در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۱ تير ۱۴۰۰

گزارش استانی > طوفان گرد و خاک با خشکي درياچه اروميه در راه است

گروه گزارش:از 640 ميليون مترمکعب حق‌آبه درياچه اروميه تنها 164 ميليون مترمکعب آن از سوي وزارت نيرو پرداخت شده است. کارشناسان محيط‌زيست مي‌گويند اگر تا پايان ارديبهشت اين حق‌آبه پرداخت نشود خشکي درياچه اروميه بيشتر و به دنبال آن احتمال طوفان‌هاي گرد و خاک هم بيشتر مي‌شود.

  گروه گزارش:از 640 ميليون مترمکعب حق‌آبه درياچه اروميه تنها 164 ميليون مترمکعب آن از سوي وزارت نيرو پرداخت شده است. کارشناسان محيط‌زيست مي‌گويند اگر تا پايان ارديبهشت اين حق‌آبه پرداخت نشود خشکي درياچه اروميه بيشتر و به دنبال آن احتمال طوفان‌هاي گرد و خاک هم بيشتر مي‌شود.
  بار ديگر نگراني‌ها براي خشکي بزرگترين درياچه آب شور خاورميانه به ميان آمده است. حق‌آبه درياچه اروميه به طور کامل پرداخت نشده و حالا کارشناسان و علاقمندان به محيط‌زيست نگران اين هستند که خشکي درياچه اروميه برگردد.
  آنطور که وزارت نيرو اعلام کرده حق‌آبه درياچه اروميه طي سال 1399 تا 1400، 640 ميليون مترمکعب است. اما تاکنون فقط 165 ميليون مترکعب آن پرداخت شده است. اما چرا اين حق‌آبه پرداخت نشده و کجا مصرف شده است؟
  محمد درويش، کارشناس محيط‌زيست در اين مورد به تجارت‌نيوز مي‌گويد: »از آنجا که در سه چهار سال اخير بارندگي زياد بوده عملکرد وزارت نيرو درباره درياچه اروميه زياد ديده نمي‌شد و بارندگي‌هاي طبيعي آن را جبران مي‌کرد. امسال تاکنون ميانگين ريزش‌هاي آسماني در حوضه آبي درياچه اروميه 6 درصد کمتر از ميانگين درازمدت شده است. البته حوضه آبي درياچه بهترين وضعيت را در کشور دارد اما همين 6 درصد باعث شده است که عوام فريبي و کم‌کاري دستگاه‌هاي دولتي آشکار شود.«
  او مي‌گويد: »در سالي که با وضعيت نرمالي در درياچه اروميه روبه‌رو هستيم، وزارت نيرو ترجيح داده است حق‌آبه را در اختيار کشاورزان قرار دهد نه درياچه اروميه. دليل اين کار هم اين است که آنها نتوانسته‌اند به سمت کاهش مصرف آب، کاهش کشت‌هاي پرمصرف و… بروند.«
  اما وزارت نيرو تا کي مي‌تواند اين حق‌آبه را پرداخت کند و اگر اين کار را نکند چه آسيب‌‌هايي در پي دارد؟ محمد درويش در اين مورد نيز مي‌گويد: »اگر تا آخر ارديبهشت حق‌آبه درياچه اروميه پرداخت نشود، خشکي درياچه بيشتر مي‌شود، احتمال طوفان‌هاي گرد و خاک و نمک افزايش پيدا مي‌کند. به ويژه مردمي که در شرق درياچه اروميه زندگي مي‌کنند بسيار آسيب خواهند ديد. همچنين حاصل خيزي اراضي آنها نيز کمتر مي‌شود.«
  اين کارشناس محيط‌زيست ادامه مي‌دهد: «در واقع به بهانه کشاورزي درياچه اروميه را خشک مي‌کنيم درحالي که خشک شدن درياچه اروميه مي‌تواند کشاورزي را براي هميشه نابود کند.»
  امروز 13 ارديبهشت 1400 است و کارشناسان هم بر پرداخت حق‌آبه تا آخر ارديبهشت تاکيد دارند. آنها مي‌گويند اگر به موقع آب به سوي درياچه رهاسازي نشود طبيعت آثارش را نشان مي‌دهد و منتظر مديريت اين‌چنيني نمي‌ماند.
  مسعود تجريشي، مدير دفتر برنامه‌ريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه اروميه مي‌گويد: »توافقي با وزرات نيرو داشتيم که چه مقدار آبي به درياچه اروميه رهاسازي شود. بر اين اساس در يک شرايط نرمال بايد 640 ميليون متر مکعب آب بايد به سمت درياچه اروميه انتقال دهند. همچنين توافق کرديم که آب را در چه زماني رهاسازي کنند. رهاسازي آب بايد در زماني که برداشتي توسط کشاورزي نباشد رها کنيم تا به درياچه برسد.«
  او ادامه مي‌دهد: »وزرات نيرو 165 ميليون مترمکعب آب را رها کرده و باقي آن را نداده است. اين در حالي است که بارش حوضه آبي درياچه اروميه و کلا آذربايجان غربي و شرقي کمتر از 10 درصد کاهش داشته است.«
  تجربشي مي‌گويد با فرض بارش کم، باز هم وزرات نيرو بايد حقابه پرداخت کند: »ما با وزرات نيرو توافقي داشتيم مبني بر اينکه اگر بارش‌ها کم باشد، اين کمبود را نصف نصف تقسيم کنيم. يعني نصف اين کمبود به درياچه اروميه داده نشود و نصف ديگر آن از ديگر مصرف‌کننده‌ها کم شود. با اين فرض هم بايد حدود 128 ميليون متر مکعب آب به سمت درياچه اروميه آزاد شود. درحالي که ما در يک سال نرمال هستيم و اين حداقل آبي است که بايد پرداخت کند.«
  به گزارش امانت به نقل از تجارت‌نيوز، او در پايان مي‌گويد: »خواسته ما از وزرات نيرو پرداخت حق‌آبه درياچه است که مبتني بر اسناد بالادستي است. شوراي عالي آب هم گفته اگر با کمبود آب مواجه شويم بايد ابتدا سهم شرب، سپس محيط زيست و بعد از آن کشاورزي و صنعت پرداخت شود. اگر اين حق‌آبه به موقع پرداخت نشود، طبيعت آثار بدي دارد.«

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی