دین و اندیشه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ دین و اندیشه http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2014 10:58:22 جمع‌گرا بودن باعث ترويج روحيه ايثارگري مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جمع‌گرا بودن باعث ترويج روحيه ايثارگري مي‌شود/ جمع‌گرا بودن باعث ترويج روحيه ايثارگري مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 11:23:20 فلسفه حج چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فلسفه حج چيست/ فلسفه حج چيست http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 11:22:02 رجعت چيست و نخستين رجعت کننده کيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رجعت چيست و نخستين رجعت کننده کيست / رجعت چيست و نخستين رجعت کننده کيست http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 08:08:47 مردم ما به دنبال تشرف‌اند نه تشبه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مردم ما به دنبال تشرف‌اند نه تشبه / مردم ما به دنبال تشرف‌اند نه تشبه http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 08:06:15 اعزام حجاج آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اعزام حجاج آغاز شد/ اعزام حجاج آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2018 11:22:55 نگاهي نو به نقش امام‌زادگان در هويت‌بخشي به ايرانيانِ مسلمان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نگاهي نو به نقش امام‌زادگان در هويت‌بخشي به ايرانيانِ مسلمان/ نگاهي نو به نقش امام‌زادگان در هويت‌بخشي به ايرانيانِ مسلمان http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2018 11:05:25 آيا ما سکولار شده ايم؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نگاه حداکثري به دين آغاز عرفي شدن است/ آيا ما سکولار شده ايم؟ http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2018 11:03:43 نمايي از پارادوکس حق و باطل در توجيه کردن هدف http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نمايي از پارادوکس حق و باطل در توجيه کردن هدف/ نمايي از پارادوکس حق و باطل در توجيه کردن هدف http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 12:56:32 چرا نام رضا روي امام هشتم(ع) نهاده شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا نام رضا روي امام هشتم نهاده شده است/ چرا نام رضا روي امام هشتم(ع) نهاده شده است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 12:55:45 میزبانی جشنواره تموز نشانگر آزادی اقلیت های دینی ایران است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/کشیش کلیسای شرق آشور/ میزبانی جشنواره تموز نشانگر آزادی اقلیت های دینی ایران است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jul 2018 08:11:08 پرچم سبز حرم رضوی فضای آذربایجان غربی را عطرآگین می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/پرچم سبز حرم رضوی فضای آذربایجان غربی را عطرآگین می کند/ پرچم سبز حرم رضوی فضای آذربایجان غربی را عطرآگین می کند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jul 2018 07:39:38 اقليت هاي مذهبي در ايران آزادانه مراسم ديني را بجا مي آورند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اقليت هاي مذهبي در ايران آزادانه مراسم ديني را بجا مي آورند/ اقليت هاي مذهبي در ايران آزادانه مراسم ديني را بجا مي آورند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 13:08:54 لزوم توجه بيش از پيش به موقوفات قرآني در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/لزوم توجه بيش از پيش به موقوفات قرآني در آذربايجان غربي/ لزوم توجه بيش از پيش به موقوفات قرآني در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 12:52:36 ایران محلی برای نشان دادن اخوت بین ادیان توحیدی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ایران محلی برای نشان دادن اخوت بین ادیان توحیدی است/ ایران محلی برای نشان دادن اخوت بین ادیان توحیدی است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2018 07:46:16 روند مرمت کلیساها در آذربایجان غربی چشمگیر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اسقف اعظم کلیسای شرق آشور ایران/ روند مرمت کلیساها در آذربایجان غربی چشمگیر است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jul 2018 10:25:20 گفتمان دینی تابستان امسال در سردشت برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/گفتمان دینی تابستان امسال در سردشت برگزار می شود/ گفتمان دینی تابستان امسال در سردشت برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jul 2018 08:04:21 بیش از 2000 نفر از آذربایجان غربی به حج تمتع اعزام می شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مدیر حج و زیارت آذربایجان غربی/ بیش از 2000 نفر از آذربایجان غربی به حج تمتع اعزام می شوند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jul 2018 08:02:10 اگر نماز ستون دين است چرا از فروع دين