دین و اندیشه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ دین و اندیشه http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2014 12:28:22 وفاي به عهد خصلت مهم متخلقان به اخلاق http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وفاي به عهد خصلت مهم متخلقان به اخلاق / وفاي به عهد خصلت مهم متخلقان به اخلاق http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 13:04:39 آيا انسان‌هاي امروزي بي دين هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا انسان‌هاي امروزي بي دين هستند / آيا انسان‌هاي امروزي بي دين هستند http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 12:32:04 خداي نعمت و لذت و گشايش http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/خداي نعمت و لذت و گشايش/ خداي نعمت و لذت و گشايش http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 13:03:32 فال نيک و بد، اثر طبيعى و تکويني ندارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فال نيک و بد، اثر طبيعى و تکويني ندارند/ فال نيک و بد، اثر طبيعى و تکويني ندارند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 13:03:09 ثمرات "صلوات" در دنيا و آخرت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ثمرات صلوات در دنيا و آخرت/ ثمرات "صلوات" در دنيا و آخرت http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:28:05 چرا نعمت‌هاي آخرت از نعمت‌هاي دنيا بهتر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا نعمت‌هاي آخرت از نعمت‌هاي دنيا بهتر است/ چرا نعمت‌هاي آخرت از نعمت‌هاي دنيا بهتر است http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:27:26 معنويت بدون دين آموزه خطرناک عرفان‌هاي کاذب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/معنويت بدون دين آموزه خطرناک عرفان‌هاي کاذب/ معنويت بدون دين آموزه خطرناک عرفان‌هاي کاذب http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:26:53 غيبت امام عصر، سنت الهي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/غيبت امام عصر، سنت الهي است/ غيبت امام عصر، سنت الهي است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2019 13:40:09 عيد فطر پاداش يک ماه بندگي خالصانه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/عيد فطر پاداش يک ماه بندگي خالصانه/ عيد فطر پاداش يک ماه بندگي خالصانه http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2019 13:39:30 جايگاه عدالت در اخلاق سياسي اسلامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جايگاه عدالت در اخلاق سياسي اسلامي/ جايگاه عدالت در اخلاق سياسي اسلامي http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 13:02:32 حفظ حجاب از الزامات امنيت رواني جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حفظ حجاب از الزامات امنيت رواني جامعه/ حفظ حجاب از الزامات امنيت رواني جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 13:02:07 امام منتظَر، خود منتظِر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امام منتظَر، خود منتظِر است/ امام منتظَر، خود منتظِر است http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 15:11:26 اعصاب نداريد، نهي از منکر نکنيد! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اعصاب نداريد، نهي از منکر نکنيد/ اعصاب نداريد، نهي از منکر نکنيد! http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 15:10:46 گام دوم انقلاب، يعني ورود به ساحت سوم دين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/گام دوم انقلاب، يعني ورود به ساحت سوم دين/ گام دوم انقلاب، يعني ورود به ساحت سوم دين http://amanatazarbaijan.com/ 06 May 2019 14:08:15 سراسر قرآن نکوهش جهل و به کار نگرفتن عقل است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سراسر قرآن نکوهش جهل و به کار نگرفتن عقل است/ سراسر قرآن نکوهش جهل و به کار نگرفتن عقل است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Apr 2019 14:17:41 چه کنيم وقت بحران از رحمت خدا نااميد نشويم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چه کنيم وقت بحران از رحمت خدا نااميد نشويم/ چه کنيم وقت بحران از رحمت خدا نااميد نشويم http://amanatazarbaijan.com/ 28 Apr 2019 14:16:50 اجرای ۷۰ برنامه قرآنی همزمان با ماه رمضان در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اجرای ۷۰ برنامه قرآنی همزمان با ماه رمضان در آذربایجان غربی/ اجرای ۷۰ برنامه قرآنی همزمان با ماه رمضان در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2019 11:41:26 راز جاذبه فرقه‌هاي انحرافي براي انسان معاصر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/راز جاذبه فرقه‌هاي انحرافي براي انسان معاصر/ راز جاذبه فرقه‌هاي انحرافي براي انسان معاصر http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2019 16:08:09 بلاياي طبيعي منافاتي با رحمانيت خدا ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بلاياي طبيعي منافاتي با رحمانيت خدا ندارد/ بلاياي طبيعي منافاتي با رحمانيت خدا ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2019 16:07:17 ارتقاي الگوي پايه پيشرفت اسلامي ايراني منوط بر گفت‌وگوي ملي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ارتقاي الگوي پايه پيشرفت اسلامي ايراني منوط بر گفت‌وگوي ملي/ ارتقاي الگوي پايه پيشرفت اسلامي ايراني منوط بر گفت‌وگوي ملي http://amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2019 16:21:47 در صله‌رحم همديگر را به زحمت نيندازيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/در صله‌رحم همديگر را به زحمت نيندازيم/ در صله‌رحم همديگر را به زحمت نيندازيم http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2019 13:13:31 چگونه به زندگي‌مان رنگ و بوي مهدوي بدهيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چگونه به زندگي‌مان رنگ و بوي مهدوي بدهيم/ چگونه به زندگي‌مان رنگ و بوي مهدوي بدهيم http://amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2019 13:27:36 اعتقادات مردم از اشرافي‌گري مسئولان ضربه مي‌خورد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اعتقادات مردم از اشرافي‌گري مسئولان ضربه مي‌خورد/ اعتقادات مردم از اشرافي‌گري مسئولان ضربه مي‌خورد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2019 13:27:03 15 اسفند به عنوان روز ملي درياچه اروميه تعيين شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/معاون محيط‌زيست انساني سازمان حفاظت محيط‌زيست در اروميه/ 15 اسفند به عنوان روز ملي درياچه اروميه تعيين شد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Feb 2019 15:13:00 جايگاه همسايه داري در اسلام http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جايگاه همسايه داري در اسلام/ جايگاه همسايه داري در اسلام http://amanatazarbaijan.com/ 25 Feb 2019 15:11:07 توحيد اسلام در حيات اجتماعي ظهور دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/توحيد اسلام در حيات اجتماعي ظهور دارد/ توحيد اسلام در حيات اجتماعي ظهور دارد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Feb 2019 15:10:14 فرزندتان را براي زمان خودش تربيت کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فرزندتان را براي زمان خودش تربيت کنيد/ فرزندتان را براي زمان خودش تربيت کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 15:51:20 موقوفات آذربایجان غربی 10 میلیارد تومان درآمد داشته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/موقوفات آذربایجان غربی 10 میلیارد تومان درآمد داشته است/ موقوفات آذربایجان غربی 10 میلیارد تومان درآمد داشته است http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2019 10:33:52 مسابقه اي که هيچ بازنده اي ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسابقه اي که هيچ بازنده اي ندارد/ مسابقه اي که هيچ بازنده اي ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2019 12:20:24 نتایج جشنواره ملی آیات آذربایجان غربی هفته آینده اعلام می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نتایج جشنواره ملی آیات آذربایجان غربی هفته آینده اعلام می شود/ نتایج جشنواره ملی آیات آذربایجان غربی هفته آینده اعلام می شود http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:46:45 آيا فقه مي‌تواند با الزام ولايت ديني مخالفت کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا فقه مي‌تواند با الزام ولايت ديني مخالفت کند / آيا فقه مي‌تواند با الزام ولايت ديني مخالفت کند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:11:50 فضائل حضرت زهرا (س) در قرآن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فضائل حضرت زهرا سلام علیها در قرآن/ فضائل حضرت زهرا (س) در قرآن http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:34:21 معنويت مدرن يک آسيب در دل تمدن مدرن است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/معنويت مدرن يک آسيب در دل تمدن مدرن است/ معنويت مدرن يک آسيب در دل تمدن مدرن است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:33:43 ضرورت ولايت ديني بر جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ضرورت ولايت ديني بر جامعه / ضرورت ولايت ديني بر جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:30:33 سياست اسلامي، دانشي برآمده از مباني قرآن، سنت و عقل است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سياست اسلامي، دانشي برآمده از مباني قرآن، سنت و عقل است/ سياست اسلامي، دانشي برآمده از مباني قرآن، سنت و عقل است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 13:12:28 دشواري دينداري در عصر غيبت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دشواري دينداري در عصر غيبت/ دشواري دينداري در عصر غيبت http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:48:35 در ولايت فقيه کدام مفهوم ولايت مد نظر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/در ولايت فقيه کدام مفهوم ولايت مد نظر است/ در ولايت فقيه کدام مفهوم ولايت مد نظر است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:46:57 پرداخت مصارف زکات در آذربایجان غربی شفاف سازی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/پرداخت مصارف زکات در آذربایجان غربی شفاف سازی شود/ پرداخت مصارف زکات در آذربایجان غربی شفاف سازی شود http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:48:59 جوانان دين گريز يا دين گُزين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جوانان دين گريز يا دين گُزين/ جوانان دين گريز يا دين گُزين http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:27:34 9 دي تجلي بصيرت مردم ولايتمدار ايران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ بصيرت مردم ولايتمدار ايران/ 9 دي تجلي بصيرت مردم ولايتمدار ايران http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:26:34 عدالتخواهي با پشتوانه فکري، آرمان گمشده جهان امروز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/عدالتخواهي با پشتوانه فکري، آرمان گمشده جهان امروز/ عدالتخواهي با پشتوانه فکري، آرمان گمشده جهان امروز http://amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2018 12:36:21 نبود زیرساخت مشکل اصلی ستاد امر به معروف آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نبود زیرساخت مشکل اصلی ستاد امر به معروف آذربایجان غربی است/ نبود زیرساخت مشکل اصلی ستاد امر به معروف آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Dec 2018 13:18:11 برگزاری جشنواره بین المللی عاشیق ها 300 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/برگزاری جشنواره بین المللی عاشیق ها 300 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد/ برگزاری جشنواره بین المللی عاشیق ها 300 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2018 12:33:09 مرگ عدالت به معني مرگ اميد است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مرگ عدالت به معني مرگ اميد است/ مرگ عدالت به معني مرگ اميد است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 13:41:34 آيا امر به معروف ناقض حريم خصوصي نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ آيا امر به معروف ناقض حريم خصوصي نيست/ آيا امر به معروف ناقض حريم خصوصي نيست http://amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 13:40:45 ۲.۱ میلیارد تومان توسط ستاد عتبات عالیات آذربایجان غربی جذب شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/عتبات عالیات آذربایجان غربی / ۲.۱ میلیارد تومان توسط ستاد عتبات عالیات آذربایجان غربی جذب شد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2018 13:40:53 چگونه ناهنجاري‌هاي اخلاقي را در جامعه از بين ببريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چگونه ناهنجاري‌هاي اخلاقي را در جامعه از بين ببريم/ چگونه ناهنجاري‌هاي اخلاقي را در جامعه از بين ببريم http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2018 12:47:30 استراتژي اهل بيت(ع) در توسعه فرهنگ شيعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/استراتژي اهل بيت علیه السلام در توسعه فرهنگ شيعه/ استراتژي اهل بيت(ع) در توسعه فرهنگ شيعه http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2018 12:44:06 بودجه مناسب برای فعالیت‌های قرآنی در نظر گرفته نمی‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بودجه مناسب برای فعالیت‌های قرآنی در نظر گرفته نمی‌شود / بودجه مناسب برای فعالیت‌های قرآنی در نظر گرفته نمی‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 04 Dec 2018 14:23:13 کدام دين افيون توده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/کارکرد‌هاي دين با عينک جامعه‌شناسان/ کدام دين افيون توده است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2018 14:54:33 عواملي که باعث مستحکم شدن رابطه شيعه و سني مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/عواملي که باعث مستحکم شدن رابطه شيعه و سني مي‌شود/ عواملي که باعث مستحکم شدن رابطه شيعه و سني مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2018 12:24:33 رابطه خدا و انسان؛ عارفانه يا آمرانه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رابطه خدا و انسان؛ عارفانه يا آمرانه/ رابطه خدا و انسان؛ عارفانه يا آمرانه http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2018 12:23:25 آيا دين و دينداري ما نياز به اصلاحات دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا دين و دينداري ما نياز به اصلاحات دارد / آيا دين و دينداري ما نياز به اصلاحات دارد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 14:56:20 توسل به موضوعات قوميتي و مذهبي عين خيانت به اسلام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ توسل به موضوعات قوميتي و مذهبي عين خيانت به اسلام است/ توسل به موضوعات قوميتي و مذهبي عين خيانت به اسلام است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 14:55:22 موقوفات آذربايجان غربي به مرز 6500 فقره رسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/موقوفات آذربايجان غربي به مرز 6500 فقره رسيد/ موقوفات آذربايجان غربي به مرز 6500 فقره رسيد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2018 20:58:32 دليل ختم جريان نبوت به پيامبر اسلام چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دليل ختم جريان نبوت به پيامبر اسلام چيست/ دليل ختم جريان نبوت به پيامبر اسلام چيست http://amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2018 20:26:16 وقف، شالوده‏ي توسعه‏ي اقتصادي و اجتماعي‏ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وقف، شالوده‏ي توسعه‏ي اقتصادي و اجتماعي‏/ وقف، شالوده‏ي توسعه‏ي اقتصادي و اجتماعي‏ http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 15:37:03 تعامل دين و رسانه در دنياي امروز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تعامل دين و رسانه در دنياي امروز/ تعامل دين و رسانه در دنياي امروز http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 15:35:38 اربعين حسيني و قداست نهفته در عدد چهل http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اربعين حسيني و قداست نهفته در عدد چهل/ اربعين حسيني و قداست نهفته در عدد چهل http://amanatazarbaijan.com/ 29 Oct 2018 14:41:02 اعزام ۳۵۰۰ دانشجو به پیاده رویی اربعین از آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اعزام ۳۵۰۰ دانشجو به پیاده رویی اربعین از آذربایجان غربی/ اعزام ۳۵۰۰ دانشجو به پیاده رویی اربعین از آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 25 Oct 2018 13:00:46 مرورگرهاي اينترنتي به کدام اطلاعات شما دسترسي دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مرورگرهاي اينترنتي به کدام اطلاعات شما دسترسي دارند/ مرورگرهاي اينترنتي به کدام اطلاعات شما دسترسي دارند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 15:00:54 آيا قطع اينترنت ايران امکان‌پذير است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا قطع اينترنت ايران امکان‌پذير است/ آيا قطع اينترنت ايران امکان‌پذير است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 14:15:19 نسخه‌اي ديني براي مديريت دخل‌وخرج زندگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نسخه‌اي ديني براي مديريت دخل‌وخرج زندگي/ نسخه‌اي ديني براي مديريت دخل‌وخرج زندگي http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 14:14:48 اساس و ريشه‌ پياده‌روي اربعين چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ اساس و ريشه‌ پياده‌روي اربعين چيست / اساس و ريشه‌ پياده‌روي اربعين چيست http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 14:13:40 حجابيستا، پديده‌اي تازه از زنان مسلمان در شبکه‌هاي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حجابيستا، پديده‌اي تازه از زنان مسلمان در شبکه‌هاي اجتماعي/ حجابيستا، پديده‌اي تازه از زنان مسلمان در شبکه‌هاي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:45:37 دين، در خدمت سعادت فرد يا راهکاري براي پيشرفت جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دين، در خدمت سعادت فرد يا راهکاري براي پيشرفت جامعه/ دين، در خدمت سعادت فرد يا راهکاري براي پيشرفت جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:44:57 احتکارو تبعات مخربي که بر سلامت معنوي و مادي جامعه برجا مي گذارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/احتکارو تبعات مخربي که بر سلامت معنوي و مادي جامعه برجا مي گذارد/ احتکارو تبعات مخربي که بر سلامت معنوي و مادي جامعه برجا مي گذارد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:28:03 وحي حقيقتي آسماني يا تجربه اي انساني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وحي حقيقتي آسماني يا تجربه اي انساني/ وحي حقيقتي آسماني يا تجربه اي انساني http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2018 12:40:20 تاثير مهدويت در تقويت روحيه رزمندگان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تاثير مهدويت در تقويت روحيه رزمندگان/ تاثير مهدويت در تقويت روحيه رزمندگان http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2018 12:39:19 شرکت کنندگان پیاده روی اربعین توصیه های فرهنگی را رعایت کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/شرکت کنندگان پیاده روی اربعین توصیه های فرهنگی را رعایت کنند/ شرکت کنندگان پیاده روی اربعین توصیه های فرهنگی را رعایت کنند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Sep 2018 11:55:00 امر به معروف و نهي از منکر را ترک نکنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امر به معروف و نهي از منکر را ترک نکنيم/ امر به معروف و نهي از منکر را ترک نکنيم http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 11:34:21 قيام مهدوي، امتداد اهداف عاشوراي حسيني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/قيام مهدوي، امتداد اهداف عاشوراي حسيني/ قيام مهدوي، امتداد اهداف عاشوراي حسيني http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 11:31:37 درآمد 429 موقوفه آذربايجان غربي براي عزاي حسيني هزينه مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/درآمد 429 موقوفه آذربايجان غربي براي عزاي حسيني هزينه مي شود/ درآمد 429 موقوفه آذربايجان غربي براي عزاي حسيني هزينه مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 14:23:06 اولويت شعور حسيني بر شور حسيني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اولويت شعور حسيني بر شور حسيني/ اولويت شعور حسيني بر شور حسيني http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 14:22:18 آئين‌هاي عزاداري فرصتي براي شناخت اهداف قيام حسين (ع) باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آئين‌هاي عزاداري فرصتي براي شناخت اهداف قيام حسين ع باشد/ آئين‌هاي عزاداري فرصتي براي شناخت اهداف قيام حسين (ع) باشد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 14:20:56 عزاداری های شبانه در آذربایجان غربی زیر نور حسینی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/عزاداری های شبانه در آذربایجان غربی زیر نور حسینی/ عزاداری های شبانه در آذربایجان غربی زیر نور حسینی http://amanatazarbaijan.com/ 15 Sep 2018 11:30:34 منکرين ولادت امام زمان(ع) چه دلايلي براي ادعاي خود دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/منکرين ولادت امام زمان چه دلايلي براي ادعاي خود دارند/ منکرين ولادت امام زمان(ع) چه دلايلي براي ادعاي خود دارند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Sep 2018 13:24:00 60 نقطه در آذربایجان غربی میزبان همایش شیرخوارگان حسینی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ نقطه در آذربایجان غربی میزبان همایش شیرخوارگان حسینی است/ 60 نقطه در آذربایجان غربی میزبان همایش شیرخوارگان حسینی است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Sep 2018 13:20:45 سکولاريسم پنهان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سکولاريسم پنهان/ سکولاريسم پنهان http://amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2018 12:41:59 چرايي رخنه خرافه‌‌پردازي در انديشه‌ ديني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرايي رخنه خرافه‌‌پردازي در انديشه‌ ديني/ چرايي رخنه خرافه‌‌پردازي در انديشه‌ ديني http://amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2018 12:40:43 حجاج آذربایجان غربی از پنجشنبه به آذربایجان غربی بازمی گردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حجاج آذربایجان غربی از پنجشنبه به آذربایجان غربی بازمی گردند/ حجاج آذربایجان غربی از پنجشنبه به آذربایجان غربی بازمی گردند http://amanatazarbaijan.com/ 29 Aug 2018 11:05:10 کارکردها و ظرفيت‌هاي فرهنگي مساجد براي مقابله با نفوذ فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/کارکردها و ظرفيت‌هاي فرهنگي مساجد براي مقابله با نفوذ فرهنگي/ کارکردها و ظرفيت‌هاي فرهنگي مساجد براي مقابله با نفوذ فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2018 14:53:40 وظيفه نسل حاضر در قبال غدير چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وظيفه نسل حاضر در قبال غدير چيست/ وظيفه نسل حاضر در قبال غدير چيست http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2018 14:52:52 جمع‌گرا بودن باعث ترويج روحيه ايثارگري مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جمع‌گرا بودن باعث ترويج روحيه ايثارگري مي‌شود/ جمع‌گرا بودن باعث ترويج روحيه ايثارگري مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 13:53:20 فلسفه حج چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فلسفه حج چيست/ فلسفه حج چيست http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 13:52:02 رجعت چيست و نخستين رجعت کننده کيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رجعت چيست و نخستين رجعت کننده کيست / رجعت چيست و نخستين رجعت کننده کيست http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 10:38:47 مردم ما به دنبال تشرف‌اند نه تشبه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مردم ما به دنبال تشرف‌اند نه تشبه / مردم ما به دنبال تشرف‌اند نه تشبه http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 10:36:15 اعزام حجاج آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اعزام حجاج آغاز شد/ اعزام حجاج آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2018 13:52:55 نگاهي نو به نقش امام‌زادگان در هويت‌بخشي به ايرانيانِ مسلمان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نگاهي نو به نقش امام‌زادگان در هويت‌بخشي به ايرانيانِ مسلمان/ نگاهي نو به نقش امام‌زادگان در هويت‌بخشي به ايرانيانِ مسلمان http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2018 13:35:25 آيا ما سکولار شده ايم؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نگاه حداکثري به دين آغاز عرفي شدن است/ آيا ما سکولار شده ايم؟ http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2018 13:33:43 نمايي از پارادوکس حق و باطل در توجيه کردن هدف http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نمايي از پارادوکس حق و باطل در توجيه کردن هدف/ نمايي از پارادوکس حق و باطل در توجيه کردن هدف http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 15:26:32 چرا نام رضا روي امام هشتم(ع) نهاده شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا نام رضا روي امام هشتم نهاده شده است/ چرا نام رضا روي امام هشتم(ع) نهاده شده است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 15:25:45 میزبانی جشنواره تموز نشانگر آزادی اقلیت های دینی ایران است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/کشیش کلیسای شرق آشور/ میزبانی جشنواره تموز نشانگر آزادی اقلیت های دینی ایران است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jul 2018 10:41:08 پرچم سبز حرم رضوی فضای آذربایجان غربی را عطرآگین می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/پرچم سبز حرم رضوی فضای آذربایجان غربی را عطرآگین می کند/ پرچم سبز حرم رضوی فضای آذربایجان غربی را عطرآگین می کند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jul 2018 10:09:38 اقليت هاي مذهبي در ايران آزادانه مراسم ديني را بجا مي آورند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اقليت هاي مذهبي در ايران آزادانه مراسم ديني را بجا مي آورند/ اقليت هاي مذهبي در ايران آزادانه مراسم ديني را بجا مي آورند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 15:38:54 لزوم توجه بيش از پيش به موقوفات قرآني در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/لزوم توجه بيش از پيش به موقوفات قرآني در آذربايجان غربي/ لزوم توجه بيش از پيش به موقوفات قرآني در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 15:22:36 ایران محلی برای نشان دادن اخوت بین ادیان توحیدی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ایران محلی برای نشان دادن اخوت بین ادیان توحیدی است/ ایران محلی برای نشان دادن اخوت بین ادیان توحیدی است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2018 10:16:16 روند مرمت کلیساها در آذربایجان غربی چشمگیر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اسقف اعظم کلیسای شرق آشور ایران/ روند مرمت کلیساها در آذربایجان غربی چشمگیر است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jul 2018 12:55:20 گفتمان دینی تابستان امسال در سردشت برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/گفتمان دینی تابستان امسال در سردشت برگزار می شود/ گفتمان دینی تابستان امسال در سردشت برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jul 2018 10:34:21 بیش از 2000 نفر از آذربایجان غربی به حج تمتع اعزام می شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مدیر حج و زیارت آذربایجان غربی/ بیش از 2000 نفر از آذربایجان غربی به حج تمتع اعزام می شوند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jul 2018 10:32:10 اگر نماز ستون دين است چرا از فروع دين است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اگر نماز ستون دين است چرا از فروع دين است/ اگر نماز ستون دين است چرا از فروع دين است http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 13:48:13 فناوری http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ فناوری http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2014 13:26:35 چرا حجم اينترنت زود تمام مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا حجم اينترنت زود تمام مي‌شود/ چرا حجم اينترنت زود تمام مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 13:14:18 آيا گيم در ايران صنعت است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا گيم در ايران صنعت است/ آيا گيم در ايران صنعت است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 13:11:22 ايجاد سيستم عامل بومي براي گوشي هاي داخلي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ايجاد سيستم عامل بومي براي گوشي هاي داخلي/ ايجاد سيستم عامل بومي براي گوشي هاي داخلي http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 13:09:33 شکل‌گيري جهان دوقطبي در سايه شبکه نسل پنجم اينترنت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شکل‌گيري جهان دوقطبي در سايه شبکه نسل پنجم اينترنت/ شکل‌گيري جهان دوقطبي در سايه شبکه نسل پنجم اينترنت http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 13:06:08 تله‌پاتي تبديل به واقعيت مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تله‌پاتي تبديل به واقعيت مي‌شود/ تله‌پاتي تبديل به واقعيت مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 13:05:29 راز‌هاي زندگي ايراني‌ها در اپليکيشن‌ها و بازي‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/راز‌هاي زندگي ايراني‌ها در اپليکيشن‌ها و بازي‌ها / راز‌هاي زندگي ايراني‌ها در اپليکيشن‌ها و بازي‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:16:00 هوش مصنوعي جاي نيروي انساني را نمي‌گيرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي جاي نيروي انساني را نمي‌گيرد/ هوش مصنوعي جاي نيروي انساني را نمي‌گيرد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:15:01 نوآوري قلب تپنده پلتفرم و گمشده رونق توليد در دوران جديد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نوآوري قلب تپنده پلتفرم و گمشده رونق توليد در دوران جديد/ نوآوري قلب تپنده پلتفرم و گمشده رونق توليد در دوران جديد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:13:54 موج سواري شيادان اينترنتي روي خدمات ويژه اپراتورها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/موج سواري شيادان اينترنتي روي خدمات ويژه اپراتورها/ موج سواري شيادان اينترنتي روي خدمات ويژه اپراتورها http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2019 13:42:08 رشد استارتاپ‌ها وابسته به امنيت سايبري است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رشد استارتاپ‌ها وابسته به امنيت سايبري است/ رشد استارتاپ‌ها وابسته به امنيت سايبري است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2019 13:41:02 فضاي مجازي، سر ريز دنياي واقعي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فضاي مجازي، سر ريز دنياي واقعي است/ فضاي مجازي، سر ريز دنياي واقعي است http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 13:10:09 انتقادها از شبکه ملي اطلاعات متوجه کدام سازمان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/انتقادها از شبکه ملي اطلاعات متوجه کدام سازمان است/ انتقادها از شبکه ملي اطلاعات متوجه کدام سازمان است http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 13:08:40 فناوري فضايي در حال اوج‌گيري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فناوري فضايي در حال اوج‌گيري/ فناوري فضايي در حال اوج‌گيري http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 14:18:09 ربات‌ها برده‌هاي بشريت مدرن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ربات‌ها برده‌هاي بشريت مدرن/ ربات‌ها برده‌هاي بشريت مدرن http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 14:17:32 نوآوري‌هاي محبوب هوش مصنوعي در سال 2019 http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نوآوري‌هاي محبوب هوش مصنوعي / نوآوري‌هاي محبوب هوش مصنوعي در سال 2019 http://amanatazarbaijan.com/ 06 May 2019 14:10:11 اينترنت نسل پنج چيست و چرا مهم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت نسل پنج چيست و چرا مهم است/ اينترنت نسل پنج چيست و چرا مهم است http://amanatazarbaijan.com/ 06 May 2019 14:09:25 فيلترينگ دستاورد يا هزينه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فيلترينگ دستاورد يا هزينه/ فيلترينگ دستاورد يا هزينه http://amanatazarbaijan.com/ 28 Apr 2019 13:48:33 چطور خودمان را از فضاي مجازي پاک کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چطور خودمان را از فضاي مجازي پاک کنيم/ چطور خودمان را از فضاي مجازي پاک کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2019 15:56:28 آيا ابر هوش مصنوعي بدترين رويداد تاريخ بشريت است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا ابر هوش مصنوعي بدترين رويداد تاريخ بشريت است/ آيا ابر هوش مصنوعي بدترين رويداد تاريخ بشريت است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2019 15:55:30 پولشويي با ارزهاي مجازي سر به فلک کشيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پولشويي با ارزهاي مجازي سر به فلک کشيد/ پولشويي با ارزهاي مجازي سر به فلک کشيد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2019 16:40:40 افزايش اپليکيشن‌هاي ايراني ياريگر رونق اقتصادي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/افزايش اپليکيشن‌هاي ايراني ياريگر رونق اقتصادي است/ افزايش اپليکيشن‌هاي ايراني ياريگر رونق اقتصادي است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2019 16:39:51 علت اصلي بسته‌شدن اپليکيشن‌هاي ايراني چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/علت اصلي بسته‌شدن اپليکيشن‌هاي ايراني چيست/ علت اصلي بسته‌شدن اپليکيشن‌هاي ايراني چيست http://amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2019 13:30:59 فيلترشکن‌ها بلاي جان سايت‌ها شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فيلترشکن‌ها بلاي جان سايت‌ها شدند/ فيلترشکن‌ها بلاي جان سايت‌ها شدند http://amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2019 13:28:45 بلاک‌چين دشمن يا دوست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بلاک‌چين دشمن يا دوست / بلاک‌چين دشمن يا دوست http://amanatazarbaijan.com/ 25 Feb 2019 15:16:16 اقتصاد ديجيتال مجاري فساد را مي‌بندد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اقتصاد ديجيتال مجاري فساد را مي‌بندد/ اقتصاد ديجيتال مجاري فساد را مي‌بندد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 15:55:38 چرا نبايد از آي‌پي ثابت اينترنتي استفاده کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا نبايد از آي‌پي ثابت اينترنتي استفاده کرد/ چرا نبايد از آي‌پي ثابت اينترنتي استفاده کرد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 15:54:53 واکاوي دلايل عدم استقبال مردم از پيام‌رسان‌هاي داخلي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/واکاوي دلايل عدم استقبال مردم از پيام‌رسان‌هاي داخلي/ واکاوي دلايل عدم استقبال مردم از پيام‌رسان‌هاي داخلي http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2019 12:25:24 مي‌توانيم ارز ديجيتال ملي داشته باشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مي‌توانيم ارز ديجيتال ملي داشته باشيم/ مي‌توانيم ارز ديجيتال ملي داشته باشيم http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2019 12:24:30 واکاوي دلايل عدم استقبال مردم از پيام‌رسان‌هاي داخلي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/واکاوي دلايل عدم استقبال مردم از پيام‌رسان‌هاي داخلي/ واکاوي دلايل عدم استقبال مردم از پيام‌رسان‌هاي داخلي http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:13:44 دستاورد هاي علمي چهل ساله انقلاب اسلامي ايران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دستاورد هاي علمي چهل ساله انقلاب اسلامي ايران / دستاورد هاي علمي چهل ساله انقلاب اسلامي ايران http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:12:55 آذربايجان غربي از امنيت کامل براي سرمايه گذاري برخوردار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/وزير اطلاعات در اروميه/ آذربايجان غربي از امنيت کامل براي سرمايه گذاري برخوردار است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:44:15 اينترنت موبايل جاي ارتباطات ثابت را مي‌گيرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت موبايل جاي ارتباطات ثابت را مي‌گيرد/ اينترنت موبايل جاي ارتباطات ثابت را مي‌گيرد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:43:33 نگاهي به روندهاي تکنولوژي در سال 2019 http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نگاهي به روندهاي تکنولوژي در سال 2019/ نگاهي به روندهاي تکنولوژي در سال 2019 http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:42:46 هر آنتي ويروسي، امن نيست! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هر آنتي ويروسي، امن نيست/ هر آنتي ويروسي، امن نيست! http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 13:03:20 تلگرام‌هاي فارسي هم‌چنان در بيم و اميد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تلگرام‌هاي فارسي هم‌چنان در بيم و اميد/ تلگرام‌هاي فارسي هم‌چنان در بيم و اميد http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 13:02:47 گوشي‌هاي هوشمند گنجينه اطلاعات هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/گوشي‌هاي هوشمند گنجينه اطلاعات هستند/ گوشي‌هاي هوشمند گنجينه اطلاعات هستند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 12:52:46 اهميت حياتي امنيت سايبري در بخش سلامت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اهميت حياتي امنيت سايبري در بخش سلامت/ اهميت حياتي امنيت سايبري در بخش سلامت http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:50:54 بلايايي که سال 2018 بر سر غول‌هاي فناوري آمد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بلايايي که سال 2018 بر سر غول‌هاي فناوري آمد/ بلايايي که سال 2018 بر سر غول‌هاي فناوري آمد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:49:51 آيا سفر به آينده يا بازگشت به گذشته امکان پذير است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا سفر به آينده يا بازگشت به گذشته امکان پذير است/ آيا سفر به آينده يا بازگشت به گذشته امکان پذير است http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:19:54 کشاکش دولت الکترونيکي با دستگاه‌هاي دولتي! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کشاکش دولت الکترونيکي با دستگاه‌هاي دولتي/ کشاکش دولت الکترونيکي با دستگاه‌هاي دولتي! http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:18:52 بازار افسارگسيخته پيامک‌هاي تبليغاتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بازار افسارگسيخته پيامک‌هاي تبليغاتي/ بازار افسارگسيخته پيامک‌هاي تبليغاتي http://amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2018 13:29:58 رايج‌ترين خطا‌ها در اينترنت و نحوه‌ي برطرف کردن آن‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رايج‌ترين خطا‌ها در اينترنت و نحوه‌ي برطرف کردن آن‌ها / رايج‌ترين خطا‌ها در اينترنت و نحوه‌ي برطرف کردن آن‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2018 13:28:40 فعال‌سازي بهانه جديد فروشندگان بازار موبايل http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فعال‌سازي بهانه جديد فروشندگان بازار موبايل/ فعال‌سازي بهانه جديد فروشندگان بازار موبايل http://amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 13:51:20 شبکه ملي اطلاعات چرا راه‌اندازي نمي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه ملي اطلاعات چرا راه‌اندازي نمي‌شود/ شبکه ملي اطلاعات چرا راه‌اندازي نمي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 13:43:29 عدالت عمومي در سايه‌ي دولت هوشمند ايراني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/عدالت عمومي در سايه‌ي دولت هوشمند ايراني/ عدالت عمومي در سايه‌ي دولت هوشمند ايراني http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2018 13:07:06 ساماندهي پيام‌رسان‌ها با طعم آب‌خنک! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ساماندهي پيام‌رسان‌ها با طعم آب‌خنک/ ساماندهي پيام‌رسان‌ها با طعم آب‌خنک! http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2018 13:06:12 راهکاري براي دور زدن تحريم هاي اينترنتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/راهکاري براي دور زدن تحريم هاي اينترنتي/ راهکاري براي دور زدن تحريم هاي اينترنتي http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2018 14:10:04 درباره امنيت حريم شخصي آنلاين اشتباه نکنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تصورات نادرست ما از حريم شخصي در دنياي مجازي/ درباره امنيت حريم شخصي آنلاين اشتباه نکنيم http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2018 14:09:26 چرا تعرفه‌هاي ارتباطي بالا اما هنوز قانوني است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا تعرفه‌هاي ارتباطي بالا اما هنوز قانوني است/ چرا تعرفه‌هاي ارتباطي بالا اما هنوز قانوني است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2018 12:30:49 کدام هدف‌هاي طرح رجيستري محقق شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کدام هدف‌هاي طرح رجيستري محقق شدند/ کدام هدف‌هاي طرح رجيستري محقق شدند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2018 12:29:57 کاهش 20 درصدي وسعت درياچه اروميه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/معاون سازمان فضايي ايران خبر داد/ کاهش 20 درصدي وسعت درياچه اروميه http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2018 12:28:44 اينترنت 5G براي سلامتي خطرآفرين است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت 5G براي سلامتي خطرآفرين است / اينترنت 5G براي سلامتي خطرآفرين است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 15:03:57 تلگرام‌هاي فارسي مجاز يا غيرمجاز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تلگرام‌هاي فارسي مجاز يا غيرمجاز/ تلگرام‌هاي فارسي مجاز يا غيرمجاز http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 15:02:44 آشنايي با هفت ويروس خطرناک رايانه‌اي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آشنايي با هفت ويروس خطرناک رايانه‌اي / آشنايي با هفت ويروس خطرناک رايانه‌اي http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 15:01:09 طرحي براي فيلترينگ هوشمند اينستاگرام ارائه نکرده ايم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/طرحي براي فيلترينگ هوشمند اينستاگرام ارائه نکرده ايم/ طرحي براي فيلترينگ هوشمند اينستاگرام ارائه نکرده ايم http://amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2018 20:29:36 تعرفه‌ي ترجيحي اينترنت حمايت يا ضدتبليغ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تعرفه‌ي ترجيحي اينترنت حمايت يا ضدتبليغ/ تعرفه‌ي ترجيحي اينترنت حمايت يا ضدتبليغ http://amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2018 20:28:53 غولهاي فناوري اينترنت را ناامن کردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/غولهاي فناوري اينترنت را ناامن کردند/ غولهاي فناوري اينترنت را ناامن کردند http://amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2018 20:27:40 قلم پررنگ‌ فيلترينگ در دست کيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/قلم پررنگ‌ فيلترينگ در دست کيست/ قلم پررنگ‌ فيلترينگ در دست کيست http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 15:41:23 هنگام خريد از سايت‌هاي اينترنتي دقت کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هنگام خريد از سايت‌هاي اينترنتي دقت کنيد/ هنگام خريد از سايت‌هاي اينترنتي دقت کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 15:40:27 هيچ يک از سناريوهاي تحريم منجر به قطع اينترنت نمي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هيچ يک از سناريوهاي تحريم منجر به قطع اينترنت نمي شود/ هيچ يک از سناريوهاي تحريم منجر به قطع اينترنت نمي شود http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 15:39:40 بيش از 90 درصد نوجوانان ايراني از گوشي هوشمند استفاده مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بيش از 90 درصد نوجوانان ايراني از گوشي هوشمند استفاده مي‌کنند/ بيش از 90 درصد نوجوانان ايراني از گوشي هوشمند استفاده مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 29 Oct 2018 14:43:19 برنامه‌هاي جذابي که کار دست کاربر مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/برنامه‌هاي جذابي که کار دست کاربر مي‌دهند/ برنامه‌هاي جذابي که کار دست کاربر مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com/ 29 Oct 2018 14:42:18 هرآنچه که درباره کلاهبرداري رايانه‌اي بايد بدانيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هرآنچه که درباره کلاهبرداري رايانه‌اي بايد بدانيد / هرآنچه که درباره کلاهبرداري رايانه‌اي بايد بدانيد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:49:10 چه زماني گوشي‌هاي هوشمند منسوخ مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چه زماني گوشي‌هاي هوشمند منسوخ مي‌شوند/ چه زماني گوشي‌هاي هوشمند منسوخ مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:48:35 کمبود محتوا معضل تلويزيون‌هاي اينترنتي شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کمبود محتوا معضل تلويزيون‌هاي اينترنتي شد/ کمبود محتوا معضل تلويزيون‌هاي اينترنتي شد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:47:06 نصب هم‌زمان چند آنتي‌ويروس بر امنيت‌تان نمي‌افزايد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نصب هم‌زمان چند آنتي‌ويروس بر امنيت‌تان نمي‌افزايد/ نصب هم‌زمان چند آنتي‌ويروس بر امنيت‌تان نمي‌افزايد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:32:13 شبکه‌هاي اجتماعي با ما چه مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه‌هاي اجتماعي با ما چه مي‌کنند/ شبکه‌هاي اجتماعي با ما چه مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:31:06 چرا کسب‌وکارها در دام حملات سايبري مي‌افتند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا کسب‌وکارها در دام حملات سايبري مي‌افتند/ چرا کسب‌وکارها در دام حملات سايبري مي‌افتند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2018 12:49:35 امنيت موبايلتان را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/امنيت موبايلتان را جدي بگيريد/ امنيت موبايلتان را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2018 12:46:29 اينترنت اشيا وکمک به بهبود زندگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت اشيا وکمک به بهبود زندگي/ اينترنت اشيا وکمک به بهبود زندگي http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2018 12:45:53 سد راه نفوذ بدافزارها شويم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سد راه نفوذ بدافزارها شويم/ سد راه نفوذ بدافزارها شويم http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 11:51:21 حلقه مفقوده نظارت بر محتواي بازي‌هاي رايانه‌اي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/حلقه مفقوده نظارت بر محتواي بازي‌هاي رايانه‌اي/ حلقه مفقوده نظارت بر محتواي بازي‌هاي رايانه‌اي http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 11:50:15 هوش مصنوعي چگونه در حال تغيير صنعت آموزش است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي چگونه در حال تغيير صنعت آموزش است/ هوش مصنوعي چگونه در حال تغيير صنعت آموزش است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 13:48:00 روش‌هايي آسان براي جلوگيري از هک شدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/روش‌هايي آسان براي جلوگيري از هک شدن/ روش‌هايي آسان براي جلوگيري از هک شدن http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 13:46:19 سرقت ادبي روش نوين مشهور شدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سرقت ادبي روش نوين مشهور شدن/ سرقت ادبي روش نوين مشهور شدن http://amanatazarbaijan.com/ 10 Sep 2018 13:22:34 بيماري فرهنگ‌زدگي! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بيماري فرهنگ‌زدگي/ بيماري فرهنگ‌زدگي! http://amanatazarbaijan.com/ 10 Sep 2018 13:21:47 دولت الکترونيک و راضيت مردم از دولت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دولت الکترونيک و راضيت مردم از دولت/ دولت الکترونيک و راضيت مردم از دولت http://amanatazarbaijan.com/ 10 Sep 2018 13:18:27 کج دار و مريز با نسخه‌هاي تلگرام http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کج دار و مريز با نسخه‌هاي تلگرام/ کج دار و مريز با نسخه‌هاي تلگرام http://amanatazarbaijan.com/ 10 Sep 2018 13:17:47 کدام سيستم عامل را براي بازي انتخاب کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کدام سيستم عامل را براي بازي انتخاب کنيم/ کدام سيستم عامل را براي بازي انتخاب کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2018 12:45:56 انگيزه‌ي هکرها از جرايم سايبري چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/انگيزه‌ي هکرها از جرايم سايبري چيست/ انگيزه‌ي هکرها از جرايم سايبري چيست http://amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2018 12:45:04 پيام‌رسان‌هاي داخلي کجاي ميدان رقابت قرار دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پيام‌رسان‌هاي داخلي کجاي ميدان رقابت قرار دارند/ پيام‌رسان‌هاي داخلي کجاي ميدان رقابت قرار دارند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2018 14:58:01 انقلاب صنعتي چهارم و آينده کارخانه‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/انقلاب صنعتي چهارم و آينده کارخانه‌ها / انقلاب صنعتي چهارم و آينده کارخانه‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2018 14:57:07 هوش مصنوعي با مهاجمان سايبري مي‌جنگد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي با مهاجمان سايبري مي‌جنگد/ هوش مصنوعي با مهاجمان سايبري مي‌جنگد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2018 14:56:09 موانع پيش‌روي استارت‌آپ‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/موانع پيش‌روي استارت‌آپ‌ها / موانع پيش‌روي استارت‌آپ‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 14:02:38 انفجار انقلاب ديجيتال را باور کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/انفجار انقلاب ديجيتال را باور کنيد/ انفجار انقلاب ديجيتال را باور کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 14:01:00 روزانه ۵۰۰ هزار تهدید سایبری در کشور ثبت می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/روزانه ۵۰۰ هزار تهدید سایبری در کشور ثبت می شود/ روزانه ۵۰۰ هزار تهدید سایبری در کشور ثبت می شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2018 14:11:45 هزينه ساخت اپليکيشن در ايران چقدر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هزينه ساخت اپليکيشن در ايران چقدر است/ هزينه ساخت اپليکيشن در ايران چقدر است http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 10:51:07 حفظ اطلاعات در داخل کشور با هاتگرام و تلگرام طلايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کارشناسان امنيت و استادان دانشگاه مطرح کردند/ حفظ اطلاعات در داخل کشور با هاتگرام و تلگرام طلايي http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 10:49:51 چگونه خود را از تروجان‌ها محافظت کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چگونه خود را از تروجان‌ها محافظت کنيم/ چگونه خود را از تروجان‌ها محافظت کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2018 13:37:34 تکنولوژي NFC چيست و چه ويژگي‌هايي دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تکنولوژي ان اف سی چيست و چه ويژگي‌هايي دارد/ تکنولوژي NFC چيست و چه ويژگي‌هايي دارد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2018 13:36:31 هوشمندسازي در خدمت افزايش بهره‌وري اقتصادي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوشمندسازي در خدمت افزايش بهره‌وري اقتصادي/ هوشمندسازي در خدمت افزايش بهره‌وري اقتصادي http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 15:30:48 خانه‌هاي هوشمند دردسرساز شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/خانه‌هاي هوشمند دردسرساز شدند/ خانه‌هاي هوشمند دردسرساز شدند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 15:30:01 زنگ خطر سايت‌هاي پيش‌فروش کالا به صدا درآمد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/زنگ خطر سايت‌هاي پيش‌فروش کالا به صدا درآمد/ زنگ خطر سايت‌هاي پيش‌فروش کالا به صدا درآمد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 15:36:04 فقط با يک رمز عبور در دنياي مجازي باشيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فقط با يک رمز عبور در دنياي مجازي باشيد/ فقط با يک رمز عبور در دنياي مجازي باشيد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 15:35:08 تلگرام طلايي جاي تلگرام راگرفته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تلگرام طلايي جاي تلگرام راگرفته است/ تلگرام طلايي جاي تلگرام راگرفته است http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 14:02:32 کمک هوش مصنوعي به بهبود امنيت سايبري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کمک هوش مصنوعي به بهبود امنيت سايبري/ کمک هوش مصنوعي به بهبود امنيت سايبري http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 14:01:20 مراقب هکرهاي تابستاني باشيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مراقب هکرهاي تابستاني باشيد/ مراقب هکرهاي تابستاني باشيد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 13:58:30 سوءاستفاده کلاهبرداران از بازي‌هاي آنلاين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سوءاستفاده کلاهبرداران از بازي‌هاي آنلاين/ سوءاستفاده کلاهبرداران از بازي‌هاي آنلاين http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 13:56:34 باورهاي غلط در مورد شارژ و باتري گوشي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ باورهاي غلط در مورد شارژ و باتري گوشي/ باورهاي غلط در مورد شارژ و باتري گوشي http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2018 10:33:52 چرا گوشي‌ها و لپ‌تاپ‌ها در معرض خطرند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا گوشي‌ها و لپ‌تاپ‌ها در معرض خطرند/ چرا گوشي‌ها و لپ‌تاپ‌ها در معرض خطرند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2018 10:32:38 حافظت از حريم خصوصي در دنياي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/حافظت از حريم خصوصي در دنياي مجازي/ حافظت از حريم خصوصي در دنياي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2018 10:31:58 تندرستی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ تندرستی http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2014 11:28:25 علل احساس خستگي دائم در بدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/علل احساس خستگي دائم در بدن/ علل احساس خستگي دائم در بدن http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 12:26:28 آلزايمر بيشتر به سراغ افسرده ها مي آيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آلزايمر بيشتر به سراغ افسرده ها مي آيد/ آلزايمر بيشتر به سراغ افسرده ها مي آيد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 12:25:50 تنها زندگي کردن سلامت روان افراد را به خطر مي اندازد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تنها زندگي کردن سلامت روان افراد را به خطر مي اندازد/ تنها زندگي کردن سلامت روان افراد را به خطر مي اندازد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 12:24:48 علائمي که شما را شاد نشان نمي دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/علائمي که شما را شاد نشان نمي دهد/ علائمي که شما را شاد نشان نمي دهد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 13:00:01 هشدار؛ افسردگي دوره نوجواني را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هشدار؛ افسردگي دوره نوجواني را جدي بگيريد/ هشدار؛ افسردگي دوره نوجواني را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 12:59:02 پرورش مسئوليت‌پذيري فردي و اجتماعي در کودکان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/پرورش مسئوليت‌پذيري فردي و اجتماعي در کودکان/ پرورش مسئوليت‌پذيري فردي و اجتماعي در کودکان http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:23:53 هشدار! استرس جامعه را متلاشي نكند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هشدار استرس جامعه را متلاشي نكند/ هشدار! استرس جامعه را متلاشي نكند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:20:01 خودشيفتگي بدون مشاوره قابل درمان نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خودشيفتگي بدون مشاوره قابل درمان نيست/ خودشيفتگي بدون مشاوره قابل درمان نيست http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2019 13:30:31 ارتباط استرس و بيماري‌هاي خودايمني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ارتباط استرس و بيماري‌هاي خودايمني/ ارتباط استرس و بيماري‌هاي خودايمني http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2019 13:29:32 چگونه روز را با انرژي بيشتر شروع کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه روز را با انرژي بيشتر شروع کنيم/ چگونه روز را با انرژي بيشتر شروع کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 12:49:52 نکاتي که خوشبختي را از بين مي‌برد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نکاتي که خوشبختي را از بين مي‌برد/ نکاتي که خوشبختي را از بين مي‌برد http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 12:48:49 هشدار درباره مصرف قرص شب‌امتحاني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هشدار درباره مصرف قرص شب‌امتحاني/ هشدار درباره مصرف قرص شب‌امتحاني http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 12:41:16 چطور کابوس شبانه را متوقف کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چطور کابوس شبانه را متوقف کنيم/ چطور کابوس شبانه را متوقف کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 15:06:44 بايدها و نبايدهاي زندگي ريشه در کدام بخش روان انسان دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بايدها و نبايدهاي زندگي ريشه در کدام بخش روان انسان دارند/ بايدها و نبايدهاي زندگي ريشه در کدام بخش روان انسان دارند http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 15:05:45 روي مثبت اضطراب و استرس http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/روي مثبت اضطراب و استرس/ روي مثبت اضطراب و استرس http://amanatazarbaijan.com/ 28 Apr 2019 14:15:01 وقتي همه چيز را فراموش مي کني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/واکاوي اختلال تجزيه اي يا فراموشي هويت/ وقتي همه چيز را فراموش مي کني http://amanatazarbaijan.com/ 28 Apr 2019 14:13:46 تمايل به شيريني خبر از اختلالي رواني مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تمايل به شيريني خبر از اختلالي رواني مي‌دهد / تمايل به شيريني خبر از اختلالي رواني مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2019 16:04:36 چرا بي دليل عصباني مي‌شويم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا بي دليل عصباني مي‌شويم/ چرا بي دليل عصباني مي‌شويم http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2019 15:58:45 وقتي خواب حمله مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/وقتي خواب حمله مي‌کند/ وقتي خواب حمله مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2019 15:57:56 مرگي از جنس زوال عقل http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مرگي از جنس زوال عقل/ مرگي از جنس زوال عقل http://amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2019 16:18:14 نااميدي جوانان را تهديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نااميدي جوانان را تهديد مي‌کند/ نااميدي جوانان را تهديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2019 16:17:30 بي‌صبري شما را مضطرب و عصبي مي کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بي‌صبري شما را مضطرب و عصبي مي کند/ بي‌صبري شما را مضطرب و عصبي مي کند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2019 13:06:48 چگونه از فکر و خيال شبانه جلوگيري کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه از فکر و خيال شبانه جلوگيري کنيد/ چگونه از فکر و خيال شبانه جلوگيري کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2019 13:05:11 با ترس‌هاي عجيب و ماورايي کودکان چگونه برخورد کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/توصيه به والدين براي مواجهه با ترس کودکان/ با ترس‌هاي عجيب و ماورايي کودکان چگونه برخورد کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2019 13:24:47 فداکاري بيمارگونه تهديدي عليه مادري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/فداکاري بيمارگونه تهديدي عليه مادري/ فداکاري بيمارگونه تهديدي عليه مادري http://amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2019 13:24:05 افراد مبتلا به فراموشي در لحظه زنداني مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/افراد مبتلا به فراموشي در لحظه زنداني مي‌شوند/ افراد مبتلا به فراموشي در لحظه زنداني مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Feb 2019 15:03:18 پيشنهادهايي براي سلامت جسم و جان ميانسالان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بازنشستگي پايان راه نيست/ پيشنهادهايي براي سلامت جسم و جان ميانسالان http://amanatazarbaijan.com/ 25 Feb 2019 15:02:04 راه‌هايي براي مقابله با فروپاشي عصبي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/راه‌هايي براي مقابله با فروپاشي عصبي/ راه‌هايي براي مقابله با فروپاشي عصبي http://amanatazarbaijan.com/ 25 Feb 2019 15:01:26 نگران فراموشي در دوران پيري نباشيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نگران فراموشي در دوران پيري نباشيد/ نگران فراموشي در دوران پيري نباشيد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 15:45:18 تاثير ترس بر سلامت انسان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تاثير ترس بر سلامت انسان/ تاثير ترس بر سلامت انسان http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 15:42:44 چه چيزهايي مانع هدف گذاري براي زندگي مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چه چيزهايي مانع هدف گذاري براي زندگي مي‌شوند/ چه چيزهايي مانع هدف گذاري براي زندگي مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 15:40:09 راه‌هايي براي کنترل عصبانيت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/راه‌هايي براي کنترل عصبانيت/ راه‌هايي براي کنترل عصبانيت http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2019 12:17:40 چقدر خود را ارزشمند مي دانيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چقدر خود را ارزشمند مي دانيد/ چقدر خود را ارزشمند مي دانيد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2019 12:15:53 توصيه‌هايي براي خلاصي از افسردگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/توصيه‌هايي براي خلاصي از افسردگي/ توصيه‌هايي براي خلاصي از افسردگي http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:09:29 خودِ واقعي‌مان باشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خودِ واقعي‌مان باشيم/ خودِ واقعي‌مان باشيم http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:08:26 تقويت اعتماد به نفس با چند تغيير کوچک http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تقويت اعتماد به نفس با چند تغيير کوچک/ تقويت اعتماد به نفس با چند تغيير کوچک http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:22:04 خستگي تصميم چيست و چگونه از آن در امان باشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خستگي تصميم چيست و چگونه از آن در امان باشيم/ خستگي تصميم چيست و چگونه از آن در امان باشيم http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:21:19 هشداري درباره روانشناسان مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هشداري درباره روانشناسان مجازي/ هشداري درباره روانشناسان مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 13:07:27 استرس با جسم و روح ما چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/استرس با جسم و روح ما چه مي‌کند/ استرس با جسم و روح ما چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 13:06:55 آثار منفي شب کاري بر سلامت انسان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آثار منفي شب کاري بر سلامت انسان/ آثار منفي شب کاري بر سلامت انسان http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 13:06:11 آيا شما هم از ازدواج وحشت داريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آيا شما هم از ازدواج وحشت داريد/ آيا شما هم از ازدواج وحشت داريد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:43:00 مقابله با خود ويرانگري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مقابله با خود ويرانگري/ مقابله با خود ويرانگري http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:42:04 چگونه زندگي شادتري داشته باشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه زندگي شادتري داشته باشيم/ چگونه زندگي شادتري داشته باشيم http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:23:35 آيا بايد کودکان را در جريان مشکلات اقتصادي قرار داد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آيا بايد کودکان را در جريان مشکلات اقتصادي قرار داد/ آيا بايد کودکان را در جريان مشکلات اقتصادي قرار داد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:22:20 استرس با جسم و روح ما چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/استرس با جسم و روح ما چه مي‌کند/ استرس با جسم و روح ما چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:21:10 ام اس بيماري ناشناخته اما رو به فزوني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ام اس بيماري ناشناخته اما رو به فزوني/ ام اس بيماري ناشناخته اما رو به فزوني http://amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2018 12:28:55 خانه‌ي شما چگونه مي‌تواند مضطرب‌تان کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خانه‌ي شما چگونه مي‌تواند مضطرب‌تان کند/ خانه‌ي شما چگونه مي‌تواند مضطرب‌تان کند http://amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2018 12:27:55 گوشت قرمز مفيد يا مضر براي سلامتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/گوشت قرمز مفيد يا مضر براي سلامتي/ گوشت قرمز مفيد يا مضر براي سلامتي http://amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 13:55:51 چطور ترمز استرس را بکشيم‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چطور ترمز استرس را بکشيم‌/ چطور ترمز استرس را بکشيم‌ http://amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 13:55:06 فوايد سلامت شگفت انگيز موسيقي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/فوايد سلامت شگفت انگيز موسيقي/ فوايد سلامت شگفت انگيز موسيقي http://amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 13:53:23 چگونه بر ترس‌هاي خود غلبه کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه بر ترس‌هاي خود غلبه کنيم/ چگونه بر ترس‌هاي خود غلبه کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2018 13:05:13 بلاي خانمان‌سوزي به نام نگراني و استرس http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بلاي خانمان‌سوزي به نام نگراني و استرس/ بلاي خانمان‌سوزي به نام نگراني و استرس http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2018 13:04:31 تله مديسين چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تله مديسين چيست/ تله مديسين چيست http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2018 14:50:43 چرا از غر زدن لذت مي بريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا از غر زدن لذت مي بريم/ چرا از غر زدن لذت مي بريم http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2018 14:15:46 سندروم سيندرلا؛ بيماري رواني ميان دختران جوان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سندروم سيندرلا؛ بيماري رواني ميان دختران جوان/ سندروم سيندرلا؛ بيماري رواني ميان دختران جوان http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2018 12:13:28 بگذاريد هر روزتان روايت‌ داشته باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بگذاريد هر روزتان روايت‌ داشته باشد/ بگذاريد هر روزتان روايت‌ داشته باشد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2018 12:12:39 نکته هاي مهم براي تغيير رژيم غذايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نکته هاي مهم براي تغيير رژيم غذايي/ نکته هاي مهم براي تغيير رژيم غذايي http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 14:51:49 افراد درون‌گرا و برون‌گرا چه ويژگي‌هايي دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/افراد درون‌گرا و برون‌گرا چه ويژگي‌هايي دارند/ افراد درون‌گرا و برون‌گرا چه ويژگي‌هايي دارند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 14:51:10 نشانه‌هاي هشدار دهنده تاثير منفي تنهايي بر سلامت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نشانه‌هاي هشدار دهنده تاثير منفي تنهايي بر سلامت/ نشانه‌هاي هشدار دهنده تاثير منفي تنهايي بر سلامت http://amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2018 20:09:24 مهارت هايي که براي داشتن زندگي موفق بايد ياد بگيريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مهارت هايي که براي داشتن زندگي موفق بايد ياد بگيريم/ مهارت هايي که براي داشتن زندگي موفق بايد ياد بگيريم http://amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2018 20:08:33 باورهاي اشتباه درباره سيستم ايمني بدن انسان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/باورهاي اشتباه درباره سيستم ايمني بدن انسان/ باورهاي اشتباه درباره سيستم ايمني بدن انسان http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 15:33:32 علامت هاي خاموشي که تبديل به دردسرهاي جدي مي شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/علامت هاي خاموشي که تبديل به دردسرهاي جدي مي شوند/ علامت هاي خاموشي که تبديل به دردسرهاي جدي مي شوند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 15:32:48 کوچک‌ شدن سفره‌ها مساوي افزايش اختلالات رواني در جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کوچک‌ شدن سفره‌ها مساوي افزايش اختلالات رواني در جامعه/ کوچک‌ شدن سفره‌ها مساوي افزايش اختلالات رواني در جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 15:32:18 مزاج‌ها در شخصيت افراد تاثير دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مزاج‌ها در شخصيت افراد تاثير دارند/ مزاج‌ها در شخصيت افراد تاثير دارند http://amanatazarbaijan.com/ 29 Oct 2018 14:36:53 فرزند اول و دوم؛ دوست يا رقيب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/فرزند اول و دوم؛ دوست يا رقيب/ فرزند اول و دوم؛ دوست يا رقيب http://amanatazarbaijan.com/ 29 Oct 2018 14:36:22 خود را براي فصل حمله قلبي آماده کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خود را براي فصل حمله قلبي آماده کنيد/ خود را براي فصل حمله قلبي آماده کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 14:10:31 تقويت تاب‌آوري در برابر مشکلات زندگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ تقويت تاب‌آوري در برابر مشکلات زندگي/ تقويت تاب‌آوري در برابر مشکلات زندگي http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 14:09:42 همه ي نکات بهداشتي ويژه زائران اربعين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/همه ي نکات بهداشتي ويژه زائران اربعين/ همه ي نکات بهداشتي ويژه زائران اربعين http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:42:51 آيا به هر چي فکر کنيم سرمان مي آيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آيا به هر چي فکر کنيم سرمان مي آيد/ آيا به هر چي فکر کنيم سرمان مي آيد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:42:05 روش‌هايي براي توقف خروپف http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/روش‌هايي براي توقف خروپف / روش‌هايي براي توقف خروپف http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:21:30 ذهن آدم چگونه به پرخوري تمايل پيدا مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ذهن آدم چگونه به پرخوري تمايل پيدا مي‌کند/ ذهن آدم چگونه به پرخوري تمايل پيدا مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:20:16 رفتار صحيح با فرد مبتلا به آلزايمر چگونه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ رفتار صحيح با فرد مبتلا به آلزايمر چگونه است/ رفتار صحيح با فرد مبتلا به آلزايمر چگونه است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:19:16 راهکارهايي براي مقابله با افسردگي پاييز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/راهکارهايي براي مقابله با افسردگي پاييز/ راهکارهايي براي مقابله با افسردگي پاييز http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2018 12:37:24 چرا گاهي احساس بدبختي مي‌کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا گاهي احساس بدبختي مي‌کنيم/ چرا گاهي احساس بدبختي مي‌کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2018 12:36:19 بالا رفتن قيمت کتاب خطرناک است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بالا رفتن قيمت کتاب خطرناک است/ بالا رفتن قيمت کتاب خطرناک است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 11:30:02 وقتي مجاز حقيقي‌تر از حقيقت مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/وقتي مجاز حقيقي‌تر از حقيقت مي‌شود / وقتي مجاز حقيقي‌تر از حقيقت مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 11:28:59 تقويت سيستم ايمني بدن در فصل پاييز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تقويت سيستم ايمني بدن در فصل پاييز / تقويت سيستم ايمني بدن در فصل پاييز http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 11:26:42 با خودمان مهربان باشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/با خودمان مهربان باشيم/ با خودمان مهربان باشيم http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 11:25:01 اضطراب جدايي کلاس اولي‌ها را چگونه کاهش دهيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اضطراب جدايي کلاس اولي‌ها را چگونه کاهش دهيم/ اضطراب جدايي کلاس اولي‌ها را چگونه کاهش دهيم http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 11:24:12 چرا دست‌هايمان بي‌حس مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا دست‌هايمان بي‌حس مي‌شوند / چرا دست‌هايمان بي‌حس مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 14:08:43 اختلال خواب آپنه چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اختلال خواب آپنه چيست/ اختلال خواب آپنه چيست http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 13:50:52 چگونه بايد افکار منفي را شکست داد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مقابله با نگرشهاي فاجعه‌پندارانه/ چگونه بايد افکار منفي را شکست داد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 13:49:30 عوارض شيمي درماني براي اطرافيان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/عوارض شيمي درماني براي اطرافيان / عوارض شيمي درماني براي اطرافيان http://amanatazarbaijan.com/ 10 Sep 2018 13:32:47 چرا معمولا در سفر‌ها ناخوش مي‌شويد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا معمولا در سفر‌ها ناخوش مي‌شويد/ چرا معمولا در سفر‌ها ناخوش مي‌شويد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Sep 2018 13:32:00 مديريت استرس در محيط کار و زندگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مديريت استرس در محيط کار و زندگي/ مديريت استرس در محيط کار و زندگي http://amanatazarbaijan.com/ 10 Sep 2018 13:31:30 عاداتي که مغز را تغيير مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/عاداتي که مغز را تغيير مي‌دهند/ عاداتي که مغز را تغيير مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2018 12:35:57 گزارش فسادهاي مالي با سلامت روان مردم چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/گزارش فسادهاي مالي با سلامت روان مردم چه مي‌کند/ گزارش فسادهاي مالي با سلامت روان مردم چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2018 12:34:51 بيدار شدن از خواب در ميانه‌هاي شب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بيدار شدن از خواب در ميانه‌هاي شب/ بيدار شدن از خواب در ميانه‌هاي شب http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2018 14:51:56 شايع ترين اختلالات رواني بين ايراني‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/شايع ترين اختلالات رواني بين ايراني‌ها/ شايع ترين اختلالات رواني بين ايراني‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2018 14:51:03 اسکيزوفرن‌ها از نبوغ تا جنون http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اسکيزوفرن‌ها از نبوغ تا جنون/ اسکيزوفرن‌ها از نبوغ تا جنون http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 13:49:35 نشانه‌هاي زير فشار بودن عصب را ناديده نگيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ نشانه‌هاي زير فشار بودن عصب را ناديده نگيريد/ نشانه‌هاي زير فشار بودن عصب را ناديده نگيريد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 13:48:54 کودک ديروز دستخوش تغييرات جسمي و روحي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کودک ديروز دستخوش تغييرات جسمي و روحي / کودک ديروز دستخوش تغييرات جسمي و روحي http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 10:32:34 نشانه‌هاي هشداردهنده مشکلات روحي و رواني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نشانه‌هاي هشداردهنده مشکلات روحي و رواني/ نشانه‌هاي هشداردهنده مشکلات روحي و رواني http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 10:30:24 مسموميت با خورشيد چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مسموميت با خورشيد چيست/ مسموميت با خورشيد چيست http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2018 12:58:20 خوب و بد کمال گرايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خوب و بد کمال گرايي/ خوب و بد کمال گرايي http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2018 12:57:08 روغن گياهي قاتل پنهان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/روغن گياهي قاتل پنهان/ روغن گياهي قاتل پنهان http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 15:23:28 بازگشت شادي به زندگي پس از سوگواري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بازگشت شادي به زندگي پس از سوگواري/ بازگشت شادي به زندگي پس از سوگواري http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 15:22:32 ميدان را خالي نکنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ميدان را خالي نکنيد / ميدان را خالي نکنيد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 15:07:42 چگونه با باج گيري کودکان مقابله کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه با باج گيري کودکان مقابله کنيم / چگونه با باج گيري کودکان مقابله کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 15:04:08 مراقب استرس‌هاي سرطان‌زا باشيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مراقب استرس‌هاي سرطان‌زا باشيد/ مراقب استرس‌هاي سرطان‌زا باشيد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 14:58:30 تغذيه نامناسب و صدماتي که به جسم و روان وارد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تغذيه نامناسب و صدماتي که به جسم و روان وارد مي‌کند/ تغذيه نامناسب و صدماتي که به جسم و روان وارد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 13:17:13 اقتصادی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ اقتصادی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:01:31 رشد 40 درصدی بازدید از تپه باستانی حسنلو طی سالجاری http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رشد 40 درصدی بازدید از تپه باستانی حسنلو طی سالجاری/ رشد 40 درصدی بازدید از تپه باستانی حسنلو طی سالجاری http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2019 12:20:46 ممنوعيت صادرات، سيب کاران آذربايجان غربي را متضرر کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سيب-کاران-آذربايجان-غربي/ ممنوعيت صادرات، سيب کاران آذربايجان غربي را متضرر کرد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 13:16:44 منشا توليد و درآمد در روستاهاي آذربايجان غربي فراهم شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/منشا-توليد-و-درآمد-در-روستاهاي-آذربايجان-غربي-فراهم-شود/ منشا توليد و درآمد در روستاهاي آذربايجان غربي فراهم شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 13:16:10 ۳۵۵ میلیارد ریال از بدهی بیمه سلامت آذربایجان غربی پرداخت شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بدهی بیمه سلامت / ۳۵۵ میلیارد ریال از بدهی بیمه سلامت آذربایجان غربی پرداخت شد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jun 2019 12:42:54 طرح بوستان معرفت در ۲۳۰مرکز آذربایجان غربی اجرا می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/طرح بوستان معرفت در ۲۳۰مرکز آذربایجان غربی اجرا می شود/ طرح بوستان معرفت در ۲۳۰مرکز آذربایجان غربی اجرا می شود http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jun 2019 12:39:56 قاچاق دام در مرزهای ماکو گزارش نشده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/قاچاق دام در مرزهای ماکو گزارش نشده است/ قاچاق دام در مرزهای ماکو گزارش نشده است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jun 2019 12:17:05 محور پرحادثه ارومیه‌ به اشنویه تعریض و بهسازی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/محور پرحادثه ارومیه‌ به اشنویه تعریض و بهسازی می‌شود/ محور پرحادثه ارومیه‌ به اشنویه تعریض و بهسازی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jun 2019 12:15:05 خرد شدن اراضی کشاورزی میاندوآب اقتصادی نیست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/خرد شدن اراضی کشاورزی میاندوآب اقتصادی نیست/ خرد شدن اراضی کشاورزی میاندوآب اقتصادی نیست http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2019 11:19:59 مبارزه با آفت ملخ در بیش از 1900 هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مبارزه با آفت ملخ در بیش از 1900 هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی/ مبارزه با آفت ملخ در بیش از 1900 هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2019 12:28:51 پیش بینی برداشت 600 هزار تن گندم در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پیش بینی برداشت 600 هزار تن گندم در آذربایجان غربی/ پیش بینی برداشت 600 هزار تن گندم در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jun 2019 12:27:28 نمایشگاه محصولات تولیدی واحد های صنعتی ایران فردا در اربیل عراق گشایش می یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نمایشگاه محصولات تولیدی واحد های صنعتی ایران فردا در اربیل عراق گشایش می یابد / نمایشگاه محصولات تولیدی واحد های صنعتی ایران فردا در اربیل عراق گشایش می یابد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 12:10:29 رفع مشکلات عشایر در دستور کار مسئولان قرار گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رفع مشکلات عشایر در دستور کار مسئولان قرار گیرد/ رفع مشکلات عشایر در دستور کار مسئولان قرار گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jun 2019 11:25:48 ثبت جهانی فرش تکاب مراحل پایانی را طی می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ثبت جهانی فرش تکاب مراحل پایانی را طی می کند / ثبت جهانی فرش تکاب مراحل پایانی را طی می کند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jun 2019 14:41:00 شاخص کل بازار بورس آذربایجان غربی افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/شاخص کل بازار بورس آذربایجان غربی افزایش یافت/ شاخص کل بازار بورس آذربایجان غربی افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 29 May 2019 13:15:13 سالانه بیش از ۳ میلیون مسافر از پایانه‌های مرزی آذربایجان غربی تردد می کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سالانه بیش از ۳ میلیون مسافر از پایانه‌های مرزی آذربایجان غربی تردد می کنند/ سالانه بیش از ۳ میلیون مسافر از پایانه‌های مرزی آذربایجان غربی تردد می کنند http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2019 11:33:07 صادرات بیش از 16 میلیون تن مواد معدنی خام از معادن آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/صادرات بیش از 16 میلیون تن مواد معدنی خام از معادن آذربایجان غربی / صادرات بیش از 16 میلیون تن مواد معدنی خام از معادن آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 25 May 2019 13:59:45 51 نوع ماده معدنی در آذربایجان غربی شناسایی شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ماده معدنی در آذربایجان غربی/ 51 نوع ماده معدنی در آذربایجان غربی شناسایی شده است http://amanatazarbaijan.com/ 23 May 2019 11:56:15 سالن مسافری و محوطه سازی پایانه مرزی سرو نیمه نخست سال جاری به بهره برداری می رسد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سالن مسافری و محوطه سازی پایانه مرزی سرو نیمه نخست سال جاری به بهره برداری می رسد/ سالن مسافری و محوطه سازی پایانه مرزی سرو نیمه نخست سال جاری به بهره برداری می رسد http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 13:20:34 مشاغل حوزه کشاورزی عضو صندوق بیمه ای می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مشاغل حوزه کشاورزی عضو صندوق بیمه ای می شود/ مشاغل حوزه کشاورزی عضو صندوق بیمه ای می شود http://amanatazarbaijan.com/ 19 May 2019 10:43:12 صنعت قالیبافی برای 72000 نفر در آذربایجان غربی اشتغال پایدار ایجاد کرده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/صنعت قالیبافی برای 72000 نفر در آذربایجان غربی اشتغال پایدار ایجاد کرده است/ صنعت قالیبافی برای 72000 نفر در آذربایجان غربی اشتغال پایدار ایجاد کرده است http://amanatazarbaijan.com/ 19 May 2019 10:26:08 بیماری تب برفکی کنترل شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بیماری تب برفکی کنترل شد/ بیماری تب برفکی کنترل شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 May 2019 12:57:15 همکاری سپاه و کمیته امداد آذربایجان غربی ۵۰۰ مددجو را صاحبخانه می‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/همکاری سپاه و کمیته امداد آذربایجان غربی ۵۰۰ مددجو را صاحبخانه می‌کند/ همکاری سپاه و کمیته امداد آذربایجان غربی ۵۰۰ مددجو را صاحبخانه می‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2019 11:12:30 مطب کلیه پزشکان آذربایجان غربی به دستگاه کارتخوان تجهیز می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مطب کلیه پزشکان آذربایجان غربی به دستگاه کارتخوان تجهیز می شود/ مطب کلیه پزشکان آذربایجان غربی به دستگاه کارتخوان تجهیز می شود http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 15:15:09 توليد گندم امسال بيش از نياز مصرف داخلي ايران است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/توليد گندم امسال بيش از نياز مصرف داخلي ايران است/ توليد گندم امسال بيش از نياز مصرف داخلي ايران است http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 14:19:50 ۴۱۱ میلیارد تومان به کشاورزان خسارت‌دیده پرداخت شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کشاورزان خسارت‌دیده / ۴۱۱ میلیارد تومان به کشاورزان خسارت‌دیده پرداخت شد http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2019 13:27:51 برق مازاد آذربايجان غربي به سه کشور همسايه صادر مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/برق مازاد آذربايجان غربي به سه کشور همسايه صادر مي‌شود/ برق مازاد آذربايجان غربي به سه کشور همسايه صادر مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 06 May 2019 14:39:32 وضعيت معيشت مردم تاب افزايش قيمت ها را ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/وضعيت معيشت مردم تاب افزايش قيمت ها را ندارد/ وضعيت معيشت مردم تاب افزايش قيمت ها را ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 06 May 2019 14:17:10 قیمت زولبیا و بامیه در آذربایجان غربی اعلام شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/قیمت زولبیا و بامیه در آذربایجان غربی اعلام شد/ قیمت زولبیا و بامیه در آذربایجان غربی اعلام شد http://amanatazarbaijan.com/ 05 May 2019 12:11:29 امسال ۱۱۲ میلیون دلار کالا از آذربایجان غربی صادر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/امسال ۱۱۲ میلیون دلار کالا از آذربایجان غربی صادر شد/ امسال ۱۱۲ میلیون دلار کالا از آذربایجان غربی صادر شد http://amanatazarbaijan.com/ 02 May 2019 11:26:26 تولید 67 هزار تن فرآورده دامی توسط عشایر آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تولید 67 هزار تن فرآورده دامی توسط عشایر آذربایجان غربی/ تولید 67 هزار تن فرآورده دامی توسط عشایر آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2019 13:20:06 سیل به 250 هزار هکتار مزرعه در کشور خسارت زد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سیل به 250 هزار هکتار مزرعه در کشور خسارت زد/ سیل به 250 هزار هکتار مزرعه در کشور خسارت زد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Apr 2019 11:58:49 هرگونه افزایش قیمت مرغ درماه رمضان غیر قانونی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/هرگونه افزایش قیمت مرغ درماه رمضان غیر قانونی است/ هرگونه افزایش قیمت مرغ درماه رمضان غیر قانونی است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Apr 2019 11:54:39 تعداد مجوزهای بهره‌برداری از معادن آذربایجان غربی از ۴۰۰ پروانه گذشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تعداد مجوزهای بهره‌برداری از معادن آذربایجان غربی از ۴۰۰ پروانه گذشت/ تعداد مجوزهای بهره‌برداری از معادن آذربایجان غربی از ۴۰۰ پروانه گذشت http://amanatazarbaijan.com/ 29 Apr 2019 13:54:18 آذربایجان غربی از ریل توسعه یافتگی عقب مانده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آذربایجان غربی از ریل توسعه یافتگی عقب مانده است/ آذربایجان غربی از ریل توسعه یافتگی عقب مانده است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Apr 2019 14:18:58 آغاز دوران اقتصاد بدون نفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آغاز دوران اقتصاد بدون نفت/ آغاز دوران اقتصاد بدون نفت http://amanatazarbaijan.com/ 28 Apr 2019 14:11:41 آذربایجان غربی قطب تولید صنوبر/قطع درختان صنوبر قانونی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/قطع درختان صنوبر قانونی است/ آذربایجان غربی قطب تولید صنوبر/قطع درختان صنوبر قانونی است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Apr 2019 13:11:33 مبارزه با قاچاق دام در مرزهای آذربایجان غربی با جدیت انجام می گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مبارزه با قاچاق دام در مرزهای آذربایجان غربی با جدیت انجام می گیرد / مبارزه با قاچاق دام در مرزهای آذربایجان غربی با جدیت انجام می گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2019 11:43:48 65 درصد خانوار روستایی آذربایجان غربی از نعمت گاز بهره مندند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ روستایی آذربایجان غربی/ 65 درصد خانوار روستایی آذربایجان غربی از نعمت گاز بهره مندند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2019 13:46:46 میزان برداشت گندم در آذربایجان غربی ۳۰ درصد افزایش دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/میزان برداشت گندم در آذربایجان غربی ۳۰ درصد افزایش دارد/ میزان برداشت گندم در آذربایجان غربی ۳۰ درصد افزایش دارد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2019 16:36:19 دستاورد حذف چهار صفر از پول ملي چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دستاورد حذف چهار صفر از پول ملي چيست/ دستاورد حذف چهار صفر از پول ملي چيست http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2019 16:14:25 سياست اقتصاد باز در بازار انحصاري خودرو قابل اجرا نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سياست اقتصاد باز در بازار انحصاري خودرو قابل اجرا نيست/ سياست اقتصاد باز در بازار انحصاري خودرو قابل اجرا نيست http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2019 16:09:55 400 هکتار به سطح گلخانه های آذربایجان غربی افزوده می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ گلخانه های آذربایجان غربی/ 400 هکتار به سطح گلخانه های آذربایجان غربی افزوده می شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Apr 2019 11:26:23 راه آهن ارومیه – تبریز احداث می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/راه آهن ارومیه – تبریز احداث می شود/ راه آهن ارومیه – تبریز احداث می شود http://amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2019 16:49:24 98 مورد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی در آذربایجان غربی شناسایی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ کشاورزی در آذربایجان غربی / 98 مورد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی در آذربایجان غربی شناسایی شد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2019 13:53:52 2000 میلیارد ریال در پتروشیمی میاندوآب سرمایه گذاری شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ پتروشیمی میاندوآب سرمایه گذاری / 2000 میلیارد ریال در پتروشیمی میاندوآب سرمایه گذاری شده است http://amanatazarbaijan.com/ 13 Apr 2019 13:41:17 تنها ۳۲ درصد از روستاهای آذربایجان غریی مقاوم سازی شده اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تنها ۳۲ درصد از روستاهای آذربایجان غریی مقاوم سازی شده اند/ تنها ۳۲ درصد از روستاهای آذربایجان غریی مقاوم سازی شده اند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Apr 2019 11:55:20 مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی زمستان 1397 پایان فروردین است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی زمستان 1397 پایان فروردین است/ مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی زمستان 1397 پایان فروردین است http://amanatazarbaijan.com/ 09 Apr 2019 11:26:16 طرح کاداستر در تمامی اراضی کشاورزی آذربایجان غربی در حال اجرا است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/طرح کاداستر در تمامی اراضی کشاورزی آذربایجان غربی در حال اجرا است/ طرح کاداستر در تمامی اراضی کشاورزی آذربایجان غربی در حال اجرا است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Apr 2019 11:49:20 ماشین آلات بنیاد مسکن آذربایجان غربی راهی لرستان شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/با دستور استاندار آذربایجان غربی/ ماشین آلات بنیاد مسکن آذربایجان غربی راهی لرستان شد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Apr 2019 11:03:45 تعداد روزهای حرکت قطار از ارومیه به تهران افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تعداد روزهای حرکت قطار از ارومیه به تهران افزایش یافت/ تعداد روزهای حرکت قطار از ارومیه به تهران افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 19 Mar 2019 11:34:10 نظارت دقیق بر بازار عرضه میوه و گوشت در ایام عید ضروری است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نظارت دقیق بر بازار عرضه میوه و گوشت در ایام عید ضروری است/ نظارت دقیق بر بازار عرضه میوه و گوشت در ایام عید ضروری است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Mar 2019 11:31:49 توزیع ۳۰۰۰تن میوه شب عید آذربایجان غربی آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/توزیع ۳۰۰۰تن میوه شب عید آذربایجان غربی آغاز شد/ توزیع ۳۰۰۰تن میوه شب عید آذربایجان غربی آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Mar 2019 14:02:25 آذربایجان غربی 5.163 هزار تن تولید محصولات گلخانه ای دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/محصولات گلخانه ای/ آذربایجان غربی 5.163 هزار تن تولید محصولات گلخانه ای دارد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2019 14:47:10 اقتصاد ايران در سال 98 چه وضعيتي خواهد داشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اقتصاد ايران در سال 98 چه وضعيتي خواهد داشت/ اقتصاد ايران در سال 98 چه وضعيتي خواهد داشت http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2019 14:14:31 سهم آذربایجان غربی از اشتغال روستایی به 12 هزار میلیارد ریال می رسد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سهم آذربایجان غربی از اشتغال روستایی به 12 هزار میلیارد ریال می رسد/ سهم آذربایجان غربی از اشتغال روستایی به 12 هزار میلیارد ریال می رسد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Mar 2019 11:20:12 ذخیره سازی ٢٦٠٠ تن سیب و پرتقال عید آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ذخیره سازی ٢٦٠٠ تن سیب و پرتقال عید آذربایجان غربی / ذخیره سازی ٢٦٠٠ تن سیب و پرتقال عید آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 09 Mar 2019 14:32:43 انتقال درختان طرح زراعت چوب قاچاق نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/انتقال درختان طرح زراعت چوب قاچاق نيست/ انتقال درختان طرح زراعت چوب قاچاق نيست http://amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2019 13:22:50 آذربايجان غربي به هاب نهاده هاي دامي کشور تبديل مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار / آذربايجان غربي به هاب نهاده هاي دامي کشور تبديل مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2019 13:22:06 6 نقطه پرحادثه از جاده‌های آذربایجان غربی حذف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ نقطه پرحادثه از جاده‌های آذربایجان غربی حذف شد/ 6 نقطه پرحادثه از جاده‌های آذربایجان غربی حذف شد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2019 09:40:56 قانونی مبنی بر ممنوع بودن زراعت، قطع و حمل چوب وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/قانونی مبنی بر ممنوع بودن زراعت، قطع و حمل چوب وجود ندارد/ قانونی مبنی بر ممنوع بودن زراعت، قطع و حمل چوب وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Mar 2019 14:15:18 بیش از 33 میلیون سهم در بورس آذربایجان غربی معامله شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بیش از 33 میلیون سهم در بورس آذربایجان غربی معامله شد/ بیش از 33 میلیون سهم در بورس آذربایجان غربی معامله شد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Feb 2019 11:11:47 ۷۰۰۰ مهندس کشاورزی در آذربایجان غربی بیکار هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ مهندس کشاورزی در آذربایجان غربی / ۷۰۰۰ مهندس کشاورزی در آذربایجان غربی بیکار هستند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Feb 2019 11:07:49 چرا سال 98 سخت خواهد بود و چه بايد کرد؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/چرا سال 98 سخت خواهد بود و چه بايد کرد؟/ چرا سال 98 سخت خواهد بود و چه بايد کرد؟ http://amanatazarbaijan.com/ 25 Feb 2019 15:18:14 باغداران از عرضه سيب توليدي خودداري مي کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رئيس اتحاديه ميوه و تره بار اروميه/ باغداران از عرضه سيب توليدي خودداري مي کنند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Feb 2019 14:59:31 62 درصد از اماکن روستایی در ارومیه سنددار شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اماکن روستایی در ارومیه / 62 درصد از اماکن روستایی در ارومیه سنددار شده است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Feb 2019 15:09:09 100 کشاورز نمونه آذربایجان غربی انتخاب شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کشاورز نمونه آذربایجان غربی / 100 کشاورز نمونه آذربایجان غربی انتخاب شدند http://amanatazarbaijan.com/ 20 Feb 2019 12:53:25 کمبود سیب در بازار داریم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کمبود سیب در بازار داریم/ کمبود سیب در بازار داریم http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2019 12:38:25 10 هزار انبار کالا در آذربایجان غربی ثبت شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ انبار کالا در آذربایجان غربی ثبت شد/ 10 هزار انبار کالا در آذربایجان غربی ثبت شد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2019 11:50:24 افزايش حقوق کارمندان و کارگران؛ بايدها و نبايدها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/افزايش حقوق کارمندان و کارگران؛ بايدها و نبايدها / افزايش حقوق کارمندان و کارگران؛ بايدها و نبايدها http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 15:58:00 لایحه بودجه 12000 میلیارد ریالی شهرداری ارومیه تقدیم شورا شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/لایحه بودجه 12000 میلیارد ریالی شهرداری ارومیه تقدیم شورا شد/ لایحه بودجه 12000 میلیارد ریالی شهرداری ارومیه تقدیم شورا شد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2019 09:37:01 65 درصد تخم مرغ مصرفی آذربایجان غربی وارداتی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ تخم مرغ مصرفی آذربایجان غربی وارداتی است/ 65 درصد تخم مرغ مصرفی آذربایجان غربی وارداتی است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Feb 2019 13:33:01 واحدهای متخلف صنفی آذربایجان غربی بیش از 3600 میلیارد ریال جریمه شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/واحدهای متخلف صنفی آذربایجان غربی بیش از 3600 میلیارد ریال جریمه شدند/ واحدهای متخلف صنفی آذربایجان غربی بیش از 3600 میلیارد ریال جریمه شدند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Feb 2019 13:29:07 فرش قرمز سوریه زیرپای فعالان اقتصادی ایران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/فرش قرمز سوریه زیرپای فعالان اقتصادی ایران/ فرش قرمز سوریه زیرپای فعالان اقتصادی ایران http://amanatazarbaijan.com/ 14 Feb 2019 10:41:24 2500 میلیارد ریال طرح سرمایه گذاری در آذربایجان غربی به بهره برداری رسیده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ سرمایه گذاری در آذربایجان غربی/ 2500 میلیارد ریال طرح سرمایه گذاری در آذربایجان غربی به بهره برداری رسیده است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2019 11:54:36 ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در سلماس منجربه تحول صادرات در منطقه می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در سلماس منجربه تحول صادرات در منطقه می شود/ ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در سلماس منجربه تحول صادرات در منطقه می شود http://amanatazarbaijan.com/ 06 Feb 2019 10:32:34 98 میلیون دز واکسن در مرغداری های آذربایجان غربی توزیع شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ واکسن در مرغداری های آذربایجان غربی / 98 میلیون دز واکسن در مرغداری های آذربایجان غربی توزیع شد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2019 12:39:19 تمام جرائم مالیاتی در آذربایجان غربی بخشیده شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ تمام جرائم مالیاتی در آذربایجان غربی بخشیده شد / تمام جرائم مالیاتی در آذربایجان غربی بخشیده شد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2019 12:36:44 صف هاي طولاني دريافت گوشت نتيجه ضعف برنامه ريزي و سودجويي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/صف هاي طولاني دريافت گوشت نتيجه ضعف برنامه ريزي و سودجويي/ صف هاي طولاني دريافت گوشت نتيجه ضعف برنامه ريزي و سودجويي http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2019 12:31:09 واردات سيب به آذربايجان غربي تکذيب شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/واردات سيب به آذربايجان غربي تکذيب شد/ واردات سيب به آذربايجان غربي تکذيب شد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2019 12:23:16 270 اولویت سرمایه گذاری در آذربایجان غربی شناسایی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ سرمایه گذاری در آذربایجان غربی / 270 اولویت سرمایه گذاری در آذربایجان غربی شناسایی شد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jan 2019 11:17:42 80 درصد صادرات آذربایجان غربی از طریق «تمرچین» انجام می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ صادرات آذربایجان غربی / 80 درصد صادرات آذربایجان غربی از طریق «تمرچین» انجام می شود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jan 2019 12:26:57 سهميه بنزين به هر ايراني؛ درست يا غلط؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سهميه بنزين به هر ايراني؛ درست يا غلط / سهميه بنزين به هر ايراني؛ درست يا غلط؟ http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:14:53 پيش‌بيني اقتصاد ايران؛ پاسخ به پرسش‌هاي متداول مردم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پيش‌بيني اقتصاد ايران؛ پاسخ به پرسش‌هاي متداول مردم/ پيش‌بيني اقتصاد ايران؛ پاسخ به پرسش‌هاي متداول مردم http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:44:58 قاچاق دام صنعت دام‌پروری آذربایجان غربی را تهدید می‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/قاچاق دام صنعت دام‌پروری آذربایجان غربی را تهدید می‌کند/ قاچاق دام صنعت دام‌پروری آذربایجان غربی را تهدید می‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jan 2019 11:36:21 ۳ هزار تن گوشت قرمز و مرغ منجمد در آذربایجان غربی توزیع شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ گوشت قرمز و مرغ منجمد در آذربایجان غربی توزیع شد/ ۳ هزار تن گوشت قرمز و مرغ منجمد در آذربایجان غربی توزیع شد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jan 2019 11:58:53 بهبود معیشت کشاورزان آذربایجان غربی با استفاده از فناوری‌های نوین شتاب می‌گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بهبود معیشت کشاورزان آذربایجان غربی با استفاده از فناوری‌های نوین شتاب می‌گیرد/ بهبود معیشت کشاورزان آذربایجان غربی با استفاده از فناوری‌های نوین شتاب می‌گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jan 2019 14:00:47 همه تبعات حذف چند صفر ناقابل؟! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/همه تبعات حذف چند صفر ناقابل؟/ همه تبعات حذف چند صفر ناقابل؟! http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 13:18:32 رشد آذربايجان غربي در ترويج آبياري نوين مطلوب است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رشد آذربايجان غربي در ترويج آبياري نوين مطلوب است/ رشد آذربايجان غربي در ترويج آبياري نوين مطلوب است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 13:14:24 چرا با کاهش نرخ دلار قیمت کالاها ارزان نمی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/چرا با کاهش نرخ دلار قیمت کالاها ارزان نمی شود/ چرا با کاهش نرخ دلار قیمت کالاها ارزان نمی شود http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2019 11:17:16 جایگاه شهرداری ها در نظام بودجه ریزی کشور مورد غفلت واقع شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/جایگاه شهرداری ها در نظام بودجه ریزی کشور مورد غفلت واقع شده است/ جایگاه شهرداری ها در نظام بودجه ریزی کشور مورد غفلت واقع شده است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jan 2019 13:10:41 وصول مالیات در آذربایجان غربی ‌۷۷ درصد محقق شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/وصول مالیات در آذربایجان غربی ‌۷۷ درصد محقق شد/ وصول مالیات در آذربایجان غربی ‌۷۷ درصد محقق شد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 14:02:14 امسال ۲۵ دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی بین شهری آذربایجان غربی افزوده شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/امسال ۲۵ دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی بین شهری آذربایجان غربی افزوده شد/ امسال ۲۵ دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی بین شهری آذربایجان غربی افزوده شد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 14:00:29 سهم استان از بودجه سالانه از سهم جمعيتي فراتر رفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/براي اولين بار در تاريخ بودجه نويسي کشور/ سهم استان از بودجه سالانه از سهم جمعيتي فراتر رفت http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:57:45 فرار از شفافيت موجب تغيير واقعيت نخواهد شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/فرار از شفافيت موجب تغيير واقعيت نخواهد شد/ فرار از شفافيت موجب تغيير واقعيت نخواهد شد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:33:37 ناوگان باری آذربایجان غربی 8.5 میلیون تن بار جابجا کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ناوگان باری آذربایجان غربی چند میلیون تن بار جابجا کرد/ ناوگان باری آذربایجان غربی 8.5 میلیون تن بار جابجا کرد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jan 2019 13:20:49 بیش از 21 هزار فقره بازرسی صنفی در ارومیه انجام شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بیش از 21 هزار فقره بازرسی صنفی در ارومیه انجام شد/ بیش از 21 هزار فقره بازرسی صنفی در ارومیه انجام شد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jan 2019 12:47:33 سهم آذربایجان غربی از بودجه سال آینده 4.7 درصد است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سهم آذربایجان غربی از بودجه / سهم آذربایجان غربی از بودجه سال آینده 4.7 درصد است http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2019 13:58:09 ۶۱ واحد کلینیک گیاه‌پزشکی درآذربایجان غربی فعالیت می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/گیاه‌پزشکی درآذربایجان غربی/ ۶۱ واحد کلینیک گیاه‌پزشکی درآذربایجان غربی فعالیت می کند http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:44:16 باکو به دنبال افزايش مبادلات تجاري با آذربايجان غربي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رئيس مجلس جمهوري آذربايجان در اروميه/ باکو به دنبال افزايش مبادلات تجاري با آذربايجان غربي است http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:32:20 سرانه تسهيلات اشتغال در آذربايجان غربي افزايش يابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/معاون رئيس جمهوري در اروميه/ سرانه تسهيلات اشتغال در آذربايجان غربي افزايش يابد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:30:43 آغاز پرداخت کرایه براساس تن بر کیلومتر در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آغاز پرداخت کرایه براساس تن بر کیلومتر در آذربایجان غربی/ آغاز پرداخت کرایه براساس تن بر کیلومتر در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 29 Dec 2018 14:18:07 فرهنگی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ فرهنگی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:45 باید رسانه‌ای در تراز انقلاب اسلامی ایجاد کنیم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/باید رسانه‌ای در تراز انقلاب اسلامی ایجاد کنیم/ باید رسانه‌ای در تراز انقلاب اسلامی ایجاد کنیم http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 13:20:08 تداوم التهاب بازار کاغذ تحرير http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تداوم التهاب بازار کاغذ تحرير/ تداوم التهاب بازار کاغذ تحرير http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 12:28:45 رياکاري ديني پديده شايع رسانه ملي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ رياکاري ديني پديده شايع رسانه ملي/ رياکاري ديني پديده شايع رسانه ملي http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 12:28:05 تلويزيون و سريال‌هايي که به خشم جامعه دامن مي‌زنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تلويزيون و سريال‌هايي که به خشم جامعه دامن مي‌زنند/ تلويزيون و سريال‌هايي که به خشم جامعه دامن مي‌زنند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 13:02:12 پوشش ظاهري در جامعه‌اي با تقابل فرهنگ‌هاي سازماني و توده‌اي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پوشش ظاهري در جامعه‌اي با تقابل فرهنگ‌هاي سازماني و توده‌اي/ پوشش ظاهري در جامعه‌اي با تقابل فرهنگ‌هاي سازماني و توده‌اي http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 13:01:16 ناشرنماهايي که پخته‌خوار هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ناشرنماهايي که پخته‌خوار هستند/ ناشرنماهايي که پخته‌خوار هستند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:25:18 تولید آثار فاخر فرهنگی، سیاست رسانه ملی در استانها است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تولید آثار فاخر فرهنگی، سیاست رسانه ملی در استانها است/ تولید آثار فاخر فرهنگی، سیاست رسانه ملی در استانها است http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jun 2019 10:43:05 در مطبوعات ايران هر کس هر جور بخواهد مي‌تازد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/در مطبوعات ايران هر کس هر جور بخواهد مي‌تازد/ در مطبوعات ايران هر کس هر جور بخواهد مي‌تازد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2019 13:32:43 رفع مشکل کاغذ؛ آزموني براي رونق توليد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رفع مشکل کاغذ؛ آزموني براي رونق توليد/ رفع مشکل کاغذ؛ آزموني براي رونق توليد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2019 13:31:41 جذب بيش از 43 هزار نفر در دوره هاي سوادآموزي استان طي سال جاري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جذب بيش از 43 هزار نفر در دوره هاي سوادآموزي استان طي سال جاري/ جذب بيش از 43 هزار نفر در دوره هاي سوادآموزي استان طي سال جاري http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 13:00:48 شبکه‌هاي اجتماعي دچار آنومي فرهنگي شده‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ شبکه‌هاي اجتماعي دچار آنومي فرهنگي شده‌اند/ شبکه‌هاي اجتماعي دچار آنومي فرهنگي شده‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 12:59:42 حل بحران کاغذ، نوشدارو پس از مرگ نباشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ حل بحران کاغذ، نوشدارو پس از مرگ نباشد/ حل بحران کاغذ، نوشدارو پس از مرگ نباشد http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 12:51:07 40 ساختمان ارتش در ارومیه به موزه تبدیل می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ساختمان ارتش در ارومیه / 40 ساختمان ارتش در ارومیه به موزه تبدیل می شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2019 10:53:05 اهل قلم را تکريم مي‌کنيم يا تضعيف http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اهل قلم را تکريم مي‌کنيم يا تضعيف/ اهل قلم را تکريم مي‌کنيم يا تضعيف http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 15:09:42 فرهنگ سلفي نگاري توپ در ميدان جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فرهنگ سلفي نگاري توپ در ميدان جامعه/ فرهنگ سلفي نگاري توپ در ميدان جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 15:08:42 3 کتابخانه در آذربایجان غربی بزودی بازسازی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ کتابخانه در آذربایجان غربی بزودی بازسازی می شود/ 3 کتابخانه در آذربایجان غربی بزودی بازسازی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 08 May 2019 11:15:22 12 میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی سینماهای آذربایجان غربی نیاز است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نوسازی سینماهای آذربایجان غربی/ 12 میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی سینماهای آذربایجان غربی نیاز است http://amanatazarbaijan.com/ 07 May 2019 10:55:16 امامزادگان و بقاع متبرکه آذربایجان غربی میزبان طرح های رمضان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/امامزادگان و بقاع متبرکه آذربایجان غربی میزبان طرح های رمضان/ امامزادگان و بقاع متبرکه آذربایجان غربی میزبان طرح های رمضان http://amanatazarbaijan.com/ 07 May 2019 10:51:45 عادت خواندن کتاب را به زندگي‌تان بياوريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/عادت خواندن کتاب را به زندگي‌تان بياوريد/ عادت خواندن کتاب را به زندگي‌تان بياوريد http://amanatazarbaijan.com/ 06 May 2019 14:06:57 آيا براي نجات مطبوعات ايران راهي وجود دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آيا براي نجات مطبوعات ايران راهي وجود دارد/ آيا براي نجات مطبوعات ايران راهي وجود دارد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Apr 2019 14:15:57 شبکه‌هاي تخصصي سيما راهکاري براي هدايت سلايق گوناگون http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شبکه‌هاي تخصصي سيما راهکاري براي هدايت سلايق گوناگون/ شبکه‌هاي تخصصي سيما راهکاري براي هدايت سلايق گوناگون http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2019 16:06:01 فقط مي‌گوييم سلفي بد است اما نمي‌گوييم چرا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فقط مي‌گوييم سلفي بد است اما نمي‌گوييم چرا/ فقط مي‌گوييم سلفي بد است اما نمي‌گوييم چرا http://amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2019 16:20:42 سال 1398 و بازار کتاب ايران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سال 1398 و بازار کتاب ايران/ سال 1398 و بازار کتاب ايران http://amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2019 16:19:14 نـوروز بايرامــي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نـوروز بايرامــي/ نـوروز بايرامــي http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2019 13:16:40 ماراتن تلويزيون براي ترويج مصرف‌گرايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ماراتن تلويزيون براي ترويج مصرف‌گرايي/ ماراتن تلويزيون براي ترويج مصرف‌گرايي http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2019 13:12:42 فلسفه چهارشنبه‌هاي آخر زمستان در فرهنگ آذربايجان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فلسفه چهارشنبه‌هاي آخر زمستان در فرهنگ آذربايجان/ فلسفه چهارشنبه‌هاي آخر زمستان در فرهنگ آذربايجان http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2019 13:10:37 باغ ادبيات کودک و نوجوان بي باغبان و پژمرده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/باغ ادبيات کودک و نوجوان بي باغبان و پژمرده/ باغ ادبيات کودک و نوجوان بي باغبان و پژمرده http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2019 13:09:46 تجليل از مدير مسئول نشريه امانت بعنوان يکي از چهره هاي تاثيرگذار فرهنگي استان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تجليل-از-مدير-مسئول-نشريه-امانت-بعنوان-يکي-از-چهره-هاي-تاثيرگذار-فرهنگي-استان/ تجليل از مدير مسئول نشريه امانت بعنوان يکي از چهره هاي تاثيرگذار فرهنگي استان http://amanatazarbaijan.com/ 12 Mar 2019 10:47:01 برنامه آمایش سرزمینی آذربایجان غربی در سال۹۸ تکمیل می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/برنامه آمایش سرزمینی آذربایجان غربی در سال۹۸ تکمیل می شود/ برنامه آمایش سرزمینی آذربایجان غربی در سال۹۸ تکمیل می شود http://amanatazarbaijan.com/ 10 Mar 2019 10:32:32 از خود بيگانگي زنان در جامعه‌اي با روابط کالايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ از خود بيگانگي زنان در جامعه‌اي با روابط کالايي/ از خود بيگانگي زنان در جامعه‌اي با روابط کالايي http://amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2019 13:25:54 دولت و مجلس چطور به‌نظام‌مند شدن روزنامه‌نگاري کمک کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/دولت و مجلس چطور به‌نظام‌مند شدن روزنامه‌نگاري کمک کنند/ دولت و مجلس چطور به‌نظام‌مند شدن روزنامه‌نگاري کمک کنند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Feb 2019 15:07:30 حفظ و تقويت تنوع فرهنگي زمينه ساز تقويت هويت ملي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/حفظ و تقويت تنوع فرهنگي زمينه ساز تقويت هويت ملي/ حفظ و تقويت تنوع فرهنگي زمينه ساز تقويت هويت ملي http://amanatazarbaijan.com/ 25 Feb 2019 15:04:14 رسانه ها ابزار مطالبه گري از مسئولان هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه-ها-ابزار-مطالبه-گري-از-مسئولان-هستند/ رسانه ها ابزار مطالبه گري از مسئولان هستند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 16:04:05 70 حريم تاريخي در آذربايجان غربي ثبت شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ حريم تاريخي در آذربايجان غربي ثبت شد/ 70 حريم تاريخي در آذربايجان غربي ثبت شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 15:49:06 ماراتن ارشاد و دلالان کاغذ براي قيمت‌گذاري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ماراتن ارشاد و دلالان کاغذ براي قيمت‌گذاري/ ماراتن ارشاد و دلالان کاغذ براي قيمت‌گذاري http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 15:47:03 جشنواره پویانمایی و انیمیشن اسفندماه در ارومیه برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جشنواره پویانمایی و انیمیشن اسفندماه در ارومیه برگزار می شود/ جشنواره پویانمایی و انیمیشن اسفندماه در ارومیه برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 Feb 2019 10:37:41 نقش رسانه‌ها در چهل‌سالگي انقلاب اسلامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نقش رسانه‌ها در چهل‌سالگي انقلاب اسلامي/ نقش رسانه‌ها در چهل‌سالگي انقلاب اسلامي http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2019 12:18:48 ديپلماسي رسانه اي انقلاب اسلامي در آستانه چهل سالگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ديپلماسي رسانه اي انقلاب اسلامي در آستانه چهل سالگي/ ديپلماسي رسانه اي انقلاب اسلامي در آستانه چهل سالگي http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:10:37 شادي گم شده است پيدايش کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شادي گم شده است پيدايش کنيم/ شادي گم شده است پيدايش کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:27:50 ايده پردازي براي شناسايي موانع اشتغال فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ايده پردازي براي شناسايي موانع اشتغال فرهنگي/ ايده پردازي براي شناسايي موانع اشتغال فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:23:02 يار مهربان دچار آفت کتاب سازي شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/يار مهربان دچار آفت کتاب سازي شده است/ يار مهربان دچار آفت کتاب سازي شده است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 13:11:15 مي‌خواهي ديده شوي، سانسور شو! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مي‌خواهي ديده شوي، سانسور شو/ مي‌خواهي ديده شوي، سانسور شو! http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 13:09:37 انتخاب روز فرهنگي اروميه به کجا رسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/انتخاب روز فرهنگي اروميه به کجا رسيد/ انتخاب روز فرهنگي اروميه به کجا رسيد http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 13:08:35 سرمایه گذاری در بخش گردشگری آذربایجان غربی رو به افزایش است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سرمایه گذاری در بخش گردشگری آذربایجان غربی رو به افزایش است/ سرمایه گذاری در بخش گردشگری آذربایجان غربی رو به افزایش است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2019 13:32:51 آنتن فروشي ممنوع http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آنتن فروشي ممنوع/ آنتن فروشي ممنوع http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:46:06 صنف نشر در حال حذف‌شدن است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/صنف نشر در حال حذف‌شدن است / صنف نشر در حال حذف‌شدن است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:44:01 یک سازه عظیم دوران عصر آهن در پیرانشهر کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/یک سازه عظیم دوران عصر آهن در پیرانشهر کشف شد/ یک سازه عظیم دوران عصر آهن در پیرانشهر کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jan 2019 11:19:25 گام جدي براي گسترش عدالت فرهنگي در آذربايجان غربي برداشته مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/گام جدي براي گسترش عدالت فرهنگي در آذربايجان غربي برداشته مي شود/ گام جدي براي گسترش عدالت فرهنگي در آذربايجان غربي برداشته مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:34:29 نخواهيد رسانه‌هاي اجتماعي در برابر تلخي‌ها سکوت کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نخواهيد رسانه‌هاي اجتماعي در برابر تلخي‌ها سکوت کنند/ نخواهيد رسانه‌هاي اجتماعي در برابر تلخي‌ها سکوت کنند http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:25:13 تبديل لحظات مصرف نمايشي به فرهنگ نوظهور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تبديل لحظات مصرف نمايشي به فرهنگ نوظهور/ تبديل لحظات مصرف نمايشي به فرهنگ نوظهور http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:24:33 نگاه دولت تعامل حداکثری با رسانه هاست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نگاه دولت تعامل حداکثری با رسانه هاست/ نگاه دولت تعامل حداکثری با رسانه هاست http://amanatazarbaijan.com/ 26 Dec 2018 11:27:50 اشتغالزایی برای ۲۰هزار نفر در عرصه فرهنگ و هنر طی دو سال آینده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد/ اشتغالزایی برای ۲۰هزار نفر در عرصه فرهنگ و هنر طی دو سال آینده http://amanatazarbaijan.com/ 25 Dec 2018 14:31:21 ۱۵درصد از بودجه فرهنگی کشور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می رسد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ارومیه مطرح کرد/ ۱۵درصد از بودجه فرهنگی کشور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می رسد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2018 14:00:17 آذربايجان غربي در زمينه سرانه آموزشي وضعيت خوبي ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آذربايجان غربي در زمينه سرانه آموزشي وضعيت خوبي ندارد/ آذربايجان غربي در زمينه سرانه آموزشي وضعيت خوبي ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2018 12:32:43 حذف تدريجي کنکور آغاز شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/حذف تدريجي کنکور آغاز شده است/ حذف تدريجي کنکور آغاز شده است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2018 12:31:55 اقدامات جزيره‌اي، سواد رسانه‌اي را به آفت مي‌کشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اقدامات جزيره‌اي، سواد رسانه‌اي را به آفت مي‌کشد/ اقدامات جزيره‌اي، سواد رسانه‌اي را به آفت مي‌کشد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2018 12:30:53 رسانه‌هايي که بخار کله مردم را خالي مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه‌هايي که بخار کله مردم را خالي مي‌کنند/ رسانه‌هايي که بخار کله مردم را خالي مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 13:34:22 مقابله با تهاجم فرهنگي چه شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ مقابله با تهاجم فرهنگي چه شد/ مقابله با تهاجم فرهنگي چه شد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 13:32:31 خطري بيخ گوش دانش عمومي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/خطري بيخ گوش دانش عمومي/ خطري بيخ گوش دانش عمومي http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2018 12:42:26 صداي پاي ابتذال فرهنگي بيخ گوش ما http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/صداي پاي ابتذال فرهنگي بيخ گوش ما/ صداي پاي ابتذال فرهنگي بيخ گوش ما http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2018 12:41:02 اعطای تسهیلات به 11 طرح بوم گردی در آذربایجان غربی تصویب شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اعطای تسهیلات به 11 طرح بوم گردی در آذربایجان غربی تصویب شد/ اعطای تسهیلات به 11 طرح بوم گردی در آذربایجان غربی تصویب شد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Dec 2018 16:34:30 تتو خودنمايي يا ثبت عقيده شخصي بر بدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تتو خودنمايي يا ثبت عقيده شخصي بر بدن/ تتو خودنمايي يا ثبت عقيده شخصي بر بدن http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2018 14:53:09 شفاف‌سازي در سينما، از محال تا واقعيت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شفاف‌سازي در سينما، از محال تا واقعيت/ شفاف‌سازي در سينما، از محال تا واقعيت http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2018 14:52:33 42 ميليون جلد کتاب در کتابخانه هاي عمومي کشور نگهداري مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ مشاور معاونت توسعه کتابخانه‌ها و کتابخواني نهاد کتابخانه هاي عمومي کشوردر اروميه/ 42 ميليون جلد کتاب در کتابخانه هاي عمومي کشور نگهداري مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2018 12:16:04 نقده امروز به شبکه ترانزیتی کشور وصل می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نقده امروز به شبکه ترانزیتی کشور وصل می شود/ نقده امروز به شبکه ترانزیتی کشور وصل می شود http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 15:23:16 کلنگ احداث یادمان شمس تبریزی در خوی به زمین زده شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کلنگ احداث یادمان شمس تبریزی در خوی به زمین زده شد/ کلنگ احداث یادمان شمس تبریزی در خوی به زمین زده شد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 15:21:24 چرا آغوش تلويزيون به روي غم باز است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چرا آغوش تلويزيون به روي غم باز است/ چرا آغوش تلويزيون به روي غم باز است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 15:05:23 عملیات اجرایی مجموعه شمس تبریزی در خوی کلنگ زنی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/عملیات اجرایی مجموعه شمس تبریزی در خوی کلنگ زنی می شود/ عملیات اجرایی مجموعه شمس تبریزی در خوی کلنگ زنی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 17 Nov 2018 12:24:17 کتابخانه تخصصی انجمن ادبی کانون پرورش فکری آذربایجان غربی افتتاح شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کتابخانه تخصصی انجمن ادبی کانون پرورش فکری آذربایجان غربی افتتاح شد/ کتابخانه تخصصی انجمن ادبی کانون پرورش فکری آذربایجان غربی افتتاح شد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Nov 2018 11:44:46 رشد ۱۳ درصدی موقوفات آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی خبر داد/ رشد ۱۳ درصدی موقوفات آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 14 Nov 2018 13:57:13 فقري که دامن ما را گرفته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فقري که دامن ما را گرفته است/ فقري که دامن ما را گرفته است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2018 20:14:41 اهدای یک کتیبه میخی اوراتویی به میراث فرهنگی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اهدای یک کتیبه میخی اوراتویی به میراث فرهنگی آذربایجان غربی/ اهدای یک کتیبه میخی اوراتویی به میراث فرهنگی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 16:12:42 جدال ما و هسته سخت جامعه؛ مديريت مي‌کنيم يا مي‌شويم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جدال ما و هسته سخت جامعه؛ مديريت مي‌کنيم يا مي‌شويم/ جدال ما و هسته سخت جامعه؛ مديريت مي‌کنيم يا مي‌شويم http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 15:34:40 سيماي رسانه فراگير گرفتار گاف هايي فراگير http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سيماي رسانه فراگير گرفتار گاف هايي فراگير/ سيماي رسانه فراگير گرفتار گاف هايي فراگير http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 12:56:36 رسانه‌ها در بند اخبار سياسي گرفتارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه‌ها در بند اخبار سياسي گرفتارند/ رسانه‌ها در بند اخبار سياسي گرفتارند http://amanatazarbaijan.com/ 29 Oct 2018 14:38:49 سينماي ايران نيازمند پوست اندازي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ سينماي ايران نيازمند پوست اندازي است/ سينماي ايران نيازمند پوست اندازي است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 14:11:39 تبرج و خودنمايي به جاي فرهيختگي در آگهي‌هاي رسانه‌ملي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تبرج و خودنمايي به جاي فرهيختگي در آگهي‌هاي رسانه‌ملي/ تبرج و خودنمايي به جاي فرهيختگي در آگهي‌هاي رسانه‌ملي http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:43:54 بازدید بیش از 3000 مسافر خارجی از موزه های آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بازدید بیش از 3000 مسافر خارجی از موزه های آذربایجان غربی/ بازدید بیش از 3000 مسافر خارجی از موزه های آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:49:50 تمرکز بر کتب درسي مانع مهارت‌آموزي دانش‌آموزان مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تمرکز بر کتب درسي مانع مهارت‌آموزي دانش‌آموزان مي‌شود/ تمرکز بر کتب درسي مانع مهارت‌آموزي دانش‌آموزان مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:24:58 رابطه مستقيم تيراژ نشريات با آزادي مطبوعات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رابطه مستقيم تيراژ نشريات با آزادي مطبوعات / رابطه مستقيم تيراژ نشريات با آزادي مطبوعات http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:23:21 1632 کارت مداحی در آذربایجان غربی صادر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ کارت مداحی در آذربایجان غربی صادر شد/ 1632 کارت مداحی در آذربایجان غربی صادر شد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2018 11:45:58 مردم به روزنامه‌ها به چشم کاغذپاره نگاه مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مردم به روزنامه‌ها به چشم کاغذپاره نگاه مي‌کنند/ مردم به روزنامه‌ها به چشم کاغذپاره نگاه مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 14:19:43 فروش نمایشگاه کتاب ارومیه به مرز 400 میلیون تومان رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فروش نمایشگاه کتاب ارومیه به مرز 400 میلیون تومان رسید/ فروش نمایشگاه کتاب ارومیه به مرز 400 میلیون تومان رسید http://amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2018 15:46:23 رشد ۲۷ درصدی اقامت گردشگران خارجی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رشد ۲۷ درصدی اقامت گردشگران خارجی در آذربایجان غربی/ رشد ۲۷ درصدی اقامت گردشگران خارجی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 05 Sep 2018 10:57:01 تحريم‌هاي رسانه‌اي مسدودسازي حق مردم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ تحريم‌هاي رسانه‌اي مسدودسازي حق مردم / تحريم‌هاي رسانه‌اي مسدودسازي حق مردم http://amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2018 12:38:18 آذربايجان‌غربي قابليت تبديل به قطب گردشگري کشور را دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/معاون رييس ‌جمهوردر اروميه/ آذربايجان‌غربي قابليت تبديل به قطب گردشگري کشور را دارد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2018 12:37:12 2 نمایش از ارومیه به جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ دو نمایش از ارومیه به جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافت/ 2 نمایش از ارومیه به جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافت http://amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2018 09:46:33 وقتی لباس کهنه مدرسه عزیز می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/وقتی لباس کهنه مدرسه عزیز می شود/ وقتی لباس کهنه مدرسه عزیز می شود http://amanatazarbaijan.com/ 01 Sep 2018 13:19:08 شمس تبریزی باید در ابعاد بین المللی به دنیا معرفی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شمس تبریزی باید در ابعاد بین المللی به دنیا معرفی شود/ شمس تبریزی باید در ابعاد بین المللی به دنیا معرفی شود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Aug 2018 11:13:42 رویکرد جدید شورای فرهنگ عمومی با محوریت مسائل اجتماعی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رویکرد جدید شورای فرهنگ عمومی با محوریت مسائل اجتماعی/ رویکرد جدید شورای فرهنگ عمومی با محوریت مسائل اجتماعی http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2018 10:23:15 فرهنگ نوظهور،شليک به لاکچري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فرهنگ نوظهور،شليک به لاکچري/ فرهنگ نوظهور،شليک به لاکچري http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 13:50:55 ایجاد وقف مشارکتی رسانه ای در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اوقاف و امور خیریه مطرح کرد/ ایجاد وقف مشارکتی رسانه ای در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 10:04:14 اقامتگاه بوم گردی آذربایجان غربی به 19 واحد افزایش می یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اقامتگاه بوم گردی آذربایجان غربی به 19 واحد افزایش می یابد/ اقامتگاه بوم گردی آذربایجان غربی به 19 واحد افزایش می یابد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Aug 2018 10:46:38 خبرنگاران مسولان را در راستای ارتقا شاخص های توسعه ای در استان یاری کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/خبرنگاران مسولان را در راستای ارتقا شاخص های توسعه ای در استان یاری کنند/ خبرنگاران مسولان را در راستای ارتقا شاخص های توسعه ای در استان یاری کنند http://amanatazarbaijan.com/ 09 Aug 2018 10:18:21 نمایش عروسکی 'گربه مغرور' در ارومیه به روی صحنه رفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نمایش عروسکی گربه مغرور در ارومیه به روی صحنه رفت/ نمایش عروسکی 'گربه مغرور' در ارومیه به روی صحنه رفت http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2018 12:43:31 چه زماني فاتحه کتاب چاپي را خواهيم خواند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چه زماني فاتحه کتاب چاپي را خواهيم خواند/ چه زماني فاتحه کتاب چاپي را خواهيم خواند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 10:34:47 عملکرد جزیره ای آفت نظام آموزشی کشور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/عملکرد جزیره ای آفت نظام آموزشی کشور است/ عملکرد جزیره ای آفت نظام آموزشی کشور است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2018 09:44:20 18 هزار میلیارد ریال برای نوسازی مدارس کشور اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ اعتباربرای نوسازی مدارس کشور اختصاص یافت/ 18 هزار میلیارد ریال برای نوسازی مدارس کشور اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2018 09:16:37 مرحله سوم طرح احیاء بافت تاریخی- فرهنگی شهر ارومیه آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مرحله سوم طرح احیاء بافت تاریخی فرهنگی شهر ارومیه آغاز شد/ مرحله سوم طرح احیاء بافت تاریخی- فرهنگی شهر ارومیه آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Aug 2018 14:42:13 حریم قلعه تاریخی بسطام تعیین شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/حریم قلعه تاریخی بسطام تعیین شد/ حریم قلعه تاریخی بسطام تعیین شد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2018 10:30:41 ۱۲۰ مکان تاریخی آذربایجان‌غربی در حال مرمت و بازسازی است‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چندین مکان تاریخی آذربایجان‌غربی در حال مرمت و بازسازی است‌/ ۱۲۰ مکان تاریخی آذربایجان‌غربی در حال مرمت و بازسازی است‌ http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2018 13:46:27 اجتماعی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ اجتماعی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:31 حیات دوباره دریاچه ارومیه در ویترین نگاه‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حیات دوباره دریاچه ارومیه در ویترین نگاه‌ها/ حیات دوباره دریاچه ارومیه در ویترین نگاه‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2019 12:16:52 تغییر رنگ دریاچه ارومیه طبیعی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تغییر رنگ دریاچه ارومیه طبیعی است/ تغییر رنگ دریاچه ارومیه طبیعی است http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2019 13:26:16 ساعت کاری ناوگان اتوبوسرانی ارومیه تغییر یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ساعت کاری ناوگان اتوبوسرانی ارومیه تغییر یافت/ ساعت کاری ناوگان اتوبوسرانی ارومیه تغییر یافت http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2019 13:22:37 برخورد جدی با واحدهایی که مجوزهای لازم برای برداشت شن و ماسه ندارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/برخورد جدی با واحدهایی که مجوزهای لازم برای برداشت شن و ماسه ندارند/ برخورد جدی با واحدهایی که مجوزهای لازم برای برداشت شن و ماسه ندارند http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 13:21:38 خطر کلاهبرداري در کسب و کارهاي کوچک http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/خطر کلاهبرداري در کسب و کارهاي کوچک/ خطر کلاهبرداري در کسب و کارهاي کوچک http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 13:08:14 نيمي از مدارس استان نيازمند نوسازي و مرمت است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/استاندار آذربايجان‌غربي/ نيمي از مدارس استان نيازمند نوسازي و مرمت است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 13:06:07 کمبود داروی آهن زدای بیماران تالاسمی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کمبود داروی آهن زدای بیماران تالاسمی در آذربایجان غربی/ کمبود داروی آهن زدای بیماران تالاسمی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2019 12:47:35 مصرف روزانه برق در آذربایجان غربی ۱۵ درصد رشد یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مصرف روزانه برق در آذربایجان غربی ۱۵ درصد رشد یافت/ مصرف روزانه برق در آذربایجان غربی ۱۵ درصد رشد یافت http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2019 12:45:45 زنجیره های ارزش و تولید آذربایجان غربی حمایت می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/زنجیره های ارزش و تولید آذربایجان غربی حمایت می شود/ زنجیره های ارزش و تولید آذربایجان غربی حمایت می شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jun 2019 12:59:57 نیمی از کلاس‌های درس آذربایجان غربی نیاز به مرمت و نوسازی دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نیمی از کلاس‌های درس آذربایجان غربی نیاز به مرمت و نوسازی دارد/ نیمی از کلاس‌های درس آذربایجان غربی نیاز به مرمت و نوسازی دارد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jun 2019 12:57:30 کاهش جمعیت کیفری زندان ها در اولویت دستگاه قضایی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کاهش جمعیت کیفری زندان ها در اولویت دستگاه قضایی است/ کاهش جمعیت کیفری زندان ها در اولویت دستگاه قضایی است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2019 11:14:58 دشمن جنگ را به سفره های مردم کشانده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دشمن جنگ را به سفره های مردم کشانده است/ دشمن جنگ را به سفره های مردم کشانده است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 13:11:47 آخرین اخبار از قیمت لبنیات در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آخرین اخبار از قیمت لبنیات در آذربایجان غربی/ آخرین اخبار از قیمت لبنیات در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 13:10:53 ليگ ملت هاي واليبال ظرفيت شناساندن اروميه به جهان را دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ليگ ملت هاي واليبال ظرفيت شناساندن اروميه به جهان را دارد/ ليگ ملت هاي واليبال ظرفيت شناساندن اروميه به جهان را دارد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 12:57:38 اقامتگاه بوم گردي با هدف احياي بافت‌ تاريخي دراروميه ايجاد مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اقامتگاه بوم گردي با هدف احياي بافت‌ تاريخي دراروميه ايجاد مي شود/ اقامتگاه بوم گردي با هدف احياي بافت‌ تاريخي دراروميه ايجاد مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 12:55:52 سرانه فضاي ورزشي دانش آموزان آذربايجان غربي بسيار ناچيز است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سرانه فضاي ورزشي دانش آموزان آذربايجان غربي بسيار ناچيز است/ سرانه فضاي ورزشي دانش آموزان آذربايجان غربي بسيار ناچيز است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 12:55:19 امنيت پايدار کشور به معيشت مرزنشينان گره خورده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/امنيت پايدار کشور به معيشت مرزنشينان گره خورده است/ امنيت پايدار کشور به معيشت مرزنشينان گره خورده است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 12:54:49 پسماندهاي توليدي سالانه 400ميليارد ريال به محيط زيست خسارت مي زند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/پسماندهاي توليدي سالانه 400ميليارد ريال به محيط زيست خسارت مي زند/ پسماندهاي توليدي سالانه 400ميليارد ريال به محيط زيست خسارت مي زند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 12:53:12 پایان عمر مدارس خشت و گلی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/پایان عمر مدارس خشت و گلی در آذربایجان غربی/ پایان عمر مدارس خشت و گلی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jun 2019 11:09:52 تیم ملی والیبال ایران امروز /یکشنبه/ به مصاف روسیه می رود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تیم ملی والیبال ایران امروز به مصاف روسیه می رود/ تیم ملی والیبال ایران امروز /یکشنبه/ به مصاف روسیه می رود http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jun 2019 11:07:06 بازیکنان تیم ملی والیبال مشکلی برای مسابقه با لهستان ندارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بازیکنان تیم ملی والیبال مشکلی برای مسابقه با لهستان ندارند/ بازیکنان تیم ملی والیبال مشکلی برای مسابقه با لهستان ندارند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2019 12:24:17 ۸۵ درصد جمعیت تحت پوشش بیمه سلامت آذربایجان غربی بیمه رایگان هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/جمعیت-تحت-پوشش-بیمه-سلامت/ ۸۵ درصد جمعیت تحت پوشش بیمه سلامت آذربایجان غربی بیمه رایگان هستند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jun 2019 13:16:16 تبخیر آب دریاچه ارومیه نصف شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تبخیر آب دریاچه ارومیه نصف شده است/ تبخیر آب دریاچه ارومیه نصف شده است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2019 11:32:07 سنگ تمام ارومیه پایتخت عاشقان والیبال برای مسابقات لیگ جهانی ۲۰۱۹ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سنگ تمام ارومیه پایتخت عاشقان والیبال برای مسابقات لیگ جهانی ۲۰۱۹/ سنگ تمام ارومیه پایتخت عاشقان والیبال برای مسابقات لیگ جهانی ۲۰۱۹ http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2019 11:27:02 برگزاري جلسه هيئت انديشه ورز بسيج رسانه آذربايجان غربي با موضوع اقتصاد رسانه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/برگزاري جلسه هيئت انديشه ورز بسيج رسانه آذربايجان غربي با موضوع اقتصاد رسانه/ برگزاري جلسه هيئت انديشه ورز بسيج رسانه آذربايجان غربي با موضوع اقتصاد رسانه http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jun 2019 11:40:00 اختلاف خانوادگی به قتل مادر و پسر ارومیه ای منجر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اختلاف خانوادگی به قتل مادر و پسر ارومیه ای منجر شد/ اختلاف خانوادگی به قتل مادر و پسر ارومیه ای منجر شد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:34:14 حل مشکل ايمني بازار تاريخي اروميه در دستور کار مسئولان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/عضو شوراي اسلامي شهر اروميه عنوان کرد/ حل مشکل ايمني بازار تاريخي اروميه در دستور کار مسئولان http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:18:32 سياست‌هاي جمعيتي، نيازمند گردگيري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سياست‌هاي جمعيتي، نيازمند گردگيري / سياست‌هاي جمعيتي، نيازمند گردگيري http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:16:58 نيمي از زندانيان آذربايجان غربي بامواد مخدر مرتبط هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نيمي از زندانيان آذربايجان غربي بامواد مخدر مرتبط هستند/ نيمي از زندانيان آذربايجان غربي بامواد مخدر مرتبط هستند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:11:12 اطمينان بيش از حد والدين و خطر ناپيدا براي نوجوانان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اطمينان بيش از حد والدين و خطر ناپيدا براي نوجوانان/ اطمينان بيش از حد والدين و خطر ناپيدا براي نوجوانان http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:03:37 غوغاي سرزندگي در نگين فيروزه اي آذربايجان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/غوغاي سرزندگي در نگين فيروزه اي آذربايجان/ غوغاي سرزندگي در نگين فيروزه اي آذربايجان http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 13:58:42 مطالبه گری مردم روند احیای دریاچه ارومیه را تسریع می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مطالبه گری مردم روند احیای دریاچه ارومیه را تسریع می کند / مطالبه گری مردم روند احیای دریاچه ارومیه را تسریع می کند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 12:13:29 عبور امواح ناپایدار از آذربایجان غربی/باران در راه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/عبور امواح ناپایدار از آذربایجان غربی/ عبور امواح ناپایدار از آذربایجان غربی/باران در راه است http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jun 2019 10:47:45 ۱۷ گونه حیات وحش آذربایجان غربی در معرض انقراض قرار دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۱۷ گونه حیات وحش آذربایجان غربی در معرض انقراض قرار دارد/ ۱۷ گونه حیات وحش آذربایجان غربی در معرض انقراض قرار دارد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2019 15:03:52 جایگاه والیبال ارومیه با میزبانی از دیدارهای لیگ ملت ها ارتقا می یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/جایگاه والیبال ارومیه با میزبانی از دیدارهای لیگ ملت ها ارتقا می یابد/ جایگاه والیبال ارومیه با میزبانی از دیدارهای لیگ ملت ها ارتقا می یابد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2019 14:58:40 حمایت از صنعت هواپیمایی کشور ضروری است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حمایت از صنعت هواپیمایی کشور ضروری است/ حمایت از صنعت هواپیمایی کشور ضروری است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2019 13:57:56 تخصيص اعتبار پروژه انتقال آب به درياچه اروميه متوقف نشده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تخصيص اعتبار پروژه انتقال آب به درياچه اروميه متوقف نشده است/ تخصيص اعتبار پروژه انتقال آب به درياچه اروميه متوقف نشده است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2019 13:27:39 چرا امام خميني يک حقيقت هميشه زنده تاريخ است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/چرا امام خميني يک حقيقت هميشه زنده تاريخ است/ چرا امام خميني يک حقيقت هميشه زنده تاريخ است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2019 13:24:51 سير تاريخي قيام 15 خرداد و نقش آن در شكل گيري انقلاب اسلامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سير تاريخي قيام 15 خرداد و نقش آن در شكل گيري انقلاب اسلامي/ سير تاريخي قيام 15 خرداد و نقش آن در شكل گيري انقلاب اسلامي http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2019 13:20:30 بیمارستان ویژه زنان ارومیه آماده بهره داری شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بیمارستان ویژه زنان ارومیه آماده بهره داری شد/ بیمارستان ویژه زنان ارومیه آماده بهره داری شد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jun 2019 11:28:07 حمایت ایران از فلسطین مانع اجرای سیاست های توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حمایت ایران از فلسطین مانع اجرای سیاست های توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی است/ حمایت ایران از فلسطین مانع اجرای سیاست های توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی است http://amanatazarbaijan.com/ 30 May 2019 12:20:02 نخستین کارخانه کمپوست ارومیه امسال راه‌اندازی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نخستین کارخانه کمپوست ارومیه امسال راه‌اندازی می‌شود/ نخستین کارخانه کمپوست ارومیه امسال راه‌اندازی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 30 May 2019 12:17:30 سفره افطاری برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد توسط مخابرات منطقه آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سفره افطاری برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد توسط مخابرات منطقه آذربایجان غربی/ سفره افطاری برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد توسط مخابرات منطقه آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 29 May 2019 13:39:57 ۳۵ درصد از کلاسهای درس آذربایجان غربی هوشمند سازی شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کلاسهای درس آذربایجان غربی / ۳۵ درصد از کلاسهای درس آذربایجان غربی هوشمند سازی شدند http://amanatazarbaijan.com/ 29 May 2019 13:12:38 مراکز نیکوکاری کمیته امداد آذربایجان غربی به چهار برابر افزایش داده می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مراکز نیکوکاری کمیته امداد آذربایجان غربی به چهار برابر افزایش داده می‌شود/ مراکز نیکوکاری کمیته امداد آذربایجان غربی به چهار برابر افزایش داده می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2019 12:31:15 استقبال از مهد کودک های شهری در آذربایجان غربی کاهش یافته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/استقبال از مهد کودک های شهری در آذربایجان غربی کاهش یافته است/ استقبال از مهد کودک های شهری در آذربایجان غربی کاهش یافته است http://amanatazarbaijan.com/ 26 May 2019 12:06:20 بیش از 77 هزار مسافر خارجی امسال از مرز بازرگان وارد کشور شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بیش از 77 هزار مسافر خارجی امسال از مرز بازرگان وارد کشور شدند/ بیش از 77 هزار مسافر خارجی امسال از مرز بازرگان وارد کشور شدند http://amanatazarbaijan.com/ 26 May 2019 12:00:58 تهدیدات و عملیات روانی آمریکا در اراده ملت ایران خللی وارد نخواهد کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تهدیدات و عملیات روانی آمریکا در اراده ملت ایران خللی وارد نخواهد کرد/ تهدیدات و عملیات روانی آمریکا در اراده ملت ایران خللی وارد نخواهد کرد http://amanatazarbaijan.com/ 23 May 2019 11:46:53 ورزشگاه 15 هزار نفری ارومیه هفته دولت امسال افتتاح می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ ورزشگاه 15 هزار نفری ارومیه هفته دولت امسال افتتاح می شود/ ورزشگاه 15 هزار نفری ارومیه هفته دولت امسال افتتاح می شود http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2019 11:30:26 احیای دریاچه ارومیه از مهمترین آرزوهای دولت یازدهم و دوازدهم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/احیای دریاچه ارومیه از مهمترین آرزوهای دولت یازدهم و دوازدهم است/ احیای دریاچه ارومیه از مهمترین آرزوهای دولت یازدهم و دوازدهم است http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2019 11:20:43 ۴۰ درصد از ناوگان تاکسی‌رانی ارومیه فرسوده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ناوگان تاکسی‌رانی ارومیه فرسوده / ۴۰ درصد از ناوگان تاکسی‌رانی ارومیه فرسوده است http://amanatazarbaijan.com/ 21 May 2019 12:22:19 کشف 14 میلیارد ریال ارز قاچاق توسط ماموران هنگ مرزی خوی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کشف 14 میلیارد ریال ارز قاچاق توسط ماموران هنگ مرزی خوی / کشف 14 میلیارد ریال ارز قاچاق توسط ماموران هنگ مرزی خوی http://amanatazarbaijan.com/ 21 May 2019 12:19:36 رئیس جمهور برای افتتاح ۲۷ طرح در شمال آذربایجان غربی به ماکو سفر می‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رئیس جمهور برای افتتاح ۲۷ طرح در شمال آذربایجان غربی به ماکو سفر می‌کند/ رئیس جمهور برای افتتاح ۲۷ طرح در شمال آذربایجان غربی به ماکو سفر می‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 13:17:16 احياي درياچه اروميه يک اتفاق بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/عضو کميسيون کشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي/ احياي درياچه اروميه يک اتفاق بود http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 12:39:42 حجت الاسلام حسني الگوي تاريخي ملت آذربايجان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حجت الاسلام حسني الگوي تاريخي ملت آذربايجان است/ حجت الاسلام حسني الگوي تاريخي ملت آذربايجان است http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 12:37:26 سامانه خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی راه اندازی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سامانه خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی راه اندازی شد/ سامانه خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی راه اندازی شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 May 2019 12:54:16 ۳ میلیارد تومان برای جذب نوآموزان مرزنشین آذربایجان غربی اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نوآموزان مرزنشین آذربایجان غربی/ ۳ میلیارد تومان برای جذب نوآموزان مرزنشین آذربایجان غربی اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/ 18 May 2019 12:50:47 حاشیه‌های خارج از محدوده شهر ارومیه زیباسازی می‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حاشیه‌های خارج از محدوده شهر ارومیه زیباسازی می‌شوند/ حاشیه‌های خارج از محدوده شهر ارومیه زیباسازی می‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 16 May 2019 12:43:42 مجاهدت های حجت الاسلام حسنی از حافظه تاریخی ملت ایران پاک نمی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مجاهدت های حجت الاسلام حسنی از حافظه تاریخی ملت ایران پاک نمی شود/ مجاهدت های حجت الاسلام حسنی از حافظه تاریخی ملت ایران پاک نمی شود http://amanatazarbaijan.com/ 16 May 2019 12:41:16 تصفیه خانه فاضلاب گلمان ارومیه وارد مدار بهره برداری شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تصفیه خانه فاضلاب گلمان ارومیه وارد مدار بهره برداری شد/ تصفیه خانه فاضلاب گلمان ارومیه وارد مدار بهره برداری شد http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2019 11:19:09 130 هزار مددجوي آذربايجان‌غربي در ماه رمضان اطعام مي شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مددجوي آذربايجان‌غربي در ماه رمضان / 130 هزار مددجوي آذربايجان‌غربي در ماه رمضان اطعام مي شوند http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 15:17:41 مردم حلقه گمشده محروميت‌زدايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مردم حلقه گمشده محروميت‌زدايي/ مردم حلقه گمشده محروميت‌زدايي http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 14:14:12 شريان فساد سوخت در آذربايجان غربي مسدود شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شريان فساد سوخت در آذربايجان غربي مسدود شده است/ شريان فساد سوخت در آذربايجان غربي مسدود شده است http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 14:11:27 49 روستای هدف گردشگری در آذربایجان غربی تصویب شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ هدف گردشگری در آذربایجان غربی / 49 روستای هدف گردشگری در آذربایجان غربی تصویب شد http://amanatazarbaijan.com/ 12 May 2019 10:55:12 تصفیه خانه گلمان ۲.۵میلیون متر مکعب آب روانه دریاچه ارومیه می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تصفیه-خانه-گلمان/ تصفیه خانه گلمان ۲.۵میلیون متر مکعب آب روانه دریاچه ارومیه می کند http://amanatazarbaijan.com/ 12 May 2019 10:52:39 خرید و فروش قبر چند 10 میلیون تومانی در ارومیه شایعه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/خرید و فروش قبر چند 10 میلیون تومانی در ارومیه شایعه است/ خرید و فروش قبر چند 10 میلیون تومانی در ارومیه شایعه است http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2019 13:30:46 ۳ هزار نمونه خون بندناف در آذربایجان غربی ذخیره‌سازی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ نمونه خون بندناف در آذربایجان غربی/ ۳ هزار نمونه خون بندناف در آذربایجان غربی ذخیره‌سازی شد http://amanatazarbaijan.com/ 09 May 2019 10:39:58 محوطه و اراضی ستاد لشکر 64 ارتش ارومیه ساماندهی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/محوطه و اراضی ستاد لشکر 64 ارتش ارومیه ساماندهی شود/ محوطه و اراضی ستاد لشکر 64 ارتش ارومیه ساماندهی شود http://amanatazarbaijan.com/ 09 May 2019 10:38:03 ۳۰۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در آذربایجان غربی مسدود شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/چاه غیرمجاز در آذربایجان غربی / ۳۰۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در آذربایجان غربی مسدود شد http://amanatazarbaijan.com/ 08 May 2019 11:17:44 30 درصد از وسعت دریاچه ارومیه خشک شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/درصدی-از-وسعت-دریاچه-ارومیه-خشک-شده-است/ 30 درصد از وسعت دریاچه ارومیه خشک شده است http://amanatazarbaijan.com/ 06 May 2019 14:22:06 امواج کم دامنه بارشی وارد آذربایجان غربی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/امواج کم دامنه بارشی وارد آذربایجان غربی شد/ امواج کم دامنه بارشی وارد آذربایجان غربی شد http://amanatazarbaijan.com/ 06 May 2019 14:20:01 لازمه خودکفا شدن در توليد داخل حمايت از جامعه کارگري است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/لازمه خودکفا شدن در توليد داخل حمايت از جامعه کارگري است/ لازمه خودکفا شدن در توليد داخل حمايت از جامعه کارگري است http://amanatazarbaijan.com/ 06 May 2019 14:18:10 بيش از 91 درصد مردم آذربايجان غربي باسوادند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مدير کل آموزش و پرورش استان/ بيش از 91 درصد مردم آذربايجان غربي باسوادند http://amanatazarbaijan.com/ 06 May 2019 14:05:33 بي‌خوابي رنج ناشي از خاطرات ناخوشايند را تشديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بي‌خوابي رنج ناشي از خاطرات ناخوشايند را تشديد مي‌کند/ بي‌خوابي رنج ناشي از خاطرات ناخوشايند را تشديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 06 May 2019 14:04:42 فوايد سلامت شگفت انگيز زندگي در کنار درختان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/فوايد سلامت شگفت انگيز زندگي در کنار درختان/ فوايد سلامت شگفت انگيز زندگي در کنار درختان http://amanatazarbaijan.com/ 06 May 2019 14:04:03 زخم بيسوادي بر سلامت روان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/زخم بيسوادي بر سلامت روان/ زخم بيسوادي بر سلامت روان http://amanatazarbaijan.com/ 06 May 2019 14:02:51 تالاب «گل سلیمان آباد» در میاندوآب پس از 5 سال احیا شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ تالاب گل سلیمان آباد در میاندوآب پس از 5 سال احیا شد/ تالاب «گل سلیمان آباد» در میاندوآب پس از 5 سال احیا شد http://amanatazarbaijan.com/ 05 May 2019 12:09:57 رئیس جمهور به آذربایجان غربی سفر می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رئیس جمهور به آذربایجان غربی سفر می کند/ رئیس جمهور به آذربایجان غربی سفر می کند http://amanatazarbaijan.com/ 04 May 2019 13:09:52 برق مازاد آذربایجان غربی به سه کشور همسایه صادر می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/برق مازاد آذربایجان غربی به سه کشور همسایه صادر می‌شود/ برق مازاد آذربایجان غربی به سه کشور همسایه صادر می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 04 May 2019 13:08:03 ابتکار عمل در شرایط فعلی در اختیار جبهه انقلاب و مقاومت قرار دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ابتکار عمل در شرایط فعلی در اختیار جبهه انقلاب و مقاومت قرار دارد/ ابتکار عمل در شرایط فعلی در اختیار جبهه انقلاب و مقاومت قرار دارد http://amanatazarbaijan.com/ 02 May 2019 14:02:00 امنیت موجود در آذربایجان غربی کم نظیر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/امنیت موجود در آذربایجان غربی کم نظیر است/ امنیت موجود در آذربایجان غربی کم نظیر است http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2019 13:23:24 آذربایجان غربی بارانی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آذربایجان غربی بارانی می شود/ آذربایجان غربی بارانی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Apr 2019 13:57:43 12میلیارد ریال کالای قاچاق در آذربایجان غربی کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کالای قاچاق در آذربایجان غربی/ 12میلیارد ریال کالای قاچاق در آذربایجان غربی کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Apr 2019 14:21:00 رد يک باور قديمي؛ پل ميان‌گذر، تاثيري در خشکي درياچه اروميه نداشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رد يک باور قديمي؛ پل ميان‌گذر، تاثيري در خشکي درياچه اروميه نداشت/ رد يک باور قديمي؛ پل ميان‌گذر، تاثيري در خشکي درياچه اروميه نداشت http://amanatazarbaijan.com/ 28 Apr 2019 14:02:23 قطع درختان صنوبر در استان قانوني است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/قطع درختان صنوبر در استان قانوني است/ قطع درختان صنوبر در استان قانوني است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Apr 2019 13:54:13 خودباوري راهکار اصلي مقابله ملت ايران با تحريم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/خودباوري راهکار اصلي مقابله ملت ايران با تحريم است/ خودباوري راهکار اصلي مقابله ملت ايران با تحريم است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Apr 2019 13:52:17 رهاسازي آب سدها به سوي درياچه اروميه از وقوع سيل در استان جلوگيري کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/معاون محيط ‌زيست انساني سازمان حفاظت محيط‌ زيست/ رهاسازي آب سدها به سوي درياچه اروميه از وقوع سيل در استان جلوگيري کرد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Apr 2019 13:50:35 جشن شکرگزاری آغاز احیای دریاچه ارومیه برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/جشن شکرگزاری آغاز احیای دریاچه ارومیه برگزار می شود/ جشن شکرگزاری آغاز احیای دریاچه ارومیه برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/ 27 Apr 2019 13:08:31 حجم آب دریاچه ارومیه از مرز 4 میلیارد مترمکعب گذشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حجم آب دریاچه ارومیه از مرز 4 میلیارد مترمکعب گذشت/ حجم آب دریاچه ارومیه از مرز 4 میلیارد مترمکعب گذشت http://amanatazarbaijan.com/ 25 Apr 2019 13:05:43 قارچ های خودرو 10 نفر را در ارومیه راهی بیمارستان کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/قارچ های خودرو 10 نفر را در ارومیه راهی بیمارستان کرد/ قارچ های خودرو 10 نفر را در ارومیه راهی بیمارستان کرد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2019 13:49:33 برف و سرمای بهاری مردم آذربایجان غربی را غافلگیر کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/برف و سرمای بهاری مردم آذربایجان غربی را غافلگیر کرد/ برف و سرمای بهاری مردم آذربایجان غربی را غافلگیر کرد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2019 16:31:41 طرح بوم‌شهر در جهت احياي بافت فرسوده و رونق گردشگري اجرايي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ طرح بوم‌شهر در جهت احياي بافت فرسوده و رونق گردشگري اجرايي مي‌شود/ طرح بوم‌شهر در جهت احياي بافت فرسوده و رونق گردشگري اجرايي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2019 16:15:51 عملکرد دولت براي درياچه آب نشد، اما براي برخي نان شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/عملکرد-دولت-براي-درياچه-آب-نشد،-اما-براي-برخي-نان-شد/ عملکرد دولت براي درياچه آب نشد، اما براي برخي نان شد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2019 15:51:38 رشد جمعيت عامل توسعه اقتصادي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رشد جمعيت عامل توسعه اقتصادي/ رشد جمعيت عامل توسعه اقتصادي http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2019 15:50:14 مسمومیت 13 نفر در اثر مصرف قارچ در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مسمومیت 13 نفر در اثر مصرف قارچ در آذربایجان غربی/ مسمومیت 13 نفر در اثر مصرف قارچ در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 20 Apr 2019 11:12:32 دومین محموله کمک به سیل زدگان از ترکیه وارد کشور شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دومین محموله کمک به سیل زدگان از ترکیه وارد کشور شد/ دومین محموله کمک به سیل زدگان از ترکیه وارد کشور شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2019 12:18:33 دشمنان نظام اسلامی در حال اضمحلال هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دشمنان نظام اسلامی در حال اضمحلال هستند/ دشمنان نظام اسلامی در حال اضمحلال هستند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2019 12:02:54 محدودیت های ترافیکی روز ارتش در ارومیه اعلام شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/محدودیت های ترافیکی روز ارتش در ارومیه اعلام شد/ محدودیت های ترافیکی روز ارتش در ارومیه اعلام شد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Apr 2019 11:09:31 آبگرفتگی شدید در ارومیه/بارش برف بهاری مردم را غافلگیر کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آبگرفتگی شدید در ارومیه/ آبگرفتگی شدید در ارومیه/بارش برف بهاری مردم را غافلگیر کرد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Apr 2019 11:06:07 از هرگونه تردد غیرمجاز اتباع خارجی از مرزهای آذربایجان غربی جلوگیری می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/از هرگونه تردد غیرمجاز اتباع خارجی از مرزهای آذربایجان غربی جلوگیری می‌شود/ از هرگونه تردد غیرمجاز اتباع خارجی از مرزهای آذربایجان غربی جلوگیری می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 16 Apr 2019 11:50:04 گرم شدن هوا در آذربایجان غربی/احتمال سیلاب با ذوب برف در ارتفاعات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/گرم شدن هوا در آذربایجان غربی/ گرم شدن هوا در آذربایجان غربی/احتمال سیلاب با ذوب برف در ارتفاعات http://amanatazarbaijan.com/ 16 Apr 2019 11:46:38 سیاسی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ سیاسی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:16 رئیس جمهور امروز مهمان مردم آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/برای سومین بار؛/ رئیس جمهور امروز مهمان مردم آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/ 21 May 2019 12:28:14 چرا جنگ بين ايران و آمريکا بعيد است؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/چرا جنگ بين ايران و آمريکا بعيد است؟ / چرا جنگ بين ايران و آمريکا بعيد است؟ http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 13:13:58 برجام، نقطه تمام http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/برجام، نقطه تمام/ برجام، نقطه تمام http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 14:22:12 ایران و ترکیه در بالاترین سطح همکاری قرار دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ایران و ترکیه در بالاترین سطح همکاری قرار دارند/ ایران و ترکیه در بالاترین سطح همکاری قرار دارند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Apr 2019 13:10:54 دشمنان نظام هرگز طعم پیروزی و سلطه بر ملت ایران را نخواهند چشید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دشمنان نظام هرگز طعم پیروزی و سلطه بر ملت ایران را نخواهند چشید/ دشمنان نظام هرگز طعم پیروزی و سلطه بر ملت ایران را نخواهند چشید http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2019 12:00:14 جوانان مقابل عملیات روانی دشمن هوشیار باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/جوانان مقابل عملیات روانی دشمن هوشیار باشند/ جوانان مقابل عملیات روانی دشمن هوشیار باشند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:27:06 ضرورت تقويت بودجه دفاعي استان آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي مطرح کرد/ ضرورت تقويت بودجه دفاعي استان آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:25:28 باید علیه توطئه های دشمن هوشیار باشیم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/باید علیه توطئه های دشمن هوشیار باشیم/ باید علیه توطئه های دشمن هوشیار باشیم http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jan 2019 13:00:53 برنامه ای برای تغییر فرمانداران تا پایان سال وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/برنامه ای برای تغییر فرمانداران تا پایان سال وجود ندارد/ برنامه ای برای تغییر فرمانداران تا پایان سال وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jan 2019 13:13:01 استاني‌شدن انتخابات در کش و قوس واکنش‌ها به مجلس يازدهم نرسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاني‌شدن انتخابات در کش و قوس واکنش‌ها به مجلس يازدهم نرسيد/ استاني‌شدن انتخابات در کش و قوس واکنش‌ها به مجلس يازدهم نرسيد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:51:48 سال آينده را پر حادثه نشان ندهيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم مياندوآب و تکاب در مجلس شوراي اسلامي/ سال آينده را پر حادثه نشان ندهيد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:16:54 آذربایجان غربی آماده توسعه روابط با جمهوری آذربایجان در بخش های مختلف است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آذربایجان غربی آماده توسعه روابط با جمهوری آذربایجان در بخش های مختلف است/ آذربایجان غربی آماده توسعه روابط با جمهوری آذربایجان در بخش های مختلف است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2018 11:04:56 5 سال اخیر دوره طلایی مراودات ایران و آذربایجان بوده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دوره طلایی مراودات ایران و آذربایجان / 5 سال اخیر دوره طلایی مراودات ایران و آذربایجان بوده است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2018 11:02:17 تفرقه از مهمترین عوامل نابودی جامعه اسلامی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تفرقه از مهمترین عوامل نابودی جامعه اسلامی است/ تفرقه از مهمترین عوامل نابودی جامعه اسلامی است http://amanatazarbaijan.com/ 06 Dec 2018 12:30:42 سفر روحانی به آذربایجان غربی به تعویق افتاد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/برای سومین بار متوالی/ سفر روحانی به آذربایجان غربی به تعویق افتاد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2018 14:56:18 باید تهدیدات نرم دشمن شناسایی و با آنها مقابله شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/باید تهدیدات نرم دشمن شناسایی و با آنها مقابله شود/ باید تهدیدات نرم دشمن شناسایی و با آنها مقابله شود http://amanatazarbaijan.com/ 01 Nov 2018 12:49:18 رئیس جمهور آبان‌ماه امسال به آذربایجان غربی سفر می‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئیس جمهور آبان‌ماه امسال به آذربایجان غربی سفر می‌کند/ رئیس جمهور آبان‌ماه امسال به آذربایجان غربی سفر می‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 15:11:34 توپ سرگرداني به نام اف اي تي اف http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/توپ سرگرداني به نام اف اي تي اف/ توپ سرگرداني به نام اف اي تي اف http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 14:06:47 ايران به خودکفايي صددرصدي در توليد انواع سانتريفيوژها رسيده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دستيار ويژه رئيس سازمان انرژي اتمي در اروميه/ ايران به خودکفايي صددرصدي در توليد انواع سانتريفيوژها رسيده است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:41:05 نظر نمایندگان ارومیه در مورد لایحه CFT http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نظر نمایندگان ارومیه در مورد لایحه / نظر نمایندگان ارومیه در مورد لایحه CFT http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:44:25 رفتن رئيس جمهوري به مجلس به اقتدار دولت آسيب مي زند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رفتن رئيس جمهوري به مجلس به اقتدار دولت آسيب مي زند/ رفتن رئيس جمهوري به مجلس به اقتدار دولت آسيب مي زند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2018 14:40:22 نوبخت به ارومیه سفر می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نوبخت به ارومیه سفر می کند/ نوبخت به ارومیه سفر می کند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 14:16:37 اگر فساد در کشور وجود دارد تقصير خودمان است يا مقصريم يا شريکيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وزير کشوردر اروميه/ اگر فساد در کشور وجود دارد تقصير خودمان است يا مقصريم يا شريکيم http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 10:54:14 ظرفيت بسيج مردمي امتحان خود را در مقابله با داعش پس داد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ظرفيت بسيج مردمي امتحان خود را در مقابله با داعش پس داد/ ظرفيت بسيج مردمي امتحان خود را در مقابله با داعش پس داد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 15:37:59 مرحوم حسني هدايت گر جريان هاي انقلابي مردم آذربايجان بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم آذربايجان شرقي درمجلس خبرگان رهبري/ مرحوم حسني هدايت گر جريان هاي انقلابي مردم آذربايجان بود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 14:11:24 شخصیت های بزرگ ایران اسلامی قربانی تروریسم آمریکایی شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئیس تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی/ شخصیت های بزرگ ایران اسلامی قربانی تروریسم آمریکایی شدند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jun 2018 12:12:05 دولتی‌ها از برجام قطع امید کنند؛ آمریکا کشوری قابل اعتماد نیست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولتی‌ها از برجام قطع امید کنند؛ آمریکا کشوری قابل اعتماد نیست / دولتی‌ها از برجام قطع امید کنند؛ آمریکا کشوری قابل اعتماد نیست http://amanatazarbaijan.com/ 15 May 2018 11:12:27 ترکیه با احداث سد در مسیر آب‌های بین‌المللی به حقوق ایران تجاوز می‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ترکیه با احداث سد در مسیر آب‌های بین‌المللی به حقوق ایران تجاوز می‌کند/ ترکیه با احداث سد در مسیر آب‌های بین‌المللی به حقوق ایران تجاوز می‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2018 12:23:16 اعتبارات ویژه ای برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/معاون رئیس جمهوردر ارومیه/ اعتبارات ویژه ای برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2018 13:16:13 فساد مديريتي سبب بدبيني مردم به انقلاب مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فساد مديريتي سبب بدبيني مردم به انقلاب مي‌شود/ فساد مديريتي سبب بدبيني مردم به انقلاب مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2018 15:21:26 جمهوری اسلامی ایران جزیره ثبات منطقه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال غرب ارتش/ جمهوری اسلامی ایران جزیره ثبات منطقه است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2018 14:56:42 اراده قاطع نمایندگان ضمانت اجرایی طرح اعاده اموال نامشروع باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ اراده قاطع نمایندگان ضمانت اجرایی طرح اعاده اموال نامشروع باشد/ اراده قاطع نمایندگان ضمانت اجرایی طرح اعاده اموال نامشروع باشد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Mar 2018 09:56:16 ضرورت برخورد قاطعانه با افرادي که احساسات قومي را تحريک مي کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ضرورت برخورد قاطعانه با افرادي که احساسات قومي را تحريک مي کنند/ ضرورت برخورد قاطعانه با افرادي که احساسات قومي را تحريک مي کنند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2018 09:19:09 ضرورت برخود با افرادی که احساسات قومی را تحریک را تهدید می کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار آذربایجان غربی خواستار شد/ ضرورت برخود با افرادی که احساسات قومی را تحریک را تهدید می کنند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Feb 2018 11:37:00 باید با تخلفات بخش اقتصادی به صورت هوشمندانه برخورد کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/باید-با-تخلفات-بخش-اقتصادی-به-صورت-هوشمندانه-برخورد-کرد/ باید با تخلفات بخش اقتصادی به صورت هوشمندانه برخورد کرد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Feb 2018 11:29:35 انقلابيون‌ دلشان خون مي‌شود که مشکلات را در نظام اسلامي مي‌بينند‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/سيدعلي خميني/ انقلابيون‌ دلشان خون مي‌شود که مشکلات را در نظام اسلامي مي‌بينند‌ http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2018 14:03:12 دولت‌مردان از برجام نتیجه خوبی کسب نکردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولت‌مردان از برجام نتیجه خوبی کسب نکردند / دولت‌مردان از برجام نتیجه خوبی کسب نکردند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2018 15:55:44 دی ماه پایان انتظار 15 ساله برای افتتاح قطار ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دی ماه پایان انتظار 15 ساله برای افتتاح قطار ارومیه/ دی ماه پایان انتظار 15 ساله برای افتتاح قطار ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jan 2018 14:36:05 حساب مطالبات مردمی از اغتشاشگران جدا شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی/ حساب مطالبات مردمی از اغتشاشگران جدا شود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jan 2018 14:31:54 موج‌سواری «اغتشاش‌گران» بر مطالبات ‌بحق مردم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/موج‌سواری «اغتشاش‌گران» بر مطالبات ‌بحق مردم / موج‌سواری «اغتشاش‌گران» بر مطالبات ‌بحق مردم http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2018 18:44:00 غبار فراموشی، حماسه 9 دی را در برنمی‌گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری/ غبار فراموشی، حماسه 9 دی را در برنمی‌گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Dec 2017 11:27:43 روحاني و ارايه بودجه‌اي واقعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/روحاني و ارايه بودجه‌اي واقعي / روحاني و ارايه بودجه‌اي واقعي http://amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2017 12:41:31 تروريست‌هاي چالدران به سزاي عملشان خواهند رسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرمانده مرزباني کشور در مراسم تشييع شهدا مرزبان/ تروريست‌هاي چالدران به سزاي عملشان خواهند رسيد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2017 12:57:02 استاندار جديد از نيروهاي بومي استفاده کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار-جديد-از-نيروهاي-بومي-استفاده-کند/ استاندار جديد از نيروهاي بومي استفاده کند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2017 12:44:31 دولت دوازدهم نواقص استانهای کمتر توسعه یافته را رفع می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وزیر کشوردر ارومیه/ دولت دوازدهم نواقص استانهای کمتر توسعه یافته را رفع می کند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2017 20:04:38 بزودی بستر های سرمایه گذاری خارجی در آذربایجان غربی فراهم می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار جدید آذربایجان غربی/ بزودی بستر های سرمایه گذاری خارجی در آذربایجان غربی فراهم می شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2017 20:01:56 نخستين سالگرد پيروزي بزرگ دمکراسي ترکيه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نخستين سالگرد پيروزي بزرگ دمکراسي ترکيه/ نخستين سالگرد پيروزي بزرگ دمکراسي ترکيه http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2017 12:37:36 بهبود وضعيت اقتصادي مهمترين خواسته مردم از رئيس جمهور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/بهبود وضعيت اقتصادي مهمترين خواسته مردم از رئيس جمهور/ بهبود وضعيت اقتصادي مهمترين خواسته مردم از رئيس جمهور http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2017 14:53:35 نه خيلي دور، نه خيلي نزديک http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نه خيلي دور، نه خيلي نزديک/ نه خيلي دور، نه خيلي نزديک http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2017 17:23:48 قوميت گرايي در آذربايجان غربي رو به افزايش است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم آذربايجان غربي در مجلس خبرگان رهبري/ قوميت گرايي در آذربايجان غربي رو به افزايش است http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2017 09:25:29 دولت حتي نخبگان سياسي و کارشناسان را در جريان مسائل قرار نمي دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس شوراي جبهه پايداري استان/ دولت حتي نخبگان سياسي و کارشناسان را در جريان مسائل قرار نمي دهد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2016 12:11:18 عده اي به دنبال تخريب دولت هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس سازمان امور اداري و استخدام کشوردر اروميه/ عده اي به دنبال تخريب دولت هستند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Sep 2016 11:55:19 حساسيت مناطق مرزي و امنيت ملي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/حساسيت مناطق مرزي و امنيت ملي/ حساسيت مناطق مرزي و امنيت ملي http://amanatazarbaijan.com/ 15 Aug 2016 12:47:54 فتح قله‌هاي امنيت در شمال‌غرب با نابودي سراب مديا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ فتح قله‌هاي امنيت در شمال‌غرب با نابودي سراب مديا/ فتح قله‌هاي امنيت در شمال‌غرب با نابودي سراب مديا http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jul 2016 12:28:54 خميني‌ها بعد از امام خميني چه مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/خميني‌ها بعد از امام خميني چه مي‌کنند/ خميني‌ها بعد از امام خميني چه مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2016 13:14:58 آذربايجان غربي واميد به تدبيري که به ثمر بنشيند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آذربايجان غربي واميد به تدبيري که به ثمر بنشيند/ آذربايجان غربي واميد به تدبيري که به ثمر بنشيند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2016 13:13:15 سالِ 94 سال پرهياهوي مجلس http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/سالِ 94 سال پرهياهوي مجلس/ سالِ 94 سال پرهياهوي مجلس http://amanatazarbaijan.com/ 10 Apr 2016 23:45:43 مشارکت 65.5درصد مردم استان در انتخابات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس ستاد انتخابات آذربايجان غربي خبر داد/ مشارکت 65.5درصد مردم استان در انتخابات http://amanatazarbaijan.com/ 29 Feb 2016 12:48:29 کانديداها مباحث قوميتي را برجسته نکنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرماندار اروميه/ کانديداها مباحث قوميتي را برجسته نکنند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2016 13:17:24 جامعه را به سمت مشارکت حداکثري در انتخابات سوق دهيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار آذربايجان غربي/ جامعه را به سمت مشارکت حداکثري در انتخابات سوق دهيم http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2016 23:19:50 صلاحيت 156 داوطلب نمايندگي مجلس در آذربايجان¬غربي تاييد شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسئول هيات نظارت بر انتخابات استان/ صلاحيت 156 داوطلب نمايندگي مجلس در آذربايجان¬غربي تاييد شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2016 23:11:19 مراقب ويروس تخريب در فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي اروميه باشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مراقب ويروس تخريب در فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي اروميه باشيم/ مراقب ويروس تخريب در فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي اروميه باشيم http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2016 23:16:51 9 دی شکوه میثاق مردم با ولایت و تجدید پیوند امت با ارزشهای والای اسلامی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/درمصاحبه با رضا منصرف مدیر مسوول آوای ماکو و مدرس دانشگاه شد/ 9 دی شکوه میثاق مردم با ولایت و تجدید پیوند امت با ارزشهای والای اسلامی http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2015 19:53:43 اسامي ثبت نام كنندگان درانتخابات مجلس از تمامي شهرهاي استان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اسامي ثبت نام كنندگان درانتخابات مجلس از تمامي شهرهاي استان/ اسامي ثبت نام كنندگان درانتخابات مجلس از تمامي شهرهاي استان http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2015 13:21:42 انتخابات بدون تنش ماموريت مهم مسئولان استان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس ستاد انتخابات آذربايجان غربي تاکيد کرد/ انتخابات بدون تنش ماموريت مهم مسئولان استان http://amanatazarbaijan.com/ 21 Dec 2015 11:40:05 دانشجويان به نگراني رهبري درباره نفوذ توجه کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/امام جمعه اروميه/ دانشجويان به نگراني رهبري درباره نفوذ توجه کنند http://amanatazarbaijan.com/ 07 Dec 2015 10:42:11 فرمانداري هاي آذربايجان غربي آماده آغاز فرآيند انتخابات مجلس و خبرگان رهبري هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استاندار/ فرمانداري هاي آذربايجان غربي آماده آغاز فرآيند انتخابات مجلس و خبرگان رهبري هستند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Nov 2015 13:20:16 اجازه نمي‌دهيم کودتاي 28 مرداد تکرار شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم مياندوآب، تکاب و شاهين‌دژ در مجلس/ اجازه نمي‌دهيم کودتاي 28 مرداد تکرار شود http://amanatazarbaijan.com/ 31 Aug 2015 11:25:48 مرز سرو بدليل حملات پ ک ک بسته شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرماندار اروميه / مرز سرو بدليل حملات پ ک ک بسته شد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Aug 2015 10:12:31 اصلاح طلبان و تکنوکرات ها معامله امنيت ملي با توسعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اصلاح طلبان و تکنوکرات ها معامله امنيت ملي با توسعه/ اصلاح طلبان و تکنوکرات ها معامله امنيت ملي با توسعه http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jul 2015 13:48:23 رسانه‌ها از نگاه‌جناحي افراط و تفريط نسبت به دولتها پرهيز کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي آذربايجان غربي/ رسانه‌ها از نگاه‌جناحي افراط و تفريط نسبت به دولتها پرهيز کنند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2015 11:32:13 با مذاکرات هسته‌اي چه بلايي بر سر روان جامعه آورديم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/از بهشت‌نمايي پس از مذاکرات تا اينکه هيچ اتفاق خاصي قرار نيست بيافتد/ با مذاکرات هسته‌اي چه بلايي بر سر روان جامعه آورديم http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2015 11:31:31 روز قدس چرا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/روز قدس چرا/ روز قدس چرا http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jul 2015 09:43:00 واکاوي واقع بينانه بازرسي هاي هسته اي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/واکاوي واقع بينانه بازرسي هاي هسته اي/ واکاوي واقع بينانه بازرسي هاي هسته اي http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2015 11:49:34 آيا دانشجويان غير سياسي شده اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ دانشجويان و استادان دانشگاه پاسخ مي دهند/ آيا دانشجويان غير سياسي شده اند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2015 11:48:18 مسئوليت سنگين تمام تحريم‌هاي‌ استکبار برعهده «سران فتنه» است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده ولي‌فقيه در آذربايجان‌غربي/ مسئوليت سنگين تمام تحريم‌هاي‌ استکبار برعهده «سران فتنه» است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Dec 2014 12:09:38 فتنه 88 در آذربايجان غربي چگونه گذشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فتنه 88 در آذربايجان غربي چگونه گذشت/ فتنه 88 در آذربايجان غربي چگونه گذشت http://amanatazarbaijan.com/ 29 Dec 2014 12:05:14