در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۱ تير ۱۴۰۰

گزارش هفته نامه امانت > بسته بودن بازارچه هاي مرزي دليل اصلي مهاجرت جوانان از شهرهاي مرزي است

گروه خبر: نماينده مردم سردشت و پيرانشهر در مجلس شوراي اسلامي گفت: فعال سازي بازارچه هاي مرزي براي توسعه اقتصادي لازم است.

  گروه خبر: نماينده مردم سردشت و پيرانشهر در مجلس شوراي اسلامي گفت: فعال سازي بازارچه هاي مرزي براي توسعه اقتصادي لازم است.
   به گزارش امانت، حسين پور افزود: فعال سازي بازارچه هاي مرزي بهترين راهکار براي توسعه اقتصادي بوده و يک ضرورت براي رونق اقتصادي منطقه است.
  وي تصريح کرد: فعال سازي بازارچه هاي مرزي موجب اشتغال پايدار در منطقه غرب کشور و به ويژه شهرهاي محروم ومرزي خواهدشد.
  نماينده مردم سردشت و پيرانشهر در مجلس شوراي اسلامي اظهار کرد: دولت براي استفاده بهينه از ظرفيت مرزها بايد بر ديپلماسي منطقه تمرکز کند.
  حسين پور بابيان اينکه مرزها و بازارچه ها يک ظرفيت براي مردم مرز نشين بشمار مي آيد، ياد آور شد: نبايد انسداد بازارچه هاي مرزي موجب از دست رفتن ظرفيت هاي انساني و اقتصادي کشور شود.
  وي ادامه داد: بسته بودن بازارچه هاي مرزي دليل اصلي براي مهاجرت جوانان از شهرهاي مرزي است براي جلوگيري از اين مهاجرت ها بايد بازارچه هاي مرزي فعال شوند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی