دین و اندیشه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ دین و اندیشه http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2014 12:28:22 وقف به سبکِ مدافعان سلامت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وقف به سبکِ مدافعان سلامت/ وقف به سبکِ مدافعان سلامت http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2020 20:22:03 کرونا سنگ محک انسانيت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/کرونا سنگ محک انسانيت/ کرونا سنگ محک انسانيت http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2020 20:21:26 مواظب باشيم کرونا باعث رنسانس ديني نشود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مواظب باشيم کرونا باعث رنسانس ديني نشود/ مواظب باشيم کرونا باعث رنسانس ديني نشود http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:12:18 نااميد نيستيم، بحران اميد داريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ نااميد نيستيم، بحران اميد داريم/ نااميد نيستيم، بحران اميد داريم http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:11:51 چه جملاتي روي درب‌هاي بهشت و جهنم نوشته شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چه جملاتي روي درب‌هاي بهشت و جهنم نوشته شده است/ چه جملاتي روي درب‌هاي بهشت و جهنم نوشته شده است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 13:51:59 مردم سالاري ديني ابزاري براي پذيرفته شدن دين در عصر حاضر نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مردم سالاري ديني ابزاري براي پذيرفته شدن دين در عصر حاضر نيست/ مردم سالاري ديني ابزاري براي پذيرفته شدن دين در عصر حاضر نيست http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 13:50:58 تحول معنوي و اخلاقي منوط به اصلاح وضعيت اجتماعي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تحول معنوي و اخلاقي منوط به اصلاح وضعيت اجتماعي است/ تحول معنوي و اخلاقي منوط به اصلاح وضعيت اجتماعي است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:55:59 معنوي نيستيم فقط ادعاي معنويت داريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/معنوي نيستيم فقط ادعاي معنويت داريم/ معنوي نيستيم فقط ادعاي معنويت داريم http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:55:18 جدايي دين از سياست از هجمه‌هاي دشمنان عليه انقلاب اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جدايي دين از سياست از هجمه‌هاي دشمنان عليه انقلاب اسلامي است/ جدايي دين از سياست از هجمه‌هاي دشمنان عليه انقلاب اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2020 16:15:31 جمهوريت در بطن احکام اسلام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جمهوريت در بطن احکام اسلام است/ جمهوريت در بطن احکام اسلام است http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2020 16:14:53 چگونگي ورود انقلاب اسلامي به عصر جديد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چگونگي ورود انقلاب اسلامي به عصر جديد/ چگونگي ورود انقلاب اسلامي به عصر جديد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 16:02:41 اقتصاد اسلامي؛ نقشه‌راه رشد اقتصادي توأم با عدالت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اقتصاد اسلامي؛ نقشه‌راه رشد اقتصادي توأم با عدالت/ اقتصاد اسلامي؛ نقشه‌راه رشد اقتصادي توأم با عدالت http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 15:52:29 تحکيم وحدت از اهداف متعالي فعاليت‌هاي قرآني در آذربايجان‌غربي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ تحکيم وحدت از اهداف متعالي فعاليت‌هاي قرآني در آذربايجان‌غربي است/ تحکيم وحدت از اهداف متعالي فعاليت‌هاي قرآني در آذربايجان‌غربي است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 15:51:20 امسال اعتبارات بخش قرآن و عترت آذربایجان غربی ۵۱۰ میلیون تومان رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امسال اعتبارات بخش قرآن و عترت آذربایجان غربی ۵۱۰ میلیون تومان رسید/ امسال اعتبارات بخش قرآن و عترت آذربایجان غربی ۵۱۰ میلیون تومان رسید http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2020 12:35:42 کاهش تمايل به تربيت ديني فرزندان؛ چرا؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/کاهش تمايل به تربيت ديني فرزندان؛ چرا؟/ کاهش تمايل به تربيت ديني فرزندان؛ چرا؟ http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 13:59:06 71 درصد جمعيت آذربايجان‌غربي واجد شرايط راي دادن هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ جمعيت آذربايجان‌غربي واجد شرايط راي دادن هستند/ 71 درصد جمعيت آذربايجان‌غربي واجد شرايط راي دادن هستند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 13:06:01 75درصد از رقبات شهرستان اروميه داراي سند مالکيت شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رقبات شهرستان اروميه داراي سند مالکيت شدند/ 75درصد از رقبات شهرستان اروميه داراي سند مالکيت شدند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 13:04:35 فقر و تقوا در جامعه اسلامي جمع نمي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فقر و تقوا در جامعه اسلامي جمع نمي‌شوند/ فقر و تقوا در جامعه اسلامي جمع نمي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jan 2020 12:50:37 فرهنگ ايثار و شهادت جزو افتخارات نظام اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فرهنگ ايثار و شهادت جزو افتخارات نظام اسلامي است/ فرهنگ ايثار و شهادت جزو افتخارات نظام اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jan 2020 12:49:40 مرگ‌انديشي به معناي نفي تفکر براي دنيا نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مرگ‌انديشي به معناي نفي تفکر براي دنيا نيست/ مرگ‌انديشي به معناي نفي تفکر براي دنيا نيست http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2020 13:29:18 مسؤولان صداقت را در دستور کار قرار بدهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسؤولان صداقت را در دستور کار قرار بدهند / مسؤولان صداقت را در دستور کار قرار بدهند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2020 13:28:27 حفظ فرهنگ مهم‌ترين راهکار مقابله با جنگ افروزان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حفظ فرهنگ مهم‌ترين راهکار مقابله با جنگ افروزان/ حفظ فرهنگ مهم‌ترين راهکار مقابله با جنگ افروزان http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2020 13:27:18 تلاش براي کسب روزي حلال مجاهدت در راه خداست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تلاش براي کسب روزي حلال مجاهدت در راه خداست/ تلاش براي کسب روزي حلال مجاهدت در راه خداست http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jan 2020 13:06:54 شهادت؛ اوج بندگي و سلوک در عالم معنويت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/شهادت؛ اوج بندگي و سلوک در عالم معنويت/ شهادت؛ اوج بندگي و سلوک در عالم معنويت http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jan 2020 13:06:11 هيأت ها نقشي در اعتراض هاي بحق مردم ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/هيأت ها نقشي در اعتراض هاي بحق مردم ندارد/ هيأت ها نقشي در اعتراض هاي بحق مردم ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Dec 2019 13:17:53 منشا حقوق انسان الهي است يا بشري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/منشا حقوق انسان الهي است يا بشري / منشا حقوق انسان الهي است يا بشري http://amanatazarbaijan.com/ 09 Dec 2019 14:42:26 نمايندگان مجلس خواسته هاي مردم را به گوش مسئولان برسانند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نمايندگان مجلس خواسته هاي مردم را به گوش مسئولان برسانند/ نمايندگان مجلس خواسته هاي مردم را به گوش مسئولان برسانند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2019 12:50:55 چگونه مي توان خدا را درک کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چگونه مي توان خدا را درک کرد/ چگونه مي توان خدا را درک کرد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2019 12:48:01 تنها اقليت ناچيزي در جوامع بشري اهل استدلال هاي منطقي هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تنها اقليت ناچيزي در جوامع بشري اهل استدلال هاي منطقي هستند/ تنها اقليت ناچيزي در جوامع بشري اهل استدلال هاي منطقي هستند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Nov 2019 14:24:43 فهم حکمي وحي بزرگترين سرمايه فرهنگي ايرانيان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فهم حکمي وحي بزرگترين سرمايه فرهنگي ايرانيان است / فهم حکمي وحي بزرگترين سرمايه فرهنگي ايرانيان است http://amanatazarbaijan.com/ 25 Nov 2019 14:16:45 مردم آذربایجان‌غربی ۷.۵ میلیارد ریال به عمران عتبات کمک کرده‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مردم آذربایجان‌غربی / مردم آذربایجان‌غربی ۷.۵ میلیارد ریال به عمران عتبات کمک کرده‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2019 15:58:48 شرايط نقض عهد دولت اسلامي با کفار و مشرکان از نگاه قرآن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/شرايط نقض عهد دولت اسلامي با کفار و مشرکان از نگاه قرآن/ شرايط نقض عهد دولت اسلامي با کفار و مشرکان از نگاه قرآن http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2019 15:00:27 تفرقه بزرگترين آفت در ميان جهان اسلام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تفرقه بزرگترين آفت در ميان جهان اسلام است/ تفرقه بزرگترين آفت در ميان جهان اسلام است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2019 14:59:33 سيره نبوي؛ بهترين الگوي سبک زندگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سيره نبوي؛ بهترين الگوي سبک زندگي/ سيره نبوي؛ بهترين الگوي سبک زندگي http://amanatazarbaijan.com/ 04 Nov 2019 16:02:40 امامت انکارناپذير موعود آخرالزمان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امامت انکارناپذير موعود آخرالزمان/ امامت انکارناپذير موعود آخرالزمان http://amanatazarbaijan.com/ 04 Nov 2019 15:56:57 وقف سبب ایجاد عزت در جامعه اسلامی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وقف سبب ایجاد عزت در جامعه اسلامی می شود/ وقف سبب ایجاد عزت در جامعه اسلامی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 03 Nov 2019 12:45:16 بیش از ۲ هزار میلیارد ریال مطالبه اوقاف آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بیش از ۲ هزار میلیارد ریال مطالبه اوقاف آذربایجان‌غربی/ بیش از ۲ هزار میلیارد ریال مطالبه اوقاف آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 26 Oct 2019 15:46:36 اولين کنگره ملي شعر جوان عاشورايي در اروميه برگزار مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ اولين کنگره ملي شعر جوان عاشورايي در اروميه برگزار مي شود/ اولين کنگره ملي شعر جوان عاشورايي در اروميه برگزار مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 21 Oct 2019 15:26:17 همه نذرها خوردني نيستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/همه نذرها خوردني نيستند/ همه نذرها خوردني نيستند http://amanatazarbaijan.com/ 21 Oct 2019 15:24:01 زائران ثبت‌نامی اربعین آذربایجان‌غربی از مرز ۴۹ هزار نفر گذشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/زائران ثبت‌نامی اربعین آذربایجان‌غربی از مرز ۴۹ هزار نفر گذشت/ زائران ثبت‌نامی اربعین آذربایجان‌غربی از مرز ۴۹ هزار نفر گذشت http://amanatazarbaijan.com/ 17 Oct 2019 12:14:11 تربيت ديني کودک؛ زمينه‌ساز مهارت تصميم‌گيري آزادانه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تربيت ديني کودک؛ زمينه‌ساز مهارت تصميم‌گيري آزادانه/ تربيت ديني کودک؛ زمينه‌ساز مهارت تصميم‌گيري آزادانه http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2019 15:30:17 تمدن اسلامي از گذرگاه اربعين مي‌گذرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تمدن اسلامي از گذرگاه اربعين مي‌گذرد/ تمدن اسلامي از گذرگاه اربعين مي‌گذرد http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2019 15:29:28 زائران با توجه به افزایش کرایه‌ها، پول کافی به همراه داشته باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/زائران با توجه به افزایش کرایه‌ها، پول کافی به همراه داشته باشند/ زائران با توجه به افزایش کرایه‌ها، پول کافی به همراه داشته باشند http://amanatazarbaijan.com/ 12 Oct 2019 13:34:57 راهپيمايي اربعين بزرگترين تجمع مسالمت‌آميز مذهبي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/راهپيمايي اربعين بزرگترين تجمع مسالمت‌آميز مذهبي است/ راهپيمايي اربعين بزرگترين تجمع مسالمت‌آميز مذهبي است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2019 14:59:05 اربعين محل رويش سربازان در تمدن نوين اسلامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اربعين محل رويش سربازان در تمدن نوين اسلامي/ اربعين محل رويش سربازان در تمدن نوين اسلامي http://amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2019 14:57:18 تحريف و فراموشي دفاع مقدس را تهديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تحريف و فراموشي دفاع مقدس را تهديد مي‌کند/ تحريف و فراموشي دفاع مقدس را تهديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:48:03 حجاب مانع تحقق اهداف تهاجم فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حجاب مانع تحقق اهداف تهاجم فرهنگي/ حجاب مانع تحقق اهداف تهاجم فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:37:48 تقليل دينداري به عزاداري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تقليل دينداري به عزاداري/ تقليل دينداري به عزاداري http://amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:36:51 خدمت‌رسانی ۲۱ موکب آذربایجان‌غربی در آیین اربعین http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/خدمت‌رسانی ۲۱ موکب آذربایجان‌غربی در آیین اربعین / خدمت‌رسانی ۲۱ موکب آذربایجان‌غربی در آیین اربعین http://amanatazarbaijan.com/ 22 Sep 2019 13:26:13 آذربایجان‌غربی اواخر آبان میزبان جشنواره قصه‌گویی غرب کشور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آذربایجان‌غربی اواخر آبان میزبان جشنواره قصه‌گویی غرب کشور است/ آذربایجان‌غربی اواخر آبان میزبان جشنواره قصه‌گویی غرب کشور است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Sep 2019 13:51:42 ثبت ۲ وقف جدید در سردشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ثبت ۲ وقف جدید در سردشت/ ثبت ۲ وقف جدید در سردشت http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2019 12:54:48 روحانیت باید از هر فرصتی برای تبلیغ دین استفاده کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/روحانیت باید از هر فرصتی برای تبلیغ دین استفاده کنند/ روحانیت باید از هر فرصتی برای تبلیغ دین استفاده کنند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2019 15:03:53 امر به معروف و نهي از منکر وظيفه‌اي همگاني است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امر به معروف و نهي از منکر وظيفه‌اي همگاني است/ امر به معروف و نهي از منکر وظيفه‌اي همگاني است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2019 14:54:54 تبيين شبهات ديني، راهکار مقابله با بدعت‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تبيين شبهات ديني، راهکار مقابله با بدعت‌ها/ تبيين شبهات ديني، راهکار مقابله با بدعت‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2019 14:54:18 برگزاری سوگواره بصیرت عاشورایی در امامزادگان و بقاع متبرکه آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/برگزاری سوگواره بصیرت عاشورایی در امامزادگان و بقاع متبرکه آذربایجان غربی / برگزاری سوگواره بصیرت عاشورایی در امامزادگان و بقاع متبرکه آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2019 13:36:02 دشمنان بدنبال کم رونق نشان دادن عزاداري حسيني هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دشمنان بدنبال کم رونق نشان دادن عزاداري حسيني هستند/ دشمنان بدنبال کم رونق نشان دادن عزاداري حسيني هستند http://amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 12:49:05 معماي نسبت عدالت اجتماعي با پيشرفت اقتصادي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/معماي نسبت عدالت اجتماعي با پيشرفت اقتصادي/ معماي نسبت عدالت اجتماعي با پيشرفت اقتصادي http://amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 12:48:02 چرا عزاداري امام حسين(ع) از روز اول محرم شروع مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا عزاداري امام حسين از روز اول محرم شروع مي‌شود/ چرا عزاداري امام حسين(ع) از روز اول محرم شروع مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 12:47:20 دشمنان خواستاراز رونق افتادن مراسم محرم هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دشمنان خواستاراز رونق افتادن مراسم محرم هستند/ دشمنان خواستاراز رونق افتادن مراسم محرم هستند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Sep 2019 11:39:38 مساجد بايد شبانه روزي در اختيار مردم باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مساجد بايد شبانه روزي در اختيار مردم باشد/ مساجد بايد شبانه روزي در اختيار مردم باشد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2019 14:54:52 خانواده؛ نعمتي الهي در مسير تکامل مادي و معنوي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/خانواده؛ نعمتي الهي در مسير تکامل مادي و معنوي/ خانواده؛ نعمتي الهي در مسير تکامل مادي و معنوي http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2019 14:53:59 ۱۰۰ خانه عالم در روستاهای آذربایجان‌غربی ساخته می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/خانه عالم در روستاهای آذربایجان‌غربی/ ۱۰۰ خانه عالم در روستاهای آذربایجان‌غربی ساخته می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 25 Aug 2019 13:06:39 تقوا، حلقه مفقوده در شبکه هاي اجتماعي و فضاي مجازي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تقوا، حلقه مفقوده در شبکه هاي اجتماعي و فضاي مجازي است/ تقوا، حلقه مفقوده در شبکه هاي اجتماعي و فضاي مجازي است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:36:47 ماهيت مفهوم اخوت ديني در قرآن کريم و آثار اجتماعي آن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ماهيت مفهوم اخوت ديني در قرآن کريم و آثار اجتماعي آن/ ماهيت مفهوم اخوت ديني در قرآن کريم و آثار اجتماعي آن http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:36:04 غدير فرصتي براي تجديد بيعت با ولايت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/غدير فرصتي براي تجديد بيعت با ولايت/ غدير فرصتي براي تجديد بيعت با ولايت http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:35:19 اولوالالباب؛ آنانکه بدي را با خوبي جواب مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اولوالالباب؛ آنانکه بدي را با خوبي جواب مي‌دهند/ اولوالالباب؛ آنانکه بدي را با خوبي جواب مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2019 11:48:03 تفريحات سالم و حلال؛ چيستي و چرايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تفريحات سالم و حلال؛ چيستي و چرايي / تفريحات سالم و حلال؛ چيستي و چرايي http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2019 11:46:22 امسال ۳۰۰۰ نفر از آذربایجان غربی به سرزمین وحی سفر می کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امسال ۳۰۰۰ نفر از آذربایجان غربی به سرزمین وحی سفر می کنند/ امسال ۳۰۰۰ نفر از آذربایجان غربی به سرزمین وحی سفر می کنند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2019 13:58:24 جاي مردم در قوانين عفاف و حجاب کجاست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جاي مردم در قوانين عفاف و حجاب کجاست/ جاي مردم در قوانين عفاف و حجاب کجاست http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:21:47 به فقرا کمک کنيم يا به حج برويم؛ آيا واقعاً مسئله اين است؟! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/به فقرا کمک کنيم يا به حج برويم؛ آيا واقعاً مسئله اين است / به فقرا کمک کنيم يا به حج برويم؛ آيا واقعاً مسئله اين است؟! http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:20:35 مفهوم حجاب و عفاف در جامعه فراموش نشود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مفهوم حجاب و عفاف در جامعه فراموش نشود/ مفهوم حجاب و عفاف در جامعه فراموش نشود http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2019 15:08:30 دشمنان از اختلاف شيعه و سني به نفع خود استفاده مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي درمهاباد/ دشمنان از اختلاف شيعه و سني به نفع خود استفاده مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2019 14:56:16 نبود موقوفه قرآنی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نبود موقوفه قرآنی در آذربایجان غربی / نبود موقوفه قرآنی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2019 14:06:21 وضعیت "حجاب و عفاف" با برنامه‌ریزی‌های واقع‌بینانه و اثربخش عملیاتی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وضعیت حجاب و عفاف با برنامه‌ریزی‌های واقع‌بینانه و اثربخش عملیاتی می‌شود/ وضعیت "حجاب و عفاف" با برنامه‌ریزی‌های واقع‌بینانه و اثربخش عملیاتی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2019 13:07:48 چگونه اختلاف‌هاي ديني و اجتماعي را بين مردم کم کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چگونه اختلاف‌هاي ديني و اجتماعي را بين مردم کم کنيم/ چگونه اختلاف‌هاي ديني و اجتماعي را بين مردم کم کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2019 15:04:54 عرف‌هايي که در جامعه ناديده گرفته مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/عرف‌هايي که در جامعه ناديده گرفته مي‌شود/ عرف‌هايي که در جامعه ناديده گرفته مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2019 15:03:19 همه حجاج آذربایجان‌غربی مدینه بعد هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/همه حجاج آذربایجان‌غربی مدینه بعد هستند/ همه حجاج آذربایجان‌غربی مدینه بعد هستند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jul 2019 11:13:36 نگرش اسلامي به کرامت انساني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نگرش اسلامي به کرامت انساني/ نگرش اسلامي به کرامت انساني http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2019 15:04:47 مهاباد پیشتاز موقوفات آذربایجان غربی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مهاباد پیشتاز موقوفات آذربایجان غربی شد/ مهاباد پیشتاز موقوفات آذربایجان غربی شد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2019 13:28:18 دين در دوران مدرن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ دين در دوران مدرن/ دين در دوران مدرن http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2019 14:39:05 وفاي به عهد خصلت مهم متخلقان به اخلاق http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وفاي به عهد خصلت مهم متخلقان به اخلاق / وفاي به عهد خصلت مهم متخلقان به اخلاق http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 13:04:39 آيا انسان‌هاي امروزي بي دين هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا انسان‌هاي امروزي بي دين هستند / آيا انسان‌هاي امروزي بي دين هستند http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 12:32:04 خداي نعمت و لذت و گشايش http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/خداي نعمت و لذت و گشايش/ خداي نعمت و لذت و گشايش http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 13:03:32 فال نيک و بد، اثر طبيعى و تکويني ندارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فال نيک و بد، اثر طبيعى و تکويني ندارند/ فال نيک و بد، اثر طبيعى و تکويني ندارند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 13:03:09 ثمرات "صلوات" در دنيا و آخرت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ثمرات صلوات در دنيا و آخرت/ ثمرات "صلوات" در دنيا و آخرت http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:28:05 چرا نعمت‌هاي آخرت از نعمت‌هاي دنيا بهتر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا نعمت‌هاي آخرت از نعمت‌هاي دنيا بهتر است/ چرا نعمت‌هاي آخرت از نعمت‌هاي دنيا بهتر است http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:27:26 معنويت بدون دين آموزه خطرناک عرفان‌هاي کاذب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/معنويت بدون دين آموزه خطرناک عرفان‌هاي کاذب/ معنويت بدون دين آموزه خطرناک عرفان‌هاي کاذب http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:26:53 غيبت امام عصر، سنت الهي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/غيبت امام عصر، سنت الهي است/ غيبت امام عصر، سنت الهي است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2019 13:40:09 عيد فطر پاداش يک ماه بندگي خالصانه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/عيد فطر پاداش يک ماه بندگي خالصانه/ عيد فطر پاداش يک ماه بندگي خالصانه http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2019 13:39:30 جايگاه عدالت در اخلاق سياسي اسلامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جايگاه عدالت در اخلاق سياسي اسلامي/ جايگاه عدالت در اخلاق سياسي اسلامي http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 13:02:32 حفظ حجاب از الزامات امنيت رواني جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حفظ حجاب از الزامات امنيت رواني جامعه/ حفظ حجاب از الزامات امنيت رواني جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 13:02:07 امام منتظَر، خود منتظِر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امام منتظَر، خود منتظِر است/ امام منتظَر، خود منتظِر است http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 15:11:26 اعصاب نداريد، نهي از منکر نکنيد! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اعصاب نداريد، نهي از منکر نکنيد/ اعصاب نداريد، نهي از منکر نکنيد! http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 15:10:46 گام دوم انقلاب، يعني ورود به ساحت سوم دين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/گام دوم انقلاب، يعني ورود به ساحت سوم دين/ گام دوم انقلاب، يعني ورود به ساحت سوم دين http://amanatazarbaijan.com/ 06 May 2019 14:08:15 سراسر قرآن نکوهش جهل و به کار نگرفتن عقل است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سراسر قرآن نکوهش جهل و به کار نگرفتن عقل است/ سراسر قرآن نکوهش جهل و به کار نگرفتن عقل است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Apr 2019 14:17:41 چه کنيم وقت بحران از رحمت خدا نااميد نشويم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چه کنيم وقت بحران از رحمت خدا نااميد نشويم/ چه کنيم وقت بحران از رحمت خدا نااميد نشويم http://amanatazarbaijan.com/ 28 Apr 2019 14:16:50 اجرای ۷۰ برنامه قرآنی همزمان با ماه رمضان در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اجرای ۷۰ برنامه قرآنی همزمان با ماه رمضان در آذربایجان غربی/ اجرای ۷۰ برنامه قرآنی همزمان با ماه رمضان در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2019 11:41:26 راز جاذبه فرقه‌هاي انحرافي براي انسان معاصر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/راز جاذبه فرقه‌هاي انحرافي براي انسان معاصر/ راز جاذبه فرقه‌هاي انحرافي براي انسان معاصر http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2019 16:08:09 بلاياي طبيعي منافاتي با رحمانيت خدا ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بلاياي طبيعي منافاتي با رحمانيت خدا ندارد/ بلاياي طبيعي منافاتي با رحمانيت خدا ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2019 16:07:17 ارتقاي الگوي پايه پيشرفت اسلامي ايراني منوط بر گفت‌وگوي ملي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ارتقاي الگوي پايه پيشرفت اسلامي ايراني منوط بر گفت‌وگوي ملي/ ارتقاي الگوي پايه پيشرفت اسلامي ايراني منوط بر گفت‌وگوي ملي http://amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2019 16:21:47 در صله‌رحم همديگر را به زحمت نيندازيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/در صله‌رحم همديگر را به زحمت نيندازيم/ در صله‌رحم همديگر را به زحمت نيندازيم http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2019 13:13:31 فناوری http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ فناوری http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2014 13:26:35 کسب‌وکارهايي که با دورکاري به نتيجه مي‌رسند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کسب‌وکارهايي که با دورکاري به نتيجه مي‌رسند/ کسب‌وکارهايي که با دورکاري به نتيجه مي‌رسند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:15:19 مشترکان اينترنت از چه سرعتي استفاده مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مشترکان اينترنت از چه سرعتي استفاده مي‌کنند/ مشترکان اينترنت از چه سرعتي استفاده مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:14:52 بيشتر ترافيک فضاي مجازي مربوط به داخل کشور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بيشتر ترافيک فضاي مجازي مربوط به داخل کشور است/ بيشتر ترافيک فضاي مجازي مربوط به داخل کشور است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:14:12 وضعیت تالاب‌های آذربایجان‌غربی مناسب است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/وضعیت تالاب‌های آذربایجان‌غربی مناسب است/ وضعیت تالاب‌های آذربایجان‌غربی مناسب است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 14:13:10 نتايج نهايي يازدهمين دوره انتخابات مجلس در آذربايجان غربي اعلام شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نتايج نهايي يازدهمين دوره انتخابات مجلس در آذربايجان غربي اعلام شد/ نتايج نهايي يازدهمين دوره انتخابات مجلس در آذربايجان غربي اعلام شد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 13:53:57 کيفيت اينترنت تحت تاثير حمله سايبري به زيرساخت‌هاي کشور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کيفيت اينترنت تحت تاثير حمله سايبري به زيرساخت‌هاي کشور است/ کيفيت اينترنت تحت تاثير حمله سايبري به زيرساخت‌هاي کشور است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 13:53:34 پيچيدگي سيستم‌هاي بوروکراسي کشور، چوب لاي چرخ پيشرفت نوآوري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پيچيدگي سيستم‌هاي بوروکراسي کشور، چوب لاي چرخ پيشرفت نوآوري/ پيچيدگي سيستم‌هاي بوروکراسي کشور، چوب لاي چرخ پيشرفت نوآوري http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 13:52:51 حجم‌خوري اينترنت توسط اپراتورها مساله اي که نياز به بررسي دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/حجم‌خوري اينترنت توسط اپراتورها مساله اي که نياز به بررسي دارد/ حجم‌خوري اينترنت توسط اپراتورها مساله اي که نياز به بررسي دارد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:57:19 دستاوردهاي انقلاب اسلامي تبديل ايران از وارد کننده به توليد کننده فناوري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دستاوردهاي انقلاب اسلامي تبديل ايران از وارد کننده به توليد کننده فناوري/ دستاوردهاي انقلاب اسلامي تبديل ايران از وارد کننده به توليد کننده فناوري http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:56:47 ايستگاه فضايي در آذربايجان غربي ايجاد مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ايستگاه فضايي در آذربايجان غربي ايجاد مي شود/ ايستگاه فضايي در آذربايجان غربي ايجاد مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2020 16:02:33 شبکه ملي اطلاعات نيازي که برآورده نمي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه ملي اطلاعات نيازي که برآورده نمي شود/ شبکه ملي اطلاعات نيازي که برآورده نمي شود http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2020 16:01:46 کمک زيست‌بوم استارتاپي به توانمندسازي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کمک زيست‌بوم استارتاپي به توانمندسازي اجتماعي/ کمک زيست‌بوم استارتاپي به توانمندسازي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 16:12:55 تکنولوژي‌هايي که به تاريخ مي‌پيوندند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ تکنولوژي‌هايي که به تاريخ مي‌پيوندند/ تکنولوژي‌هايي که به تاريخ مي‌پيوندند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 16:11:13 پيام‌رسان‌ و جويشگر ملي رقيب مي‌طلبند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پيام‌رسان‌ و جويشگر ملي رقيب مي‌طلبند/ پيام‌رسان‌ و جويشگر ملي رقيب مي‌طلبند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 16:10:21 فيلتر سايت‌ها را چطور رفع کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فيلتر سايت‌ها را چطور رفع کنيم/ فيلتر سايت‌ها را چطور رفع کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 14:03:21 حکمراني هوش مصنوعي بر دنياي کوانتوم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/حکمراني هوش مصنوعي بر دنياي کوانتوم/ حکمراني هوش مصنوعي بر دنياي کوانتوم http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 14:02:35 مقابله با سانسور با ارائه سرويس بومي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مقابله با سانسور با ارائه سرويس بومي/ مقابله با سانسور با ارائه سرويس بومي http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 14:01:56 هکرها، هوش مصنوعي و اينترنت اشيا در سال 2020 http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هکرها، هوش مصنوعي و اينترنت اشيا در سال 2020/ هکرها، هوش مصنوعي و اينترنت اشيا در سال 2020 http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jan 2020 12:52:56 دگرگوني جامعه بشري با گوشي‌هاي هوشمند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دگرگوني جامعه بشري با گوشي‌هاي هوشمند/ دگرگوني جامعه بشري با گوشي‌هاي هوشمند http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jan 2020 12:52:05 جلوگيري از ويروسي شدن گوشي اندرويدي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/جلوگيري از ويروسي شدن گوشي اندرويدي/ جلوگيري از ويروسي شدن گوشي اندرويدي http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2020 13:24:18 راهي که شبکه‌هاي اجتماعي در سال 2020 پيش مي‌گيرند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/راهي که شبکه‌هاي اجتماعي در سال 2020 پيش مي‌گيرند/ راهي که شبکه‌هاي اجتماعي در سال 2020 پيش مي‌گيرند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2020 13:23:41 ايمن‌سازي فضاي اينترنت براي کودکان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ايمن‌سازي فضاي اينترنت براي کودکان/ ايمن‌سازي فضاي اينترنت براي کودکان http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jan 2020 13:19:06 چابکي در پياده‌سازي بلاکچين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چابکي در پياده‌سازي بلاکچين/ چابکي در پياده‌سازي بلاکچين http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jan 2020 13:18:21 آلودگي نوري و تاثيرآن بر زندگي موجودات زنده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آلودگي نوري و تاثيرآن بر زندگي موجودات زنده / آلودگي نوري و تاثيرآن بر زندگي موجودات زنده http://amanatazarbaijan.com/ 23 Dec 2019 13:22:22 چالش‌هاي پيش‌روي امنيت سايبري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چالش‌هاي پيش‌روي امنيت سايبري/ چالش‌هاي پيش‌روي امنيت سايبري http://amanatazarbaijan.com/ 23 Dec 2019 13:19:01 تکميل زنجيره توليد محتواي بومي با بخش خصوصي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تکميل زنجيره توليد محتواي بومي با بخش خصوصي/ تکميل زنجيره توليد محتواي بومي با بخش خصوصي http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2019 13:44:27 رقابت غول‌هاي فناوري در هوش مصنوعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رقابت غول‌هاي فناوري در هوش مصنوعي/ رقابت غول‌هاي فناوري در هوش مصنوعي http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2019 13:43:49 اينترنت ملي؛ بزرگ‌ترين غلط رايج اين روزها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت ملي؛ بزرگ‌ترين غلط رايج اين روزها/ اينترنت ملي؛ بزرگ‌ترين غلط رايج اين روزها http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2019 13:43:02 رجيستري هنوز هم قرباني مي‌گيرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رجيستري هنوز هم قرباني مي‌گيرد/ رجيستري هنوز هم قرباني مي‌گيرد http://amanatazarbaijan.com/ 09 Dec 2019 14:32:17 ناکارآمدي موتورهاي جست‌وجوي بومي در زمان قطع اينترنت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ناکارآمدي موتورهاي جست‌وجوي بومي در زمان قطع اينترنت/ ناکارآمدي موتورهاي جست‌وجوي بومي در زمان قطع اينترنت http://amanatazarbaijan.com/ 09 Dec 2019 14:30:59 کم فروشي اينترنت توسط اپراتورها ثابت نشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کم فروشي اينترنت توسط اپراتورها ثابت نشد/ کم فروشي اينترنت توسط اپراتورها ثابت نشد http://amanatazarbaijan.com/ 09 Dec 2019 14:29:58 موبايل‌هاي هوشمند ما را مي‌شناسند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/موبايل‌هاي هوشمند ما را مي‌شناسند/ موبايل‌هاي هوشمند ما را مي‌شناسند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2019 11:59:22 شبکه ملي اطلاعات از آزمايش سربلند بيرون آمد؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه ملي اطلاعات از آزمايش سربلند بيرون آمد؟/ شبکه ملي اطلاعات از آزمايش سربلند بيرون آمد؟ http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2019 11:58:31 اينترنت ملي چيست و چرا نتوانست رضايت همه کاربران را جلب کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت ملي چيست و چرا نتوانست رضايت همه کاربران را جلب کند / اينترنت ملي چيست و چرا نتوانست رضايت همه کاربران را جلب کند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Nov 2019 14:30:20 تحقق حاکميت سايبري با افزايش تاب‌آوري شبکه ملي اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تحقق حاکميت سايبري با افزايش تاب‌آوري شبکه ملي اطلاعات/ تحقق حاکميت سايبري با افزايش تاب‌آوري شبکه ملي اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2019 15:21:22 نفوذ ويروس‌ها به سيستم کاربران، به نام فيلترشکن‌ها! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نفوذ ويروس‌ها به سيستم کاربران، به نام فيلترشکن‌ها/ نفوذ ويروس‌ها به سيستم کاربران، به نام فيلترشکن‌ها! http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2019 15:20:37 خدمات ارزش افزوده با جيب مردم چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/خدمات ارزش افزوده با جيب مردم چه مي‌کند/ خدمات ارزش افزوده با جيب مردم چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2019 15:11:38 شکل‌گيري ماهواره پيام؛ روايت يک رويا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شکل‌گيري ماهواره پيام؛ روايت يک رويا/ شکل‌گيري ماهواره پيام؛ روايت يک رويا http://amanatazarbaijan.com/ 04 Nov 2019 16:05:19 دنياي ديجيتال امن‌تري بسازيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دنياي ديجيتال امن‌تري بسازيم/ دنياي ديجيتال امن‌تري بسازيم http://amanatazarbaijan.com/ 04 Nov 2019 16:04:51 تهديدات سايبري امنيت شهروندان را به خطر انداخته‌است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تهديدات سايبري امنيت شهروندان را به خطر انداخته‌است/ تهديدات سايبري امنيت شهروندان را به خطر انداخته‌است http://amanatazarbaijan.com/ 04 Nov 2019 16:03:58 در دام اينترنت ارزان‌‌قيمت نيفتيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/در دام اينترنت ارزان‌‌قيمت نيفتيد/ در دام اينترنت ارزان‌‌قيمت نيفتيد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Oct 2019 17:43:37 شبکه‌هاي اجتماعي چگونه زندگي انسان‌ها را نابود مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه‌هاي اجتماعي چگونه زندگي انسان‌ها را نابود مي‌کنند/ شبکه‌هاي اجتماعي چگونه زندگي انسان‌ها را نابود مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Oct 2019 17:42:45 هشدار درباره مخاطرات يک فناوري دولت گريز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هشدار درباره مخاطرات يک فناوري دولت گريز/ هشدار درباره مخاطرات يک فناوري دولت گريز http://amanatazarbaijan.com/ 21 Oct 2019 15:17:42 »با تمام شرايط و مقررات موافق هستم«؛ بزرگ‌ترين دروغ فناوري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/»با تمام شرايط و مقررات موافق هستم«؛ بزرگ‌ترين دروغ فناوري/ »با تمام شرايط و مقررات موافق هستم«؛ بزرگ‌ترين دروغ فناوري http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2019 15:33:59 واقعيت پيش رفتن يا نرفتن شبکه ملي اطلاعات چيست؟! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/واقعيت پيش رفتن يا نرفتن شبکه ملي اطلاعات چيست/ واقعيت پيش رفتن يا نرفتن شبکه ملي اطلاعات چيست؟! http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2019 15:33:13 ماهيت جرايم سايبري و جرايم ناشي از فناوري مدرن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ماهيت جرايم سايبري و جرايم ناشي از فناوري مدرن/ ماهيت جرايم سايبري و جرايم ناشي از فناوري مدرن http://amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2019 14:02:44 غفلت در توسعه زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات تبعات بسياري بدنبال خواهد داشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/غفلت در توسعه زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات تبعات بسياري بدنبال خواهد داشت/ غفلت در توسعه زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات تبعات بسياري بدنبال خواهد داشت http://amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2019 14:02:03 شبکه 5G براي خودنمايي است! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه/ شبکه 5G براي خودنمايي است! http://amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2019 14:38:02 طرفداران فيلترينگ خود از سرويس‌هاي بومي استفاده نمي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/طرفداران فيلترينگ خود از سرويس‌هاي بومي استفاده نمي‌کنند/ طرفداران فيلترينگ خود از سرويس‌هاي بومي استفاده نمي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2019 14:36:37 سرمايه‌گذاران استارت‌آپي شرايط مناسبي ندارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سرمايه‌گذاران استارت‌آپي شرايط مناسبي ندارند/ سرمايه‌گذاران استارت‌آپي شرايط مناسبي ندارند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:51:49 اينترنت اشياء طعمه‌اي جذاب براي هکرهاست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت اشياء طعمه‌اي جذاب براي هکرهاست/ اينترنت اشياء طعمه‌اي جذاب براي هکرهاست http://amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:50:16 در باب انحصاري که نشان قدرت شد! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/در باب انحصاري که نشان قدرت شد/ در باب انحصاري که نشان قدرت شد! http://amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:49:08 هوش مصنوعي به سرعت در حال تحول است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي به سرعت در حال تحول است/ هوش مصنوعي به سرعت در حال تحول است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2019 14:56:39 براي ‌فيلترينگ هوشمند چه هزينه‌اي شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/براي ‌فيلترينگ هوشمند چه هزينه‌اي شد/ براي ‌فيلترينگ هوشمند چه هزينه‌اي شد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2019 14:56:00 هزينه استخراج بيت کوين در ايران چند؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هزينه استخراج بيت کوين در ايران چند؟/ هزينه استخراج بيت کوين در ايران چند؟ http://amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 12:56:12 هوش مصنوعي، نيروي انساني را تهديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي، نيروي انساني را تهديد مي‌کند/ هوش مصنوعي، نيروي انساني را تهديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 12:55:28 معناي شبکه ملي اطلاعات ديوارکشي دور کشور نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/معناي شبکه ملي اطلاعات ديوارکشي دور کشور نيست/ معناي شبکه ملي اطلاعات ديوارکشي دور کشور نيست http://amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 12:54:22 هوش مصنوعي جايگزين اکثر مشاغل مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي جايگزين اکثر مشاغل مي‌شود/ هوش مصنوعي جايگزين اکثر مشاغل مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2019 14:57:19 جنجال تازه براي فعالان بيت‌کوين؛ تعرفه نابرابر! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/جنجال تازه براي فعالان بيت‌کوين؛ تعرفه نابرابر / جنجال تازه براي فعالان بيت‌کوين؛ تعرفه نابرابر! http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2019 14:55:40 حقايقي از دنياي اندرويد! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/حقايقي از دنياي اندرويد/ حقايقي از دنياي اندرويد! http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:28:53 آينده اينترنت و گذار از امواج الکترومغناطيس به پرتوهاي نوري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آينده اينترنت و گذار از امواج الکترومغناطيس به پرتوهاي نوري/ آينده اينترنت و گذار از امواج الکترومغناطيس به پرتوهاي نوري http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:28:06 هوش مصنوعي به ياري امنيت سايبري مي‌شتابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي به ياري امنيت سايبري مي‌شتابد/ هوش مصنوعي به ياري امنيت سايبري مي‌شتابد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2019 11:51:04 واقعيت مجازي و واقعيت افزوده دنيا را دربرمي‌گيرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/واقعيت مجازي و واقعيت افزوده دنيا را دربرمي‌گيرد/ واقعيت مجازي و واقعيت افزوده دنيا را دربرمي‌گيرد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2019 11:49:21 آيا گوگل اطلاعات کاربران را مي‌دزدد؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا گوگل اطلاعات کاربران را مي‌دزدد / آيا گوگل اطلاعات کاربران را مي‌دزدد؟ http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:23:59 راه طولاني شبکه ملي اطلاعات تا رسيدن به استقلال http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/راه طولاني شبکه ملي اطلاعات تا رسيدن به استقلال/ راه طولاني شبکه ملي اطلاعات تا رسيدن به استقلال http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2019 15:01:35 جايگاه اخلاق در هوش مصنوعي چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/جايگاه اخلاق در هوش مصنوعي چيست/ جايگاه اخلاق در هوش مصنوعي چيست http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2019 14:51:59 بيت‌کوين بومي و چگونگي استقبال از آن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ بيت‌کوين بومي و چگونگي استقبال از آن/ بيت‌کوين بومي و چگونگي استقبال از آن http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2019 14:51:27 بايدها و نبايدهاي آنتي‌ويروس‌هاي رايگان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بايدها و نبايدهاي آنتي‌ويروس‌هاي رايگان/ بايدها و نبايدهاي آنتي‌ويروس‌هاي رايگان http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2019 15:08:26 مزارع استخراج ارز ديجيتال دشمن يا منجي صنعت برق http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مزارع استخراج ارز ديجيتال دشمن يا منجي صنعت برق/ مزارع استخراج ارز ديجيتال دشمن يا منجي صنعت برق http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2019 15:07:34 درباره اينترنتي که سرعت انتقالش کمتر از ثانيه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/درباره اينترنتي که سرعت انتقالش کمتر از ثانيه است/ درباره اينترنتي که سرعت انتقالش کمتر از ثانيه است http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2019 14:33:31 تحولات قريب‌الوقوع فضاي مجازي چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تحولات قريب‌الوقوع فضاي مجازي چيست/ تحولات قريب‌الوقوع فضاي مجازي چيست http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2019 14:32:39 چرا حجم اينترنت زود تمام مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا حجم اينترنت زود تمام مي‌شود/ چرا حجم اينترنت زود تمام مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 13:14:18 آيا گيم در ايران صنعت است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا گيم در ايران صنعت است/ آيا گيم در ايران صنعت است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 13:11:22 ايجاد سيستم عامل بومي براي گوشي هاي داخلي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ايجاد سيستم عامل بومي براي گوشي هاي داخلي/ ايجاد سيستم عامل بومي براي گوشي هاي داخلي http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 13:09:33 شکل‌گيري جهان دوقطبي در سايه شبکه نسل پنجم اينترنت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شکل‌گيري جهان دوقطبي در سايه شبکه نسل پنجم اينترنت/ شکل‌گيري جهان دوقطبي در سايه شبکه نسل پنجم اينترنت http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 13:06:08 تله‌پاتي تبديل به واقعيت مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تله‌پاتي تبديل به واقعيت مي‌شود/ تله‌پاتي تبديل به واقعيت مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 13:05:29 راز‌هاي زندگي ايراني‌ها در اپليکيشن‌ها و بازي‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/راز‌هاي زندگي ايراني‌ها در اپليکيشن‌ها و بازي‌ها / راز‌هاي زندگي ايراني‌ها در اپليکيشن‌ها و بازي‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:16:00 هوش مصنوعي جاي نيروي انساني را نمي‌گيرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي جاي نيروي انساني را نمي‌گيرد/ هوش مصنوعي جاي نيروي انساني را نمي‌گيرد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:15:01 نوآوري قلب تپنده پلتفرم و گمشده رونق توليد در دوران جديد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نوآوري قلب تپنده پلتفرم و گمشده رونق توليد در دوران جديد/ نوآوري قلب تپنده پلتفرم و گمشده رونق توليد در دوران جديد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:13:54 موج سواري شيادان اينترنتي روي خدمات ويژه اپراتورها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/موج سواري شيادان اينترنتي روي خدمات ويژه اپراتورها/ موج سواري شيادان اينترنتي روي خدمات ويژه اپراتورها http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2019 13:42:08 رشد استارتاپ‌ها وابسته به امنيت سايبري است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رشد استارتاپ‌ها وابسته به امنيت سايبري است/ رشد استارتاپ‌ها وابسته به امنيت سايبري است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2019 13:41:02 فضاي مجازي، سر ريز دنياي واقعي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فضاي مجازي، سر ريز دنياي واقعي است/ فضاي مجازي، سر ريز دنياي واقعي است http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 13:10:09 انتقادها از شبکه ملي اطلاعات متوجه کدام سازمان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/انتقادها از شبکه ملي اطلاعات متوجه کدام سازمان است/ انتقادها از شبکه ملي اطلاعات متوجه کدام سازمان است http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 13:08:40 فناوري فضايي در حال اوج‌گيري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فناوري فضايي در حال اوج‌گيري/ فناوري فضايي در حال اوج‌گيري http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 14:18:09 ربات‌ها برده‌هاي بشريت مدرن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ربات‌ها برده‌هاي بشريت مدرن/ ربات‌ها برده‌هاي بشريت مدرن http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 14:17:32 نوآوري‌هاي محبوب هوش مصنوعي در سال 2019 http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نوآوري‌هاي محبوب هوش مصنوعي / نوآوري‌هاي محبوب هوش مصنوعي در سال 2019 http://amanatazarbaijan.com/ 06 May 2019 14:10:11 اينترنت نسل پنج چيست و چرا مهم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت نسل پنج چيست و چرا مهم است/ اينترنت نسل پنج چيست و چرا مهم است http://amanatazarbaijan.com/ 06 May 2019 14:09:25 فيلترينگ دستاورد يا هزينه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فيلترينگ دستاورد يا هزينه/ فيلترينگ دستاورد يا هزينه http://amanatazarbaijan.com/ 28 Apr 2019 13:48:33 چطور خودمان را از فضاي مجازي پاک کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چطور خودمان را از فضاي مجازي پاک کنيم/ چطور خودمان را از فضاي مجازي پاک کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2019 15:56:28 آيا ابر هوش مصنوعي بدترين رويداد تاريخ بشريت است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا ابر هوش مصنوعي بدترين رويداد تاريخ بشريت است/ آيا ابر هوش مصنوعي بدترين رويداد تاريخ بشريت است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2019 15:55:30 پولشويي با ارزهاي مجازي سر به فلک کشيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پولشويي با ارزهاي مجازي سر به فلک کشيد/ پولشويي با ارزهاي مجازي سر به فلک کشيد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2019 16:40:40 افزايش اپليکيشن‌هاي ايراني ياريگر رونق اقتصادي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/افزايش اپليکيشن‌هاي ايراني ياريگر رونق اقتصادي است/ افزايش اپليکيشن‌هاي ايراني ياريگر رونق اقتصادي است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2019 16:39:51 علت اصلي بسته‌شدن اپليکيشن‌هاي ايراني چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/علت اصلي بسته‌شدن اپليکيشن‌هاي ايراني چيست/ علت اصلي بسته‌شدن اپليکيشن‌هاي ايراني چيست http://amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2019 13:30:59 فيلترشکن‌ها بلاي جان سايت‌ها شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فيلترشکن‌ها بلاي جان سايت‌ها شدند/ فيلترشکن‌ها بلاي جان سايت‌ها شدند http://amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2019 13:28:45 بلاک‌چين دشمن يا دوست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بلاک‌چين دشمن يا دوست / بلاک‌چين دشمن يا دوست http://amanatazarbaijan.com/ 25 Feb 2019 15:16:16 اقتصاد ديجيتال مجاري فساد را مي‌بندد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اقتصاد ديجيتال مجاري فساد را مي‌بندد/ اقتصاد ديجيتال مجاري فساد را مي‌بندد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 15:55:38 چرا نبايد از آي‌پي ثابت اينترنتي استفاده کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا نبايد از آي‌پي ثابت اينترنتي استفاده کرد/ چرا نبايد از آي‌پي ثابت اينترنتي استفاده کرد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 15:54:53 واکاوي دلايل عدم استقبال مردم از پيام‌رسان‌هاي داخلي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/واکاوي دلايل عدم استقبال مردم از پيام‌رسان‌هاي داخلي/ واکاوي دلايل عدم استقبال مردم از پيام‌رسان‌هاي داخلي http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2019 12:25:24 مي‌توانيم ارز ديجيتال ملي داشته باشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مي‌توانيم ارز ديجيتال ملي داشته باشيم/ مي‌توانيم ارز ديجيتال ملي داشته باشيم http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2019 12:24:30 واکاوي دلايل عدم استقبال مردم از پيام‌رسان‌هاي داخلي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/واکاوي دلايل عدم استقبال مردم از پيام‌رسان‌هاي داخلي/ واکاوي دلايل عدم استقبال مردم از پيام‌رسان‌هاي داخلي http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:13:44 دستاورد هاي علمي چهل ساله انقلاب اسلامي ايران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دستاورد هاي علمي چهل ساله انقلاب اسلامي ايران / دستاورد هاي علمي چهل ساله انقلاب اسلامي ايران http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:12:55 تندرستی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ تندرستی http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2014 11:28:25 »ناغيل، حيکايه… کمپين«ي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/»ناغيل، حيکايه… کمپين«ي/ »ناغيل، حيکايه… کمپين«ي http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2020 20:13:40 آذربايجاندا بايرام هاواسي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آذربايجاندا بايرام هاواسي/ آذربايجاندا بايرام هاواسي http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2020 20:12:18 دچار بي‌خيالي ملي شده‌ايم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/دچار بي‌خيالي ملي شده‌ايم/ دچار بي‌خيالي ملي شده‌ايم http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2020 20:11:35 مردم سهم خود را در مبارزه با کرونا ايفا کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ مردم سهم خود را در مبارزه با کرونا ايفا کنند/ مردم سهم خود را در مبارزه با کرونا ايفا کنند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2020 20:10:40 ايلاخير چرشنبه‌لرين ميفولوژي قايناقلاري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ايلاخير چرشنبه‌لرين ميفولوژي قايناقلاري/ ايلاخير چرشنبه‌لرين ميفولوژي قايناقلاري http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2020 20:09:49 رنجي که از اضطراب کرونا مي‌کشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/رنجي که از اضطراب کرونا مي‌کشيم/ رنجي که از اضطراب کرونا مي‌کشيم http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2020 20:09:02 سال جديد را با شادي شروع کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سال جديد را با شادي شروع کنيم/ سال جديد را با شادي شروع کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2020 20:08:33 بيمارستانهاي آذربايجان غربي موظف به پذيرش بيماران مشکوک به کرونا هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بيمارستانهاي آذربايجان غربي موظف به پذيرش بيماران مشکوک به کرونا هستند/ بيمارستانهاي آذربايجان غربي موظف به پذيرش بيماران مشکوک به کرونا هستند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:09:11 سم‌زدايي بدن؛ بدترين راه براي شروع سال نو http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سم‌زدايي بدن؛ بدترين راه براي شروع سال نو/ سم‌زدايي بدن؛ بدترين راه براي شروع سال نو http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:08:48 زندگي آگاهانه‌ در عصر ويروس کرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/زندگي آگاهانه‌ در عصر ويروس کرونا/ زندگي آگاهانه‌ در عصر ويروس کرونا http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:07:54 مردان ايراني وقت و پول دکتر رفتن ندارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مردان ايراني وقت و پول دکتر رفتن ندارند/ مردان ايراني وقت و پول دکتر رفتن ندارند http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 13:48:28 مورد مشکوکي از کرونا در استان وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مورد مشکوکي از کرونا در استان وجود ندارد / مورد مشکوکي از کرونا در استان وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 13:48:04 بهترين زمان استراحت از نگاه طب سنتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بهترين زمان استراحت از نگاه طب سنتي/ بهترين زمان استراحت از نگاه طب سنتي http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:46:07 ورزش کدام دسته از بيماري‌هاي خلقي را درمان مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ورزش کدام دسته از بيماري‌هاي خلقي را درمان مي‌کند/ ورزش کدام دسته از بيماري‌هاي خلقي را درمان مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:45:39 نقش عشق بر سلامت روان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نقش عشق بر سلامت روان/ نقش عشق بر سلامت روان http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:45:03 پيشگيري از کرونا در گرو ارتقاي سطح آگاهي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/پيشگيري از کرونا در گرو ارتقاي سطح آگاهي/ پيشگيري از کرونا در گرو ارتقاي سطح آگاهي http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2020 16:10:12 افسردگي خندان در پشت نقاب خنده‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/افسردگي خندان در پشت نقاب خنده‌ها/ افسردگي خندان در پشت نقاب خنده‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2020 16:09:41 وقتي آرتريت روماتوئيد را جدي نگيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/وقتي آرتريت روماتوئيد را جدي نگيريد/ وقتي آرتريت روماتوئيد را جدي نگيريد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 15:47:53 طب سنتي؛ واقعيت امروز يا افسانه ديروز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/طب سنتي؛ واقعيت امروز يا افسانه ديروز/ طب سنتي؛ واقعيت امروز يا افسانه ديروز http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 15:46:29 ويروس کورونا، ويروس نوپديد سال 2020 http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ويروس کورونا، ويروس نوپديد سال 2020/ ويروس کورونا، ويروس نوپديد سال 2020 http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 13:08:08 حمله مجازي عليه مواد غذايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/حمله مجازي عليه مواد غذايي/ حمله مجازي عليه مواد غذايي http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 13:07:24 رژيم‌هاي غذايي که تا مرز اختلال رواني پيش مي‌رود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/رژيم‌هاي غذايي که تا مرز اختلال رواني پيش مي‌رود/ رژيم‌هاي غذايي که تا مرز اختلال رواني پيش مي‌رود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jan 2020 12:44:58 وقتي روان، جسم را مي‌آزارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/وقتي روان، جسم را مي‌آزارد/ وقتي روان، جسم را مي‌آزارد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jan 2020 12:43:30 تکنيک‌هاي کاهش اضطراب در ايام امتحانات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تکنيک‌هاي کاهش اضطراب در ايام امتحانات/ تکنيک‌هاي کاهش اضطراب در ايام امتحانات http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2020 13:26:23 سلامت رواني خود را با داشتن روابط اجتماعي تقويت کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ سلامت رواني خود را با داشتن روابط اجتماعي تقويت کنيد / سلامت رواني خود را با داشتن روابط اجتماعي تقويت کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2020 13:25:30 چرا عمر زندگي مشترک آب رفته است؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا عمر زندگي مشترک آب رفته است؟/ چرا عمر زندگي مشترک آب رفته است؟ http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jan 2020 13:02:55 سيستم ايمني بدنتان را با مثبت‌انديشي تقويت کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سيستم ايمني بدنتان را با مثبت‌انديشي تقويت کنيد/ سيستم ايمني بدنتان را با مثبت‌انديشي تقويت کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jan 2020 13:02:06 سرزنش با فرد افسرده چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سرزنش با فرد افسرده چه مي‌کند/ سرزنش با فرد افسرده چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2019 13:31:19 زندگي تان را غرق در آرامش کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/زندگي تان را غرق در آرامش کنيد/ زندگي تان را غرق در آرامش کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2019 13:30:28 در روزهاي آلوده هواي مغزتان را داشته باشيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/در روزهاي آلوده هواي مغزتان را داشته باشيد / در روزهاي آلوده هواي مغزتان را داشته باشيد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Dec 2019 13:13:45 با داشتن ديد مثبت به زندگي تندرست بمانيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/با داشتن ديد مثبت به زندگي تندرست بمانيد/ با داشتن ديد مثبت به زندگي تندرست بمانيد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Dec 2019 13:12:27 مدام خودخوري مي‌کنيد؟ به‌سمت افسردگي مي‌رويد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مدام خودخوري مي‌کنيد؟ به‌سمت افسردگي مي‌رويد/ مدام خودخوري مي‌کنيد؟ به‌سمت افسردگي مي‌رويد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2019 13:06:16 تمام علت هاي تعجب آور کاهش حافظه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تمام علت هاي تعجب آور کاهش حافظه/ تمام علت هاي تعجب آور کاهش حافظه http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2019 13:04:28 شخصيت ناسالم را از سالم بشناسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/شخصيت ناسالم را از سالم بشناسيد/ شخصيت ناسالم را از سالم بشناسيد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2019 13:03:52 آنفلوانزا بيماري نه‌چندان سخت با خودمراقبتي و پيشگيري زودهنگام http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آنفلوانزا بيماري نه‌چندان سخت با خودمراقبتي و پيشگيري زودهنگام/ آنفلوانزا بيماري نه‌چندان سخت با خودمراقبتي و پيشگيري زودهنگام http://amanatazarbaijan.com/ 09 Dec 2019 14:40:22 تفاوت بين فرد افسرده و غمگين چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تفاوت بين فرد افسرده و غمگين چيست / تفاوت بين فرد افسرده و غمگين چيست http://amanatazarbaijan.com/ 09 Dec 2019 14:39:09 مشابه سرماخوردگي اما کشنده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مشابه سرماخوردگي اما کشنده/ مشابه سرماخوردگي اما کشنده http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2019 12:16:42 کنترل نکردن خشم مغز را کوچک مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کنترل نکردن خشم مغز را کوچک مي‌کند/ کنترل نکردن خشم مغز را کوچک مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2019 12:16:03 با اضطراب اين روزهاي مان چه کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/با اضطراب اين روزهاي مان چه کنيم / با اضطراب اين روزهاي مان چه کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 25 Nov 2019 14:07:40 گام‌هاي کوچکي که زندگي‌تان را تغيير مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/گام‌هاي کوچکي که زندگي‌تان را تغيير مي‌دهد / گام‌هاي کوچکي که زندگي‌تان را تغيير مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Nov 2019 14:04:08 حفظ سلامت روان در محيط کار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/حفظ سلامت روان در محيط کار/ حفظ سلامت روان در محيط کار http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2019 14:55:32 طب سنتي؛ راه حلي براي درمان يا کاهش عوارض سرطان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/طب سنتي؛ راه حلي براي درمان يا کاهش عوارض سرطان/ طب سنتي؛ راه حلي براي درمان يا کاهش عوارض سرطان http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2019 14:54:49 رفتاري‌که نبايد تحمل‌کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/رفتاري‌که نبايد تحمل‌کرد/ رفتاري‌که نبايد تحمل‌کرد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2019 14:53:02 افسردگي اختلال جدي اما قابل درمان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/افسردگي اختلال جدي اما قابل درمان/ افسردگي اختلال جدي اما قابل درمان http://amanatazarbaijan.com/ 28 Oct 2019 17:47:16 از هر 4 ايراني يک نفر بي‌اعصاب است! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/از هر 4 ايراني يک نفر بي‌اعصاب است/ از هر 4 ايراني يک نفر بي‌اعصاب است! http://amanatazarbaijan.com/ 28 Oct 2019 17:46:02 تغذيه سالم براي جهاني بدون گرسنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تغذيه سالم براي جهاني بدون گرسنگي/ تغذيه سالم براي جهاني بدون گرسنگي http://amanatazarbaijan.com/ 21 Oct 2019 15:21:42 کدام افراد بيشتر در معرض بيماري هاي روان تني قرار دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کدام افراد بيشتر در معرض بيماري هاي روان تني قرار دارند/ کدام افراد بيشتر در معرض بيماري هاي روان تني قرار دارند http://amanatazarbaijan.com/ 21 Oct 2019 15:20:34 بيماري‌هاي رواني قابل درمان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بيماري‌هاي رواني قابل درمان است/ بيماري‌هاي رواني قابل درمان است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Oct 2019 15:19:55 چطور دچار شش تله افسردگي نشويم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چطور دچار شش تله افسردگي نشويم/ چطور دچار شش تله افسردگي نشويم http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2019 15:27:07 سلامت روان خود را تضمين کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سلامت روان خود را تضمين کنيد/ سلامت روان خود را تضمين کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2019 15:26:21 مراقب نبض زندگي باشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مراقب نبض زندگي باشيم/ مراقب نبض زندگي باشيم http://amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2019 13:53:56 سلامت رواني جامعه در معرض خطر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سلامت رواني جامعه در معرض خطر است/ سلامت رواني جامعه در معرض خطر است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2019 13:53:19 سواد رسانه‌اي رمز موفقيت بشر در تمدن جديد است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سواد رسانه‌اي رمز موفقيت بشر در تمدن جديد است/ سواد رسانه‌اي رمز موفقيت بشر در تمدن جديد است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2019 14:54:56 هفته فرهنگي در ارزروم بهترين فرصت براي بيان ظرفيت‌هاي فرهنگي استان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هفته فرهنگي در ارزروم بهترين فرصت براي بيان ظرفيت‌هاي فرهنگي استان است/ هفته فرهنگي در ارزروم بهترين فرصت براي بيان ظرفيت‌هاي فرهنگي استان است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2019 14:47:42 ارتباط پاييز و سلامت انسان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ارتباط پاييز و سلامت انسان/ ارتباط پاييز و سلامت انسان http://amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2019 14:46:37 درمان افسردگي با دارو يا بدون دارو http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/درمان افسردگي با دارو يا بدون دارو/ درمان افسردگي با دارو يا بدون دارو http://amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2019 14:45:57 سمت تاريک غذا! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سمت تاريک غذا/ سمت تاريک غذا! http://amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:33:35 ايدز كسي را نمي‌كشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ايدز كسي را نمي‌كشد/ ايدز كسي را نمي‌كشد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:32:02 هشدار سني برنامه هاي تلويزيوني بيشترجنبه تبليغي دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هشدار سني برنامه هاي تلويزيوني بيشترجنبه تبليغي دارد/ هشدار سني برنامه هاي تلويزيوني بيشترجنبه تبليغي دارد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2019 14:53:00 وقتي درد عضله از مشکلي جدي‌ خبر مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/وقتي درد عضله از مشکلي جدي‌ خبر مي‌دهد/ وقتي درد عضله از مشکلي جدي‌ خبر مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2019 14:52:14 عادت اعتيادآوري که استرس به جانتان مي‌اندازند! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/عادت اعتيادآوري که استرس به جانتان مي‌اندازند/ عادت اعتيادآوري که استرس به جانتان مي‌اندازند! http://amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2019 14:51:02 تنهايي هميشه هم بد نيست! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/برون‌گراها هم گاهي مايلند تنها باشند/ تنهايي هميشه هم بد نيست! http://amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2019 14:49:51 سلفي بگيران خودخواه اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سلفي بگيران خودخواه اند/ سلفي بگيران خودخواه اند http://amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 12:46:14 30 درصد دانش آموزان در معرض آسيب‌هاي رواني و اجتماعي هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ دانش آموزان در معرض آسيب‌هاي رواني و اجتماعي هستند/ 30 درصد دانش آموزان در معرض آسيب‌هاي رواني و اجتماعي هستند http://amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 12:45:15 چگونه استرس خود را در محيط کار کنترل کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه استرس خود را در محيط کار کنترل کنيم/ چگونه استرس خود را در محيط کار کنترل کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 12:44:28 شگردهاي سامان‌دادن ذهن شلوغ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/شگردهاي سامان‌دادن ذهن شلوغ/ شگردهاي سامان‌دادن ذهن شلوغ http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2019 14:52:00 نشانه هاي سلامت روان را بشناسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نشانه هاي سلامت روان را بشناسيد/ نشانه هاي سلامت روان را بشناسيد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2019 14:51:32 هوش عاطفي مهارت کنترل طغيان هاي احساسي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هوش عاطفي مهارت کنترل طغيان هاي احساسي/ هوش عاطفي مهارت کنترل طغيان هاي احساسي http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2019 14:50:51 آيا غذا مي‌تواند جايگزين دارو شود؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آيا غذا مي‌تواند جايگزين دارو شود؟/ آيا غذا مي‌تواند جايگزين دارو شود؟ http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:33:25 مشاوره و روان‌شناسي، خدمات لوکس شده‌اند! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مشاوره و روان‌شناسي، خدمات لوکس شده‌اند/ مشاوره و روان‌شناسي، خدمات لوکس شده‌اند! http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:32:14 فوايد ورزش در شب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/فوايد ورزش در شب/ فوايد ورزش در شب http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2019 11:45:11 چه کسي در شکل گيري شخصيت فرزندان موثرتر است؛ پدر يا مادر؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چه کسي در شکل گيري شخصيت فرزندان موثرتر است؛ پدر يا مادر؟ / چه کسي در شکل گيري شخصيت فرزندان موثرتر است؛ پدر يا مادر؟ http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2019 11:44:42 افسرده‌ايد يا فرسوده؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/افسرده‌ايد يا فرسوده / افسرده‌ايد يا فرسوده؟ http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2019 11:43:57 مشورت نمي‌خواهم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کاهش مراجعه مردم به مراکز مشاوره/ مشورت نمي‌خواهم http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:17:07 استرس واقعا نمک زندگي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/استرس واقعا نمک زندگي است/ استرس واقعا نمک زندگي است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:15:40 مراقب خلاءهاي زندگيتان باشيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مراقب خلاءهاي زندگيتان باشيد/ مراقب خلاءهاي زندگيتان باشيد http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:14:56 پاي فرهنگ در رسانه ملي لنگان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ پاي فرهنگ در رسانه ملي لنگان است/ پاي فرهنگ در رسانه ملي لنگان است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2019 14:54:59 بوم گردي؛ قابي از دل فرهنگ آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بوم گردي؛ قابي از دل فرهنگ آذربايجان غربي/ بوم گردي؛ قابي از دل فرهنگ آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2019 14:53:41 چرا زنان قوي از درون زود مي شکنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا زنان قوي از درون زود مي شکنند/ چرا زنان قوي از درون زود مي شکنند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2019 14:49:48 احساسات منفي و تاثير وحشتناک آن بر بدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/احساسات منفي و تاثير وحشتناک آن بر بدن/ احساسات منفي و تاثير وحشتناک آن بر بدن http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2019 14:48:50 چرا غم از دلمان بيرون نمي‌رود؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا غم از دلمان بيرون نمي‌رود / چرا غم از دلمان بيرون نمي‌رود؟ http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2019 14:58:05 سلامت و دردسرهاي تابستاني آن! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ سلامت و دردسرهاي تابستاني آن/ سلامت و دردسرهاي تابستاني آن! http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2019 14:56:52 خوش بين باشيد تا خوش زندگي کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خوش بين باشيد تا خوش زندگي کنيد / خوش بين باشيد تا خوش زندگي کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2019 14:56:05 روياهاي آشفته شبانه نشانگر اختلال در خوابيدن است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/روياهاي آشفته شبانه نشانگر اختلال در خوابيدن است/ روياهاي آشفته شبانه نشانگر اختلال در خوابيدن است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2019 15:33:40 اجتماعي باشيد تا آلزايمر نگيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اجتماعي باشيد تا آلزايمر نگيريد/ اجتماعي باشيد تا آلزايمر نگيريد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2019 15:09:31 سرماخوردگي، تابستاني در برابر زمستاني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سرماخوردگي، تابستاني در برابر زمستاني/ سرماخوردگي، تابستاني در برابر زمستاني http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2019 14:35:34 هيجانات چگونه به سلامتي ما آسيب مي‌زنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هيجانات چگونه به سلامتي ما آسيب مي‌زنند / هيجانات چگونه به سلامتي ما آسيب مي‌زنند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2019 14:34:33 علل احساس خستگي دائم در بدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/علل احساس خستگي دائم در بدن/ علل احساس خستگي دائم در بدن http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 12:26:28 آلزايمر بيشتر به سراغ افسرده ها مي آيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آلزايمر بيشتر به سراغ افسرده ها مي آيد/ آلزايمر بيشتر به سراغ افسرده ها مي آيد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 12:25:50 تنها زندگي کردن سلامت روان افراد را به خطر مي اندازد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تنها زندگي کردن سلامت روان افراد را به خطر مي اندازد/ تنها زندگي کردن سلامت روان افراد را به خطر مي اندازد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 12:24:48 علائمي که شما را شاد نشان نمي دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/علائمي که شما را شاد نشان نمي دهد/ علائمي که شما را شاد نشان نمي دهد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 13:00:01 هشدار؛ افسردگي دوره نوجواني را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هشدار؛ افسردگي دوره نوجواني را جدي بگيريد/ هشدار؛ افسردگي دوره نوجواني را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 12:59:02 پرورش مسئوليت‌پذيري فردي و اجتماعي در کودکان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/پرورش مسئوليت‌پذيري فردي و اجتماعي در کودکان/ پرورش مسئوليت‌پذيري فردي و اجتماعي در کودکان http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:23:53 هشدار! استرس جامعه را متلاشي نكند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هشدار استرس جامعه را متلاشي نكند/ هشدار! استرس جامعه را متلاشي نكند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:20:01 خودشيفتگي بدون مشاوره قابل درمان نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خودشيفتگي بدون مشاوره قابل درمان نيست/ خودشيفتگي بدون مشاوره قابل درمان نيست http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2019 13:30:31 ارتباط استرس و بيماري‌هاي خودايمني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ارتباط استرس و بيماري‌هاي خودايمني/ ارتباط استرس و بيماري‌هاي خودايمني http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2019 13:29:32 چگونه روز را با انرژي بيشتر شروع کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه روز را با انرژي بيشتر شروع کنيم/ چگونه روز را با انرژي بيشتر شروع کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 12:49:52 نکاتي که خوشبختي را از بين مي‌برد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نکاتي که خوشبختي را از بين مي‌برد/ نکاتي که خوشبختي را از بين مي‌برد http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 12:48:49 هشدار درباره مصرف قرص شب‌امتحاني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هشدار درباره مصرف قرص شب‌امتحاني/ هشدار درباره مصرف قرص شب‌امتحاني http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 12:41:16 چطور کابوس شبانه را متوقف کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چطور کابوس شبانه را متوقف کنيم/ چطور کابوس شبانه را متوقف کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 15:06:44 بايدها و نبايدهاي زندگي ريشه در کدام بخش روان انسان دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بايدها و نبايدهاي زندگي ريشه در کدام بخش روان انسان دارند/ بايدها و نبايدهاي زندگي ريشه در کدام بخش روان انسان دارند http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 15:05:45 اقتصادی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ اقتصادی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:01:31 سرمایه گذاری ۴۴۰ میلیارد ریالی در حوزه معادن منطقه آزاد ماکو http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سرمایه گذاری ۴۴۰ میلیارد ریالی در حوزه معادن منطقه آزاد ماکو/ سرمایه گذاری ۴۴۰ میلیارد ریالی در حوزه معادن منطقه آزاد ماکو http://amanatazarbaijan.com/ 06 Apr 2020 14:16:13 سیستم بانکی آذربایجان‌غربی در حمایت از اصناف فعال‌تر باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سیستم بانکی آذربایجان‌غربی در حمایت از اصناف فعال‌تر باشد/ سیستم بانکی آذربایجان‌غربی در حمایت از اصناف فعال‌تر باشد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Apr 2020 13:31:56 مصرف بنزین در منطقه ارومیه ۴۷ درصد کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مصرف بنزین در منطقه ارومیه ۴۷ درصد کاهش یافت/ مصرف بنزین در منطقه ارومیه ۴۷ درصد کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 04 Apr 2020 15:35:27 به دنبال احیای واحدهای راکد و نیمه تعطیل در آذربایجان غربی هستیم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/به دنبال احیای واحدهای راکد و نیمه تعطیل در آذربایجان غربی هستیم/ به دنبال احیای واحدهای راکد و نیمه تعطیل در آذربایجان غربی هستیم http://amanatazarbaijan.com/ 18 Mar 2020 12:16:26 چرا تعيين دستمزد کارگران به دقيقه 90 کشيده مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/چرا تعيين دستمزد کارگران به دقيقه 90 کشيده مي شود/ چرا تعيين دستمزد کارگران به دقيقه 90 کشيده مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2020 20:18:49 ميوه شب عيد به اندازه کافي در استان ذخيره‌سازي شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ميوه شب عيد به اندازه کافي در استان ذخيره‌سازي شده است/ ميوه شب عيد به اندازه کافي در استان ذخيره‌سازي شده است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2020 20:16:47 فعاليت ناوگان اتوبوسراني اروميه از امروز تعطيل مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/فعاليت ناوگان اتوبوسراني اروميه از امروز تعطيل مي شود/ فعاليت ناوگان اتوبوسراني اروميه از امروز تعطيل مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2020 20:15:03 میوه شب عید به اندازه کافی در آذربایجان‌غربی ذخیره‌سازی شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/میوه شب عید به اندازه کافی در آذربایجان‌غربی ذخیره‌سازی شده است/ میوه شب عید به اندازه کافی در آذربایجان‌غربی ذخیره‌سازی شده است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2020 10:49:19 ۸۰ مبتلا به ویروس کرونا در آذربایجان غربی بهبود یافته اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۸۰ مبتلا به ویروس کرونا در آذربایجان غربی بهبود یافته اند / ۸۰ مبتلا به ویروس کرونا در آذربایجان غربی بهبود یافته اند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2020 10:45:33 کمبود کالای اساسی در آذربایجان غربی وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کمبود کالای اساسی در آذربایجان غربی وجود ندارد/ کمبود کالای اساسی در آذربایجان غربی وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Mar 2020 12:37:48 سالم‌سازي نظام بانکي راهي براي مهار نقدينگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سالم‌سازي نظام بانکي راهي براي مهار نقدينگي/ سالم‌سازي نظام بانکي راهي براي مهار نقدينگي http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:18:42 مجلس يازدهم در بُعد نظارتي بايد تلاش بيشتري کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مجلس يازدهم در بُعد نظارتي بايد تلاش بيشتري کند/ مجلس يازدهم در بُعد نظارتي بايد تلاش بيشتري کند http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 13:46:51 کتمان فعالیت اقتصادی موجب حضور مودیان مالیاتی در فهرست «پرریسک‌»هاست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کتمان فعالیت اقتصادی موجب حضور مودیان مالیاتی در فهرست «پرریسک‌»هاست / کتمان فعالیت اقتصادی موجب حضور مودیان مالیاتی در فهرست «پرریسک‌»هاست http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2020 12:40:25 خبر خوب برای صادرکنندگان؛ مصوبه برقراری عوارض برای صادرات سیب درختی لغو شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/خبر خوب برای صادرکنندگان؛ مصوبه برقراری عوارض برای صادرات سیب درختی لغو شد/ خبر خوب برای صادرکنندگان؛ مصوبه برقراری عوارض برای صادرات سیب درختی لغو شد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 08:00:02 روند صادرات سيب به بازارهايي چون اوراسيا و روسيه بسيار مطلوب است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ روند صادرات سيب به بازارهايي چون اوراسيا و روسيه بسيار مطلوب است/ روند صادرات سيب به بازارهايي چون اوراسيا و روسيه بسيار مطلوب است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:44:14 انباشت کاميون‌ها پشت مرز بازرگان به دليل ممنوعيت ورود کالا بدون ثبت سفارش http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رئيس هيات‌مديره انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي ايران عنوان کرد/ انباشت کاميون‌ها پشت مرز بازرگان به دليل ممنوعيت ورود کالا بدون ثبت سفارش http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:43:16 لزوم نظارت های اصولی بر ساخت و سازها در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/لزوم نظارت های اصولی بر ساخت و سازها در آذربایجان غربی/ لزوم نظارت های اصولی بر ساخت و سازها در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 16 Feb 2020 10:48:13 سرمایه‌گذاری اتباع ۶ کشور آسیایی و اروپایی در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سرمایه‌گذاری اتباع ۶ کشور آسیایی و اروپایی در آذربایجان‌غربی/ سرمایه‌گذاری اتباع ۶ کشور آسیایی و اروپایی در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2020 12:44:26 يک قدم تا ليست سياه FATF http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/يک قدم تا ليست سياه FATF / يک قدم تا ليست سياه FATF http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2020 16:08:09 فساد و تورم 2 مانع جدي اقتصاد قوي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/فساد و تورم 2 مانع جدي اقتصاد قوي/ فساد و تورم 2 مانع جدي اقتصاد قوي http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2020 16:06:47 تولید بیش از 6 میلیون تن محصول کشاورزی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تولید بیش از 6 میلیون تن محصول کشاورزی در آذربایجان غربی/ تولید بیش از 6 میلیون تن محصول کشاورزی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 16:29:26 جزيره‌اي شدن اقتصاد در اثر تحريم ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/جزيره‌اي شدن اقتصاد در اثر تحريم ها/ جزيره‌اي شدن اقتصاد در اثر تحريم ها http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 16:20:13 پرداخت يارانه 72 هزار توماني، به 78 ميليون نفر چقدر منطقي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پرداخت يارانه 72 هزار توماني، به 78 ميليون نفر چقدر منطقي است/ پرداخت يارانه 72 هزار توماني، به 78 ميليون نفر چقدر منطقي است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 16:14:07 داستان پر پيچ و خم ايران و "توسعه" چرا هنوز اندر خم يک کوچه‌ايم؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/داستان پر پيچ و خم ايران و توسعه چرا هنوز اندر خم يک کوچه‌ايم؟/ داستان پر پيچ و خم ايران و "توسعه" چرا هنوز اندر خم يک کوچه‌ايم؟ http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 13:03:14 پرداخت ۶ میلیارد ریال از محل حقوق دولتی به معادن تکاب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پرداخت ۶ میلیارد ریال از محل حقوق دولتی به معادن تکاب/ پرداخت ۶ میلیارد ریال از محل حقوق دولتی به معادن تکاب http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jan 2020 10:04:53 بیکاری پاییزی در آذربایجان‌غربی ۲.۷ درصد کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ بیکاری پاییزی در آذربایجان‌غربی حدود3درصد کاهش یافت/ بیکاری پاییزی در آذربایجان‌غربی ۲.۷ درصد کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2020 11:37:08 مسوولان در آذربایجان‌غربی بیش‌ازپیش به کیفیت نان نظارت کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ مسوولان در آذربایجان‌غربی بیش‌ازپیش به کیفیت نان نظارت کنند/ مسوولان در آذربایجان‌غربی بیش‌ازپیش به کیفیت نان نظارت کنند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jan 2020 12:24:42 راه دسترسی ۱۶۴ روستای آذربایجان‌غربی بسته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/راه دسترسی ۱۶۴ روستای آذربایجان‌غربی بسته است/ راه دسترسی ۱۶۴ روستای آذربایجان‌غربی بسته است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jan 2020 12:54:20 معامله 93 میلیون سهم در بورس آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/معامله 93 میلیون سهم در بورس آذربایجان‌غربی/ معامله 93 میلیون سهم در بورس آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jan 2020 11:20:07 پیشتازی آذربایجان‌غربی در اجرای طرح‌های آبخیزداری http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پیشتازی آذربایجان‌غربی در اجرای طرح‌های آبخیزداری/ پیشتازی آذربایجان‌غربی در اجرای طرح‌های آبخیزداری http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2020 14:28:52 بازگشت ۸۶ واحد صنعتی در آذربایجان غربی به چرخه تولید طی سالجاری http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بازگشت ۸۶ واحد صنعتی در آذربایجان غربی به چرخه تولید طی سالجاری/ بازگشت ۸۶ واحد صنعتی در آذربایجان غربی به چرخه تولید طی سالجاری http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2020 14:25:25 متضرر شدن 11 واحد صنعتی در ارومیه بدنبال شایعه وجود قرص در کیک های خوراکی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/متضرر شدن 11 واحد صنعتی در ارومیه بدنبال شایعه وجود قرص در کیک های خوراکی/ متضرر شدن 11 واحد صنعتی در ارومیه بدنبال شایعه وجود قرص در کیک های خوراکی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2020 14:36:41 صادرات 40 هزار تن سيب درختي از گمرکات آذربايجان‌غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/صادرات 40 هزار تن سيب درختي از گمرکات آذربايجان‌غربي/ صادرات 40 هزار تن سيب درختي از گمرکات آذربايجان‌غربي http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2020 13:04:31 صدور اولین جواز استخراج رمز ارزها در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/صدور اولین جواز استخراج رمز ارزها در آذربایجان غربی/ صدور اولین جواز استخراج رمز ارزها در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jan 2020 12:56:23 بزرگترین انبار نفت شمال‌غرب کشور به نام سردار شهید سلیمانی نامگذاری شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بزرگترین انبار نفت شمال‌غرب کشور به نام سردار شهید سلیمانی نامگذاری شد/ بزرگترین انبار نفت شمال‌غرب کشور به نام سردار شهید سلیمانی نامگذاری شد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2020 14:06:40 امسال واحدهای صنفی آذربایجان غربی بیش از ۷۵۲ میلیارد ریال جریمه شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/امسال واحدهای صنفی آذربایجان غربی بیش از ۷۵۲ میلیارد ریال جریمه شدند/ امسال واحدهای صنفی آذربایجان غربی بیش از ۷۵۲ میلیارد ریال جریمه شدند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2020 14:04:04 مبارزه با آفت سن غلات در ۹۲ هزار هکتار از مزارع آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مبارزه با آفت سن غلات در ۹۲ هزار هکتار از مزارع آذربایجان غربی/ مبارزه با آفت سن غلات در ۹۲ هزار هکتار از مزارع آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2020 12:35:25 تامین نیاز مردم استان به کالاهای اساسی اولویت اقتصادی آذربایجان‌غربی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تامین نیاز مردم استان به کالاهای اساسی اولویت اقتصادی آذربایجان‌غربی است/ تامین نیاز مردم استان به کالاهای اساسی اولویت اقتصادی آذربایجان‌غربی است http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jan 2020 11:53:32 کاهش 22 درصدی مصرف بنزین در منطقه ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کاهش 22 درصدی مصرف بنزین در منطقه ارومیه/ کاهش 22 درصدی مصرف بنزین در منطقه ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2019 13:24:50 قالی‌باف‌ها هم به جمع مشمولان بیمه اجتماعی روستاییان اضافه شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/قالی‌باف‌ها هم به جمع مشمولان بیمه اجتماعی روستاییان اضافه شدند/ قالی‌باف‌ها هم به جمع مشمولان بیمه اجتماعی روستاییان اضافه شدند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Dec 2019 09:56:41 اعلام بیکاری طی کمتر از یک ماه، شرط اصلی برقراری بیمه بیکاری است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اعلام بیکاری طی کمتر از یک ماه، شرط اصلی برقراری بیمه بیکاری است/ اعلام بیکاری طی کمتر از یک ماه، شرط اصلی برقراری بیمه بیکاری است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Dec 2019 14:04:18 کشف بیش از ۲۳ میلیارد ریال طلای قاچاق در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کشف بیش از ۲۳ میلیارد ریال طلای قاچاق در ارومیه / کشف بیش از ۲۳ میلیارد ریال طلای قاچاق در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2019 11:06:55 پرداخت تسهيلات قرض الحسنه بدون کارمزد بانک مهر ايران براي اولين بار در شبکه بانکي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پرداخت تسهيلات قرض الحسنه بدون کارمزد بانک مهر ايران براي اولين بار در شبکه بانکي/ پرداخت تسهيلات قرض الحسنه بدون کارمزد بانک مهر ايران براي اولين بار در شبکه بانکي http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2019 14:14:37 ۲۱ هزار واحد مسکونی در آذربایجان غربی احداث می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/واحد مسکونی در آذربایجان غربی / ۲۱ هزار واحد مسکونی در آذربایجان غربی احداث می شود http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2019 13:59:57 کشف بیش از 6 میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کشف بیش از 6 میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای آذربایجان غربی/ کشف بیش از 6 میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2019 13:54:51 امسال ۶۰ واحد صنعتی در آذربایجان‌غربی احیا می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/امسال ۶۰ واحد صنعتی در آذربایجان‌غربی احیا می‌شود/ امسال ۶۰ واحد صنعتی در آذربایجان‌غربی احیا می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 15 Dec 2019 12:37:24 محکومیت قاچاقچیان آذربایجان‌غربی از هزار میلیارد ریال فراتر رفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/محکومیت قاچاقچیان آذربایجان‌غربی از هزار میلیارد ریال فراتر رفت/ محکومیت قاچاقچیان آذربایجان‌غربی از هزار میلیارد ریال فراتر رفت http://amanatazarbaijan.com/ 14 Dec 2019 14:27:38 نظارت بر بازار آذربایجان غربی توسط دستگاههای متولی جدی تر اعمال شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نظارت بر بازار آذربایجان غربی توسط دستگاههای متولی جدی تر اعمال شود/ نظارت بر بازار آذربایجان غربی توسط دستگاههای متولی جدی تر اعمال شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Dec 2019 12:55:17 افزایش 146 درصدی ارزش صادرات از بازارچه های مرزی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/افزایش 146 درصدی ارزش صادرات از بازارچه های مرزی آذربایجان غربی/ افزایش 146 درصدی ارزش صادرات از بازارچه های مرزی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 11 Dec 2019 12:52:33 ارتقای بهره‌وری در کشاورزی با پیوند آموزش و تحقیقات تسریع می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ارتقای بهره‌وری در کشاورزی با پیوند آموزش و تحقیقات تسریع می‌شود/ ارتقای بهره‌وری در کشاورزی با پیوند آموزش و تحقیقات تسریع می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2019 11:09:11 بزرگ‌ترين اشتباه دولت در نوشتن بودجه که هر سال تکرار مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بزرگ‌ترين اشتباه دولت در نوشتن بودجه که هر سال تکرار مي‌شود/ بزرگ‌ترين اشتباه دولت در نوشتن بودجه که هر سال تکرار مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 09 Dec 2019 14:33:30 قیمت خودرو با افزایش قیمت بنزین 10 درصد افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/قیمت خودرو با افزایش قیمت بنزین 10 درصد افزایش یافت/ قیمت خودرو با افزایش قیمت بنزین 10 درصد افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 08 Dec 2019 11:02:44 چوب بانک‌ها لای چرخ صنعت آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/چوب بانک‌ها لای چرخ صنعت آذربایجان‌غربی/ چوب بانک‌ها لای چرخ صنعت آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 07 Dec 2019 14:58:13 تکاب باید به برند بین المللی تبدیل شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تکاب باید به برند بین المللی تبدیل شود/ تکاب باید به برند بین المللی تبدیل شود http://amanatazarbaijan.com/ 05 Dec 2019 13:44:23 طرح کمربند سبز ارومیه از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری می‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/طرح کمربند سبز ارومیه از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری می‌کند / طرح کمربند سبز ارومیه از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری می‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 04 Dec 2019 11:53:34 نیروی انتظامی آذربایجان غربی صف کوله‌بران را از قاچاقچیان جدا می‌داند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نیروی انتظامی آذربایجان غربی صف کوله‌بران را از قاچاقچیان جدا می‌داند / نیروی انتظامی آذربایجان غربی صف کوله‌بران را از قاچاقچیان جدا می‌داند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2019 12:57:47 افزایش اعتبارات طرح های عمرانی در مناطق روستایی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/افزایش اعتبارات طرح های عمرانی در مناطق روستایی آذربایجان غربی/ افزایش اعتبارات طرح های عمرانی در مناطق روستایی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2019 12:54:35 مردم تحمل فشار اقتصادي بيشتر را ندارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مردم تحمل فشار اقتصادي بيشتر را ندارند/ مردم تحمل فشار اقتصادي بيشتر را ندارند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2019 12:04:24 آذربایجان‌غربی سومین استان کشور در تنوع معدنی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آذربایجان‌غربی سومین استان کشور در تنوع معدنی است/ آذربایجان‌غربی سومین استان کشور در تنوع معدنی است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Nov 2019 13:33:28 عدم واریز یارانه معیشتی برای اقشار نیازمند؛ مکانیزم شناسایی جامعه هدف تغییر کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/عدم واریز یارانه معیشتی برای اقشار نیازمند؛ مکانیزم شناسایی جامعه هدف تغییر کند/ عدم واریز یارانه معیشتی برای اقشار نیازمند؛ مکانیزم شناسایی جامعه هدف تغییر کند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Nov 2019 13:24:16 هرگونه افزایش قیمت کالا متاثر از اصلاح قیمت بنزین ممنوع است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/هرگونه افزایش قیمت کالا متاثر از اصلاح قیمت بنزین ممنوع است/ هرگونه افزایش قیمت کالا متاثر از اصلاح قیمت بنزین ممنوع است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Nov 2019 13:18:04 دولت از افت شديد قدرت خريد کارگران جلوگيري کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دولت از افت شديد قدرت خريد کارگران جلوگيري کند/ دولت از افت شديد قدرت خريد کارگران جلوگيري کند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Nov 2019 13:52:07 راهکارهاي بهبود وضعيت معيشت مردم چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/راهکارهاي بهبود وضعيت معيشت مردم چيست/ راهکارهاي بهبود وضعيت معيشت مردم چيست http://amanatazarbaijan.com/ 25 Nov 2019 13:50:24 وعده کنترل و نظارت براي تامين معيشت مردم کافي نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/وعده کنترل و نظارت براي تامين معيشت مردم کافي نيست/ وعده کنترل و نظارت براي تامين معيشت مردم کافي نيست http://amanatazarbaijan.com/ 25 Nov 2019 13:49:44 تعاونيهاي آذربايجان غربي تاكنون 36 هزار فرصت شغلي ايجاد كرده اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تعاونيهاي آذربايجان غربي تاكنون 36 هزار فرصت شغلي ايجاد كرده اند/ تعاونيهاي آذربايجان غربي تاكنون 36 هزار فرصت شغلي ايجاد كرده اند http://amanatazarbaijan.com/ 24 Nov 2019 13:19:23 بحران کم‌آبی در ایران قابل‌ حل است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بحران کم‌آبی در ایران قابل‌ حل است/ بحران کم‌آبی در ایران قابل‌ حل است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Nov 2019 12:07:22 بیش از ۶۰ درصد واحدهای راکد آذربایجان‌غربی به چرخه تولید بازگشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بیش از ۶۰ درصد واحدهای راکد آذربایجان‌غربی به چرخه تولید بازگشت/ بیش از ۶۰ درصد واحدهای راکد آذربایجان‌غربی به چرخه تولید بازگشت http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2019 14:01:46 تداوم بخشودگی جرائم قابل بخشش مالیاتی تا پایان سال http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تداوم بخشودگی جرائم قابل بخشش مالیاتی تا پایان سال/ تداوم بخشودگی جرائم قابل بخشش مالیاتی تا پایان سال http://amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2019 11:53:48 امروز دیگر آذربایجان غربی در انتهای جدول توسعه یافتگی نیست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/امروز دیگر آذربایجان غربی در انتهای جدول توسعه یافتگی نیست/ امروز دیگر آذربایجان غربی در انتهای جدول توسعه یافتگی نیست http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2019 13:59:15 رونق کشاورزی در مناطق مرزی اولویت نظام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رونق کشاورزی در مناطق مرزی اولویت نظام است/ رونق کشاورزی در مناطق مرزی اولویت نظام است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2019 13:57:51 نیروگاه برق آبی سردشت به بهره برداری رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نیروگاه برق آبی سردشت به بهره برداری رسید/ نیروگاه برق آبی سردشت به بهره برداری رسید http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2019 13:53:59 تصفیه خانه و سامانه فاضلاب اشنویه و نیروگاه برق آبی سردشت کلنگ زنی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تصفیه خانه و سامانه فاضلاب اشنویه کلنگ زنی شد/ تصفیه خانه و سامانه فاضلاب اشنویه و نیروگاه برق آبی سردشت کلنگ زنی شد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2019 13:50:15 ۲۴۰ کیلومتر راه روستایی در آذربایجان غربی آسفالت می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/راه روستایی در آذربایجان غربی/ ۲۴۰ کیلومتر راه روستایی در آذربایجان غربی آسفالت می شود http://amanatazarbaijan.com/ 31 Oct 2019 12:12:59 ناوگان باری آذربایجان‌غربی حدود 6 میلیون تن کالا جابجا کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ناوگان باری آذربایجان‌غربی حدود 6 میلیون تن کالا جابجا کرد/ ناوگان باری آذربایجان‌غربی حدود 6 میلیون تن کالا جابجا کرد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Oct 2019 17:52:18 بورس در حال طی دوره اصلاحی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بورس در حال طی دوره اصلاحی است/ بورس در حال طی دوره اصلاحی است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Oct 2019 15:53:10 مشکلی برای تامین گوشت مرغ در آذربایجان غربی وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مشکلی برای تامین گوشت مرغ در آذربایجان غربی وجود ندارد/ مشکلی برای تامین گوشت مرغ در آذربایجان غربی وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2019 15:21:24 دهکده لجستيک در آذربايجان غربي ايجاد مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دهکده لجستيک در آذربايجان غربي ايجاد مي شود/ دهکده لجستيک در آذربايجان غربي ايجاد مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 21 Oct 2019 15:13:20 فعالیت بیش از ۲۶۱ هزار نفر در واحدهای صنفی آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/فعالیت بیش از ۲۶۱ هزار نفر در واحدهای صنفی آذربایجان‌غربی/ فعالیت بیش از ۲۶۱ هزار نفر در واحدهای صنفی آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 15 Oct 2019 13:02:50 ۲۵ پرونده قضایی مالیاتی در آذربایجان غربی تشکیل شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پرونده قضایی مالیاتی / ۲۵ پرونده قضایی مالیاتی در آذربایجان غربی تشکیل شد http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2019 15:53:00 آذربايجان‌غربي رتبه نخست توليد سيب در کشور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آذربايجان‌غربي رتبه نخست توليد سيب در کشور/ آذربايجان‌غربي رتبه نخست توليد سيب در کشور http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2019 15:13:59 اختصاص 500 ميليارد تومان براي حل مشکلات اقتصادي آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اختصاص 500 ميليارد تومان براي حل مشکلات اقتصادي آذربايجان غربي/ اختصاص 500 ميليارد تومان براي حل مشکلات اقتصادي آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2019 15:13:09 رونق بازرگاني در مرزها موجب امنيت کشور مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رونق بازرگاني در مرزها موجب امنيت کشور مي‌شود/ رونق بازرگاني در مرزها موجب امنيت کشور مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2019 15:12:31 شهرک‌های صنعتی در زمینه تولید الگوی سرزمین اصلی باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/شهرک‌های صنعتی در زمینه تولید الگوی سرزمین اصلی باشد/ شهرک‌های صنعتی در زمینه تولید الگوی سرزمین اصلی باشد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Oct 2019 15:41:58 صادرات ۶۰۰ هزار تن کالا از گمرکات آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/صادرات ۶۰۰ هزار تن کالا از گمرکات آذربایجان غربی/ صادرات ۶۰۰ هزار تن کالا از گمرکات آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Oct 2019 15:26:11 رونق بازرگانی در مرزها موجب امنیت کشور می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رونق بازرگانی در مرزها موجب امنیت کشور می‌شود/ رونق بازرگانی در مرزها موجب امنیت کشور می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2019 15:37:28 بیکاری در آذربایجان‌غربی به زیر ۹ درصد رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بیکاری در آذربایجان‌غربی به زیر ۹ درصد رسید/ بیکاری در آذربایجان‌غربی به زیر ۹ درصد رسید http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2019 15:33:37 ۳ کنسرسیوم صادراتی در آذربایجان‌غربی فعال است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کنسرسیوم صادراتی در آذربایجان‌غربی/ ۳ کنسرسیوم صادراتی در آذربایجان‌غربی فعال است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2019 14:05:26 آيا اقتصاد ايران در حال خروج از بحران است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آيا اقتصاد ايران در حال خروج از بحران است / آيا اقتصاد ايران در حال خروج از بحران است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2019 14:03:51 تداوم فعاليت چراغ خاموش دلالان در بازار مسکن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تداوم فعاليت چراغ خاموش دلالان در بازار مسکن/ تداوم فعاليت چراغ خاموش دلالان در بازار مسکن http://amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2019 13:51:28 سیب صنعتی در آذربایجان غربی ۶۰۰ تومان خریداری می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سیب صنعتی در آذربایجان غربی ۶۰۰ تومان خریداری می شود/ سیب صنعتی در آذربایجان غربی ۶۰۰ تومان خریداری می شود http://amanatazarbaijan.com/ 06 Oct 2019 14:30:13 تحقق ۸۴ درصدی درآمد مالیاتی طی نیمه نخست سال در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تحقق ۸۴ درصدی درآمد مالیاتی طی نیمه نخست سال در آذربایجان‌غربی/ تحقق ۸۴ درصدی درآمد مالیاتی طی نیمه نخست سال در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2019 12:49:01 اختصاص بیش از 12 هکتار از اراضی آذربایجان غربی به کشت سبزی و صیفی جات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اختصاص بیش از 12 هکتار از اراضی آذربایجان غربی به کشت سبزی و صیفی جات/ اختصاص بیش از 12 هکتار از اراضی آذربایجان غربی به کشت سبزی و صیفی جات http://amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2019 15:08:23 پس از 40 سال هنوز الگوي کشت مشخصي نداريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پس از 40 سال هنوز الگوي کشت مشخصي نداريم/ پس از 40 سال هنوز الگوي کشت مشخصي نداريم http://amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2019 14:43:11 ۱۰۰ درصد جرایم مالیاتی صاحبان املاک با پرداخت بدهی‌ها بخشوده می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ پرداخت بدهی‌ها/ ۱۰۰ درصد جرایم مالیاتی صاحبان املاک با پرداخت بدهی‌ها بخشوده می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 28 Sep 2019 13:31:44 حاشیه شهرهای آذربایجان غربی بی رویه بزرگ شده اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/حاشیه شهرهای آذربایجان غربی بی رویه بزرگ شده اند/ حاشیه شهرهای آذربایجان غربی بی رویه بزرگ شده اند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Sep 2019 11:01:08 آذربایجان‌غربی رتبه نخست پرداخت تسهیلات رونق تولید را کسب کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آذربایجان‌غربی رتبه نخست پرداخت تسهیلات رونق تولید را کسب کرد/ آذربایجان‌غربی رتبه نخست پرداخت تسهیلات رونق تولید را کسب کرد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2019 12:57:21 توسعه صنايع تبديلي موجب جلوگيري از خام‌فروشي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/توسعه صنايع تبديلي موجب جلوگيري از خام‌فروشي مي‌شود/ توسعه صنايع تبديلي موجب جلوگيري از خام‌فروشي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:53:20 برنامه دولت توجه به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/برنامه دولت توجه به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور است/ برنامه دولت توجه به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2019 15:05:00 کشف یک میلیارد و 738 میلیون ریال ارز قاچاق توسط مرزبانان هنگ ماکو http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کشف یک میلیارد و 738 میلیون ریال ارز قاچاق توسط مرزبانان هنگ ماکو/ کشف یک میلیارد و 738 میلیون ریال ارز قاچاق توسط مرزبانان هنگ ماکو http://amanatazarbaijan.com/ 12 Sep 2019 12:03:34 جریمه ۲ میلیارد ریالی برداشت‌کنندگان غیرمجاز شن و ماسه در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/جریمه ۲ میلیارد ریالی برداشت‌کنندگان غیرمجاز شن و ماسه در آذربایجان‌غربی/ جریمه ۲ میلیارد ریالی برداشت‌کنندگان غیرمجاز شن و ماسه در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 12 Sep 2019 11:54:31 بارش تگرگ ۲۰۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی خسارت زد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بارش تگرگ ۲۰۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی خسارت زد/ بارش تگرگ ۲۰۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی خسارت زد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2019 12:56:54 فرهنگی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ فرهنگی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:45 نابساماني اقتصادي و تاثير عجيب آن بر فرهنگ عمومي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ نابساماني اقتصادي و تاثير عجيب آن بر فرهنگ عمومي/ نابساماني اقتصادي و تاثير عجيب آن بر فرهنگ عمومي http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:10:40 سلبريتي‌هايي برآمده از جامعه و عليه اجتماع http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سلبريتي‌هايي برآمده از جامعه و عليه اجتماع/ سلبريتي‌هايي برآمده از جامعه و عليه اجتماع http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 13:50:06 تعهدات رسانه به اجتماع جدي گرفته شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تعهدات رسانه به اجتماع جدي گرفته شود/ تعهدات رسانه به اجتماع جدي گرفته شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 13:49:19 بي‌هويتي، خطري است که فرهنگ ايراني امروز را تهديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بي‌هويتي، خطري است که فرهنگ ايراني امروز را تهديد مي‌کند/ بي‌هويتي، خطري است که فرهنگ ايراني امروز را تهديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:53:52 مرز غنا و موسيقي کجاست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مرز غنا و موسيقي کجاست/ مرز غنا و موسيقي کجاست http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:50:38 78 درصد مردم کشور اصلاً سينما نمي‌روند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ مردم کشور اصلاً سينما نمي‌روند/ 78 درصد مردم کشور اصلاً سينما نمي‌روند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2020 16:11:46 سوءاستفاده از جاي خالي رسانه‌هاي رسمي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سوءاستفاده از جاي خالي رسانه‌هاي رسمي/ سوءاستفاده از جاي خالي رسانه‌هاي رسمي http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2020 16:11:02 تاثير سلبريتي‌هاي پولي بر فرهنگ مصرفي جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تاثير سلبريتي‌هاي پولي بر فرهنگ مصرفي جامعه/ تاثير سلبريتي‌هاي پولي بر فرهنگ مصرفي جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 15:50:08 رسانه ابزار جنگ نرم و خبرها گلوله‌هايش هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه ابزار جنگ نرم و خبرها گلوله‌هايش هستند/ رسانه ابزار جنگ نرم و خبرها گلوله‌هايش هستند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 15:49:11 عرضه کاغذ با يارانه دولتي مُسکني موقت در بازار کتاب است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/عرضه کاغذ با يارانه دولتي مُسکني موقت در بازار کتاب است/ عرضه کاغذ با يارانه دولتي مُسکني موقت در بازار کتاب است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 13:11:01 صداو سيما مدعي کدام توليد ملي است؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/صداو سيما مدعي کدام توليد ملي است؟/ صداو سيما مدعي کدام توليد ملي است؟ http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 13:10:36 کتاب سوزي، زشت ترين رفتار به جا مانده از جاهليت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کتاب سوزي، زشت ترين رفتار به جا مانده از جاهليت/ کتاب سوزي، زشت ترين رفتار به جا مانده از جاهليت http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 13:09:40 دوقطبي سدي بزرگ در مسير فرهنگ دموکراسي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/دوقطبي سدي بزرگ در مسير فرهنگ دموکراسي/ دوقطبي سدي بزرگ در مسير فرهنگ دموکراسي http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jan 2020 12:45:51 انتشار اخبار منفي مردم را دچار پس زدگي خبرمي_کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/انتشار اخبار منفي مردم را دچار پس زدگي خبرمي کند/ انتشار اخبار منفي مردم را دچار پس زدگي خبرمي_کند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jan 2020 13:05:02 مجازي شدن فرهنگ به معناي آسيب نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مجازي شدن فرهنگ به معناي آسيب نيست/ مجازي شدن فرهنگ به معناي آسيب نيست http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jan 2020 13:03:47 مساجد، بهترين مکان ها براي انجام مطالبه هاي معقول http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مساجد، بهترين مکان ها براي انجام مطالبه هاي معقول/ مساجد، بهترين مکان ها براي انجام مطالبه هاي معقول http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2019 13:34:11 تاريخ ژورناليستي امروز متکي بر سند نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تاريخ ژورناليستي امروز متکي بر سند نيست/ تاريخ ژورناليستي امروز متکي بر سند نيست http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2019 13:33:50 چرا بايد براي عُرس مولانا به خوي برويم؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چرا بايد براي عُرس مولانا به خوي برويم؟/ چرا بايد براي عُرس مولانا به خوي برويم؟ http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2019 13:33:03 مردم صداي اعتراض خود را از رسانه نمي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مردم صداي اعتراض خود را از رسانه نمي‌شوند/ مردم صداي اعتراض خود را از رسانه نمي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2019 13:32:12 جايگاهي که روزنامه ها ديگر در ميان مردم ندارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جايگاهي که روزنامه ها ديگر در ميان مردم ندارند/ جايگاهي که روزنامه ها ديگر در ميان مردم ندارند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Dec 2019 13:15:39 ايجاد فرصت برابر آموزشي با استفاده از آموزش رايگان در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ايجاد فرصت برابر آموزشي با استفاده از آموزش رايگان در فضاي مجازي/ ايجاد فرصت برابر آموزشي با استفاده از آموزش رايگان در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 23 Dec 2019 13:14:49 ۲ بهمن بعنوان روز فرهنگی ارومیه نامگذاری شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/روز فرهنگی ارومیه نامگذاری شد/ ۲ بهمن بعنوان روز فرهنگی ارومیه نامگذاری شد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2019 12:41:22 اعتقاد به منجي؛ الهامي فطري و اعتقادي عمومي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اعتقاد به منجي؛ الهامي فطري و اعتقادي عمومي/ اعتقاد به منجي؛ الهامي فطري و اعتقادي عمومي http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2019 13:29:40 فرصت‌ها و چالش‌هاي اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فرصت‌ها و چالش‌هاي اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات/ فرصت‌ها و چالش‌هاي اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2019 13:20:46 آذربايجان‌غربي چهارراه تمدن و فرهنگ است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آذربايجان‌غربي چهارراه تمدن و فرهنگ است/ آذربايجان‌غربي چهارراه تمدن و فرهنگ است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2019 13:20:02 رنجي که رسانه از فقدان خود آگاهي انتقادي مي برد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رنجي که رسانه از فقدان خود آگاهي انتقادي مي برد/ رنجي که رسانه از فقدان خود آگاهي انتقادي مي برد http://amanatazarbaijan.com/ 09 Dec 2019 14:41:26 واردات ادبيات کودک در ايران نگران کننده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/واردات ادبيات کودک در ايران نگران کننده است/ واردات ادبيات کودک در ايران نگران کننده است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2019 12:47:16 اعتبار از دست رفته رسانه‌ها را بازيابي کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اعتبار از دست رفته رسانه‌ها را بازيابي کنيم/ اعتبار از دست رفته رسانه‌ها را بازيابي کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2019 12:46:07 قصه‌هاي بومي هرمنطقه مظهر فرهنگ آن منطقه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/قصه‌هاي بومي هرمنطقه مظهر فرهنگ آن منطقه است/ قصه‌هاي بومي هرمنطقه مظهر فرهنگ آن منطقه است http://amanatazarbaijan.com/ 25 Nov 2019 14:11:39 رسانه‌هاي داخل از همراهي با مردم جا مانده‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه‌هاي داخل از همراهي با مردم جا مانده‌اند/ رسانه‌هاي داخل از همراهي با مردم جا مانده‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Nov 2019 14:10:55 حوزه فرهنگ و رسانه، فاقد مسند اعتبارسنجي و اعتباربخشي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/حوزه فرهنگ و رسانه، فاقد مسند اعتبارسنجي و اعتباربخشي/ حوزه فرهنگ و رسانه، فاقد مسند اعتبارسنجي و اعتباربخشي http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2019 14:57:50 چرا ايرانِ امروز فاقد فرهنگِ صنعتي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چرا ايرانِ امروز فاقد فرهنگِ صنعتي است/ چرا ايرانِ امروز فاقد فرهنگِ صنعتي است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2019 14:56:26 صداي پاي ابتذال فرهنگي بيخ گوش ما http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/صداي پاي ابتذال فرهنگي بيخ گوش ما/ صداي پاي ابتذال فرهنگي بيخ گوش ما http://amanatazarbaijan.com/ 04 Nov 2019 15:55:30 پرواز در آسمان زيباي وقف http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پرواز در آسمان زيباي وقف/ پرواز در آسمان زيباي وقف http://amanatazarbaijan.com/ 28 Oct 2019 17:50:41 نقش جهاني شدن در توسعه معنويت‌هاي نوظهور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نقش جهاني شدن در توسعه معنويت‌هاي نوظهور/ نقش جهاني شدن در توسعه معنويت‌هاي نوظهور http://amanatazarbaijan.com/ 28 Oct 2019 17:49:47 ادبيات مستقل، روياي دست نيافتني؟! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ادبيات مستقل، روياي دست نيافتني/ ادبيات مستقل، روياي دست نيافتني؟! http://amanatazarbaijan.com/ 28 Oct 2019 17:48:44 توليد محتواي آموزشي در رسانه‌ها نياز اصلي براي ساماندهي فضاي مجازي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/توليد محتواي آموزشي در رسانه‌ها نياز اصلي براي ساماندهي فضاي مجازي است/ توليد محتواي آموزشي در رسانه‌ها نياز اصلي براي ساماندهي فضاي مجازي است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Oct 2019 17:48:17 چالش روزنامه‌نگاري امروز عدم حمايت از آزادي بيان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چالش روزنامه‌نگاري امروز عدم حمايت از آزادي بيان / چالش روزنامه‌نگاري امروز عدم حمايت از آزادي بيان http://amanatazarbaijan.com/ 21 Oct 2019 15:23:09 باورکردن فرهنگ ملي از ظرفيت‌هاي مهم پدافند غيرعامل فرهنگي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/باورکردن فرهنگ ملي از ظرفيت‌هاي مهم پدافند غيرعامل فرهنگي است/ باورکردن فرهنگ ملي از ظرفيت‌هاي مهم پدافند غيرعامل فرهنگي است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Oct 2019 15:22:32 شبکه خرید و فروش اشیای عتیقه در نقده متلاشی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شبکه خرید و فروش اشیای عتیقه در نقده متلاشی شد/ شبکه خرید و فروش اشیای عتیقه در نقده متلاشی شد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Oct 2019 12:06:00 حافظ و انقلابي در عرفان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/حافظ و انقلابي در عرفان/ حافظ و انقلابي در عرفان http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2019 15:28:23 کودکاني براي نمايش؛ از تبليغ کالا تا ترويج کالايي‌شدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کودکاني براي نمايش؛ از تبليغ کالا تا ترويج کالايي‌شدن/ کودکاني براي نمايش؛ از تبليغ کالا تا ترويج کالايي‌شدن http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2019 15:27:52 راز تلاش نفوذي‌ها براي حذف نام شهيدان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/راز تلاش نفوذي‌ها براي حذف نام شهيدان/ راز تلاش نفوذي‌ها براي حذف نام شهيدان http://amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2019 13:57:17 رستگاري در مه غيرت الهي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رستگاري در مه غيرت الهي/ رستگاري در مه غيرت الهي http://amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2019 13:56:32 دو روي سکه بازي هاي رايانه اي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/دو روي سکه بازي هاي رايانه اي/ دو روي سکه بازي هاي رايانه اي http://amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2019 13:55:44 بحراني به مثابه گرداب در مطبوعات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بحراني به مثابه گرداب در مطبوعات/ بحراني به مثابه گرداب در مطبوعات http://amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2019 13:55:02 بازخوانی تاریخ دفاع مقدس برای نسل جدید ضرورت امروز کشور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بازخوانی تاریخ دفاع مقدس برای نسل جدید ضرورت امروز کشور است/ بازخوانی تاریخ دفاع مقدس برای نسل جدید ضرورت امروز کشور است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Sep 2019 11:12:19 روايتي از رقابتي عجيب بين دانش‌آموزان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/روايتي از رقابتي عجيب بين دانش‌آموزان/ روايتي از رقابتي عجيب بين دانش‌آموزان http://amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:35:45 598 هزار دانش‌آموز راهي مدارس آذربايجان‌غربي مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ دانش‌آموز راهي مدارس آذربايجان‌غربي/ 598 هزار دانش‌آموز راهي مدارس آذربايجان‌غربي مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:34:56 آذربايجان، بخش مهمي از هويت تاريخي کشور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آذربايجان، بخش مهمي از هويت تاريخي کشور است/ آذربايجان، بخش مهمي از هويت تاريخي کشور است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:34:29 تئاتر خياباني با قدمتي به بلنداي تاريخ نمايش http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تئاتر خياباني با قدمتي به بلنداي تاريخ نمايش/ تئاتر خياباني با قدمتي به بلنداي تاريخ نمايش http://amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 12:59:35 صنعتي که فرهنگش »بي‌معنايي« را قبول دارد! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/صنعتي که فرهنگش بي‌معنايي را قبول دارد/ صنعتي که فرهنگش »بي‌معنايي« را قبول دارد! http://amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 12:58:26 پیشرفت ۶۰ درصدی عملیات مرمت راسته پنیرفروشان بازار تاریخی ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پیشرفت ۶۰ درصدی عملیات مرمت راسته پنیرفروشان بازار تاریخی ارومیه / پیشرفت ۶۰ درصدی عملیات مرمت راسته پنیرفروشان بازار تاریخی ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 11:44:21 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی زمینه شکوفایی همه هنرها رافراهم کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی زمینه شکوفایی همه هنرها رافراهم کند / وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی زمینه شکوفایی همه هنرها رافراهم کند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2019 12:38:06 انحصارگرايي در رسانه ملي و_فرصت‌هايي که مي‌سوزند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/انحصارگرايي در رسانه ملي و فرصت‌هايي که مي‌سوزند/ انحصارگرايي در رسانه ملي و_فرصت‌هايي که مي‌سوزند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2019 14:52:44 سرگرداني تاريخي نتيجه يکسان‌سازي فرهنگي! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سرگرداني تاريخي نتيجه يکسان‌سازي فرهنگي/ سرگرداني تاريخي نتيجه يکسان‌سازي فرهنگي! http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:34:27 مشاهیر ایران نباید توسط دیگر کشورها مصادره شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مشاهیر ایران نباید توسط دیگر کشورها مصادره شود/ مشاهیر ایران نباید توسط دیگر کشورها مصادره شود http://amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2019 14:05:46 جامعه ما به لحاظ فرهنگي بيمار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جامعه ما به لحاظ فرهنگي بيمار است / جامعه ما به لحاظ فرهنگي بيمار است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:19:40 موازي کاري حوزه فرهنگ و هنر بايد مرتفع شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/موازي کاري حوزه فرهنگ و هنر بايد مرتفع شود / موازي کاري حوزه فرهنگ و هنر بايد مرتفع شود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:19:07 تصور مجازي تا تاخر فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تصور مجازي تا تاخر فرهنگي/ تصور مجازي تا تاخر فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:18:22 کنسرت خوانندگان زن به علت نداشتن مجوز در ارومیه لغو شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کنسرت خوانندگان زن به علت نداشتن مجوز در ارومیه لغو شد/ کنسرت خوانندگان زن به علت نداشتن مجوز در ارومیه لغو شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jul 2019 11:31:03 روانِ رنجور فرهنگ ديگر پاسخگوي جامعه نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/روانِ رنجور فرهنگ ديگر پاسخگوي جامعه نيست/ روانِ رنجور فرهنگ ديگر پاسخگوي جامعه نيست http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2019 14:59:13 روزي به نام قلم، اما نه براي همه اهل قلم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/روزي به نام قلم، اما نه براي همه اهل قلم/ روزي به نام قلم، اما نه براي همه اهل قلم http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2019 15:01:08 فرهنگ عمومي در جامعه‌اي که قرار بود اميد بذر هويتش باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فرهنگ عمومي در جامعه‌اي که قرار بود اميد بذر هويتش باشد/ فرهنگ عمومي در جامعه‌اي که قرار بود اميد بذر هويتش باشد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2019 15:00:31 پویش فصل گرم کتاب در آذربایجان غربی برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پویش فصل گرم کتاب در آذربایجان غربی برگزار می شود / پویش فصل گرم کتاب در آذربایجان غربی برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2019 12:59:14 سواد رسانه اي سپر دفاعي در دنياي پرهياهوي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سواد رسانه اي سپر دفاعي در دنياي پرهياهوي مجازي / سواد رسانه اي سپر دفاعي در دنياي پرهياهوي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2019 14:37:59 عدم حمايت ها فيلم‌سازي آذربايجان غربي را به حاشيه رانده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/عدم حمايت ها فيلم‌سازي آذربايجان غربي را به حاشيه رانده است/ عدم حمايت ها فيلم‌سازي آذربايجان غربي را به حاشيه رانده است http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2019 14:36:56 باید رسانه‌ای در تراز انقلاب اسلامی ایجاد کنیم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/باید رسانه‌ای در تراز انقلاب اسلامی ایجاد کنیم/ باید رسانه‌ای در تراز انقلاب اسلامی ایجاد کنیم http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 13:20:08 تداوم التهاب بازار کاغذ تحرير http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تداوم التهاب بازار کاغذ تحرير/ تداوم التهاب بازار کاغذ تحرير http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 12:28:45 رياکاري ديني پديده شايع رسانه ملي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ رياکاري ديني پديده شايع رسانه ملي/ رياکاري ديني پديده شايع رسانه ملي http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 12:28:05 تلويزيون و سريال‌هايي که به خشم جامعه دامن مي‌زنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تلويزيون و سريال‌هايي که به خشم جامعه دامن مي‌زنند/ تلويزيون و سريال‌هايي که به خشم جامعه دامن مي‌زنند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 13:02:12 پوشش ظاهري در جامعه‌اي با تقابل فرهنگ‌هاي سازماني و توده‌اي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پوشش ظاهري در جامعه‌اي با تقابل فرهنگ‌هاي سازماني و توده‌اي/ پوشش ظاهري در جامعه‌اي با تقابل فرهنگ‌هاي سازماني و توده‌اي http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 13:01:16 ناشرنماهايي که پخته‌خوار هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ناشرنماهايي که پخته‌خوار هستند/ ناشرنماهايي که پخته‌خوار هستند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:25:18 تولید آثار فاخر فرهنگی، سیاست رسانه ملی در استانها است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تولید آثار فاخر فرهنگی، سیاست رسانه ملی در استانها است/ تولید آثار فاخر فرهنگی، سیاست رسانه ملی در استانها است http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jun 2019 10:43:05 در مطبوعات ايران هر کس هر جور بخواهد مي‌تازد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/در مطبوعات ايران هر کس هر جور بخواهد مي‌تازد/ در مطبوعات ايران هر کس هر جور بخواهد مي‌تازد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2019 13:32:43 رفع مشکل کاغذ؛ آزموني براي رونق توليد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رفع مشکل کاغذ؛ آزموني براي رونق توليد/ رفع مشکل کاغذ؛ آزموني براي رونق توليد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2019 13:31:41 جذب بيش از 43 هزار نفر در دوره هاي سوادآموزي استان طي سال جاري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جذب بيش از 43 هزار نفر در دوره هاي سوادآموزي استان طي سال جاري/ جذب بيش از 43 هزار نفر در دوره هاي سوادآموزي استان طي سال جاري http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 13:00:48 شبکه‌هاي اجتماعي دچار آنومي فرهنگي شده‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ شبکه‌هاي اجتماعي دچار آنومي فرهنگي شده‌اند/ شبکه‌هاي اجتماعي دچار آنومي فرهنگي شده‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 12:59:42 حل بحران کاغذ، نوشدارو پس از مرگ نباشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ حل بحران کاغذ، نوشدارو پس از مرگ نباشد/ حل بحران کاغذ، نوشدارو پس از مرگ نباشد http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 12:51:07 40 ساختمان ارتش در ارومیه به موزه تبدیل می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ساختمان ارتش در ارومیه / 40 ساختمان ارتش در ارومیه به موزه تبدیل می شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2019 10:53:05 اهل قلم را تکريم مي‌کنيم يا تضعيف http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اهل قلم را تکريم مي‌کنيم يا تضعيف/ اهل قلم را تکريم مي‌کنيم يا تضعيف http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 15:09:42 فرهنگ سلفي نگاري توپ در ميدان جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فرهنگ سلفي نگاري توپ در ميدان جامعه/ فرهنگ سلفي نگاري توپ در ميدان جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 15:08:42 3 کتابخانه در آذربایجان غربی بزودی بازسازی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ کتابخانه در آذربایجان غربی بزودی بازسازی می شود/ 3 کتابخانه در آذربایجان غربی بزودی بازسازی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 08 May 2019 11:15:22 12 میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی سینماهای آذربایجان غربی نیاز است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نوسازی سینماهای آذربایجان غربی/ 12 میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی سینماهای آذربایجان غربی نیاز است http://amanatazarbaijan.com/ 07 May 2019 10:55:16 امامزادگان و بقاع متبرکه آذربایجان غربی میزبان طرح های رمضان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/امامزادگان و بقاع متبرکه آذربایجان غربی میزبان طرح های رمضان/ امامزادگان و بقاع متبرکه آذربایجان غربی میزبان طرح های رمضان http://amanatazarbaijan.com/ 07 May 2019 10:51:45 عادت خواندن کتاب را به زندگي‌تان بياوريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/عادت خواندن کتاب را به زندگي‌تان بياوريد/ عادت خواندن کتاب را به زندگي‌تان بياوريد http://amanatazarbaijan.com/ 06 May 2019 14:06:57 آيا براي نجات مطبوعات ايران راهي وجود دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آيا براي نجات مطبوعات ايران راهي وجود دارد/ آيا براي نجات مطبوعات ايران راهي وجود دارد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Apr 2019 14:15:57 شبکه‌هاي تخصصي سيما راهکاري براي هدايت سلايق گوناگون http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شبکه‌هاي تخصصي سيما راهکاري براي هدايت سلايق گوناگون/ شبکه‌هاي تخصصي سيما راهکاري براي هدايت سلايق گوناگون http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2019 16:06:01 فقط مي‌گوييم سلفي بد است اما نمي‌گوييم چرا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فقط مي‌گوييم سلفي بد است اما نمي‌گوييم چرا/ فقط مي‌گوييم سلفي بد است اما نمي‌گوييم چرا http://amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2019 16:20:42 سال 1398 و بازار کتاب ايران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سال 1398 و بازار کتاب ايران/ سال 1398 و بازار کتاب ايران http://amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2019 16:19:14 نـوروز بايرامــي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نـوروز بايرامــي/ نـوروز بايرامــي http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2019 13:16:40 ماراتن تلويزيون براي ترويج مصرف‌گرايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ماراتن تلويزيون براي ترويج مصرف‌گرايي/ ماراتن تلويزيون براي ترويج مصرف‌گرايي http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2019 13:12:42 فلسفه چهارشنبه‌هاي آخر زمستان در فرهنگ آذربايجان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فلسفه چهارشنبه‌هاي آخر زمستان در فرهنگ آذربايجان/ فلسفه چهارشنبه‌هاي آخر زمستان در فرهنگ آذربايجان http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2019 13:10:37 باغ ادبيات کودک و نوجوان بي باغبان و پژمرده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/باغ ادبيات کودک و نوجوان بي باغبان و پژمرده/ باغ ادبيات کودک و نوجوان بي باغبان و پژمرده http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2019 13:09:46 تجليل از مدير مسئول نشريه امانت بعنوان يکي از چهره هاي تاثيرگذار فرهنگي استان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تجليل-از-مدير-مسئول-نشريه-امانت-بعنوان-يکي-از-چهره-هاي-تاثيرگذار-فرهنگي-استان/ تجليل از مدير مسئول نشريه امانت بعنوان يکي از چهره هاي تاثيرگذار فرهنگي استان http://amanatazarbaijan.com/ 12 Mar 2019 10:47:01 برنامه آمایش سرزمینی آذربایجان غربی در سال۹۸ تکمیل می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/برنامه آمایش سرزمینی آذربایجان غربی در سال۹۸ تکمیل می شود/ برنامه آمایش سرزمینی آذربایجان غربی در سال۹۸ تکمیل می شود http://amanatazarbaijan.com/ 10 Mar 2019 10:32:32 از خود بيگانگي زنان در جامعه‌اي با روابط کالايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ از خود بيگانگي زنان در جامعه‌اي با روابط کالايي/ از خود بيگانگي زنان در جامعه‌اي با روابط کالايي http://amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2019 13:25:54 دولت و مجلس چطور به‌نظام‌مند شدن روزنامه‌نگاري کمک کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/دولت و مجلس چطور به‌نظام‌مند شدن روزنامه‌نگاري کمک کنند/ دولت و مجلس چطور به‌نظام‌مند شدن روزنامه‌نگاري کمک کنند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Feb 2019 15:07:30 حفظ و تقويت تنوع فرهنگي زمينه ساز تقويت هويت ملي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/حفظ و تقويت تنوع فرهنگي زمينه ساز تقويت هويت ملي/ حفظ و تقويت تنوع فرهنگي زمينه ساز تقويت هويت ملي http://amanatazarbaijan.com/ 25 Feb 2019 15:04:14 رسانه ها ابزار مطالبه گري از مسئولان هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه-ها-ابزار-مطالبه-گري-از-مسئولان-هستند/ رسانه ها ابزار مطالبه گري از مسئولان هستند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 16:04:05 70 حريم تاريخي در آذربايجان غربي ثبت شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ حريم تاريخي در آذربايجان غربي ثبت شد/ 70 حريم تاريخي در آذربايجان غربي ثبت شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 15:49:06 اجتماعی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ اجتماعی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:31 میزان آب دریاچه ارومیه از مرز ۴.۵ میلیارد مترمکعب فراتر رفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/میزان آب دریاچه ارومیه از مرز ۴ میلیارد مترمکعب فراتر رفت / میزان آب دریاچه ارومیه از مرز ۴.۵ میلیارد مترمکعب فراتر رفت http://amanatazarbaijan.com/ 07 Apr 2020 16:44:50 ۱۰ پروژه شاخص آذربایجان غربی در سفر رئیس جمهور افتتاح می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۱۰ پروژه شاخص آذربایجان غربی در سفر رئیس جمهور افتتاح می شود/ ۱۰ پروژه شاخص آذربایجان غربی در سفر رئیس جمهور افتتاح می شود http://amanatazarbaijan.com/ 07 Apr 2020 16:42:36 ۱.۳ میلیون نفر در آذربایجان غربی غربالگری سلامت شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ افراد در آذربایجان غربی غربالگری سلامت شدند/ ۱.۳ میلیون نفر در آذربایجان غربی غربالگری سلامت شدند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Apr 2020 14:11:19 ثبت بیش از ۴۴۰۰ تماس با مرکز مشاوره ۱۴۸۰ بهزیستی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ثبت بیش از ۴۴۰۰ تماس با مرکز مشاوره ۱۴۸۰ بهزیستی آذربایجان غربی/ ثبت بیش از ۴۴۰۰ تماس با مرکز مشاوره ۱۴۸۰ بهزیستی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 05 Apr 2020 13:29:42 محموله دارویی آلمان از مرز بازرگان وارد کشور شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/محموله دارویی آلمان از مرز بازرگان وارد کشور شد/ محموله دارویی آلمان از مرز بازرگان وارد کشور شد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Apr 2020 13:27:17 تراز دریاچه ارومیه نیم‌متر بالاتر از سال گذشته http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تراز دریاچه ارومیه نیم‌متر بالاتر از سال گذشته/ تراز دریاچه ارومیه نیم‌متر بالاتر از سال گذشته http://amanatazarbaijan.com/ 04 Apr 2020 15:33:00 آرامستان‌های آذربایجان غربی در پنجشنبه‌ آخر سال تعطیل شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آرامستان‌های آذربایجان غربی در پنجشنبه‌ آخر سال تعطیل شد/ آرامستان‌های آذربایجان غربی در پنجشنبه‌ آخر سال تعطیل شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Mar 2020 11:48:05 پویش عیدانه در انتظار کمک‌های مردم آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/پویش عیدانه در انتظار کمک‌های مردم آذربایجان غربی/ پویش عیدانه در انتظار کمک‌های مردم آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 17 Mar 2020 11:48:19 تب خرید در روزهای کرونایی گُر گرفته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تب خرید در روزهای کرونایی گُر گرفته است/ تب خرید در روزهای کرونایی گُر گرفته است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Mar 2020 11:42:16 کرونا در استان تنها يک گام با وضعيت قرمز فاصله دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کرونا در استان تنها يک گام با وضعيت قرمز فاصله دارد/ کرونا در استان تنها يک گام با وضعيت قرمز فاصله دارد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2020 20:04:53 بیماران خاص در صدر کمک‌ها برای پیشگیری از ابتلا به کرونا در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بیماران خاص در صدر کمک‌ها برای پیشگیری از ابتلا به کرونا در آذربایجان‌غربی/ بیماران خاص در صدر کمک‌ها برای پیشگیری از ابتلا به کرونا در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 14 Mar 2020 19:46:06 رزمایش شهری مبارزه با ویروس کرونا در شمالغرب کشور اجرا می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رزمایش شهری مبارزه با ویروس کرونا در شمالغرب کشور اجرا می شود/ رزمایش شهری مبارزه با ویروس کرونا در شمالغرب کشور اجرا می شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 Mar 2020 19:43:18 برنامه راهیان نور به محض برطرف شدن مشکلات و موانع از سر گرفته می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/برنامه راهیان نور به محض برطرف شدن مشکلات و موانع از سر گرفته می‌شود/ برنامه راهیان نور به محض برطرف شدن مشکلات و موانع از سر گرفته می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Mar 2020 12:31:30 هفته آینده پیک شیوع کرونا درآذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/هفته آینده پیک شیوع کرونا درآذربایجان غربی/ هفته آینده پیک شیوع کرونا درآذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2020 12:30:48 کرونا هراسي از خود بيماري کشنده تر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کرونا هراسي از خود بيماري کشنده تر است/ کرونا هراسي از خود بيماري کشنده تر است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:13:20 محکومیت قاچاقچیان در آذربایجان‌غربی به ۲ هزار میلیارد ریال رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/محکومیت قاچاقچیان در آذربایجان‌غربی به ۲ هزار میلیارد ریال رسید/ محکومیت قاچاقچیان در آذربایجان‌غربی به ۲ هزار میلیارد ریال رسید http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 11:09:32 مواد بهداشتی و پزشکی در آذربایجان غربی عادلانه توزیع شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مواد بهداشتی و پزشکی در آذربایجان غربی عادلانه توزیع شود/ مواد بهداشتی و پزشکی در آذربایجان غربی عادلانه توزیع شود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Feb 2020 15:03:39 ۳۶ بیمار مشکوک به کرونا در آذربایجان غربی شناسایی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۳۶ بیمار مشکوک به کرونا در آذربایجان غربی شناسایی شد/ ۳۶ بیمار مشکوک به کرونا در آذربایجان غربی شناسایی شد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Feb 2020 14:35:14 مردم از سفرهای غیرضروری خودداری کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مردم از سفرهای غیرضروری خودداری کنند/ مردم از سفرهای غیرضروری خودداری کنند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2020 14:49:13 ساخت واحدهای مسکونی آسیب دیده از زلزله قطور از اوایل سال ۹۹ آغاز می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ساخت واحدهای مسکونی آسیب دیده از زلزله قطور از اوایل سال ۹۹ آغاز می شود/ ساخت واحدهای مسکونی آسیب دیده از زلزله قطور از اوایل سال ۹۹ آغاز می شود http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2020 14:37:29 خسارت زلزله زدگان قطور در سریعترین زمان ممکن پرداخت می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/خسارت زلزله زدگان قطور در سریعترین زمان ممکن پرداخت می شود / خسارت زلزله زدگان قطور در سریعترین زمان ممکن پرداخت می شود http://amanatazarbaijan.com/ 25 Feb 2020 13:13:32 تاکنون موردی از ابتلا به بیماری کرونا در آذربایجان غربی گزارش نشده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تاکنون موردی از ابتلا به بیماری کرونا در آذربایجان غربی گزارش نشده است/ تاکنون موردی از ابتلا به بیماری کرونا در آذربایجان غربی گزارش نشده است http://amanatazarbaijan.com/ 25 Feb 2020 13:07:29 تمام ظرفيت‌هاي پزشکي در جهت تامين امنيت بهداشتي مردم استفاده شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ تمام ظرفيت‌هاي پزشکي در جهت تامين امنيت بهداشتي مردم استفاده شود / تمام ظرفيت‌هاي پزشکي در جهت تامين امنيت بهداشتي مردم استفاده شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 13:33:10 پتانسيل اجرايي شرکت هاي پيمانکاري آذربايجان غربي مغفول مانده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/پتانسيل اجرايي شرکت هاي پيمانکاري آذربايجان غربي مغفول مانده است/ پتانسيل اجرايي شرکت هاي پيمانکاري آذربايجان غربي مغفول مانده است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 13:31:29 پديده کودک آزاري در ايران ريشه‌دار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ پديده کودک آزاري در ايران ريشه‌دار است/ پديده کودک آزاري در ايران ريشه‌دار است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 13:30:54 نماينده‌اي که راي مي آورد نماينده تمامي ملت است نه يک قوم خاص http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نماينده‌اي که راي مي آورد نماينده تمامي ملت است نه يک قوم خاص/ نماينده‌اي که راي مي آورد نماينده تمامي ملت است نه يک قوم خاص http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 13:29:04 حال نگين آبي آذربايجان خوب است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حال نگين آبي آذربايجان خوب است/ حال نگين آبي آذربايجان خوب است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 13:25:04 خانه‌های ۴۳ روستای آذربایجان‌غربی بر اثر زلزله «قطور» خسارت دید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/خانه‌های ۴۳ روستای آذربایجان‌غربی بر اثر زلزله «قطور» خسارت دید/ خانه‌های ۴۳ روستای آذربایجان‌غربی بر اثر زلزله «قطور» خسارت دید http://amanatazarbaijan.com/ 23 Feb 2020 11:35:32 تردد در محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی با زنجیر چرخ میسر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تردد در محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی با زنجیر چرخ میسر است/ تردد در محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی با زنجیر چرخ میسر است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Feb 2020 14:21:29 افزایش 1.5 میلیارد مترمکعبی آب دریاچه ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ افزایش آب دریاچه ارومیه/ افزایش 1.5 میلیارد مترمکعبی آب دریاچه ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2020 14:21:39 پذیرش ۱۳۵ معتاد زن در کمپ ترک اعتیاد آذربایجان غربی طی سال جاری http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/پذیرش ۱۳۵ معتاد زن در کمپ ترک اعتیاد آذربایجان غربی طی سال جاری/ پذیرش ۱۳۵ معتاد زن در کمپ ترک اعتیاد آذربایجان غربی طی سال جاری http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2020 12:18:14 نیروهای هلال احمر آذربایجان غربی در حالت آماده باش هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نیروهای هلال احمر آذربایجان غربی در حالت آماده باش هستند/ نیروهای هلال احمر آذربایجان غربی در حالت آماده باش هستند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 08:01:46 توان خانوارهاي بازنشسته به يک مساله جدي تبديل شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/توان خانوارهاي بازنشسته به يک مساله جدي تبديل شده است/ توان خانوارهاي بازنشسته به يک مساله جدي تبديل شده است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:41:15 ويلا‌هاي غيرمجاز عامل رشد حاشيه نشيني در استان آذربايجان غربي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ويلا‌هاي غيرمجاز عامل رشد حاشيه نشيني در استان آذربايجان غربي است / ويلا‌هاي غيرمجاز عامل رشد حاشيه نشيني در استان آذربايجان غربي است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:40:47 قدمت روابط ديپلماتيک دو ملت ايران و ژاپن بيش از 1000 سال است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دبير سوم سفارت ژاپن در دفتر نشريه امانت/ قدمت روابط ديپلماتيک دو ملت ايران و ژاپن بيش از 1000 سال است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:39:47 آب دریاچه ارومیه ۱.۵۵ میلیارد مترمکعب افزون بر سال گذشته http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آب دریاچه ارومیه افزون بر سال گذشته / آب دریاچه ارومیه ۱.۵۵ میلیارد مترمکعب افزون بر سال گذشته http://amanatazarbaijan.com/ 16 Feb 2020 11:04:51 سدهای آذربایجان غربی ۹۶۳ میلیون مترمکعب آب دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سدهای آذربایجان غربی ۹۶۳ میلیون مترمکعب آب دارند/ سدهای آذربایجان غربی ۹۶۳ میلیون مترمکعب آب دارند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2020 14:08:13 احساس بي آيندگي را دريابيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/احساس بي آيندگي را دريابيم/ احساس بي آيندگي را دريابيم http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2020 16:00:48 سالانه 5 سانتي متر فرونشست در درياچه اروميه اتفاق مي‌افتد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سالانه 5 سانتي متر فرونشست در درياچه اروميه اتفاق مي‌افتد/ سالانه 5 سانتي متر فرونشست در درياچه اروميه اتفاق مي‌افتد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2020 16:00:28 کمبود دارويي در کشور وجود دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کمبود دارويي در کشور وجود دارد/ کمبود دارويي در کشور وجود دارد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2020 15:57:50 درياچه اروميه نبايد مورد بي‌توجهي واقع شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/درياچه اروميه نبايد مورد بي‌توجهي واقع شود/ درياچه اروميه نبايد مورد بي‌توجهي واقع شود http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2020 15:53:11 مسئولان برای برطرف کردن موانع ازدواج جوانان تلاش کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مسئولان برای برطرف کردن موانع ازدواج جوانان تلاش کنند/ مسئولان برای برطرف کردن موانع ازدواج جوانان تلاش کنند http://amanatazarbaijan.com/ 09 Feb 2020 11:31:25 بازگشت بیش از ۲۳۰۰ بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بازگشت بیش از ۲۳۰۰ بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش در آذربایجان غربی/ بازگشت بیش از ۲۳۰۰ بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 04 Feb 2020 14:00:15 دهه فجر فرصت مناسبي براي تبيين دستاوردهاي نظام به مردم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دهه فجر فرصت مناسبي براي تبيين دستاوردهاي نظام به مردم است / دهه فجر فرصت مناسبي براي تبيين دستاوردهاي نظام به مردم است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 16:21:57 طلاق را آزاد کنيد لطفا! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/طلاق را آزاد کنيد لطفا/ طلاق را آزاد کنيد لطفا! http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 16:08:33 بي‌تفاوتي اجتماعي و فروپاشي همبستگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بي‌تفاوتي اجتماعي و فروپاشي همبستگي/ بي‌تفاوتي اجتماعي و فروپاشي همبستگي http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 16:07:29 تمامي فعاليت‌هاي احياي درياچه اروميه تا سال 1400 در مرکز آينده‌پژوهي انجام مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تمامي فعاليت‌هاي احياي درياچه اروميه تا سال 1400 در مرکز آينده‌پژوهي انجام مي‌شود/ تمامي فعاليت‌هاي احياي درياچه اروميه تا سال 1400 در مرکز آينده‌پژوهي انجام مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 16:06:40 هماهنگی همگانی برای پیشگیری از بروز ویروس کرونا ضروری است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/هماهنگی همگانی برای پیشگیری از بروز ویروس کرونا ضروری است/ هماهنگی همگانی برای پیشگیری از بروز ویروس کرونا ضروری است http://amanatazarbaijan.com/ 02 Feb 2020 10:12:43 تمهیدات فرودگاه ارومیه برای مقابله با ویروس کرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تمهیدات فرودگاه ارومیه برای مقابله با ویروس کرونا / تمهیدات فرودگاه ارومیه برای مقابله با ویروس کرونا http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2020 12:31:13 چراغي که به خانه رواست به مسجد حرام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ چراغي که به خانه رواست به مسجد حرام است / چراغي که به خانه رواست به مسجد حرام است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 14:04:32 ناوگان فرسوده حمل و نقل شهري منبع اصلي آلودگي هواي شهر اروميه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ناوگان فرسوده حمل و نقل شهري منبع اصلي آلودگي هواي شهر اروميه/ ناوگان فرسوده حمل و نقل شهري منبع اصلي آلودگي هواي شهر اروميه http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 13:01:38 حضور پرشور مردم در راهپيمايي 22 بهمن جواب دندان شکني به دشمنان مي دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حضور پرشور مردم در راهپيمايي 22 بهمن جواب دندان شکني به دشمنان مي دهد/ حضور پرشور مردم در راهپيمايي 22 بهمن جواب دندان شکني به دشمنان مي دهد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 12:59:52 10 ميليون دلار براي انتقال آب از زاب به درياچه اروميه پرداخت شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ انتقال آب از زاب به درياچه اروميه / 10 ميليون دلار براي انتقال آب از زاب به درياچه اروميه پرداخت شد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 12:58:17 جامعه افسرده توان سرپيچي ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/جامعه افسرده توان سرپيچي ندارد / جامعه افسرده توان سرپيچي ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 12:53:50 جامعه بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به انسجام ملی و داخلی دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/جامعه بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به انسجام ملی و داخلی دارد/ جامعه بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به انسجام ملی و داخلی دارد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jan 2020 10:01:33 ۱۱ هزار پرونده تخلف کالا و خدمات در آذربایجان غربی تشکیل شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۱۱ هزار پرونده تخلف کالا و خدمات در آذربایجان غربی تشکیل شد/ ۱۱ هزار پرونده تخلف کالا و خدمات در آذربایجان غربی تشکیل شد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jan 2020 13:05:17 آذربایجان‌غربی سردترین شب سال را سپری کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آذربایجان‌غربی سردترین شب سال را سپری کرد/ آذربایجان‌غربی سردترین شب سال را سپری کرد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jan 2020 13:02:37 نام و یاد حجت الاسلام حسنی همیشه ماندگار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نام و یاد حجت الاسلام حسنی همیشه ماندگار است/ نام و یاد حجت الاسلام حسنی همیشه ماندگار است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jan 2020 12:27:29 ۷ کامیون کمک مردم ارومیه به سیل‌زدگان سیستان و بلوچستان ارسال شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۷ کامیون کمک مردم ارومیه به سیل‌زدگان سیستان و بلوچستان ارسال شد/ ۷ کامیون کمک مردم ارومیه به سیل‌زدگان سیستان و بلوچستان ارسال شد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2020 11:22:27 اقامتگاههای بوم گردی آذربایجان غربی به ۲۶ واحد می رسد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اقامتگاههای بوم گردی آذربایجان غربی به ۲۶ واحد می رسد/ اقامتگاههای بوم گردی آذربایجان غربی به ۲۶ واحد می رسد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jan 2020 13:07:02 وزارت بهداشت آستين‌ها را براي رفع مشکلات حوزه دارو بالا بزند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/وزارت بهداشت آستين‌ها را براي رفع مشکلات حوزه دارو بالا بزند/ وزارت بهداشت آستين‌ها را براي رفع مشکلات حوزه دارو بالا بزند http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jan 2020 12:39:17 نابودي مشاغل خانگي در وضعيت بد اقتصادي جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نابودي مشاغل خانگي در وضعيت بد اقتصادي جامعه/ نابودي مشاغل خانگي در وضعيت بد اقتصادي جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jan 2020 12:38:42 طرح‌هاي مهم انتقال آب به درياچه اروميه به بهره‌برداري نرسيده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/طرح‌هاي مهم انتقال آب به درياچه اروميه به بهره‌برداري نرسيده است/ طرح‌هاي مهم انتقال آب به درياچه اروميه به بهره‌برداري نرسيده است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jan 2020 12:37:46 آقاي رئيس جمهور؛ بگذاريد قوي شويم! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آقاي رئيس جمهور؛ بگذاريد قوي شويم/ آقاي رئيس جمهور؛ بگذاريد قوي شويم! http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jan 2020 12:34:25 حماسه 2 بهمن 1357 نماد انقلابي گري مردم آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حماسه 2 بهمن 1357 نماد انقلابي گري مردم آذربايجان غربي/ حماسه 2 بهمن 1357 نماد انقلابي گري مردم آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jan 2020 12:25:45 روند صعودی تراز دریاچه ارومیه آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/روند صعودی تراز دریاچه ارومیه آغاز شد/ روند صعودی تراز دریاچه ارومیه آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jan 2020 11:15:35 برف راه ۱۱ روستای آذربایجان‌غربی را مسدود کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/برف راه ۱۱ روستای آذربایجان‌غربی را مسدود کرد/ برف راه ۱۱ روستای آذربایجان‌غربی را مسدود کرد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2020 13:58:31 ۲۴نفر با گاز مونوکسیدکربن در ماکو مسموم شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۲۴نفر با گاز مونوکسیدکربن در ماکو مسموم شدند/ ۲۴نفر با گاز مونوکسیدکربن در ماکو مسموم شدند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jan 2020 11:46:09 آمریکا محور شرارت و تفرقه انگیزی در منطقه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آمریکا محور شرارت و تفرقه انگیزی در منطقه است/ آمریکا محور شرارت و تفرقه انگیزی در منطقه است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2020 12:59:48 مديريت پسماند در اروميه نيازمند بازنگري جدي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مديريت پسماند در اروميه نيازمند بازنگري جدي است / مديريت پسماند در اروميه نيازمند بازنگري جدي است http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2020 14:09:22 سوگواري باشکوه خياباني مردم اروميه در سوگ سردار دلها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سوگواري باشکوه خياباني مردم اروميه در سوگ سردار دلها/ سوگواري باشکوه خياباني مردم اروميه در سوگ سردار دلها http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2020 14:01:42 زنگ خطري که هنوز جدي گرفته نمي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/زنگ خطري که هنوز جدي گرفته نمي‌شود/ زنگ خطري که هنوز جدي گرفته نمي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2020 14:00:51 20 کيلومترمربع از وسعت درياچه اروميه کاسته شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کيلومترمربع از وسعت درياچه اروميه کاسته شده است/ 20 کيلومترمربع از وسعت درياچه اروميه کاسته شده است http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2020 13:17:53 صلاحيت 133 نامزد انتخاباتي آذربايجان‌غربي تاييد شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/صلاحيت 133 نامزد انتخاباتي آذربايجان‌غربي تاييد شد/ صلاحيت 133 نامزد انتخاباتي آذربايجان‌غربي تاييد شد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2020 13:08:21 پنهان کاري چه ضربه‌اي به اعتماد عمومي مي‌زند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/پنهان کاري چه ضربه‌اي به اعتماد عمومي مي‌زند/ پنهان کاري چه ضربه‌اي به اعتماد عمومي مي‌زند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2020 13:06:36 تصویب فاز دوم چهارچوب طراحی شهری یکپارچه‌ی اراضی پادگان لشکر ۶۴ ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تصویب فاز دوم چهارچوب طراحی شهری یکپارچه‌ی اراضی پادگان لشکر ۶۴ ارومیه / تصویب فاز دوم چهارچوب طراحی شهری یکپارچه‌ی اراضی پادگان لشکر ۶۴ ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2020 15:03:42 کودک آزاری زائیده فقر فرهنگی و اقتصادی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کودک آزاری زائیده فقر فرهنگی و اقتصادی است/ کودک آزاری زائیده فقر فرهنگی و اقتصادی است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2020 15:00:23 پشتیبانی از ولایت فقیه راه حفظ وحدت در کشور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/پشتیبانی از ولایت فقیه راه حفظ وحدت در کشور است/ پشتیبانی از ولایت فقیه راه حفظ وحدت در کشور است http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jan 2020 13:55:29 صلح و سازش، نتیجه یک‌سوم پرونده‌های شکایت کارگران در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/صلح و سازش، نتیجه یک‌سوم پرونده‌های شکایت کارگران در آذربایجان‌غربی/ صلح و سازش، نتیجه یک‌سوم پرونده‌های شکایت کارگران در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jan 2020 13:52:44 عزاداری پرشور مردم مقدمه ویرانی کاخ مستکبران است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/عزاداری پرشور مردم مقدمه ویرانی کاخ مستکبران است/ عزاداری پرشور مردم مقدمه ویرانی کاخ مستکبران است http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jan 2020 13:21:01 از سرگيري اجراي پروژه هاي احياي درياچه اروميه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/از سرگيري اجراي پروژه هاي احياي درياچه اروميه/ از سرگيري اجراي پروژه هاي احياي درياچه اروميه http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jan 2020 13:20:31 اقتدار مرزي سرمايه توسعه در آذربايجان‌غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اقتدار مرزي سرمايه توسعه در آذربايجان‌غربي/ اقتدار مرزي سرمايه توسعه در آذربايجان‌غربي http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jan 2020 13:20:09 متکديان در آذربايجان غربي جمع آوري و ساماندهي شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/متکديان در آذربايجان غربي جمع آوري و ساماندهي شوند/ متکديان در آذربايجان غربي جمع آوري و ساماندهي شوند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jan 2020 13:17:23 طرح احياي درياچه اروميه با جدّيت تا احياي کامل ادامه مي يابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/طرح احياي درياچه اروميه با جدّيت تا احياي کامل ادامه مي يابد/ طرح احياي درياچه اروميه با جدّيت تا احياي کامل ادامه مي يابد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jan 2020 13:16:58 خون پاک شهید سلیمانی انقلاب اسلامی و مقاومت را در جهان بیمه کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/خون پاک شهید سلیمانی انقلاب اسلامی و مقاومت را در جهان بیمه کرد/ خون پاک شهید سلیمانی انقلاب اسلامی و مقاومت را در جهان بیمه کرد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jan 2020 11:59:52 آغاز ثبت نام از داوطلبین دانشگاهی در ارومیه برای انتقام خون سردار بزرگ اسلام http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آغاز ثبت نام از داوطلبین دانشگاهی در ارومیه برای انتقام خون سردار بزرگ اسلام/ آغاز ثبت نام از داوطلبین دانشگاهی در ارومیه برای انتقام خون سردار بزرگ اسلام http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jan 2020 11:52:04 تلاش برای پیداکردن بانوی کوهنورد مهابادی ادامه دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تلاش برای پیداکردن بانوی کوهنورد مهابادی ادامه دارد/ تلاش برای پیداکردن بانوی کوهنورد مهابادی ادامه دارد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2020 12:02:31 بیش از ۳۵۰۰ زندانی در آذربایجان‌غربی شاغل هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بیش از ۳۵۰۰ زندانی در آذربایجان‌غربی شاغل هستند/ بیش از ۳۵۰۰ زندانی در آذربایجان‌غربی شاغل هستند http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jan 2020 11:14:16 سرانه پرستار به تخت بیمارستانی در کشور ۱.۵ نفر کمتر از استاندارد است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سرانه پرستار به تخت بیمارستانی / سرانه پرستار به تخت بیمارستانی در کشور ۱.۵ نفر کمتر از استاندارد است http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2020 12:53:52 مرمت کاخ موزه سردار ماکو تا 10 روز آینده به اتمام می‌رسد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مرمت کاخ موزه سردار ماکو تا 10 روز آینده به اتمام می‌رسد/ مرمت کاخ موزه سردار ماکو تا 10 روز آینده به اتمام می‌رسد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2020 12:50:21 بزرگترين چالش انتخابات آتي ميزان مشارکت است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بزرگترين چالش انتخابات آتي ميزان مشارکت است/ بزرگترين چالش انتخابات آتي ميزان مشارکت است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2019 13:28:40 جان‌هايي که در سايه بي‌توجهي دولتمردان در مرزها مي‌سوزد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/جان‌هايي که در سايه بي‌توجهي دولتمردان در مرزها مي‌سوزد/ جان‌هايي که در سايه بي‌توجهي دولتمردان در مرزها مي‌سوزد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2019 13:27:43 فقرزايي در ايران از فقرزدايي پيشي گرفته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ فقرزايي در ايران از فقرزدايي پيشي گرفته است/ فقرزايي در ايران از فقرزدايي پيشي گرفته است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2019 13:25:21 ۸۲ زندانی ندامتگاه مرکزی ارومیه آزاد شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/زندانی ندامتگاه مرکزی ارومیه آزاد شدند/ ۸۲ زندانی ندامتگاه مرکزی ارومیه آزاد شدند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2019 13:08:45 کلیه راه‌های اصلی و روستایی آذربایجان غربی باز است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کلیه راه‌های اصلی و روستایی آذربایجان غربی باز است/ کلیه راه‌های اصلی و روستایی آذربایجان غربی باز است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2019 13:06:25 اتحاد ملت ایران دشمنان را مایوس کرده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اتحاد ملت ایران دشمنان را مایوس کرده است/ اتحاد ملت ایران دشمنان را مایوس کرده است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Dec 2019 11:33:28 «سفیران ایتام»؛ طرحی جدید برای حمایت از ایتام در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/«سفیران ایتام»؛ طرحی جدید برای حمایت از ایتام در آذربایجان‌غربی/ «سفیران ایتام»؛ طرحی جدید برای حمایت از ایتام در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 25 Dec 2019 11:35:18 آذربايجان‌غربي دومين استان پرتلفات کشور در روزهاي آلوده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آذربايجان‌غربي دومين استان پرتلفات کشور در روزهاي آلوده / آذربايجان‌غربي دومين استان پرتلفات کشور در روزهاي آلوده http://amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2019 11:09:24 آلودگی هوای ارومیه ارتباطی با کیفیت سوخت توزیعی ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آلودگی هوای ارومیه ارتباطی با کیفیت سوخت توزیعی ندارد/ آلودگی هوای ارومیه ارتباطی با کیفیت سوخت توزیعی ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2019 11:06:04 یکی از معاونین گمرک بازرگان بازداشت شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/یکی از معاونین گمرک بازرگان بازداشت شد/ یکی از معاونین گمرک بازرگان بازداشت شد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Dec 2019 13:25:50 دودی که به چشم مردم ارومیه می رود! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دودی که به چشم مردم ارومیه می رود/ دودی که به چشم مردم ارومیه می رود! http://amanatazarbaijan.com/ 23 Dec 2019 13:24:01 سیاسی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ سیاسی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:16 وجود قوميت‌ها در آذربايجان‌غربي فرصتي طلايي براي توسعه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وجود قوميت‌ها در آذربايجان‌غربي فرصتي طلايي براي توسعه است/ وجود قوميت‌ها در آذربايجان‌غربي فرصتي طلايي براي توسعه است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:17:26 گفتمان ‌مجلس يازدهم مبارزه با ‌‌فساد مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/گفتمان ‌مجلس يازدهم مبارزه با ‌‌فساد مي‌شود/ گفتمان ‌مجلس يازدهم مبارزه با ‌‌فساد مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:16:10 تدارک ۲۱۱۷ صندوق اخذ رای برای انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تدارک ۲۱۱۷ صندوق اخذ رای برای انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی/ تدارک ۲۱۱۷ صندوق اخذ رای برای انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 20 Feb 2020 14:19:29 ۱۲۵ مورد تخلف انتخاباتی در آذربایجان‌غربی احصا شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/۱۲۵ مورد تخلف انتخاباتی در آذربایجان‌غربی احصا شد/ ۱۲۵ مورد تخلف انتخاباتی در آذربایجان‌غربی احصا شد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2020 14:18:38 دامن زدن به مباحث قوميتي در روند برگزاري انتخابات ممنوع است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دامن زدن به مباحث قوميتي در روند برگزاري انتخابات ممنوع است/ دامن زدن به مباحث قوميتي در روند برگزاري انتخابات ممنوع است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:42:23 ۱۲کرسی مجلس به ۱۰ حوزه انتخابیه آذربایجان غربی اختصاص یافته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/۱۲کرسی مجلس به ۱۰ حوزه انتخابیه آذربایجان غربی اختصاص یافته است/ ۱۲کرسی مجلس به ۱۰ حوزه انتخابیه آذربایجان غربی اختصاص یافته است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2020 14:05:47 اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی اعلام شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی اعلام شد/ اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی اعلام شد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2020 14:24:22 داوطلبان تایید صلاحیت شده مجلس یازدهم در ارومیه به ۷۰ نفر رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/داوطلبان تایید صلاحیت شده مجلس یازدهم در ارومیه به ۷۰ نفر رسید/ داوطلبان تایید صلاحیت شده مجلس یازدهم در ارومیه به ۷۰ نفر رسید http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2020 12:40:02 قهر کردن با صندوق هاي راي به هيچ وجه به مصلحت کشور نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/قهر کردن با صندوق هاي راي به هيچ وجه به مصلحت کشور نيست/ قهر کردن با صندوق هاي راي به هيچ وجه به مصلحت کشور نيست http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2020 16:16:18 جدایی دین از سیاست از هجمه‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/جدایی دین از سیاست از هجمه‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی است/ جدایی دین از سیاست از هجمه‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2020 16:14:31 بيان مسائل قوميتي در انتخابات نشان از کوته‌فکري است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ بيان مسائل قوميتي در انتخابات نشان از کوته‌فکري است / بيان مسائل قوميتي در انتخابات نشان از کوته‌فکري است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 16:04:50 مقدمات برگزاری پرشور انتخابات در آذربایجان غربی مهیا شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مقدمات برگزاری پرشور انتخابات در آذربایجان غربی مهیا شده است/ مقدمات برگزاری پرشور انتخابات در آذربایجان غربی مهیا شده است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 14:32:12 وجود سلایق مختلف بر مشارکت مردم در انتخابات تاثیرگذار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وجود سلایق مختلف بر مشارکت مردم در انتخابات تاثیرگذار است/ وجود سلایق مختلف بر مشارکت مردم در انتخابات تاثیرگذار است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2020 11:34:05 تاکید بر برخورد جدی‌تر با تبلیغ انتخاباتی زودهنگام در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تاکید بر برخورد جدی‌تر با تبلیغ انتخاباتی زودهنگام در آذربایجان‌غربی / تاکید بر برخورد جدی‌تر با تبلیغ انتخاباتی زودهنگام در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2020 11:19:54 جلب مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو وظیفه ای همگانی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/جلب مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو وظیفه ای همگانی است/ جلب مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو وظیفه ای همگانی است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2020 14:03:03 نیروهای امنیتی ایران و ترکیه برای امنیت دو کشورتلاش می کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نیروهای امنیتی ایران و ترکیه برای امنیت دو کشورتلاش می کنند/ نیروهای امنیتی ایران و ترکیه برای امنیت دو کشورتلاش می کنند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jan 2020 11:43:23 صلاحیت کدام نمایندگان آذربایجان‌غربی برای مجلس یازدهم تایید شد؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/صلاحیت کدام نمایندگان آذربایجان‌غربی برای مجلس یازدهم تایید شد؟/ صلاحیت کدام نمایندگان آذربایجان‌غربی برای مجلس یازدهم تایید شد؟ http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2020 13:03:36 انقلابي‌گري فقط چفيه انداختن بر گردن نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/انقلابي‌گري فقط چفيه انداختن بر گردن نيست/ انقلابي‌گري فقط چفيه انداختن بر گردن نيست http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2020 14:12:33 صلاحیت ۱۳۳ نامزد انتخاباتی آذربایجان‌غربی تایید شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/صلاحیت ۱۳۳ نامزد انتخاباتی آذربایجان‌غربی تایید شد/ صلاحیت ۱۳۳ نامزد انتخاباتی آذربایجان‌غربی تایید شد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jan 2020 12:53:21 ۲۱۱۷ شعبه اخذ رأی در آذربایجان غربی برای جمع آوری آرا دایر می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/شعبه اخذ رأی در آذربایجان غربی برای جمع آوری آرا دایر می شود/ ۲۱۱۷ شعبه اخذ رأی در آذربایجان غربی برای جمع آوری آرا دایر می شود http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2020 12:37:24 مسیر مقاومت سد نمی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسیر مقاومت سد نمی شود/ مسیر مقاومت سد نمی شود http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2020 11:54:24 ساخت گرم‌خانه در ارومیه مهمترین گام در ساماندهی متکدیان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ساخت گرم‌خانه در ارومیه مهمترین گام در ساماندهی متکدیان است/ ساخت گرم‌خانه در ارومیه مهمترین گام در ساماندهی متکدیان است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2019 13:50:38 عوامل داخلی دلیل نفوذ آمریکا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/عوامل داخلی دلیل نفوذ آمریکا/ عوامل داخلی دلیل نفوذ آمریکا http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2019 13:45:22 ٣٩ شعبه مقابله با جرائم انتخاباتی در آذربایجان‌غربی فعال است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/٣٩ شعبه مقابله با جرائم انتخاباتی در آذربایجان‌غربی فعال است/ ٣٩ شعبه مقابله با جرائم انتخاباتی در آذربایجان‌غربی فعال است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Dec 2019 10:35:50 مردم باید با بصیرت و آگاهی نماینده صالح را انتخاب کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مردم باید با بصیرت و آگاهی نماینده صالح را انتخاب کنند/ مردم باید با بصیرت و آگاهی نماینده صالح را انتخاب کنند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Dec 2019 11:40:10 تایید یا رد صلاحیت داوطلبان مجلس با لابی‌گری و رایزنی، تهمت به شورای نگهبان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تایید یا رد صلاحیت داوطلبان مجلس با لابی‌گری و رایزنی، تهمت به شورای نگهبان است/ تایید یا رد صلاحیت داوطلبان مجلس با لابی‌گری و رایزنی، تهمت به شورای نگهبان است http://amanatazarbaijan.com/ 25 Dec 2019 11:31:37 صلاحیت ۹۲ درصد داوطلبان مجلس یازدهم در ارومیه تایید شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/صلاحیت ۹۲ درصد داوطلبان مجلس یازدهم در ارومیه تایید شد / صلاحیت ۹۲ درصد داوطلبان مجلس یازدهم در ارومیه تایید شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2019 11:10:07 اعضای هیئت نظارت بر انتخابات پایبند قانون باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اعضای هیئت نظارت بر انتخابات پایبند قانون باشند/ اعضای هیئت نظارت بر انتخابات پایبند قانون باشند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2019 12:19:06 مردم اجازه سوءاستفاده به دشمنان را در موضوع بنزین نمی‌دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مردم اجازه سوءاستفاده به دشمنان را در موضوع بنزین نمی‌دهند/ مردم اجازه سوءاستفاده به دشمنان را در موضوع بنزین نمی‌دهند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Nov 2019 15:25:47 استکبارستیزی گفتمان عمومی ایران است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استکبارستیزی گفتمان عمومی ایران است/ استکبارستیزی گفتمان عمومی ایران است http://amanatazarbaijan.com/ 04 Nov 2019 16:22:48 فرمانداران زمينه حضور سلايق مختلف سياسي را در انتخابات فراهم کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرمانداران زمينه حضور سلايق مختلف سياسي را در انتخابات فراهم کنند/ فرمانداران زمينه حضور سلايق مختلف سياسي را در انتخابات فراهم کنند http://amanatazarbaijan.com/ 21 Oct 2019 15:36:39 داوطلبان مجلس يازدهم تقسيمات کشوري را دست‌آويز تبليغاتي قرار ندهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/داوطلبان مجلس يازدهم تقسيمات کشوري را دست‌آويز تبليغاتي قرار ندهند/ داوطلبان مجلس يازدهم تقسيمات کشوري را دست‌آويز تبليغاتي قرار ندهند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2019 14:45:12 طرح تشکيل استان جديد به مرکزيت خوي منتفي شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/طرح تشکيل استان جديد به مرکزيت خوي منتفي شد/ طرح تشکيل استان جديد به مرکزيت خوي منتفي شد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:31:07 نمایندگان مردم آذربایجان غربی مخالف تشکیل استان مرزی با مرکزیت خوی هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نمایندگان مردم آذربایجان غربی مخالف تشکیل استان مرزی با مرکزیت خوی هستند/ نمایندگان مردم آذربایجان غربی مخالف تشکیل استان مرزی با مرکزیت خوی هستند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Aug 2019 10:34:29 بدنبال ايجاد آرامش در فضاي سياسي استان هستيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ بدنبال ايجاد آرامش در فضاي سياسي استان هستيم/ بدنبال ايجاد آرامش در فضاي سياسي استان هستيم http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:11:11 اختلافات کارگری و کارفرمایی آذربایجان غربی کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اختلافات کارگری و کارفرمایی آذربایجان غربی کاهش یافت/ اختلافات کارگری و کارفرمایی آذربایجان غربی کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jul 2019 10:28:35 رصد تحرکات انتخاباتي 300 کانديداي احتمالي مجلس شوراي اسلامي در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسئول دفتر نظارت و بازرسي انتخابات استان خبرداد/ رصد تحرکات انتخاباتي 300 کانديداي احتمالي مجلس شوراي اسلامي در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2019 14:48:20 رصد تحرکات انتخاباتی ۳۰۰ کاندیدای احتمالی مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رصد تحرکات انتخاباتی ۳۰۰ کاندیدای احتمالی مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی/ رصد تحرکات انتخاباتی ۳۰۰ کاندیدای احتمالی مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jul 2019 14:08:20 رئیس جمهور امروز مهمان مردم آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/برای سومین بار؛/ رئیس جمهور امروز مهمان مردم آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/ 21 May 2019 12:28:14 چرا جنگ بين ايران و آمريکا بعيد است؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/چرا جنگ بين ايران و آمريکا بعيد است؟ / چرا جنگ بين ايران و آمريکا بعيد است؟ http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 13:13:58 برجام، نقطه تمام http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/برجام، نقطه تمام/ برجام، نقطه تمام http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 14:22:12 ایران و ترکیه در بالاترین سطح همکاری قرار دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ایران و ترکیه در بالاترین سطح همکاری قرار دارند/ ایران و ترکیه در بالاترین سطح همکاری قرار دارند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Apr 2019 13:10:54 دشمنان نظام هرگز طعم پیروزی و سلطه بر ملت ایران را نخواهند چشید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دشمنان نظام هرگز طعم پیروزی و سلطه بر ملت ایران را نخواهند چشید/ دشمنان نظام هرگز طعم پیروزی و سلطه بر ملت ایران را نخواهند چشید http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2019 12:00:14 جوانان مقابل عملیات روانی دشمن هوشیار باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/جوانان مقابل عملیات روانی دشمن هوشیار باشند/ جوانان مقابل عملیات روانی دشمن هوشیار باشند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:27:06 ضرورت تقويت بودجه دفاعي استان آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي مطرح کرد/ ضرورت تقويت بودجه دفاعي استان آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:25:28 باید علیه توطئه های دشمن هوشیار باشیم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/باید علیه توطئه های دشمن هوشیار باشیم/ باید علیه توطئه های دشمن هوشیار باشیم http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jan 2019 13:00:53 برنامه ای برای تغییر فرمانداران تا پایان سال وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/برنامه ای برای تغییر فرمانداران تا پایان سال وجود ندارد/ برنامه ای برای تغییر فرمانداران تا پایان سال وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jan 2019 13:13:01 استاني‌شدن انتخابات در کش و قوس واکنش‌ها به مجلس يازدهم نرسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاني‌شدن انتخابات در کش و قوس واکنش‌ها به مجلس يازدهم نرسيد/ استاني‌شدن انتخابات در کش و قوس واکنش‌ها به مجلس يازدهم نرسيد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:51:48 سال آينده را پر حادثه نشان ندهيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم مياندوآب و تکاب در مجلس شوراي اسلامي/ سال آينده را پر حادثه نشان ندهيد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:16:54 آذربایجان غربی آماده توسعه روابط با جمهوری آذربایجان در بخش های مختلف است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آذربایجان غربی آماده توسعه روابط با جمهوری آذربایجان در بخش های مختلف است/ آذربایجان غربی آماده توسعه روابط با جمهوری آذربایجان در بخش های مختلف است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2018 11:04:56 5 سال اخیر دوره طلایی مراودات ایران و آذربایجان بوده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دوره طلایی مراودات ایران و آذربایجان / 5 سال اخیر دوره طلایی مراودات ایران و آذربایجان بوده است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2018 11:02:17 تفرقه از مهمترین عوامل نابودی جامعه اسلامی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تفرقه از مهمترین عوامل نابودی جامعه اسلامی است/ تفرقه از مهمترین عوامل نابودی جامعه اسلامی است http://amanatazarbaijan.com/ 06 Dec 2018 12:30:42 سفر روحانی به آذربایجان غربی به تعویق افتاد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/برای سومین بار متوالی/ سفر روحانی به آذربایجان غربی به تعویق افتاد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2018 14:56:18 باید تهدیدات نرم دشمن شناسایی و با آنها مقابله شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/باید تهدیدات نرم دشمن شناسایی و با آنها مقابله شود/ باید تهدیدات نرم دشمن شناسایی و با آنها مقابله شود http://amanatazarbaijan.com/ 01 Nov 2018 12:49:18 رئیس جمهور آبان‌ماه امسال به آذربایجان غربی سفر می‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئیس جمهور آبان‌ماه امسال به آذربایجان غربی سفر می‌کند/ رئیس جمهور آبان‌ماه امسال به آذربایجان غربی سفر می‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 15:11:34 توپ سرگرداني به نام اف اي تي اف http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/توپ سرگرداني به نام اف اي تي اف/ توپ سرگرداني به نام اف اي تي اف http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 14:06:47 ايران به خودکفايي صددرصدي در توليد انواع سانتريفيوژها رسيده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دستيار ويژه رئيس سازمان انرژي اتمي در اروميه/ ايران به خودکفايي صددرصدي در توليد انواع سانتريفيوژها رسيده است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:41:05 نظر نمایندگان ارومیه در مورد لایحه CFT http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نظر نمایندگان ارومیه در مورد لایحه / نظر نمایندگان ارومیه در مورد لایحه CFT http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:44:25 رفتن رئيس جمهوري به مجلس به اقتدار دولت آسيب مي زند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رفتن رئيس جمهوري به مجلس به اقتدار دولت آسيب مي زند/ رفتن رئيس جمهوري به مجلس به اقتدار دولت آسيب مي زند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2018 14:40:22 نوبخت به ارومیه سفر می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نوبخت به ارومیه سفر می کند/ نوبخت به ارومیه سفر می کند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 14:16:37 اگر فساد در کشور وجود دارد تقصير خودمان است يا مقصريم يا شريکيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وزير کشوردر اروميه/ اگر فساد در کشور وجود دارد تقصير خودمان است يا مقصريم يا شريکيم http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 10:54:14 ظرفيت بسيج مردمي امتحان خود را در مقابله با داعش پس داد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ظرفيت بسيج مردمي امتحان خود را در مقابله با داعش پس داد/ ظرفيت بسيج مردمي امتحان خود را در مقابله با داعش پس داد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 15:37:59 مرحوم حسني هدايت گر جريان هاي انقلابي مردم آذربايجان بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم آذربايجان شرقي درمجلس خبرگان رهبري/ مرحوم حسني هدايت گر جريان هاي انقلابي مردم آذربايجان بود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 14:11:24 شخصیت های بزرگ ایران اسلامی قربانی تروریسم آمریکایی شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئیس تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی/ شخصیت های بزرگ ایران اسلامی قربانی تروریسم آمریکایی شدند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jun 2018 12:12:05 دولتی‌ها از برجام قطع امید کنند؛ آمریکا کشوری قابل اعتماد نیست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولتی‌ها از برجام قطع امید کنند؛ آمریکا کشوری قابل اعتماد نیست / دولتی‌ها از برجام قطع امید کنند؛ آمریکا کشوری قابل اعتماد نیست http://amanatazarbaijan.com/ 15 May 2018 11:12:27 ترکیه با احداث سد در مسیر آب‌های بین‌المللی به حقوق ایران تجاوز می‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ترکیه با احداث سد در مسیر آب‌های بین‌المللی به حقوق ایران تجاوز می‌کند/ ترکیه با احداث سد در مسیر آب‌های بین‌المللی به حقوق ایران تجاوز می‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2018 12:23:16 اعتبارات ویژه ای برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/معاون رئیس جمهوردر ارومیه/ اعتبارات ویژه ای برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2018 13:16:13 فساد مديريتي سبب بدبيني مردم به انقلاب مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فساد مديريتي سبب بدبيني مردم به انقلاب مي‌شود/ فساد مديريتي سبب بدبيني مردم به انقلاب مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2018 15:21:26 جمهوری اسلامی ایران جزیره ثبات منطقه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال غرب ارتش/ جمهوری اسلامی ایران جزیره ثبات منطقه است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2018 14:56:42 اراده قاطع نمایندگان ضمانت اجرایی طرح اعاده اموال نامشروع باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ اراده قاطع نمایندگان ضمانت اجرایی طرح اعاده اموال نامشروع باشد/ اراده قاطع نمایندگان ضمانت اجرایی طرح اعاده اموال نامشروع باشد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Mar 2018 09:56:16 ضرورت برخورد قاطعانه با افرادي که احساسات قومي را تحريک مي کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ضرورت برخورد قاطعانه با افرادي که احساسات قومي را تحريک مي کنند/ ضرورت برخورد قاطعانه با افرادي که احساسات قومي را تحريک مي کنند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2018 09:19:09 ضرورت برخود با افرادی که احساسات قومی را تحریک را تهدید می کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار آذربایجان غربی خواستار شد/ ضرورت برخود با افرادی که احساسات قومی را تحریک را تهدید می کنند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Feb 2018 11:37:00 باید با تخلفات بخش اقتصادی به صورت هوشمندانه برخورد کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/باید-با-تخلفات-بخش-اقتصادی-به-صورت-هوشمندانه-برخورد-کرد/ باید با تخلفات بخش اقتصادی به صورت هوشمندانه برخورد کرد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Feb 2018 11:29:35 انقلابيون‌ دلشان خون مي‌شود که مشکلات را در نظام اسلامي مي‌بينند‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/سيدعلي خميني/ انقلابيون‌ دلشان خون مي‌شود که مشکلات را در نظام اسلامي مي‌بينند‌ http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2018 14:03:12 دولت‌مردان از برجام نتیجه خوبی کسب نکردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولت‌مردان از برجام نتیجه خوبی کسب نکردند / دولت‌مردان از برجام نتیجه خوبی کسب نکردند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2018 15:55:44 دی ماه پایان انتظار 15 ساله برای افتتاح قطار ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دی ماه پایان انتظار 15 ساله برای افتتاح قطار ارومیه/ دی ماه پایان انتظار 15 ساله برای افتتاح قطار ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jan 2018 14:36:05 حساب مطالبات مردمی از اغتشاشگران جدا شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی/ حساب مطالبات مردمی از اغتشاشگران جدا شود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jan 2018 14:31:54 موج‌سواری «اغتشاش‌گران» بر مطالبات ‌بحق مردم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/موج‌سواری «اغتشاش‌گران» بر مطالبات ‌بحق مردم / موج‌سواری «اغتشاش‌گران» بر مطالبات ‌بحق مردم http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2018 18:44:00 غبار فراموشی، حماسه 9 دی را در برنمی‌گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری/ غبار فراموشی، حماسه 9 دی را در برنمی‌گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Dec 2017 11:27:43 روحاني و ارايه بودجه‌اي واقعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/روحاني و ارايه بودجه‌اي واقعي / روحاني و ارايه بودجه‌اي واقعي http://amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2017 12:41:31 تروريست‌هاي چالدران به سزاي عملشان خواهند رسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرمانده مرزباني کشور در مراسم تشييع شهدا مرزبان/ تروريست‌هاي چالدران به سزاي عملشان خواهند رسيد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2017 12:57:02 استاندار جديد از نيروهاي بومي استفاده کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار-جديد-از-نيروهاي-بومي-استفاده-کند/ استاندار جديد از نيروهاي بومي استفاده کند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2017 12:44:31 دولت دوازدهم نواقص استانهای کمتر توسعه یافته را رفع می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وزیر کشوردر ارومیه/ دولت دوازدهم نواقص استانهای کمتر توسعه یافته را رفع می کند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2017 20:04:38 بزودی بستر های سرمایه گذاری خارجی در آذربایجان غربی فراهم می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار جدید آذربایجان غربی/ بزودی بستر های سرمایه گذاری خارجی در آذربایجان غربی فراهم می شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2017 20:01:56 نخستين سالگرد پيروزي بزرگ دمکراسي ترکيه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نخستين سالگرد پيروزي بزرگ دمکراسي ترکيه/ نخستين سالگرد پيروزي بزرگ دمکراسي ترکيه http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2017 12:37:36 بهبود وضعيت اقتصادي مهمترين خواسته مردم از رئيس جمهور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/بهبود وضعيت اقتصادي مهمترين خواسته مردم از رئيس جمهور/ بهبود وضعيت اقتصادي مهمترين خواسته مردم از رئيس جمهور http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2017 14:53:35 نه خيلي دور، نه خيلي نزديک http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نه خيلي دور، نه خيلي نزديک/ نه خيلي دور، نه خيلي نزديک http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2017 17:23:48 قوميت گرايي در آذربايجان غربي رو به افزايش است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم آذربايجان غربي در مجلس خبرگان رهبري/ قوميت گرايي در آذربايجان غربي رو به افزايش است http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2017 09:25:29 دولت حتي نخبگان سياسي و کارشناسان را در جريان مسائل قرار نمي دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس شوراي جبهه پايداري استان/ دولت حتي نخبگان سياسي و کارشناسان را در جريان مسائل قرار نمي دهد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2016 12:11:18 عده اي به دنبال تخريب دولت هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس سازمان امور اداري و استخدام کشوردر اروميه/ عده اي به دنبال تخريب دولت هستند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Sep 2016 11:55:19 حساسيت مناطق مرزي و امنيت ملي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/حساسيت مناطق مرزي و امنيت ملي/ حساسيت مناطق مرزي و امنيت ملي http://amanatazarbaijan.com/ 15 Aug 2016 12:47:54 فتح قله‌هاي امنيت در شمال‌غرب با نابودي سراب مديا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ فتح قله‌هاي امنيت در شمال‌غرب با نابودي سراب مديا/ فتح قله‌هاي امنيت در شمال‌غرب با نابودي سراب مديا http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jul 2016 12:28:54 خميني‌ها بعد از امام خميني چه مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/خميني‌ها بعد از امام خميني چه مي‌کنند/ خميني‌ها بعد از امام خميني چه مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2016 13:14:58 آذربايجان غربي واميد به تدبيري که به ثمر بنشيند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آذربايجان غربي واميد به تدبيري که به ثمر بنشيند/ آذربايجان غربي واميد به تدبيري که به ثمر بنشيند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2016 13:13:15 سالِ 94 سال پرهياهوي مجلس http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/سالِ 94 سال پرهياهوي مجلس/ سالِ 94 سال پرهياهوي مجلس http://amanatazarbaijan.com/ 10 Apr 2016 23:45:43 مشارکت 65.5درصد مردم استان در انتخابات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس ستاد انتخابات آذربايجان غربي خبر داد/ مشارکت 65.5درصد مردم استان در انتخابات http://amanatazarbaijan.com/ 29 Feb 2016 12:48:29 کانديداها مباحث قوميتي را برجسته نکنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرماندار اروميه/ کانديداها مباحث قوميتي را برجسته نکنند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2016 13:17:24 جامعه را به سمت مشارکت حداکثري در انتخابات سوق دهيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار آذربايجان غربي/ جامعه را به سمت مشارکت حداکثري در انتخابات سوق دهيم http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2016 23:19:50 صلاحيت 156 داوطلب نمايندگي مجلس در آذربايجان¬غربي تاييد شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسئول هيات نظارت بر انتخابات استان/ صلاحيت 156 داوطلب نمايندگي مجلس در آذربايجان¬غربي تاييد شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2016 23:11:19 مراقب ويروس تخريب در فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي اروميه باشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مراقب ويروس تخريب در فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي اروميه باشيم/ مراقب ويروس تخريب در فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي اروميه باشيم http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2016 23:16:51 9 دی شکوه میثاق مردم با ولایت و تجدید پیوند امت با ارزشهای والای اسلامی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/درمصاحبه با رضا منصرف مدیر مسوول آوای ماکو و مدرس دانشگاه شد/ 9 دی شکوه میثاق مردم با ولایت و تجدید پیوند امت با ارزشهای والای اسلامی http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2015 19:53:43