در حال بار گذاری
امروز: يکشنبه ۳ مهر ۱۴۰۱

اجتماعی > مقابله با ريزگردهاي نمکي درياچه اروميه در 4 نقطه کانوني

گروه خبر: مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري آذربايجان غربي گفت: تا کنون 580 ميليارد ريال براي مقابله با ريزگردهاي نمکي و کنترل شن‌هاي روان در 4 نقطه کانوني درياچه اروميه هزينه شده است.

    گروه خبر:  مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري آذربايجان غربي گفت: تا کنون 580 ميليارد ريال براي مقابله با ريزگردهاي نمکي و کنترل شن‌هاي روان در 4 نقطه کانوني درياچه اروميه هزينه شده است.
    ميرصمد موسوي مقابله با ريزگردهاي نمکي درياچه اروميه را وظايف اصلي اداره کل منابع طبيعي استان عنوان کرد و افزود: تا کنون 580 ميليارد ريال براي مقابله با ريزگردهاي نمکي و کنترل شن‌هاي روان هزينه شده است.
    وي با بيان اينکه چهار نقطه بحراني براي ريزدگردهاي نمکي در سلماس، اروميه و مياندوآب شناسايي شده است، گفت: براي کنترل اين ريزگردها بيش از 2 هزار و 500 هکتار از نقاط بحراني بوته کاري و در 2 سايت نيز بادشکن غير زنده به طول 163 کيلومتر ايجاد شده است.
    مديرکل منابع‌طبيعي و آبخيزداري آذربايجان‌غربي اضافه کرد: در برخي مواقع مشاهده شده که هر يکي از اين بوته‌ها سبب رسوب بيش از 10 تن از ريزگردهاي نمکي شده است.
    وي در رابطه با خطر ريزگردهاي نمکي يادآور شد: قطع يقين اگر اقدامي براي کنترل ريزگردها انجام نمي‌شد، امروز شاهد نابودي بخش کشاورزي در مناطق بحراني و کوچ اهالي منطقه بوديم.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی