دین و اندیشه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ دین و اندیشه http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2014 12:28:22 رسانه‌ها در ميدان تبيين به صورت جهادي وارد شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رسانه‌ها در ميدان تبيين به صورت جهادي وارد شوند/ رسانه‌ها در ميدان تبيين به صورت جهادي وارد شوند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Dec 2022 15:08:25 واقعا خداوند علت آفرينش است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/واقعا خداوند علت آفرينش است/ واقعا خداوند علت آفرينش است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Dec 2022 15:08:03 آيا آزادي در برابر عدالت است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا آزادي در برابر عدالت است/ آيا آزادي در برابر عدالت است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Nov 2022 14:31:36 برگ برنده متدينين در برابر سکولارها چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/برگ برنده متدينين در برابر سکولارها چيست/ برگ برنده متدينين در برابر سکولارها چيست http://amanatazarbaijan.com/ 21 Nov 2022 13:41:24 تفاوت عدالت در گفتمان انقلاب با عدالت در انديشه غرب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تفاوت عدالت در گفتمان انقلاب با عدالت در انديشه غرب/ تفاوت عدالت در گفتمان انقلاب با عدالت در انديشه غرب http://amanatazarbaijan.com/ 21 Nov 2022 13:40:47 قشري‌گرايي در گفتمان ديني حاکم شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/قشري‌گرايي در گفتمان ديني حاکم شده است / قشري‌گرايي در گفتمان ديني حاکم شده است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Nov 2022 14:05:27 از نظر اسلام، اخلاق با سياست چه نسبتي دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/از نظر اسلام، اخلاق با سياست چه نسبتي دارد / از نظر اسلام، اخلاق با سياست چه نسبتي دارد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Nov 2022 15:41:14 مشارکت سياسي در نظام اسلامي چگونه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مشارکت سياسي در نظام اسلامي چگونه است/ مشارکت سياسي در نظام اسلامي چگونه است http://amanatazarbaijan.com/ 31 Oct 2022 13:41:56 مهدويت با همه ابعاد اعتقادي و ديني ما گره خورده و ارتباط دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مهدويت با همه ابعاد اعتقادي و ديني ما گره خورده و ارتباط دارد/ مهدويت با همه ابعاد اعتقادي و ديني ما گره خورده و ارتباط دارد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Oct 2022 13:41:17 قانون حجاب؛ از فريضه تا حکم قانوني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/قانون حجاب؛ از فريضه تا حکم قانوني/ قانون حجاب؛ از فريضه تا حکم قانوني http://amanatazarbaijan.com/ 24 Oct 2022 13:36:36 لزوم ترويج فرهنگ ايثار و شهادت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/لزوم ترويج فرهنگ ايثار و شهادت/ لزوم ترويج فرهنگ ايثار و شهادت http://amanatazarbaijan.com/ 24 Oct 2022 13:35:56 هدف انبيا اين بود که زمينه انتخاب و آزمايش انسان را فراهم کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/هدف انبيا اين بود که زمينه انتخاب و آزمايش انسان را فراهم کنند/ هدف انبيا اين بود که زمينه انتخاب و آزمايش انسان را فراهم کنند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Oct 2022 13:56:39 اهمیت وحدت در جوامع اسلامی به نسل جوان به درستی تبیین شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اهمیت وحدت در جوامع اسلامی به نسل جوان به درستی تبیین شود/ اهمیت وحدت در جوامع اسلامی به نسل جوان به درستی تبیین شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Oct 2022 13:16:54 آيا در بين ائمه (ع) فقط امام حسن(ع) بخشنده و کريم بوده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ بخشنده و کريم بوده است / آيا در بين ائمه (ع) فقط امام حسن(ع) بخشنده و کريم بوده است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2022 12:35:38 وقف جمعي؛ نياز جامعه براي کاهش مشکلات اقتصادي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وقف جمعي؛ نياز جامعه براي کاهش مشکلات اقتصادي/ وقف جمعي؛ نياز جامعه براي کاهش مشکلات اقتصادي http://amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2022 12:34:37 با قانون حجاب در ايران چه بايد کرد؟ سه راه پيش روست... http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/با قانون حجاب در ايران چه بايد کرد؟ سه راه پيش روست/ با قانون حجاب در ايران چه بايد کرد؟ سه راه پيش روست... http://amanatazarbaijan.com/ 26 Sep 2022 01:22:51 با قانون حجاب در ايران چه بايد کرد؟ سه راه پيش روست... http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/با قانون حجاب در ايران چه بايد کرد سه راه پيش روست/ با قانون حجاب در ايران چه بايد کرد؟ سه راه پيش روست... http://amanatazarbaijan.com/ 26 Sep 2022 01:16:31 صراط مستقيم چگونه نصيب ما مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/صراط مستقيم چگونه نصيب ما مي‌شود/ صراط مستقيم چگونه نصيب ما مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 19 Sep 2022 13:41:39 تثبيت امنيت مرزي مهمترين مقدمه تردد زائران حسيني از مرز تمرچين است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تثبيت امنيت مرزي مهمترين مقدمه تردد زائران حسيني از مرز تمرچين است/ تثبيت امنيت مرزي مهمترين مقدمه تردد زائران حسيني از مرز تمرچين است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Sep 2022 13:47:37 مديران به موضوع راهيان نور توجه ويژه داشته باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مديران به موضوع راهيان نور توجه ويژه داشته باشند/ مديران به موضوع راهيان نور توجه ويژه داشته باشند http://amanatazarbaijan.com/ 12 Sep 2022 13:46:53 انقلاب را بايد از روي خواص آن شناخت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/انقلاب را بايد از روي خواص آن شناخت/ انقلاب را بايد از روي خواص آن شناخت http://amanatazarbaijan.com/ 12 Sep 2022 13:46:15 اصل کار مساجد تربيت نيروي انقلابي و اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اصل کار مساجد تربيت نيروي انقلابي و اسلامي است/ اصل کار مساجد تربيت نيروي انقلابي و اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/ 06 Sep 2022 08:26:42 مرز هدايت و گمراهي در کربلا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مرز هدايت و گمراهي در کربلا/ مرز هدايت و گمراهي در کربلا http://amanatazarbaijan.com/ 06 Sep 2022 08:26:16 چرا همه مردم با شنيدن آيات قرآن هدايت نمي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا همه مردم با شنيدن آيات قرآن هدايت نمي‌شوند / چرا همه مردم با شنيدن آيات قرآن هدايت نمي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 29 Aug 2022 12:09:54 بسيج،مساجد و کارکردهاي متقابل http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بسيج،مساجد و کارکردهاي متقابل / بسيج،مساجد و کارکردهاي متقابل http://amanatazarbaijan.com/ 29 Aug 2022 12:09:04 ۲۴۵ میلیارد تومان اعتبار به ۸ شهرستان در آذربایجان غربی پرداخت شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/۲۴۵ میلیارد تومان اعتبار به ۸ شهرستان در آذربایجان غربی پرداخت شد/ ۲۴۵ میلیارد تومان اعتبار به ۸ شهرستان در آذربایجان غربی پرداخت شد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Aug 2022 12:19:44 قيام امام حسين (ع)؛ قاعده يا استثنا يا قاعده استثنايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/قيام امام حسين عليه السلام قاعده يا استثنا يا قاعده استثنايي/ قيام امام حسين (ع)؛ قاعده يا استثنا يا قاعده استثنايي http://amanatazarbaijan.com/ 22 Aug 2022 12:14:12 انقلاب اسلامي مروج سبک زندگي عاشورايي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/انقلاب اسلامي مروج سبک زندگي عاشورايي است/ انقلاب اسلامي مروج سبک زندگي عاشورايي است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Aug 2022 20:28:00 امام حسين (ع) چگونه از تمدن پاياني خبر دادند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امام حسين چگونه از تمدن پاياني خبر دادند / امام حسين (ع) چگونه از تمدن پاياني خبر دادند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Aug 2022 13:00:44 25 موکب آذربايجان‌ غربي براي اربعين حسيني مجوز فعاليت گرفتند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ اربعين حسيني مجوز فعاليت گرفتند/ 25 موکب آذربايجان‌ غربي براي اربعين حسيني مجوز فعاليت گرفتند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Aug 2022 13:00:13 مبـاهـلـه ، يک يادگـار يک افتخـار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مبـاهـلـه ، يک يادگـار يک افتخـار/ مبـاهـلـه ، يک يادگـار يک افتخـار http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jul 2022 20:31:55 مواجهه با بدحجابي، چگونه؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مواجهه با بدحجابي، چگونه؟/ مواجهه با بدحجابي، چگونه؟ http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jul 2022 20:31:18 طرح ملی تلاوت قرآن کریم شباب الرضا(ع) اجرا می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/برای نخستین بار در آذربایجان غربی؛/ طرح ملی تلاوت قرآن کریم شباب الرضا(ع) اجرا می شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2022 10:10:01 تهديد متاورس براي دينداري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تهديد متاورس براي دينداري/ تهديد متاورس براي دينداري http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jul 2022 14:41:13 آيين نماز جمعه ظرفيتي مغتنم براي بيان مطالبات مردمي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيين نماز جمعه ظرفيتي مغتنم براي بيان مطالبات مردمي است/ آيين نماز جمعه ظرفيتي مغتنم براي بيان مطالبات مردمي است http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jul 2022 14:29:26 دو نعمتي که شکر بر آنها ما را به مقام قرب مي‌رساند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دو نعمتي که شکر بر آنها ما را به مقام قرب مي‌رساند / دو نعمتي که شکر بر آنها ما را به مقام قرب مي‌رساند http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jul 2022 14:26:04 شرط قبول‌شدن حج و زيارت اهل‌بيت(ع) چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/شرط قبول‌شدن حج و زيارت اهل‌بيت چيست/ شرط قبول‌شدن حج و زيارت اهل‌بيت(ع) چيست http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jul 2022 14:25:21 طرح جامع عفاف و حجاب ويژه ادارات آذربايجان غربي اجرا مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/طرح جامع عفاف و حجاب ويژه ادارات آذربايجان غربي اجرا مي‌شود / طرح جامع عفاف و حجاب ويژه ادارات آذربايجان غربي اجرا مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jun 2022 11:32:45 اولین زائران آذربایجان‌غربی ۹ تیرماه عازم حج می‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اولین زائران آذربایجان‌غربی ۹ تیرماه عازم حج می‌شوند/ اولین زائران آذربایجان‌غربی ۹ تیرماه عازم حج می‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2022 10:01:19 مديريت خشم به منزله پاسداشت ايمان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مديريت خشم به منزله پاسداشت ايمان / مديريت خشم به منزله پاسداشت ايمان http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jun 2022 13:21:30 از در و ديوار حرم امام رضا(ع) رأفت مي‌بارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/از در و ديوار حرم امام رضارأفت مي‌بارد/ از در و ديوار حرم امام رضا(ع) رأفت مي‌بارد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2022 13:08:06 تشابه قرآن و متون ديني ايران پيش از اسلام نشانه چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تشابه قرآن و متون ديني ايران پيش از اسلام نشانه چيست/ تشابه قرآن و متون ديني ايران پيش از اسلام نشانه چيست http://amanatazarbaijan.com/ 30 May 2022 12:52:17 چرا خوب و بد گرفتار بلا مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا خوب و بد گرفتار بلا مي‌شوند/ چرا خوب و بد گرفتار بلا مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 30 May 2022 12:51:36 عواملي که انسان را به عمل اخلاقي دعوت مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ عواملي که انسان را به عمل اخلاقي دعوت مي‌کند/ عواملي که انسان را به عمل اخلاقي دعوت مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 23 May 2022 16:13:09 آثار شوم بازگويي گناه خود و ديگري در جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آثار شوم بازگويي گناه خود و ديگري در جامعه/ آثار شوم بازگويي گناه خود و ديگري در جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 16 May 2022 14:46:47 انديشه تخريب بقيع؛ از امويت تا وهابيت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/انديشه تخريب بقيع؛ از امويت تا وهابيت / انديشه تخريب بقيع؛ از امويت تا وهابيت http://amanatazarbaijan.com/ 16 May 2022 14:46:05 آيا همه انسان‌ها وارد جهنم خواهند شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا همه انسان‌ها وارد جهنم خواهند شد / آيا همه انسان‌ها وارد جهنم خواهند شد http://amanatazarbaijan.com/ 09 May 2022 14:56:38 چرا نبايد زندگي پس از زندگي را ببينيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا نبايد زندگي پس از زندگي را ببينيم/ چرا نبايد زندگي پس از زندگي را ببينيم http://amanatazarbaijan.com/ 09 May 2022 14:55:28 فتح مکه؛ پاياني بر تحجر و واپس‌گرايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فتح مکه؛ پاياني بر تحجر و واپس‌گرايي/ فتح مکه؛ پاياني بر تحجر و واپس‌گرايي http://amanatazarbaijan.com/ 25 Apr 2022 13:43:28 آيا مرگ انديشي سبب افسردگي مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا مرگ انديشي سبب افسردگي مي شود/ آيا مرگ انديشي سبب افسردگي مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 25 Apr 2022 13:42:54 جامعه جوان ما هرگز دين ستيز نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جامعه جوان ما هرگز دين ستيز نيست/ جامعه جوان ما هرگز دين ستيز نيست http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2022 11:37:47 خلأ معنويت در عصر مدرن، زمينه ظهور عرفان‌هاي کاذب را فراهم کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/خلأ معنويت در عصر مدرن، زمينه ظهور عرفان‌هاي کاذب را فراهم کرد/ خلأ معنويت در عصر مدرن، زمينه ظهور عرفان‌هاي کاذب را فراهم کرد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Apr 2022 12:31:44 رمضان ماه بندگي و ترميم سبک زندگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رمضان ماه بندگي و ترميم سبک زندگي/ رمضان ماه بندگي و ترميم سبک زندگي http://amanatazarbaijan.com/ 11 Apr 2022 12:31:17 انقلاب اسلامي گذرگاه بعثت نبوي تا عصر ظهور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/انقلاب اسلامي گذرگاه بعثت نبوي تا عصر ظهور/ انقلاب اسلامي گذرگاه بعثت نبوي تا عصر ظهور http://amanatazarbaijan.com/ 07 Mar 2022 12:42:10 نگاه ما به دين بوي ايدئولوژيک گرفته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نگاه ما به دين بوي ايدئولوژيک گرفته است/ نگاه ما به دين بوي ايدئولوژيک گرفته است http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2022 12:28:11 مبعث در نگاه عترت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مبعث در نگاه عترت/ مبعث در نگاه عترت http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2022 12:27:37 عکس العمل انسان در بلا چگونه بايد باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/عکس العمل انسان در بلا چگونه بايد باشد/ عکس العمل انسان در بلا چگونه بايد باشد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Feb 2022 11:32:55 آزادي بيان از ويژگي‌هاي مکتب اسلام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آزادي بيان از ويژگي‌هاي مکتب اسلام است/ آزادي بيان از ويژگي‌هاي مکتب اسلام است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Feb 2022 11:32:11 انقلاب اسلامي نقطه عطفي در تحولات تاريخي ديروز و فرداي بشر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/انقلاب اسلامي نقطه عطفي در تحولات تاريخي ديروز و فرداي بشر/ انقلاب اسلامي نقطه عطفي در تحولات تاريخي ديروز و فرداي بشر http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2022 13:41:04 آيا خاستگاه انقلاب اسلامي ريشه در قرآن و روايات دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا خاستگاه انقلاب اسلامي ريشه در قرآن و روايات دارد/ آيا خاستگاه انقلاب اسلامي ريشه در قرآن و روايات دارد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2022 03:20:48 بصيرت، دشمن شناسي و مطالبه گري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بصيرت، دشمن شناسي و مطالبه گري/ بصيرت، دشمن شناسي و مطالبه گري http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jan 2022 12:05:40 کمک مومنانه تجلي ارزش هاي اسلامي - ايراني در بحران کرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/کمک مومنانه تجلي ارزش هاي اسلامي ايراني در بحران کرونا/ کمک مومنانه تجلي ارزش هاي اسلامي - ايراني در بحران کرونا http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jan 2022 11:43:36 آيا دينداري در فضاي سايبر امکان‌پذير است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا دينداري در فضاي سايبر امکان‌پذير است/ آيا دينداري در فضاي سايبر امکان‌پذير است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jan 2022 11:43:01 بي‌خبري از "ذات‌گرايي جديد" و لطمات بسيار بالاي آن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بي‌خبري از ذات‌گرايي جديد و لطمات بسيار بالاي آن/ بي‌خبري از "ذات‌گرايي جديد" و لطمات بسيار بالاي آن http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jan 2022 13:41:08 دايره حجاب را نبايد به نوع خاصي از حجاب ظاهري محدود کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دايره حجاب را نبايد به نوع خاصي از حجاب ظاهري محدود کرد / دايره حجاب را نبايد به نوع خاصي از حجاب ظاهري محدود کرد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jan 2022 13:40:46 بي‌تدبيري برخي مسئولان دشمن را گستاخ‌تر مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بي‌تدبيري برخي مسئولان دشمن را گستاخ‌تر مي‌کند/ بي‌تدبيري برخي مسئولان دشمن را گستاخ‌تر مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jan 2022 12:57:29 حُقه جديد بهائيت براي بهائي‌‌سازي خانواده‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حُقه جديد بهائيت براي بهائي‌‌سازي خانواده‌ها/ حُقه جديد بهائيت براي بهائي‌‌سازي خانواده‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jan 2022 12:56:30 متاورس چيست و چه تاثيري بر دينداري دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/متاورس چيست و چه تاثيري بر دينداري دارد/ متاورس چيست و چه تاثيري بر دينداري دارد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jan 2022 12:56:03 پنجره واحد اقتصادی در آذربایجان غربی راه اندازی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/پنجره واحد اقتصادی در آذربایجان غربی راه اندازی شود/ پنجره واحد اقتصادی در آذربایجان غربی راه اندازی شود http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2022 19:06:29 هیئت های مذهبی با بصیرت در برابر توطئه های دشمنان ایستاده اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/هیئت های مذهبی با بصیرت در برابر توطئه های دشمنان ایستاده اند/ هیئت های مذهبی با بصیرت در برابر توطئه های دشمنان ایستاده اند http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2022 10:49:07 مشاوران مدارس در دوران کرونا چه کردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مشاوران مدارس در دوران کرونا چه کردند/ مشاوران مدارس در دوران کرونا چه کردند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2021 14:18:21 تناقضات رفتاري مدعيان دين‌داري علت بدبيني مردم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تناقضات رفتاري مدعيان دين‌داري علت بدبيني مردم است/ تناقضات رفتاري مدعيان دين‌داري علت بدبيني مردم است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2021 14:16:56 زندگی پیروان ادیان الهی در آذربایجان‌غربی مثال زدنی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/زندگی پیروان ادیان الهی در آذربایجان‌غربی مثال زدنی است/ زندگی پیروان ادیان الهی در آذربایجان‌غربی مثال زدنی است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Dec 2021 12:08:41 آسيب‌شناسي؛ نخستين گام براي تحول در علوم انساني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آسيب‌شناسي؛ نخستين گام براي تحول در علوم انساني / آسيب‌شناسي؛ نخستين گام براي تحول در علوم انساني http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2021 12:32:49 نژادپرستي جنسيتي در نگاه اسلام محکوم به شکست است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نژادپرستي جنسيتي در نگاه اسلام محکوم به شکست است / نژادپرستي جنسيتي در نگاه اسلام محکوم به شکست است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2021 12:31:29 اديان در عصر فضاي مجازي چه سرنوشتي دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اديان در عصر فضاي مجازي چه سرنوشتي دارند/ اديان در عصر فضاي مجازي چه سرنوشتي دارند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Dec 2021 12:07:52 آيا قرآن براي آينده مسلمين راهکار عملي دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا قرآن براي آينده مسلمين راهکار عملي دارد/ آيا قرآن براي آينده مسلمين راهکار عملي دارد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Dec 2021 11:04:28 آيا همه اهل کتاب بايد مسلمان شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا همه اهل کتاب بايد مسلمان شوند / آيا همه اهل کتاب بايد مسلمان شوند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Nov 2021 12:21:55 چرا دخالت‌ دولت‌ها براي بهبود وضعيت عدالت نتيجه عکس داده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا دخالت‌ دولت‌ها براي بهبود وضعيت عدالت نتيجه عکس داده است / چرا دخالت‌ دولت‌ها براي بهبود وضعيت عدالت نتيجه عکس داده است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Nov 2021 12:32:06 مسجد محوري از شعار تا واقعيت؛ مشکل کجاست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسجد محوري از شعار تا واقعيت؛ مشکل کجاست/ مسجد محوري از شعار تا واقعيت؛ مشکل کجاست http://amanatazarbaijan.com/ 08 Nov 2021 12:14:29 خصومت جبهه استکبار با انقلاب اسلامي بر سر ماهيت اين نظام عظيم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/خصومت جبهه استکبار با انقلاب اسلامي بر سر ماهيت اين نظام عظيم است/ خصومت جبهه استکبار با انقلاب اسلامي بر سر ماهيت اين نظام عظيم است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Nov 2021 12:13:46 چطور قرآن کريم هدايت انسان قرن 21 را تضمين مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چطور قرآن کريم هدايت انسان قرن 21 را تضمين مي‌کند/ چطور قرآن کريم هدايت انسان قرن 21 را تضمين مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Nov 2021 10:57:20 اخلاق محمدي بهترين راه گسترش اسلام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اخلاق محمدي بهترين راه گسترش اسلام است/ اخلاق محمدي بهترين راه گسترش اسلام است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Oct 2021 11:21:11 تيغ دو لبه احياي موقوفات و ترويج سنت وقف http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تيغ دو لبه احياي موقوفات و ترويج سنت وقف/ تيغ دو لبه احياي موقوفات و ترويج سنت وقف http://amanatazarbaijan.com/ 18 Oct 2021 11:08:17 مسئولان آذربایجان غربی موضوع حجاب و عفاف را پیگیری کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسئولان آذربایجان غربی موضوع حجاب و عفاف را پیگیری کنند/ مسئولان آذربایجان غربی موضوع حجاب و عفاف را پیگیری کنند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2021 10:13:00 چه ارتباطي بين مرگ و نماز برقرار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ چه ارتباطي بين مرگ و نماز برقرار است / چه ارتباطي بين مرگ و نماز برقرار است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Oct 2021 10:33:30 هويت سنتي طلبه جوابگوي مسائل حکومت اسلامي نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/هويت سنتي طلبه جوابگوي مسائل حکومت اسلامي نيست/ هويت سنتي طلبه جوابگوي مسائل حکومت اسلامي نيست http://amanatazarbaijan.com/ 11 Oct 2021 10:32:31 عزاداری مردم آذربایجان‌غربی درسوگ رحلت رسول اکرم(ص) وامام حسن (ع) http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/همزماه با ۲۸ صفر برگزار شد؛/ عزاداری مردم آذربایجان‌غربی درسوگ رحلت رسول اکرم(ص) وامام حسن (ع) http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2021 13:27:40 آيا حکومت اسلامي مي‌تواند مردم را وادار به رعايت حجاب کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا حکومت اسلامي مي‌تواند مردم را وادار به رعايت حجاب کند/ آيا حکومت اسلامي مي‌تواند مردم را وادار به رعايت حجاب کند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2021 13:25:18 جاي خالي مراسم اربعين را چطور پُر کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جاي خالي مراسم اربعين را چطور پُر کنيم/ جاي خالي مراسم اربعين را چطور پُر کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 20 Sep 2021 12:01:59 درآمد موقوفات آذربايجان غربي 90 درصد افزايش يافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/درآمد موقوفات آذربايجان غربي 90 درصد افزايش يافت/ درآمد موقوفات آذربايجان غربي 90 درصد افزايش يافت http://amanatazarbaijan.com/ 13 Sep 2021 22:33:19 اربعين را در راهپيمايي و زيارت محدود نکنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اربعين را در راهپيمايي و زيارت محدود نکنيم/ اربعين را در راهپيمايي و زيارت محدود نکنيم http://amanatazarbaijan.com/ 13 Sep 2021 22:33:00 آذربايجان غربي در عاشورا اشک ماتم ريخت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آذربايجان غربي در عاشورا اشک ماتم ريخت/ آذربايجان غربي در عاشورا اشک ماتم ريخت http://amanatazarbaijan.com/ 23 Aug 2021 12:44:42 ترويج فرهنگ عاشورايي با حرکت‌هاي فرهنگي و اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ترويج فرهنگ عاشورايي با حرکت‌هاي فرهنگي و اجتماعي/ ترويج فرهنگ عاشورايي با حرکت‌هاي فرهنگي و اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 16 Aug 2021 13:24:36 تکاپوي ايرانيان براي مشروطه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تکاپوي ايرانيان براي مشروطه/ تکاپوي ايرانيان براي مشروطه http://amanatazarbaijan.com/ 10 Aug 2021 10:32:02 فلسفه گريه و عزاداري حضرت سيدالشهدا (ع) http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فلسفه گريه و عزاداري حضرت سيدالشهدا / فلسفه گريه و عزاداري حضرت سيدالشهدا (ع) http://amanatazarbaijan.com/ 10 Aug 2021 10:30:29 احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر مورد غفلت قرار گرفته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر مورد غفلت قرار گرفته است/ احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر مورد غفلت قرار گرفته است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2021 14:18:43 کرونا؛ دينداري مناسکي يا دين ورزي تقرب آفرين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/کرونا؛ دينداري مناسکي يا دين ورزي تقرب آفرين/ کرونا؛ دينداري مناسکي يا دين ورزي تقرب آفرين http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2021 13:31:30 حجاب و امنيت اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حجاب و امنيت اجتماعي/ حجاب و امنيت اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jul 2021 14:53:25 مسئله امر به معروف و نهي از منکر نبايد در جامعه فراموش شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسئله امر به معروف و نهي از منکر نبايد در جامعه فراموش شود/ مسئله امر به معروف و نهي از منکر نبايد در جامعه فراموش شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2021 14:47:02 تقويت سمن‌ها مي‌تواند حجاب را از تله‌هاي سياسي آزاد کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تقويت سمن‌ها مي‌تواند حجاب را از تله‌هاي سياسي آزاد کند / تقويت سمن‌ها مي‌تواند حجاب را از تله‌هاي سياسي آزاد کند http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2021 14:45:51 فناوری http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ فناوری http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2014 13:26:35 اينترنت طبقاتي؛ اين‌بار براي فريلنسرها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت طبقاتي؛ اين‌بار براي فريلنسرها/ اينترنت طبقاتي؛ اين‌بار براي فريلنسرها http://amanatazarbaijan.com/ 05 Dec 2022 14:59:20 تشخيص دقيق‌تر عفونت خون با هوش مصنوعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تشخيص دقيق‌تر عفونت خون با هوش مصنوعي/ تشخيص دقيق‌تر عفونت خون با هوش مصنوعي http://amanatazarbaijan.com/ 28 Nov 2022 14:19:10 اينترنت اشيا تا چه حد بر امنيت سايبري تأثيرگذار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت اشيا تا چه حد بر امنيت سايبري تأثيرگذار است/ اينترنت اشيا تا چه حد بر امنيت سايبري تأثيرگذار است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Nov 2022 14:18:27 استفاده از فيلترشکن چه خطرهايي دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/استفاده از فيلترشکن چه خطرهايي دارد/ استفاده از فيلترشکن چه خطرهايي دارد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Nov 2022 14:46:17 توصيه‌هايي مهم براي امنيت در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/توصيه‌هايي مهم براي امنيت در فضاي مجازي/ توصيه‌هايي مهم براي امنيت در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 21 Nov 2022 14:42:01 ذخيره سازي ابري چطور به محيط زيست کمک مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ذخيره سازي ابري چطور به محيط زيست کمک مي‌کند/ ذخيره سازي ابري چطور به محيط زيست کمک مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Nov 2022 14:08:07 چيزي به اسم اينترنت نداريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چيزي به اسم اينترنت نداريم/ چيزي به اسم اينترنت نداريم http://amanatazarbaijan.com/ 14 Nov 2022 14:07:34 چالش مهم امنيت سايبري در کشور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چالش مهم امنيت سايبري در کشور/ چالش مهم امنيت سايبري در کشور http://amanatazarbaijan.com/ 07 Nov 2022 15:42:34 فيلتر نکنيد ! کارکرد اينستاگرام فقط سياسي و معيشت نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فيلتر نکنيد کارکرد اينستاگرام فقط سياسي و معيشت نيست/ فيلتر نکنيد ! کارکرد اينستاگرام فقط سياسي و معيشت نيست http://amanatazarbaijan.com/ 07 Nov 2022 15:41:56 درگاه خدمات عمومي دولت چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/درگاه خدمات عمومي دولت چه مي‌کند/ درگاه خدمات عمومي دولت چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 31 Oct 2022 13:35:48 اولويت مهم کاربران براي کوچ به پيام‌رسان‌هاي داخلي چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اولويت مهم کاربران براي کوچ به پيام‌رسان‌هاي داخلي چيست/ اولويت مهم کاربران براي کوچ به پيام‌رسان‌هاي داخلي چيست http://amanatazarbaijan.com/ 31 Oct 2022 13:35:14 جويشگرهاي بومي؛ زواياي پنهان آغاز يک تحول http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/جويشگرهاي بومي؛ زواياي پنهان آغاز يک تحول/ جويشگرهاي بومي؛ زواياي پنهان آغاز يک تحول http://amanatazarbaijan.com/ 24 Oct 2022 13:43:53 اينترنت رفتار چگونه به عملکرد بهتر کمک مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت رفتار چگونه به عملکرد بهتر کمک مي‌کند/ اينترنت رفتار چگونه به عملکرد بهتر کمک مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 24 Oct 2022 13:43:00 پشيماني کسب وکارها از ترويج اقتصاد ديجيتال http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پشيماني کسب وکارها از ترويج اقتصاد ديجيتال / پشيماني کسب وکارها از ترويج اقتصاد ديجيتال http://amanatazarbaijan.com/ 17 Oct 2022 14:00:04 جايگزيني پيام‌رسان‌هاي بومي براي کسب و کارهاي اينترنتي و چند نکته http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/جايگزيني پيام‌رسان‌هاي بومي براي کسب و کارهاي اينترنتي و چند نکته/ جايگزيني پيام‌رسان‌هاي بومي براي کسب و کارهاي اينترنتي و چند نکته http://amanatazarbaijan.com/ 17 Oct 2022 13:58:05 ترفندهايي براي افزايش سرعت اينترنت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ترفندهايي براي افزايش سرعت اينترنت/ ترفندهايي براي افزايش سرعت اينترنت http://amanatazarbaijan.com/ 10 Oct 2022 20:13:19 مغز متفکري که متوجه خواسته‌هاي شماست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مغز متفکري که متوجه خواسته‌هاي شماست/ مغز متفکري که متوجه خواسته‌هاي شماست http://amanatazarbaijan.com/ 10 Oct 2022 20:12:38 دامي به‌نام استارلينک در انتظار کاربران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دامي به‌نام استارلينک در انتظار کاربران/ دامي به‌نام استارلينک در انتظار کاربران http://amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2022 12:26:51 اجراي آرام طرح صيانت به بهانه اعتراضات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اجراي آرام طرح صيانت به بهانه اعتراضات/ اجراي آرام طرح صيانت به بهانه اعتراضات http://amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2022 12:25:50 رمزارزها امنيت تضمين شده دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رمزارزها امنيت تضمين شده دارند/ رمزارزها امنيت تضمين شده دارند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Sep 2022 01:29:47 اينترنت ماهواره‌اي استارلينک در راه ايران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت ماهواره‌اي استارلينک در راه ايران/ اينترنت ماهواره‌اي استارلينک در راه ايران http://amanatazarbaijan.com/ 26 Sep 2022 01:28:30 فناوري G5 مردمي نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فناوري G5 مردمي نيست / فناوري G5 مردمي نيست http://amanatazarbaijan.com/ 12 Sep 2022 13:20:01 چرا مردم به تصويب بخشي از طرح صيانت واکنشي نشان ندادند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا مردم به تصويب بخشي از طرح صيانت واکنشي نشان ندادند/ چرا مردم به تصويب بخشي از طرح صيانت واکنشي نشان ندادند http://amanatazarbaijan.com/ 12 Sep 2022 13:11:38 آيا طوفان‌هاي خورشيدي مي‌توانند تهديدي براي زمين باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا طوفان‌هاي خورشيدي مي‌توانند تهديدي براي زمين باشند / آيا طوفان‌هاي خورشيدي مي‌توانند تهديدي براي زمين باشند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Sep 2022 08:28:54 اينترنت امن کودک و نوجوانان به کجا مي رسد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت امن کودک و نوجوانان به کجا مي رسد/ اينترنت امن کودک و نوجوانان به کجا مي رسد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Sep 2022 08:28:33 دولت يکپارچه هوشمند چقدر محقق شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دولت يکپارچه هوشمند چقدر محقق شد / دولت يکپارچه هوشمند چقدر محقق شد http://amanatazarbaijan.com/ 29 Aug 2022 12:14:36 افزايش ضريب‌هاي حوزه ارتباطات در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/افزايش ضريب‌هاي حوزه ارتباطات در آذربايجان غربي/ افزايش ضريب‌هاي حوزه ارتباطات در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 29 Aug 2022 12:13:58 چگونه از ايمني پيام‌هاي خصوصي مطمئن شويم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چگونه از ايمني پيام‌هاي خصوصي مطمئن شويم / چگونه از ايمني پيام‌هاي خصوصي مطمئن شويم http://amanatazarbaijan.com/ 29 Aug 2022 12:12:57 مالکيت حقوقي در متاورس معنا ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مالکيت حقوقي در متاورس معنا ندارد/ مالکيت حقوقي در متاورس معنا ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Aug 2022 12:04:03 رمزپول ملي مي تواند تحريم ها را دور بزند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رمزپول ملي مي تواند تحريم ها را دور بزند/ رمزپول ملي مي تواند تحريم ها را دور بزند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Aug 2022 12:03:14 صفر تا صد ماهواره ايراني خيام؛ چرا روسيه ماهواره را پرتاب کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/صفر تا صد ماهواره ايراني خيام؛ چرا روسيه ماهواره را پرتاب کرد/ صفر تا صد ماهواره ايراني خيام؛ چرا روسيه ماهواره را پرتاب کرد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Aug 2022 20:06:56 بايد براي انقلاب روبات آماده شويم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بايد براي انقلاب روبات آماده شويم/ بايد براي انقلاب روبات آماده شويم http://amanatazarbaijan.com/ 15 Aug 2022 20:06:14 مراقب اتصال به واي‌فاي رايگان باشيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مراقب اتصال به واي‌فاي رايگان باشيد/ مراقب اتصال به واي‌فاي رايگان باشيد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Aug 2022 13:08:42 چرا استخراج رمزارز در ايران جذابيت اقتصادي بالايي دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا استخراج رمزارز در ايران جذابيت اقتصادي بالايي دارد/ چرا استخراج رمزارز در ايران جذابيت اقتصادي بالايي دارد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Aug 2022 13:08:18 نگراني‌هاي امنيتي در صنعتي شدن اينترنت اشيا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نگراني‌هاي امنيتي در صنعتي شدن اينترنت اشيا/ نگراني‌هاي امنيتي در صنعتي شدن اينترنت اشيا http://amanatazarbaijan.com/ 01 Aug 2022 13:07:44 مجرمان سايبري چگونه سر ما کلاه مي‌گذارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مجرمان سايبري چگونه سر ما کلاه مي‌گذارند/ مجرمان سايبري چگونه سر ما کلاه مي‌گذارند http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jul 2022 14:43:08 بشر بر لبه‌ پرتگاه کنترل افکار توسط صاحبان فناوري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بشر بر لبه‌ پرتگاه کنترل افکار توسط صاحبان فناوري/ بشر بر لبه‌ پرتگاه کنترل افکار توسط صاحبان فناوري http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jul 2022 14:42:24 بيشترين کاربران شبکه‌هاي اجتماعي چه سني دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بيشترين کاربران شبکه‌هاي اجتماعي چه سني دارند/ بيشترين کاربران شبکه‌هاي اجتماعي چه سني دارند http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jul 2022 14:38:43 توييتر؛ فيلتر براي مردم، تريبون براي مسوولان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/توييتر؛ فيلتر براي مردم، تريبون براي مسوولان/ توييتر؛ فيلتر براي مردم، تريبون براي مسوولان http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jul 2022 14:37:09 طرح صيانت را دارند با کندکردن اينترنت اجرا مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/طرح صيانت را دارند با کندکردن اينترنت اجرا مي‌کنند/ طرح صيانت را دارند با کندکردن اينترنت اجرا مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jul 2022 14:36:34 پايان دو دهه انتظار براي پنجره ملي خدمات دولت هوشمند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پايان دو دهه انتظار براي پنجره ملي خدمات دولت هوشمند/ پايان دو دهه انتظار براي پنجره ملي خدمات دولت هوشمند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jun 2022 13:24:54 هوش مصنوعي به کمک امنيت سايبري آمد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي به کمک امنيت سايبري آمد/ هوش مصنوعي به کمک امنيت سايبري آمد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jun 2022 13:23:49 200 کيلومتر فيبر نوري در روستاهاي استان اجرا مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کيلومتر فيبر نوري در روستاهاي استان اجرا مي‌شود/ 200 کيلومتر فيبر نوري در روستاهاي استان اجرا مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jun 2022 13:20:15 رمزريال مي‌تواند در مسير مبارزه با پولشويي ياري‌گر باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رمزريال مي‌تواند در مسير مبارزه با پولشويي ياري‌گر باشد / رمزريال مي‌تواند در مسير مبارزه با پولشويي ياري‌گر باشد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jun 2022 11:28:39 چرا هکرها به دنبال مشاغل کوچک مي‌روند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا هکرها به دنبال مشاغل کوچک مي‌روند / چرا هکرها به دنبال مشاغل کوچک مي‌روند http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jun 2022 11:27:35 چيزهاي که نبايد از گوگل بپرسيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چيزهاي که نبايد از گوگل بپرسيم / چيزهاي که نبايد از گوگل بپرسيم http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jun 2022 13:25:23 متاورس تا 2024 به کجا مي‌رسد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/متاورس تا 2024 به کجا مي‌رسد / متاورس تا 2024 به کجا مي‌رسد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jun 2022 13:24:35 متاورس چگونه مي تواند بر زندگي کودکان تأثير بگذارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/متاورس چگونه مي تواند بر زندگي کودکان تأثير بگذارد / متاورس چگونه مي تواند بر زندگي کودکان تأثير بگذارد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2022 13:14:53 "هميشه رايگان" از شعار تلگرام حذف مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هميشه رايگان از شعار تلگرام حذف مي‌شود/ "هميشه رايگان" از شعار تلگرام حذف مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2022 13:14:11 آيا هوش مصنوعي چاره ساز همه مشکلات بشر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا هوش مصنوعي چاره ساز همه مشکلات بشر است/ آيا هوش مصنوعي چاره ساز همه مشکلات بشر است http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2022 13:12:44 هکرها صنايع غذايي را تهديد مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هکرها صنايع غذايي را تهديد مي‌کنند/ هکرها صنايع غذايي را تهديد مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 30 May 2022 12:55:42 مسئوليت پذيري پلتفرم ها در قبال نشر و توليد محتواي فضاي مجازي؛ آري يا خير http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مسئوليت پذيري پلتفرم ها در قبال نشر و توليد محتواي فضاي مجازي؛ آري يا خير / مسئوليت پذيري پلتفرم ها در قبال نشر و توليد محتواي فضاي مجازي؛ آري يا خير http://amanatazarbaijan.com/ 30 May 2022 12:54:59 آيا در اينترنت همه چيز رايگان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا در اينترنت همه چيز رايگان است / آيا در اينترنت همه چيز رايگان است http://amanatazarbaijan.com/ 30 May 2022 12:53:12 آيا فضاي مجازي کاملا از فضاي واقعي مجزا است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا فضاي مجازي کاملا از فضاي واقعي مجزا است / آيا فضاي مجازي کاملا از فضاي واقعي مجزا است http://amanatazarbaijan.com/ 23 May 2022 16:14:49 مفهوم مالکيت در متاورس: يک مفهوم واقعي يا غيرواقعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مفهوم مالکيت در متاورس يک مفهوم واقعي يا غيرواقعي/ مفهوم مالکيت در متاورس: يک مفهوم واقعي يا غيرواقعي http://amanatazarbaijan.com/ 09 May 2022 15:01:21 راز فعاليت‌هاي خورشيدي چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/راز فعاليت‌هاي خورشيدي چيست / راز فعاليت‌هاي خورشيدي چيست http://amanatazarbaijan.com/ 09 May 2022 15:00:33 صفحات فيشينگ را چگونه شناسايي کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/صفحات فيشينگ را چگونه شناسايي کنيم/ صفحات فيشينگ را چگونه شناسايي کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 25 Apr 2022 13:49:05 رايانش ابري چشم‌‏‏انداز کار بر بستر اينترنت را دگرگون مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رايانش ابري چشم‌‏‏انداز کار بر بستر اينترنت را دگرگون مي‌کند/ رايانش ابري چشم‌‏‏انداز کار بر بستر اينترنت را دگرگون مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Apr 2022 13:47:57 سرنوشت وي‌پي‌ان قانوني در سايه طرح صيانت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سرنوشت وي‌پي‌ان قانوني در سايه طرح صيانت/ سرنوشت وي‌پي‌ان قانوني در سايه طرح صيانت http://amanatazarbaijan.com/ 11 Apr 2022 12:46:45 ابعاد خدمت‌رساني پيام‌رسان‌هاي بومي چقدر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ابعاد خدمت‌رساني پيام‌رسان‌هاي بومي چقدر است/ ابعاد خدمت‌رساني پيام‌رسان‌هاي بومي چقدر است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Apr 2022 12:45:43 سيماي جنگ مدرن در پس پرده حملات سايبري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سيماي جنگ مدرن در پس پرده حملات سايبري/ سيماي جنگ مدرن در پس پرده حملات سايبري http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2022 12:29:23 مردم با زور به پلتفرم‌هاي داخلي کوچ نمي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مردم با زور به پلتفرم‌هاي داخلي کوچ نمي‌کنند/ مردم با زور به پلتفرم‌هاي داخلي کوچ نمي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2022 12:28:52 روزگار ناگوار مردم و استارت‌آپ‌ها در پساصيانت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/روزگار ناگوار مردم و استارت‌آپ‌ها در پساصيانت/ روزگار ناگوار مردم و استارت‌آپ‌ها در پساصيانت http://amanatazarbaijan.com/ 21 Feb 2022 12:36:03 سرنوشت موتور‌هاي جستجوگر ايراني با هزينه‌هاي ميلياردي چه شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سرنوشت موتور‌هاي جستجوگر ايراني با هزينه‌هاي ميلياردي چه شد / سرنوشت موتور‌هاي جستجوگر ايراني با هزينه‌هاي ميلياردي چه شد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Feb 2022 12:35:42 فرصت‌هاي رمزارزي را با اقدامات هيجاني به تهديد تبديل نکنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فرصت‌هاي رمزارزي را با اقدامات هيجاني به تهديد تبديل نکنيم/ فرصت‌هاي رمزارزي را با اقدامات هيجاني به تهديد تبديل نکنيم http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2022 13:43:07 تحقق اينترنت پرسرعت با تکميل شبکه ملي اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تحقق اينترنت پرسرعت با تکميل شبکه ملي اطلاعات/ تحقق اينترنت پرسرعت با تکميل شبکه ملي اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2022 13:42:30 طراحي و پياده سازي خدمات در دولت الکترونيک چه الزاماتي دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/طراحي و پياده سازي خدمات در دولت الکترونيک چه الزاماتي دارد/ طراحي و پياده سازي خدمات در دولت الکترونيک چه الزاماتي دارد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2022 13:41:53 تحقق امنيت و شفافيت در تجارت با صنعت بلاک‌چين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تحقق امنيت و شفافيت در تجارت با صنعت بلاک‌چين / تحقق امنيت و شفافيت در تجارت با صنعت بلاک‌چين http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2022 03:24:52 صنعت گيم ما را به متاورس مي‌رساند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/صنعت گيم ما را به متاورس مي‌رساند/ صنعت گيم ما را به متاورس مي‌رساند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2022 03:24:29 محدود‌سازي اينترنت چراغ خاموش به شوراي نگهبان مي‌رود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/محدود‌سازي اينترنت چراغ خاموش به شوراي نگهبان مي‌رود/ محدود‌سازي اينترنت چراغ خاموش به شوراي نگهبان مي‌رود http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jan 2022 12:07:13 تکميل شبکه ملي اطلاعات چه مزيت‌هايي به‌ دنبال دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تکميل شبکه ملي اطلاعات چه مزيت‌هايي به‌ دنبال دارد/ تکميل شبکه ملي اطلاعات چه مزيت‌هايي به‌ دنبال دارد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jan 2022 12:06:44 بايد و نبايدهاي رمزارز ملي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بايد و نبايدهاي رمزارز ملي/ بايد و نبايدهاي رمزارز ملي http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jan 2022 11:38:41 اينترنت سه بعدي با امنيت و فرهنگ و سياست در ايران چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت سه بعدي با امنيت و فرهنگ و سياست در ايران چه مي‌کند / اينترنت سه بعدي با امنيت و فرهنگ و سياست در ايران چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jan 2022 11:28:48 رايانه‌هاي کوانتومي دنيا را تغيير مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رايانه‌هاي کوانتومي دنيا را تغيير مي‌دهند/ رايانه‌هاي کوانتومي دنيا را تغيير مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jan 2022 13:42:58 دنياي امنيت سايبري در سال 2022 شاهد چه اتفاقاتي خواهدبود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دنياي امنيت سايبري در سال 2022 شاهد چه اتفاقاتي خواهدبود/ دنياي امنيت سايبري در سال 2022 شاهد چه اتفاقاتي خواهدبود http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jan 2022 13:00:26 ايرادهاي طرح "صيانت" هنوز پابرجاست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ايرادهاي طرح صيانت هنوز پابرجاست / ايرادهاي طرح "صيانت" هنوز پابرجاست http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jan 2022 12:59:50 پيش‌بيني‌ امنيت سايبري براي سال 2022 http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پيش‌بيني‌ امنيت سايبري براي سال 2022/ پيش‌بيني‌ امنيت سايبري براي سال 2022 http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jan 2022 11:18:40 صيانت در پوسته جديد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/صيانت در پوسته جديد/ صيانت در پوسته جديد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jan 2022 11:18:01 فيلم_سازي را از بيان بصري دور نکنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فيلم سازي را از بيان بصري دور نکنيم / فيلم_سازي را از بيان بصري دور نکنيم http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jan 2022 11:14:33 رسانه‌هاي بي هويتي که فقط يارانه مي‌گيرند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رسانه‌هاي بي هويتي که فقط يارانه مي‌گيرند/ رسانه‌هاي بي هويتي که فقط يارانه مي‌گيرند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jan 2022 11:02:48 مسائل اجتماعي و اقتصادي موتور محرکه فضاي مجازي هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مسائل اجتماعي و اقتصادي موتور محرکه فضاي مجازي هستند/ مسائل اجتماعي و اقتصادي موتور محرکه فضاي مجازي هستند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2021 14:33:00 شبکه‌هاي اجتماعي چگونه ما را محصور مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه‌هاي اجتماعي چگونه ما را محصور مي‌کنند / شبکه‌هاي اجتماعي چگونه ما را محصور مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2021 14:32:22 هشدارهايي که به تغيير طرح صيانت ختم شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هشدارهايي که به تغيير طرح صيانت ختم شد / هشدارهايي که به تغيير طرح صيانت ختم شد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2021 12:35:18 ارزهاي ديجيتالي ضررهاي بورسي را جبران کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ارزهاي ديجيتالي ضررهاي بورسي را جبران کرد / ارزهاي ديجيتالي ضررهاي بورسي را جبران کرد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2021 12:34:29 متاورس چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/متاورس چيست/ متاورس چيست http://amanatazarbaijan.com/ 13 Dec 2021 12:06:45 سهل انگاري‌ کوچک عامل افشاي اطلاعات سازمان‌ دولتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سهل انگاري‌ کوچک عامل افشاي اطلاعات سازمان‌ دولتي/ سهل انگاري‌ کوچک عامل افشاي اطلاعات سازمان‌ دولتي http://amanatazarbaijan.com/ 13 Dec 2021 12:05:59 وقتي خلأ قانوني بلاي جان پلتفرم‌هاي بومي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/وقتي خلأ قانوني بلاي جان پلتفرم‌هاي بومي مي‌شود/ وقتي خلأ قانوني بلاي جان پلتفرم‌هاي بومي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 06 Dec 2021 11:06:14 ملک ديجيتالي چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ملک ديجيتالي چيست/ ملک ديجيتالي چيست http://amanatazarbaijan.com/ 06 Dec 2021 11:05:34 احراز هويت غير حضوري و ايمن در فضاي ديجيتال http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/احراز هويت غير حضوري و ايمن در فضاي ديجيتال / احراز هويت غير حضوري و ايمن در فضاي ديجيتال http://amanatazarbaijan.com/ 29 Nov 2021 13:01:42 طرح صيانت موج مهاجرت نيروهاي متخصص ايجاد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/طرح صيانت موج مهاجرت نيروهاي متخصص ايجاد مي‌کند/ طرح صيانت موج مهاجرت نيروهاي متخصص ايجاد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 29 Nov 2021 13:00:59 حلقه مفقوده امنيت سايبري چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/حلقه مفقوده امنيت سايبري چيست/ حلقه مفقوده امنيت سايبري چيست http://amanatazarbaijan.com/ 29 Nov 2021 12:57:28 تلاش براي ساخت ايران هوشمند و تکميل شبکه ملي اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تلاش براي ساخت ايران هوشمند و تکميل شبکه ملي اطلاعات/ تلاش براي ساخت ايران هوشمند و تکميل شبکه ملي اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/ 22 Nov 2021 12:05:22 مخابرات ايران انحصاري ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مخابرات ايران انحصاري ندارد / مخابرات ايران انحصاري ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Nov 2021 12:35:35 ارتباطات بي‌حد و مرز با اينترنت اشيا محقق مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ارتباطات بي‌حد و مرز با اينترنت اشيا محقق مي‌شود/ ارتباطات بي‌حد و مرز با اينترنت اشيا محقق مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 15 Nov 2021 12:34:51 طرح صيانت فضاي مجازي فساد را گسترش مي دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/طرح صيانت فضاي مجازي فساد را گسترش مي دهد/ طرح صيانت فضاي مجازي فساد را گسترش مي دهد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Nov 2021 12:34:27 چرا امنيت سايبري به نيروي کار متنوع و فراگيرتر نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا امنيت سايبري به نيروي کار متنوع و فراگيرتر نياز دارد/ چرا امنيت سايبري به نيروي کار متنوع و فراگيرتر نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Nov 2021 12:05:21 دسترسي طبقاتي به اينترنت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دسترسي طبقاتي به اينترنت / دسترسي طبقاتي به اينترنت http://amanatazarbaijan.com/ 08 Nov 2021 12:04:59 شرايط مذاکره با ‌پلتفرم‌ها در طرح صيانت امکان‌پذير نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شرايط مذاکره با ‌پلتفرم‌ها در طرح صيانت امکان‌پذير نيست/ شرايط مذاکره با ‌پلتفرم‌ها در طرح صيانت امکان‌پذير نيست http://amanatazarbaijan.com/ 01 Nov 2021 10:59:37 مهمترين دلايل حمله سايبري به سامانه هاي سوخت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مهمترين دلايل حمله سايبري به سامانه هاي سوخت/ مهمترين دلايل حمله سايبري به سامانه هاي سوخت http://amanatazarbaijan.com/ 01 Nov 2021 10:58:45 پيامک‌هاي تبليغاتي اپراتورها چطور غيرفعال مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پيامک‌هاي تبليغاتي اپراتورها چطور غيرفعال مي‌شود/ پيامک‌هاي تبليغاتي اپراتورها چطور غيرفعال مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 25 Oct 2021 10:31:31 اينترنت بي‌کيفيت تهديدي براي اقتصاد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت بي‌کيفيت تهديدي براي اقتصاد/ اينترنت بي‌کيفيت تهديدي براي اقتصاد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Oct 2021 10:29:20 تندرستی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ تندرستی http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2014 11:28:25 نشانه هاي شگفت انگيزي که نشان مي دهد به اندازه کافي حرکت نمي کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نشانه هاي شگفت انگيزي که نشان مي دهد به اندازه کافي حرکت نمي کنيد/ نشانه هاي شگفت انگيزي که نشان مي دهد به اندازه کافي حرکت نمي کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Dec 2022 15:06:15 هشت گام طلايي سلامت تا پايان‌ عمر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هشت گام طلايي سلامت تا پايان‌ عمر/ هشت گام طلايي سلامت تا پايان‌ عمر http://amanatazarbaijan.com/ 05 Dec 2022 15:05:29 مصرف سبزيجات خام بهتر است يا پخته شده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مصرف سبزيجات خام بهتر است يا پخته شده/ مصرف سبزيجات خام بهتر است يا پخته شده http://amanatazarbaijan.com/ 28 Nov 2022 14:27:18 آيا سندرم فرزند وسط واقعي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آيا سندرم فرزند وسط واقعي است/ آيا سندرم فرزند وسط واقعي است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Nov 2022 14:26:16 بهترين آنتي‌بيوتيک‌هاي طبيعي را بشناسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بهترين آنتي‌بيوتيک‌هاي طبيعي را بشناسيد / بهترين آنتي‌بيوتيک‌هاي طبيعي را بشناسيد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Nov 2022 13:37:47 تزريق حوصله به همسر بي‌حوصله http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تزريق حوصله به همسر بي‌حوصله / تزريق حوصله به همسر بي‌حوصله http://amanatazarbaijan.com/ 21 Nov 2022 13:36:28 درمان هاي طب سنتي براي آنفلوانزا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/درمان هاي طب سنتي براي آنفلوانزا/ درمان هاي طب سنتي براي آنفلوانزا http://amanatazarbaijan.com/ 14 Nov 2022 14:03:41 کاهش استرس به کمک رژيم غذايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کاهش استرس به کمک رژيم غذايي/ کاهش استرس به کمک رژيم غذايي http://amanatazarbaijan.com/ 14 Nov 2022 14:03:10 کليد مقابله با تنهايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کليد مقابله با تنهايي/ کليد مقابله با تنهايي http://amanatazarbaijan.com/ 14 Nov 2022 14:02:32 خوراکي هاي مفيد براي سرماخوردگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خوراکي هاي مفيد براي سرماخوردگي/ خوراکي هاي مفيد براي سرماخوردگي http://amanatazarbaijan.com/ 07 Nov 2022 15:01:29 هيچ دردي بي‌ درمان نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هيچ دردي بي‌ درمان نيست/ هيچ دردي بي‌ درمان نيست http://amanatazarbaijan.com/ 07 Nov 2022 15:00:50 20 دليل براي آنکه بدانيم چرا پرخوري مي‌کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/دليل براي آنکه بدانيم چرا پرخوري مي‌کنيم/ 20 دليل براي آنکه بدانيم چرا پرخوري مي‌کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 31 Oct 2022 13:38:14 کودکان کم خواب بيشتر ميان وعده هاي ناسالم مي خورند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کودکان کم خواب بيشتر ميان وعده هاي ناسالم مي خورند/ کودکان کم خواب بيشتر ميان وعده هاي ناسالم مي خورند http://amanatazarbaijan.com/ 31 Oct 2022 13:37:28 اختلالاتي که با اوتيسم اشتباه گرفته مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اختلالاتي که با اوتيسم اشتباه گرفته مي‌شوند/ اختلالاتي که با اوتيسم اشتباه گرفته مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 31 Oct 2022 13:36:40 بهترين رژيم غذايي براي کاهش وزن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بهترين رژيم غذايي براي کاهش وزن/ بهترين رژيم غذايي براي کاهش وزن http://amanatazarbaijan.com/ 24 Oct 2022 13:16:42 زنان به اين نشانه‌هاحساس باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/زنان به اين نشانه‌هاحساس باشند / زنان به اين نشانه‌هاحساس باشند http://amanatazarbaijan.com/ 24 Oct 2022 13:05:42 آرامش بنوشيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آرامش بنوشيد/ آرامش بنوشيد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Oct 2022 13:54:23 نسخه‌هاي ساده براي کاهش وزن با عسل http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نسخه‌هاي ساده براي کاهش وزن با عسل/ نسخه‌هاي ساده براي کاهش وزن با عسل http://amanatazarbaijan.com/ 17 Oct 2022 13:53:23 اين بيماري‌هاي خاموش در کمين کارمندان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اين بيماري‌هاي خاموش در کمين کارمندان است/ اين بيماري‌هاي خاموش در کمين کارمندان است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Oct 2022 13:52:02 اختلال خواب در دانش‌آموزان را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اختلال خواب در دانش‌آموزان را جدي بگيريد/ اختلال خواب در دانش‌آموزان را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Oct 2022 20:06:38 استخوان‌هاي بدنتان را تقويت کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/استخوان‌هاي بدنتان را تقويت کنيد/ استخوان‌هاي بدنتان را تقويت کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Oct 2022 20:06:11 مواد غذايي که قبل از خواب نبايد بخوريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مواد غذايي که قبل از خواب نبايد بخوريد/ مواد غذايي که قبل از خواب نبايد بخوريد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2022 12:30:56 نشانه‌هاي افسردگي که نبايد ناديده گرفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نشانه‌هاي افسردگي که نبايد ناديده گرفت/ نشانه‌هاي افسردگي که نبايد ناديده گرفت http://amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2022 12:30:07 نبايدها براي بيماران آلزايمري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نبايدها براي بيماران آلزايمري/ نبايدها براي بيماران آلزايمري http://amanatazarbaijan.com/ 26 Sep 2022 01:07:59 چرا بعد از ورزش احساس درد عضلاني شديد داريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا بعد از ورزش احساس درد عضلاني شديد داريم/ چرا بعد از ورزش احساس درد عضلاني شديد داريم http://amanatazarbaijan.com/ 26 Sep 2022 01:06:51 زمان غذا خوردن چقدر مهم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/زمان غذا خوردن چقدر مهم است/ زمان غذا خوردن چقدر مهم است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Sep 2022 14:17:13 تهديدي که هوش همه را نشانه گرفته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تهديدي که هوش همه را نشانه گرفته است/ تهديدي که هوش همه را نشانه گرفته است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Sep 2022 14:15:11 واکاوي مساله‌اي به نام قاچاقِ موبايل مسافري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/واکاوي مساله‌اي به نام قاچاقِ موبايل مسافري/ واکاوي مساله‌اي به نام قاچاقِ موبايل مسافري http://amanatazarbaijan.com/ 19 Sep 2022 14:11:27 بايدها و نبايدهاي اينترنت کودکان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بايدها و نبايدهاي اينترنت کودکان/ بايدها و نبايدهاي اينترنت کودکان http://amanatazarbaijan.com/ 19 Sep 2022 14:08:39 مواد غذايي خطرناک براي بدن کدامند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مواد غذايي خطرناک براي بدن کدامند/ مواد غذايي خطرناک براي بدن کدامند http://amanatazarbaijan.com/ 12 Sep 2022 13:43:31 محبت نکردن به فرزند چه عواقبي دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/محبت نکردن به فرزند چه عواقبي دارد/ محبت نکردن به فرزند چه عواقبي دارد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Sep 2022 13:42:43 هفت علامت پنهان کم آبي بدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هفت علامت پنهان کم آبي بدن/ هفت علامت پنهان کم آبي بدن http://amanatazarbaijan.com/ 06 Sep 2022 08:24:05 چرا بازي‌ نکردن و بازيگوش‌ نبودن سلامت‌مان را به خطر مي‌اندازد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا بازي‌ نکردن و بازيگوش‌ نبودن سلامت‌مان را به خطر مي‌اندازد/ چرا بازي‌ نکردن و بازيگوش‌ نبودن سلامت‌مان را به خطر مي‌اندازد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Sep 2022 08:23:40 گياهي که ناجي بيماران ديابتي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/گياهي که ناجي بيماران ديابتي است/ گياهي که ناجي بيماران ديابتي است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Aug 2022 12:06:26 گوشت بوقلمون؛ انتخابي سالم براي وعده هاي غذايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/گوشت بوقلمون؛ انتخابي سالم براي وعده هاي غذايي/ گوشت بوقلمون؛ انتخابي سالم براي وعده هاي غذايي http://amanatazarbaijan.com/ 29 Aug 2022 12:05:48 12راه آسان براي بهبود سلامتي در تابستان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آسان براي بهبود سلامتي در تابستان/ 12راه آسان براي بهبود سلامتي در تابستان http://amanatazarbaijan.com/ 29 Aug 2022 12:04:46 آيا چرت زدن واقعا براي شما خوب است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آيا چرت زدن واقعا براي شما خوب است/ آيا چرت زدن واقعا براي شما خوب است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Aug 2022 12:10:32 والدين با تيک‌ عصبي در کودکان چگونه برخورد کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/والدين با تيک‌ عصبي در کودکان چگونه برخورد کنند/ والدين با تيک‌ عصبي در کودکان چگونه برخورد کنند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Aug 2022 12:07:48 مصرف خودسرانه گياهان دارويي عوارض کشنده اي دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مصرف خودسرانه گياهان دارويي عوارض کشنده اي دارد/ مصرف خودسرانه گياهان دارويي عوارض کشنده اي دارد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Aug 2022 20:18:59 اگر اين 8 عادت بد را داريد، زودتر پير مي‌شويد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اگر اين 8 عادت بد را داريد، زودتر پير مي‌شويد/ اگر اين 8 عادت بد را داريد، زودتر پير مي‌شويد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Aug 2022 20:16:04 چالش‌هاي قانوني در توسعه نشر الکترونيک http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چالش‌هاي قانوني در توسعه نشر الکترونيک/ چالش‌هاي قانوني در توسعه نشر الکترونيک http://amanatazarbaijan.com/ 01 Aug 2022 12:58:46 غذاهايي که به رشد قد بچه‌ها کمک مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/غذاهايي که به رشد قد بچه‌ها کمک مي‌کنند/ غذاهايي که به رشد قد بچه‌ها کمک مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Aug 2022 12:57:42 زياده‌روي‌هاي بيهوده در حفظ سلامتي را کنار بگذاريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/زياده‌روي‌هاي بيهوده در حفظ سلامتي را کنار بگذاريد/ زياده‌روي‌هاي بيهوده در حفظ سلامتي را کنار بگذاريد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Aug 2022 12:56:46 چرا خواب‌هاي خود را فراموش مي‌کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا خواب‌هاي خود را فراموش مي‌کنيم/ چرا خواب‌هاي خود را فراموش مي‌کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 01 Aug 2022 12:56:25 پشت پرده فعال سازي اينترنت کودکان براي همگان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/پشت پرده فعال سازي اينترنت کودکان براي همگان/ پشت پرده فعال سازي اينترنت کودکان براي همگان http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jul 2022 20:33:44 چالش‌هاي عمده نسخه‌نويسي الکترونيک http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چالش‌هاي عمده نسخه‌نويسي الکترونيک/ چالش‌هاي عمده نسخه‌نويسي الکترونيک http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jul 2022 20:32:52 در زمان آلودگي هوا با گردوغبار، چه بخوريم تا کمتر آسيب ببينيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/در زمان آلودگي هوا با گردوغبار، چه بخوريم تا کمتر آسيب ببينيم/ در زمان آلودگي هوا با گردوغبار، چه بخوريم تا کمتر آسيب ببينيم http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jul 2022 13:43:44 مشکلات رواني، نتيجه بهره کشي از کودکان در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مشکلات رواني، نتيجه بهره کشي از کودکان در فضاي مجازي / مشکلات رواني، نتيجه بهره کشي از کودکان در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jul 2022 13:42:44 فاکتورهايي براي تشخيص نوع مزاج بدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/فاکتورهايي براي تشخيص نوع مزاج بدن / فاکتورهايي براي تشخيص نوع مزاج بدن http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jul 2022 13:41:38 راه هايي ساده ولي عالي براي سلامتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/راه هايي ساده ولي عالي براي سلامتي/ راه هايي ساده ولي عالي براي سلامتي http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jul 2022 14:23:18 با اين ترفندها به راحتي به ديگران بگوييد نه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/با اين ترفندها به راحتي به ديگران بگوييد نه/ با اين ترفندها به راحتي به ديگران بگوييد نه http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jul 2022 14:21:53 اگر اين نشانه ها را داريد معتاد به شيريني هستيد! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اگر اين نشانه ها را داريد معتاد به شيريني هستيد/ اگر اين نشانه ها را داريد معتاد به شيريني هستيد! http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jun 2022 13:09:41 مشکلات رفتاري يادگيري مجازي براي کدام کودکان چالشي‌تر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مشکلات رفتاري يادگيري مجازي براي کدام کودکان چالشي‌تر است/ مشکلات رفتاري يادگيري مجازي براي کدام کودکان چالشي‌تر است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jun 2022 13:08:58 واقعيت هاي مهم و شايعات عجيب ورزشي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/واقعيت هاي مهم و شايعات عجيب ورزشي/ واقعيت هاي مهم و شايعات عجيب ورزشي http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jun 2022 13:08:02 محبوب‌ترين نوشيدني هاي سم‌زداي تابستاني را بشناسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/محبوب‌ترين نوشيدني هاي سم‌زداي تابستاني را بشناسيد/ محبوب‌ترين نوشيدني هاي سم‌زداي تابستاني را بشناسيد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jun 2022 11:54:13 اين دردها با سياه دانه درمان مي شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اين دردها با سياه دانه درمان مي شوند/ اين دردها با سياه دانه درمان مي شوند http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jun 2022 11:53:29 چرا نياز داريم خودخواهي بيشتري داشته باشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا نياز داريم خودخواهي بيشتري داشته باشيم/ چرا نياز داريم خودخواهي بيشتري داشته باشيم http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jun 2022 11:52:50 چرا کودکان در حضور مادرشان بدترين رفتار را نشان مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا کودکان در حضور مادرشان بدترين رفتار را نشان مي‌دهند / چرا کودکان در حضور مادرشان بدترين رفتار را نشان مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jun 2022 13:19:04 کدام خوراکي ها باعث جوانسازي پوست مي شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کدام خوراکي ها باعث جوانسازي پوست مي شوند / کدام خوراکي ها باعث جوانسازي پوست مي شوند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jun 2022 13:18:00 راهکارهايي براي آب کردن چربي شکم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/راهکارهايي براي آب کردن چربي شکم/ راهکارهايي براي آب کردن چربي شکم http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2022 13:05:14 10 واقعيت درباره سالمندي و سلامت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/واقعيت درباره سالمندي و سلامت/ 10 واقعيت درباره سالمندي و سلامت http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2022 13:04:27 گياهان خانگي به کاهش اضطراب کمک مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/گياهان خانگي به کاهش اضطراب کمک مي‌کنند/ گياهان خانگي به کاهش اضطراب کمک مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2022 13:04:05 چرا هميشه عصباني هستم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا هميشه عصباني هستم/ چرا هميشه عصباني هستم http://amanatazarbaijan.com/ 30 May 2022 12:48:04 7 روش ثابت‌شده‌ علمي براي متمرکز ماندن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ روش ثابت‌شده‌ علمي براي متمرکز ماندن / 7 روش ثابت‌شده‌ علمي براي متمرکز ماندن http://amanatazarbaijan.com/ 30 May 2022 12:46:54 کنترل فشار خون براي زندگي بهتر و بيشتر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کنترل فشار خون براي زندگي بهتر و بيشتر / کنترل فشار خون براي زندگي بهتر و بيشتر http://amanatazarbaijan.com/ 23 May 2022 15:42:18 توصيه هايي ساده براي کاهش سرعت روند پيري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/توصيه هايي ساده براي کاهش سرعت روند پيري/ توصيه هايي ساده براي کاهش سرعت روند پيري http://amanatazarbaijan.com/ 23 May 2022 15:39:46 چقدر هواي خودتان را داريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چقدر هواي خودتان را داريد/ چقدر هواي خودتان را داريد http://amanatazarbaijan.com/ 09 May 2022 14:48:52 علت اختلال سکوت انتخابي در کودکان و نحوه درمان آن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/علت اختلال سکوت انتخابي در کودکان و نحوه درمان آن/ علت اختلال سکوت انتخابي در کودکان و نحوه درمان آن http://amanatazarbaijan.com/ 09 May 2022 14:48:18 مشاهده خشونت والدين چه تاثيري بر کودکان دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مشاهده خشونت والدين چه تاثيري بر کودکان دارد/ مشاهده خشونت والدين چه تاثيري بر کودکان دارد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Apr 2022 13:38:46 تکنيک ساده براي پياده‌روي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تکنيک ساده براي پياده‌روي / تکنيک ساده براي پياده‌روي http://amanatazarbaijan.com/ 25 Apr 2022 13:37:12 دوره اينترنت ارزان به پايان رسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/دوره اينترنت ارزان به پايان رسيد/ دوره اينترنت ارزان به پايان رسيد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2022 11:39:51 مديريت نياز و زمان در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مديريت نياز و زمان در فضاي مجازي / مديريت نياز و زمان در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2022 11:39:02 شش مشکل سلامتي که باعث کمردرد مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/شش مشکل سلامتي که باعث کمردرد مي‌شوند/ شش مشکل سلامتي که باعث کمردرد مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2022 11:35:07 دم نوش هايي براي آلرژي‌ بهاري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/دم نوش هايي براي آلرژي‌ بهاري/ دم نوش هايي براي آلرژي‌ بهاري http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2022 11:33:12 اوتيسم، اختلال ناشناخته در خانواده‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اوتيسم، اختلال ناشناخته در خانواده‌ها/ اوتيسم، اختلال ناشناخته در خانواده‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2022 11:32:24 چگونه در ماه رمضان لاغر شويم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه در ماه رمضان لاغر شويم/ چگونه در ماه رمضان لاغر شويم http://amanatazarbaijan.com/ 11 Apr 2022 12:25:23 کمال‌گرايي مانع لذت بردن از زندگي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کمال‌گرايي مانع لذت بردن از زندگي مي‌شود/ کمال‌گرايي مانع لذت بردن از زندگي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Apr 2022 12:24:42 مبارزه با افسردگي در تعطيلات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مبارزه با افسردگي در تعطيلات/ مبارزه با افسردگي در تعطيلات http://amanatazarbaijan.com/ 14 Mar 2022 10:22:04 روان آزرده کودکان را دريابيم! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/روان آزرده کودکان را دريابيم/ روان آزرده کودکان را دريابيم! http://amanatazarbaijan.com/ 14 Mar 2022 10:17:03 حمله وحشت زدگي چيست و چکار بايد کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/حمله وحشت زدگي چيست و چکار بايد کرد/ حمله وحشت زدگي چيست و چکار بايد کرد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Mar 2022 12:37:47 لاغري تضميني با اعتياد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/لاغري تضميني با اعتياد/ لاغري تضميني با اعتياد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Mar 2022 12:35:54 دير حرف زدن کودکان تا چه سني عادي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/دير حرف زدن کودکان تا چه سني عادي است/ دير حرف زدن کودکان تا چه سني عادي است http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2022 12:26:52 علت خستگي ناشي از کوويد طولاني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/علت خستگي ناشي از کوويد طولاني/ علت خستگي ناشي از کوويد طولاني http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2022 12:26:10 خطرناک ترين حالت‌هاي خوابيدن کدامند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خطرناک ترين حالت‌هاي خوابيدن کدامند/ خطرناک ترين حالت‌هاي خوابيدن کدامند http://amanatazarbaijan.com/ 21 Feb 2022 11:29:04 درمان سرفه خشک با توصيه‌هاي طب سنتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/درمان سرفه خشک با توصيه‌هاي طب سنتي/ درمان سرفه خشک با توصيه‌هاي طب سنتي http://amanatazarbaijan.com/ 21 Feb 2022 11:28:39 کرونا با اضطراب و افسردگي مي‌آيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کرونا با اضطراب و افسردگي مي‌آيد/ کرونا با اضطراب و افسردگي مي‌آيد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Feb 2022 11:21:51 بهترين رژيم براي کاهش وزن با نتايج ماندگار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بهترين رژيم براي کاهش وزن با نتايج ماندگار/ بهترين رژيم براي کاهش وزن با نتايج ماندگار http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2022 13:36:27 رژيم‌هاي سم‌زدايي،براي بدن خطرناک هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/رژيم‌هاي سم‌زدايي،براي بدن خطرناک هستند/ رژيم‌هاي سم‌زدايي،براي بدن خطرناک هستند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2022 03:13:51 همه ما نياز داريم ياد بگيريم چگونه عصباني باشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/همه ما نياز داريم ياد بگيريم چگونه عصباني باشيم/ همه ما نياز داريم ياد بگيريم چگونه عصباني باشيم http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2022 03:13:08 روغن هاي مفيد براي بدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/روغن هاي مفيد براي بدن/ روغن هاي مفيد براي بدن http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jan 2022 11:35:08 چرا حافظه‌تان ضعيف شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا حافظه‌تان ضعيف شده است/ چرا حافظه‌تان ضعيف شده است http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jan 2022 11:34:44 درباره رژيم‌هاي غذايي سم‌زدايي چه مي‌دانيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/درباره رژيم‌هاي غذايي سم‌زدايي چه مي‌دانيد/ درباره رژيم‌هاي غذايي سم‌زدايي چه مي‌دانيد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jan 2022 11:34:09 کمبود اين ماده مغذي در بدن عوارض جدي دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کمبود اين ماده مغذي در بدن عوارض جدي دارد/ کمبود اين ماده مغذي در بدن عوارض جدي دارد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jan 2022 11:40:37 راهکار‌هاي مقابله با افسردگي فصلي چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/راهکار‌هاي مقابله با افسردگي فصلي چيست/ راهکار‌هاي مقابله با افسردگي فصلي چيست http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jan 2022 11:39:37 براي محافظت از سلامت در مقابل با خطرات آلودگي هوا چه بايد کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/براي محافظت از سلامت در مقابل با خطرات آلودگي هوا چه بايد کرد/ براي محافظت از سلامت در مقابل با خطرات آلودگي هوا چه بايد کرد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jan 2022 13:33:51 چگونه مغزتان را براي موفقيت در کاهش وزن آماده کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه مغزتان را براي موفقيت در کاهش وزن آماده کنيد/ چگونه مغزتان را براي موفقيت در کاهش وزن آماده کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jan 2022 13:33:26 خواب نامناسب سيستم ايمني بدن را تضعيف مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خواب نامناسب سيستم ايمني بدن را تضعيف مي‌کند/ خواب نامناسب سيستم ايمني بدن را تضعيف مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jan 2022 13:05:14 خوراکي‌هايي که شما را جوان نگه مي‌دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خوراکي‌هايي که شما را جوان نگه مي‌دارد/ خوراکي‌هايي که شما را جوان نگه مي‌دارد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jan 2022 13:04:51 اختلال استرسي پس از حادثه را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اختلال استرسي پس از حادثه را جدي بگيريد/ اختلال استرسي پس از حادثه را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jan 2022 13:03:43 حضرت زهرا(س) در قالب دعا جهان‌بيني صحيح را آموزش مي‌دادند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/حضرت زهراس در قالب دعا جهان‌بيني صحيح را آموزش مي‌دادند/ حضرت زهرا(س) در قالب دعا جهان‌بيني صحيح را آموزش مي‌دادند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jan 2022 11:16:24 هندسه بصيرت يابي و بصيرت افزايي ديني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هندسه بصيرت يابي و بصيرت افزايي ديني/ هندسه بصيرت يابي و بصيرت افزايي ديني http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jan 2022 11:15:48 اقتصادی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ اقتصادی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:01:31 ۷۲ واحد تولیدی آذربایجان غربی شناسه کالا اخذ کرده اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۷۲ واحد تولیدی آذربایجان غربی شناسه کالا اخذ کرده اند/ ۷۲ واحد تولیدی آذربایجان غربی شناسه کالا اخذ کرده اند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Dec 2022 14:41:49 صنايع تکميلي و تبديلي آذربايجان غربي نيازمند نوسازي هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ صنايع تکميلي و تبديلي آذربايجان غربي نيازمند نوسازي هستند/ صنايع تکميلي و تبديلي آذربايجان غربي نيازمند نوسازي هستند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Dec 2022 15:04:42 رکورد 10 ساله چاپ پول شکست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رکورد 10 ساله چاپ پول شکست / رکورد 10 ساله چاپ پول شکست http://amanatazarbaijan.com/ 05 Dec 2022 15:00:20 پروژه رمزريال از رقابت جهاني عقب مانده‌است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پروژه رمزريال از رقابت جهاني عقب مانده‌است/ پروژه رمزريال از رقابت جهاني عقب مانده‌است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Dec 2022 14:58:26 توافق‌نامه پرداخت تسهیلات به مناطق زلزله زده خوی امضا شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/توافق‌نامه پرداخت تسهیلات به مناطق زلزله زده خوی امضا شد/ توافق‌نامه پرداخت تسهیلات به مناطق زلزله زده خوی امضا شد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Nov 2022 14:33:54 زير گذر تقاطع غير همسطح آذربايجان در اروميه افتتاح شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/زير گذر تقاطع غير همسطح آذربايجان در اروميه افتتاح شد/ زير گذر تقاطع غير همسطح آذربايجان در اروميه افتتاح شد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Nov 2022 14:20:06 دولتمردان چه خوابي براي دلار مسافرتي ديده اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دولتمردان چه خوابي براي دلار مسافرتي ديده اند/ دولتمردان چه خوابي براي دلار مسافرتي ديده اند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Nov 2022 14:14:46 ۲.۳میلیون مسافر از پایانه های مرزی آذربایجان غربی تردد کردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مسافر از پایانه های مرزی آذربایجان غربی تردد کردند/ ۲.۳میلیون مسافر از پایانه های مرزی آذربایجان غربی تردد کردند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Nov 2022 12:46:18 آزادراه ارومیه - تبریز در آذرماه تعیین تکلیف می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آزادراه ارومیه تبریز در آذرماه تعیین تکلیف می‌شود/ آزادراه ارومیه - تبریز در آذرماه تعیین تکلیف می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2022 20:02:23 پایه های بذری از چالش های مهم افزایش تولید سیب زیر درختی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پایه های بذری از چالش های مهم افزایش تولید سیب زیر درختی در آذربایجان غربی/ پایه های بذری از چالش های مهم افزایش تولید سیب زیر درختی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2022 11:43:57 تيم اقتصادي دولت راهکاري براي وضعيت نابسامان مسکن ارائه دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نماينده مردم پيرانشهردر مجلس شوراي اسلامي/ تيم اقتصادي دولت راهکاري براي وضعيت نابسامان مسکن ارائه دهد http://amanatazarbaijan.com/ 14 Nov 2022 14:09:40 احداث بزرگراه بين المللي اروميه - سرو خاتمه يافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/احداث بزرگراه بين المللي اروميه سرو خاتمه يافت/ احداث بزرگراه بين المللي اروميه - سرو خاتمه يافت http://amanatazarbaijan.com/ 14 Nov 2022 10:33:25 وام ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی به متقاضیان پرداخت می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/وام ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی به متقاضیان پرداخت می‌شود/ وام ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی به متقاضیان پرداخت می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2022 20:23:43 تخصیص ١٢٠٠ میلیارد ریال برای بازآفرینی شهری آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تخصیص ١٢٠٠ میلیارد ریال برای بازآفرینی شهری آذربایجان غربی/ تخصیص ١٢٠٠ میلیارد ریال برای بازآفرینی شهری آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2022 20:22:14 ماهانه بیش از ۳۱ هزارتن آرد در آذربایجان غربی توزیع می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ماهانه بیش از ۳۱ هزارتن آرد در آذربایجان غربی توزیع می شود/ ماهانه بیش از ۳۱ هزارتن آرد در آذربایجان غربی توزیع می شود http://amanatazarbaijan.com/ 09 Nov 2022 14:52:15 نزدیک به ۳ میلیون دلار کالا از گمرکات آذربایجان غربی صادر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نزدیک به ۳ میلیون دلار کالا از گمرکات آذربایجان غربی صادر شد/ نزدیک به ۳ میلیون دلار کالا از گمرکات آذربایجان غربی صادر شد http://amanatazarbaijan.com/ 09 Nov 2022 14:51:04 برداشت زعفران از مزارع آذربایجان غربی آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/برداشت زعفران از مزارع آذربایجان غربی آغاز شد/ برداشت زعفران از مزارع آذربایجان غربی آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Nov 2022 19:34:50 بانک های آذربایجان‌غربی تکالیف قانونی خود برای توسعه اشتغال را انجام دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بانک های آذربایجان‌غربی تکالیف قانونی خود برای توسعه اشتغال را انجام دهند/ بانک های آذربایجان‌غربی تکالیف قانونی خود برای توسعه اشتغال را انجام دهند http://amanatazarbaijan.com/ 07 Nov 2022 15:43:31 دلار رئيسي بر قله تاريخي ايستاد! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دلار رئيسي بر قله تاريخي ايستاد/ دلار رئيسي بر قله تاريخي ايستاد! http://amanatazarbaijan.com/ 07 Nov 2022 14:56:51 طرح جدید اصلاح الگوی کشت ضمانت قانونی برای اجرا دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/طرح جدید اصلاح الگوی کشت ضمانت قانونی برای اجرا دارد/ طرح جدید اصلاح الگوی کشت ضمانت قانونی برای اجرا دارد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Nov 2022 20:29:05 ۷۰۰هزار تن چغندرقند از کشاورزان آذربایجان‌غربی خریداری شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۷۰۰هزار تن چغندرقند از کشاورزان آذربایجان‌غربی خریداری شد/ ۷۰۰هزار تن چغندرقند از کشاورزان آذربایجان‌غربی خریداری شد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Nov 2022 12:19:22 مطالعات جامع 3 پايانه مهم مرزي آذربايجان غربي آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مطالعات جامع 3 پايانه مهم مرزي آذربايجان غربي آغاز شد/ مطالعات جامع 3 پايانه مهم مرزي آذربايجان غربي آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Oct 2022 13:30:29 بحران بدهي دولت؛ بدهکاري چه بر سر دولت مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بحران بدهي دولت؛ بدهکاري چه بر سر دولت مي‌آورد/ بحران بدهي دولت؛ بدهکاري چه بر سر دولت مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Oct 2022 13:00:53 ۲۵۰ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در آذربایجان غربی آماده تحویل به متقاضیان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۲۵۰ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در آذربایجان غربی آماده تحویل به متقاضیان است/ ۲۵۰ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در آذربایجان غربی آماده تحویل به متقاضیان است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2022 11:39:52 کمک به توسعه واحدهاي توليدي در چارچوب قانون ضروري است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ کمک به توسعه واحدهاي توليدي در چارچوب قانون ضروري است/ کمک به توسعه واحدهاي توليدي در چارچوب قانون ضروري است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Oct 2022 13:49:47 کالابرگ نيامده، رفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کالابرگ نيامده، رفت/ کالابرگ نيامده، رفت http://amanatazarbaijan.com/ 17 Oct 2022 13:49:10 ۵۶ واحد تولیدی در آذربایجان غربی احیا و به چرخه تولید بازگشتند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۵۶ واحد تولیدی در آذربایجان غربی احیا و به چرخه تولید بازگشتند/ ۵۶ واحد تولیدی در آذربایجان غربی احیا و به چرخه تولید بازگشتند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2022 13:38:24 خسارت ۳۵۹۴ میلیارد ریالی به جایگاه های دام و طیور در زلزله خوی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/خسارت ۳۵۹۴ میلیارد ریالی به جایگاه های دام و طیور در زلزله خوی/ خسارت ۳۵۹۴ میلیارد ریالی به جایگاه های دام و طیور در زلزله خوی http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2022 13:36:29 ایجاد زنجیره تولید راهکار ارزش بخشی به تولیدات کشاورزی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ایجاد زنجیره تولید راهکار ارزش بخشی به تولیدات کشاورزی است/ ایجاد زنجیره تولید راهکار ارزش بخشی به تولیدات کشاورزی است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Oct 2022 18:45:07 همه ظرفيت‌ها براي توليد و توزيع درست نان درآذربايجان غربي به کارگيري شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/همه ظرفيت‌ها براي توليد و توزيع درست نان درآذربايجان غربي به کارگيري شود/ همه ظرفيت‌ها براي توليد و توزيع درست نان درآذربايجان غربي به کارگيري شود http://amanatazarbaijan.com/ 10 Oct 2022 20:14:16 ۴۰۰۰ واحد مسکونی در زمین لرزه خوی خسارت دید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۴۰۰۰ واحد مسکونی در زمین لرزه خوی خسارت دید/ ۴۰۰۰ واحد مسکونی در زمین لرزه خوی خسارت دید http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2022 14:38:20 پیش‌بینی تولید یک میلیون تن سیب در آذربایجان‌ غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پیش‌بینی تولید یک میلیون تن سیب در آذربایجان‌ غربی / پیش‌بینی تولید یک میلیون تن سیب در آذربایجان‌ غربی http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2022 14:30:18 ٣٣ هزار خانوار واجد شرایط نهضت ملی مسکن در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ ٣٣ هزار خانوار واجد شرایط نهضت ملی مسکن در آذربایجان‌غربی/ ٣٣ هزار خانوار واجد شرایط نهضت ملی مسکن در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2022 10:12:59 سوخت مناطق زلزله‌زده شهرستان خوی تامین شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ سوخت مناطق زلزله‌زده شهرستان خوی تامین شد/ سوخت مناطق زلزله‌زده شهرستان خوی تامین شد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2022 10:11:31 مشکلي در خصوص فروش و صادارت سيب درختي آذربايجان‌غربي وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مشکلي در خصوص فروش و صادارت سيب درختي آذربايجان‌غربي وجود ندارد/ مشکلي در خصوص فروش و صادارت سيب درختي آذربايجان‌غربي وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2022 12:28:54 چه زماني منتظر پرواز بورس باشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سهامداران سرگردان شدند/ چه زماني منتظر پرواز بورس باشيم http://amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2022 12:28:02 رشد پروازها و جابجایی مسافرین خارجی از فرودگاه ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رشد پروازها و جابجایی مسافرین خارجی از فرودگاه ارومیه/ رشد پروازها و جابجایی مسافرین خارجی از فرودگاه ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2022 09:49:28 احداث 32 پروژه راه روستایی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/احداث 32 پروژه راه روستایی در آذربایجان غربی/ احداث 32 پروژه راه روستایی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 28 Sep 2022 09:44:56 خطر طوفان اقتصادي در نيمه دوم 1401 http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/خطر طوفان اقتصادي در نيمه دوم 1401/ خطر طوفان اقتصادي در نيمه دوم 1401 http://amanatazarbaijan.com/ 26 Sep 2022 01:30:42 حرکت به سمت فرآوري گياهان دارويي يک ضرورت است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ حرکت به سمت فرآوري گياهان دارويي يک ضرورت است/ حرکت به سمت فرآوري گياهان دارويي يک ضرورت است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Sep 2022 14:13:52 چه کساني مشمول ماليات حساب تجاري مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/چه کساني مشمول ماليات حساب تجاري مي‌شوند / چه کساني مشمول ماليات حساب تجاري مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Sep 2022 14:12:26 ۵۸۰ روستای آذربایجان غربی از نعمت گاز برخوردار می شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۵۸۰ روستای آذربایجان غربی از نعمت گاز برخوردار می شوند/ ۵۸۰ روستای آذربایجان غربی از نعمت گاز برخوردار می شوند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2022 20:07:56 مرز تمرچین برای بازگشت زائران آمادگی کامل دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مرز تمرچین برای بازگشت زائران آمادگی کامل دارد/ مرز تمرچین برای بازگشت زائران آمادگی کامل دارد http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2022 14:18:12 95 درصد واحدهاي نانوايي آذربايجان‌غربي هوشمندسازي شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/درصد واحدهاي نانوايي آذربايجان‌غربي هوشمندسازي / 95 درصد واحدهاي نانوايي آذربايجان‌غربي هوشمندسازي شد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2022 20:35:19 رشد ۲ برابری تردد کامیون های باری در پایانه مرزی سرو http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رشد ۲ برابری تردد کامیون های باری در پایانه مرزی سرو/ رشد ۲ برابری تردد کامیون های باری در پایانه مرزی سرو http://amanatazarbaijan.com/ 10 Sep 2022 10:38:59 «مرز تمرچین» تا اطلاع ثانوی بسته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/«مرز تمرچین» تا اطلاع ثانوی بسته است/ «مرز تمرچین» تا اطلاع ثانوی بسته است http://amanatazarbaijan.com/ 09 Sep 2022 14:39:27 نرخ بیکاری در آذربایجان‌غربی به ۷.۶ درصد رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نرخ بیکاری در آذربایجان‌غربی / نرخ بیکاری در آذربایجان‌غربی به ۷.۶ درصد رسید http://amanatazarbaijan.com/ 07 Sep 2022 20:23:42 بهبود وضعيت شاخص‌هاي توسعه اي در آذربايجان‌غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بهبود وضعيت شاخص‌هاي توسعه اي در آذربايجان‌غربي/ بهبود وضعيت شاخص‌هاي توسعه اي در آذربايجان‌غربي http://amanatazarbaijan.com/ 06 Sep 2022 08:22:55 سند تحول استان آذربایجان غربی تدوین می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سند تحول استان آذربایجان غربی تدوین می‌شود / سند تحول استان آذربایجان غربی تدوین می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2022 12:41:06 مرز تمرچین برای فعالیت‌های تجاری با اقلیم کردستان باز است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مرز تمرچین برای فعالیت‌های تجاری با اقلیم کردستان باز است/ مرز تمرچین برای فعالیت‌های تجاری با اقلیم کردستان باز است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Aug 2022 13:27:53 نرخ رشد سرمایه گذاری در آذربایجان غربی به ۴.۵ درصد رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/استاندار/ نرخ رشد سرمایه گذاری در آذربایجان غربی به ۴.۵ درصد رسید http://amanatazarbaijan.com/ 29 Aug 2022 14:40:10 آذربایجان غربی قطب صادرات سیست آرتمیای کشور می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آذربایجان غربی قطب صادرات سیست آرتمیای کشور می شود/ آذربایجان غربی قطب صادرات سیست آرتمیای کشور می شود http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2022 13:46:18 اتمام کریدور بزرگراهی غرب کشور۱۰هزار میلیارد اعتبار نیاز دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اتمام کریدور بزرگراهی غرب کشور۱۰هزار میلیارد اعتبار نیاز دارد/ اتمام کریدور بزرگراهی غرب کشور۱۰هزار میلیارد اعتبار نیاز دارد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2022 13:18:07 تعطیلی واحدهای تولیدی به علت بدهی بانکی تخلف است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تعطیلی واحدهای تولیدی به علت بدهی بانکی تخلف است/ تعطیلی واحدهای تولیدی به علت بدهی بانکی تخلف است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2022 10:42:24 عوارض گمرکات آذربایجان غربی به استان اختصاص یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/عوارض گمرکات آذربایجان غربی به استان اختصاص یابد/ عوارض گمرکات آذربایجان غربی به استان اختصاص یابد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2022 10:40:17 ۸۳۲۷ مسافر از مرز پلدشت تردد کرده اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۸۳۲۷ مسافر از مرز پلدشت تردد کرده اند / ۸۳۲۷ مسافر از مرز پلدشت تردد کرده اند http://amanatazarbaijan.com/ 21 Aug 2022 13:36:55 رشد ۲۷ درصدی پروازهای خارجی از فرودگاه ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رشد ۲۷ درصدی پروازهای خارجی از فرودگاه ارومیه/ رشد ۲۷ درصدی پروازهای خارجی از فرودگاه ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2022 11:37:37 ۳۶ درصد مساکن روستایی آذربایجان‌غربی مقاوم سازی شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۳۶ درصد مساکن روستایی آذربایجان‌غربی مقاوم سازی شده است/ ۳۶ درصد مساکن روستایی آذربایجان‌غربی مقاوم سازی شده است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Aug 2022 12:40:58 مردم عدم استفاده اصناف از کارتخوان را اعلام کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مردم عدم استفاده اصناف از کارتخوان را اعلام کنند/ مردم عدم استفاده اصناف از کارتخوان را اعلام کنند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2022 12:45:48 سامانه فروش مستقیم فرش دستباف در آذربایجان‌غربی راه اندازی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سامانه فروش مستقیم فرش دستباف در آذربایجان‌غربی راه اندازی می‌شود/ سامانه فروش مستقیم فرش دستباف در آذربایجان‌غربی راه اندازی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Aug 2022 14:44:51 ۲۰۰ میلیارد تومان برای توسعه پایانه مرزی رازی هزینه شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۲۰۰ میلیارد تومان برای توسعه پایانه مرزی رازی هزینه شده است / ۲۰۰ میلیارد تومان برای توسعه پایانه مرزی رازی هزینه شده است http://amanatazarbaijan.com/ 10 Aug 2022 15:50:24 طرح جامع شهر سلماس تصویب شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/طرح جامع شهر سلماس تصویب شد/ طرح جامع شهر سلماس تصویب شد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2022 13:04:24 محتکران روغن نباتی در آذربایجان غربی ۲۸۰ میلیون ریال جریمه شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/محتکران روغن نباتی در آذربایجان غربی ۲۸۰ میلیون ریال جریمه شدند/ محتکران روغن نباتی در آذربایجان غربی ۲۸۰ میلیون ریال جریمه شدند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2022 13:02:07 36میلیون لیتر سوخت کشاورزی در منطقه ارومیه به مصرف رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/میلیون لیتر سوخت کشاورزی در منطقه ارومیه به مصرف رسید/ 36میلیون لیتر سوخت کشاورزی در منطقه ارومیه به مصرف رسید http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2022 15:28:24 اختصاص 2 ميليارد تومان به شهر جديد گلمان در سال جاري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اختصاص 2 ميليارد تومان به شهر جديد گلمان در سال جاري/ اختصاص 2 ميليارد تومان به شهر جديد گلمان در سال جاري http://amanatazarbaijan.com/ 01 Aug 2022 12:55:24 آذربايجان غربي 38 درصد شمش طلاي ايران را توليد مي کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آذربايجان غربي 38 درصد شمش طلاي ايران را توليد مي کند/ آذربايجان غربي 38 درصد شمش طلاي ايران را توليد مي کند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Aug 2022 12:46:57 ساخت ۴ هزار واحد نهضت ملی مسکن درآذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ساخت ۴ هزار واحد نهضت ملی مسکن درآذربایجان غربی/ ساخت ۴ هزار واحد نهضت ملی مسکن درآذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2022 12:42:08 اختصاص ۲ میلیارد تومان به شهر جدید گلمان در سال جاری http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اختصاص ۲ میلیارد تومان به شهر جدید گلمان در سال جاری/ اختصاص ۲ میلیارد تومان به شهر جدید گلمان در سال جاری http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2022 20:25:13 ۲۰۰۰ زائر خارجی از مرز بازرگان وارد کشور می شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ ۲۰۰۰ زائر خارجی از مرز بازرگان وارد کشور می شوند/ ۲۰۰۰ زائر خارجی از مرز بازرگان وارد کشور می شوند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jul 2022 13:55:15 ساخت و توسعه ٢٠٢ کیلومتر راه در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ساخت و توسعه ٢٠٢ کیلومتر راه در آذربایجان غربی/ ساخت و توسعه ٢٠٢ کیلومتر راه در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2022 10:15:52 ساماندهی مرز کیله سردشت ضروری است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ساماندهی مرز کیله سردشت ضروری است/ ساماندهی مرز کیله سردشت ضروری است http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2022 19:45:10 توسعه روستایی با بازنگری در اجرای طرح هادی محقق می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/توسعه روستایی با بازنگری در اجرای طرح هادی محقق می‌شود/ توسعه روستایی با بازنگری در اجرای طرح هادی محقق می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2022 14:28:31 ۷۶۰۰ کامیون ترانزیتی از پایانه مرزی پلدشت تردد کردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۷۶۰۰ کامیون ترانزیتی از پایانه مرزی پلدشت تردد کردند/ ۷۶۰۰ کامیون ترانزیتی از پایانه مرزی پلدشت تردد کردند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jul 2022 13:09:01 نصب کارتخوان در نانوايي‌هاي آذربايجان غربي با هدف شفاف‌سازي عرضه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نصب کارتخوان در نانوايي‌هاي آذربايجان غربي با هدف شفاف‌سازي عرضه است/ نصب کارتخوان در نانوايي‌هاي آذربايجان غربي با هدف شفاف‌سازي عرضه است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jun 2022 13:06:04 امسال ۵۴۲هزار تن گندم از مزارع آذربایجان غربی برداشت می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/امسال ۵۴۲هزار تن گندم از مزارع آذربایجان غربی برداشت می شود/ امسال ۵۴۲هزار تن گندم از مزارع آذربایجان غربی برداشت می شود http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2022 13:43:19 برق ۳۸ اداره پرمصرف آذربایجان غربی قطع شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ برق ۳۸ اداره پرمصرف آذربایجان غربی قطع شد/ برق ۳۸ اداره پرمصرف آذربایجان غربی قطع شد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2022 20:23:39 هزینه های تولید در آذربایجان غربی کاهش یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/هزینه های تولید در آذربایجان غربی کاهش یابد/ هزینه های تولید در آذربایجان غربی کاهش یابد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2022 14:13:58 ۲۸هزار مسافر از طریق فرودگاه بین المللی ارومیه جابجا شده اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۲۸هزار مسافر از طریق فرودگاه بین المللی ارومیه جابجا شده اند/ ۲۸هزار مسافر از طریق فرودگاه بین المللی ارومیه جابجا شده اند http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2022 14:00:59 دولت راهکار منطقي براي ايجاد ثبات در بازار ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دولت راهکار منطقي براي ايجاد ثبات در بازار ندارد / دولت راهکار منطقي براي ايجاد ثبات در بازار ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jun 2022 11:36:13 دولت راهکار منطقي براي ايجاد ثبات در بازار ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دولت راهکار منطقي براي ايجاد ثبات در بازار ندارد/ دولت راهکار منطقي براي ايجاد ثبات در بازار ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jun 2022 10:35:17 ناوگان حمل بار سبک در آذربایجان‌غربی ساماندهی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ناوگان حمل بار سبک در آذربایجان‌غربی ساماندهی می‌شود/ ناوگان حمل بار سبک در آذربایجان‌غربی ساماندهی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2022 11:13:52 امسال باید ۵۱ هزار میلیارد تومان سرمایه در آذربایجان‌غربی جذب شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/امسال باید ۵۱ هزار میلیارد تومان سرمایه در آذربایجان‌غربی جذب شود/ امسال باید ۵۱ هزار میلیارد تومان سرمایه در آذربایجان‌غربی جذب شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jun 2022 11:56:36 سرمایه گذاری بخش خصوصی در آذربایجان غربی تسهیل می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سرمایه گذاری بخش خصوصی در آذربایجان غربی تسهیل می شود/ سرمایه گذاری بخش خصوصی در آذربایجان غربی تسهیل می شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jun 2022 11:52:12 پیشرفت ۷۶ درصدی پروژه تقاطع غیر همسطح آذربایجان در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پیشرفت ۷۶ درصدی پروژه تقاطع غیر همسطح آذربایجان در ارومیه/ پیشرفت ۷۶ درصدی پروژه تقاطع غیر همسطح آذربایجان در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jun 2022 09:45:18 ۳۵۰۰ واحد تولیدی راکد کشور به چرخه تولید بازگشتند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ ۳۵۰۰ واحد تولیدی راکد کشور به چرخه تولید بازگشتند / ۳۵۰۰ واحد تولیدی راکد کشور به چرخه تولید بازگشتند http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jun 2022 12:56:59 رشد ۴۵۲ درصدی تردد مسافر از پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رشد ۴۵۲ درصدی تردد مسافر از پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر/ رشد ۴۵۲ درصدی تردد مسافر از پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jun 2022 13:56:05 آينده بدون برجام براي ايران چگونه خواهد بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آينده بدون برجام براي ايران چگونه خواهد بود/ آينده بدون برجام براي ايران چگونه خواهد بود http://amanatazarbaijan.com/ 30 May 2022 12:43:45 ۵۷ تن آرد احتکار شده در ارومیه کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۵۷ تن آرد احتکار شده در ارومیه کشف شد/ ۵۷ تن آرد احتکار شده در ارومیه کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 29 May 2022 19:45:57 مناطق ویژه اقتصادی آذربایجان‌غربی با مشارکت شرکت شهرک‌های صنعتی ایجاد می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ مناطق ویژه اقتصادی آذربایجان‌غربی با مشارکت شرکت شهرک‌های صنعتی ایجاد می‌شود / مناطق ویژه اقتصادی آذربایجان‌غربی با مشارکت شرکت شهرک‌های صنعتی ایجاد می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 23 May 2022 16:34:26 امنيت سايبري کسب‌وکارهاي کوچک http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ امنيت سايبري کسب‌وکارهاي کوچک / امنيت سايبري کسب‌وکارهاي کوچک http://amanatazarbaijan.com/ 16 May 2022 14:33:05 قيمت اينترنت همچنان نيازمند اصلاح‌ است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/قيمت اينترنت همچنان نيازمند اصلاح‌ است/ قيمت اينترنت همچنان نيازمند اصلاح‌ است http://amanatazarbaijan.com/ 16 May 2022 14:32:08 شوک‌هاي قيمتي با يارانه جبران مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/شوک‌هاي قيمتي با يارانه جبران مي‌شود / شوک‌هاي قيمتي با يارانه جبران مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 16 May 2022 14:27:54 مشکلی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مشکلی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد/ مشکلی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2022 10:06:31 ظرفيت هاي حمل و نقل ريلي آذربايجان غربي مورد غفلت واقع شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ظرفيت هاي حمل و نقل ريلي آذربايجان غربي مورد غفلت واقع شده است/ ظرفيت هاي حمل و نقل ريلي آذربايجان غربي مورد غفلت واقع شده است http://amanatazarbaijan.com/ 09 May 2022 14:41:23 در تامین سهمیه آرد واحدهای نانوایی در استان آذربایجان‌غربی مشکلی وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/در تامین سهمیه آرد واحدهای نانوایی در استان آذربایجان‌غربی مشکلی وجود ندارد / در تامین سهمیه آرد واحدهای نانوایی در استان آذربایجان‌غربی مشکلی وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 06 May 2022 20:03:24 دولت جلوی افزایش نامتعارف قیمت ها بایستد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دولت جلوی افزایش نامتعارف قیمت ها بایستد / دولت جلوی افزایش نامتعارف قیمت ها بایستد http://amanatazarbaijan.com/ 06 May 2022 20:01:32 ۳۴۰ هکتار از اراضی دشت مهاباد به سیستم آبیاری نوین مجهز است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۳۴۰ هکتار از اراضی دشت مهاباد به سیستم آبیاری نوین مجهز است/ ۳۴۰ هکتار از اراضی دشت مهاباد به سیستم آبیاری نوین مجهز است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Apr 2022 12:26:01 ایمن سازی محور ارومیه – سرو آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ایمن سازی محور ارومیه – سرو آغاز شد/ ایمن سازی محور ارومیه – سرو آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Apr 2022 14:15:14 ۳۵ تن نیاز کشور به سیست آرتمیا از طریق واردات تامین می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۳۵ تن نیاز کشور به سیست آرتمیا از طریق واردات تامین می شود/ ۳۵ تن نیاز کشور به سیست آرتمیا از طریق واردات تامین می شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2022 19:26:48 ۶۷۰۰تن ماهی از منابع آبی آذربایجان غربی صید شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۶۷۰۰تن ماهی از منابع آبی آذربایجان غربی صید شد/ ۶۷۰۰تن ماهی از منابع آبی آذربایجان غربی صید شد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Apr 2022 15:02:34 ۱۵۰۰ میلیارد ریال برای راه‌های روستایی در آذربایجان‌غربی هزینه شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۱۵۰۰ میلیارد ریال برای راه‌های روستایی در آذربایجان‌غربی هزینه شد/ ۱۵۰۰ میلیارد ریال برای راه‌های روستایی در آذربایجان‌غربی هزینه شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2022 11:44:29 فرهنگی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ فرهنگی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:45 راه‌اندازي دانشکده تئاتر نياز هنرجويان آذربايجان غربي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/راه‌اندازي دانشکده تئاتر نياز هنرجويان آذربايجان غربي است/ راه‌اندازي دانشکده تئاتر نياز هنرجويان آذربايجان غربي است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Dec 2022 15:07:08 دانشنامه نقش زنان در دفاع مقدس در آذربايجان غربي تدوين شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/دانشنامه نقش زنان در دفاع مقدس در آذربايجان غربي تدوين شد/ دانشنامه نقش زنان در دفاع مقدس در آذربايجان غربي تدوين شد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Nov 2022 14:30:51 گردشگري غذايي در آذربايجان غربي توسعه مي يابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ گردشگري غذايي در آذربايجان غربي توسعه مي يابد/ گردشگري غذايي در آذربايجان غربي توسعه مي يابد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Nov 2022 14:30:02 20 بناي تاريخي آذربايجان غربي در انتظار ثبت ملي هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بناي تاريخي آذربايجان غربي در انتظار ثبت ملي هستند/ 20 بناي تاريخي آذربايجان غربي در انتظار ثبت ملي هستند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Nov 2022 14:29:17 مدیران دستگاه های اجرایی معنویت خود را تقویت کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مدیران دستگاه های اجرایی معنویت خود را تقویت کنند/ مدیران دستگاه های اجرایی معنویت خود را تقویت کنند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Nov 2022 12:52:01 بازار فروش توليدات ‌منبت بي رونق است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ بازار فروش توليدات ‌منبت بي رونق است/ بازار فروش توليدات ‌منبت بي رونق است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Nov 2022 13:39:29 گراني مواد اوليه و ماليات مهمترين مشکل چاپخانه‌داران آذربايجان‌غربي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/گراني مواد اوليه و ماليات مهمترين مشکل چاپخانه‌داران آذربايجان‌غربي است/ گراني مواد اوليه و ماليات مهمترين مشکل چاپخانه‌داران آذربايجان‌غربي است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Nov 2022 14:04:33 کرونا چگونه به خدمت جشنواره فيلم رشد درآمد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کرونا چگونه به خدمت جشنواره فيلم رشد درآمد/ کرونا چگونه به خدمت جشنواره فيلم رشد درآمد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Nov 2022 15:03:08 کسب آگاهي با کالاهاي جانشين کتاب راه رفتن روي لبه تيغ است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کسب آگاهي با کالاهاي جانشين کتاب راه رفتن روي لبه تيغ است/ کسب آگاهي با کالاهاي جانشين کتاب راه رفتن روي لبه تيغ است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Nov 2022 15:02:24 تکمیل سند جامع فرهنگی در برش استانی سرعت یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تکمیل سند جامع فرهنگی در برش استانی سرعت یابد/ تکمیل سند جامع فرهنگی در برش استانی سرعت یابد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2022 20:08:08 انيميشن؛ دنيايي خيال‌انگيز و رنگارنگ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/انيميشن؛ دنيايي خيال‌انگيز و رنگارنگ/ انيميشن؛ دنيايي خيال‌انگيز و رنگارنگ http://amanatazarbaijan.com/ 31 Oct 2022 13:40:03 فضاي گفت و گو درجامعه عادي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فضاي گفت¬و¬گو درجامعه عادي شود/ فضاي گفت و گو درجامعه عادي شود http://amanatazarbaijan.com/ 31 Oct 2022 13:39:10 تداوم ساماندهی محوطه مسجد جامع ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تداوم ساماندهی محوطه مسجد جامع ارومیه/ تداوم ساماندهی محوطه مسجد جامع ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 30 Oct 2022 14:00:52 فرهنگ چگونه به ما رسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فرهنگ چگونه به ما رسيد/ فرهنگ چگونه به ما رسيد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Oct 2022 13:35:00 دهگانه مواجهه مؤثر رسانه‌اي در بزنگاه‌هاي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/دهگانه مواجهه مؤثر رسانه‌اي در بزنگاه‌هاي اجتماعي/ دهگانه مواجهه مؤثر رسانه‌اي در بزنگاه‌هاي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 24 Oct 2022 13:34:15 چرا فرهنگ رسمي نزد جوانان معترض جذاب نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چرا فرهنگ رسمي نزد جوانان معترض جذاب نيست/ چرا فرهنگ رسمي نزد جوانان معترض جذاب نيست http://amanatazarbaijan.com/ 17 Oct 2022 13:55:05 ایجاد و ترویج شبهه ابزار دشمن برای مقابله با اسلام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ایجاد و ترویج شبهه ابزار دشمن برای مقابله با اسلام است/ ایجاد و ترویج شبهه ابزار دشمن برای مقابله با اسلام است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Oct 2022 20:29:45 واقفان بر اساس نيازهاي روز جامعه اقدام به وقف کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/واقفان بر اساس نيازهاي روز جامعه اقدام به وقف کنند/ واقفان بر اساس نيازهاي روز جامعه اقدام به وقف کنند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Oct 2022 20:09:33 سياست سکولارها کثيف است براي همين مي‌گويند دين را وارد سياست نکنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سياست سکولارها کثيف است براي همين مي‌گويند دين را وارد سياست نکنيد / سياست سکولارها کثيف است براي همين مي‌گويند دين را وارد سياست نکنيد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Oct 2022 20:08:54 اجبار به دينداري؛ کاتاليزور رويگرداني از امر ديني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اجبار به دينداري؛ کاتاليزور رويگرداني از امر ديني/ اجبار به دينداري؛ کاتاليزور رويگرداني از امر ديني http://amanatazarbaijan.com/ 10 Oct 2022 20:08:22 شکل‎گيري گفتمان فرهنگي راه گذر از چالش‌هاي فعلي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شکل‎گيري گفتمان فرهنگي راه گذر از چالش‌هاي فعلي/ شکل‎گيري گفتمان فرهنگي راه گذر از چالش‌هاي فعلي http://amanatazarbaijan.com/ 10 Oct 2022 20:07:40 ۶۰ طرح سرمایه گذاری گردشگری در آذربایجان غربی اجرا می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/۶۰ طرح سرمایه گذاری گردشگری در آذربایجان غربی اجرا می شود/ ۶۰ طرح سرمایه گذاری گردشگری در آذربایجان غربی اجرا می شود http://amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2022 12:44:57 رابطه شمس تبريزي و سنايي غزنوي چگونه بوده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رابطه شمس تبريزي و سنايي غزنوي چگونه بوده است / رابطه شمس تبريزي و سنايي غزنوي چگونه بوده است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2022 12:32:32 چرا نبايد چراغ‌هاي کانون پرورش فکري کودکان خاموش شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چرا نبايد چراغ‌هاي کانون پرورش فکري کودکان خاموش شود/ چرا نبايد چراغ‌هاي کانون پرورش فکري کودکان خاموش شود http://amanatazarbaijan.com/ 26 Sep 2022 01:13:48 ويترين ادبيات دفاع مقدس محدود است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ويترين ادبيات دفاع مقدس محدود است/ ويترين ادبيات دفاع مقدس محدود است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Sep 2022 01:10:07 خطر فراموشي در کمين صنايع دستي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/خطر فراموشي در کمين صنايع دستي/ خطر فراموشي در کمين صنايع دستي http://amanatazarbaijan.com/ 12 Sep 2022 13:44:21 نخستين زن روزنامه‌نگار در ايران که بود و چه روزنامه‌اي منتشر کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نخستين زن روزنامه‌نگار در ايران که بود و چه روزنامه‌اي منتشر کرد/ نخستين زن روزنامه‌نگار در ايران که بود و چه روزنامه‌اي منتشر کرد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Sep 2022 08:25:17 ضربان قلب بازار کتاب چگونه مي‌زند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ضربان قلب بازار کتاب چگونه مي‌زند/ ضربان قلب بازار کتاب چگونه مي‌زند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Sep 2022 08:24:55 جاساز ۱۰ هزار دلار ارز قاچاق در هنگ مرزی ماکو کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جاساز ۱۰ هزار دلار ارز قاچاق در هنگ مرزی ماکو کشف شد/ جاساز ۱۰ هزار دلار ارز قاچاق در هنگ مرزی ماکو کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2022 12:21:45 آذربایجان غربی تنها ۴ سینمای فعال دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آذربایجان غربی تنها ۴ سینمای فعال دارد/ آذربایجان غربی تنها ۴ سینمای فعال دارد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2022 12:19:36 دولتي و امنيتي شدن، آفات اصلي رسانه‌ است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/دولتي و امنيتي شدن، آفات اصلي رسانه‌ است/ دولتي و امنيتي شدن، آفات اصلي رسانه‌ است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Aug 2022 12:12:52 اهميت رسانه در ايران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اهميت رسانه در ايران/ اهميت رسانه در ايران http://amanatazarbaijan.com/ 15 Aug 2022 20:26:49 ابتهاج از خوب و بد داوري‌ها برگذشته و سايه برآمده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ابتهاج از خوب و بد داوري‌ها برگذشته و سايه برآمده است/ ابتهاج از خوب و بد داوري‌ها برگذشته و سايه برآمده است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Aug 2022 20:26:19 هنر درماني چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/هنر درماني چيست/ هنر درماني چيست http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jul 2022 20:30:21 قلم و اهل قلم، شاخص مقايسه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/قلم و اهل قلم، شاخص مقايسه / قلم و اهل قلم، شاخص مقايسه http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jul 2022 14:40:20 پلي‌بک خواني؛ بودن يا نبودن مسئله اين است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پلي‌بک خواني؛ بودن يا نبودن مسئله اين است / پلي‌بک خواني؛ بودن يا نبودن مسئله اين است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jul 2022 14:09:33 سايه سنگين سياست روي فرهنگ حس مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سايه سنگين سياست روي فرهنگ حس مي‌شود/ سايه سنگين سياست روي فرهنگ حس مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jul 2022 14:24:21 جريان هاي مردمي در جامعه تقويت شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جريان هاي مردمي در جامعه تقويت شود / جريان هاي مردمي در جامعه تقويت شود http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jun 2022 13:15:26 برگزاري جشنواره‌ها نقش مهمي در جذب گردشگر دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ برگزاري جشنواره‌ها نقش مهمي در جذب گردشگر دارد/ برگزاري جشنواره‌ها نقش مهمي در جذب گردشگر دارد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jun 2022 13:13:00 هشدار براي حذف ادبيات در برخي از مدارس http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/هشدار براي حذف ادبيات در برخي از مدارس/ هشدار براي حذف ادبيات در برخي از مدارس http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jun 2022 13:11:58 چگونه مافياي اکران سينماي ايران را کنترل مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چگونه مافياي اکران سينماي ايران را کنترل مي‌کند/ چگونه مافياي اکران سينماي ايران را کنترل مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jun 2022 13:11:06 نگراني از آينده جمهوري اسلامي چرا؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نگراني از آينده جمهوري اسلامي چرا؟ / نگراني از آينده جمهوري اسلامي چرا؟ http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jun 2022 11:31:17 رسانه تلويزيون آينده‌اي ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه تلويزيون آينده‌اي ندارد / رسانه تلويزيون آينده‌اي ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jun 2022 11:30:01 ترانه هايي که عمرشان فقط چندماه است! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ترانه هايي که عمرشان فقط چندماه است/ ترانه هايي که عمرشان فقط چندماه است! http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jun 2022 13:20:24 خيرين کتابخانه‌ساز جهادگران بي‌ادعاي عرصه فرهنگ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/خيرين کتابخانه‌ساز جهادگران بي‌ادعاي عرصه فرهنگ/ خيرين کتابخانه‌ساز جهادگران بي‌ادعاي عرصه فرهنگ http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2022 13:35:48 فرهنگ دوران دفاع مقدس بايد احيا شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فرهنگ دوران دفاع مقدس بايد احيا شود/ فرهنگ دوران دفاع مقدس بايد احيا شود http://amanatazarbaijan.com/ 30 May 2022 12:50:42 کتاب‌هاي درسي ايراني نيستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کتاب‌هاي درسي ايراني نيستند/ کتاب‌هاي درسي ايراني نيستند http://amanatazarbaijan.com/ 30 May 2022 12:49:51 لزوم کارفرهنگی در مباحث آموزشی برای تربیت گروه‌های انقلابی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ لزوم کارفرهنگی در مباحث آموزشی برای تربیت گروه‌های انقلابی / لزوم کارفرهنگی در مباحث آموزشی برای تربیت گروه‌های انقلابی http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2022 10:19:10 ۱۵ موزه جدید در آذربایجان غربی احداث می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/۱۵ موزه جدید در آذربایجان غربی احداث می شود / ۱۵ موزه جدید در آذربایجان غربی احداث می شود http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2022 12:30:20 چرا ديگر پاي سريال‌هاي تلويزيون ميخکوب نمي‌شويم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چرا ديگر پاي سريال‌هاي تلويزيون ميخکوب نمي‌شويم/ چرا ديگر پاي سريال‌هاي تلويزيون ميخکوب نمي‌شويم http://amanatazarbaijan.com/ 16 May 2022 14:44:36 طرح حراج اشياء تاريخي ايران روي ميز مجلس! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/طرح حراج اشياء تاريخي ايران روي ميز مجلس/ طرح حراج اشياء تاريخي ايران روي ميز مجلس! http://amanatazarbaijan.com/ 16 May 2022 14:43:49 تداوم يادگيري معلمان مهمترين عامل در ارتقاي کيفي آموزش است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تداوم يادگيري معلمان مهمترين عامل در ارتقاي کيفي آموزش است/ تداوم يادگيري معلمان مهمترين عامل در ارتقاي کيفي آموزش است http://amanatazarbaijan.com/ 09 May 2022 14:54:23 داغي به نام نويسندگي! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/داغي به نام نويسندگي/ داغي به نام نويسندگي! http://amanatazarbaijan.com/ 09 May 2022 14:53:39 بومی سازی مسائل فرهنگی آذربایجان غربی ضروری است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بومی سازی مسائل فرهنگی آذربایجان غربی ضروری است/ بومی سازی مسائل فرهنگی آذربایجان غربی ضروری است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Apr 2022 19:48:03 لطفـاً تلويزيون را به عقب برگردانيد! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/لطفـاً تلويزيون را به عقب برگردانيد/ لطفـاً تلويزيون را به عقب برگردانيد! http://amanatazarbaijan.com/ 25 Apr 2022 13:41:22 شورای اطلاع‌رسانی باید در بحث سیاست‌گذاری حوزه رسانه موثر باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شورای اطلاع‌رسانی باید در بحث سیاست‌گذاری حوزه رسانه موثر باشد/ شورای اطلاع‌رسانی باید در بحث سیاست‌گذاری حوزه رسانه موثر باشد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Apr 2022 15:06:02 اعلان‌هاي همايش شمس ومولانا رونمايي شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اعلان‌هاي همايش شمس ومولانا رونمايي شد/ اعلان‌هاي همايش شمس ومولانا رونمايي شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2022 11:36:43 تيغ قيمت بر گلوي کتاب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تيغ قيمت بر گلوي کتاب/ تيغ قيمت بر گلوي کتاب http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2022 11:36:06 رسانه‌هاي اجتماعي؛ سلاح نظامي جديد براي پيروزي در جنگ‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه‌هاي اجتماعي؛ سلاح نظامي جديد براي پيروزي در جنگ‌/ رسانه‌هاي اجتماعي؛ سلاح نظامي جديد براي پيروزي در جنگ‌ http://amanatazarbaijan.com/ 11 Apr 2022 12:26:33 آمادگی ۳۴ مرکز اقامتی ارومیه برای میزبانی از مسافران نوروز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آمادگی ۳۴ مرکز اقامتی ارومیه برای میزبانی از مسافران نوروز / آمادگی ۳۴ مرکز اقامتی ارومیه برای میزبانی از مسافران نوروز http://amanatazarbaijan.com/ 14 Mar 2022 10:47:00 آذربايجان ديلي،آناديليم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آذربايجان ديلي،آناديليم/ آذربايجان ديلي،آناديليم http://amanatazarbaijan.com/ 14 Mar 2022 10:40:38 ايلين آخير چرشنبه لري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ايلين آخير چرشنبه لري/ ايلين آخير چرشنبه لري http://amanatazarbaijan.com/ 14 Mar 2022 10:40:08 انسانِ امروز و هنرش، به گوش سپردن عميق و برابري نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/انسانِ امروز و هنرش، به گوش سپردن عميق و برابري نياز دارد/ انسانِ امروز و هنرش، به گوش سپردن عميق و برابري نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Mar 2022 12:40:27 اقتصاد رانتي و ناشران دوپينگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اقتصاد رانتي و ناشران دوپينگي/ اقتصاد رانتي و ناشران دوپينگي http://amanatazarbaijan.com/ 07 Mar 2022 12:38:36 دانشگاه رفتن مهم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/دانشگاه رفتن مهم است/ دانشگاه رفتن مهم است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Feb 2022 11:30:43 مردم از هر چه خوششان بيايد موسيقي خوبي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مردم از هر چه خوششان بيايد موسيقي خوبي است/ مردم از هر چه خوششان بيايد موسيقي خوبي است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Feb 2022 11:30:18 برتري‌جويي بر پايه زبان، هدفي نژادپرستانه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/برتري‌جويي بر پايه زبان، هدفي نژادپرستانه است/ برتري‌جويي بر پايه زبان، هدفي نژادپرستانه است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2022 13:38:26 چگونه رسانه هاي قوي داشته باشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چگونه رسانه هاي قوي داشته باشيم/ چگونه رسانه هاي قوي داشته باشيم http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2022 13:37:19 دهه فجر فرصت دوباره اي براي رونق سينماهاي آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/دهه فجر فرصت دوباره اي براي رونق سينماهاي آذربايجان غربي/ دهه فجر فرصت دوباره اي براي رونق سينماهاي آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2022 03:16:34 مترجمي که وجود خارجي ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مترجمي که وجود خارجي ندارد / مترجمي که وجود خارجي ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jan 2022 11:49:03 ادبيات پايداري بر پايه‌ مفهوم هويت استوار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ادبيات پايداري بر پايه‌ مفهوم هويت استوار است/ ادبيات پايداري بر پايه‌ مفهوم هويت استوار است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jan 2022 11:42:17 اميدآفريني در جامعه مهمترين اولويت رسانه ها در گام دوم انقلاب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اميدآفريني در جامعه مهمترين اولويت رسانه ها در گام دوم انقلاب/ اميدآفريني در جامعه مهمترين اولويت رسانه ها در گام دوم انقلاب http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jan 2022 11:41:27 بازدید از موزه های آذربایجان غربی رایگان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بازدید از موزه های آذربایجان غربی رایگان است/ بازدید از موزه های آذربایجان غربی رایگان است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jan 2022 11:54:51 بايد به داد موسيقي و شعر رسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بايد به داد موسيقي و شعر رسيد / بايد به داد موسيقي و شعر رسيد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jan 2022 13:39:59 ۱۲ اثر تاریخی آذربایجان غربی ثبت ملی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/۱۲ اثر تاریخی آذربایجان غربی ثبت ملی می شود/ ۱۲ اثر تاریخی آذربایجان غربی ثبت ملی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2022 10:47:34 سينماي ما همواره در ميان شرايط موجود و استراتژي‌هاي فرهنگي سرگردان بوده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سينماي ما همواره در ميان شرايط موجود و استراتژي‌هاي فرهنگي سرگردان بوده است / سينماي ما همواره در ميان شرايط موجود و استراتژي‌هاي فرهنگي سرگردان بوده است http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jan 2022 13:06:23 آلبوم موسیقی «روایت دل» در ارومیه منتشر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آلبوم موسیقی «روایت دل» در ارومیه منتشر شد / آلبوم موسیقی «روایت دل» در ارومیه منتشر شد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2022 11:55:10 حریم تپه «حسنلو» بعد از نیم قرن تعیین شد! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ابلاغ ضوابط حفاظت ۱۵ اثر به استاندار آذربایجان غربی/ حریم تپه «حسنلو» بعد از نیم قرن تعیین شد! http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2022 19:08:25 گردشگري فرهنگي چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/گردشگري فرهنگي چيست/ گردشگري فرهنگي چيست http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2021 14:15:30 سليقه موسيقايي مردم بايد هدفمند شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سليقه موسيقايي مردم بايد هدفمند شود / سليقه موسيقايي مردم بايد هدفمند شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2021 12:30:21 صداي ساز و آواز کاروان فرهنگ و هنر در بارگاه شمس تبريزي طنين انداز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/صداي ساز و آواز کاروان فرهنگ و هنر در بارگاه شمس تبريزي طنين انداز شد / صداي ساز و آواز کاروان فرهنگ و هنر در بارگاه شمس تبريزي طنين انداز شد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2021 12:29:09 اعزام کاروان فرهنگ و هنر ایران به ترکیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اعزام کاروان فرهنگ و هنر ایران به ترکیه/ اعزام کاروان فرهنگ و هنر ایران به ترکیه http://amanatazarbaijan.com/ 14 Dec 2021 10:55:57 بازي‌هايي که جدي گرفته نمي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بازي‌هايي که جدي گرفته نمي‌شوند/ بازي‌هايي که جدي گرفته نمي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Dec 2021 11:03:33 بزرگ‌ترين مشکل سينماي کودک رها شدگي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بزرگ‌ترين مشکل سينماي کودک رها شدگي است/ بزرگ‌ترين مشکل سينماي کودک رها شدگي است http://amanatazarbaijan.com/ 06 Dec 2021 11:02:33 عزاداري طولاني مدت، باعث دين زدگي مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/عزاداري طولاني مدت، باعث دين زدگي مي شود/ عزاداري طولاني مدت، باعث دين زدگي مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Nov 2021 12:52:30 ترويج کتابخواني و نياز به اقدامات آتش به اختيار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ترويج کتابخواني و نياز به اقدامات آتش به اختيار/ ترويج کتابخواني و نياز به اقدامات آتش به اختيار http://amanatazarbaijan.com/ 29 Nov 2021 12:51:18 صداوسيما موسيقي را به ابتذال کشانده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/صداوسيما موسيقي را به ابتذال کشانده است/ صداوسيما موسيقي را به ابتذال کشانده است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Nov 2021 12:50:02 جوان‌مرگي در طنز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جوان‌مرگي در طنز/ جوان‌مرگي در طنز http://amanatazarbaijan.com/ 15 Nov 2021 12:31:14 ۲۴۰عنوان برنامه همزمان باهفته کتاب درآذربایجان غربی برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/۲۴۰عنوان برنامه همزمان باهفته کتاب درآذربایجان غربی برگزار می شود/ ۲۴۰عنوان برنامه همزمان باهفته کتاب درآذربایجان غربی برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 Nov 2021 12:01:50 صداوسيما نبايد مصالح عمومي رو فداي منافع جناحي کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/صداوسيما نبايد مصالح عمومي رو فداي منافع جناحي کند/ صداوسيما نبايد مصالح عمومي رو فداي منافع جناحي کند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Nov 2021 12:12:41 چگونه مي‌توان به صداي بي‌صداها تبديل شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چگونه مي‌توان به صداي بي‌صداها تبديل شد/ چگونه مي‌توان به صداي بي‌صداها تبديل شد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Oct 2021 10:38:50 پويش وقف کتاب، خير ماندگاردر آذربايجان‌غربي آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پويش وقف کتاب، خير ماندگاردر آذربايجان‌غربي آغاز شد/ پويش وقف کتاب، خير ماندگاردر آذربايجان‌غربي آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Oct 2021 10:30:08 رسانه ملي براي ارتقاء همبستگي ملي بايد تنوع را بپذيرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه ملي براي ارتقاء همبستگي ملي بايد تنوع را بپذيرد/ رسانه ملي براي ارتقاء همبستگي ملي بايد تنوع را بپذيرد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Oct 2021 10:28:50 آذربایجان غربی از کمبود اعتبارات فرهنگی رنج می برد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آذربایجان غربی از کمبود اعتبارات فرهنگی رنج می برد/ آذربایجان غربی از کمبود اعتبارات فرهنگی رنج می برد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Oct 2021 13:05:14 حتي اساتيد شناخته شده موسيقي هم کپي مي‌کنند! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/حتي اساتيد شناخته شده موسيقي هم کپي مي‌کنند / حتي اساتيد شناخته شده موسيقي هم کپي مي‌کنند! http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2021 13:24:18 پيشرفت در عرصه‌هاي گوناگون بدون توسعه فرهنگي پايدار نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پيشرفت در عرصه‌هاي گوناگون بدون توسعه فرهنگي پايدار نيست/ پيشرفت در عرصه‌هاي گوناگون بدون توسعه فرهنگي پايدار نيست http://amanatazarbaijan.com/ 20 Sep 2021 12:01:10 جايي که ادبيات و سينما به هم مي‌رسند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جريان‌شناسي اقتباس در سينماي ايران/ جايي که ادبيات و سينما به هم مي‌رسند http://amanatazarbaijan.com/ 20 Sep 2021 12:00:15 خط قرمزهايي که تاريخ سينما را سانسور مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/خط قرمزهايي که تاريخ سينما را سانسور مي‌کند/ خط قرمزهايي که تاريخ سينما را سانسور مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Sep 2021 22:32:13 دانش گالري‌داران در توسعه اقتصاد هنر اثرگذار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/دانش گالري‌داران در توسعه اقتصاد هنر اثرگذار است/ دانش گالري‌داران در توسعه اقتصاد هنر اثرگذار است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Aug 2021 12:43:46 صداوسيما اعتبار خود را از دست داده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/صداوسيما اعتبار خود را از دست داده است/ صداوسيما اعتبار خود را از دست داده است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Aug 2021 12:43:09 نقش تعليم و تربيت در جامعه امروز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نقش تعليم و تربيت در جامعه امروز/ نقش تعليم و تربيت در جامعه امروز http://amanatazarbaijan.com/ 16 Aug 2021 13:16:40 اجتماعی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ اجتماعی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:31 دستگیری اعضای باند سرقت از منازل و خانه باغ ها در ماکو http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دستگیری اعضای باند سرقت از منازل و خانه باغ ها در ماکو/ دستگیری اعضای باند سرقت از منازل و خانه باغ ها در ماکو http://amanatazarbaijan.com/ 06 Dec 2022 14:44:23 حریم و بستر رودخانه گدار نقده آزادسازی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حریم و بستر رودخانه گدار نقده آزادسازی شد/ حریم و بستر رودخانه گدار نقده آزادسازی شد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Dec 2022 15:09:37 کلاس‌هاي غير استاندارد آذربايجان‌غربي حذف مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کلاس‌هاي غير استاندارد آذربايجان‌غربي حذف مي‌شود/ کلاس‌هاي غير استاندارد آذربايجان‌غربي حذف مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 05 Dec 2022 15:02:56 100درصد اعتبار مصوب احياي درياچه اروميه اختصاص يافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ اعتبار مصوب احياي درياچه اروميه اختصاص يافت/ 100درصد اعتبار مصوب احياي درياچه اروميه اختصاص يافت http://amanatazarbaijan.com/ 05 Dec 2022 15:01:25 روانشناسان، فروغ روان سالم در جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/روانشناسان، فروغ روان سالم در جامعه/ روانشناسان، فروغ روان سالم در جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 05 Dec 2022 14:57:20 امنیت خط قرمز ما و مطالبه جدی مردم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/امنیت خط قرمز ما و مطالبه جدی مردم است/ امنیت خط قرمز ما و مطالبه جدی مردم است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Nov 2022 20:14:44 روند بازسازي مناطق زلزله‌زده خوي مطلوب است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ روند بازسازي مناطق زلزله‌زده خوي مطلوب است/ روند بازسازي مناطق زلزله‌زده خوي مطلوب است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Nov 2022 14:22:55 هزينه 35 ميليارد ريال براي نگهداري پل ميانگذر درياچه اروميه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مديرکل راه و شهرسازي آذربايجان غربي خبر داد/ هزينه 35 ميليارد ريال براي نگهداري پل ميانگذر درياچه اروميه http://amanatazarbaijan.com/ 28 Nov 2022 14:13:37 تفکر بسيجي بايد در جامعه جاري باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/فرمانده سپاه شهداي آذربايجان غربي/ تفکر بسيجي بايد در جامعه جاري باشد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Nov 2022 14:12:29 ۸ مصدوم در پی انحراف اتوبوس از جاده در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۸ مصدوم در پی انحراف اتوبوس از جاده در آذربایجان غربی/ ۸ مصدوم در پی انحراف اتوبوس از جاده در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2022 20:11:27 گردشگری غذایی در آذربایجان غربی توسعه می یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/گردشگری غذایی در آذربایجان غربی توسعه می یابد/ گردشگری غذایی در آذربایجان غربی توسعه می یابد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Nov 2022 14:24:40 وضعیت آب شرب شهرستان شوط و شهر مرگنلر بهبود می یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/وضعیت آب شرب شهرستان شوط و شهر مرگنلر بهبود می یابد/ وضعیت آب شرب شهرستان شوط و شهر مرگنلر بهبود می یابد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Nov 2022 14:22:35 زیر گذر تقاطع غیر همسطح آذربایجان در ارومیه افتتاح شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/زیر گذر تقاطع غیر همسطح آذربایجان در ارومیه افتتاح شد/ زیر گذر تقاطع غیر همسطح آذربایجان در ارومیه افتتاح شد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Nov 2022 14:40:01 حساب معترضان از اغتشاشگران جداست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حساب معترضان از اغتشاشگران جداست/ حساب معترضان از اغتشاشگران جداست http://amanatazarbaijan.com/ 22 Nov 2022 14:22:48 ضرب الاجل برای اجرایی کردن سامانه جامع کنترل وپایش زمین های زراعی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ضرب الاجل برای اجرایی کردن سامانه جامع کنترل وپایش زمین های زراعی/ ضرب الاجل برای اجرایی کردن سامانه جامع کنترل وپایش زمین های زراعی http://amanatazarbaijan.com/ 21 Nov 2022 15:09:31 نانوايي‌هاي متخلف در آذربايجان غربي با قطع سهميه تنبيه مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نانوايي‌هاي متخلف در آذربايجان غربي با قطع سهميه تنبيه مي‌شوند/ نانوايي‌هاي متخلف در آذربايجان غربي با قطع سهميه تنبيه مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 21 Nov 2022 14:55:01 تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه تاپایان سال به بهره برداری می‌رسد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه تاپایان سال به بهره برداری می‌رسد/ تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه تاپایان سال به بهره برداری می‌رسد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2022 11:21:59 جزییات پرونده فساد در ارومیه/از اختلاس تا تبانی در انجام معامله http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دستگاه قضایی آذربایجان غربی اعلام کرد/ جزییات پرونده فساد در ارومیه/از اختلاس تا تبانی در انجام معامله http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2022 23:02:16 آنچه در جنوب آذربایجان غربی می‌گذرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آنچه در جنوب آذربایجان غربی می‌گذرد / آنچه در جنوب آذربایجان غربی می‌گذرد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2022 22:58:12 دستگیری ۱۰۰ نفر از عوامل گروهک های تروریستی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دستگیری ۱۰۰ نفر از عوامل گروهک های تروریستی / دستگیری ۱۰۰ نفر از عوامل گروهک های تروریستی http://amanatazarbaijan.com/ 16 Nov 2022 13:29:52 کمبود انسولین و قیمت داروها از مشکلات بیماران دیابتی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کمبود انسولین و قیمت داروها از مشکلات بیماران دیابتی است/ کمبود انسولین و قیمت داروها از مشکلات بیماران دیابتی است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Nov 2022 13:05:32 ۱۰ باند قاچاق کالا در خوی شناسایی و منهدم شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۱۰ باند قاچاق کالا در خوی شناسایی و منهدم شد/ ۱۰ باند قاچاق کالا در خوی شناسایی و منهدم شد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Nov 2022 14:22:54 ۵۳ قبضه سلاح جنگی و شکاری در مرز ارومیه کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۵۳ قبضه سلاح جنگی و شکاری در مرز ارومیه کشف شد/ ۵۳ قبضه سلاح جنگی و شکاری در مرز ارومیه کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 14 Nov 2022 14:17:16 جزئیات عملیات سپاه به مقر تروریست‌ها در اقلیم شمال عراق http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/جزئیات عملیات سپاه به مقر تروریست‌ها در اقلیم شمال عراق/ جزئیات عملیات سپاه به مقر تروریست‌ها در اقلیم شمال عراق http://amanatazarbaijan.com/ 14 Nov 2022 14:13:24 اين همه تلاش براي نديدن سال‌ها اعتراض‌مدني حيرت‌آور نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ اين همه تلاش براي نديدن سال‌ها اعتراض‌مدني حيرت‌آور نيست/ اين همه تلاش براي نديدن سال‌ها اعتراض‌مدني حيرت‌آور نيست http://amanatazarbaijan.com/ 14 Nov 2022 11:56:18 زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی در آذربایجان‌غربی کاهش یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی در آذربایجان‌غربی کاهش یابد/ زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی در آذربایجان‌غربی کاهش یابد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2022 13:17:50 امسال ۲۳۵ حلقه چاه غیرمجاز در آذربایجان غربی مسدود شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/امسال ۲۳۵ حلقه چاه غیرمجاز در آذربایجان غربی مسدود شد/ امسال ۲۳۵ حلقه چاه غیرمجاز در آذربایجان غربی مسدود شد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2022 13:13:22 یادمان شهدا در آذربایجان غربی توسعه و تجهیز شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/یادمان شهدا در آذربایجان غربی توسعه و تجهیز شوند/ یادمان شهدا در آذربایجان غربی توسعه و تجهیز شوند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Nov 2022 19:33:06 اجراي طرح جامع شهري در آذربايجان غربي ضروري است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اجراي طرح جامع شهري در آذربايجان غربي ضروري است/ اجراي طرح جامع شهري در آذربايجان غربي ضروري است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Nov 2022 14:58:44 باند مافياي قاچاق سوخت در بازرگان منهدم شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/باند مافياي قاچاق سوخت در بازرگان منهدم شد/ باند مافياي قاچاق سوخت در بازرگان منهدم شد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Nov 2022 14:55:52 شناسایی تیم خرابکار در شاهین دژ/۶ نفر دستگیر شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شناسایی تیم خرابکار در شاهین دژ/ شناسایی تیم خرابکار در شاهین دژ/۶ نفر دستگیر شدند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2022 19:45:59 کشف آثار باستانی ۳۰۰۰ ساله قاچاق در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کشف آثار باستانی ۳۰۰۰ ساله قاچاق در ارومیه/ کشف آثار باستانی ۳۰۰۰ ساله قاچاق در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2022 19:43:51 برخورد قاطع با فتنه گران و مخلان امنیت در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/برخورد قاطع با فتنه گران و مخلان امنیت در آذربایجان غربی/ برخورد قاطع با فتنه گران و مخلان امنیت در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 01 Nov 2022 12:22:37 دستور ویژه پلیس برای پیگیری قتل مشکوک چند شهروند مهابادی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دستور ویژه پلیس برای پیگیری قتل مشکوک چند شهروند مهابادی/ دستور ویژه پلیس برای پیگیری قتل مشکوک چند شهروند مهابادی http://amanatazarbaijan.com/ 31 Oct 2022 13:49:20 ممنوعيت خريد و فروش پرندگان درآذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ممنوعيت خريد و فروش پرندگان درآذربايجان غربي/ ممنوعيت خريد و فروش پرندگان درآذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 31 Oct 2022 13:33:16 xصداي مردم در تمام شهرها بايد شنيده شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/xصداي مردم در تمام شهرها بايد شنيده شود/ xصداي مردم در تمام شهرها بايد شنيده شود http://amanatazarbaijan.com/ 31 Oct 2022 13:29:00 ضوابط ميراث در مورد بافت تاريخي اروميه بازنگري شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ضوابط ميراث در مورد بافت تاريخي اروميه بازنگري شود / ضوابط ميراث در مورد بافت تاريخي اروميه بازنگري شود http://amanatazarbaijan.com/ 31 Oct 2022 13:27:59 ضرورت بازنگری در شیوه‌های مبارزه با مواد مخدر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ضرورت بازنگری در شیوه‌های مبارزه با مواد مخدر / ضرورت بازنگری در شیوه‌های مبارزه با مواد مخدر http://amanatazarbaijan.com/ 30 Oct 2022 13:56:13 رعایت پروتکل های بهداشتی برای جلوگیری از موج جدید کرونا ضروری است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رعایت پروتکل های بهداشتی برای جلوگیری از موج جدید کرونا ضروری است/ رعایت پروتکل های بهداشتی برای جلوگیری از موج جدید کرونا ضروری است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Oct 2022 12:29:40 عملیات آواربرداری در مناطق زلزله زده خوی پایان یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/عملیات آواربرداری در مناطق زلزله زده خوی پایان یافت/ عملیات آواربرداری در مناطق زلزله زده خوی پایان یافت http://amanatazarbaijan.com/ 29 Oct 2022 12:28:16 صف های طولانی نان در آذربایجان غربی برطرف شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/صف های طولانی نان در آذربایجان غربی برطرف شود/ صف های طولانی نان در آذربایجان غربی برطرف شود http://amanatazarbaijan.com/ 26 Oct 2022 12:08:12 توزیع ۱۲۰دستگاه تجهیزات ورزشی در روستاهای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/توزیع ۱۲۰دستگاه تجهیزات ورزشی در روستاهای آذربایجان غربی/ توزیع ۱۲۰دستگاه تجهیزات ورزشی در روستاهای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 25 Oct 2022 20:23:01 فعالیت گروهک‌های تروریستی در کشورهای همسایه ‌قابل تحمل نیست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/فعالیت گروهک‌های تروریستی در کشورهای همسایه ‌قابل تحمل نیست / فعالیت گروهک‌های تروریستی در کشورهای همسایه ‌قابل تحمل نیست http://amanatazarbaijan.com/ 25 Oct 2022 20:21:45 هيچ گونه کمبودي در عرضه و توزيع آرد ونان در استان وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/هيچ گونه کمبودي در عرضه و توزيع آرد ونان در استان وجود ندارد/ هيچ گونه کمبودي در عرضه و توزيع آرد ونان در استان وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Oct 2022 13:39:56 سرم در آذربايجان غربي به مقدار کافي موجود است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سرم در آذربايجان غربي به مقدار کافي موجود است/ سرم در آذربايجان غربي به مقدار کافي موجود است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Oct 2022 13:04:36 شوراي شهر به موضوع نهرهاي متروکه اروميه ورود جدي مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شوراي شهر به موضوع نهرهاي متروکه اروميه ورود جدي مي‌کند/ شوراي شهر به موضوع نهرهاي متروکه اروميه ورود جدي مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 24 Oct 2022 13:03:49 مديران براي اجرايي شدن طرح‌هاي محروميت‌زدايي در اروميه تلاش کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مديران براي اجرايي شدن طرح‌هاي محروميت‌زدايي در اروميه تلاش کنند/ مديران براي اجرايي شدن طرح‌هاي محروميت‌زدايي در اروميه تلاش کنند http://amanatazarbaijan.com/ 24 Oct 2022 13:02:58 رشد ۳۰۰ درصدی جمع آوری متکدیان در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رشد ۳۰۰ درصدی جمع آوری متکدیان در ارومیه/ رشد ۳۰۰ درصدی جمع آوری متکدیان در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2022 11:44:08 تذکر امام جمعه ارومیه به مسئولان برای بهبود کیفیت نان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ تذکر امام جمعه ارومیه به مسئولان برای بهبود کیفیت نان / تذکر امام جمعه ارومیه به مسئولان برای بهبود کیفیت نان http://amanatazarbaijan.com/ 21 Oct 2022 19:39:04 نشت گاز آمونیاک یک تانکر در ارومیه/۵۱ نفر مسموم شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ارومیه/ نشت گاز آمونیاک یک تانکر در ارومیه/۵۱ نفر مسموم شدند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Oct 2022 13:19:56 طرح آبرسانی به منطقه محروم کوی سالار ارومیه اجرا شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/طرح آبرسانی به منطقه محروم کوی سالار ارومیه اجرا شد/ طرح آبرسانی به منطقه محروم کوی سالار ارومیه اجرا شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Oct 2022 12:08:01 ظرفیت استانهای همجوار دریاچه ارومیه برای احیا به کار گرفته شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ظرفیت استانهای همجوار دریاچه ارومیه برای احیا به کار گرفته شود/ ظرفیت استانهای همجوار دریاچه ارومیه برای احیا به کار گرفته شود http://amanatazarbaijan.com/ 18 Oct 2022 12:06:05 دنبال توسعه اماکن ورزشی در مناطق محروم استان هستیم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دنبال توسعه اماکن ورزشی در مناطق محروم استان هستیم/ دنبال توسعه اماکن ورزشی در مناطق محروم استان هستیم http://amanatazarbaijan.com/ 17 Oct 2022 14:01:36 آواربرداری ۱۵۰ واحد مسکونی زلزله زده خوی پایان یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آواربرداری ۱۵۰ واحد مسکونی زلزله زده خوی پایان یافت / آواربرداری ۱۵۰ واحد مسکونی زلزله زده خوی پایان یافت http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2022 13:36:45 ۶۹ کارمند خاطی در آذربایجان‌غربی به مراجع قضایی معرفی شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۶۹ کارمند خاطی در آذربایجان‌غربی به مراجع قضایی معرفی شدند/ ۶۹ کارمند خاطی در آذربایجان‌غربی به مراجع قضایی معرفی شدند http://amanatazarbaijan.com/ 12 Oct 2022 18:46:57 ۱۲۰۰برنامه هفته تربیت بدنی در آذربایجان غربی اجرا می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۱۲۰۰برنامه هفته تربیت بدنی در آذربایجان غربی اجرا می شود/ ۱۲۰۰برنامه هفته تربیت بدنی در آذربایجان غربی اجرا می شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Oct 2022 13:13:45 استاندار آذربایجان غربی از مراحل آواربرداری زلزله خوی بازدید کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/استاندار آذربایجان غربی از مراحل آواربرداری زلزله خوی بازدید کرد/ استاندار آذربایجان غربی از مراحل آواربرداری زلزله خوی بازدید کرد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Oct 2022 20:17:55 ورودي درياچه اروميه به صفر رسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ورودي درياچه اروميه به صفر رسيد/ ورودي درياچه اروميه به صفر رسيد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Oct 2022 20:03:06 وزیر کشور وارد خوی شد/ بازدید از مناطق زلزله زده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/وزیر کشور وارد خوی شد/ وزیر کشور وارد خوی شد/ بازدید از مناطق زلزله زده http://amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2022 10:07:31 تجزیه طلبان میدان دار اغتشاشات بودند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی/ تجزیه طلبان میدان دار اغتشاشات بودند http://amanatazarbaijan.com/ 02 Oct 2022 19:39:37 همه واقعیت های ضرب و شتم یک خانم توسط پلیس در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/همه واقعیت های ضرب و شتم یک خانم توسط پلیس در ارومیه/ همه واقعیت های ضرب و شتم یک خانم توسط پلیس در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2022 18:50:24 تبعات خشکی دریاچه ارومیه مهاجرت۶ میلیون نفر را به همراه دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تبعات خشکی دریاچه ارومیه مهاجرت۶ میلیون نفر را به همراه دارد/ تبعات خشکی دریاچه ارومیه مهاجرت۶ میلیون نفر را به همراه دارد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2022 18:23:15 اسکان ۴۲۰۰ دانشجوی غیربومی در خوابگاه‌های دانشگاه ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اسکان ۴۲۰۰ دانشجوی غیربومی در خوابگاه‌های دانشگاه ارومیه/ اسکان ۴۲۰۰ دانشجوی غیربومی در خوابگاه‌های دانشگاه ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2022 10:12:00 ۱۳۵ روز تنفس هوای پاک و سالم در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۱۳۵ روز تنفس هوای پاک و سالم در آذربایجان غربی/ ۱۳۵ روز تنفس هوای پاک و سالم در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 28 Sep 2022 09:49:50 خانواده‌ها جوانان خود را از اهداف معاندين در تجمع‌ها آگاه کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ خانواده‌ها جوانان خود را از اهداف معاندين در تجمع‌ها آگاه کنند/ خانواده‌ها جوانان خود را از اهداف معاندين در تجمع‌ها آگاه کنند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Sep 2022 01:27:28 درياچه اروميه و بحران مديريت افکار عمومي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/درياچه اروميه و بحران مديريت افکار عمومي/ درياچه اروميه و بحران مديريت افکار عمومي http://amanatazarbaijan.com/ 26 Sep 2022 01:25:32 ۲۷ هزار کلاس درس آماده پذیرایی از دانش‌آموزان آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۲۷ هزار کلاس درس آماده پذیرایی از دانش‌آموزان آذربایجان غربی است/ ۲۷ هزار کلاس درس آماده پذیرایی از دانش‌آموزان آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2022 22:30:56 مقام والای پیشکسوتان در دفاع مقدس گرامی داشته شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مقام والای پیشکسوتان در دفاع مقدس گرامی داشته شود/ مقام والای پیشکسوتان در دفاع مقدس گرامی داشته شود http://amanatazarbaijan.com/ 21 Sep 2022 20:35:30 شور عاطفه‌ها در ۳۰۰ پایگاه استان آذربایجان غربی برگزار می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شور عاطفه‌ها در ۳۰۰ پایگاه استان آذربایجان غربی برگزار می‌شود/ شور عاطفه‌ها در ۳۰۰ پایگاه استان آذربایجان غربی برگزار می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Sep 2022 19:59:55 ۲۱ درصد مدارس آذربایجان غربی نا ایمن است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۲۱ درصد مدارس آذربایجان غربی نا ایمن است/ ۲۱ درصد مدارس آذربایجان غربی نا ایمن است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Sep 2022 19:57:54 مشکلي در تامين برق آذربايجان‌ غربي وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مشکلي در تامين برق آذربايجان‌ غربي وجود ندارد / مشکلي در تامين برق آذربايجان‌ غربي وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Sep 2022 13:43:41 احداث ميانگذر برروي درياچه هيچ تاثيري در خشک شدن آن ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/احداث ميانگذر برروي درياچه هيچ تاثيري در خشک شدن آن ندارد/ احداث ميانگذر برروي درياچه هيچ تاثيري در خشک شدن آن ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Sep 2022 13:42:57 14 هزار زائر از مرز تمرچین به کشور بازگشته اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/زائر از مرز تمرچین به کشور بازگشته اند/ 14 هزار زائر از مرز تمرچین به کشور بازگشته اند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Sep 2022 13:28:01 تردد روان زائران با آرامش در مرز تمرچین برقرار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تردد-روان-زائران-با-آرامش-در-مرز-تمرچین-برقرار-است/ تردد روان زائران با آرامش در مرز تمرچین برقرار است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2022 20:06:12 احیای کامل دریاچه ارومیه امکان پذیر نیست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/احیای کامل دریاچه ارومیه امکان پذیر نیست/ احیای کامل دریاچه ارومیه امکان پذیر نیست http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2022 14:22:13 بانوی مهابادی اولین مدال تاریخ وزنه برداری آذربایجان غربی را کسب کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بانوی مهابادی اولین مدال تاریخ وزنه برداری آذربایجان غربی را کسب کرد/ بانوی مهابادی اولین مدال تاریخ وزنه برداری آذربایجان غربی را کسب کرد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Sep 2022 10:09:09 وضعیت تالاب های اقماری پارک ملی دریاچه ارومیه شکننده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/وضعیت تالاب های اقماری پارک ملی دریاچه ارومیه شکننده است/ وضعیت تالاب های اقماری پارک ملی دریاچه ارومیه شکننده است http://amanatazarbaijan.com/ 13 Sep 2022 09:59:30 کمبود دارو در مرز تمرچین وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کمبود دارو در مرز تمرچین وجود ندارد/ کمبود دارو در مرز تمرچین وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Sep 2022 13:52:56 تمرچين براي اعزام زائران اربعين حسيني فعال است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ تمرچين براي اعزام زائران اربعين حسيني فعال است/ تمرچين براي اعزام زائران اربعين حسيني فعال است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Sep 2022 13:38:56 مداخله برخي مسئولان در ساخت و سازهاي غير مجاز بحران ايجاد کرده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مداخله برخي مسئولان در ساخت و سازهاي غير مجاز بحران ايجاد کرده است / مداخله برخي مسئولان در ساخت و سازهاي غير مجاز بحران ايجاد کرده است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Sep 2022 13:21:55 بروز طوفان‌هاي ريزگرد نمک در اطراف درياچه اروميه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بروز طوفان‌هاي ريزگرد نمک در اطراف درياچه اروميه/ بروز طوفان‌هاي ريزگرد نمک در اطراف درياچه اروميه http://amanatazarbaijan.com/ 12 Sep 2022 13:09:57 برداشت ليتيوم، توجيهي براي خشک شدن درياچه اروميه نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/برداشت ليتيوم، توجيهي براي خشک شدن درياچه اروميه نيست/ برداشت ليتيوم، توجيهي براي خشک شدن درياچه اروميه نيست http://amanatazarbaijan.com/ 12 Sep 2022 13:09:31 مشکلی در خدمات رسانی به زائران در مرز تمرچین وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مشکلی در خدمات رسانی به زائران در مرز تمرچین وجود ندارد/ مشکلی در خدمات رسانی به زائران در مرز تمرچین وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Sep 2022 10:41:32 مصرف آب‌های زیرزمینی حاشیه دریاچه ارومیه برای کشاورزی، خیانت است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مصرف آب‌های زیرزمینی حاشیه دریاچه ارومیه برای کشاورزی، خیانت است/ مصرف آب‌های زیرزمینی حاشیه دریاچه ارومیه برای کشاورزی، خیانت است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Sep 2022 20:25:23 مرز تمرچین برای تردد زائران اربعین حسینی بازگشایی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مرز تمرچین برای تردد زائران اربعین حسینی بازگشایی شد/ مرز تمرچین برای تردد زائران اربعین حسینی بازگشایی شد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Sep 2022 08:34:19 ۱۲ هزار نفر دانش آموز به اردوهای راهیان نور اعزام شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۱۲ هزار نفر دانش آموز به اردوهای راهیان نور اعزام شدند/ ۱۲ هزار نفر دانش آموز به اردوهای راهیان نور اعزام شدند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Sep 2022 08:32:15 مقابله با ريزگردهاي نمکي درياچه اروميه در 4 نقطه کانوني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مقابله با ريزگردهاي نمکي درياچه اروميه در 4 نقطه کانوني/ مقابله با ريزگردهاي نمکي درياچه اروميه در 4 نقطه کانوني http://amanatazarbaijan.com/ 06 Sep 2022 08:30:15 چرا سرخوردگي در ميان ايرانيان افزايش يافته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/چرا سرخوردگي در ميان ايرانيان افزايش يافته است / چرا سرخوردگي در ميان ايرانيان افزايش يافته است http://amanatazarbaijan.com/ 06 Sep 2022 08:29:53 کلاس ها در سال تحصيلي 1401 حضوري است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کلاس ها در سال تحصيلي 1401 حضوري است/ کلاس ها در سال تحصيلي 1401 حضوري است http://amanatazarbaijan.com/ 06 Sep 2022 08:27:33 درياچه فيروزه‌اي آذربايجان را قرباني مسائل سياسي نکنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/درياچه فيروزه‌اي آذربايجان را قرباني مسائل سياسي نکنيد/ درياچه فيروزه‌اي آذربايجان را قرباني مسائل سياسي نکنيد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Sep 2022 08:19:17 صدور ۱۴ نشان حلال در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/صدور ۱۴ نشان حلال در آذربایجان غربی/ صدور ۱۴ نشان حلال در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2022 14:03:31 آذربایجان غربی آبی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آذربایجان غربی آبی شد/ آذربایجان غربی آبی شد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2022 14:01:44 ۴۸۹ کلاس درس در آذربایجان غربی به بهره برداری خواهد رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۴۸۹ کلاس درس در آذربایجان غربی به بهره برداری خواهد رسید / ۴۸۹ کلاس درس در آذربایجان غربی به بهره برداری خواهد رسید http://amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2022 12:38:15 میزان آتش سوزی در جنگل‌های آذربایجان‌غربی ۹۶ درصد کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/میزان آتش سوزی در جنگل‌های آذربایجان‌غربی ۹۶ درصد کاهش یافت/ میزان آتش سوزی در جنگل‌های آذربایجان‌غربی ۹۶ درصد کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 31 Aug 2022 13:08:22 نرخ بیکاری در آذربایجان غربی کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نرخ بیکاری در آذربایجان غربی کاهش یافت/ نرخ بیکاری در آذربایجان غربی کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 31 Aug 2022 13:05:39 3364هکتار اراضی ملی در آذربایجان غربی رفع تصرف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/هکتار اراضی ملی در آذربایجان غربی رفع تصرف شد/ 3364هکتار اراضی ملی در آذربایجان غربی رفع تصرف شد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Aug 2022 13:39:08 بيش از يک ميليون هکتار از اراضي آذربايجان غربي قابليت کشت دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بيش از يک ميليون هکتار از اراضي آذربايجان غربي قابليت کشت دارد/ بيش از يک ميليون هکتار از اراضي آذربايجان غربي قابليت کشت دارد http://amanatazarbaijan.com/ 29 Aug 2022 11:57:51 اقدامات دولت مردمی از طریق رسانه در اختیار مردم قرار گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اقدامات دولت مردمی از طریق رسانه در اختیار مردم قرار گیرد/ اقدامات دولت مردمی از طریق رسانه در اختیار مردم قرار گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2022 20:29:01 خودکشی زندانی زن در ارومیه صحت ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/خودکشی زندانی زن در ارومیه صحت ندارد/ خودکشی زندانی زن در ارومیه صحت ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Aug 2022 20:38:55 شورای زکات در ۱۷۰۰ روستای آذربایجان غربی تشکیل می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شورای زکات در ۱۷۰۰ روستای آذربایجان غربی تشکیل می شود/ شورای زکات در ۱۷۰۰ روستای آذربایجان غربی تشکیل می شود http://amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2022 11:33:38 امسال ۲۳۰ حلقه چاه غیر مجاز در آذربایجان غربی مسلوب المنفعه شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/امسال ۲۳۰ حلقه چاه غیر مجاز در آذربایجان غربی مسلوب المنفعه شد/ امسال ۲۳۰ حلقه چاه غیر مجاز در آذربایجان غربی مسلوب المنفعه شد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Aug 2022 12:44:00 سیاسی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ سیاسی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:16 کارگزاران جمهوری آذربایجان حواس‌شان باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/کارگزاران جمهوری آذربایجان حواس‌شان باشد/ کارگزاران جمهوری آذربایجان حواس‌شان باشد http://amanatazarbaijan.com/ 29 Nov 2022 20:22:24 تکریم مردم بهترین سلاح برای حفظ امنیت و آرامش کشور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تکریم مردم بهترین سلاح برای حفظ امنیت و آرامش کشور است/ تکریم مردم بهترین سلاح برای حفظ امنیت و آرامش کشور است http://amanatazarbaijan.com/ 25 Nov 2022 19:33:57 اغتشاشگران متناسب با جرائم و با عدالت مجازات شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/امام جمعه ارومیه/ اغتشاشگران متناسب با جرائم و با عدالت مجازات شوند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Nov 2022 19:31:27 برجام مرد؟! دنياي پس از آن چه شکلي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/برجام مرد دنياي پس از آن چه شکلي است / برجام مرد؟! دنياي پس از آن چه شکلي است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Nov 2022 13:33:31 بی حرمتی به سرود و پرچم ملی بی پاسخ نماند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/بی حرمتی به سرود و پرچم ملی بی پاسخ نماند/ بی حرمتی به سرود و پرچم ملی بی پاسخ نماند http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2022 20:23:45 مدیران آذربایجان غربی ملزم به پیگیری مستقیم مشکلات مردم هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مدیران آذربایجان غربی ملزم به پیگیری مستقیم مشکلات مردم هستند/ مدیران آذربایجان غربی ملزم به پیگیری مستقیم مشکلات مردم هستند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2022 20:09:51 اولویت مجلس حل مشکلات مردم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ اولویت مجلس حل مشکلات مردم است/ اولویت مجلس حل مشکلات مردم است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Oct 2022 12:12:28 برخورد قاطع با عوامل اصلی اغتشاشات در دستور کار قوه قضائیه باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/برخورد قاطع با عوامل اصلی اغتشاشات در دستور کار قوه قضائیه باشد/ برخورد قاطع با عوامل اصلی اغتشاشات در دستور کار قوه قضائیه باشد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2022 17:12:44 اقوام و ادیان آذربایجان غربی اجازه فتنه گری به دشمنان را نمی دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اقوام و ادیان آذربایجان غربی اجازه فتنه گری به دشمنان را نمی دهند/ اقوام و ادیان آذربایجان غربی اجازه فتنه گری به دشمنان را نمی دهند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2022 22:28:31 نمایندگان مجلس در راستای بهبود امور کشور فعالتر عمل کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی/ نمایندگان مجلس در راستای بهبود امور کشور فعالتر عمل کنند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2022 20:10:49 چگونه مي‌توان مذاکرات احياي برجام‌ را از بن‌بست کنوني خارج کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/چگونه مي‌توان مذاکرات احياي برجام‌ را از بن‌بست کنوني خارج کرد / چگونه مي‌توان مذاکرات احياي برجام‌ را از بن‌بست کنوني خارج کرد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Sep 2022 13:20:55 تردد زائران در مرزهای کشور عادی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تردد زائران در مرزهای کشور عادی است/ تردد زائران در مرزهای کشور عادی است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2022 20:33:32 دولت در مسير محروميت زدايي قدم برداشته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولت در مسير محروميت زدايي قدم برداشته است/ دولت در مسير محروميت زدايي قدم برداشته است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Aug 2022 12:11:11 کالابرگ الکترونیک ماه های آتی در کشور اجرایی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/کالابرگ الکترونیک ماه های آتی در کشور اجرایی می شود/ کالابرگ الکترونیک ماه های آتی در کشور اجرایی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2022 20:27:31 مسئولان بايد به فکر حل مشکل سيب آذربايجان غربي باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسئولان بايد به فکر حل مشکل سيب آذربايجان غربي باشند/ مسئولان بايد به فکر حل مشکل سيب آذربايجان غربي باشند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Aug 2022 12:05:55 تقویت روابط با همسایگان از سیاست‌های مهم دولت سیزدهم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تقویت روابط با همسایگان از سیاست‌های مهم دولت سیزدهم است / تقویت روابط با همسایگان از سیاست‌های مهم دولت سیزدهم است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Aug 2022 13:38:58 مبادلات مرزی سلیمانیه عراق و کیله سردشت گسترش می یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مبادلات مرزی سلیمانیه عراق و کیله سردشت گسترش می یابد/ مبادلات مرزی سلیمانیه عراق و کیله سردشت گسترش می یابد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Aug 2022 20:36:34 تمرکز جهان بر ايران تهران چه زماني به پيشنهاد هماهنگ‌کننده پاسخ مي‌دهد؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تمرکز جهان بر ايران تهران چه زماني به پيشنهاد هماهنگ‌کننده پاسخ مي‌دهد؟/ تمرکز جهان بر ايران تهران چه زماني به پيشنهاد هماهنگ‌کننده پاسخ مي‌دهد؟ http://amanatazarbaijan.com/ 15 Aug 2022 20:07:37 برنامه‌های سه‌گانه توسعه برای شهرستان‌ها تدوین می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/برنامه‌های سه‌گانه توسعه برای شهرستان‌ها تدوین می‌شود/ برنامه‌های سه‌گانه توسعه برای شهرستان‌ها تدوین می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2022 11:14:57 عزاداری‌ محرم امسال باعظمت‌تر از سال‌های گذشته برگزار شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/عزاداری‌ محرم امسال باعظمت‌تر از سال‌های گذشته برگزار شود/ عزاداری‌ محرم امسال باعظمت‌تر از سال‌های گذشته برگزار شود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2022 19:56:28 رئيس جمهور به طور ويژه پيگير شرايط درياچه اروميه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس جمهور به طور ويژه پيگير شرايط درياچه اروميه است/ رئيس جمهور به طور ويژه پيگير شرايط درياچه اروميه است http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jul 2022 20:21:43 اجازه سو استفاده از مساله دریاچه ارومیه به دشمنان داده نشود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اجازه سو استفاده از مساله دریاچه ارومیه به دشمنان داده نشود/ اجازه سو استفاده از مساله دریاچه ارومیه به دشمنان داده نشود http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2022 20:27:26 اگر رئیس جمهور شخصاً ورود نکند دریاچه ارومیه احیا نخواهد شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اگر رئیس جمهور شخصاً ورود نکند دریاچه ارومیه احیا نخواهد شد/ اگر رئیس جمهور شخصاً ورود نکند دریاچه ارومیه احیا نخواهد شد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2022 19:47:01 تحقق اهداف اقتصادي ايران-ترکيه در گرو فعال شدن بازارچه‌هاي مرزي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم سلماس در مجلس شوراي اسلامي/ تحقق اهداف اقتصادي ايران-ترکيه در گرو فعال شدن بازارچه‌هاي مرزي است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jul 2022 13:33:52 دشمن وحدت و معنویت ملت ایران را نشانه گرفته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دشمن وحدت و معنویت ملت ایران را نشانه گرفته است/ دشمن وحدت و معنویت ملت ایران را نشانه گرفته است http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jul 2022 19:53:06 تکمیل زیرساخت‌ها مهمترین بخش مصوبات است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تکمیل زیرساخت‌ها مهمترین بخش مصوبات است/ تکمیل زیرساخت‌ها مهمترین بخش مصوبات است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2022 20:06:29 امنیت پیش زمینه توسعه آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/امنیت پیش زمینه توسعه آذربایجان غربی است/ امنیت پیش زمینه توسعه آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jun 2022 20:11:21 تگدی گری در ارومیه باید مدیریت شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تگدی گری در ارومیه باید مدیریت شود/ تگدی گری در ارومیه باید مدیریت شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2022 19:46:15 عملکرد مسئولان در خصوص اداره کشور نياز به اصلاح ساختار دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/عملکرد مسئولان در خصوص اداره کشور نياز به اصلاح ساختار دارد/ عملکرد مسئولان در خصوص اداره کشور نياز به اصلاح ساختار دارد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jun 2022 11:39:41 مرزهای آذربایجان غربی نیازمند توجه ویژه و ملی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مرزهای آذربایجان غربی نیازمند توجه ویژه و ملی است/ مرزهای آذربایجان غربی نیازمند توجه ویژه و ملی است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2022 19:34:32 تولید محصولات استراتژیک در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در اولویت است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تولید محصولات استراتژیک در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در اولویت است/ تولید محصولات استراتژیک در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در اولویت است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2022 19:32:48 دولت در اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها از اقشار ضعيف بيشتر حمايت کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولت در اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها از اقشار ضعيف بيشتر حمايت کند/ دولت در اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها از اقشار ضعيف بيشتر حمايت کند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2022 13:00:07 قوای سه گانه باید سخنان رهبری را تکلیف خود قرار دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/قوای سه گانه باید سخنان رهبری را تکلیف خود قرار دهند/ قوای سه گانه باید سخنان رهبری را تکلیف خود قرار دهند http://amanatazarbaijan.com/ 27 May 2022 20:46:03 حفاظت از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی بزرگترین خیر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/حفاظت از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی بزرگترین خیر است / حفاظت از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی بزرگترین خیر است http://amanatazarbaijan.com/ 25 May 2022 12:48:45 از تصويب 157 مصوبه تا وعده ايجاد صندوق توسعه و پيشرفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/از تصويب 157 مصوبه تا وعده ايجاد صندوق توسعه و پيشرفت/ از تصويب 157 مصوبه تا وعده ايجاد صندوق توسعه و پيشرفت http://amanatazarbaijan.com/ 23 May 2022 16:32:43 157طرح براي توسعه و آباداني آذربايجان غربي مصوب شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/براي توسعه و آباداني آذربايجان غربي مصوب شد/ 157طرح براي توسعه و آباداني آذربايجان غربي مصوب شد http://amanatazarbaijan.com/ 21 May 2022 20:36:22 آذربایجان غربی نمونه کامل فرهنگی، تاریخی و تمدنی برای ملت ایران است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئیس جمهور در فرودگاه ارومیه/ آذربایجان غربی نمونه کامل فرهنگی، تاریخی و تمدنی برای ملت ایران است http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2022 19:26:03 مشکلات و موانع توسعه آذربایجان غربی احصا شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مشکلات و موانع توسعه آذربایجان غربی احصا شده است/ مشکلات و موانع توسعه آذربایجان غربی احصا شده است http://amanatazarbaijan.com/ 18 May 2022 19:24:06 رئیس جمهور جمعه مهمان مردم آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئیس جمهور جمعه مهمان مردم آذربایجان غربی است/ رئیس جمهور جمعه مهمان مردم آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/ 16 May 2022 15:07:38 چرا مدام گوشم وز وز مي کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/چرا مدام گوشم وز وز مي کند/ چرا مدام گوشم وز وز مي کند http://amanatazarbaijan.com/ 16 May 2022 14:42:24 ارتباط هدفمند قصه‌گويي با درمان اضطراب کودکان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ارتباط هدفمند قصه‌گويي با درمان اضطراب کودکان/ ارتباط هدفمند قصه‌گويي با درمان اضطراب کودکان http://amanatazarbaijan.com/ 16 May 2022 14:41:06 مردم خواستار تثبيت و کنترل قيمت ها هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مردم خواستار تثبيت و کنترل قيمت ها هستند/ مردم خواستار تثبيت و کنترل قيمت ها هستند http://amanatazarbaijan.com/ 16 May 2022 14:39:52 سدسازي هاي ترکيه عامل اصلي ريزگردهاي منطقه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/سدسازي هاي ترکيه عامل اصلي ريزگردهاي منطقه است/ سدسازي هاي ترکيه عامل اصلي ريزگردهاي منطقه است http://amanatazarbaijan.com/ 16 May 2022 14:34:29 توسعه ريلي آذربايجان‌غربي جدي پيگيري شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/توسعه ريلي آذربايجان‌غربي جدي پيگيري شود/ توسعه ريلي آذربايجان‌غربي جدي پيگيري شود http://amanatazarbaijan.com/ 16 May 2022 14:33:47 عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه در مجلس بررسی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی/ عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه در مجلس بررسی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 04 May 2022 19:44:08 بنا نبود با حذف ارز ترجیحی قیمت کالاها افزایش یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماینده مردم ماکو در مجلس شورای اسلامی/ بنا نبود با حذف ارز ترجیحی قیمت کالاها افزایش یابد http://amanatazarbaijan.com/ 04 May 2022 19:42:26 حمایت از مظلومان وظیفه شرعی مسلمانان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/حمایت از مظلومان وظیفه شرعی مسلمانان است / حمایت از مظلومان وظیفه شرعی مسلمانان است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Apr 2022 17:51:04 روابط بین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در حال توسعه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/روابط بین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در حال توسعه است/ روابط بین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در حال توسعه است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Apr 2022 18:59:21 بسته کامل سرمایه گذاری استان در حال تدوین است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ بسته کامل سرمایه گذاری استان در حال تدوین است/ بسته کامل سرمایه گذاری استان در حال تدوین است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Apr 2022 18:54:20 ضربات سهمگین سربازان گمنام امام زمان به شبکه جاسوسی وابسته به رژیم صهیونیستی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ضربات سهمگین سربازان گمنام امام زمان به شبکه جاسوسی وابسته به رژیم صهیونیستی/ ضربات سهمگین سربازان گمنام امام زمان به شبکه جاسوسی وابسته به رژیم صهیونیستی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2022 10:59:21 روحیه جهادی و تلاش گری در انتصابات مدنظر باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/روحیه جهادی و تلاش گری در انتصابات مدنظر باشد / روحیه جهادی و تلاش گری در انتصابات مدنظر باشد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2022 19:46:34 دولت ايران ديپلماسي منطقه را تقويت مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ دولت ايران ديپلماسي منطقه را تقويت مي‌کند/ دولت ايران ديپلماسي منطقه را تقويت مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2022 12:25:22 دستگاه‌های اجرایی آذربایجان‌غربی به دنبال جذب اعتبارات محرومیت زدایی باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دستگاه‌های اجرایی آذربایجان‌غربی به دنبال جذب اعتبارات محرومیت زدایی باشند/ دستگاه‌های اجرایی آذربایجان‌غربی به دنبال جذب اعتبارات محرومیت زدایی باشند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Feb 2022 19:47:34 بازرگانان آذربایجان غربی به افزایش ارتباطات تجاری با زاخو علاقه مندند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/بازرگانان آذربایجان غربی به افزایش ارتباطات تجاری با زاخو علاقه مندند/ بازرگانان آذربایجان غربی به افزایش ارتباطات تجاری با زاخو علاقه مندند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Feb 2022 19:45:32 کنسولگری جمهوری آذربایجان در ارومیه افتتاح شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/کنسولگری جمهوری آذربایجان در ارومیه افتتاح شود/ کنسولگری جمهوری آذربایجان در ارومیه افتتاح شود http://amanatazarbaijan.com/ 22 Feb 2022 12:39:41 مسئولان باید مطالبات رهبری را عملیاتی کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسئولان باید مطالبات رهبری را عملیاتی کنند/ مسئولان باید مطالبات رهبری را عملیاتی کنند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2022 19:39:15 پسوند محرومیت باید از استان آذربایجان‌غربی برداشته شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ پسوند محرومیت باید از استان آذربایجان‌غربی برداشته شود/ پسوند محرومیت باید از استان آذربایجان‌غربی برداشته شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2022 19:26:46 مردم آذربایجان‌غربی ۲۲ بهمن تماشایی دیگری خلق کردند‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ مردم آذربایجان‌غربی ۲۲ بهمن تماشایی دیگری خلق کردند‌ / مردم آذربایجان‌غربی ۲۲ بهمن تماشایی دیگری خلق کردند‌ http://amanatazarbaijan.com/ 11 Feb 2022 19:25:15 کسب دستاوردهای عظیم در عرصه‌های مختلف ثمره مجاهدت انقلابی مردم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/کسب دستاوردهای عظیم در عرصه‌های مختلف ثمره مجاهدت انقلابی مردم است/ کسب دستاوردهای عظیم در عرصه‌های مختلف ثمره مجاهدت انقلابی مردم است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Feb 2022 19:23:07 با اراذل و اوباش مقتدرانه برخورد شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/با اراذل و اوباش مقتدرانه برخورد شود/ با اراذل و اوباش مقتدرانه برخورد شود http://amanatazarbaijan.com/ 04 Feb 2022 19:09:35 تفاهم نامه امنیتی بین شهرستان خوی و استان وان ترکیه امضا شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تفاهم نامه امنیتی بین شهرستان خوی و استان وان ترکیه امضا شد/ تفاهم نامه امنیتی بین شهرستان خوی و استان وان ترکیه امضا شد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jan 2022 11:52:58 وزارت امور خارجه سهم ايران در آب‌هاي مرزي را پيگيري کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وزارت امور خارجه سهم ايران در آب‌هاي مرزي را پيگيري کند/ وزارت امور خارجه سهم ايران در آب‌هاي مرزي را پيگيري کند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2021 14:10:26 قوانين سليقه اي سرمايه گذاران آذربايجان غربي را فراري مي دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/قوانين سليقه اي سرمايه گذاران آذربايجان غربي را فراري مي دهد/ قوانين سليقه اي سرمايه گذاران آذربايجان غربي را فراري مي دهد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2021 14:07:06 سرپرستان فرمانداری‌های شوط و پلدشت منصوب شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/سرپرستان فرمانداری‌های شوط و پلدشت منصوب شدند/ سرپرستان فرمانداری‌های شوط و پلدشت منصوب شدند http://amanatazarbaijan.com/ 11 Dec 2021 10:58:41 مسئولان آذربایجان غربی زمینه جذب سرمایه گذار را فراهم کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسئولان آذربایجان غربی زمینه جذب سرمایه گذار را فراهم کنند/ مسئولان آذربایجان غربی زمینه جذب سرمایه گذار را فراهم کنند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2021 19:56:25 معضل سد معبر در خیابانهای ارومیه مدیریت شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/معضل سد معبر در خیابانهای ارومیه مدیریت شود/ معضل سد معبر در خیابانهای ارومیه مدیریت شود http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2021 19:49:20 مذاکرات وين چطور پيش خواهد رفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مذاکرات وين چطور پيش خواهد رفت/ مذاکرات وين چطور پيش خواهد رفت http://amanatazarbaijan.com/ 29 Nov 2021 12:35:25 مسئولان آذربایجان غربی موانع تولید را رفع کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسئولان آذربایجان غربی موانع تولید را رفع کنند/ مسئولان آذربایجان غربی موانع تولید را رفع کنند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2021 19:35:20 نگاه دولت سیزدهم به پیشرفت آذربایجان‌غربی ویژه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نگاه دولت سیزدهم به پیشرفت آذربایجان‌غربی ویژه است/ نگاه دولت سیزدهم به پیشرفت آذربایجان‌غربی ویژه است http://amanatazarbaijan.com/ 10 Nov 2021 12:13:48 انحصار شرکت های دولتی شکسته می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/انحصار شرکت های دولتی شکسته می شود/ انحصار شرکت های دولتی شکسته می شود http://amanatazarbaijan.com/ 08 Nov 2021 12:17:19 نمایندگان مجلس قانون بیمه را زیاد دستکاری نکنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نمایندگان مجلس قانون بیمه را زیاد دستکاری نکنند/ نمایندگان مجلس قانون بیمه را زیاد دستکاری نکنند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Oct 2021 10:52:51 ستاد احياي درياچه اروميه به‌زودي با شکل جديد فعال خواهد شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ستاد احياي درياچه اروميه به‌زودي با شکل جديد فعال خواهد شد/ ستاد احياي درياچه اروميه به‌زودي با شکل جديد فعال خواهد شد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Oct 2021 10:21:23 بايد ظرفيت هاي آذربايجان غربي بيش از پيش بارور شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ بايد ظرفيت هاي آذربايجان غربي بيش از پيش بارور شود / بايد ظرفيت هاي آذربايجان غربي بيش از پيش بارور شود http://amanatazarbaijan.com/ 25 Oct 2021 10:17:50 استاندار جدید به مباحث معیشتی و فرهنگی آذربایجان غربی توجه داشته باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار جدید به مباحث معیشتی و فرهنگی آذربایجان غربی توجه داشته باشد/ استاندار جدید به مباحث معیشتی و فرهنگی آذربایجان غربی توجه داشته باشد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Oct 2021 17:51:28 استاندار آذربایجان‌غربی از ظرفیت مرزی بودن برای توسعه استان بهره ببرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ استاندار آذربایجان‌غربی از ظرفیت مرزی بودن برای توسعه استان بهره ببرد / استاندار آذربایجان‌غربی از ظرفیت مرزی بودن برای توسعه استان بهره ببرد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Oct 2021 17:47:48 ستاد احیای دریاچه ارومیه به‌زودی با شکل جدید فعال خواهد شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ستاد احیای دریاچه ارومیه به‌زودی با شکل جدید فعال خواهد شد/ ستاد احیای دریاچه ارومیه به‌زودی با شکل جدید فعال خواهد شد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Oct 2021 19:19:08 استاندار آذربایجان غربی تعیین شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ استاندار آذربایجان غربی تعیین شد/ استاندار آذربایجان غربی تعیین شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Oct 2021 11:24:02 وحدت در جامعه حفظ و تقویت شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وحدت در جامعه حفظ و تقویت شود/ وحدت در جامعه حفظ و تقویت شود http://amanatazarbaijan.com/ 15 Oct 2021 18:49:08 شایسته سالاری مهمترین ملاک برای انتخاب مدیران اجرایی باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/شایسته سالاری مهمترین ملاک برای انتخاب مدیران اجرایی باشد/ شایسته سالاری مهمترین ملاک برای انتخاب مدیران اجرایی باشد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2021 13:29:35 رزمايش خيبر؛ رزمگاه مشترک ديپلماسي و ميدان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رزمايش خيبر؛ رزمگاه مشترک ديپلماسي و ميدان/ رزمايش خيبر؛ رزمگاه مشترک ديپلماسي و ميدان http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2021 13:22:03 اجازه تحرک به هیچ گروه و فردی در منطقه و مرزها نخواهیم داد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اجازه تحرک به هیچ گروه و فردی در منطقه و مرزها نخواهیم داد/ اجازه تحرک به هیچ گروه و فردی در منطقه و مرزها نخواهیم داد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2021 13:34:57 رزمایش فاتحان خیبر، اقتدار نیروهای مسلح را به نمایش گذاشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رزمایش فاتحان خیبر، اقتدار نیروهای مسلح را به نمایش گذاشت/ رزمایش فاتحان خیبر، اقتدار نیروهای مسلح را به نمایش گذاشت http://amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2021 13:32:59 احداث سد نازلوی ارومیه ضروری است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/احداث سد نازلوی ارومیه ضروری است/ احداث سد نازلوی ارومیه ضروری است http://amanatazarbaijan.com/ 02 Oct 2021 14:15:34 پاسخ ایران به عناصر ضدانقلاب درصورت اخلال درامنیت کشور کوبنده خواهدبود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/پاسخ ایران به عناصر ضدانقلاب درصورت اخلال درامنیت کشور کوبنده خواهدبود / پاسخ ایران به عناصر ضدانقلاب درصورت اخلال درامنیت کشور کوبنده خواهدبود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2021 18:46:41 به مشکلات حوزه تعلیم و تربیت در مدارس رسیدگی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/به مشکلات حوزه تعلیم و تربیت در مدارس رسیدگی شود/ به مشکلات حوزه تعلیم و تربیت در مدارس رسیدگی شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2021 18:45:01 وزیر کشور حکم شهردار ارومیه را صادر کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وزیر کشور حکم شهردار ارومیه را صادر کرد/ وزیر کشور حکم شهردار ارومیه را صادر کرد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2021 23:26:24 شایسته‌سالاری رویکرد اصلی انتخاب کابینه دولت سیزدهم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/شایسته‌سالاری رویکرد اصلی انتخاب کابینه دولت سیزدهم است/ شایسته‌سالاری رویکرد اصلی انتخاب کابینه دولت سیزدهم است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Aug 2021 15:21:02 دولت سيزدهم ديوار بي‌اعتمادي بين مردم و دولت را فرو بريزد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولت سيزدهم ديوار بي‌اعتمادي بين مردم و دولت را فرو بريزد/ دولت سيزدهم ديوار بي‌اعتمادي بين مردم و دولت را فرو بريزد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Aug 2021 10:15:55 نمره مردودي دولت روحاني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آمار دقيق صادرات ايران در سال 1399 براي اولين بار منتشر شد/ نمره مردودي دولت روحاني http://amanatazarbaijan.com/ 10 Aug 2021 09:54:00 مشکلات 5 شهر آذربايجان‌غربي سريع رفع‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مشکلات 5 شهر آذربايجان‌غربي سريع رفع‌شود/ مشکلات 5 شهر آذربايجان‌غربي سريع رفع‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2021 13:34:11 منتخبين ششمين دوره شوراي اسلامي شهرهاي آذربايجان غربي در امانت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/منتخبين ششمين دوره شوراي اسلامي شهرهاي آذربايجان غربي در امانت/ منتخبين ششمين دوره شوراي اسلامي شهرهاي آذربايجان غربي در امانت http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2021 20:30:10 رئيس دولت آينده کيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس دولت آينده کيست/ رئيس دولت آينده کيست http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2021 20:29:44 شناسایی و انهدام گروه های اخلالگر انتخابات درمرزهای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/شناسایی و انهدام گروه های اخلالگر انتخابات درمرزهای آذربایجان غربی/ شناسایی و انهدام گروه های اخلالگر انتخابات درمرزهای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2021 16:23:21 رئیس جمهور آینده باید ظرفیت‌های هر استان را شناسایی کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئیس جمهور آینده باید ظرفیت‌های هر استان را شناسایی کند/ رئیس جمهور آینده باید ظرفیت‌های هر استان را شناسایی کند http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jun 2021 13:52:31 حضور پرشور مردم در انتخابات آتی نقشه‌های دشمنان را نقش برآب می‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/حضور پرشور مردم در انتخابات آتی نقشه‌های دشمنان را نقش برآب می‌کند / حضور پرشور مردم در انتخابات آتی نقشه‌های دشمنان را نقش برآب می‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jun 2021 15:36:51 بسیاری از مشکلات کشور با انتخاب درست در انتخابات برطرف می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ بسیاری از مشکلات کشور با انتخاب درست در انتخابات برطرف می‌شود / بسیاری از مشکلات کشور با انتخاب درست در انتخابات برطرف می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 May 2021 12:36:24 نبودشفافيت آفت بزرگ شوراها در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نبودشفافيت آفت بزرگ شوراها در آذربايجان غربي/ نبودشفافيت آفت بزرگ شوراها در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 24 May 2021 12:15:05 وظیفه همه شرکت در انتخابات و انتخاب فرد اصلح است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وظیفه همه شرکت در انتخابات و انتخاب فرد اصلح است/ وظیفه همه شرکت در انتخابات و انتخاب فرد اصلح است http://amanatazarbaijan.com/ 21 May 2021 19:16:50 شرکت در انتخابات یک وظیفه ملی و دینی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/شرکت در انتخابات یک وظیفه ملی و دینی است/ شرکت در انتخابات یک وظیفه ملی و دینی است http://amanatazarbaijan.com/ 09 May 2021 11:06:56 ۵۳۷۶ نفر در شوراهای اسلامی روستاهای آذربایجان‌غربی داوطلب شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/۵۳۷۶ نفر در شوراهای اسلامی روستاهای آذربایجان‌غربی داوطلب شدند/ ۵۳۷۶ نفر در شوراهای اسلامی روستاهای آذربایجان‌غربی داوطلب شدند http://amanatazarbaijan.com/ 11 Apr 2021 12:13:53 ۲۸۴۷ نفر در شوراهای اسلامی روستاهای آذربایجان‌غربی داوطلب شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/۲۸۴۷ نفر در شوراهای اسلامی روستاهای آذربایجان‌غربی داوطلب شدند/ ۲۸۴۷ نفر در شوراهای اسلامی روستاهای آذربایجان‌غربی داوطلب شدند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Apr 2021 20:40:02