دین و اندیشه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ دین و اندیشه http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2014 12:28:22 فرزندتان را براي زمان خودش تربيت کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فرزندتان را براي زمان خودش تربيت کنيد/ فرزندتان را براي زمان خودش تربيت کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 15:51:20 موقوفات آذربایجان غربی 10 میلیارد تومان درآمد داشته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/موقوفات آذربایجان غربی 10 میلیارد تومان درآمد داشته است/ موقوفات آذربایجان غربی 10 میلیارد تومان درآمد داشته است http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2019 10:33:52 مسابقه اي که هيچ بازنده اي ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسابقه اي که هيچ بازنده اي ندارد/ مسابقه اي که هيچ بازنده اي ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2019 12:20:24 نتایج جشنواره ملی آیات آذربایجان غربی هفته آینده اعلام می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نتایج جشنواره ملی آیات آذربایجان غربی هفته آینده اعلام می شود/ نتایج جشنواره ملی آیات آذربایجان غربی هفته آینده اعلام می شود http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:46:45 آيا فقه مي‌تواند با الزام ولايت ديني مخالفت کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا فقه مي‌تواند با الزام ولايت ديني مخالفت کند / آيا فقه مي‌تواند با الزام ولايت ديني مخالفت کند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:11:50 فضائل حضرت زهرا (س) در قرآن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فضائل حضرت زهرا سلام علیها در قرآن/ فضائل حضرت زهرا (س) در قرآن http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:34:21 معنويت مدرن يک آسيب در دل تمدن مدرن است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/معنويت مدرن يک آسيب در دل تمدن مدرن است/ معنويت مدرن يک آسيب در دل تمدن مدرن است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:33:43 ضرورت ولايت ديني بر جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ضرورت ولايت ديني بر جامعه / ضرورت ولايت ديني بر جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:30:33 سياست اسلامي، دانشي برآمده از مباني قرآن، سنت و عقل است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سياست اسلامي، دانشي برآمده از مباني قرآن، سنت و عقل است/ سياست اسلامي، دانشي برآمده از مباني قرآن، سنت و عقل است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 13:12:28 دشواري دينداري در عصر غيبت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دشواري دينداري در عصر غيبت/ دشواري دينداري در عصر غيبت http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:48:35 در ولايت فقيه کدام مفهوم ولايت مد نظر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/در ولايت فقيه کدام مفهوم ولايت مد نظر است/ در ولايت فقيه کدام مفهوم ولايت مد نظر است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:46:57 پرداخت مصارف زکات در آذربایجان غربی شفاف سازی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/پرداخت مصارف زکات در آذربایجان غربی شفاف سازی شود/ پرداخت مصارف زکات در آذربایجان غربی شفاف سازی شود http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:48:59 جوانان دين گريز يا دين گُزين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جوانان دين گريز يا دين گُزين/ جوانان دين گريز يا دين گُزين http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:27:34 9 دي تجلي بصيرت مردم ولايتمدار ايران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ بصيرت مردم ولايتمدار ايران/ 9 دي تجلي بصيرت مردم ولايتمدار ايران http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:26:34 عدالتخواهي با پشتوانه فکري، آرمان گمشده جهان امروز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/عدالتخواهي با پشتوانه فکري، آرمان گمشده جهان امروز/ عدالتخواهي با پشتوانه فکري، آرمان گمشده جهان امروز http://amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2018 12:36:21 نبود زیرساخت مشکل اصلی ستاد امر به معروف آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نبود زیرساخت مشکل اصلی ستاد امر به معروف آذربایجان غربی است/ نبود زیرساخت مشکل اصلی ستاد امر به معروف آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Dec 2018 13:18:11 برگزاری جشنواره بین المللی عاشیق ها 300 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/برگزاری جشنواره بین المللی عاشیق ها 300 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد/ برگزاری جشنواره بین المللی عاشیق ها 300 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2018 12:33:09 مرگ عدالت به معني مرگ اميد است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مرگ عدالت به معني مرگ اميد است/ مرگ عدالت به معني مرگ اميد است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 13:41:34 آيا امر به معروف ناقض حريم خصوصي نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ آيا امر به معروف ناقض حريم خصوصي نيست/ آيا امر به معروف ناقض حريم خصوصي نيست http://amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 13:40:45 ۲.۱ میلیارد تومان توسط ستاد عتبات عالیات آذربایجان غربی جذب شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/عتبات عالیات آذربایجان غربی / ۲.۱ میلیارد تومان توسط ستاد عتبات عالیات آذربایجان غربی جذب شد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2018 13:40:53 چگونه ناهنجاري‌هاي اخلاقي را در جامعه از بين ببريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چگونه ناهنجاري‌هاي اخلاقي را در جامعه از بين ببريم/ چگونه ناهنجاري‌هاي اخلاقي را در جامعه از بين ببريم http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2018 12:47:30 استراتژي اهل بيت(ع) در توسعه فرهنگ شيعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/استراتژي اهل بيت علیه السلام در توسعه فرهنگ شيعه/ استراتژي اهل بيت(ع) در توسعه فرهنگ شيعه http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2018 12:44:06 بودجه مناسب برای فعالیت‌های قرآنی در نظر گرفته نمی‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بودجه مناسب برای فعالیت‌های قرآنی در نظر گرفته نمی‌شود / بودجه مناسب برای فعالیت‌های قرآنی در نظر گرفته نمی‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 04 Dec 2018 14:23:13 کدام دين افيون توده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/کارکرد‌هاي دين با عينک جامعه‌شناسان/ کدام دين افيون توده است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2018 14:54:33 عواملي که باعث مستحکم شدن رابطه شيعه و سني مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/عواملي که باعث مستحکم شدن رابطه شيعه و سني مي‌شود/ عواملي که باعث مستحکم شدن رابطه شيعه و سني مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2018 12:24:33 رابطه خدا و انسان؛ عارفانه يا آمرانه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رابطه خدا و انسان؛ عارفانه يا آمرانه/ رابطه خدا و انسان؛ عارفانه يا آمرانه http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2018 12:23:25 آيا دين و دينداري ما نياز به اصلاحات دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا دين و دينداري ما نياز به اصلاحات دارد / آيا دين و دينداري ما نياز به اصلاحات دارد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 14:56:20 توسل به موضوعات قوميتي و مذهبي عين خيانت به اسلام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ توسل به موضوعات قوميتي و مذهبي عين خيانت به اسلام است/ توسل به موضوعات قوميتي و مذهبي عين خيانت به اسلام است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 14:55:22 موقوفات آذربايجان غربي به مرز 6500 فقره رسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/موقوفات آذربايجان غربي به مرز 6500 فقره رسيد/ موقوفات آذربايجان غربي به مرز 6500 فقره رسيد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2018 20:58:32 دليل ختم جريان نبوت به پيامبر اسلام چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دليل ختم جريان نبوت به پيامبر اسلام چيست/ دليل ختم جريان نبوت به پيامبر اسلام چيست http://amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2018 20:26:16 وقف، شالوده‏ي توسعه‏ي اقتصادي و اجتماعي‏ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وقف، شالوده‏ي توسعه‏ي اقتصادي و اجتماعي‏/ وقف، شالوده‏ي توسعه‏ي اقتصادي و اجتماعي‏ http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 15:37:03 تعامل دين و رسانه در دنياي امروز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تعامل دين و رسانه در دنياي امروز/ تعامل دين و رسانه در دنياي امروز http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 15:35:38 اربعين حسيني و قداست نهفته در عدد چهل http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اربعين حسيني و قداست نهفته در عدد چهل/ اربعين حسيني و قداست نهفته در عدد چهل http://amanatazarbaijan.com/ 29 Oct 2018 14:41:02 اعزام ۳۵۰۰ دانشجو به پیاده رویی اربعین از آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اعزام ۳۵۰۰ دانشجو به پیاده رویی اربعین از آذربایجان غربی/ اعزام ۳۵۰۰ دانشجو به پیاده رویی اربعین از آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 25 Oct 2018 13:00:46 مرورگرهاي اينترنتي به کدام اطلاعات شما دسترسي دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مرورگرهاي اينترنتي به کدام اطلاعات شما دسترسي دارند/ مرورگرهاي اينترنتي به کدام اطلاعات شما دسترسي دارند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 15:00:54 آيا قطع اينترنت ايران امکان‌پذير است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا قطع اينترنت ايران امکان‌پذير است/ آيا قطع اينترنت ايران امکان‌پذير است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 14:15:19 نسخه‌اي ديني براي مديريت دخل‌وخرج زندگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نسخه‌اي ديني براي مديريت دخل‌وخرج زندگي/ نسخه‌اي ديني براي مديريت دخل‌وخرج زندگي http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 14:14:48 اساس و ريشه‌ پياده‌روي اربعين چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ اساس و ريشه‌ پياده‌روي اربعين چيست / اساس و ريشه‌ پياده‌روي اربعين چيست http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 14:13:40 حجابيستا، پديده‌اي تازه از زنان مسلمان در شبکه‌هاي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حجابيستا، پديده‌اي تازه از زنان مسلمان در شبکه‌هاي اجتماعي/ حجابيستا، پديده‌اي تازه از زنان مسلمان در شبکه‌هاي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:45:37 دين، در خدمت سعادت فرد يا راهکاري براي پيشرفت جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دين، در خدمت سعادت فرد يا راهکاري براي پيشرفت جامعه/ دين، در خدمت سعادت فرد يا راهکاري براي پيشرفت جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:44:57 احتکارو تبعات مخربي که بر سلامت معنوي و مادي جامعه برجا مي گذارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/احتکارو تبعات مخربي که بر سلامت معنوي و مادي جامعه برجا مي گذارد/ احتکارو تبعات مخربي که بر سلامت معنوي و مادي جامعه برجا مي گذارد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:28:03 وحي حقيقتي آسماني يا تجربه اي انساني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وحي حقيقتي آسماني يا تجربه اي انساني/ وحي حقيقتي آسماني يا تجربه اي انساني http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2018 12:40:20 تاثير مهدويت در تقويت روحيه رزمندگان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تاثير مهدويت در تقويت روحيه رزمندگان/ تاثير مهدويت در تقويت روحيه رزمندگان http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2018 12:39:19 شرکت کنندگان پیاده روی اربعین توصیه های فرهنگی را رعایت کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/شرکت کنندگان پیاده روی اربعین توصیه های فرهنگی را رعایت کنند/ شرکت کنندگان پیاده روی اربعین توصیه های فرهنگی را رعایت کنند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Sep 2018 11:55:00 امر به معروف و نهي از منکر را ترک نکنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امر به معروف و نهي از منکر را ترک نکنيم/ امر به معروف و نهي از منکر را ترک نکنيم http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 11:34:21 قيام مهدوي، امتداد اهداف عاشوراي حسيني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/قيام مهدوي، امتداد اهداف عاشوراي حسيني/ قيام مهدوي، امتداد اهداف عاشوراي حسيني http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 11:31:37 درآمد 429 موقوفه آذربايجان غربي براي عزاي حسيني هزينه مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/درآمد 429 موقوفه آذربايجان غربي براي عزاي حسيني هزينه مي شود/ درآمد 429 موقوفه آذربايجان غربي براي عزاي حسيني هزينه مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 14:23:06 اولويت شعور حسيني بر شور حسيني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اولويت شعور حسيني بر شور حسيني/ اولويت شعور حسيني بر شور حسيني http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 14:22:18 آئين‌هاي عزاداري فرصتي براي شناخت اهداف قيام حسين (ع) باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آئين‌هاي عزاداري فرصتي براي شناخت اهداف قيام حسين ع باشد/ آئين‌هاي عزاداري فرصتي براي شناخت اهداف قيام حسين (ع) باشد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 14:20:56 عزاداری های شبانه در آذربایجان غربی زیر نور حسینی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/عزاداری های شبانه در آذربایجان غربی زیر نور حسینی/ عزاداری های شبانه در آذربایجان غربی زیر نور حسینی http://amanatazarbaijan.com/ 15 Sep 2018 11:30:34 منکرين ولادت امام زمان(ع) چه دلايلي براي ادعاي خود دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/منکرين ولادت امام زمان چه دلايلي براي ادعاي خود دارند/ منکرين ولادت امام زمان(ع) چه دلايلي براي ادعاي خود دارند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Sep 2018 13:24:00 60 نقطه در آذربایجان غربی میزبان همایش شیرخوارگان حسینی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ نقطه در آذربایجان غربی میزبان همایش شیرخوارگان حسینی است/ 60 نقطه در آذربایجان غربی میزبان همایش شیرخوارگان حسینی است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Sep 2018 13:20:45 سکولاريسم پنهان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سکولاريسم پنهان/ سکولاريسم پنهان http://amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2018 12:41:59 چرايي رخنه خرافه‌‌پردازي در انديشه‌ ديني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرايي رخنه خرافه‌‌پردازي در انديشه‌ ديني/ چرايي رخنه خرافه‌‌پردازي در انديشه‌ ديني http://amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2018 12:40:43 حجاج آذربایجان غربی از پنجشنبه به آذربایجان غربی بازمی گردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حجاج آذربایجان غربی از پنجشنبه به آذربایجان غربی بازمی گردند/ حجاج آذربایجان غربی از پنجشنبه به آذربایجان غربی بازمی گردند http://amanatazarbaijan.com/ 29 Aug 2018 11:05:10 کارکردها و ظرفيت‌هاي فرهنگي مساجد براي مقابله با نفوذ فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/کارکردها و ظرفيت‌هاي فرهنگي مساجد براي مقابله با نفوذ فرهنگي/ کارکردها و ظرفيت‌هاي فرهنگي مساجد براي مقابله با نفوذ فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2018 14:53:40 وظيفه نسل حاضر در قبال غدير چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وظيفه نسل حاضر در قبال غدير چيست/ وظيفه نسل حاضر در قبال غدير چيست http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2018 14:52:52 جمع‌گرا بودن باعث ترويج روحيه ايثارگري مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جمع‌گرا بودن باعث ترويج روحيه ايثارگري مي‌شود/ جمع‌گرا بودن باعث ترويج روحيه ايثارگري مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 13:53:20 فلسفه حج چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فلسفه حج چيست/ فلسفه حج چيست http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 13:52:02 رجعت چيست و نخستين رجعت کننده کيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رجعت چيست و نخستين رجعت کننده کيست / رجعت چيست و نخستين رجعت کننده کيست http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 10:38:47 مردم ما به دنبال تشرف‌اند نه تشبه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مردم ما به دنبال تشرف‌اند نه تشبه / مردم ما به دنبال تشرف‌اند نه تشبه http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 10:36:15 اعزام حجاج آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اعزام حجاج آغاز شد/ اعزام حجاج آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2018 13:52:55 نگاهي نو به نقش امام‌زادگان در هويت‌بخشي به ايرانيانِ مسلمان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نگاهي نو به نقش امام‌زادگان در هويت‌بخشي به ايرانيانِ مسلمان/ نگاهي نو به نقش امام‌زادگان در هويت‌بخشي به ايرانيانِ مسلمان http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2018 13:35:25 آيا ما سکولار شده ايم؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نگاه حداکثري به دين آغاز عرفي شدن است/ آيا ما سکولار شده ايم؟ http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2018 13:33:43 نمايي از پارادوکس حق و باطل در توجيه کردن هدف http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نمايي از پارادوکس حق و باطل در توجيه کردن هدف/ نمايي از پارادوکس حق و باطل در توجيه کردن هدف http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 15:26:32 چرا نام رضا روي امام هشتم(ع) نهاده شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا نام رضا روي امام هشتم نهاده شده است/ چرا نام رضا روي امام هشتم(ع) نهاده شده است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 15:25:45 میزبانی جشنواره تموز نشانگر آزادی اقلیت های دینی ایران است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/کشیش کلیسای شرق آشور/ میزبانی جشنواره تموز نشانگر آزادی اقلیت های دینی ایران است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jul 2018 10:41:08 پرچم سبز حرم رضوی فضای آذربایجان غربی را عطرآگین می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/پرچم سبز حرم رضوی فضای آذربایجان غربی را عطرآگین می کند/ پرچم سبز حرم رضوی فضای آذربایجان غربی را عطرآگین می کند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jul 2018 10:09:38 اقليت هاي مذهبي در ايران آزادانه مراسم ديني را بجا مي آورند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اقليت هاي مذهبي در ايران آزادانه مراسم ديني را بجا مي آورند/ اقليت هاي مذهبي در ايران آزادانه مراسم ديني را بجا مي آورند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 15:38:54 لزوم توجه بيش از پيش به موقوفات قرآني در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/لزوم توجه بيش از پيش به موقوفات قرآني در آذربايجان غربي/ لزوم توجه بيش از پيش به موقوفات قرآني در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 15:22:36 ایران محلی برای نشان دادن اخوت بین ادیان توحیدی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ایران محلی برای نشان دادن اخوت بین ادیان توحیدی است/ ایران محلی برای نشان دادن اخوت بین ادیان توحیدی است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2018 10:16:16 روند مرمت کلیساها در آذربایجان غربی چشمگیر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اسقف اعظم کلیسای شرق آشور ایران/ روند مرمت کلیساها در آذربایجان غربی چشمگیر است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jul 2018 12:55:20 گفتمان دینی تابستان امسال در سردشت برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/گفتمان دینی تابستان امسال در سردشت برگزار می شود/ گفتمان دینی تابستان امسال در سردشت برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jul 2018 10:34:21 بیش از 2000 نفر از آذربایجان غربی به حج تمتع اعزام می شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مدیر حج و زیارت آذربایجان غربی/ بیش از 2000 نفر از آذربایجان غربی به حج تمتع اعزام می شوند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jul 2018 10:32:10 اگر نماز ستون دين است چرا از فروع دين است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اگر نماز ستون دين است چرا از فروع دين است/ اگر نماز ستون دين است چرا از فروع دين است http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 13:48:13 دليل برخورداري جوامع غربي از نعمت‌ بيشتر چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دليل برخورداري جوامع غربي از نعمت‌ بيشتر چيست/ دليل برخورداري جوامع غربي از نعمت‌ بيشتر چيست http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 13:47:16 غلبه‌ي گردشگري بر زيارت؛ عرفي سازي و تجارت زدگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/زیارت-یا-تجارت/ غلبه‌ي گردشگري بر زيارت؛ عرفي سازي و تجارت زدگي http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2018 10:30:19 شمايل کنوني قبرستان بقيع را چه کسي ساخت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ شمايل کنوني قبرستان بقيع را چه کسي ساخت/ شمايل کنوني قبرستان بقيع را چه کسي ساخت http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2018 10:29:18 چرا تاثير رمضان‌ بر ما کم‌تر شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا تاثير رمضان‌ بر ما کم‌تر شده است/ چرا تاثير رمضان‌ بر ما کم‌تر شده است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jun 2018 10:41:58 مراسم لیالی قدر در ۱۶۳ مسجد شاخص ارومیه برگزار می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مراسم لیالی قدر در ۱۶۳ مسجد شاخص ارومیه برگزار می‌شود/ مراسم لیالی قدر در ۱۶۳ مسجد شاخص ارومیه برگزار می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 30 May 2018 13:29:44 فقر و کفر همسايه ‌ي ديواربه ‌ديوار هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فقر و کفر همسايه ‌ي ديواربه ‌ديوار هستند/ فقر و کفر همسايه ‌ي ديواربه ‌ديوار هستند http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2018 13:00:17 جمعيت اسلامي عليه فرديت سرمايه داري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جمعيت اسلامي عليه فرديت سرمايه داري/ جمعيت اسلامي عليه فرديت سرمايه داري http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2018 12:59:34 طرح" ضیافت الهی" در بقاع متبرکه آذربایجان‌غربی برگزار می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان‌غربی/ طرح" ضیافت الهی" در بقاع متبرکه آذربایجان‌غربی برگزار می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 21 May 2018 13:52:07 بايسته هاي تربيت اسلامي دانش آموزان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بايسته هاي تربيت اسلامي دانش آموزان/ بايسته هاي تربيت اسلامي دانش آموزان http://amanatazarbaijan.com/ 21 May 2018 13:24:22 آيا آخرت‌جويي معادل ترک دنياست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا آخرت‌جويي معادل ترک دنياست/ آيا آخرت‌جويي معادل ترک دنياست http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2018 13:59:27 حجاب وسيله‌اي براي تعالي روح افراد جامعه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حجاب وسيله‌اي براي تعالي روح افراد جامعه است / حجاب وسيله‌اي براي تعالي روح افراد جامعه است http://amanatazarbaijan.com/ 07 May 2018 11:07:05 شيعه منجي را ياري کننده خود درعصرغيبت مي داند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/شيعه منجي را ياري کننده خود درعصرغيبت مي داند/ شيعه منجي را ياري کننده خود درعصرغيبت مي داند http://amanatazarbaijan.com/ 07 May 2018 11:06:23 معنويات، عنصر پيروزي انقلاب در برابر هجمه‌هاي دشمن است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/معنويات، عنصر پيروزي انقلاب در برابر هجمه‌هاي دشمن است/ معنويات، عنصر پيروزي انقلاب در برابر هجمه‌هاي دشمن است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Apr 2018 14:41:59 اميد به وجود امام غايب ، حلقه ي گمشده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اميد به وجود امام غايب حلقه ي گمشده/ اميد به وجود امام غايب ، حلقه ي گمشده http://amanatazarbaijan.com/ 30 Apr 2018 14:41:20 شهدای اهل سنت، آیینه دار بصیرت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/شهدای اهل سنت، آیینه دار بصیرت/ شهدای اهل سنت، آیینه دار بصیرت http://amanatazarbaijan.com/ 29 Apr 2018 09:54:02 ليبراليسم ابزار بالقوه بردگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ليبراليسم ابزار بالقوه بردگي/ ليبراليسم ابزار بالقوه بردگي http://amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2018 14:51:56 با گشت‌ ارشاد نمي‌ توان افراد را با حجاب کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/با گشت‌ ارشاد نمي‌ توان افراد را با حجاب کرد/ با گشت‌ ارشاد نمي‌ توان افراد را با حجاب کرد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2018 14:51:14 اصلي‌ترين شاخصه جامعه نبوي توحيد است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اصلي‌ترين شاخصه جامعه نبوي توحيد است/ اصلي‌ترين شاخصه جامعه نبوي توحيد است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Apr 2018 11:37:22 صله رحم اسير شبکه هاي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/صله رحم اسير شبکه هاي اجتماعي/ صله رحم اسير شبکه هاي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 16 Apr 2018 11:36:24 زائران حج تمتع آذربایجان غربی 10 درصد افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/زائران حج تمتع آذربایجان غربی 10 درصد افزایش یافت/ زائران حج تمتع آذربایجان غربی 10 درصد افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 10 Apr 2018 13:14:25 ۱۷۰ دوره آموزش قرآن کریم در آذربایجان غربی برگزار شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دوره-آموزش-قرآن-کریم-در-آذربایجان-غربی-برگزار-شد/ ۱۷۰ دوره آموزش قرآن کریم در آذربایجان غربی برگزار شد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Apr 2018 10:53:00 اعتکاف لحظه هاي ناب با خدا بودن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اعتکاف لحظه هاي ناب با خدا بودن/ اعتکاف لحظه هاي ناب با خدا بودن http://amanatazarbaijan.com/ 18 Mar 2018 11:11:10 نوروز و سنت صله رحم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نوروز و سنت صله رحم / نوروز و سنت صله رحم http://amanatazarbaijan.com/ 18 Mar 2018 11:10:02 نگاه اسلام به مهاجرت و تعيين سياست‌هاي کلان مهاجرتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نگاه اسلام به مهاجرت و تعيين سياست‌هاي کلان مهاجرتي/ نگاه اسلام به مهاجرت و تعيين سياست‌هاي کلان مهاجرتي http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2018 11:12:54 حجاب امري فرهنگي يا سياسي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حجاب امري فرهنگي يا سياسي/ حجاب امري فرهنگي يا سياسي http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2018 11:11:42 يک علت بر چرايي فقير بودن مسلمان ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/يک علت بر چرايي فقير بودن مسلمان ها / يک علت بر چرايي فقير بودن مسلمان ها http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2018 09:59:03 فناوری http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ فناوری http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2014 13:26:35 اقتصاد ديجيتال مجاري فساد را مي‌بندد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اقتصاد ديجيتال مجاري فساد را مي‌بندد/ اقتصاد ديجيتال مجاري فساد را مي‌بندد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 15:55:38 چرا نبايد از آي‌پي ثابت اينترنتي استفاده کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا نبايد از آي‌پي ثابت اينترنتي استفاده کرد/ چرا نبايد از آي‌پي ثابت اينترنتي استفاده کرد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 15:54:53 واکاوي دلايل عدم استقبال مردم از پيام‌رسان‌هاي داخلي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/واکاوي دلايل عدم استقبال مردم از پيام‌رسان‌هاي داخلي/ واکاوي دلايل عدم استقبال مردم از پيام‌رسان‌هاي داخلي http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2019 12:25:24 مي‌توانيم ارز ديجيتال ملي داشته باشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مي‌توانيم ارز ديجيتال ملي داشته باشيم/ مي‌توانيم ارز ديجيتال ملي داشته باشيم http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2019 12:24:30 واکاوي دلايل عدم استقبال مردم از پيام‌رسان‌هاي داخلي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/واکاوي دلايل عدم استقبال مردم از پيام‌رسان‌هاي داخلي/ واکاوي دلايل عدم استقبال مردم از پيام‌رسان‌هاي داخلي http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:13:44 دستاورد هاي علمي چهل ساله انقلاب اسلامي ايران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دستاورد هاي علمي چهل ساله انقلاب اسلامي ايران / دستاورد هاي علمي چهل ساله انقلاب اسلامي ايران http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:12:55 آذربايجان غربي از امنيت کامل براي سرمايه گذاري برخوردار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/وزير اطلاعات در اروميه/ آذربايجان غربي از امنيت کامل براي سرمايه گذاري برخوردار است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:44:15 اينترنت موبايل جاي ارتباطات ثابت را مي‌گيرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت موبايل جاي ارتباطات ثابت را مي‌گيرد/ اينترنت موبايل جاي ارتباطات ثابت را مي‌گيرد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:43:33 نگاهي به روندهاي تکنولوژي در سال 2019 http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نگاهي به روندهاي تکنولوژي در سال 2019/ نگاهي به روندهاي تکنولوژي در سال 2019 http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:42:46 هر آنتي ويروسي، امن نيست! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هر آنتي ويروسي، امن نيست/ هر آنتي ويروسي، امن نيست! http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 13:03:20 تلگرام‌هاي فارسي هم‌چنان در بيم و اميد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تلگرام‌هاي فارسي هم‌چنان در بيم و اميد/ تلگرام‌هاي فارسي هم‌چنان در بيم و اميد http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 13:02:47 گوشي‌هاي هوشمند گنجينه اطلاعات هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/گوشي‌هاي هوشمند گنجينه اطلاعات هستند/ گوشي‌هاي هوشمند گنجينه اطلاعات هستند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 12:52:46 اهميت حياتي امنيت سايبري در بخش سلامت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اهميت حياتي امنيت سايبري در بخش سلامت/ اهميت حياتي امنيت سايبري در بخش سلامت http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:50:54 بلايايي که سال 2018 بر سر غول‌هاي فناوري آمد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بلايايي که سال 2018 بر سر غول‌هاي فناوري آمد/ بلايايي که سال 2018 بر سر غول‌هاي فناوري آمد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:49:51 آيا سفر به آينده يا بازگشت به گذشته امکان پذير است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا سفر به آينده يا بازگشت به گذشته امکان پذير است/ آيا سفر به آينده يا بازگشت به گذشته امکان پذير است http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:19:54 کشاکش دولت الکترونيکي با دستگاه‌هاي دولتي! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کشاکش دولت الکترونيکي با دستگاه‌هاي دولتي/ کشاکش دولت الکترونيکي با دستگاه‌هاي دولتي! http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:18:52 بازار افسارگسيخته پيامک‌هاي تبليغاتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بازار افسارگسيخته پيامک‌هاي تبليغاتي/ بازار افسارگسيخته پيامک‌هاي تبليغاتي http://amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2018 13:29:58 رايج‌ترين خطا‌ها در اينترنت و نحوه‌ي برطرف کردن آن‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رايج‌ترين خطا‌ها در اينترنت و نحوه‌ي برطرف کردن آن‌ها / رايج‌ترين خطا‌ها در اينترنت و نحوه‌ي برطرف کردن آن‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2018 13:28:40 فعال‌سازي بهانه جديد فروشندگان بازار موبايل http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فعال‌سازي بهانه جديد فروشندگان بازار موبايل/ فعال‌سازي بهانه جديد فروشندگان بازار موبايل http://amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 13:51:20 شبکه ملي اطلاعات چرا راه‌اندازي نمي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه ملي اطلاعات چرا راه‌اندازي نمي‌شود/ شبکه ملي اطلاعات چرا راه‌اندازي نمي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 13:43:29 عدالت عمومي در سايه‌ي دولت هوشمند ايراني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/عدالت عمومي در سايه‌ي دولت هوشمند ايراني/ عدالت عمومي در سايه‌ي دولت هوشمند ايراني http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2018 13:07:06 ساماندهي پيام‌رسان‌ها با طعم آب‌خنک! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ساماندهي پيام‌رسان‌ها با طعم آب‌خنک/ ساماندهي پيام‌رسان‌ها با طعم آب‌خنک! http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2018 13:06:12 راهکاري براي دور زدن تحريم هاي اينترنتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/راهکاري براي دور زدن تحريم هاي اينترنتي/ راهکاري براي دور زدن تحريم هاي اينترنتي http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2018 14:10:04 درباره امنيت حريم شخصي آنلاين اشتباه نکنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تصورات نادرست ما از حريم شخصي در دنياي مجازي/ درباره امنيت حريم شخصي آنلاين اشتباه نکنيم http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2018 14:09:26 چرا تعرفه‌هاي ارتباطي بالا اما هنوز قانوني است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا تعرفه‌هاي ارتباطي بالا اما هنوز قانوني است/ چرا تعرفه‌هاي ارتباطي بالا اما هنوز قانوني است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2018 12:30:49 کدام هدف‌هاي طرح رجيستري محقق شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کدام هدف‌هاي طرح رجيستري محقق شدند/ کدام هدف‌هاي طرح رجيستري محقق شدند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2018 12:29:57 کاهش 20 درصدي وسعت درياچه اروميه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/معاون سازمان فضايي ايران خبر داد/ کاهش 20 درصدي وسعت درياچه اروميه http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2018 12:28:44 اينترنت 5G براي سلامتي خطرآفرين است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت 5G براي سلامتي خطرآفرين است / اينترنت 5G براي سلامتي خطرآفرين است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 15:03:57 تلگرام‌هاي فارسي مجاز يا غيرمجاز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تلگرام‌هاي فارسي مجاز يا غيرمجاز/ تلگرام‌هاي فارسي مجاز يا غيرمجاز http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 15:02:44 آشنايي با هفت ويروس خطرناک رايانه‌اي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آشنايي با هفت ويروس خطرناک رايانه‌اي / آشنايي با هفت ويروس خطرناک رايانه‌اي http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 15:01:09 طرحي براي فيلترينگ هوشمند اينستاگرام ارائه نکرده ايم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/طرحي براي فيلترينگ هوشمند اينستاگرام ارائه نکرده ايم/ طرحي براي فيلترينگ هوشمند اينستاگرام ارائه نکرده ايم http://amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2018 20:29:36 تعرفه‌ي ترجيحي اينترنت حمايت يا ضدتبليغ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تعرفه‌ي ترجيحي اينترنت حمايت يا ضدتبليغ/ تعرفه‌ي ترجيحي اينترنت حمايت يا ضدتبليغ http://amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2018 20:28:53 غولهاي فناوري اينترنت را ناامن کردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/غولهاي فناوري اينترنت را ناامن کردند/ غولهاي فناوري اينترنت را ناامن کردند http://amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2018 20:27:40 قلم پررنگ‌ فيلترينگ در دست کيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/قلم پررنگ‌ فيلترينگ در دست کيست/ قلم پررنگ‌ فيلترينگ در دست کيست http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 15:41:23 هنگام خريد از سايت‌هاي اينترنتي دقت کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هنگام خريد از سايت‌هاي اينترنتي دقت کنيد/ هنگام خريد از سايت‌هاي اينترنتي دقت کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 15:40:27 هيچ يک از سناريوهاي تحريم منجر به قطع اينترنت نمي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هيچ يک از سناريوهاي تحريم منجر به قطع اينترنت نمي شود/ هيچ يک از سناريوهاي تحريم منجر به قطع اينترنت نمي شود http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 15:39:40 بيش از 90 درصد نوجوانان ايراني از گوشي هوشمند استفاده مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بيش از 90 درصد نوجوانان ايراني از گوشي هوشمند استفاده مي‌کنند/ بيش از 90 درصد نوجوانان ايراني از گوشي هوشمند استفاده مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 29 Oct 2018 14:43:19 برنامه‌هاي جذابي که کار دست کاربر مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/برنامه‌هاي جذابي که کار دست کاربر مي‌دهند/ برنامه‌هاي جذابي که کار دست کاربر مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com/ 29 Oct 2018 14:42:18 هرآنچه که درباره کلاهبرداري رايانه‌اي بايد بدانيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هرآنچه که درباره کلاهبرداري رايانه‌اي بايد بدانيد / هرآنچه که درباره کلاهبرداري رايانه‌اي بايد بدانيد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:49:10 چه زماني گوشي‌هاي هوشمند منسوخ مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چه زماني گوشي‌هاي هوشمند منسوخ مي‌شوند/ چه زماني گوشي‌هاي هوشمند منسوخ مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:48:35 کمبود محتوا معضل تلويزيون‌هاي اينترنتي شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کمبود محتوا معضل تلويزيون‌هاي اينترنتي شد/ کمبود محتوا معضل تلويزيون‌هاي اينترنتي شد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:47:06 نصب هم‌زمان چند آنتي‌ويروس بر امنيت‌تان نمي‌افزايد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نصب هم‌زمان چند آنتي‌ويروس بر امنيت‌تان نمي‌افزايد/ نصب هم‌زمان چند آنتي‌ويروس بر امنيت‌تان نمي‌افزايد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:32:13 شبکه‌هاي اجتماعي با ما چه مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه‌هاي اجتماعي با ما چه مي‌کنند/ شبکه‌هاي اجتماعي با ما چه مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:31:06 چرا کسب‌وکارها در دام حملات سايبري مي‌افتند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا کسب‌وکارها در دام حملات سايبري مي‌افتند/ چرا کسب‌وکارها در دام حملات سايبري مي‌افتند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2018 12:49:35 امنيت موبايلتان را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/امنيت موبايلتان را جدي بگيريد/ امنيت موبايلتان را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2018 12:46:29 اينترنت اشيا وکمک به بهبود زندگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت اشيا وکمک به بهبود زندگي/ اينترنت اشيا وکمک به بهبود زندگي http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2018 12:45:53 سد راه نفوذ بدافزارها شويم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سد راه نفوذ بدافزارها شويم/ سد راه نفوذ بدافزارها شويم http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 11:51:21 حلقه مفقوده نظارت بر محتواي بازي‌هاي رايانه‌اي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/حلقه مفقوده نظارت بر محتواي بازي‌هاي رايانه‌اي/ حلقه مفقوده نظارت بر محتواي بازي‌هاي رايانه‌اي http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 11:50:15 هوش مصنوعي چگونه در حال تغيير صنعت آموزش است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي چگونه در حال تغيير صنعت آموزش است/ هوش مصنوعي چگونه در حال تغيير صنعت آموزش است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 13:48:00 روش‌هايي آسان براي جلوگيري از هک شدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/روش‌هايي آسان براي جلوگيري از هک شدن/ روش‌هايي آسان براي جلوگيري از هک شدن http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 13:46:19 سرقت ادبي روش نوين مشهور شدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سرقت ادبي روش نوين مشهور شدن/ سرقت ادبي روش نوين مشهور شدن http://amanatazarbaijan.com/ 10 Sep 2018 13:22:34 بيماري فرهنگ‌زدگي! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بيماري فرهنگ‌زدگي/ بيماري فرهنگ‌زدگي! http://amanatazarbaijan.com/ 10 Sep 2018 13:21:47 دولت الکترونيک و راضيت مردم از دولت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دولت الکترونيک و راضيت مردم از دولت/ دولت الکترونيک و راضيت مردم از دولت http://amanatazarbaijan.com/ 10 Sep 2018 13:18:27 کج دار و مريز با نسخه‌هاي تلگرام http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کج دار و مريز با نسخه‌هاي تلگرام/ کج دار و مريز با نسخه‌هاي تلگرام http://amanatazarbaijan.com/ 10 Sep 2018 13:17:47 کدام سيستم عامل را براي بازي انتخاب کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کدام سيستم عامل را براي بازي انتخاب کنيم/ کدام سيستم عامل را براي بازي انتخاب کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2018 12:45:56 انگيزه‌ي هکرها از جرايم سايبري چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/انگيزه‌ي هکرها از جرايم سايبري چيست/ انگيزه‌ي هکرها از جرايم سايبري چيست http://amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2018 12:45:04 پيام‌رسان‌هاي داخلي کجاي ميدان رقابت قرار دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پيام‌رسان‌هاي داخلي کجاي ميدان رقابت قرار دارند/ پيام‌رسان‌هاي داخلي کجاي ميدان رقابت قرار دارند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2018 14:58:01 انقلاب صنعتي چهارم و آينده کارخانه‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/انقلاب صنعتي چهارم و آينده کارخانه‌ها / انقلاب صنعتي چهارم و آينده کارخانه‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2018 14:57:07 هوش مصنوعي با مهاجمان سايبري مي‌جنگد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي با مهاجمان سايبري مي‌جنگد/ هوش مصنوعي با مهاجمان سايبري مي‌جنگد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2018 14:56:09 موانع پيش‌روي استارت‌آپ‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/موانع پيش‌روي استارت‌آپ‌ها / موانع پيش‌روي استارت‌آپ‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 14:02:38 انفجار انقلاب ديجيتال را باور کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/انفجار انقلاب ديجيتال را باور کنيد/ انفجار انقلاب ديجيتال را باور کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 14:01:00 روزانه ۵۰۰ هزار تهدید سایبری در کشور ثبت می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/روزانه ۵۰۰ هزار تهدید سایبری در کشور ثبت می شود/ روزانه ۵۰۰ هزار تهدید سایبری در کشور ثبت می شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2018 14:11:45 هزينه ساخت اپليکيشن در ايران چقدر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هزينه ساخت اپليکيشن در ايران چقدر است/ هزينه ساخت اپليکيشن در ايران چقدر است http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 10:51:07 حفظ اطلاعات در داخل کشور با هاتگرام و تلگرام طلايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کارشناسان امنيت و استادان دانشگاه مطرح کردند/ حفظ اطلاعات در داخل کشور با هاتگرام و تلگرام طلايي http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 10:49:51 چگونه خود را از تروجان‌ها محافظت کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چگونه خود را از تروجان‌ها محافظت کنيم/ چگونه خود را از تروجان‌ها محافظت کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2018 13:37:34 تکنولوژي NFC چيست و چه ويژگي‌هايي دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تکنولوژي ان اف سی چيست و چه ويژگي‌هايي دارد/ تکنولوژي NFC چيست و چه ويژگي‌هايي دارد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2018 13:36:31 هوشمندسازي در خدمت افزايش بهره‌وري اقتصادي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوشمندسازي در خدمت افزايش بهره‌وري اقتصادي/ هوشمندسازي در خدمت افزايش بهره‌وري اقتصادي http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 15:30:48 خانه‌هاي هوشمند دردسرساز شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/خانه‌هاي هوشمند دردسرساز شدند/ خانه‌هاي هوشمند دردسرساز شدند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 15:30:01 زنگ خطر سايت‌هاي پيش‌فروش کالا به صدا درآمد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/زنگ خطر سايت‌هاي پيش‌فروش کالا به صدا درآمد/ زنگ خطر سايت‌هاي پيش‌فروش کالا به صدا درآمد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 15:36:04 فقط با يک رمز عبور در دنياي مجازي باشيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فقط با يک رمز عبور در دنياي مجازي باشيد/ فقط با يک رمز عبور در دنياي مجازي باشيد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 15:35:08 تلگرام طلايي جاي تلگرام راگرفته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تلگرام طلايي جاي تلگرام راگرفته است/ تلگرام طلايي جاي تلگرام راگرفته است http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 14:02:32 کمک هوش مصنوعي به بهبود امنيت سايبري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کمک هوش مصنوعي به بهبود امنيت سايبري/ کمک هوش مصنوعي به بهبود امنيت سايبري http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 14:01:20 مراقب هکرهاي تابستاني باشيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مراقب هکرهاي تابستاني باشيد/ مراقب هکرهاي تابستاني باشيد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 13:58:30 سوءاستفاده کلاهبرداران از بازي‌هاي آنلاين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سوءاستفاده کلاهبرداران از بازي‌هاي آنلاين/ سوءاستفاده کلاهبرداران از بازي‌هاي آنلاين http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 13:56:34 باورهاي غلط در مورد شارژ و باتري گوشي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ باورهاي غلط در مورد شارژ و باتري گوشي/ باورهاي غلط در مورد شارژ و باتري گوشي http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2018 10:33:52 چرا گوشي‌ها و لپ‌تاپ‌ها در معرض خطرند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا گوشي‌ها و لپ‌تاپ‌ها در معرض خطرند/ چرا گوشي‌ها و لپ‌تاپ‌ها در معرض خطرند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2018 10:32:38 حافظت از حريم خصوصي در دنياي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/حافظت از حريم خصوصي در دنياي مجازي/ حافظت از حريم خصوصي در دنياي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2018 10:31:58 هوش مصنوعي قهرمان جام جهاني را پيش بيني کرد برزيل يا اسپانيا! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي قهرمان جام جهاني را پيش بيني کرد برزيل يا اسپانيا/ هوش مصنوعي قهرمان جام جهاني را پيش بيني کرد برزيل يا اسپانيا! http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2018 10:36:43 تلگرام طلايي و هات‌گرام از کجا آمده‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرايي طراحي دو نسخه از تلگرام/ تلگرام طلايي و هات‌گرام از کجا آمده‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2018 10:35:49 اينترنت را براي فرزندمان امن کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت را براي فرزندمان امن کنيم/ اينترنت را براي فرزندمان امن کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jun 2018 10:44:13 دولت همراه چيست و چگونه عضو شويم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دولت همراه چيست و چگونه عضو شويم/ دولت همراه چيست و چگونه عضو شويم http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jun 2018 10:43:18 سرويس شبکه خصوصي مجازي چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سرويس شبکه خصوصي مجازي چيست/ سرويس شبکه خصوصي مجازي چيست http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2018 13:06:41 مشترکان کم‌مصرف اينترنت همچنان بلاتکليف اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مشترکان کم‌مصرف اينترنت همچنان بلاتکليف اند/ مشترکان کم‌مصرف اينترنت همچنان بلاتکليف اند http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2018 13:05:17 انحصار تلگرام و کسب‌وکارهايي که ضرر کردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/انحصار تلگرام و کسب‌وکارهايي که ضرر کردند/ انحصار تلگرام و کسب‌وکارهايي که ضرر کردند http://amanatazarbaijan.com/ 21 May 2018 13:26:49 هوش مصنوعي ماشين‌هايي با تفکر انساني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي ماشين‌هايي با تفکر انساني/ هوش مصنوعي ماشين‌هايي با تفکر انساني http://amanatazarbaijan.com/ 21 May 2018 13:25:35 امن شدن معاملات با امضاي ديجيتالي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/امن شدن معاملات با امضاي ديجيتالي/ امن شدن معاملات با امضاي ديجيتالي http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2018 14:02:28 دامي که فيلترشکن‌ها پهن کرده‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دامي که فيلترشکن‌ها پهن کرده‌اند/ دامي که فيلترشکن‌ها پهن کرده‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2018 14:01:46 چالش لودگي در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چالش لودگي در فضاي مجازي/ چالش لودگي در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2018 14:00:53 دغدغه‌هاي حقوقي مديريت فضاي ابري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دغدغه‌هاي حقوقي مديريت فضاي ابري/ دغدغه‌هاي حقوقي مديريت فضاي ابري http://amanatazarbaijan.com/ 07 May 2018 11:08:49 اينترنت اشياء چيست و چرا اهميت دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت اشياء چيست و چرا اهميت دارد/ اينترنت اشياء چيست و چرا اهميت دارد http://amanatazarbaijan.com/ 07 May 2018 11:07:45 دلايل بي اعتمادي مردم به امضاي ديجيتالي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دلايل بي اعتمادي مردم به امضاي ديجيتالي/ دلايل بي اعتمادي مردم به امضاي ديجيتالي http://amanatazarbaijan.com/ 30 Apr 2018 14:44:12 مجوزدارها چطور در اينترنت تخلف مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مجوزدارها چطور در اينترنت تخلف مي‌کنند/ مجوزدارها چطور در اينترنت تخلف مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Apr 2018 14:43:33 تلگرام بودن يا نبودن؛ واقعا مسئله اين است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تلگرام بودن يا نبودن؛ واقعا مسئله اين است/ تلگرام بودن يا نبودن؛ واقعا مسئله اين است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2018 14:57:02 افزايش درخواست مراودات تجاري با_آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/افزايش درخواست مراودات تجاري با آذربايجان غربي/ افزايش درخواست مراودات تجاري با_آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 16 Apr 2018 11:54:17 هشتگ رقيبي جدي براي گوگل http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هشتگ رقيبي جدي براي گوگل / هشتگ رقيبي جدي براي گوگل http://amanatazarbaijan.com/ 16 Apr 2018 11:52:51 تلنگري به همه‌ي پيام‌رسان‌هاي ايراني! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تلنگري به همه‌ي پيام‌رسان‌هاي ايراني/ تلنگري به همه‌ي پيام‌رسان‌هاي ايراني! http://amanatazarbaijan.com/ 09 Apr 2018 10:50:52 هوش مصنوعي سلاح جنگ‌هاي آينده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي سلاح جنگ‌هاي آينده/ هوش مصنوعي سلاح جنگ‌هاي آينده http://amanatazarbaijan.com/ 09 Apr 2018 10:49:44 55 درصد روستاهای آذربایجان غربی از خدمات اینترنتی برخوردار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ درصد55 روستاهای آذربایجان غربی از خدمات اینترنتی برخوردار است/ 55 درصد روستاهای آذربایجان غربی از خدمات اینترنتی برخوردار است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Mar 2018 11:25:21 هوش مصنوعي، تهديدي براي آينده‌ي بشر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي، تهديدي براي آينده‌ي بشر / هوش مصنوعي، تهديدي براي آينده‌ي بشر http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2018 11:18:14 گفته و ناگفته‌هاي افشاي اطلاعات کاربران توسط اپراتورها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/گفته و ناگفته‌هاي افشاي اطلاعات کاربران توسط اپراتورها / گفته و ناگفته‌هاي افشاي اطلاعات کاربران توسط اپراتورها http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2018 11:16:17 خوب و بد واي‌فاي رايگان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/خوب و بد واي‌فاي رايگان/ خوب و بد واي‌فاي رايگان http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2018 16:10:52 تندرستی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ تندرستی http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2014 11:28:25 نگران فراموشي در دوران پيري نباشيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نگران فراموشي در دوران پيري نباشيد/ نگران فراموشي در دوران پيري نباشيد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 15:45:18 تاثير ترس بر سلامت انسان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تاثير ترس بر سلامت انسان/ تاثير ترس بر سلامت انسان http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 15:42:44 چه چيزهايي مانع هدف گذاري براي زندگي مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چه چيزهايي مانع هدف گذاري براي زندگي مي‌شوند/ چه چيزهايي مانع هدف گذاري براي زندگي مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 15:40:09 راه‌هايي براي کنترل عصبانيت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/راه‌هايي براي کنترل عصبانيت/ راه‌هايي براي کنترل عصبانيت http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2019 12:17:40 چقدر خود را ارزشمند مي دانيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چقدر خود را ارزشمند مي دانيد/ چقدر خود را ارزشمند مي دانيد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2019 12:15:53 توصيه‌هايي براي خلاصي از افسردگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/توصيه‌هايي براي خلاصي از افسردگي/ توصيه‌هايي براي خلاصي از افسردگي http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:09:29 خودِ واقعي‌مان باشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خودِ واقعي‌مان باشيم/ خودِ واقعي‌مان باشيم http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:08:26 تقويت اعتماد به نفس با چند تغيير کوچک http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تقويت اعتماد به نفس با چند تغيير کوچک/ تقويت اعتماد به نفس با چند تغيير کوچک http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:22:04 خستگي تصميم چيست و چگونه از آن در امان باشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خستگي تصميم چيست و چگونه از آن در امان باشيم/ خستگي تصميم چيست و چگونه از آن در امان باشيم http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:21:19 هشداري درباره روانشناسان مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هشداري درباره روانشناسان مجازي/ هشداري درباره روانشناسان مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 13:07:27 استرس با جسم و روح ما چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/استرس با جسم و روح ما چه مي‌کند/ استرس با جسم و روح ما چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 13:06:55 آثار منفي شب کاري بر سلامت انسان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آثار منفي شب کاري بر سلامت انسان/ آثار منفي شب کاري بر سلامت انسان http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 13:06:11 آيا شما هم از ازدواج وحشت داريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آيا شما هم از ازدواج وحشت داريد/ آيا شما هم از ازدواج وحشت داريد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:43:00 مقابله با خود ويرانگري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مقابله با خود ويرانگري/ مقابله با خود ويرانگري http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:42:04 چگونه زندگي شادتري داشته باشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه زندگي شادتري داشته باشيم/ چگونه زندگي شادتري داشته باشيم http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:23:35 آيا بايد کودکان را در جريان مشکلات اقتصادي قرار داد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آيا بايد کودکان را در جريان مشکلات اقتصادي قرار داد/ آيا بايد کودکان را در جريان مشکلات اقتصادي قرار داد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:22:20 استرس با جسم و روح ما چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/استرس با جسم و روح ما چه مي‌کند/ استرس با جسم و روح ما چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:21:10 ام اس بيماري ناشناخته اما رو به فزوني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ام اس بيماري ناشناخته اما رو به فزوني/ ام اس بيماري ناشناخته اما رو به فزوني http://amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2018 12:28:55 خانه‌ي شما چگونه مي‌تواند مضطرب‌تان کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خانه‌ي شما چگونه مي‌تواند مضطرب‌تان کند/ خانه‌ي شما چگونه مي‌تواند مضطرب‌تان کند http://amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2018 12:27:55 گوشت قرمز مفيد يا مضر براي سلامتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/گوشت قرمز مفيد يا مضر براي سلامتي/ گوشت قرمز مفيد يا مضر براي سلامتي http://amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 13:55:51 چطور ترمز استرس را بکشيم‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چطور ترمز استرس را بکشيم‌/ چطور ترمز استرس را بکشيم‌ http://amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 13:55:06 فوايد سلامت شگفت انگيز موسيقي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/فوايد سلامت شگفت انگيز موسيقي/ فوايد سلامت شگفت انگيز موسيقي http://amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 13:53:23 چگونه بر ترس‌هاي خود غلبه کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه بر ترس‌هاي خود غلبه کنيم/ چگونه بر ترس‌هاي خود غلبه کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2018 13:05:13 بلاي خانمان‌سوزي به نام نگراني و استرس http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بلاي خانمان‌سوزي به نام نگراني و استرس/ بلاي خانمان‌سوزي به نام نگراني و استرس http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2018 13:04:31 تله مديسين چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تله مديسين چيست/ تله مديسين چيست http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2018 14:50:43 چرا از غر زدن لذت مي بريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا از غر زدن لذت مي بريم/ چرا از غر زدن لذت مي بريم http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2018 14:15:46 سندروم سيندرلا؛ بيماري رواني ميان دختران جوان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سندروم سيندرلا؛ بيماري رواني ميان دختران جوان/ سندروم سيندرلا؛ بيماري رواني ميان دختران جوان http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2018 12:13:28 بگذاريد هر روزتان روايت‌ داشته باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بگذاريد هر روزتان روايت‌ داشته باشد/ بگذاريد هر روزتان روايت‌ داشته باشد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2018 12:12:39 نکته هاي مهم براي تغيير رژيم غذايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نکته هاي مهم براي تغيير رژيم غذايي/ نکته هاي مهم براي تغيير رژيم غذايي http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 14:51:49 افراد درون‌گرا و برون‌گرا چه ويژگي‌هايي دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/افراد درون‌گرا و برون‌گرا چه ويژگي‌هايي دارند/ افراد درون‌گرا و برون‌گرا چه ويژگي‌هايي دارند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 14:51:10 نشانه‌هاي هشدار دهنده تاثير منفي تنهايي بر سلامت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نشانه‌هاي هشدار دهنده تاثير منفي تنهايي بر سلامت/ نشانه‌هاي هشدار دهنده تاثير منفي تنهايي بر سلامت http://amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2018 20:09:24 مهارت هايي که براي داشتن زندگي موفق بايد ياد بگيريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مهارت هايي که براي داشتن زندگي موفق بايد ياد بگيريم/ مهارت هايي که براي داشتن زندگي موفق بايد ياد بگيريم http://amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2018 20:08:33 باورهاي اشتباه درباره سيستم ايمني بدن انسان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/باورهاي اشتباه درباره سيستم ايمني بدن انسان/ باورهاي اشتباه درباره سيستم ايمني بدن انسان http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 15:33:32 علامت هاي خاموشي که تبديل به دردسرهاي جدي مي شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/علامت هاي خاموشي که تبديل به دردسرهاي جدي مي شوند/ علامت هاي خاموشي که تبديل به دردسرهاي جدي مي شوند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 15:32:48 کوچک‌ شدن سفره‌ها مساوي افزايش اختلالات رواني در جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کوچک‌ شدن سفره‌ها مساوي افزايش اختلالات رواني در جامعه/ کوچک‌ شدن سفره‌ها مساوي افزايش اختلالات رواني در جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 15:32:18 مزاج‌ها در شخصيت افراد تاثير دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مزاج‌ها در شخصيت افراد تاثير دارند/ مزاج‌ها در شخصيت افراد تاثير دارند http://amanatazarbaijan.com/ 29 Oct 2018 14:36:53 فرزند اول و دوم؛ دوست يا رقيب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/فرزند اول و دوم؛ دوست يا رقيب/ فرزند اول و دوم؛ دوست يا رقيب http://amanatazarbaijan.com/ 29 Oct 2018 14:36:22 خود را براي فصل حمله قلبي آماده کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خود را براي فصل حمله قلبي آماده کنيد/ خود را براي فصل حمله قلبي آماده کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 14:10:31 تقويت تاب‌آوري در برابر مشکلات زندگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ تقويت تاب‌آوري در برابر مشکلات زندگي/ تقويت تاب‌آوري در برابر مشکلات زندگي http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 14:09:42 همه ي نکات بهداشتي ويژه زائران اربعين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/همه ي نکات بهداشتي ويژه زائران اربعين/ همه ي نکات بهداشتي ويژه زائران اربعين http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:42:51 آيا به هر چي فکر کنيم سرمان مي آيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آيا به هر چي فکر کنيم سرمان مي آيد/ آيا به هر چي فکر کنيم سرمان مي آيد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:42:05 روش‌هايي براي توقف خروپف http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/روش‌هايي براي توقف خروپف / روش‌هايي براي توقف خروپف http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:21:30 ذهن آدم چگونه به پرخوري تمايل پيدا مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ذهن آدم چگونه به پرخوري تمايل پيدا مي‌کند/ ذهن آدم چگونه به پرخوري تمايل پيدا مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:20:16 رفتار صحيح با فرد مبتلا به آلزايمر چگونه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ رفتار صحيح با فرد مبتلا به آلزايمر چگونه است/ رفتار صحيح با فرد مبتلا به آلزايمر چگونه است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:19:16 راهکارهايي براي مقابله با افسردگي پاييز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/راهکارهايي براي مقابله با افسردگي پاييز/ راهکارهايي براي مقابله با افسردگي پاييز http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2018 12:37:24 چرا گاهي احساس بدبختي مي‌کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا گاهي احساس بدبختي مي‌کنيم/ چرا گاهي احساس بدبختي مي‌کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2018 12:36:19 بالا رفتن قيمت کتاب خطرناک است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بالا رفتن قيمت کتاب خطرناک است/ بالا رفتن قيمت کتاب خطرناک است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 11:30:02 وقتي مجاز حقيقي‌تر از حقيقت مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/وقتي مجاز حقيقي‌تر از حقيقت مي‌شود / وقتي مجاز حقيقي‌تر از حقيقت مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 11:28:59 تقويت سيستم ايمني بدن در فصل پاييز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تقويت سيستم ايمني بدن در فصل پاييز / تقويت سيستم ايمني بدن در فصل پاييز http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 11:26:42 با خودمان مهربان باشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/با خودمان مهربان باشيم/ با خودمان مهربان باشيم http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 11:25:01 اضطراب جدايي کلاس اولي‌ها را چگونه کاهش دهيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اضطراب جدايي کلاس اولي‌ها را چگونه کاهش دهيم/ اضطراب جدايي کلاس اولي‌ها را چگونه کاهش دهيم http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 11:24:12 چرا دست‌هايمان بي‌حس مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا دست‌هايمان بي‌حس مي‌شوند / چرا دست‌هايمان بي‌حس مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 14:08:43 اختلال خواب آپنه چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اختلال خواب آپنه چيست/ اختلال خواب آپنه چيست http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 13:50:52 چگونه بايد افکار منفي را شکست داد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مقابله با نگرشهاي فاجعه‌پندارانه/ چگونه بايد افکار منفي را شکست داد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 13:49:30 عوارض شيمي درماني براي اطرافيان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/عوارض شيمي درماني براي اطرافيان / عوارض شيمي درماني براي اطرافيان http://amanatazarbaijan.com/ 10 Sep 2018 13:32:47 چرا معمولا در سفر‌ها ناخوش مي‌شويد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا معمولا در سفر‌ها ناخوش مي‌شويد/ چرا معمولا در سفر‌ها ناخوش مي‌شويد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Sep 2018 13:32:00 مديريت استرس در محيط کار و زندگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مديريت استرس در محيط کار و زندگي/ مديريت استرس در محيط کار و زندگي http://amanatazarbaijan.com/ 10 Sep 2018 13:31:30 عاداتي که مغز را تغيير مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/عاداتي که مغز را تغيير مي‌دهند/ عاداتي که مغز را تغيير مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2018 12:35:57 گزارش فسادهاي مالي با سلامت روان مردم چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/گزارش فسادهاي مالي با سلامت روان مردم چه مي‌کند/ گزارش فسادهاي مالي با سلامت روان مردم چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2018 12:34:51 بيدار شدن از خواب در ميانه‌هاي شب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بيدار شدن از خواب در ميانه‌هاي شب/ بيدار شدن از خواب در ميانه‌هاي شب http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2018 14:51:56 شايع ترين اختلالات رواني بين ايراني‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/شايع ترين اختلالات رواني بين ايراني‌ها/ شايع ترين اختلالات رواني بين ايراني‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2018 14:51:03 اسکيزوفرن‌ها از نبوغ تا جنون http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اسکيزوفرن‌ها از نبوغ تا جنون/ اسکيزوفرن‌ها از نبوغ تا جنون http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 13:49:35 نشانه‌هاي زير فشار بودن عصب را ناديده نگيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ نشانه‌هاي زير فشار بودن عصب را ناديده نگيريد/ نشانه‌هاي زير فشار بودن عصب را ناديده نگيريد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 13:48:54 کودک ديروز دستخوش تغييرات جسمي و روحي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کودک ديروز دستخوش تغييرات جسمي و روحي / کودک ديروز دستخوش تغييرات جسمي و روحي http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 10:32:34 نشانه‌هاي هشداردهنده مشکلات روحي و رواني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نشانه‌هاي هشداردهنده مشکلات روحي و رواني/ نشانه‌هاي هشداردهنده مشکلات روحي و رواني http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 10:30:24 مسموميت با خورشيد چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مسموميت با خورشيد چيست/ مسموميت با خورشيد چيست http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2018 12:58:20 خوب و بد کمال گرايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خوب و بد کمال گرايي/ خوب و بد کمال گرايي http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2018 12:57:08 روغن گياهي قاتل پنهان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/روغن گياهي قاتل پنهان/ روغن گياهي قاتل پنهان http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 15:23:28 بازگشت شادي به زندگي پس از سوگواري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بازگشت شادي به زندگي پس از سوگواري/ بازگشت شادي به زندگي پس از سوگواري http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 15:22:32 ميدان را خالي نکنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ميدان را خالي نکنيد / ميدان را خالي نکنيد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 15:07:42 چگونه با باج گيري کودکان مقابله کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه با باج گيري کودکان مقابله کنيم / چگونه با باج گيري کودکان مقابله کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 15:04:08 مراقب استرس‌هاي سرطان‌زا باشيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مراقب استرس‌هاي سرطان‌زا باشيد/ مراقب استرس‌هاي سرطان‌زا باشيد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 14:58:30 تغذيه نامناسب و صدماتي که به جسم و روان وارد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تغذيه نامناسب و صدماتي که به جسم و روان وارد مي‌کند/ تغذيه نامناسب و صدماتي که به جسم و روان وارد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 13:17:13 استرس واگير دارد چطور آن را نگيريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/استرس واگير دارد چطور آن را نگيريم/ استرس واگير دارد چطور آن را نگيريم http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 13:15:52 تشخيص اوتيسم در بدو تولد امکان پذير نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تشخيص اوتيسم در بدو تولد امکان پذير نيست/ تشخيص اوتيسم در بدو تولد امکان پذير نيست http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2018 10:23:36 اختلال شخصيت و نشانه هاي رايج آن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اختلال شخصيت و نشانه هاي رايج آن/ اختلال شخصيت و نشانه هاي رايج آن http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2018 10:22:34 توصيه هاي غذايي بعد از روزه داري را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/توصيه هاي غذايي بعد از روزه داري را جدي بگيريد/ توصيه هاي غذايي بعد از روزه داري را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2018 10:39:33 سرنخ‌هاي ظريف افسردگي را ناديده نگيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سرنخ‌هاي ظريف افسردگي را ناديده نگيريد/ سرنخ‌هاي ظريف افسردگي را ناديده نگيريد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2018 10:38:30 نيکوتين آرامش مي‌آورد؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نيکوتين آرامش مي‌آورد؟/ نيکوتين آرامش مي‌آورد؟ http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jun 2018 10:38:44 تابوي مسائل‌جنسي در مدارس http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تابوي مسائل‌جنسي در مدارس/ تابوي مسائل‌جنسي در مدارس http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jun 2018 10:37:05 هشدار براي مصرف بيش از حد ميوه ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هشدار براي مصرف بيش از حد ميوه ها/ هشدار براي مصرف بيش از حد ميوه ها http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2018 12:55:10 اضطراب هميشه نشانه بيماري رواني نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اضطراب هميشه نشانه بيماري رواني نيست/ اضطراب هميشه نشانه بيماري رواني نيست http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2018 12:54:02 منتقد دروني خود را ساکت کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/منتقد دروني خود را ساکت کنيد/ منتقد دروني خود را ساکت کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2018 12:52:28 وحشت توهم در شب امتحان با ريتالين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/وحشت توهم در شب امتحان با ريتالين/ وحشت توهم در شب امتحان با ريتالين http://amanatazarbaijan.com/ 21 May 2018 13:09:15 تاثير مهارت هاي اجتماعي_روي سلامتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تاثير مهارت هاي اجتماعي روي سلامتي/ تاثير مهارت هاي اجتماعي_روي سلامتي http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2018 14:13:25 غول آلرژي را در شيشه كنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/غول آلرژي را در شيشه كنيم / غول آلرژي را در شيشه كنيم http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2018 14:12:33 گردهاي خطرناکي که سلامت انسان را نشانه مي‌گيرند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/گردهاي خطرناکي که سلامت انسان را نشانه مي‌گيرند/ گردهاي خطرناکي که سلامت انسان را نشانه مي‌گيرند http://amanatazarbaijan.com/ 07 May 2018 11:03:56 منفي بافي خطري جدي براي سلامت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/منفي بافي خطري جدي براي سلامت / منفي بافي خطري جدي براي سلامت http://amanatazarbaijan.com/ 07 May 2018 11:03:03 نشانه‌هاي پنهان اضطراب را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نشانه‌هاي پنهان اضطراب را جدي بگيريد/ نشانه‌هاي پنهان اضطراب را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Apr 2018 14:35:49 سلامت روان را جدي بگيريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سلامت روان را جدي بگيريم/ سلامت روان را جدي بگيريم http://amanatazarbaijan.com/ 30 Apr 2018 14:35:02 نشخوار فکري باعث مرگتان مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نشخوار فکري باعث مرگتان مي‌شود/ نشخوار فکري باعث مرگتان مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2018 14:43:48 وقتي روح انسان به سم‌زدايي نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/وقتي روح انسان به سم‌زدايي نياز دارد/ وقتي روح انسان به سم‌زدايي نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Apr 2018 11:33:30 شخصيت شما چه تاثيري بر سلامت شما دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/شخصيت شما چه تاثيري بر سلامت شما دارد/ شخصيت شما چه تاثيري بر سلامت شما دارد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Apr 2018 11:32:45 آذربايجان غربي به 8 هزار کلاس درس نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آذربايجان غربي به 8 هزار کلاس درس نياز دارد/ آذربايجان غربي به 8 هزار کلاس درس نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Mar 2018 11:08:25 چگونه شادابي بي‌نظيري را در عيد رقم بزنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه شادابي بي‌نظيري را در عيد رقم بزنيم/ چگونه شادابي بي‌نظيري را در عيد رقم بزنيم http://amanatazarbaijan.com/ 18 Mar 2018 11:07:44 کارهايي که در لحظه حالتان را خوب مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کارهايي که در لحظه حالتان را خوب مي‌کند/ کارهايي که در لحظه حالتان را خوب مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Mar 2018 11:07:08 خانه‌تکاني بدون درد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خانه‌تکاني بدون درد/ خانه‌تکاني بدون درد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2018 11:08:51 وقتي روح انسان به سم‌زدايي نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/وقتي روح انسان به سم‌زدايي نياز دارد/ وقتي روح انسان به سم‌زدايي نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2018 11:08:04 هيپوکندريا يا خودبيمارانگاري چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هيپوکندريا يا خودبيمارانگاري چيست / هيپوکندريا يا خودبيمارانگاري چيست http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2018 09:54:02 تک فرزندي خوب يا بد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ تک فرزندي خوب يا بد/ تک فرزندي خوب يا بد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2018 09:51:40 چرا اوضاع و احوال صنعت آي‌تي ما اينچنين است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا اوضاع و احوال صنعت آي‌تي ما اينچنين است/ چرا اوضاع و احوال صنعت آي‌تي ما اينچنين است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2018 09:50:08 اقتصادی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ اقتصادی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:01:31 100 کشاورز نمونه آذربایجان غربی انتخاب شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کشاورز نمونه آذربایجان غربی / 100 کشاورز نمونه آذربایجان غربی انتخاب شدند http://amanatazarbaijan.com/ 20 Feb 2019 12:53:25 کمبود سیب در بازار داریم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کمبود سیب در بازار داریم/ کمبود سیب در بازار داریم http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2019 12:38:25 10 هزار انبار کالا در آذربایجان غربی ثبت شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ انبار کالا در آذربایجان غربی ثبت شد/ 10 هزار انبار کالا در آذربایجان غربی ثبت شد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2019 11:50:24 افزايش حقوق کارمندان و کارگران؛ بايدها و نبايدها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/افزايش حقوق کارمندان و کارگران؛ بايدها و نبايدها / افزايش حقوق کارمندان و کارگران؛ بايدها و نبايدها http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 15:58:00 لایحه بودجه 12000 میلیارد ریالی شهرداری ارومیه تقدیم شورا شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/لایحه بودجه 12000 میلیارد ریالی شهرداری ارومیه تقدیم شورا شد/ لایحه بودجه 12000 میلیارد ریالی شهرداری ارومیه تقدیم شورا شد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2019 09:37:01 65 درصد تخم مرغ مصرفی آذربایجان غربی وارداتی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ تخم مرغ مصرفی آذربایجان غربی وارداتی است/ 65 درصد تخم مرغ مصرفی آذربایجان غربی وارداتی است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Feb 2019 13:33:01 واحدهای متخلف صنفی آذربایجان غربی بیش از 3600 میلیارد ریال جریمه شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/واحدهای متخلف صنفی آذربایجان غربی بیش از 3600 میلیارد ریال جریمه شدند/ واحدهای متخلف صنفی آذربایجان غربی بیش از 3600 میلیارد ریال جریمه شدند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Feb 2019 13:29:07 فرش قرمز سوریه زیرپای فعالان اقتصادی ایران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/فرش قرمز سوریه زیرپای فعالان اقتصادی ایران/ فرش قرمز سوریه زیرپای فعالان اقتصادی ایران http://amanatazarbaijan.com/ 14 Feb 2019 10:41:24 2500 میلیارد ریال طرح سرمایه گذاری در آذربایجان غربی به بهره برداری رسیده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ سرمایه گذاری در آذربایجان غربی/ 2500 میلیارد ریال طرح سرمایه گذاری در آذربایجان غربی به بهره برداری رسیده است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2019 11:54:36 ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در سلماس منجربه تحول صادرات در منطقه می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در سلماس منجربه تحول صادرات در منطقه می شود/ ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در سلماس منجربه تحول صادرات در منطقه می شود http://amanatazarbaijan.com/ 06 Feb 2019 10:32:34 98 میلیون دز واکسن در مرغداری های آذربایجان غربی توزیع شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ واکسن در مرغداری های آذربایجان غربی / 98 میلیون دز واکسن در مرغداری های آذربایجان غربی توزیع شد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2019 12:39:19 تمام جرائم مالیاتی در آذربایجان غربی بخشیده شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ تمام جرائم مالیاتی در آذربایجان غربی بخشیده شد / تمام جرائم مالیاتی در آذربایجان غربی بخشیده شد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2019 12:36:44 صف هاي طولاني دريافت گوشت نتيجه ضعف برنامه ريزي و سودجويي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/صف هاي طولاني دريافت گوشت نتيجه ضعف برنامه ريزي و سودجويي/ صف هاي طولاني دريافت گوشت نتيجه ضعف برنامه ريزي و سودجويي http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2019 12:31:09 واردات سيب به آذربايجان غربي تکذيب شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/واردات سيب به آذربايجان غربي تکذيب شد/ واردات سيب به آذربايجان غربي تکذيب شد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2019 12:23:16 270 اولویت سرمایه گذاری در آذربایجان غربی شناسایی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ سرمایه گذاری در آذربایجان غربی / 270 اولویت سرمایه گذاری در آذربایجان غربی شناسایی شد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jan 2019 11:17:42 80 درصد صادرات آذربایجان غربی از طریق «تمرچین» انجام می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ صادرات آذربایجان غربی / 80 درصد صادرات آذربایجان غربی از طریق «تمرچین» انجام می شود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jan 2019 12:26:57 سهميه بنزين به هر ايراني؛ درست يا غلط؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سهميه بنزين به هر ايراني؛ درست يا غلط / سهميه بنزين به هر ايراني؛ درست يا غلط؟ http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:14:53 پيش‌بيني اقتصاد ايران؛ پاسخ به پرسش‌هاي متداول مردم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پيش‌بيني اقتصاد ايران؛ پاسخ به پرسش‌هاي متداول مردم/ پيش‌بيني اقتصاد ايران؛ پاسخ به پرسش‌هاي متداول مردم http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:44:58 قاچاق دام صنعت دام‌پروری آذربایجان غربی را تهدید می‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/قاچاق دام صنعت دام‌پروری آذربایجان غربی را تهدید می‌کند/ قاچاق دام صنعت دام‌پروری آذربایجان غربی را تهدید می‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jan 2019 11:36:21 ۳ هزار تن گوشت قرمز و مرغ منجمد در آذربایجان غربی توزیع شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ گوشت قرمز و مرغ منجمد در آذربایجان غربی توزیع شد/ ۳ هزار تن گوشت قرمز و مرغ منجمد در آذربایجان غربی توزیع شد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jan 2019 11:58:53 بهبود معیشت کشاورزان آذربایجان غربی با استفاده از فناوری‌های نوین شتاب می‌گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بهبود معیشت کشاورزان آذربایجان غربی با استفاده از فناوری‌های نوین شتاب می‌گیرد/ بهبود معیشت کشاورزان آذربایجان غربی با استفاده از فناوری‌های نوین شتاب می‌گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jan 2019 14:00:47 همه تبعات حذف چند صفر ناقابل؟! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/همه تبعات حذف چند صفر ناقابل؟/ همه تبعات حذف چند صفر ناقابل؟! http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 13:18:32 رشد آذربايجان غربي در ترويج آبياري نوين مطلوب است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رشد آذربايجان غربي در ترويج آبياري نوين مطلوب است/ رشد آذربايجان غربي در ترويج آبياري نوين مطلوب است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 13:14:24 چرا با کاهش نرخ دلار قیمت کالاها ارزان نمی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/چرا با کاهش نرخ دلار قیمت کالاها ارزان نمی شود/ چرا با کاهش نرخ دلار قیمت کالاها ارزان نمی شود http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2019 11:17:16 جایگاه شهرداری ها در نظام بودجه ریزی کشور مورد غفلت واقع شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/جایگاه شهرداری ها در نظام بودجه ریزی کشور مورد غفلت واقع شده است/ جایگاه شهرداری ها در نظام بودجه ریزی کشور مورد غفلت واقع شده است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jan 2019 13:10:41 وصول مالیات در آذربایجان غربی ‌۷۷ درصد محقق شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/وصول مالیات در آذربایجان غربی ‌۷۷ درصد محقق شد/ وصول مالیات در آذربایجان غربی ‌۷۷ درصد محقق شد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 14:02:14 امسال ۲۵ دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی بین شهری آذربایجان غربی افزوده شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/امسال ۲۵ دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی بین شهری آذربایجان غربی افزوده شد/ امسال ۲۵ دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی بین شهری آذربایجان غربی افزوده شد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 14:00:29 سهم استان از بودجه سالانه از سهم جمعيتي فراتر رفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/براي اولين بار در تاريخ بودجه نويسي کشور/ سهم استان از بودجه سالانه از سهم جمعيتي فراتر رفت http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:57:45 فرار از شفافيت موجب تغيير واقعيت نخواهد شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/فرار از شفافيت موجب تغيير واقعيت نخواهد شد/ فرار از شفافيت موجب تغيير واقعيت نخواهد شد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:33:37 ناوگان باری آذربایجان غربی 8.5 میلیون تن بار جابجا کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ناوگان باری آذربایجان غربی چند میلیون تن بار جابجا کرد/ ناوگان باری آذربایجان غربی 8.5 میلیون تن بار جابجا کرد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jan 2019 13:20:49 بیش از 21 هزار فقره بازرسی صنفی در ارومیه انجام شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بیش از 21 هزار فقره بازرسی صنفی در ارومیه انجام شد/ بیش از 21 هزار فقره بازرسی صنفی در ارومیه انجام شد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jan 2019 12:47:33 سهم آذربایجان غربی از بودجه سال آینده 4.7 درصد است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سهم آذربایجان غربی از بودجه / سهم آذربایجان غربی از بودجه سال آینده 4.7 درصد است http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2019 13:58:09 ۶۱ واحد کلینیک گیاه‌پزشکی درآذربایجان غربی فعالیت می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/گیاه‌پزشکی درآذربایجان غربی/ ۶۱ واحد کلینیک گیاه‌پزشکی درآذربایجان غربی فعالیت می کند http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:44:16 باکو به دنبال افزايش مبادلات تجاري با آذربايجان غربي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رئيس مجلس جمهوري آذربايجان در اروميه/ باکو به دنبال افزايش مبادلات تجاري با آذربايجان غربي است http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:32:20 سرانه تسهيلات اشتغال در آذربايجان غربي افزايش يابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/معاون رئيس جمهوري در اروميه/ سرانه تسهيلات اشتغال در آذربايجان غربي افزايش يابد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:30:43 آغاز پرداخت کرایه براساس تن بر کیلومتر در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آغاز پرداخت کرایه براساس تن بر کیلومتر در آذربایجان غربی/ آغاز پرداخت کرایه براساس تن بر کیلومتر در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 29 Dec 2018 14:18:07 پرداخت 166 هزار فقره تسهيلات قرض الحسنه در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پرداخت-166-هزار-فقره-تسهيلات-قرض-الحسنه-در-آذربايجان-غربي/ پرداخت 166 هزار فقره تسهيلات قرض الحسنه در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 25 Dec 2018 14:33:53 وصول درآمدهای آذربایجان غربی به بیش از 5 هزار و 900 میلیارد ریال رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/وصول درآمدهای آذربایجان غربی به بیش از 5 هزار و 900 میلیارد ریال رسید/ وصول درآمدهای آذربایجان غربی به بیش از 5 هزار و 900 میلیارد ریال رسید http://amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2018 14:58:35 بهره گيري از ظرفيت هاي استان براي ايجاد اشتغال مغفول مانده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بهره گيري از ظرفيت هاي استان براي ايجاد اشتغال مغفول مانده است/ بهره گيري از ظرفيت هاي استان براي ايجاد اشتغال مغفول مانده است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2018 13:36:48 سوداگران بازار ارزبه دنبال اجاره حساب ديگران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سوداگران بازار ارزبه دنبال اجاره حساب ديگران/ سوداگران بازار ارزبه دنبال اجاره حساب ديگران http://amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2018 13:36:08 40 درصد باغ هاي آذربايجان غربي به سن پيري رسيدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مدير باغباني جهاد کشاورزي استان/ 40 درصد باغ هاي آذربايجان غربي به سن پيري رسيدند http://amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2018 13:35:27 220میلیارد ریال صرف حذف نقاط حادثه خیز آذربایجان غربی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ نقاط حادثه خیز آذربایجان غربی/ 220میلیارد ریال صرف حذف نقاط حادثه خیز آذربایجان غربی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2018 11:04:09 نظارت بر جایگاه های سوخت مناطق مرزی تشدید می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نظارت بر جایگاه های سوخت مناطق مرزی تشدید می شود/ نظارت بر جایگاه های سوخت مناطق مرزی تشدید می شود http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2018 12:30:17 5100 میلیارد ریال اسناد خزانه در آذربایجان غربی جذب شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ اعتباراسناد خزانه در آذربایجان غربی جذب شد/ 5100 میلیارد ریال اسناد خزانه در آذربایجان غربی جذب شد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 14:09:08 شیوه های نوین حمایت از سرمایه گذاری در آذربایجان غربی اجرا می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/شیوه های نوین حمایت از سرمایه گذاری در آذربایجان غربی اجرا می شود/ شیوه های نوین حمایت از سرمایه گذاری در آذربایجان غربی اجرا می شود http://amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 14:03:48 اعتبارات اشتغال در انتظار جذب در صنعت و توليدآذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ اعتبارات اشتغال در انتظار جذب در صنعت و توليدآذربايجان غربي/ اعتبارات اشتغال در انتظار جذب در صنعت و توليدآذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 13:57:42 55 کارت سوخت غیرقانونی در جنوب آذربایجان غربی باطل شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ کارت سوخت غیرقانونی در جنوب آذربایجان غربی باطل شد/ 55 کارت سوخت غیرقانونی در جنوب آذربایجان غربی باطل شد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2018 13:38:56 پرداخت 2710 میلیارد ریال تسهیلات اقتصادی توسط بانک سپه آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پرداخت 2710 میلیارد ریال تسهیلات اقتصادی توسط بانک سپه آذربایجان غربی/ پرداخت 2710 میلیارد ریال تسهیلات اقتصادی توسط بانک سپه آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 15 Dec 2018 12:49:19 ۲۲۳ واحد تولیدی مشکل دار آذربایجان غربی تسهیلات دریافت می کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ واحد تولیدی مشکل دار آذربایجان غربی تسهیلات دریافت می کنند/ ۲۲۳ واحد تولیدی مشکل دار آذربایجان غربی تسهیلات دریافت می کنند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Dec 2018 13:18:16 تسهیلات اشتغال زایی به ۲۰۰۰مددجوی آذربایجان غربی پرداخت شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تسهیلات اشتغال زایی به ۲۰۰۰مددجوی آذربایجان غربی پرداخت شد/ تسهیلات اشتغال زایی به ۲۰۰۰مددجوی آذربایجان غربی پرداخت شد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Dec 2018 13:08:11 کاهش قیمت مسکن بعید بنظر می رسد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کاهش قیمت مسکن بعید بنظر می رسد/ کاهش قیمت مسکن بعید بنظر می رسد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2018 13:59:45 بودجه 98؛ يک بودجه خطرناک http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بودجه 98؛ يک بودجه خطرناک/ بودجه 98؛ يک بودجه خطرناک http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2018 13:10:36 آذربايجان غربي مدفن نيم درصد از طلاي جهان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آذربايجان غربي مدفن نيم درصد از طلاي جهان است / آذربايجان غربي مدفن نيم درصد از طلاي جهان است http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2018 12:59:22 کاهش ۳۲ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کاهش ۳۲ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی آذربایجان غربی/ کاهش ۳۲ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 06 Dec 2018 12:38:30 1500 میلیارد ریال به توسعه مرزهای آذربایجان غربی اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/توسعه مرزهای آذربایجان غربی / 1500 میلیارد ریال به توسعه مرزهای آذربایجان غربی اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/ 04 Dec 2018 14:27:25 قطب سیب ایران سیب وارد می کند! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/قطب سیب ایران سیب وارد می کند/ قطب سیب ایران سیب وارد می کند! http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2018 15:09:29 1935 نفر در آذربايجان غربي در صندوق اعتباري هنر عضو هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ نفر در آذربايجان غربي در صندوق اعتباري هنر عضو هستند/ 1935 نفر در آذربايجان غربي در صندوق اعتباري هنر عضو هستند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2018 14:13:58 واگذاري رانتي امکانات دولتي در گذشته چالش آفرين بوده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/واگذاري رانتي امکانات دولتي در گذشته چالش آفرين بوده است/ واگذاري رانتي امکانات دولتي در گذشته چالش آفرين بوده است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2018 14:13:01 چرا اقتصاد ايران از کشورهاي جنگ‌زده منطقه نابه‌سامان‌تر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/چرا اقتصاد ايران از کشورهاي جنگ‌زده منطقه نابه‌سامان‌تر است / چرا اقتصاد ايران از کشورهاي جنگ‌زده منطقه نابه‌سامان‌تر است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2018 14:11:47 21 مجتمع خدمات جاده ای و تیرپارک در آذربایجان غربی فعال است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مجتمع خدمات جاده ای و تیرپارک در آذربایجان غربی فعال است/ 21 مجتمع خدمات جاده ای و تیرپارک در آذربایجان غربی فعال است http://amanatazarbaijan.com/ 01 Dec 2018 11:41:26 60 هزار کشاورز آذربایجان غربی در تولید سیب فعال هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ کشاورز آذربایجان غربی / 60 هزار کشاورز آذربایجان غربی در تولید سیب فعال هستند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Nov 2018 14:35:02 توزیع گوشت در مناطق حاشیه ای آذربایجان غربی در اولویت قرار دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/توزیع گوشت در مناطق حاشیه ای آذربایجان غربی در اولویت قرار دارد/ توزیع گوشت در مناطق حاشیه ای آذربایجان غربی در اولویت قرار دارد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Nov 2018 11:15:28 600میلیارد ریال در پایانه های مرزی آذربایجان غربی سرمایه گذاری شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ در پایانه های مرزی آذربایجان غربی سرمایه گذاری شد/ 600میلیارد ریال در پایانه های مرزی آذربایجان غربی سرمایه گذاری شد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Nov 2018 11:12:27 نقش ماليات در اجراي عدالت اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نقش ماليات در اجراي عدالت اجتماعي/ نقش ماليات در اجراي عدالت اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2018 13:13:48 رفع نيازهاي معيشتي مردم نيازمند اصلاح ساختار اقتصادي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رفع نيازهاي معيشتي مردم نيازمند اصلاح ساختار اقتصادي است/ رفع نيازهاي معيشتي مردم نيازمند اصلاح ساختار اقتصادي است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2018 13:13:00 5000شغل در طرح هاي افتتاحي سفر هيات دولت به استان ايجاد شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/چند-هزارشغل-در-طرح-هاي-افتتاحي-سفر-هيات-دولت-به-استان-ايجاد-شد/ 5000شغل در طرح هاي افتتاحي سفر هيات دولت به استان ايجاد شد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2018 13:12:06 آذربايجان غربي به هاب لجستيک نهاده هاي دامي کشور تبديل مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آذربايجان غربي به هاب لجستيک نهاده هاي دامي کشور تبديل مي شود/ آذربايجان غربي به هاب لجستيک نهاده هاي دامي کشور تبديل مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2018 13:11:43 اتصال ارومیه به شبکه ریلی زمینه سازتوسعه آذربایجان غربی خواهد بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اتصال ارومیه به شبکه ریلی زمینه سازتوسعه آذربایجان غربی خواهد بود/ اتصال ارومیه به شبکه ریلی زمینه سازتوسعه آذربایجان غربی خواهد بود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2018 14:21:10 24 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در منطقه آزاد ماکو جذب شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ سرمایه گذاری خارجی در منطقه آزاد ماکو جذب شد/ 24 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در منطقه آزاد ماکو جذب شد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 15:19:41 راه آهن اروميه در مسير پنج مرز قرار دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/راه آهن اروميه در مسير پنج مرز قرار دارد/ راه آهن اروميه در مسير پنج مرز قرار دارد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 15:11:12 پیشرفت فیزیکی مسکن مهر در آذربایجان غربی به 93 درصد رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پیشرفت فیزیکی مسکن مهر در آذربایجان غربی به 93 درصد رسید/ پیشرفت فیزیکی مسکن مهر در آذربایجان غربی به 93 درصد رسید http://amanatazarbaijan.com/ 18 Nov 2018 12:12:46 سهم بخش خصوصی در توسعه اقتصادی آذربایجان غربی ناچیز است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سهم بخش خصوصی در توسعه اقتصادی آذربایجان غربی ناچیز است/ سهم بخش خصوصی در توسعه اقتصادی آذربایجان غربی ناچیز است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Nov 2018 12:27:23 ویژگی بیش از 9400 واحد مسکن روستایی در آذربایجان غربی ثبت شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ویژگی بیش از 9400 واحد مسکن روستایی در آذربایجان غربی ثبت شد/ ویژگی بیش از 9400 واحد مسکن روستایی در آذربایجان غربی ثبت شد http://amanatazarbaijan.com/ 14 Nov 2018 14:05:03 ايستگاه راه آهن اروميه آماده بهره برداري شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ايستگاه راه آهن اروميه آماده بهره برداري شد/ ايستگاه راه آهن اروميه آماده بهره برداري شد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2018 20:30:49 افزايش حقوق‌ها چقدر باشد تا زهر تورم بي‌اثر شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/افزايش حقوق‌ها چقدر باشد تا زهر تورم بي‌اثر شود/ افزايش حقوق‌ها چقدر باشد تا زهر تورم بي‌اثر شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2018 20:07:30 آذربايجان غربي ظرفيت هاي بسياري در حوزه درآمدزايي و اقتصادي دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/معاون عمران توسعه امور شهري و روستايي وزير کشوردر اروميه/ آذربايجان غربي ظرفيت هاي بسياري در حوزه درآمدزايي و اقتصادي دارد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2018 20:06:04 اقتصاد آذربايجان‌غربي قرباني خام‌فروشي معادن مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اقتصاد آذربايجان‌غربي قرباني خام‌فروشي معادن مي‌شود/ اقتصاد آذربايجان‌غربي قرباني خام‌فروشي معادن مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2018 20:05:17 آذربایحان غربی ۳۶۰۰ واحد مسکونی در کرمانشاه احداث می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آذربایحان غربی ۳۶۰۰ واحد مسکونی در کرمانشاه احداث می کند/ آذربایحان غربی ۳۶۰۰ واحد مسکونی در کرمانشاه احداث می کند http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2018 11:03:11 موردی از آنفلونزا در جمعیت حیات وحش آذربایجان غربی مشاهده نشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/موردی از آنفلونزا در جمعیت حیات وحش آذربایجان غربی مشاهده نشد/ موردی از آنفلونزا در جمعیت حیات وحش آذربایجان غربی مشاهده نشد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2018 10:36:19 توسعه اراضي کشاورزي در حوضه درياچه اروميه ممنوع است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مدير باغباني سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي/ توسعه اراضي کشاورزي در حوضه درياچه اروميه ممنوع است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 15:47:20 خروج کالاهای اساسی توسط مسافران عراقی ازمرز تمرچین ممنوع است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/خروج کالاهای اساسی توسط مسافران عراقی ازمرز تمرچین ممنوع است/ خروج کالاهای اساسی توسط مسافران عراقی ازمرز تمرچین ممنوع است http://amanatazarbaijan.com/ 31 Oct 2018 13:36:54 اعتبارات جوابگوی ایجاد ایستگاه اتوبوس های شهری مدرن و نو در ارومیه نیست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اعتبارات جوابگوی ایجاد ایستگاه اتوبوس های شهری مدرن و نو در ارومیه نیست/ اعتبارات جوابگوی ایجاد ایستگاه اتوبوس های شهری مدرن و نو در ارومیه نیست http://amanatazarbaijan.com/ 31 Oct 2018 13:33:15 آذربایجان غربی نیازمند 450 هزار تن نهاده های دامی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آذربایجان غربی نیازمند 450 هزار تن نهاده های دامی است/ آذربایجان غربی نیازمند 450 هزار تن نهاده های دامی است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Oct 2018 11:24:09 امروز پل موقت گلستانه سلیوانا بازسازی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/امروز پل موقت گلستانه سلیوانا بازسازی می شود/ امروز پل موقت گلستانه سلیوانا بازسازی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 27 Oct 2018 13:21:29 ۵۵۰۰ تن فرآورده خام دامی و دام زنده از آذربایجان غربی صادر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تن فرآورده خام دامی و دام زنده از آذربایجان غربی صادر شد/ ۵۵۰۰ تن فرآورده خام دامی و دام زنده از آذربایجان غربی صادر شد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Oct 2018 13:52:55 شرکت چینی خط آهن ماکو - جلفا را مطالعه می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/شرکت چینی خط آهن ماکو جلفا را مطالعه می کند/ شرکت چینی خط آهن ماکو - جلفا را مطالعه می کند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Oct 2018 14:00:51 ايجاد زنجيره صنايع دامي نياز اساسي اقتصاد آذربايجان غربي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ايجاد زنجيره صنايع دامي نياز اساسي اقتصاد آذربايجان غربي است/ ايجاد زنجيره صنايع دامي نياز اساسي اقتصاد آذربايجان غربي است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 15:07:05 معيشت 60 هزار خانوار آذربايجان غربي به سيب درختي توليدي استان وابسته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد کشاورزي استان/ معيشت 60 هزار خانوار آذربايجان غربي به سيب درختي توليدي استان وابسته است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 15:01:57 دولت از ورود به کسب و کار شرکتهای دانش بنیان اجتناب کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دولت از ورود به کسب و کار شرکتهای دانش بنیان اجتناب کند/ دولت از ورود به کسب و کار شرکتهای دانش بنیان اجتناب کند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Oct 2018 12:51:02 ۱۲ هزار میلیاردتومان توسط بانک‌ها به موسسات دانش‌بنیان پرداخت شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/معاون رئیس‌جمهور در ارومیه/ ۱۲ هزار میلیاردتومان توسط بانک‌ها به موسسات دانش‌بنیان پرداخت شد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 13:06:34 دولت به دنبال توسعه آبياري نوين در آذربايجان غربي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دولت به دنبال توسعه آبياري نوين در آذربايجان غربي است/ دولت به دنبال توسعه آبياري نوين در آذربايجان غربي است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:55:43 چرا اين روزها مردم بيش از حد نياز خريد مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/چرا اين روزها مردم بيش از حد نياز خريد مي‌کنند / چرا اين روزها مردم بيش از حد نياز خريد مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:53:57 محدوديت اعتباري براي اجراي طرح آبياري نوين نداريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/معاون وزير جهاد کشاورزي در استان/ محدوديت اعتباري براي اجراي طرح آبياري نوين نداريم http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:50:45 16 میلیارد ریال مالیات معوق در آذربایجان غربی وصول شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ مالیات معوق در آذربایجان غربی وصول شد/ 16 میلیارد ریال مالیات معوق در آذربایجان غربی وصول شد http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2018 12:37:45 بسته بندی صحیح و استاندارد حلقه مفقوده صادرات محصولات کشاورزی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بسته بندی صحیح و استاندارد حلقه مفقوده صادرات محصولات کشاورزی آذربایجان غربی/ بسته بندی صحیح و استاندارد حلقه مفقوده صادرات محصولات کشاورزی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Oct 2018 13:23:35 515میلیارد ریال در مسکن مددجویی آذربایجان غربی هزینه می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/میلیارد ریال در مسکن مددجویی آذربایجان غربی هزینه می شود/ 515میلیارد ریال در مسکن مددجویی آذربایجان غربی هزینه می شود http://amanatazarbaijan.com/ 10 Oct 2018 14:28:27 مصرف 90 درصد منابع آبي حوضه آبريز درياچه اروميه در بخش کشاورزي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مصرف 90 درصد منابع آبي حوضه آبريز درياچه اروميه در بخش کشاورزي/ مصرف 90 درصد منابع آبي حوضه آبريز درياچه اروميه در بخش کشاورزي http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:17:50 نخستین محصول پسته شمال آذربایجان غربی در پلدشت برداشت شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نخستین محصول پسته شمال آذربایجان غربی در پلدشت برداشت شد/ نخستین محصول پسته شمال آذربایجان غربی در پلدشت برداشت شد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2018 13:21:41 هيچ مشکلي براي تردد و بارگيري کاميون ها دراستان وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مديرکل ‌حمل و نقل جاده‌اي آذربايجان‌غربي/ هيچ مشکلي براي تردد و بارگيري کاميون ها دراستان وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2018 11:57:54 اين روزهاي سخت را چگونه پشت سر بگذاريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ اين روزهاي سخت را چگونه پشت سر بگذاريم/ اين روزهاي سخت را چگونه پشت سر بگذاريم http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2018 11:55:35 گرانی و مشکلات اقتصادی کشور موقتی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/گرانی و مشکلات اقتصادی کشور موقتی است / گرانی و مشکلات اقتصادی کشور موقتی است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2018 17:22:02 فرهنگی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ فرهنگی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:45 رسانه ها ابزار مطالبه گري از مسئولان هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه-ها-ابزار-مطالبه-گري-از-مسئولان-هستند/ رسانه ها ابزار مطالبه گري از مسئولان هستند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 16:04:05 70 حريم تاريخي در آذربايجان غربي ثبت شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ حريم تاريخي در آذربايجان غربي ثبت شد/ 70 حريم تاريخي در آذربايجان غربي ثبت شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 15:49:06 ماراتن ارشاد و دلالان کاغذ براي قيمت‌گذاري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ماراتن ارشاد و دلالان کاغذ براي قيمت‌گذاري/ ماراتن ارشاد و دلالان کاغذ براي قيمت‌گذاري http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 15:47:03 جشنواره پویانمایی و انیمیشن اسفندماه در ارومیه برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جشنواره پویانمایی و انیمیشن اسفندماه در ارومیه برگزار می شود/ جشنواره پویانمایی و انیمیشن اسفندماه در ارومیه برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 Feb 2019 10:37:41 نقش رسانه‌ها در چهل‌سالگي انقلاب اسلامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نقش رسانه‌ها در چهل‌سالگي انقلاب اسلامي/ نقش رسانه‌ها در چهل‌سالگي انقلاب اسلامي http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2019 12:18:48 ديپلماسي رسانه اي انقلاب اسلامي در آستانه چهل سالگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ديپلماسي رسانه اي انقلاب اسلامي در آستانه چهل سالگي/ ديپلماسي رسانه اي انقلاب اسلامي در آستانه چهل سالگي http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:10:37 شادي گم شده است پيدايش کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شادي گم شده است پيدايش کنيم/ شادي گم شده است پيدايش کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:27:50 ايده پردازي براي شناسايي موانع اشتغال فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ايده پردازي براي شناسايي موانع اشتغال فرهنگي/ ايده پردازي براي شناسايي موانع اشتغال فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:23:02 يار مهربان دچار آفت کتاب سازي شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/يار مهربان دچار آفت کتاب سازي شده است/ يار مهربان دچار آفت کتاب سازي شده است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 13:11:15 مي‌خواهي ديده شوي، سانسور شو! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مي‌خواهي ديده شوي، سانسور شو/ مي‌خواهي ديده شوي، سانسور شو! http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 13:09:37 انتخاب روز فرهنگي اروميه به کجا رسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/انتخاب روز فرهنگي اروميه به کجا رسيد/ انتخاب روز فرهنگي اروميه به کجا رسيد http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 13:08:35 سرمایه گذاری در بخش گردشگری آذربایجان غربی رو به افزایش است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سرمایه گذاری در بخش گردشگری آذربایجان غربی رو به افزایش است/ سرمایه گذاری در بخش گردشگری آذربایجان غربی رو به افزایش است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2019 13:32:51 آنتن فروشي ممنوع http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آنتن فروشي ممنوع/ آنتن فروشي ممنوع http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:46:06 صنف نشر در حال حذف‌شدن است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/صنف نشر در حال حذف‌شدن است / صنف نشر در حال حذف‌شدن است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:44:01 یک سازه عظیم دوران عصر آهن در پیرانشهر کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/یک سازه عظیم دوران عصر آهن در پیرانشهر کشف شد/ یک سازه عظیم دوران عصر آهن در پیرانشهر کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jan 2019 11:19:25 گام جدي براي گسترش عدالت فرهنگي در آذربايجان غربي برداشته مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/گام جدي براي گسترش عدالت فرهنگي در آذربايجان غربي برداشته مي شود/ گام جدي براي گسترش عدالت فرهنگي در آذربايجان غربي برداشته مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:34:29 نخواهيد رسانه‌هاي اجتماعي در برابر تلخي‌ها سکوت کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نخواهيد رسانه‌هاي اجتماعي در برابر تلخي‌ها سکوت کنند/ نخواهيد رسانه‌هاي اجتماعي در برابر تلخي‌ها سکوت کنند http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:25:13 تبديل لحظات مصرف نمايشي به فرهنگ نوظهور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تبديل لحظات مصرف نمايشي به فرهنگ نوظهور/ تبديل لحظات مصرف نمايشي به فرهنگ نوظهور http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:24:33 نگاه دولت تعامل حداکثری با رسانه هاست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نگاه دولت تعامل حداکثری با رسانه هاست/ نگاه دولت تعامل حداکثری با رسانه هاست http://amanatazarbaijan.com/ 26 Dec 2018 11:27:50 اشتغالزایی برای ۲۰هزار نفر در عرصه فرهنگ و هنر طی دو سال آینده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد/ اشتغالزایی برای ۲۰هزار نفر در عرصه فرهنگ و هنر طی دو سال آینده http://amanatazarbaijan.com/ 25 Dec 2018 14:31:21 ۱۵درصد از بودجه فرهنگی کشور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می رسد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ارومیه مطرح کرد/ ۱۵درصد از بودجه فرهنگی کشور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می رسد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2018 14:00:17 آذربايجان غربي در زمينه سرانه آموزشي وضعيت خوبي ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آذربايجان غربي در زمينه سرانه آموزشي وضعيت خوبي ندارد/ آذربايجان غربي در زمينه سرانه آموزشي وضعيت خوبي ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2018 12:32:43 حذف تدريجي کنکور آغاز شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/حذف تدريجي کنکور آغاز شده است/ حذف تدريجي کنکور آغاز شده است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2018 12:31:55 اقدامات جزيره‌اي، سواد رسانه‌اي را به آفت مي‌کشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اقدامات جزيره‌اي، سواد رسانه‌اي را به آفت مي‌کشد/ اقدامات جزيره‌اي، سواد رسانه‌اي را به آفت مي‌کشد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2018 12:30:53 رسانه‌هايي که بخار کله مردم را خالي مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه‌هايي که بخار کله مردم را خالي مي‌کنند/ رسانه‌هايي که بخار کله مردم را خالي مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 13:34:22 مقابله با تهاجم فرهنگي چه شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ مقابله با تهاجم فرهنگي چه شد/ مقابله با تهاجم فرهنگي چه شد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 13:32:31 خطري بيخ گوش دانش عمومي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/خطري بيخ گوش دانش عمومي/ خطري بيخ گوش دانش عمومي http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2018 12:42:26 صداي پاي ابتذال فرهنگي بيخ گوش ما http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/صداي پاي ابتذال فرهنگي بيخ گوش ما/ صداي پاي ابتذال فرهنگي بيخ گوش ما http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2018 12:41:02 اعطای تسهیلات به 11 طرح بوم گردی در آذربایجان غربی تصویب شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اعطای تسهیلات به 11 طرح بوم گردی در آذربایجان غربی تصویب شد/ اعطای تسهیلات به 11 طرح بوم گردی در آذربایجان غربی تصویب شد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Dec 2018 16:34:30 تتو خودنمايي يا ثبت عقيده شخصي بر بدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تتو خودنمايي يا ثبت عقيده شخصي بر بدن/ تتو خودنمايي يا ثبت عقيده شخصي بر بدن http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2018 14:53:09 شفاف‌سازي در سينما، از محال تا واقعيت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شفاف‌سازي در سينما، از محال تا واقعيت/ شفاف‌سازي در سينما، از محال تا واقعيت http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2018 14:52:33 42 ميليون جلد کتاب در کتابخانه هاي عمومي کشور نگهداري مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ مشاور معاونت توسعه کتابخانه‌ها و کتابخواني نهاد کتابخانه هاي عمومي کشوردر اروميه/ 42 ميليون جلد کتاب در کتابخانه هاي عمومي کشور نگهداري مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2018 12:16:04 نقده امروز به شبکه ترانزیتی کشور وصل می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نقده امروز به شبکه ترانزیتی کشور وصل می شود/ نقده امروز به شبکه ترانزیتی کشور وصل می شود http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 15:23:16 کلنگ احداث یادمان شمس تبریزی در خوی به زمین زده شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کلنگ احداث یادمان شمس تبریزی در خوی به زمین زده شد/ کلنگ احداث یادمان شمس تبریزی در خوی به زمین زده شد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 15:21:24 چرا آغوش تلويزيون به روي غم باز است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چرا آغوش تلويزيون به روي غم باز است/ چرا آغوش تلويزيون به روي غم باز است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 15:05:23 عملیات اجرایی مجموعه شمس تبریزی در خوی کلنگ زنی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/عملیات اجرایی مجموعه شمس تبریزی در خوی کلنگ زنی می شود/ عملیات اجرایی مجموعه شمس تبریزی در خوی کلنگ زنی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 17 Nov 2018 12:24:17 کتابخانه تخصصی انجمن ادبی کانون پرورش فکری آذربایجان غربی افتتاح شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کتابخانه تخصصی انجمن ادبی کانون پرورش فکری آذربایجان غربی افتتاح شد/ کتابخانه تخصصی انجمن ادبی کانون پرورش فکری آذربایجان غربی افتتاح شد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Nov 2018 11:44:46 رشد ۱۳ درصدی موقوفات آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی خبر داد/ رشد ۱۳ درصدی موقوفات آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 14 Nov 2018 13:57:13 فقري که دامن ما را گرفته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فقري که دامن ما را گرفته است/ فقري که دامن ما را گرفته است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2018 20:14:41 اهدای یک کتیبه میخی اوراتویی به میراث فرهنگی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اهدای یک کتیبه میخی اوراتویی به میراث فرهنگی آذربایجان غربی/ اهدای یک کتیبه میخی اوراتویی به میراث فرهنگی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 16:12:42 جدال ما و هسته سخت جامعه؛ مديريت مي‌کنيم يا مي‌شويم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جدال ما و هسته سخت جامعه؛ مديريت مي‌کنيم يا مي‌شويم/ جدال ما و هسته سخت جامعه؛ مديريت مي‌کنيم يا مي‌شويم http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 15:34:40 سيماي رسانه فراگير گرفتار گاف هايي فراگير http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سيماي رسانه فراگير گرفتار گاف هايي فراگير/ سيماي رسانه فراگير گرفتار گاف هايي فراگير http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 12:56:36 رسانه‌ها در بند اخبار سياسي گرفتارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه‌ها در بند اخبار سياسي گرفتارند/ رسانه‌ها در بند اخبار سياسي گرفتارند http://amanatazarbaijan.com/ 29 Oct 2018 14:38:49 سينماي ايران نيازمند پوست اندازي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ سينماي ايران نيازمند پوست اندازي است/ سينماي ايران نيازمند پوست اندازي است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 14:11:39 تبرج و خودنمايي به جاي فرهيختگي در آگهي‌هاي رسانه‌ملي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تبرج و خودنمايي به جاي فرهيختگي در آگهي‌هاي رسانه‌ملي/ تبرج و خودنمايي به جاي فرهيختگي در آگهي‌هاي رسانه‌ملي http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:43:54 بازدید بیش از 3000 مسافر خارجی از موزه های آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بازدید بیش از 3000 مسافر خارجی از موزه های آذربایجان غربی/ بازدید بیش از 3000 مسافر خارجی از موزه های آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:49:50 تمرکز بر کتب درسي مانع مهارت‌آموزي دانش‌آموزان مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تمرکز بر کتب درسي مانع مهارت‌آموزي دانش‌آموزان مي‌شود/ تمرکز بر کتب درسي مانع مهارت‌آموزي دانش‌آموزان مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:24:58 رابطه مستقيم تيراژ نشريات با آزادي مطبوعات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رابطه مستقيم تيراژ نشريات با آزادي مطبوعات / رابطه مستقيم تيراژ نشريات با آزادي مطبوعات http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:23:21 1632 کارت مداحی در آذربایجان غربی صادر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ کارت مداحی در آذربایجان غربی صادر شد/ 1632 کارت مداحی در آذربایجان غربی صادر شد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2018 11:45:58 مردم به روزنامه‌ها به چشم کاغذپاره نگاه مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مردم به روزنامه‌ها به چشم کاغذپاره نگاه مي‌کنند/ مردم به روزنامه‌ها به چشم کاغذپاره نگاه مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 14:19:43 فروش نمایشگاه کتاب ارومیه به مرز 400 میلیون تومان رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فروش نمایشگاه کتاب ارومیه به مرز 400 میلیون تومان رسید/ فروش نمایشگاه کتاب ارومیه به مرز 400 میلیون تومان رسید http://amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2018 15:46:23 رشد ۲۷ درصدی اقامت گردشگران خارجی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رشد ۲۷ درصدی اقامت گردشگران خارجی در آذربایجان غربی/ رشد ۲۷ درصدی اقامت گردشگران خارجی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 05 Sep 2018 10:57:01 تحريم‌هاي رسانه‌اي مسدودسازي حق مردم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ تحريم‌هاي رسانه‌اي مسدودسازي حق مردم / تحريم‌هاي رسانه‌اي مسدودسازي حق مردم http://amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2018 12:38:18 آذربايجان‌غربي قابليت تبديل به قطب گردشگري کشور را دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/معاون رييس ‌جمهوردر اروميه/ آذربايجان‌غربي قابليت تبديل به قطب گردشگري کشور را دارد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2018 12:37:12 2 نمایش از ارومیه به جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ دو نمایش از ارومیه به جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافت/ 2 نمایش از ارومیه به جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافت http://amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2018 09:46:33 وقتی لباس کهنه مدرسه عزیز می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/وقتی لباس کهنه مدرسه عزیز می شود/ وقتی لباس کهنه مدرسه عزیز می شود http://amanatazarbaijan.com/ 01 Sep 2018 13:19:08 شمس تبریزی باید در ابعاد بین المللی به دنیا معرفی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شمس تبریزی باید در ابعاد بین المللی به دنیا معرفی شود/ شمس تبریزی باید در ابعاد بین المللی به دنیا معرفی شود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Aug 2018 11:13:42 رویکرد جدید شورای فرهنگ عمومی با محوریت مسائل اجتماعی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رویکرد جدید شورای فرهنگ عمومی با محوریت مسائل اجتماعی/ رویکرد جدید شورای فرهنگ عمومی با محوریت مسائل اجتماعی http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2018 10:23:15 فرهنگ نوظهور،شليک به لاکچري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فرهنگ نوظهور،شليک به لاکچري/ فرهنگ نوظهور،شليک به لاکچري http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 13:50:55 ایجاد وقف مشارکتی رسانه ای در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اوقاف و امور خیریه مطرح کرد/ ایجاد وقف مشارکتی رسانه ای در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 10:04:14 اقامتگاه بوم گردی آذربایجان غربی به 19 واحد افزایش می یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اقامتگاه بوم گردی آذربایجان غربی به 19 واحد افزایش می یابد/ اقامتگاه بوم گردی آذربایجان غربی به 19 واحد افزایش می یابد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Aug 2018 10:46:38 خبرنگاران مسولان را در راستای ارتقا شاخص های توسعه ای در استان یاری کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/خبرنگاران مسولان را در راستای ارتقا شاخص های توسعه ای در استان یاری کنند/ خبرنگاران مسولان را در راستای ارتقا شاخص های توسعه ای در استان یاری کنند http://amanatazarbaijan.com/ 09 Aug 2018 10:18:21 نمایش عروسکی 'گربه مغرور' در ارومیه به روی صحنه رفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نمایش عروسکی گربه مغرور در ارومیه به روی صحنه رفت/ نمایش عروسکی 'گربه مغرور' در ارومیه به روی صحنه رفت http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2018 12:43:31 چه زماني فاتحه کتاب چاپي را خواهيم خواند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چه زماني فاتحه کتاب چاپي را خواهيم خواند/ چه زماني فاتحه کتاب چاپي را خواهيم خواند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 10:34:47 عملکرد جزیره ای آفت نظام آموزشی کشور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/عملکرد جزیره ای آفت نظام آموزشی کشور است/ عملکرد جزیره ای آفت نظام آموزشی کشور است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2018 09:44:20 18 هزار میلیارد ریال برای نوسازی مدارس کشور اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ اعتباربرای نوسازی مدارس کشور اختصاص یافت/ 18 هزار میلیارد ریال برای نوسازی مدارس کشور اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2018 09:16:37 مرحله سوم طرح احیاء بافت تاریخی- فرهنگی شهر ارومیه آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مرحله سوم طرح احیاء بافت تاریخی فرهنگی شهر ارومیه آغاز شد/ مرحله سوم طرح احیاء بافت تاریخی- فرهنگی شهر ارومیه آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Aug 2018 14:42:13 حریم قلعه تاریخی بسطام تعیین شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/حریم قلعه تاریخی بسطام تعیین شد/ حریم قلعه تاریخی بسطام تعیین شد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2018 10:30:41 ۱۲۰ مکان تاریخی آذربایجان‌غربی در حال مرمت و بازسازی است‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چندین مکان تاریخی آذربایجان‌غربی در حال مرمت و بازسازی است‌/ ۱۲۰ مکان تاریخی آذربایجان‌غربی در حال مرمت و بازسازی است‌ http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2018 13:46:27 اوقات فراغت کودکان در قرق رسانه هاي الکترونيک http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اوقات فراغت کودکان در قرق رسانه هاي الکترونيک/ اوقات فراغت کودکان در قرق رسانه هاي الکترونيک http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2018 13:32:34 برگزاری جشنواره عاشیق نوازی در ارومیه به اعتبار نیاز دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/برگزاری جشنواره عاشیق نوازی در ارومیه به اعتبار نیاز دارد/ برگزاری جشنواره عاشیق نوازی در ارومیه به اعتبار نیاز دارد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 15:41:32 110 بناي تاريخي استان حفاظت اضطراري و مرمت شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ بناي تاريخي استان حفاظت اضطراري و مرمت شدند/ 110 بناي تاريخي استان حفاظت اضطراري و مرمت شدند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 15:24:25 برگزاری "شب فرهنگی آذربایجان غربی" در برج میلاد تهران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی خبرداد/ برگزاری "شب فرهنگی آذربایجان غربی" در برج میلاد تهران http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jul 2018 14:06:56 وقت تنگ مادران امروز براي مادران فردا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/وقت تنگ مادران امروز براي مادران فردا/ وقت تنگ مادران امروز براي مادران فردا http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 15:12:45 واحدهای اقامتی آذربایجان غربی پاسخگوی گردشگران تابستانی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/واحدهای اقامتی آذربایجان غربی پاسخگوی گردشگران تابستانی است/ واحدهای اقامتی آذربایجان غربی پاسخگوی گردشگران تابستانی است http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 14:28:24 پايان فعاليت طرح اشتراک نشريات کشور با واريز مبالغ آخرين مشترکان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پايان فعاليت طرح اشتراک نشريات کشور با واريز مبالغ آخرين مشترکان/ پايان فعاليت طرح اشتراک نشريات کشور با واريز مبالغ آخرين مشترکان http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 13:42:50 اميدآفريني را به زمين رسانه پرتاب مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اميدآفريني را به زمين رسانه پرتاب مي‌کنند/ اميدآفريني را به زمين رسانه پرتاب مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 13:42:13 مسابقه ایران و پرتغال در سینما انقلاب ارومیه اکران می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مسابقه ایران و پرتغال در سینما انقلاب ارومیه اکران می شود/ مسابقه ایران و پرتغال در سینما انقلاب ارومیه اکران می شود http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2018 10:57:45 3000 آموزش دهنده سوادآموزي در آذربايجان غربي فعال است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ آموزش دهنده سوادآموزي در آذربايجان غربي فعال است/ 3000 آموزش دهنده سوادآموزي در آذربايجان غربي فعال است http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2018 10:26:10 موسيقي عاشيق جز ميراث ناملموس اروميه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رئيس حوزه هنري آذربايجان غربي/ موسيقي عاشيق جز ميراث ناملموس اروميه است http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2018 10:25:06 25 برنامه موسیقی در حوزه هنری آذربایجان غربی اجرا شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/برنامه های موسیقی در حوزه هنری آذربایجان غربی اجرا شد/ 25 برنامه موسیقی در حوزه هنری آذربایجان غربی اجرا شد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jun 2018 13:06:31 فرهنگ مشارکت مردم در تعلیم و تربیت باید در جامعه نهادینه شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فرهنگ-مشارکت-مردم-در-تعلیم-و-تربیت-باید-در-جامعه-نهادینه-شود/ فرهنگ مشارکت مردم در تعلیم و تربیت باید در جامعه نهادینه شود http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2018 11:09:59 غلبه‌ي گردشگري بر زيارت؛ عرفي سازي و تجارت زدگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/غلبه‌ي گردشگري بر زيارت؛ عرفي سازي و تجارت زدگي/ غلبه‌ي گردشگري بر زيارت؛ عرفي سازي و تجارت زدگي http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2018 10:51:11 از برکت مال تا برکت عمر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/از برکت مال تا برکت عمر/ از برکت مال تا برکت عمر http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2018 10:50:26 هنر و ارزش مديريت آن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/هنر و ارزش مديريت آن/ هنر و ارزش مديريت آن http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2018 10:49:40 شعله هاي گراني به بازار کتاب رسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شعله هاي گراني به بازار کتاب رسيد/ شعله هاي گراني به بازار کتاب رسيد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2018 10:48:52 آذربايجان غربي در عطش پرديس سينمايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آذربايجان غربي در عطش پرديس سينمايي/ آذربايجان غربي در عطش پرديس سينمايي http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jun 2018 10:40:57 سرگشتگي هويت بيماري روزگار ما http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سرگشتگي هويت بيماري روزگار ما/ سرگشتگي هويت بيماري روزگار ما http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jun 2018 10:40:11 جامعه ايران، سنتي يا مدرن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جامعه ايران، سنتي يا مدرن/ جامعه ايران، سنتي يا مدرن http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2018 12:58:16 روزنامه کاغذي از بين نمي‌رود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/روزنامه کاغذي از بين نمي‌رود/ روزنامه کاغذي از بين نمي‌رود http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2018 12:55:56 پنجره واحد سرمایه گذاری؛ دروازه رو به توسعه آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پنجره واحد سرمایه گذاری؛ دروازه رو به توسعه آذربایجان غربی/ پنجره واحد سرمایه گذاری؛ دروازه رو به توسعه آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 27 May 2018 10:03:40 اماکن فرهنگي آذربايجان غربي متناسب با ظرفيت‌هاي منطقه نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اماکن فرهنگي آذربايجان غربي متناسب با ظرفيت‌هاي منطقه نيست / اماکن فرهنگي آذربايجان غربي متناسب با ظرفيت‌هاي منطقه نيست http://amanatazarbaijan.com/ 21 May 2018 13:23:09 تعامل با مخاطب زمينه‌ساز افزايش سرمايه اجتماعي راديو http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تعامل با مخاطب زمينه‌ساز افزايش سرمايه اجتماعي راديو/ تعامل با مخاطب زمينه‌ساز افزايش سرمايه اجتماعي راديو http://amanatazarbaijan.com/ 21 May 2018 13:22:29 مسئول ارتقاء سواد رسانه‌‌اي کيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مسئول ارتقاء سواد رسانه‌‌اي کيست/ مسئول ارتقاء سواد رسانه‌‌اي کيست http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2018 13:54:53 حرکت به سوي فرهنگ کارآمد نيازمند تجديد قواي فرهنگي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مدير کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي آذربايجان غربي / حرکت به سوي فرهنگ کارآمد نيازمند تجديد قواي فرهنگي است http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2018 13:54:09 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی معارفه شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی معارفه شد/ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی معارفه شد http://amanatazarbaijan.com/ 10 May 2018 13:50:51 سبک زندگي غربي در تبليغات وطني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بازخواني جايگاه تبليغات در نفي باورهاي ملي/ سبک زندگي غربي در تبليغات وطني http://amanatazarbaijan.com/ 07 May 2018 11:05:28 اگر به استقلال فرهنگي نرسيم، باخته ‏ايم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اگر به استقلال فرهنگي نرسيم، باخته ‏ايم/ اگر به استقلال فرهنگي نرسيم، باخته ‏ايم http://amanatazarbaijan.com/ 07 May 2018 11:04:38 وقتي مدرسه نابرابري را تثبيت مي کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/وقتي مدرسه نابرابري را تثبيت مي کند/ وقتي مدرسه نابرابري را تثبيت مي کند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Apr 2018 14:39:15 هويت گمشده نسل جوان امروز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/هويت-گمشده-نسل-جوان-امروز/ هويت گمشده نسل جوان امروز http://amanatazarbaijan.com/ 30 Apr 2018 14:36:47 موزه جنگ چالدران در آذربایجان غربی احداث می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/موزه جنگ چالدران در آذربایجان غربی احداث می شود/ موزه جنگ چالدران در آذربایجان غربی احداث می شود http://amanatazarbaijan.com/ 25 Apr 2018 12:42:05 اجتماعی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ اجتماعی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:31 مشکل آب بخش صنعت آذربایجان غربی در سفر معاون اول رییس جمهور به استان پیگیری می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مشکل آب بخش صنعت آذربایجان غربی در سفر معاون اول رییس جمهور به استان پیگیری می شود/ مشکل آب بخش صنعت آذربایجان غربی در سفر معاون اول رییس جمهور به استان پیگیری می شود http://amanatazarbaijan.com/ 21 Feb 2019 11:51:40 دستگاههای اجرایی با سمن ها همکاری کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دستگاههای اجرایی با سمن ها همکاری کنند/ دستگاههای اجرایی با سمن ها همکاری کنند http://amanatazarbaijan.com/ 20 Feb 2019 12:49:37 چراغ های هشدار دهنده در 70 نقطه از محورهای ارتباطی آذربایجان غربی نصب می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/چراغ های هشدار دهنده در 70 نقطه از محورهای ارتباطی آذربایجان غربی نصب می شود/ چراغ های هشدار دهنده در 70 نقطه از محورهای ارتباطی آذربایجان غربی نصب می شود http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 16:22:22 یک بالگرد به اورژانس هوایی آذربایجان غربی اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/یک بالگرد به اورژانس هوایی آذربایجان غربی اختصاص یافت/ یک بالگرد به اورژانس هوایی آذربایجان غربی اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 16:20:18 هيچ پروژه آبرساني درياچه اروميه به بهره‌برداري نرسيده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مسئول ستاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان غربي/ هيچ پروژه آبرساني درياچه اروميه به بهره‌برداري نرسيده است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 15:57:00 کمبودي در توزيع اقلام مورد نياز مردم آذربايجان غربي وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کمبودي در توزيع اقلام مورد نياز مردم آذربايجان غربي وجود ندارد/ کمبودي در توزيع اقلام مورد نياز مردم آذربايجان غربي وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 15:53:48 زن باردار میاندوآبی از محاصره برف نجات یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/زن باردار میاندوآبی از محاصره برف نجات یافت/ زن باردار میاندوآبی از محاصره برف نجات یافت http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2019 09:40:10 آذربایجان غربی صاحب آمبولانس هوایی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آذربایجان غربی صاحب آمبولانس هوایی می شود/ آذربایجان غربی صاحب آمبولانس هوایی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2019 10:36:25 امسال تمام روستاهای آذربایجان غربی برق‌دار می شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/امسال تمام روستاهای آذربایجان غربی برق‌دار می شوند/ امسال تمام روستاهای آذربایجان غربی برق‌دار می شوند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2019 13:54:03 بیش از 82 هزار خانوار روستایی در آذربایجان غربی بیمه هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بیش از 82 هزار خانوار روستایی در آذربایجان غربی بیمه هستند/ بیش از 82 هزار خانوار روستایی در آذربایجان غربی بیمه هستند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2019 13:50:54 سرانه فضای آموزشی آذربایجان غربی به ۴.۰۵ مترمربع رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سرانه فضای آموزشی آذربایجان غربی / سرانه فضای آموزشی آذربایجان غربی به ۴.۰۵ مترمربع رسید http://amanatazarbaijan.com/ 06 Feb 2019 10:29:04 امنيت مثال‌زدني در مرز ايران و ترکيه حاکم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/فرمانده مرزباني ناجا در اروميه/ امنيت مثال‌زدني در مرز ايران و ترکيه حاکم است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2019 12:29:21 درياچه اروميه از خشک شدن نجات پيدا کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رئيس سازمان حفاظت محيط زيست مدعي شد/ درياچه اروميه از خشک شدن نجات پيدا کرد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2019 12:28:10 خط فقر براي خانواده شما چقدر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/خط فقر براي خانواده شما چقدر است/ خط فقر براي خانواده شما چقدر است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2019 12:26:43 امنيت پايداراز مهمترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ امنيت پايداراز مهمترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي/ امنيت پايداراز مهمترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2019 12:21:35 رهاسازی آب از سد «دریک» سلماس به دریاچه ارومیه آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رهاسازی آب از سد «دریک» سلماس به دریاچه ارومیه آغاز شد/ رهاسازی آب از سد «دریک» سلماس به دریاچه ارومیه آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2019 13:03:32 قیمت درج شده روی داروها ملاک نیست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/قیمت درج شده روی داروها ملاک نیست/ قیمت درج شده روی داروها ملاک نیست http://amanatazarbaijan.com/ 02 Feb 2019 12:30:44 رشد 54 درصدی نرخ باسوادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی خبرداد/ رشد 54 درصدی نرخ باسوادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 02 Feb 2019 12:25:46 1640میلیارد ریال از بدهی بیمه سلامت آذربایجان غربی پرداخت شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ بیمه سلامت آذربایجان غربی / 1640میلیارد ریال از بدهی بیمه سلامت آذربایجان غربی پرداخت شد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2019 11:48:43 کمتر از یک درصد از پسماند عادی ارومیه تفکیک اصولی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کمتر از یک درصد از پسماند عادی ارومیه تفکیک اصولی می شود/ کمتر از یک درصد از پسماند عادی ارومیه تفکیک اصولی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2019 11:45:56 راه ۲۷۰ روستای آذربایجان غربی مسدود است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/راه ۲۷۰ روستای آذربایجان غربی مسدود است/ راه ۲۷۰ روستای آذربایجان غربی مسدود است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jan 2019 12:31:16 مردم آذربایجان غربی 7.5میلیارد ریال به عمران عتبات کمک کردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ عمران عتبات/ مردم آذربایجان غربی 7.5میلیارد ریال به عمران عتبات کمک کردند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jan 2019 13:03:11 دوم بهمن نماد حماسه مردم آذربایجان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دوم بهمن نماد حماسه مردم آذربایجان است/ دوم بهمن نماد حماسه مردم آذربایجان است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2019 12:59:48 هیئت های ورزشی آذربایجان غربی به ورزشکاران واگذار شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/هیئت های ورزشی آذربایجان غربی به ورزشکاران واگذار شود/ هیئت های ورزشی آذربایجان غربی به ورزشکاران واگذار شود http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2019 12:57:51 رئیس اداره ورزش و جوانان ارومیه عزل شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/در پی قطع شبانه درختان مجموعه ورزشی تختی/ رئیس اداره ورزش و جوانان ارومیه عزل شد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jan 2019 09:42:28 طرح نظارتی نوروز در آذربایجان‌غربی آغاز ‌شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ طرح نظارتی نوروز در آذربایجان‌غربی آغاز ‌شد/ طرح نظارتی نوروز در آذربایجان‌غربی آغاز ‌شد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jan 2019 09:41:03 قاچاق سبب کسادی بازار داخلی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/قاچاق سبب کسادی بازار داخلی می شود/ قاچاق سبب کسادی بازار داخلی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:48:10 تردد 300 هزار خودرو در اروميه سلامت شهروندان را تهديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شهردار اروميه/ تردد 300 هزار خودرو در اروميه سلامت شهروندان را تهديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:41:40 بايد با مافياي کلاس هاي آموزشي برخورد جدي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/استاندار آذربايجان غربي/ بايد با مافياي کلاس هاي آموزشي برخورد جدي شود http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:37:07 جاي هيچگونه نگراني در مرزهاي آذربايجان غربي نخواهد بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/فرماندهي مرزباني نيروي انتظامي در اروميه/ جاي هيچگونه نگراني در مرزهاي آذربايجان غربي نخواهد بود http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:36:08 اعضای بدن کودک مهابادی به چند بیمار دیگر زندگی بخشید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اعضای بدن کودک مهابادی به چند بیمار دیگر زندگی بخشید/ اعضای بدن کودک مهابادی به چند بیمار دیگر زندگی بخشید http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jan 2019 11:42:33 اقتصاد مقاومتی، باید در همه حوزه ها نمود یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اقتصاد مقاومتی، باید در همه حوزه ها نمود یابد/ اقتصاد مقاومتی، باید در همه حوزه ها نمود یابد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jan 2019 11:53:11 اغلب نمک های برداشتی از دریاچه ارومیه فاقد مجوز است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اغلب نمک های برداشتی از دریاچه ارومیه فاقد مجوز است/ اغلب نمک های برداشتی از دریاچه ارومیه فاقد مجوز است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jan 2019 13:58:51 ارزش سبدغذایی کودکان مناطق محروم آذربایجان غربی 920هزار ریال است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ارزش سبدغذایی کودکان مناطق محروم آذربایجان غربی 920هزار ریال است/ ارزش سبدغذایی کودکان مناطق محروم آذربایجان غربی 920هزار ریال است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2019 11:31:22 پارکینگ های فعلی ارومیه پاسخگوی نیاز مردم نیست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه/ پارکینگ های فعلی ارومیه پاسخگوی نیاز مردم نیست http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2019 11:28:06 برف و کولاک در راه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/برف و کولاک در راه است/ برف و کولاک در راه است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 13:24:04 تنها 7 درصد خشکی دریاچه ارومیه ناشی از سدهاست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تنها 7 درصد خشکی دریاچه ارومیه ناشی از سدهاست/ تنها 7 درصد خشکی دریاچه ارومیه ناشی از سدهاست http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 13:21:20 پروژه‌هاي مديريت شهري اروميه نيازمند جذب اعتبارات ملي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نايب رئيس شوراي اسلامي شهر اروميه/ پروژه‌هاي مديريت شهري اروميه نيازمند جذب اعتبارات ملي است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 12:51:36 پوست دستش کلفت‌تر از همسالانش است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/پوست دستش کلفت‌تر از همسالانش است/ پوست دستش کلفت‌تر از همسالانش است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 12:08:28 ۴۵پرونده در زمینه داروهای غیرمجاز در آذربایجان غربی تشکیل شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/داروهای غیرمجاز در آذربایجان غربی / ۴۵پرونده در زمینه داروهای غیرمجاز در آذربایجان غربی تشکیل شد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2019 11:20:23 وسعت دریاچه ارومیه به 2 هزار و 104 کیلومترمربع رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/وسعت دریاچه ارومیه به 2 هزار و 104 کیلومترمربع رسید/ وسعت دریاچه ارومیه به 2 هزار و 104 کیلومترمربع رسید http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jan 2019 13:16:41 بارش برف مدارس ۳ شهر آذربایجان غربی را تعطیل کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بارش برف مدارس ۳ شهر آذربایجان غربی را تعطیل کرد/ بارش برف مدارس ۳ شهر آذربایجان غربی را تعطیل کرد http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jan 2019 12:50:47 گیاهانی که می توانند به داد دریاچه ارومیه برسند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/گیاهانی که می توانند به داد دریاچه ارومیه برسند/ گیاهانی که می توانند به داد دریاچه ارومیه برسند http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jan 2019 12:49:04 نیروهای مسلح به دشمنان نظام اجازه تعرض نمی دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نیروهای مسلح به دشمنان نظام اجازه تعرض نمی دهند/ نیروهای مسلح به دشمنان نظام اجازه تعرض نمی دهند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2019 13:30:19 آذربایجان غربی رتبه ششم جذب سواد آموز را در کشور دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آذربایجان غربی رتبه ششم جذب سواد آموز را در کشور دارد/ آذربایجان غربی رتبه ششم جذب سواد آموز را در کشور دارد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 14:06:26 بچه هايي که به پاي هم پير نمي شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بچه هايي که به پاي هم پير نمي شوند / بچه هايي که به پاي هم پير نمي شوند http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:14:38 آذربایجان غربی 8 درجه سردتر می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آذربایجان غربی 8 درجه سردتر می شود/ آذربایجان غربی 8 درجه سردتر می شود http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jan 2019 11:21:28 سامانه بارشی جدید وارد آذربایجان غربی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سامانه بارشی جدید وارد آذربایجان غربی می شود/ سامانه بارشی جدید وارد آذربایجان غربی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jan 2019 12:58:29 دمای آذربایجان غربی ۴ درجه کاهش می‌یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دمای آذربایجان غربی ۴ درجه کاهش می‌یابد/ دمای آذربایجان غربی ۴ درجه کاهش می‌یابد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jan 2019 12:37:35 مشکلی در تامین داروهای بیماران خاص در آذربایجان غربی وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مشکلی در تامین داروهای بیماران خاص در آذربایجان غربی وجود ندارد/ مشکلی در تامین داروهای بیماران خاص در آذربایجان غربی وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jan 2019 12:35:46 جمع آوری زکات در آذربایجان غربی بیش از 60 درصد افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/جمع آوری زکات در آذربایجان غربی بیش از 60 درصد افزایش یافت/ جمع آوری زکات در آذربایجان غربی بیش از 60 درصد افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jan 2019 12:33:59 نزاع خونین در نقده منجربه مرگ شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نزاع خونین در نقده منجربه مرگ شد/ نزاع خونین در نقده منجربه مرگ شد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jan 2019 12:29:02 اختلال یک هفته ای سیم کارتهای روستایی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اختلال یک هفته ای سیم کارتهای روستایی آذربایجان غربی/ اختلال یک هفته ای سیم کارتهای روستایی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2019 13:40:33 خانوار‌هاي آسيب‌پذير و کابوسي به نام عيد نوروز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/خانوار‌هاي آسيب‌پذير و کابوسي به نام عيد نوروز/ خانوار‌هاي آسيب‌پذير و کابوسي به نام عيد نوروز http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:02:16 حماسه 9 دي انقلاب سوم ما بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در اروميه/ حماسه 9 دي انقلاب سوم ما بود http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2018 15:27:03 معضل بی سوادی آذربایجان غربی نیازمند توجه ویژه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/معضل بی سوادی آذربایجان غربی نیازمند توجه ویژه است/ معضل بی سوادی آذربایجان غربی نیازمند توجه ویژه است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2018 11:09:56 مراسم بزرگداشت حماسه 9 دی با حضور پرشور مردم ولایتمدار ارومیه آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مراسم بزرگداشت حماسه 9 دی با حضور پرشور مردم ولایتمدار ارومیه آغاز شد/ مراسم بزرگداشت حماسه 9 دی با حضور پرشور مردم ولایتمدار ارومیه آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2018 11:03:06 نهم دی ۸۸ سرآغاز حرکت عزت خواهی ملت ایران برمبنای بصیرت بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نهم دی ۸۸ سرآغاز حرکت عزت خواهی ملت ایران برمبنای بصیرت بود/ نهم دی ۸۸ سرآغاز حرکت عزت خواهی ملت ایران برمبنای بصیرت بود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Dec 2018 14:11:49 تکریم مسافران در اولویت کادر حفاظت فرودگاهی قرار گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تکریم مسافران در اولویت کادر حفاظت فرودگاهی قرار گیرد/ تکریم مسافران در اولویت کادر حفاظت فرودگاهی قرار گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2018 11:07:04 ۸۰ درصد از جمعیت آذربایجان غربی کارت ملی هوشمند دریافت کرده اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مدیرکل ثبت احوال آذربایجان غربی/ ۸۰ درصد از جمعیت آذربایجان غربی کارت ملی هوشمند دریافت کرده اند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Dec 2018 11:31:22 گدايان بي نياز معضل شهروندان و مسوولان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/گدايان بي نياز معضل شهروندان و مسوولان/ گدايان بي نياز معضل شهروندان و مسوولان http://amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2018 12:37:35 80 درصد طرح های آبخیزداری آذربایجان غربی اجرا شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آبخیزداری آذربایجان غربی/ 80 درصد طرح های آبخیزداری آذربایجان غربی اجرا شد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Dec 2018 13:40:39 بیش از ۲۸۰ متکدی در ارومیه جمع آوری شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بیش از ۲۸۰ متکدی در ارومیه جمع آوری شد/ بیش از ۲۸۰ متکدی در ارومیه جمع آوری شد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Dec 2018 13:38:02 64 میلیون مترمکعب آب از سد بوکان به دریاچه ارومیه رها سازی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دریاچه ارومیه/ 64 میلیون مترمکعب آب از سد بوکان به دریاچه ارومیه رها سازی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 22 Dec 2018 13:39:12 حذف تدریجی کنکور آغاز شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/معاون آموزشی وزیر علوم/ حذف تدریجی کنکور آغاز شده است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2018 11:07:02 بارشها در آذربایجان غربی شدت می گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بارشها در آذربایجان غربی شدت می گیرد/ بارشها در آذربایجان غربی شدت می گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Dec 2018 13:13:25 آغاز بارش برف و کولاک در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آغاز بارش برف و کولاک در آذربایجان غربی/ آغاز بارش برف و کولاک در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 14:05:12 ميهن پرستان غيور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/علماي آذربايجان و تماميت ارضي ايران/ ميهن پرستان غيور http://amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 13:30:16 گسترش روزافزون دايره فقردرجامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/گسترش روزافزون دايره فقردرجامعه/ گسترش روزافزون دايره فقردرجامعه http://amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 13:28:34 تلاش مضاعف جهت ارتقاي شاخص‌هاي سواد آموزي در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تلاش مضاعف جهت ارتقاي شاخص‌هاي سواد آموزي در آذربايجان غربي/ تلاش مضاعف جهت ارتقاي شاخص‌هاي سواد آموزي در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 13:26:54 سخت پوست دریاچه ارومیه دیگر نفس نمی کشد! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سخت پوست دریاچه ارومیه دیگر نفس نمی کشد/ سخت پوست دریاچه ارومیه دیگر نفس نمی کشد! http://amanatazarbaijan.com/ 15 Dec 2018 12:43:34 طرح زمستانی پلیس راه در آذربایجان غربی آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/طرح زمستانی پلیس راه در آذربایجان غربی آغاز شد/ طرح زمستانی پلیس راه در آذربایجان غربی آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Dec 2018 13:13:39 احیای دریاچه ارومیه نیازمند عزم همگانی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/احیای دریاچه ارومیه نیازمند عزم همگانی است/ احیای دریاچه ارومیه نیازمند عزم همگانی است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2018 14:40:34 آذربایجان غربی آخر هفته ای برفی و بارانی دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آذربایجان غربی آخر هفته ای برفی و بارانی دارد/ آذربایجان غربی آخر هفته ای برفی و بارانی دارد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Dec 2018 13:13:03 دختر بچه قربانی کودک آزاری در مهاباد به بهزیستی منتقل شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دختر بچه قربانی کودک آزاری در مهاباد به بهزیستی منتقل شد/ دختر بچه قربانی کودک آزاری در مهاباد به بهزیستی منتقل شد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2018 14:02:14 دولت خود را ارباب و صاحب منابع ملي مي‌داند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ دولت خود را ارباب و صاحب منابع ملي مي‌داند/ دولت خود را ارباب و صاحب منابع ملي مي‌داند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2018 12:56:56 تاخير در احياي درياچه اروميه شوري خاک منطقه را بدنبال خواهد داشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رئيس انجمن علوم خاک آذربايجان غربي/ تاخير در احياي درياچه اروميه شوري خاک منطقه را بدنبال خواهد داشت http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2018 12:50:19 سرشماری حیات وحش در ۹ منطقه حفاظتی آذربایجان غربی آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سرشماری حیات وحش در ۹ منطقه حفاظتی آذربایجان غربی آغاز شد/ سرشماری حیات وحش در ۹ منطقه حفاظتی آذربایجان غربی آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Dec 2018 16:36:52 مناطق عشایری آذربایجان غربی توسعه و تجهیز شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مناطق عشایری آذربایجان غربی توسعه و تجهیز شوند/ مناطق عشایری آذربایجان غربی توسعه و تجهیز شوند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Dec 2018 11:05:09 هوای ارومیه برای گروه های سنی حساس ناسالم شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/برای دومین روز متوالی/ هوای ارومیه برای گروه های سنی حساس ناسالم شد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Dec 2018 11:02:19 اهدای جوایز برندگان طرح یک تیم و هزار همراه استان آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اهدای جوایز برندگان طرح یک تیم و هزار همراه استان آذربایجان غربی/ اهدای جوایز برندگان طرح یک تیم و هزار همراه استان آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 04 Dec 2018 15:08:04 ۱۸هزار خانوار تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستایی قرار می گیرند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مدیر-صندوق-بیمه-اجتماعی-کشاورزان،-روستاییان-و-عشایر-آذربایجان-غربی/ ۱۸هزار خانوار تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستایی قرار می گیرند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2018 15:12:21 خودکشي، دردي که بايد جدي گرفته شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/خودکشي، دردي که بايد جدي گرفته شود/ خودکشي، دردي که بايد جدي گرفته شود http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2018 14:08:07 فقر مهم ترين عامل بازماندن دانش‌آموزان استان از تحصيل است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/فقر مهم ترين عامل بازماندن دانش‌آموزان استان از تحصيل است/ فقر مهم ترين عامل بازماندن دانش‌آموزان استان از تحصيل است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2018 14:07:09 ۴۰ میلیون مترمکعب آب سدها به دریاچه ارومیه رهاسازی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ آب سدها به دریاچه ارومیه رهاسازی شد/ ۴۰ میلیون مترمکعب آب سدها به دریاچه ارومیه رهاسازی شد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Dec 2018 11:43:51 رفع عقب ماندگی های آذربایجان غربی نیازمند حمایت بخش خصوصی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رفع عقب ماندگی های آذربایجان غربی نیازمند حمایت بخش خصوصی است/ رفع عقب ماندگی های آذربایجان غربی نیازمند حمایت بخش خصوصی است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Nov 2018 14:06:41 دمای آذربایجان غربی 4 درجه کاهش می یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دمای آذربایجان غربی 4 درجه کاهش می یابد/ دمای آذربایجان غربی 4 درجه کاهش می یابد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2018 13:27:11 ۱۱ نفر در اثر حوادث غیرمترقبه در آذربایجان غربی جان باخته اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی/ ۱۱ نفر در اثر حوادث غیرمترقبه در آذربایجان غربی جان باخته اند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2018 13:17:39 نگاه درآمدزا با فلسفه کميسيون ماده 100 شهري منافات دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نگاه درآمدزا با فلسفه کميسيون ماده 100 شهري منافات دارد/ نگاه درآمدزا با فلسفه کميسيون ماده 100 شهري منافات دارد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2018 12:26:45 خشکي درياچه اروميه 15 ميليون سکنه پيراموني را مجبور به مهاجرت مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/خشکي درياچه اروميه 15 ميليون سکنه پيراموني را مجبور به مهاجرت مي‌کند/ خشکي درياچه اروميه 15 ميليون سکنه پيراموني را مجبور به مهاجرت مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2018 12:25:54 آذربايجان غربي نماد امنيت پايدار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ آذربايجان غربي نماد امنيت پايدار است/ آذربايجان غربي نماد امنيت پايدار است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2018 12:25:26 10 هزار نوآموز در آذربایجان غربی جذب پیش دبستانی می شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/با حمایت مالی آموزش و پرورش/ 10 هزار نوآموز در آذربایجان غربی جذب پیش دبستانی می شوند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Nov 2018 13:55:13 ۷۰ درصد آبهای زیرزمینی در آذربایجان غربی مصرف می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ آبهای زیرزمینی / ۷۰ درصد آبهای زیرزمینی در آذربایجان غربی مصرف می شود http://amanatazarbaijan.com/ 22 Nov 2018 13:51:52 نیروی انتظامی آمادگی کامل برای مقابله با هر توطئه دشمن را دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نیروی انتظامی آمادگی کامل برای مقابله با هر توطئه دشمن را دارد/ نیروی انتظامی آمادگی کامل برای مقابله با هر توطئه دشمن را دارد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Nov 2018 13:34:48 رهاورد سفر یکروزه روحانی به آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رهاورد سفر یکروزه روحانی به آذربایجان غربی/ رهاورد سفر یکروزه روحانی به آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 21 Nov 2018 13:22:32 افتتاح 52 طرح اقتصاد مقاومتی و محرومیت زادیی در هفته بسیج http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/افتتاح 52 طرح اقتصاد مقاومتی و محرومیت زادیی در هفته بسیج / افتتاح 52 طرح اقتصاد مقاومتی و محرومیت زادیی در هفته بسیج http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2018 14:25:27 بیمارستان 220 تختخوابی امام خمینی (ره) خوی افتتاح شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بیمارستان 220 تختخوابی امام خمینی خوی افتتاح شد/ بیمارستان 220 تختخوابی امام خمینی (ره) خوی افتتاح شد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 15:26:13 پای قولم درباره دریاچه ارومیه ایستاده‌ام http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/پای قولم درباره دریاچه ارومیه ایستاده‌ام/ پای قولم درباره دریاچه ارومیه ایستاده‌ام http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 15:16:35 اعتبارات تخصيصي براي پروژه هاي عمراني درياچه اروميه کافي نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اعتبارات تخصيصي براي پروژه هاي عمراني درياچه اروميه کافي نيست/ اعتبارات تخصيصي براي پروژه هاي عمراني درياچه اروميه کافي نيست http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 14:49:54 حضور رئيس جمهوري فرصتي مغتنم براي توسعه آذربايجان غربي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حضور رئيس جمهوري فرصتي مغتنم براي توسعه آذربايجان غربي است/ حضور رئيس جمهوري فرصتي مغتنم براي توسعه آذربايجان غربي است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 14:38:31 کمبود نیروی انسانی و فضای آموزشی مشکل اصلی مدارس استثنایی آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کمبود نیروی انسانی و فضای آموزشی مشکل اصلی مدارس استثنایی آذربایجان غربی است/ کمبود نیروی انسانی و فضای آموزشی مشکل اصلی مدارس استثنایی آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Nov 2018 12:09:51 سیاسی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ سیاسی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:16 دشمنان نظام هرگز طعم پیروزی و سلطه بر ملت ایران را نخواهند چشید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دشمنان نظام هرگز طعم پیروزی و سلطه بر ملت ایران را نخواهند چشید/ دشمنان نظام هرگز طعم پیروزی و سلطه بر ملت ایران را نخواهند چشید http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2019 12:00:14 جوانان مقابل عملیات روانی دشمن هوشیار باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/جوانان مقابل عملیات روانی دشمن هوشیار باشند/ جوانان مقابل عملیات روانی دشمن هوشیار باشند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:27:06 ضرورت تقويت بودجه دفاعي استان آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي مطرح کرد/ ضرورت تقويت بودجه دفاعي استان آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:25:28 باید علیه توطئه های دشمن هوشیار باشیم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/باید علیه توطئه های دشمن هوشیار باشیم/ باید علیه توطئه های دشمن هوشیار باشیم http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jan 2019 13:00:53 برنامه ای برای تغییر فرمانداران تا پایان سال وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/برنامه ای برای تغییر فرمانداران تا پایان سال وجود ندارد/ برنامه ای برای تغییر فرمانداران تا پایان سال وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jan 2019 13:13:01 استاني‌شدن انتخابات در کش و قوس واکنش‌ها به مجلس يازدهم نرسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاني‌شدن انتخابات در کش و قوس واکنش‌ها به مجلس يازدهم نرسيد/ استاني‌شدن انتخابات در کش و قوس واکنش‌ها به مجلس يازدهم نرسيد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:51:48 سال آينده را پر حادثه نشان ندهيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم مياندوآب و تکاب در مجلس شوراي اسلامي/ سال آينده را پر حادثه نشان ندهيد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:16:54 آذربایجان غربی آماده توسعه روابط با جمهوری آذربایجان در بخش های مختلف است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آذربایجان غربی آماده توسعه روابط با جمهوری آذربایجان در بخش های مختلف است/ آذربایجان غربی آماده توسعه روابط با جمهوری آذربایجان در بخش های مختلف است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2018 11:04:56 5 سال اخیر دوره طلایی مراودات ایران و آذربایجان بوده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دوره طلایی مراودات ایران و آذربایجان / 5 سال اخیر دوره طلایی مراودات ایران و آذربایجان بوده است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2018 11:02:17 تفرقه از مهمترین عوامل نابودی جامعه اسلامی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تفرقه از مهمترین عوامل نابودی جامعه اسلامی است/ تفرقه از مهمترین عوامل نابودی جامعه اسلامی است http://amanatazarbaijan.com/ 06 Dec 2018 12:30:42 سفر روحانی به آذربایجان غربی به تعویق افتاد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/برای سومین بار متوالی/ سفر روحانی به آذربایجان غربی به تعویق افتاد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2018 14:56:18 باید تهدیدات نرم دشمن شناسایی و با آنها مقابله شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/باید تهدیدات نرم دشمن شناسایی و با آنها مقابله شود/ باید تهدیدات نرم دشمن شناسایی و با آنها مقابله شود http://amanatazarbaijan.com/ 01 Nov 2018 12:49:18 رئیس جمهور آبان‌ماه امسال به آذربایجان غربی سفر می‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئیس جمهور آبان‌ماه امسال به آذربایجان غربی سفر می‌کند/ رئیس جمهور آبان‌ماه امسال به آذربایجان غربی سفر می‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 15:11:34 توپ سرگرداني به نام اف اي تي اف http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/توپ سرگرداني به نام اف اي تي اف/ توپ سرگرداني به نام اف اي تي اف http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 14:06:47 ايران به خودکفايي صددرصدي در توليد انواع سانتريفيوژها رسيده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دستيار ويژه رئيس سازمان انرژي اتمي در اروميه/ ايران به خودکفايي صددرصدي در توليد انواع سانتريفيوژها رسيده است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:41:05 نظر نمایندگان ارومیه در مورد لایحه CFT http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نظر نمایندگان ارومیه در مورد لایحه / نظر نمایندگان ارومیه در مورد لایحه CFT http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:44:25 رفتن رئيس جمهوري به مجلس به اقتدار دولت آسيب مي زند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رفتن رئيس جمهوري به مجلس به اقتدار دولت آسيب مي زند/ رفتن رئيس جمهوري به مجلس به اقتدار دولت آسيب مي زند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2018 14:40:22 نوبخت به ارومیه سفر می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نوبخت به ارومیه سفر می کند/ نوبخت به ارومیه سفر می کند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 14:16:37 اگر فساد در کشور وجود دارد تقصير خودمان است يا مقصريم يا شريکيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وزير کشوردر اروميه/ اگر فساد در کشور وجود دارد تقصير خودمان است يا مقصريم يا شريکيم http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 10:54:14 ظرفيت بسيج مردمي امتحان خود را در مقابله با داعش پس داد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ظرفيت بسيج مردمي امتحان خود را در مقابله با داعش پس داد/ ظرفيت بسيج مردمي امتحان خود را در مقابله با داعش پس داد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 15:37:59 مرحوم حسني هدايت گر جريان هاي انقلابي مردم آذربايجان بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم آذربايجان شرقي درمجلس خبرگان رهبري/ مرحوم حسني هدايت گر جريان هاي انقلابي مردم آذربايجان بود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 14:11:24 شخصیت های بزرگ ایران اسلامی قربانی تروریسم آمریکایی شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئیس تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی/ شخصیت های بزرگ ایران اسلامی قربانی تروریسم آمریکایی شدند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jun 2018 12:12:05 دولتی‌ها از برجام قطع امید کنند؛ آمریکا کشوری قابل اعتماد نیست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولتی‌ها از برجام قطع امید کنند؛ آمریکا کشوری قابل اعتماد نیست / دولتی‌ها از برجام قطع امید کنند؛ آمریکا کشوری قابل اعتماد نیست http://amanatazarbaijan.com/ 15 May 2018 11:12:27 ترکیه با احداث سد در مسیر آب‌های بین‌المللی به حقوق ایران تجاوز می‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ترکیه با احداث سد در مسیر آب‌های بین‌المللی به حقوق ایران تجاوز می‌کند/ ترکیه با احداث سد در مسیر آب‌های بین‌المللی به حقوق ایران تجاوز می‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2018 12:23:16 اعتبارات ویژه ای برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/معاون رئیس جمهوردر ارومیه/ اعتبارات ویژه ای برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2018 13:16:13 فساد مديريتي سبب بدبيني مردم به انقلاب مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فساد مديريتي سبب بدبيني مردم به انقلاب مي‌شود/ فساد مديريتي سبب بدبيني مردم به انقلاب مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2018 15:21:26 جمهوری اسلامی ایران جزیره ثبات منطقه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال غرب ارتش/ جمهوری اسلامی ایران جزیره ثبات منطقه است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2018 14:56:42 اراده قاطع نمایندگان ضمانت اجرایی طرح اعاده اموال نامشروع باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ اراده قاطع نمایندگان ضمانت اجرایی طرح اعاده اموال نامشروع باشد/ اراده قاطع نمایندگان ضمانت اجرایی طرح اعاده اموال نامشروع باشد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Mar 2018 09:56:16 ضرورت برخورد قاطعانه با افرادي که احساسات قومي را تحريک مي کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ضرورت برخورد قاطعانه با افرادي که احساسات قومي را تحريک مي کنند/ ضرورت برخورد قاطعانه با افرادي که احساسات قومي را تحريک مي کنند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2018 09:19:09 ضرورت برخود با افرادی که احساسات قومی را تحریک را تهدید می کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار آذربایجان غربی خواستار شد/ ضرورت برخود با افرادی که احساسات قومی را تحریک را تهدید می کنند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Feb 2018 11:37:00 باید با تخلفات بخش اقتصادی به صورت هوشمندانه برخورد کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/باید-با-تخلفات-بخش-اقتصادی-به-صورت-هوشمندانه-برخورد-کرد/ باید با تخلفات بخش اقتصادی به صورت هوشمندانه برخورد کرد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Feb 2018 11:29:35 انقلابيون‌ دلشان خون مي‌شود که مشکلات را در نظام اسلامي مي‌بينند‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/سيدعلي خميني/ انقلابيون‌ دلشان خون مي‌شود که مشکلات را در نظام اسلامي مي‌بينند‌ http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2018 14:03:12 دولت‌مردان از برجام نتیجه خوبی کسب نکردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولت‌مردان از برجام نتیجه خوبی کسب نکردند / دولت‌مردان از برجام نتیجه خوبی کسب نکردند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2018 15:55:44 دی ماه پایان انتظار 15 ساله برای افتتاح قطار ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دی ماه پایان انتظار 15 ساله برای افتتاح قطار ارومیه/ دی ماه پایان انتظار 15 ساله برای افتتاح قطار ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jan 2018 14:36:05 حساب مطالبات مردمی از اغتشاشگران جدا شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی/ حساب مطالبات مردمی از اغتشاشگران جدا شود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jan 2018 14:31:54 موج‌سواری «اغتشاش‌گران» بر مطالبات ‌بحق مردم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/موج‌سواری «اغتشاش‌گران» بر مطالبات ‌بحق مردم / موج‌سواری «اغتشاش‌گران» بر مطالبات ‌بحق مردم http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2018 18:44:00 غبار فراموشی، حماسه 9 دی را در برنمی‌گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری/ غبار فراموشی، حماسه 9 دی را در برنمی‌گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Dec 2017 11:27:43 روحاني و ارايه بودجه‌اي واقعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/روحاني و ارايه بودجه‌اي واقعي / روحاني و ارايه بودجه‌اي واقعي http://amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2017 12:41:31 تروريست‌هاي چالدران به سزاي عملشان خواهند رسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرمانده مرزباني کشور در مراسم تشييع شهدا مرزبان/ تروريست‌هاي چالدران به سزاي عملشان خواهند رسيد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2017 12:57:02 استاندار جديد از نيروهاي بومي استفاده کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار-جديد-از-نيروهاي-بومي-استفاده-کند/ استاندار جديد از نيروهاي بومي استفاده کند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2017 12:44:31 دولت دوازدهم نواقص استانهای کمتر توسعه یافته را رفع می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وزیر کشوردر ارومیه/ دولت دوازدهم نواقص استانهای کمتر توسعه یافته را رفع می کند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2017 20:04:38 بزودی بستر های سرمایه گذاری خارجی در آذربایجان غربی فراهم می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار جدید آذربایجان غربی/ بزودی بستر های سرمایه گذاری خارجی در آذربایجان غربی فراهم می شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2017 20:01:56 نخستين سالگرد پيروزي بزرگ دمکراسي ترکيه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نخستين سالگرد پيروزي بزرگ دمکراسي ترکيه/ نخستين سالگرد پيروزي بزرگ دمکراسي ترکيه http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2017 12:37:36 بهبود وضعيت اقتصادي مهمترين خواسته مردم از رئيس جمهور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/بهبود وضعيت اقتصادي مهمترين خواسته مردم از رئيس جمهور/ بهبود وضعيت اقتصادي مهمترين خواسته مردم از رئيس جمهور http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2017 14:53:35 نه خيلي دور، نه خيلي نزديک http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نه خيلي دور، نه خيلي نزديک/ نه خيلي دور، نه خيلي نزديک http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2017 17:23:48 قوميت گرايي در آذربايجان غربي رو به افزايش است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم آذربايجان غربي در مجلس خبرگان رهبري/ قوميت گرايي در آذربايجان غربي رو به افزايش است http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2017 09:25:29 دولت حتي نخبگان سياسي و کارشناسان را در جريان مسائل قرار نمي دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس شوراي جبهه پايداري استان/ دولت حتي نخبگان سياسي و کارشناسان را در جريان مسائل قرار نمي دهد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2016 12:11:18 عده اي به دنبال تخريب دولت هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس سازمان امور اداري و استخدام کشوردر اروميه/ عده اي به دنبال تخريب دولت هستند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Sep 2016 11:55:19 حساسيت مناطق مرزي و امنيت ملي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/حساسيت مناطق مرزي و امنيت ملي/ حساسيت مناطق مرزي و امنيت ملي http://amanatazarbaijan.com/ 15 Aug 2016 12:47:54 فتح قله‌هاي امنيت در شمال‌غرب با نابودي سراب مديا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ فتح قله‌هاي امنيت در شمال‌غرب با نابودي سراب مديا/ فتح قله‌هاي امنيت در شمال‌غرب با نابودي سراب مديا http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jul 2016 12:28:54 خميني‌ها بعد از امام خميني چه مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/خميني‌ها بعد از امام خميني چه مي‌کنند/ خميني‌ها بعد از امام خميني چه مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2016 13:14:58 آذربايجان غربي واميد به تدبيري که به ثمر بنشيند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آذربايجان غربي واميد به تدبيري که به ثمر بنشيند/ آذربايجان غربي واميد به تدبيري که به ثمر بنشيند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2016 13:13:15 سالِ 94 سال پرهياهوي مجلس http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/سالِ 94 سال پرهياهوي مجلس/ سالِ 94 سال پرهياهوي مجلس http://amanatazarbaijan.com/ 10 Apr 2016 23:45:43 مشارکت 65.5درصد مردم استان در انتخابات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس ستاد انتخابات آذربايجان غربي خبر داد/ مشارکت 65.5درصد مردم استان در انتخابات http://amanatazarbaijan.com/ 29 Feb 2016 12:48:29 کانديداها مباحث قوميتي را برجسته نکنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرماندار اروميه/ کانديداها مباحث قوميتي را برجسته نکنند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2016 13:17:24 جامعه را به سمت مشارکت حداکثري در انتخابات سوق دهيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار آذربايجان غربي/ جامعه را به سمت مشارکت حداکثري در انتخابات سوق دهيم http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2016 23:19:50 صلاحيت 156 داوطلب نمايندگي مجلس در آذربايجان¬غربي تاييد شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسئول هيات نظارت بر انتخابات استان/ صلاحيت 156 داوطلب نمايندگي مجلس در آذربايجان¬غربي تاييد شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2016 23:11:19 مراقب ويروس تخريب در فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي اروميه باشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مراقب ويروس تخريب در فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي اروميه باشيم/ مراقب ويروس تخريب در فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي اروميه باشيم http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2016 23:16:51 9 دی شکوه میثاق مردم با ولایت و تجدید پیوند امت با ارزشهای والای اسلامی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/درمصاحبه با رضا منصرف مدیر مسوول آوای ماکو و مدرس دانشگاه شد/ 9 دی شکوه میثاق مردم با ولایت و تجدید پیوند امت با ارزشهای والای اسلامی http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2015 19:53:43 اسامي ثبت نام كنندگان درانتخابات مجلس از تمامي شهرهاي استان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اسامي ثبت نام كنندگان درانتخابات مجلس از تمامي شهرهاي استان/ اسامي ثبت نام كنندگان درانتخابات مجلس از تمامي شهرهاي استان http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2015 13:21:42 انتخابات بدون تنش ماموريت مهم مسئولان استان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس ستاد انتخابات آذربايجان غربي تاکيد کرد/ انتخابات بدون تنش ماموريت مهم مسئولان استان http://amanatazarbaijan.com/ 21 Dec 2015 11:40:05 دانشجويان به نگراني رهبري درباره نفوذ توجه کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/امام جمعه اروميه/ دانشجويان به نگراني رهبري درباره نفوذ توجه کنند http://amanatazarbaijan.com/ 07 Dec 2015 10:42:11 فرمانداري هاي آذربايجان غربي آماده آغاز فرآيند انتخابات مجلس و خبرگان رهبري هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استاندار/ فرمانداري هاي آذربايجان غربي آماده آغاز فرآيند انتخابات مجلس و خبرگان رهبري هستند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Nov 2015 13:20:16 اجازه نمي‌دهيم کودتاي 28 مرداد تکرار شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم مياندوآب، تکاب و شاهين‌دژ در مجلس/ اجازه نمي‌دهيم کودتاي 28 مرداد تکرار شود http://amanatazarbaijan.com/ 31 Aug 2015 11:25:48 مرز سرو بدليل حملات پ ک ک بسته شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرماندار اروميه / مرز سرو بدليل حملات پ ک ک بسته شد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Aug 2015 10:12:31 اصلاح طلبان و تکنوکرات ها معامله امنيت ملي با توسعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اصلاح طلبان و تکنوکرات ها معامله امنيت ملي با توسعه/ اصلاح طلبان و تکنوکرات ها معامله امنيت ملي با توسعه http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jul 2015 13:48:23 رسانه‌ها از نگاه‌جناحي افراط و تفريط نسبت به دولتها پرهيز کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي آذربايجان غربي/ رسانه‌ها از نگاه‌جناحي افراط و تفريط نسبت به دولتها پرهيز کنند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2015 11:32:13 با مذاکرات هسته‌اي چه بلايي بر سر روان جامعه آورديم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/از بهشت‌نمايي پس از مذاکرات تا اينکه هيچ اتفاق خاصي قرار نيست بيافتد/ با مذاکرات هسته‌اي چه بلايي بر سر روان جامعه آورديم http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2015 11:31:31 روز قدس چرا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/روز قدس چرا/ روز قدس چرا http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jul 2015 09:43:00 واکاوي واقع بينانه بازرسي هاي هسته اي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/واکاوي واقع بينانه بازرسي هاي هسته اي/ واکاوي واقع بينانه بازرسي هاي هسته اي http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2015 11:49:34 آيا دانشجويان غير سياسي شده اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ دانشجويان و استادان دانشگاه پاسخ مي دهند/ آيا دانشجويان غير سياسي شده اند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2015 11:48:18 مسئوليت سنگين تمام تحريم‌هاي‌ استکبار برعهده «سران فتنه» است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده ولي‌فقيه در آذربايجان‌غربي/ مسئوليت سنگين تمام تحريم‌هاي‌ استکبار برعهده «سران فتنه» است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Dec 2014 12:09:38 فتنه 88 در آذربايجان غربي چگونه گذشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فتنه 88 در آذربايجان غربي چگونه گذشت/ فتنه 88 در آذربايجان غربي چگونه گذشت http://amanatazarbaijan.com/ 29 Dec 2014 12:05:14