دین و اندیشه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ دین و اندیشه http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2014 12:28:22 حجابيستا، پديده‌اي تازه از زنان مسلمان در شبکه‌هاي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حجابيستا، پديده‌اي تازه از زنان مسلمان در شبکه‌هاي اجتماعي/ حجابيستا، پديده‌اي تازه از زنان مسلمان در شبکه‌هاي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:45:37 دين، در خدمت سعادت فرد يا راهکاري براي پيشرفت جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دين، در خدمت سعادت فرد يا راهکاري براي پيشرفت جامعه/ دين، در خدمت سعادت فرد يا راهکاري براي پيشرفت جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:44:57 احتکارو تبعات مخربي که بر سلامت معنوي و مادي جامعه برجا مي گذارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/احتکارو تبعات مخربي که بر سلامت معنوي و مادي جامعه برجا مي گذارد/ احتکارو تبعات مخربي که بر سلامت معنوي و مادي جامعه برجا مي گذارد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:28:03 وحي حقيقتي آسماني يا تجربه اي انساني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وحي حقيقتي آسماني يا تجربه اي انساني/ وحي حقيقتي آسماني يا تجربه اي انساني http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2018 12:40:20 تاثير مهدويت در تقويت روحيه رزمندگان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تاثير مهدويت در تقويت روحيه رزمندگان/ تاثير مهدويت در تقويت روحيه رزمندگان http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2018 12:39:19 شرکت کنندگان پیاده روی اربعین توصیه های فرهنگی را رعایت کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/شرکت کنندگان پیاده روی اربعین توصیه های فرهنگی را رعایت کنند/ شرکت کنندگان پیاده روی اربعین توصیه های فرهنگی را رعایت کنند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Sep 2018 11:55:00 امر به معروف و نهي از منکر را ترک نکنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امر به معروف و نهي از منکر را ترک نکنيم/ امر به معروف و نهي از منکر را ترک نکنيم http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 11:34:21 قيام مهدوي، امتداد اهداف عاشوراي حسيني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/قيام مهدوي، امتداد اهداف عاشوراي حسيني/ قيام مهدوي، امتداد اهداف عاشوراي حسيني http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 11:31:37 درآمد 429 موقوفه آذربايجان غربي براي عزاي حسيني هزينه مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/درآمد 429 موقوفه آذربايجان غربي براي عزاي حسيني هزينه مي شود/ درآمد 429 موقوفه آذربايجان غربي براي عزاي حسيني هزينه مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 14:23:06 اولويت شعور حسيني بر شور حسيني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اولويت شعور حسيني بر شور حسيني/ اولويت شعور حسيني بر شور حسيني http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 14:22:18 آئين‌هاي عزاداري فرصتي براي شناخت اهداف قيام حسين (ع) باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آئين‌هاي عزاداري فرصتي براي شناخت اهداف قيام حسين ع باشد/ آئين‌هاي عزاداري فرصتي براي شناخت اهداف قيام حسين (ع) باشد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 14:20:56 عزاداری های شبانه در آذربایجان غربی زیر نور حسینی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/عزاداری های شبانه در آذربایجان غربی زیر نور حسینی/ عزاداری های شبانه در آذربایجان غربی زیر نور حسینی http://amanatazarbaijan.com/ 15 Sep 2018 11:30:34 منکرين ولادت امام زمان(ع) چه دلايلي براي ادعاي خود دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/منکرين ولادت امام زمان چه دلايلي براي ادعاي خود دارند/ منکرين ولادت امام زمان(ع) چه دلايلي براي ادعاي خود دارند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Sep 2018 13:24:00 60 نقطه در آذربایجان غربی میزبان همایش شیرخوارگان حسینی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ نقطه در آذربایجان غربی میزبان همایش شیرخوارگان حسینی است/ 60 نقطه در آذربایجان غربی میزبان همایش شیرخوارگان حسینی است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Sep 2018 13:20:45 سکولاريسم پنهان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سکولاريسم پنهان/ سکولاريسم پنهان http://amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2018 12:41:59 چرايي رخنه خرافه‌‌پردازي در انديشه‌ ديني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرايي رخنه خرافه‌‌پردازي در انديشه‌ ديني/ چرايي رخنه خرافه‌‌پردازي در انديشه‌ ديني http://amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2018 12:40:43 حجاج آذربایجان غربی از پنجشنبه به آذربایجان غربی بازمی گردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حجاج آذربایجان غربی از پنجشنبه به آذربایجان غربی بازمی گردند/ حجاج آذربایجان غربی از پنجشنبه به آذربایجان غربی بازمی گردند http://amanatazarbaijan.com/ 29 Aug 2018 11:05:10 کارکردها و ظرفيت‌هاي فرهنگي مساجد براي مقابله با نفوذ فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/کارکردها و ظرفيت‌هاي فرهنگي مساجد براي مقابله با نفوذ فرهنگي/ کارکردها و ظرفيت‌هاي فرهنگي مساجد براي مقابله با نفوذ فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2018 14:53:40 وظيفه نسل حاضر در قبال غدير چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وظيفه نسل حاضر در قبال غدير چيست/ وظيفه نسل حاضر در قبال غدير چيست http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2018 14:52:52 جمع‌گرا بودن باعث ترويج روحيه ايثارگري مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جمع‌گرا بودن باعث ترويج روحيه ايثارگري مي‌شود/ جمع‌گرا بودن باعث ترويج روحيه ايثارگري مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 13:53:20 فلسفه حج چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فلسفه حج چيست/ فلسفه حج چيست http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 13:52:02 رجعت چيست و نخستين رجعت کننده کيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رجعت چيست و نخستين رجعت کننده کيست / رجعت چيست و نخستين رجعت کننده کيست http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 10:38:47 مردم ما به دنبال تشرف‌اند نه تشبه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مردم ما به دنبال تشرف‌اند نه تشبه / مردم ما به دنبال تشرف‌اند نه تشبه http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 10:36:15 اعزام حجاج آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اعزام حجاج آغاز شد/ اعزام حجاج آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2018 13:52:55 نگاهي نو به نقش امام‌زادگان در هويت‌بخشي به ايرانيانِ مسلمان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نگاهي نو به نقش امام‌زادگان در هويت‌بخشي به ايرانيانِ مسلمان/ نگاهي نو به نقش امام‌زادگان در هويت‌بخشي به ايرانيانِ مسلمان http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2018 13:35:25 آيا ما سکولار شده ايم؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نگاه حداکثري به دين آغاز عرفي شدن است/ آيا ما سکولار شده ايم؟ http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2018 13:33:43 نمايي از پارادوکس حق و باطل در توجيه کردن هدف http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نمايي از پارادوکس حق و باطل در توجيه کردن هدف/ نمايي از پارادوکس حق و باطل در توجيه کردن هدف http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 15:26:32 چرا نام رضا روي امام هشتم(ع) نهاده شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا نام رضا روي امام هشتم نهاده شده است/ چرا نام رضا روي امام هشتم(ع) نهاده شده است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 15:25:45 میزبانی جشنواره تموز نشانگر آزادی اقلیت های دینی ایران است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/کشیش کلیسای شرق آشور/ میزبانی جشنواره تموز نشانگر آزادی اقلیت های دینی ایران است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jul 2018 10:41:08 پرچم سبز حرم رضوی فضای آذربایجان غربی را عطرآگین می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/پرچم سبز حرم رضوی فضای آذربایجان غربی را عطرآگین می کند/ پرچم سبز حرم رضوی فضای آذربایجان غربی را عطرآگین می کند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jul 2018 10:09:38 اقليت هاي مذهبي در ايران آزادانه مراسم ديني را بجا مي آورند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اقليت هاي مذهبي در ايران آزادانه مراسم ديني را بجا مي آورند/ اقليت هاي مذهبي در ايران آزادانه مراسم ديني را بجا مي آورند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 15:38:54 لزوم توجه بيش از پيش به موقوفات قرآني در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/لزوم توجه بيش از پيش به موقوفات قرآني در آذربايجان غربي/ لزوم توجه بيش از پيش به موقوفات قرآني در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 15:22:36 ایران محلی برای نشان دادن اخوت بین ادیان توحیدی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ایران محلی برای نشان دادن اخوت بین ادیان توحیدی است/ ایران محلی برای نشان دادن اخوت بین ادیان توحیدی است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2018 10:16:16 روند مرمت کلیساها در آذربایجان غربی چشمگیر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اسقف اعظم کلیسای شرق آشور ایران/ روند مرمت کلیساها در آذربایجان غربی چشمگیر است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jul 2018 12:55:20 گفتمان دینی تابستان امسال در سردشت برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/گفتمان دینی تابستان امسال در سردشت برگزار می شود/ گفتمان دینی تابستان امسال در سردشت برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jul 2018 10:34:21 بیش از 2000 نفر از آذربایجان غربی به حج تمتع اعزام می شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مدیر حج و زیارت آذربایجان غربی/ بیش از 2000 نفر از آذربایجان غربی به حج تمتع اعزام می شوند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jul 2018 10:32:10 اگر نماز ستون دين است چرا از فروع دين است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اگر نماز ستون دين است چرا از فروع دين است/ اگر نماز ستون دين است چرا از فروع دين است http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 13:48:13 دليل برخورداري جوامع غربي از نعمت‌ بيشتر چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دليل برخورداري جوامع غربي از نعمت‌ بيشتر چيست/ دليل برخورداري جوامع غربي از نعمت‌ بيشتر چيست http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 13:47:16 غلبه‌ي گردشگري بر زيارت؛ عرفي سازي و تجارت زدگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/زیارت-یا-تجارت/ غلبه‌ي گردشگري بر زيارت؛ عرفي سازي و تجارت زدگي http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2018 10:30:19 شمايل کنوني قبرستان بقيع را چه کسي ساخت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ شمايل کنوني قبرستان بقيع را چه کسي ساخت/ شمايل کنوني قبرستان بقيع را چه کسي ساخت http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2018 10:29:18 چرا تاثير رمضان‌ بر ما کم‌تر شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا تاثير رمضان‌ بر ما کم‌تر شده است/ چرا تاثير رمضان‌ بر ما کم‌تر شده است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jun 2018 10:41:58 مراسم لیالی قدر در ۱۶۳ مسجد شاخص ارومیه برگزار می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مراسم لیالی قدر در ۱۶۳ مسجد شاخص ارومیه برگزار می‌شود/ مراسم لیالی قدر در ۱۶۳ مسجد شاخص ارومیه برگزار می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 30 May 2018 13:29:44 فقر و کفر همسايه ‌ي ديواربه ‌ديوار هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فقر و کفر همسايه ‌ي ديواربه ‌ديوار هستند/ فقر و کفر همسايه ‌ي ديواربه ‌ديوار هستند http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2018 13:00:17 جمعيت اسلامي عليه فرديت سرمايه داري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جمعيت اسلامي عليه فرديت سرمايه داري/ جمعيت اسلامي عليه فرديت سرمايه داري http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2018 12:59:34 طرح" ضیافت الهی" در بقاع متبرکه آذربایجان‌غربی برگزار می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان‌غربی/ طرح" ضیافت الهی" در بقاع متبرکه آذربایجان‌غربی برگزار می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 21 May 2018 13:52:07 بايسته هاي تربيت اسلامي دانش آموزان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بايسته هاي تربيت اسلامي دانش آموزان/ بايسته هاي تربيت اسلامي دانش آموزان http://amanatazarbaijan.com/ 21 May 2018 13:24:22 آيا آخرت‌جويي معادل ترک دنياست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا آخرت‌جويي معادل ترک دنياست/ آيا آخرت‌جويي معادل ترک دنياست http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2018 13:59:27 حجاب وسيله‌اي براي تعالي روح افراد جامعه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حجاب وسيله‌اي براي تعالي روح افراد جامعه است / حجاب وسيله‌اي براي تعالي روح افراد جامعه است http://amanatazarbaijan.com/ 07 May 2018 11:07:05 شيعه منجي را ياري کننده خود درعصرغيبت مي داند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/شيعه منجي را ياري کننده خود درعصرغيبت مي داند/ شيعه منجي را ياري کننده خود درعصرغيبت مي داند http://amanatazarbaijan.com/ 07 May 2018 11:06:23 معنويات، عنصر پيروزي انقلاب در برابر هجمه‌هاي دشمن است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/معنويات، عنصر پيروزي انقلاب در برابر هجمه‌هاي دشمن است/ معنويات، عنصر پيروزي انقلاب در برابر هجمه‌هاي دشمن است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Apr 2018 14:41:59 اميد به وجود امام غايب ، حلقه ي گمشده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اميد به وجود امام غايب حلقه ي گمشده/ اميد به وجود امام غايب ، حلقه ي گمشده http://amanatazarbaijan.com/ 30 Apr 2018 14:41:20 شهدای اهل سنت، آیینه دار بصیرت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/شهدای اهل سنت، آیینه دار بصیرت/ شهدای اهل سنت، آیینه دار بصیرت http://amanatazarbaijan.com/ 29 Apr 2018 09:54:02 ليبراليسم ابزار بالقوه بردگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ليبراليسم ابزار بالقوه بردگي/ ليبراليسم ابزار بالقوه بردگي http://amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2018 14:51:56 با گشت‌ ارشاد نمي‌ توان افراد را با حجاب کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/با گشت‌ ارشاد نمي‌ توان افراد را با حجاب کرد/ با گشت‌ ارشاد نمي‌ توان افراد را با حجاب کرد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2018 14:51:14 اصلي‌ترين شاخصه جامعه نبوي توحيد است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اصلي‌ترين شاخصه جامعه نبوي توحيد است/ اصلي‌ترين شاخصه جامعه نبوي توحيد است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Apr 2018 11:37:22 صله رحم اسير شبکه هاي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/صله رحم اسير شبکه هاي اجتماعي/ صله رحم اسير شبکه هاي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 16 Apr 2018 11:36:24 زائران حج تمتع آذربایجان غربی 10 درصد افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/زائران حج تمتع آذربایجان غربی 10 درصد افزایش یافت/ زائران حج تمتع آذربایجان غربی 10 درصد افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 10 Apr 2018 13:14:25 ۱۷۰ دوره آموزش قرآن کریم در آذربایجان غربی برگزار شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دوره-آموزش-قرآن-کریم-در-آذربایجان-غربی-برگزار-شد/ ۱۷۰ دوره آموزش قرآن کریم در آذربایجان غربی برگزار شد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Apr 2018 10:53:00 اعتکاف لحظه هاي ناب با خدا بودن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اعتکاف لحظه هاي ناب با خدا بودن/ اعتکاف لحظه هاي ناب با خدا بودن http://amanatazarbaijan.com/ 18 Mar 2018 11:11:10 نوروز و سنت صله رحم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نوروز و سنت صله رحم / نوروز و سنت صله رحم http://amanatazarbaijan.com/ 18 Mar 2018 11:10:02 نگاه اسلام به مهاجرت و تعيين سياست‌هاي کلان مهاجرتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نگاه اسلام به مهاجرت و تعيين سياست‌هاي کلان مهاجرتي/ نگاه اسلام به مهاجرت و تعيين سياست‌هاي کلان مهاجرتي http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2018 11:12:54 حجاب امري فرهنگي يا سياسي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حجاب امري فرهنگي يا سياسي/ حجاب امري فرهنگي يا سياسي http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2018 11:11:42 يک علت بر چرايي فقير بودن مسلمان ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/يک علت بر چرايي فقير بودن مسلمان ها / يک علت بر چرايي فقير بودن مسلمان ها http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2018 09:59:03 رخداد نيست انگاري بر شعبده زيستن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رخداد نيست انگاري بر شعبده زيستن/ رخداد نيست انگاري بر شعبده زيستن http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2018 09:57:12 نقش دين در بهبود روابط اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نقش دين در بهبود روابط اجتماعي/ نقش دين در بهبود روابط اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2018 16:05:53 مسجد سازنده ايمان و سوزنده گناهان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسجد سازنده ايمان و سوزنده گناهان/ مسجد سازنده ايمان و سوزنده گناهان http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2018 16:05:19 نسبت دادن نظريه‌هاي علمي به قرآن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نسبت دادن نظريه‌هاي علمي به قرآن/ نسبت دادن نظريه‌هاي علمي به قرآن http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2018 13:41:45 نسبت دادن نظريه‌هاي علمي به قرآن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نسبت دادن نظريه‌هاي علمي به قرآن/ نسبت دادن نظريه‌هاي علمي به قرآن http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2018 14:15:40 انقلاب اسلامي احياگر ايده بازگشت به تمدن اسلامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/انقلاب اسلامي احياگر ايده بازگشت به تمدن اسلامي/ انقلاب اسلامي احياگر ايده بازگشت به تمدن اسلامي http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2018 14:14:01 هنوز حجاب فاطمی در جامعه نهادینه نشده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/هنوز-حجاب-فاطمی-در-جامعه-نهادینه-نشده-است/ هنوز حجاب فاطمی در جامعه نهادینه نشده است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Feb 2018 12:25:37 جایگاه دهم آذربایجان غربی در بازسازی عتبات عالیات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات آذربایجان غربی خبرداد/ جایگاه دهم آذربایجان غربی در بازسازی عتبات عالیات http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jan 2018 11:24:09 فرهنگ فاطمي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فرهنگ فاطمي / فرهنگ فاطمي http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jan 2018 13:31:32 توليد علوم انساني اسلامي به نوآوري هاي فلسفي نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/توليد علوم انساني اسلامي به نوآوري هاي فلسفي نياز دارد/ توليد علوم انساني اسلامي به نوآوري هاي فلسفي نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jan 2018 13:29:42 انتقاد امام جمعه ارومیه از ترویج دنیاطلبی از سوی برخی مدیران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/انتقاد امام جمعه ارومیه از ترویج دنیاطلبی از سوی برخی مدیران / انتقاد امام جمعه ارومیه از ترویج دنیاطلبی از سوی برخی مدیران http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jan 2018 13:07:33 آثار وقف در زندگي دنيوي و اخروي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آثار وقف در زندگي دنيوي و اخروي/ آثار وقف در زندگي دنيوي و اخروي http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2018 13:29:44 حضرت زينب(س)؛ پيام رسان عاشورا و احياگر نهضت حسيني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حضرت زينب سلام علیها پيام رسان عاشورا و احياگر نهضت حسيني/ حضرت زينب(س)؛ پيام رسان عاشورا و احياگر نهضت حسيني http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2018 13:28:21 احاديثي تکان دهنده درباره آخرالزمان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/احاديثي تکان دهنده درباره آخرالزمان/ احاديثي تکان دهنده درباره آخرالزمان http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jan 2018 14:57:21 قرآن بهترین راه برای آموزش مهارت های زندگی در جامعه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی/ قرآن بهترین راه برای آموزش مهارت های زندگی در جامعه است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2018 10:56:02 دلايل وجودي حکومت اسلامي در عصر غيبت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دلايل وجودي حکومت اسلامي در عصر غيبت/ دلايل وجودي حکومت اسلامي در عصر غيبت http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2018 14:25:38 اهميت حجاب و عفاف در اسلام http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اهميت حجاب و عفاف در اسلام/ اهميت حجاب و عفاف در اسلام http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2018 14:25:01 آموزه هاي دين اسلام در باب سبک زندگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آموزه هاي دين اسلام در باب سبک زندگي/ آموزه هاي دين اسلام در باب سبک زندگي http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2018 17:36:20 بصيرت و آگاهي، توسعه و تعالي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بصيرت و آگاهي، توسعه و تعالي / بصيرت و آگاهي، توسعه و تعالي http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2018 17:35:20 تقدس‌انگاري انديشه‌هاي غربي بايد شکسته شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تقدس‌انگاري انديشه‌هاي غربي بايد شکسته شود/ تقدس‌انگاري انديشه‌هاي غربي بايد شکسته شود http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2017 12:45:31 پرداختن به فلسفه دين؛ مسئوليت ذهن ديني در جهان معاصر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/پرداختن به فلسفه دين؛ مسئوليت ذهن ديني در جهان معاصر / پرداختن به فلسفه دين؛ مسئوليت ذهن ديني در جهان معاصر http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2017 12:44:01 فيلسوف شاهد زمان خود است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فيلسوف شاهد زمان خود است / فيلسوف شاهد زمان خود است http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2017 21:54:48 جايگاه عفو و گذشت از ديدگاه قرآن کريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جايگاه عفو و گذشت از ديدگاه قرآن کريم/ جايگاه عفو و گذشت از ديدگاه قرآن کريم http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2017 21:52:41 شناسایی هویت 200 وقف جدید در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/شناسایی هویت 200 وقف جدید در آذربایجان غربی/ شناسایی هویت 200 وقف جدید در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 23 Nov 2017 12:34:24 چرايي بي فايده بودن موسسات پژوهشي و آموزشي فلسفه در کشور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرايي بي فايده بودن موسسات پژوهشي و آموزشي فلسفه در کشور / چرايي بي فايده بودن موسسات پژوهشي و آموزشي فلسفه در کشور http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2017 15:04:05 هجرت پيامبر گرامي اسلام(ص)، اولين سنگ بناي حکومت اسلامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/هجرت پيامبر گرامي اسلام، اولين سنگ بناي حکومت اسلامي/ هجرت پيامبر گرامي اسلام(ص)، اولين سنگ بناي حکومت اسلامي http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2017 15:02:55 نقش رسانه هاي ارتباط جمعي در ترويج فرهنگ وقف http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نقش رسانه هاي ارتباط جمعي در ترويج فرهنگ وقف/ نقش رسانه هاي ارتباط جمعي در ترويج فرهنگ وقف http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2017 13:51:45 اربعين نمادي از جامعه آرماني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اربعين نمادي از جامعه آرماني/ اربعين نمادي از جامعه آرماني http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2017 13:10:59 سکولاريسم ديکتاتوري خاموش بي‌خدايان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سکولاريسم ديکتاتوري خاموش بي‌خدايان/ سکولاريسم ديکتاتوري خاموش بي‌خدايان http://amanatazarbaijan.com/ 30 Oct 2017 13:06:27 تعصب منفي سلامت انديشه را تهديد مي کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تعصب منفي سلامت انديشه را تهديد مي کند/ تعصب منفي سلامت انديشه را تهديد مي کند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Oct 2017 13:05:12 مسابقات کشوری تواشیح جامعه کار و تعاون در آذربایجان غربی برگزار می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسابقات کشوری تواشیح جامعه کار و تعاون در آذربایجان غربی برگزار می‌شود/ مسابقات کشوری تواشیح جامعه کار و تعاون در آذربایجان غربی برگزار می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Oct 2017 16:23:09 موکب‌های 11 گانه آذربایجان غربی در مسیر راهپیمایی اربعین مستقر می‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مشاور استاندار آذربایجان غربی/ موکب‌های 11 گانه آذربایجان غربی در مسیر راهپیمایی اربعین مستقر می‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Oct 2017 12:01:42 11 موکب توسط آذربایجان غربی در اربعین برپا می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات آذربایجان غربی/ 11 موکب توسط آذربایجان غربی در اربعین برپا می شود http://amanatazarbaijan.com/ 18 Oct 2017 12:35:12 حرف های جنون آمیز ترامپ فقط برای حفظ جایگاه فعلی خود است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امام جمعه شاهین دژ/ حرف های جنون آمیز ترامپ فقط برای حفظ جایگاه فعلی خود است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2017 13:31:29 آيا امام حسين فدا شد تا گناهان شيعيان آمرزيده شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا امام حسين فدا شد تا گناهان شيعيان آمرزيده شود/ آيا امام حسين فدا شد تا گناهان شيعيان آمرزيده شود http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2017 13:03:52 شيعياني که همچون خوارج مي‌انديشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/شيعياني که همچون خوارج مي‌انديشند/ شيعياني که همچون خوارج مي‌انديشند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2017 13:01:49 اخلاق حسيني و فرهنگ جامعه امروزي ما http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ اخلاق حسيني و فرهنگ جامعه امروزي ما/ اخلاق حسيني و فرهنگ جامعه امروزي ما http://amanatazarbaijan.com/ 09 Oct 2017 14:10:42 امام سجاد (ع) سفير بازمانده، از کربلا تا شهادت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امام سجاد علیه السلام سفير بازمانده از کربلا تا شهادت/ امام سجاد (ع) سفير بازمانده، از کربلا تا شهادت http://amanatazarbaijan.com/ 02 Oct 2017 13:03:21 دریاچه ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دریاچه ارومیه/ دریاچه ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2014 13:40:31 حال بدتر از بد درياچه اروميــه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دریاچه ارومیه/حال بدتر از بد درياچه اروميــه/ حال بدتر از بد درياچه اروميــه http://amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2014 16:02:30 احياي 85 درصد از سطح آب درياچه اروميه تا 5 سال آينده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دریاچه ارومیه/ مدير دفتر برنامه‌ريزي ستاد احياي درياچه اروميه خبر داد/ احياي 85 درصد از سطح آب درياچه اروميه تا 5 سال آينده http://amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2014 15:31:37 مديريت نامناسب مصرف آب، مهمترين عامل بحران کنوني درياچه اروميه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دریاچه ارومیه/دبير ستاد احياي درياچه اروميه/ مديريت نامناسب مصرف آب، مهمترين عامل بحران کنوني درياچه اروميه است http://amanatazarbaijan.com/ 01 Sep 2014 13:55:23 نگاه سليقه اي مرگ درياچه اروميه را نزديکتر مي کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دریاچه ارومیه/نماينده مردم اروميه/ نگاه سليقه اي مرگ درياچه اروميه را نزديکتر مي کند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2014 13:40:54 فناوری http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ فناوری http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2014 13:26:35 هرآنچه که درباره کلاهبرداري رايانه‌اي بايد بدانيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هرآنچه که درباره کلاهبرداري رايانه‌اي بايد بدانيد / هرآنچه که درباره کلاهبرداري رايانه‌اي بايد بدانيد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:49:10 چه زماني گوشي‌هاي هوشمند منسوخ مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چه زماني گوشي‌هاي هوشمند منسوخ مي‌شوند/ چه زماني گوشي‌هاي هوشمند منسوخ مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:48:35 کمبود محتوا معضل تلويزيون‌هاي اينترنتي شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کمبود محتوا معضل تلويزيون‌هاي اينترنتي شد/ کمبود محتوا معضل تلويزيون‌هاي اينترنتي شد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:47:06 نصب هم‌زمان چند آنتي‌ويروس بر امنيت‌تان نمي‌افزايد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نصب هم‌زمان چند آنتي‌ويروس بر امنيت‌تان نمي‌افزايد/ نصب هم‌زمان چند آنتي‌ويروس بر امنيت‌تان نمي‌افزايد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:32:13 شبکه‌هاي اجتماعي با ما چه مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه‌هاي اجتماعي با ما چه مي‌کنند/ شبکه‌هاي اجتماعي با ما چه مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:31:06 چرا کسب‌وکارها در دام حملات سايبري مي‌افتند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا کسب‌وکارها در دام حملات سايبري مي‌افتند/ چرا کسب‌وکارها در دام حملات سايبري مي‌افتند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2018 12:49:35 امنيت موبايلتان را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/امنيت موبايلتان را جدي بگيريد/ امنيت موبايلتان را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2018 12:46:29 اينترنت اشيا وکمک به بهبود زندگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت اشيا وکمک به بهبود زندگي/ اينترنت اشيا وکمک به بهبود زندگي http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2018 12:45:53 سد راه نفوذ بدافزارها شويم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سد راه نفوذ بدافزارها شويم/ سد راه نفوذ بدافزارها شويم http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 11:51:21 حلقه مفقوده نظارت بر محتواي بازي‌هاي رايانه‌اي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/حلقه مفقوده نظارت بر محتواي بازي‌هاي رايانه‌اي/ حلقه مفقوده نظارت بر محتواي بازي‌هاي رايانه‌اي http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 11:50:15 هوش مصنوعي چگونه در حال تغيير صنعت آموزش است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي چگونه در حال تغيير صنعت آموزش است/ هوش مصنوعي چگونه در حال تغيير صنعت آموزش است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 13:48:00 روش‌هايي آسان براي جلوگيري از هک شدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/روش‌هايي آسان براي جلوگيري از هک شدن/ روش‌هايي آسان براي جلوگيري از هک شدن http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 13:46:19 سرقت ادبي روش نوين مشهور شدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سرقت ادبي روش نوين مشهور شدن/ سرقت ادبي روش نوين مشهور شدن http://amanatazarbaijan.com/ 10 Sep 2018 13:22:34 بيماري فرهنگ‌زدگي! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بيماري فرهنگ‌زدگي/ بيماري فرهنگ‌زدگي! http://amanatazarbaijan.com/ 10 Sep 2018 13:21:47 دولت الکترونيک و راضيت مردم از دولت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دولت الکترونيک و راضيت مردم از دولت/ دولت الکترونيک و راضيت مردم از دولت http://amanatazarbaijan.com/ 10 Sep 2018 13:18:27 کج دار و مريز با نسخه‌هاي تلگرام http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کج دار و مريز با نسخه‌هاي تلگرام/ کج دار و مريز با نسخه‌هاي تلگرام http://amanatazarbaijan.com/ 10 Sep 2018 13:17:47 کدام سيستم عامل را براي بازي انتخاب کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کدام سيستم عامل را براي بازي انتخاب کنيم/ کدام سيستم عامل را براي بازي انتخاب کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2018 12:45:56 انگيزه‌ي هکرها از جرايم سايبري چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/انگيزه‌ي هکرها از جرايم سايبري چيست/ انگيزه‌ي هکرها از جرايم سايبري چيست http://amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2018 12:45:04 پيام‌رسان‌هاي داخلي کجاي ميدان رقابت قرار دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پيام‌رسان‌هاي داخلي کجاي ميدان رقابت قرار دارند/ پيام‌رسان‌هاي داخلي کجاي ميدان رقابت قرار دارند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2018 14:58:01 انقلاب صنعتي چهارم و آينده کارخانه‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/انقلاب صنعتي چهارم و آينده کارخانه‌ها / انقلاب صنعتي چهارم و آينده کارخانه‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2018 14:57:07 هوش مصنوعي با مهاجمان سايبري مي‌جنگد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي با مهاجمان سايبري مي‌جنگد/ هوش مصنوعي با مهاجمان سايبري مي‌جنگد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2018 14:56:09 موانع پيش‌روي استارت‌آپ‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/موانع پيش‌روي استارت‌آپ‌ها / موانع پيش‌روي استارت‌آپ‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 14:02:38 انفجار انقلاب ديجيتال را باور کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/انفجار انقلاب ديجيتال را باور کنيد/ انفجار انقلاب ديجيتال را باور کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 14:01:00 روزانه ۵۰۰ هزار تهدید سایبری در کشور ثبت می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/روزانه ۵۰۰ هزار تهدید سایبری در کشور ثبت می شود/ روزانه ۵۰۰ هزار تهدید سایبری در کشور ثبت می شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2018 14:11:45 هزينه ساخت اپليکيشن در ايران چقدر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هزينه ساخت اپليکيشن در ايران چقدر است/ هزينه ساخت اپليکيشن در ايران چقدر است http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 10:51:07 حفظ اطلاعات در داخل کشور با هاتگرام و تلگرام طلايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کارشناسان امنيت و استادان دانشگاه مطرح کردند/ حفظ اطلاعات در داخل کشور با هاتگرام و تلگرام طلايي http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 10:49:51 چگونه خود را از تروجان‌ها محافظت کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چگونه خود را از تروجان‌ها محافظت کنيم/ چگونه خود را از تروجان‌ها محافظت کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2018 13:37:34 تکنولوژي NFC چيست و چه ويژگي‌هايي دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تکنولوژي ان اف سی چيست و چه ويژگي‌هايي دارد/ تکنولوژي NFC چيست و چه ويژگي‌هايي دارد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2018 13:36:31 هوشمندسازي در خدمت افزايش بهره‌وري اقتصادي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوشمندسازي در خدمت افزايش بهره‌وري اقتصادي/ هوشمندسازي در خدمت افزايش بهره‌وري اقتصادي http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 15:30:48 خانه‌هاي هوشمند دردسرساز شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/خانه‌هاي هوشمند دردسرساز شدند/ خانه‌هاي هوشمند دردسرساز شدند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 15:30:01 زنگ خطر سايت‌هاي پيش‌فروش کالا به صدا درآمد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/زنگ خطر سايت‌هاي پيش‌فروش کالا به صدا درآمد/ زنگ خطر سايت‌هاي پيش‌فروش کالا به صدا درآمد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 15:36:04 فقط با يک رمز عبور در دنياي مجازي باشيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فقط با يک رمز عبور در دنياي مجازي باشيد/ فقط با يک رمز عبور در دنياي مجازي باشيد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 15:35:08 تلگرام طلايي جاي تلگرام راگرفته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تلگرام طلايي جاي تلگرام راگرفته است/ تلگرام طلايي جاي تلگرام راگرفته است http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 14:02:32 کمک هوش مصنوعي به بهبود امنيت سايبري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کمک هوش مصنوعي به بهبود امنيت سايبري/ کمک هوش مصنوعي به بهبود امنيت سايبري http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 14:01:20 مراقب هکرهاي تابستاني باشيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مراقب هکرهاي تابستاني باشيد/ مراقب هکرهاي تابستاني باشيد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 13:58:30 سوءاستفاده کلاهبرداران از بازي‌هاي آنلاين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سوءاستفاده کلاهبرداران از بازي‌هاي آنلاين/ سوءاستفاده کلاهبرداران از بازي‌هاي آنلاين http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 13:56:34 باورهاي غلط در مورد شارژ و باتري گوشي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ باورهاي غلط در مورد شارژ و باتري گوشي/ باورهاي غلط در مورد شارژ و باتري گوشي http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2018 10:33:52 چرا گوشي‌ها و لپ‌تاپ‌ها در معرض خطرند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا گوشي‌ها و لپ‌تاپ‌ها در معرض خطرند/ چرا گوشي‌ها و لپ‌تاپ‌ها در معرض خطرند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2018 10:32:38 حافظت از حريم خصوصي در دنياي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/حافظت از حريم خصوصي در دنياي مجازي/ حافظت از حريم خصوصي در دنياي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2018 10:31:58 هوش مصنوعي قهرمان جام جهاني را پيش بيني کرد برزيل يا اسپانيا! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي قهرمان جام جهاني را پيش بيني کرد برزيل يا اسپانيا/ هوش مصنوعي قهرمان جام جهاني را پيش بيني کرد برزيل يا اسپانيا! http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2018 10:36:43 تلگرام طلايي و هات‌گرام از کجا آمده‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرايي طراحي دو نسخه از تلگرام/ تلگرام طلايي و هات‌گرام از کجا آمده‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2018 10:35:49 اينترنت را براي فرزندمان امن کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت را براي فرزندمان امن کنيم/ اينترنت را براي فرزندمان امن کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jun 2018 10:44:13 دولت همراه چيست و چگونه عضو شويم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دولت همراه چيست و چگونه عضو شويم/ دولت همراه چيست و چگونه عضو شويم http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jun 2018 10:43:18 سرويس شبکه خصوصي مجازي چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سرويس شبکه خصوصي مجازي چيست/ سرويس شبکه خصوصي مجازي چيست http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2018 13:06:41 مشترکان کم‌مصرف اينترنت همچنان بلاتکليف اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مشترکان کم‌مصرف اينترنت همچنان بلاتکليف اند/ مشترکان کم‌مصرف اينترنت همچنان بلاتکليف اند http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2018 13:05:17 انحصار تلگرام و کسب‌وکارهايي که ضرر کردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/انحصار تلگرام و کسب‌وکارهايي که ضرر کردند/ انحصار تلگرام و کسب‌وکارهايي که ضرر کردند http://amanatazarbaijan.com/ 21 May 2018 13:26:49 هوش مصنوعي ماشين‌هايي با تفکر انساني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي ماشين‌هايي با تفکر انساني/ هوش مصنوعي ماشين‌هايي با تفکر انساني http://amanatazarbaijan.com/ 21 May 2018 13:25:35 امن شدن معاملات با امضاي ديجيتالي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/امن شدن معاملات با امضاي ديجيتالي/ امن شدن معاملات با امضاي ديجيتالي http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2018 14:02:28 دامي که فيلترشکن‌ها پهن کرده‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دامي که فيلترشکن‌ها پهن کرده‌اند/ دامي که فيلترشکن‌ها پهن کرده‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2018 14:01:46 چالش لودگي در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چالش لودگي در فضاي مجازي/ چالش لودگي در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2018 14:00:53 دغدغه‌هاي حقوقي مديريت فضاي ابري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دغدغه‌هاي حقوقي مديريت فضاي ابري/ دغدغه‌هاي حقوقي مديريت فضاي ابري http://amanatazarbaijan.com/ 07 May 2018 11:08:49 اينترنت اشياء چيست و چرا اهميت دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت اشياء چيست و چرا اهميت دارد/ اينترنت اشياء چيست و چرا اهميت دارد http://amanatazarbaijan.com/ 07 May 2018 11:07:45 دلايل بي اعتمادي مردم به امضاي ديجيتالي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دلايل بي اعتمادي مردم به امضاي ديجيتالي/ دلايل بي اعتمادي مردم به امضاي ديجيتالي http://amanatazarbaijan.com/ 30 Apr 2018 14:44:12 مجوزدارها چطور در اينترنت تخلف مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مجوزدارها چطور در اينترنت تخلف مي‌کنند/ مجوزدارها چطور در اينترنت تخلف مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Apr 2018 14:43:33 تلگرام بودن يا نبودن؛ واقعا مسئله اين است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تلگرام بودن يا نبودن؛ واقعا مسئله اين است/ تلگرام بودن يا نبودن؛ واقعا مسئله اين است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2018 14:57:02 افزايش درخواست مراودات تجاري با_آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/افزايش درخواست مراودات تجاري با آذربايجان غربي/ افزايش درخواست مراودات تجاري با_آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 16 Apr 2018 11:54:17 هشتگ رقيبي جدي براي گوگل http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هشتگ رقيبي جدي براي گوگل / هشتگ رقيبي جدي براي گوگل http://amanatazarbaijan.com/ 16 Apr 2018 11:52:51 تلنگري به همه‌ي پيام‌رسان‌هاي ايراني! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تلنگري به همه‌ي پيام‌رسان‌هاي ايراني/ تلنگري به همه‌ي پيام‌رسان‌هاي ايراني! http://amanatazarbaijan.com/ 09 Apr 2018 10:50:52 هوش مصنوعي سلاح جنگ‌هاي آينده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي سلاح جنگ‌هاي آينده/ هوش مصنوعي سلاح جنگ‌هاي آينده http://amanatazarbaijan.com/ 09 Apr 2018 10:49:44 55 درصد روستاهای آذربایجان غربی از خدمات اینترنتی برخوردار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ درصد55 روستاهای آذربایجان غربی از خدمات اینترنتی برخوردار است/ 55 درصد روستاهای آذربایجان غربی از خدمات اینترنتی برخوردار است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Mar 2018 11:25:21 هوش مصنوعي، تهديدي براي آينده‌ي بشر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي، تهديدي براي آينده‌ي بشر / هوش مصنوعي، تهديدي براي آينده‌ي بشر http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2018 11:18:14 گفته و ناگفته‌هاي افشاي اطلاعات کاربران توسط اپراتورها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/گفته و ناگفته‌هاي افشاي اطلاعات کاربران توسط اپراتورها / گفته و ناگفته‌هاي افشاي اطلاعات کاربران توسط اپراتورها http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2018 11:16:17 خوب و بد واي‌فاي رايگان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/خوب و بد واي‌فاي رايگان/ خوب و بد واي‌فاي رايگان http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2018 16:10:52 پروژه‌هاي ملي فاوا نيامده مي‌روند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پروژه‌هاي ملي فاوا نيامده مي‌روند/ پروژه‌هاي ملي فاوا نيامده مي‌روند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2018 13:44:33 پر و خالي شکافي از نوع ديجيتالي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پر و خالي شکافي از نوع ديجيتالي/ پر و خالي شکافي از نوع ديجيتالي http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2018 13:43:46 انرژي اتمي درباره ضرر امواج موبايل چه مي‌گويد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/انرژي اتمي درباره ضرر امواج موبايل چه مي‌گويد/ انرژي اتمي درباره ضرر امواج موبايل چه مي‌گويد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2018 14:19:24 دولت الکترونيکي ابزاري آماده براي مبارزه با فساد اقتصادي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دولت الکترونيکي ابزاري آماده براي مبارزه با فساد اقتصادي/ دولت الکترونيکي ابزاري آماده براي مبارزه با فساد اقتصادي http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2018 14:18:14 چرخ استارت‌آپ‌ها با زنجير دولتي مي‌چرخد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرخ استارت‌آپ‌ها با زنجير دولتي مي‌چرخد/ چرخ استارت‌آپ‌ها با زنجير دولتي مي‌چرخد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2018 15:51:16 کاربران ناراضي از سرعت اينترنت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کاربران ناراضي از سرعت اينترنت/ کاربران ناراضي از سرعت اينترنت http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2018 15:50:38 سرقت و جاسوسي در پوشش نت مجاني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سرقت و جاسوسي در پوشش نت مجاني/ سرقت و جاسوسي در پوشش نت مجاني http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jan 2018 13:34:42 پيام‌رسان‌هاي داخلي ومواجه با مشکلات پيش رو http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ پيام‌رسان‌هاي داخلي ومواجه با مشکلات پيش رو / پيام‌رسان‌هاي داخلي ومواجه با مشکلات پيش رو http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jan 2018 13:33:57 اقتصاد ديجيتالي درگاهي براي فرار از بحران بيکاري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اقتصاد-ديجيتالي-درگاهي-براي-فرار-از-بحران-بيکاري/ اقتصاد ديجيتالي درگاهي براي فرار از بحران بيکاري http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2018 13:36:44 هوش مصنوعي ناجي يا نابودگر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي ناجي يا نابودگر/ هوش مصنوعي ناجي يا نابودگر http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2018 13:35:56 فناوري‌هاي نوين براي جنگ با آلودگي هوا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فناوري‌هاي نوين براي جنگ با آلودگي هوا / فناوري‌هاي نوين براي جنگ با آلودگي هوا http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2018 13:34:50 اقتصاد ديجيتالي درگاهي براي فرار از بحران بيکاري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اقتصاد ديجيتالي درگاهي براي فرار از بحران بيکاري/ اقتصاد ديجيتالي درگاهي براي فرار از بحران بيکاري http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jan 2018 15:00:01 شبکه ملي اطلاعات شاه کليد استقلال در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه ملي اطلاعات شاه کليد استقلال در فضاي مجازي/ شبکه ملي اطلاعات شاه کليد استقلال در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2018 14:32:52 پيام‌رسان بومي جايگزين تلگرام نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پيام‌رسان بومي جايگزين تلگرام نيست/ پيام‌رسان بومي جايگزين تلگرام نيست http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2018 14:30:59 قابليت ديد کامل نياز شرکت‌ها در مهاجرت به محيط ابري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/قابليت ديد کامل نياز شرکت‌ها در مهاجرت به محيط ابري/ قابليت ديد کامل نياز شرکت‌ها در مهاجرت به محيط ابري http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2018 17:40:54 فناوري بهترين حوزه کاري براي معلولان جسمي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فناوري بهترين حوزه کاري براي معلولان جسمي/ فناوري بهترين حوزه کاري براي معلولان جسمي http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2018 17:38:36 آيا هوش مصنوعي انسان را ناميرا خواهد کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا هوش مصنوعي انسان را ناميرا خواهد کرد/ آيا هوش مصنوعي انسان را ناميرا خواهد کرد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2017 13:21:01 کنترل تورم با ابزارهاي اقتصاد ديجيتال http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کنترل تورم با ابزارهاي اقتصاد ديجيتال/ کنترل تورم با ابزارهاي اقتصاد ديجيتال http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2017 13:20:21 بهبود مديريت ايميل و صرفه جويي در وقت و زمان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ بهبود مديريت ايميل و صرفه جويي در وقت و زمان/ بهبود مديريت ايميل و صرفه جويي در وقت و زمان http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2017 15:20:00 تاثير تکنولوژي بر سرعت فرآيند شهرنشيني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تاثير تکنولوژي بر سرعت فرآيند شهرنشيني/ تاثير تکنولوژي بر سرعت فرآيند شهرنشيني http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2017 15:19:17 بدون فناوري اطلاعات به جايي نمي‌رسيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بدون فناوري اطلاعات به جايي نمي‌رسيم/ بدون فناوري اطلاعات به جايي نمي‌رسيم http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2017 15:18:28 فيلترينگ هوشمند مانعي براي بستن فله‌اي سايت‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فيلترينگ هوشمند مانعي براي بستن فله‌اي سايت‌ها/ فيلترينگ هوشمند مانعي براي بستن فله‌اي سايت‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2017 14:15:06 جايگاه هوش تجاري در ايران کجاست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/جايگاه هوش تجاري در ايران کجاست/ جايگاه هوش تجاري در ايران کجاست http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2017 14:14:25 گوگل چگونه از اندرويد کسب درآمد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/گوگل چگونه از اندرويد کسب درآمد مي‌کند/ گوگل چگونه از اندرويد کسب درآمد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2017 13:20:54 بازي‌هاي رايانه‌اي دوست يا دشمن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بازي‌هاي رايانه‌اي دوست يا دشمن/ بازي‌هاي رايانه‌اي دوست يا دشمن http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2017 13:19:43 سرعت و کيفيت بسته اينترنت خود را بسنجيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سرعت و کيفيت بسته اينترنت خود را بسنجيد/ سرعت و کيفيت بسته اينترنت خود را بسنجيد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Oct 2017 13:09:12 جايگاه زبان مادري در گشت‌وگذار اينترنتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/جايگاه زبان مادري در گشت‌وگذار اينترنتي/ جايگاه زبان مادري در گشت‌وگذار اينترنتي http://amanatazarbaijan.com/ 30 Oct 2017 13:08:05 رونق اينترنت اشيا براي هکرها هم جذاب است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رونق اينترنت اشيا براي هکرها هم جذاب است/ رونق اينترنت اشيا براي هکرها هم جذاب است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Oct 2017 10:54:06 ديواره آتش مسدودکننده ورودي شبکه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ديواره آتش مسدودکننده ورودي شبکه / ديواره آتش مسدودکننده ورودي شبکه http://amanatazarbaijan.com/ 23 Oct 2017 10:51:37 يک شهر هوشمند چگونه به وجود مي آيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/يک شهر هوشمند چگونه به وجود مي آيد/ يک شهر هوشمند چگونه به وجود مي آيد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2017 12:41:10 فضا را دريابيم زمان از آن ماست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فضا را دريابيم زمان از آن ماست/ فضا را دريابيم زمان از آن ماست http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2017 12:39:55 مشکل اصلي حوزه زيست فناوري کشور چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مشکل اصلي حوزه زيست فناوري کشور چيست/ مشکل اصلي حوزه زيست فناوري کشور چيست http://amanatazarbaijan.com/ 09 Oct 2017 14:18:44 تجميع همه کارت‌ها عملي اما مشروط http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تجميع همه کارت‌ها عملي اما مشروط/ تجميع همه کارت‌ها عملي اما مشروط http://amanatazarbaijan.com/ 09 Oct 2017 14:17:47 چگونه تکنولوژي مي تواند شما را در خطر قرار دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چگونه تکنولوژي مي تواند شما را در خطر قرار دهد/ چگونه تکنولوژي مي تواند شما را در خطر قرار دهد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2017 13:29:44 کار برد پردازش ابري چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کار برد پردازش ابري چيست/ کار برد پردازش ابري چيست http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2017 13:28:48 تکنولوژي هايي که زندگي انسان را متحول خواهند کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ تکنولوژي هايي که زندگي انسان را متحول خواهند کرد/ تکنولوژي هايي که زندگي انسان را متحول خواهند کرد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2017 12:59:18 امنيت يک هدف است نه يک انطباق http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/امنيت يک هدف است نه يک انطباق/ امنيت يک هدف است نه يک انطباق http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2017 12:58:09 مدل اينترنت ايران منصفانه مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مدل اينترنت ايران منصفانه مي‌شود / مدل اينترنت ايران منصفانه مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2017 14:23:13 تندرستی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ تندرستی http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2014 11:28:25 همه ي نکات بهداشتي ويژه زائران اربعين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/همه ي نکات بهداشتي ويژه زائران اربعين/ همه ي نکات بهداشتي ويژه زائران اربعين http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:42:51 آيا به هر چي فکر کنيم سرمان مي آيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آيا به هر چي فکر کنيم سرمان مي آيد/ آيا به هر چي فکر کنيم سرمان مي آيد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:42:05 روش‌هايي براي توقف خروپف http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/روش‌هايي براي توقف خروپف / روش‌هايي براي توقف خروپف http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:21:30 ذهن آدم چگونه به پرخوري تمايل پيدا مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ذهن آدم چگونه به پرخوري تمايل پيدا مي‌کند/ ذهن آدم چگونه به پرخوري تمايل پيدا مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:20:16 رفتار صحيح با فرد مبتلا به آلزايمر چگونه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ رفتار صحيح با فرد مبتلا به آلزايمر چگونه است/ رفتار صحيح با فرد مبتلا به آلزايمر چگونه است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:19:16 راهکارهايي براي مقابله با افسردگي پاييز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/راهکارهايي براي مقابله با افسردگي پاييز/ راهکارهايي براي مقابله با افسردگي پاييز http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2018 12:37:24 چرا گاهي احساس بدبختي مي‌کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا گاهي احساس بدبختي مي‌کنيم/ چرا گاهي احساس بدبختي مي‌کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2018 12:36:19 بالا رفتن قيمت کتاب خطرناک است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بالا رفتن قيمت کتاب خطرناک است/ بالا رفتن قيمت کتاب خطرناک است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 11:30:02 وقتي مجاز حقيقي‌تر از حقيقت مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/وقتي مجاز حقيقي‌تر از حقيقت مي‌شود / وقتي مجاز حقيقي‌تر از حقيقت مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 11:28:59 تقويت سيستم ايمني بدن در فصل پاييز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تقويت سيستم ايمني بدن در فصل پاييز / تقويت سيستم ايمني بدن در فصل پاييز http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 11:26:42 با خودمان مهربان باشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/با خودمان مهربان باشيم/ با خودمان مهربان باشيم http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 11:25:01 اضطراب جدايي کلاس اولي‌ها را چگونه کاهش دهيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اضطراب جدايي کلاس اولي‌ها را چگونه کاهش دهيم/ اضطراب جدايي کلاس اولي‌ها را چگونه کاهش دهيم http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 11:24:12 چرا دست‌هايمان بي‌حس مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا دست‌هايمان بي‌حس مي‌شوند / چرا دست‌هايمان بي‌حس مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 14:08:43 اختلال خواب آپنه چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اختلال خواب آپنه چيست/ اختلال خواب آپنه چيست http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 13:50:52 چگونه بايد افکار منفي را شکست داد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مقابله با نگرشهاي فاجعه‌پندارانه/ چگونه بايد افکار منفي را شکست داد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 13:49:30 عوارض شيمي درماني براي اطرافيان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/عوارض شيمي درماني براي اطرافيان / عوارض شيمي درماني براي اطرافيان http://amanatazarbaijan.com/ 10 Sep 2018 13:32:47 چرا معمولا در سفر‌ها ناخوش مي‌شويد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا معمولا در سفر‌ها ناخوش مي‌شويد/ چرا معمولا در سفر‌ها ناخوش مي‌شويد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Sep 2018 13:32:00 مديريت استرس در محيط کار و زندگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مديريت استرس در محيط کار و زندگي/ مديريت استرس در محيط کار و زندگي http://amanatazarbaijan.com/ 10 Sep 2018 13:31:30 عاداتي که مغز را تغيير مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/عاداتي که مغز را تغيير مي‌دهند/ عاداتي که مغز را تغيير مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2018 12:35:57 گزارش فسادهاي مالي با سلامت روان مردم چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/گزارش فسادهاي مالي با سلامت روان مردم چه مي‌کند/ گزارش فسادهاي مالي با سلامت روان مردم چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2018 12:34:51 بيدار شدن از خواب در ميانه‌هاي شب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بيدار شدن از خواب در ميانه‌هاي شب/ بيدار شدن از خواب در ميانه‌هاي شب http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2018 14:51:56 شايع ترين اختلالات رواني بين ايراني‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/شايع ترين اختلالات رواني بين ايراني‌ها/ شايع ترين اختلالات رواني بين ايراني‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2018 14:51:03 اسکيزوفرن‌ها از نبوغ تا جنون http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اسکيزوفرن‌ها از نبوغ تا جنون/ اسکيزوفرن‌ها از نبوغ تا جنون http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 13:49:35 نشانه‌هاي زير فشار بودن عصب را ناديده نگيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ نشانه‌هاي زير فشار بودن عصب را ناديده نگيريد/ نشانه‌هاي زير فشار بودن عصب را ناديده نگيريد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 13:48:54 کودک ديروز دستخوش تغييرات جسمي و روحي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کودک ديروز دستخوش تغييرات جسمي و روحي / کودک ديروز دستخوش تغييرات جسمي و روحي http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 10:32:34 نشانه‌هاي هشداردهنده مشکلات روحي و رواني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نشانه‌هاي هشداردهنده مشکلات روحي و رواني/ نشانه‌هاي هشداردهنده مشکلات روحي و رواني http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 10:30:24 مسموميت با خورشيد چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مسموميت با خورشيد چيست/ مسموميت با خورشيد چيست http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2018 12:58:20 خوب و بد کمال گرايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خوب و بد کمال گرايي/ خوب و بد کمال گرايي http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2018 12:57:08 روغن گياهي قاتل پنهان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/روغن گياهي قاتل پنهان/ روغن گياهي قاتل پنهان http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 15:23:28 بازگشت شادي به زندگي پس از سوگواري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بازگشت شادي به زندگي پس از سوگواري/ بازگشت شادي به زندگي پس از سوگواري http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 15:22:32 ميدان را خالي نکنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ميدان را خالي نکنيد / ميدان را خالي نکنيد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 15:07:42 چگونه با باج گيري کودکان مقابله کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه با باج گيري کودکان مقابله کنيم / چگونه با باج گيري کودکان مقابله کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 15:04:08 مراقب استرس‌هاي سرطان‌زا باشيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مراقب استرس‌هاي سرطان‌زا باشيد/ مراقب استرس‌هاي سرطان‌زا باشيد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 14:58:30 تغذيه نامناسب و صدماتي که به جسم و روان وارد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تغذيه نامناسب و صدماتي که به جسم و روان وارد مي‌کند/ تغذيه نامناسب و صدماتي که به جسم و روان وارد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 13:17:13 استرس واگير دارد چطور آن را نگيريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/استرس واگير دارد چطور آن را نگيريم/ استرس واگير دارد چطور آن را نگيريم http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 13:15:52 تشخيص اوتيسم در بدو تولد امکان پذير نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تشخيص اوتيسم در بدو تولد امکان پذير نيست/ تشخيص اوتيسم در بدو تولد امکان پذير نيست http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2018 10:23:36 اختلال شخصيت و نشانه هاي رايج آن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اختلال شخصيت و نشانه هاي رايج آن/ اختلال شخصيت و نشانه هاي رايج آن http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2018 10:22:34 توصيه هاي غذايي بعد از روزه داري را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/توصيه هاي غذايي بعد از روزه داري را جدي بگيريد/ توصيه هاي غذايي بعد از روزه داري را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2018 10:39:33 سرنخ‌هاي ظريف افسردگي را ناديده نگيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سرنخ‌هاي ظريف افسردگي را ناديده نگيريد/ سرنخ‌هاي ظريف افسردگي را ناديده نگيريد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2018 10:38:30 نيکوتين آرامش مي‌آورد؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نيکوتين آرامش مي‌آورد؟/ نيکوتين آرامش مي‌آورد؟ http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jun 2018 10:38:44 تابوي مسائل‌جنسي در مدارس http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تابوي مسائل‌جنسي در مدارس/ تابوي مسائل‌جنسي در مدارس http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jun 2018 10:37:05 هشدار براي مصرف بيش از حد ميوه ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هشدار براي مصرف بيش از حد ميوه ها/ هشدار براي مصرف بيش از حد ميوه ها http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2018 12:55:10 اضطراب هميشه نشانه بيماري رواني نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اضطراب هميشه نشانه بيماري رواني نيست/ اضطراب هميشه نشانه بيماري رواني نيست http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2018 12:54:02 منتقد دروني خود را ساکت کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/منتقد دروني خود را ساکت کنيد/ منتقد دروني خود را ساکت کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2018 12:52:28 وحشت توهم در شب امتحان با ريتالين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/وحشت توهم در شب امتحان با ريتالين/ وحشت توهم در شب امتحان با ريتالين http://amanatazarbaijan.com/ 21 May 2018 13:09:15 تاثير مهارت هاي اجتماعي_روي سلامتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تاثير مهارت هاي اجتماعي روي سلامتي/ تاثير مهارت هاي اجتماعي_روي سلامتي http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2018 14:13:25 غول آلرژي را در شيشه كنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/غول آلرژي را در شيشه كنيم / غول آلرژي را در شيشه كنيم http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2018 14:12:33 گردهاي خطرناکي که سلامت انسان را نشانه مي‌گيرند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/گردهاي خطرناکي که سلامت انسان را نشانه مي‌گيرند/ گردهاي خطرناکي که سلامت انسان را نشانه مي‌گيرند http://amanatazarbaijan.com/ 07 May 2018 11:03:56 منفي بافي خطري جدي براي سلامت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/منفي بافي خطري جدي براي سلامت / منفي بافي خطري جدي براي سلامت http://amanatazarbaijan.com/ 07 May 2018 11:03:03 نشانه‌هاي پنهان اضطراب را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نشانه‌هاي پنهان اضطراب را جدي بگيريد/ نشانه‌هاي پنهان اضطراب را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Apr 2018 14:35:49 سلامت روان را جدي بگيريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سلامت روان را جدي بگيريم/ سلامت روان را جدي بگيريم http://amanatazarbaijan.com/ 30 Apr 2018 14:35:02 نشخوار فکري باعث مرگتان مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نشخوار فکري باعث مرگتان مي‌شود/ نشخوار فکري باعث مرگتان مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2018 14:43:48 وقتي روح انسان به سم‌زدايي نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/وقتي روح انسان به سم‌زدايي نياز دارد/ وقتي روح انسان به سم‌زدايي نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Apr 2018 11:33:30 شخصيت شما چه تاثيري بر سلامت شما دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/شخصيت شما چه تاثيري بر سلامت شما دارد/ شخصيت شما چه تاثيري بر سلامت شما دارد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Apr 2018 11:32:45 آذربايجان غربي به 8 هزار کلاس درس نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آذربايجان غربي به 8 هزار کلاس درس نياز دارد/ آذربايجان غربي به 8 هزار کلاس درس نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Mar 2018 11:08:25 چگونه شادابي بي‌نظيري را در عيد رقم بزنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه شادابي بي‌نظيري را در عيد رقم بزنيم/ چگونه شادابي بي‌نظيري را در عيد رقم بزنيم http://amanatazarbaijan.com/ 18 Mar 2018 11:07:44 کارهايي که در لحظه حالتان را خوب مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کارهايي که در لحظه حالتان را خوب مي‌کند/ کارهايي که در لحظه حالتان را خوب مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Mar 2018 11:07:08 خانه‌تکاني بدون درد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خانه‌تکاني بدون درد/ خانه‌تکاني بدون درد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2018 11:08:51 وقتي روح انسان به سم‌زدايي نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/وقتي روح انسان به سم‌زدايي نياز دارد/ وقتي روح انسان به سم‌زدايي نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2018 11:08:04 هيپوکندريا يا خودبيمارانگاري چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هيپوکندريا يا خودبيمارانگاري چيست / هيپوکندريا يا خودبيمارانگاري چيست http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2018 09:54:02 تک فرزندي خوب يا بد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ تک فرزندي خوب يا بد/ تک فرزندي خوب يا بد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2018 09:51:40 چرا اوضاع و احوال صنعت آي‌تي ما اينچنين است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا اوضاع و احوال صنعت آي‌تي ما اينچنين است/ چرا اوضاع و احوال صنعت آي‌تي ما اينچنين است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2018 09:50:08 خودافشاييِ برخط در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خودافشاييِ برخط در فضاي مجازي/ خودافشاييِ برخط در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2018 09:44:24 لذت موسيقي يا خطر ناشنوايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/لذت موسيقي يا خطر ناشنوايي/ لذت موسيقي يا خطر ناشنوايي http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2018 16:02:24 افکاري که آينده را تاريک مي کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/افکاري که آينده را تاريک مي کنند/ افکاري که آينده را تاريک مي کنند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2018 16:00:03 تهاجم سرطان با نيروي قند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تهاجم سرطان با نيروي قند/ تهاجم سرطان با نيروي قند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2018 13:38:51 افسردگي بيماري که به سختي درمان مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/افسردگي بيماري که به سختي درمان مي شود / افسردگي بيماري که به سختي درمان مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2018 13:38:08 علت بيماري اوتيسم و عوامل موثر در آن چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/علت بيماري اوتيسم و عوامل موثر در آن چيست/ علت بيماري اوتيسم و عوامل موثر در آن چيست http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2018 14:07:35 سالمند خانه و جامعه ي شما http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سالمند خانه و جامعه ي شما/ سالمند خانه و جامعه ي شما http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2018 14:06:59 پيش از خواب از اين کارها پرهيز کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/پيش از خواب از اين کارها پرهيز کنيد/ پيش از خواب از اين کارها پرهيز کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2018 15:43:35 ديالوگ‌هاي خطرناک درون http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ديالوگ‌هاي خطرناک درون/ ديالوگ‌هاي خطرناک درون http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2018 15:42:01 بايدها و نبايدهايي براي کارکرد بهتر مغز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بايدها و نبايدهايي براي کارکرد بهتر مغز/ بايدها و نبايدهايي براي کارکرد بهتر مغز http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jan 2018 13:26:30 عوامل عجيبي که مي توند شما را به ديابت مبتلا کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/عوامل عجيبي که مي توند شما را به ديابت مبتلا کند/ عوامل عجيبي که مي توند شما را به ديابت مبتلا کند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2018 13:23:24 آرزو درماني فرصتي براي دوئل مرگ و زندگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آرزو درماني فرصتي براي دوئل مرگ و زندگي/ آرزو درماني فرصتي براي دوئل مرگ و زندگي http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2018 13:22:30 بهترين مولتي ويتامين کدام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بهترين مولتي ويتامين کدام است/ بهترين مولتي ويتامين کدام است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jan 2018 14:48:03 نيازي نيست از کودکتان نخبه بسازيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ نيازي نيست از کودکتان نخبه بسازيد / نيازي نيست از کودکتان نخبه بسازيد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jan 2018 14:47:04 چطور مي‌توانيد با غم ازدست‌دادن عزيزانتان کنار بياييد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چطور مي‌توانيد با غم ازدست‌دادن عزيزانتان کنار بياييد/ چطور مي‌توانيد با غم ازدست‌دادن عزيزانتان کنار بياييد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jan 2018 14:46:20 رابطه افسردگي و پرخاشگري در کودکان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/رابطه افسردگي و پرخاشگري در کودکان/ رابطه افسردگي و پرخاشگري در کودکان http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2018 14:35:11 چگونه احساس تنهايي به سلامتي آسيب مي‌زند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه احساس تنهايي به سلامتي آسيب مي‌زند/ چگونه احساس تنهايي به سلامتي آسيب مي‌زند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2018 14:34:07 خصوصيات افرادي که اعتماد به نفس بالا دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خصوصيات افرادي که اعتماد به نفس بالا دارند/ خصوصيات افرادي که اعتماد به نفس بالا دارند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2018 17:24:44 حفظ آرامش رواني هنگام زلزله http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/حفظ آرامش رواني هنگام زلزله/ حفظ آرامش رواني هنگام زلزله http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2018 17:23:42 راه هايي طبيعي براي افزايش سطح انرژي بدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/راه هايي طبيعي براي افزايش سطح انرژي بدن/ راه هايي طبيعي براي افزايش سطح انرژي بدن http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2017 12:29:17 افزايش عصبانيت بين مردم نتيجه نارضايتي از شرايطِ زندگي‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/افزايش عصبانيت بين مردم نتيجه نارضايتي از شرايطِ زندگي‌/ افزايش عصبانيت بين مردم نتيجه نارضايتي از شرايطِ زندگي‌ http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2017 12:28:11 پيش از خواب از اين کارها پرهيز کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/پيش از خواب از اين کارها پرهيز کنيد/ پيش از خواب از اين کارها پرهيز کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2017 21:56:54 مه مغزي و حس مبهم آن چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مه-مغزي-و-حس-مبهم-آن-چيست/ مه مغزي و حس مبهم آن چيست http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2017 21:56:06 آيا زود‎پز مواد مغذي غذا را از بين مي‎برد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آيا زود‎پز مواد مغذي غذا را از بين مي‎برد/ آيا زود‎پز مواد مغذي غذا را از بين مي‎برد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2017 14:58:47 ترفندهايي براي جلوگيري از حواس پرتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ترفندهايي براي جلوگيري از حواس پرتي/ ترفندهايي براي جلوگيري از حواس پرتي http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2017 14:58:04 اضطراب و افسردگي علت حضور در شبکه‌هاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اضطراب و افسردگي علت حضور در شبکه‌هاي مجازي/ اضطراب و افسردگي علت حضور در شبکه‌هاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2017 14:56:42 استرس چگونه مي تواند روي پوستمان تاثير بگذارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/استرس چگونه مي تواند روي پوستمان تاثير بگذارد/ استرس چگونه مي تواند روي پوستمان تاثير بگذارد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2017 13:48:26 کم خوابي چه بلايي سر مغز مي آورد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کم خوابي چه بلايي سر مغز مي آورد/ کم خوابي چه بلايي سر مغز مي آورد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2017 13:47:45 فقدان آگاهي کافي عمومي از گستره و اَشکال اختلالات رواني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/فقدان آگاهي کافي عمومي از گستره و اَشکال اختلالات رواني/ فقدان آگاهي کافي عمومي از گستره و اَشکال اختلالات رواني http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2017 13:46:31 وقتي بدن خود را ناديده مي گيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/وقتي بدن خود را ناديده مي گيريد/ وقتي بدن خود را ناديده مي گيريد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2017 13:06:17 سالمندي و سلامت روان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سالمندي و سلامت روان/ سالمندي و سلامت روان http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2017 13:04:22 روانشناسي رشد کودک وسه اصل مهم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/روانشناسي رشد کودک وسه اصل مهم/ روانشناسي رشد کودک وسه اصل مهم http://amanatazarbaijan.com/ 30 Oct 2017 12:59:38 پوکي استخوان بيماري بي صدا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/پوکي استخوان بيماري بي صدا/ پوکي استخوان بيماري بي صدا http://amanatazarbaijan.com/ 23 Oct 2017 10:34:35 اختلال خود زشت پنداري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اختلال خود زشت پنداري/ اختلال خود زشت پنداري http://amanatazarbaijan.com/ 23 Oct 2017 10:33:56 چرا بعد از يک روز پراسترس نمي توانيم شب راحت بخوابيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا بعد از يک روز پراسترس نمي توانيم شب راحت بخوابيم/ چرا بعد از يک روز پراسترس نمي توانيم شب راحت بخوابيم http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2017 12:57:45 راهکارهاي کليدي براي اينکه حال دل‌مان را خوب کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/راهکارهاي کليدي براي اينکه حال دل‌مان را خوب کنيم/ راهکارهاي کليدي براي اينکه حال دل‌مان را خوب کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2017 12:56:33 فرمول ساده براي تقويت اعتماد به نفس http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/فرمول ساده براي تقويت اعتماد به نفس/ فرمول ساده براي تقويت اعتماد به نفس http://amanatazarbaijan.com/ 02 Oct 2017 12:59:31 تاثير پياده روي روزانه بر جسم و ذهن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تاثير پياده روي روزانه بر جسم و ذهن/ تاثير پياده روي روزانه بر جسم و ذهن http://amanatazarbaijan.com/ 02 Oct 2017 12:58:15 داروهايي که بايد سرموقع مصرف شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/داروهايي که بايد سرموقع مصرف شوند / داروهايي که بايد سرموقع مصرف شوند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2017 13:39:49 ورزشی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/ورزشی/ ورزشی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:01:54 توان پرداخت هزینه اعزام به مسابقات جهانی را ندارم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/ورزشی/توان پرداخت هزینه اعزام به مسابقات جهانی را ندارم/ توان پرداخت هزینه اعزام به مسابقات جهانی را ندارم http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jul 2018 14:33:19 ورزش از شاخص های سنجش توسعه یافتگی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/ورزشی/استاندار/ ورزش از شاخص های سنجش توسعه یافتگی است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2018 13:35:06 نيكولاي نيكولوف با قراردادي يكساله به شهرداري اروميه پيوست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/ورزشی/نيكولاي نيكولوف/ نيكولاي نيكولوف با قراردادي يكساله به شهرداري اروميه پيوست http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 08:17:32 اقتصادی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ اقتصادی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:01:31 دولت از ورود به کسب و کار شرکتهای دانش بنیان اجتناب کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دولت از ورود به کسب و کار شرکتهای دانش بنیان اجتناب کند/ دولت از ورود به کسب و کار شرکتهای دانش بنیان اجتناب کند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Oct 2018 12:51:02 ۱۲ هزار میلیاردتومان توسط بانک‌ها به موسسات دانش‌بنیان پرداخت شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/معاون رئیس‌جمهور در ارومیه/ ۱۲ هزار میلیاردتومان توسط بانک‌ها به موسسات دانش‌بنیان پرداخت شد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 13:06:34 دولت به دنبال توسعه آبياري نوين در آذربايجان غربي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دولت به دنبال توسعه آبياري نوين در آذربايجان غربي است/ دولت به دنبال توسعه آبياري نوين در آذربايجان غربي است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:55:43 چرا اين روزها مردم بيش از حد نياز خريد مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/چرا اين روزها مردم بيش از حد نياز خريد مي‌کنند / چرا اين روزها مردم بيش از حد نياز خريد مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:53:57 محدوديت اعتباري براي اجراي طرح آبياري نوين نداريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/معاون وزير جهاد کشاورزي در استان/ محدوديت اعتباري براي اجراي طرح آبياري نوين نداريم http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:50:45 16 میلیارد ریال مالیات معوق در آذربایجان غربی وصول شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ مالیات معوق در آذربایجان غربی وصول شد/ 16 میلیارد ریال مالیات معوق در آذربایجان غربی وصول شد http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2018 12:37:45 بسته بندی صحیح و استاندارد حلقه مفقوده صادرات محصولات کشاورزی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بسته بندی صحیح و استاندارد حلقه مفقوده صادرات محصولات کشاورزی آذربایجان غربی/ بسته بندی صحیح و استاندارد حلقه مفقوده صادرات محصولات کشاورزی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Oct 2018 13:23:35 515میلیارد ریال در مسکن مددجویی آذربایجان غربی هزینه می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/میلیارد ریال در مسکن مددجویی آذربایجان غربی هزینه می شود/ 515میلیارد ریال در مسکن مددجویی آذربایجان غربی هزینه می شود http://amanatazarbaijan.com/ 10 Oct 2018 14:28:27 مصرف 90 درصد منابع آبي حوضه آبريز درياچه اروميه در بخش کشاورزي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مصرف 90 درصد منابع آبي حوضه آبريز درياچه اروميه در بخش کشاورزي/ مصرف 90 درصد منابع آبي حوضه آبريز درياچه اروميه در بخش کشاورزي http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:17:50 نخستین محصول پسته شمال آذربایجان غربی در پلدشت برداشت شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نخستین محصول پسته شمال آذربایجان غربی در پلدشت برداشت شد/ نخستین محصول پسته شمال آذربایجان غربی در پلدشت برداشت شد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2018 13:21:41 هيچ مشکلي براي تردد و بارگيري کاميون ها دراستان وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مديرکل ‌حمل و نقل جاده‌اي آذربايجان‌غربي/ هيچ مشکلي براي تردد و بارگيري کاميون ها دراستان وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2018 11:57:54 اين روزهاي سخت را چگونه پشت سر بگذاريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ اين روزهاي سخت را چگونه پشت سر بگذاريم/ اين روزهاي سخت را چگونه پشت سر بگذاريم http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2018 11:55:35 گرانی و مشکلات اقتصادی کشور موقتی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/گرانی و مشکلات اقتصادی کشور موقتی است / گرانی و مشکلات اقتصادی کشور موقتی است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2018 17:22:02 ۵ راهکار ویژه کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در آذربایجان غربی اجرا می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ راهکار ویژه کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در آذربایجان غربی اجرا می‌شود/ ۵ راهکار ویژه کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در آذربایجان غربی اجرا می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 27 Sep 2018 11:14:48 خرید تضمینی بیش از584 هزار تن گندم از زارعین آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/خرید تضمینی بیش از584 هزار تن گندم از زارعین آذربایجان غربی/ خرید تضمینی بیش از584 هزار تن گندم از زارعین آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2018 11:18:52 10 دفتر تسهیل گری در نقاط حاشیه ای ارومیه فعال شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ دفتر تسهیل گری در نقاط حاشیه ای ارومیه فعال شد/ 10 دفتر تسهیل گری در نقاط حاشیه ای ارومیه فعال شد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 13:05:42 11 تن گوشت قرمز در بازار آذربایجان غربی توزیع شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ گوشت قرمز در بازار آذربایجان غربی توزیع شد/ 11 تن گوشت قرمز در بازار آذربایجان غربی توزیع شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2018 11:01:13 تقويت اقتصاد مرزنشينان با رفع ممنوعيت واردات توسط کوله‌بران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نماينده مردم خوي در مجلس شوراي اسلامي عنوان کرد/ تقويت اقتصاد مرزنشينان با رفع ممنوعيت واردات توسط کوله‌بران http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 13:44:35 مشکلات ارزي گريبان باغداران آذربايجاني را گرفته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مشکلات ارزي گريبان باغداران آذربايجاني را گرفته است/ مشکلات ارزي گريبان باغداران آذربايجاني را گرفته است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 13:38:47 محدوديتي براي اجراي آبياري نوين در استان وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزي در اروميه/ محدوديتي براي اجراي آبياري نوين در استان وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 13:37:42 درآمد سرانه آذربايجان غربي در رتبه نازل 27 کشور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/درآمد سرانه آذربايجان غربي در رتبه نازل 27 کشور است/ درآمد سرانه آذربايجان غربي در رتبه نازل 27 کشور است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 13:36:54 23 تقاطع غیرهمسطح در کمربندی دوم ارومیه احداث می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ چندین تقاطع غیرهمسطح در کمربندی دوم ارومیه احداث می شود/ 23 تقاطع غیرهمسطح در کمربندی دوم ارومیه احداث می شود http://amanatazarbaijan.com/ 15 Sep 2018 11:33:41 کالاهای سلامت محور با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد تامین شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کالاهای سلامت محور با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد تامین شود/ کالاهای سلامت محور با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد تامین شود http://amanatazarbaijan.com/ 13 Sep 2018 11:35:38 از ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي موجود جهت توسعه استان استفاده نشده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ از ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي موجود جهت توسعه استان استفاده نشده است/ از ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي موجود جهت توسعه استان استفاده نشده است http://amanatazarbaijan.com/ 10 Sep 2018 11:42:45 منطقه ويژه اقتصادي اروميه توسعه آذربايجان غربي را رقم مي زند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/منطقه ويژه اقتصادي اروميه توسعه آذربايجان غربي را رقم مي زند/ منطقه ويژه اقتصادي اروميه توسعه آذربايجان غربي را رقم مي زند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Sep 2018 11:41:28 ۸۵۰ میلیارد ریال درآمدهای مالیاتی به شهرداری‌ها اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ چندین میلیارد ریال درآمدهای مالیاتی به شهرداری‌ها اختصاص یافت/ ۸۵۰ میلیارد ریال درآمدهای مالیاتی به شهرداری‌ها اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/ 08 Sep 2018 13:13:53 پیوستن خوی به مناطق آزاد تجاری موجب رونق اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پیوستن خوی به مناطق آزاد تجاری موجب رونق اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری می شود / پیوستن خوی به مناطق آزاد تجاری موجب رونق اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری می شود http://amanatazarbaijan.com/ 08 Sep 2018 12:44:38 تردد خودروها تا دی امسال از روی پل گلستانه برقرار می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تردد خودروها تا دی امسال از روی پل گلستانه برقرار می شود/ تردد خودروها تا دی امسال از روی پل گلستانه برقرار می شود http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2018 09:22:00 تسهيلات ويژه به سرمايه گذاران در آذربايجان غربي تعلق مي گيرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تسهيلات-ويژه-به-سرمايه-گذاران-در-آذربايجان-غربي-تعلق-مي-گيرد/ تسهيلات ويژه به سرمايه گذاران در آذربايجان غربي تعلق مي گيرد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2018 12:33:10 ايجاد منطقه ويژه اقتصادي اروميه_سرو به تصويب مجلس رسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ايجاد منطقه ويژه اقتصادي اروميه سرو به تصويب مجلس رسيد/ ايجاد منطقه ويژه اقتصادي اروميه_سرو به تصويب مجلس رسيد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2018 12:31:21 سرنوشت 18 سال يارانه يک ايراني! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سرنوشت 18 سال يارانه يک ايراني/ سرنوشت 18 سال يارانه يک ايراني! http://amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2018 11:46:44 11 هزارو 578 نفر در آذربایجان غربی آموزش مهارتی دریافت کردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ چندین هزار نفر در آذربایجان غربی آموزش مهارتی دریافت کردند/ 11 هزارو 578 نفر در آذربایجان غربی آموزش مهارتی دریافت کردند http://amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2018 09:39:29 پایانه مرز رازی خوی در حال تکمیل است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پایانه مرز رازی خوی در حال تکمیل است/ پایانه مرز رازی خوی در حال تکمیل است http://amanatazarbaijan.com/ 01 Sep 2018 13:16:21 تقاطع غیرهمسطح محور نقده - محمدیار به بهره برداری رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تقاطع غیرهمسطح محور نقده محمدیار به بهره برداری رسید/ تقاطع غیرهمسطح محور نقده - محمدیار به بهره برداری رسید http://amanatazarbaijan.com/ 29 Aug 2018 11:14:51 وزیر ارشاد وارد آذربایجان غربی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/وزیر ارشاد وارد آذربایجان غربی شد/ وزیر ارشاد وارد آذربایجان غربی شد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2018 15:13:43 توسعه واحدهای گلخانه ای بهترین عامل کاهش مصرف آب کشاورزی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/توسعه واحدهای گلخانه ای بهترین عامل کاهش مصرف آب کشاورزی است/ توسعه واحدهای گلخانه ای بهترین عامل کاهش مصرف آب کشاورزی است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2018 15:12:04 معابر کوله بري بهترين راه براي دور زدن تحريم هاست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/معابر کوله بري بهترين راه براي دور زدن تحريم هاست/ معابر کوله بري بهترين راه براي دور زدن تحريم هاست http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2018 14:35:04 امسال 532 مددجوی کمیته امداد آذربایجان غربی صاحب شغل شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/امسال 532 مددجوی کمیته امداد آذربایجان غربی صاحب شغل شدند/ امسال 532 مددجوی کمیته امداد آذربایجان غربی صاحب شغل شدند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Aug 2018 10:42:09 طرح راه آهن مراغه - ارومیه باید هرچه سریع تر در مدار بهره برداری قرار گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/طرح راه آهن مراغه ارومیه باید هرچه سریع تر در مدار بهره برداری قرار گیرد/ طرح راه آهن مراغه - ارومیه باید هرچه سریع تر در مدار بهره برداری قرار گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2018 11:31:38 دولت از ظرفیت اقتصادی آذربایجان غربی استفاده کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دولت از ظرفیت اقتصادی آذربایجان غربی استفاده کند/ دولت از ظرفیت اقتصادی آذربایجان غربی استفاده کند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 14:18:35 نرخ بيکاري در آذربايجان‌غربي از ميانگين کشوري پيشي گرفت‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نرخ بيکاري در آذربايجان‌غربي از ميانگين کشوري پيشي گرفت‌/ نرخ بيکاري در آذربايجان‌غربي از ميانگين کشوري پيشي گرفت‌ http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 13:43:45 پرداخت 171 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی خبرداد/ پرداخت 171 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2018 12:40:13 50 درصد مطالبات گندمکاران یک هفته پس از تحویل پرداخت می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ درصد مطالبات گندمکاران یک هفته پس از تحویل پرداخت می شود/ 50 درصد مطالبات گندمکاران یک هفته پس از تحویل پرداخت می شود http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 11:30:19 موجودی انبارهای کالا در آذربایجان غربی رصد می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/موجودی انبارهای کالا در آذربایجان غربی رصد می شود/ موجودی انبارهای کالا در آذربایجان غربی رصد می شود http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2018 09:51:20 آذربایجان غربی ۳۲۰۰۰ فارغ التحصیل بیکار دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آذربایجان غربی ۳۲۰۰۰ فارغ التحصیل بیکار دارد/ آذربایجان غربی ۳۲۰۰۰ فارغ التحصیل بیکار دارد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Aug 2018 14:45:14 تغییر نگرش در صادرات لازمه توسعه مبادلات تجاری است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تغییر نگرش در صادرات لازمه توسعه مبادلات تجاری است/ تغییر نگرش در صادرات لازمه توسعه مبادلات تجاری است http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2018 10:28:28 سالانه ۲۶۰ میلیون مسافر در جاده‌های کشور جابه‌جا می‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سالانه ۲۶۰ میلیون مسافر در جاده‌های کشور جابه‌جا می‌شوند/ سالانه ۲۶۰ میلیون مسافر در جاده‌های کشور جابه‌جا می‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2018 10:13:14 4 شرکت خارجی جهت سرمایه گذاری در آذربایجان غربی آمادگی دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ شرکت خارجی جهت سرمایه گذاری در آذربایجان غربی آمادگی دارد/ 4 شرکت خارجی جهت سرمایه گذاری در آذربایجان غربی آمادگی دارد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2018 10:05:51 متهم کردن بخش کشاورزي به خشکي درياچه اروميه پشتوانه علمي ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/متهم-کردن-بخش-کشاورزي-به-خشکي-درياچه-اروميه-پشتوانه-علمي-ندارد/ متهم کردن بخش کشاورزي به خشکي درياچه اروميه پشتوانه علمي ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2018 12:51:41 فاز جدید پایانه های رازی و سرو تا پایان امسال افتتاح می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/فاز جدید پایانه های رازی و سرو تا پایان امسال افتتاح می شود/ فاز جدید پایانه های رازی و سرو تا پایان امسال افتتاح می شود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2018 09:21:47 مکان‌یابی بسیاری از پروژه‌های مسکن مهر اشتباه بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مکان‌یابی-بسیاری-از-پروژه‌های-مسکن-مهر-اشتباه-بود/ مکان‌یابی بسیاری از پروژه‌های مسکن مهر اشتباه بود http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jul 2018 14:37:23 منطقه آزاد ماکو دارای ظرفیت ویژه جهت توسعه صنعت دامپروری است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رییس سازمان دامپزشکی کشور/ منطقه آزاد ماکو دارای ظرفیت ویژه جهت توسعه صنعت دامپروری است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jul 2018 11:04:23 راه آهن ارومیه تا هفته دولت آماده بهره برداری می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/راه آهن ارومیه تا هفته دولت آماده بهره برداری می شود/ راه آهن ارومیه تا هفته دولت آماده بهره برداری می شود http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jul 2018 10:01:49 آذربایجان غربی ۵۵ درصد از کنسانتره کشور را تولید می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی/ آذربایجان غربی ۵۵ درصد از کنسانتره کشور را تولید می کند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jul 2018 09:51:57 رشدتجارت ایران وترکیه به۳۰میلیارد دلار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رشدتجارت ایران وترکیه به۳۰میلیارد دلار/ رشدتجارت ایران وترکیه به۳۰میلیارد دلار http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2018 09:55:07 عقب ماندگي صنعتي دامن گير آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/عقب ماندگي صنعتي دامن گير آذربايجان غربي/ عقب ماندگي صنعتي دامن گير آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 15:20:17 خانه بخريم يا دست نگه داريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/خانه بخريم يا دست نگه داريم / خانه بخريم يا دست نگه داريم http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 15:19:34 50 درصد راه های روستایی در آذربایجان غربی آسفالته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ راه های روستایی در آذربایجان غربی آسفالته است/ 50 درصد راه های روستایی در آذربایجان غربی آسفالته است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jul 2018 14:09:36 1.6 میلیون خانوار تحت پوشش بیمه اجتماعی روستاییان هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ خانوار تحت پوشش بیمه اجتماعی روستاییان هستند/ 1.6 میلیون خانوار تحت پوشش بیمه اجتماعی روستاییان هستند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2018 08:44:27 بيش از91 درصد درآمد هاي مصوب آذربايجان غربي وصول شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان/ بيش از91 درصد درآمد هاي مصوب آذربايجان غربي وصول شد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 15:15:26 دولت براي روزهاي سخت و پرفشار مردم برنامه تدابير ويژه اي بيانديشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دولت براي روزهاي سخت و پرفشار مردم برنامه تدابير ويژه اي بيانديشد/ دولت براي روزهاي سخت و پرفشار مردم برنامه تدابير ويژه اي بيانديشد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 15:14:42 تحقق درآمد پايدار شهرداري ها نيازمند اصلاح قوانين است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تحقق درآمد پايدار شهرداري ها نيازمند اصلاح قوانين است/ تحقق درآمد پايدار شهرداري ها نيازمند اصلاح قوانين است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 15:14:01 7000 میلیارد ریال تسهیلات به کشت گیاهان دارویی پرداخت می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ میلیارد ریال تسهیلات به کشت گیاهان دارویی پرداخت می شود/ 7000 میلیارد ریال تسهیلات به کشت گیاهان دارویی پرداخت می شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2018 13:09:30 بیش از 1300 مسکن مددجویی در آذربایجان غربی احداث می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بیش از 1300 مسکن مددجویی در آذربایجان غربی احداث می شود/ بیش از 1300 مسکن مددجویی در آذربایجان غربی احداث می شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2018 12:47:05 همایش ملی‌ کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی در ارومیه برگزار شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/همایش ملی‌ کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی در ارومیه برگزار شد/ همایش ملی‌ کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی در ارومیه برگزار شد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jul 2018 12:48:19 50 پرونده مالیاتی خارج استان به آذربایجان غربی منتقل شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ پرونده مالیاتی خارج استان به آذربایجان غربی منتقل شد/ 50 پرونده مالیاتی خارج استان به آذربایجان غربی منتقل شد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jul 2018 12:44:50 مرز رازی خوی ۲۴ ساعته می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مرز-رازی-خوی-۲۴-ساعته-می-شود/ مرز رازی خوی ۲۴ ساعته می شود http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jul 2018 10:34:13 10 میلیارد ریال برای عمران عشایری آذربایجان غربی اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ مدیرکل امور عشایری آذربایجان غربی / 10 میلیارد ریال برای عمران عشایری آذربایجان غربی اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jul 2018 10:29:35 آذربایجان غربی پایین ترین درآمد سرانه را در شمال غرب کشور دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/معاون امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی/ آذربایجان غربی پایین ترین درآمد سرانه را در شمال غرب کشور دارد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2018 11:04:01 1625 میلیارد ریال بودجه توسعه ای به ارومیه اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ بودجه توسعه ای به ارومیه اختصاص یافت/ 1625 میلیارد ریال بودجه توسعه ای به ارومیه اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jul 2018 13:18:58 امسال 20 پروژه بزرگ عمرانی در آذربایجان غربی افتتاح می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/امسال 20 پروژه بزرگ عمرانی در آذربایجان غربی افتتاح می شود / امسال 20 پروژه بزرگ عمرانی در آذربایجان غربی افتتاح می شود http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2018 13:15:28 فعال کردن بخش هاي تجاري به کاهش نوسانات ارزي کمک مي کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/فعال کردن بخش هاي تجاري به کاهش نوسانات ارزي کمک مي کند/ فعال کردن بخش هاي تجاري به کاهش نوسانات ارزي کمک مي کند http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 13:14:52 کشاورزان نبايد از قربانيان احياي درياچه اروميه باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رئيس مجمع نمايندگان استان آذربايجان غربي / کشاورزان نبايد از قربانيان احياي درياچه اروميه باشند http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 13:13:44 418 هزار تن کالا از گمرکات آذربایجان غربی صادر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ کالا از گمرکات آذربایجان غربی صادر شد/ 418 هزار تن کالا از گمرکات آذربایجان غربی صادر شد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jun 2018 13:23:42 اقتصادمرزنشینان به بازارچه های مرزی گره خورده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/معاون هماهنگی امور اقتصادی ومنابع استانداری آذربایجان غربی/ اقتصادمرزنشینان به بازارچه های مرزی گره خورده است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jun 2018 13:09:46 قیمت میوه در ارومیه کاهش می یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/قیمت میوه در ارومیه کاهش می یابد / قیمت میوه در ارومیه کاهش می یابد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jun 2018 13:00:57 مصرف بنزین در شمال آذربایجان غربی 13 درصد افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مصرف بنزین در شمال آذربایجان غربی 13 درصد افزایش یافت/ مصرف بنزین در شمال آذربایجان غربی 13 درصد افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2018 10:07:22 آذربايجان غربي از نظر درآمد سرانه وضعيت مناسبي ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آذربايجان غربي از نظر درآمد سرانه وضعيت مناسبي ندارد/ آذربايجان غربي از نظر درآمد سرانه وضعيت مناسبي ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2018 10:52:10 بازارچه و معابر کولبري در خدمت معيشت مرزنشينان نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مديرکل سازمان بازرسي آذربايجان غربي/ بازارچه و معابر کولبري در خدمت معيشت مرزنشينان نيست http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2018 10:38:31 380میلیارد ریال وام اشتغال در آذربایجان غربی پرداخت می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/وام اشتغال/ 380میلیارد ریال وام اشتغال در آذربایجان غربی پرداخت می شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2018 14:42:24 مدیریت زنجیره سیب درختی به آذربایجان غربی واگذار شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مدیریت زنجیره سیب درختی به آذربایجان غربی واگذار شد/ مدیریت زنجیره سیب درختی به آذربایجان غربی واگذار شد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jun 2018 10:15:27 جایزه دولتی تحویل چغندرقند دوباره برقرار شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/جایزه دولتی تحویل چغندرقند دوباره برقرار شد/ جایزه دولتی تحویل چغندرقند دوباره برقرار شد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2018 14:08:17 ساعت کاری ادارات مالیاتی آذربایجان غربی افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ساعت کاری ادارات مالیاتی آذربایجان غربی افزایش یافت/ ساعت کاری ادارات مالیاتی آذربایجان غربی افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jun 2018 11:32:13 بسته های سرمایه گذاری جهت توسعه معدنی آذربایجان غربی تهیه شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بسته های سرمایه گذاری جهت توسعه معدنی آذربایجان غربی تهیه شود/ بسته های سرمایه گذاری جهت توسعه معدنی آذربایجان غربی تهیه شود http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jun 2018 11:26:13 موردی از بیماری تب کریمه کنگو در استان مشاهده نشده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مدیرکل اداره دامپزشکی آذربایجان غربی/ موردی از بیماری تب کریمه کنگو در استان مشاهده نشده است http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jun 2018 11:16:11 ۳ میلیون راس دام بر علیه تب برفکی در آذربایجان غربی ایمن شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ دام ها بر علیه تب برفکی در آذربایجان غربی ایمن شدند/ ۳ میلیون راس دام بر علیه تب برفکی در آذربایجان غربی ایمن شد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jun 2018 11:25:45 درحال حاضر نرخ مسکن بیش از نرخ تورم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/درحال حاضر نرخ مسکن بیش از نرخ تورم است/ درحال حاضر نرخ مسکن بیش از نرخ تورم است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jun 2018 11:15:17 ایجاد بازارچه دائمی صنایع و محصولات روستایی وعشایری بانوان در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی خبر داد/ ایجاد بازارچه دائمی صنایع و محصولات روستایی وعشایری بانوان در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2018 13:49:51 خسارت ۱۰ میلیارد ریالی سیل به زیرساخت های روستایی ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/خسارت ۱۰ میلیارد ریالی سیل به زیرساخت های روستایی ارومیه/ خسارت ۱۰ میلیارد ریالی سیل به زیرساخت های روستایی ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jun 2018 11:26:54 بیش از 10 میلیون سهم در بورس آذربایجان غربی معامله شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بیش از 10 میلیون سهم در بورس آذربایجان غربی معامله شد/ بیش از 10 میلیون سهم در بورس آذربایجان غربی معامله شد http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jun 2018 11:21:08 ۸۵ درصد از بیکاران آذربایجان غربی فاقد مهارت‌های کسب‌وکارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۸۵ درصد از بیکاران آذربایجان غربی فاقد مهارت‌های کسب‌وکارند/ ۸۵ درصد از بیکاران آذربایجان غربی فاقد مهارت‌های کسب‌وکارند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2018 23:19:11 دولت در برابر افزایش بی رویه قیمت خودرو پاسخگو باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دولت در برابر افزایش بی رویه قیمت خودرو پاسخگو باشد / دولت در برابر افزایش بی رویه قیمت خودرو پاسخگو باشد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jun 2018 12:19:24 تولید 2000 تن قارچ خوراکی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی خبرداد/ تولید 2000 تن قارچ خوراکی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2018 13:46:26 فقط 50 درصد از ظرفيت قطب سردخانه‌اي کشور فعال است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رئيس انجمن صنفي سردخانه‌داران آذربايجان غربي/ فقط 50 درصد از ظرفيت قطب سردخانه‌اي کشور فعال است http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2018 13:12:27 معادن راکد آذربايجان غربي به سرمايه گذار جديد واگذار مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار/ معادن راکد آذربايجان غربي به سرمايه گذار جديد واگذار مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2018 13:11:11 واردات پوشاک ترکیه صنعت پوشاک آذربایجان غربی را فلج کرده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/واردات پوشاک ترکیه صنعت پوشاک آذربایجان غربی را فلج کرده است/ واردات پوشاک ترکیه صنعت پوشاک آذربایجان غربی را فلج کرده است http://amanatazarbaijan.com/ 24 May 2018 12:30:45 طرح نظارت بهداشتی ویژه ماه رمضان در آذربایجان غربی اجرا می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/طرح نظارت بهداشتی ویژه ماه رمضان در آذربایجان غربی اجرا می شود/ طرح نظارت بهداشتی ویژه ماه رمضان در آذربایجان غربی اجرا می شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2018 15:32:50 خسارت بخش کشاورزی آذربایجان غربی به 7580 میلیارد ریال رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/خسارت بخش کشاورزی آذربایجان غربی به 7580 میلیارد ریال رسید/ خسارت بخش کشاورزی آذربایجان غربی به 7580 میلیارد ریال رسید http://amanatazarbaijan.com/ 17 May 2018 12:37:52 افزایش عوارض خروج از کشور در بیکاری کولبران تأثیری ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/افزایش عوارض خروج از کشور در بیکاری کولبران تأثیری ندارد / افزایش عوارض خروج از کشور در بیکاری کولبران تأثیری ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 16 May 2018 13:41:42 نرخ بیکاری در آذربایجان غربی بیشتر ازسطح کشوری است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نرخ بیکاری در آذربایجان غربی بیشتر ازسطح کشوری است/ نرخ بیکاری در آذربایجان غربی بیشتر ازسطح کشوری است http://amanatazarbaijan.com/ 16 May 2018 13:34:07 مردم در تهیه اقلام مورد نیاز ماه مبارک رمضان هیچ دغدغه ای نداشته باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی/ مردم در تهیه اقلام مورد نیاز ماه مبارک رمضان هیچ دغدغه ای نداشته باشند http://amanatazarbaijan.com/ 15 May 2018 11:18:31 فرهنگی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ فرهنگی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:45 تبرج و خودنمايي به جاي فرهيختگي در آگهي‌هاي رسانه‌ملي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تبرج و خودنمايي به جاي فرهيختگي در آگهي‌هاي رسانه‌ملي/ تبرج و خودنمايي به جاي فرهيختگي در آگهي‌هاي رسانه‌ملي http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:43:54 بازدید بیش از 3000 مسافر خارجی از موزه های آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بازدید بیش از 3000 مسافر خارجی از موزه های آذربایجان غربی/ بازدید بیش از 3000 مسافر خارجی از موزه های آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:49:50 تمرکز بر کتب درسي مانع مهارت‌آموزي دانش‌آموزان مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تمرکز بر کتب درسي مانع مهارت‌آموزي دانش‌آموزان مي‌شود/ تمرکز بر کتب درسي مانع مهارت‌آموزي دانش‌آموزان مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:24:58 رابطه مستقيم تيراژ نشريات با آزادي مطبوعات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رابطه مستقيم تيراژ نشريات با آزادي مطبوعات / رابطه مستقيم تيراژ نشريات با آزادي مطبوعات http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:23:21 1632 کارت مداحی در آذربایجان غربی صادر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ کارت مداحی در آذربایجان غربی صادر شد/ 1632 کارت مداحی در آذربایجان غربی صادر شد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2018 11:45:58 مردم به روزنامه‌ها به چشم کاغذپاره نگاه مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مردم به روزنامه‌ها به چشم کاغذپاره نگاه مي‌کنند/ مردم به روزنامه‌ها به چشم کاغذپاره نگاه مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 14:19:43 فروش نمایشگاه کتاب ارومیه به مرز 400 میلیون تومان رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فروش نمایشگاه کتاب ارومیه به مرز 400 میلیون تومان رسید/ فروش نمایشگاه کتاب ارومیه به مرز 400 میلیون تومان رسید http://amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2018 15:46:23 رشد ۲۷ درصدی اقامت گردشگران خارجی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رشد ۲۷ درصدی اقامت گردشگران خارجی در آذربایجان غربی/ رشد ۲۷ درصدی اقامت گردشگران خارجی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 05 Sep 2018 10:57:01 تحريم‌هاي رسانه‌اي مسدودسازي حق مردم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ تحريم‌هاي رسانه‌اي مسدودسازي حق مردم / تحريم‌هاي رسانه‌اي مسدودسازي حق مردم http://amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2018 12:38:18 آذربايجان‌غربي قابليت تبديل به قطب گردشگري کشور را دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/معاون رييس ‌جمهوردر اروميه/ آذربايجان‌غربي قابليت تبديل به قطب گردشگري کشور را دارد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2018 12:37:12 2 نمایش از ارومیه به جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ دو نمایش از ارومیه به جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافت/ 2 نمایش از ارومیه به جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافت http://amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2018 09:46:33 وقتی لباس کهنه مدرسه عزیز می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/وقتی لباس کهنه مدرسه عزیز می شود/ وقتی لباس کهنه مدرسه عزیز می شود http://amanatazarbaijan.com/ 01 Sep 2018 13:19:08 شمس تبریزی باید در ابعاد بین المللی به دنیا معرفی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شمس تبریزی باید در ابعاد بین المللی به دنیا معرفی شود/ شمس تبریزی باید در ابعاد بین المللی به دنیا معرفی شود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Aug 2018 11:13:42 رویکرد جدید شورای فرهنگ عمومی با محوریت مسائل اجتماعی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رویکرد جدید شورای فرهنگ عمومی با محوریت مسائل اجتماعی/ رویکرد جدید شورای فرهنگ عمومی با محوریت مسائل اجتماعی http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2018 10:23:15 فرهنگ نوظهور،شليک به لاکچري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فرهنگ نوظهور،شليک به لاکچري/ فرهنگ نوظهور،شليک به لاکچري http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 13:50:55 ایجاد وقف مشارکتی رسانه ای در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اوقاف و امور خیریه مطرح کرد/ ایجاد وقف مشارکتی رسانه ای در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 10:04:14 اقامتگاه بوم گردی آذربایجان غربی به 19 واحد افزایش می یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اقامتگاه بوم گردی آذربایجان غربی به 19 واحد افزایش می یابد/ اقامتگاه بوم گردی آذربایجان غربی به 19 واحد افزایش می یابد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Aug 2018 10:46:38 خبرنگاران مسولان را در راستای ارتقا شاخص های توسعه ای در استان یاری کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/خبرنگاران مسولان را در راستای ارتقا شاخص های توسعه ای در استان یاری کنند/ خبرنگاران مسولان را در راستای ارتقا شاخص های توسعه ای در استان یاری کنند http://amanatazarbaijan.com/ 09 Aug 2018 10:18:21 نمایش عروسکی 'گربه مغرور' در ارومیه به روی صحنه رفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نمایش عروسکی گربه مغرور در ارومیه به روی صحنه رفت/ نمایش عروسکی 'گربه مغرور' در ارومیه به روی صحنه رفت http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2018 12:43:31 چه زماني فاتحه کتاب چاپي را خواهيم خواند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چه زماني فاتحه کتاب چاپي را خواهيم خواند/ چه زماني فاتحه کتاب چاپي را خواهيم خواند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 10:34:47 عملکرد جزیره ای آفت نظام آموزشی کشور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/عملکرد جزیره ای آفت نظام آموزشی کشور است/ عملکرد جزیره ای آفت نظام آموزشی کشور است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2018 09:44:20 18 هزار میلیارد ریال برای نوسازی مدارس کشور اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ اعتباربرای نوسازی مدارس کشور اختصاص یافت/ 18 هزار میلیارد ریال برای نوسازی مدارس کشور اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2018 09:16:37 مرحله سوم طرح احیاء بافت تاریخی- فرهنگی شهر ارومیه آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مرحله سوم طرح احیاء بافت تاریخی فرهنگی شهر ارومیه آغاز شد/ مرحله سوم طرح احیاء بافت تاریخی- فرهنگی شهر ارومیه آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Aug 2018 14:42:13 حریم قلعه تاریخی بسطام تعیین شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/حریم قلعه تاریخی بسطام تعیین شد/ حریم قلعه تاریخی بسطام تعیین شد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2018 10:30:41 ۱۲۰ مکان تاریخی آذربایجان‌غربی در حال مرمت و بازسازی است‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چندین مکان تاریخی آذربایجان‌غربی در حال مرمت و بازسازی است‌/ ۱۲۰ مکان تاریخی آذربایجان‌غربی در حال مرمت و بازسازی است‌ http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2018 13:46:27 اوقات فراغت کودکان در قرق رسانه هاي الکترونيک http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اوقات فراغت کودکان در قرق رسانه هاي الکترونيک/ اوقات فراغت کودکان در قرق رسانه هاي الکترونيک http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2018 13:32:34 برگزاری جشنواره عاشیق نوازی در ارومیه به اعتبار نیاز دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/برگزاری جشنواره عاشیق نوازی در ارومیه به اعتبار نیاز دارد/ برگزاری جشنواره عاشیق نوازی در ارومیه به اعتبار نیاز دارد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 15:41:32 110 بناي تاريخي استان حفاظت اضطراري و مرمت شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ بناي تاريخي استان حفاظت اضطراري و مرمت شدند/ 110 بناي تاريخي استان حفاظت اضطراري و مرمت شدند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 15:24:25 برگزاری "شب فرهنگی آذربایجان غربی" در برج میلاد تهران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی خبرداد/ برگزاری "شب فرهنگی آذربایجان غربی" در برج میلاد تهران http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jul 2018 14:06:56 وقت تنگ مادران امروز براي مادران فردا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/وقت تنگ مادران امروز براي مادران فردا/ وقت تنگ مادران امروز براي مادران فردا http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 15:12:45 واحدهای اقامتی آذربایجان غربی پاسخگوی گردشگران تابستانی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/واحدهای اقامتی آذربایجان غربی پاسخگوی گردشگران تابستانی است/ واحدهای اقامتی آذربایجان غربی پاسخگوی گردشگران تابستانی است http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 14:28:24 پايان فعاليت طرح اشتراک نشريات کشور با واريز مبالغ آخرين مشترکان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پايان فعاليت طرح اشتراک نشريات کشور با واريز مبالغ آخرين مشترکان/ پايان فعاليت طرح اشتراک نشريات کشور با واريز مبالغ آخرين مشترکان http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 13:42:50 اميدآفريني را به زمين رسانه پرتاب مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اميدآفريني را به زمين رسانه پرتاب مي‌کنند/ اميدآفريني را به زمين رسانه پرتاب مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 13:42:13 مسابقه ایران و پرتغال در سینما انقلاب ارومیه اکران می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مسابقه ایران و پرتغال در سینما انقلاب ارومیه اکران می شود/ مسابقه ایران و پرتغال در سینما انقلاب ارومیه اکران می شود http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2018 10:57:45 3000 آموزش دهنده سوادآموزي در آذربايجان غربي فعال است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ آموزش دهنده سوادآموزي در آذربايجان غربي فعال است/ 3000 آموزش دهنده سوادآموزي در آذربايجان غربي فعال است http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2018 10:26:10 موسيقي عاشيق جز ميراث ناملموس اروميه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رئيس حوزه هنري آذربايجان غربي/ موسيقي عاشيق جز ميراث ناملموس اروميه است http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2018 10:25:06 25 برنامه موسیقی در حوزه هنری آذربایجان غربی اجرا شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/برنامه های موسیقی در حوزه هنری آذربایجان غربی اجرا شد/ 25 برنامه موسیقی در حوزه هنری آذربایجان غربی اجرا شد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jun 2018 13:06:31 فرهنگ مشارکت مردم در تعلیم و تربیت باید در جامعه نهادینه شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فرهنگ-مشارکت-مردم-در-تعلیم-و-تربیت-باید-در-جامعه-نهادینه-شود/ فرهنگ مشارکت مردم در تعلیم و تربیت باید در جامعه نهادینه شود http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2018 11:09:59 غلبه‌ي گردشگري بر زيارت؛ عرفي سازي و تجارت زدگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/غلبه‌ي گردشگري بر زيارت؛ عرفي سازي و تجارت زدگي/ غلبه‌ي گردشگري بر زيارت؛ عرفي سازي و تجارت زدگي http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2018 10:51:11 از برکت مال تا برکت عمر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/از برکت مال تا برکت عمر/ از برکت مال تا برکت عمر http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2018 10:50:26 هنر و ارزش مديريت آن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/هنر و ارزش مديريت آن/ هنر و ارزش مديريت آن http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2018 10:49:40 شعله هاي گراني به بازار کتاب رسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شعله هاي گراني به بازار کتاب رسيد/ شعله هاي گراني به بازار کتاب رسيد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2018 10:48:52 آذربايجان غربي در عطش پرديس سينمايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آذربايجان غربي در عطش پرديس سينمايي/ آذربايجان غربي در عطش پرديس سينمايي http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jun 2018 10:40:57 سرگشتگي هويت بيماري روزگار ما http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سرگشتگي هويت بيماري روزگار ما/ سرگشتگي هويت بيماري روزگار ما http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jun 2018 10:40:11 جامعه ايران، سنتي يا مدرن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جامعه ايران، سنتي يا مدرن/ جامعه ايران، سنتي يا مدرن http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2018 12:58:16 روزنامه کاغذي از بين نمي‌رود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/روزنامه کاغذي از بين نمي‌رود/ روزنامه کاغذي از بين نمي‌رود http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2018 12:55:56 پنجره واحد سرمایه گذاری؛ دروازه رو به توسعه آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پنجره واحد سرمایه گذاری؛ دروازه رو به توسعه آذربایجان غربی/ پنجره واحد سرمایه گذاری؛ دروازه رو به توسعه آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 27 May 2018 10:03:40 اماکن فرهنگي آذربايجان غربي متناسب با ظرفيت‌هاي منطقه نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اماکن فرهنگي آذربايجان غربي متناسب با ظرفيت‌هاي منطقه نيست / اماکن فرهنگي آذربايجان غربي متناسب با ظرفيت‌هاي منطقه نيست http://amanatazarbaijan.com/ 21 May 2018 13:23:09 تعامل با مخاطب زمينه‌ساز افزايش سرمايه اجتماعي راديو http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تعامل با مخاطب زمينه‌ساز افزايش سرمايه اجتماعي راديو/ تعامل با مخاطب زمينه‌ساز افزايش سرمايه اجتماعي راديو http://amanatazarbaijan.com/ 21 May 2018 13:22:29 مسئول ارتقاء سواد رسانه‌‌اي کيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مسئول ارتقاء سواد رسانه‌‌اي کيست/ مسئول ارتقاء سواد رسانه‌‌اي کيست http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2018 13:54:53 حرکت به سوي فرهنگ کارآمد نيازمند تجديد قواي فرهنگي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مدير کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي آذربايجان غربي / حرکت به سوي فرهنگ کارآمد نيازمند تجديد قواي فرهنگي است http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2018 13:54:09 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی معارفه شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی معارفه شد/ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی معارفه شد http://amanatazarbaijan.com/ 10 May 2018 13:50:51 سبک زندگي غربي در تبليغات وطني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بازخواني جايگاه تبليغات در نفي باورهاي ملي/ سبک زندگي غربي در تبليغات وطني http://amanatazarbaijan.com/ 07 May 2018 11:05:28 اگر به استقلال فرهنگي نرسيم، باخته ‏ايم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اگر به استقلال فرهنگي نرسيم، باخته ‏ايم/ اگر به استقلال فرهنگي نرسيم، باخته ‏ايم http://amanatazarbaijan.com/ 07 May 2018 11:04:38 وقتي مدرسه نابرابري را تثبيت مي کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/وقتي مدرسه نابرابري را تثبيت مي کند/ وقتي مدرسه نابرابري را تثبيت مي کند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Apr 2018 14:39:15 هويت گمشده نسل جوان امروز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/هويت-گمشده-نسل-جوان-امروز/ هويت گمشده نسل جوان امروز http://amanatazarbaijan.com/ 30 Apr 2018 14:36:47 موزه جنگ چالدران در آذربایجان غربی احداث می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/موزه جنگ چالدران در آذربایجان غربی احداث می شود/ موزه جنگ چالدران در آذربایجان غربی احداث می شود http://amanatazarbaijan.com/ 25 Apr 2018 12:42:05 تربت‌خانه بقعه خلیلان ارومیه احداث می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ارومیه/ تربت‌خانه بقعه خلیلان ارومیه احداث می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2018 13:11:43 مرز خلاقيت تا خط قرمزها چند قدم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مرز خلاقيت تا خط قرمزها چند قدم است/ مرز خلاقيت تا خط قرمزها چند قدم است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2018 14:50:09 توسعه گردشگری مهم ترین محور رشد اقتصادی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی تاکید کرد/ توسعه گردشگری مهم ترین محور رشد اقتصادی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2018 12:36:57 رسانه فضاي عمومي جامعه را مديريت مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ نماينده ولي فقيه در آذربايجان غربي/ رسانه فضاي عمومي جامعه را مديريت مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Apr 2018 11:35:21 فرهنگ زيبايي يا زيبايي هاي فرهنگ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فرهنگ زيبايي يا زيبايي هاي فرهنگ/ فرهنگ زيبايي يا زيبايي هاي فرهنگ http://amanatazarbaijan.com/ 16 Apr 2018 11:34:20 آيا زن امروز همان زن آرماني اسلام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آيا زن امروز همان زن آرماني اسلام است/ آيا زن امروز همان زن آرماني اسلام است http://amanatazarbaijan.com/ 09 Apr 2018 10:45:23 دينداري در گرو عمل گرايي ديني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ دينداري در گرو عمل گرايي ديني/ دينداري در گرو عمل گرايي ديني http://amanatazarbaijan.com/ 09 Apr 2018 10:43:49 پيوست فرهنگي در فضاي مجازي و توليدات فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پيوست فرهنگي در فضاي مجازي و توليدات فرهنگي/ پيوست فرهنگي در فضاي مجازي و توليدات فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/ 09 Apr 2018 10:42:29 اشاعه مصرف‌گرايي فرهنگي جنگ نرم بي‌مقاومت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اشاعه مصرف‌گرايي فرهنگي جنگ نرم بي‌مقاومت/ اشاعه مصرف‌گرايي فرهنگي جنگ نرم بي‌مقاومت http://amanatazarbaijan.com/ 09 Apr 2018 10:41:03 مقبره شمس، رکورددار بیشترین بازدید نوروزی خوی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رئیس اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خوی/ مقبره شمس، رکورددار بیشترین بازدید نوروزی خوی شد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Apr 2018 19:21:03 دومین کلیسای قدیمی جهان پذیرای گردشگران ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/دومین کلیسای قدیمی جهان پذیرای گردشگران ارومیه/ دومین کلیسای قدیمی جهان پذیرای گردشگران ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 01 Apr 2018 21:32:07 شرکت 300 خودرو در مسابقات رالی خانوادگی در شاهین‌دژ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مدیرمیراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شاهین‌دژ اعلام کرد/ شرکت 300 خودرو در مسابقات رالی خانوادگی در شاهین‌دژ http://amanatazarbaijan.com/ 30 Mar 2018 21:36:47 استقبال مسافران نوروزی از اتوبوس های گردشگری در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی خبرداد/ استقبال مسافران نوروزی از اتوبوس های گردشگری در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 28 Mar 2018 16:59:08 نوستالژی سبک زندگی در موزه مردم شناسی ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نوستالژی سبک زندگی در موزه مردم شناسی ارومیه / نوستالژی سبک زندگی در موزه مردم شناسی ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 27 Mar 2018 18:50:13 40 برنامه موسیقی عاشیقی در آذربایجان غربی اجرا شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ برنامه موسیقی عاشیقی در آذربایجان غربی اجرا شد/ 40 برنامه موسیقی عاشیقی در آذربایجان غربی اجرا شد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Mar 2018 10:58:12 فلسفه عيد نوروز يا ايل بايرامي در ادبيات آذربايجان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فلسفه عيد نوروز يا ايل بايرامي در ادبيات آذربايجان/ فلسفه عيد نوروز يا ايل بايرامي در ادبيات آذربايجان http://amanatazarbaijan.com/ 18 Mar 2018 11:20:22 91 درصد جمعیت آذربایجان غربی تحت پوشش سامانه دیجیتال سیما قرار دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مدیرکل صدا و سیما/ 91 درصد جمعیت آذربایجان غربی تحت پوشش سامانه دیجیتال سیما قرار دارند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2018 12:41:34 مديريت فرهنگي ريشه در باورهاي يک جامعه دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مديريت فرهنگي ريشه در باورهاي يک جامعه دارد/ مديريت فرهنگي ريشه در باورهاي يک جامعه دارد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2018 11:10:27 روزنامه‌نگاراني که فردا نيستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/روزنامه‌نگاراني که فردا نيستند/ روزنامه‌نگاراني که فردا نيستند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2018 09:54:56 چشم و همچشمي و ويرانگريِ فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چشم و همچشمي و ويرانگريِ فرهنگي/ چشم و همچشمي و ويرانگريِ فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2018 16:04:25 آماده سازي دانش آموزان براي زندگي فردا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آماده سازي دانش آموزان براي زندگي فردا/ آماده سازي دانش آموزان براي زندگي فردا http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2018 16:03:30 هفته نامه امانت، رسانه برتر جشنواره پیام انقلاب شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جشنواره رسانه ای پیام انقلاب در ایستگاه آخر / هفته نامه امانت، رسانه برتر جشنواره پیام انقلاب شد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2018 12:57:32 سواد رسانه اي و رهاشدگي فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سواد رسانه اي و رهاشدگي فضاي مجازي / سواد رسانه اي و رهاشدگي فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2018 13:40:30 نقش کتاب و کتاب خواني در فرهنگ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نقش کتاب و کتاب خواني در فرهنگ/ نقش کتاب و کتاب خواني در فرهنگ http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2018 14:11:59 شاعران انقلابي آذربايجان غربي منشا آزادي خواهي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رئيس سازمان تبليغات اسلامي آذربايجان غربي مطرح کرد/ شاعران انقلابي آذربايجان غربي منشا آزادي خواهي http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2018 14:10:16 راهیابی 'اینجی' از ارومیه به جشنواره فیلم کوتاه افلاکیان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/راهیابی ینجی از ارومیه به جشنواره فیلم کوتاه افلاکیان/ راهیابی 'اینجی' از ارومیه به جشنواره فیلم کوتاه افلاکیان http://amanatazarbaijan.com/ 07 Feb 2018 11:52:08 انقلاب سينما را احيا کرد سينما براي انقلاب چه کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نسبت هنر هفتم با بزرگترين واقعه تاريخ معاصر ايران/ انقلاب سينما را احيا کرد سينما براي انقلاب چه کرد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2018 15:44:48 تصویب 260 میلیارد ریال برای اجرای طرح های میراث فرهنگی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تصویب 260 میلیارد ریال برای اجرای طرح های میراث فرهنگی آذربایجان غربی/ تصویب 260 میلیارد ریال برای اجرای طرح های میراث فرهنگی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2018 13:29:28 شورای شهر در پی انسجام فعالیت های فرهنگی در ارومیه باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی/ شورای شهر در پی انسجام فعالیت های فرهنگی در ارومیه باشد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jan 2018 11:21:04 چه کنيم هويت فرهنگي فرزندان‌مان گم نشود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چه کنيم هويت فرهنگي فرزندان‌مان گم نشود/ چه کنيم هويت فرهنگي فرزندان‌مان گم نشود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jan 2018 13:28:17 اختصاص 1200 میلیارد ریال اعتبار ویژه توسعه شاخص های اقتصادی به آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اختصاص 1200 میلیارد ریال اعتبار ویژه توسعه شاخص های اقتصادی به آذربایجان غربی/ اختصاص 1200 میلیارد ریال اعتبار ویژه توسعه شاخص های اقتصادی به آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2018 12:43:55 موزه منطقه اي در اروميه ايجاد مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مديرکل موزه هاي سازمان ميراث فرهنگي کشوردر اروميه/ موزه منطقه اي در اروميه ايجاد مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2018 13:25:40 طرح تفضیلی بافت تاریخی ماکو تهیه شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/طرح-تفضیلی-بافت-تاریخی-ماکو-تهیه-شود/ طرح تفضیلی بافت تاریخی ماکو تهیه شود http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jan 2018 13:30:28 ۵۸ اثر تاریخی و طبیعی آذربایجان غربی در فهرست آثار ملی ثبت می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اثر-تاریخی-و-طبیعی-آذربایجان-غربی-در-فهرست-آثار-ملی-ثبت-می-شود/ ۵۸ اثر تاریخی و طبیعی آذربایجان غربی در فهرست آثار ملی ثبت می شود http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2018 15:31:31 رسانه ها و رسالت انسجام بخشي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه ها و رسالت انسجام بخشي/ رسانه ها و رسالت انسجام بخشي http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2018 14:23:46 فتنه بيشتر از آنکه سياسي امنيتي باشد فکري فرهنگي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فتنه بيشتر از آنکه سياسي امنيتي باشد فکري فرهنگي است/ فتنه بيشتر از آنکه سياسي امنيتي باشد فکري فرهنگي است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2018 14:11:37 تاملي بر رابطه فرهنگ، سنت و هويت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تاملي بر رابطه فرهنگ، سنت و هويت/ تاملي بر رابطه فرهنگ، سنت و هويت http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2018 17:30:18 7 اقامتگاه بوم گردي در استان ايجاد مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اقامتگاه-بوم-گردي-در-استان-ايجاد-مي-شود/ 7 اقامتگاه بوم گردي در استان ايجاد مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2018 17:29:37 مانور بحران در رسانه ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مانور بحران در رسانه ها / مانور بحران در رسانه ها http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2018 17:26:03 ۷ اقامتگاه بوم گردی در آذربایجان غربی ایجاد می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی/ ۷ اقامتگاه بوم گردی در آذربایجان غربی ایجاد می شود http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2017 13:00:23 رسانه هاي ديجيتالي کارکردها و پيامدها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه هاي ديجيتالي کارکردها و پيامدها/ رسانه هاي ديجيتالي کارکردها و پيامدها http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2017 12:30:18 مسائلي که کمر مطبوعات را مي‌شکند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مسائلي که کمر مطبوعات را مي‌شکند/ مسائلي که کمر مطبوعات را مي‌شکند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2017 22:01:02 نقش فرهنگ در حوزه علم و پژوهش http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ نقش فرهنگ در حوزه علم و پژوهش/ نقش فرهنگ در حوزه علم و پژوهش http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2017 21:59:03 مطالعه راهي براي ارتباط با جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مطالعه راهي براي ارتباط با جامعه/ مطالعه راهي براي ارتباط با جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2017 15:01:02 اجتماعی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ اجتماعی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:31 ۶۰ دستگاه اتوبوس شهری به مرز مهران اعزام می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ اتوبوس شهری به مرز مهران اعزام می شود/ ۶۰ دستگاه اتوبوس شهری به مرز مهران اعزام می شود http://amanatazarbaijan.com/ 17 Oct 2018 12:53:31 4100میلیارد ریال برای توسعه روستاهای آذربایجان غربی هزینه شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ توسعه روستاهای آذربایجان غربی هزینه شد/ 4100میلیارد ریال برای توسعه روستاهای آذربایجان غربی هزینه شد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 13:11:59 ۱۲ هزار میلیاردتومان توسط بانک‌ها به موسسات دانش‌بنیان پرداخت شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/معاون رئیس‌جمهور در ارومیه/ ۱۲ هزار میلیاردتومان توسط بانک‌ها به موسسات دانش‌بنیان پرداخت شد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 13:09:53 فعاليت هاي بسيج رسانه در آذربايجان غربي توسعه يابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/فعاليت هاي بسيج رسانه در آذربايجان غربي توسعه يابد/ فعاليت هاي بسيج رسانه در آذربايجان غربي توسعه يابد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:57:13 اعتبارات طرح‌هاي احياي درياچه اروميه اختصاص نيافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رئيس ستاد احياي درياچه اروميه/ اعتبارات طرح‌هاي احياي درياچه اروميه اختصاص نيافت http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:56:40 مرحله استانی جشنواره قصه گویی در آذربایجان غربی آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مرحله استانی جشنواره قصه گویی در آذربایجان غربی آغاز شد/ مرحله استانی جشنواره قصه گویی در آذربایجان غربی آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Oct 2018 13:12:45 ایجاد جاده های تندرستی در شهرهای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رییس هیئت ورزشهای همگانی آذربایجان غربی خبرداد/ ایجاد جاده های تندرستی در شهرهای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 11 Oct 2018 10:55:13 10هزار میلیارد برای انتقال آب به دریاچه ارومیه هزینه شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ برای انتقال آب به دریاچه ارومیه هزینه شد/ 10هزار میلیارد برای انتقال آب به دریاچه ارومیه هزینه شده است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Oct 2018 10:50:27 هواشناسی آذربایجان‌غربی برای مواجهه با بارش‌های پاییزی هشدار داد‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/هواشناسی آذربایجان‌غربی برای مواجهه با بارش‌های پاییزی هشدار داد‌/ هواشناسی آذربایجان‌غربی برای مواجهه با بارش‌های پاییزی هشدار داد‌ http://amanatazarbaijan.com/ 10 Oct 2018 14:20:34 دستگاه قضا آماده پشتیبانی از اشتغال و اقتصاد کشور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دستگاه قضا آماده پشتیبانی از اشتغال و اقتصاد کشور است/ دستگاه قضا آماده پشتیبانی از اشتغال و اقتصاد کشور است http://amanatazarbaijan.com/ 09 Oct 2018 14:49:21 رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی منصوب شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی منصوب شد/ رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی منصوب شد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 13:33:24 مطالعات حمل و نقل ریلی درون شهری ارومیه پایان یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مطالعات حمل و نقل ریلی درون شهری ارومیه پایان یافت/ مطالعات حمل و نقل ریلی درون شهری ارومیه پایان یافت http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 13:30:15 ستاد احياي درياچه اروميه ستاد مرگ آذربايجان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ستاد احياي درياچه اروميه ستاد مرگ آذربايجان است/ ستاد احياي درياچه اروميه ستاد مرگ آذربايجان است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:15:30 13 آبان چه اتفاقي براي ايران رخ مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ آبان چه اتفاقي براي ايران رخ مي‌دهد/ 13 آبان چه اتفاقي براي ايران رخ مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:14:37 جاي خالي مردماني که اميدبخش و دست گير بودند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/جاي خالي مردماني که اميدبخش و دست گير بودند/ جاي خالي مردماني که اميدبخش و دست گير بودند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:13:17 دفن غيراصولي پسماندهاي بيمارستاني قابل اغماض نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دفن غيراصولي پسماندهاي بيمارستاني قابل اغماض نيست/ دفن غيراصولي پسماندهاي بيمارستاني قابل اغماض نيست http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 00:34:27 150میلیارد ریال کالای قاچاق در ارومیه کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ کالای قاچاق در ارومیه کشف شد/ 150میلیارد ریال کالای قاچاق در ارومیه کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Oct 2018 14:32:24 ۴۰۰۰ میلیارد ریال کالای احتکار‌شده در آذربایجان‌غربی کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ کالای احتکار‌شده در آذربایجان‌غربی کشف شد/ ۴۰۰۰ میلیارد ریال کالای احتکار‌شده در آذربایجان‌غربی کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Oct 2018 12:09:57 اختیارات ستاد احیای دریاچه ارومیه به استانها واگذار شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اختیارات ستاد احیای دریاچه ارومیه به استانها واگذار شود/ اختیارات ستاد احیای دریاچه ارومیه به استانها واگذار شود http://amanatazarbaijan.com/ 04 Oct 2018 12:04:53 مردم آذربایجان غربی 540 میلیارد ریال به نیازمندان کمک کردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مردم آذربایجان غربی 540 میلیارد ریال به نیازمندان کمک کردند/ مردم آذربایجان غربی 540 میلیارد ریال به نیازمندان کمک کردند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2018 12:04:00 بیش از 48 هزار سالمند تحت پوشش کمیته امداد آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بیش از 48 هزار سالمند تحت پوشش کمیته امداد آذربایجان غربی است/ بیش از 48 هزار سالمند تحت پوشش کمیته امداد آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/ 02 Oct 2018 13:50:56 کاهش محسوس دمای هوا از هفته آینده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کاهش محسوس دمای هوا از هفته آینده/ کاهش محسوس دمای هوا از هفته آینده http://amanatazarbaijan.com/ 02 Oct 2018 13:46:33 ۴خمره گلی عتیقه در مرز بازرگان کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۴خمره گلی عتیقه در مرز بازرگان کشف شد/ ۴خمره گلی عتیقه در مرز بازرگان کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2018 13:19:05 لیگ ملت های والیبال سال آینده در ارومیه برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/لیگ ملت های والیبال سال آینده در ارومیه برگزار می شود/ لیگ ملت های والیبال سال آینده در ارومیه برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Sep 2018 13:48:11 هیچ پروژه احیای دریاچه ارومیه تعطیل نشده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/هیچ پروژه احیای دریاچه ارومیه تعطیل نشده است/ هیچ پروژه احیای دریاچه ارومیه تعطیل نشده است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Sep 2018 13:45:33 کلنگ زنی مرکز رفاهی درمانی بیماران سرطانی در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کلنگ زنی مرکز رفاهی درمانی بیماران سرطانی در ارومیه/ کلنگ زنی مرکز رفاهی درمانی بیماران سرطانی در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 27 Sep 2018 11:20:25 ۳۴۵ پروژه مدرسه سازی در آذربایجان غربی اجرا می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۳۴۵ پروژه مدرسه سازی در آذربایجان غربی اجرا می شود/ ۳۴۵ پروژه مدرسه سازی در آذربایجان غربی اجرا می شود http://amanatazarbaijan.com/ 26 Sep 2018 12:11:08 کاشت گل های پاییزی در فضاهای سبز ارومیه آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کاشت گل های پاییزی در فضاهای سبز ارومیه آغاز شد/ کاشت گل های پاییزی در فضاهای سبز ارومیه آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 13:04:17 زمينه رونق چشمگير در آبخيزداري آذربايجان غربي فراهم مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/زمينه رونق چشمگير در آبخيزداري آذربايجان غربي فراهم مي شود/ زمينه رونق چشمگير در آبخيزداري آذربايجان غربي فراهم مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 13:01:52 بيمارستان‌هاي آذربايجان غربي رتبه 28 درماني کشور را دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بيمارستان‌هاي آذربايجان غربي رتبه 28 درماني کشور را دارد/ بيمارستان‌هاي آذربايجان غربي رتبه 28 درماني کشور را دارد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 11:20:19 مشکلات پيش_روي بازگردان خوش بيني و اميد به جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مشکلات پيش روي بازگردان خوش بيني و اميد به جامعه / مشکلات پيش_روي بازگردان خوش بيني و اميد به جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 11:14:13 5 زندانی خویی در تاسوعا و عاشورای حسینی از زندان آزاد شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ زندانی خویی در تاسوعا و عاشورای حسینی از زندان آزاد شدند/ 5 زندانی خویی در تاسوعا و عاشورای حسینی از زندان آزاد شدند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Sep 2018 13:52:10 عزت و اقتدار امروز ملت ایران نتیجه ایثار دوران دفاع مقدس است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/عزت و اقتدار امروز ملت ایران نتیجه ایثار دوران دفاع مقدس است/ عزت و اقتدار امروز ملت ایران نتیجه ایثار دوران دفاع مقدس است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Sep 2018 13:48:39 اتوبوس های شهری ارومیه، اول مهر برای دانش آموزان رایگان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اتوبوس های شهری ارومیه، اول مهر برای دانش آموزان رایگان است/ اتوبوس های شهری ارومیه، اول مهر برای دانش آموزان رایگان است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2018 11:04:07 بیمه سلامت آذربایجان‌غربی ۱۵۰ میلیارد‌تومان به بخش دولتی بدهکار است‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بیمه سلامت آذربایجان‌غربی ۱۵۰ میلیارد‌تومان به بخش دولتی بدهکار است‌/ بیمه سلامت آذربایجان‌غربی ۱۵۰ میلیارد‌تومان به بخش دولتی بدهکار است‌ http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 14:29:56 حق مناطق عملیاتی برای کارمندان پیرانشهر و سردشت تصویب شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حق مناطق عملیاتی برای کارمندان پیرانشهر و سردشت تصویب شد/ حق مناطق عملیاتی برای کارمندان پیرانشهر و سردشت تصویب شد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2018 15:49:01 ستاد دیه آذربایجان غربی ‌۴۵ میلیارد تومان برای آزادسازی زندانیان نیازمند است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ستاد دیه آذربایجان غربی ‌۴۵ میلیارد تومان برای آزادسازی زندانیان نیازمند است/ ستاد دیه آذربایجان غربی ‌۴۵ میلیارد تومان برای آزادسازی زندانیان نیازمند است http://amanatazarbaijan.com/ 13 Sep 2018 11:41:44 1500هکتار زمین ملی درآذربایجان غربی از تصرف سودجویان خارج شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/هکتار زمین ملی درآذربایجان غربی از تصرف سودجویان خارج شد/ 1500هکتار زمین ملی درآذربایجان غربی از تصرف سودجویان خارج شد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Sep 2018 11:39:53 رزمایش «اقتدار عاشورایی» بسیج در آذربایجان غربی آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رزمایش «اقتدار عاشورایی» بسیج در آذربایجان غربی آغاز شد/ رزمایش «اقتدار عاشورایی» بسیج در آذربایجان غربی آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Sep 2018 11:38:38 یک قلاده پلنگ ایرانی در جزیره اشک دریاچه ارومیه مشاهده شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رییس اداره نظارت بر امور حیات وحش محیط زیست آذربایجان غربی/ یک قلاده پلنگ ایرانی در جزیره اشک دریاچه ارومیه مشاهده شد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Sep 2018 11:11:52 دولت ‌بستر فناوری اطلاعات را با شتاب بسیاری دنبال کرد‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/وزیر ارتباطات در ارومیه/ دولت ‌بستر فناوری اطلاعات را با شتاب بسیاری دنبال کرد‌ http://amanatazarbaijan.com/ 12 Sep 2018 10:58:08 فشارهای خارجی زمینه رشد فناوری در کشور را فراهم کرده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/فشارهای خارجی زمینه رشد فناوری در کشور را فراهم کرده است/ فشارهای خارجی زمینه رشد فناوری در کشور را فراهم کرده است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2018 10:56:31 آذربایجان غربی به ۱۱۰۰۰ کلاس درس نیاز دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آذربایجان غربی به ۱۱۰۰۰ کلاس درس نیاز دارد/ آذربایجان غربی به ۱۱۰۰۰ کلاس درس نیاز دارد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2018 10:51:29 ۶۰۰ روستای آذربایجان غربی تحت پوشش نسل سوم و‌ چهارم تلفن همراه قرار می‌گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ روستای آذربایجان غربی تحت پوشش نسل سوم و‌ چهارم تلفن همراه قرار می‌گیرد/ ۶۰۰ روستای آذربایجان غربی تحت پوشش نسل سوم و‌ چهارم تلفن همراه قرار می‌گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2018 10:43:11 بسترهای صادرات انگور سیاه سردشت از مرز کیله فراهم شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بسترهای صادرات انگور سیاه سردشت از مرز کیله فراهم شد/ بسترهای صادرات انگور سیاه سردشت از مرز کیله فراهم شد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Sep 2018 13:51:46 وزیر ارتباطات به آذربایجان غربی سفر می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/وزیر ارتباطات به آذربایجان غربی سفر می کند/ وزیر ارتباطات به آذربایجان غربی سفر می کند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Sep 2018 13:49:43 فضاي مجازي پناهگاه آخر کودکان افسرده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/فضاي مجازي پناهگاه آخر کودکان افسرده/ فضاي مجازي پناهگاه آخر کودکان افسرده http://amanatazarbaijan.com/ 10 Sep 2018 13:10:01 بودجه اکثر پروژه‌هاي احياي درياچه اروميه ابلاغ نشده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بودجه-اکثر-پروژه‌هاي-احياي-درياچه-اروميه-ابلاغ-نشده-است/ بودجه اکثر پروژه‌هاي احياي درياچه اروميه ابلاغ نشده است http://amanatazarbaijan.com/ 10 Sep 2018 11:54:40 درياچه اروميه قابل احياء است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مشاور رييس سازمان محيط زيست/ درياچه اروميه قابل احياء است http://amanatazarbaijan.com/ 10 Sep 2018 11:53:37 مراکز درمانی استان‌های مرزی تجهیز می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مراکز درمانی استان‌های مرزی تجهیز می‌شود/ مراکز درمانی استان‌های مرزی تجهیز می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 09 Sep 2018 10:57:43 قاچاقچیان در آذربایجان غربی بیش از 1.5 میلیارد ریال جریمه شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/قاچاقچیان در آذربایجان غربی بیش از 1 میلیارد ریال جریمه شدند/ قاچاقچیان در آذربایجان غربی بیش از 1.5 میلیارد ریال جریمه شدند http://amanatazarbaijan.com/ 09 Sep 2018 10:53:19 بخش توسعه ای اورژانس بیمارستان ۴۲ تختخوابی چالدران افتتاح شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بخش توسعه ای اورژانس بیمارستان ۴۲ تختخوابی چالدران افتتاح شد/ بخش توسعه ای اورژانس بیمارستان ۴۲ تختخوابی چالدران افتتاح شد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Sep 2018 13:25:57 جشن عاطفه‌ها در ۱۷ شهرستان آذربایجان غربی برگزار می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/جشن عاطفه‌ها در ۱۷ شهرستان آذربایجان غربی برگزار می‌شود/ جشن عاطفه‌ها در ۱۷ شهرستان آذربایجان غربی برگزار می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 06 Sep 2018 10:12:31 دمای هوای آذربایجان غربی افزایش می یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دمای هوای آذربایجان غربی افزایش می یابد/ دمای هوای آذربایجان غربی افزایش می یابد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Sep 2018 10:09:18 آذربایجان غربی نیازمند 782 کلاس جدید برای پایه دوازدهم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آذربایجان غربی نیازمند 782 کلاس جدید برای پایه دوازدهم است/ آذربایجان غربی نیازمند 782 کلاس جدید برای پایه دوازدهم است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Sep 2018 11:06:04 محتکر قطعات خودرو 1.7 میلیارد ریال جریمه شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/محتکر قطعات خودرو یش از 1میلیارد ریال جریمه شد/ محتکر قطعات خودرو 1.7 میلیارد ریال جریمه شد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2018 09:28:05 آتش سوزی بافت فرسوده شهری را تهدید می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ارومیه/ آتش سوزی بافت فرسوده شهری را تهدید می کند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2018 12:58:00 ۱۵۰میلیارد ریال برای محرومیت زدایی در آذربایجان غربی هزینه می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ برای محرومیت زدایی در آذربایجان غربی هزینه می‌شود/ ۱۵۰میلیارد ریال برای محرومیت زدایی در آذربایجان غربی هزینه می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2018 12:54:31 حجاجي که حج را کج مي روند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حجاجي که حج را کج مي روند/ حجاجي که حج را کج مي روند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2018 12:43:37 امنیت پایدار در مرزهای آذربایجان غربی برقرار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/امنیت پایدار در مرزهای آذربایجان غربی برقرار است/ امنیت پایدار در مرزهای آذربایجان غربی برقرار است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Aug 2018 11:10:36 96 هزار لیتر سوخت قاچاق در ارومیه کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ سوخت قاچاق در ارومیه کشف شد/ 96 هزار لیتر سوخت قاچاق در ارومیه کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2018 13:16:29 پیشرفت بیمارستان 220 تختخوابی خوی به 99.5 درصد رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/پیشرفت بیمارستان 220 تختخوابی خوی / پیشرفت بیمارستان 220 تختخوابی خوی به 99.5 درصد رسید http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2018 13:13:30 احترام به قوانين پيش نياز کاهش مشکلات ثبت نام دانش آموزان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/احترام به قوانين پيش نياز کاهش مشکلات ثبت نام دانش آموزان/ احترام به قوانين پيش نياز کاهش مشکلات ثبت نام دانش آموزان http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2018 14:54:55 اتحاد بين اقوام بيش از گذشته حفظ شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اتحاد بين اقوام بيش از گذشته حفظ شود/ اتحاد بين اقوام بيش از گذشته حفظ شود http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2018 14:41:03 سوخت یورو 4 مورد نیاز ناوگان اتوبوسرانی در جایگاه های شهر عرضه نمی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سوخت یورو 4 مورد نیاز ناوگان اتوبوسرانی در جایگاه های شهر عرضه نمی شود/ سوخت یورو 4 مورد نیاز ناوگان اتوبوسرانی در جایگاه های شهر عرضه نمی شود http://amanatazarbaijan.com/ 15 Aug 2018 10:51:32 باشگاه شهرداری ارومیه از نظر قانونی منحل نشده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/باشگاه شهرداری ارومیه از نظر قانونی منحل نشده است/ باشگاه شهرداری ارومیه از نظر قانونی منحل نشده است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2018 10:14:56 افزايش 5 برابري درگيري‌هاي مرزي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/افزايش 5 برابري درگيري‌هاي مرزي / افزايش 5 برابري درگيري‌هاي مرزي http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 14:10:42 پان‌ترکيسم‌ها و پان‌کرديسم‌ها ‌به دنبال ايجاد تنش در بين مردم بودند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/پان‌ترکيسم‌ها-و-پان‌کرديسم‌ها-‌به-دنبال-ايجاد-تنش-در-بين-مردم-بودند/ پان‌ترکيسم‌ها و پان‌کرديسم‌ها ‌به دنبال ايجاد تنش در بين مردم بودند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 13:56:40 بي توجهي به نيازهاي زنان آسيب هاي اجتماعي را افزايش مي دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بي توجهي به نيازهاي زنان آسيب هاي اجتماعي را افزايش مي دهد/ بي توجهي به نيازهاي زنان آسيب هاي اجتماعي را افزايش مي دهد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 13:54:31 خبرنگاران در توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی شهرها شریک هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شهردار ارومیه/ خبرنگاران در توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی شهرها شریک هستند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 11:13:09 مرکز رشد کشاورزی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی ارتقا می‌یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مرکز رشد کشاورزی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی ارتقا می‌یابد / مرکز رشد کشاورزی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی ارتقا می‌یابد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Aug 2018 10:17:05 انهدام تیم تروریستی در ارتفاعات کلاشین اشنویه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/انهدام تیم تروریستی در ارتفاعات کلاشین اشنویه/ انهدام تیم تروریستی در ارتفاعات کلاشین اشنویه http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2018 13:58:52 مقابله با عملیات روانی دشمن اولویت فعالیت خبرنگاران باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/فرمانده سپاه آذربایجان‌غربی/ مقابله با عملیات روانی دشمن اولویت فعالیت خبرنگاران باشد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Aug 2018 15:04:22 تنوع قومیتی فرصتی برای توسعه آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تنوع قومیتی فرصتی برای توسعه آذربایجان غربی است/ تنوع قومیتی فرصتی برای توسعه آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 11:27:03 درياچه اروميه آرتمياي زنده ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/درياچه اروميه آرتمياي زنده ندارد / درياچه اروميه آرتمياي زنده ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 11:01:29 وقتي درآمد و دارايي شهروندان پيش چشم مسئولان کشور آب مي‌رود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/وقتي درآمد و دارايي شهروندان پيش چشم مسئولان کشور آب مي‌رود/ وقتي درآمد و دارايي شهروندان پيش چشم مسئولان کشور آب مي‌رود http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 10:48:31 افزايش غلظت نمک عامل قرمز شدن رنگ درياچه اروميه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رئيس ستاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان غربي/ افزايش غلظت نمک عامل قرمز شدن رنگ درياچه اروميه است http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 10:47:04 کاهش 32 درصدی مصارف آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی خبرداد/ کاهش 32 درصدی مصارف آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2018 10:35:42 برداشت نمک از درياچه اروميه با مجوز محيط زيست امکان پذير است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مدير دفتر برنامه ريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه اروميه/ برداشت نمک از درياچه اروميه با مجوز محيط زيست امکان پذير است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2018 12:55:45 نگراني خاصي در زمينه تهيه و توزيع دارو وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس/ نگراني خاصي در زمينه تهيه و توزيع دارو وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2018 12:54:16 جزایری حین خروج غیرمجاز از کشور دستگیر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/جزایری حین خروج غیرمجاز از کشور دستگیر شد/ جزایری حین خروج غیرمجاز از کشور دستگیر شد http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2018 09:17:46 ۲۶۴۵ میلیارد تومان از اعتبار دریاچه ارومیه تخصیص نیافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اعتبار دریاچه ارومیه تخصیص نیافت/ ۲۶۴۵ میلیارد تومان از اعتبار دریاچه ارومیه تخصیص نیافت http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jul 2018 10:56:56 دریاچه ارومیه با روش های عادی احیا نمی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رئیس پژوهشکده آرتمیا و معاون پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه/ دریاچه ارومیه با روش های عادی احیا نمی شود http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jul 2018 10:03:05 ورزشگاه 15 هزار نفری ارومیه امسال به بهره برداری می رسد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ورزشگاه 15 هزار نفری ارومیه امسال به بهره برداری می رسد / ورزشگاه 15 هزار نفری ارومیه امسال به بهره برداری می رسد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2018 10:00:09 نفس خجالتی ترین پرنده ایران به شماره افتاده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نفس خجالتی ترین پرنده ایران به شماره افتاده است/ نفس خجالتی ترین پرنده ایران به شماره افتاده است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 15:45:21 تغيير کاربري بخشي از درياچه اروميه به پارک حيات وحش http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تغيير کاربري بخشي از درياچه اروميه به پارک حيات وحش/ تغيير کاربري بخشي از درياچه اروميه به پارک حيات وحش http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 15:35:09 تک فرزندي تهديدي براي جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تک فرزندي تهديدي براي جامعه/ تک فرزندي تهديدي براي جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 15:28:59 بيش از 17 هزار نفر مستمري بگير سازمان بهزيستي در استان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مدير کل بهزيستي آذربايجان غربي مطرح کرد/ بيش از 17 هزار نفر مستمري بگير سازمان بهزيستي در استان http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 15:27:54 مديريت شهري بايد آماده شرايط خاص کشور و بحران باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در اروميه/ مديريت شهري بايد آماده شرايط خاص کشور و بحران باشد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 15:21:22 650 تخت به بیمارستان های ارومیه افزوده می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ تخت به بیمارستان های ارومیه افزوده می شود/ 650 تخت به بیمارستان های ارومیه افزوده می شود http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2018 11:00:33 برق‌رسانی میان‌گذر دریاچه ارومیه شهریور ماه به پایان می‌رسد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/برق‌رسانی میان‌گذر دریاچه ارومیه شهریور ماه به پایان می‌رسد/ برق‌رسانی میان‌گذر دریاچه ارومیه شهریور ماه به پایان می‌رسد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2018 10:52:40 مدیریت شهری باید آماده شرایط خاص کشور و بحران باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ارومیه/ مدیریت شهری باید آماده شرایط خاص کشور و بحران باشد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jul 2018 10:23:24 هیچ موردی از آزار جنسی کودکان در آذربایجان غربی گزارش نشده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/معاون امور اجتماعی بهزیستی آذربایجان غربی/ هیچ موردی از آزار جنسی کودکان در آذربایجان غربی گزارش نشده است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2018 08:47:16 رفع تصرف اراضی ملی در ارومیه 43 درصد افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رفع تصرف اراضی ملی در ارومیه 43 درصد افزایش یافت/ رفع تصرف اراضی ملی در ارومیه 43 درصد افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 15:46:42 ساعات کار ادارات در آذربایجان غربی تغییر کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ساعات کار ادارات در آذربایجان غربی تغییر کرد/ ساعات کار ادارات در آذربایجان غربی تغییر کرد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2018 10:04:36 بیمارستان امام خمینی (ره) خوی همزمان با هفته دولت به بهره برداری می رسد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان خوی/ بیمارستان امام خمینی (ره) خوی همزمان با هفته دولت به بهره برداری می رسد http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jul 2018 12:50:18 مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری درگذشت پیشکسوت روزنامه نگاری آذربایجان غربی را تسلیت گفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری درگذشت پیشکسوت روزنامه نگاری آذربایجان غربی را تسلیت گفت/ مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری درگذشت پیشکسوت روزنامه نگاری آذربایجان غربی را تسلیت گفت http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2018 11:16:28 حدود 3600 پرونده تعزیراتی در آذربایجان غربی رسیدگی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حدود 3600 پرونده تعزیراتی در آذربایجان غربی رسیدگی شد/ حدود 3600 پرونده تعزیراتی در آذربایجان غربی رسیدگی شد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2018 11:09:34 نگاه به آموزش و پرورش باید سرمایه ای باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/معاون سياسي امنیتی و اجتماعی استاندار آذربايجان غربي/ نگاه به آموزش و پرورش باید سرمایه ای باشد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jul 2018 10:32:03 پایین بودن سواد حرکتی به عارضه یکجانشینی منجر شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/معاون تربیت بدنی وزیر آموزش و پرورش در ارومیه/ پایین بودن سواد حرکتی به عارضه یکجانشینی منجر شده است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jul 2018 10:36:41 ۶.۷ هزار انشعاب غیرمجاز برق در آذربایجان غربی وجود دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ انشعاب غیرمجاز برق در آذربایجان غربی وجود دارد/ ۶.۷ هزار انشعاب غیرمجاز برق در آذربایجان غربی وجود دارد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jul 2018 13:31:33 سیاسی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ سیاسی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:16 ايران به خودکفايي صددرصدي در توليد انواع سانتريفيوژها رسيده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دستيار ويژه رئيس سازمان انرژي اتمي در اروميه/ ايران به خودکفايي صددرصدي در توليد انواع سانتريفيوژها رسيده است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:41:05 نظر نمایندگان ارومیه در مورد لایحه CFT http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نظر نمایندگان ارومیه در مورد لایحه / نظر نمایندگان ارومیه در مورد لایحه CFT http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:44:25 رفتن رئيس جمهوري به مجلس به اقتدار دولت آسيب مي زند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رفتن رئيس جمهوري به مجلس به اقتدار دولت آسيب مي زند/ رفتن رئيس جمهوري به مجلس به اقتدار دولت آسيب مي زند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2018 14:40:22 نوبخت به ارومیه سفر می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نوبخت به ارومیه سفر می کند/ نوبخت به ارومیه سفر می کند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 14:16:37 اگر فساد در کشور وجود دارد تقصير خودمان است يا مقصريم يا شريکيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وزير کشوردر اروميه/ اگر فساد در کشور وجود دارد تقصير خودمان است يا مقصريم يا شريکيم http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 10:54:14 ظرفيت بسيج مردمي امتحان خود را در مقابله با داعش پس داد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ظرفيت بسيج مردمي امتحان خود را در مقابله با داعش پس داد/ ظرفيت بسيج مردمي امتحان خود را در مقابله با داعش پس داد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 15:37:59 مرحوم حسني هدايت گر جريان هاي انقلابي مردم آذربايجان بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم آذربايجان شرقي درمجلس خبرگان رهبري/ مرحوم حسني هدايت گر جريان هاي انقلابي مردم آذربايجان بود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 14:11:24 شخصیت های بزرگ ایران اسلامی قربانی تروریسم آمریکایی شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئیس تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی/ شخصیت های بزرگ ایران اسلامی قربانی تروریسم آمریکایی شدند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jun 2018 12:12:05 دولتی‌ها از برجام قطع امید کنند؛ آمریکا کشوری قابل اعتماد نیست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولتی‌ها از برجام قطع امید کنند؛ آمریکا کشوری قابل اعتماد نیست / دولتی‌ها از برجام قطع امید کنند؛ آمریکا کشوری قابل اعتماد نیست http://amanatazarbaijan.com/ 15 May 2018 11:12:27 ترکیه با احداث سد در مسیر آب‌های بین‌المللی به حقوق ایران تجاوز می‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ترکیه با احداث سد در مسیر آب‌های بین‌المللی به حقوق ایران تجاوز می‌کند/ ترکیه با احداث سد در مسیر آب‌های بین‌المللی به حقوق ایران تجاوز می‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2018 12:23:16 اعتبارات ویژه ای برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/معاون رئیس جمهوردر ارومیه/ اعتبارات ویژه ای برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2018 13:16:13 فساد مديريتي سبب بدبيني مردم به انقلاب مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فساد مديريتي سبب بدبيني مردم به انقلاب مي‌شود/ فساد مديريتي سبب بدبيني مردم به انقلاب مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2018 15:21:26 جمهوری اسلامی ایران جزیره ثبات منطقه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال غرب ارتش/ جمهوری اسلامی ایران جزیره ثبات منطقه است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2018 14:56:42 اراده قاطع نمایندگان ضمانت اجرایی طرح اعاده اموال نامشروع باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ اراده قاطع نمایندگان ضمانت اجرایی طرح اعاده اموال نامشروع باشد/ اراده قاطع نمایندگان ضمانت اجرایی طرح اعاده اموال نامشروع باشد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Mar 2018 09:56:16 ضرورت برخورد قاطعانه با افرادي که احساسات قومي را تحريک مي کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ضرورت برخورد قاطعانه با افرادي که احساسات قومي را تحريک مي کنند/ ضرورت برخورد قاطعانه با افرادي که احساسات قومي را تحريک مي کنند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2018 09:19:09 ضرورت برخود با افرادی که احساسات قومی را تحریک را تهدید می کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار آذربایجان غربی خواستار شد/ ضرورت برخود با افرادی که احساسات قومی را تحریک را تهدید می کنند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Feb 2018 11:37:00 باید با تخلفات بخش اقتصادی به صورت هوشمندانه برخورد کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/باید-با-تخلفات-بخش-اقتصادی-به-صورت-هوشمندانه-برخورد-کرد/ باید با تخلفات بخش اقتصادی به صورت هوشمندانه برخورد کرد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Feb 2018 11:29:35 انقلابيون‌ دلشان خون مي‌شود که مشکلات را در نظام اسلامي مي‌بينند‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/سيدعلي خميني/ انقلابيون‌ دلشان خون مي‌شود که مشکلات را در نظام اسلامي مي‌بينند‌ http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2018 14:03:12 دولت‌مردان از برجام نتیجه خوبی کسب نکردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولت‌مردان از برجام نتیجه خوبی کسب نکردند / دولت‌مردان از برجام نتیجه خوبی کسب نکردند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2018 15:55:44 دی ماه پایان انتظار 15 ساله برای افتتاح قطار ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دی ماه پایان انتظار 15 ساله برای افتتاح قطار ارومیه/ دی ماه پایان انتظار 15 ساله برای افتتاح قطار ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jan 2018 14:36:05 حساب مطالبات مردمی از اغتشاشگران جدا شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی/ حساب مطالبات مردمی از اغتشاشگران جدا شود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jan 2018 14:31:54 موج‌سواری «اغتشاش‌گران» بر مطالبات ‌بحق مردم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/موج‌سواری «اغتشاش‌گران» بر مطالبات ‌بحق مردم / موج‌سواری «اغتشاش‌گران» بر مطالبات ‌بحق مردم http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2018 18:44:00 غبار فراموشی، حماسه 9 دی را در برنمی‌گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری/ غبار فراموشی، حماسه 9 دی را در برنمی‌گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Dec 2017 11:27:43 روحاني و ارايه بودجه‌اي واقعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/روحاني و ارايه بودجه‌اي واقعي / روحاني و ارايه بودجه‌اي واقعي http://amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2017 12:41:31 تروريست‌هاي چالدران به سزاي عملشان خواهند رسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرمانده مرزباني کشور در مراسم تشييع شهدا مرزبان/ تروريست‌هاي چالدران به سزاي عملشان خواهند رسيد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2017 12:57:02 استاندار جديد از نيروهاي بومي استفاده کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار-جديد-از-نيروهاي-بومي-استفاده-کند/ استاندار جديد از نيروهاي بومي استفاده کند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2017 12:44:31 دولت دوازدهم نواقص استانهای کمتر توسعه یافته را رفع می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وزیر کشوردر ارومیه/ دولت دوازدهم نواقص استانهای کمتر توسعه یافته را رفع می کند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2017 20:04:38 بزودی بستر های سرمایه گذاری خارجی در آذربایجان غربی فراهم می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار جدید آذربایجان غربی/ بزودی بستر های سرمایه گذاری خارجی در آذربایجان غربی فراهم می شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2017 20:01:56 نخستين سالگرد پيروزي بزرگ دمکراسي ترکيه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نخستين سالگرد پيروزي بزرگ دمکراسي ترکيه/ نخستين سالگرد پيروزي بزرگ دمکراسي ترکيه http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2017 12:37:36 بهبود وضعيت اقتصادي مهمترين خواسته مردم از رئيس جمهور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/بهبود وضعيت اقتصادي مهمترين خواسته مردم از رئيس جمهور/ بهبود وضعيت اقتصادي مهمترين خواسته مردم از رئيس جمهور http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2017 14:53:35 نه خيلي دور، نه خيلي نزديک http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نه خيلي دور، نه خيلي نزديک/ نه خيلي دور، نه خيلي نزديک http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2017 17:23:48 قوميت گرايي در آذربايجان غربي رو به افزايش است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم آذربايجان غربي در مجلس خبرگان رهبري/ قوميت گرايي در آذربايجان غربي رو به افزايش است http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2017 09:25:29 دولت حتي نخبگان سياسي و کارشناسان را در جريان مسائل قرار نمي دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس شوراي جبهه پايداري استان/ دولت حتي نخبگان سياسي و کارشناسان را در جريان مسائل قرار نمي دهد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2016 12:11:18 عده اي به دنبال تخريب دولت هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس سازمان امور اداري و استخدام کشوردر اروميه/ عده اي به دنبال تخريب دولت هستند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Sep 2016 11:55:19 حساسيت مناطق مرزي و امنيت ملي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/حساسيت مناطق مرزي و امنيت ملي/ حساسيت مناطق مرزي و امنيت ملي http://amanatazarbaijan.com/ 15 Aug 2016 12:47:54 فتح قله‌هاي امنيت در شمال‌غرب با نابودي سراب مديا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ فتح قله‌هاي امنيت در شمال‌غرب با نابودي سراب مديا/ فتح قله‌هاي امنيت در شمال‌غرب با نابودي سراب مديا http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jul 2016 12:28:54 خميني‌ها بعد از امام خميني چه مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/خميني‌ها بعد از امام خميني چه مي‌کنند/ خميني‌ها بعد از امام خميني چه مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2016 13:14:58 آذربايجان غربي واميد به تدبيري که به ثمر بنشيند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آذربايجان غربي واميد به تدبيري که به ثمر بنشيند/ آذربايجان غربي واميد به تدبيري که به ثمر بنشيند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2016 13:13:15 سالِ 94 سال پرهياهوي مجلس http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/سالِ 94 سال پرهياهوي مجلس/ سالِ 94 سال پرهياهوي مجلس http://amanatazarbaijan.com/ 10 Apr 2016 23:45:43 مشارکت 65.5درصد مردم استان در انتخابات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس ستاد انتخابات آذربايجان غربي خبر داد/ مشارکت 65.5درصد مردم استان در انتخابات http://amanatazarbaijan.com/ 29 Feb 2016 12:48:29 کانديداها مباحث قوميتي را برجسته نکنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرماندار اروميه/ کانديداها مباحث قوميتي را برجسته نکنند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2016 13:17:24 جامعه را به سمت مشارکت حداکثري در انتخابات سوق دهيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار آذربايجان غربي/ جامعه را به سمت مشارکت حداکثري در انتخابات سوق دهيم http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2016 23:19:50 صلاحيت 156 داوطلب نمايندگي مجلس در آذربايجان¬غربي تاييد شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسئول هيات نظارت بر انتخابات استان/ صلاحيت 156 داوطلب نمايندگي مجلس در آذربايجان¬غربي تاييد شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2016 23:11:19 مراقب ويروس تخريب در فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي اروميه باشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مراقب ويروس تخريب در فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي اروميه باشيم/ مراقب ويروس تخريب در فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي اروميه باشيم http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2016 23:16:51 9 دی شکوه میثاق مردم با ولایت و تجدید پیوند امت با ارزشهای والای اسلامی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/درمصاحبه با رضا منصرف مدیر مسوول آوای ماکو و مدرس دانشگاه شد/ 9 دی شکوه میثاق مردم با ولایت و تجدید پیوند امت با ارزشهای والای اسلامی http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2015 19:53:43 اسامي ثبت نام كنندگان درانتخابات مجلس از تمامي شهرهاي استان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اسامي ثبت نام كنندگان درانتخابات مجلس از تمامي شهرهاي استان/ اسامي ثبت نام كنندگان درانتخابات مجلس از تمامي شهرهاي استان http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2015 13:21:42 انتخابات بدون تنش ماموريت مهم مسئولان استان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس ستاد انتخابات آذربايجان غربي تاکيد کرد/ انتخابات بدون تنش ماموريت مهم مسئولان استان http://amanatazarbaijan.com/ 21 Dec 2015 11:40:05 دانشجويان به نگراني رهبري درباره نفوذ توجه کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/امام جمعه اروميه/ دانشجويان به نگراني رهبري درباره نفوذ توجه کنند http://amanatazarbaijan.com/ 07 Dec 2015 10:42:11 فرمانداري هاي آذربايجان غربي آماده آغاز فرآيند انتخابات مجلس و خبرگان رهبري هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استاندار/ فرمانداري هاي آذربايجان غربي آماده آغاز فرآيند انتخابات مجلس و خبرگان رهبري هستند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Nov 2015 13:20:16 اجازه نمي‌دهيم کودتاي 28 مرداد تکرار شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم مياندوآب، تکاب و شاهين‌دژ در مجلس/ اجازه نمي‌دهيم کودتاي 28 مرداد تکرار شود http://amanatazarbaijan.com/ 31 Aug 2015 11:25:48 مرز سرو بدليل حملات پ ک ک بسته شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرماندار اروميه / مرز سرو بدليل حملات پ ک ک بسته شد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Aug 2015 10:12:31 اصلاح طلبان و تکنوکرات ها معامله امنيت ملي با توسعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اصلاح طلبان و تکنوکرات ها معامله امنيت ملي با توسعه/ اصلاح طلبان و تکنوکرات ها معامله امنيت ملي با توسعه http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jul 2015 13:48:23 رسانه‌ها از نگاه‌جناحي افراط و تفريط نسبت به دولتها پرهيز کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي آذربايجان غربي/ رسانه‌ها از نگاه‌جناحي افراط و تفريط نسبت به دولتها پرهيز کنند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2015 11:32:13 با مذاکرات هسته‌اي چه بلايي بر سر روان جامعه آورديم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/از بهشت‌نمايي پس از مذاکرات تا اينکه هيچ اتفاق خاصي قرار نيست بيافتد/ با مذاکرات هسته‌اي چه بلايي بر سر روان جامعه آورديم http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2015 11:31:31 روز قدس چرا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/روز قدس چرا/ روز قدس چرا http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jul 2015 09:43:00 واکاوي واقع بينانه بازرسي هاي هسته اي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/واکاوي واقع بينانه بازرسي هاي هسته اي/ واکاوي واقع بينانه بازرسي هاي هسته اي http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2015 11:49:34 آيا دانشجويان غير سياسي شده اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ دانشجويان و استادان دانشگاه پاسخ مي دهند/ آيا دانشجويان غير سياسي شده اند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2015 11:48:18 مسئوليت سنگين تمام تحريم‌هاي‌ استکبار برعهده «سران فتنه» است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده ولي‌فقيه در آذربايجان‌غربي/ مسئوليت سنگين تمام تحريم‌هاي‌ استکبار برعهده «سران فتنه» است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Dec 2014 12:09:38 فتنه 88 در آذربايجان غربي چگونه گذشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فتنه 88 در آذربايجان غربي چگونه گذشت/ فتنه 88 در آذربايجان غربي چگونه گذشت http://amanatazarbaijan.com/ 29 Dec 2014 12:05:14