در حال بار گذاری
امروز: پنحشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳

اجتماعی > با دو ميليارد متر مکعب آب هم مي‌شود در درياچه اروميه قايق‌سواري کرد

گروه خبر: رييس سابق سازمان حفاظت از محيط زيست و دبير سابق ستاد احياي درياچه اروميه مي‌گويد: بله درياچه آب دارد اما حتي نمک‌هاي ساحلي هم زير آب نرفته است، نکته اينجاست که حتي نسبت به 3 سال پيش در همين زمان، 2.5 تا 3.5 ميليارد متر مکعب ميزان آب موجود در درياچه کمتر شده است وگرنه همين که درياچه حدود دو ميليارد متر مکعب آب داشته باشد هم کفايت مي‌کند براي اينکه بخواهند در آن قايق‌سواري کنند.

    گروه خبر: رييس سابق سازمان حفاظت از محيط زيست و دبير سابق ستاد احياي درياچه اروميه مي‌گويد: بله درياچه آب دارد اما حتي نمک‌هاي ساحلي هم زير آب نرفته است، نکته اينجاست که حتي نسبت به 3 سال پيش در همين زمان،  2.5 تا 3.5 ميليارد متر مکعب ميزان آب موجود در درياچه کمتر شده است وگرنه همين که درياچه حدود دو ميليارد متر مکعب آب داشته باشد هم کفايت مي‌کند براي اينکه بخواهند در آن قايق‌سواري کنند.
    به گزرش امانت، عيسي کلانتري مي‌گويد: اقدامات سخت‌افزاري احياي درياچه اروميه تقريبا تمام شده اما مساله اين است کاري صورت براي درياچه اروميه نگرفته جز اينکه باران باريده و آب جمع شده است.
    وي با بيان اينکه مسئولان و يا سخنگوي دولت يا اطلاع دقيقي ندارند و يا متوجه نيستند که چه اتفاقي افتاده، ادامه مي‌دهد: از جمله کارهايي که بايد صورت مي‌گرفت اين بود که در فصل زمستان بايد دهنه آب‌بر حدود 110 رودخانه‌ را مي‌بستند که آب وارد درياچه مي‌شد که اين کار را نکردند، يا اينکه بايد حق‌السهم درياچه اروميه از سدها را مي‌دادند که فقط 40 درصد از اين ميزان را داده‌اند، بعد مي‌گويند که درياچه احيا شده است.کلانتري ادامه مي‌دهد: حدود 400 ميليون متر معکب آب از رودخانه زاب مي‌آيد و بقيه هم اگر وزارت نيرو نامردي نکند و رهاسازي کند، آبي باز روانه کند اين وضعيت موقتي ادامه پيدا مي‌کند، اما واقعيت اين است که همين ميزان آب با گرماي تابستان بخار مي‌شود.
    وي با تاکيد بر اينکه اين موقع از سال پرآب‌ترين زمان درياچه اروميه است و مهم اين است که تابستان چه بلايي سر درياچه مي‌آيد، مي‌گويد: اگر درياچه اروميه بعد از پايان شهريور و ابتداي مهر ماه بيش از 2 ميليارد متر مکعب آب داشت، مي‌شود گفت که کارهايي از سوي دولت انجام شده و جواب داده، اما اگر فقط يک ميليارد متر مکعب آب داشت يعني هيچ کاري صورت نگرفته است.رييس سابق سازمان حفاظت از محيط زيست ادا مي‌دهد: اما مشاهدات نشان مي‌دهد که کاري صورت نگرفته مثلا سردهنه‌سازي نشده،‌ درحالي که بايد هر سال سردهنه بيش از صد رودخانه‌ها که به درياچه منتهي مي‌شوند، بسته مي‌شد تا آب وارد درياچه شود. ضمن اينکه حق‌آبه درياچه اروميه هنوز کامل از سدها و وزارت نيرو گرفته نشده و از طرفي چند درصد باقيمانده از کارهاي تصفيه‌خانه‌هاي تبريز که از پروژه‌هاي احياي درياچه بود هنوز به اتمام نرسيده است.
    کلانتري اظهار مي‌کند: حق‌آبابه بايد در اسفند و فروردين پرداخت مي‌شد و تمام مي‌شد که انجام نشده اين يعني بارندگي شده و آب باران جمع شده و آب در درياچه جمع شده و جاني گرفته است.وي تاکيد مي‌کند که طبق برنامه مصوب کاري صورت نگرفته مثلا کاهش آب کشاورزي از سوي دولت رها رها شده، ترويج بهره‌برداري آب صورت نگرفته و با اينکه کارهاي سخت‌افزاري درياچه اروميه در دوران آقاي روحاني تمام شده و فقط 2 الي 3 درصد از کارهاي تصفيه‌خانه تبريز مانده، آن هم بعد از دو سال هنوز تمام نشده است.کلانتري مي‌گويد: بله درياچه آب دارد اما حتي نمک‌هاي ساحلي هم زير آب نرفته است، نکته اينجاست که حتي نسبت به 3 سال پيش در همين زمان، 2.5 تا 3.5 ميليارد متر مکعب ميزان آب موجود در درياچه کمتر شده است وگرنه همين که درياچه حدود دو ميليارد متر مکعب آب داشته باشد هم کفايت مي‌کند براي اينکه بخواهند در آن قايق‌سواري کنند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی