهل قلم هم از تنگناي بن بست خارج شده اند و ارتباط آنها با مخاطب و خواننده و بيننده و شنونده و ... نه تنها مستقيم مستقيم و بي نياز از فلان اداره و بهمان کارمند شده بلکه وجود و موضوعيت ناشر و موزع و ... هم در جايگاه شک و ترديد قرار گرفته اند. رانندگان در جاده کمربندي، ديگر با شهر کاري ندارند. به شرطي که متوجه وجود جاده کمربندي باشند.
  2- بسيار مي شنويم و گفته مي شود اهل قلم نيازمند حمايت هستند و برخي، حمايت را در پول، ترجمه مي کنند و بر پايه انگاره غلط "فرهنگ و هنر و قلم، پول ندارد" اهل قلم را طبقه محتاج کمک مادي به تصوير مي کشند در حالي که اين تصوير نادرست است. بزرگترين کمک به اهل قلم، افزايش آزادي براي خلق و انتشار آثارشان است که اگر اين اتفاق بيافتد هم در ماديات و هم در غيرماديات، نه تنها خودکفا مي شوند بلکه با درآمدزايي مالي و اعتباري، کمک رسان دولت ها هم خواهند بود.
  3- يکي از شاخص هاي بررسي و مقايسه شهرها و کشورها را بايد وضعيت قلم و اهل قلم و روند انتشار آثار آنها دانست. اين شاخص خوبي براي مقايسه و شناخت طرف برتر و کمتر است. اينکه آيا از وضعيت کاري خود و انتشار آثارشان رضايت دارند؟ هر چقدر اهل قلم از کار و فعاليت خود رضايت بيشتري داشته باشند مي توان در ساير شاخص ها هم آسودگي داشت.
  هر چه توليدات واقعي و باارزش اهل قلم در سرزميني بيشتر باشد آن سرزمين و مردمش سزوار تحسين و تکبير مي شوند. شهري که اهالي قلم در آن باقي مي مانند و به خلق اثر مي پردازند و شهري که اهل قلم مجبور به ترک ديار مي شوند براي راحت نوشتن، قطعا متفاوت اند؛ تفاوتي به فاصله قلم نوشتاري و قلم گوسفندي.
  شهري که ميزبان بيشترين اهل قلم باشد احتمالا شهر بهتري براي اخلاقي زيستن است.
  شهري که اهل قلم به راحتي و آزادي و آسودگي و بي منع و مانع ديگري، ايده ذهني خود را خلق و منتشر مي کنند و شهري که از مسير ايده تا انتشار چون جاده اي پرسنگلاخ و مملو از ايست بازرسي هاي مسخره و ملال آور است؛ متفاوت اند. در اولي نه تنها مقصد زيباست که مسير هم به لذت مي افزايد و در دومي آزار مسير، شوق رسيدن به مقصد را مي کاهد.
  4- برخي ايجاد "اهل قلم جعلي" يا "شبه اهل قلم" را راهکاري مي دانند تا هم کار خود را کنند و هم در آمار و مقايسه و محصول، پيروز ميدان باشند اما فراموش مي کنند اين "اهل قلم جعلي" و توليدات بي مايه شان شايد به درد آمار و جدول بيلان کاري بخورد و ذهن جمعي را اسير خود کند اما چون قطره آبي زودتر از آنکه ديده شود خشک خواهد شد.
  به گزارش امانت به نقل از عصر ايران، اشک چشم، قطره اي است و شبنم روي برگ درخت، قطره اي است و قطرات آبپاش هم قطره اي است اما اين کجا و آن کجا.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی