دین و اندیشه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ دین و اندیشه http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2014 12:28:22 تقوا، حلقه مفقوده در شبکه هاي اجتماعي و فضاي مجازي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تقوا، حلقه مفقوده در شبکه هاي اجتماعي و فضاي مجازي است/ تقوا، حلقه مفقوده در شبکه هاي اجتماعي و فضاي مجازي است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:36:47 ماهيت مفهوم اخوت ديني در قرآن کريم و آثار اجتماعي آن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ماهيت مفهوم اخوت ديني در قرآن کريم و آثار اجتماعي آن/ ماهيت مفهوم اخوت ديني در قرآن کريم و آثار اجتماعي آن http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:36:04 غدير فرصتي براي تجديد بيعت با ولايت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/غدير فرصتي براي تجديد بيعت با ولايت/ غدير فرصتي براي تجديد بيعت با ولايت http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:35:19 اولوالالباب؛ آنانکه بدي را با خوبي جواب مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اولوالالباب؛ آنانکه بدي را با خوبي جواب مي‌دهند/ اولوالالباب؛ آنانکه بدي را با خوبي جواب مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2019 11:48:03 تفريحات سالم و حلال؛ چيستي و چرايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تفريحات سالم و حلال؛ چيستي و چرايي / تفريحات سالم و حلال؛ چيستي و چرايي http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2019 11:46:22 امسال ۳۰۰۰ نفر از آذربایجان غربی به سرزمین وحی سفر می کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امسال ۳۰۰۰ نفر از آذربایجان غربی به سرزمین وحی سفر می کنند/ امسال ۳۰۰۰ نفر از آذربایجان غربی به سرزمین وحی سفر می کنند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2019 13:58:24 جاي مردم در قوانين عفاف و حجاب کجاست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جاي مردم در قوانين عفاف و حجاب کجاست/ جاي مردم در قوانين عفاف و حجاب کجاست http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:21:47 به فقرا کمک کنيم يا به حج برويم؛ آيا واقعاً مسئله اين است؟! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/به فقرا کمک کنيم يا به حج برويم؛ آيا واقعاً مسئله اين است / به فقرا کمک کنيم يا به حج برويم؛ آيا واقعاً مسئله اين است؟! http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:20:35 مفهوم حجاب و عفاف در جامعه فراموش نشود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مفهوم حجاب و عفاف در جامعه فراموش نشود/ مفهوم حجاب و عفاف در جامعه فراموش نشود http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2019 15:08:30 دشمنان از اختلاف شيعه و سني به نفع خود استفاده مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي درمهاباد/ دشمنان از اختلاف شيعه و سني به نفع خود استفاده مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2019 14:56:16 نبود موقوفه قرآنی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نبود موقوفه قرآنی در آذربایجان غربی / نبود موقوفه قرآنی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2019 14:06:21 وضعیت "حجاب و عفاف" با برنامه‌ریزی‌های واقع‌بینانه و اثربخش عملیاتی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وضعیت حجاب و عفاف با برنامه‌ریزی‌های واقع‌بینانه و اثربخش عملیاتی می‌شود/ وضعیت "حجاب و عفاف" با برنامه‌ریزی‌های واقع‌بینانه و اثربخش عملیاتی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2019 13:07:48 چگونه اختلاف‌هاي ديني و اجتماعي را بين مردم کم کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چگونه اختلاف‌هاي ديني و اجتماعي را بين مردم کم کنيم/ چگونه اختلاف‌هاي ديني و اجتماعي را بين مردم کم کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2019 15:04:54 عرف‌هايي که در جامعه ناديده گرفته مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/عرف‌هايي که در جامعه ناديده گرفته مي‌شود/ عرف‌هايي که در جامعه ناديده گرفته مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2019 15:03:19 همه حجاج آذربایجان‌غربی مدینه بعد هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/همه حجاج آذربایجان‌غربی مدینه بعد هستند/ همه حجاج آذربایجان‌غربی مدینه بعد هستند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jul 2019 11:13:36 نگرش اسلامي به کرامت انساني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نگرش اسلامي به کرامت انساني/ نگرش اسلامي به کرامت انساني http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2019 15:04:47 مهاباد پیشتاز موقوفات آذربایجان غربی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مهاباد پیشتاز موقوفات آذربایجان غربی شد/ مهاباد پیشتاز موقوفات آذربایجان غربی شد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2019 13:28:18 دين در دوران مدرن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ دين در دوران مدرن/ دين در دوران مدرن http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2019 14:39:05 وفاي به عهد خصلت مهم متخلقان به اخلاق http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وفاي به عهد خصلت مهم متخلقان به اخلاق / وفاي به عهد خصلت مهم متخلقان به اخلاق http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 13:04:39 آيا انسان‌هاي امروزي بي دين هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا انسان‌هاي امروزي بي دين هستند / آيا انسان‌هاي امروزي بي دين هستند http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 12:32:04 خداي نعمت و لذت و گشايش http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/خداي نعمت و لذت و گشايش/ خداي نعمت و لذت و گشايش http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 13:03:32 فال نيک و بد، اثر طبيعى و تکويني ندارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فال نيک و بد، اثر طبيعى و تکويني ندارند/ فال نيک و بد، اثر طبيعى و تکويني ندارند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 13:03:09 ثمرات "صلوات" در دنيا و آخرت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ثمرات صلوات در دنيا و آخرت/ ثمرات "صلوات" در دنيا و آخرت http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:28:05 چرا نعمت‌هاي آخرت از نعمت‌هاي دنيا بهتر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا نعمت‌هاي آخرت از نعمت‌هاي دنيا بهتر است/ چرا نعمت‌هاي آخرت از نعمت‌هاي دنيا بهتر است http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:27:26 معنويت بدون دين آموزه خطرناک عرفان‌هاي کاذب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/معنويت بدون دين آموزه خطرناک عرفان‌هاي کاذب/ معنويت بدون دين آموزه خطرناک عرفان‌هاي کاذب http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:26:53 غيبت امام عصر، سنت الهي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/غيبت امام عصر، سنت الهي است/ غيبت امام عصر، سنت الهي است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2019 13:40:09 عيد فطر پاداش يک ماه بندگي خالصانه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/عيد فطر پاداش يک ماه بندگي خالصانه/ عيد فطر پاداش يک ماه بندگي خالصانه http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2019 13:39:30 جايگاه عدالت در اخلاق سياسي اسلامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جايگاه عدالت در اخلاق سياسي اسلامي/ جايگاه عدالت در اخلاق سياسي اسلامي http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 13:02:32 حفظ حجاب از الزامات امنيت رواني جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حفظ حجاب از الزامات امنيت رواني جامعه/ حفظ حجاب از الزامات امنيت رواني جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 13:02:07 امام منتظَر، خود منتظِر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امام منتظَر، خود منتظِر است/ امام منتظَر، خود منتظِر است http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 15:11:26 اعصاب نداريد، نهي از منکر نکنيد! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اعصاب نداريد، نهي از منکر نکنيد/ اعصاب نداريد، نهي از منکر نکنيد! http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 15:10:46 گام دوم انقلاب، يعني ورود به ساحت سوم دين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/گام دوم انقلاب، يعني ورود به ساحت سوم دين/ گام دوم انقلاب، يعني ورود به ساحت سوم دين http://amanatazarbaijan.com/ 06 May 2019 14:08:15 سراسر قرآن نکوهش جهل و به کار نگرفتن عقل است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سراسر قرآن نکوهش جهل و به کار نگرفتن عقل است/ سراسر قرآن نکوهش جهل و به کار نگرفتن عقل است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Apr 2019 14:17:41 چه کنيم وقت بحران از رحمت خدا نااميد نشويم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چه کنيم وقت بحران از رحمت خدا نااميد نشويم/ چه کنيم وقت بحران از رحمت خدا نااميد نشويم http://amanatazarbaijan.com/ 28 Apr 2019 14:16:50 اجرای ۷۰ برنامه قرآنی همزمان با ماه رمضان در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اجرای ۷۰ برنامه قرآنی همزمان با ماه رمضان در آذربایجان غربی/ اجرای ۷۰ برنامه قرآنی همزمان با ماه رمضان در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2019 11:41:26 راز جاذبه فرقه‌هاي انحرافي براي انسان معاصر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/راز جاذبه فرقه‌هاي انحرافي براي انسان معاصر/ راز جاذبه فرقه‌هاي انحرافي براي انسان معاصر http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2019 16:08:09 بلاياي طبيعي منافاتي با رحمانيت خدا ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بلاياي طبيعي منافاتي با رحمانيت خدا ندارد/ بلاياي طبيعي منافاتي با رحمانيت خدا ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2019 16:07:17 ارتقاي الگوي پايه پيشرفت اسلامي ايراني منوط بر گفت‌وگوي ملي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ارتقاي الگوي پايه پيشرفت اسلامي ايراني منوط بر گفت‌وگوي ملي/ ارتقاي الگوي پايه پيشرفت اسلامي ايراني منوط بر گفت‌وگوي ملي http://amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2019 16:21:47 در صله‌رحم همديگر را به زحمت نيندازيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/در صله‌رحم همديگر را به زحمت نيندازيم/ در صله‌رحم همديگر را به زحمت نيندازيم http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2019 13:13:31 چگونه به زندگي‌مان رنگ و بوي مهدوي بدهيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چگونه به زندگي‌مان رنگ و بوي مهدوي بدهيم/ چگونه به زندگي‌مان رنگ و بوي مهدوي بدهيم http://amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2019 13:27:36 اعتقادات مردم از اشرافي‌گري مسئولان ضربه مي‌خورد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اعتقادات مردم از اشرافي‌گري مسئولان ضربه مي‌خورد/ اعتقادات مردم از اشرافي‌گري مسئولان ضربه مي‌خورد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2019 13:27:03 15 اسفند به عنوان روز ملي درياچه اروميه تعيين شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/معاون محيط‌زيست انساني سازمان حفاظت محيط‌زيست در اروميه/ 15 اسفند به عنوان روز ملي درياچه اروميه تعيين شد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Feb 2019 15:13:00 جايگاه همسايه داري در اسلام http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جايگاه همسايه داري در اسلام/ جايگاه همسايه داري در اسلام http://amanatazarbaijan.com/ 25 Feb 2019 15:11:07 توحيد اسلام در حيات اجتماعي ظهور دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/توحيد اسلام در حيات اجتماعي ظهور دارد/ توحيد اسلام در حيات اجتماعي ظهور دارد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Feb 2019 15:10:14 فرزندتان را براي زمان خودش تربيت کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فرزندتان را براي زمان خودش تربيت کنيد/ فرزندتان را براي زمان خودش تربيت کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 15:51:20 موقوفات آذربایجان غربی 10 میلیارد تومان درآمد داشته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/موقوفات آذربایجان غربی 10 میلیارد تومان درآمد داشته است/ موقوفات آذربایجان غربی 10 میلیارد تومان درآمد داشته است http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2019 10:33:52 مسابقه اي که هيچ بازنده اي ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسابقه اي که هيچ بازنده اي ندارد/ مسابقه اي که هيچ بازنده اي ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2019 12:20:24 نتایج جشنواره ملی آیات آذربایجان غربی هفته آینده اعلام می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نتایج جشنواره ملی آیات آذربایجان غربی هفته آینده اعلام می شود/ نتایج جشنواره ملی آیات آذربایجان غربی هفته آینده اعلام می شود http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:46:45 آيا فقه مي‌تواند با الزام ولايت ديني مخالفت کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا فقه مي‌تواند با الزام ولايت ديني مخالفت کند / آيا فقه مي‌تواند با الزام ولايت ديني مخالفت کند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:11:50 فضائل حضرت زهرا (س) در قرآن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فضائل حضرت زهرا سلام علیها در قرآن/ فضائل حضرت زهرا (س) در قرآن http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:34:21 معنويت مدرن يک آسيب در دل تمدن مدرن است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/معنويت مدرن يک آسيب در دل تمدن مدرن است/ معنويت مدرن يک آسيب در دل تمدن مدرن است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:33:43 ضرورت ولايت ديني بر جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ضرورت ولايت ديني بر جامعه / ضرورت ولايت ديني بر جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:30:33 سياست اسلامي، دانشي برآمده از مباني قرآن، سنت و عقل است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سياست اسلامي، دانشي برآمده از مباني قرآن، سنت و عقل است/ سياست اسلامي، دانشي برآمده از مباني قرآن، سنت و عقل است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 13:12:28 دشواري دينداري در عصر غيبت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دشواري دينداري در عصر غيبت/ دشواري دينداري در عصر غيبت http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:48:35 در ولايت فقيه کدام مفهوم ولايت مد نظر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/در ولايت فقيه کدام مفهوم ولايت مد نظر است/ در ولايت فقيه کدام مفهوم ولايت مد نظر است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:46:57 پرداخت مصارف زکات در آذربایجان غربی شفاف سازی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/پرداخت مصارف زکات در آذربایجان غربی شفاف سازی شود/ پرداخت مصارف زکات در آذربایجان غربی شفاف سازی شود http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:48:59 جوانان دين گريز يا دين گُزين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جوانان دين گريز يا دين گُزين/ جوانان دين گريز يا دين گُزين http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:27:34 9 دي تجلي بصيرت مردم ولايتمدار ايران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ بصيرت مردم ولايتمدار ايران/ 9 دي تجلي بصيرت مردم ولايتمدار ايران http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:26:34 عدالتخواهي با پشتوانه فکري، آرمان گمشده جهان امروز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/عدالتخواهي با پشتوانه فکري، آرمان گمشده جهان امروز/ عدالتخواهي با پشتوانه فکري، آرمان گمشده جهان امروز http://amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2018 12:36:21 نبود زیرساخت مشکل اصلی ستاد امر به معروف آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نبود زیرساخت مشکل اصلی ستاد امر به معروف آذربایجان غربی است/ نبود زیرساخت مشکل اصلی ستاد امر به معروف آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Dec 2018 13:18:11 برگزاری جشنواره بین المللی عاشیق ها 300 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/برگزاری جشنواره بین المللی عاشیق ها 300 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد/ برگزاری جشنواره بین المللی عاشیق ها 300 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2018 12:33:09 مرگ عدالت به معني مرگ اميد است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مرگ عدالت به معني مرگ اميد است/ مرگ عدالت به معني مرگ اميد است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 13:41:34 آيا امر به معروف ناقض حريم خصوصي نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ آيا امر به معروف ناقض حريم خصوصي نيست/ آيا امر به معروف ناقض حريم خصوصي نيست http://amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 13:40:45 ۲.۱ میلیارد تومان توسط ستاد عتبات عالیات آذربایجان غربی جذب شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/عتبات عالیات آذربایجان غربی / ۲.۱ میلیارد تومان توسط ستاد عتبات عالیات آذربایجان غربی جذب شد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2018 13:40:53 چگونه ناهنجاري‌هاي اخلاقي را در جامعه از بين ببريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چگونه ناهنجاري‌هاي اخلاقي را در جامعه از بين ببريم/ چگونه ناهنجاري‌هاي اخلاقي را در جامعه از بين ببريم http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2018 12:47:30 استراتژي اهل بيت(ع) در توسعه فرهنگ شيعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/استراتژي اهل بيت علیه السلام در توسعه فرهنگ شيعه/ استراتژي اهل بيت(ع) در توسعه فرهنگ شيعه http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2018 12:44:06 بودجه مناسب برای فعالیت‌های قرآنی در نظر گرفته نمی‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بودجه مناسب برای فعالیت‌های قرآنی در نظر گرفته نمی‌شود / بودجه مناسب برای فعالیت‌های قرآنی در نظر گرفته نمی‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 04 Dec 2018 14:23:13 کدام دين افيون توده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/کارکرد‌هاي دين با عينک جامعه‌شناسان/ کدام دين افيون توده است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2018 14:54:33 عواملي که باعث مستحکم شدن رابطه شيعه و سني مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/عواملي که باعث مستحکم شدن رابطه شيعه و سني مي‌شود/ عواملي که باعث مستحکم شدن رابطه شيعه و سني مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2018 12:24:33 رابطه خدا و انسان؛ عارفانه يا آمرانه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رابطه خدا و انسان؛ عارفانه يا آمرانه/ رابطه خدا و انسان؛ عارفانه يا آمرانه http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2018 12:23:25 آيا دين و دينداري ما نياز به اصلاحات دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا دين و دينداري ما نياز به اصلاحات دارد / آيا دين و دينداري ما نياز به اصلاحات دارد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 14:56:20 توسل به موضوعات قوميتي و مذهبي عين خيانت به اسلام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ توسل به موضوعات قوميتي و مذهبي عين خيانت به اسلام است/ توسل به موضوعات قوميتي و مذهبي عين خيانت به اسلام است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 14:55:22 موقوفات آذربايجان غربي به مرز 6500 فقره رسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/موقوفات آذربايجان غربي به مرز 6500 فقره رسيد/ موقوفات آذربايجان غربي به مرز 6500 فقره رسيد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2018 20:58:32 دليل ختم جريان نبوت به پيامبر اسلام چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دليل ختم جريان نبوت به پيامبر اسلام چيست/ دليل ختم جريان نبوت به پيامبر اسلام چيست http://amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2018 20:26:16 وقف، شالوده‏ي توسعه‏ي اقتصادي و اجتماعي‏ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وقف، شالوده‏ي توسعه‏ي اقتصادي و اجتماعي‏/ وقف، شالوده‏ي توسعه‏ي اقتصادي و اجتماعي‏ http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 15:37:03 تعامل دين و رسانه در دنياي امروز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تعامل دين و رسانه در دنياي امروز/ تعامل دين و رسانه در دنياي امروز http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 15:35:38 اربعين حسيني و قداست نهفته در عدد چهل http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اربعين حسيني و قداست نهفته در عدد چهل/ اربعين حسيني و قداست نهفته در عدد چهل http://amanatazarbaijan.com/ 29 Oct 2018 14:41:02 اعزام ۳۵۰۰ دانشجو به پیاده رویی اربعین از آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اعزام ۳۵۰۰ دانشجو به پیاده رویی اربعین از آذربایجان غربی/ اعزام ۳۵۰۰ دانشجو به پیاده رویی اربعین از آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 25 Oct 2018 13:00:46 مرورگرهاي اينترنتي به کدام اطلاعات شما دسترسي دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مرورگرهاي اينترنتي به کدام اطلاعات شما دسترسي دارند/ مرورگرهاي اينترنتي به کدام اطلاعات شما دسترسي دارند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 15:00:54 آيا قطع اينترنت ايران امکان‌پذير است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا قطع اينترنت ايران امکان‌پذير است/ آيا قطع اينترنت ايران امکان‌پذير است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 14:15:19 نسخه‌اي ديني براي مديريت دخل‌وخرج زندگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نسخه‌اي ديني براي مديريت دخل‌وخرج زندگي/ نسخه‌اي ديني براي مديريت دخل‌وخرج زندگي http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 14:14:48 اساس و ريشه‌ پياده‌روي اربعين چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ اساس و ريشه‌ پياده‌روي اربعين چيست / اساس و ريشه‌ پياده‌روي اربعين چيست http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 14:13:40 حجابيستا، پديده‌اي تازه از زنان مسلمان در شبکه‌هاي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حجابيستا، پديده‌اي تازه از زنان مسلمان در شبکه‌هاي اجتماعي/ حجابيستا، پديده‌اي تازه از زنان مسلمان در شبکه‌هاي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:45:37 دين، در خدمت سعادت فرد يا راهکاري براي پيشرفت جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دين، در خدمت سعادت فرد يا راهکاري براي پيشرفت جامعه/ دين، در خدمت سعادت فرد يا راهکاري براي پيشرفت جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:44:57 احتکارو تبعات مخربي که بر سلامت معنوي و مادي جامعه برجا مي گذارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/احتکارو تبعات مخربي که بر سلامت معنوي و مادي جامعه برجا مي گذارد/ احتکارو تبعات مخربي که بر سلامت معنوي و مادي جامعه برجا مي گذارد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:28:03 وحي حقيقتي آسماني يا تجربه اي انساني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وحي حقيقتي آسماني يا تجربه اي انساني/ وحي حقيقتي آسماني يا تجربه اي انساني http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2018 12:40:20 تاثير مهدويت در تقويت روحيه رزمندگان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تاثير مهدويت در تقويت روحيه رزمندگان/ تاثير مهدويت در تقويت روحيه رزمندگان http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2018 12:39:19 شرکت کنندگان پیاده روی اربعین توصیه های فرهنگی را رعایت کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/شرکت کنندگان پیاده روی اربعین توصیه های فرهنگی را رعایت کنند/ شرکت کنندگان پیاده روی اربعین توصیه های فرهنگی را رعایت کنند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Sep 2018 11:55:00 امر به معروف و نهي از منکر را ترک نکنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امر به معروف و نهي از منکر را ترک نکنيم/ امر به معروف و نهي از منکر را ترک نکنيم http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 11:34:21 قيام مهدوي، امتداد اهداف عاشوراي حسيني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/قيام مهدوي، امتداد اهداف عاشوراي حسيني/ قيام مهدوي، امتداد اهداف عاشوراي حسيني http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 11:31:37 درآمد 429 موقوفه آذربايجان غربي براي عزاي حسيني هزينه مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/درآمد 429 موقوفه آذربايجان غربي براي عزاي حسيني هزينه مي شود/ درآمد 429 موقوفه آذربايجان غربي براي عزاي حسيني هزينه مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 14:23:06 اولويت شعور حسيني بر شور حسيني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اولويت شعور حسيني بر شور حسيني/ اولويت شعور حسيني بر شور حسيني http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 14:22:18 آئين‌هاي عزاداري فرصتي براي شناخت اهداف قيام حسين (ع) باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آئين‌هاي عزاداري فرصتي براي شناخت اهداف قيام حسين ع باشد/ آئين‌هاي عزاداري فرصتي براي شناخت اهداف قيام حسين (ع) باشد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 14:20:56 عزاداری های شبانه در آذربایجان غربی زیر نور حسینی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/عزاداری های شبانه در آذربایجان غربی زیر نور حسینی/ عزاداری های شبانه در آذربایجان غربی زیر نور حسینی http://amanatazarbaijan.com/ 15 Sep 2018 11:30:34 منکرين ولادت امام زمان(ع) چه دلايلي براي ادعاي خود دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/منکرين ولادت امام زمان چه دلايلي براي ادعاي خود دارند/ منکرين ولادت امام زمان(ع) چه دلايلي براي ادعاي خود دارند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Sep 2018 13:24:00 60 نقطه در آذربایجان غربی میزبان همایش شیرخوارگان حسینی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ نقطه در آذربایجان غربی میزبان همایش شیرخوارگان حسینی است/ 60 نقطه در آذربایجان غربی میزبان همایش شیرخوارگان حسینی است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Sep 2018 13:20:45 سکولاريسم پنهان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سکولاريسم پنهان/ سکولاريسم پنهان http://amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2018 12:41:59 چرايي رخنه خرافه‌‌پردازي در انديشه‌ ديني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرايي رخنه خرافه‌‌پردازي در انديشه‌ ديني/ چرايي رخنه خرافه‌‌پردازي در انديشه‌ ديني http://amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2018 12:40:43 حجاج آذربایجان غربی از پنجشنبه به آذربایجان غربی بازمی گردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حجاج آذربایجان غربی از پنجشنبه به آذربایجان غربی بازمی گردند/ حجاج آذربایجان غربی از پنجشنبه به آذربایجان غربی بازمی گردند http://amanatazarbaijan.com/ 29 Aug 2018 11:05:10 کارکردها و ظرفيت‌هاي فرهنگي مساجد براي مقابله با نفوذ فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/کارکردها و ظرفيت‌هاي فرهنگي مساجد براي مقابله با نفوذ فرهنگي/ کارکردها و ظرفيت‌هاي فرهنگي مساجد براي مقابله با نفوذ فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2018 14:53:40 وظيفه نسل حاضر در قبال غدير چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وظيفه نسل حاضر در قبال غدير چيست/ وظيفه نسل حاضر در قبال غدير چيست http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2018 14:52:52 فناوری http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ فناوری http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2014 13:26:35 حقايقي از دنياي اندرويد! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/حقايقي از دنياي اندرويد/ حقايقي از دنياي اندرويد! http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:28:53 آينده اينترنت و گذار از امواج الکترومغناطيس به پرتوهاي نوري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آينده اينترنت و گذار از امواج الکترومغناطيس به پرتوهاي نوري/ آينده اينترنت و گذار از امواج الکترومغناطيس به پرتوهاي نوري http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:28:06 هوش مصنوعي به ياري امنيت سايبري مي‌شتابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي به ياري امنيت سايبري مي‌شتابد/ هوش مصنوعي به ياري امنيت سايبري مي‌شتابد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2019 11:51:04 واقعيت مجازي و واقعيت افزوده دنيا را دربرمي‌گيرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/واقعيت مجازي و واقعيت افزوده دنيا را دربرمي‌گيرد/ واقعيت مجازي و واقعيت افزوده دنيا را دربرمي‌گيرد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2019 11:49:21 آيا گوگل اطلاعات کاربران را مي‌دزدد؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا گوگل اطلاعات کاربران را مي‌دزدد / آيا گوگل اطلاعات کاربران را مي‌دزدد؟ http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:23:59 راه طولاني شبکه ملي اطلاعات تا رسيدن به استقلال http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/راه طولاني شبکه ملي اطلاعات تا رسيدن به استقلال/ راه طولاني شبکه ملي اطلاعات تا رسيدن به استقلال http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2019 15:01:35 جايگاه اخلاق در هوش مصنوعي چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/جايگاه اخلاق در هوش مصنوعي چيست/ جايگاه اخلاق در هوش مصنوعي چيست http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2019 14:51:59 بيت‌کوين بومي و چگونگي استقبال از آن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ بيت‌کوين بومي و چگونگي استقبال از آن/ بيت‌کوين بومي و چگونگي استقبال از آن http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2019 14:51:27 بايدها و نبايدهاي آنتي‌ويروس‌هاي رايگان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بايدها و نبايدهاي آنتي‌ويروس‌هاي رايگان/ بايدها و نبايدهاي آنتي‌ويروس‌هاي رايگان http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2019 15:08:26 مزارع استخراج ارز ديجيتال دشمن يا منجي صنعت برق http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مزارع استخراج ارز ديجيتال دشمن يا منجي صنعت برق/ مزارع استخراج ارز ديجيتال دشمن يا منجي صنعت برق http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2019 15:07:34 درباره اينترنتي که سرعت انتقالش کمتر از ثانيه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/درباره اينترنتي که سرعت انتقالش کمتر از ثانيه است/ درباره اينترنتي که سرعت انتقالش کمتر از ثانيه است http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2019 14:33:31 تحولات قريب‌الوقوع فضاي مجازي چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تحولات قريب‌الوقوع فضاي مجازي چيست/ تحولات قريب‌الوقوع فضاي مجازي چيست http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2019 14:32:39 چرا حجم اينترنت زود تمام مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا حجم اينترنت زود تمام مي‌شود/ چرا حجم اينترنت زود تمام مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 13:14:18 آيا گيم در ايران صنعت است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا گيم در ايران صنعت است/ آيا گيم در ايران صنعت است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 13:11:22 ايجاد سيستم عامل بومي براي گوشي هاي داخلي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ايجاد سيستم عامل بومي براي گوشي هاي داخلي/ ايجاد سيستم عامل بومي براي گوشي هاي داخلي http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 13:09:33 شکل‌گيري جهان دوقطبي در سايه شبکه نسل پنجم اينترنت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شکل‌گيري جهان دوقطبي در سايه شبکه نسل پنجم اينترنت/ شکل‌گيري جهان دوقطبي در سايه شبکه نسل پنجم اينترنت http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 13:06:08 تله‌پاتي تبديل به واقعيت مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تله‌پاتي تبديل به واقعيت مي‌شود/ تله‌پاتي تبديل به واقعيت مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 13:05:29 راز‌هاي زندگي ايراني‌ها در اپليکيشن‌ها و بازي‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/راز‌هاي زندگي ايراني‌ها در اپليکيشن‌ها و بازي‌ها / راز‌هاي زندگي ايراني‌ها در اپليکيشن‌ها و بازي‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:16:00 هوش مصنوعي جاي نيروي انساني را نمي‌گيرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي جاي نيروي انساني را نمي‌گيرد/ هوش مصنوعي جاي نيروي انساني را نمي‌گيرد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:15:01 نوآوري قلب تپنده پلتفرم و گمشده رونق توليد در دوران جديد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نوآوري قلب تپنده پلتفرم و گمشده رونق توليد در دوران جديد/ نوآوري قلب تپنده پلتفرم و گمشده رونق توليد در دوران جديد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:13:54 موج سواري شيادان اينترنتي روي خدمات ويژه اپراتورها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/موج سواري شيادان اينترنتي روي خدمات ويژه اپراتورها/ موج سواري شيادان اينترنتي روي خدمات ويژه اپراتورها http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2019 13:42:08 رشد استارتاپ‌ها وابسته به امنيت سايبري است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رشد استارتاپ‌ها وابسته به امنيت سايبري است/ رشد استارتاپ‌ها وابسته به امنيت سايبري است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2019 13:41:02 فضاي مجازي، سر ريز دنياي واقعي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فضاي مجازي، سر ريز دنياي واقعي است/ فضاي مجازي، سر ريز دنياي واقعي است http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 13:10:09 انتقادها از شبکه ملي اطلاعات متوجه کدام سازمان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/انتقادها از شبکه ملي اطلاعات متوجه کدام سازمان است/ انتقادها از شبکه ملي اطلاعات متوجه کدام سازمان است http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 13:08:40 فناوري فضايي در حال اوج‌گيري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فناوري فضايي در حال اوج‌گيري/ فناوري فضايي در حال اوج‌گيري http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 14:18:09 ربات‌ها برده‌هاي بشريت مدرن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ربات‌ها برده‌هاي بشريت مدرن/ ربات‌ها برده‌هاي بشريت مدرن http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 14:17:32 نوآوري‌هاي محبوب هوش مصنوعي در سال 2019 http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نوآوري‌هاي محبوب هوش مصنوعي / نوآوري‌هاي محبوب هوش مصنوعي در سال 2019 http://amanatazarbaijan.com/ 06 May 2019 14:10:11 اينترنت نسل پنج چيست و چرا مهم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت نسل پنج چيست و چرا مهم است/ اينترنت نسل پنج چيست و چرا مهم است http://amanatazarbaijan.com/ 06 May 2019 14:09:25 فيلترينگ دستاورد يا هزينه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فيلترينگ دستاورد يا هزينه/ فيلترينگ دستاورد يا هزينه http://amanatazarbaijan.com/ 28 Apr 2019 13:48:33 چطور خودمان را از فضاي مجازي پاک کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چطور خودمان را از فضاي مجازي پاک کنيم/ چطور خودمان را از فضاي مجازي پاک کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2019 15:56:28 آيا ابر هوش مصنوعي بدترين رويداد تاريخ بشريت است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا ابر هوش مصنوعي بدترين رويداد تاريخ بشريت است/ آيا ابر هوش مصنوعي بدترين رويداد تاريخ بشريت است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2019 15:55:30 پولشويي با ارزهاي مجازي سر به فلک کشيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پولشويي با ارزهاي مجازي سر به فلک کشيد/ پولشويي با ارزهاي مجازي سر به فلک کشيد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2019 16:40:40 افزايش اپليکيشن‌هاي ايراني ياريگر رونق اقتصادي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/افزايش اپليکيشن‌هاي ايراني ياريگر رونق اقتصادي است/ افزايش اپليکيشن‌هاي ايراني ياريگر رونق اقتصادي است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2019 16:39:51 علت اصلي بسته‌شدن اپليکيشن‌هاي ايراني چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/علت اصلي بسته‌شدن اپليکيشن‌هاي ايراني چيست/ علت اصلي بسته‌شدن اپليکيشن‌هاي ايراني چيست http://amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2019 13:30:59 فيلترشکن‌ها بلاي جان سايت‌ها شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فيلترشکن‌ها بلاي جان سايت‌ها شدند/ فيلترشکن‌ها بلاي جان سايت‌ها شدند http://amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2019 13:28:45 بلاک‌چين دشمن يا دوست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بلاک‌چين دشمن يا دوست / بلاک‌چين دشمن يا دوست http://amanatazarbaijan.com/ 25 Feb 2019 15:16:16 اقتصاد ديجيتال مجاري فساد را مي‌بندد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اقتصاد ديجيتال مجاري فساد را مي‌بندد/ اقتصاد ديجيتال مجاري فساد را مي‌بندد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 15:55:38 چرا نبايد از آي‌پي ثابت اينترنتي استفاده کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا نبايد از آي‌پي ثابت اينترنتي استفاده کرد/ چرا نبايد از آي‌پي ثابت اينترنتي استفاده کرد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 15:54:53 واکاوي دلايل عدم استقبال مردم از پيام‌رسان‌هاي داخلي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/واکاوي دلايل عدم استقبال مردم از پيام‌رسان‌هاي داخلي/ واکاوي دلايل عدم استقبال مردم از پيام‌رسان‌هاي داخلي http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2019 12:25:24 مي‌توانيم ارز ديجيتال ملي داشته باشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مي‌توانيم ارز ديجيتال ملي داشته باشيم/ مي‌توانيم ارز ديجيتال ملي داشته باشيم http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2019 12:24:30 واکاوي دلايل عدم استقبال مردم از پيام‌رسان‌هاي داخلي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/واکاوي دلايل عدم استقبال مردم از پيام‌رسان‌هاي داخلي/ واکاوي دلايل عدم استقبال مردم از پيام‌رسان‌هاي داخلي http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:13:44 دستاورد هاي علمي چهل ساله انقلاب اسلامي ايران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دستاورد هاي علمي چهل ساله انقلاب اسلامي ايران / دستاورد هاي علمي چهل ساله انقلاب اسلامي ايران http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:12:55 آذربايجان غربي از امنيت کامل براي سرمايه گذاري برخوردار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/وزير اطلاعات در اروميه/ آذربايجان غربي از امنيت کامل براي سرمايه گذاري برخوردار است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:44:15 اينترنت موبايل جاي ارتباطات ثابت را مي‌گيرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت موبايل جاي ارتباطات ثابت را مي‌گيرد/ اينترنت موبايل جاي ارتباطات ثابت را مي‌گيرد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:43:33 نگاهي به روندهاي تکنولوژي در سال 2019 http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نگاهي به روندهاي تکنولوژي در سال 2019/ نگاهي به روندهاي تکنولوژي در سال 2019 http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:42:46 هر آنتي ويروسي، امن نيست! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هر آنتي ويروسي، امن نيست/ هر آنتي ويروسي، امن نيست! http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 13:03:20 تلگرام‌هاي فارسي هم‌چنان در بيم و اميد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تلگرام‌هاي فارسي هم‌چنان در بيم و اميد/ تلگرام‌هاي فارسي هم‌چنان در بيم و اميد http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 13:02:47 گوشي‌هاي هوشمند گنجينه اطلاعات هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/گوشي‌هاي هوشمند گنجينه اطلاعات هستند/ گوشي‌هاي هوشمند گنجينه اطلاعات هستند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 12:52:46 اهميت حياتي امنيت سايبري در بخش سلامت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اهميت حياتي امنيت سايبري در بخش سلامت/ اهميت حياتي امنيت سايبري در بخش سلامت http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:50:54 بلايايي که سال 2018 بر سر غول‌هاي فناوري آمد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بلايايي که سال 2018 بر سر غول‌هاي فناوري آمد/ بلايايي که سال 2018 بر سر غول‌هاي فناوري آمد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:49:51 آيا سفر به آينده يا بازگشت به گذشته امکان پذير است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا سفر به آينده يا بازگشت به گذشته امکان پذير است/ آيا سفر به آينده يا بازگشت به گذشته امکان پذير است http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:19:54 کشاکش دولت الکترونيکي با دستگاه‌هاي دولتي! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کشاکش دولت الکترونيکي با دستگاه‌هاي دولتي/ کشاکش دولت الکترونيکي با دستگاه‌هاي دولتي! http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:18:52 بازار افسارگسيخته پيامک‌هاي تبليغاتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بازار افسارگسيخته پيامک‌هاي تبليغاتي/ بازار افسارگسيخته پيامک‌هاي تبليغاتي http://amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2018 13:29:58 رايج‌ترين خطا‌ها در اينترنت و نحوه‌ي برطرف کردن آن‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رايج‌ترين خطا‌ها در اينترنت و نحوه‌ي برطرف کردن آن‌ها / رايج‌ترين خطا‌ها در اينترنت و نحوه‌ي برطرف کردن آن‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2018 13:28:40 فعال‌سازي بهانه جديد فروشندگان بازار موبايل http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فعال‌سازي بهانه جديد فروشندگان بازار موبايل/ فعال‌سازي بهانه جديد فروشندگان بازار موبايل http://amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 13:51:20 شبکه ملي اطلاعات چرا راه‌اندازي نمي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه ملي اطلاعات چرا راه‌اندازي نمي‌شود/ شبکه ملي اطلاعات چرا راه‌اندازي نمي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 13:43:29 عدالت عمومي در سايه‌ي دولت هوشمند ايراني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/عدالت عمومي در سايه‌ي دولت هوشمند ايراني/ عدالت عمومي در سايه‌ي دولت هوشمند ايراني http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2018 13:07:06 ساماندهي پيام‌رسان‌ها با طعم آب‌خنک! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ساماندهي پيام‌رسان‌ها با طعم آب‌خنک/ ساماندهي پيام‌رسان‌ها با طعم آب‌خنک! http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2018 13:06:12 راهکاري براي دور زدن تحريم هاي اينترنتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/راهکاري براي دور زدن تحريم هاي اينترنتي/ راهکاري براي دور زدن تحريم هاي اينترنتي http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2018 14:10:04 درباره امنيت حريم شخصي آنلاين اشتباه نکنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تصورات نادرست ما از حريم شخصي در دنياي مجازي/ درباره امنيت حريم شخصي آنلاين اشتباه نکنيم http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2018 14:09:26 چرا تعرفه‌هاي ارتباطي بالا اما هنوز قانوني است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا تعرفه‌هاي ارتباطي بالا اما هنوز قانوني است/ چرا تعرفه‌هاي ارتباطي بالا اما هنوز قانوني است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2018 12:30:49 کدام هدف‌هاي طرح رجيستري محقق شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کدام هدف‌هاي طرح رجيستري محقق شدند/ کدام هدف‌هاي طرح رجيستري محقق شدند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2018 12:29:57 کاهش 20 درصدي وسعت درياچه اروميه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/معاون سازمان فضايي ايران خبر داد/ کاهش 20 درصدي وسعت درياچه اروميه http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2018 12:28:44 اينترنت 5G براي سلامتي خطرآفرين است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت 5G براي سلامتي خطرآفرين است / اينترنت 5G براي سلامتي خطرآفرين است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 15:03:57 تلگرام‌هاي فارسي مجاز يا غيرمجاز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تلگرام‌هاي فارسي مجاز يا غيرمجاز/ تلگرام‌هاي فارسي مجاز يا غيرمجاز http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 15:02:44 آشنايي با هفت ويروس خطرناک رايانه‌اي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آشنايي با هفت ويروس خطرناک رايانه‌اي / آشنايي با هفت ويروس خطرناک رايانه‌اي http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 15:01:09 طرحي براي فيلترينگ هوشمند اينستاگرام ارائه نکرده ايم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/طرحي براي فيلترينگ هوشمند اينستاگرام ارائه نکرده ايم/ طرحي براي فيلترينگ هوشمند اينستاگرام ارائه نکرده ايم http://amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2018 20:29:36 تعرفه‌ي ترجيحي اينترنت حمايت يا ضدتبليغ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تعرفه‌ي ترجيحي اينترنت حمايت يا ضدتبليغ/ تعرفه‌ي ترجيحي اينترنت حمايت يا ضدتبليغ http://amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2018 20:28:53 غولهاي فناوري اينترنت را ناامن کردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/غولهاي فناوري اينترنت را ناامن کردند/ غولهاي فناوري اينترنت را ناامن کردند http://amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2018 20:27:40 قلم پررنگ‌ فيلترينگ در دست کيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/قلم پررنگ‌ فيلترينگ در دست کيست/ قلم پررنگ‌ فيلترينگ در دست کيست http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 15:41:23 هنگام خريد از سايت‌هاي اينترنتي دقت کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هنگام خريد از سايت‌هاي اينترنتي دقت کنيد/ هنگام خريد از سايت‌هاي اينترنتي دقت کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 15:40:27 هيچ يک از سناريوهاي تحريم منجر به قطع اينترنت نمي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هيچ يک از سناريوهاي تحريم منجر به قطع اينترنت نمي شود/ هيچ يک از سناريوهاي تحريم منجر به قطع اينترنت نمي شود http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 15:39:40 بيش از 90 درصد نوجوانان ايراني از گوشي هوشمند استفاده مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بيش از 90 درصد نوجوانان ايراني از گوشي هوشمند استفاده مي‌کنند/ بيش از 90 درصد نوجوانان ايراني از گوشي هوشمند استفاده مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 29 Oct 2018 14:43:19 برنامه‌هاي جذابي که کار دست کاربر مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/برنامه‌هاي جذابي که کار دست کاربر مي‌دهند/ برنامه‌هاي جذابي که کار دست کاربر مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com/ 29 Oct 2018 14:42:18 هرآنچه که درباره کلاهبرداري رايانه‌اي بايد بدانيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هرآنچه که درباره کلاهبرداري رايانه‌اي بايد بدانيد / هرآنچه که درباره کلاهبرداري رايانه‌اي بايد بدانيد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:49:10 چه زماني گوشي‌هاي هوشمند منسوخ مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چه زماني گوشي‌هاي هوشمند منسوخ مي‌شوند/ چه زماني گوشي‌هاي هوشمند منسوخ مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:48:35 کمبود محتوا معضل تلويزيون‌هاي اينترنتي شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کمبود محتوا معضل تلويزيون‌هاي اينترنتي شد/ کمبود محتوا معضل تلويزيون‌هاي اينترنتي شد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:47:06 نصب هم‌زمان چند آنتي‌ويروس بر امنيت‌تان نمي‌افزايد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نصب هم‌زمان چند آنتي‌ويروس بر امنيت‌تان نمي‌افزايد/ نصب هم‌زمان چند آنتي‌ويروس بر امنيت‌تان نمي‌افزايد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:32:13 شبکه‌هاي اجتماعي با ما چه مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه‌هاي اجتماعي با ما چه مي‌کنند/ شبکه‌هاي اجتماعي با ما چه مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:31:06 چرا کسب‌وکارها در دام حملات سايبري مي‌افتند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا کسب‌وکارها در دام حملات سايبري مي‌افتند/ چرا کسب‌وکارها در دام حملات سايبري مي‌افتند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2018 12:49:35 امنيت موبايلتان را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/امنيت موبايلتان را جدي بگيريد/ امنيت موبايلتان را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2018 12:46:29 اينترنت اشيا وکمک به بهبود زندگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت اشيا وکمک به بهبود زندگي/ اينترنت اشيا وکمک به بهبود زندگي http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2018 12:45:53 سد راه نفوذ بدافزارها شويم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سد راه نفوذ بدافزارها شويم/ سد راه نفوذ بدافزارها شويم http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 11:51:21 حلقه مفقوده نظارت بر محتواي بازي‌هاي رايانه‌اي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/حلقه مفقوده نظارت بر محتواي بازي‌هاي رايانه‌اي/ حلقه مفقوده نظارت بر محتواي بازي‌هاي رايانه‌اي http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 11:50:15 هوش مصنوعي چگونه در حال تغيير صنعت آموزش است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي چگونه در حال تغيير صنعت آموزش است/ هوش مصنوعي چگونه در حال تغيير صنعت آموزش است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 13:48:00 روش‌هايي آسان براي جلوگيري از هک شدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/روش‌هايي آسان براي جلوگيري از هک شدن/ روش‌هايي آسان براي جلوگيري از هک شدن http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 13:46:19 سرقت ادبي روش نوين مشهور شدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سرقت ادبي روش نوين مشهور شدن/ سرقت ادبي روش نوين مشهور شدن http://amanatazarbaijan.com/ 10 Sep 2018 13:22:34 بيماري فرهنگ‌زدگي! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بيماري فرهنگ‌زدگي/ بيماري فرهنگ‌زدگي! http://amanatazarbaijan.com/ 10 Sep 2018 13:21:47 دولت الکترونيک و راضيت مردم از دولت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دولت الکترونيک و راضيت مردم از دولت/ دولت الکترونيک و راضيت مردم از دولت http://amanatazarbaijan.com/ 10 Sep 2018 13:18:27 کج دار و مريز با نسخه‌هاي تلگرام http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کج دار و مريز با نسخه‌هاي تلگرام/ کج دار و مريز با نسخه‌هاي تلگرام http://amanatazarbaijan.com/ 10 Sep 2018 13:17:47 کدام سيستم عامل را براي بازي انتخاب کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کدام سيستم عامل را براي بازي انتخاب کنيم/ کدام سيستم عامل را براي بازي انتخاب کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2018 12:45:56 انگيزه‌ي هکرها از جرايم سايبري چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/انگيزه‌ي هکرها از جرايم سايبري چيست/ انگيزه‌ي هکرها از جرايم سايبري چيست http://amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2018 12:45:04 پيام‌رسان‌هاي داخلي کجاي ميدان رقابت قرار دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پيام‌رسان‌هاي داخلي کجاي ميدان رقابت قرار دارند/ پيام‌رسان‌هاي داخلي کجاي ميدان رقابت قرار دارند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2018 14:58:01 انقلاب صنعتي چهارم و آينده کارخانه‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/انقلاب صنعتي چهارم و آينده کارخانه‌ها / انقلاب صنعتي چهارم و آينده کارخانه‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2018 14:57:07 هوش مصنوعي با مهاجمان سايبري مي‌جنگد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي با مهاجمان سايبري مي‌جنگد/ هوش مصنوعي با مهاجمان سايبري مي‌جنگد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2018 14:56:09 موانع پيش‌روي استارت‌آپ‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/موانع پيش‌روي استارت‌آپ‌ها / موانع پيش‌روي استارت‌آپ‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 14:02:38 انفجار انقلاب ديجيتال را باور کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/انفجار انقلاب ديجيتال را باور کنيد/ انفجار انقلاب ديجيتال را باور کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 14:01:00 روزانه ۵۰۰ هزار تهدید سایبری در کشور ثبت می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/روزانه ۵۰۰ هزار تهدید سایبری در کشور ثبت می شود/ روزانه ۵۰۰ هزار تهدید سایبری در کشور ثبت می شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2018 14:11:45 هزينه ساخت اپليکيشن در ايران چقدر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هزينه ساخت اپليکيشن در ايران چقدر است/ هزينه ساخت اپليکيشن در ايران چقدر است http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 10:51:07 حفظ اطلاعات در داخل کشور با هاتگرام و تلگرام طلايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کارشناسان امنيت و استادان دانشگاه مطرح کردند/ حفظ اطلاعات در داخل کشور با هاتگرام و تلگرام طلايي http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 10:49:51 چگونه خود را از تروجان‌ها محافظت کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چگونه خود را از تروجان‌ها محافظت کنيم/ چگونه خود را از تروجان‌ها محافظت کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2018 13:37:34 تندرستی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ تندرستی http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2014 11:28:25 آيا غذا مي‌تواند جايگزين دارو شود؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آيا غذا مي‌تواند جايگزين دارو شود؟/ آيا غذا مي‌تواند جايگزين دارو شود؟ http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:33:25 مشاوره و روان‌شناسي، خدمات لوکس شده‌اند! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مشاوره و روان‌شناسي، خدمات لوکس شده‌اند/ مشاوره و روان‌شناسي، خدمات لوکس شده‌اند! http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:32:14 فوايد ورزش در شب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/فوايد ورزش در شب/ فوايد ورزش در شب http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2019 11:45:11 چه کسي در شکل گيري شخصيت فرزندان موثرتر است؛ پدر يا مادر؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چه کسي در شکل گيري شخصيت فرزندان موثرتر است؛ پدر يا مادر؟ / چه کسي در شکل گيري شخصيت فرزندان موثرتر است؛ پدر يا مادر؟ http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2019 11:44:42 افسرده‌ايد يا فرسوده؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/افسرده‌ايد يا فرسوده / افسرده‌ايد يا فرسوده؟ http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2019 11:43:57 مشورت نمي‌خواهم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کاهش مراجعه مردم به مراکز مشاوره/ مشورت نمي‌خواهم http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:17:07 استرس واقعا نمک زندگي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/استرس واقعا نمک زندگي است/ استرس واقعا نمک زندگي است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:15:40 مراقب خلاءهاي زندگيتان باشيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مراقب خلاءهاي زندگيتان باشيد/ مراقب خلاءهاي زندگيتان باشيد http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:14:56 پاي فرهنگ در رسانه ملي لنگان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ پاي فرهنگ در رسانه ملي لنگان است/ پاي فرهنگ در رسانه ملي لنگان است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2019 14:54:59 بوم گردي؛ قابي از دل فرهنگ آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بوم گردي؛ قابي از دل فرهنگ آذربايجان غربي/ بوم گردي؛ قابي از دل فرهنگ آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2019 14:53:41 چرا زنان قوي از درون زود مي شکنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا زنان قوي از درون زود مي شکنند/ چرا زنان قوي از درون زود مي شکنند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2019 14:49:48 احساسات منفي و تاثير وحشتناک آن بر بدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/احساسات منفي و تاثير وحشتناک آن بر بدن/ احساسات منفي و تاثير وحشتناک آن بر بدن http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2019 14:48:50 چرا غم از دلمان بيرون نمي‌رود؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا غم از دلمان بيرون نمي‌رود / چرا غم از دلمان بيرون نمي‌رود؟ http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2019 14:58:05 سلامت و دردسرهاي تابستاني آن! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ سلامت و دردسرهاي تابستاني آن/ سلامت و دردسرهاي تابستاني آن! http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2019 14:56:52 خوش بين باشيد تا خوش زندگي کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خوش بين باشيد تا خوش زندگي کنيد / خوش بين باشيد تا خوش زندگي کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2019 14:56:05 روياهاي آشفته شبانه نشانگر اختلال در خوابيدن است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/روياهاي آشفته شبانه نشانگر اختلال در خوابيدن است/ روياهاي آشفته شبانه نشانگر اختلال در خوابيدن است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2019 15:33:40 اجتماعي باشيد تا آلزايمر نگيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اجتماعي باشيد تا آلزايمر نگيريد/ اجتماعي باشيد تا آلزايمر نگيريد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2019 15:09:31 سرماخوردگي، تابستاني در برابر زمستاني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سرماخوردگي، تابستاني در برابر زمستاني/ سرماخوردگي، تابستاني در برابر زمستاني http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2019 14:35:34 هيجانات چگونه به سلامتي ما آسيب مي‌زنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هيجانات چگونه به سلامتي ما آسيب مي‌زنند / هيجانات چگونه به سلامتي ما آسيب مي‌زنند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2019 14:34:33 علل احساس خستگي دائم در بدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/علل احساس خستگي دائم در بدن/ علل احساس خستگي دائم در بدن http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 12:26:28 آلزايمر بيشتر به سراغ افسرده ها مي آيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آلزايمر بيشتر به سراغ افسرده ها مي آيد/ آلزايمر بيشتر به سراغ افسرده ها مي آيد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 12:25:50 تنها زندگي کردن سلامت روان افراد را به خطر مي اندازد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تنها زندگي کردن سلامت روان افراد را به خطر مي اندازد/ تنها زندگي کردن سلامت روان افراد را به خطر مي اندازد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 12:24:48 علائمي که شما را شاد نشان نمي دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/علائمي که شما را شاد نشان نمي دهد/ علائمي که شما را شاد نشان نمي دهد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 13:00:01 هشدار؛ افسردگي دوره نوجواني را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هشدار؛ افسردگي دوره نوجواني را جدي بگيريد/ هشدار؛ افسردگي دوره نوجواني را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 12:59:02 پرورش مسئوليت‌پذيري فردي و اجتماعي در کودکان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/پرورش مسئوليت‌پذيري فردي و اجتماعي در کودکان/ پرورش مسئوليت‌پذيري فردي و اجتماعي در کودکان http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:23:53 هشدار! استرس جامعه را متلاشي نكند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هشدار استرس جامعه را متلاشي نكند/ هشدار! استرس جامعه را متلاشي نكند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:20:01 خودشيفتگي بدون مشاوره قابل درمان نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خودشيفتگي بدون مشاوره قابل درمان نيست/ خودشيفتگي بدون مشاوره قابل درمان نيست http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2019 13:30:31 ارتباط استرس و بيماري‌هاي خودايمني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ارتباط استرس و بيماري‌هاي خودايمني/ ارتباط استرس و بيماري‌هاي خودايمني http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2019 13:29:32 چگونه روز را با انرژي بيشتر شروع کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه روز را با انرژي بيشتر شروع کنيم/ چگونه روز را با انرژي بيشتر شروع کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 12:49:52 نکاتي که خوشبختي را از بين مي‌برد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نکاتي که خوشبختي را از بين مي‌برد/ نکاتي که خوشبختي را از بين مي‌برد http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 12:48:49 هشدار درباره مصرف قرص شب‌امتحاني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هشدار درباره مصرف قرص شب‌امتحاني/ هشدار درباره مصرف قرص شب‌امتحاني http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 12:41:16 چطور کابوس شبانه را متوقف کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چطور کابوس شبانه را متوقف کنيم/ چطور کابوس شبانه را متوقف کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 15:06:44 بايدها و نبايدهاي زندگي ريشه در کدام بخش روان انسان دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بايدها و نبايدهاي زندگي ريشه در کدام بخش روان انسان دارند/ بايدها و نبايدهاي زندگي ريشه در کدام بخش روان انسان دارند http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 15:05:45 روي مثبت اضطراب و استرس http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/روي مثبت اضطراب و استرس/ روي مثبت اضطراب و استرس http://amanatazarbaijan.com/ 28 Apr 2019 14:15:01 وقتي همه چيز را فراموش مي کني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/واکاوي اختلال تجزيه اي يا فراموشي هويت/ وقتي همه چيز را فراموش مي کني http://amanatazarbaijan.com/ 28 Apr 2019 14:13:46 تمايل به شيريني خبر از اختلالي رواني مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تمايل به شيريني خبر از اختلالي رواني مي‌دهد / تمايل به شيريني خبر از اختلالي رواني مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2019 16:04:36 چرا بي دليل عصباني مي‌شويم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا بي دليل عصباني مي‌شويم/ چرا بي دليل عصباني مي‌شويم http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2019 15:58:45 وقتي خواب حمله مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/وقتي خواب حمله مي‌کند/ وقتي خواب حمله مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2019 15:57:56 مرگي از جنس زوال عقل http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مرگي از جنس زوال عقل/ مرگي از جنس زوال عقل http://amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2019 16:18:14 نااميدي جوانان را تهديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نااميدي جوانان را تهديد مي‌کند/ نااميدي جوانان را تهديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2019 16:17:30 بي‌صبري شما را مضطرب و عصبي مي کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بي‌صبري شما را مضطرب و عصبي مي کند/ بي‌صبري شما را مضطرب و عصبي مي کند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2019 13:06:48 چگونه از فکر و خيال شبانه جلوگيري کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه از فکر و خيال شبانه جلوگيري کنيد/ چگونه از فکر و خيال شبانه جلوگيري کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2019 13:05:11 با ترس‌هاي عجيب و ماورايي کودکان چگونه برخورد کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/توصيه به والدين براي مواجهه با ترس کودکان/ با ترس‌هاي عجيب و ماورايي کودکان چگونه برخورد کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2019 13:24:47 فداکاري بيمارگونه تهديدي عليه مادري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/فداکاري بيمارگونه تهديدي عليه مادري/ فداکاري بيمارگونه تهديدي عليه مادري http://amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2019 13:24:05 افراد مبتلا به فراموشي در لحظه زنداني مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/افراد مبتلا به فراموشي در لحظه زنداني مي‌شوند/ افراد مبتلا به فراموشي در لحظه زنداني مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Feb 2019 15:03:18 پيشنهادهايي براي سلامت جسم و جان ميانسالان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بازنشستگي پايان راه نيست/ پيشنهادهايي براي سلامت جسم و جان ميانسالان http://amanatazarbaijan.com/ 25 Feb 2019 15:02:04 راه‌هايي براي مقابله با فروپاشي عصبي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/راه‌هايي براي مقابله با فروپاشي عصبي/ راه‌هايي براي مقابله با فروپاشي عصبي http://amanatazarbaijan.com/ 25 Feb 2019 15:01:26 نگران فراموشي در دوران پيري نباشيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نگران فراموشي در دوران پيري نباشيد/ نگران فراموشي در دوران پيري نباشيد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 15:45:18 تاثير ترس بر سلامت انسان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تاثير ترس بر سلامت انسان/ تاثير ترس بر سلامت انسان http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 15:42:44 چه چيزهايي مانع هدف گذاري براي زندگي مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چه چيزهايي مانع هدف گذاري براي زندگي مي‌شوند/ چه چيزهايي مانع هدف گذاري براي زندگي مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 15:40:09 راه‌هايي براي کنترل عصبانيت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/راه‌هايي براي کنترل عصبانيت/ راه‌هايي براي کنترل عصبانيت http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2019 12:17:40 چقدر خود را ارزشمند مي دانيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چقدر خود را ارزشمند مي دانيد/ چقدر خود را ارزشمند مي دانيد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2019 12:15:53 توصيه‌هايي براي خلاصي از افسردگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/توصيه‌هايي براي خلاصي از افسردگي/ توصيه‌هايي براي خلاصي از افسردگي http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:09:29 خودِ واقعي‌مان باشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خودِ واقعي‌مان باشيم/ خودِ واقعي‌مان باشيم http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:08:26 تقويت اعتماد به نفس با چند تغيير کوچک http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تقويت اعتماد به نفس با چند تغيير کوچک/ تقويت اعتماد به نفس با چند تغيير کوچک http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:22:04 خستگي تصميم چيست و چگونه از آن در امان باشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خستگي تصميم چيست و چگونه از آن در امان باشيم/ خستگي تصميم چيست و چگونه از آن در امان باشيم http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:21:19 هشداري درباره روانشناسان مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هشداري درباره روانشناسان مجازي/ هشداري درباره روانشناسان مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 13:07:27 استرس با جسم و روح ما چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/استرس با جسم و روح ما چه مي‌کند/ استرس با جسم و روح ما چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 13:06:55 آثار منفي شب کاري بر سلامت انسان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آثار منفي شب کاري بر سلامت انسان/ آثار منفي شب کاري بر سلامت انسان http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 13:06:11 آيا شما هم از ازدواج وحشت داريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آيا شما هم از ازدواج وحشت داريد/ آيا شما هم از ازدواج وحشت داريد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:43:00 مقابله با خود ويرانگري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مقابله با خود ويرانگري/ مقابله با خود ويرانگري http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:42:04 چگونه زندگي شادتري داشته باشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه زندگي شادتري داشته باشيم/ چگونه زندگي شادتري داشته باشيم http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:23:35 آيا بايد کودکان را در جريان مشکلات اقتصادي قرار داد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آيا بايد کودکان را در جريان مشکلات اقتصادي قرار داد/ آيا بايد کودکان را در جريان مشکلات اقتصادي قرار داد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:22:20 استرس با جسم و روح ما چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/استرس با جسم و روح ما چه مي‌کند/ استرس با جسم و روح ما چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:21:10 ام اس بيماري ناشناخته اما رو به فزوني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ام اس بيماري ناشناخته اما رو به فزوني/ ام اس بيماري ناشناخته اما رو به فزوني http://amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2018 12:28:55 خانه‌ي شما چگونه مي‌تواند مضطرب‌تان کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خانه‌ي شما چگونه مي‌تواند مضطرب‌تان کند/ خانه‌ي شما چگونه مي‌تواند مضطرب‌تان کند http://amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2018 12:27:55 گوشت قرمز مفيد يا مضر براي سلامتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/گوشت قرمز مفيد يا مضر براي سلامتي/ گوشت قرمز مفيد يا مضر براي سلامتي http://amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 13:55:51 چطور ترمز استرس را بکشيم‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چطور ترمز استرس را بکشيم‌/ چطور ترمز استرس را بکشيم‌ http://amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 13:55:06 فوايد سلامت شگفت انگيز موسيقي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/فوايد سلامت شگفت انگيز موسيقي/ فوايد سلامت شگفت انگيز موسيقي http://amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 13:53:23 چگونه بر ترس‌هاي خود غلبه کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه بر ترس‌هاي خود غلبه کنيم/ چگونه بر ترس‌هاي خود غلبه کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2018 13:05:13 بلاي خانمان‌سوزي به نام نگراني و استرس http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بلاي خانمان‌سوزي به نام نگراني و استرس/ بلاي خانمان‌سوزي به نام نگراني و استرس http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2018 13:04:31 تله مديسين چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تله مديسين چيست/ تله مديسين چيست http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2018 14:50:43 چرا از غر زدن لذت مي بريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا از غر زدن لذت مي بريم/ چرا از غر زدن لذت مي بريم http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2018 14:15:46 سندروم سيندرلا؛ بيماري رواني ميان دختران جوان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سندروم سيندرلا؛ بيماري رواني ميان دختران جوان/ سندروم سيندرلا؛ بيماري رواني ميان دختران جوان http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2018 12:13:28 بگذاريد هر روزتان روايت‌ داشته باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بگذاريد هر روزتان روايت‌ داشته باشد/ بگذاريد هر روزتان روايت‌ داشته باشد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2018 12:12:39 نکته هاي مهم براي تغيير رژيم غذايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نکته هاي مهم براي تغيير رژيم غذايي/ نکته هاي مهم براي تغيير رژيم غذايي http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 14:51:49 افراد درون‌گرا و برون‌گرا چه ويژگي‌هايي دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/افراد درون‌گرا و برون‌گرا چه ويژگي‌هايي دارند/ افراد درون‌گرا و برون‌گرا چه ويژگي‌هايي دارند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 14:51:10 نشانه‌هاي هشدار دهنده تاثير منفي تنهايي بر سلامت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نشانه‌هاي هشدار دهنده تاثير منفي تنهايي بر سلامت/ نشانه‌هاي هشدار دهنده تاثير منفي تنهايي بر سلامت http://amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2018 20:09:24 مهارت هايي که براي داشتن زندگي موفق بايد ياد بگيريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مهارت هايي که براي داشتن زندگي موفق بايد ياد بگيريم/ مهارت هايي که براي داشتن زندگي موفق بايد ياد بگيريم http://amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2018 20:08:33 باورهاي اشتباه درباره سيستم ايمني بدن انسان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/باورهاي اشتباه درباره سيستم ايمني بدن انسان/ باورهاي اشتباه درباره سيستم ايمني بدن انسان http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 15:33:32 علامت هاي خاموشي که تبديل به دردسرهاي جدي مي شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/علامت هاي خاموشي که تبديل به دردسرهاي جدي مي شوند/ علامت هاي خاموشي که تبديل به دردسرهاي جدي مي شوند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 15:32:48 کوچک‌ شدن سفره‌ها مساوي افزايش اختلالات رواني در جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کوچک‌ شدن سفره‌ها مساوي افزايش اختلالات رواني در جامعه/ کوچک‌ شدن سفره‌ها مساوي افزايش اختلالات رواني در جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 15:32:18 مزاج‌ها در شخصيت افراد تاثير دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مزاج‌ها در شخصيت افراد تاثير دارند/ مزاج‌ها در شخصيت افراد تاثير دارند http://amanatazarbaijan.com/ 29 Oct 2018 14:36:53 فرزند اول و دوم؛ دوست يا رقيب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/فرزند اول و دوم؛ دوست يا رقيب/ فرزند اول و دوم؛ دوست يا رقيب http://amanatazarbaijan.com/ 29 Oct 2018 14:36:22 خود را براي فصل حمله قلبي آماده کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خود را براي فصل حمله قلبي آماده کنيد/ خود را براي فصل حمله قلبي آماده کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 14:10:31 تقويت تاب‌آوري در برابر مشکلات زندگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ تقويت تاب‌آوري در برابر مشکلات زندگي/ تقويت تاب‌آوري در برابر مشکلات زندگي http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 14:09:42 همه ي نکات بهداشتي ويژه زائران اربعين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/همه ي نکات بهداشتي ويژه زائران اربعين/ همه ي نکات بهداشتي ويژه زائران اربعين http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:42:51 آيا به هر چي فکر کنيم سرمان مي آيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آيا به هر چي فکر کنيم سرمان مي آيد/ آيا به هر چي فکر کنيم سرمان مي آيد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:42:05 روش‌هايي براي توقف خروپف http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/روش‌هايي براي توقف خروپف / روش‌هايي براي توقف خروپف http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:21:30 ذهن آدم چگونه به پرخوري تمايل پيدا مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ذهن آدم چگونه به پرخوري تمايل پيدا مي‌کند/ ذهن آدم چگونه به پرخوري تمايل پيدا مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:20:16 رفتار صحيح با فرد مبتلا به آلزايمر چگونه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ رفتار صحيح با فرد مبتلا به آلزايمر چگونه است/ رفتار صحيح با فرد مبتلا به آلزايمر چگونه است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:19:16 راهکارهايي براي مقابله با افسردگي پاييز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/راهکارهايي براي مقابله با افسردگي پاييز/ راهکارهايي براي مقابله با افسردگي پاييز http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2018 12:37:24 چرا گاهي احساس بدبختي مي‌کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا گاهي احساس بدبختي مي‌کنيم/ چرا گاهي احساس بدبختي مي‌کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2018 12:36:19 بالا رفتن قيمت کتاب خطرناک است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بالا رفتن قيمت کتاب خطرناک است/ بالا رفتن قيمت کتاب خطرناک است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 11:30:02 وقتي مجاز حقيقي‌تر از حقيقت مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/وقتي مجاز حقيقي‌تر از حقيقت مي‌شود / وقتي مجاز حقيقي‌تر از حقيقت مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 11:28:59 تقويت سيستم ايمني بدن در فصل پاييز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تقويت سيستم ايمني بدن در فصل پاييز / تقويت سيستم ايمني بدن در فصل پاييز http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 11:26:42 با خودمان مهربان باشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/با خودمان مهربان باشيم/ با خودمان مهربان باشيم http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 11:25:01 اضطراب جدايي کلاس اولي‌ها را چگونه کاهش دهيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اضطراب جدايي کلاس اولي‌ها را چگونه کاهش دهيم/ اضطراب جدايي کلاس اولي‌ها را چگونه کاهش دهيم http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 11:24:12 چرا دست‌هايمان بي‌حس مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا دست‌هايمان بي‌حس مي‌شوند / چرا دست‌هايمان بي‌حس مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 14:08:43 اختلال خواب آپنه چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اختلال خواب آپنه چيست/ اختلال خواب آپنه چيست http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 13:50:52 چگونه بايد افکار منفي را شکست داد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مقابله با نگرشهاي فاجعه‌پندارانه/ چگونه بايد افکار منفي را شکست داد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 13:49:30 اقتصادی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ اقتصادی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:01:31 ۱۷۸میلیارد تومان از اعتبارات اسناد خزانه آذربایجان غربی جذب شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ اعتبارات اسناد خزانه آذربایجان غربی / ۱۷۸میلیارد تومان از اعتبارات اسناد خزانه آذربایجان غربی جذب شد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:38:14 شهرک‌ها و نواحی صنعتی آذربایجان‌غربی سنددار می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/شهرک‌ها و نواحی صنعتی آذربایجان‌غربی سنددار می‌شود/ شهرک‌ها و نواحی صنعتی آذربایجان‌غربی سنددار می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 18 Aug 2019 10:39:54 25 هکتار از اراضی و مراتع تکاب در آتش بی احتیاطی سوخت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ اراضی و مراتع تکاب در آتش بی احتیاطی سوخت/ 25 هکتار از اراضی و مراتع تکاب در آتش بی احتیاطی سوخت http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2019 12:26:08 پیشنهاد ثبت ۲ اثر طبیعی آذربایجان غربی در فهرست آثار ملی کشور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/معاون میراث فرهنگی آذربایجان غربی خبرداد/ پیشنهاد ثبت ۲ اثر طبیعی آذربایجان غربی در فهرست آثار ملی کشور http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2019 11:20:29 خدمات خرده‌بانکداری در ۳۲۰ دفتر ICT روستایی ارائه می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/خدمات خرده‌بانکداری در ۳۲۰ دفتر ICT روستایی ارائه می‌شود/ خدمات خرده‌بانکداری در ۳۲۰ دفتر ICT روستایی ارائه می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 10 Aug 2019 13:35:09 رشد 73 درصدی اعطای تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رشد 73 درصدی اعطای تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان آذربایجان غربی/ رشد 73 درصدی اعطای تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2019 12:58:54 سرمايه‌گذاري‌ها به سمت توسعه و زيرساخت‌ها سوق پيدا کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مشاور مجمع کلانشهرهاي کشوردر اروميه/ سرمايه‌گذاري‌ها به سمت توسعه و زيرساخت‌ها سوق پيدا کنند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2019 11:42:50 مسئولاني که تنها تاييد و تکذيب مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/چرا کسي به فکر گراني دوره‌اي مرغ نبود؟/ مسئولاني که تنها تاييد و تکذيب مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2019 11:41:41 توزيع نامناسب منابع آذربايجان‌غربي را رنج مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/توزيع نامناسب منابع آذربايجان‌غربي را رنج مي‌دهد/ توزيع نامناسب منابع آذربايجان‌غربي را رنج مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2019 11:41:11 حذف صفر از پول ملی تاثیری در متغیرهای کلان اقتصادی ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/حذف صفر از پول ملی تاثیری در متغیرهای کلان اقتصادی ندارد/ حذف صفر از پول ملی تاثیری در متغیرهای کلان اقتصادی ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Aug 2019 12:49:41 حدود ۴ درصد پروانه‌های ساختمانی صادره در کشور مربوط به آذربایجان‌غربی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/حدود ۴ درصد پروانه‌های ساختمانی صادره در کشور مربوط به آذربایجان‌غربی است/ حدود ۴ درصد پروانه‌های ساختمانی صادره در کشور مربوط به آذربایجان‌غربی است http://amanatazarbaijan.com/ 01 Aug 2019 11:10:47 سرمایه‌گذاری‌ها به سمت توسعه و زیرساخت‌ها سوق پیدا کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سرمایه‌گذاری‌ها به سمت توسعه و زیرساخت‌ها سوق پیدا کنند/ سرمایه‌گذاری‌ها به سمت توسعه و زیرساخت‌ها سوق پیدا کنند http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2019 12:35:31 مشکل کمبود مرغ در ارومیه مرتفع می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مشکل کمبود مرغ در ارومیه مرتفع می شود/ مشکل کمبود مرغ در ارومیه مرتفع می شود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:37:20 يارانه را شاباش وار توزيع نکنيد! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/يارانه را شاباش وار توزيع نکنيد/ يارانه را شاباش وار توزيع نکنيد! http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:06:56 فاسد شدن 40 هزار تن سيب در سردخانه هاي استان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/فاسد شدن 40 هزار تن سيب در سردخانه هاي استان/ فاسد شدن 40 هزار تن سيب در سردخانه هاي استان http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:03:53 تردد بیش از ۹۸ هزار دستگاه کامیون از مرز بازرگان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تردد بیش از ۹۸ هزار دستگاه کامیون از مرز بازرگان/ تردد بیش از ۹۸ هزار دستگاه کامیون از مرز بازرگان http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jul 2019 11:48:55 تدوین سند آمایش آذربایجان غربی در مراحل نهایی خود قرار دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تدوین سند آمایش آذربایجان غربی در مراحل نهایی خود قرار دارد/ تدوین سند آمایش آذربایجان غربی در مراحل نهایی خود قرار دارد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2019 12:21:17 تحقق ارومیه2020 نیازمند تامین اعتبار و مشارکت اجتماعی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تحقق-ارومیه2020-نیازمند-تامین-اعتبار-و-مشارکت-اجتماعی-است/ تحقق ارومیه2020 نیازمند تامین اعتبار و مشارکت اجتماعی است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jul 2019 12:20:36 امسال 12000 واحد مسکن روستایی آذربایجان غربی مقاوم سازی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/امسال 12000 واحد مسکن روستایی آذربایجان غربی مقاوم سازی می شود/ امسال 12000 واحد مسکن روستایی آذربایجان غربی مقاوم سازی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jul 2019 12:32:24 واردات گوشت به کشور ۲ برابر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/واردات گوشت به کشور ۲ برابر شد/ واردات گوشت به کشور ۲ برابر شد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jul 2019 12:22:07 بیش از ۱۰۷ میلیارد ریال زکات در آذربایجان‌غربی جمع‌آوری شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بیش از ۱۰۷ میلیارد ریال زکات در آذربایجان‌غربی جمع‌آوری شد/ بیش از ۱۰۷ میلیارد ریال زکات در آذربایجان‌غربی جمع‌آوری شد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2019 11:10:33 واگذاري سهام دولتي؛ راه درست خصوصي‌سازي چيست؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/واگذاري سهام دولتي؛ راه درست خصوصي‌سازي چيست / واگذاري سهام دولتي؛ راه درست خصوصي‌سازي چيست؟ http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2019 14:53:58 تبادلات کالایی و ترانزیتی در گمرکات ایران افزایش یافته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تبادلات کالایی و ترانزیتی در گمرکات ایران افزایش یافته است/ تبادلات کالایی و ترانزیتی در گمرکات ایران افزایش یافته است http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jul 2019 14:25:18 امسال ۶۰۰ هزارتن گندم از زارعان آذربایجان غربی خریداری می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/امسال ۶۰۰ هزارتن گندم از زارعان آذربایجان غربی خریداری می شود/ امسال ۶۰۰ هزارتن گندم از زارعان آذربایجان غربی خریداری می شود http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2019 15:37:54 45 درصد آذربايجان غربي درگير خشکسالي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ آذربايجان غربي درگير خشکسالي/ 45 درصد آذربايجان غربي درگير خشکسالي است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2019 14:59:06 طرح بوم شهر اروميه در حال اجرا است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/طرح بوم شهر اروميه در حال اجرا است/ طرح بوم شهر اروميه در حال اجرا است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2019 14:57:12 سرمايه گذاري 59 هزار ميليارد ريالي ايجاد تاسيسات گردشگري در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سرمايه گذاري 59 هزار ميليارد ريالي ايجاد تاسيسات گردشگري در آذربايجان غربي/ سرمايه گذاري 59 هزار ميليارد ريالي ايجاد تاسيسات گردشگري در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2019 14:56:19 سرمايه‌گذاران شهرک‌هاي صنعتي خصوصي در آذربايجان‌غربي حمايت مي شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سرمايه‌گذاران شهرک‌هاي صنعتي خصوصي در آذربايجان‌غربي حمايت مي شوند/ سرمايه‌گذاران شهرک‌هاي صنعتي خصوصي در آذربايجان‌غربي حمايت مي شوند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2019 14:55:27 صادرات 5000 میلیارد ریالی تولیدات عشایر آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/صادرات 5000 میلیارد ریالی تولیدات عشایر آذربایجان غربی / صادرات 5000 میلیارد ریالی تولیدات عشایر آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jul 2019 13:59:55 مناسبات تجاری خوی و وان ترکیه افزایش می یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مناسبات تجاری خوی و وان ترکیه افزایش می یابد/ مناسبات تجاری خوی و وان ترکیه افزایش می یابد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2019 12:41:16 بازارچه مرزی "ساری سو" مجدداً بازگشایی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بازارچه مرزی ساری سو مجدداً بازگشایی می شود/ بازارچه مرزی "ساری سو" مجدداً بازگشایی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2019 12:38:47 تدابیر لازم برای معرفی ظرفیت اقتصادی آذربایجان غربی اندیشیده شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تدابیر لازم برای معرفی ظرفیت اقتصادی آذربایجان غربی اندیشیده شود/ تدابیر لازم برای معرفی ظرفیت اقتصادی آذربایجان غربی اندیشیده شود http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jul 2019 11:26:50 مراکز جمع آوری سیب زیردرختی در آذربایجان غربی ساماندهی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مراکز جمع آوری سیب زیردرختی در آذربایجان غربی ساماندهی شود/ مراکز جمع آوری سیب زیردرختی در آذربایجان غربی ساماندهی شود http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2019 15:14:18 پیش بینی برداشت 700 هزار تن گندم از مزارع آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پیش بینی برداشت 700 هزار تن گندم از مزارع آذربایجان غربی/ پیش بینی برداشت 700 هزار تن گندم از مزارع آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jun 2019 13:50:48 ادارات آذربایجان غربی یک هفته برای جذب یارانه سود وام مهلت دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ادارات آذربایجان غربی یک هفته برای جذب یارانه سود وام مهلت دارند/ ادارات آذربایجان غربی یک هفته برای جذب یارانه سود وام مهلت دارند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jun 2019 11:22:57 رشد 40 درصدی بازدید از تپه باستانی حسنلو طی سالجاری http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رشد 40 درصدی بازدید از تپه باستانی حسنلو طی سالجاری/ رشد 40 درصدی بازدید از تپه باستانی حسنلو طی سالجاری http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2019 12:20:46 ممنوعيت صادرات، سيب کاران آذربايجان غربي را متضرر کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سيب-کاران-آذربايجان-غربي/ ممنوعيت صادرات، سيب کاران آذربايجان غربي را متضرر کرد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 13:16:44 منشا توليد و درآمد در روستاهاي آذربايجان غربي فراهم شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/منشا-توليد-و-درآمد-در-روستاهاي-آذربايجان-غربي-فراهم-شود/ منشا توليد و درآمد در روستاهاي آذربايجان غربي فراهم شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 13:16:10 ۳۵۵ میلیارد ریال از بدهی بیمه سلامت آذربایجان غربی پرداخت شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بدهی بیمه سلامت / ۳۵۵ میلیارد ریال از بدهی بیمه سلامت آذربایجان غربی پرداخت شد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jun 2019 12:42:54 طرح بوستان معرفت در ۲۳۰مرکز آذربایجان غربی اجرا می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/طرح بوستان معرفت در ۲۳۰مرکز آذربایجان غربی اجرا می شود/ طرح بوستان معرفت در ۲۳۰مرکز آذربایجان غربی اجرا می شود http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jun 2019 12:39:56 قاچاق دام در مرزهای ماکو گزارش نشده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/قاچاق دام در مرزهای ماکو گزارش نشده است/ قاچاق دام در مرزهای ماکو گزارش نشده است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jun 2019 12:17:05 محور پرحادثه ارومیه‌ به اشنویه تعریض و بهسازی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/محور پرحادثه ارومیه‌ به اشنویه تعریض و بهسازی می‌شود/ محور پرحادثه ارومیه‌ به اشنویه تعریض و بهسازی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jun 2019 12:15:05 خرد شدن اراضی کشاورزی میاندوآب اقتصادی نیست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/خرد شدن اراضی کشاورزی میاندوآب اقتصادی نیست/ خرد شدن اراضی کشاورزی میاندوآب اقتصادی نیست http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2019 11:19:59 مبارزه با آفت ملخ در بیش از 1900 هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مبارزه با آفت ملخ در بیش از 1900 هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی/ مبارزه با آفت ملخ در بیش از 1900 هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2019 12:28:51 پیش بینی برداشت 600 هزار تن گندم در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پیش بینی برداشت 600 هزار تن گندم در آذربایجان غربی/ پیش بینی برداشت 600 هزار تن گندم در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jun 2019 12:27:28 نمایشگاه محصولات تولیدی واحد های صنعتی ایران فردا در اربیل عراق گشایش می یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نمایشگاه محصولات تولیدی واحد های صنعتی ایران فردا در اربیل عراق گشایش می یابد / نمایشگاه محصولات تولیدی واحد های صنعتی ایران فردا در اربیل عراق گشایش می یابد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 12:10:29 رفع مشکلات عشایر در دستور کار مسئولان قرار گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رفع مشکلات عشایر در دستور کار مسئولان قرار گیرد/ رفع مشکلات عشایر در دستور کار مسئولان قرار گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jun 2019 11:25:48 ثبت جهانی فرش تکاب مراحل پایانی را طی می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ثبت جهانی فرش تکاب مراحل پایانی را طی می کند / ثبت جهانی فرش تکاب مراحل پایانی را طی می کند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jun 2019 14:41:00 شاخص کل بازار بورس آذربایجان غربی افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/شاخص کل بازار بورس آذربایجان غربی افزایش یافت/ شاخص کل بازار بورس آذربایجان غربی افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 29 May 2019 13:15:13 سالانه بیش از ۳ میلیون مسافر از پایانه‌های مرزی آذربایجان غربی تردد می کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سالانه بیش از ۳ میلیون مسافر از پایانه‌های مرزی آذربایجان غربی تردد می کنند/ سالانه بیش از ۳ میلیون مسافر از پایانه‌های مرزی آذربایجان غربی تردد می کنند http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2019 11:33:07 صادرات بیش از 16 میلیون تن مواد معدنی خام از معادن آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/صادرات بیش از 16 میلیون تن مواد معدنی خام از معادن آذربایجان غربی / صادرات بیش از 16 میلیون تن مواد معدنی خام از معادن آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 25 May 2019 13:59:45 51 نوع ماده معدنی در آذربایجان غربی شناسایی شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ماده معدنی در آذربایجان غربی/ 51 نوع ماده معدنی در آذربایجان غربی شناسایی شده است http://amanatazarbaijan.com/ 23 May 2019 11:56:15 سالن مسافری و محوطه سازی پایانه مرزی سرو نیمه نخست سال جاری به بهره برداری می رسد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سالن مسافری و محوطه سازی پایانه مرزی سرو نیمه نخست سال جاری به بهره برداری می رسد/ سالن مسافری و محوطه سازی پایانه مرزی سرو نیمه نخست سال جاری به بهره برداری می رسد http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 13:20:34 مشاغل حوزه کشاورزی عضو صندوق بیمه ای می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مشاغل حوزه کشاورزی عضو صندوق بیمه ای می شود/ مشاغل حوزه کشاورزی عضو صندوق بیمه ای می شود http://amanatazarbaijan.com/ 19 May 2019 10:43:12 صنعت قالیبافی برای 72000 نفر در آذربایجان غربی اشتغال پایدار ایجاد کرده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/صنعت قالیبافی برای 72000 نفر در آذربایجان غربی اشتغال پایدار ایجاد کرده است/ صنعت قالیبافی برای 72000 نفر در آذربایجان غربی اشتغال پایدار ایجاد کرده است http://amanatazarbaijan.com/ 19 May 2019 10:26:08 بیماری تب برفکی کنترل شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بیماری تب برفکی کنترل شد/ بیماری تب برفکی کنترل شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 May 2019 12:57:15 همکاری سپاه و کمیته امداد آذربایجان غربی ۵۰۰ مددجو را صاحبخانه می‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/همکاری سپاه و کمیته امداد آذربایجان غربی ۵۰۰ مددجو را صاحبخانه می‌کند/ همکاری سپاه و کمیته امداد آذربایجان غربی ۵۰۰ مددجو را صاحبخانه می‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2019 11:12:30 مطب کلیه پزشکان آذربایجان غربی به دستگاه کارتخوان تجهیز می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مطب کلیه پزشکان آذربایجان غربی به دستگاه کارتخوان تجهیز می شود/ مطب کلیه پزشکان آذربایجان غربی به دستگاه کارتخوان تجهیز می شود http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 15:15:09 توليد گندم امسال بيش از نياز مصرف داخلي ايران است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/توليد گندم امسال بيش از نياز مصرف داخلي ايران است/ توليد گندم امسال بيش از نياز مصرف داخلي ايران است http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 14:19:50 ۴۱۱ میلیارد تومان به کشاورزان خسارت‌دیده پرداخت شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کشاورزان خسارت‌دیده / ۴۱۱ میلیارد تومان به کشاورزان خسارت‌دیده پرداخت شد http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2019 13:27:51 برق مازاد آذربايجان غربي به سه کشور همسايه صادر مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/برق مازاد آذربايجان غربي به سه کشور همسايه صادر مي‌شود/ برق مازاد آذربايجان غربي به سه کشور همسايه صادر مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 06 May 2019 14:39:32 وضعيت معيشت مردم تاب افزايش قيمت ها را ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/وضعيت معيشت مردم تاب افزايش قيمت ها را ندارد/ وضعيت معيشت مردم تاب افزايش قيمت ها را ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 06 May 2019 14:17:10 قیمت زولبیا و بامیه در آذربایجان غربی اعلام شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/قیمت زولبیا و بامیه در آذربایجان غربی اعلام شد/ قیمت زولبیا و بامیه در آذربایجان غربی اعلام شد http://amanatazarbaijan.com/ 05 May 2019 12:11:29 امسال ۱۱۲ میلیون دلار کالا از آذربایجان غربی صادر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/امسال ۱۱۲ میلیون دلار کالا از آذربایجان غربی صادر شد/ امسال ۱۱۲ میلیون دلار کالا از آذربایجان غربی صادر شد http://amanatazarbaijan.com/ 02 May 2019 11:26:26 تولید 67 هزار تن فرآورده دامی توسط عشایر آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تولید 67 هزار تن فرآورده دامی توسط عشایر آذربایجان غربی/ تولید 67 هزار تن فرآورده دامی توسط عشایر آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2019 13:20:06 سیل به 250 هزار هکتار مزرعه در کشور خسارت زد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سیل به 250 هزار هکتار مزرعه در کشور خسارت زد/ سیل به 250 هزار هکتار مزرعه در کشور خسارت زد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Apr 2019 11:58:49 هرگونه افزایش قیمت مرغ درماه رمضان غیر قانونی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/هرگونه افزایش قیمت مرغ درماه رمضان غیر قانونی است/ هرگونه افزایش قیمت مرغ درماه رمضان غیر قانونی است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Apr 2019 11:54:39 تعداد مجوزهای بهره‌برداری از معادن آذربایجان غربی از ۴۰۰ پروانه گذشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تعداد مجوزهای بهره‌برداری از معادن آذربایجان غربی از ۴۰۰ پروانه گذشت/ تعداد مجوزهای بهره‌برداری از معادن آذربایجان غربی از ۴۰۰ پروانه گذشت http://amanatazarbaijan.com/ 29 Apr 2019 13:54:18 آذربایجان غربی از ریل توسعه یافتگی عقب مانده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آذربایجان غربی از ریل توسعه یافتگی عقب مانده است/ آذربایجان غربی از ریل توسعه یافتگی عقب مانده است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Apr 2019 14:18:58 آغاز دوران اقتصاد بدون نفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آغاز دوران اقتصاد بدون نفت/ آغاز دوران اقتصاد بدون نفت http://amanatazarbaijan.com/ 28 Apr 2019 14:11:41 آذربایجان غربی قطب تولید صنوبر/قطع درختان صنوبر قانونی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/قطع درختان صنوبر قانونی است/ آذربایجان غربی قطب تولید صنوبر/قطع درختان صنوبر قانونی است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Apr 2019 13:11:33 مبارزه با قاچاق دام در مرزهای آذربایجان غربی با جدیت انجام می گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مبارزه با قاچاق دام در مرزهای آذربایجان غربی با جدیت انجام می گیرد / مبارزه با قاچاق دام در مرزهای آذربایجان غربی با جدیت انجام می گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2019 11:43:48 65 درصد خانوار روستایی آذربایجان غربی از نعمت گاز بهره مندند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ روستایی آذربایجان غربی/ 65 درصد خانوار روستایی آذربایجان غربی از نعمت گاز بهره مندند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2019 13:46:46 میزان برداشت گندم در آذربایجان غربی ۳۰ درصد افزایش دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/میزان برداشت گندم در آذربایجان غربی ۳۰ درصد افزایش دارد/ میزان برداشت گندم در آذربایجان غربی ۳۰ درصد افزایش دارد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2019 16:36:19 دستاورد حذف چهار صفر از پول ملي چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دستاورد حذف چهار صفر از پول ملي چيست/ دستاورد حذف چهار صفر از پول ملي چيست http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2019 16:14:25 سياست اقتصاد باز در بازار انحصاري خودرو قابل اجرا نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سياست اقتصاد باز در بازار انحصاري خودرو قابل اجرا نيست/ سياست اقتصاد باز در بازار انحصاري خودرو قابل اجرا نيست http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2019 16:09:55 400 هکتار به سطح گلخانه های آذربایجان غربی افزوده می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ گلخانه های آذربایجان غربی/ 400 هکتار به سطح گلخانه های آذربایجان غربی افزوده می شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Apr 2019 11:26:23 راه آهن ارومیه – تبریز احداث می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/راه آهن ارومیه – تبریز احداث می شود/ راه آهن ارومیه – تبریز احداث می شود http://amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2019 16:49:24 98 مورد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی در آذربایجان غربی شناسایی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ کشاورزی در آذربایجان غربی / 98 مورد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی در آذربایجان غربی شناسایی شد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2019 13:53:52 2000 میلیارد ریال در پتروشیمی میاندوآب سرمایه گذاری شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ پتروشیمی میاندوآب سرمایه گذاری / 2000 میلیارد ریال در پتروشیمی میاندوآب سرمایه گذاری شده است http://amanatazarbaijan.com/ 13 Apr 2019 13:41:17 تنها ۳۲ درصد از روستاهای آذربایجان غریی مقاوم سازی شده اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تنها ۳۲ درصد از روستاهای آذربایجان غریی مقاوم سازی شده اند/ تنها ۳۲ درصد از روستاهای آذربایجان غریی مقاوم سازی شده اند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Apr 2019 11:55:20 مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی زمستان 1397 پایان فروردین است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی زمستان 1397 پایان فروردین است/ مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی زمستان 1397 پایان فروردین است http://amanatazarbaijan.com/ 09 Apr 2019 11:26:16 طرح کاداستر در تمامی اراضی کشاورزی آذربایجان غربی در حال اجرا است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/طرح کاداستر در تمامی اراضی کشاورزی آذربایجان غربی در حال اجرا است/ طرح کاداستر در تمامی اراضی کشاورزی آذربایجان غربی در حال اجرا است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Apr 2019 11:49:20 ماشین آلات بنیاد مسکن آذربایجان غربی راهی لرستان شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/با دستور استاندار آذربایجان غربی/ ماشین آلات بنیاد مسکن آذربایجان غربی راهی لرستان شد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Apr 2019 11:03:45 تعداد روزهای حرکت قطار از ارومیه به تهران افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تعداد روزهای حرکت قطار از ارومیه به تهران افزایش یافت/ تعداد روزهای حرکت قطار از ارومیه به تهران افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 19 Mar 2019 11:34:10 نظارت دقیق بر بازار عرضه میوه و گوشت در ایام عید ضروری است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نظارت دقیق بر بازار عرضه میوه و گوشت در ایام عید ضروری است/ نظارت دقیق بر بازار عرضه میوه و گوشت در ایام عید ضروری است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Mar 2019 11:31:49 توزیع ۳۰۰۰تن میوه شب عید آذربایجان غربی آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/توزیع ۳۰۰۰تن میوه شب عید آذربایجان غربی آغاز شد/ توزیع ۳۰۰۰تن میوه شب عید آذربایجان غربی آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Mar 2019 14:02:25 آذربایجان غربی 5.163 هزار تن تولید محصولات گلخانه ای دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/محصولات گلخانه ای/ آذربایجان غربی 5.163 هزار تن تولید محصولات گلخانه ای دارد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2019 14:47:10 اقتصاد ايران در سال 98 چه وضعيتي خواهد داشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اقتصاد ايران در سال 98 چه وضعيتي خواهد داشت/ اقتصاد ايران در سال 98 چه وضعيتي خواهد داشت http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2019 14:14:31 سهم آذربایجان غربی از اشتغال روستایی به 12 هزار میلیارد ریال می رسد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سهم آذربایجان غربی از اشتغال روستایی به 12 هزار میلیارد ریال می رسد/ سهم آذربایجان غربی از اشتغال روستایی به 12 هزار میلیارد ریال می رسد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Mar 2019 11:20:12 ذخیره سازی ٢٦٠٠ تن سیب و پرتقال عید آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ذخیره سازی ٢٦٠٠ تن سیب و پرتقال عید آذربایجان غربی / ذخیره سازی ٢٦٠٠ تن سیب و پرتقال عید آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 09 Mar 2019 14:32:43 انتقال درختان طرح زراعت چوب قاچاق نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/انتقال درختان طرح زراعت چوب قاچاق نيست/ انتقال درختان طرح زراعت چوب قاچاق نيست http://amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2019 13:22:50 آذربايجان غربي به هاب نهاده هاي دامي کشور تبديل مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار / آذربايجان غربي به هاب نهاده هاي دامي کشور تبديل مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2019 13:22:06 6 نقطه پرحادثه از جاده‌های آذربایجان غربی حذف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ نقطه پرحادثه از جاده‌های آذربایجان غربی حذف شد/ 6 نقطه پرحادثه از جاده‌های آذربایجان غربی حذف شد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2019 09:40:56 قانونی مبنی بر ممنوع بودن زراعت، قطع و حمل چوب وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/قانونی مبنی بر ممنوع بودن زراعت، قطع و حمل چوب وجود ندارد/ قانونی مبنی بر ممنوع بودن زراعت، قطع و حمل چوب وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Mar 2019 14:15:18 بیش از 33 میلیون سهم در بورس آذربایجان غربی معامله شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بیش از 33 میلیون سهم در بورس آذربایجان غربی معامله شد/ بیش از 33 میلیون سهم در بورس آذربایجان غربی معامله شد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Feb 2019 11:11:47 ۷۰۰۰ مهندس کشاورزی در آذربایجان غربی بیکار هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ مهندس کشاورزی در آذربایجان غربی / ۷۰۰۰ مهندس کشاورزی در آذربایجان غربی بیکار هستند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Feb 2019 11:07:49 چرا سال 98 سخت خواهد بود و چه بايد کرد؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/چرا سال 98 سخت خواهد بود و چه بايد کرد؟/ چرا سال 98 سخت خواهد بود و چه بايد کرد؟ http://amanatazarbaijan.com/ 25 Feb 2019 15:18:14 باغداران از عرضه سيب توليدي خودداري مي کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رئيس اتحاديه ميوه و تره بار اروميه/ باغداران از عرضه سيب توليدي خودداري مي کنند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Feb 2019 14:59:31 62 درصد از اماکن روستایی در ارومیه سنددار شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اماکن روستایی در ارومیه / 62 درصد از اماکن روستایی در ارومیه سنددار شده است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Feb 2019 15:09:09 100 کشاورز نمونه آذربایجان غربی انتخاب شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کشاورز نمونه آذربایجان غربی / 100 کشاورز نمونه آذربایجان غربی انتخاب شدند http://amanatazarbaijan.com/ 20 Feb 2019 12:53:25 فرهنگی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ فرهنگی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:45 سرگرداني تاريخي نتيجه يکسان‌سازي فرهنگي! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سرگرداني تاريخي نتيجه يکسان‌سازي فرهنگي/ سرگرداني تاريخي نتيجه يکسان‌سازي فرهنگي! http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:34:27 مشاهیر ایران نباید توسط دیگر کشورها مصادره شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مشاهیر ایران نباید توسط دیگر کشورها مصادره شود/ مشاهیر ایران نباید توسط دیگر کشورها مصادره شود http://amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2019 14:05:46 جامعه ما به لحاظ فرهنگي بيمار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جامعه ما به لحاظ فرهنگي بيمار است / جامعه ما به لحاظ فرهنگي بيمار است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:19:40 موازي کاري حوزه فرهنگ و هنر بايد مرتفع شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/موازي کاري حوزه فرهنگ و هنر بايد مرتفع شود / موازي کاري حوزه فرهنگ و هنر بايد مرتفع شود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:19:07 تصور مجازي تا تاخر فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تصور مجازي تا تاخر فرهنگي/ تصور مجازي تا تاخر فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:18:22 کنسرت خوانندگان زن به علت نداشتن مجوز در ارومیه لغو شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کنسرت خوانندگان زن به علت نداشتن مجوز در ارومیه لغو شد/ کنسرت خوانندگان زن به علت نداشتن مجوز در ارومیه لغو شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jul 2019 11:31:03 روانِ رنجور فرهنگ ديگر پاسخگوي جامعه نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/روانِ رنجور فرهنگ ديگر پاسخگوي جامعه نيست/ روانِ رنجور فرهنگ ديگر پاسخگوي جامعه نيست http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2019 14:59:13 روزي به نام قلم، اما نه براي همه اهل قلم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/روزي به نام قلم، اما نه براي همه اهل قلم/ روزي به نام قلم، اما نه براي همه اهل قلم http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2019 15:01:08 فرهنگ عمومي در جامعه‌اي که قرار بود اميد بذر هويتش باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فرهنگ عمومي در جامعه‌اي که قرار بود اميد بذر هويتش باشد/ فرهنگ عمومي در جامعه‌اي که قرار بود اميد بذر هويتش باشد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2019 15:00:31 پویش فصل گرم کتاب در آذربایجان غربی برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پویش فصل گرم کتاب در آذربایجان غربی برگزار می شود / پویش فصل گرم کتاب در آذربایجان غربی برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2019 12:59:14 سواد رسانه اي سپر دفاعي در دنياي پرهياهوي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سواد رسانه اي سپر دفاعي در دنياي پرهياهوي مجازي / سواد رسانه اي سپر دفاعي در دنياي پرهياهوي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2019 14:37:59 عدم حمايت ها فيلم‌سازي آذربايجان غربي را به حاشيه رانده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/عدم حمايت ها فيلم‌سازي آذربايجان غربي را به حاشيه رانده است/ عدم حمايت ها فيلم‌سازي آذربايجان غربي را به حاشيه رانده است http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2019 14:36:56 باید رسانه‌ای در تراز انقلاب اسلامی ایجاد کنیم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/باید رسانه‌ای در تراز انقلاب اسلامی ایجاد کنیم/ باید رسانه‌ای در تراز انقلاب اسلامی ایجاد کنیم http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 13:20:08 تداوم التهاب بازار کاغذ تحرير http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تداوم التهاب بازار کاغذ تحرير/ تداوم التهاب بازار کاغذ تحرير http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 12:28:45 رياکاري ديني پديده شايع رسانه ملي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ رياکاري ديني پديده شايع رسانه ملي/ رياکاري ديني پديده شايع رسانه ملي http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 12:28:05 تلويزيون و سريال‌هايي که به خشم جامعه دامن مي‌زنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تلويزيون و سريال‌هايي که به خشم جامعه دامن مي‌زنند/ تلويزيون و سريال‌هايي که به خشم جامعه دامن مي‌زنند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 13:02:12 پوشش ظاهري در جامعه‌اي با تقابل فرهنگ‌هاي سازماني و توده‌اي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پوشش ظاهري در جامعه‌اي با تقابل فرهنگ‌هاي سازماني و توده‌اي/ پوشش ظاهري در جامعه‌اي با تقابل فرهنگ‌هاي سازماني و توده‌اي http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 13:01:16 ناشرنماهايي که پخته‌خوار هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ناشرنماهايي که پخته‌خوار هستند/ ناشرنماهايي که پخته‌خوار هستند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:25:18 تولید آثار فاخر فرهنگی، سیاست رسانه ملی در استانها است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تولید آثار فاخر فرهنگی، سیاست رسانه ملی در استانها است/ تولید آثار فاخر فرهنگی، سیاست رسانه ملی در استانها است http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jun 2019 10:43:05 در مطبوعات ايران هر کس هر جور بخواهد مي‌تازد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/در مطبوعات ايران هر کس هر جور بخواهد مي‌تازد/ در مطبوعات ايران هر کس هر جور بخواهد مي‌تازد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2019 13:32:43 رفع مشکل کاغذ؛ آزموني براي رونق توليد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رفع مشکل کاغذ؛ آزموني براي رونق توليد/ رفع مشکل کاغذ؛ آزموني براي رونق توليد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2019 13:31:41 جذب بيش از 43 هزار نفر در دوره هاي سوادآموزي استان طي سال جاري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جذب بيش از 43 هزار نفر در دوره هاي سوادآموزي استان طي سال جاري/ جذب بيش از 43 هزار نفر در دوره هاي سوادآموزي استان طي سال جاري http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 13:00:48 شبکه‌هاي اجتماعي دچار آنومي فرهنگي شده‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ شبکه‌هاي اجتماعي دچار آنومي فرهنگي شده‌اند/ شبکه‌هاي اجتماعي دچار آنومي فرهنگي شده‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 12:59:42 حل بحران کاغذ، نوشدارو پس از مرگ نباشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ حل بحران کاغذ، نوشدارو پس از مرگ نباشد/ حل بحران کاغذ، نوشدارو پس از مرگ نباشد http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 12:51:07 40 ساختمان ارتش در ارومیه به موزه تبدیل می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ساختمان ارتش در ارومیه / 40 ساختمان ارتش در ارومیه به موزه تبدیل می شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2019 10:53:05 اهل قلم را تکريم مي‌کنيم يا تضعيف http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اهل قلم را تکريم مي‌کنيم يا تضعيف/ اهل قلم را تکريم مي‌کنيم يا تضعيف http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 15:09:42 فرهنگ سلفي نگاري توپ در ميدان جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فرهنگ سلفي نگاري توپ در ميدان جامعه/ فرهنگ سلفي نگاري توپ در ميدان جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 15:08:42 3 کتابخانه در آذربایجان غربی بزودی بازسازی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ کتابخانه در آذربایجان غربی بزودی بازسازی می شود/ 3 کتابخانه در آذربایجان غربی بزودی بازسازی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 08 May 2019 11:15:22 12 میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی سینماهای آذربایجان غربی نیاز است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نوسازی سینماهای آذربایجان غربی/ 12 میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی سینماهای آذربایجان غربی نیاز است http://amanatazarbaijan.com/ 07 May 2019 10:55:16 امامزادگان و بقاع متبرکه آذربایجان غربی میزبان طرح های رمضان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/امامزادگان و بقاع متبرکه آذربایجان غربی میزبان طرح های رمضان/ امامزادگان و بقاع متبرکه آذربایجان غربی میزبان طرح های رمضان http://amanatazarbaijan.com/ 07 May 2019 10:51:45 عادت خواندن کتاب را به زندگي‌تان بياوريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/عادت خواندن کتاب را به زندگي‌تان بياوريد/ عادت خواندن کتاب را به زندگي‌تان بياوريد http://amanatazarbaijan.com/ 06 May 2019 14:06:57 آيا براي نجات مطبوعات ايران راهي وجود دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آيا براي نجات مطبوعات ايران راهي وجود دارد/ آيا براي نجات مطبوعات ايران راهي وجود دارد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Apr 2019 14:15:57 شبکه‌هاي تخصصي سيما راهکاري براي هدايت سلايق گوناگون http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شبکه‌هاي تخصصي سيما راهکاري براي هدايت سلايق گوناگون/ شبکه‌هاي تخصصي سيما راهکاري براي هدايت سلايق گوناگون http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2019 16:06:01 فقط مي‌گوييم سلفي بد است اما نمي‌گوييم چرا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فقط مي‌گوييم سلفي بد است اما نمي‌گوييم چرا/ فقط مي‌گوييم سلفي بد است اما نمي‌گوييم چرا http://amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2019 16:20:42 سال 1398 و بازار کتاب ايران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سال 1398 و بازار کتاب ايران/ سال 1398 و بازار کتاب ايران http://amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2019 16:19:14 نـوروز بايرامــي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نـوروز بايرامــي/ نـوروز بايرامــي http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2019 13:16:40 ماراتن تلويزيون براي ترويج مصرف‌گرايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ماراتن تلويزيون براي ترويج مصرف‌گرايي/ ماراتن تلويزيون براي ترويج مصرف‌گرايي http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2019 13:12:42 فلسفه چهارشنبه‌هاي آخر زمستان در فرهنگ آذربايجان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فلسفه چهارشنبه‌هاي آخر زمستان در فرهنگ آذربايجان/ فلسفه چهارشنبه‌هاي آخر زمستان در فرهنگ آذربايجان http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2019 13:10:37 باغ ادبيات کودک و نوجوان بي باغبان و پژمرده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/باغ ادبيات کودک و نوجوان بي باغبان و پژمرده/ باغ ادبيات کودک و نوجوان بي باغبان و پژمرده http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2019 13:09:46 تجليل از مدير مسئول نشريه امانت بعنوان يکي از چهره هاي تاثيرگذار فرهنگي استان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تجليل-از-مدير-مسئول-نشريه-امانت-بعنوان-يکي-از-چهره-هاي-تاثيرگذار-فرهنگي-استان/ تجليل از مدير مسئول نشريه امانت بعنوان يکي از چهره هاي تاثيرگذار فرهنگي استان http://amanatazarbaijan.com/ 12 Mar 2019 10:47:01 برنامه آمایش سرزمینی آذربایجان غربی در سال۹۸ تکمیل می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/برنامه آمایش سرزمینی آذربایجان غربی در سال۹۸ تکمیل می شود/ برنامه آمایش سرزمینی آذربایجان غربی در سال۹۸ تکمیل می شود http://amanatazarbaijan.com/ 10 Mar 2019 10:32:32 از خود بيگانگي زنان در جامعه‌اي با روابط کالايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ از خود بيگانگي زنان در جامعه‌اي با روابط کالايي/ از خود بيگانگي زنان در جامعه‌اي با روابط کالايي http://amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2019 13:25:54 دولت و مجلس چطور به‌نظام‌مند شدن روزنامه‌نگاري کمک کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/دولت و مجلس چطور به‌نظام‌مند شدن روزنامه‌نگاري کمک کنند/ دولت و مجلس چطور به‌نظام‌مند شدن روزنامه‌نگاري کمک کنند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Feb 2019 15:07:30 حفظ و تقويت تنوع فرهنگي زمينه ساز تقويت هويت ملي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/حفظ و تقويت تنوع فرهنگي زمينه ساز تقويت هويت ملي/ حفظ و تقويت تنوع فرهنگي زمينه ساز تقويت هويت ملي http://amanatazarbaijan.com/ 25 Feb 2019 15:04:14 رسانه ها ابزار مطالبه گري از مسئولان هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه-ها-ابزار-مطالبه-گري-از-مسئولان-هستند/ رسانه ها ابزار مطالبه گري از مسئولان هستند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 16:04:05 70 حريم تاريخي در آذربايجان غربي ثبت شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ حريم تاريخي در آذربايجان غربي ثبت شد/ 70 حريم تاريخي در آذربايجان غربي ثبت شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 15:49:06 ماراتن ارشاد و دلالان کاغذ براي قيمت‌گذاري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ماراتن ارشاد و دلالان کاغذ براي قيمت‌گذاري/ ماراتن ارشاد و دلالان کاغذ براي قيمت‌گذاري http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 15:47:03 جشنواره پویانمایی و انیمیشن اسفندماه در ارومیه برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جشنواره پویانمایی و انیمیشن اسفندماه در ارومیه برگزار می شود/ جشنواره پویانمایی و انیمیشن اسفندماه در ارومیه برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 Feb 2019 10:37:41 نقش رسانه‌ها در چهل‌سالگي انقلاب اسلامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نقش رسانه‌ها در چهل‌سالگي انقلاب اسلامي/ نقش رسانه‌ها در چهل‌سالگي انقلاب اسلامي http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2019 12:18:48 ديپلماسي رسانه اي انقلاب اسلامي در آستانه چهل سالگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ديپلماسي رسانه اي انقلاب اسلامي در آستانه چهل سالگي/ ديپلماسي رسانه اي انقلاب اسلامي در آستانه چهل سالگي http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:10:37 شادي گم شده است پيدايش کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شادي گم شده است پيدايش کنيم/ شادي گم شده است پيدايش کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:27:50 ايده پردازي براي شناسايي موانع اشتغال فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ايده پردازي براي شناسايي موانع اشتغال فرهنگي/ ايده پردازي براي شناسايي موانع اشتغال فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:23:02 يار مهربان دچار آفت کتاب سازي شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/يار مهربان دچار آفت کتاب سازي شده است/ يار مهربان دچار آفت کتاب سازي شده است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 13:11:15 مي‌خواهي ديده شوي، سانسور شو! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مي‌خواهي ديده شوي، سانسور شو/ مي‌خواهي ديده شوي، سانسور شو! http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 13:09:37 انتخاب روز فرهنگي اروميه به کجا رسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/انتخاب روز فرهنگي اروميه به کجا رسيد/ انتخاب روز فرهنگي اروميه به کجا رسيد http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 13:08:35 سرمایه گذاری در بخش گردشگری آذربایجان غربی رو به افزایش است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سرمایه گذاری در بخش گردشگری آذربایجان غربی رو به افزایش است/ سرمایه گذاری در بخش گردشگری آذربایجان غربی رو به افزایش است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2019 13:32:51 آنتن فروشي ممنوع http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آنتن فروشي ممنوع/ آنتن فروشي ممنوع http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:46:06 صنف نشر در حال حذف‌شدن است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/صنف نشر در حال حذف‌شدن است / صنف نشر در حال حذف‌شدن است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:44:01 یک سازه عظیم دوران عصر آهن در پیرانشهر کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/یک سازه عظیم دوران عصر آهن در پیرانشهر کشف شد/ یک سازه عظیم دوران عصر آهن در پیرانشهر کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jan 2019 11:19:25 گام جدي براي گسترش عدالت فرهنگي در آذربايجان غربي برداشته مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/گام جدي براي گسترش عدالت فرهنگي در آذربايجان غربي برداشته مي شود/ گام جدي براي گسترش عدالت فرهنگي در آذربايجان غربي برداشته مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:34:29 نخواهيد رسانه‌هاي اجتماعي در برابر تلخي‌ها سکوت کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نخواهيد رسانه‌هاي اجتماعي در برابر تلخي‌ها سکوت کنند/ نخواهيد رسانه‌هاي اجتماعي در برابر تلخي‌ها سکوت کنند http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:25:13 تبديل لحظات مصرف نمايشي به فرهنگ نوظهور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تبديل لحظات مصرف نمايشي به فرهنگ نوظهور/ تبديل لحظات مصرف نمايشي به فرهنگ نوظهور http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:24:33 نگاه دولت تعامل حداکثری با رسانه هاست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نگاه دولت تعامل حداکثری با رسانه هاست/ نگاه دولت تعامل حداکثری با رسانه هاست http://amanatazarbaijan.com/ 26 Dec 2018 11:27:50 اشتغالزایی برای ۲۰هزار نفر در عرصه فرهنگ و هنر طی دو سال آینده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد/ اشتغالزایی برای ۲۰هزار نفر در عرصه فرهنگ و هنر طی دو سال آینده http://amanatazarbaijan.com/ 25 Dec 2018 14:31:21 ۱۵درصد از بودجه فرهنگی کشور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می رسد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ارومیه مطرح کرد/ ۱۵درصد از بودجه فرهنگی کشور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می رسد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2018 14:00:17 آذربايجان غربي در زمينه سرانه آموزشي وضعيت خوبي ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آذربايجان غربي در زمينه سرانه آموزشي وضعيت خوبي ندارد/ آذربايجان غربي در زمينه سرانه آموزشي وضعيت خوبي ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2018 12:32:43 حذف تدريجي کنکور آغاز شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/حذف تدريجي کنکور آغاز شده است/ حذف تدريجي کنکور آغاز شده است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2018 12:31:55 اقدامات جزيره‌اي، سواد رسانه‌اي را به آفت مي‌کشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اقدامات جزيره‌اي، سواد رسانه‌اي را به آفت مي‌کشد/ اقدامات جزيره‌اي، سواد رسانه‌اي را به آفت مي‌کشد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2018 12:30:53 رسانه‌هايي که بخار کله مردم را خالي مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه‌هايي که بخار کله مردم را خالي مي‌کنند/ رسانه‌هايي که بخار کله مردم را خالي مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 13:34:22 مقابله با تهاجم فرهنگي چه شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ مقابله با تهاجم فرهنگي چه شد/ مقابله با تهاجم فرهنگي چه شد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 13:32:31 خطري بيخ گوش دانش عمومي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/خطري بيخ گوش دانش عمومي/ خطري بيخ گوش دانش عمومي http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2018 12:42:26 صداي پاي ابتذال فرهنگي بيخ گوش ما http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/صداي پاي ابتذال فرهنگي بيخ گوش ما/ صداي پاي ابتذال فرهنگي بيخ گوش ما http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2018 12:41:02 اعطای تسهیلات به 11 طرح بوم گردی در آذربایجان غربی تصویب شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اعطای تسهیلات به 11 طرح بوم گردی در آذربایجان غربی تصویب شد/ اعطای تسهیلات به 11 طرح بوم گردی در آذربایجان غربی تصویب شد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Dec 2018 16:34:30 تتو خودنمايي يا ثبت عقيده شخصي بر بدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تتو خودنمايي يا ثبت عقيده شخصي بر بدن/ تتو خودنمايي يا ثبت عقيده شخصي بر بدن http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2018 14:53:09 شفاف‌سازي در سينما، از محال تا واقعيت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شفاف‌سازي در سينما، از محال تا واقعيت/ شفاف‌سازي در سينما، از محال تا واقعيت http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2018 14:52:33 42 ميليون جلد کتاب در کتابخانه هاي عمومي کشور نگهداري مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ مشاور معاونت توسعه کتابخانه‌ها و کتابخواني نهاد کتابخانه هاي عمومي کشوردر اروميه/ 42 ميليون جلد کتاب در کتابخانه هاي عمومي کشور نگهداري مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2018 12:16:04 نقده امروز به شبکه ترانزیتی کشور وصل می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نقده امروز به شبکه ترانزیتی کشور وصل می شود/ نقده امروز به شبکه ترانزیتی کشور وصل می شود http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 15:23:16 کلنگ احداث یادمان شمس تبریزی در خوی به زمین زده شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کلنگ احداث یادمان شمس تبریزی در خوی به زمین زده شد/ کلنگ احداث یادمان شمس تبریزی در خوی به زمین زده شد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 15:21:24 چرا آغوش تلويزيون به روي غم باز است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چرا آغوش تلويزيون به روي غم باز است/ چرا آغوش تلويزيون به روي غم باز است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 15:05:23 عملیات اجرایی مجموعه شمس تبریزی در خوی کلنگ زنی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/عملیات اجرایی مجموعه شمس تبریزی در خوی کلنگ زنی می شود/ عملیات اجرایی مجموعه شمس تبریزی در خوی کلنگ زنی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 17 Nov 2018 12:24:17 کتابخانه تخصصی انجمن ادبی کانون پرورش فکری آذربایجان غربی افتتاح شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کتابخانه تخصصی انجمن ادبی کانون پرورش فکری آذربایجان غربی افتتاح شد/ کتابخانه تخصصی انجمن ادبی کانون پرورش فکری آذربایجان غربی افتتاح شد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Nov 2018 11:44:46 رشد ۱۳ درصدی موقوفات آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی خبر داد/ رشد ۱۳ درصدی موقوفات آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 14 Nov 2018 13:57:13 فقري که دامن ما را گرفته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فقري که دامن ما را گرفته است/ فقري که دامن ما را گرفته است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2018 20:14:41 اهدای یک کتیبه میخی اوراتویی به میراث فرهنگی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اهدای یک کتیبه میخی اوراتویی به میراث فرهنگی آذربایجان غربی/ اهدای یک کتیبه میخی اوراتویی به میراث فرهنگی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 16:12:42 جدال ما و هسته سخت جامعه؛ مديريت مي‌کنيم يا مي‌شويم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جدال ما و هسته سخت جامعه؛ مديريت مي‌کنيم يا مي‌شويم/ جدال ما و هسته سخت جامعه؛ مديريت مي‌کنيم يا مي‌شويم http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 15:34:40 سيماي رسانه فراگير گرفتار گاف هايي فراگير http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سيماي رسانه فراگير گرفتار گاف هايي فراگير/ سيماي رسانه فراگير گرفتار گاف هايي فراگير http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 12:56:36 رسانه‌ها در بند اخبار سياسي گرفتارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه‌ها در بند اخبار سياسي گرفتارند/ رسانه‌ها در بند اخبار سياسي گرفتارند http://amanatazarbaijan.com/ 29 Oct 2018 14:38:49 سينماي ايران نيازمند پوست اندازي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ سينماي ايران نيازمند پوست اندازي است/ سينماي ايران نيازمند پوست اندازي است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 14:11:39 تبرج و خودنمايي به جاي فرهيختگي در آگهي‌هاي رسانه‌ملي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تبرج و خودنمايي به جاي فرهيختگي در آگهي‌هاي رسانه‌ملي/ تبرج و خودنمايي به جاي فرهيختگي در آگهي‌هاي رسانه‌ملي http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:43:54 بازدید بیش از 3000 مسافر خارجی از موزه های آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بازدید بیش از 3000 مسافر خارجی از موزه های آذربایجان غربی/ بازدید بیش از 3000 مسافر خارجی از موزه های آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:49:50 تمرکز بر کتب درسي مانع مهارت‌آموزي دانش‌آموزان مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تمرکز بر کتب درسي مانع مهارت‌آموزي دانش‌آموزان مي‌شود/ تمرکز بر کتب درسي مانع مهارت‌آموزي دانش‌آموزان مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:24:58 رابطه مستقيم تيراژ نشريات با آزادي مطبوعات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رابطه مستقيم تيراژ نشريات با آزادي مطبوعات / رابطه مستقيم تيراژ نشريات با آزادي مطبوعات http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:23:21 1632 کارت مداحی در آذربایجان غربی صادر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ کارت مداحی در آذربایجان غربی صادر شد/ 1632 کارت مداحی در آذربایجان غربی صادر شد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2018 11:45:58 مردم به روزنامه‌ها به چشم کاغذپاره نگاه مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مردم به روزنامه‌ها به چشم کاغذپاره نگاه مي‌کنند/ مردم به روزنامه‌ها به چشم کاغذپاره نگاه مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 14:19:43 فروش نمایشگاه کتاب ارومیه به مرز 400 میلیون تومان رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فروش نمایشگاه کتاب ارومیه به مرز 400 میلیون تومان رسید/ فروش نمایشگاه کتاب ارومیه به مرز 400 میلیون تومان رسید http://amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2018 15:46:23 رشد ۲۷ درصدی اقامت گردشگران خارجی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رشد ۲۷ درصدی اقامت گردشگران خارجی در آذربایجان غربی/ رشد ۲۷ درصدی اقامت گردشگران خارجی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 05 Sep 2018 10:57:01 تحريم‌هاي رسانه‌اي مسدودسازي حق مردم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ تحريم‌هاي رسانه‌اي مسدودسازي حق مردم / تحريم‌هاي رسانه‌اي مسدودسازي حق مردم http://amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2018 12:38:18 آذربايجان‌غربي قابليت تبديل به قطب گردشگري کشور را دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/معاون رييس ‌جمهوردر اروميه/ آذربايجان‌غربي قابليت تبديل به قطب گردشگري کشور را دارد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2018 12:37:12 2 نمایش از ارومیه به جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ دو نمایش از ارومیه به جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافت/ 2 نمایش از ارومیه به جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافت http://amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2018 09:46:33 وقتی لباس کهنه مدرسه عزیز می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/وقتی لباس کهنه مدرسه عزیز می شود/ وقتی لباس کهنه مدرسه عزیز می شود http://amanatazarbaijan.com/ 01 Sep 2018 13:19:08 شمس تبریزی باید در ابعاد بین المللی به دنیا معرفی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شمس تبریزی باید در ابعاد بین المللی به دنیا معرفی شود/ شمس تبریزی باید در ابعاد بین المللی به دنیا معرفی شود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Aug 2018 11:13:42 اجتماعی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ اجتماعی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:31 هزار میلیارد ریال طرح حوزه آب و فاضلاب شهری آذربایجان‌غربی در دست اجراست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/هزار میلیارد ریال طرح حوزه آب و فاضلاب شهری آذربایجان‌غربی در دست اجراست/ هزار میلیارد ریال طرح حوزه آب و فاضلاب شهری آذربایجان‌غربی در دست اجراست http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:40:45 آذربايجان غربي مقر شکست آرزوهاي 40 ساله دشمنان اين مرز و بوم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آذربايجان غربي مقر شکست آرزوهاي 40 ساله دشمنان اين مرز و بوم است/ آذربايجان غربي مقر شکست آرزوهاي 40 ساله دشمنان اين مرز و بوم است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:27:15 3 درصد جمعيت آذربايجان غربي درگير اعتياد هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ سه درصد جمعيت آذربايجان غربي درگير اعتياد هستند/ 3 درصد جمعيت آذربايجان غربي درگير اعتياد هستند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 11:52:31 کودکان کار اينستاگرامي؛ پديده دردناک و درآمدزايي والدين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کودکان کار اينستاگرامي؛ پديده دردناک و درآمدزايي والدين/ کودکان کار اينستاگرامي؛ پديده دردناک و درآمدزايي والدين http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 11:51:58 اعتبارات ستاد احياي درياچه اروميه ابلاغ نشده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اعتبارات ستاد احياي درياچه اروميه ابلاغ نشده است/ اعتبارات ستاد احياي درياچه اروميه ابلاغ نشده است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 11:50:03 توسعه اقتصادي آذربايجان غربي در گرو احياي ظرفيتهاي گردشگري آن است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/توسعه اقتصادي آذربايجان غربي در گرو احياي ظرفيتهاي گردشگري آن است/ توسعه اقتصادي آذربايجان غربي در گرو احياي ظرفيتهاي گردشگري آن است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 11:49:25 آذربایجان غربی ۲۶۰ مدرسه کانکسی دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آذربایجان غربی ۲۶۰ مدرسه کانکسی دارد/ آذربایجان غربی ۲۶۰ مدرسه کانکسی دارد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2019 13:51:50 افزایش ۳۸۲ درصدی کشف قاچاق طلا در مرزهای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/افزایش ۳۸۲ درصدی کشف قاچاق طلا در مرزهای آذربایجان غربی/ افزایش ۳۸۲ درصدی کشف قاچاق طلا در مرزهای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 15 Aug 2019 13:31:15 امسال مدارس خشتی گلی در آذربایجان غربی جمع آوری می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/امسال مدارس خشتی گلی در آذربایجان غربی جمع آوری می شود/ امسال مدارس خشتی گلی در آذربایجان غربی جمع آوری می شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2019 11:05:28 جمع‌آوری نذر مردمی عید قربان در ۱۰۰ پایگاه کمیته امداد آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/جمع‌آوری نذر مردمی عید قربان در ۱۰۰ پایگاه کمیته امداد آذربایجان‌غربی/ جمع‌آوری نذر مردمی عید قربان در ۱۰۰ پایگاه کمیته امداد آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 08 Aug 2019 12:04:53 سند آمایش آذربایجان‌غربی در مرحله آینده‌نگاری است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سند آمایش آذربایجان‌غربی در مرحله آینده‌نگاری است / سند آمایش آذربایجان‌غربی در مرحله آینده‌نگاری است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2019 14:24:14 نظرات نخبگان در تدوین سند آمایش آذربایجان غربی مد نظر قرار گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نظرات نخبگان در تدوین سند آمایش آذربایجان غربی مد نظر قرار گیرد/ نظرات نخبگان در تدوین سند آمایش آذربایجان غربی مد نظر قرار گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2019 14:22:09 ۴۰۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های آبخیزداری در آذربایجان‌غربی اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ طرح‌های آبخیزداری در آذربایجان‌غربی / ۴۰۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های آبخیزداری در آذربایجان‌غربی اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2019 12:18:07 دشمنان در آذربايجان_غربي به دنبال اختلاف افکني بين قوميت ها هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دشمنان در آذربايجان غربي به دنبال اختلاف افکني بين قوميت ها هستند/ دشمنان در آذربايجان_غربي به دنبال اختلاف افکني بين قوميت ها هستند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2019 11:39:03 کارکرد احزاب نبايد فصلي و معطوف به موسم انتخابات باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کارکرد احزاب نبايد فصلي و معطوف به موسم انتخابات باشد/ کارکرد احزاب نبايد فصلي و معطوف به موسم انتخابات باشد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2019 11:37:35 محموله بزرگ يک تني ترانزيت مواد مخدر در اروميه کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/محموله بزرگ يک تني ترانزيت مواد مخدر در اروميه کشف شد/ محموله بزرگ يک تني ترانزيت مواد مخدر در اروميه کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2019 11:37:09 سواحل دریاچه ارومیه در گورچین قلعه ساماندهی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سواحل دریاچه ارومیه در گورچین قلعه ساماندهی می شود/ سواحل دریاچه ارومیه در گورچین قلعه ساماندهی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2019 11:01:34 تخفیف ۳۰ درصدی انواع خدمات درمانگاه دیابت و زخم پای جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تخفیف ۳۰ درصدی انواع خدمات درمانگاه دیابت و زخم پای جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی/ تخفیف ۳۰ درصدی انواع خدمات درمانگاه دیابت و زخم پای جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 03 Aug 2019 12:52:51 کشتی آرتمیا؛ سفیر حیات در پهنه دریاچه ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کشتی آرتمیا؛ سفیر حیات در پهنه دریاچه ارومیه/ کشتی آرتمیا؛ سفیر حیات در پهنه دریاچه ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 01 Aug 2019 11:07:36 بیش از ۷۰۰ میلیون متر مکعب آب به دریاچه ارومیه رها سازی شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بیش از ۷۰۰ میلیون متر مکعب آب به دریاچه ارومیه رها سازی شده است/ بیش از ۷۰۰ میلیون متر مکعب آب به دریاچه ارومیه رها سازی شده است http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2019 12:29:17 محکومین قضایی ایران و ترکیه استرداد شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/محکومین قضایی ایران و ترکیه استرداد شدند/ محکومین قضایی ایران و ترکیه استرداد شدند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2019 14:02:21 تهیه بانک اطلاعاتی اراضی ملی و دولتی نیاز اساسی آذربایجان‌غربی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تهیه بانک اطلاعاتی اراضی ملی و دولتی نیاز اساسی آذربایجان‌غربی است/ تهیه بانک اطلاعاتی اراضی ملی و دولتی نیاز اساسی آذربایجان‌غربی است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:33:54 مجريان انتخابات صرفاً قانون را ملاک عمل قرار دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مجريان انتخابات صرفاً قانون را ملاک عمل قرار دهند/ مجريان انتخابات صرفاً قانون را ملاک عمل قرار دهند http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:22:53 دولت درصدد حل مشکل بيکاري جوانان مناطق مرزي باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دولت درصدد حل مشکل بيکاري جوانان مناطق مرزي باشد/ دولت درصدد حل مشکل بيکاري جوانان مناطق مرزي باشد http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:13:51 هر گونه احداث و ساخت و ساز در پارک ملي درياچه اروميه ممنوعيت قانوني دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/هر گونه احداث و ساخت و ساز در پارک ملي درياچه اروميه ممنوعيت قانوني دارد/ هر گونه احداث و ساخت و ساز در پارک ملي درياچه اروميه ممنوعيت قانوني دارد http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:12:07 چرا دوست داريد شهدا دست نيافتني باشند؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/چرا دوست داريد شهدا دست نيافتني باشند/ چرا دوست داريد شهدا دست نيافتني باشند؟ http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:08:17 حضور ۱۰ راوی دفاع مقدس در مناطق عملیاتی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حضور ۱۰ راوی دفاع مقدس در مناطق عملیاتی آذربایجان غربی / حضور ۱۰ راوی دفاع مقدس در مناطق عملیاتی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jul 2019 11:45:28 معاون حقوقی وزارت ارشاد از تالار مرکزی ارومیه بازدید کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/معاون حقوقی وزارت ارشاد از تالار مرکزی ارومیه بازدید کرد/ معاون حقوقی وزارت ارشاد از تالار مرکزی ارومیه بازدید کرد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jul 2019 14:08:17 ۲ زن زندانی در ارومیه پس از ۱۵ سال قصاص شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ دو زن زندانی در ارومیه پس از ۱۵ سال قصاص شدند / ۲ زن زندانی در ارومیه پس از ۱۵ سال قصاص شدند http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2019 12:18:23 پژوهشگران بدنبال راهکاری برای کاهش سرعت تبخیر آب دریاچه ارومیه باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/پژوهشگران بدنبال راهکاری برای کاهش سرعت تبخیر آب دریاچه ارومیه باشند/ پژوهشگران بدنبال راهکاری برای کاهش سرعت تبخیر آب دریاچه ارومیه باشند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2019 14:56:35 حدود ۳۹۰ میلیارد ریال از بدهی بیمه سلامت آذربایجان‌غربی پرداخت شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حدود ۳۹۰ میلیارد ریال از بدهی بیمه سلامت آذربایجان‌غربی پرداخت شد/ حدود ۳۹۰ میلیارد ریال از بدهی بیمه سلامت آذربایجان‌غربی پرداخت شد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2019 14:52:58 امکان استفاده از قایق‌های تفریحی و رستورانی در دریاچه ارومیه بررسی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/امکان استفاده از قایق‌های تفریحی و رستورانی در دریاچه ارومیه بررسی می‌شود/ امکان استفاده از قایق‌های تفریحی و رستورانی در دریاچه ارومیه بررسی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2019 15:07:03 افزايش بيماري‌ها در سايه شادنبودن مردم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رنج فقدان شادي پايان مي پذيرد/ افزايش بيماري‌ها در سايه شادنبودن مردم http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2019 15:00:18 درياچه اروميه باوجود احيا همچنان داراي مشکل اکولوژيکي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/استاد دانشگاه مکواري استراليا در اروميه/ درياچه اروميه باوجود احيا همچنان داراي مشکل اکولوژيکي است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2019 14:58:00 آيا توقيف نفتکش انگليسي کار درستي بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آيا توقيف نفتکش انگليسي کار درستي بود / آيا توقيف نفتکش انگليسي کار درستي بود http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2019 14:47:14 حداکثر 10 درصد از آرتمیا دریاچه ارومیه قابل استحصال است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حداکثر 10 درصد از آرتمیا دریاچه ارومیه قابل استحصال است/ حداکثر 10 درصد از آرتمیا دریاچه ارومیه قابل استحصال است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jul 2019 12:23:05 سمن ها در کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی نقش کلیدی دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور/ سمن ها در کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی نقش کلیدی دارند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2019 11:00:49 دولت برای نجات محیط زیست راهی جز تکیه به مراکز علمی ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دولت برای نجات محیط زیست راهی جز تکیه به مراکز علمی ندارد/ دولت برای نجات محیط زیست راهی جز تکیه به مراکز علمی ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2019 13:11:35 ۹۷۰ واحد مسکونی برای خانواده معلولان آذربایجان غربی احداث می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۹۷۰ واحد مسکونی برای خانواده معلولان آذربایجان غربی احداث می شود/ ۹۷۰ واحد مسکونی برای خانواده معلولان آذربایجان غربی احداث می شود http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2019 15:18:02 تداوم احياي درياچه اروميه وابسته به تامين بموقع حق آبه آن است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مسئول واحد برنامه‌ريزي دفتر تهران ستاد درياچه اروميه/ تداوم احياي درياچه اروميه وابسته به تامين بموقع حق آبه آن است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2019 14:49:49 آینده همکاری‌های مرزی ایران و ترکیه بسیار درخشان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آینده همکاری‌های مرزی ایران و ترکیه بسیار درخشان است/ آینده همکاری‌های مرزی ایران و ترکیه بسیار درخشان است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jul 2019 14:05:27 قاچاقچی طلا در آذربایجان‌غربی نقره داغ شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/قاچاقچی طلا در آذربایجان‌غربی نقره داغ شد/ قاچاقچی طلا در آذربایجان‌غربی نقره داغ شد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jul 2019 11:11:18 آذربايجان غربي 55 ليتر بيشتر از استاندارد آب مصرف مي کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آذربايجان غربي 55 ليتر بيشتر از استاندارد آب مصرف مي کند/ آذربايجان غربي 55 ليتر بيشتر از استاندارد آب مصرف مي کند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2019 15:06:00 طرح ساماندهی میان‌گذر دریاچه ارومیه با جدیت اجرا می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/طرح ساماندهی میان‌گذر دریاچه ارومیه با جدیت اجرا می شود/ طرح ساماندهی میان‌گذر دریاچه ارومیه با جدیت اجرا می شود http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jul 2019 11:24:01 رقابت بیش از ۵۸ هزار داوطلب آذربایجان غربی در کنکور سراسری ۹۸ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رقابت بیش از ۵۸ هزار داوطلب آذربایجان غربی در کنکور سراسری ۹۸/ رقابت بیش از ۵۸ هزار داوطلب آذربایجان غربی در کنکور سراسری ۹۸ http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2019 13:02:46 عامل انسانی عمده علت آتش سوزی باغات و فضای سبز ارومیه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/عامل انسانی عمده علت آتش سوزی باغات و فضای سبز ارومیه است/ عامل انسانی عمده علت آتش سوزی باغات و فضای سبز ارومیه است http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2019 13:33:13 بمباران شيميايي سردشت لکه سياهي در تاريخ معاصر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ بمباران شيميايي سردشت لکه سياهي در تاريخ معاصر است/ بمباران شيميايي سردشت لکه سياهي در تاريخ معاصر است http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2019 14:16:20 3500ميلياردتومان تسهيلات قرض الحسنه به مددجويان پرداخت شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تسهيلات قرض الحسنه به مددجويان/ 3500ميلياردتومان تسهيلات قرض الحسنه به مددجويان پرداخت شده است http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2019 14:15:37 انتقال آب «وان» به درياچه اروميه مشکل زيست محيطي ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/انتقال آب »وان« به درياچه اروميه مشکل زيست محيطي ندارد/ انتقال آب «وان» به درياچه اروميه مشکل زيست محيطي ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2019 13:59:50 ریزش سقف منزل مسکونی در ارومیه تلفات جانی نداشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ریزش سقف منزل مسکونی در ارومیه تلفات جانی نداشت/ ریزش سقف منزل مسکونی در ارومیه تلفات جانی نداشت http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jun 2019 13:46:53 برنامه جامع کاهش تصادفات در آذربایجان غربی تدوین می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/برنامه جامع کاهش تصادفات در آذربایجان غربی تدوین می شود/ برنامه جامع کاهش تصادفات در آذربایجان غربی تدوین می شود http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jun 2019 11:16:23 حیات دوباره دریاچه ارومیه در ویترین نگاه‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حیات دوباره دریاچه ارومیه در ویترین نگاه‌ها/ حیات دوباره دریاچه ارومیه در ویترین نگاه‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2019 12:16:52 تغییر رنگ دریاچه ارومیه طبیعی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تغییر رنگ دریاچه ارومیه طبیعی است/ تغییر رنگ دریاچه ارومیه طبیعی است http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2019 13:26:16 ساعت کاری ناوگان اتوبوسرانی ارومیه تغییر یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ساعت کاری ناوگان اتوبوسرانی ارومیه تغییر یافت/ ساعت کاری ناوگان اتوبوسرانی ارومیه تغییر یافت http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2019 13:22:37 برخورد جدی با واحدهایی که مجوزهای لازم برای برداشت شن و ماسه ندارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/برخورد جدی با واحدهایی که مجوزهای لازم برای برداشت شن و ماسه ندارند/ برخورد جدی با واحدهایی که مجوزهای لازم برای برداشت شن و ماسه ندارند http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 13:21:38 خطر کلاهبرداري در کسب و کارهاي کوچک http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/خطر کلاهبرداري در کسب و کارهاي کوچک/ خطر کلاهبرداري در کسب و کارهاي کوچک http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 13:08:14 نيمي از مدارس استان نيازمند نوسازي و مرمت است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/استاندار آذربايجان‌غربي/ نيمي از مدارس استان نيازمند نوسازي و مرمت است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 13:06:07 کمبود داروی آهن زدای بیماران تالاسمی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کمبود داروی آهن زدای بیماران تالاسمی در آذربایجان غربی/ کمبود داروی آهن زدای بیماران تالاسمی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2019 12:47:35 مصرف روزانه برق در آذربایجان غربی ۱۵ درصد رشد یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مصرف روزانه برق در آذربایجان غربی ۱۵ درصد رشد یافت/ مصرف روزانه برق در آذربایجان غربی ۱۵ درصد رشد یافت http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2019 12:45:45 زنجیره های ارزش و تولید آذربایجان غربی حمایت می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/زنجیره های ارزش و تولید آذربایجان غربی حمایت می شود/ زنجیره های ارزش و تولید آذربایجان غربی حمایت می شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jun 2019 12:59:57 نیمی از کلاس‌های درس آذربایجان غربی نیاز به مرمت و نوسازی دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نیمی از کلاس‌های درس آذربایجان غربی نیاز به مرمت و نوسازی دارد/ نیمی از کلاس‌های درس آذربایجان غربی نیاز به مرمت و نوسازی دارد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jun 2019 12:57:30 کاهش جمعیت کیفری زندان ها در اولویت دستگاه قضایی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کاهش جمعیت کیفری زندان ها در اولویت دستگاه قضایی است/ کاهش جمعیت کیفری زندان ها در اولویت دستگاه قضایی است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2019 11:14:58 دشمن جنگ را به سفره های مردم کشانده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دشمن جنگ را به سفره های مردم کشانده است/ دشمن جنگ را به سفره های مردم کشانده است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 13:11:47 آخرین اخبار از قیمت لبنیات در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آخرین اخبار از قیمت لبنیات در آذربایجان غربی/ آخرین اخبار از قیمت لبنیات در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 13:10:53 ليگ ملت هاي واليبال ظرفيت شناساندن اروميه به جهان را دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ليگ ملت هاي واليبال ظرفيت شناساندن اروميه به جهان را دارد/ ليگ ملت هاي واليبال ظرفيت شناساندن اروميه به جهان را دارد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 12:57:38 اقامتگاه بوم گردي با هدف احياي بافت‌ تاريخي دراروميه ايجاد مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اقامتگاه بوم گردي با هدف احياي بافت‌ تاريخي دراروميه ايجاد مي شود/ اقامتگاه بوم گردي با هدف احياي بافت‌ تاريخي دراروميه ايجاد مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 12:55:52 سرانه فضاي ورزشي دانش آموزان آذربايجان غربي بسيار ناچيز است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سرانه فضاي ورزشي دانش آموزان آذربايجان غربي بسيار ناچيز است/ سرانه فضاي ورزشي دانش آموزان آذربايجان غربي بسيار ناچيز است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 12:55:19 امنيت پايدار کشور به معيشت مرزنشينان گره خورده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/امنيت پايدار کشور به معيشت مرزنشينان گره خورده است/ امنيت پايدار کشور به معيشت مرزنشينان گره خورده است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 12:54:49 پسماندهاي توليدي سالانه 400ميليارد ريال به محيط زيست خسارت مي زند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/پسماندهاي توليدي سالانه 400ميليارد ريال به محيط زيست خسارت مي زند/ پسماندهاي توليدي سالانه 400ميليارد ريال به محيط زيست خسارت مي زند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 12:53:12 پایان عمر مدارس خشت و گلی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/پایان عمر مدارس خشت و گلی در آذربایجان غربی/ پایان عمر مدارس خشت و گلی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jun 2019 11:09:52 تیم ملی والیبال ایران امروز /یکشنبه/ به مصاف روسیه می رود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تیم ملی والیبال ایران امروز به مصاف روسیه می رود/ تیم ملی والیبال ایران امروز /یکشنبه/ به مصاف روسیه می رود http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jun 2019 11:07:06 بازیکنان تیم ملی والیبال مشکلی برای مسابقه با لهستان ندارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بازیکنان تیم ملی والیبال مشکلی برای مسابقه با لهستان ندارند/ بازیکنان تیم ملی والیبال مشکلی برای مسابقه با لهستان ندارند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2019 12:24:17 ۸۵ درصد جمعیت تحت پوشش بیمه سلامت آذربایجان غربی بیمه رایگان هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/جمعیت-تحت-پوشش-بیمه-سلامت/ ۸۵ درصد جمعیت تحت پوشش بیمه سلامت آذربایجان غربی بیمه رایگان هستند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jun 2019 13:16:16 تبخیر آب دریاچه ارومیه نصف شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تبخیر آب دریاچه ارومیه نصف شده است/ تبخیر آب دریاچه ارومیه نصف شده است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2019 11:32:07 سنگ تمام ارومیه پایتخت عاشقان والیبال برای مسابقات لیگ جهانی ۲۰۱۹ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سنگ تمام ارومیه پایتخت عاشقان والیبال برای مسابقات لیگ جهانی ۲۰۱۹/ سنگ تمام ارومیه پایتخت عاشقان والیبال برای مسابقات لیگ جهانی ۲۰۱۹ http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2019 11:27:02 برگزاري جلسه هيئت انديشه ورز بسيج رسانه آذربايجان غربي با موضوع اقتصاد رسانه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/برگزاري جلسه هيئت انديشه ورز بسيج رسانه آذربايجان غربي با موضوع اقتصاد رسانه/ برگزاري جلسه هيئت انديشه ورز بسيج رسانه آذربايجان غربي با موضوع اقتصاد رسانه http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jun 2019 11:40:00 اختلاف خانوادگی به قتل مادر و پسر ارومیه ای منجر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اختلاف خانوادگی به قتل مادر و پسر ارومیه ای منجر شد/ اختلاف خانوادگی به قتل مادر و پسر ارومیه ای منجر شد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:34:14 حل مشکل ايمني بازار تاريخي اروميه در دستور کار مسئولان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/عضو شوراي اسلامي شهر اروميه عنوان کرد/ حل مشکل ايمني بازار تاريخي اروميه در دستور کار مسئولان http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:18:32 سياست‌هاي جمعيتي، نيازمند گردگيري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سياست‌هاي جمعيتي، نيازمند گردگيري / سياست‌هاي جمعيتي، نيازمند گردگيري http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:16:58 نيمي از زندانيان آذربايجان غربي بامواد مخدر مرتبط هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نيمي از زندانيان آذربايجان غربي بامواد مخدر مرتبط هستند/ نيمي از زندانيان آذربايجان غربي بامواد مخدر مرتبط هستند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:11:12 اطمينان بيش از حد والدين و خطر ناپيدا براي نوجوانان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اطمينان بيش از حد والدين و خطر ناپيدا براي نوجوانان/ اطمينان بيش از حد والدين و خطر ناپيدا براي نوجوانان http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:03:37 غوغاي سرزندگي در نگين فيروزه اي آذربايجان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/غوغاي سرزندگي در نگين فيروزه اي آذربايجان/ غوغاي سرزندگي در نگين فيروزه اي آذربايجان http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 13:58:42 مطالبه گری مردم روند احیای دریاچه ارومیه را تسریع می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مطالبه گری مردم روند احیای دریاچه ارومیه را تسریع می کند / مطالبه گری مردم روند احیای دریاچه ارومیه را تسریع می کند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 12:13:29 عبور امواح ناپایدار از آذربایجان غربی/باران در راه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/عبور امواح ناپایدار از آذربایجان غربی/ عبور امواح ناپایدار از آذربایجان غربی/باران در راه است http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jun 2019 10:47:45 ۱۷ گونه حیات وحش آذربایجان غربی در معرض انقراض قرار دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۱۷ گونه حیات وحش آذربایجان غربی در معرض انقراض قرار دارد/ ۱۷ گونه حیات وحش آذربایجان غربی در معرض انقراض قرار دارد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2019 15:03:52 جایگاه والیبال ارومیه با میزبانی از دیدارهای لیگ ملت ها ارتقا می یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/جایگاه والیبال ارومیه با میزبانی از دیدارهای لیگ ملت ها ارتقا می یابد/ جایگاه والیبال ارومیه با میزبانی از دیدارهای لیگ ملت ها ارتقا می یابد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2019 14:58:40 حمایت از صنعت هواپیمایی کشور ضروری است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حمایت از صنعت هواپیمایی کشور ضروری است/ حمایت از صنعت هواپیمایی کشور ضروری است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2019 13:57:56 تخصيص اعتبار پروژه انتقال آب به درياچه اروميه متوقف نشده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تخصيص اعتبار پروژه انتقال آب به درياچه اروميه متوقف نشده است/ تخصيص اعتبار پروژه انتقال آب به درياچه اروميه متوقف نشده است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2019 13:27:39 چرا امام خميني يک حقيقت هميشه زنده تاريخ است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/چرا امام خميني يک حقيقت هميشه زنده تاريخ است/ چرا امام خميني يک حقيقت هميشه زنده تاريخ است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2019 13:24:51 سير تاريخي قيام 15 خرداد و نقش آن در شكل گيري انقلاب اسلامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سير تاريخي قيام 15 خرداد و نقش آن در شكل گيري انقلاب اسلامي/ سير تاريخي قيام 15 خرداد و نقش آن در شكل گيري انقلاب اسلامي http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2019 13:20:30 بیمارستان ویژه زنان ارومیه آماده بهره داری شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بیمارستان ویژه زنان ارومیه آماده بهره داری شد/ بیمارستان ویژه زنان ارومیه آماده بهره داری شد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jun 2019 11:28:07 حمایت ایران از فلسطین مانع اجرای سیاست های توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حمایت ایران از فلسطین مانع اجرای سیاست های توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی است/ حمایت ایران از فلسطین مانع اجرای سیاست های توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی است http://amanatazarbaijan.com/ 30 May 2019 12:20:02 نخستین کارخانه کمپوست ارومیه امسال راه‌اندازی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نخستین کارخانه کمپوست ارومیه امسال راه‌اندازی می‌شود/ نخستین کارخانه کمپوست ارومیه امسال راه‌اندازی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 30 May 2019 12:17:30 سفره افطاری برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد توسط مخابرات منطقه آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سفره افطاری برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد توسط مخابرات منطقه آذربایجان غربی/ سفره افطاری برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد توسط مخابرات منطقه آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 29 May 2019 13:39:57 ۳۵ درصد از کلاسهای درس آذربایجان غربی هوشمند سازی شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کلاسهای درس آذربایجان غربی / ۳۵ درصد از کلاسهای درس آذربایجان غربی هوشمند سازی شدند http://amanatazarbaijan.com/ 29 May 2019 13:12:38 مراکز نیکوکاری کمیته امداد آذربایجان غربی به چهار برابر افزایش داده می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مراکز نیکوکاری کمیته امداد آذربایجان غربی به چهار برابر افزایش داده می‌شود/ مراکز نیکوکاری کمیته امداد آذربایجان غربی به چهار برابر افزایش داده می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2019 12:31:15 استقبال از مهد کودک های شهری در آذربایجان غربی کاهش یافته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/استقبال از مهد کودک های شهری در آذربایجان غربی کاهش یافته است/ استقبال از مهد کودک های شهری در آذربایجان غربی کاهش یافته است http://amanatazarbaijan.com/ 26 May 2019 12:06:20 بیش از 77 هزار مسافر خارجی امسال از مرز بازرگان وارد کشور شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بیش از 77 هزار مسافر خارجی امسال از مرز بازرگان وارد کشور شدند/ بیش از 77 هزار مسافر خارجی امسال از مرز بازرگان وارد کشور شدند http://amanatazarbaijan.com/ 26 May 2019 12:00:58 تهدیدات و عملیات روانی آمریکا در اراده ملت ایران خللی وارد نخواهد کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تهدیدات و عملیات روانی آمریکا در اراده ملت ایران خللی وارد نخواهد کرد/ تهدیدات و عملیات روانی آمریکا در اراده ملت ایران خللی وارد نخواهد کرد http://amanatazarbaijan.com/ 23 May 2019 11:46:53 ورزشگاه 15 هزار نفری ارومیه هفته دولت امسال افتتاح می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ ورزشگاه 15 هزار نفری ارومیه هفته دولت امسال افتتاح می شود/ ورزشگاه 15 هزار نفری ارومیه هفته دولت امسال افتتاح می شود http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2019 11:30:26 احیای دریاچه ارومیه از مهمترین آرزوهای دولت یازدهم و دوازدهم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/احیای دریاچه ارومیه از مهمترین آرزوهای دولت یازدهم و دوازدهم است/ احیای دریاچه ارومیه از مهمترین آرزوهای دولت یازدهم و دوازدهم است http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2019 11:20:43 سیاسی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ سیاسی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:16 طرح تشکيل استان جديد به مرکزيت خوي منتفي شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/طرح تشکيل استان جديد به مرکزيت خوي منتفي شد/ طرح تشکيل استان جديد به مرکزيت خوي منتفي شد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:31:07 نمایندگان مردم آذربایجان غربی مخالف تشکیل استان مرزی با مرکزیت خوی هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نمایندگان مردم آذربایجان غربی مخالف تشکیل استان مرزی با مرکزیت خوی هستند/ نمایندگان مردم آذربایجان غربی مخالف تشکیل استان مرزی با مرکزیت خوی هستند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Aug 2019 10:34:29 بدنبال ايجاد آرامش در فضاي سياسي استان هستيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ بدنبال ايجاد آرامش در فضاي سياسي استان هستيم/ بدنبال ايجاد آرامش در فضاي سياسي استان هستيم http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:11:11 اختلافات کارگری و کارفرمایی آذربایجان غربی کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اختلافات کارگری و کارفرمایی آذربایجان غربی کاهش یافت/ اختلافات کارگری و کارفرمایی آذربایجان غربی کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jul 2019 10:28:35 رصد تحرکات انتخاباتي 300 کانديداي احتمالي مجلس شوراي اسلامي در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسئول دفتر نظارت و بازرسي انتخابات استان خبرداد/ رصد تحرکات انتخاباتي 300 کانديداي احتمالي مجلس شوراي اسلامي در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2019 14:48:20 رصد تحرکات انتخاباتی ۳۰۰ کاندیدای احتمالی مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رصد تحرکات انتخاباتی ۳۰۰ کاندیدای احتمالی مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی/ رصد تحرکات انتخاباتی ۳۰۰ کاندیدای احتمالی مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jul 2019 14:08:20 رئیس جمهور امروز مهمان مردم آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/برای سومین بار؛/ رئیس جمهور امروز مهمان مردم آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/ 21 May 2019 12:28:14 چرا جنگ بين ايران و آمريکا بعيد است؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/چرا جنگ بين ايران و آمريکا بعيد است؟ / چرا جنگ بين ايران و آمريکا بعيد است؟ http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 13:13:58 برجام، نقطه تمام http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/برجام، نقطه تمام/ برجام، نقطه تمام http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 14:22:12 ایران و ترکیه در بالاترین سطح همکاری قرار دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ایران و ترکیه در بالاترین سطح همکاری قرار دارند/ ایران و ترکیه در بالاترین سطح همکاری قرار دارند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Apr 2019 13:10:54 دشمنان نظام هرگز طعم پیروزی و سلطه بر ملت ایران را نخواهند چشید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دشمنان نظام هرگز طعم پیروزی و سلطه بر ملت ایران را نخواهند چشید/ دشمنان نظام هرگز طعم پیروزی و سلطه بر ملت ایران را نخواهند چشید http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2019 12:00:14 جوانان مقابل عملیات روانی دشمن هوشیار باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/جوانان مقابل عملیات روانی دشمن هوشیار باشند/ جوانان مقابل عملیات روانی دشمن هوشیار باشند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:27:06 ضرورت تقويت بودجه دفاعي استان آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي مطرح کرد/ ضرورت تقويت بودجه دفاعي استان آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:25:28 باید علیه توطئه های دشمن هوشیار باشیم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/باید علیه توطئه های دشمن هوشیار باشیم/ باید علیه توطئه های دشمن هوشیار باشیم http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jan 2019 13:00:53 برنامه ای برای تغییر فرمانداران تا پایان سال وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/برنامه ای برای تغییر فرمانداران تا پایان سال وجود ندارد/ برنامه ای برای تغییر فرمانداران تا پایان سال وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jan 2019 13:13:01 استاني‌شدن انتخابات در کش و قوس واکنش‌ها به مجلس يازدهم نرسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاني‌شدن انتخابات در کش و قوس واکنش‌ها به مجلس يازدهم نرسيد/ استاني‌شدن انتخابات در کش و قوس واکنش‌ها به مجلس يازدهم نرسيد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:51:48 سال آينده را پر حادثه نشان ندهيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم مياندوآب و تکاب در مجلس شوراي اسلامي/ سال آينده را پر حادثه نشان ندهيد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:16:54 آذربایجان غربی آماده توسعه روابط با جمهوری آذربایجان در بخش های مختلف است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آذربایجان غربی آماده توسعه روابط با جمهوری آذربایجان در بخش های مختلف است/ آذربایجان غربی آماده توسعه روابط با جمهوری آذربایجان در بخش های مختلف است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2018 11:04:56 5 سال اخیر دوره طلایی مراودات ایران و آذربایجان بوده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دوره طلایی مراودات ایران و آذربایجان / 5 سال اخیر دوره طلایی مراودات ایران و آذربایجان بوده است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2018 11:02:17 تفرقه از مهمترین عوامل نابودی جامعه اسلامی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تفرقه از مهمترین عوامل نابودی جامعه اسلامی است/ تفرقه از مهمترین عوامل نابودی جامعه اسلامی است http://amanatazarbaijan.com/ 06 Dec 2018 12:30:42 سفر روحانی به آذربایجان غربی به تعویق افتاد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/برای سومین بار متوالی/ سفر روحانی به آذربایجان غربی به تعویق افتاد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2018 14:56:18 باید تهدیدات نرم دشمن شناسایی و با آنها مقابله شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/باید تهدیدات نرم دشمن شناسایی و با آنها مقابله شود/ باید تهدیدات نرم دشمن شناسایی و با آنها مقابله شود http://amanatazarbaijan.com/ 01 Nov 2018 12:49:18 رئیس جمهور آبان‌ماه امسال به آذربایجان غربی سفر می‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئیس جمهور آبان‌ماه امسال به آذربایجان غربی سفر می‌کند/ رئیس جمهور آبان‌ماه امسال به آذربایجان غربی سفر می‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 15:11:34 توپ سرگرداني به نام اف اي تي اف http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/توپ سرگرداني به نام اف اي تي اف/ توپ سرگرداني به نام اف اي تي اف http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 14:06:47 ايران به خودکفايي صددرصدي در توليد انواع سانتريفيوژها رسيده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دستيار ويژه رئيس سازمان انرژي اتمي در اروميه/ ايران به خودکفايي صددرصدي در توليد انواع سانتريفيوژها رسيده است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:41:05 نظر نمایندگان ارومیه در مورد لایحه CFT http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نظر نمایندگان ارومیه در مورد لایحه / نظر نمایندگان ارومیه در مورد لایحه CFT http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:44:25 رفتن رئيس جمهوري به مجلس به اقتدار دولت آسيب مي زند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رفتن رئيس جمهوري به مجلس به اقتدار دولت آسيب مي زند/ رفتن رئيس جمهوري به مجلس به اقتدار دولت آسيب مي زند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2018 14:40:22 نوبخت به ارومیه سفر می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نوبخت به ارومیه سفر می کند/ نوبخت به ارومیه سفر می کند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 14:16:37 اگر فساد در کشور وجود دارد تقصير خودمان است يا مقصريم يا شريکيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وزير کشوردر اروميه/ اگر فساد در کشور وجود دارد تقصير خودمان است يا مقصريم يا شريکيم http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 10:54:14 ظرفيت بسيج مردمي امتحان خود را در مقابله با داعش پس داد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ظرفيت بسيج مردمي امتحان خود را در مقابله با داعش پس داد/ ظرفيت بسيج مردمي امتحان خود را در مقابله با داعش پس داد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 15:37:59 مرحوم حسني هدايت گر جريان هاي انقلابي مردم آذربايجان بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم آذربايجان شرقي درمجلس خبرگان رهبري/ مرحوم حسني هدايت گر جريان هاي انقلابي مردم آذربايجان بود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 14:11:24 شخصیت های بزرگ ایران اسلامی قربانی تروریسم آمریکایی شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئیس تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی/ شخصیت های بزرگ ایران اسلامی قربانی تروریسم آمریکایی شدند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jun 2018 12:12:05 دولتی‌ها از برجام قطع امید کنند؛ آمریکا کشوری قابل اعتماد نیست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولتی‌ها از برجام قطع امید کنند؛ آمریکا کشوری قابل اعتماد نیست / دولتی‌ها از برجام قطع امید کنند؛ آمریکا کشوری قابل اعتماد نیست http://amanatazarbaijan.com/ 15 May 2018 11:12:27 ترکیه با احداث سد در مسیر آب‌های بین‌المللی به حقوق ایران تجاوز می‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ترکیه با احداث سد در مسیر آب‌های بین‌المللی به حقوق ایران تجاوز می‌کند/ ترکیه با احداث سد در مسیر آب‌های بین‌المللی به حقوق ایران تجاوز می‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2018 12:23:16 اعتبارات ویژه ای برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/معاون رئیس جمهوردر ارومیه/ اعتبارات ویژه ای برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2018 13:16:13 فساد مديريتي سبب بدبيني مردم به انقلاب مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فساد مديريتي سبب بدبيني مردم به انقلاب مي‌شود/ فساد مديريتي سبب بدبيني مردم به انقلاب مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2018 15:21:26 جمهوری اسلامی ایران جزیره ثبات منطقه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال غرب ارتش/ جمهوری اسلامی ایران جزیره ثبات منطقه است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2018 14:56:42 اراده قاطع نمایندگان ضمانت اجرایی طرح اعاده اموال نامشروع باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ اراده قاطع نمایندگان ضمانت اجرایی طرح اعاده اموال نامشروع باشد/ اراده قاطع نمایندگان ضمانت اجرایی طرح اعاده اموال نامشروع باشد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Mar 2018 09:56:16 ضرورت برخورد قاطعانه با افرادي که احساسات قومي را تحريک مي کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ضرورت برخورد قاطعانه با افرادي که احساسات قومي را تحريک مي کنند/ ضرورت برخورد قاطعانه با افرادي که احساسات قومي را تحريک مي کنند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2018 09:19:09 ضرورت برخود با افرادی که احساسات قومی را تحریک را تهدید می کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار آذربایجان غربی خواستار شد/ ضرورت برخود با افرادی که احساسات قومی را تحریک را تهدید می کنند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Feb 2018 11:37:00 باید با تخلفات بخش اقتصادی به صورت هوشمندانه برخورد کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/باید-با-تخلفات-بخش-اقتصادی-به-صورت-هوشمندانه-برخورد-کرد/ باید با تخلفات بخش اقتصادی به صورت هوشمندانه برخورد کرد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Feb 2018 11:29:35 انقلابيون‌ دلشان خون مي‌شود که مشکلات را در نظام اسلامي مي‌بينند‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/سيدعلي خميني/ انقلابيون‌ دلشان خون مي‌شود که مشکلات را در نظام اسلامي مي‌بينند‌ http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2018 14:03:12 دولت‌مردان از برجام نتیجه خوبی کسب نکردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولت‌مردان از برجام نتیجه خوبی کسب نکردند / دولت‌مردان از برجام نتیجه خوبی کسب نکردند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2018 15:55:44 دی ماه پایان انتظار 15 ساله برای افتتاح قطار ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دی ماه پایان انتظار 15 ساله برای افتتاح قطار ارومیه/ دی ماه پایان انتظار 15 ساله برای افتتاح قطار ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jan 2018 14:36:05 حساب مطالبات مردمی از اغتشاشگران جدا شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی/ حساب مطالبات مردمی از اغتشاشگران جدا شود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jan 2018 14:31:54 موج‌سواری «اغتشاش‌گران» بر مطالبات ‌بحق مردم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/موج‌سواری «اغتشاش‌گران» بر مطالبات ‌بحق مردم / موج‌سواری «اغتشاش‌گران» بر مطالبات ‌بحق مردم http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2018 18:44:00 غبار فراموشی، حماسه 9 دی را در برنمی‌گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری/ غبار فراموشی، حماسه 9 دی را در برنمی‌گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Dec 2017 11:27:43 روحاني و ارايه بودجه‌اي واقعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/روحاني و ارايه بودجه‌اي واقعي / روحاني و ارايه بودجه‌اي واقعي http://amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2017 12:41:31 تروريست‌هاي چالدران به سزاي عملشان خواهند رسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرمانده مرزباني کشور در مراسم تشييع شهدا مرزبان/ تروريست‌هاي چالدران به سزاي عملشان خواهند رسيد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2017 12:57:02 استاندار جديد از نيروهاي بومي استفاده کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار-جديد-از-نيروهاي-بومي-استفاده-کند/ استاندار جديد از نيروهاي بومي استفاده کند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2017 12:44:31 دولت دوازدهم نواقص استانهای کمتر توسعه یافته را رفع می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وزیر کشوردر ارومیه/ دولت دوازدهم نواقص استانهای کمتر توسعه یافته را رفع می کند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2017 20:04:38 بزودی بستر های سرمایه گذاری خارجی در آذربایجان غربی فراهم می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار جدید آذربایجان غربی/ بزودی بستر های سرمایه گذاری خارجی در آذربایجان غربی فراهم می شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2017 20:01:56 نخستين سالگرد پيروزي بزرگ دمکراسي ترکيه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نخستين سالگرد پيروزي بزرگ دمکراسي ترکيه/ نخستين سالگرد پيروزي بزرگ دمکراسي ترکيه http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2017 12:37:36 بهبود وضعيت اقتصادي مهمترين خواسته مردم از رئيس جمهور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/بهبود وضعيت اقتصادي مهمترين خواسته مردم از رئيس جمهور/ بهبود وضعيت اقتصادي مهمترين خواسته مردم از رئيس جمهور http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2017 14:53:35 نه خيلي دور، نه خيلي نزديک http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نه خيلي دور، نه خيلي نزديک/ نه خيلي دور، نه خيلي نزديک http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2017 17:23:48 قوميت گرايي در آذربايجان غربي رو به افزايش است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم آذربايجان غربي در مجلس خبرگان رهبري/ قوميت گرايي در آذربايجان غربي رو به افزايش است http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2017 09:25:29 دولت حتي نخبگان سياسي و کارشناسان را در جريان مسائل قرار نمي دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس شوراي جبهه پايداري استان/ دولت حتي نخبگان سياسي و کارشناسان را در جريان مسائل قرار نمي دهد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2016 12:11:18 عده اي به دنبال تخريب دولت هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس سازمان امور اداري و استخدام کشوردر اروميه/ عده اي به دنبال تخريب دولت هستند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Sep 2016 11:55:19 حساسيت مناطق مرزي و امنيت ملي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/حساسيت مناطق مرزي و امنيت ملي/ حساسيت مناطق مرزي و امنيت ملي http://amanatazarbaijan.com/ 15 Aug 2016 12:47:54 فتح قله‌هاي امنيت در شمال‌غرب با نابودي سراب مديا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ فتح قله‌هاي امنيت در شمال‌غرب با نابودي سراب مديا/ فتح قله‌هاي امنيت در شمال‌غرب با نابودي سراب مديا http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jul 2016 12:28:54 خميني‌ها بعد از امام خميني چه مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/خميني‌ها بعد از امام خميني چه مي‌کنند/ خميني‌ها بعد از امام خميني چه مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2016 13:14:58 آذربايجان غربي واميد به تدبيري که به ثمر بنشيند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آذربايجان غربي واميد به تدبيري که به ثمر بنشيند/ آذربايجان غربي واميد به تدبيري که به ثمر بنشيند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2016 13:13:15 سالِ 94 سال پرهياهوي مجلس http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/سالِ 94 سال پرهياهوي مجلس/ سالِ 94 سال پرهياهوي مجلس http://amanatazarbaijan.com/ 10 Apr 2016 23:45:43 مشارکت 65.5درصد مردم استان در انتخابات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس ستاد انتخابات آذربايجان غربي خبر داد/ مشارکت 65.5درصد مردم استان در انتخابات http://amanatazarbaijan.com/ 29 Feb 2016 12:48:29 کانديداها مباحث قوميتي را برجسته نکنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرماندار اروميه/ کانديداها مباحث قوميتي را برجسته نکنند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2016 13:17:24 جامعه را به سمت مشارکت حداکثري در انتخابات سوق دهيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار آذربايجان غربي/ جامعه را به سمت مشارکت حداکثري در انتخابات سوق دهيم http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2016 23:19:50 صلاحيت 156 داوطلب نمايندگي مجلس در آذربايجان¬غربي تاييد شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسئول هيات نظارت بر انتخابات استان/ صلاحيت 156 داوطلب نمايندگي مجلس در آذربايجان¬غربي تاييد شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2016 23:11:19 مراقب ويروس تخريب در فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي اروميه باشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مراقب ويروس تخريب در فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي اروميه باشيم/ مراقب ويروس تخريب در فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي اروميه باشيم http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2016 23:16:51 9 دی شکوه میثاق مردم با ولایت و تجدید پیوند امت با ارزشهای والای اسلامی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/درمصاحبه با رضا منصرف مدیر مسوول آوای ماکو و مدرس دانشگاه شد/ 9 دی شکوه میثاق مردم با ولایت و تجدید پیوند امت با ارزشهای والای اسلامی http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2015 19:53:43 اسامي ثبت نام كنندگان درانتخابات مجلس از تمامي شهرهاي استان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اسامي ثبت نام كنندگان درانتخابات مجلس از تمامي شهرهاي استان/ اسامي ثبت نام كنندگان درانتخابات مجلس از تمامي شهرهاي استان http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2015 13:21:42 انتخابات بدون تنش ماموريت مهم مسئولان استان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس ستاد انتخابات آذربايجان غربي تاکيد کرد/ انتخابات بدون تنش ماموريت مهم مسئولان استان http://amanatazarbaijan.com/ 21 Dec 2015 11:40:05 دانشجويان به نگراني رهبري درباره نفوذ توجه کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/امام جمعه اروميه/ دانشجويان به نگراني رهبري درباره نفوذ توجه کنند http://amanatazarbaijan.com/ 07 Dec 2015 10:42:11 فرمانداري هاي آذربايجان غربي آماده آغاز فرآيند انتخابات مجلس و خبرگان رهبري هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استاندار/ فرمانداري هاي آذربايجان غربي آماده آغاز فرآيند انتخابات مجلس و خبرگان رهبري هستند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Nov 2015 13:20:16 اجازه نمي‌دهيم کودتاي 28 مرداد تکرار شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم مياندوآب، تکاب و شاهين‌دژ در مجلس/ اجازه نمي‌دهيم کودتاي 28 مرداد تکرار شود http://amanatazarbaijan.com/ 31 Aug 2015 11:25:48 مرز سرو بدليل حملات پ ک ک بسته شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرماندار اروميه / مرز سرو بدليل حملات پ ک ک بسته شد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Aug 2015 10:12:31 اصلاح طلبان و تکنوکرات ها معامله امنيت ملي با توسعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اصلاح طلبان و تکنوکرات ها معامله امنيت ملي با توسعه/ اصلاح طلبان و تکنوکرات ها معامله امنيت ملي با توسعه http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jul 2015 13:48:23 رسانه‌ها از نگاه‌جناحي افراط و تفريط نسبت به دولتها پرهيز کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي آذربايجان غربي/ رسانه‌ها از نگاه‌جناحي افراط و تفريط نسبت به دولتها پرهيز کنند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2015 11:32:13 با مذاکرات هسته‌اي چه بلايي بر سر روان جامعه آورديم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/از بهشت‌نمايي پس از مذاکرات تا اينکه هيچ اتفاق خاصي قرار نيست بيافتد/ با مذاکرات هسته‌اي چه بلايي بر سر روان جامعه آورديم http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2015 11:31:31 روز قدس چرا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/روز قدس چرا/ روز قدس چرا http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jul 2015 09:43:00 واکاوي واقع بينانه بازرسي هاي هسته اي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/واکاوي واقع بينانه بازرسي هاي هسته اي/ واکاوي واقع بينانه بازرسي هاي هسته اي http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2015 11:49:34 آيا دانشجويان غير سياسي شده اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ دانشجويان و استادان دانشگاه پاسخ مي دهند/ آيا دانشجويان غير سياسي شده اند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2015 11:48:18 مسئوليت سنگين تمام تحريم‌هاي‌ استکبار برعهده «سران فتنه» است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده ولي‌فقيه در آذربايجان‌غربي/ مسئوليت سنگين تمام تحريم‌هاي‌ استکبار برعهده «سران فتنه» است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Dec 2014 12:09:38 فتنه 88 در آذربايجان غربي چگونه گذشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فتنه 88 در آذربايجان غربي چگونه گذشت/ فتنه 88 در آذربايجان غربي چگونه گذشت http://amanatazarbaijan.com/ 29 Dec 2014 12:05:14