در حال بار گذاری
امروز: جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳

اجتماعی > ترويج فرهنگ فرزندآوري راهکار اصلي مقابله با پيري جمعيت

گروه اجتماعي: سير صعودي سالمندي جمعيت از خبرهاي ناخوشايند اين روزها در کشور به شمار مي رود که براي مقابله با تداوم اين روند، توجه به موضوع فرزندآوري به ويژه با اقدامات فرهنگي موضوع بسيار مهمي است که بايد همگان بر آن باور داشته و همت کافي براي تحقق آن در جامعه ايجاد شود.

  گروه اجتماعي: سير صعودي سالمندي جمعيت از خبرهاي ناخوشايند اين روزها در کشور به شمار مي رود که براي مقابله با تداوم اين روند، توجه به موضوع فرزندآوري به ويژه با اقدامات فرهنگي موضوع بسيار مهمي است که بايد همگان بر آن باور داشته و همت کافي براي تحقق آن در جامعه ايجاد شود. صداي قدم هاي سالمندي جمعيت با تمام توان درگوش مي پيچد و اين هشدار را مي دهد که بي تفاوتي به قانون جواني جمعيت و زير پا گذاشتن آن تبعات نامطلوبي نصيب کشور مي کند و بايد دراين برهه از زمان شعار »فرزند بيشتر ، زندگي بهتر« را جايگزين شعار غربي »فرزند کمتر ، زندگي بهتر« قرار دهيم.روزگاري جامعه غربي با هدف هاي از پيش تعيين شده شعار فرزند کمتر و زندگي بهتر به کشورهاي جهان سوم به ويژه ايران القا کرد و خواست با نهادينه کردن اين شعار جامعه ايران و کشور را به مرور زمان خالي از جمعيت کند.
  اين نسخه غربي باعث شد تا خانواده ها به ويژه زنان نه تنها 2 فرزند بلکه به يک فرزند اکتفا کرده، رفاه و آسايش خود را بر هر مهمي ترجيح دهند و چنين شد که خانواده هاي ايراني داراي 2 فرزند و يک فرزند شده و اين روند همچنان ادامه يافت و شعار فرزند کمتر فصل الخطاب خانواده ها شد.به ياد داريم زماني را که برخي کشورها باوجود داشتن ثروت فراوان از نيروي انساني کمي برخوردار بودند و مجبور بودند نيروي انساني مورد نياز خود را از کشورهاي ديگر تهيه کرده و امکانات مناسبي در اختيارشان قرار دهند تا بتوانند اقتصاد و توليد خود را سرپا نگه دارند.تبعيت از فرهنگ غلط غربي و ادامه پيروي از اين فرهنگ درطول ساليان متمادي اجازه نداد جمعيت کشور روال معمول خود را طي کرده و فرزندآوري در جامعه نهادينه شود؛ بلکه برعکس آنچه درجامعه روز به روز بيشتر شد و گسترش يافت، خانواده هاي 2، سه و حداکثر چهارنفره بود.وقتي سراغ مردم به ويژه بانوان مي رويم و از فرزنددار شدن مي پرسيم، آنها حتي 2 فرزندي را نيز رد کرده به تک فرزندي معتقد هستند و علاقه چنداني به داشتن فرزند ندارند و چه بسا زندگي خود را با الگو برداري از سبک زندگي غربي ادامه مي دهند و اين نگاه و تفکر خبر از آينده خوبي نمي دهد.
  سالمندي جمعيت جامعه راخالي از قدرت فکري مي کند
  منتخب مردم آذربايجان غربي در مجلس ششم خبرگان رهبري مي گويد: سالمندي جمعيت از جمله تهديداتي است که جامعه را هدف قرار داده و هرچه بيشترگسترش مي يابد، 2 بُعد قدرت فکري به عبارتي زايش فکري نيروي انساني و همچنين نيروي کار جامعه آسيب مي بيند.
  حجت الاسلام والمسلمين محمدحسين بياتي ادامه داد: امروز در شرايطي که شعار سال جهش توليد با مشارکت مردم نامگذاري شده است، در 2 بعد فکري و کاري به جمعيت جوان نيازمند هستيم.وي افزود: جمعيت يکي از عوامل قدرت امنيتي بوده و بازدارنده محسوب مي شود که بايد از اين ظرفيت به بهترين شکل ممکن استفاده کرد، حال آن که توجهي به اين امر نمي شود.
  فرزند کمتر زندگي بهتر فرهنگ وارداتي مسموم
  وي اضافه کرد: شعار فرزند کمتر و زندگي بهتر، يک فرهنگ وارداتي مسموم است؛ در دين اسلام خانواده پرجمعيت مايه نشاط و برکت قلمداد مي شود.منتخب مردم آذربايجان غربي در مجلس ششم خبرگان رهبري اظهار کرد: الگوي زندگي ما الگوي الهي و براساس آموزه هاي ديني است و برهمين اساس داشتن خانواده اي پرجمعيت مايه برکت بوده و رزق و روزي به همراه دارد.
  وي گفت: الگوي زندگي غربي مبتني بر شعار فرزند کمتر زندگي بهتر ذهنيت باطلي است بنابراين براي آگاه سازي مردم، نهادهاي مختلف از جمله حوزه هاي علميه به تبيين اين مهم بپردازند.حجت الاسلام والمسلمين بياتي افزود: رسانه ها نيز يکي ديگر از بخش هاي منظومه فرهنگي هستند که مي توانند به تبليغ مساله جواني جمعيت پرداخته و تبعات سالمندي جمعيت را بيان کنند.
  وي ادامه داد: همچنين در منابر و مساجد محور سخنراني ها پيرامون جواني جمعيت و ضرورت آن و فرزند آوري باشد و به عبارتي همه بايد همسو حرکت کنند.
  خانواده داراي اولاد بيشتر تاکيد دين اسلام
  مدرس مدارس علوم ديني اهل سنت آذربايجان غربي هم در اين باره گفت: چيزي که بسيار مورد تاکيد اسلام قرار گرفته، خانواده داراي اولاد است اين فرمايش ديني بوده و بسيار به آن تاکيد شده است.
  ماموستا عبدالرحمن محمدپور ادامه داد: شعار »فرزندکمتر زندگي بهتر« جامعه را از قافله جوان بودن عقب نگهداشت و باعث شد جمعيت جامعه امروز به سمت سالمندي حرکت کند.وي افزود: تنها بودن فرزندان و تک فرزندي باعث مي شود هم والدين در آينده از داشتن فرزند بيشتر محروم بمانند و هم فرزندانتان در برهه هاي مختلف زندگي از داشتن همدم و برادر و خواهر بي نصيب شوند و اين وضعيت تبعات نامطلوبي به دنبال دارد.
  مدرس مدارس علوم ديني اهل سنت آذربايجان غربي افزود: جواني جمعيت، شادي و نشاط را برجامعه حاکم کرده و موجب پيشرفت در حوزه هاي مختلف مي شود اما حرکت به طرف سالمندي جامعه را از نشاط، شادي،خلاقيت و پيشرفت بي نصيب ساخته و اقتصاد کشور را دچار مشکل مي کند.
  بيمه مادراني که فرزندآوري مي کنند
  وي افزود: فرزند آوري را به فرهنگ تبديل کنيم و دغدغه مادراني را که فرزند آوري مي کنند را مورد توجه قرار دهيم؛ سعي شود مادراني که فرزند آوري مي کنند حتما بيمه شوند و حقوق کافي به آنها پرداخت شود.
  ماموستا محمدپور يادآورشد: امروز کشورهاي ديگر مشوق هاي خوبي براي فرزند آوري مي دهند و برخي از کشورهاي غربي مجبور هستند براي تامين نيروي انساني خود پناهنده قبول کنند و بعضي ديگر هم براي حفظ نژاد جمعيت خود اقدام به اعطاي تسهيلات و مشوق هاي فرزندآوري به شکل مطلوبي مي کنند.وي افزود: کشورهاي غربي فرهنگ غلط خود را کنار گذاشته اند ولي در کشور ما اين فرهنگ غلط هنوز ادامه دارد و جاي آن است که اساتيد دانشگاه و رسانه ها اقدام به تبليغ ضرورت جواني جمعيت کنند.
  نيازمند ترميم جدي 2 بحران »سن جامعه« و »پيري جمعيت« هستيم
  استاد دانشگاههاي آذربايجان غربي افزود: نيازمند ترميم جدي 2 بحران سن جامعه و پيري جمعيت هستيم که فراهم ساختن بسترهاي لازم براي حمايت از کساني که مي‌توانند به ازياد جمعيت کمک کنند، از جمله اين عوامل است.فخرعلي قلي زاده اظهار کرد: علاوه بر مسايل تبليغاتي و فرهنگ سازي و تبيين ضرورت فرزندآوري،حمايت از افرادي که صاحب فرزند شده‌اند، بايد صورت گيرد تا بتوانند فرزندان خود را به راحتي پرورش داده، بزرگ کنند و تحويل جامعه دهند.
  وي گفت: به تعبير کارشناسان در آينده نزديک يک سياه چاله جمعيتي در انتظار ايران است و با توجه به ميزان فرزند آوري که وجود دارد و جمعيتي که از اول انقلاب به اين طرف عبور کرده و به سمت کهنسالي مي‌رود، شايد در 10 سال آينده عمده جمعيت پير و از کار افتاده و کهنسال باشد.اين استاد دانشگاه يادآور شد: سعي بر اين است که با اقدامات حمايتي براي تشويق نسل جوان به فرزند آوري تلاش شود تا بتوانيم جلوي اين سياه چاله جمعيتي و همچنين فاجعه خطرناک کهنسالي را در کشورمان بگيريم.
  جمعيت جزو مقوله هاي قدرت ملي
  قلي زاده با اشاره به برآوردهاي دشمنان از سير صعودي جمعيت جوان ما و تبديل ايران به يکي از کشورهاي جوان جهان افزود: دشمنان برنامه‌ها و توطئه‌هايي در جهت کاهش جمعيت طراحي و برنامه ريزي کردند و عمليات تبليغي، رسانه‌اي و فرهنگي براي کاهش جمعيت ايران در دستور کار قرار دادند و همچنين کمک‌هاي رايگان مجامع بين المللي براي جلوگيري از فرزند آوري در کشور ارايه شد.وي ادامه داد: اين حمايت‌ها که در جهت جلوگيري از فرزندآوري بود، در کنار مشکلات اقتصادي پيش آمده از تحريم‌هاي ظالمانه اقتصادي باعث شد امروز سير بسيار خطرناک نزول جمعيت جوان و حرکت آن به سمت پيري، آينده بسيار خطرناکي را براي کشورمان نشان دهد بنابراين بايد توجه کافي داشته باشيم تا جامعه به سمت جواني حرکت کند و براي اين امر همه مردم و نهادهاي دخيل و اثرگذار براي اعطاي مشوق بايد دست به کار شوند.
  به گزارش امانت به نقل از ايرنا، قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مشتمل بر 73 ماده و 81 تبصره در جلسه مورخ بيست و چهارم مهرماه 1400 در کميسيون مشترک طرح جواني جمعيت و حمايت از خانواده مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي تصويب شد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت هفت سال در تاريخ 1400/8/10 به تاييد شوراي نگهبان رسيد که در اين قانون وظايف دستگاه‌هاي مرتبط اعلام و همچنين به مشوق هاي جمعيتي نيز پرداخته شده است.اهميت فرزندآوري و نگراني‌ها از گسترش جمعيت سالمندي موجب شد تا رييس جمهور در نخستين نشست ستاد ملي‌ جمعيت تاکيد کند که همه رسانه‌ها بايد همت کنند تا قانون جمعيت به خوبي در جامعه انعکاس پيدا کند و مشوق‌ها براي افزايش و جوان‌سازي جمعيت به روشني براي مردم تبيين شود.
  براساس اين گزارش زنگ خطر نرخ "رشد جمعيت ايران" به صدا درآمده است و به گفته جمعيت‌شناسان تا سال 1420 اين نرخ به "صفر" مي‌رسد، اين در حالي است که گفته مي‌شود، ايران وارد مرحله اول سالخوردگي جمعيت شده و مواليد نيز مانند کشورهاي ديگر کاهش يافته است، اين عوامل دست به دست هم داده تا مسوولان سياست‌هاي تشويقي جهت افزايش جمعيت را اتخاذ کنند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی