دین و اندیشه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ دین و اندیشه http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2014 10:58:22 ليبراليسم ابزار بالقوه بردگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ليبراليسم ابزار بالقوه بردگي/ ليبراليسم ابزار بالقوه بردگي http://amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2018 12:21:56 با گشت‌ ارشاد نمي‌ توان افراد را با حجاب کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/با گشت‌ ارشاد نمي‌ توان افراد را با حجاب کرد/ با گشت‌ ارشاد نمي‌ توان افراد را با حجاب کرد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2018 12:21:14 اصلي‌ترين شاخصه جامعه نبوي توحيد است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اصلي‌ترين شاخصه جامعه نبوي توحيد است/ اصلي‌ترين شاخصه جامعه نبوي توحيد است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Apr 2018 09:07:22 صله رحم اسير شبکه هاي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/صله رحم اسير شبکه هاي اجتماعي/ صله رحم اسير شبکه هاي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 16 Apr 2018 09:06:24 زائران حج تمتع آذربایجان غربی 10 درصد افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/زائران حج تمتع آذربایجان غربی 10 درصد افزایش یافت/ زائران حج تمتع آذربایجان غربی 10 درصد افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 10 Apr 2018 10:44:25 ۱۷۰ دوره آموزش قرآن کریم در آذربایجان غربی برگزار شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دوره-آموزش-قرآن-کریم-در-آذربایجان-غربی-برگزار-شد/ ۱۷۰ دوره آموزش قرآن کریم در آذربایجان غربی برگزار شد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Apr 2018 08:23:00 اعتکاف لحظه هاي ناب با خدا بودن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اعتکاف لحظه هاي ناب با خدا بودن/ اعتکاف لحظه هاي ناب با خدا بودن http://amanatazarbaijan.com/ 18 Mar 2018 08:41:10 نوروز و سنت صله رحم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نوروز و سنت صله رحم / نوروز و سنت صله رحم http://amanatazarbaijan.com/ 18 Mar 2018 08:40:02 نگاه اسلام به مهاجرت و تعيين سياست‌هاي کلان مهاجرتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نگاه اسلام به مهاجرت و تعيين سياست‌هاي کلان مهاجرتي/ نگاه اسلام به مهاجرت و تعيين سياست‌هاي کلان مهاجرتي http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2018 08:42:54 حجاب امري فرهنگي يا سياسي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حجاب امري فرهنگي يا سياسي/ حجاب امري فرهنگي يا سياسي http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2018 08:41:42 يک علت بر چرايي فقير بودن مسلمان ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/يک علت بر چرايي فقير بودن مسلمان ها / يک علت بر چرايي فقير بودن مسلمان ها http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2018 07:29:03 رخداد نيست انگاري بر شعبده زيستن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رخداد نيست انگاري بر شعبده زيستن/ رخداد نيست انگاري بر شعبده زيستن http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2018 07:27:12 نقش دين در بهبود روابط اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نقش دين در بهبود روابط اجتماعي/ نقش دين در بهبود روابط اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2018 13:35:53 مسجد سازنده ايمان و سوزنده گناهان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسجد سازنده ايمان و سوزنده گناهان/ مسجد سازنده ايمان و سوزنده گناهان http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2018 13:35:19 نسبت دادن نظريه‌هاي علمي به قرآن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نسبت دادن نظريه‌هاي علمي به قرآن/ نسبت دادن نظريه‌هاي علمي به قرآن http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2018 11:11:45 نسبت دادن نظريه‌هاي علمي به قرآن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نسبت دادن نظريه‌هاي علمي به قرآن/ نسبت دادن نظريه‌هاي علمي به قرآن http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2018 11:45:40 انقلاب اسلامي احياگر ايده بازگشت به تمدن اسلامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/انقلاب اسلامي احياگر ايده بازگشت به تمدن اسلامي/ انقلاب اسلامي احياگر ايده بازگشت به تمدن اسلامي http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2018 11:44:01 هنوز حجاب فاطمی در جامعه نهادینه نشده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/هنوز-حجاب-فاطمی-در-جامعه-نهادینه-نشده-است/ هنوز حجاب فاطمی در جامعه نهادینه نشده است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Feb 2018 09:55:37 جایگاه دهم آذربایجان غربی در بازسازی عتبات عالیات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات آذربایجان غربی خبرداد/ جایگاه دهم آذربایجان غربی در بازسازی عتبات عالیات http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jan 2018 08:54:09 فرهنگ فاطمي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فرهنگ فاطمي / فرهنگ فاطمي http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jan 2018 11:01:32 توليد علوم انساني اسلامي به نوآوري هاي فلسفي نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/توليد علوم انساني اسلامي به نوآوري هاي فلسفي نياز دارد/ توليد علوم انساني اسلامي به نوآوري هاي فلسفي نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jan 2018 10:59:42 انتقاد امام جمعه ارومیه از ترویج دنیاطلبی از سوی برخی مدیران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/انتقاد امام جمعه ارومیه از ترویج دنیاطلبی از سوی برخی مدیران / انتقاد امام جمعه ارومیه از ترویج دنیاطلبی از سوی برخی مدیران http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jan 2018 10:37:33 آثار وقف در زندگي دنيوي و اخروي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آثار وقف در زندگي دنيوي و اخروي/ آثار وقف در زندگي دنيوي و اخروي http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2018 10:59:44 حضرت زينب(س)؛ پيام رسان عاشورا و احياگر نهضت حسيني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حضرت زينب سلام علیها پيام رسان عاشورا و احياگر نهضت حسيني/ حضرت زينب(س)؛ پيام رسان عاشورا و احياگر نهضت حسيني http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2018 10:58:21 احاديثي تکان دهنده درباره آخرالزمان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/احاديثي تکان دهنده درباره آخرالزمان/ احاديثي تکان دهنده درباره آخرالزمان http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jan 2018 12:27:21 قرآن بهترین راه برای آموزش مهارت های زندگی در جامعه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی/ قرآن بهترین راه برای آموزش مهارت های زندگی در جامعه است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2018 08:26:02 دلايل وجودي حکومت اسلامي در عصر غيبت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دلايل وجودي حکومت اسلامي در عصر غيبت/ دلايل وجودي حکومت اسلامي در عصر غيبت http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2018 11:55:38 اهميت حجاب و عفاف در اسلام http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اهميت حجاب و عفاف در اسلام/ اهميت حجاب و عفاف در اسلام http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2018 11:55:01 آموزه هاي دين اسلام در باب سبک زندگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آموزه هاي دين اسلام در باب سبک زندگي/ آموزه هاي دين اسلام در باب سبک زندگي http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2018 15:06:20 بصيرت و آگاهي، توسعه و تعالي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بصيرت و آگاهي، توسعه و تعالي / بصيرت و آگاهي، توسعه و تعالي http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2018 15:05:20 تقدس‌انگاري انديشه‌هاي غربي بايد شکسته شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تقدس‌انگاري انديشه‌هاي غربي بايد شکسته شود/ تقدس‌انگاري انديشه‌هاي غربي بايد شکسته شود http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2017 10:15:31 پرداختن به فلسفه دين؛ مسئوليت ذهن ديني در جهان معاصر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/پرداختن به فلسفه دين؛ مسئوليت ذهن ديني در جهان معاصر / پرداختن به فلسفه دين؛ مسئوليت ذهن ديني در جهان معاصر http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2017 10:14:01 فيلسوف شاهد زمان خود است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فيلسوف شاهد زمان خود است / فيلسوف شاهد زمان خود است http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2017 19:24:48 جايگاه عفو و گذشت از ديدگاه قرآن کريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جايگاه عفو و گذشت از ديدگاه قرآن کريم/ جايگاه عفو و گذشت از ديدگاه قرآن کريم http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2017 19:22:41 شناسایی هویت 200 وقف جدید در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/شناسایی هویت 200 وقف جدید در آذربایجان غربی/ شناسایی هویت 200 وقف جدید در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 23 Nov 2017 10:04:24 چرايي بي فايده بودن موسسات پژوهشي و آموزشي فلسفه در کشور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرايي بي فايده بودن موسسات پژوهشي و آموزشي فلسفه در کشور / چرايي بي فايده بودن موسسات پژوهشي و آموزشي فلسفه در کشور http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2017 12:34:05 هجرت پيامبر گرامي اسلام(ص)، اولين سنگ بناي حکومت اسلامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/هجرت پيامبر گرامي اسلام، اولين سنگ بناي حکومت اسلامي/ هجرت پيامبر گرامي اسلام(ص)، اولين سنگ بناي حکومت اسلامي http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2017 12:32:55 نقش رسانه هاي ارتباط جمعي در ترويج فرهنگ وقف http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نقش رسانه هاي ارتباط جمعي در ترويج فرهنگ وقف/ نقش رسانه هاي ارتباط جمعي در ترويج فرهنگ وقف http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2017 11:21:45 اربعين نمادي از جامعه آرماني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اربعين نمادي از جامعه آرماني/ اربعين نمادي از جامعه آرماني http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2017 10:40:59 سکولاريسم ديکتاتوري خاموش بي‌خدايان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سکولاريسم ديکتاتوري خاموش بي‌خدايان/ سکولاريسم ديکتاتوري خاموش بي‌خدايان http://amanatazarbaijan.com/ 30 Oct 2017 10:36:27 تعصب منفي سلامت انديشه را تهديد مي کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تعصب منفي سلامت انديشه را تهديد مي کند/ تعصب منفي سلامت انديشه را تهديد مي کند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Oct 2017 10:35:12 مسابقات کشوری تواشیح جامعه کار و تعاون در آذربایجان غربی برگزار می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسابقات کشوری تواشیح جامعه کار و تعاون در آذربایجان غربی برگزار می‌شود/ مسابقات کشوری تواشیح جامعه کار و تعاون در آذربایجان غربی برگزار می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Oct 2017 13:53:09 موکب‌های 11 گانه آذربایجان غربی در مسیر راهپیمایی اربعین مستقر می‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مشاور استاندار آذربایجان غربی/ موکب‌های 11 گانه آذربایجان غربی در مسیر راهپیمایی اربعین مستقر می‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Oct 2017 10:31:42 11 موکب توسط آذربایجان غربی در اربعین برپا می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات آذربایجان غربی/ 11 موکب توسط آذربایجان غربی در اربعین برپا می شود http://amanatazarbaijan.com/ 18 Oct 2017 11:05:12 حرف های جنون آمیز ترامپ فقط برای حفظ جایگاه فعلی خود است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امام جمعه شاهین دژ/ حرف های جنون آمیز ترامپ فقط برای حفظ جایگاه فعلی خود است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2017 12:01:29 آيا امام حسين فدا شد تا گناهان شيعيان آمرزيده شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا امام حسين فدا شد تا گناهان شيعيان آمرزيده شود/ آيا امام حسين فدا شد تا گناهان شيعيان آمرزيده شود http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2017 11:33:52 شيعياني که همچون خوارج مي‌انديشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/شيعياني که همچون خوارج مي‌انديشند/ شيعياني که همچون خوارج مي‌انديشند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2017 11:31:49 اخلاق حسيني و فرهنگ جامعه امروزي ما http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ اخلاق حسيني و فرهنگ جامعه امروزي ما/ اخلاق حسيني و فرهنگ جامعه امروزي ما http://amanatazarbaijan.com/ 09 Oct 2017 12:40:42 امام سجاد (ع) سفير بازمانده، از کربلا تا شهادت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امام سجاد علیه السلام سفير بازمانده از کربلا تا شهادت/ امام سجاد (ع) سفير بازمانده، از کربلا تا شهادت http://amanatazarbaijan.com/ 02 Oct 2017 11:33:21 توجه همزمان به شور و شعور حسيني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/توجه همزمان به شور و شعور حسيني/ توجه همزمان به شور و شعور حسيني http://amanatazarbaijan.com/ 02 Oct 2017 11:32:28 خواب غرب براي بنيان مقدس http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/خواب غرب براي بنيان مقدس/ خواب غرب براي بنيان مقدس http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2017 10:26:16 همگرايي بودائيسم با اومانيسم براي خشونت‌گرايي در قالب اسلام‌ستيزي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/همگرايي بودائيسم با اومانيسم براي خشونت‌گرايي در قالب اسلام‌ستيزي/ همگرايي بودائيسم با اومانيسم براي خشونت‌گرايي در قالب اسلام‌ستيزي http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2017 10:25:19 امر به معروف امر به اخلاق يا احکام http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امر به معروف امر به اخلاق يا احکام/ امر به معروف امر به اخلاق يا احکام http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2017 10:24:40 اوقاف در پي حاکميتي کردن موقوفات قرآني نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رئيس مرکز امور قرآني سازمان اوقاف در اروميه/ اوقاف در پي حاکميتي کردن موقوفات قرآني نيست http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2017 11:47:22 تجليل از 32 نخبه قرآني برتر کشور در چهلمين دوره مسابقات قرآن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تجليل از 32 نخبه قرآني برتر کشور در چهلمين دوره مسابقات قرآن/ تجليل از 32 نخبه قرآني برتر کشور در چهلمين دوره مسابقات قرآن http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2017 11:46:31 مباهله روشن ترين دليل باورهاي شيعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مباهله روشن ترين دليل باورهاي شيعه/ مباهله روشن ترين دليل باورهاي شيعه http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2017 11:45:41 موقوفات قرآني از ملزومات مهم فعاليت هاي قرآني در کشوراست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه در اروميه/ موقوفات قرآني از ملزومات مهم فعاليت هاي قرآني در کشوراست http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2017 08:00:39 غدير يك تفكر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/غدير يك تفكر است/ غدير يك تفكر است http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2017 07:58:17 عيد قربان، روز قرباني کردن وجود نفساني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/عيد قربان، روز قرباني کردن وجود نفساني/ عيد قربان، روز قرباني کردن وجود نفساني http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2017 11:28:52 ميزباني مسابقات قرآني کريم در اروميه سبب انگيزه در قاريان آذربايجان غربي شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ميزباني مسابقات قرآني کريم در اروميه سبب انگيزه در قاريان آذربايجان غربي شده است / ميزباني مسابقات قرآني کريم در اروميه سبب انگيزه در قاريان آذربايجان غربي شده است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2017 11:28:03 الگوهاي کلان توليد علم ديني کدام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/الگوهاي کلان توليد علم ديني کدام است/ الگوهاي کلان توليد علم ديني کدام است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2017 17:23:55 انقلابي گري مولود تفکر شيعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/انقلابي گري مولود تفکر شيعي/ انقلابي گري مولود تفکر شيعي http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2017 17:22:12 امام رضاعلیه السلام و تقريب بين اديان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امام رضاعلیه السلام و تقريب بين اديان/ امام رضاعلیه السلام و تقريب بين اديان http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2017 10:18:04 آيا تصور خداوند بدون اجزا ممکن نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا تصور خداوند بدون اجزا ممکن نيست/ آيا تصور خداوند بدون اجزا ممکن نيست http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2017 10:17:08 مسابقات سراسري قرآن کريم فرصت مناسبي براي ايجاد وقف هاي قرآني است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسابقات سراسري قرآن کريم فرصت مناسبي براي ايجاد وقف هاي قرآني است/ مسابقات سراسري قرآن کريم فرصت مناسبي براي ايجاد وقف هاي قرآني است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2017 20:23:24 علم دانايي فرد است يا دارايي او http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/علم دانايي فرد است يا دارايي او/ علم دانايي فرد است يا دارايي او http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2017 10:57:09 نقش حجاب و عفاف در عظمت زن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نقش حجاب و عفاف در عظمت زن/ نقش حجاب و عفاف در عظمت زن http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2017 10:55:53 بايکوت در اسلام چه معنايي دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بايکوت در اسلام چه معنايي دارد/ بايکوت در اسلام چه معنايي دارد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2017 12:04:16 آسيب‌شناسي رفتارهاي انقلابي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آسيب‌شناسي رفتارهاي انقلابي/ آسيب‌شناسي رفتارهاي انقلابي http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jun 2017 08:02:48 ره آورده هاي ماه مبارک رمضان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ره آورده هاي ماه مبارک رمضان/ ره آورده هاي ماه مبارک رمضان http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jun 2017 07:59:40 پرواز در آسمان زيباي وقف http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/پرواز در آسمان زيباي وقف/ پرواز در آسمان زيباي وقف http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2017 12:15:12 معنا و ماهيت حقيقي شب قدر چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/معنا و ماهيت حقيقي شب قدر چيست/ معنا و ماهيت حقيقي شب قدر چيست http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2017 12:13:50 رمضان ماه ميهماني ملکوتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رمضان ماه ميهماني ملکوتي/ رمضان ماه ميهماني ملکوتي http://amanatazarbaijan.com/ 29 May 2017 11:32:38 لزوم خودکفايي مالي حوزه هاي علميه از طريق وقف http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/لزوم خودکفايي مالي حوزه هاي علميه از طريق وقف/ لزوم خودکفايي مالي حوزه هاي علميه از طريق وقف http://amanatazarbaijan.com/ 29 May 2017 11:31:36 بستر وقف در خانواده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بستر-وقف-در-خانواده/ بستر وقف در خانواده http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2017 12:44:48 14000 رقبه از موقوفات استان فاقد سند مالکيت مي باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مدير کل اوقاف و امور خيريه آذربايجان غربي/ 14000 رقبه از موقوفات استان فاقد سند مالکيت مي باشند http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2017 12:43:31 در خواستن حاجت خود اصرار كنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/در خواستن حاجت خود اصرار كنيد/ در خواستن حاجت خود اصرار كنيد http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2017 12:39:10 احياي سبک زندگي اسلامي مهمترين نياز جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/احياي سبک زندگي اسلامي مهمترين نياز جامعه / احياي سبک زندگي اسلامي مهمترين نياز جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2017 12:38:23 چه بگوييم ، چه بنويسيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چه بگوييم ، چه بنويسيم / چه بگوييم ، چه بنويسيم http://amanatazarbaijan.com/ 15 May 2017 11:31:45 مهدويت نقشه هاي جهاني سازي را خنثي مي کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مهدويت نقشه هاي جهاني سازي را خنثي مي کند/ مهدويت نقشه هاي جهاني سازي را خنثي مي کند http://amanatazarbaijan.com/ 15 May 2017 11:29:46 وقف به مثابه نهاد جامعه مدني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وقف به مثابه نهاد جامعه مدني/ وقف به مثابه نهاد جامعه مدني http://amanatazarbaijan.com/ 08 May 2017 09:35:05 آگاهي ‌توده‌هاي مسلمان از توطئه‌هاي تفرقه انگيز وظيفه علماست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آگاهي ‌توده‌هاي مسلمان از توطئه‌هاي تفرقه انگيز وظيفه علماست/ آگاهي ‌توده‌هاي مسلمان از توطئه‌هاي تفرقه انگيز وظيفه علماست http://amanatazarbaijan.com/ 08 May 2017 09:34:29 چيستي فلسفه اسلامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چيستي فلسفه اسلامي/ چيستي فلسفه اسلامي http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2017 09:23:08 تكثر منجي يا وحدت منجي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تكثر منجي يا وحدت منجي/ تكثر منجي يا وحدت منجي http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2017 09:21:49 محتواي قرآن چگونه بر پيامبر نازل شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/محتواي قرآن چگونه بر پيامبر نازل شده است/ محتواي قرآن چگونه بر پيامبر نازل شده است http://amanatazarbaijan.com/ 25 Apr 2017 21:46:47 اصل قرآني شورا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اصل قرآني شورا/ اصل قرآني شورا http://amanatazarbaijan.com/ 17 Apr 2017 10:21:23 فعاليت‌هاي قرآني آذربايجان غربي در پيچ و خم ادارات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فعاليت‌هاي قرآني آذربايجان غربي در پيچ و خم ادارات/ فعاليت‌هاي قرآني آذربايجان غربي در پيچ و خم ادارات http://amanatazarbaijan.com/ 17 Apr 2017 10:19:47 اعتكاف دريچه اي رو به آسمان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اعتكاف دريچه اي رو به آسمان/ اعتكاف دريچه اي رو به آسمان http://amanatazarbaijan.com/ 10 Apr 2017 09:31:26 فريضه اي که مورد غفلت واقع شده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فريضه اي که مورد غفلت واقع شده/ فريضه اي که مورد غفلت واقع شده http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2017 14:44:28 مرگ نعمت است يا بلا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مرگ نعمت است يا بلا/ مرگ نعمت است يا بلا http://amanatazarbaijan.com/ 27 Feb 2017 10:43:53 چگونگي تعامل با فضاي مجازي از منظر تربيتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چگونگي تعامل با فضاي مجازي از منظر تربيتي/ چگونگي تعامل با فضاي مجازي از منظر تربيتي http://amanatazarbaijan.com/ 27 Feb 2017 10:43:11 فهم‌درون‌ديني؛ کليد از بين بردن خشونت مذهبي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ فهم‌درون‌ديني؛ کليد از بين بردن خشونت مذهبي/ فهم‌درون‌ديني؛ کليد از بين بردن خشونت مذهبي http://amanatazarbaijan.com/ 20 Feb 2017 11:59:40 رسيدن به آرامش؛ دغدغه ي ديروز و امروز بشر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رسيدن به آرامش؛ دغدغه ي ديروز و امروز بشر/ رسيدن به آرامش؛ دغدغه ي ديروز و امروز بشر http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2017 07:06:30 نگاه دين به فقر در جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نگاه دين به فقر در جامعه/ نگاه دين به فقر در جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2017 07:05:52 ولنگاري فرهنگي و دولت اسلامي؛ ريشه‌شناسي يک معضل http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ولنگاري فرهنگي و دولت اسلامي؛ ريشه‌شناسي يک معضل/ ولنگاري فرهنگي و دولت اسلامي؛ ريشه‌شناسي يک معضل http://amanatazarbaijan.com/ 07 Feb 2017 07:25:19 عقل و دل فطري راه خداشناسي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/عقل و دل فطري راه خداشناسي/ عقل و دل فطري راه خداشناسي http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2017 11:08:06 پيشنهاد حضرت رسول (ص) به مسلمانان وحدت است يا برائت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/پيشنهاد حضرت رسول ص به مسلمانان وحدت است يا برائت/ پيشنهاد حضرت رسول (ص) به مسلمانان وحدت است يا برائت http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2017 11:47:53 کل نگري ارتباطي در هستي شناسي جامعه شناسي و تمدن سازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/کل نگري ارتباطي در هستي شناسي جامعه شناسي و تمدن سازي/ کل نگري ارتباطي در هستي شناسي جامعه شناسي و تمدن سازي http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2017 11:46:59 قرآن را نه قرائت که تلاوت کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/قرآن را نه قرائت که تلاوت کنيم/ قرآن را نه قرائت که تلاوت کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jan 2017 10:06:13 هنوز فرصت باقيست، بشتابيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/هنوز فرصت باقيست، بشتابيد/ هنوز فرصت باقيست، بشتابيد http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jan 2017 20:41:20 گستره مفهومي حق الناس در انتخابات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/گستره مفهومي حق الناس در انتخابات/ گستره مفهومي حق الناس در انتخابات http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jan 2017 20:39:11 دریاچه ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دریاچه ارومیه/ دریاچه ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2014 11:10:31 حال بدتر از بد درياچه اروميــه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دریاچه ارومیه/حال بدتر از بد درياچه اروميــه/ حال بدتر از بد درياچه اروميــه http://amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2014 14:32:30 احياي 85 درصد از سطح آب درياچه اروميه تا 5 سال آينده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دریاچه ارومیه/ مدير دفتر برنامه‌ريزي ستاد احياي درياچه اروميه خبر داد/ احياي 85 درصد از سطح آب درياچه اروميه تا 5 سال آينده http://amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2014 14:01:37 مديريت نامناسب مصرف آب، مهمترين عامل بحران کنوني درياچه اروميه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دریاچه ارومیه/دبير ستاد احياي درياچه اروميه/ مديريت نامناسب مصرف آب، مهمترين عامل بحران کنوني درياچه اروميه است http://amanatazarbaijan.com/ 01 Sep 2014 11:25:23 نگاه سليقه اي مرگ درياچه اروميه را نزديکتر مي کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دریاچه ارومیه/نماينده مردم اروميه/ نگاه سليقه اي مرگ درياچه اروميه را نزديکتر مي کند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2014 11:10:54 فناوری http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ فناوری http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2014 10:56:35 تلگرام بودن يا نبودن؛ واقعا مسئله اين است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تلگرام بودن يا نبودن؛ واقعا مسئله اين است/ تلگرام بودن يا نبودن؛ واقعا مسئله اين است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2018 12:27:02 افزايش درخواست مراودات تجاري با_آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/افزايش درخواست مراودات تجاري با آذربايجان غربي/ افزايش درخواست مراودات تجاري با_آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 16 Apr 2018 09:24:17 هشتگ رقيبي جدي براي گوگل http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هشتگ رقيبي جدي براي گوگل / هشتگ رقيبي جدي براي گوگل http://amanatazarbaijan.com/ 16 Apr 2018 09:22:51 تلنگري به همه‌ي پيام‌رسان‌هاي ايراني! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تلنگري به همه‌ي پيام‌رسان‌هاي ايراني/ تلنگري به همه‌ي پيام‌رسان‌هاي ايراني! http://amanatazarbaijan.com/ 09 Apr 2018 08:20:52 هوش مصنوعي سلاح جنگ‌هاي آينده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي سلاح جنگ‌هاي آينده/ هوش مصنوعي سلاح جنگ‌هاي آينده http://amanatazarbaijan.com/ 09 Apr 2018 08:19:44 55 درصد روستاهای آذربایجان غربی از خدمات اینترنتی برخوردار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ درصد55 روستاهای آذربایجان غربی از خدمات اینترنتی برخوردار است/ 55 درصد روستاهای آذربایجان غربی از خدمات اینترنتی برخوردار است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Mar 2018 08:55:21 هوش مصنوعي، تهديدي براي آينده‌ي بشر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي، تهديدي براي آينده‌ي بشر / هوش مصنوعي، تهديدي براي آينده‌ي بشر http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2018 08:48:14 گفته و ناگفته‌هاي افشاي اطلاعات کاربران توسط اپراتورها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/گفته و ناگفته‌هاي افشاي اطلاعات کاربران توسط اپراتورها / گفته و ناگفته‌هاي افشاي اطلاعات کاربران توسط اپراتورها http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2018 08:46:17 پروژه‌هاي ملي فاوا نيامده مي‌روند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پروژه‌هاي ملي فاوا نيامده مي‌روند/ پروژه‌هاي ملي فاوا نيامده مي‌روند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2018 13:42:19 خوب و بد واي‌فاي رايگان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/خوب و بد واي‌فاي رايگان/ خوب و بد واي‌فاي رايگان http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2018 13:40:52 پروژه‌هاي ملي فاوا نيامده مي‌روند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پروژه‌هاي ملي فاوا نيامده مي‌روند/ پروژه‌هاي ملي فاوا نيامده مي‌روند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2018 11:14:33 پر و خالي شکافي از نوع ديجيتالي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پر و خالي شکافي از نوع ديجيتالي/ پر و خالي شکافي از نوع ديجيتالي http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2018 11:13:46 انرژي اتمي درباره ضرر امواج موبايل چه مي‌گويد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/انرژي اتمي درباره ضرر امواج موبايل چه مي‌گويد/ انرژي اتمي درباره ضرر امواج موبايل چه مي‌گويد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2018 11:49:24 دولت الکترونيکي ابزاري آماده براي مبارزه با فساد اقتصادي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دولت الکترونيکي ابزاري آماده براي مبارزه با فساد اقتصادي/ دولت الکترونيکي ابزاري آماده براي مبارزه با فساد اقتصادي http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2018 11:48:14 چرخ استارت‌آپ‌ها با زنجير دولتي مي‌چرخد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرخ استارت‌آپ‌ها با زنجير دولتي مي‌چرخد/ چرخ استارت‌آپ‌ها با زنجير دولتي مي‌چرخد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2018 13:21:16 کاربران ناراضي از سرعت اينترنت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کاربران ناراضي از سرعت اينترنت/ کاربران ناراضي از سرعت اينترنت http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2018 13:20:38 سرقت و جاسوسي در پوشش نت مجاني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سرقت و جاسوسي در پوشش نت مجاني/ سرقت و جاسوسي در پوشش نت مجاني http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jan 2018 11:04:42 پيام‌رسان‌هاي داخلي ومواجه با مشکلات پيش رو http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ پيام‌رسان‌هاي داخلي ومواجه با مشکلات پيش رو / پيام‌رسان‌هاي داخلي ومواجه با مشکلات پيش رو http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jan 2018 11:03:57 اقتصاد ديجيتالي درگاهي براي فرار از بحران بيکاري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اقتصاد ديجيتالي درگاهي براي فرار از بحران بيکاري/ اقتصاد ديجيتالي درگاهي براي فرار از بحران بيکاري http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2018 11:06:44 هوش مصنوعي ناجي يا نابودگر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي ناجي يا نابودگر/ هوش مصنوعي ناجي يا نابودگر http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2018 11:05:56 فناوري‌هاي نوين براي جنگ با آلودگي هوا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فناوري‌هاي نوين براي جنگ با آلودگي هوا / فناوري‌هاي نوين براي جنگ با آلودگي هوا http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2018 11:04:50 اقتصاد ديجيتالي درگاهي براي فرار از بحران بيکاري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اقتصاد ديجيتالي درگاهي براي فرار از بحران بيکاري/ اقتصاد ديجيتالي درگاهي براي فرار از بحران بيکاري http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jan 2018 12:30:01 TON يا تلگرام غيرقابل فيلتر کردن چيست و چگونه کار مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تاملي بر وعده دورف مبني بر عرضه تلگرام بر بستر بلاک‌چين/ TON يا تلگرام غيرقابل فيلتر کردن چيست و چگونه کار مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jan 2018 12:28:35 شبکه ملي اطلاعات شاه کليد استقلال در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه ملي اطلاعات شاه کليد استقلال در فضاي مجازي/ شبکه ملي اطلاعات شاه کليد استقلال در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2018 12:02:52 پيام‌رسان بومي جايگزين تلگرام نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پيام‌رسان بومي جايگزين تلگرام نيست/ پيام‌رسان بومي جايگزين تلگرام نيست http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2018 12:00:59 قابليت ديد کامل نياز شرکت‌ها در مهاجرت به محيط ابري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/قابليت ديد کامل نياز شرکت‌ها در مهاجرت به محيط ابري/ قابليت ديد کامل نياز شرکت‌ها در مهاجرت به محيط ابري http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2018 15:10:54 فناوري بهترين حوزه کاري براي معلولان جسمي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فناوري بهترين حوزه کاري براي معلولان جسمي/ فناوري بهترين حوزه کاري براي معلولان جسمي http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2018 15:08:36 آيا هوش مصنوعي انسان را ناميرا خواهد کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا هوش مصنوعي انسان را ناميرا خواهد کرد/ آيا هوش مصنوعي انسان را ناميرا خواهد کرد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2017 10:51:01 کنترل تورم با ابزارهاي اقتصاد ديجيتال http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کنترل تورم با ابزارهاي اقتصاد ديجيتال/ کنترل تورم با ابزارهاي اقتصاد ديجيتال http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2017 10:50:21 بهبود مديريت ايميل و صرفه جويي در وقت و زمان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ بهبود مديريت ايميل و صرفه جويي در وقت و زمان/ بهبود مديريت ايميل و صرفه جويي در وقت و زمان http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2017 12:50:00 تاثير تکنولوژي بر سرعت فرآيند شهرنشيني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تاثير تکنولوژي بر سرعت فرآيند شهرنشيني/ تاثير تکنولوژي بر سرعت فرآيند شهرنشيني http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2017 12:49:17 بدون فناوري اطلاعات به جايي نمي‌رسيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بدون فناوري اطلاعات به جايي نمي‌رسيم/ بدون فناوري اطلاعات به جايي نمي‌رسيم http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2017 12:48:28 فيلترينگ هوشمند مانعي براي بستن فله‌اي سايت‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فيلترينگ هوشمند مانعي براي بستن فله‌اي سايت‌ها/ فيلترينگ هوشمند مانعي براي بستن فله‌اي سايت‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2017 11:45:06 جايگاه هوش تجاري در ايران کجاست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/جايگاه هوش تجاري در ايران کجاست/ جايگاه هوش تجاري در ايران کجاست http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2017 11:44:25 گوگل چگونه از اندرويد کسب درآمد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/گوگل چگونه از اندرويد کسب درآمد مي‌کند/ گوگل چگونه از اندرويد کسب درآمد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2017 10:50:54 بازي‌هاي رايانه‌اي دوست يا دشمن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بازي‌هاي رايانه‌اي دوست يا دشمن/ بازي‌هاي رايانه‌اي دوست يا دشمن http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2017 10:49:43 سرعت و کيفيت بسته اينترنت خود را بسنجيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سرعت و کيفيت بسته اينترنت خود را بسنجيد/ سرعت و کيفيت بسته اينترنت خود را بسنجيد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Oct 2017 10:39:12 جايگاه زبان مادري در گشت‌وگذار اينترنتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/جايگاه زبان مادري در گشت‌وگذار اينترنتي/ جايگاه زبان مادري در گشت‌وگذار اينترنتي http://amanatazarbaijan.com/ 30 Oct 2017 10:38:05 رونق اينترنت اشيا براي هکرها هم جذاب است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رونق اينترنت اشيا براي هکرها هم جذاب است/ رونق اينترنت اشيا براي هکرها هم جذاب است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Oct 2017 09:24:06 ديواره آتش مسدودکننده ورودي شبکه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ديواره آتش مسدودکننده ورودي شبکه / ديواره آتش مسدودکننده ورودي شبکه http://amanatazarbaijan.com/ 23 Oct 2017 09:21:37 يک شهر هوشمند چگونه به وجود مي آيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/يک شهر هوشمند چگونه به وجود مي آيد/ يک شهر هوشمند چگونه به وجود مي آيد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2017 11:11:10 فضا را دريابيم زمان از آن ماست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فضا را دريابيم زمان از آن ماست/ فضا را دريابيم زمان از آن ماست http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2017 11:09:55 مشکل اصلي حوزه زيست فناوري کشور چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مشکل اصلي حوزه زيست فناوري کشور چيست/ مشکل اصلي حوزه زيست فناوري کشور چيست http://amanatazarbaijan.com/ 09 Oct 2017 12:48:44 تجميع همه کارت‌ها عملي اما مشروط http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تجميع همه کارت‌ها عملي اما مشروط/ تجميع همه کارت‌ها عملي اما مشروط http://amanatazarbaijan.com/ 09 Oct 2017 12:47:47 چگونه تکنولوژي مي تواند شما را در خطر قرار دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چگونه تکنولوژي مي تواند شما را در خطر قرار دهد/ چگونه تکنولوژي مي تواند شما را در خطر قرار دهد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2017 11:59:44 کار برد پردازش ابري چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کار برد پردازش ابري چيست/ کار برد پردازش ابري چيست http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2017 11:58:48 تکنولوژي هايي که زندگي انسان را متحول خواهند کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ تکنولوژي هايي که زندگي انسان را متحول خواهند کرد/ تکنولوژي هايي که زندگي انسان را متحول خواهند کرد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2017 10:29:18 امنيت يک هدف است نه يک انطباق http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/امنيت يک هدف است نه يک انطباق/ امنيت يک هدف است نه يک انطباق http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2017 10:28:09 مدل اينترنت ايران منصفانه مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مدل اينترنت ايران منصفانه مي‌شود / مدل اينترنت ايران منصفانه مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2017 11:53:13 تعيين تکليف براي شبکه ملي اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تعيين تکليف براي شبکه ملي اطلاعات/ تعيين تکليف براي شبکه ملي اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2017 11:51:55 اعتماد به خريدهاي اينترنتي چگونه به وجود آمد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اعتماد به خريدهاي اينترنتي چگونه به وجود آمد/ اعتماد به خريدهاي اينترنتي چگونه به وجود آمد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2017 08:04:58 فناوري‌هاي نوين براي سالمندان مفيدترند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فناوري‌هاي نوين براي سالمندان مفيدترند/ فناوري‌هاي نوين براي سالمندان مفيدترند http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2017 08:02:18 سهم بزرگ استارت‌آپ‌ها از کيک اقتصاد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سهم بزرگ استارت‌آپ‌ها از کيک اقتصاد/ سهم بزرگ استارت‌آپ‌ها از کيک اقتصاد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2017 12:05:24 هوشمندسازي مدارس؛ قدم اول دولت الکترونيکي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوشمندسازي مدارس؛ قدم اول دولت الکترونيکي/ هوشمندسازي مدارس؛ قدم اول دولت الکترونيکي http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2017 12:03:55 شبکه هاي اجتماعي خارجي ملزم به دريافت مجوز شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه هاي اجتماعي خارجي ملزم به دريافت مجوز شدند/ شبکه هاي اجتماعي خارجي ملزم به دريافت مجوز شدند http://amanatazarbaijan.com/ 21 Aug 2017 12:27:56 دولت الکترونيک؛ مجازي اما کارساز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دولت الکترونيک؛ مجازي اما کارساز/ دولت الکترونيک؛ مجازي اما کارساز http://amanatazarbaijan.com/ 21 Aug 2017 12:27:20 هر گوشي، يک دفتر خدمات الکترونيکي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هر گوشي، يک دفتر خدمات الکترونيکي/ هر گوشي، يک دفتر خدمات الکترونيکي http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2017 11:44:22 اينترنت نامحدودي که محدوديت دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت نامحدودي که محدوديت دارد/ اينترنت نامحدودي که محدوديت دارد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2017 11:43:16 ساده‌ترين زبان‌هاي برنامه‌نويسي براي افراد تازه‌کار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ساده‌ترين زبان‌هاي برنامه‌نويسي براي افراد تازه‌کار / ساده‌ترين زبان‌هاي برنامه‌نويسي براي افراد تازه‌کار http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2017 10:03:59 پهپادها؛ بهترين فناوري نظامي حال حاضر در جهان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پهپادها؛ بهترين فناوري نظامي حال حاضر در جهان / پهپادها؛ بهترين فناوري نظامي حال حاضر در جهان http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2017 09:37:34 فن‌آوري‌هاي نوظهور انرژي که جهان را تغيير خواهند داد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فن‌آوري‌هاي نوظهور انرژي که جهان را تغيير خواهند داد/ فن‌آوري‌هاي نوظهور انرژي که جهان را تغيير خواهند داد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2017 11:13:47 محتواي پنهان وب چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/محتواي پنهان وب چيست / محتواي پنهان وب چيست http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2017 11:11:47 شفافيت داغ مانده بر دل صنعت آي‌تي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شفافيت داغ مانده بر دل صنعت آي‌تي/ شفافيت داغ مانده بر دل صنعت آي‌تي http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2017 20:25:18 امنيت فناوري اطلاعات در بانکداري الکترونيکي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/امنيت فناوري اطلاعات در بانکداري الکترونيکي/ امنيت فناوري اطلاعات در بانکداري الکترونيکي http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2017 20:24:29 وضعيت شبکه ملي اطلاعات در هاله اي از ابهام http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/وضعيت شبکه ملي اطلاعات در هاله اي از ابهام/ وضعيت شبکه ملي اطلاعات در هاله اي از ابهام http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2017 11:37:00 تاثيرات اينترنت بر کاهش و افزايش شکاف ديجيتالي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تاثيرات اينترنت بر کاهش و افزايش شکاف ديجيتالي/ تاثيرات اينترنت بر کاهش و افزايش شکاف ديجيتالي http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2017 11:36:26 امنيت رسانه‌هاي اجتماعي در کسب‌وکار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/امنيت رسانه‌هاي اجتماعي در کسب‌وکار/ امنيت رسانه‌هاي اجتماعي در کسب‌وکار http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2017 11:35:20 يک برنامه نويس اندرويد موفق باشيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/يک برنامه نويس اندرويد موفق باشيد/ يک برنامه نويس اندرويد موفق باشيد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2017 12:11:14 ناامني در دنياي آنلاين بي‌پايان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ناامني در دنياي آنلاين بي‌پايان است/ ناامني در دنياي آنلاين بي‌پايان است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2017 12:09:47 چالشهاي توليد واشتغال در فناوري اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چالشهاي توليد واشتغال در فناوري اطلاعات/ چالشهاي توليد واشتغال در فناوري اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jun 2017 08:11:44 کارزار با سربازان سايبري در ميدان جنگ‌ امروزي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کارزار با سربازان سايبري در ميدان جنگ‌ امروزي/ کارزار با سربازان سايبري در ميدان جنگ‌ امروزي http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jun 2017 08:10:45 بدترين کابوس هاي برنامه نويسان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بدترين کابوس هاي برنامه نويسان/ بدترين کابوس هاي برنامه نويسان http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2017 12:08:44 اگر اينترنت يک روز قطع شود، چه اتفاقي مي‌افتد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اگر اينترنت يک روز قطع شود، چه اتفاقي مي‌افتد/ اگر اينترنت يک روز قطع شود، چه اتفاقي مي‌افتد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2017 12:07:34 هجوم واناکراي و وضعيت دفاع سايبري ايران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هجوم واناکراي و وضعيت دفاع سايبري ايران/ هجوم واناکراي و وضعيت دفاع سايبري ايران http://amanatazarbaijan.com/ 29 May 2017 11:24:00 محبوب ترين شبکه هاي اجتماعي بين مردم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/محبوب ترين شبکه هاي اجتماعي بين مردم/ محبوب ترين شبکه هاي اجتماعي بين مردم http://amanatazarbaijan.com/ 29 May 2017 11:23:07 بهترين مرورگرهاي ويندوز براي خوره هاي اينترنت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بهترين مرورگرهاي ويندوز براي خوره هاي اينترنت/ بهترين مرورگرهاي ويندوز براي خوره هاي اينترنت http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2017 12:14:01 کارهايي که باعث سرقت داده‌هايتان مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کارهايي که باعث سرقت داده‌هايتان مي‌شود/ کارهايي که باعث سرقت داده‌هايتان مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 15 May 2017 11:18:08 واقعيت افزوده ، انقلابي در آموزش و يادگيري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/واقعيت افزوده ، انقلابي در آموزش و يادگيري/ واقعيت افزوده ، انقلابي در آموزش و يادگيري http://amanatazarbaijan.com/ 15 May 2017 11:17:21 چگونه در امنيت کامل آنلاين خريد کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چگونه در امنيت کامل آنلاين خريد کنيم / چگونه در امنيت کامل آنلاين خريد کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 25 Apr 2017 21:45:09 دغدغه پايان‌ناپذيري به نام فيلترينگ شبکه‌هاي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دغدغه پايان‌ناپذيري به نام فيلترينگ شبکه‌هاي اجتماعي/ دغدغه پايان‌ناپذيري به نام فيلترينگ شبکه‌هاي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 25 Apr 2017 21:43:44 سهم ماليات درپيشرفت اقتصادي جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سهم ماليات درپيشرفت اقتصادي جامعه/ سهم ماليات درپيشرفت اقتصادي جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 17 Apr 2017 10:29:51 چرخ اشتغال با فناوري اطلاعات مي چرخد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرخ اشتغال با فناوري اطلاعات مي چرخد/ چرخ اشتغال با فناوري اطلاعات مي چرخد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Apr 2017 10:27:13 بايدها و نبايدهاي استفاده از دستگاه‌هاي همراه در محيط کار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بايدها و نبايدهاي استفاده از دستگاه‌هاي همراه در محيط کار/ بايدها و نبايدهاي استفاده از دستگاه‌هاي همراه در محيط کار http://amanatazarbaijan.com/ 10 Apr 2017 09:51:38 نشانه هاي يک کامپيوتر ويروسي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نشانه هاي يک کامپيوتر ويروسي/ نشانه هاي يک کامپيوتر ويروسي http://amanatazarbaijan.com/ 10 Apr 2017 09:36:16 نهايي‌سازي شبکه ملي اطلاعات پس از انتخابات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نهايي‌سازي شبکه ملي اطلاعات پس از انتخابات/ نهايي‌سازي شبکه ملي اطلاعات پس از انتخابات http://amanatazarbaijan.com/ 10 Apr 2017 09:34:59 تلفن همراهتان را روت نکنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/براي حفظ امنيت/ تلفن همراهتان را روت نکنيد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2017 14:49:14 رهاوردي به نام شبکه ملي اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رهاوردي به نام شبکه ملي اطلاعات/ رهاوردي به نام شبکه ملي اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2017 14:48:28 نظام هاي بهداشت و سلامت ديجيتالي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نظام هاي بهداشت و سلامت ديجيتالي/ نظام هاي بهداشت و سلامت ديجيتالي http://amanatazarbaijan.com/ 27 Feb 2017 10:47:51 توصيه هايي براي هک نشدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/توصيه هايي براي هک نشدن/ توصيه هايي براي هک نشدن http://amanatazarbaijan.com/ 27 Feb 2017 10:47:10 شهر هوشمند و الزامات قانوني آن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شهر هوشمند و الزامات قانوني آن/ شهر هوشمند و الزامات قانوني آن http://amanatazarbaijan.com/ 20 Feb 2017 12:34:51 نظام هاي بهداشت و سلامت ديجيتالي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نظام هاي بهداشت و سلامت ديجيتالي/ نظام هاي بهداشت و سلامت ديجيتالي http://amanatazarbaijan.com/ 20 Feb 2017 12:03:14 هوش مصنوعي؛ سپري در برابر حملات سايبري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي؛ سپري در برابر حملات سايبري/ هوش مصنوعي؛ سپري در برابر حملات سايبري http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2017 06:50:58 وضعيت نامطلوب ايران درشاخص آمادگي شبکه اي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/وضعيت نامطلوب ايران درشاخص آمادگي شبکه اي/ وضعيت نامطلوب ايران درشاخص آمادگي شبکه اي http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2017 06:50:24 سرنوشت گوگل در اعماق سياه‌چاله‌هاي اطلاعاتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سرنوشت گوگل در اعماق سياه‌چاله‌هاي اطلاعاتي/ سرنوشت گوگل در اعماق سياه‌چاله‌هاي اطلاعاتي http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2017 11:54:19 چرا اپليکيشن‌هاي موبايل فضولي مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا اپليکيشن‌هاي موبايل فضولي مي‌کنند/ چرا اپليکيشن‌هاي موبايل فضولي مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2017 11:51:46 هکرها در سال 2016 چه کارها کردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هکرها در سال 2016 چه کارها کردند/ هکرها در سال 2016 چه کارها کردند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jan 2017 10:12:34 آيا نت-صفرم گمنامي را فراهم مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا نت صفرم گمنامي را فراهم مي‌کند/ آيا نت-صفرم گمنامي را فراهم مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jan 2017 10:11:45 قماربازان اينترنتي ؛ بازندگان هميشگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/قماربازان اينترنتي ؛ بازندگان هميشگي/ قماربازان اينترنتي ؛ بازندگان هميشگي http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jan 2017 10:08:28 نفوذ به گوشی‌های اندرویدی از طریق اپلیکیشن‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نفوذ به گوشی‌های اندرویدی از طریق اپلیکیشن‌ها/ نفوذ به گوشی‌های اندرویدی از طریق اپلیکیشن‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jan 2017 20:53:27 جنگ سایبری چیست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/جنگ سایبری چیست/ جنگ سایبری چیست http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jan 2017 20:52:38 اطلاعاتي که امروز به اشتراک مي_گذاريم چگونه مي تواند باعث تخريب آينده شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اطلاعاتي که امروز به اشتراک مي گذاريم چگونه مي تواند باعث تخريب آينده شود/ اطلاعاتي که امروز به اشتراک مي_گذاريم چگونه مي تواند باعث تخريب آينده شود http://amanatazarbaijan.com/ 26 Dec 2016 10:53:10 تندرستی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ تندرستی http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2014 08:58:25 نشخوار فکري باعث مرگتان مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نشخوار فکري باعث مرگتان مي‌شود/ نشخوار فکري باعث مرگتان مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2018 12:13:48 وقتي روح انسان به سم‌زدايي نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/وقتي روح انسان به سم‌زدايي نياز دارد/ وقتي روح انسان به سم‌زدايي نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Apr 2018 09:03:30 شخصيت شما چه تاثيري بر سلامت شما دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/شخصيت شما چه تاثيري بر سلامت شما دارد/ شخصيت شما چه تاثيري بر سلامت شما دارد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Apr 2018 09:02:45 آذربايجان غربي به 8 هزار کلاس درس نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آذربايجان غربي به 8 هزار کلاس درس نياز دارد/ آذربايجان غربي به 8 هزار کلاس درس نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Mar 2018 08:38:25 چگونه شادابي بي‌نظيري را در عيد رقم بزنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه شادابي بي‌نظيري را در عيد رقم بزنيم/ چگونه شادابي بي‌نظيري را در عيد رقم بزنيم http://amanatazarbaijan.com/ 18 Mar 2018 08:37:44 کارهايي که در لحظه حالتان را خوب مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کارهايي که در لحظه حالتان را خوب مي‌کند/ کارهايي که در لحظه حالتان را خوب مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Mar 2018 08:37:08 خانه‌تکاني بدون درد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خانه‌تکاني بدون درد/ خانه‌تکاني بدون درد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2018 08:38:51 وقتي روح انسان به سم‌زدايي نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/وقتي روح انسان به سم‌زدايي نياز دارد/ وقتي روح انسان به سم‌زدايي نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2018 08:38:04 هيپوکندريا يا خودبيمارانگاري چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هيپوکندريا يا خودبيمارانگاري چيست / هيپوکندريا يا خودبيمارانگاري چيست http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2018 07:24:02 تک فرزندي خوب يا بد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ تک فرزندي خوب يا بد/ تک فرزندي خوب يا بد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2018 07:21:40 چرا اوضاع و احوال صنعت آي‌تي ما اينچنين است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا اوضاع و احوال صنعت آي‌تي ما اينچنين است/ چرا اوضاع و احوال صنعت آي‌تي ما اينچنين است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2018 07:20:08 خودافشاييِ برخط در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خودافشاييِ برخط در فضاي مجازي/ خودافشاييِ برخط در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2018 07:14:24 لذت موسيقي يا خطر ناشنوايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/لذت موسيقي يا خطر ناشنوايي/ لذت موسيقي يا خطر ناشنوايي http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2018 13:32:24 افکاري که آينده را تاريک مي کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/افکاري که آينده را تاريک مي کنند/ افکاري که آينده را تاريک مي کنند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2018 13:30:03 تهاجم سرطان با نيروي قند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تهاجم سرطان با نيروي قند/ تهاجم سرطان با نيروي قند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2018 11:08:51 افسردگي بيماري که به سختي درمان مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/افسردگي بيماري که به سختي درمان مي شود / افسردگي بيماري که به سختي درمان مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2018 11:08:08 علت بيماري اوتيسم و عوامل موثر در آن چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/علت بيماري اوتيسم و عوامل موثر در آن چيست/ علت بيماري اوتيسم و عوامل موثر در آن چيست http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2018 11:37:35 سالمند خانه و جامعه ي شما http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سالمند خانه و جامعه ي شما/ سالمند خانه و جامعه ي شما http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2018 11:36:59 پيش از خواب از اين کارها پرهيز کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/پيش از خواب از اين کارها پرهيز کنيد/ پيش از خواب از اين کارها پرهيز کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2018 13:13:35 ديالوگ‌هاي خطرناک درون http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ديالوگ‌هاي خطرناک درون/ ديالوگ‌هاي خطرناک درون http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2018 13:12:01 بايدها و نبايدهايي براي کارکرد بهتر مغز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بايدها و نبايدهايي براي کارکرد بهتر مغز/ بايدها و نبايدهايي براي کارکرد بهتر مغز http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jan 2018 10:56:30 عوامل عجيبي که مي توند شما را به ديابت مبتلا کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/عوامل عجيبي که مي توند شما را به ديابت مبتلا کند/ عوامل عجيبي که مي توند شما را به ديابت مبتلا کند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2018 10:53:24 آرزو درماني فرصتي براي دوئل مرگ و زندگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آرزو درماني فرصتي براي دوئل مرگ و زندگي/ آرزو درماني فرصتي براي دوئل مرگ و زندگي http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2018 10:52:30 بهترين مولتي ويتامين کدام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بهترين مولتي ويتامين کدام است/ بهترين مولتي ويتامين کدام است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jan 2018 12:18:03 نيازي نيست از کودکتان نخبه بسازيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ نيازي نيست از کودکتان نخبه بسازيد / نيازي نيست از کودکتان نخبه بسازيد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jan 2018 12:17:04 چطور مي‌توانيد با غم ازدست‌دادن عزيزانتان کنار بياييد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چطور مي‌توانيد با غم ازدست‌دادن عزيزانتان کنار بياييد/ چطور مي‌توانيد با غم ازدست‌دادن عزيزانتان کنار بياييد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jan 2018 12:16:20 رابطه افسردگي و پرخاشگري در کودکان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/رابطه افسردگي و پرخاشگري در کودکان/ رابطه افسردگي و پرخاشگري در کودکان http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2018 12:05:11 چگونه احساس تنهايي به سلامتي آسيب مي‌زند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه احساس تنهايي به سلامتي آسيب مي‌زند/ چگونه احساس تنهايي به سلامتي آسيب مي‌زند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2018 12:04:07 خصوصيات افرادي که اعتماد به نفس بالا دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خصوصيات افرادي که اعتماد به نفس بالا دارند/ خصوصيات افرادي که اعتماد به نفس بالا دارند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2018 14:54:44 حفظ آرامش رواني هنگام زلزله http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/حفظ آرامش رواني هنگام زلزله/ حفظ آرامش رواني هنگام زلزله http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2018 14:53:42 راه هايي طبيعي براي افزايش سطح انرژي بدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/راه هايي طبيعي براي افزايش سطح انرژي بدن/ راه هايي طبيعي براي افزايش سطح انرژي بدن http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2017 09:59:17 افزايش عصبانيت بين مردم نتيجه نارضايتي از شرايطِ زندگي‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/افزايش عصبانيت بين مردم نتيجه نارضايتي از شرايطِ زندگي‌/ افزايش عصبانيت بين مردم نتيجه نارضايتي از شرايطِ زندگي‌ http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2017 09:58:11 پيش از خواب از اين کارها پرهيز کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/پيش از خواب از اين کارها پرهيز کنيد/ پيش از خواب از اين کارها پرهيز کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2017 19:26:54 مه مغزي و حس مبهم آن چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مه-مغزي-و-حس-مبهم-آن-چيست/ مه مغزي و حس مبهم آن چيست http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2017 19:26:06 آيا زود‎پز مواد مغذي غذا را از بين مي‎برد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آيا زود‎پز مواد مغذي غذا را از بين مي‎برد/ آيا زود‎پز مواد مغذي غذا را از بين مي‎برد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2017 12:28:47 ترفندهايي براي جلوگيري از حواس پرتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ترفندهايي براي جلوگيري از حواس پرتي/ ترفندهايي براي جلوگيري از حواس پرتي http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2017 12:28:04 اضطراب و افسردگي علت حضور در شبکه‌هاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اضطراب و افسردگي علت حضور در شبکه‌هاي مجازي/ اضطراب و افسردگي علت حضور در شبکه‌هاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2017 12:26:42 استرس چگونه مي تواند روي پوستمان تاثير بگذارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/استرس چگونه مي تواند روي پوستمان تاثير بگذارد/ استرس چگونه مي تواند روي پوستمان تاثير بگذارد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2017 11:18:26 کم خوابي چه بلايي سر مغز مي آورد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کم خوابي چه بلايي سر مغز مي آورد/ کم خوابي چه بلايي سر مغز مي آورد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2017 11:17:45 فقدان آگاهي کافي عمومي از گستره و اَشکال اختلالات رواني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/فقدان آگاهي کافي عمومي از گستره و اَشکال اختلالات رواني/ فقدان آگاهي کافي عمومي از گستره و اَشکال اختلالات رواني http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2017 11:16:31 وقتي بدن خود را ناديده مي گيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/وقتي بدن خود را ناديده مي گيريد/ وقتي بدن خود را ناديده مي گيريد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2017 10:36:17 سالمندي و سلامت روان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سالمندي و سلامت روان/ سالمندي و سلامت روان http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2017 10:34:22 روانشناسي رشد کودک وسه اصل مهم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/روانشناسي رشد کودک وسه اصل مهم/ روانشناسي رشد کودک وسه اصل مهم http://amanatazarbaijan.com/ 30 Oct 2017 10:29:38 پوکي استخوان بيماري بي صدا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/پوکي استخوان بيماري بي صدا/ پوکي استخوان بيماري بي صدا http://amanatazarbaijan.com/ 23 Oct 2017 09:04:35 اختلال خود زشت پنداري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اختلال خود زشت پنداري/ اختلال خود زشت پنداري http://amanatazarbaijan.com/ 23 Oct 2017 09:03:56 چرا بعد از يک روز پراسترس نمي توانيم شب راحت بخوابيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا بعد از يک روز پراسترس نمي توانيم شب راحت بخوابيم/ چرا بعد از يک روز پراسترس نمي توانيم شب راحت بخوابيم http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2017 11:27:45 راهکارهاي کليدي براي اينکه حال دل‌مان را خوب کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/راهکارهاي کليدي براي اينکه حال دل‌مان را خوب کنيم/ راهکارهاي کليدي براي اينکه حال دل‌مان را خوب کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2017 11:26:33 فرمول ساده براي تقويت اعتماد به نفس http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/فرمول ساده براي تقويت اعتماد به نفس/ فرمول ساده براي تقويت اعتماد به نفس http://amanatazarbaijan.com/ 02 Oct 2017 11:29:31 تاثير پياده روي روزانه بر جسم و ذهن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تاثير پياده روي روزانه بر جسم و ذهن/ تاثير پياده روي روزانه بر جسم و ذهن http://amanatazarbaijan.com/ 02 Oct 2017 11:28:15 داروهايي که بايد سرموقع مصرف شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/داروهايي که بايد سرموقع مصرف شوند / داروهايي که بايد سرموقع مصرف شوند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2017 12:09:49 رهايي از عادت‌هاي بد پل رسيدن به بهروزي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/رهايي از عادت‌هاي بد پل رسيدن به بهروزي/ رهايي از عادت‌هاي بد پل رسيدن به بهروزي http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2017 12:03:20 مهرباني و سلامتي دو روي يک سکه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مهرباني و سلامتي دو روي يک سکه/ مهرباني و سلامتي دو روي يک سکه http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2017 10:18:32 احساس پوچي مي تواند منجر به افسردگي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ احساس پوچي مي تواند منجر به افسردگي شود / احساس پوچي مي تواند منجر به افسردگي شود http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2017 10:17:34 ممکن است يک آدمِ رواني باشيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ ممکن است يک آدمِ رواني باشيد / ممکن است يک آدمِ رواني باشيد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2017 11:28:57 قاتل جديد مصرف‌کننده‌ها مشروبات الکلي دست‌ساز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/قاتل جديد مصرف‌کننده‌ها مشروبات الکلي دست‌ساز / قاتل جديد مصرف‌کننده‌ها مشروبات الکلي دست‌ساز http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2017 11:26:30 تئاتر به کدام سو مي رود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نگاهي به وضعيت اين روزهاي هنرهاي نمايشي در ايران/ تئاتر به کدام سو مي رود http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2017 07:54:32 نقش آموزش و پرورش در تحقق ارزش هاي فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نقش آموزش و پرورش در تحقق ارزش هاي فرهنگي/ نقش آموزش و پرورش در تحقق ارزش هاي فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2017 07:50:50 مثبت انديشي كليد موفقيت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مثبت انديشي كليد موفقيت/ مثبت انديشي كليد موفقيت http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2017 07:48:55 نشانه هايي که مي_گويند مراقب خودتان نيستيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ نشانه هايي که مي گويند مراقب خودتان نيستيد/ نشانه هايي که مي_گويند مراقب خودتان نيستيد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2017 07:48:05 در هر سني هوشتان را بايد صرف چه کارهايي کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/در هر سني هوشتان را بايد صرف چه کارهايي کنيد/ در هر سني هوشتان را بايد صرف چه کارهايي کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2017 11:23:50 فضاي مجازي وترويج روش هاي غيراصولي کاهش وزن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/فضاي مجازي وترويج روش هاي غيراصولي کاهش وزن/ فضاي مجازي وترويج روش هاي غيراصولي کاهش وزن http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2017 11:22:55 مسجد پايه تمدن و اقتدار انديشه اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مسجد پايه تمدن و اقتدار انديشه اسلامي است/ مسجد پايه تمدن و اقتدار انديشه اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Aug 2017 12:33:09 انقلابي گري مولود تفکر شيعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/انقلابي گري مولود تفکر شيعي/ انقلابي گري مولود تفکر شيعي http://amanatazarbaijan.com/ 21 Aug 2017 12:32:22 عادتي که براي پيشگيري از آلزايمر بايد دنبال کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/عادتي که براي پيشگيري از آلزايمر بايد دنبال کنيد/ عادتي که براي پيشگيري از آلزايمر بايد دنبال کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Aug 2017 12:29:51 خطرات مصرف مسکن‌هاي بدون نسخه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خطرات مصرف مسکن‌هاي بدون نسخه/ خطرات مصرف مسکن‌هاي بدون نسخه http://amanatazarbaijan.com/ 21 Aug 2017 12:29:16 تغذيه سالم در سنين مختلف زندگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تغذيه سالم در سنين مختلف زندگي/ تغذيه سالم در سنين مختلف زندگي http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2017 17:12:24 معجزه خنده در سلامت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/معجزه خنده در سلامت/ معجزه خنده در سلامت http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2017 17:11:34 عادات کوچکي که زندگي شما را دگرگون مي کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/عادات کوچکي که زندگي شما را دگرگون مي کند/ عادات کوچکي که زندگي شما را دگرگون مي کند http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2017 11:20:48 رژيم غذايي ويژه براي مبارزه با اضطراب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/رژيم غذايي ويژه براي مبارزه با اضطراب/ رژيم غذايي ويژه براي مبارزه با اضطراب http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2017 10:11:46 رسيدن به آرامش با زندگي درزمان حال http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ رسيدن به آرامش با زندگي درزمان حال / رسيدن به آرامش با زندگي درزمان حال http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2017 10:10:24 چرا دچار سردرد مي شويم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا دچار سردرد مي شويم/ چرا دچار سردرد مي شويم http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2017 11:03:38 بازار سرطان در تابستان داغ مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بازار سرطان در تابستان داغ مي‌شود/ بازار سرطان در تابستان داغ مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2017 11:02:47 اختلال شخصيتي که شما از آنها بي خبريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اختلال شخصيتي که شما از آنها بي خبريد/ اختلال شخصيتي که شما از آنها بي خبريد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2017 20:35:45 بايد و نبايدهاي ورزش کردن در هواي گرم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بايد و نبايدهاي ورزش کردن در هواي گرم/ بايد و نبايدهاي ورزش کردن در هواي گرم http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2017 20:35:11 جملاتي که هنگام ناراحتي، معجزه مي کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/جملاتي که هنگام ناراحتي، معجزه مي کنند/ جملاتي که هنگام ناراحتي، معجزه مي کنند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2017 20:33:52 رژيم غذايي مناسب بعد از يک ماه روزه داري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/رژيم غذايي مناسب بعد از يک ماه روزه داري/ رژيم غذايي مناسب بعد از يک ماه روزه داري http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2017 12:00:06 ريتمِ يکنواخت زندگي عامل مهم افسردگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ريتمِ يکنواخت زندگي عامل مهم افسردگي/ ريتمِ يکنواخت زندگي عامل مهم افسردگي http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2017 11:58:54 اين بيماري را با «ام اس» اشتباه نگيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اين بيماري را با «ام اس» اشتباه نگيريد/ اين بيماري را با «ام اس» اشتباه نگيريد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jun 2017 07:53:09 افسردگي سالمندان از تشخيص تا درمان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/افسردگي سالمندان از تشخيص تا درمان/ افسردگي سالمندان از تشخيص تا درمان http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jun 2017 07:49:11 خطر رژيم هاي غذايي بسيار کم کالري براي بدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خطر رژيم هاي غذايي بسيار کم کالري براي بدن/ خطر رژيم هاي غذايي بسيار کم کالري براي بدن http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2017 12:12:39 بلايي که افسردگي بر سر بدن مي آورد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بلايي که افسردگي بر سر بدن مي آورد/ بلايي که افسردگي بر سر بدن مي آورد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2017 12:11:45 کمبود مواد مغذي دليل هوس‌هاي غذايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ کمبود مواد مغذي دليل هوس‌هاي غذايي / کمبود مواد مغذي دليل هوس‌هاي غذايي http://amanatazarbaijan.com/ 29 May 2017 11:33:55 به بچه هاي بدغذا اشتهاآور بدهيم يا ندهيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/به بچه هاي بدغذا اشتهاآور بدهيم يا ندهيم/ به بچه هاي بدغذا اشتهاآور بدهيم يا ندهيم http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2017 12:26:13 اعتياد به خشم و راه درمان آن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اعتياد به خشم و راه درمان آن/ اعتياد به خشم و راه درمان آن http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2017 12:24:59 در کمتر از 30 دقيقه بدن خود را سم زدايي کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/در کمتر از 30 دقيقه بدن خود را سم زدايي کنيد/ در کمتر از 30 دقيقه بدن خود را سم زدايي کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 08 May 2017 09:53:42 عادت هاي روزمره اي که باعث پيري مي شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/عادت هاي روزمره اي که باعث پيري مي شوند/ عادت هاي روزمره اي که باعث پيري مي شوند http://amanatazarbaijan.com/ 08 May 2017 09:52:56 در کمتر از 30 دقيقه بدن خود را سم زدايي کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/در کمتر از 30 دقيقه بدن خود را سم زدايي کنيد/ در کمتر از 30 دقيقه بدن خود را سم زدايي کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 08 May 2017 09:46:55 عادت هاي روزمره اي که باعث پيري مي شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/عادت هاي روزمره اي که باعث پيري مي شوند/ عادت هاي روزمره اي که باعث پيري مي شوند http://amanatazarbaijan.com/ 08 May 2017 09:46:08 کتاب خوب راهي براي تجهيز در برابر نادرستي ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کتاب خوب راهي براي تجهيز در برابر نادرستي ها/ کتاب خوب راهي براي تجهيز در برابر نادرستي ها http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2017 09:20:00 مناسبتي که در آن خود معلمان ديده نمي شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ هفته معلم/ مناسبتي که در آن خود معلمان ديده نمي شوند http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2017 09:17:47 هشت علت پنهان افسردگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هشت علت پنهان افسردگي/ هشت علت پنهان افسردگي http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2017 09:15:40 هرگز با تمام فرزندان خود يک جور رفتار نکنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هرگز با تمام فرزندان خود يک جور رفتار نکنيد/ هرگز با تمام فرزندان خود يک جور رفتار نکنيد http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2017 09:15:04 عاداتي که سلامت رواني شما را تغيير مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/عاداتي که سلامت رواني شما را تغيير مي‌دهند/ عاداتي که سلامت رواني شما را تغيير مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Apr 2017 21:51:22 ارتباط مستقيم تجمل‌گرايي با اضطراب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ارتباط مستقيم تجمل‌گرايي با اضطراب/ ارتباط مستقيم تجمل‌گرايي با اضطراب http://amanatazarbaijan.com/ 17 Apr 2017 10:13:46 با وجدان باشيد، بيشتر عمر مي‌کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/با وجدان باشيد، بيشتر عمر مي‌کنيد/ با وجدان باشيد، بيشتر عمر مي‌کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Apr 2017 10:12:54 با وجدان باشيد، بيشتر عمر مي‌کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/با وجدان باشيد، بيشتر عمر مي‌کنيد/ با وجدان باشيد، بيشتر عمر مي‌کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Apr 2017 10:11:47 علل افسردگي و راهکارهاي غير دارويي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/علل افسردگي و راهکارهاي غير دارويي/ علل افسردگي و راهکارهاي غير دارويي http://amanatazarbaijan.com/ 10 Apr 2017 09:23:02 شيادان چگونه پول و سلامتي را با هم مي دزدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/شيادان چگونه پول و سلامتي را با هم مي دزدند/ شيادان چگونه پول و سلامتي را با هم مي دزدند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Apr 2017 09:22:19 اين رفتارها در رابطه عاطفي، عين خيانت است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اين رفتارها در رابطه عاطفي، عين خيانت است/ اين رفتارها در رابطه عاطفي، عين خيانت است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2017 14:38:09 چطور متوجه شوم کودکم به اوتيسم مبتلا است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چطور متوجه شوم کودکم به اوتيسم مبتلا است/ چطور متوجه شوم کودکم به اوتيسم مبتلا است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Feb 2017 09:17:27 اختلال هاي رواني پنهان در سايه عوامل اجتماعي آشکار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اختلال هاي رواني پنهان در سايه عوامل اجتماعي آشکار/ اختلال هاي رواني پنهان در سايه عوامل اجتماعي آشکار http://amanatazarbaijan.com/ 27 Feb 2017 09:16:37 ورزشی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/ورزشی/ ورزشی http://amanatazarbaijan.com/ 12 Aug 2014 21:31:54 ورزش از شاخص های سنجش توسعه یافتگی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/ورزشی/استاندار/ ورزش از شاخص های سنجش توسعه یافتگی است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2018 11:05:06 نيكولاي نيكولوف با قراردادي يكساله به شهرداري اروميه پيوست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/ورزشی/نيكولاي نيكولوف/ نيكولاي نيكولوف با قراردادي يكساله به شهرداري اروميه پيوست http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 05:47:32 اقتصادی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ اقتصادی http://amanatazarbaijan.com/ 12 Aug 2014 21:31:31 بودجه آذربایجان‌غربی ۲۵ درصد افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بودجه آذربایجان‌غربی ۲۵ درصد افزایش یافت بودجه آذربایجان‌غربی ۲۵ درصد افزایش یافت / بودجه آذربایجان‌غربی ۲۵ درصد افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2018 12:57:22 وضع ماليات بر عايدي سرمايه موجب رونق اقتصاد کشور مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/وضع ماليات بر عايدي سرمايه موجب رونق اقتصاد کشور مي‌شود/ وضع ماليات بر عايدي سرمايه موجب رونق اقتصاد کشور مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2018 12:12:43 آذربايجان غربي به‌عنوان استان پايلوت سرمايه‌گذاري در کشور معرفي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مديرکل شهرک‌هاي صنعتي آذربايجان غربي/ آذربايجان غربي به‌عنوان استان پايلوت سرمايه‌گذاري در کشور معرفي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2018 12:11:52 سرما یک هزار میلیارد ریال به بخش کشاورزی آذربایجان غربی خسارت زد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سرما یک هزار میلیارد ریال به بخش کشاورزی آذربایجان غربی خسارت زد/ سرما یک هزار میلیارد ریال به بخش کشاورزی آذربایجان غربی خسارت زد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2018 11:09:27 جوانه خوار از جنگل های زاگرسی دست بردار نیست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/جوانه خوار از جنگل های زاگرسی دست بردار نیست/ جوانه خوار از جنگل های زاگرسی دست بردار نیست http://amanatazarbaijan.com/ 19 Apr 2018 12:36:59 نرخ بیکاری تحصیل‌کرده‌ها در آذربایجان غربی به بیش از ۱۸ درصد رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نرخ بیکاری تحصیل‌کرده‌ها در آذربایجان غربی به بیش از ۱۸ درصد رسید / نرخ بیکاری تحصیل‌کرده‌ها در آذربایجان غربی به بیش از ۱۸ درصد رسید http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2018 12:23:17 بهسازی بیش از 75000 مسکن روستایی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی خبرداد/ بهسازی بیش از 75000 مسکن روستایی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 17 Apr 2018 10:56:53 صندوق‌هاي بازنشستگي، نيازمند توجه رسانه‌اي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/صندوق‌هاي بازنشستگي، نيازمند توجه رسانه‌اي/ صندوق‌هاي بازنشستگي، نيازمند توجه رسانه‌اي http://amanatazarbaijan.com/ 16 Apr 2018 09:29:22 نمایشگاه محصولات ایرانی در باکو برگزار می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نمایشگاه محصولات ایرانی در باکو برگزار می‌شود / نمایشگاه محصولات ایرانی در باکو برگزار می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2018 10:25:33 کشف و معدوم سازی ۲۰۰ کیلوگرم فراورده خام دامی غیر بهداشتی در بوکان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کشف و معدوم سازی ۲۰۰ کیلوگرم فراورده خام دامی غیر بهداشتی در بوکان/ کشف و معدوم سازی ۲۰۰ کیلوگرم فراورده خام دامی غیر بهداشتی در بوکان http://amanatazarbaijan.com/ 14 Apr 2018 14:31:19 تعلل در اتمام راه آهن ارومیه-مراغه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تعلل در اتمام راه آهن ارومیه مراغه/ تعلل در اتمام راه آهن ارومیه-مراغه http://amanatazarbaijan.com/ 11 Apr 2018 10:57:38 مجلس شورای اسلامی در زمینه کاهش موانع بروکراسی تولید کوشش کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مجلس-شورای-اسلامی-در-زمینه-کاهش-موانع-بروکراسی-تولید-کوشش-کند/ مجلس شورای اسلامی در زمینه کاهش موانع بروکراسی تولید کوشش کند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Apr 2018 10:52:28 خرید کالای خارجی باید خط قرمز ایرانیان باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/خرید کالای خارجی باید خط قرمز ایرانیان باشد/ خرید کالای خارجی باید خط قرمز ایرانیان باشد http://amanatazarbaijan.com/ 09 Apr 2018 11:04:02 "کالاي ايراني" چرا نمي‌تواند! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کالاي ايراني چرا نمي‌تواند/ "کالاي ايراني" چرا نمي‌تواند! http://amanatazarbaijan.com/ 09 Apr 2018 08:25:13 همایش یک نهال به جای سبزه در ارومیه برگزار شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/همایش یک نهال به جای سبزه در ارومیه برگزار شد/ همایش یک نهال به جای سبزه در ارومیه برگزار شد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Apr 2018 19:04:59 چرا مسافرت ایرانی ها به ترکیه رکورد می شکند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/چرا مسافرت ایرانی ها به ترکیه رکورد می شکند/ چرا مسافرت ایرانی ها به ترکیه رکورد می شکند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Mar 2018 19:00:44 رشد ۳۱ درصدی تردد مسافر از پایانه های مرزی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/معاون حمل و نقل راهداری آذربایجان غربی خبر داد/ رشد ۳۱ درصدی تردد مسافر از پایانه های مرزی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 29 Mar 2018 20:44:51 اتمام عملیات ساخت پل های هاشم آباد و گلستانه تا پایان نیمه سال اول سال جاری http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی خبرداد/ اتمام عملیات ساخت پل های هاشم آباد و گلستانه تا پایان نیمه سال اول سال جاری http://amanatazarbaijan.com/ 27 Mar 2018 16:25:24 بخش خصوصی مهم ترین ظرفیت برای ایجاد تحول در بخش مسکن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/عضو کمیسیون عمران مجلس / بخش خصوصی مهم ترین ظرفیت برای ایجاد تحول در بخش مسکن http://amanatazarbaijan.com/ 26 Mar 2018 14:00:42 الگوی کشت 23 هزار هکتاری چغندرقند در آذربایجان غربی رعایت شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/الگوی کشت 23 هزار هکتاری چغندرقند در آذربایجان غربی رعایت شود/ الگوی کشت 23 هزار هکتاری چغندرقند در آذربایجان غربی رعایت شود http://amanatazarbaijan.com/ 18 Mar 2018 08:51:47 صادرات ۱۳۵ هزارتنی سیب آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی خبرداد/ صادرات ۱۳۵ هزارتنی سیب آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2018 10:04:40 واحدهاي راکد توليدي و صنعتي استان فعال مي شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/واحدهاي راکد توليدي و صنعتي استان فعال مي شوند/ واحدهاي راکد توليدي و صنعتي استان فعال مي شوند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2018 08:36:55 آذربایجان غربی در زمینه تولید تخم قزل آلای تک جنس پیشگام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور خبرداد/ آذربایجان غربی در زمینه تولید تخم قزل آلای تک جنس پیشگام است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Mar 2018 07:23:21 ایمنی راههای آذربایجان غربی در سفرهای نوروزی ارتقا یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی/ ایمنی راههای آذربایجان غربی در سفرهای نوروزی ارتقا یابد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2018 07:43:44 ۵۱ حلقه چاه غیرمجاز در خوی مسدود شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۵۱ حلقه چاه غیرمجاز در خوی مسدود شد/ ۵۱ حلقه چاه غیرمجاز در خوی مسدود شد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2018 07:40:58 توزیع میوه شب عید از 20 اسفند در بازار آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی خبرداد/ توزیع میوه شب عید از 20 اسفند در بازار آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2018 07:37:40 اعلام آمادگی سرمایه گذاران فرانسوی برای بازدید از آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اعلام آمادگی سرمایه گذاران فرانسوی برای بازدید از آذربایجان غربی/ اعلام آمادگی سرمایه گذاران فرانسوی برای بازدید از آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2018 11:27:16 مبارزه با سن در آذربایجان غربی ۷۰۰میلیون تومان اعتبار نیاز دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مبارزه با سن در آذربایجان غربی ۷۰۰میلیون تومان اعتبار نیاز دارد/ مبارزه با سن در آذربایجان غربی ۷۰۰میلیون تومان اعتبار نیاز دارد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2018 08:37:33 تعرفه‌های ترجیحی یکی از دلایل عدم تحقق تجارت ۳۰ میلیارد دلاری با ترکیه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تعرفه‌های ترجیحی یکی از دلایل عدم تحقق تجارت ۳۰ میلیارد دلاری با ترکیه است / تعرفه‌های ترجیحی یکی از دلایل عدم تحقق تجارت ۳۰ میلیارد دلاری با ترکیه است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Feb 2018 12:03:54 بازيابي هويت روستايي با توانمندسازي زنان محقق مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بازيابي هويت روستايي با توانمندسازي زنان محقق مي شود/ بازيابي هويت روستايي با توانمندسازي زنان محقق مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2018 13:48:12 تجار آذربايجان غربي از نبود امنيت شغلي رنج مي‌برند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان/ تجار آذربايجان غربي از نبود امنيت شغلي رنج مي‌برند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2018 13:47:15 صادرات 220 میلیون دلاری محصولات پتروشیمی مهاباد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/صادرات 220 میلیون دلاری محصولات پتروشیمی مهاباد/ صادرات 220 میلیون دلاری محصولات پتروشیمی مهاباد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Feb 2018 07:56:20 نوسازی 720 دستگاه تاکسی فرسوده در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نوسازی 720 دستگاه تاکسی فرسوده در ارومیه/ نوسازی 720 دستگاه تاکسی فرسوده در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 25 Feb 2018 07:54:03 ورود گردشگر به ماکو موجب رونق اقتصادی منطقه می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/فرماندارماکو/ ورود گردشگر به ماکو موجب رونق اقتصادی منطقه می شود http://amanatazarbaijan.com/ 22 Feb 2018 09:42:24 آب سد مهاباد به بیش از 76میلیون مترمکعب رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رئیس اداره امور آب/ آب سد مهاباد به بیش از 76میلیون مترمکعب رسید http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2018 08:22:28 ۶۵ مرکز خدمات کشاورزی در آذربایجان غربی فعالیت می کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۶۵ مرکز خدمات کشاورزی در آذربایجان غربی فعالیت می کنند/ ۶۵ مرکز خدمات کشاورزی در آذربایجان غربی فعالیت می کنند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Feb 2018 09:20:37 نقش و اهميت وجود ماليات در اقتصاد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نقش و اهميت وجود ماليات در اقتصاد/ نقش و اهميت وجود ماليات در اقتصاد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2018 11:51:54 صادرات آذربایجان غربی به ۴۲۰ میلیون دلار افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/صادرات آذربایجان غربی به ۴۲۰ میلیون دلار افزایش یافت / صادرات آذربایجان غربی به ۴۲۰ میلیون دلار افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2018 08:50:51 پول‌هاي مه‌آلود در سيکل 24 ساعته http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پول‌هاي مه‌آلود در سيکل 24 ساعته/ پول‌هاي مه‌آلود در سيکل 24 ساعته http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2018 13:09:36 رانت هاي اقتصادي مشاوران در شان استانداري نبود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رانت-هاي-اقتصادي-مشاوران-در-شان-استانداري-نبود/ رانت هاي اقتصادي مشاوران در شان استانداري نبود http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2018 13:08:28 گشایش نمایشگاه تولیدات طرح های خوداشتغالی نهادهای حمایتی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/گشایش نمایشگاه تولیدات طرح های خوداشتغالی نهادهای حمایتی آذربایجان غربی/ گشایش نمایشگاه تولیدات طرح های خوداشتغالی نهادهای حمایتی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 04 Feb 2018 09:33:47 سهم 11درصدی پایانه مرزی بازرگان از کل ترانزیتی ورودی کالا به کشور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رئیس اداره ترانزیت اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی خبرداد/ سهم 11درصدی پایانه مرزی بازرگان از کل ترانزیتی ورودی کالا به کشور http://amanatazarbaijan.com/ 04 Feb 2018 09:29:35 نخجوان دروازه ورود تجار ایرانی به بازارهای بین المللی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نخجوان دروازه ورود تجار ایرانی به بازارهای بین المللی / نخجوان دروازه ورود تجار ایرانی به بازارهای بین المللی http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2018 08:51:18 پیش بینی ذخیره سازی 2800 تن میوه شب عید در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی خبرداد/ پیش بینی ذخیره سازی 2800 تن میوه شب عید در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2018 08:48:33 نگاه اقتصادي به درياچه اروميه خيانت است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نماينده مردم مياندوآب در مجلس شوراي اسلامي/ نگاه اقتصادي به درياچه اروميه خيانت است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jan 2018 10:53:59 تاثير فرهنگ سازي بر ارتقاء جايگاه ماليات در جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مالیات/ تاثير فرهنگ سازي بر ارتقاء جايگاه ماليات در جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jan 2018 10:53:06 سال آینده ۱۳۰ هزار فرصت شغلی در حوزه حمل‌ونقل از بین می‌رود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سال آینده ۱۳۰ هزار فرصت شغلی در حوزه حمل‌ونقل از بین می‌رود / سال آینده ۱۳۰ هزار فرصت شغلی در حوزه حمل‌ونقل از بین می‌رود http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2018 09:04:47 کشف 2.9 میلیارد ریال نقره قاچاق در ماکو http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کشف 2 میلیارد ریال نقره قاچاق در ماکو/ کشف 2.9 میلیارد ریال نقره قاچاق در ماکو http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jan 2018 10:38:41 بازگشت 69 واحد راکد و نیمه فعال به مدار تولید در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بازگشت 69 واحد راکد و نیمه فعال به مدار تولید در آذربایجان غربی/ بازگشت 69 واحد راکد و نیمه فعال به مدار تولید در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jan 2018 09:55:38 وضعیت پیشرفت و توسعه منطقه آزاد ماکو بسیار سخت شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ماکو/ وضعیت پیشرفت و توسعه منطقه آزاد ماکو بسیار سخت شده است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jan 2018 09:45:28 125 روستا در آذربایجان غربی از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/همزمان با دهه فجر/ 125 روستا در آذربایجان غربی از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2018 11:44:38 خصوصي سازي به معناي واقعي در کشور اتفاق نيفتاده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نماينده مردم خوي و چايپاره در مجلس شوراي اسلامي/ خصوصي سازي به معناي واقعي در کشور اتفاق نيفتاده است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2018 11:10:03 دولت براي تأمين بودجه به جيب مردم چشم ندوزد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دولت براي تأمين بودجه به جيب مردم چشم ندوزد/ دولت براي تأمين بودجه به جيب مردم چشم ندوزد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2018 11:08:17 هیئت تجاری و بازاریابی آذربایجان‌غربی به ازمیر ترکیه اعزام می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مسئول حوزه بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی/ هیئت تجاری و بازاریابی آذربایجان‌غربی به ازمیر ترکیه اعزام می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2018 11:01:45 مشکلات بخش کشاورزی آذربایجان غربی برطرف شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/امام جمعه ارومیه/ مشکلات بخش کشاورزی آذربایجان غربی برطرف شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jan 2018 10:47:04 خانواده‌ها با ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی خانگی به اقتصاد خانوار و اقتصاد ملی کمک کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی/ خانواده‌ها با ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی خانگی به اقتصاد خانوار و اقتصاد ملی کمک کنند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2018 08:39:01 تولید ۵۲۲ هزار تن گندم در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تولید ۵۲۲ هزار تن گندم در آذربایجان غربی / تولید ۵۲۲ هزار تن گندم در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jan 2018 11:10:05 امسال 4400 اشتغال در بخش کشاورزي آذربايجان غربي ايجاد مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/امسال 4400 اشتغال در بخش کشاورزي آذربايجان غربي ايجاد مي شود/ امسال 4400 اشتغال در بخش کشاورزي آذربايجان غربي ايجاد مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jan 2018 12:34:44 پوشش بیمه قالی‌بافان و فرش‌بافان آذربایجان غربی اجرایی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پوشش بیمه قالی‌بافان و فرش‌بافان آذربایجان غربی اجرایی می‌شود / پوشش بیمه قالی‌بافان و فرش‌بافان آذربایجان غربی اجرایی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jan 2018 10:49:38 سایت موقت مرز رازی خوی آماده بهره‌برداری می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مدیرکل-راهداری-و-حمل‌ونقل-جاده‌ای-آذربایجان-غربی/ سایت موقت مرز رازی خوی آماده بهره‌برداری می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2018 13:06:06 شهر مرزي"سِرو"جزو 12 منطقه ويژه اقتصادي کشور قرار گرفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/استاندار آذربايجان غربي/ شهر مرزي"سِرو"جزو 12 منطقه ويژه اقتصادي کشور قرار گرفت http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2018 11:40:10 ارزآوری بیش از 40 میلیون دلاری صادرات روغنهای سبک از آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت آذربایجان غربی خبرداد/ ارزآوری بیش از 40 میلیون دلاری صادرات روغنهای سبک از آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2018 14:44:58 اختصاص 120 میلیارد ریال برای ساماندهی پایانه مرزی سرو http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اختصاص 120 میلیارد ریال برای ساماندهی پایانه مرزی سرو/ اختصاص 120 میلیارد ریال برای ساماندهی پایانه مرزی سرو http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2017 10:34:11 آمار اشتغال زندانیان 3.5 برابر شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آمار اشتغال زندانیان / آمار اشتغال زندانیان 3.5 برابر شده است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2017 10:03:11 رتبه نخست صنایع دستی غیرداری عشایر آذربایجان غربی درکشور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مدیر کل امور عشایری آذربایجان غربی خبرداد/ رتبه نخست صنایع دستی غیرداری عشایر آذربایجان غربی درکشور http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2017 09:57:51 آتش سوزی در تالاب نوروزلو/علت در دست بررسی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/یکشنبه شب رخ داد/ آتش سوزی در تالاب نوروزلو/علت در دست بررسی است http://amanatazarbaijan.com/ 25 Dec 2017 09:52:28 مزیت‌های مرزی آذربایجان غربی بازشناسی و احیا می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مزیت‌های-مرزی-آذربایجان-غربی-بازشناسی-و-احیا-می‌شود/ مزیت‌های مرزی آذربایجان غربی بازشناسی و احیا می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 25 Dec 2017 09:47:41 رشد 48 درصدی تردد از پایانه های مرزی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رشد 48 درصدی تردد از پایانه های مرزی آذربایجان غربی/ رشد 48 درصدی تردد از پایانه های مرزی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2017 10:46:07 باید دغدغه اصلی مسئولان مسئله فرهنگ باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت/ باید دغدغه اصلی مسئولان مسئله فرهنگ باشد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2017 11:26:05 معدن طلای باریکایی سردشت با ۹۰ درصد ظرفیت استخراج می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رئیس اداره صنعت معدن و تجارت سردشت/ معدن طلای باریکایی سردشت با ۹۰ درصد ظرفیت استخراج می شود http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2017 11:24:59 تمرچین به زودی بازگشایی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تمرچین به زودی بازگشایی می شود/ تمرچین به زودی بازگشایی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 Dec 2017 09:53:59 اراضی زیرپوشش آبیاری تحت فشار آذربایجان غربی به ۵۳ هزار هکتار رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی/ اراضی زیرپوشش آبیاری تحت فشار آذربایجان غربی به ۵۳ هزار هکتار رسید http://amanatazarbaijan.com/ 13 Dec 2017 11:33:10 افزایش 29 درصدی ورود مسافران خارجی به کشور از مرز بازرگان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/افزایش 29 درصدی ورود مسافران خارجی به کشور از مرز بازرگان/ افزایش 29 درصدی ورود مسافران خارجی به کشور از مرز بازرگان http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2017 19:36:23 درآمدهاي مالياتي راهي براي کاهش آثار قيمتي بر اقتصاد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/درآمدهاي مالياتي راهي براي کاهش آثار قيمتي بر اقتصاد/ درآمدهاي مالياتي راهي براي کاهش آثار قيمتي بر اقتصاد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2017 19:21:21 پرونده مساکن مهر آذربایجان غربی تا شهریور سال آینده بسته می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پرونده مساکن مهر آذربایجان غربی تا شهریور سال آینده بسته می شود/ پرونده مساکن مهر آذربایجان غربی تا شهریور سال آینده بسته می شود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Nov 2017 11:44:00 مناسبات تجاری در مرز بازرگان و گوربلاغ ترکیه گسترش می یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مناسبات تجاری در مرز بازرگان و گوربلاغ ترکیه گسترش می یابد / مناسبات تجاری در مرز بازرگان و گوربلاغ ترکیه گسترش می یابد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Nov 2017 08:12:39 تخصیص یارانه های صادرات و تولید برای کشاورزان و صادرکنندگان ضروری است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نماینده مردم ارومیه درمجلس شورای اسلامی/ تخصیص یارانه های صادرات و تولید برای کشاورزان و صادرکنندگان ضروری است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Nov 2017 10:53:43 کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان در آذربایجان غربی طی سالجاری http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی خبرداد/ کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان در آذربایجان غربی طی سالجاری http://amanatazarbaijan.com/ 22 Nov 2017 08:13:18 پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر با سرمایه گذاری 142 میلیارد ریالی ساماندهی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر با سرمایه گذاری 142 میلیارد ریالی ساماندهی می شود/ پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر با سرمایه گذاری 142 میلیارد ریالی ساماندهی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 21 Nov 2017 09:50:40 بیش از ۹۰ طرح نیمه تمام عمرانی در خوی تکمیل می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بیش از ۹۰ طرح نیمه تمام عمرانی در خوی تکمیل می شود/ بیش از ۹۰ طرح نیمه تمام عمرانی در خوی تکمیل می شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2017 13:04:43 امسال ۸ هزار تن کشمش در آذربایجان غربی تولید می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/امسال ۸ هزار تن کشمش در آذربایجان غربی تولید می شود/ امسال ۸ هزار تن کشمش در آذربایجان غربی تولید می شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2017 13:02:24 توليد و اشتغال با کمک رسانه هاي ديجيتال http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/توليد و اشتغال با کمک رسانه هاي ديجيتال/ توليد و اشتغال با کمک رسانه هاي ديجيتال http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2017 12:20:07 تاثير فرهنگ سازي بر ارتقاء جايگاه ماليات در جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تاثير فرهنگ سازي بر ارتقاء جايگاه ماليات در جامعه/ تاثير فرهنگ سازي بر ارتقاء جايگاه ماليات در جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2017 12:19:09 زرشوران با افزایش 30 تنی ذخیره طلا در رده معادن جهانی قرار گرفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/معاون وزیر صنعت/ زرشوران با افزایش 30 تنی ذخیره طلا در رده معادن جهانی قرار گرفت http://amanatazarbaijan.com/ 16 Nov 2017 09:44:21 اختصاص 4800 میلیارد ریال تسهیلات به بخش تولید روستایی و مرزی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری استخدامی کشور در ارومیه/ اختصاص 4800 میلیارد ریال تسهیلات به بخش تولید روستایی و مرزی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2017 10:54:24 پیش بینی تولید بیش از 16 هزار تن انواع ماهی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی خبرداد/ پیش بینی تولید بیش از 16 هزار تن انواع ماهی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 08 Nov 2017 11:36:18 دفتر نمایندگی شورای اقتصادی آلمان در ارومیه تأسیس می‌شود‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/استاندار آذربایجان غربی/ دفتر نمایندگی شورای اقتصادی آلمان در ارومیه تأسیس می‌شود‌ http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2017 11:19:56 وضعيت اسفناک سيب در کنار جاده اروميه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/وضعيت اسفناک سيب در کنار جاده اروميه / وضعيت اسفناک سيب در کنار جاده اروميه http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2017 10:30:47 کشاورزي آذربايجان غربي در آتش بي مهري جهاد کشاورزي مي سوزد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کشاورزي-آذربايجان-غربي-در-آتش-بي-مهري-جهاد-کشاورزي-مي-سوزد/ کشاورزي آذربايجان غربي در آتش بي مهري جهاد کشاورزي مي سوزد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Nov 2017 08:26:09 زمستان امسال کمبود نفت سفید وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه/ زمستان امسال کمبود نفت سفید وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Oct 2017 09:30:12 وضعيت توريست‌ها در مرز ايران و ترکيه شبيه آواره‌هاي جنگي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/عضو اتاق بازرگاني وان ترکيه در اروميه/ وضعيت توريست‌ها در مرز ايران و ترکيه شبيه آواره‌هاي جنگي است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Oct 2017 10:40:42 کشاورزان در آذربايجان غربي درآمد مناسبي ندارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رئيس جهاد کشاورزي استان/ کشاورزان در آذربايجان غربي درآمد مناسبي ندارند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Oct 2017 10:20:51 ۶۲طرح آذربایجان غربی در سامانه بهین یاب ثبت شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی/ ۶۲طرح آذربایجان غربی در سامانه بهین یاب ثبت شد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Oct 2017 09:51:45 تخصیص 200 میلیارد تومان اعتبار به منظور احیای دریاچه ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مدیردفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی خبرداد/ تخصیص 200 میلیارد تومان اعتبار به منظور احیای دریاچه ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 25 Oct 2017 12:41:35 سودهاي بانکي با شرع اسلام مطابقت ندارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دبير انجمن حاميان فرهنگ قرض‌الحسنه آذربايجان غربي/ سودهاي بانکي با شرع اسلام مطابقت ندارند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Oct 2017 09:01:17 کالاها در واحدهای صنفی ارومیه به شکل تخصصی عرضه می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی/ کالاها در واحدهای صنفی ارومیه به شکل تخصصی عرضه می شود http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2017 10:10:16 پرداخت 50 درصد از مطالبات گندمکاران آذربایجان غربی تاکنون http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اعلام کرد/ پرداخت 50 درصد از مطالبات گندمکاران آذربایجان غربی تاکنون http://amanatazarbaijan.com/ 17 Oct 2017 12:18:59 بانک های اطلاعاتی فرصت های سرمایه گذاری شهر ارومیه تهیه می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ بانک های اطلاعاتی فرصت های سرمایه گذاری شهر ارومیه تهیه می شود/ بانک های اطلاعاتی فرصت های سرمایه گذاری شهر ارومیه تهیه می شود http://amanatazarbaijan.com/ 15 Oct 2017 16:23:01 80 درصد سيب زميني هاي استان به صورت مكانيزه برداشت مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی / 80 درصد سيب زميني هاي استان به صورت مكانيزه برداشت مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 15 Oct 2017 16:18:19 معافیت های مالیاتی و گمرکی در مناطق آزاد بسترساز اشتغال مولد است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رئیس کمیسیون تعیین ارزش افزوده مناطق آزاد کشور/ معافیت های مالیاتی و گمرکی در مناطق آزاد بسترساز اشتغال مولد است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Oct 2017 11:39:59 تدابير لازم براي برداشت محصولات کشاورزي استان انديشيده شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دبير شوراي اداري آذربايجان غربي/ تدابير لازم براي برداشت محصولات کشاورزي استان انديشيده شود http://amanatazarbaijan.com/ 09 Oct 2017 12:51:03 فرهنگی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ فرهنگی http://amanatazarbaijan.com/ 12 Aug 2014 21:30:45 تربت‌خانه بقعه خلیلان ارومیه احداث می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ارومیه/ تربت‌خانه بقعه خلیلان ارومیه احداث می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2018 10:41:43 مرز خلاقيت تا خط قرمزها چند قدم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مرز خلاقيت تا خط قرمزها چند قدم است/ مرز خلاقيت تا خط قرمزها چند قدم است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2018 12:20:09 توسعه گردشگری مهم ترین محور رشد اقتصادی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی تاکید کرد/ توسعه گردشگری مهم ترین محور رشد اقتصادی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2018 10:06:57 رسانه فضاي عمومي جامعه را مديريت مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ نماينده ولي فقيه در آذربايجان غربي/ رسانه فضاي عمومي جامعه را مديريت مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Apr 2018 09:05:21 فرهنگ زيبايي يا زيبايي هاي فرهنگ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فرهنگ زيبايي يا زيبايي هاي فرهنگ/ فرهنگ زيبايي يا زيبايي هاي فرهنگ http://amanatazarbaijan.com/ 16 Apr 2018 09:04:20 آيا زن امروز همان زن آرماني اسلام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آيا زن امروز همان زن آرماني اسلام است/ آيا زن امروز همان زن آرماني اسلام است http://amanatazarbaijan.com/ 09 Apr 2018 08:15:23 دينداري در گرو عمل گرايي ديني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ دينداري در گرو عمل گرايي ديني/ دينداري در گرو عمل گرايي ديني http://amanatazarbaijan.com/ 09 Apr 2018 08:13:49 پيوست فرهنگي در فضاي مجازي و توليدات فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پيوست فرهنگي در فضاي مجازي و توليدات فرهنگي/ پيوست فرهنگي در فضاي مجازي و توليدات فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/ 09 Apr 2018 08:12:29 اشاعه مصرف‌گرايي فرهنگي جنگ نرم بي‌مقاومت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اشاعه مصرف‌گرايي فرهنگي جنگ نرم بي‌مقاومت/ اشاعه مصرف‌گرايي فرهنگي جنگ نرم بي‌مقاومت http://amanatazarbaijan.com/ 09 Apr 2018 08:11:03 مقبره شمس، رکورددار بیشترین بازدید نوروزی خوی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رئیس اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خوی/ مقبره شمس، رکورددار بیشترین بازدید نوروزی خوی شد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Apr 2018 16:51:03 دومین کلیسای قدیمی جهان پذیرای گردشگران ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/دومین کلیسای قدیمی جهان پذیرای گردشگران ارومیه/ دومین کلیسای قدیمی جهان پذیرای گردشگران ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 01 Apr 2018 19:02:07 شرکت 300 خودرو در مسابقات رالی خانوادگی در شاهین‌دژ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مدیرمیراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شاهین‌دژ اعلام کرد/ شرکت 300 خودرو در مسابقات رالی خانوادگی در شاهین‌دژ http://amanatazarbaijan.com/ 30 Mar 2018 19:06:47 استقبال مسافران نوروزی از اتوبوس های گردشگری در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی خبرداد/ استقبال مسافران نوروزی از اتوبوس های گردشگری در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 28 Mar 2018 14:29:08 نوستالژی سبک زندگی در موزه مردم شناسی ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نوستالژی سبک زندگی در موزه مردم شناسی ارومیه / نوستالژی سبک زندگی در موزه مردم شناسی ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 27 Mar 2018 16:20:13 40 برنامه موسیقی عاشیقی در آذربایجان غربی اجرا شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ برنامه موسیقی عاشیقی در آذربایجان غربی اجرا شد/ 40 برنامه موسیقی عاشیقی در آذربایجان غربی اجرا شد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Mar 2018 08:28:12 فلسفه عيد نوروز يا ايل بايرامي در ادبيات آذربايجان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فلسفه عيد نوروز يا ايل بايرامي در ادبيات آذربايجان/ فلسفه عيد نوروز يا ايل بايرامي در ادبيات آذربايجان http://amanatazarbaijan.com/ 18 Mar 2018 08:50:22 91 درصد جمعیت آذربایجان غربی تحت پوشش سامانه دیجیتال سیما قرار دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مدیرکل صدا و سیما/ 91 درصد جمعیت آذربایجان غربی تحت پوشش سامانه دیجیتال سیما قرار دارند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2018 10:11:34 مديريت فرهنگي ريشه در باورهاي يک جامعه دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مديريت فرهنگي ريشه در باورهاي يک جامعه دارد/ مديريت فرهنگي ريشه در باورهاي يک جامعه دارد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2018 08:40:27 روزنامه‌نگاراني که فردا نيستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/روزنامه‌نگاراني که فردا نيستند/ روزنامه‌نگاراني که فردا نيستند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2018 07:24:56 چشم و همچشمي و ويرانگريِ فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چشم و همچشمي و ويرانگريِ فرهنگي/ چشم و همچشمي و ويرانگريِ فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2018 13:34:25 آماده سازي دانش آموزان براي زندگي فردا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آماده سازي دانش آموزان براي زندگي فردا/ آماده سازي دانش آموزان براي زندگي فردا http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2018 13:33:30 هفته نامه امانت، رسانه برتر جشنواره پیام انقلاب شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جشنواره رسانه ای پیام انقلاب در ایستگاه آخر / هفته نامه امانت، رسانه برتر جشنواره پیام انقلاب شد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2018 10:27:32 سواد رسانه اي و رهاشدگي فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سواد رسانه اي و رهاشدگي فضاي مجازي / سواد رسانه اي و رهاشدگي فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2018 11:10:30 نقش کتاب و کتاب خواني در فرهنگ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نقش کتاب و کتاب خواني در فرهنگ/ نقش کتاب و کتاب خواني در فرهنگ http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2018 11:41:59 شاعران انقلابي آذربايجان غربي منشا آزادي خواهي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رئيس سازمان تبليغات اسلامي آذربايجان غربي مطرح کرد/ شاعران انقلابي آذربايجان غربي منشا آزادي خواهي http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2018 11:40:16 راهیابی 'اینجی' از ارومیه به جشنواره فیلم کوتاه افلاکیان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/راهیابی ینجی از ارومیه به جشنواره فیلم کوتاه افلاکیان/ راهیابی 'اینجی' از ارومیه به جشنواره فیلم کوتاه افلاکیان http://amanatazarbaijan.com/ 07 Feb 2018 09:22:08 انقلاب سينما را احيا کرد سينما براي انقلاب چه کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نسبت هنر هفتم با بزرگترين واقعه تاريخ معاصر ايران/ انقلاب سينما را احيا کرد سينما براي انقلاب چه کرد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2018 13:14:48 تصویب 260 میلیارد ریال برای اجرای طرح های میراث فرهنگی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تصویب 260 میلیارد ریال برای اجرای طرح های میراث فرهنگی آذربایجان غربی/ تصویب 260 میلیارد ریال برای اجرای طرح های میراث فرهنگی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2018 10:59:28 شورای شهر در پی انسجام فعالیت های فرهنگی در ارومیه باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی/ شورای شهر در پی انسجام فعالیت های فرهنگی در ارومیه باشد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jan 2018 08:51:04 چه کنيم هويت فرهنگي فرزندان‌مان گم نشود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چه کنيم هويت فرهنگي فرزندان‌مان گم نشود/ چه کنيم هويت فرهنگي فرزندان‌مان گم نشود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jan 2018 10:58:17 اختصاص 1200 میلیارد ریال اعتبار ویژه توسعه شاخص های اقتصادی به آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اختصاص 1200 میلیارد ریال اعتبار ویژه توسعه شاخص های اقتصادی به آذربایجان غربی/ اختصاص 1200 میلیارد ریال اعتبار ویژه توسعه شاخص های اقتصادی به آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2018 10:13:55 موزه منطقه اي در اروميه ايجاد مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مديرکل موزه هاي سازمان ميراث فرهنگي کشوردر اروميه/ موزه منطقه اي در اروميه ايجاد مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2018 10:55:40 طرح تفضیلی بافت تاریخی ماکو تهیه شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/طرح-تفضیلی-بافت-تاریخی-ماکو-تهیه-شود/ طرح تفضیلی بافت تاریخی ماکو تهیه شود http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jan 2018 11:00:28 ۵۸ اثر تاریخی و طبیعی آذربایجان غربی در فهرست آثار ملی ثبت می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اثر-تاریخی-و-طبیعی-آذربایجان-غربی-در-فهرست-آثار-ملی-ثبت-می-شود/ ۵۸ اثر تاریخی و طبیعی آذربایجان غربی در فهرست آثار ملی ثبت می شود http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2018 13:01:31 رسانه ها و رسالت انسجام بخشي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه ها و رسالت انسجام بخشي/ رسانه ها و رسالت انسجام بخشي http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2018 11:53:46 فتنه بيشتر از آنکه سياسي امنيتي باشد فکري فرهنگي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فتنه بيشتر از آنکه سياسي امنيتي باشد فکري فرهنگي است/ فتنه بيشتر از آنکه سياسي امنيتي باشد فکري فرهنگي است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2018 11:41:37 تاملي بر رابطه فرهنگ، سنت و هويت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تاملي بر رابطه فرهنگ، سنت و هويت/ تاملي بر رابطه فرهنگ، سنت و هويت http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2018 15:00:18 7 اقامتگاه بوم گردي در استان ايجاد مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اقامتگاه-بوم-گردي-در-استان-ايجاد-مي-شود/ 7 اقامتگاه بوم گردي در استان ايجاد مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2018 14:59:37 مانور بحران در رسانه ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مانور بحران در رسانه ها / مانور بحران در رسانه ها http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2018 14:56:03 ۷ اقامتگاه بوم گردی در آذربایجان غربی ایجاد می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی/ ۷ اقامتگاه بوم گردی در آذربایجان غربی ایجاد می شود http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2017 10:30:23 رسانه هاي ديجيتالي کارکردها و پيامدها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه هاي ديجيتالي کارکردها و پيامدها/ رسانه هاي ديجيتالي کارکردها و پيامدها http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2017 10:00:18 مسائلي که کمر مطبوعات را مي‌شکند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مسائلي که کمر مطبوعات را مي‌شکند/ مسائلي که کمر مطبوعات را مي‌شکند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2017 19:31:02 نقش فرهنگ در حوزه علم و پژوهش http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ نقش فرهنگ در حوزه علم و پژوهش/ نقش فرهنگ در حوزه علم و پژوهش http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2017 19:29:03 مطالعه راهي براي ارتباط با جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مطالعه راهي براي ارتباط با جامعه/ مطالعه راهي براي ارتباط با جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2017 12:31:02 ۱۰ هزار جلد کتاب در آذربایجان غربی بین مردم توزیع شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مدیرکل ارشاد آذربایجان‌غربی/ ۱۰ هزار جلد کتاب در آذربایجان غربی بین مردم توزیع شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Nov 2017 11:59:22 عموميت فرهنگ عمومي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/عموميت فرهنگ عمومي/ عموميت فرهنگ عمومي http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2017 11:20:38 فضاي مجازي و درآميختگي مرزهاي سنت و مدرنيته http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فضاي مجازي و درآميختگي مرزهاي سنت و مدرنيته/ فضاي مجازي و درآميختگي مرزهاي سنت و مدرنيته http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2017 11:19:27 اختصاص 15 هزار میلیون ریال اعتبار برای مرمت قلعه قبان ماکو http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اختصاص 15 هزار میلیون ریال اعتبار برای مرمت قلعه قبان ماکو/ اختصاص 15 هزار میلیون ریال اعتبار برای مرمت قلعه قبان ماکو http://amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2017 09:17:25 موزه مردم شناسی ارومیه، جلوه ای ماندگار از فرهنگ غنی آذربایجان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/موزه مردم شناسی ارومیه، جلوه ای ماندگار از فرهنگ غنی آذربایجان / موزه مردم شناسی ارومیه، جلوه ای ماندگار از فرهنگ غنی آذربایجان http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2017 11:09:36 کمپینگ سهولان مهاباد از پیشرفت فیزیکی 70 درصدی برخوردار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مدیرکل میراث فرهنگی ،‌صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی/ کمپینگ سهولان مهاباد از پیشرفت فیزیکی 70 درصدی برخوردار است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Nov 2017 11:43:23 اوج بحران فرزندان در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اوج بحران فرزندان در فضاي مجازي/ اوج بحران فرزندان در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2017 10:39:40 رمز ماندگاري رسانه ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رمز ماندگاري رسانه ها/ رمز ماندگاري رسانه ها http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2017 10:38:35 پاد فناوري" ها مفيد ترند يا "پاد فرهنگ"ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پاد فناوري ها مفيد ترند يا پاد فرهنگ ها/ پاد فناوري" ها مفيد ترند يا "پاد فرهنگ"ها http://amanatazarbaijan.com/ 30 Oct 2017 10:33:03 افزايش آگاهي و سواد رسانه اي با برپايي نمايشگاه مطبوعات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/افزايش آگاهي و سواد رسانه اي با برپايي نمايشگاه مطبوعات/ افزايش آگاهي و سواد رسانه اي با برپايي نمايشگاه مطبوعات http://amanatazarbaijan.com/ 30 Oct 2017 10:31:33 ورودمان از روزنامه‌نگاري سنتي به مدرن پرالتهاب بوده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ورودمان از روزنامه‌نگاري سنتي به مدرن پرالتهاب بوده است/ ورودمان از روزنامه‌نگاري سنتي به مدرن پرالتهاب بوده است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Oct 2017 09:08:16 ژانرنويسي را جدي نگرفته‌ايم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ژانرنويسي را جدي نگرفته‌ايم/ ژانرنويسي را جدي نگرفته‌ايم http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2017 11:30:39 تصوير رسانه اي يا واقعيت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تصوير رسانه اي يا واقعيت/ تصوير رسانه اي يا واقعيت http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2017 11:29:24 محتوا گمشده‌اي در برنامه هاي تلويزيون http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/محتوا گمشده‌اي در برنامه هاي تلويزيون/ محتوا گمشده‌اي در برنامه هاي تلويزيون http://amanatazarbaijan.com/ 09 Oct 2017 12:29:25 شهر فرهنگي فرهنگ شهري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شهر فرهنگي فرهنگ شهري/ شهر فرهنگي فرهنگ شهري http://amanatazarbaijan.com/ 09 Oct 2017 12:26:10 سينماي دفاع مقدس ريشه‌ها و چالش‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سينماي دفاع مقدس ريشه‌ها و چالش‌ها/ سينماي دفاع مقدس ريشه‌ها و چالش‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 02 Oct 2017 11:30:42 مسجد تاريخي جامع اروميه در آستانه تخريب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مسجد تاريخي جامع اروميه در آستانه تخريب/ مسجد تاريخي جامع اروميه در آستانه تخريب http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2017 12:20:05 کاهش سرانه مطالعه زنگ خطري براي فرهنگ و انديشه در اروميه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کاهش سرانه مطالعه زنگ خطري براي فرهنگ و انديشه در اروميه / کاهش سرانه مطالعه زنگ خطري براي فرهنگ و انديشه در اروميه http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2017 12:19:05 اساس هرگونه تحول، توجه به نقد است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اساس هرگونه تحول، توجه به نقد است/ اساس هرگونه تحول، توجه به نقد است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2017 10:22:43 نقش رسانه ها در فرهنگ سازي مالياتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نقش رسانه ها در فرهنگ سازي مالياتي/ نقش رسانه ها در فرهنگ سازي مالياتي http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2017 10:20:47 برگي از زندگي استاد شهريار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/برگي از زندگي استاد شهريار/ برگي از زندگي استاد شهريار http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2017 10:20:06 روز مليِ سينما فرصتي براي انديشيدن به سينما http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/روز مليِ سينما فرصتي براي انديشيدن به سينما/ روز مليِ سينما فرصتي براي انديشيدن به سينما http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2017 11:36:52 بافت قديمي اروميه احيا مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مديرکل ميراث فرهنگي آذربايجان غربي/ بافت قديمي اروميه احيا مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2017 11:26:07 عکس عکاس از واقعيت ملموس خبر مي دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/عکس عکاس از واقعيت ملموس خبر مي دهد/ عکس عکاس از واقعيت ملموس خبر مي دهد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2017 11:25:09 رسانه‌ها ورود به عرصه مولتي‌مديا را جدي بگيرند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه‌ها ورود به عرصه مولتي‌مديا را جدي بگيرند/ رسانه‌ها ورود به عرصه مولتي‌مديا را جدي بگيرند http://amanatazarbaijan.com/ 21 Aug 2017 12:31:26 بازار تاريخي خوي مرمت مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ بازار تاريخي خوي مرمت مي شود/ بازار تاريخي خوي مرمت مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2017 17:15:51 "تفکر سيستمي"، حلقه مفقوده نظام آموزشي ما http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ تفکر سيستمي ، حلقه مفقوده نظام آموزشي ما/ "تفکر سيستمي"، حلقه مفقوده نظام آموزشي ما http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2017 17:14:50 جذب سرمايه گذار در استان به پشتوانه رسانه‌ها امکانپذير است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/استاندار آذربايجان غربي/ جذب سرمايه گذار در استان به پشتوانه رسانه‌ها امکانپذير است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2017 17:14:05 شفا چگونه اتفاق مي‌افتد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شفا چگونه اتفاق مي‌افتد/ شفا چگونه اتفاق مي‌افتد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2017 11:34:33 2510 نفر از آذربايجان غربي به بيت‌الله الحرام عزيمت مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نماينده ولي‌فقيه در اداره کل حج و زيارت استان/ 2510 نفر از آذربايجان غربي به بيت‌الله الحرام عزيمت مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2017 11:33:40 خبرنگار؛ سفير آگاهي و دانائي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/خبرنگار؛ سفير آگاهي و دانائي/ خبرنگار؛ سفير آگاهي و دانائي http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2017 11:32:38 ارزش داده‌هاي ما دليل اصلي سرويس‌هاي رايگان شبکه‌هاي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ارزش داده‌هاي ما دليل اصلي سرويس‌هاي رايگان شبکه‌هاي اجتماعي/ ارزش داده‌هاي ما دليل اصلي سرويس‌هاي رايگان شبکه‌هاي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2017 10:15:06 قرآن بدون عترت نجات بخش نخواهد بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/امام جمعه ماکو/ قرآن بدون عترت نجات بخش نخواهد بود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2017 11:10:11 اومانيسم چيزي جز نفسانيت انسان غافل نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اومانيسم چيزي جز نفسانيت انسان غافل نيست/ اومانيسم چيزي جز نفسانيت انسان غافل نيست http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2017 11:09:10 مرمت و بازسازي بناهاي تاريخي اروميه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مرمت و بازسازي بناهاي تاريخي اروميه/ مرمت و بازسازي بناهاي تاريخي اروميه http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2017 11:08:01 نقش کتاب و کتاب خواني در فرهنگ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نقش کتاب و کتاب خواني در فرهنگ/ نقش کتاب و کتاب خواني در فرهنگ http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2017 11:06:24 غم نان اگر بگذارد... http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/غم نان اگر بگذارد/ غم نان اگر بگذارد... http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2017 20:21:39 فقدان نظام صنفي جامع مشکل اصلي خبرنگاران آذربايجان غربي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مديرکل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري / فقدان نظام صنفي جامع مشکل اصلي خبرنگاران آذربايجان غربي است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2017 11:38:38 فراغت و فرهنگ عامه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فراغت و فرهنگ عامه/ فراغت و فرهنگ عامه http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2017 10:50:54 درخشش امواج آبي در آثار سلطان عکاسي چي چست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ درخشش امواج آبي در آثار سلطان عکاسي چي چست/ درخشش امواج آبي در آثار سلطان عکاسي چي چست http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2017 10:49:51 فراغت و فرهنگ عامه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فراغت و فرهنگ عامه/ فراغت و فرهنگ عامه http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2017 12:02:14 شبکه نمايش خانگي؛ دوراهي ذائقه مخاطبان و رقيبان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شبکه نمايش خانگي؛ دوراهي ذائقه مخاطبان و رقيبان/ شبکه نمايش خانگي؛ دوراهي ذائقه مخاطبان و رقيبان http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2017 12:01:25 جنگ رسانه‌اي و چيستي آن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جنگ رسانه‌اي و چيستي آن/ جنگ رسانه‌اي و چيستي آن http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jun 2017 07:56:34 فرهنگ هويت ملي و هويت ديني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فرهنگ هويت ملي و هويت ديني/ فرهنگ هويت ملي و هويت ديني http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jun 2017 07:55:16 تقويت هويت، معياري مهم براي انتخاب رسانه در خانواده ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تقويت هويت، معياري مهم براي انتخاب رسانه در خانواده ها/ تقويت هويت، معياري مهم براي انتخاب رسانه در خانواده ها http://amanatazarbaijan.com/ 29 May 2017 11:35:01 نظام آموزشي؛ بنويسيم انقلاب اسلامي، بخوانيم فرهنگ غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نظام آموزشي؛ بنويسيم انقلاب اسلامي، بخوانيم فرهنگ غربي/ نظام آموزشي؛ بنويسيم انقلاب اسلامي، بخوانيم فرهنگ غربي http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2017 12:36:53 فرهنگ عمومي، باورها و بايدها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فرهنگ عمومي، باورها و بايدها / فرهنگ عمومي، باورها و بايدها http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2017 12:36:05 رابطه توسعه پايدار و باورهاي فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رابطه توسعه پايدار و باورهاي فرهنگي/ رابطه توسعه پايدار و باورهاي فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/ 15 May 2017 11:25:32 نوسازي نظام آموزشي به شيوه نفوذ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نوسازي نظام آموزشي به شيوه نفوذ/ نوسازي نظام آموزشي به شيوه نفوذ http://amanatazarbaijan.com/ 15 May 2017 11:24:13 براستي نمايشگاه کتاب سبب رونق کتابخواني مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/براستي نمايشگاه کتاب سبب رونق کتابخواني مي‌شود/ براستي نمايشگاه کتاب سبب رونق کتابخواني مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 08 May 2017 09:00:22 زيربناي توسعه حقيقي و پايدار توسعه فرهنگي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/زيربناي توسعه حقيقي و پايدار توسعه فرهنگي است/ زيربناي توسعه حقيقي و پايدار توسعه فرهنگي است http://amanatazarbaijan.com/ 08 May 2017 08:55:18 کتاب‌خانه‌هاي سيار روستايي آذربايجان غربي توسعه مي‌يابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مديرکل پرورش فکري استان/ کتاب‌خانه‌هاي سيار روستايي آذربايجان غربي توسعه مي‌يابد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Apr 2017 21:49:22 تفاوت مديريت فرهنگي با مهندسي فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تفاوت مديريت فرهنگي با مهندسي فرهنگي/ تفاوت مديريت فرهنگي با مهندسي فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/ 25 Apr 2017 21:48:41 رسانه تعيين کننده در انتخابات کدام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه تعيين کننده در انتخابات کدام است/ رسانه تعيين کننده در انتخابات کدام است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Apr 2017 10:17:55 ترنم جاويد در مکتب موسيقي عاشيق نوازي اروميه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ترنم جاويد در مکتب موسيقي عاشيق نوازي اروميه/ ترنم جاويد در مکتب موسيقي عاشيق نوازي اروميه http://amanatazarbaijan.com/ 17 Apr 2017 10:16:55 نوروز بايرامي آذربايجان دياريندا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نوروز بايرامي آذربايجان دياريندا / نوروز بايرامي آذربايجان دياريندا http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2017 13:35:00 ظرفيت هاي خفته در گردشگري روستايي آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ظرفيت هاي خفته در گردشگري روستايي آذربايجان غربي/ ظرفيت هاي خفته در گردشگري روستايي آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2017 13:26:54 اجتماعی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ اجتماعی http://amanatazarbaijan.com/ 12 Aug 2014 21:30:31 جامعه‌اي که در خود فرو مي‌رود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/جامعه‌اي که در خود فرو مي‌رود / جامعه‌اي که در خود فرو مي‌رود http://amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2018 12:25:44 فعالیت 100 سازمان مردم نهاد در امور جوانان آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/فعالیت 100 سازمان مردم نهاد در امور جوانان آذربایجان غربی/ فعالیت 100 سازمان مردم نهاد در امور جوانان آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2018 09:51:28 دوگانه های بهاری در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دوگانه های بهاری در آذربایجان غربی / دوگانه های بهاری در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 21 Apr 2018 20:56:32 6 سد آذربایجان غربی با کاهش ذخیره آب مواجه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ سدهای آذربایجان غربی با کاهش ذخیره آب مواجه است/ 6 سد آذربایجان غربی با کاهش ذخیره آب مواجه است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Apr 2018 11:20:23 زمین لرزه 4.4 ریشتری حوالی سردشت خسارتی نداشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/زمین لرزه سردشت خسارتی نداشت/ زمین لرزه 4.4 ریشتری حوالی سردشت خسارتی نداشت http://amanatazarbaijan.com/ 16 Apr 2018 11:26:44 ۷ نفر در ارتباط با کشف کالای قاچاق در آذربایجان غربی دستگیر شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ نفر در ارتباط با کشف کالای قاچاق در آذربایجان غربی دستگیر شدند / ۷ نفر در ارتباط با کشف کالای قاچاق در آذربایجان غربی دستگیر شدند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Apr 2018 11:18:54 گُل با ميوه توهم؛ خطري در کمين دانشجويان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/گُل با ميوه توهم؛ خطري در کمين دانشجويان/ گُل با ميوه توهم؛ خطري در کمين دانشجويان http://amanatazarbaijan.com/ 16 Apr 2018 09:08:27 بسترهای ازدواج برای 11 میلیون جوان فراهم شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مدیرکل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه/ بسترهای ازدواج برای 11 میلیون جوان فراهم شود http://amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2018 13:31:56 سامانه‌های بارشی آذربایجان غربی را تحت تأثیر قرار می‌دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سامانه‌های بارشی آذربایجان غربی را تحت تأثیر قرار می‌دهد / سامانه‌های بارشی آذربایجان غربی را تحت تأثیر قرار می‌دهد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Apr 2018 11:06:01 تاکنون فايناس خارجي براي احياي درياچه اروميه جذب نشده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مدير دفتر استاني ستاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان غربي/ تاکنون فايناس خارجي براي احياي درياچه اروميه جذب نشده است http://amanatazarbaijan.com/ 09 Apr 2018 08:24:04 تقويت زيرساخت هاي گردشگري جنگ از اولويت هاي مهم استان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/فرمانده سپاه شهداي آذربايجان غربي مطرح کرد/ تقويت زيرساخت هاي گردشگري جنگ از اولويت هاي مهم استان http://amanatazarbaijan.com/ 09 Apr 2018 08:23:02 انتقال آب از خارج کشور به درياچه اروميه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/معاون اول رئيس جمهور در بازديد از درياچه اروميه مطرح کرد/ انتقال آب از خارج کشور به درياچه اروميه http://amanatazarbaijan.com/ 09 Apr 2018 08:21:46 زناني که مردانه براي زندگي تصميم مي گيرند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/زناني که مردانه براي زندگي تصميم مي گيرند/ زناني که مردانه براي زندگي تصميم مي گيرند http://amanatazarbaijan.com/ 09 Apr 2018 08:17:36 راهکارهايي ساده براي تغييرات مهم زندگي در سال جديد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/راهکارهايي ساده براي تغييرات مهم زندگي در سال جديد/ راهکارهايي ساده براي تغييرات مهم زندگي در سال جديد http://amanatazarbaijan.com/ 09 Apr 2018 08:09:53 بازگشت با‌نشاط به محيط‌ کار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بازگشت با‌نشاط به محيط‌ کار / بازگشت با‌نشاط به محيط‌ کار http://amanatazarbaijan.com/ 09 Apr 2018 07:51:46 تاکنون فایناس خارجی برای احیای دریاچه ارومیه جذب نشده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی/ تاکنون فایناس خارجی برای احیای دریاچه ارومیه جذب نشده است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Apr 2018 08:17:22 بی آبی آذربایجان غربی را تهدید می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی/ بی آبی آذربایجان غربی را تهدید می کند http://amanatazarbaijan.com/ 07 Apr 2018 09:52:15 بی آبی آذربایجان غربی را تهدید می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی/ بی آبی آذربایجان غربی را تهدید می کند http://amanatazarbaijan.com/ 07 Apr 2018 09:46:13 4 دوچرخه سوار از آذربایجان غربی به اردوی تیم ملی دعوت شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دعوت 4دوچرخه سوار آذربایجان غربی به اردوی تیم ملی / 4 دوچرخه سوار از آذربایجان غربی به اردوی تیم ملی دعوت شدند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Apr 2018 16:57:26 ماموریت های اورژانس آذربایجان غربی۱۵.۶۱درصد رشد داشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/در طول طرح نوروزی امسال/ ماموریت های اورژانس آذربایجان غربی۱۵.۶۱درصد رشد داشت http://amanatazarbaijan.com/ 05 Apr 2018 09:48:41 45 هزار و 600 مسافر نوروزی در مدارس آذربایجان غربی اسکان یافتند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ مسافر نوروزی در مدارس آذربایجان غربی اسکان یافتند/ 45 هزار و 600 مسافر نوروزی در مدارس آذربایجان غربی اسکان یافتند http://amanatazarbaijan.com/ 04 Apr 2018 12:07:47 حجم آب دریاچه ارومیه ۴۰ میلیون مترمکعب کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حجم آب دریاچه ارومیه ۴۰ میلیون مترمکعب کاهش یافت / حجم آب دریاچه ارومیه ۴۰ میلیون مترمکعب کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 03 Apr 2018 11:43:21 ۳۶۴۸ماموریت اورژانس در آذربایجان غربی انجام شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/در طول تعطیلات نوروزی/ ۳۶۴۸ماموریت اورژانس در آذربایجان غربی انجام شد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Apr 2018 11:40:27 تندباد امروز در آذربایجان غربی ۴ مصدوم داشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مدیر مدیریت بحران آذربایجان غربی/ تندباد امروز در آذربایجان غربی ۴ مصدوم داشت http://amanatazarbaijan.com/ 29 Mar 2018 21:20:39 هوای آذربایجان غربی غبارآلود می شود/تند باد در راه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی/ هوای آذربایجان غربی غبارآلود می شود/تند باد در راه است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Mar 2018 14:22:16 افزایش 25 درصدی ماموریت های جاده ای اورژانس آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی آذربایجان غربی خبرداد/ افزایش 25 درصدی ماموریت های جاده ای اورژانس آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 26 Mar 2018 14:04:26 ۳۵۰۰ نفر از نیروهای هلال‌احمر آذربایجان‌غربی به مسافران نورزی خدمات‌رسانی می‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۳۵۰۰ نفر از نیروهای هلال‌احمر آذربایجان‌غربی به مسافران نورزی خدمات‌رسانی می‌کنند / ۳۵۰۰ نفر از نیروهای هلال‌احمر آذربایجان‌غربی به مسافران نورزی خدمات‌رسانی می‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Mar 2018 20:17:08 نوروز فرصتی برای بازدید از تنها گنجینه میراث مکتوب آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نوروز فرصتی برای بازدید از تنها گنجینه میراث مکتوب آذربایجان غربی/ نوروز فرصتی برای بازدید از تنها گنجینه میراث مکتوب آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 25 Mar 2018 20:13:59 مرکز درمانی و تشخیصی در ارومیه طی ایام نوروز فعال است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مرکز درمانی و تشخیصی در ارومیه طی ایام نوروز فعال است/ مرکز درمانی و تشخیصی در ارومیه طی ایام نوروز فعال است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Mar 2018 08:25:31 17 هزار و 728 کیلوگرم مواد مخدر در آذربایجان غربی کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مواد مخدر در آذربایجان غربی کشف شد/ 17 هزار و 728 کیلوگرم مواد مخدر در آذربایجان غربی کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Mar 2018 08:54:10 آذربايجاندا بايرام‌هاواسي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آذربايجاندا بايرام‌هاواسي/ آذربايجاندا بايرام‌هاواسي http://amanatazarbaijan.com/ 18 Mar 2018 08:45:49 تأمين امنيت مسافران جاده‌اي اولويت اصلي ستاد نوروزي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مديرکل دفتر توسعه ايمني راه سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي کشور در اروميه/ تأمين امنيت مسافران جاده‌اي اولويت اصلي ستاد نوروزي است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Mar 2018 08:34:19 30درصد جمعيت آذربايجان غربي در بافت‌هاي فرسوده زندگي مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ معاون استاندار آذربايجان غربي/ 30درصد جمعيت آذربايجان غربي در بافت‌هاي فرسوده زندگي مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Mar 2018 08:25:18 عده‌اي با غوغاسالاري و حاشيه‌سازي باعث عقب‌ماندگي استان شده‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/استاندار آذربايجان غربي/ عده‌اي با غوغاسالاري و حاشيه‌سازي باعث عقب‌ماندگي استان شده‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Mar 2018 08:23:40 فعالیت سامانه بارشی از بعدازظهرامروز در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کارشناسی پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی اعلام کرد/ فعالیت سامانه بارشی از بعدازظهرامروز در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2018 10:06:24 طرح جمع آوری معتادین متجاهر درایام تعطیلات نوروزی اجرا می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/معاون استاندار آذربایجان غربی/ طرح جمع آوری معتادین متجاهر درایام تعطیلات نوروزی اجرا می شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 Mar 2018 08:38:05 181هزارهکتار از عرصه هاي طبيعي آذربايجان غربي به بيابان تبديل شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سرپرست اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري آذربايجان غربي/ 181هزارهکتار از عرصه هاي طبيعي آذربايجان غربي به بيابان تبديل شد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2018 08:33:48 درخواست نماینده ارومیه از وزارت نیرو برای رهاسازی آب سدهای منطقه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/درخواست نماینده ارومیه از وزارت نیرو برای رهاسازی آب سدهای منطقه/ درخواست نماینده ارومیه از وزارت نیرو برای رهاسازی آب سدهای منطقه http://amanatazarbaijan.com/ 10 Mar 2018 08:29:37 تخصیص بیش از یک میلیارد ریال تسهیلات به مراکز رشد پارک علم و فناوری آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی خبرداد/ تخصیص بیش از یک میلیارد ریال تسهیلات به مراکز رشد پارک علم و فناوری آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 10 Mar 2018 08:25:16 راهداران آذربایجان غربی درایام نوروز در جاده ها حضور دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی/ راهداران آذربایجان غربی درایام نوروز در جاده ها حضور دارند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Mar 2018 09:38:59 ۱۷تن انواع مواد مخدر در آذربایجان غربی کشف و ضبط شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر/ ۱۷تن انواع مواد مخدر در آذربایجان غربی کشف و ضبط شد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Mar 2018 07:24:37 تعمیق احکام دینی وظیفه مهم کانون فرهنگی مساجد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تعمیق احکام دینی وظیفه مهم کانون فرهنگی مساجد/ تعمیق احکام دینی وظیفه مهم کانون فرهنگی مساجد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Mar 2018 07:20:32 ضرورت توجه ویژه به معیشت و اشتغال جامعه عشایری http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ضرورت توجه ویژه به معیشت و اشتغال جامعه عشایری / ضرورت توجه ویژه به معیشت و اشتغال جامعه عشایری http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2018 07:41:33 تبعات خشکي درياچه اروميه زندگي20ميليون نفر را به خطر مي اندازد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تبعات-خشکي-درياچه-اروميه-زندگي20ميليون-نفر-را-به-خطر-مي-اندازد/ تبعات خشکي درياچه اروميه زندگي20ميليون نفر را به خطر مي اندازد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2018 07:12:08 38 گونه جانوري آذربايجان غربي در معرض انقراض هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مديركل حفاظت محيط زيست استان/ 38 گونه جانوري آذربايجان غربي در معرض انقراض هستند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2018 07:10:27 آمادگی 2 هزار نیروی هلال احمر آذربایجان غربی برای خدمت رسانی در ایام نوروز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آمادگی 2 هزار نیروی هلال احمر آذربایجان غربی برای خدمت رسانی در ایام نوروز/ آمادگی 2 هزار نیروی هلال احمر آذربایجان غربی برای خدمت رسانی در ایام نوروز http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2018 08:39:48 کشف بیش از 73 هزار عدد مواد محترقه در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کشف بیش از 73 هزار عدد مواد محترقه در ارومیه/ کشف بیش از 73 هزار عدد مواد محترقه در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 27 Feb 2018 11:57:54 انقلاب پول و اينترنت جامعه را تحت تأثير قرار مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مشاور پدافند غيرعامل کشور در اروميه/ انقلاب پول و اينترنت جامعه را تحت تأثير قرار مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2018 13:39:27 قوانین نام‌گذاری مختص منطقه خاصی نیست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/قوانین نام‌گذاری مختص منطقه خاصی نیست / قوانین نام‌گذاری مختص منطقه خاصی نیست http://amanatazarbaijan.com/ 22 Feb 2018 09:41:41 آذربایجان غربی برفی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کاهش ۴ درجه ای دمای هوا/ آذربایجان غربی برفی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 21 Feb 2018 12:46:25 فعالیت تمامی داروخانه های دولتی آذربایجان غربی در ایام نوروز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان غربی خبرداد/ فعالیت تمامی داروخانه های دولتی آذربایجان غربی در ایام نوروز http://amanatazarbaijan.com/ 21 Feb 2018 12:36:06 برف و سرما عبور و مرور در ۱۱ محور اصلی آذربایجان غربی را مختل کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/برف و سرما عبور و مرور در ۱۱ محور اصلی آذربایجان غربی را مختل کرد / برف و سرما عبور و مرور در ۱۱ محور اصلی آذربایجان غربی را مختل کرد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2018 11:23:58 آمادگی سپاه شهدا برای مشارکت در احداث مدارس آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آمادگی سپاه شهدا برای مشارکت در احداث مدارس آذربایجان غربی/ آمادگی سپاه شهدا برای مشارکت در احداث مدارس آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2018 11:22:01 تاکنون هيچ پروژه آبرساني درياچه اروميه به مدار بهره برداري نرسيده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تاکنون هيچ پروژه آبرساني درياچه اروميه به مدار بهره برداري نرسيده است/ تاکنون هيچ پروژه آبرساني درياچه اروميه به مدار بهره برداري نرسيده است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2018 11:12:55 آيين نوروزگاه در 15 نقطه آذربايجان غربي برگزار مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان/ آيين نوروزگاه در 15 نقطه آذربايجان غربي برگزار مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2018 13:34:10 بسته شدن معابر موقت مرزي عاملي جدي براي تشديد قاچاق http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/فرماندار سردشت مطرح کرد/ بسته شدن معابر موقت مرزي عاملي جدي براي تشديد قاچاق http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2018 13:28:49 باند قاچاق میلیاردی سیگار در آذربایجان غربی متلاشی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/باند قاچاق میلیاردی سیگار در آذربایجان غربی متلاشی شد / باند قاچاق میلیاردی سیگار در آذربایجان غربی متلاشی شد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2018 08:18:28 سرانه مصرف آب شهروندان آذربایجان غربی به ۱۹۲ لیتر در شبانه‌روز رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سرانه مصرف آب شهروندان آذربایجان غربی به ۱۹۲ لیتر در شبانه‌روز رسید / سرانه مصرف آب شهروندان آذربایجان غربی به ۱۹۲ لیتر در شبانه‌روز رسید http://amanatazarbaijan.com/ 14 Feb 2018 09:13:28 تحقق اهداف برنامه ششم توسعه نیازمند برنامه ریزی دقیق است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سرپرست اداره كل آموزش وپرورش آذربایجان غربی/ تحقق اهداف برنامه ششم توسعه نیازمند برنامه ریزی دقیق است http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2018 08:06:21 دستگیری گروه سرقت از حساب های بانکی در بوکان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دستگیری گروه سرقت از حساب های بانکی در بوکان/ دستگیری گروه سرقت از حساب های بانکی در بوکان http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2018 08:03:16 آذربايجان غربي کمربند امنيتي کشور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/فرمانده انتظامي آذربايجان غربي/ آذربايجان غربي کمربند امنيتي کشور است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2018 11:35:51 تمايل فراوان ايرانيان براي سفر به ترکيه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تمايل فراوان ايرانيان براي سفر به ترکيه / تمايل فراوان ايرانيان براي سفر به ترکيه http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2018 11:28:41 درياچه اروميه مورد بهره برداري سياسي و سوء استفاده تبليغاتي قرار گرفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نماينده مردم آذربايجان غربي در مجلس خبرگان رهبري/ درياچه اروميه مورد بهره برداري سياسي و سوء استفاده تبليغاتي قرار گرفت http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2018 11:26:51 فاصله فعالان حوزه زنان با آسيب هاي اجتماعي اين حوزه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/فاصله فعالان حوزه زنان با آسيب هاي اجتماعي اين حوزه/ فاصله فعالان حوزه زنان با آسيب هاي اجتماعي اين حوزه http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2018 11:24:24 دستگیری 5 متهم پرونده های قاچاق در ماکو http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دستگیری 5 متهم پرونده های قاچاق در ماکو/ دستگیری 5 متهم پرونده های قاچاق در ماکو http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2018 08:45:35 حضور در راهپیمایی 22 بهمن نماد وفاداری 40 ساله ملت ایران به انقلاب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/علمای اهل سنت آذربایجان غربی/ حضور در راهپیمایی 22 بهمن نماد وفاداری 40 ساله ملت ایران به انقلاب http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2018 11:28:32 شهر مرزی اشنویه از نبود بازارچه‌های مرزی رنج می‌برد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شهر مرزی اشنویه از نبود بازارچه‌های مرزی رنج می‌برد / شهر مرزی اشنویه از نبود بازارچه‌های مرزی رنج می‌برد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2018 09:33:09 برنامه هایی برای جبران عقب ماندگی های آذربایجان غربی تدوین شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/برنامه هایی برای جبران عقب ماندگی های آذربایجان غربی تدوین شده است/ برنامه هایی برای جبران عقب ماندگی های آذربایجان غربی تدوین شده است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2018 09:30:26 بودجه سال آینده مدیریت شهری ارومیه 12 هزار و 740 میلیارد ریال/سهم 84 درصدی عمران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بودجه سال آینده مدیریت شهری ارومیه 12 هزار و 740 میلیارد ریال/ بودجه سال آینده مدیریت شهری ارومیه 12 هزار و 740 میلیارد ریال/سهم 84 درصدی عمران http://amanatazarbaijan.com/ 06 Feb 2018 14:41:42 برای دومین روزپیاپی هوا ناسالم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/برای دومین روزپیاپی هوا ناسالم است / برای دومین روزپیاپی هوا ناسالم است http://amanatazarbaijan.com/ 06 Feb 2018 14:38:52 افزایش نرخ باروری در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/افزایش نرخ باروری در آذربایجان غربی/ افزایش نرخ باروری در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2018 13:24:59 مذهب و فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مذهب و فضاي مجازي/ مذهب و فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2018 13:17:40 استقلال و استغناي فرهنگي در آيينه انقلاب اسلامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/استقلال و استغناي فرهنگي در آيينه انقلاب اسلامي/ استقلال و استغناي فرهنگي در آيينه انقلاب اسلامي http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2018 13:16:36 انتخاب اروميه در افق 1400 به عنوان مقصد گردشگري بين‌المللي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شهردار اروميه/ انتخاب اروميه در افق 1400 به عنوان مقصد گردشگري بين‌المللي http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2018 13:03:00 چرا عصباني‌ترين مردم دنيا معرفي شده‌ايم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/چرا عصباني‌ترين مردم دنيا معرفي شده‌ايم/ چرا عصباني‌ترين مردم دنيا معرفي شده‌ايم http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2018 13:01:10 آذربايجان غربي سرزمين مجاهدت هاي خاموش است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/فرمانده سپاه شهداي آذربايجان غربي/ آذربايجان غربي سرزمين مجاهدت هاي خاموش است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2018 12:56:07 شهربازی مدرن ارومیه همزمان با آغاز سال ۹۷ افتتاح می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شهربازی مدرن ارومیه همزمان با آغاز سال ۹۷ افتتاح می‌شود / شهربازی مدرن ارومیه همزمان با آغاز سال ۹۷ افتتاح می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2018 11:16:56 نقش برجسته مشارکت های مردمی در کاهش سوانح رانندگی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نقش برجسته مشارکت های مردمی در کاهش سوانح رانندگی/ نقش برجسته مشارکت های مردمی در کاهش سوانح رانندگی http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jan 2018 11:34:03 ورزشگاه ۱۵ هزار نفری ارومیه افتتاح نشده کلنگی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ورزشگاه ۱۵ هزار نفری ارومیه افتتاح نشده کلنگی شد / ورزشگاه ۱۵ هزار نفری ارومیه افتتاح نشده کلنگی شد http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jan 2018 11:32:54 تصادفات جاده اي بيشترين سهم مرگ و مير در آذربايجان¬غربي را دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تصادفات جاده اي بيشترين سهم مرگ و مير در آذربايجان¬غربي را دارد / تصادفات جاده اي بيشترين سهم مرگ و مير در آذربايجان¬غربي را دارد http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jan 2018 10:51:50 بن بستي به نام فرار از خانه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بن بستي به نام فرار از خانه/ بن بستي به نام فرار از خانه http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jan 2018 10:48:36 وقتي اعتياد مدرسه‌اي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/به دنبال کاهش سن مصرف مواد مخدر/ وقتي اعتياد مدرسه‌اي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jan 2018 10:21:19 ۵ محور اصلی آذربایجان غربی مسدود است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رئیس پلیس راه آذربایجان غربی/ ۵ محور اصلی آذربایجان غربی مسدود است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2018 09:11:40 زیرساخت های مورد نیاز برای توسعه گردشگری شهرستان فراهم شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/فرماندار ارومیه/ زیرساخت های مورد نیاز برای توسعه گردشگری شهرستان فراهم شود http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2018 09:58:20 مطالعات ریزپهنه پندی لرزه ای ۴ شهر در مراحل پایانی قرار دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/در آذربایجان غربی/ مطالعات ریزپهنه پندی لرزه ای ۴ شهر در مراحل پایانی قرار دارد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2018 11:40:26 زنان بي‌سرپرست‌ فراموش‌شدگان جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/زنان بي‌سرپرست‌ فراموش‌شدگان جامعه/ زنان بي‌سرپرست‌ فراموش‌شدگان جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2018 11:03:29 4 شهرستان آذربایجان غربی فاقد پزشکی قانونی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان غربی/ 4 شهرستان آذربایجان غربی فاقد پزشکی قانونی است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jan 2018 10:52:04 کاهش 1.5 میلیون نفری جمعیت بیسوادی کشور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/معاون وزیر آموزش و پرورش در ارومیه/ کاهش 1.5 میلیون نفری جمعیت بیسوادی کشور http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2018 08:35:42 بیش از۸۲ درصد از مردم آذربایجان غربی باسواد هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رئیس اداره آموزش معاونت سوادآموزی آذربایجان غربی/ بیش از۸۲ درصد از مردم آذربایجان غربی باسواد هستند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jan 2018 11:07:15 بحران تغییرات اقلیمی در آذربایجان غربی تا چه حد جدی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بحران تغییرات اقلیمی در آذربایجان غربی تا چه حد جدی است/ بحران تغییرات اقلیمی در آذربایجان غربی تا چه حد جدی است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jan 2018 12:56:43 احياي درياچه اروميه گرفتار سياسي کاري هاي مسئولان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/احياي-درياچه-اروميه-گرفتار-سياسي-کاري-هاي-مسئولان-است/ احياي درياچه اروميه گرفتار سياسي کاري هاي مسئولان است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jan 2018 12:39:06 رسانه هاي انقلابي از هويت ملي و ديني در برابر دشمن صيانت کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/فرمانده سپاه شهداي آذربايجان غربي/ رسانه هاي انقلابي از هويت ملي و ديني در برابر دشمن صيانت کنند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jan 2018 12:32:04 پیاده راه‌های ویژه گردشگری در مرکز شهر ارومیه راه‌اندازی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/پیاده راه‌های ویژه گردشگری در مرکز شهر ارومیه راه‌اندازی می‌شود / پیاده راه‌های ویژه گردشگری در مرکز شهر ارومیه راه‌اندازی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2018 08:21:19 قاچاق میراث فرهنگی از آسیب به تهدید تبدیل شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی/ قاچاق میراث فرهنگی از آسیب به تهدید تبدیل شده است http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2018 10:33:57 راهپیمایی مردم ارومیه در اعتراض به آشوبگران برگزار شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/راهپیمایی مردم ارومیه در اعتراض به آشوبگران برگزار شد/ راهپیمایی مردم ارومیه در اعتراض به آشوبگران برگزار شد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2018 10:30:20 آذربایجان غربی کلینیک تخصصی ام اس ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مدیر عامل انجمن ام اس آذربایجان غربی/ آذربایجان غربی کلینیک تخصصی ام اس ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jan 2018 08:47:48 تصویر روشنی از زنان در حوزه فناوری اطلاعات وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مدیرکل زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی/ تصویر روشنی از زنان در حوزه فناوری اطلاعات وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jan 2018 08:45:00 بهبود کیفیت زندگی با هوشمندسازی شهر ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بهبود کیفیت زندگی با هوشمندسازی شهر ارومیه / بهبود کیفیت زندگی با هوشمندسازی شهر ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2018 16:01:20 اعتبارات و منابع مالي مناسبي براي احياي درياچه اروميه وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مدير دفتر استاني ستاد احياء درياچه اروميه / اعتبارات و منابع مالي مناسبي براي احياي درياچه اروميه وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2018 14:46:24 هزارتوي آموزش و پرورش و بيم‌هاي پيش رو http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/هزارتوي آموزش و پرورش و بيم‌هاي پيش رو / هزارتوي آموزش و پرورش و بيم‌هاي پيش رو http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2018 14:43:40 تمايل دختران ايراني به زندگي با مردان ميانسال http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ازدواج در ايران ناامن است / تمايل دختران ايراني به زندگي با مردان ميانسال http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2018 14:41:17 سیاسی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ سیاسی http://amanatazarbaijan.com/ 12 Aug 2014 21:30:16 اعتبارات ویژه ای برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/معاون رئیس جمهوردر ارومیه/ اعتبارات ویژه ای برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2018 10:46:13 فساد مديريتي سبب بدبيني مردم به انقلاب مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فساد مديريتي سبب بدبيني مردم به انقلاب مي‌شود/ فساد مديريتي سبب بدبيني مردم به انقلاب مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2018 12:51:26 جمهوری اسلامی ایران جزیره ثبات منطقه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال غرب ارتش/ جمهوری اسلامی ایران جزیره ثبات منطقه است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2018 12:26:42 اراده قاطع نمایندگان ضمانت اجرایی طرح اعاده اموال نامشروع باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ اراده قاطع نمایندگان ضمانت اجرایی طرح اعاده اموال نامشروع باشد/ اراده قاطع نمایندگان ضمانت اجرایی طرح اعاده اموال نامشروع باشد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Mar 2018 07:26:16 ضرورت برخورد قاطعانه با افرادي که احساسات قومي را تحريک مي کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ضرورت برخورد قاطعانه با افرادي که احساسات قومي را تحريک مي کنند/ ضرورت برخورد قاطعانه با افرادي که احساسات قومي را تحريک مي کنند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2018 06:49:09 ضرورت برخود با افرادی که احساسات قومی را تحریک را تهدید می کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار آذربایجان غربی خواستار شد/ ضرورت برخود با افرادی که احساسات قومی را تحریک را تهدید می کنند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Feb 2018 09:07:00 باید با تخلفات بخش اقتصادی به صورت هوشمندانه برخورد کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/باید-با-تخلفات-بخش-اقتصادی-به-صورت-هوشمندانه-برخورد-کرد/ باید با تخلفات بخش اقتصادی به صورت هوشمندانه برخورد کرد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Feb 2018 08:59:35 انقلابيون‌ دلشان خون مي‌شود که مشکلات را در نظام اسلامي مي‌بينند‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/سيدعلي خميني/ انقلابيون‌ دلشان خون مي‌شود که مشکلات را در نظام اسلامي مي‌بينند‌ http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2018 11:33:12 دولت‌مردان از برجام نتیجه خوبی کسب نکردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولت‌مردان از برجام نتیجه خوبی کسب نکردند / دولت‌مردان از برجام نتیجه خوبی کسب نکردند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2018 13:25:44 دی ماه پایان انتظار 15 ساله برای افتتاح قطار ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دی ماه پایان انتظار 15 ساله برای افتتاح قطار ارومیه/ دی ماه پایان انتظار 15 ساله برای افتتاح قطار ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jan 2018 12:06:05 حساب مطالبات مردمی از اغتشاشگران جدا شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی/ حساب مطالبات مردمی از اغتشاشگران جدا شود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jan 2018 12:01:54 موج‌سواری «اغتشاش‌گران» بر مطالبات ‌بحق مردم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/موج‌سواری «اغتشاش‌گران» بر مطالبات ‌بحق مردم / موج‌سواری «اغتشاش‌گران» بر مطالبات ‌بحق مردم http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2018 16:14:00 غبار فراموشی، حماسه 9 دی را در برنمی‌گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری/ غبار فراموشی، حماسه 9 دی را در برنمی‌گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Dec 2017 08:57:43 روحاني و ارايه بودجه‌اي واقعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/روحاني و ارايه بودجه‌اي واقعي / روحاني و ارايه بودجه‌اي واقعي http://amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2017 10:11:31 تروريست‌هاي چالدران به سزاي عملشان خواهند رسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرمانده مرزباني کشور در مراسم تشييع شهدا مرزبان/ تروريست‌هاي چالدران به سزاي عملشان خواهند رسيد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2017 10:27:02 استاندار جديد از نيروهاي بومي استفاده کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار-جديد-از-نيروهاي-بومي-استفاده-کند/ استاندار جديد از نيروهاي بومي استفاده کند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2017 11:14:31 دولت دوازدهم نواقص استانهای کمتر توسعه یافته را رفع می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وزیر کشوردر ارومیه/ دولت دوازدهم نواقص استانهای کمتر توسعه یافته را رفع می کند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2017 18:34:38 بزودی بستر های سرمایه گذاری خارجی در آذربایجان غربی فراهم می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار جدید آذربایجان غربی/ بزودی بستر های سرمایه گذاری خارجی در آذربایجان غربی فراهم می شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2017 18:31:56 نخستين سالگرد پيروزي بزرگ دمکراسي ترکيه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نخستين سالگرد پيروزي بزرگ دمکراسي ترکيه/ نخستين سالگرد پيروزي بزرگ دمکراسي ترکيه http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2017 10:07:36 بهبود وضعيت اقتصادي مهمترين خواسته مردم از رئيس جمهور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/بهبود وضعيت اقتصادي مهمترين خواسته مردم از رئيس جمهور/ بهبود وضعيت اقتصادي مهمترين خواسته مردم از رئيس جمهور http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2017 12:23:35 نه خيلي دور، نه خيلي نزديک http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نه خيلي دور، نه خيلي نزديک/ نه خيلي دور، نه خيلي نزديک http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2017 14:53:48 قوميت گرايي در آذربايجان غربي رو به افزايش است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم آذربايجان غربي در مجلس خبرگان رهبري/ قوميت گرايي در آذربايجان غربي رو به افزايش است http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2017 06:55:29 دولت حتي نخبگان سياسي و کارشناسان را در جريان مسائل قرار نمي دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس شوراي جبهه پايداري استان/ دولت حتي نخبگان سياسي و کارشناسان را در جريان مسائل قرار نمي دهد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2016 10:41:18 عده اي به دنبال تخريب دولت هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس سازمان امور اداري و استخدام کشوردر اروميه/ عده اي به دنبال تخريب دولت هستند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Sep 2016 09:25:19 حساسيت مناطق مرزي و امنيت ملي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/حساسيت مناطق مرزي و امنيت ملي/ حساسيت مناطق مرزي و امنيت ملي http://amanatazarbaijan.com/ 15 Aug 2016 10:17:54 فتح قله‌هاي امنيت در شمال‌غرب با نابودي سراب مديا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ فتح قله‌هاي امنيت در شمال‌غرب با نابودي سراب مديا/ فتح قله‌هاي امنيت در شمال‌غرب با نابودي سراب مديا http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jul 2016 09:58:54 خميني‌ها بعد از امام خميني چه مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/خميني‌ها بعد از امام خميني چه مي‌کنند/ خميني‌ها بعد از امام خميني چه مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2016 10:44:58 آذربايجان غربي واميد به تدبيري که به ثمر بنشيند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آذربايجان غربي واميد به تدبيري که به ثمر بنشيند/ آذربايجان غربي واميد به تدبيري که به ثمر بنشيند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2016 10:43:15 سالِ 94 سال پرهياهوي مجلس http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/سالِ 94 سال پرهياهوي مجلس/ سالِ 94 سال پرهياهوي مجلس http://amanatazarbaijan.com/ 10 Apr 2016 21:15:43 مشارکت 65.5درصد مردم استان در انتخابات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس ستاد انتخابات آذربايجان غربي خبر داد/ مشارکت 65.5درصد مردم استان در انتخابات http://amanatazarbaijan.com/ 29 Feb 2016 10:18:29 کانديداها مباحث قوميتي را برجسته نکنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرماندار اروميه/ کانديداها مباحث قوميتي را برجسته نکنند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2016 10:47:24 جامعه را به سمت مشارکت حداکثري در انتخابات سوق دهيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار آذربايجان غربي/ جامعه را به سمت مشارکت حداکثري در انتخابات سوق دهيم http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2016 20:49:50 صلاحيت 156 داوطلب نمايندگي مجلس در آذربايجان¬غربي تاييد شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسئول هيات نظارت بر انتخابات استان/ صلاحيت 156 داوطلب نمايندگي مجلس در آذربايجان¬غربي تاييد شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2016 20:41:19 مراقب ويروس تخريب در فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي اروميه باشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مراقب ويروس تخريب در فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي اروميه باشيم/ مراقب ويروس تخريب در فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي اروميه باشيم http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2016 20:46:51 9 دی شکوه میثاق مردم با ولایت و تجدید پیوند امت با ارزشهای والای اسلامی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/درمصاحبه با رضا منصرف مدیر مسوول آوای ماکو و مدرس دانشگاه شد/ 9 دی شکوه میثاق مردم با ولایت و تجدید پیوند امت با ارزشهای والای اسلامی http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2015 17:23:43 اسامي ثبت نام كنندگان درانتخابات مجلس از تمامي شهرهاي استان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اسامي ثبت نام كنندگان درانتخابات مجلس از تمامي شهرهاي استان/ اسامي ثبت نام كنندگان درانتخابات مجلس از تمامي شهرهاي استان http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2015 10:51:42 انتخابات بدون تنش ماموريت مهم مسئولان استان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس ستاد انتخابات آذربايجان غربي تاکيد کرد/ انتخابات بدون تنش ماموريت مهم مسئولان استان http://amanatazarbaijan.com/ 21 Dec 2015 09:10:05 دانشجويان به نگراني رهبري درباره نفوذ توجه کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/امام جمعه اروميه/ دانشجويان به نگراني رهبري درباره نفوذ توجه کنند http://amanatazarbaijan.com/ 07 Dec 2015 08:12:11 فرمانداري هاي آذربايجان غربي آماده آغاز فرآيند انتخابات مجلس و خبرگان رهبري هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استاندار/ فرمانداري هاي آذربايجان غربي آماده آغاز فرآيند انتخابات مجلس و خبرگان رهبري هستند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Nov 2015 10:50:16 اجازه نمي‌دهيم کودتاي 28 مرداد تکرار شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم مياندوآب، تکاب و شاهين‌دژ در مجلس/ اجازه نمي‌دهيم کودتاي 28 مرداد تکرار شود http://amanatazarbaijan.com/ 31 Aug 2015 08:55:48 مرز سرو بدليل حملات پ ک ک بسته شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرماندار اروميه / مرز سرو بدليل حملات پ ک ک بسته شد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Aug 2015 07:42:31 اصلاح طلبان و تکنوکرات ها معامله امنيت ملي با توسعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اصلاح طلبان و تکنوکرات ها معامله امنيت ملي با توسعه/ اصلاح طلبان و تکنوکرات ها معامله امنيت ملي با توسعه http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jul 2015 11:18:23 رسانه‌ها از نگاه‌جناحي افراط و تفريط نسبت به دولتها پرهيز کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي آذربايجان غربي/ رسانه‌ها از نگاه‌جناحي افراط و تفريط نسبت به دولتها پرهيز کنند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2015 09:02:13 با مذاکرات هسته‌اي چه بلايي بر سر روان جامعه آورديم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/از بهشت‌نمايي پس از مذاکرات تا اينکه هيچ اتفاق خاصي قرار نيست بيافتد/ با مذاکرات هسته‌اي چه بلايي بر سر روان جامعه آورديم http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2015 09:01:31 روز قدس چرا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/روز قدس چرا/ روز قدس چرا http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jul 2015 07:13:00 واکاوي واقع بينانه بازرسي هاي هسته اي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/واکاوي واقع بينانه بازرسي هاي هسته اي/ واکاوي واقع بينانه بازرسي هاي هسته اي http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2015 09:19:34 آيا دانشجويان غير سياسي شده اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ دانشجويان و استادان دانشگاه پاسخ مي دهند/ آيا دانشجويان غير سياسي شده اند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2015 09:18:18 مسئوليت سنگين تمام تحريم‌هاي‌ استکبار برعهده «سران فتنه» است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده ولي‌فقيه در آذربايجان‌غربي/ مسئوليت سنگين تمام تحريم‌هاي‌ استکبار برعهده «سران فتنه» است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Dec 2014 09:39:38 فتنه 88 در آذربايجان غربي چگونه گذشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فتنه 88 در آذربايجان غربي چگونه گذشت/ فتنه 88 در آذربايجان غربي چگونه گذشت http://amanatazarbaijan.com/ 29 Dec 2014 09:35:14