در حال بار گذاری
امروز: يکشنبه ۳ مهر ۱۴۰۱

اجتماعی > احداث ميانگذر برروي درياچه هيچ تاثيري در خشک شدن آن ندارد

گروه خبر: اين عضو هيئت علمي دانشگاه اروميه با بيان اينکه احداث ميانگذر برروي درياچه هيچ تاثيري در خشک شدن اين نگين آبي ندارد، گفت: هيچ مستندات علمي در اين خصوص وجود ندارد که بگويند احداث ميانگذر عامل خشکي درياچه است چون ميانگذر درياچه مانع ورود آب به درياچه نبوده و نيست درحاليکه درياچه از بي آبي در حال خشکيدن است.

  گروه خبر:  اين عضو هيئت علمي دانشگاه اروميه با بيان اينکه احداث ميانگذر برروي درياچه هيچ تاثيري در خشک شدن اين نگين آبي ندارد، گفت: هيچ مستندات علمي در اين خصوص وجود ندارد که بگويند احداث ميانگذر عامل خشکي درياچه است چون ميانگذر درياچه مانع ورود آب به درياچه نبوده و نيست درحاليکه درياچه از بي آبي در حال خشکيدن است.
  پروفسور ناصر آق ضمن اشاره به عوامل مختلف خشکي درياچه اروميه، گفت: تغيير اقليم ، گرم شدن هوا، کاهش بارشها و مصرف بي رويه آب در بخش کشاورزي از علل اصلي خشکي درياچه اروميه است.
  وي با بيان اينکه احياي کامل درياچه اروميه با توجه به شرايط اقليمي و کمبود آب در حوضه امکان پذير نيست، ادامه داد: تنها مي توان نصف بخش شمالي و نصف بخش جنوبي درياچه را در دو فاز احيا کرد چرا که به دليل وسعت بالاي درياچه و نبود آب کافي اگر بخواهيم کل درياچه را احيا کنيم آب ورودي در سطحي وسيع پخش و تبخير شده و آب ورودي عملا نتيجه اي براي درياچه نخواهد داشت.
  رئيس انجمن آبزي پروري ايران گفت: با توجه به گرم شدن هوا شدت تبخير درياچه اروميه بالاست و هرساله حدود يک متر از آب درياچه تبخير مي شود لذا تنها راهکار احياي درياچه بخشي از درياچه است. البته اگر در آينده پتانسيل توليد آب در حوضه افزايش يابد قطعا کل درياچه خود به خود احيا خواهد شد.
  وي با بيان اينکه در بين اذهان عمومي دائما درياچه وان ترکيه و درياچه اروميه مقايسه مي شود نيز افزود: اين دو درياچه از نظر عمق و حتي شرايط اقليمي قابل مقايسه نيستند چرا که حداکثر عمق درياچه وان 450 متر است در حاليکه حداکثر عمق درياچه اروميه در پرآب ترين زمان 14 متر بود. همچنين ميزان بارشها بخصوص بارش برف در منطقه وان بسيار بيشتر از ميزان بارشهاي سالانه در حوضه آبريز درياچه اروميه است لذا مقايسه اين دو درياچه و اينکه چرا درياچه وان همزمان با درياچه اروميه خشک نشده بي معني است.
  اين عضو هيئت علمي دانشگاه اروميه با بيان اينکه احداث ميانگذر برروي درياچه هيچ تاثيري در خشک شدن اين نگين آبي ندارد، گفت: هيچ مستندات علمي در اين خصوص وجود ندارد که بگويند احداث ميانگذر عامل خشکي درياچه است چون ميانگذر درياچه مانع ورود آب به درياچه نبوده و نيست درحاليکه درياچه از بي آبي در حال خشکيدن است.
  وي همچنين  در خصوص تاثيرسدهاي استان در خشکي درياچه نيز گفت: حجم آب کل سدهاي احداثي براساس اعلام اب منطقه اي کمتر از نصف حجم آبي است که سالانه وارد درياچه مي شد. لذا حتي تخليه کل ذخيره پشت هم نمي تواند کمک زيادي به درياچه بکند ولي اينکار زندگي ميليونها کشاورز را تحت تاثير قرار خواهد داد. ولي رها سازي بخشي از مخازن پشت سدها و حفظ جريان زيست محيطي رودخانه ها بطرف درياچه اروميه کاملا ضروري است.
  پروفسور آق توسعه بي رويه کشاورزي در منطقه  و مصرف چند برابري آب را از علل اصلي خشکي درياچه دانست و اظهار کرد: کشاورزي طي چند سال گذشته در اين منطقه به شکل بي رويه اي رشد داشته و مردم با اقدام به کشت محصولات پرآب بر همچنين حفر چاهاي بي رويه زمينه را براي خشکي درياچه مستعد کردند.
  به گزارش امانت به نقل از ايسنا،وي با اشاره به راهکارهاي اصلي مطرح شده در کنفرانس بين المللي سال 92در خصوص نجات درياچه اروميه نيز گفت: خريد آب از کشاورزان داراي اراضي کم بازده و مکانيزه کردن سيستم آبياري باغات و کاهش بهره برداري صنعتي از باغات سيب به مدت دو الي سه سال مي تواند سالانه حدود دو ميليارد مترمکعب آب بيشتر وارد درياچه بکند تا درياچه جانب بگيرد تا ساير اقدامات به بهره برداري برسند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی