در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۰

گزارش استانی > تسهيل مسير صادراتي، نياز اساسي سيب آذربايجان‌غربي

گروه گزارش: آذربايجان‌غربي با يک ميليون و 200 هزار تن، جايگاه نخست توليد سيب در کشور را داراست و از اين ميزان، هم اکنون 300 هزار تن همچنان در انتظار عرضه در بازارهاي داخلي و خارجي بوده که تسهيل مسير صادراتي مهمترين راه براي حل اين مشکل به شمار مي‌رود.

  گروه گزارش: آذربايجان‌غربي با يک ميليون و 200 هزار تن، جايگاه نخست توليد سيب در کشور را داراست و از اين ميزان، هم اکنون 300 هزار تن همچنان در انتظار عرضه در بازارهاي داخلي و خارجي بوده که تسهيل مسير صادراتي مهمترين راه براي حل اين مشکل به شمار مي‌رود.
   300 هزار تن سيب درختي در سردخانه هاي استان انباشت شده که 100 هزار تن بيشتر از پارسال بوده که اين امر بيانگر روند کند صادراتي و بازار رساني اين محصول در آذربايجان غربي است.
  هرچند تمهيدات بسياري در سطح کشور و با پيگيري مسوولان استاني در اين راستا اخذ شده است و موضوع تهاتر سيب و موز و رفع تعليق کارتهاي بازرگاني صادرکنندگان در دستور کار مسوولان استاني و کشوري در سفر اخير وزير جهاد کشاورزي به آذربايجان غربي قرار گرفت ولي مشکل اصلي هنوز رفع نشده است و بازرگانان و توليدکنندگان همچنان درگير صادرات به موقع محصولات و بازار رساني آن در اين سو و متقاضيان سيب درختي استان در آن سوي مرزها در انتظار ايستاده اند.کارشناسان اقتصادي آذربايجان غربي تعريف مسير سبز براي محصولات صادراتي را خواهان هستند تا سيب درختي استان در بنادر جنوبي در انتظار صادرات نماند چرا که از کيفيت محصول کاسته شده و بر کرايه هاي حمل و نقل نيز افزوده مي شود.
  بکارگيري روشهاي ديپلماسي و گفت و گو با کشورهاي همسايه در تسريع و روانسازي صادرات هم موضوعي است که در رديف درخواست هاي فعالان اقتصادي استان است تا در فرصت هاي طلايي باقي مانده بتوانند به اهداف صادراتي دست يابند چرا که اين موضوع به کندي در مرزهاي شمال کشور در آستارا در استان گيلان انجام مي شود.مشکل بازاريابي، موانع تعرفه‌اي در برخي از بازارهاي هدف، مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور، نبود يارانه‌ها و مشوق‌هاي صادراتي به‌‍موقع و در حد کفايت و تجهيز ناوگان حمل و نقل به کاميون‌هاي يخچال دار از مهمترين چالش‌هاي پيش رو در جهت توسعه صادرات محصول سيب درختي آذربايجان غربي است که موجب شده هر ساله توليد کنندگان اين محصول ارزشمند نگراني ناشي از عدم فروش به موقع محصول را در کنار ساير مشکلات داشت و برداشت يدک بکشند.
  به گفته کارشناسان، آشنا نبودن توليدکنندگان با سليقه بازارهاي هدف، تغييرات اقليمي، سرمازدگي از ديگر چالش‌هاي بخش توليد سيب درختي است که نياز است براي عملکرد بهتر در سال‌هاي آينده اين چالش‌هاي قديمي و مکرر رفع شود.با توجه به اينکه آذربايجان غربي توليد کننده 30 درصد سيب درختي سالانه کشور است و 60 هزار هکتار باغ سيب دارد و در مجاورت کشورهايي مانند ترکيه، عراق، جمهوري آذربايجان واقع شده است، انباشت محصولات کشاورزي و به خصوص سيب در سردخانه ها موضوعي است که جاي تامل دارد و نيازمند بررسي بيشتر موضوع و تحول آفريني در اين زمينه از نحوه برداشت تا بسته بندي و حمل و نقل و بازاريابي است.در اين زمينه شايد به جرات مي توان گفت که نقش جهاد کشاورزي بيشتر و مهمتر از تمام عوامل دخيل است چرا که مديريت توليد و بازار و معرفي سلايق متقاضيان به توليد کنندگان مي تواند کمک شايسته اي به بازار پسند تر شدن محصول کند.از سويي ديگر رايزني با مسوولان داخلي در راستاي تسهيل صادرات نيز موضوعي است که بايد با پيگيري هاي شبانه روزي متوليان به موقع انجام مي‌شد و موکول به آخرين فرصتهاي باقي مانده سال نمي‌شد تا در روزهاي پاياني فشار اقتصادي و رواني برجامعه کشاورزي و توليد کنندگان و فعالان اقتصادي وارد شود.
  سيب آذربايجان غربي همچنان منتظر صادرات
  عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني اروميه که دغدغه صادرات سيب را از فصل تابستان امسال در سخنانش مي‌توان به وفور شنيد، در اين باره گفت: سيب استان در مرزها و پايانه هاي صادراتي مختلف کشور در انتظار صادرات است و براي بهبود وضعيت، نيازمند روان سازي تشريفات گمرکي و همکاري هر چه بيشتر کشورهاي همسايه در صادرات هستيم.بهنام تاج الديني با بيان اينکه لازم است جمهوري آذربايجان همکاري بيشتري در روان‌سازي صادرات سيب درختي از آستارا داشته باشد، افزود: کاميون هاي حامل سيب آذربايجان غربي به مقصد روسيه و ساير کشورها هم اکنون 15 روز در اين مرز معطل هستند که دچار خسارت هاي مالي مي شوند.
  وي راهکار استفاده از ديپلماسي اقتصادي را براي تسهيل صادرات در مرز آستار مهم بيان کرد و ادامه داد: روزانه 100 کاميون حامل سيب در مرز آستارا امکان تردد به جمهوري آذربايجان را مي يابند که در فرصت باقي مانده يکي دو ماهه براي صادرات اين روند بسيار کند و نيازمند بکارگيري ديپلماسي اقتصادي براي تسريع در اين امر است.نايب رييس کميسيون کشاورزي آذربايجان غربي گفت: هم اکنون فرم سالم و استاندارد بودن توليدات و تراريخته نبودن به تاجران از سوي گمرگ ارائه نمي شود تا اين فرم را ضميمه محصولاتشان کنند.وي اضافه کرد: با توجه به افزايش صادرات، کانتينر هاي سيب استان در بنادر جنوب کشور نيز به صف هستند که مسير و کشتي خاصي هنوز براي حمل آنها به مقصد معرفي نشده و نيازمند تعريف مسير سبز براي اين امر هستيم.
  تاج الديني با اشاره به حوادث اخير در مرز دوغارون در استان خراسان رضوي به عنوان يکي از مرزهايي که سيب درختي آذربايجان غربي از آن مکان صادر مي‌شود، افزود: هم اکنون با توجه به معطلي هاي انجام شده در اين مرز افزون بر 100 کاميون سيب درختي حامل 25 تن بار در اين مرز از ابعاد مختلف اعم از کرايه حمل و نقل و ساير مسايل متضرر شده اند.
  295 هزار تن سيب در سردخانه هاي آذربايجان غربي رسوب کرده است
  آذربايجان غربي سالانه بين 800 تا 1.2 ميليون تن سيب درختي توليد و روانه بازار داخلي و خارجي مي کند، اين موضوع باعث شده تا به عنوان يکي از قطبهاي مهم توليد اين محصول در کشور شناخته شود.رييس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي  گفت: طبق آخرين اطلاعات ارائه شده از سوي اتحاديه سردخانه داران اين استان،  295 هزار تن سيب در سردخانه هاي آذربايجان غربي انبار شده و لازم است تا در امر صادرات آن تسريع شود.رسول جليلي با اشاره به اينکه هم اکنون با تلاشها و پيگيري انجام شده ثبت سفارش موز آزاد شده است، گفت: در زمينه درجه بندي سيب درختي نيز قيمت ها تا حدودي تعديل شده است که مي تواند گام مفيدي براي تاجران در انجام به موقع تعهدات ارزي به دولت باشد.وي با اشاره به اينکه در مبحث درجه بندي و قيمت گذاري هر تن سيب درختي 430 دلار و سيب درجه 2 هر تن 320 دلار بود، ادامه داد: هم اکنون قيمت ها به 370 دلار در ازاي سيب درجه يک و 220 دلار در ازاي هر تن سيب درختي درجه 2 تقليل يافته که موجب مي شود تا با کاهش ارز بازگشتي به کشور بخشي از مشکلات پيمان سپاري ارزي صادر کنندگان رفع شود.
   450 ميليارد ريال يارانه صادراتي به صادرکنندگان سيب درختي داده مي شود
  ارائه مشوق هاي صادرات يک از مهمترين راههاي تشويق و ايجاد رغبت در فعالان اقتصادي و تاجران است تا به قول رييس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي بتوان مشکل صادرات سيب درختي را رفع کرد و باري سنگين از دوش کشاورزان برداشت و دوباره اميد به توليد را در آنان زنده کرد.جليلي با اشاره به اهميت مشوق صادراتي براي تسريع در رفع مشکل صادرات سيب درختي آذربايجان غربي ادامه داد: 450 ميليارد ريال يارانه صادراتي به صادرکنندگان سيب درختي داده مي شود.
  ارائه پنج هزار ريال مشوق صادراتي در ازاي هر کيلوگرم صادرات سيب درختي راهکار ديگري است که به گفته رييس سازمان جهاد کشاورزي با همکاري دولت و پيگيري مسوولان استاني براي تسريع در امر صادرات سيب انجام شده است.
  صادرات روزانه سه هزار تن سيب درختي از آذربايجان غربي انجام مي شود
  رييس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان‌غربي گفت: طبق توافق اوراسيايي، روزانه سه‌هزار تن سيب از اين استان به کشورهاي افغانستان، پاکستان، هندوستان، روسيه و برخي از ديگر کشورهاي همسايه صادر مي‌شود.جليلي اضافه کرد: باغداران آذربايجان‌غربي امسال يک‌ميليون و 100 هزار تن سيب درختي با هدف عرضه در بازارهاي داخلي و خارجي توليد کرده‌اند که از اين ميزان، حدود 350 هزار تن به مصرف صنايع تبديلي رسيده و 50 هزار تن به صورت تازه‌خوري مصرف شده‌است.
  250 کاميون سيب در بندرهاي جنوب کشور در انتظار صادرات است
  طبق گفته هاي رييس هيات مديره اتحاديه سردخانه داران آذربايجان غربي، 250 کاميون از محصول سيب درختي استان به مقصد کشورهاي خارجي در بندر جنوب در انتظار صادرات است.مراد آقا بالا زاده با بيان اينکه اتفاقات رخ داده در مرز دوغارون در شرق کشور خسارت هاي بسياري براي تاجران آذربايجان غربي داشته است، افزود: هر ميزان تاخير در صادرات در مرزهاي مختلف کشور براي سيب رخ دهد فعالان اقتصادي در اين زمينه بيشتر متضرر مي شوند.طبق گفته وي، در مدت  زمان مشابه سال گذشته ميزان سيب انباشت شده در سردخانه هاي آذربايجان غربي 200 هزار تن بود که امسال  اين ميزان 300 هزار تن است.وي ادامه داد: قيمت خريد سيب درختي از کشاورزان در سردخانه سال گذشته 40 هزار ريال به ازاي هر کيلو گرم بوده که هم اکنون با 100 درصد افزايش به 90 هزار ريال رسيده است که راضي کننده است.
   رييس هيات مديره اتحاديه سردخانه داران آذربايجان غربي با بيان اينکه 370 سردخانه در استان با ظرفيت يک ميليون و 100 هزار تن فعال است که اغلب در زمينه انباشت سيب و انگور فعال هستند.آذربايجان غربي داراي حدود 60 هزار هکتار باغ سيب است که در سال جاري بيش از يک ميليون تن سيب از اين باغات برداشت شده است.
  به گزارش امانت به نقل از ايرنا، با توجه به اينکه فرصت طلايي براي صادرات سيب براي باغداران و صادر کنندگان استان رو به پايان است تصميم فوري مسوولان کشوري براي رفع اين مشکل اساسي در بخش اقتصادي آذربايجان غربي مي تواند دوباره لبخند رضايت برلبان باغداران بنشاند و نگراني آنان را از بابت بازار سيب درختي رفع کند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی