دین و اندیشه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ دین و اندیشه http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2014 12:28:22 دشمن تحلیل غلطی روی جوانان دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دشمن تحلیل غلطی روی جوانان دارد/ دشمن تحلیل غلطی روی جوانان دارد http://amanatazarbaijan.com/ 29 Sep 2023 11:44:24 فرآيند جامعه پذيري در امر پوشش http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فرآيند جامعه پذيري در امر پوشش/ فرآيند جامعه پذيري در امر پوشش http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2023 19:04:56 12 شاخصه حکومت حضرت مهدي(عج) http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/شاخصه حکومت حضرت مهدي عج / 12 شاخصه حکومت حضرت مهدي(عج) http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2023 19:02:38 هدايت و نجات انسان در سايه پيروي از قرآن و امام http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/هدايت و نجات انسان در سايه پيروي از قرآن و امام/ هدايت و نجات انسان در سايه پيروي از قرآن و امام http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2023 12:52:16 اروميه با بوي شهدا عطر آگين شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اروميه با بوي شهدا عطر آگين شد/ اروميه با بوي شهدا عطر آگين شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2023 12:51:36 چگونگي حفظ آثار اربعين و محرم در طول سال http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چگونگي حفظ آثار اربعين و محرم در طول سال/ چگونگي حفظ آثار اربعين و محرم در طول سال http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2023 19:51:38 زبان پوشش و معاني آن در تعامل اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/زبان پوشش و معاني آن در تعامل اجتماعي/ زبان پوشش و معاني آن در تعامل اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2023 19:50:52 انشقاق مذهبی و قومیتی جزو اصلی‌ترین ترفندهای دشمن علیه نظام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/انشقاق مذهبی و قومیتی جزو اصلی‌ترین ترفندهای دشمن علیه نظام است/ انشقاق مذهبی و قومیتی جزو اصلی‌ترین ترفندهای دشمن علیه نظام است http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2023 14:47:15 زن مسلمان ايراني و پرچم استقلال هويتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/زن مسلمان ايراني و پرچم استقلال هويتي / زن مسلمان ايراني و پرچم استقلال هويتي http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2023 14:41:12 اتحاد به معناي نفي آزادي انديشه و عدالت‌خواهي نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اتحاد به معناي نفي آزادي انديشه و عدالت‌خواهي نيست/ اتحاد به معناي نفي آزادي انديشه و عدالت‌خواهي نيست http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2023 14:39:26 تفاوت‌هاي تبرج و حجاب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تفاوت‌هاي تبرج و حجاب/ تفاوت‌هاي تبرج و حجاب http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2023 15:11:34 نهضت حسيني جلوه‌گاه تدبير و مديريت در شرايط بحراني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نهضت حسيني جلوه‌گاه تدبير و مديريت در شرايط بحراني/ نهضت حسيني جلوه‌گاه تدبير و مديريت در شرايط بحراني http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2023 15:10:56 انگيزه متفاوت طلاب گذشته و امروز از تحصيل در سطوح حوزه علميه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/انگيزه متفاوت طلاب گذشته و امروز از تحصيل در سطوح حوزه علميه / انگيزه متفاوت طلاب گذشته و امروز از تحصيل در سطوح حوزه علميه http://amanatazarbaijan.com/ 21 Aug 2023 14:18:11 دين يکي از محورهاي وفاق و اتحاد آحاد مردم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دين يکي از محورهاي وفاق و اتحاد آحاد مردم/ دين يکي از محورهاي وفاق و اتحاد آحاد مردم http://amanatazarbaijan.com/ 21 Aug 2023 14:17:37 صدور مجوز فعالیت ۷۴ موکب آذربایجان غربی در اربعین http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/صدور مجوز فعالیت ۷۴ موکب آذربایجان غربی در اربعین/ صدور مجوز فعالیت ۷۴ موکب آذربایجان غربی در اربعین http://amanatazarbaijan.com/ 16 Aug 2023 13:10:23 ابعاد موضوع حجاب در لحظه کنوني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ابعاد موضوع حجاب در لحظه کنوني/ ابعاد موضوع حجاب در لحظه کنوني http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2023 14:12:25 تقويت بعد رسانه‌اي عاشورا با حضور خانواده امام حسين (ع) در کربلا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تقويت بعد رسانه‌اي عاشورا با حضور خانواده امام حسين ع در کربلا/ تقويت بعد رسانه‌اي عاشورا با حضور خانواده امام حسين (ع) در کربلا http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2023 14:06:48 نیازمند فقهی جدید مبتنی بر مشترکات و مسایل روز جهان اسلام هستیم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نیازمند فقهی جدید مبتنی بر مشترکات و مسایل روز جهان اسلام هستیم/ نیازمند فقهی جدید مبتنی بر مشترکات و مسایل روز جهان اسلام هستیم http://amanatazarbaijan.com/ 09 Aug 2023 14:26:21 برکت نماز نه تنها معيشت را دربر مي‌گيرد بلکه بر اخلاق هم موثر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/برکت نماز نه تنها معيشت را دربر مي‌گيرد بلکه بر اخلاق هم موثر است/ برکت نماز نه تنها معيشت را دربر مي‌گيرد بلکه بر اخلاق هم موثر است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2023 14:25:36 جلسات ديني زنانه از اوج معنويت تا رواج عرفان‌هاي انحرافي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جلسات ديني زنانه از اوج معنويت تا رواج عرفان‌هاي انحرافي/ جلسات ديني زنانه از اوج معنويت تا رواج عرفان‌هاي انحرافي http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2023 14:24:52 آثار مهم حضور زنان و کودکان در سپاه امام حسين (ع) http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آثار مهم حضور زنان و کودکان در سپاه امام حسين ع/ آثار مهم حضور زنان و کودکان در سپاه امام حسين (ع) http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2023 13:47:25 نباید سخنرانی‌ از برنامه سوگواری ایام محرم حذف شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ نباید سخنرانی‌ از برنامه سوگواری ایام محرم حذف شود/ نباید سخنرانی‌ از برنامه سوگواری ایام محرم حذف شود http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jul 2023 18:47:33 نقش مباهله در تثبيت حقيقت چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نقش مباهله در تثبيت حقيقت چيست/ نقش مباهله در تثبيت حقيقت چيست http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2023 12:59:28 بسترهای لازم برای حضور مردم در آیین اربعین فراهم شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بسترهای لازم برای حضور مردم در آیین اربعین فراهم شود/ بسترهای لازم برای حضور مردم در آیین اربعین فراهم شود http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2023 21:48:14 طينت چه نقشي در افعال، سرنوشت و سعادت انسان دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/طينت چه نقشي در افعال، سرنوشت و سعادت انسان دارد/ طينت چه نقشي در افعال، سرنوشت و سعادت انسان دارد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jul 2023 13:34:13 طينت چه نقشي در افعال، سرنوشت و سعادت انسان دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/طينت چه نقشي در افعال، سرنوشت و سعادت انسان دارد/ طينت چه نقشي در افعال، سرنوشت و سعادت انسان دارد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2023 20:13:23 پيروزي انقلاب اسلامي مرهون مساجد و هيات‌هاي مذهبي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/پيروزي انقلاب اسلامي مرهون مساجد و هيات‌هاي مذهبي است/ پيروزي انقلاب اسلامي مرهون مساجد و هيات‌هاي مذهبي است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2023 13:52:45 رعايت حجاب قانون است يا امر الهي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رعايت حجاب قانون است يا امر الهي است/ رعايت حجاب قانون است يا امر الهي است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2023 13:52:09 آيا لازمه ظهور، شيوع يأس و نااميدي در جامعه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا لازمه ظهور، شيوع يأس و نااميدي در جامعه است/ آيا لازمه ظهور، شيوع يأس و نااميدي در جامعه است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2023 13:51:37 خداوند حج را مقرر فرمود تا مردم در برابر عظمت او فروتني نشان دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/خداوند حج را مقرر فرمود تا مردم در برابر عظمت او فروتني نشان دهند/ خداوند حج را مقرر فرمود تا مردم در برابر عظمت او فروتني نشان دهند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jun 2023 14:34:12 آذربایجان غربی برای تردد زائران اربعین ظرفیت مناسبی دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آذربایجان غربی برای تردد زائران اربعین ظرفیت مناسبی دارد/ آذربایجان غربی برای تردد زائران اربعین ظرفیت مناسبی دارد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2023 21:25:46 چه کساني در طول تاريخ کعبه را ساخته و تجديد بنا کردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چه کساني در طول تاريخ کعبه را ساخته و تجديد بنا کردند/ چه کساني در طول تاريخ کعبه را ساخته و تجديد بنا کردند http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2023 21:32:56 چرا اميرالمومنين(ع) برخي منکرات جامعه را ناديده مي‌گرفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا اميرالمومنين برخي منکرات جامعه را ناديده مي‌گرفت/ چرا اميرالمومنين(ع) برخي منکرات جامعه را ناديده مي‌گرفت http://amanatazarbaijan.com/ 29 May 2023 14:42:40 مدارس معارف در آذربايجان غربي راه اندازي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مدارس معارف در آذربايجان غربي راه اندازي شود/ مدارس معارف در آذربايجان غربي راه اندازي شود http://amanatazarbaijan.com/ 29 May 2023 14:42:00 فلسفه ابزار بهينه کردن ادراک و مجراي تحقق آن است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فلسفه ابزار بهينه کردن ادراک و مجراي تحقق آن است/ فلسفه ابزار بهينه کردن ادراک و مجراي تحقق آن است http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2023 16:43:43 نياز به دعا در عصر کنوني بيشتر از گذشته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نياز به دعا در عصر کنوني بيشتر از گذشته است/ نياز به دعا در عصر کنوني بيشتر از گذشته است http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2023 16:43:10 مخاطبان راهيان نور، نه تکراري هستند؛ نه از قشري خاص http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مخاطبان راهيان نور، نه تکراري هستند؛ نه از قشري خاص/ مخاطبان راهيان نور، نه تکراري هستند؛ نه از قشري خاص http://amanatazarbaijan.com/ 08 May 2023 16:20:47 حجاب؛ از واقعيت تا روايت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حجاب؛ از واقعيت تا روايت / حجاب؛ از واقعيت تا روايت http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2023 14:23:59 اسم اعظم الهي چيست و چگونه مي‌توان به آن دسترسي پيدا کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اسم اعظم الهي چيست و چگونه مي‌توان به آن دسترسي پيدا کرد/ اسم اعظم الهي چيست و چگونه مي‌توان به آن دسترسي پيدا کرد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2023 16:37:16 دليل تفاوت رزق و روزي انسان‌ها چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دليل تفاوت رزق و روزي انسان‌ها چيست / دليل تفاوت رزق و روزي انسان‌ها چيست http://amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2023 16:35:02 مراسم افطاری ساده در ۱۰۰ مسجد ارومیه برگزار شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مراسم افطاری ساده در ۱۰۰ مسجد ارومیه برگزار شد/ مراسم افطاری ساده در ۱۰۰ مسجد ارومیه برگزار شد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Apr 2023 16:17:43 شهادت به ولايت اميرمومنان (ع) از چه زماني وارد اذان شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/شهادت به ولايت اميرمومنان از چه زماني وارد اذان شد/ شهادت به ولايت اميرمومنان (ع) از چه زماني وارد اذان شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2023 13:56:08 حجاب؛ موضوعي اجتماعي يا امري فردي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حجاب؛ موضوعي اجتماعي يا امري فردي / حجاب؛ موضوعي اجتماعي يا امري فردي http://amanatazarbaijan.com/ 10 Apr 2023 16:29:10 واکاوي ابعاد معنوي و اجتماعي ماه رمضان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/واکاوي ابعاد معنوي و اجتماعي ماه رمضان/ واکاوي ابعاد معنوي و اجتماعي ماه رمضان http://amanatazarbaijan.com/ 10 Apr 2023 16:28:33 گفت‌وگو و حفظ آرامش جامعه؛ ويژگي بارز سيره امام حسين(ع) http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/گفت‌وگو و حفظ آرامش جامعه؛ ويژگي بارز سيره امام حسين/ گفت‌وگو و حفظ آرامش جامعه؛ ويژگي بارز سيره امام حسين(ع) http://amanatazarbaijan.com/ 27 Feb 2023 14:37:32 چه کار کنيم که خدا عاشقمان شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چه کار کنيم که خدا عاشقمان شود/ چه کار کنيم که خدا عاشقمان شود http://amanatazarbaijan.com/ 27 Feb 2023 14:35:09 سبک زندگي ايراني و اسلامي بايد فرهنگ سازي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سبک زندگي ايراني و اسلامي بايد فرهنگ سازي شود/ سبک زندگي ايراني و اسلامي بايد فرهنگ سازي شود http://amanatazarbaijan.com/ 27 Feb 2023 14:34:09 چه کار کنيم که خدا عاشقمان شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چه کار کنيم که خدا عاشقمان شود/ چه کار کنيم که خدا عاشقمان شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Feb 2023 12:22:16 عدالت بايد به گفتمان نخبگاني تبديل شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/عدالت بايد به گفتمان نخبگاني تبديل شود/ عدالت بايد به گفتمان نخبگاني تبديل شود http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2023 11:12:13 انقلاب اسلامي به انحطاط ايران پايان داد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/انقلاب اسلامي به انحطاط ايران پايان داد/ انقلاب اسلامي به انحطاط ايران پايان داد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Feb 2023 12:41:26 برخي تريبون داران مطالبي مي‌گويند که ضربه به دين مي زنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/برخي تريبون داران مطالبي مي‌گويند که ضربه به دين مي زنند/ برخي تريبون داران مطالبي مي‌گويند که ضربه به دين مي زنند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Feb 2023 12:39:54 خلا ايده پردازي توليد علم در جامعه بيش از گذشته وجود دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/خلا ايده پردازي توليد علم در جامعه بيش از گذشته وجود دارد/ خلا ايده پردازي توليد علم در جامعه بيش از گذشته وجود دارد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2023 11:06:14 وضعيت دينداري در جامعه چگونه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وضعيت دينداري در جامعه چگونه است/ وضعيت دينداري در جامعه چگونه است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2023 11:04:29 چرا نيازمند فلسفه دين تطبيقي هستيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا نيازمند فلسفه دين تطبيقي هستيم / چرا نيازمند فلسفه دين تطبيقي هستيم http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jan 2023 12:18:02 انقلاب ايران چگونه استقلال مبنايي خود را برابر سيطره غرب حفظ کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/انقلاب ايران چگونه استقلال مبنايي خود را برابر سيطره غرب حفظ کرد/ انقلاب ايران چگونه استقلال مبنايي خود را برابر سيطره غرب حفظ کرد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jan 2023 12:16:41 جلوگيري از گسترش خشونت وظيفه اصلي تمام اديان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جلوگيري از گسترش خشونت وظيفه اصلي تمام اديان است/ جلوگيري از گسترش خشونت وظيفه اصلي تمام اديان است http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jan 2023 15:25:49 حجاب واجب شرعي است ولي مسئله اصلي جامعه نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حجاب واجب شرعي است ولي مسئله اصلي جامعه نيست/ حجاب واجب شرعي است ولي مسئله اصلي جامعه نيست http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jan 2023 15:25:03 ملت ايران، مردمي دشمن شناس و با بصيرتي هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ملت ايران، مردمي دشمن شناس و با بصيرتي هستند/ ملت ايران، مردمي دشمن شناس و با بصيرتي هستند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2023 21:53:17 تقليد متعصبانه عامل فرقه‌گرايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تقليد متعصبانه عامل فرقه‌گرايي/ تقليد متعصبانه عامل فرقه‌گرايي http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2023 21:52:32 ظلم‌هايي که شيعيان مدعي آن هستند در کدام کتاب تاريخي آمده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ظلم‌هايي که شيعيان مدعي آن هستند در کدام کتاب تاريخي آمده است/ ظلم‌هايي که شيعيان مدعي آن هستند در کدام کتاب تاريخي آمده است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Dec 2022 16:06:10 چرا قرآن قسم مي‌خورد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا قرآن قسم مي‌خورد/ چرا قرآن قسم مي‌خورد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Dec 2022 16:05:01 وحدت در ايران اسلامي بايد دشمن شکن باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وحدت در ايران اسلامي بايد دشمن شکن باشد/ وحدت در ايران اسلامي بايد دشمن شکن باشد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Dec 2022 16:04:40 نقش تقواي سياسي در گفتمان انقلاب اسلامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نقش تقواي سياسي در گفتمان انقلاب اسلامي/ نقش تقواي سياسي در گفتمان انقلاب اسلامي http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2022 01:21:39 چرا نسل جديد از روشنفکران ديني حرف شنوي ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا نسل جديد از روشنفکران ديني حرف شنوي ندارد/ چرا نسل جديد از روشنفکران ديني حرف شنوي ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2022 17:03:59 سيره حضرت زهرا(س) در قبال امام زمان خود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سيره حضرت زهرا در قبال امام زمان خود/ سيره حضرت زهرا(س) در قبال امام زمان خود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2022 17:03:21 رسانه‌ها در ميدان تبيين به صورت جهادي وارد شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رسانه‌ها در ميدان تبيين به صورت جهادي وارد شوند/ رسانه‌ها در ميدان تبيين به صورت جهادي وارد شوند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Dec 2022 15:08:25 واقعا خداوند علت آفرينش است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/واقعا خداوند علت آفرينش است/ واقعا خداوند علت آفرينش است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Dec 2022 15:08:03 آيا آزادي در برابر عدالت است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا آزادي در برابر عدالت است/ آيا آزادي در برابر عدالت است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Nov 2022 14:31:36 برگ برنده متدينين در برابر سکولارها چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/برگ برنده متدينين در برابر سکولارها چيست/ برگ برنده متدينين در برابر سکولارها چيست http://amanatazarbaijan.com/ 21 Nov 2022 13:41:24 تفاوت عدالت در گفتمان انقلاب با عدالت در انديشه غرب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تفاوت عدالت در گفتمان انقلاب با عدالت در انديشه غرب/ تفاوت عدالت در گفتمان انقلاب با عدالت در انديشه غرب http://amanatazarbaijan.com/ 21 Nov 2022 13:40:47 قشري‌گرايي در گفتمان ديني حاکم شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/قشري‌گرايي در گفتمان ديني حاکم شده است / قشري‌گرايي در گفتمان ديني حاکم شده است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Nov 2022 14:05:27 از نظر اسلام، اخلاق با سياست چه نسبتي دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/از نظر اسلام، اخلاق با سياست چه نسبتي دارد / از نظر اسلام، اخلاق با سياست چه نسبتي دارد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Nov 2022 15:41:14 مشارکت سياسي در نظام اسلامي چگونه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مشارکت سياسي در نظام اسلامي چگونه است/ مشارکت سياسي در نظام اسلامي چگونه است http://amanatazarbaijan.com/ 31 Oct 2022 13:41:56 مهدويت با همه ابعاد اعتقادي و ديني ما گره خورده و ارتباط دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مهدويت با همه ابعاد اعتقادي و ديني ما گره خورده و ارتباط دارد/ مهدويت با همه ابعاد اعتقادي و ديني ما گره خورده و ارتباط دارد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Oct 2022 13:41:17 قانون حجاب؛ از فريضه تا حکم قانوني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/قانون حجاب؛ از فريضه تا حکم قانوني/ قانون حجاب؛ از فريضه تا حکم قانوني http://amanatazarbaijan.com/ 24 Oct 2022 13:36:36 لزوم ترويج فرهنگ ايثار و شهادت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/لزوم ترويج فرهنگ ايثار و شهادت/ لزوم ترويج فرهنگ ايثار و شهادت http://amanatazarbaijan.com/ 24 Oct 2022 13:35:56 هدف انبيا اين بود که زمينه انتخاب و آزمايش انسان را فراهم کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/هدف انبيا اين بود که زمينه انتخاب و آزمايش انسان را فراهم کنند/ هدف انبيا اين بود که زمينه انتخاب و آزمايش انسان را فراهم کنند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Oct 2022 13:56:39 اهمیت وحدت در جوامع اسلامی به نسل جوان به درستی تبیین شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اهمیت وحدت در جوامع اسلامی به نسل جوان به درستی تبیین شود/ اهمیت وحدت در جوامع اسلامی به نسل جوان به درستی تبیین شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Oct 2022 13:16:54 آيا در بين ائمه (ع) فقط امام حسن(ع) بخشنده و کريم بوده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ بخشنده و کريم بوده است / آيا در بين ائمه (ع) فقط امام حسن(ع) بخشنده و کريم بوده است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2022 12:35:38 وقف جمعي؛ نياز جامعه براي کاهش مشکلات اقتصادي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وقف جمعي؛ نياز جامعه براي کاهش مشکلات اقتصادي/ وقف جمعي؛ نياز جامعه براي کاهش مشکلات اقتصادي http://amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2022 12:34:37 با قانون حجاب در ايران چه بايد کرد؟ سه راه پيش روست... http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/با قانون حجاب در ايران چه بايد کرد؟ سه راه پيش روست/ با قانون حجاب در ايران چه بايد کرد؟ سه راه پيش روست... http://amanatazarbaijan.com/ 26 Sep 2022 01:22:51 با قانون حجاب در ايران چه بايد کرد؟ سه راه پيش روست... http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/با قانون حجاب در ايران چه بايد کرد سه راه پيش روست/ با قانون حجاب در ايران چه بايد کرد؟ سه راه پيش روست... http://amanatazarbaijan.com/ 26 Sep 2022 01:16:31 صراط مستقيم چگونه نصيب ما مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/صراط مستقيم چگونه نصيب ما مي‌شود/ صراط مستقيم چگونه نصيب ما مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 19 Sep 2022 13:41:39 تثبيت امنيت مرزي مهمترين مقدمه تردد زائران حسيني از مرز تمرچين است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تثبيت امنيت مرزي مهمترين مقدمه تردد زائران حسيني از مرز تمرچين است/ تثبيت امنيت مرزي مهمترين مقدمه تردد زائران حسيني از مرز تمرچين است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Sep 2022 13:47:37 مديران به موضوع راهيان نور توجه ويژه داشته باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مديران به موضوع راهيان نور توجه ويژه داشته باشند/ مديران به موضوع راهيان نور توجه ويژه داشته باشند http://amanatazarbaijan.com/ 12 Sep 2022 13:46:53 انقلاب را بايد از روي خواص آن شناخت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/انقلاب را بايد از روي خواص آن شناخت/ انقلاب را بايد از روي خواص آن شناخت http://amanatazarbaijan.com/ 12 Sep 2022 13:46:15 اصل کار مساجد تربيت نيروي انقلابي و اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اصل کار مساجد تربيت نيروي انقلابي و اسلامي است/ اصل کار مساجد تربيت نيروي انقلابي و اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/ 06 Sep 2022 08:26:42 مرز هدايت و گمراهي در کربلا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مرز هدايت و گمراهي در کربلا/ مرز هدايت و گمراهي در کربلا http://amanatazarbaijan.com/ 06 Sep 2022 08:26:16 چرا همه مردم با شنيدن آيات قرآن هدايت نمي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا همه مردم با شنيدن آيات قرآن هدايت نمي‌شوند / چرا همه مردم با شنيدن آيات قرآن هدايت نمي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 29 Aug 2022 12:09:54 بسيج،مساجد و کارکردهاي متقابل http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بسيج،مساجد و کارکردهاي متقابل / بسيج،مساجد و کارکردهاي متقابل http://amanatazarbaijan.com/ 29 Aug 2022 12:09:04 ۲۴۵ میلیارد تومان اعتبار به ۸ شهرستان در آذربایجان غربی پرداخت شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/۲۴۵ میلیارد تومان اعتبار به ۸ شهرستان در آذربایجان غربی پرداخت شد/ ۲۴۵ میلیارد تومان اعتبار به ۸ شهرستان در آذربایجان غربی پرداخت شد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Aug 2022 12:19:44 قيام امام حسين (ع)؛ قاعده يا استثنا يا قاعده استثنايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/قيام امام حسين عليه السلام قاعده يا استثنا يا قاعده استثنايي/ قيام امام حسين (ع)؛ قاعده يا استثنا يا قاعده استثنايي http://amanatazarbaijan.com/ 22 Aug 2022 12:14:12 انقلاب اسلامي مروج سبک زندگي عاشورايي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/انقلاب اسلامي مروج سبک زندگي عاشورايي است/ انقلاب اسلامي مروج سبک زندگي عاشورايي است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Aug 2022 20:28:00 امام حسين (ع) چگونه از تمدن پاياني خبر دادند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امام حسين چگونه از تمدن پاياني خبر دادند / امام حسين (ع) چگونه از تمدن پاياني خبر دادند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Aug 2022 13:00:44 25 موکب آذربايجان‌ غربي براي اربعين حسيني مجوز فعاليت گرفتند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ اربعين حسيني مجوز فعاليت گرفتند/ 25 موکب آذربايجان‌ غربي براي اربعين حسيني مجوز فعاليت گرفتند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Aug 2022 13:00:13 مبـاهـلـه ، يک يادگـار يک افتخـار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مبـاهـلـه ، يک يادگـار يک افتخـار/ مبـاهـلـه ، يک يادگـار يک افتخـار http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jul 2022 20:31:55 مواجهه با بدحجابي، چگونه؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مواجهه با بدحجابي، چگونه؟/ مواجهه با بدحجابي، چگونه؟ http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jul 2022 20:31:18 طرح ملی تلاوت قرآن کریم شباب الرضا(ع) اجرا می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/برای نخستین بار در آذربایجان غربی؛/ طرح ملی تلاوت قرآن کریم شباب الرضا(ع) اجرا می شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2022 10:10:01 تهديد متاورس براي دينداري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تهديد متاورس براي دينداري/ تهديد متاورس براي دينداري http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jul 2022 14:41:13 آيين نماز جمعه ظرفيتي مغتنم براي بيان مطالبات مردمي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيين نماز جمعه ظرفيتي مغتنم براي بيان مطالبات مردمي است/ آيين نماز جمعه ظرفيتي مغتنم براي بيان مطالبات مردمي است http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jul 2022 14:29:26 دو نعمتي که شکر بر آنها ما را به مقام قرب مي‌رساند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دو نعمتي که شکر بر آنها ما را به مقام قرب مي‌رساند / دو نعمتي که شکر بر آنها ما را به مقام قرب مي‌رساند http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jul 2022 14:26:04 فناوری http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ فناوری http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2014 13:26:35 بايد و نبايد‌هاي يک سازمان پس از هک شدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بايد و نبايد‌هاي يک سازمان پس از هک شدن/ بايد و نبايد‌هاي يک سازمان پس از هک شدن http://amanatazarbaijan.com/ 02 Oct 2023 02:08:54 آيا روياي گوشي هوشمند ايراني به واقعيت تبديل مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا روياي گوشي هوشمند ايراني به واقعيت تبديل مي‌شود / آيا روياي گوشي هوشمند ايراني به واقعيت تبديل مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Oct 2023 02:06:30 با اين8 اشتباه طعمه هکرها مي‌شويد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/با اين8 اشتباه طعمه هکرها مي‌شويد/ با اين8 اشتباه طعمه هکرها مي‌شويد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2023 19:08:57 تراشه و دردسرهاي آن پايان مي‌يابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تراشه و دردسرهاي آن پايان مي‌يابد/ تراشه و دردسرهاي آن پايان مي‌يابد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2023 19:08:23 نقش سايبر بر امنيت ملي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نقش سايبر بر امنيت ملي/ نقش سايبر بر امنيت ملي http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2023 12:44:40 چرا واي فاي رايگان خطرناک است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا واي فاي رايگان خطرناک است/ چرا واي فاي رايگان خطرناک است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2023 12:43:44 همه چيز درباره خانه‌هاي هوشمند؛ مزيت‌ها و خطرها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/همه چيز درباره خانه‌هاي هوشمند؛ مزيت‌ها و خطرها/ همه چيز درباره خانه‌هاي هوشمند؛ مزيت‌ها و خطرها http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2023 19:58:04 چرا واي فاي رايگان خطرناک است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا واي فاي رايگان خطرناک است/ چرا واي فاي رايگان خطرناک است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2023 19:57:28 راهکارهاي امنيتي مقابله با تروجان‌ها چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/راهکارهاي امنيتي مقابله با تروجان‌ها چيست/ راهکارهاي امنيتي مقابله با تروجان‌ها چيست http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2023 14:45:08 آمار بالاي استفاده از فيلترشکن در بين کودکان ابتدايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ آمار بالاي استفاده از فيلترشکن در بين کودکان ابتدايي/ آمار بالاي استفاده از فيلترشکن در بين کودکان ابتدايي http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2023 14:43:51 از انقلاب صنعتي تا هوش مصنوعي کدام مشاغل جان سالم به در خواهند برد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/از انقلاب صنعتي تا هوش مصنوعي کدام مشاغل جان سالم به در خواهند برد/ از انقلاب صنعتي تا هوش مصنوعي کدام مشاغل جان سالم به در خواهند برد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2023 15:14:25 واتس‌اپ اسکرين‌شات‌ها را خبر مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/واتس‌اپ اسکرين‌شات‌ها را خبر مي‌دهد/ واتس‌اپ اسکرين‌شات‌ها را خبر مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Aug 2023 14:20:50 اينترنت اشيا جادو مي‌کند يا جاسوسي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت اشيا جادو مي‌کند يا جاسوسي/ اينترنت اشيا جادو مي‌کند يا جاسوسي http://amanatazarbaijan.com/ 21 Aug 2023 14:20:10 نکاتي که بايد درباره اينترنت 5G بدانيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نکاتي که بايد درباره اينترنت 5G بدانيد/ نکاتي که بايد درباره اينترنت 5G بدانيد http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2023 14:16:23 بدون لباس فضايي چقدر مي‌توان در فضا زنده ماند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بدون لباس فضايي چقدر مي‌توان در فضا زنده ماند/ بدون لباس فضايي چقدر مي‌توان در فضا زنده ماند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2023 14:15:49 از هوش‌مصنوعي بترسيد، اما نه آخرالزماني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/از هوش‌مصنوعي بترسيد، اما نه آخرالزماني/ از هوش‌مصنوعي بترسيد، اما نه آخرالزماني http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2023 14:15:10 اينترکانکشن فراتر از مرزها مي‌رود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترکانکشن فراتر از مرزها مي‌رود/ اينترکانکشن فراتر از مرزها مي‌رود http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2023 14:26:57 نکاتي که بهتر است قبل و بعد از خريد لپ‌تاپ‌ بدانيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نکاتي که بهتر است قبل و بعد از خريد لپ‌تاپ‌ بدانيد/ نکاتي که بهتر است قبل و بعد از خريد لپ‌تاپ‌ بدانيد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2023 14:26:21 آيا هوش مصنوعي جهان را به هم مي‌ريزد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا هوش مصنوعي جهان را به هم مي‌ريزد / آيا هوش مصنوعي جهان را به هم مي‌ريزد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2023 13:20:51 اينترنت با سرعت نور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت با سرعت نور/ اينترنت با سرعت نور http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2023 13:20:09 از هوش مصنوعي بايد ترسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/از هوش مصنوعي بايد ترسيد/ از هوش مصنوعي بايد ترسيد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2023 15:23:09 اما و اگر فعاليت اينترنت ماهواره‌اي در ايران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اما و اگر فعاليت اينترنت ماهواره‌اي در ايران/ اما و اگر فعاليت اينترنت ماهواره‌اي در ايران http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2023 15:22:36 آمار و ارقام عجيب درآمد فروشندگان فيلترشکن در ايران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آمار و ارقام عجيب درآمد فروشندگان فيلترشکن در ايران/ آمار و ارقام عجيب درآمد فروشندگان فيلترشکن در ايران http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2023 13:03:42 آخرالزمان اينترنتي در کار نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ آخرالزمان اينترنتي در کار نيست/ آخرالزمان اينترنتي در کار نيست http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2023 13:02:15 انتخابات؛ عرصه نوظهور نقش آفريني هوش مصنوعي مولد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/انتخابات؛ عرصه نوظهور نقش آفريني هوش مصنوعي مولد/ انتخابات؛ عرصه نوظهور نقش آفريني هوش مصنوعي مولد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jul 2023 13:42:03 بهتر است از 5G بگذريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بهتر است از 5G بگذريم/ بهتر است از 5G بگذريم http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jul 2023 13:41:17 آخرالزمان اينترنتي در راه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آخرالزمان اينترنتي در راه است/ آخرالزمان اينترنتي در راه است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2023 20:17:08 حريم خصوصي کاربران؛ بزرگترين دغدغه فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/حريم خصوصي کاربران؛ بزرگترين دغدغه فضاي مجازي/ حريم خصوصي کاربران؛ بزرگترين دغدغه فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2023 13:54:57 توليد جنين انسان در آزمايشگاه جنجال به پا کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/توليد جنين انسان در آزمايشگاه جنجال به پا کرد/ توليد جنين انسان در آزمايشگاه جنجال به پا کرد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2023 13:54:20 هوش‌مصنوعي حال ربات مي‌سازد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش‌مصنوعي حال ربات مي‌سازد/ هوش‌مصنوعي حال ربات مي‌سازد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2023 21:29:11 خوب و بد بازي‌هاي رايانه‌اي آنلاين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/خوب و بد بازي‌هاي رايانه‌اي آنلاين/ خوب و بد بازي‌هاي رايانه‌اي آنلاين http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2023 21:28:45 مدل اينترنت ايران،چيني مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مدل اينترنت ايران،چيني مي شود/ مدل اينترنت ايران،چيني مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2023 21:28:11 توجه به توسعه اقتصاد ديجيتال در لايحه برنامه هفتم توسعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/توجه به توسعه اقتصاد ديجيتال در لايحه برنامه هفتم توسعه/ توجه به توسعه اقتصاد ديجيتال در لايحه برنامه هفتم توسعه http://amanatazarbaijan.com/ 29 May 2023 14:28:53 با هوش مصنوعي نيازي به يادگيري اين مهارت‌ها نداريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/با هوش مصنوعي نيازي به يادگيري اين مهارت‌ها نداريد/ با هوش مصنوعي نيازي به يادگيري اين مهارت‌ها نداريد http://amanatazarbaijan.com/ 29 May 2023 14:27:52 چقدر از اينترنت کودکان استقبال شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چقدر از اينترنت کودکان استقبال شده است/ چقدر از اينترنت کودکان استقبال شده است http://amanatazarbaijan.com/ 29 May 2023 14:27:11 اختلالات اينترنت، نتيجه آزمون و خطا مسئولان براي ايجاد محدوديت‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اختلالات اينترنت، نتيجه آزمون و خطا مسئولان براي ايجاد محدوديت‌ / اختلالات اينترنت، نتيجه آزمون و خطا مسئولان براي ايجاد محدوديت‌ http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2023 16:46:10 هوش مصنوعي؛ بازي با آتش است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي؛ بازي با آتش است/ هوش مصنوعي؛ بازي با آتش است http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2023 16:45:42 مهم‌ترين چالش‌هاي اينترنت اشياء براي مردم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مهم‌ترين چالش‌هاي اينترنت اشياء براي مردم/ مهم‌ترين چالش‌هاي اينترنت اشياء براي مردم http://amanatazarbaijan.com/ 08 May 2023 16:23:29 فيلترشکن‌هاي جعلي تله‌اي براي دستگاه‌هاي الکترونيکي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فيلترشکن‌هاي جعلي تله‌اي براي دستگاه‌هاي الکترونيکي/ فيلترشکن‌هاي جعلي تله‌اي براي دستگاه‌هاي الکترونيکي http://amanatazarbaijan.com/ 08 May 2023 16:22:56 آيا اينترنت براي ما ارزان تمام مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا اينترنت براي ما ارزان تمام مي‌شود/ آيا اينترنت براي ما ارزان تمام مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2023 14:07:09 مهم‌ترين مزيت‌هاي اقتصاد ديجيتالي براي کشور و چند نکته مهم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مهم‌ترين مزيت‌هاي اقتصاد ديجيتالي براي کشور و چند نکته مهم/ مهم‌ترين مزيت‌هاي اقتصاد ديجيتالي براي کشور و چند نکته مهم http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2023 14:03:10 هوش مصنوعی؛ نابودگر مشاغل یا برابرسازنده‌ای عالی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعی؛ نابودگر مشاغل یا برابرسازنده‌ای عالی/ هوش مصنوعی؛ نابودگر مشاغل یا برابرسازنده‌ای عالی http://amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2023 16:39:44 هنگام استفاده از واي فاي رايگان به اين نکات توجه کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هنگام استفاده از واي فاي رايگان به اين نکات توجه کنيد/ هنگام استفاده از واي فاي رايگان به اين نکات توجه کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2023 13:57:49 چگونه مي‌توانم تصاويرجعلي هوش مصنوعي را تشخيص دهم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چگونه مي‌توانم تصاويرجعلي هوش مصنوعي را تشخيص دهم/ چگونه مي‌توانم تصاويرجعلي هوش مصنوعي را تشخيص دهم http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2023 13:57:06 چطور بفهميم چند سيم کارت به نام ماست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چطور بفهميم چند سيم کارت به نام ماست/ چطور بفهميم چند سيم کارت به نام ماست http://amanatazarbaijan.com/ 10 Apr 2023 16:32:23 نگاهي به وضعيت اينترنت در سالي که گذشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نگاهي به وضعيت اينترنت در سالي که گذشت/ نگاهي به وضعيت اينترنت در سالي که گذشت http://amanatazarbaijan.com/ 10 Apr 2023 16:31:41 اطلاعات پيام‌رسان‌ها سري است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اطلاعات پيام‌رسان‌ها سري است/ اطلاعات پيام‌رسان‌ها سري است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Feb 2023 14:40:16 اسرار ناگفته از هوش مصنوعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اسرار ناگفته از هوش مصنوعي/ اسرار ناگفته از هوش مصنوعي http://amanatazarbaijan.com/ 27 Feb 2023 14:38:49 تولد نوزاد انسان در کپسول هاي رحم مصنوعي دروغ يا واقعيت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تولد نوزاد انسان در کپسول هاي رحم مصنوعي دروغ يا واقعيت / تولد نوزاد انسان در کپسول هاي رحم مصنوعي دروغ يا واقعيت http://amanatazarbaijan.com/ 20 Feb 2023 12:25:29 چند راه‌حل کاربردي براي کم کردن مصرف اينترنت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چند راه‌حل کاربردي براي کم کردن مصرف اينترنت/ چند راه‌حل کاربردي براي کم کردن مصرف اينترنت http://amanatazarbaijan.com/ 20 Feb 2023 12:23:48 راز نهفته در نورهاي اسرارآميز پيش از وقوع زلزله http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/راز نهفته در نورهاي اسرارآميز پيش از وقوع زلزله/ راز نهفته در نورهاي اسرارآميز پيش از وقوع زلزله http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2023 11:14:55 سرنوشت آخرين جويشگر ايراني چه شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سرنوشت آخرين جويشگر ايراني چه شد / سرنوشت آخرين جويشگر ايراني چه شد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2023 11:14:14 چرا استارلينک در ايران فراگير نشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا استارلينک در ايران فراگير نشد/ چرا استارلينک در ايران فراگير نشد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Feb 2023 12:43:35 آيا مي‌توان اينستاگرام و واتساپ را بيشتر از اين محدود کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا مي‌توان اينستاگرام و واتساپ را بيشتر از اين محدود کرد/ آيا مي‌توان اينستاگرام و واتساپ را بيشتر از اين محدود کرد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Feb 2023 12:43:04 پاياني براي يک فريب سودآور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پاياني براي يک فريب سودآور/ پاياني براي يک فريب سودآور http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2023 11:13:03 طبقاتي شدن اينترنت و ضرورت توجه به چند نکته http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/طبقاتي شدن اينترنت و ضرورت توجه به چند نکته/ طبقاتي شدن اينترنت و ضرورت توجه به چند نکته http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2023 11:12:11 نگران تشعشعات موبايلي باشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نگران تشعشعات موبايلي باشيم/ نگران تشعشعات موبايلي باشيم http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jan 2023 12:21:29 طبقاتي شدن اينترنت چه تبعاتي دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/طبقاتي شدن اينترنت چه تبعاتي دارد/ طبقاتي شدن اينترنت چه تبعاتي دارد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jan 2023 12:20:43 تحقق يک روياي ملي با يکپارچه شدن پيام‌رسان‌هاي داخلي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تحقق يک روياي ملي با يکپارچه شدن پيام‌رسان‌هاي داخلي / تحقق يک روياي ملي با يکپارچه شدن پيام‌رسان‌هاي داخلي http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jan 2023 16:10:54 بدون قطع اينترنت نمي‌توان جلوي تقلب در آزمون را گرفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بدون قطع اينترنت نمي‌توان جلوي تقلب در آزمون را گرفت/ بدون قطع اينترنت نمي‌توان جلوي تقلب در آزمون را گرفت http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jan 2023 16:10:09 بازار داغ کلاهبرداري تلفني و لزوم هوشياري کاربران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بازار داغ کلاهبرداري تلفني و لزوم هوشياري کاربران/ بازار داغ کلاهبرداري تلفني و لزوم هوشياري کاربران http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2022 01:27:32 اپراتورها در گرداب فيلترينگ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اپراتورها در گرداب فيلترينگ/ اپراتورها در گرداب فيلترينگ http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2022 01:26:19 حمايت از فناوران موجب توسعه پايدار مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ حمايت از فناوران موجب توسعه پايدار مي شود/ حمايت از فناوران موجب توسعه پايدار مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2022 17:50:48 شرط استقبال مردم و کسب و کارها از پلتفرم‌هاي داخلي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شرط استقبال مردم و کسب و کارها از پلتفرم‌هاي داخلي/ شرط استقبال مردم و کسب و کارها از پلتفرم‌هاي داخلي http://amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2022 17:50:10 اينترنت طبقاتي؛ اين‌بار براي فريلنسرها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت طبقاتي؛ اين‌بار براي فريلنسرها/ اينترنت طبقاتي؛ اين‌بار براي فريلنسرها http://amanatazarbaijan.com/ 05 Dec 2022 14:59:20 تشخيص دقيق‌تر عفونت خون با هوش مصنوعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تشخيص دقيق‌تر عفونت خون با هوش مصنوعي/ تشخيص دقيق‌تر عفونت خون با هوش مصنوعي http://amanatazarbaijan.com/ 28 Nov 2022 14:19:10 اينترنت اشيا تا چه حد بر امنيت سايبري تأثيرگذار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت اشيا تا چه حد بر امنيت سايبري تأثيرگذار است/ اينترنت اشيا تا چه حد بر امنيت سايبري تأثيرگذار است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Nov 2022 14:18:27 استفاده از فيلترشکن چه خطرهايي دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/استفاده از فيلترشکن چه خطرهايي دارد/ استفاده از فيلترشکن چه خطرهايي دارد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Nov 2022 14:46:17 توصيه‌هايي مهم براي امنيت در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/توصيه‌هايي مهم براي امنيت در فضاي مجازي/ توصيه‌هايي مهم براي امنيت در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 21 Nov 2022 14:42:01 ذخيره سازي ابري چطور به محيط زيست کمک مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ذخيره سازي ابري چطور به محيط زيست کمک مي‌کند/ ذخيره سازي ابري چطور به محيط زيست کمک مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Nov 2022 14:08:07 چيزي به اسم اينترنت نداريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چيزي به اسم اينترنت نداريم/ چيزي به اسم اينترنت نداريم http://amanatazarbaijan.com/ 14 Nov 2022 14:07:34 چالش مهم امنيت سايبري در کشور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چالش مهم امنيت سايبري در کشور/ چالش مهم امنيت سايبري در کشور http://amanatazarbaijan.com/ 07 Nov 2022 15:42:34 فيلتر نکنيد ! کارکرد اينستاگرام فقط سياسي و معيشت نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فيلتر نکنيد کارکرد اينستاگرام فقط سياسي و معيشت نيست/ فيلتر نکنيد ! کارکرد اينستاگرام فقط سياسي و معيشت نيست http://amanatazarbaijan.com/ 07 Nov 2022 15:41:56 درگاه خدمات عمومي دولت چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/درگاه خدمات عمومي دولت چه مي‌کند/ درگاه خدمات عمومي دولت چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 31 Oct 2022 13:35:48 اولويت مهم کاربران براي کوچ به پيام‌رسان‌هاي داخلي چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اولويت مهم کاربران براي کوچ به پيام‌رسان‌هاي داخلي چيست/ اولويت مهم کاربران براي کوچ به پيام‌رسان‌هاي داخلي چيست http://amanatazarbaijan.com/ 31 Oct 2022 13:35:14 جويشگرهاي بومي؛ زواياي پنهان آغاز يک تحول http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/جويشگرهاي بومي؛ زواياي پنهان آغاز يک تحول/ جويشگرهاي بومي؛ زواياي پنهان آغاز يک تحول http://amanatazarbaijan.com/ 24 Oct 2022 13:43:53 اينترنت رفتار چگونه به عملکرد بهتر کمک مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت رفتار چگونه به عملکرد بهتر کمک مي‌کند/ اينترنت رفتار چگونه به عملکرد بهتر کمک مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 24 Oct 2022 13:43:00 پشيماني کسب وکارها از ترويج اقتصاد ديجيتال http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پشيماني کسب وکارها از ترويج اقتصاد ديجيتال / پشيماني کسب وکارها از ترويج اقتصاد ديجيتال http://amanatazarbaijan.com/ 17 Oct 2022 14:00:04 جايگزيني پيام‌رسان‌هاي بومي براي کسب و کارهاي اينترنتي و چند نکته http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/جايگزيني پيام‌رسان‌هاي بومي براي کسب و کارهاي اينترنتي و چند نکته/ جايگزيني پيام‌رسان‌هاي بومي براي کسب و کارهاي اينترنتي و چند نکته http://amanatazarbaijan.com/ 17 Oct 2022 13:58:05 ترفندهايي براي افزايش سرعت اينترنت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ترفندهايي براي افزايش سرعت اينترنت/ ترفندهايي براي افزايش سرعت اينترنت http://amanatazarbaijan.com/ 10 Oct 2022 20:13:19 مغز متفکري که متوجه خواسته‌هاي شماست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مغز متفکري که متوجه خواسته‌هاي شماست/ مغز متفکري که متوجه خواسته‌هاي شماست http://amanatazarbaijan.com/ 10 Oct 2022 20:12:38 دامي به‌نام استارلينک در انتظار کاربران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دامي به‌نام استارلينک در انتظار کاربران/ دامي به‌نام استارلينک در انتظار کاربران http://amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2022 12:26:51 اجراي آرام طرح صيانت به بهانه اعتراضات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اجراي آرام طرح صيانت به بهانه اعتراضات/ اجراي آرام طرح صيانت به بهانه اعتراضات http://amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2022 12:25:50 رمزارزها امنيت تضمين شده دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رمزارزها امنيت تضمين شده دارند/ رمزارزها امنيت تضمين شده دارند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Sep 2022 01:29:47 اينترنت ماهواره‌اي استارلينک در راه ايران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت ماهواره‌اي استارلينک در راه ايران/ اينترنت ماهواره‌اي استارلينک در راه ايران http://amanatazarbaijan.com/ 26 Sep 2022 01:28:30 فناوري G5 مردمي نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فناوري G5 مردمي نيست / فناوري G5 مردمي نيست http://amanatazarbaijan.com/ 12 Sep 2022 13:20:01 چرا مردم به تصويب بخشي از طرح صيانت واکنشي نشان ندادند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا مردم به تصويب بخشي از طرح صيانت واکنشي نشان ندادند/ چرا مردم به تصويب بخشي از طرح صيانت واکنشي نشان ندادند http://amanatazarbaijan.com/ 12 Sep 2022 13:11:38 آيا طوفان‌هاي خورشيدي مي‌توانند تهديدي براي زمين باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا طوفان‌هاي خورشيدي مي‌توانند تهديدي براي زمين باشند / آيا طوفان‌هاي خورشيدي مي‌توانند تهديدي براي زمين باشند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Sep 2022 08:28:54 اينترنت امن کودک و نوجوانان به کجا مي رسد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت امن کودک و نوجوانان به کجا مي رسد/ اينترنت امن کودک و نوجوانان به کجا مي رسد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Sep 2022 08:28:33 دولت يکپارچه هوشمند چقدر محقق شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دولت يکپارچه هوشمند چقدر محقق شد / دولت يکپارچه هوشمند چقدر محقق شد http://amanatazarbaijan.com/ 29 Aug 2022 12:14:36 افزايش ضريب‌هاي حوزه ارتباطات در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/افزايش ضريب‌هاي حوزه ارتباطات در آذربايجان غربي/ افزايش ضريب‌هاي حوزه ارتباطات در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 29 Aug 2022 12:13:58 چگونه از ايمني پيام‌هاي خصوصي مطمئن شويم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چگونه از ايمني پيام‌هاي خصوصي مطمئن شويم / چگونه از ايمني پيام‌هاي خصوصي مطمئن شويم http://amanatazarbaijan.com/ 29 Aug 2022 12:12:57 مالکيت حقوقي در متاورس معنا ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مالکيت حقوقي در متاورس معنا ندارد/ مالکيت حقوقي در متاورس معنا ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Aug 2022 12:04:03 رمزپول ملي مي تواند تحريم ها را دور بزند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رمزپول ملي مي تواند تحريم ها را دور بزند/ رمزپول ملي مي تواند تحريم ها را دور بزند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Aug 2022 12:03:14 صفر تا صد ماهواره ايراني خيام؛ چرا روسيه ماهواره را پرتاب کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/صفر تا صد ماهواره ايراني خيام؛ چرا روسيه ماهواره را پرتاب کرد/ صفر تا صد ماهواره ايراني خيام؛ چرا روسيه ماهواره را پرتاب کرد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Aug 2022 20:06:56 بايد براي انقلاب روبات آماده شويم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بايد براي انقلاب روبات آماده شويم/ بايد براي انقلاب روبات آماده شويم http://amanatazarbaijan.com/ 15 Aug 2022 20:06:14 مراقب اتصال به واي‌فاي رايگان باشيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مراقب اتصال به واي‌فاي رايگان باشيد/ مراقب اتصال به واي‌فاي رايگان باشيد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Aug 2022 13:08:42 چرا استخراج رمزارز در ايران جذابيت اقتصادي بالايي دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا استخراج رمزارز در ايران جذابيت اقتصادي بالايي دارد/ چرا استخراج رمزارز در ايران جذابيت اقتصادي بالايي دارد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Aug 2022 13:08:18 نگراني‌هاي امنيتي در صنعتي شدن اينترنت اشيا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نگراني‌هاي امنيتي در صنعتي شدن اينترنت اشيا/ نگراني‌هاي امنيتي در صنعتي شدن اينترنت اشيا http://amanatazarbaijan.com/ 01 Aug 2022 13:07:44 مجرمان سايبري چگونه سر ما کلاه مي‌گذارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مجرمان سايبري چگونه سر ما کلاه مي‌گذارند/ مجرمان سايبري چگونه سر ما کلاه مي‌گذارند http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jul 2022 14:43:08 بشر بر لبه‌ پرتگاه کنترل افکار توسط صاحبان فناوري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بشر بر لبه‌ پرتگاه کنترل افکار توسط صاحبان فناوري/ بشر بر لبه‌ پرتگاه کنترل افکار توسط صاحبان فناوري http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jul 2022 14:42:24 تندرستی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ تندرستی http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2014 11:28:25 دانش آموز بدون صبحانه مدرسه نرود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/دانش آموز بدون صبحانه مدرسه نرود/ دانش آموز بدون صبحانه مدرسه نرود http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2023 19:00:39 دردسرهاي نشستن زياد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/دردسرهاي نشستن زياد/ دردسرهاي نشستن زياد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2023 19:00:05 چه کنيم احساس خستگي نکنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چه کنيم احساس خستگي نکنيم/ چه کنيم احساس خستگي نکنيم http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2023 18:59:24 همراه با غذا چه مخلفاتي بخوريم بهتر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/همراه با غذا چه مخلفاتي بخوريم بهتر است/ همراه با غذا چه مخلفاتي بخوريم بهتر است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2023 12:48:45 بهترين زمان تزريق واکسن آنفولانزا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بهترين زمان تزريق واکسن آنفولانزا/ بهترين زمان تزريق واکسن آنفولانزا http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2023 12:48:08 رمز و راز جواني مغز چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/رمز و راز جواني مغز چيست/ رمز و راز جواني مغز چيست http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2023 12:47:21 تاثير شکر مانند اثر مواد مخدر بر مغز است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تاثير شکر مانند اثر مواد مخدر بر مغز است/ تاثير شکر مانند اثر مواد مخدر بر مغز است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2023 19:53:09 تفاوت بين علائم آنفلوآنزا و سويه جديد کوويد-19 کدام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تفاوت بين علائم آنفلوآنزا و سويه جديد کوويد19 کدام است/ تفاوت بين علائم آنفلوآنزا و سويه جديد کوويد-19 کدام است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2023 19:52:26 شب‌بيداري با شما چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/شب‌بيداري با شما چه مي‌کند/ شب‌بيداري با شما چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2023 14:31:24 شش راه آسان براي کاهش خطر زوال عقل http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/شش راه آسان براي کاهش خطر زوال عقل/ شش راه آسان براي کاهش خطر زوال عقل http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2023 14:30:43 جايگزين کمبود خواب چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/جايگزين کمبود خواب چيست/ جايگزين کمبود خواب چيست http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2023 15:08:09 گياهخواري؛ رژيم سلامتي يا تهديدکننده بدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/گياهخواري؛ رژيم سلامتي يا تهديدکننده بدن/ گياهخواري؛ رژيم سلامتي يا تهديدکننده بدن http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2023 15:07:23 9 اشتباه آسيب‌رسان در پخت و پز مواد غذايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اشتباه آسيب‌رسان در پخت و پز مواد غذايي/ 9 اشتباه آسيب‌رسان در پخت و پز مواد غذايي http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2023 14:03:31 بايد ها ونبايدهاي تغذيه اي در کودکان بيمار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بايد ها ونبايدهاي تغذيه اي در کودکان بيمار/ بايد ها ونبايدهاي تغذيه اي در کودکان بيمار http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2023 14:02:21 اثر گرماي هوا بر قلب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اثر گرماي هوا بر قلب/ اثر گرماي هوا بر قلب http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2023 14:16:53 رمز و راز جلوگيري از چاقي کودکان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/رمز و راز جلوگيري از چاقي کودکان/ رمز و راز جلوگيري از چاقي کودکان http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2023 13:54:58 باورهاي درست و نادرست در مورد نوشيدن آب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/باورهاي درست و نادرست در مورد نوشيدن آب/ باورهاي درست و نادرست در مورد نوشيدن آب http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2023 13:26:44 6 نکته براي اينکه تابستان بي‌خطري را سپري کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نکته براي اينکه تابستان بي‌خطري را سپري کنيد/ 6 نکته براي اينکه تابستان بي‌خطري را سپري کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2023 13:25:49 تغيير رنگ اين مواد غذايي مضر يا بي‌ضرر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تغيير رنگ اين مواد غذايي مضر يا بي‌ضرر/ تغيير رنگ اين مواد غذايي مضر يا بي‌ضرر http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2023 15:20:57 براي پيشگيري از سرطان چه بخوريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/براي پيشگيري از سرطان چه بخوريم/ براي پيشگيري از سرطان چه بخوريم http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2023 15:20:15 سبزي هاي مفيد براي کاهش وزن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سبزي هاي مفيد براي کاهش وزن/ سبزي هاي مفيد براي کاهش وزن http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2023 12:57:21 فوايد موسيقي براي افراد مبتلا به زوال عقل http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/فوايد موسيقي براي افراد مبتلا به زوال عقل/ فوايد موسيقي براي افراد مبتلا به زوال عقل http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2023 12:56:45 اشتباهات بزرگ در نگهداري ميوه و سبزيجات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اشتباهات بزرگ در نگهداري ميوه و سبزيجات/ اشتباهات بزرگ در نگهداري ميوه و سبزيجات http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jul 2023 13:31:15 ريتالين در يادگيري معجزه نمي کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ريتالين در يادگيري معجزه نمي کند/ ريتالين در يادگيري معجزه نمي کند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jul 2023 13:30:20 خوردن ميوه بعد از غذا بهتر است يا قبل از آن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خوردن ميوه بعد از غذا بهتر است يا قبل از آن/ خوردن ميوه بعد از غذا بهتر است يا قبل از آن http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2023 20:08:00 مقاومت ميکروبي؛ تهديدي براي سلامت عمومي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مقاومت ميکروبي؛ تهديدي براي سلامت عمومي/ مقاومت ميکروبي؛ تهديدي براي سلامت عمومي http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2023 20:07:34 اين خوراکي‌ها را همراه خربزه اصلا مصرف نکنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اين خوراکي‌ها را همراه خربزه اصلا مصرف نکنيد/ اين خوراکي‌ها را همراه خربزه اصلا مصرف نکنيد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2023 13:50:17 کمال گرايي تهديدي براي سلامت رواني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کمال گرايي تهديدي براي سلامت رواني/ کمال گرايي تهديدي براي سلامت رواني http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2023 13:49:42 بايد و نبايدهاي رژيم مديترانه‌اي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بايد و نبايدهاي رژيم مديترانه‌اي/ بايد و نبايدهاي رژيم مديترانه‌اي http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jun 2023 14:33:21 فرسودگي شغلي و افسردگي را با هم اشتباه نگيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/فرسودگي شغلي و افسردگي را با هم اشتباه نگيريد/ فرسودگي شغلي و افسردگي را با هم اشتباه نگيريد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jun 2023 14:32:43 بهترين آنتي هيستامين‌هاي طبيعي کدامند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بهترين آنتي هيستامين‌هاي طبيعي کدامند/ بهترين آنتي هيستامين‌هاي طبيعي کدامند http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2023 21:30:33 ويژگي شخصيتي که موجب طول عمر مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ويژگي شخصيتي که موجب طول عمر مي‌شود/ ويژگي شخصيتي که موجب طول عمر مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2023 21:30:13 10 دليل براي اينکه عاشق مديتيشن باشيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ دليل براي اينکه عاشق مديتيشن باشيد/ 10 دليل براي اينکه عاشق مديتيشن باشيد http://amanatazarbaijan.com/ 29 May 2023 14:39:03 بلايي که ايستاده غذا خوردن سرمان مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بلايي که ايستاده غذا خوردن سرمان مي‌آورد/ بلايي که ايستاده غذا خوردن سرمان مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com/ 29 May 2023 14:38:08 دردسرهاي مثبت‌انديشي زورکي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/دردسرهاي مثبت‌انديشي زورکي/ دردسرهاي مثبت‌انديشي زورکي http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2023 16:03:17 براي کاهش استرس چه بخوريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/براي کاهش استرس چه بخوريم/ براي کاهش استرس چه بخوريم http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2023 16:02:42 وقتي استرس باعث کمردرد مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/وقتي استرس باعث کمردرد مي شود/ وقتي استرس باعث کمردرد مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 08 May 2023 16:25:14 13 روش براي رفع خواب‌آلودگي در بهار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ روش براي رفع خواب‌آلودگي در بهار/ 13 روش براي رفع خواب‌آلودگي در بهار http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2023 14:15:01 هشت روش آسان و مفيد براي پاکسازي بدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هشت روش آسان و مفيد براي پاکسازي بدن/ هشت روش آسان و مفيد براي پاکسازي بدن http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2023 14:14:21 مردان افسرده چه علائمي دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مردان افسرده چه علائمي دارند/ مردان افسرده چه علائمي دارند http://amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2023 16:32:57 ويژگي‌هاي يک وعده غذايي سالم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ويژگي‌هاي يک وعده غذايي سالم/ ويژگي‌هاي يک وعده غذايي سالم http://amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2023 16:32:14 چند تصور اشتباه درباره داروهاي گياهي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چند تصور اشتباه درباره داروهاي گياهي/ چند تصور اشتباه درباره داروهاي گياهي http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2023 13:54:12 چگونه چربي‌هاي شکم را آب کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه چربي‌هاي شکم را آب کنيم/ چگونه چربي‌هاي شکم را آب کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2023 13:53:38 خوابيدن در اين ساعت باعث مرگ مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خوابيدن در اين ساعت باعث مرگ مي‌شود/ خوابيدن در اين ساعت باعث مرگ مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2023 13:52:51 چگونه استرس شغلي را مديريت کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه استرس شغلي را مديريت کنيم/ چگونه استرس شغلي را مديريت کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 10 Apr 2023 16:26:42 خواب آلودگي بهار را چگونه درمان کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خواب آلودگي بهار را چگونه درمان کنيم/ خواب آلودگي بهار را چگونه درمان کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 10 Apr 2023 16:26:03 تقويت سيستم ايمني در فصل بهار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تقويت سيستم ايمني در فصل بهار/ تقويت سيستم ايمني در فصل بهار http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2023 15:11:19 ورزش ايمني بدن را تقويت مي‌کند، اما نه هميشه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ورزش ايمني بدن را تقويت مي‌کند، اما نه هميشه / ورزش ايمني بدن را تقويت مي‌کند، اما نه هميشه http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2023 15:10:21 چرا با تغيير فصل احساس افسردگي عود مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا با تغيير فصل احساس افسردگي عود مي‌کند/ چرا با تغيير فصل احساس افسردگي عود مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Feb 2023 14:28:51 خوراکي‌هايي که کلسترول را پايين مي‌آورند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خوراکي‌هايي که کلسترول را پايين مي‌آورند/ خوراکي‌هايي که کلسترول را پايين مي‌آورند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Feb 2023 14:26:50 راهکار هايي براي حفظ وزن مطلوب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/راهکار هايي براي حفظ وزن مطلوب/ راهکار هايي براي حفظ وزن مطلوب http://amanatazarbaijan.com/ 20 Feb 2023 12:17:23 اين سَم خوردني نيست، اما کشنده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/قدرت ويرانگر نفرت و روش‌هاي کنترل آن/ اين سَم خوردني نيست، اما کشنده است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Feb 2023 12:16:16 پيش‌ديابت با چه علائمي بروز مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/پيش‌ديابت با چه علائمي بروز مي‌کند/ پيش‌ديابت با چه علائمي بروز مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2023 11:09:08 9 خوراکي که نبايد صبح‌ها بخوريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ خوراکي که نبايد صبح‌ها بخوريد/ 9 خوراکي که نبايد صبح‌ها بخوريد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2023 11:08:47 سرما و فوايد فراواني که براي بدن انسان دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سرما و فوايد فراواني که براي بدن انسان دارد / سرما و فوايد فراواني که براي بدن انسان دارد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2023 11:07:58 تاثير تغذيه نامناسب در ابتلا به افسردگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تاثير تغذيه نامناسب در ابتلا به افسردگي/ تاثير تغذيه نامناسب در ابتلا به افسردگي http://amanatazarbaijan.com/ 06 Feb 2023 12:37:17 معجزه ماساژ درماني براي سالمندان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/معجزه ماساژ درماني براي سالمندان/ معجزه ماساژ درماني براي سالمندان http://amanatazarbaijan.com/ 06 Feb 2023 12:36:00 هشدارهايي درباره سلامت شما http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هشدارهايي درباره سلامت شما/ هشدارهايي درباره سلامت شما http://amanatazarbaijan.com/ 06 Feb 2023 12:35:17 چگونه زيبا از خواب بيدار شويم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه زيبا از خواب بيدار شويم/ چگونه زيبا از خواب بيدار شويم http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2023 11:01:50 اگر کودکتان زياد موبايل بازي مي کند، حتما بخوانيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اگر کودکتان زياد موبايل بازي مي کند، حتما بخوانيد/ اگر کودکتان زياد موبايل بازي مي کند، حتما بخوانيد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2023 11:01:13 مهرباني کردن مي تواند يک ضدافسردگي طبيعي باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مهرباني کردن مي تواند يک ضدافسردگي طبيعي باشد/ مهرباني کردن مي تواند يک ضدافسردگي طبيعي باشد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2023 12:25:29 چند پيشنهاد خوشمزه براي بيدار ماندن در شب امتحان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چند پيشنهاد خوشمزه براي بيدار ماندن در شب امتحان/ چند پيشنهاد خوشمزه براي بيدار ماندن در شب امتحان http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2023 12:24:50 اين باورها کار دست‌تان مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اين باورها کار دست‌تان مي‌دهد/ اين باورها کار دست‌تان مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2023 12:23:33 فرار از يخ‌زدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/فرار از يخ‌زدن/ فرار از يخ‌زدن http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jan 2023 12:14:54 مشکلات مربوط به اختلال شخصيت دو قطبي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مشکلات مربوط به اختلال شخصيت دو قطبي/ مشکلات مربوط به اختلال شخصيت دو قطبي http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jan 2023 12:14:13 از گفتن اين جملات سمي به خودتان دست برداريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/از گفتن اين جملات سمي به خودتان دست برداريد/ از گفتن اين جملات سمي به خودتان دست برداريد http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jan 2023 15:23:18 بيماري که همه را بيچاره کرده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بيماري که همه را بيچاره کرده است/ بيماري که همه را بيچاره کرده است http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jan 2023 15:22:15 سکته قلبي چگونه اتفاق مي‌افتد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سکته قلبي چگونه اتفاق مي‌افتد/ سکته قلبي چگونه اتفاق مي‌افتد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2023 21:51:46 افسردگي زمستاني را چطور درمان کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/افسردگي زمستاني را چطور درمان کنيم/ افسردگي زمستاني را چطور درمان کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2023 21:50:54 10 نکته براي حفظ سلامت زنان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نکته براي حفظ سلامت زنان/ 10 نکته براي حفظ سلامت زنان http://amanatazarbaijan.com/ 26 Dec 2022 16:02:49 اين ترس را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اين ترس را جدي بگيريد/ اين ترس را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Dec 2022 16:02:08 چه مدت بايد مديتيشن کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چه مدت بايد مديتيشن کرد/ چه مدت بايد مديتيشن کرد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2022 01:14:07 جشنواره صنايع دستي در اروميه آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/جشنواره صنايع دستي در اروميه آغاز شد/ جشنواره صنايع دستي در اروميه آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2022 17:02:41 مظلوميت بيشتر فرهنگ در عصر کنوني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مظلوميت بيشتر فرهنگ در عصر کنوني/ مظلوميت بيشتر فرهنگ در عصر کنوني http://amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2022 17:01:51 کودک آزاري مدرن در عصر ديجيتال http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کودک آزاري مدرن در عصر ديجيتال/ کودک آزاري مدرن در عصر ديجيتال http://amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2022 17:01:16 سرفه ها را نبايد سرکوب کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سرفه ها را نبايد سرکوب کنيم/ سرفه ها را نبايد سرکوب کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2022 16:20:17 رژيم غذايي مخصوص روزهاي آلوده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/رژيم غذايي مخصوص روزهاي آلوده/ رژيم غذايي مخصوص روزهاي آلوده http://amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2022 16:19:38 نشانه هاي شگفت انگيزي که نشان مي دهد به اندازه کافي حرکت نمي کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نشانه هاي شگفت انگيزي که نشان مي دهد به اندازه کافي حرکت نمي کنيد/ نشانه هاي شگفت انگيزي که نشان مي دهد به اندازه کافي حرکت نمي کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Dec 2022 15:06:15 هشت گام طلايي سلامت تا پايان‌ عمر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هشت گام طلايي سلامت تا پايان‌ عمر/ هشت گام طلايي سلامت تا پايان‌ عمر http://amanatazarbaijan.com/ 05 Dec 2022 15:05:29 مصرف سبزيجات خام بهتر است يا پخته شده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مصرف سبزيجات خام بهتر است يا پخته شده/ مصرف سبزيجات خام بهتر است يا پخته شده http://amanatazarbaijan.com/ 28 Nov 2022 14:27:18 آيا سندرم فرزند وسط واقعي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آيا سندرم فرزند وسط واقعي است/ آيا سندرم فرزند وسط واقعي است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Nov 2022 14:26:16 بهترين آنتي‌بيوتيک‌هاي طبيعي را بشناسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بهترين آنتي‌بيوتيک‌هاي طبيعي را بشناسيد / بهترين آنتي‌بيوتيک‌هاي طبيعي را بشناسيد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Nov 2022 13:37:47 تزريق حوصله به همسر بي‌حوصله http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تزريق حوصله به همسر بي‌حوصله / تزريق حوصله به همسر بي‌حوصله http://amanatazarbaijan.com/ 21 Nov 2022 13:36:28 درمان هاي طب سنتي براي آنفلوانزا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/درمان هاي طب سنتي براي آنفلوانزا/ درمان هاي طب سنتي براي آنفلوانزا http://amanatazarbaijan.com/ 14 Nov 2022 14:03:41 کاهش استرس به کمک رژيم غذايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کاهش استرس به کمک رژيم غذايي/ کاهش استرس به کمک رژيم غذايي http://amanatazarbaijan.com/ 14 Nov 2022 14:03:10 کليد مقابله با تنهايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کليد مقابله با تنهايي/ کليد مقابله با تنهايي http://amanatazarbaijan.com/ 14 Nov 2022 14:02:32 خوراکي هاي مفيد براي سرماخوردگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خوراکي هاي مفيد براي سرماخوردگي/ خوراکي هاي مفيد براي سرماخوردگي http://amanatazarbaijan.com/ 07 Nov 2022 15:01:29 هيچ دردي بي‌ درمان نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هيچ دردي بي‌ درمان نيست/ هيچ دردي بي‌ درمان نيست http://amanatazarbaijan.com/ 07 Nov 2022 15:00:50 20 دليل براي آنکه بدانيم چرا پرخوري مي‌کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/دليل براي آنکه بدانيم چرا پرخوري مي‌کنيم/ 20 دليل براي آنکه بدانيم چرا پرخوري مي‌کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 31 Oct 2022 13:38:14 کودکان کم خواب بيشتر ميان وعده هاي ناسالم مي خورند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کودکان کم خواب بيشتر ميان وعده هاي ناسالم مي خورند/ کودکان کم خواب بيشتر ميان وعده هاي ناسالم مي خورند http://amanatazarbaijan.com/ 31 Oct 2022 13:37:28 اختلالاتي که با اوتيسم اشتباه گرفته مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اختلالاتي که با اوتيسم اشتباه گرفته مي‌شوند/ اختلالاتي که با اوتيسم اشتباه گرفته مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 31 Oct 2022 13:36:40 بهترين رژيم غذايي براي کاهش وزن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بهترين رژيم غذايي براي کاهش وزن/ بهترين رژيم غذايي براي کاهش وزن http://amanatazarbaijan.com/ 24 Oct 2022 13:16:42 زنان به اين نشانه‌هاحساس باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/زنان به اين نشانه‌هاحساس باشند / زنان به اين نشانه‌هاحساس باشند http://amanatazarbaijan.com/ 24 Oct 2022 13:05:42 آرامش بنوشيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آرامش بنوشيد/ آرامش بنوشيد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Oct 2022 13:54:23 نسخه‌هاي ساده براي کاهش وزن با عسل http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نسخه‌هاي ساده براي کاهش وزن با عسل/ نسخه‌هاي ساده براي کاهش وزن با عسل http://amanatazarbaijan.com/ 17 Oct 2022 13:53:23 اين بيماري‌هاي خاموش در کمين کارمندان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اين بيماري‌هاي خاموش در کمين کارمندان است/ اين بيماري‌هاي خاموش در کمين کارمندان است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Oct 2022 13:52:02 اختلال خواب در دانش‌آموزان را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اختلال خواب در دانش‌آموزان را جدي بگيريد/ اختلال خواب در دانش‌آموزان را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Oct 2022 20:06:38 استخوان‌هاي بدنتان را تقويت کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/استخوان‌هاي بدنتان را تقويت کنيد/ استخوان‌هاي بدنتان را تقويت کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Oct 2022 20:06:11 مواد غذايي که قبل از خواب نبايد بخوريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مواد غذايي که قبل از خواب نبايد بخوريد/ مواد غذايي که قبل از خواب نبايد بخوريد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2022 12:30:56 نشانه‌هاي افسردگي که نبايد ناديده گرفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نشانه‌هاي افسردگي که نبايد ناديده گرفت/ نشانه‌هاي افسردگي که نبايد ناديده گرفت http://amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2022 12:30:07 نبايدها براي بيماران آلزايمري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نبايدها براي بيماران آلزايمري/ نبايدها براي بيماران آلزايمري http://amanatazarbaijan.com/ 26 Sep 2022 01:07:59 اقتصادی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ اقتصادی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:01:31 ۱۰۰ هزار واحد مسکونی مهر در دولت سیزدهم تحویل مردم شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۱۰۰ هزار واحد مسکونی مهر در دولت سیزدهم تحویل مردم شده است/ ۱۰۰ هزار واحد مسکونی مهر در دولت سیزدهم تحویل مردم شده است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2023 14:01:29 حمایت از واحدهای صنعتی، اولویت‌ عملیاتی دولت سیزدهم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/حمایت از واحدهای صنعتی، اولویت‌ عملیاتی دولت سیزدهم است/ حمایت از واحدهای صنعتی، اولویت‌ عملیاتی دولت سیزدهم است http://amanatazarbaijan.com/ 02 Oct 2023 02:17:33 اتمام تقاطع غيرهمسطح آذربايجان اولويت عمراني مديريت شهري اروميه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اتمام تقاطع غيرهمسطح آذربايجان اولويت عمراني مديريت شهري اروميه است/ اتمام تقاطع غيرهمسطح آذربايجان اولويت عمراني مديريت شهري اروميه است http://amanatazarbaijan.com/ 02 Oct 2023 02:13:49 پرداخت ۸۵۰میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت های مسکن ملی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پرداخت ۸۵۰میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت های مسکن ملی در آذربایجان غربی/ پرداخت ۸۵۰میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت های مسکن ملی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 27 Sep 2023 12:46:51 پرونده مسکن مهر آذربايجان‌غربي تا پايان سال بسته مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پرونده مسکن مهر آذربايجان‌غربي تا پايان سال بسته مي‌شود/ پرونده مسکن مهر آذربايجان‌غربي تا پايان سال بسته مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2023 18:58:22 اختصاص 20هزار ميليارد تومان براي اشتغال http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اختصاص 20هزار ميليارد تومان براي اشتغال/ اختصاص 20هزار ميليارد تومان براي اشتغال http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2023 18:57:18 راه‌اندازی منطقه ویژه سرو زمینه‌ساز تحول بزرگ ترانزیتی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/راه‌اندازی منطقه ویژه سرو زمینه‌ساز تحول بزرگ ترانزیتی است/ راه‌اندازی منطقه ویژه سرو زمینه‌ساز تحول بزرگ ترانزیتی است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2023 20:26:46 ایجاد اشتغال برای۵۶ نفر از بانوان آذربایجان‌غربی در حوزه صنعت فرش http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ایجاد اشتغال برای۵۶ نفر از بانوان آذربایجان‌غربی در حوزه صنعت فرش/ ایجاد اشتغال برای۵۶ نفر از بانوان آذربایجان‌غربی در حوزه صنعت فرش http://amanatazarbaijan.com/ 19 Sep 2023 10:30:43 30درصد سيب درختي کشور در آذربايجان‌غربي توليد مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ سيب درختي کشور در آذربايجان‌غربي توليد مي‌شود/ 30درصد سيب درختي کشور در آذربايجان‌غربي توليد مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2023 12:42:51 ۱۲ اخلال‌گر بازار مسکن در آذربایجان‌غربی به دستگاه قضایی معرفی شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۱۲ اخلال‌گر بازار مسکن در آذربایجان‌غربی به دستگاه قضایی معرفی شدند/ ۱۲ اخلال‌گر بازار مسکن در آذربایجان‌غربی به دستگاه قضایی معرفی شدند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2023 21:21:43 پرداخت وام بازنشستگان به ۳۰۰۰ نفر در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پرداخت وام بازنشستگان به ۳۰۰۰ نفر در آذربایجان غربی/ پرداخت وام بازنشستگان به ۳۰۰۰ نفر در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 29 Aug 2023 14:32:31 امسال درآمد گمرکات آذربایجان‌غربی به ۱۷ هزار میلیارد ریال رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/امسال درآمد گمرکات آذربایجان‌غربی به ۱۷ هزار میلیارد ریال رسید/ امسال درآمد گمرکات آذربایجان‌غربی به ۱۷ هزار میلیارد ریال رسید http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2023 14:47:31 حدود ۱۸ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری صنعتی آذربایجان‌غربی در آستانه افتتاح است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/حدود ۱۸ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری صنعتی آذربایجان‌غربی در آستانه افتتاح است/ حدود ۱۸ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری صنعتی آذربایجان‌غربی در آستانه افتتاح است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2023 13:22:46 ۱۴۰۵ پروژه عمرانی در آذربایجان غربی افتتاح و کلنگ زنی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۱۴۰۵ پروژه عمرانی در آذربایجان غربی افتتاح و کلنگ زنی می شود/ ۱۴۰۵ پروژه عمرانی در آذربایجان غربی افتتاح و کلنگ زنی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 23 Aug 2023 21:24:12 رکورد برداشت گندم در آذربایجان‌غربی شکسته شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رکورد برداشت گندم در آذربایجان‌غربی شکسته شد/ رکورد برداشت گندم در آذربایجان‌غربی شکسته شد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2023 11:54:20 بازسازی ۷۵۰ واحد مسکونی خسارت دیده در زلزله خوی به پایان رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ بازسازی ۷۵۰ واحد مسکونی خسارت دیده در زلزله خوی به پایان رسید/ بازسازی ۷۵۰ واحد مسکونی خسارت دیده در زلزله خوی به پایان رسید http://amanatazarbaijan.com/ 18 Aug 2023 15:04:52 پیش بینی برداشت بیش از۲۴۳ هزار تن انگور از باغات آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پیش بینی برداشت بیش از۲۴۳ هزار تن انگور از باغات آذربایجان غربی/ پیش بینی برداشت بیش از۲۴۳ هزار تن انگور از باغات آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 16 Aug 2023 13:08:38 منطقه معدني جنگ سر مستعد تامين مواد اوليه سوخت هسته اي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/منطقه معدني جنگ سر مستعد تامين مواد اوليه سوخت هسته اي است/ منطقه معدني جنگ سر مستعد تامين مواد اوليه سوخت هسته اي است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2023 14:01:25 بازسازی مناطق زلزله زده خوی تا پیش از آغاز فصل سرما پایان می‌یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بازسازی مناطق زلزله زده خوی تا پیش از آغاز فصل سرما پایان می‌یابد/ بازسازی مناطق زلزله زده خوی تا پیش از آغاز فصل سرما پایان می‌یابد http://amanatazarbaijan.com/ 09 Aug 2023 14:24:24 واحدهای تولیدی از ظرفیت دستگاه قضایی برای رفع مشکلات استفاده کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/واحدهای تولیدی از ظرفیت دستگاه قضایی برای رفع مشکلات استفاده کنند/ واحدهای تولیدی از ظرفیت دستگاه قضایی برای رفع مشکلات استفاده کنند http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2023 14:31:21 دولت برنامه‌اي براي مهار و کنترل تورم ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دولت برنامه‌اي براي مهار و کنترل تورم ندارد/ دولت برنامه‌اي براي مهار و کنترل تورم ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2023 13:12:37 وضعیت معادن راکد آذربایجان غربی تعیین تکلیف شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/وضعیت معادن راکد آذربایجان غربی تعیین تکلیف شود/ وضعیت معادن راکد آذربایجان غربی تعیین تکلیف شود http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2023 21:23:46 مشاوران املاک متخلف در آذربایجان‌غربی ۱۸ میلیارد ریال جریمه شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مشاوران املاک متخلف در آذربایجان‌غربی ۱۸ میلیارد ریال جریمه شدند/ مشاوران املاک متخلف در آذربایجان‌غربی ۱۸ میلیارد ریال جریمه شدند http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2023 21:21:57 تولید سالانه ۱۵۳ هزار تن گوشت قرمز و مرغ در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تولید سالانه ۱۵۳ هزار تن گوشت قرمز و مرغ در آذربایجان غربی / تولید سالانه ۱۵۳ هزار تن گوشت قرمز و مرغ در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jul 2023 12:47:14 تردد از مرز تمرچین بصورت ۲۴ ساعته شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ تردد از مرز تمرچین بصورت ۲۴ ساعته شد/ تردد از مرز تمرچین بصورت ۲۴ ساعته شد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2023 15:33:32 ۹ اخلالگر بازار مسکن در آذربایجان‌غربی به دستگاه قضایی معرفی شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۹ اخلالگر بازار مسکن در آذربایجان‌غربی به دستگاه قضایی معرفی شدند/ ۹ اخلالگر بازار مسکن در آذربایجان‌غربی به دستگاه قضایی معرفی شدند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2023 21:39:47 74 هزار ميليارد ريال اعتبار در سال گذشته به آذربايجان‌غربي تخصيص داده شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ اعتبار در سال گذشته / 74 هزار ميليارد ريال اعتبار در سال گذشته به آذربايجان‌غربي تخصيص داده شد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2023 13:04:41 ۲۴۰ واحد تولیدی در آذربایجان غربی احیا شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ ۲۴۰ واحد تولیدی در آذربایجان غربی احیا شده است/ ۲۴۰ واحد تولیدی در آذربایجان غربی احیا شده است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2023 14:25:19 وضعیت نابسامان بازار خرید املاک و مسکن آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/وضعیت نابسامان بازار خرید املاک و مسکن آذربایجان غربی/ وضعیت نابسامان بازار خرید املاک و مسکن آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2023 21:46:07 اتمام آسفالت و بهسازی بیش از ۲۰ کیلومتر از راه های روستائی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اتمام آسفالت و بهسازی بیش از ۲۰ کیلومتر از راه های روستائی آذربایجان غربی/ اتمام آسفالت و بهسازی بیش از ۲۰ کیلومتر از راه های روستائی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2023 11:47:17 تحقق ۱۲۶.۷ درصدی وصول درآمدهای مالیاتی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تحقق ۱۲۶ درصدی وصول درآمدهای مالیاتی در آذربایجان غربی/ تحقق ۱۲۶.۷ درصدی وصول درآمدهای مالیاتی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jul 2023 15:10:21 جزئیات مرگ یک زندانی در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/جزئیات مرگ یک زندانی در ارومیه / جزئیات مرگ یک زندانی در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jul 2023 14:38:49 اراضي بلااستفاده داخل محدوده‌هاي شهري تعيين تکليف مي شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اراضي بلااستفاده داخل محدوده‌هاي شهري تعيين تکليف مي شوند/ اراضي بلااستفاده داخل محدوده‌هاي شهري تعيين تکليف مي شوند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jul 2023 13:45:51 ۶۰ هزار تن گندم از کشاورزان آذربایجان غربی خریداری شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۶۰ هزار تن گندم از کشاورزان آذربایجان غربی خریداری شده است/ ۶۰ هزار تن گندم از کشاورزان آذربایجان غربی خریداری شده است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2023 11:01:08 قاچاق تاثیر مستقیم بر اقتصاد دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ قاچاق تاثیر مستقیم بر اقتصاد دارد/ قاچاق تاثیر مستقیم بر اقتصاد دارد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2023 15:42:30 مشعل گاز ۴ روستای چایپاره روشن می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مشعل گاز ۴ روستای چایپاره روشن می‌شود/ مشعل گاز ۴ روستای چایپاره روشن می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2023 15:28:06 جایگاه ترکیه در توسعه تجارت ایران ویژه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/جایگاه ترکیه در توسعه تجارت ایران ویژه است/ جایگاه ترکیه در توسعه تجارت ایران ویژه است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jun 2023 16:14:39 همه ظرفيت‌ها براي افزايش عرضه مسکن به‌کارگيري مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/همه ظرفيت‌ها براي افزايش عرضه مسکن به‌کارگيري مي‌شود/ همه ظرفيت‌ها براي افزايش عرضه مسکن به‌کارگيري مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2023 13:43:42 ارزش ريال در 100 سال اخير چقدر کم شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ارزش ريال در 100 سال اخير چقدر کم شد/ ارزش ريال در 100 سال اخير چقدر کم شد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2023 13:43:20 بانک‌ها حق تعطیلی واحدهای تولیدی فعال را ندارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ بانک‌ها حق تعطیلی واحدهای تولیدی فعال را ندارند/ بانک‌ها حق تعطیلی واحدهای تولیدی فعال را ندارند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2023 21:18:20 افزایش ۶۵ درصدی درآمد پتروشیمی ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/افزایش ۶۵ درصدی درآمد پتروشیمی ارومیه/ افزایش ۶۵ درصدی درآمد پتروشیمی ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2023 21:16:59 پیش بینی برداشت ۸۲۵ هزار تن گندم از مزارع آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پیش بینی برداشت ۸۲۵ هزار تن گندم از مزارع آذربایجان غربی / پیش بینی برداشت ۸۲۵ هزار تن گندم از مزارع آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jun 2023 13:17:47 وضعيت اينترنت در آينده، يک پيش‌بيني دشوار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/وضعيت اينترنت در آينده، يک پيش‌بيني دشوار/ وضعيت اينترنت در آينده، يک پيش‌بيني دشوار http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jun 2023 14:35:48 چهار تهديد بزرگ هوش مصنوعي براي انسان‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/چهار تهديد بزرگ هوش مصنوعي براي انسان‌ها/ چهار تهديد بزرگ هوش مصنوعي براي انسان‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jun 2023 14:35:22 براي اجراي طرح‌هاي زيربنايي نيازسنجي‌هاي منطقه‌اي صورت گيرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/براي اجراي طرح‌هاي زيربنايي نيازسنجي‌هاي منطقه‌اي صورت گيرد/ براي اجراي طرح‌هاي زيربنايي نيازسنجي‌هاي منطقه‌اي صورت گيرد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jun 2023 14:31:16 برق ۱۴ اداره دولتی پرمصرف در آذربایجان غربی قطع شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/برق ۱۴ اداره دولتی پرمصرف در آذربایجان غربی قطع شد/ برق ۱۴ اداره دولتی پرمصرف در آذربایجان غربی قطع شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2023 21:29:22 ۱۴۰ واحد راکد آذربایجان غربی به چرخه تولید بازگشتند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۱۴۰ واحد راکد آذربایجان غربی به چرخه تولید بازگشتند/ ۱۴۰ واحد راکد آذربایجان غربی به چرخه تولید بازگشتند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2023 21:27:14 برنامه ریزی جهت راه اندازی کارگو هوایی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/برنامه ریزی جهت راه اندازی کارگو هوایی در آذربایجان غربی/ برنامه ریزی جهت راه اندازی کارگو هوایی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jun 2023 21:16:16 اتمام طرح توسعه اي گازرساني در دستور کار قرار دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اتمام طرح توسعه اي گازرساني در دستور کار قرار دارد/ اتمام طرح توسعه اي گازرساني در دستور کار قرار دارد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2023 21:22:49 ۱۳۷ طرح کشاورزی در آذربایجان‌غربی آماده بهره‌برداری شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۱۳۷ طرح کشاورزی در آذربایجان‌غربی آماده بهره‌برداری شد/ ۱۳۷ طرح کشاورزی در آذربایجان‌غربی آماده بهره‌برداری شد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2023 21:18:47 بهره‌برداری و کلنگ زنی گازرسانی به ۱۷۰ روستای آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بهره‌برداری و کلنگ زنی گازرسانی به ۱۷۰ روستای آذربایجان‌غربی/ بهره‌برداری و کلنگ زنی گازرسانی به ۱۷۰ روستای آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2023 15:35:41 ارسال ماهانه ۱۵ پرونده استخراج رمز ارز غیر مجاز در آذربایجان غربی به مراجع قانونی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ارسال ماهانه ۱۵ پرونده استخراج رمز ارز غیر مجاز در آذربایجان غربی به مراجع قانونی/ ارسال ماهانه ۱۵ پرونده استخراج رمز ارز غیر مجاز در آذربایجان غربی به مراجع قانونی http://amanatazarbaijan.com/ 31 May 2023 14:25:23 ۶۷درصد مشترکین برق آذربایجان غربی کم مصرف هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۶۷درصد مشترکین برق آذربایجان غربی کم مصرف هستند / ۶۷درصد مشترکین برق آذربایجان غربی کم مصرف هستند http://amanatazarbaijan.com/ 30 May 2023 14:56:09 اشنویه در حوزه کشاورزی ظرفیت بسیار قابل توجهی دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اشنویه در حوزه کشاورزی ظرفیت بسیار قابل توجهی دارد/ اشنویه در حوزه کشاورزی ظرفیت بسیار قابل توجهی دارد http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2023 21:01:23 ارومیه به ۶۸۸ اتوبوس درون شهری نیاز دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ارومیه به ۶۸۸ اتوبوس درون شهری نیاز دارد/ ارومیه به ۶۸۸ اتوبوس درون شهری نیاز دارد http://amanatazarbaijan.com/ 24 May 2023 18:54:56 حجم مخازن آبی سدهای آذربایجان غربی ۱۱ درصد کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/حجم مخازن آبی سدهای آذربایجان غربی ۱۱ درصد کاهش یافت/ حجم مخازن آبی سدهای آذربایجان غربی ۱۱ درصد کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 24 May 2023 18:53:19 ۲۴۷ طرح بازآفرینی شهری در شهرستان‌های مختلف آذربایجان‌غربی تهیه شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۲۴۷ طرح بازآفرینی شهری در شهرستان‌های مختلف آذربایجان‌غربی تهیه شده است / ۲۴۷ طرح بازآفرینی شهری در شهرستان‌های مختلف آذربایجان‌غربی تهیه شده است http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2023 14:33:34 مدیران آذربایجان غربی موانع پیش روی طرح های عمرانی را رفع کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مدیران آذربایجان غربی موانع پیش روی طرح های عمرانی را رفع کنند/ مدیران آذربایجان غربی موانع پیش روی طرح های عمرانی را رفع کنند http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2023 20:55:34 ۴۶۰ کیلومتر از کریدور بزرگراهی غرب کشور زیربار ترافیک است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۴۶۰ کیلومتر از کریدور بزرگراهی غرب کشور زیربار ترافیک است / ۴۶۰ کیلومتر از کریدور بزرگراهی غرب کشور زیربار ترافیک است http://amanatazarbaijan.com/ 10 May 2023 20:45:27 جهاد آبرسانی آذربایجان غربی ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/جهاد آبرسانی آذربایجان غربی ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد / جهاد آبرسانی آذربایجان غربی ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد http://amanatazarbaijan.com/ 09 May 2023 15:26:36 خط انتقال پساب به دریاچه ارومیه ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/خط انتقال پساب به دریاچه ارومیه ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد/ خط انتقال پساب به دریاچه ارومیه ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد http://amanatazarbaijan.com/ 07 May 2023 20:44:01 موانع طرح نهضت ملی مسکن آذربایجان غربی احصا شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/موانع طرح نهضت ملی مسکن آذربایجان غربی احصا شود/ موانع طرح نهضت ملی مسکن آذربایجان غربی احصا شود http://amanatazarbaijan.com/ 06 May 2023 23:47:01 خطر انقراض شاه میگو و ماهی ماش در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مدیر شیلات آذربایجان غربی خبر داد؛ / خطر انقراض شاه میگو و ماهی ماش در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 02 May 2023 14:42:37 دغدغه‌هاي مستاجران و برنامه‌هاي مسئولان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دغدغه‌هاي مستاجران و برنامه‌هاي مسئولان/ دغدغه‌هاي مستاجران و برنامه‌هاي مسئولان http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2023 14:10:21 مرغداران براي تهيه نهاده‌ها نقدينگي ندارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مرغداران براي تهيه نهاده‌ها نقدينگي ندارند/ مرغداران براي تهيه نهاده‌ها نقدينگي ندارند http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2023 14:08:00 پیش بینی ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای آزادراه ارومیه – تبریز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پیش بینی ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای آزادراه ارومیه – تبریز/ پیش بینی ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای آزادراه ارومیه – تبریز http://amanatazarbaijan.com/ 26 Apr 2023 14:24:49 تردد بیش از ۲۵ هزار نفر از پایانه های مرزی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تردد بیش از ۲۵ هزار نفر از پایانه های مرزی آذربایجان غربی/ تردد بیش از ۲۵ هزار نفر از پایانه های مرزی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 25 Apr 2023 20:56:37 عملیات زیرساختی در مرز تمرچین آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/عملیات زیرساختی در مرز تمرچین آغاز شد/ عملیات زیرساختی در مرز تمرچین آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2023 16:42:07 ساخت آزادراه اروميه - تبريز از سر گرفته مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ساخت آزادراه اروميه تبريز از سر گرفته مي شود / ساخت آزادراه اروميه - تبريز از سر گرفته مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2023 16:28:50 ۵۱۰ میلیارد تومان برای اجرای شبکه فاضلاب شهر خوی تخصیص می یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۵۱۰ میلیارد تومان برای اجرای شبکه فاضلاب شهر خوی تخصیص می یابد/ ۵۱۰ میلیارد تومان برای اجرای شبکه فاضلاب شهر خوی تخصیص می یابد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2023 14:30:09 سالانه13??هزار واحد مسکن روستايي آذربايجان غربي مقاوم سازي مي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مديرکل بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان/ سالانه13??هزار واحد مسکن روستايي آذربايجان غربي مقاوم سازي مي http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2023 13:40:07 هشت سکونتگاه غیر رسمی در آذربایجان غربی شناسایی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/هشت سکونتگاه غیر رسمی در آذربایجان غربی شناسایی شد/ هشت سکونتگاه غیر رسمی در آذربایجان غربی شناسایی شد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Apr 2023 15:34:25 80هزار تن سيب آذربايجان غربي چشم انتظار صادرات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رييس اتحاديه سردخانه داران استان خبر داد/ 80هزار تن سيب آذربايجان غربي چشم انتظار صادرات http://amanatazarbaijan.com/ 10 Apr 2023 16:24:52 تردد ۱۲ میلیون وسیله نقلیه در محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تردد ۱۲ میلیون وسیله نقلیه در محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی / تردد ۱۲ میلیون وسیله نقلیه در محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 03 Apr 2023 15:38:55 بازرسی ۶ هزار نوبت از مراکز عرضه فرآورده‌های دامی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بازرسی ۶ هزار نوبت از مراکز عرضه فرآورده‌های دامی آذربایجان غربی/ بازرسی ۶ هزار نوبت از مراکز عرضه فرآورده‌های دامی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 30 Mar 2023 18:42:26 آذربایجان غربی رتبه دوم کشور در صدور نشان حلال است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آذربایجان غربی رتبه دوم کشور در صدور نشان حلال است/ آذربایجان غربی رتبه دوم کشور در صدور نشان حلال است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Mar 2023 18:37:03 پيش بيني وضعيت بازار سرمايه در سال 1402 http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پيش بيني وضعيت بازار سرمايه در سال 1402/ پيش بيني وضعيت بازار سرمايه در سال 1402 http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2023 15:09:14 امسال تردد مسافر از پایانه مرزی بازرگان ۳برابر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/امسال تردد مسافر از پایانه مرزی بازرگان ۳برابر شد/ امسال تردد مسافر از پایانه مرزی بازرگان ۳برابر شد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2023 20:11:36 تيم اقتصادي دولت اعلام کرد که توان اجراي کالابرگ را ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تيم اقتصادي دولت اعلام کرد که توان اجراي کالابرگ را ندارد / تيم اقتصادي دولت اعلام کرد که توان اجراي کالابرگ را ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Feb 2023 14:22:08 کیفرخواست برای متهمان اختلاس ۱۴۰ میلیاردی شهرداری ارومیه صادر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کیفرخواست برای متهمان اختلاس ۱۴۰ میلیاردی شهرداری ارومیه صادر شد/ کیفرخواست برای متهمان اختلاس ۱۴۰ میلیاردی شهرداری ارومیه صادر شد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Feb 2023 20:25:01 هر سه ماه یک طرح‌ احیا افتتاح می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/هر سه ماه یک طرح‌ احیا افتتاح می‌شود/ هر سه ماه یک طرح‌ احیا افتتاح می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 22 Feb 2023 20:16:36 نقشه عملیاتی برای تولید سیب در آذربایجان غربی تدوین شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نقشه عملیاتی برای تولید سیب در آذربایجان غربی تدوین شود/ نقشه عملیاتی برای تولید سیب در آذربایجان غربی تدوین شود http://amanatazarbaijan.com/ 21 Feb 2023 12:28:38 چراغ سبز دولت به افزايش 40 درصدي حداقل دستمزد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ چراغ سبز دولت به افزايش 40 درصدي حداقل دستمزد/ چراغ سبز دولت به افزايش 40 درصدي حداقل دستمزد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Feb 2023 13:13:40 مجوز تبدیل رازی خوی به مرز تجاری دریافت می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/استاندار آذربایجان‌غربی/ مجوز تبدیل رازی خوی به مرز تجاری دریافت می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2023 20:13:39 آواربرداری در ۹ محور از شهر و روستاهای فیرورق خوی آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آواربرداری در ۹ محور از شهر و روستاهای فیرورق خوی آغاز شد/ آواربرداری در ۹ محور از شهر و روستاهای فیرورق خوی آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2023 11:19:21 کار آواربرداری مناطق زلزله زده خوی باید تا ۱۵ روز آینده تمام شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کار آواربرداری مناطق زلزله زده خوی باید تا ۱۵ روز آینده تمام شود/ کار آواربرداری مناطق زلزله زده خوی باید تا ۱۵ روز آینده تمام شود http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2023 20:41:02 ۳۵هزار میلیارد ریال برای بازسازی مناطق زلزله زده خوی اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۳۵هزار میلیارد ریال برای بازسازی مناطق زلزله زده خوی اختصاص یافت/ ۳۵هزار میلیارد ریال برای بازسازی مناطق زلزله زده خوی اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/ 07 Feb 2023 11:19:48 تعاونی های مسکن ارومیه تعیین تکلیف می شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تعاونی های مسکن ارومیه تعیین تکلیف می شوند/ تعاونی های مسکن ارومیه تعیین تکلیف می شوند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Feb 2023 12:46:49 نزديک به 400 هزار تن سيب در سردخانه هاي استان انبار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نزديک به 400 هزار تن سيب در سردخانه هاي استان انبار است/ نزديک به 400 هزار تن سيب در سردخانه هاي استان انبار است http://amanatazarbaijan.com/ 06 Feb 2023 12:25:36 فاز دوم هوشمند سازی عرضه نان در ارومیه اجرا می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/فاز دوم هوشمند سازی عرضه نان در ارومیه اجرا می‌شود/ فاز دوم هوشمند سازی عرضه نان در ارومیه اجرا می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2023 14:38:41 چرخ صنعت نشر و کتاب نمي‌چرخد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/چرخ صنعت نشر و کتاب نمي‌چرخد / چرخ صنعت نشر و کتاب نمي‌چرخد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2023 12:27:05 مکتب عاشيقي اروميه نيازمند توجه مسئولان فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ مکتب عاشيقي اروميه نيازمند توجه مسئولان فرهنگي/ مکتب عاشيقي اروميه نيازمند توجه مسئولان فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2023 12:26:19 دردِ اصلي اقتصاد ايران چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دردِ اصلي اقتصاد ايران چيست / دردِ اصلي اقتصاد ايران چيست http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2023 12:17:05 پرداخت678 ميليارد ريال تسهيلات بهسازي به 236 واحد فرسوده در استان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مديريت شعب بانک مسکن آذربايجان غربي اعلام کرد/ پرداخت678 ميليارد ريال تسهيلات بهسازي به 236 واحد فرسوده در استان http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jan 2023 17:56:44 مهار تورم و بهبود معيشت مردم در 1402 http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مهار تورم و بهبود معيشت مردم در 1402/ مهار تورم و بهبود معيشت مردم در 1402 http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jan 2023 12:13:17 نيمي از جايگاه‌هاي CNG اروميه براي کمک به گازرساني تعطيل شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نيمي از جايگاه‌هاي CNG اروميه براي کمک به گازرساني تعطيل شد/ نيمي از جايگاه‌هاي CNG اروميه براي کمک به گازرساني تعطيل شد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jan 2023 12:11:43 زيرساخت هاي فني و ارتباطي در آذربايجان غربي فراهم شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ زيرساخت هاي فني و ارتباطي در آذربايجان غربي فراهم شود/ زيرساخت هاي فني و ارتباطي در آذربايجان غربي فراهم شود http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jan 2023 12:05:40 پرداخت678 ميليارد ريال تسهيلات بهسازي به 236 واحد فرسوده در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پرداخت678 ميليارد ريال تسهيلات بهسازي به 236 واحد فرسوده در آذربایجان غربی/ پرداخت678 ميليارد ريال تسهيلات بهسازي به 236 واحد فرسوده در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jan 2023 20:14:45 عملیات احداث ۵۱۰ واحد نهضت ملی مسکن در ارومیه آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/عملیات احداث ۵۱۰ واحد نهضت ملی مسکن در ارومیه آغاز شد/ عملیات احداث ۵۱۰ واحد نهضت ملی مسکن در ارومیه آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2023 19:45:09 ۳.۵ میلیون مسافر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی جابه جا شده اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ میلیون مسافر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی جابه جا شده اند/ ۳.۵ میلیون مسافر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی جابه جا شده اند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jan 2023 13:45:29 رشد نرخ بهره بانکي تورم ساز است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رشد نرخ بهره بانکي تورم ساز است/ رشد نرخ بهره بانکي تورم ساز است http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jan 2023 15:19:05 فرهنگی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ فرهنگی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:45 تمبرینه طلای شمس و مولانا در خوی رونمایی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تمبرینه طلای شمس و مولانا در خوی رونمایی شد/ تمبرینه طلای شمس و مولانا در خوی رونمایی شد http://amanatazarbaijan.com/ 29 Sep 2023 11:42:38 عمومي‌سازي فرهنگ کسب‌وکارهاي کوچک در بستر کتابخانه‌هاي عمومي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/عمومي‌سازي فرهنگ کسب‌وکارهاي کوچک در بستر کتابخانه‌هاي عمومي/ عمومي‌سازي فرهنگ کسب‌وکارهاي کوچک در بستر کتابخانه‌هاي عمومي http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2023 19:01:32 سينما بايد به گسترش صلح کمک کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سينما بايد به گسترش صلح کمک کند/ سينما بايد به گسترش صلح کمک کند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2023 12:50:41 تجاري‌سازي و صادرات فرهنگي؛ سهل يا دشوار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تجاري‌سازي و صادرات فرهنگي؛ سهل يا دشوار/ تجاري‌سازي و صادرات فرهنگي؛ سهل يا دشوار http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2023 12:49:51 توليد کتب تاريخي بدون مطالعه کافي باعث آسيب مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/توليد کتب تاريخي بدون مطالعه کافي باعث آسيب مي شود/ توليد کتب تاريخي بدون مطالعه کافي باعث آسيب مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2023 19:50:12 ونيز يک جهان را مي‌گرداند ما با انواع جشنواره هيچ کاري نمي‌کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ونيز يک جهان را مي‌گرداند ما با انواع جشنواره هيچ کاري نمي‌کنيم/ ونيز يک جهان را مي‌گرداند ما با انواع جشنواره هيچ کاري نمي‌کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2023 19:49:13 گردشگري سبز محبوب گردشگران و سرمايه‌گذاران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/گردشگري سبز محبوب گردشگران و سرمايه‌گذاران/ گردشگري سبز محبوب گردشگران و سرمايه‌گذاران http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2023 14:37:09 نقش پياده‌روي اربعين در پيشرفت‌هاي فرهنگي و اقتصادي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نقش پياده‌روي اربعين در پيشرفت‌هاي فرهنگي و اقتصادي/ نقش پياده‌روي اربعين در پيشرفت‌هاي فرهنگي و اقتصادي http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2023 14:35:59 فرهنگ عاشيقي و تاثير آن بر پايداري فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فرهنگ عاشيقي و تاثير آن بر پايداري فرهنگي/ فرهنگ عاشيقي و تاثير آن بر پايداري فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2023 15:09:35 بانوان و شور مضاعف دف‌نوازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بانوان و شور مضاعف دف‌نوازي/ بانوان و شور مضاعف دف‌نوازي http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2023 14:05:55 جشنواره رسانه؛ تفکيک خبرنگاران از خبرنگارنماها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جشنواره رسانه؛ تفکيک خبرنگاران از خبرنگارنماها/ جشنواره رسانه؛ تفکيک خبرنگاران از خبرنگارنماها http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2023 14:05:15 رسانه ها پرچم دار جهاد تبیین هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه ها پرچم دار جهاد تبیین هستند/ رسانه ها پرچم دار جهاد تبیین هستند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2023 21:20:12 جايگاه خبرنگار در جامعه و ضرورت احياي حقوق خبرنگاران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جايگاه خبرنگار در جامعه و ضرورت احياي حقوق خبرنگاران/ جايگاه خبرنگار در جامعه و ضرورت احياي حقوق خبرنگاران http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2023 14:18:15 بايد کودکان نسل آلفا را با کتاب مأنوس کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ بايد کودکان نسل آلفا را با کتاب مأنوس کرد/ بايد کودکان نسل آلفا را با کتاب مأنوس کرد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2023 14:17:31 رسانه های انقلابی نقش مهمی برای مقابله با جنگ رسانه ای دشمن دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه های انقلابی نقش مهمی برای مقابله با جنگ رسانه ای دشمن دارند/ رسانه های انقلابی نقش مهمی برای مقابله با جنگ رسانه ای دشمن دارند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Aug 2023 12:06:11 ادبيات زرد متفاوت از داستان و شعر عامه‌پسند است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ادبيات زرد متفاوت از داستان و شعر عامه‌پسند است/ ادبيات زرد متفاوت از داستان و شعر عامه‌پسند است http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2023 13:27:39 براي حوزه‌هاي فرهنگ و هنر چشم‌انداز تعريف کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/براي حوزه‌هاي فرهنگ و هنر چشم‌انداز تعريف کنيم/ براي حوزه‌هاي فرهنگ و هنر چشم‌انداز تعريف کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2023 15:21:53 گشت‌هاي پليس براي مقابله با بدحجابي فقط در حد تذکر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/گشت‌هاي پليس براي مقابله با بدحجابي فقط در حد تذکر است/ گشت‌هاي پليس براي مقابله با بدحجابي فقط در حد تذکر است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2023 14:58:42 کشفياتي جديد از مسجد جامع اروميه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کشفياتي جديد از مسجد جامع اروميه/ کشفياتي جديد از مسجد جامع اروميه http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2023 14:47:45 گراميداشت آيين هزار ساله قديسان کليساها در اروميه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/گراميداشت آيين هزار ساله قديسان کليساها در اروميه/ گراميداشت آيين هزار ساله قديسان کليساها در اروميه http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2023 12:57:59 ارمغان جشنواره ها نشاط اجتماعي و حال خوب براي مردم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ارمغان جشنواره ها نشاط اجتماعي و حال خوب براي مردم است/ ارمغان جشنواره ها نشاط اجتماعي و حال خوب براي مردم است http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jul 2023 13:33:25 نه فرهنگ را مي‌شناسيم، نه ايران را http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نه فرهنگ را مي‌شناسيم، نه ايران را/ نه فرهنگ را مي‌شناسيم، نه ايران را http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jul 2023 13:32:49 شکوه جشن های عید غدیر باید روزافزون شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شکوه جشن های عید غدیر باید روزافزون شود/ شکوه جشن های عید غدیر باید روزافزون شود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2023 15:22:24 وقتي روزنامه‌ها جاي شعر را گرفتند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/وقتي روزنامه‌ها جاي شعر را گرفتند/ وقتي روزنامه‌ها جاي شعر را گرفتند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2023 13:50:56 برگزاری ١٨ عنوان برنامه فرهنگی و هنری در تالار وحدت ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ برگزاری ١٨ عنوان برنامه فرهنگی و هنری در تالار وحدت ارومیه/ برگزاری ١٨ عنوان برنامه فرهنگی و هنری در تالار وحدت ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2023 20:54:23 آثار 7هزار ساله در تپه تاريخي اشنويه کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آثار 7هزار ساله در تپه تاريخي اشنويه کشف شد/ آثار 7هزار ساله در تپه تاريخي اشنويه کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2023 21:32:00 سرانه مطلوب مطالعه يا آمارسازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سرانه مطلوب مطالعه يا آمارسازي/ سرانه مطلوب مطالعه يا آمارسازي http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2023 21:31:24 آثار ۷هزار ساله در تپه تاریخی اشنویه کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آثار ۷هزار ساله در تپه تاریخی اشنویه کشف شد/ آثار ۷هزار ساله در تپه تاریخی اشنویه کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jun 2023 21:14:48 بايد جلوي مرگ "گويش‌ها" را بگيريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بايد جلوي مرگ گويش‌هارا بگيريم/ بايد جلوي مرگ "گويش‌ها" را بگيريم http://amanatazarbaijan.com/ 29 May 2023 14:40:06 ترکيه کدام مفاخر ايران را تصاحب کرده‌است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ترکيه کدام مفاخر ايران را تصاحب کرده‌است/ ترکيه کدام مفاخر ايران را تصاحب کرده‌است http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2023 16:42:19 سواد رسانه راهبرد عملياتي در جنگ فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سواد رسانه راهبرد عملياتي در جنگ فرهنگي / سواد رسانه راهبرد عملياتي در جنگ فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2023 16:04:08 ۶ هزار نفر در مدارس آموزش از راه دور آذربایجان غربی تحصیل می کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/۶ هزار نفر در مدارس آموزش از راه دور آذربایجان غربی تحصیل می کنند/ ۶ هزار نفر در مدارس آموزش از راه دور آذربایجان غربی تحصیل می کنند http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2023 20:58:30 22درصد اعضاي هيات علمي دانشگاه اروميه در مرتبه استادي هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ اعضاي هيات علمي دانشگاه اروميه در مرتبه استادي هستند/ 22درصد اعضاي هيات علمي دانشگاه اروميه در مرتبه استادي هستند http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2023 14:19:59 سقوط سليقه مخاطب، هديه فضاي مجازي به سينما http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سقوط سليقه مخاطب، هديه فضاي مجازي به سينما/ سقوط سليقه مخاطب، هديه فضاي مجازي به سينما http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2023 14:19:16 آموزش و پژوهش با قدرت در دانشگاه های آذربایجان غربی در جریان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آموزش و پژوهش با قدرت در دانشگاه های آذربایجان غربی در جریان است/ آموزش و پژوهش با قدرت در دانشگاه های آذربایجان غربی در جریان است http://amanatazarbaijan.com/ 25 Apr 2023 20:58:26 باند حفاران غيرمجاز در اروميه منهدم شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/باند حفاران غيرمجاز در اروميه منهدم شد/ باند حفاران غيرمجاز در اروميه منهدم شد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2023 16:34:21 ساماندهي و مرمت 40 پروژه تاريخي در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ساماندهي و مرمت 40 پروژه تاريخي در آذربايجان غربي/ ساماندهي و مرمت 40 پروژه تاريخي در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2023 16:33:45 اعضای شورای فرهنگ عمومی زمینه تحقق شعار سال را فراهم کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اعضای شورای فرهنگ عمومی زمینه تحقق شعار سال را فراهم کنند/ اعضای شورای فرهنگ عمومی زمینه تحقق شعار سال را فراهم کنند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Apr 2023 16:19:25 حذف ادبيات از کنکور چه نتيجه‌اي داشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/حذف ادبيات از کنکور چه نتيجه‌اي داشت/ حذف ادبيات از کنکور چه نتيجه‌اي داشت http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2023 13:55:14 آرامگاه شمس تبريزي ميزبان 6 هزار گردشگر نوروزي بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آرامگاه شمس تبريزي ميزبان 6 هزار گردشگر نوروزي بود/ آرامگاه شمس تبريزي ميزبان 6 هزار گردشگر نوروزي بود http://amanatazarbaijan.com/ 10 Apr 2023 16:27:38 رسانه علمدار جهاد تبيين درجنگ ترکيبي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه علمدار جهاد تبيين درجنگ ترکيبي است/ رسانه علمدار جهاد تبيين درجنگ ترکيبي است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Feb 2023 12:19:57 ادبيات داستاني کودک و نوجوان به جايزه‌اي جدا نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ادبيات داستاني کودک و نوجوان به جايزه‌اي جدا نياز دارد/ ادبيات داستاني کودک و نوجوان به جايزه‌اي جدا نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Feb 2023 12:18:57 آيا قانون بين‌المللي کپي‌رايت وجود دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آيا قانون بين‌المللي کپي‌رايت وجود دارد/ آيا قانون بين‌المللي کپي‌رايت وجود دارد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Feb 2023 12:18:13 جشنواره فرهنگي و بصيرتي فجر 44 در اروميه برگزار شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جشنواره فرهنگي و بصيرتي فجر 44 در اروميه برگزار شد/ جشنواره فرهنگي و بصيرتي فجر 44 در اروميه برگزار شد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2023 11:11:26 زخم ناسور بي‌مهري بر موسيقي 6 هزارساله http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/زخم ناسور بي‌مهري بر موسيقي 6 هزارساله/ زخم ناسور بي‌مهري بر موسيقي 6 هزارساله http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2023 11:10:00 سينماها در يک‌قدمي بازگشت به حيات روزهاي خوب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سينماها در يک‌قدمي بازگشت به حيات روزهاي خوب/ سينماها در يک‌قدمي بازگشت به حيات روزهاي خوب http://amanatazarbaijan.com/ 06 Feb 2023 12:38:42 جشنواره‌ها تأثير محسوسي در تقويت جريان‌هاي ادبي ندارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جشنواره‌ها تأثير محسوسي در تقويت جريان‌هاي ادبي ندارند/ جشنواره‌ها تأثير محسوسي در تقويت جريان‌هاي ادبي ندارند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Feb 2023 12:38:23 داشتن تخصص و اشراف در حوزه کاري لازمه حرفه خبرنگاري است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ داشتن تخصص و اشراف در حوزه کاري لازمه حرفه خبرنگاري است/ داشتن تخصص و اشراف در حوزه کاري لازمه حرفه خبرنگاري است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2023 11:03:11 صفي‌الدين نقطه عطف تاريخ موسيقي دنياي اسلام http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/صفي‌الدين نقطه عطف تاريخ موسيقي دنياي اسلام/ صفي‌الدين نقطه عطف تاريخ موسيقي دنياي اسلام http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2023 11:02:32 روحانيون اثر گذارترين قشر جامعه براي اجراي جهاد تبيين هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/روحانيون اثر گذارترين قشر جامعه براي اجراي جهاد تبيين هستند/ روحانيون اثر گذارترين قشر جامعه براي اجراي جهاد تبيين هستند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2023 12:40:39 شهر مقدس مسلمانان مکه است يا پترا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شهر مقدس مسلمانان مکه است يا پترا / شهر مقدس مسلمانان مکه است يا پترا http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2023 12:29:41 زنگ خطر فقدان سواد رسانه‌اي مسئولان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/زنگ خطر فقدان سواد رسانه‌اي مسئولان/ زنگ خطر فقدان سواد رسانه‌اي مسئولان http://amanatazarbaijan.com/ 26 Dec 2022 16:03:31 توسعه زیرساخت های فرهنگی در آذربایجان غربی مورد توجه قرار گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/توسعه زیرساخت های فرهنگی در آذربایجان غربی مورد توجه قرار گیرد/ توسعه زیرساخت های فرهنگی در آذربایجان غربی مورد توجه قرار گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Dec 2022 12:39:57 مطالبه گري در دانشجويان تقويت شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ مطالبه گري در دانشجويان تقويت شود/ مطالبه گري در دانشجويان تقويت شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2022 01:19:41 عصر تاريک روزنامه نگاري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/عصر تاريک روزنامه نگاري/ عصر تاريک روزنامه نگاري http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2022 01:17:57 در هشت ماه اخير از هر 100 صندلي سينما، فقط 5 صندلي پر شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/در هشت ماه اخير از هر 100 صندلي سينما، فقط 5 صندلي پر شده است / در هشت ماه اخير از هر 100 صندلي سينما، فقط 5 صندلي پر شده است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2022 01:17:10 راه‌اندازي دانشکده تئاتر نياز هنرجويان آذربايجان غربي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/راه‌اندازي دانشکده تئاتر نياز هنرجويان آذربايجان غربي است/ راه‌اندازي دانشکده تئاتر نياز هنرجويان آذربايجان غربي است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Dec 2022 15:07:08 دانشنامه نقش زنان در دفاع مقدس در آذربايجان غربي تدوين شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/دانشنامه نقش زنان در دفاع مقدس در آذربايجان غربي تدوين شد/ دانشنامه نقش زنان در دفاع مقدس در آذربايجان غربي تدوين شد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Nov 2022 14:30:51 گردشگري غذايي در آذربايجان غربي توسعه مي يابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ گردشگري غذايي در آذربايجان غربي توسعه مي يابد/ گردشگري غذايي در آذربايجان غربي توسعه مي يابد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Nov 2022 14:30:02 20 بناي تاريخي آذربايجان غربي در انتظار ثبت ملي هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بناي تاريخي آذربايجان غربي در انتظار ثبت ملي هستند/ 20 بناي تاريخي آذربايجان غربي در انتظار ثبت ملي هستند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Nov 2022 14:29:17 مدیران دستگاه های اجرایی معنویت خود را تقویت کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مدیران دستگاه های اجرایی معنویت خود را تقویت کنند/ مدیران دستگاه های اجرایی معنویت خود را تقویت کنند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Nov 2022 12:52:01 بازار فروش توليدات ‌منبت بي رونق است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ بازار فروش توليدات ‌منبت بي رونق است/ بازار فروش توليدات ‌منبت بي رونق است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Nov 2022 13:39:29 گراني مواد اوليه و ماليات مهمترين مشکل چاپخانه‌داران آذربايجان‌غربي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/گراني مواد اوليه و ماليات مهمترين مشکل چاپخانه‌داران آذربايجان‌غربي است/ گراني مواد اوليه و ماليات مهمترين مشکل چاپخانه‌داران آذربايجان‌غربي است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Nov 2022 14:04:33 کرونا چگونه به خدمت جشنواره فيلم رشد درآمد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کرونا چگونه به خدمت جشنواره فيلم رشد درآمد/ کرونا چگونه به خدمت جشنواره فيلم رشد درآمد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Nov 2022 15:03:08 کسب آگاهي با کالاهاي جانشين کتاب راه رفتن روي لبه تيغ است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کسب آگاهي با کالاهاي جانشين کتاب راه رفتن روي لبه تيغ است/ کسب آگاهي با کالاهاي جانشين کتاب راه رفتن روي لبه تيغ است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Nov 2022 15:02:24 تکمیل سند جامع فرهنگی در برش استانی سرعت یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تکمیل سند جامع فرهنگی در برش استانی سرعت یابد/ تکمیل سند جامع فرهنگی در برش استانی سرعت یابد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2022 20:08:08 انيميشن؛ دنيايي خيال‌انگيز و رنگارنگ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/انيميشن؛ دنيايي خيال‌انگيز و رنگارنگ/ انيميشن؛ دنيايي خيال‌انگيز و رنگارنگ http://amanatazarbaijan.com/ 31 Oct 2022 13:40:03 فضاي گفت و گو درجامعه عادي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فضاي گفت¬و¬گو درجامعه عادي شود/ فضاي گفت و گو درجامعه عادي شود http://amanatazarbaijan.com/ 31 Oct 2022 13:39:10 تداوم ساماندهی محوطه مسجد جامع ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تداوم ساماندهی محوطه مسجد جامع ارومیه/ تداوم ساماندهی محوطه مسجد جامع ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 30 Oct 2022 14:00:52 فرهنگ چگونه به ما رسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فرهنگ چگونه به ما رسيد/ فرهنگ چگونه به ما رسيد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Oct 2022 13:35:00 دهگانه مواجهه مؤثر رسانه‌اي در بزنگاه‌هاي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/دهگانه مواجهه مؤثر رسانه‌اي در بزنگاه‌هاي اجتماعي/ دهگانه مواجهه مؤثر رسانه‌اي در بزنگاه‌هاي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 24 Oct 2022 13:34:15 چرا فرهنگ رسمي نزد جوانان معترض جذاب نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چرا فرهنگ رسمي نزد جوانان معترض جذاب نيست/ چرا فرهنگ رسمي نزد جوانان معترض جذاب نيست http://amanatazarbaijan.com/ 17 Oct 2022 13:55:05 ایجاد و ترویج شبهه ابزار دشمن برای مقابله با اسلام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ایجاد و ترویج شبهه ابزار دشمن برای مقابله با اسلام است/ ایجاد و ترویج شبهه ابزار دشمن برای مقابله با اسلام است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Oct 2022 20:29:45 واقفان بر اساس نيازهاي روز جامعه اقدام به وقف کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/واقفان بر اساس نيازهاي روز جامعه اقدام به وقف کنند/ واقفان بر اساس نيازهاي روز جامعه اقدام به وقف کنند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Oct 2022 20:09:33 سياست سکولارها کثيف است براي همين مي‌گويند دين را وارد سياست نکنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سياست سکولارها کثيف است براي همين مي‌گويند دين را وارد سياست نکنيد / سياست سکولارها کثيف است براي همين مي‌گويند دين را وارد سياست نکنيد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Oct 2022 20:08:54 اجبار به دينداري؛ کاتاليزور رويگرداني از امر ديني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اجبار به دينداري؛ کاتاليزور رويگرداني از امر ديني/ اجبار به دينداري؛ کاتاليزور رويگرداني از امر ديني http://amanatazarbaijan.com/ 10 Oct 2022 20:08:22 شکل‎گيري گفتمان فرهنگي راه گذر از چالش‌هاي فعلي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شکل‎گيري گفتمان فرهنگي راه گذر از چالش‌هاي فعلي/ شکل‎گيري گفتمان فرهنگي راه گذر از چالش‌هاي فعلي http://amanatazarbaijan.com/ 10 Oct 2022 20:07:40 ۶۰ طرح سرمایه گذاری گردشگری در آذربایجان غربی اجرا می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/۶۰ طرح سرمایه گذاری گردشگری در آذربایجان غربی اجرا می شود/ ۶۰ طرح سرمایه گذاری گردشگری در آذربایجان غربی اجرا می شود http://amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2022 12:44:57 رابطه شمس تبريزي و سنايي غزنوي چگونه بوده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رابطه شمس تبريزي و سنايي غزنوي چگونه بوده است / رابطه شمس تبريزي و سنايي غزنوي چگونه بوده است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2022 12:32:32 چرا نبايد چراغ‌هاي کانون پرورش فکري کودکان خاموش شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چرا نبايد چراغ‌هاي کانون پرورش فکري کودکان خاموش شود/ چرا نبايد چراغ‌هاي کانون پرورش فکري کودکان خاموش شود http://amanatazarbaijan.com/ 26 Sep 2022 01:13:48 ويترين ادبيات دفاع مقدس محدود است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ويترين ادبيات دفاع مقدس محدود است/ ويترين ادبيات دفاع مقدس محدود است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Sep 2022 01:10:07 خطر فراموشي در کمين صنايع دستي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/خطر فراموشي در کمين صنايع دستي/ خطر فراموشي در کمين صنايع دستي http://amanatazarbaijan.com/ 12 Sep 2022 13:44:21 نخستين زن روزنامه‌نگار در ايران که بود و چه روزنامه‌اي منتشر کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نخستين زن روزنامه‌نگار در ايران که بود و چه روزنامه‌اي منتشر کرد/ نخستين زن روزنامه‌نگار در ايران که بود و چه روزنامه‌اي منتشر کرد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Sep 2022 08:25:17 ضربان قلب بازار کتاب چگونه مي‌زند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ضربان قلب بازار کتاب چگونه مي‌زند/ ضربان قلب بازار کتاب چگونه مي‌زند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Sep 2022 08:24:55 جاساز ۱۰ هزار دلار ارز قاچاق در هنگ مرزی ماکو کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جاساز ۱۰ هزار دلار ارز قاچاق در هنگ مرزی ماکو کشف شد/ جاساز ۱۰ هزار دلار ارز قاچاق در هنگ مرزی ماکو کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2022 12:21:45 آذربایجان غربی تنها ۴ سینمای فعال دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آذربایجان غربی تنها ۴ سینمای فعال دارد/ آذربایجان غربی تنها ۴ سینمای فعال دارد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2022 12:19:36 دولتي و امنيتي شدن، آفات اصلي رسانه‌ است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/دولتي و امنيتي شدن، آفات اصلي رسانه‌ است/ دولتي و امنيتي شدن، آفات اصلي رسانه‌ است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Aug 2022 12:12:52 اهميت رسانه در ايران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اهميت رسانه در ايران/ اهميت رسانه در ايران http://amanatazarbaijan.com/ 15 Aug 2022 20:26:49 ابتهاج از خوب و بد داوري‌ها برگذشته و سايه برآمده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ابتهاج از خوب و بد داوري‌ها برگذشته و سايه برآمده است/ ابتهاج از خوب و بد داوري‌ها برگذشته و سايه برآمده است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Aug 2022 20:26:19 هنر درماني چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/هنر درماني چيست/ هنر درماني چيست http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jul 2022 20:30:21 قلم و اهل قلم، شاخص مقايسه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/قلم و اهل قلم، شاخص مقايسه / قلم و اهل قلم، شاخص مقايسه http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jul 2022 14:40:20 پلي‌بک خواني؛ بودن يا نبودن مسئله اين است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پلي‌بک خواني؛ بودن يا نبودن مسئله اين است / پلي‌بک خواني؛ بودن يا نبودن مسئله اين است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jul 2022 14:09:33 سايه سنگين سياست روي فرهنگ حس مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سايه سنگين سياست روي فرهنگ حس مي‌شود/ سايه سنگين سياست روي فرهنگ حس مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jul 2022 14:24:21 جريان هاي مردمي در جامعه تقويت شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جريان هاي مردمي در جامعه تقويت شود / جريان هاي مردمي در جامعه تقويت شود http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jun 2022 13:15:26 برگزاري جشنواره‌ها نقش مهمي در جذب گردشگر دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ برگزاري جشنواره‌ها نقش مهمي در جذب گردشگر دارد/ برگزاري جشنواره‌ها نقش مهمي در جذب گردشگر دارد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jun 2022 13:13:00 هشدار براي حذف ادبيات در برخي از مدارس http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/هشدار براي حذف ادبيات در برخي از مدارس/ هشدار براي حذف ادبيات در برخي از مدارس http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jun 2022 13:11:58 چگونه مافياي اکران سينماي ايران را کنترل مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چگونه مافياي اکران سينماي ايران را کنترل مي‌کند/ چگونه مافياي اکران سينماي ايران را کنترل مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jun 2022 13:11:06 نگراني از آينده جمهوري اسلامي چرا؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نگراني از آينده جمهوري اسلامي چرا؟ / نگراني از آينده جمهوري اسلامي چرا؟ http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jun 2022 11:31:17 رسانه تلويزيون آينده‌اي ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه تلويزيون آينده‌اي ندارد / رسانه تلويزيون آينده‌اي ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jun 2022 11:30:01 ترانه هايي که عمرشان فقط چندماه است! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ترانه هايي که عمرشان فقط چندماه است/ ترانه هايي که عمرشان فقط چندماه است! http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jun 2022 13:20:24 خيرين کتابخانه‌ساز جهادگران بي‌ادعاي عرصه فرهنگ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/خيرين کتابخانه‌ساز جهادگران بي‌ادعاي عرصه فرهنگ/ خيرين کتابخانه‌ساز جهادگران بي‌ادعاي عرصه فرهنگ http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2022 13:35:48 اجتماعی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ اجتماعی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:31 تعداد تالاب های بین المللی آذربایجان غربی به ۸ مورد می رسد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تعداد تالاب های بین المللی آذربایجان غربی به ۸ مورد می رسد/ تعداد تالاب های بین المللی آذربایجان غربی به ۸ مورد می رسد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Oct 2023 12:34:37 امحای ۵۰ تن کالای قاچاق تقلبی در شهرستان ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/امحای ۵۰ تن کالای قاچاق تقلبی در شهرستان ارومیه/ امحای ۵۰ تن کالای قاچاق تقلبی در شهرستان ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 04 Oct 2023 12:32:14 انفجار جایگاه سی ان جی در پلدشت ۲ نفر را به کام مرگ کشاند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/انفجار جایگاه سی ان جی در پلدشت ۲ نفر را به کام مرگ کشاند/ انفجار جایگاه سی ان جی در پلدشت ۲ نفر را به کام مرگ کشاند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2023 14:03:38 اتحاد عامل پيروزي جامعه اسلامي مقابل دشمنان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ اتحاد عامل پيروزي جامعه اسلامي مقابل دشمنان است/ اتحاد عامل پيروزي جامعه اسلامي مقابل دشمنان است http://amanatazarbaijan.com/ 02 Oct 2023 02:12:03 رقابت های کشوری اتومبیلرانی شتاب در ارومیه به خط پایان رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رقابت های کشوری اتومبیلرانی شتاب در ارومیه به خط پایان رسید/ رقابت های کشوری اتومبیلرانی شتاب در ارومیه به خط پایان رسید http://amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2023 10:56:07 ۷۰ درصد فارغ التحصیلان مهارتی آذربایجان‌غربی دارای شغل هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۷۰ درصد فارغ التحصیلان مهارتی آذربایجان‌غربی دارای شغل هستند / ۷۰ درصد فارغ التحصیلان مهارتی آذربایجان‌غربی دارای شغل هستند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2023 10:53:05 شکستگی لوله آب در منطقه مدرس ارومیه/خط لوله در حال ترمیم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شکستگی لوله آب در منطقه مدرس ارومیه/ شکستگی لوله آب در منطقه مدرس ارومیه/خط لوله در حال ترمیم است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Sep 2023 12:43:32 ۳۰۰ مرکز نیکوکاری برای جشن عاطفه ها در آذربایجان غربی دایر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۳۰۰ مرکز نیکوکاری برای جشن عاطفه ها در آذربایجان غربی دایر شد/ ۳۰۰ مرکز نیکوکاری برای جشن عاطفه ها در آذربایجان غربی دایر شد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Sep 2023 14:32:44 توقیف محموله ۱۱۵ کیلویی شیشه در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/توقیف محموله ۱۱۵ کیلویی شیشه در ارومیه/ توقیف محموله ۱۱۵ کیلویی شیشه در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 26 Sep 2023 14:31:21 کلاس هاي درس بايد متناسب با نيازهاي دانش آموزان باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کلاس هاي درس بايد متناسب با نيازهاي دانش آموزان باشند/ کلاس هاي درس بايد متناسب با نيازهاي دانش آموزان باشند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2023 19:06:27 چه کسي برهنگي و بدپوششي را تعريف مي کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/چه کسي برهنگي و بدپوششي را تعريف مي کند/ چه کسي برهنگي و بدپوششي را تعريف مي کند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2023 19:05:45 معتادان متجاهر از ساختمان‌های ناایمن ارومیه جمع آوری می شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/معتادان متجاهر از ساختمان‌های ناایمن ارومیه جمع آوری می شوند/ معتادان متجاهر از ساختمان‌های ناایمن ارومیه جمع آوری می شوند http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2023 20:25:00 ۱۰۵۰ برنامه هفته دفاع مقدس در ارومیه برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۱۰۵۰ برنامه هفته دفاع مقدس در ارومیه برگزار می شود / ۱۰۵۰ برنامه هفته دفاع مقدس در ارومیه برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Sep 2023 14:53:36 ۷۲ هزار کلاس اولی آذربایجان غربی راهی مدارس شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۷۲ هزار کلاس اولی آذربایجان غربی راهی مدارس شدند/ ۷۲ هزار کلاس اولی آذربایجان غربی راهی مدارس شدند http://amanatazarbaijan.com/ 20 Sep 2023 14:51:47 ارزشهای دفاع مقدس در جامعه نهادینه شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ارزشهای دفاع مقدس در جامعه نهادینه شود/ ارزشهای دفاع مقدس در جامعه نهادینه شود http://amanatazarbaijan.com/ 19 Sep 2023 10:28:39 امسال تالاب‌های اقماری حوضه دریاچه ارومیه احیا می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/امسال تالاب‌های اقماری حوضه دریاچه ارومیه احیا می‌شود/ امسال تالاب‌های اقماری حوضه دریاچه ارومیه احیا می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2023 12:53:48 مردمي سازي يکي از اصلي ترين الزامات زيرساخت¬هاي آموزش و پرورش است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مردمي سازي يکي از اصلي ترين الزامات زيرساخت¬هاي آموزش و پرورش است/ مردمي سازي يکي از اصلي ترين الزامات زيرساخت¬هاي آموزش و پرورش است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2023 12:46:19 رهاسازی آب به سمت دریاچه ارومیه به زودی آغاز می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رهاسازی آب به سمت دریاچه ارومیه به زودی آغاز می‌شود/ رهاسازی آب به سمت دریاچه ارومیه به زودی آغاز می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2023 21:23:09 اختلاف خانوادگی چندین ساله در میاندوآب منجر به قتل شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اختلاف خانوادگی چندین ساله در میاندوآب منجر به قتل شد/ اختلاف خانوادگی چندین ساله در میاندوآب منجر به قتل شد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Sep 2023 11:40:38 ۲ محموله قاچاق به ارزش ۲۲ میلیارد ریال در آذربایجان غربی کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۲ محموله قاچاق به ارزش ۲۲ میلیارد ریال در آذربایجان غربی کشف شد/ ۲ محموله قاچاق به ارزش ۲۲ میلیارد ریال در آذربایجان غربی کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2023 19:54:37 عملیات اربعین از فرودگاه شهید باکری ارومیه پایان یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/عملیات اربعین از فرودگاه شهید باکری ارومیه پایان یافت/ عملیات اربعین از فرودگاه شهید باکری ارومیه پایان یافت http://amanatazarbaijan.com/ 10 Sep 2023 14:42:56 آذربایجان‌غربی در صدر اخبار میزبانی‌های بین‌المللی قرار دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ آذربایجان‌غربی در صدر اخبار میزبانی‌های بین‌المللی قرار دارد/ آذربایجان‌غربی در صدر اخبار میزبانی‌های بین‌المللی قرار دارد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Sep 2023 14:40:13 تردد زائران اربعين بدون مشکل از مرز تمرچين صورت مي‌گيرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تردد زائران اربعين بدون مشکل از مرز تمرچين صورت مي‌گيرد / تردد زائران اربعين بدون مشکل از مرز تمرچين صورت مي‌گيرد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2023 14:26:18 ۵۵ تن فرآورده خامی دامی غیر قابل مصرف در آذربایجان‌غربی معدوم شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۵۵ تن فرآورده خامی دامی غیر قابل مصرف در آذربایجان‌غربی معدوم شد/ ۵۵ تن فرآورده خامی دامی غیر قابل مصرف در آذربایجان‌غربی معدوم شد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2023 12:14:35 تردد زائران اربعین بدون مشکل از مرز تمرچین صورت می‌گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تردد زائران اربعین بدون مشکل از مرز تمرچین صورت می‌گیرد/ تردد زائران اربعین بدون مشکل از مرز تمرچین صورت می‌گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2023 12:11:40 کلاس‌گذاری برای سوادآموزان آذربایجان غربی آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کلاس‌گذاری برای سوادآموزان آذربایجان غربی آغاز شد/ کلاس‌گذاری برای سوادآموزان آذربایجان غربی آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2023 15:00:24 حجم مخازن آبخوان‌های آبرفتی آذربایجان‌غربی ۱۱۶.۴ میلیون مترمکعب کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حجم مخازن آبخوان‌های آبرفتی آذربایجان‌غربی کاهش یافت/ حجم مخازن آبخوان‌های آبرفتی آذربایجان‌غربی ۱۱۶.۴ میلیون مترمکعب کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2023 14:57:31 توزیع روزانه ۱۸۰ هزار پرس غذا در موکب های آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/توزیع روزانه ۱۸۰ هزار پرس غذا در موکب های آذربایجان‌غربی/ توزیع روزانه ۱۸۰ هزار پرس غذا در موکب های آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 29 Aug 2023 14:36:01 در ماه‌های آینده شاهد بهبود وضعیت دریاچه ارومیه خواهیم بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/در ماه‌های آینده شاهد بهبود وضعیت دریاچه ارومیه خواهیم بود/ در ماه‌های آینده شاهد بهبود وضعیت دریاچه ارومیه خواهیم بود http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2023 15:29:14 با مديريت حاضر اميدي به احياي درياچه اروميه نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/با مديريت حاضر اميدي به احياي درياچه اروميه نيست/ با مديريت حاضر اميدي به احياي درياچه اروميه نيست http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2023 15:05:29 انتقال ميزباني مسابقات ورزشي به شهرستان‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/انتقال ميزباني مسابقات ورزشي به شهرستان‌ها/ انتقال ميزباني مسابقات ورزشي به شهرستان‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2023 15:04:24 چرا درياچه وان ترکيه در 150کيلومتري درياچه اروميه خشک نشده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/چرا درياچه وان ترکيه در 150کيلومتري درياچه اروميه خشک نشده است/ چرا درياچه وان ترکيه در 150کيلومتري درياچه اروميه خشک نشده است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2023 15:01:04 موکب اوقاف آذربایجان‌غربی ۱۰۰ هزار پُرس غذا بین زائران اربعین توزیع می‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/موکب اوقاف آذربایجان‌غربی ۱۰۰ هزار پُرس غذا بین زائران اربعین توزیع می‌کند/ موکب اوقاف آذربایجان‌غربی ۱۰۰ هزار پُرس غذا بین زائران اربعین توزیع می‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2023 13:25:05 ژاپن قهرمان والیبال آسیا شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ ژاپن قهرمان والیبال آسیا شد/ ژاپن قهرمان والیبال آسیا شد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2023 21:47:58 ۳۵۹پروژه طی هفته دولت در ارومیه افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۳۵۹پروژه طی هفته دولت در ارومیه افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود/ ۳۵۹پروژه طی هفته دولت در ارومیه افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 25 Aug 2023 21:44:06 مجموعه شهربازی «چی چست» ارومیه پلمب شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مجموعه شهربازی «چی چست» ارومیه پلمب شد/ مجموعه شهربازی «چی چست» ارومیه پلمب شد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Aug 2023 21:26:14 اقتدار ایران،ژاپن، قطر و کره‌جنوبی در مرحله مقدماتی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اقتدار ایران،ژاپن، قطر و کره‌جنوبی در مرحله مقدماتی/ اقتدار ایران،ژاپن، قطر و کره‌جنوبی در مرحله مقدماتی http://amanatazarbaijan.com/ 22 Aug 2023 16:03:34 محموله بزرگ شیشه در آذربایجان غربی کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/محموله بزرگ شیشه در آذربایجان غربی کشف شد/ محموله بزرگ شیشه در آذربایجان غربی کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Aug 2023 14:29:17 عمليات لايروبي رودخانه شهرچاي اروميه در حال انجام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/عمليات لايروبي رودخانه شهرچاي اروميه در حال انجام است / عمليات لايروبي رودخانه شهرچاي اروميه در حال انجام است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Aug 2023 14:26:03 فضاسازي مناسب براي برگزاري مسابقات واليبال دراروميه انجام شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/فضاسازي مناسب براي برگزاري مسابقات واليبال دراروميه انجام شده است/ فضاسازي مناسب براي برگزاري مسابقات واليبال دراروميه انجام شده است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Aug 2023 14:24:24 همدستي شوم و شرم آور " نظام آموزشي و کنکور " براي نا اميد کردن مردم و تشديد فاصله طبقاتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/همدستي شوم و شرم آور نظام آموزشي و کنکور براي نا اميد کردن مردم و تشديد فاصله طبقاتي/ همدستي شوم و شرم آور " نظام آموزشي و کنکور " براي نا اميد کردن مردم و تشديد فاصله طبقاتي http://amanatazarbaijan.com/ 21 Aug 2023 14:22:02 ۱۰۰۰ دانش آموز ترک تحصیل کرده در آذربایجان غربی به تحصیل بازگشتند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۱۰۰۰ دانش آموز ترک تحصیل کرده در آذربایجان غربی به تحصیل بازگشتند/ ۱۰۰۰ دانش آموز ترک تحصیل کرده در آذربایجان غربی به تحصیل بازگشتند http://amanatazarbaijan.com/ 20 Aug 2023 20:02:55 زوار اربعین حسینی با کمترین قیمت به تمرچین می‌رسند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/زوار اربعین حسینی با کمترین قیمت به تمرچین می‌رسند/ زوار اربعین حسینی با کمترین قیمت به تمرچین می‌رسند http://amanatazarbaijan.com/ 20 Aug 2023 20:00:54 پیش بینی ثبت نام ۶۰۰ هزار دانش آموز در مدارس دولتی آذربایجان غربی در سال تحصیلی جدید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/پیش بینی ثبت نام ۶۰۰ هزار دانش آموز در مدارس دولتی آذربایجان غربی در سال تحصیلی جدید/ پیش بینی ثبت نام ۶۰۰ هزار دانش آموز در مدارس دولتی آذربایجان غربی در سال تحصیلی جدید http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2023 11:56:45 ظرفیت اسکان روزانه ۴۰ هزار زائر اربعین در آذربایجان غربی فراهم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ظرفیت اسکان روزانه ۴۰ هزار زائر اربعین در آذربایجان غربی فراهم است/ ظرفیت اسکان روزانه ۴۰ هزار زائر اربعین در آذربایجان غربی فراهم است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Aug 2023 15:08:39 آذربایجان‌غربی‌ جزء۳ استان امن کشور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آذربایجان‌غربی‌ جزء۳ استان امن کشور است/ آذربایجان‌غربی‌ جزء۳ استان امن کشور است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2023 14:20:14 درياچه اروميه وضعيت مناسبي ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ درياچه اروميه وضعيت مناسبي ندارد / درياچه اروميه وضعيت مناسبي ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2023 14:14:23 مسئولان کشور بگويند چرا پزشکان مهاجرت نکنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مسئولان کشور بگويند چرا پزشکان مهاجرت نکنند/ مسئولان کشور بگويند چرا پزشکان مهاجرت نکنند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2023 14:13:44 نقد منصفانه رسانه‌ها موجب حرکت توسعه بخش است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نقد منصفانه رسانه‌ها موجب حرکت توسعه بخش است/ نقد منصفانه رسانه‌ها موجب حرکت توسعه بخش است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2023 13:58:50 ۱۴مصدوم در تصادفات جاده ای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۱۴مصدوم در تصادفات جاده ای آذربایجان غربی/ ۱۴مصدوم در تصادفات جاده ای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 12 Aug 2023 11:23:42 دریاچه ارومیه وضعیت مناسبی ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دریاچه ارومیه وضعیت مناسبی ندارد/ دریاچه ارومیه وضعیت مناسبی ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2023 21:41:25 امنیت مطلوبی در مرزهای آذربایجان غربی حاکم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/امنیت مطلوبی در مرزهای آذربایجان غربی حاکم است/ امنیت مطلوبی در مرزهای آذربایجان غربی حاکم است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Aug 2023 15:54:58 تغییرات اقلیمی و مداخلات انسانی حجم آب دریاچه ارومیه را کاهش داد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تغییرات اقلیمی و مداخلات انسانی حجم آب دریاچه ارومیه را کاهش داد/ تغییرات اقلیمی و مداخلات انسانی حجم آب دریاچه ارومیه را کاهش داد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Aug 2023 15:49:27 113 هکتار از مراتع و جنگل‌هاي آذربايجان غربي طعمه آتش شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/هکتار از مراتع و جنگل‌هاي آذربايجان غربي طعمه آتش شد/ 113 هکتار از مراتع و جنگل‌هاي آذربايجان غربي طعمه آتش شد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2023 14:28:03 وضعيت فعلي درياچه اروميه محصول برنامه‌ريزي‌هاي غلط است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/وضعيت فعلي درياچه اروميه محصول برنامه‌ريزي‌هاي غلط است/ وضعيت فعلي درياچه اروميه محصول برنامه‌ريزي‌هاي غلط است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2023 14:19:53 حيات 5 ميليون نفربا خشکي درياچه اروميه در معرض خطر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حيات 5 ميليون نفربا خشکي درياچه اروميه در معرض خطر است / حيات 5 ميليون نفربا خشکي درياچه اروميه در معرض خطر است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2023 14:19:09 اجراي سياست‌هاي جوان سازي جمعيت مانع ورود کشور به فاز سالمندي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اجراي-سياست‌هاي-جوان-سازي-جمعيت-مانع-ورود-کشور-به-فاز-سالمندي-مي‌شود/ اجراي سياست‌هاي جوان سازي جمعيت مانع ورود کشور به فاز سالمندي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2023 11:57:06 احیای دریاچه ارومیه نیازمند مشارکت جدی مردم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/احیای دریاچه ارومیه نیازمند مشارکت جدی مردم است/ احیای دریاچه ارومیه نیازمند مشارکت جدی مردم است http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2023 13:58:54 ۱۱۲ نفر در سیل شهرستان‌های خوی و چایپاره امدادرسانی شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۱۱۲ نفر در سیل شهرستان‌های خوی و چایپاره امدادرسانی شدند/ ۱۱۲ نفر در سیل شهرستان‌های خوی و چایپاره امدادرسانی شدند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2023 13:52:43 خانه‌باغ‌هایی که بلای جان میش‌مرغ‌ها شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/خانه‌باغ‌هایی که بلای جان میش‌مرغ‌ها شدند/ خانه‌باغ‌هایی که بلای جان میش‌مرغ‌ها شدند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2023 11:48:31 ۱۴۰ نفر در سیل چایپاره دچار حادثه شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۱۴۰ نفر در سیل چایپاره دچار حادثه شدند/ ۱۴۰ نفر در سیل چایپاره دچار حادثه شدند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2023 11:46:40 صدور حکم پرونده فساد در اداره منابع آب بوکان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/صدور حکم پرونده فساد در اداره منابع آب بوکان/ صدور حکم پرونده فساد در اداره منابع آب بوکان http://amanatazarbaijan.com/ 01 Aug 2023 12:13:08 تصادف جاده ارومیه به سلماس ۲ کشته بر جای گذاشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تصادف جاده ارومیه به سلماس ۲ کشته بر جای گذاشت/ تصادف جاده ارومیه به سلماس ۲ کشته بر جای گذاشت http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2023 13:48:41 احتمال خشکي و باتلاقي شدن درياچه اروميه در پاييز امسال http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/احتمال خشکي و باتلاقي شدن درياچه اروميه در پاييز امسال/ احتمال خشکي و باتلاقي شدن درياچه اروميه در پاييز امسال http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2023 13:17:14 عوامل تیراندازی در ارومیه و بوکان دستگیر شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/عوامل تیراندازی در ارومیه و بوکان دستگیر شدند/ عوامل تیراندازی در ارومیه و بوکان دستگیر شدند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2023 21:20:08 هفت میلیارد مترمکعب آب به سمت دریاچه ارومیه رها شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/هفت میلیارد مترمکعب آب به سمت دریاچه ارومیه رها شده است/ هفت میلیارد مترمکعب آب به سمت دریاچه ارومیه رها شده است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2023 21:18:15 محموله قاچاق سوخت ۱۰ میلیارد ریالی در گمرک بازرگان کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/محموله قاچاق سوخت ۱۰ میلیارد ریالی در گمرک بازرگان کشف شد/ محموله قاچاق سوخت ۱۰ میلیارد ریالی در گمرک بازرگان کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jul 2023 12:44:11 تابستان فصل استراحت همراه با آموزشي ماندگار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تابستان فصل استراحت همراه با آموزشي ماندگار/ تابستان فصل استراحت همراه با آموزشي ماندگار http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2023 14:56:32 عدم مديريت صحيح منابع آبي عامل اصلي وضعيت بحراني امروز درياچه اروميه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/عدم مديريت صحيح منابع آبي عامل اصلي وضعيت بحراني امروز درياچه اروميه/ عدم مديريت صحيح منابع آبي عامل اصلي وضعيت بحراني امروز درياچه اروميه http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2023 14:55:18 ۵۳۰ میلیارد تومان اموال توقیفی انبارهای اموال تملیکی آذربایجان‌غربی تعیین تکلیف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۵۳۰ میلیارد تومان اموال توقیفی انبارهای اموال تملیکی آذربایجان‌غربی تعیین تکلیف شد/ ۵۳۰ میلیارد تومان اموال توقیفی انبارهای اموال تملیکی آذربایجان‌غربی تعیین تکلیف شد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2023 21:37:17 حدود ۱۲ هزار زن خانه‌دار در آذربایحان‌غربی بیمه تامین اجتماعی هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حدود ۱۲ هزار زن خانه‌دار در آذربایحان‌غربی بیمه تامین اجتماعی هستند/ حدود ۱۲ هزار زن خانه‌دار در آذربایحان‌غربی بیمه تامین اجتماعی هستند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2023 11:52:38 ۴۹۲ راس دام قاچاق در مرز پیرانشهر کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۴۹۲ راس دام قاچاق در مرز پیرانشهر کشف شد/ ۴۹۲ راس دام قاچاق در مرز پیرانشهر کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2023 11:49:40 نکات ایمنی نصب تجهیزات برقی در خیمه‌های عزای حسینی رعایت شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نکات ایمنی نصب تجهیزات برقی در خیمه‌های عزای حسینی رعایت شود/ نکات ایمنی نصب تجهیزات برقی در خیمه‌های عزای حسینی رعایت شود http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jul 2023 13:56:35 تمام یگان‌های نیروهای مسلح در آمادگی کامل به سر می‌برند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ تمام یگان‌های نیروهای مسلح در آمادگی کامل به سر می‌برند/ تمام یگان‌های نیروهای مسلح در آمادگی کامل به سر می‌برند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jul 2023 13:53:04 کارخانه ذوب آهن ارومیه به چرخه تولید باز می‌گردد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کارخانه ذوب آهن ارومیه به چرخه تولید باز می‌گردد/ کارخانه ذوب آهن ارومیه به چرخه تولید باز می‌گردد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jul 2023 18:49:41 ۲ نفر در نزاع خیابانی در سردشت کشته شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۲ نفر در نزاع خیابانی در سردشت کشته شدند/ ۲ نفر در نزاع خیابانی در سردشت کشته شدند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2023 13:06:38 مردم جهان بايد با آثار استفاده از سلاح‌هاي کشتار جمعي آشنا شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مردم جهان بايد با آثار استفاده از سلاح‌هاي کشتار جمعي آشنا شوند/ مردم جهان بايد با آثار استفاده از سلاح‌هاي کشتار جمعي آشنا شوند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2023 13:01:28 بمباران شيميايي سردشت مصداق بارز نسل کشي بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بمباران شيميايي سردشت مصداق بارز نسل کشي بود/ بمباران شيميايي سردشت مصداق بارز نسل کشي بود http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2023 13:00:26 واليبال اروميه بايد به جايگاه واقعي خود برگردد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ واليبال اروميه بايد به جايگاه واقعي خود برگردد/ واليبال اروميه بايد به جايگاه واقعي خود برگردد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2023 12:54:19 اختصاص ۲۵ هزار مترمربع زمین برای توسعه فضای آموزشی روستای محروم "بادکی" ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اختصاص ۲۵ هزار مترمربع زمین برای توسعه فضای آموزشی روستای محروم / اختصاص ۲۵ هزار مترمربع زمین برای توسعه فضای آموزشی روستای محروم "بادکی" ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2023 14:23:09 تخریب واحد جنب مسجد بقیه الله برای حراست از جان شهروندان بوده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تخریب واحد جنب مسجد بقیه الله برای حراست از جان شهروندان بوده است/ تخریب واحد جنب مسجد بقیه الله برای حراست از جان شهروندان بوده است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jul 2023 20:27:00 خراسان رضوی قهرمان دومین دوره والیبال فرهنگیان کشور شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/خراسان رضوی قهرمان دومین دوره والیبال فرهنگیان کشور شد/ خراسان رضوی قهرمان دومین دوره والیبال فرهنگیان کشور شد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2023 11:44:59 اجرای طرح دستگیری معتادان متجاهر در محوطه‌های تاریخی ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اجرای طرح دستگیری معتادان متجاهر در محوطه‌های تاریخی ارومیه/ اجرای طرح دستگیری معتادان متجاهر در محوطه‌های تاریخی ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jul 2023 13:48:27 حضور بیش از ۳۰ هزار فلامینگو در تالاب‌های اقماری دریاچه ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حضور بیش از ۳۰ هزار فلامینگو در تالاب‌های اقماری دریاچه ارومیه/ حضور بیش از ۳۰ هزار فلامینگو در تالاب‌های اقماری دریاچه ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jul 2023 21:08:17 سلامت سرای خیریه و واحدهای مسکونی پیش ساخته در خوی افتتاح شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سلامت سرای خیریه و واحدهای مسکونی پیش ساخته در خوی افتتاح شد/ سلامت سرای خیریه و واحدهای مسکونی پیش ساخته در خوی افتتاح شد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2023 11:03:35 بهره‌برداری از ۴٠ واحد مسکونی با اسکلت فلزی در خوی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بهره‌برداری از ۴٠ واحد مسکونی با اسکلت فلزی در خوی/ بهره‌برداری از ۴٠ واحد مسکونی با اسکلت فلزی در خوی http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jul 2023 13:54:10 سهل انگاري در ايمن سازي راه‌هاي حادثه خيز آذربايجان غربي پذيرفته نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سهل انگاري در ايمن سازي راه‌هاي حادثه خيز آذربايجان غربي پذيرفته نيست/ سهل انگاري در ايمن سازي راه‌هاي حادثه خيز آذربايجان غربي پذيرفته نيست http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jul 2023 21:20:04 ۸۰ کلاس درس در آذربایجان غربی به بهره‌برداری رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۸۰ کلاس درس در آذربایجان غربی به بهره‌برداری رسید/ ۸۰ کلاس درس در آذربایجان غربی به بهره‌برداری رسید http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jul 2023 20:52:23 مردم آذربايجان غربي در حفاظت از ارزش‌هاي اسلامي و دفاع از دين پيشگام هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مردم آذربايجان غربي در حفاظت از ارزش‌هاي اسلامي و دفاع از دين پيشگام هستند/ مردم آذربايجان غربي در حفاظت از ارزش‌هاي اسلامي و دفاع از دين پيشگام هستند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2023 20:11:22 ۱۴ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در مرزهای آذربایجان‌غربی کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ ۱۴ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در مرزهای آذربایجان‌غربی کشف شد/ ۱۴ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در مرزهای آذربایجان‌غربی کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2023 10:57:57 آتش ۵ هکتار از جنگل‌های سردشت را نابود کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آتش ۵ هکتار از جنگل‌های سردشت را نابود کرد/ آتش ۵ هکتار از جنگل‌های سردشت را نابود کرد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2023 10:55:31 اولین پایگاه اورژانس بانوان در آذربایجان غربی افتتاح شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اولین پایگاه اورژانس بانوان در آذربایجان غربی افتتاح شد/ اولین پایگاه اورژانس بانوان در آذربایجان غربی افتتاح شد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jun 2023 16:17:05 امنیت خط قرمز ما و مردم منطقه شمال غرب کشور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/امنیت خط قرمز ما و مردم منطقه شمال غرب کشور است/ امنیت خط قرمز ما و مردم منطقه شمال غرب کشور است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2023 14:10:44 اجاره خانه بيشتر از دستمزد ماهانه‌ي کارگر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اجاره خانه بيشتر از دستمزد ماهانه‌ي کارگر/ اجاره خانه بيشتر از دستمزد ماهانه‌ي کارگر http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2023 13:53:27 شناسایی و جلوگیری از تشکیل کانون فساد با قدرت انجام شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شناسایی و جلوگیری از تشکیل کانون فساد با قدرت انجام شود/ شناسایی و جلوگیری از تشکیل کانون فساد با قدرت انجام شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2023 21:33:05 ۱۱ هزار و ۵۰۰ معاینه بالینی در ۲ ماه برای آذربایجان غربی ثبت شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۱۱ هزار و ۵۰۰ معاینه بالینی در ۲ ماه برای آذربایجان غربی ثبت شد/ ۱۱ هزار و ۵۰۰ معاینه بالینی در ۲ ماه برای آذربایجان غربی ثبت شد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2023 21:31:23 میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در محاکم قضایی به ۶۰ روز می رسد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در محاکم قضایی به ۶۰ روز می رسد/ میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در محاکم قضایی به ۶۰ روز می رسد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2023 20:52:46 شناسایی بازماندگان از تحصیل اولویت‌ آموزش و پرورش آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شناسایی بازماندگان از تحصیل اولویت‌ آموزش و پرورش آذربایجان غربی است/ شناسایی بازماندگان از تحصیل اولویت‌ آموزش و پرورش آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jun 2023 13:20:22 ۵۱میلیون مترمکعب پساب تصفیه خانه به دریاچه ارومیه منتقل می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ ۵۱میلیون مترمکعب پساب تصفیه خانه به دریاچه ارومیه منتقل می شود/ ۵۱میلیون مترمکعب پساب تصفیه خانه به دریاچه ارومیه منتقل می شود http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jun 2023 14:38:30 پرونده هاي کميسيون رفع تداخلات در آذربايجان غربي تعيين تکليف شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/پرونده هاي کميسيون رفع تداخلات در آذربايجان غربي تعيين تکليف شوند/ پرونده هاي کميسيون رفع تداخلات در آذربايجان غربي تعيين تکليف شوند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jun 2023 14:28:51 اشیاء تاریخی از دوره اشکانیان در سلماس کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اشیاء تاریخی از دوره اشکانیان در سلماس کشف شد/ اشیاء تاریخی از دوره اشکانیان در سلماس کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2023 21:23:52 سیاسی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ سیاسی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:16 ايران در دوراهي بازي‌هاي آژانس چه خواهد کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ايران در دوراهي بازي‌هاي آژانس چه خواهد کرد / ايران در دوراهي بازي‌هاي آژانس چه خواهد کرد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2023 18:56:16 مسلمانان نخواهند گذاشت غربت اهل بیت (ع) در طول تاریخ تکرار شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسلمانان نخواهند گذاشت غربت اهل بیت در طول تاریخ تکرار شود/ مسلمانان نخواهند گذاشت غربت اهل بیت (ع) در طول تاریخ تکرار شود http://amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2023 21:19:07 اعضای هیئت نظارت بر دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی معرفی شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اعضای هیئت نظارت بر دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی معرفی شدند/ اعضای هیئت نظارت بر دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی معرفی شدند http://amanatazarbaijan.com/ 12 Sep 2023 11:38:21 مصوبه راه اندازي منطقه ويژه اقتصادي سرو-اروميه ابلاغ شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مصوبه راه اندازي منطقه ويژه اقتصادي سرو اروميه ابلاغ شد/ مصوبه راه اندازي منطقه ويژه اقتصادي سرو-اروميه ابلاغ شد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2023 19:47:53 جنگ آذربايجان و ارمنستان چقدر جدي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/جنگ آذربايجان و ارمنستان چقدر جدي است / جنگ آذربايجان و ارمنستان چقدر جدي است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2023 19:47:18 سانسور رسانه ای حرکت عظیم اربعین بیانگر هراس دشمنان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/سانسور رسانه ای حرکت عظیم اربعین بیانگر هراس دشمنان است/ سانسور رسانه ای حرکت عظیم اربعین بیانگر هراس دشمنان است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Sep 2023 21:19:33 ملت ایران وحدت ملی و یکپارچگی را حفظ کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ملت ایران وحدت ملی و یکپارچگی را حفظ کنند/ ملت ایران وحدت ملی و یکپارچگی را حفظ کنند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Aug 2023 21:45:55 جوانان به مهمترین رویداد سیاسی کشور در سال ۱۴۰۲ اقبال خوبی دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/جوانان به مهمترین رویداد سیاسی کشور در سال ۱۴۰۲ اقبال خوبی دارند/ جوانان به مهمترین رویداد سیاسی کشور در سال ۱۴۰۲ اقبال خوبی دارند http://amanatazarbaijan.com/ 12 Aug 2023 11:21:08 دیپلماسی آب های مرزی فعال شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دیپلماسی آب های مرزی فعال شود/ دیپلماسی آب های مرزی فعال شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2023 21:43:14 مشکل حمل و نقل ‌زائران اربعین درعراق برطرف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مشکل حمل و نقل ‌زائران اربعین درعراق برطرف شد/ مشکل حمل و نقل ‌زائران اربعین درعراق برطرف شد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Aug 2023 21:27:24 امیدآفرینی و تبیین حقایق مهمترین رسالت خبرنگاران است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ امیدآفرینی و تبیین حقایق مهمترین رسالت خبرنگاران است/ امیدآفرینی و تبیین حقایق مهمترین رسالت خبرنگاران است http://amanatazarbaijan.com/ 04 Aug 2023 21:26:02 غربی‌ها فقط شعار آزادی می‌دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/غربی‌ها فقط شعار آزادی می‌دهند/ غربی‌ها فقط شعار آزادی می‌دهند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jul 2023 20:24:32 نگاه به ظرفیت‌های داخل در دولت سیزدهم موفقیت آمیز بوده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ نگاه به ظرفیت‌های داخل در دولت سیزدهم موفقیت آمیز بوده است/ نگاه به ظرفیت‌های داخل در دولت سیزدهم موفقیت آمیز بوده است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jul 2023 13:51:05 آذربایجان‌غربی سرزمین فرصت‌های بزرگ و کم‌نظیر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ آذربایجان‌غربی سرزمین فرصت‌های بزرگ و کم‌نظیر است/ آذربایجان‌غربی سرزمین فرصت‌های بزرگ و کم‌نظیر است http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jul 2023 20:50:15 چادرنشيني در خيابان‌ها افزايش پيدا خواهد کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/چادرنشيني در خيابان‌ها افزايش پيدا خواهد کرد/ چادرنشيني در خيابان‌ها افزايش پيدا خواهد کرد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2023 20:18:01 سوزاندن قرآن کریم نشانه توخالی بودن ادعای آزادی بیان در غرب است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/سوزاندن قرآن کریم نشانه توخالی بودن ادعای آزادی بیان در غرب است/ سوزاندن قرآن کریم نشانه توخالی بودن ادعای آزادی بیان در غرب است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jun 2023 21:40:11 دولت رئيسي حتي نمي‌تواند قيمت نان و مرغ را مديريت کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولت رئيسي حتي نمي‌تواند قيمت نان و مرغ را مديريت کند/ دولت رئيسي حتي نمي‌تواند قيمت نان و مرغ را مديريت کند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2023 13:48:58 بهره گيري از درياچه اروميه به عنوان ابزاري سياسي منجر به خشکي تدريجي شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/بهره گيري از درياچه اروميه به عنوان ابزاري سياسي منجر به خشکي تدريجي شد/ بهره گيري از درياچه اروميه به عنوان ابزاري سياسي منجر به خشکي تدريجي شد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2023 13:47:07 امروز دنیا بر قدرت و جایگاه علمی ایران واقف است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/امروز دنیا بر قدرت و جایگاه علمی ایران واقف است/ امروز دنیا بر قدرت و جایگاه علمی ایران واقف است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jun 2023 21:49:19 آذربایجان‌غربی از استان‌های پیشرو در ساختارمندکردن مردمی‌سازی دولت است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آذربایجان‌غربی از استان‌های پیشرو در ساختارمندکردن مردمی‌سازی دولت است/ آذربایجان‌غربی از استان‌های پیشرو در ساختارمندکردن مردمی‌سازی دولت است http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2023 21:16:43 ایمان و امید در جامعه تقویت شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ایمان و امید در جامعه تقویت شود/ ایمان و امید در جامعه تقویت شود http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jun 2023 21:11:34 بوکان به دلیل توسعه نیافتگی نیازمند نگاه ویژه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/بوکان به دلیل توسعه نیافتگی نیازمند نگاه ویژه است/ بوکان به دلیل توسعه نیافتگی نیازمند نگاه ویژه است http://amanatazarbaijan.com/ 26 May 2023 20:57:30 سیاست جوانی جمعیت در کشور عملیاتی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/سیاست جوانی جمعیت در کشور عملیاتی شود/ سیاست جوانی جمعیت در کشور عملیاتی شود http://amanatazarbaijan.com/ 26 May 2023 20:56:00 دولت به دنبال مهار تورم و گراني است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولت به دنبال مهار تورم و گراني است/ دولت به دنبال مهار تورم و گراني است http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2023 16:01:18 رونق بازارچه‌هاي مرزي باعث رشد اقتصادي و تجاري است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رونق بازارچه‌هاي مرزي باعث رشد اقتصادي و تجاري است/ رونق بازارچه‌هاي مرزي باعث رشد اقتصادي و تجاري است http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2023 16:00:50 تربیت اسلامی فرزندان از وظایف مهم پدران و مادران است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تربیت اسلامی فرزندان از وظایف مهم پدران و مادران است/ تربیت اسلامی فرزندان از وظایف مهم پدران و مادران است http://amanatazarbaijan.com/ 19 May 2023 21:15:38 تقویت بازارچه های مرزی/دولت به دنبال مهار تورم و گرانی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ دولت به دنبال مهار تورم و گرانی است/ تقویت بازارچه های مرزی/دولت به دنبال مهار تورم و گرانی است http://amanatazarbaijan.com/ 19 May 2023 21:13:52 دشمنان در صدد تغییر فرهنگ ما هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دشمنان در صدد تغییر فرهنگ ما هستند/ دشمنان در صدد تغییر فرهنگ ما هستند http://amanatazarbaijan.com/ 12 May 2023 21:40:31 نظارت در جریان امور گمرکی و خدمات قضائی در گمرک بازرگان تقویت شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نظارت در جریان امور گمرکی و خدمات قضائی در گمرک بازرگان تقویت شود / نظارت در جریان امور گمرکی و خدمات قضائی در گمرک بازرگان تقویت شود http://amanatazarbaijan.com/ 10 May 2023 20:47:00 مهار تورم در بحث معیشت مردم تاثیر دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مهار تورم در بحث معیشت مردم تاثیر دارد/ مهار تورم در بحث معیشت مردم تاثیر دارد http://amanatazarbaijan.com/ 08 May 2023 16:26:24 دستگاه‌هاي اجرايي اروميه در فکر توسعه و حل مشکلات باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ دستگاه‌هاي اجرايي اروميه در فکر توسعه و حل مشکلات باشند/ دستگاه‌هاي اجرايي اروميه در فکر توسعه و حل مشکلات باشند http://amanatazarbaijan.com/ 08 May 2023 16:22:00 مسئولان شهری برای حل مشکلات بافت فرسوده چاره اندیشی کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسئولان شهری برای حل مشکلات بافت فرسوده چاره اندیشی کنند/ مسئولان شهری برای حل مشکلات بافت فرسوده چاره اندیشی کنند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Apr 2023 21:11:38 ارتش سپر غیرقابل نفوذ در برابر متجاوزین و دشمنان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ ارتش سپر غیرقابل نفوذ در برابر متجاوزین و دشمنان است ارتش سپر غیرقابل نفوذ در برابر متجاوزین و دشمنان است/ ارتش سپر غیرقابل نفوذ در برابر متجاوزین و دشمنان است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2023 14:33:25 روز قدس نماد تمایز حق از باطل است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/روز قدس نماد تمایز حق از باطل است/ روز قدس نماد تمایز حق از باطل است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Apr 2023 20:23:06 مردم آذربایجان غربی در حمایت از فلسطین همصدا شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مردم آذربایجان غربی در حمایت از فلسطین همصدا شدند/ مردم آذربایجان غربی در حمایت از فلسطین همصدا شدند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Apr 2023 20:20:24 دولت دنبال ارتباط اقتصادی بیشتر با همسایگان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ دولت دنبال ارتباط اقتصادی بیشتر با همسایگان است/ دولت دنبال ارتباط اقتصادی بیشتر با همسایگان است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Apr 2023 15:23:20 تمرکز دولت بر اجرای برنامه‌های نرم افزاری احیای دریاچه ارومیه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تمرکز دولت بر اجرای برنامه‌های نرم افزاری احیای دریاچه ارومیه است/ تمرکز دولت بر اجرای برنامه‌های نرم افزاری احیای دریاچه ارومیه است http://amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2023 19:32:23 ‌درياچه اروميه با اجراي 26 طرح کاملا احيا مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/‌درياچه اروميه با اجراي 26 طرح کاملا احيا مي‌شود / ‌درياچه اروميه با اجراي 26 طرح کاملا احيا مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 27 Feb 2023 14:24:58 دولت از هيچ تلاشي براي کمک به بازسازي مناطق زلزله‌زده خوي دريغ نمي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولت از هيچ تلاشي براي کمک به بازسازي مناطق زلزله‌زده خوي دريغ نمي‌کند/ دولت از هيچ تلاشي براي کمک به بازسازي مناطق زلزله‌زده خوي دريغ نمي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Feb 2023 14:23:40 تا احياي کامل درياچه اروميه نبايد تلاش‌ها متوقف شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تا احياي کامل درياچه اروميه نبايد تلاش‌ها متوقف شود/ تا احياي کامل درياچه اروميه نبايد تلاش‌ها متوقف شود http://amanatazarbaijan.com/ 27 Feb 2023 14:23:11 رهاورد سفر رئیس جمهور به آذربایجان‌ غربی/ افتتاح بزرگترین طرح زیست محیطی غرب آسیا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ رهاورد سفر رئیس جمهور به آذربایجان‌ غربی/ رهاورد سفر رئیس جمهور به آذربایجان‌ غربی/ افتتاح بزرگترین طرح زیست محیطی غرب آسیا http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2023 19:53:44 رییس جمهور به آذربایجان غربی سفر می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رییس جمهور به آذربایجان غربی سفر می کند/ رییس جمهور به آذربایجان غربی سفر می کند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Feb 2023 12:33:04 فیلترینگ یک سیاست شکست خورده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فیلترینگ یک سیاست شکست خورده است/ فیلترینگ یک سیاست شکست خورده است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2023 20:15:31 دولت بلد است چگونه دست در جيب مردم کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولت بلد است چگونه دست در جيب مردم کند/ دولت بلد است چگونه دست در جيب مردم کند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2023 11:17:57 خسارت‌هاي زلزله زدگان در کمتر از يکسال جبران مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/خسارت‌هاي زلزله زدگان در کمتر از يکسال جبران مي‌شود / خسارت‌هاي زلزله زدگان در کمتر از يکسال جبران مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2023 11:06:36 دولت و مجلس عزم خود را براي رفع مشکلات اقتصادي جزم کرده‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولت و مجلس عزم خود را براي رفع مشکلات اقتصادي جزم کرده‌اند / دولت و مجلس عزم خود را براي رفع مشکلات اقتصادي جزم کرده‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2023 11:05:12 تا ۴۸ ساعت آینده مشکلات زلزله‌زدگان به حداقل می‌رسد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/معاون اول رییس‌جمهور/ تا ۴۸ ساعت آینده مشکلات زلزله‌زدگان به حداقل می‌رسد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jan 2023 20:40:24 لزوم تجهيز اردوگاه هاي موقت اسکان اضطراري درخوي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وزير کشور تاکيد کرد/ لزوم تجهيز اردوگاه هاي موقت اسکان اضطراري درخوي http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2023 10:52:49 اقدام پارلمان اروپا علیه سپاه نشانگر اوج دشمنی با ملت ایران است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اقدام پارلمان اروپا علیه سپاه نشانگر اوج دشمنی با ملت ایران است/ اقدام پارلمان اروپا علیه سپاه نشانگر اوج دشمنی با ملت ایران است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2023 13:38:57 شرکت‌هاي دانش بنيان؛ ابزاري نوپا اما کارا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/شرکت‌هاي دانش بنيان؛ ابزاري نوپا اما کارا/ شرکت‌هاي دانش بنيان؛ ابزاري نوپا اما کارا http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2023 12:45:43 دردسرهاي يک تيک آبي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دردسرهاي يک تيک آبي/ دردسرهاي يک تيک آبي http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2023 12:43:41 فلسفه قيام دوم بهمن مردم اروميه تبيين شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي/ فلسفه قيام دوم بهمن مردم اروميه تبيين شود http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2023 12:20:42 حماسه ۲ بهمن مردم ارومیه نباید فراموش شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/حماسه ۲ بهمن مردم ارومیه نباید فراموش شود/ حماسه ۲ بهمن مردم ارومیه نباید فراموش شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jan 2023 19:48:59 اهانت دشمنان به مقدسات اسلامی آوازه دین را خاموش نمی‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اهانت دشمنان به مقدسات اسلامی آوازه دین را خاموش نمی‌کند/ اهانت دشمنان به مقدسات اسلامی آوازه دین را خاموش نمی‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2023 20:19:39 هیچ خط و مرزی بین ادیان و اقوام در کشور نداریم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/هیچ خط و مرزی بین ادیان و اقوام در کشور نداریم/ هیچ خط و مرزی بین ادیان و اقوام در کشور نداریم http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2023 20:17:38 حماسه ۹ دی مصداق بصیرت و هوشیاری ملت ایران است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/حماسه ۹ دی مصداق بصیرت و هوشیاری ملت ایران است/ حماسه ۹ دی مصداق بصیرت و هوشیاری ملت ایران است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2022 19:56:58 نمي‌توان همه مسائل و مشکلات را به خارج از کشور نسبت داد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم سردشت در مجلس شوراي اسلامي/ نمي‌توان همه مسائل و مشکلات را به خارج از کشور نسبت داد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Dec 2022 16:00:34 بصیرت و آگاهی جامعه برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن افزایش یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/بصیرت و آگاهی جامعه برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن افزایش یابد/ بصیرت و آگاهی جامعه برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن افزایش یابد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Dec 2022 20:26:25 درخواست کنندگان حذف ایران از کمیسیون مقام زن، جایگاه زن را متزلزل می کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/درخواست کنندگان حذف ایران از کمیسیون مقام زن، جایگاه زن را متزلزل می کنند/ درخواست کنندگان حذف ایران از کمیسیون مقام زن، جایگاه زن را متزلزل می کنند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2022 20:06:16 کارگزاران جمهوری آذربایجان حواس‌شان باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/کارگزاران جمهوری آذربایجان حواس‌شان باشد/ کارگزاران جمهوری آذربایجان حواس‌شان باشد http://amanatazarbaijan.com/ 29 Nov 2022 20:22:24 تکریم مردم بهترین سلاح برای حفظ امنیت و آرامش کشور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تکریم مردم بهترین سلاح برای حفظ امنیت و آرامش کشور است/ تکریم مردم بهترین سلاح برای حفظ امنیت و آرامش کشور است http://amanatazarbaijan.com/ 25 Nov 2022 19:33:57 اغتشاشگران متناسب با جرائم و با عدالت مجازات شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/امام جمعه ارومیه/ اغتشاشگران متناسب با جرائم و با عدالت مجازات شوند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Nov 2022 19:31:27 برجام مرد؟! دنياي پس از آن چه شکلي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/برجام مرد دنياي پس از آن چه شکلي است / برجام مرد؟! دنياي پس از آن چه شکلي است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Nov 2022 13:33:31 بی حرمتی به سرود و پرچم ملی بی پاسخ نماند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/بی حرمتی به سرود و پرچم ملی بی پاسخ نماند/ بی حرمتی به سرود و پرچم ملی بی پاسخ نماند http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2022 20:23:45 مدیران آذربایجان غربی ملزم به پیگیری مستقیم مشکلات مردم هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مدیران آذربایجان غربی ملزم به پیگیری مستقیم مشکلات مردم هستند/ مدیران آذربایجان غربی ملزم به پیگیری مستقیم مشکلات مردم هستند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2022 20:09:51 اولویت مجلس حل مشکلات مردم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ اولویت مجلس حل مشکلات مردم است/ اولویت مجلس حل مشکلات مردم است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Oct 2022 12:12:28 برخورد قاطع با عوامل اصلی اغتشاشات در دستور کار قوه قضائیه باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/برخورد قاطع با عوامل اصلی اغتشاشات در دستور کار قوه قضائیه باشد/ برخورد قاطع با عوامل اصلی اغتشاشات در دستور کار قوه قضائیه باشد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2022 17:12:44 اقوام و ادیان آذربایجان غربی اجازه فتنه گری به دشمنان را نمی دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اقوام و ادیان آذربایجان غربی اجازه فتنه گری به دشمنان را نمی دهند/ اقوام و ادیان آذربایجان غربی اجازه فتنه گری به دشمنان را نمی دهند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2022 22:28:31 نمایندگان مجلس در راستای بهبود امور کشور فعالتر عمل کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی/ نمایندگان مجلس در راستای بهبود امور کشور فعالتر عمل کنند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2022 20:10:49 چگونه مي‌توان مذاکرات احياي برجام‌ را از بن‌بست کنوني خارج کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/چگونه مي‌توان مذاکرات احياي برجام‌ را از بن‌بست کنوني خارج کرد / چگونه مي‌توان مذاکرات احياي برجام‌ را از بن‌بست کنوني خارج کرد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Sep 2022 13:20:55 تردد زائران در مرزهای کشور عادی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تردد زائران در مرزهای کشور عادی است/ تردد زائران در مرزهای کشور عادی است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2022 20:33:32 دولت در مسير محروميت زدايي قدم برداشته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولت در مسير محروميت زدايي قدم برداشته است/ دولت در مسير محروميت زدايي قدم برداشته است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Aug 2022 12:11:11 کالابرگ الکترونیک ماه های آتی در کشور اجرایی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/کالابرگ الکترونیک ماه های آتی در کشور اجرایی می شود/ کالابرگ الکترونیک ماه های آتی در کشور اجرایی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2022 20:27:31 مسئولان بايد به فکر حل مشکل سيب آذربايجان غربي باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسئولان بايد به فکر حل مشکل سيب آذربايجان غربي باشند/ مسئولان بايد به فکر حل مشکل سيب آذربايجان غربي باشند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Aug 2022 12:05:55 تقویت روابط با همسایگان از سیاست‌های مهم دولت سیزدهم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تقویت روابط با همسایگان از سیاست‌های مهم دولت سیزدهم است / تقویت روابط با همسایگان از سیاست‌های مهم دولت سیزدهم است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Aug 2022 13:38:58 مبادلات مرزی سلیمانیه عراق و کیله سردشت گسترش می یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مبادلات مرزی سلیمانیه عراق و کیله سردشت گسترش می یابد/ مبادلات مرزی سلیمانیه عراق و کیله سردشت گسترش می یابد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Aug 2022 20:36:34 تمرکز جهان بر ايران تهران چه زماني به پيشنهاد هماهنگ‌کننده پاسخ مي‌دهد؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تمرکز جهان بر ايران تهران چه زماني به پيشنهاد هماهنگ‌کننده پاسخ مي‌دهد؟/ تمرکز جهان بر ايران تهران چه زماني به پيشنهاد هماهنگ‌کننده پاسخ مي‌دهد؟ http://amanatazarbaijan.com/ 15 Aug 2022 20:07:37 برنامه‌های سه‌گانه توسعه برای شهرستان‌ها تدوین می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/برنامه‌های سه‌گانه توسعه برای شهرستان‌ها تدوین می‌شود/ برنامه‌های سه‌گانه توسعه برای شهرستان‌ها تدوین می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2022 11:14:57 عزاداری‌ محرم امسال باعظمت‌تر از سال‌های گذشته برگزار شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/عزاداری‌ محرم امسال باعظمت‌تر از سال‌های گذشته برگزار شود/ عزاداری‌ محرم امسال باعظمت‌تر از سال‌های گذشته برگزار شود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2022 19:56:28 رئيس جمهور به طور ويژه پيگير شرايط درياچه اروميه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس جمهور به طور ويژه پيگير شرايط درياچه اروميه است/ رئيس جمهور به طور ويژه پيگير شرايط درياچه اروميه است http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jul 2022 20:21:43 اجازه سو استفاده از مساله دریاچه ارومیه به دشمنان داده نشود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اجازه سو استفاده از مساله دریاچه ارومیه به دشمنان داده نشود/ اجازه سو استفاده از مساله دریاچه ارومیه به دشمنان داده نشود http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2022 20:27:26 اگر رئیس جمهور شخصاً ورود نکند دریاچه ارومیه احیا نخواهد شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اگر رئیس جمهور شخصاً ورود نکند دریاچه ارومیه احیا نخواهد شد/ اگر رئیس جمهور شخصاً ورود نکند دریاچه ارومیه احیا نخواهد شد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2022 19:47:01 تحقق اهداف اقتصادي ايران-ترکيه در گرو فعال شدن بازارچه‌هاي مرزي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم سلماس در مجلس شوراي اسلامي/ تحقق اهداف اقتصادي ايران-ترکيه در گرو فعال شدن بازارچه‌هاي مرزي است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jul 2022 13:33:52 دشمن وحدت و معنویت ملت ایران را نشانه گرفته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دشمن وحدت و معنویت ملت ایران را نشانه گرفته است/ دشمن وحدت و معنویت ملت ایران را نشانه گرفته است http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jul 2022 19:53:06 تکمیل زیرساخت‌ها مهمترین بخش مصوبات است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تکمیل زیرساخت‌ها مهمترین بخش مصوبات است/ تکمیل زیرساخت‌ها مهمترین بخش مصوبات است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2022 20:06:29 امنیت پیش زمینه توسعه آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/امنیت پیش زمینه توسعه آذربایجان غربی است/ امنیت پیش زمینه توسعه آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jun 2022 20:11:21 تگدی گری در ارومیه باید مدیریت شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تگدی گری در ارومیه باید مدیریت شود/ تگدی گری در ارومیه باید مدیریت شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2022 19:46:15 عملکرد مسئولان در خصوص اداره کشور نياز به اصلاح ساختار دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/عملکرد مسئولان در خصوص اداره کشور نياز به اصلاح ساختار دارد/ عملکرد مسئولان در خصوص اداره کشور نياز به اصلاح ساختار دارد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jun 2022 11:39:41 مرزهای آذربایجان غربی نیازمند توجه ویژه و ملی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مرزهای آذربایجان غربی نیازمند توجه ویژه و ملی است/ مرزهای آذربایجان غربی نیازمند توجه ویژه و ملی است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2022 19:34:32 تولید محصولات استراتژیک در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در اولویت است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تولید محصولات استراتژیک در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در اولویت است/ تولید محصولات استراتژیک در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در اولویت است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2022 19:32:48 دولت در اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها از اقشار ضعيف بيشتر حمايت کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولت در اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها از اقشار ضعيف بيشتر حمايت کند/ دولت در اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها از اقشار ضعيف بيشتر حمايت کند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2022 13:00:07 قوای سه گانه باید سخنان رهبری را تکلیف خود قرار دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/قوای سه گانه باید سخنان رهبری را تکلیف خود قرار دهند/ قوای سه گانه باید سخنان رهبری را تکلیف خود قرار دهند http://amanatazarbaijan.com/ 27 May 2022 20:46:03 حفاظت از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی بزرگترین خیر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/حفاظت از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی بزرگترین خیر است / حفاظت از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی بزرگترین خیر است http://amanatazarbaijan.com/ 25 May 2022 12:48:45 از تصويب 157 مصوبه تا وعده ايجاد صندوق توسعه و پيشرفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/از تصويب 157 مصوبه تا وعده ايجاد صندوق توسعه و پيشرفت/ از تصويب 157 مصوبه تا وعده ايجاد صندوق توسعه و پيشرفت http://amanatazarbaijan.com/ 23 May 2022 16:32:43 157طرح براي توسعه و آباداني آذربايجان غربي مصوب شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/براي توسعه و آباداني آذربايجان غربي مصوب شد/ 157طرح براي توسعه و آباداني آذربايجان غربي مصوب شد http://amanatazarbaijan.com/ 21 May 2022 20:36:22 آذربایجان غربی نمونه کامل فرهنگی، تاریخی و تمدنی برای ملت ایران است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئیس جمهور در فرودگاه ارومیه/ آذربایجان غربی نمونه کامل فرهنگی، تاریخی و تمدنی برای ملت ایران است http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2022 19:26:03 مشکلات و موانع توسعه آذربایجان غربی احصا شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مشکلات و موانع توسعه آذربایجان غربی احصا شده است/ مشکلات و موانع توسعه آذربایجان غربی احصا شده است http://amanatazarbaijan.com/ 18 May 2022 19:24:06 رئیس جمهور جمعه مهمان مردم آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئیس جمهور جمعه مهمان مردم آذربایجان غربی است/ رئیس جمهور جمعه مهمان مردم آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/ 16 May 2022 15:07:38 چرا مدام گوشم وز وز مي کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/چرا مدام گوشم وز وز مي کند/ چرا مدام گوشم وز وز مي کند http://amanatazarbaijan.com/ 16 May 2022 14:42:24 ارتباط هدفمند قصه‌گويي با درمان اضطراب کودکان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ارتباط هدفمند قصه‌گويي با درمان اضطراب کودکان/ ارتباط هدفمند قصه‌گويي با درمان اضطراب کودکان http://amanatazarbaijan.com/ 16 May 2022 14:41:06 مردم خواستار تثبيت و کنترل قيمت ها هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مردم خواستار تثبيت و کنترل قيمت ها هستند/ مردم خواستار تثبيت و کنترل قيمت ها هستند http://amanatazarbaijan.com/ 16 May 2022 14:39:52