است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اگر نماز ستون دين است چرا از فروع دين است/ اگر نماز ستون دين است چرا از فروع دين است http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 11:18:13 دليل برخورداري جوامع غربي از نعمت‌ بيشتر چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دليل برخورداري جوامع غربي از نعمت‌ بيشتر چيست/ دليل برخورداري جوامع غربي از نعمت‌ بيشتر چيست http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 11:17:16 غلبه‌ي گردشگري بر زيارت؛ عرفي سازي و تجارت زدگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/زیارت-یا-تجارت/ غلبه‌ي گردشگري بر زيارت؛ عرفي سازي و تجارت زدگي http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2018 08:00:19 شمايل کنوني قبرستان بقيع را چه کسي ساخت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ شمايل کنوني قبرستان بقيع را چه کسي ساخت/ شمايل کنوني قبرستان بقيع را چه کسي ساخت http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2018 07:59:18 چرا تاثير رمضان‌ بر ما کم‌تر شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا تاثير رمضان‌ بر ما کم‌تر شده است/ چرا تاثير رمضان‌ بر ما کم‌تر شده است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jun 2018 08:11:58 مراسم لیالی قدر در ۱۶۳ مسجد شاخص ارومیه برگزار می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مراسم لیالی قدر در ۱۶۳ مسجد شاخص ارومیه برگزار می‌شود/ مراسم لیالی قدر در ۱۶۳ مسجد شاخص ارومیه برگزار می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 30 May 2018 10:59:44 فقر و کفر همسايه ‌ي ديواربه ‌ديوار هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فقر و کفر همسايه ‌ي ديواربه ‌ديوار هستند/ فقر و کفر همسايه ‌ي ديواربه ‌ديوار هستند http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2018 10:30:17 جمعيت اسلامي عليه فرديت سرمايه داري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جمعيت اسلامي عليه فرديت سرمايه داري/ جمعيت اسلامي عليه فرديت سرمايه داري http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2018 10:29:34 طرح" ضیافت الهی" در بقاع متبرکه آذربایجان‌غربی برگزار می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان‌غربی/ طرح" ضیافت الهی" در بقاع متبرکه آذربایجان‌غربی برگزار می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 21 May 2018 11:22:07 بايسته هاي تربيت اسلامي دانش آموزان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بايسته هاي تربيت اسلامي دانش آموزان/ بايسته هاي تربيت اسلامي دانش آموزان http://amanatazarbaijan.com/ 21 May 2018 10:54:22 آيا آخرت‌جويي معادل ترک دنياست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا آخرت‌جويي معادل ترک دنياست/ آيا آخرت‌جويي معادل ترک دنياست http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2018 11:29:27 حجاب وسيله‌اي براي تعالي روح افراد جامعه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حجاب وسيله‌اي براي تعالي روح افراد جامعه است / حجاب وسيله‌اي براي تعالي روح افراد جامعه است http://amanatazarbaijan.com/ 07 May 2018 08:37:05 شيعه منجي را ياري کننده خود درعصرغيبت مي داند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/شيعه منجي را ياري کننده خود درعصرغيبت مي داند/ شيعه منجي را ياري کننده خود درعصرغيبت مي داند http://amanatazarbaijan.com/ 07 May 2018 08:36:23 معنويات، عنصر پيروزي انقلاب در برابر هجمه‌هاي دشمن است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/معنويات، عنصر پيروزي انقلاب در برابر هجمه‌هاي دشمن است/ معنويات، عنصر پيروزي انقلاب در برابر هجمه‌هاي دشمن است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Apr 2018 12:11:59 اميد به وجود امام غايب ، حلقه ي گمشده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اميد به وجود امام غايب حلقه ي گمشده/ اميد به وجود امام غايب ، حلقه ي گمشده http://amanatazarbaijan.com/ 30 Apr 2018 12:11:20 شهدای اهل سنت، آیینه دار بصیرت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/شهدای اهل سنت، آیینه دار بصیرت/ شهدای اهل سنت، آیینه دار بصیرت http://amanatazarbaijan.com/ 29 Apr 2018 07:24:02 ليبراليسم ابزار بالقوه بردگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ليبراليسم ابزار بالقوه بردگي/ ليبراليسم ابزار بالقوه بردگي http://amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2018 12:21:56 با گشت‌ ارشاد نمي‌ توان افراد را با حجاب کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/با گشت‌ ارشاد نمي‌ توان افراد را با حجاب کرد/ با گشت‌ ارشاد نمي‌ توان افراد را با حجاب کرد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2018 12:21:14 اصلي‌ترين شاخصه جامعه نبوي توحيد است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اصلي‌ترين شاخصه جامعه نبوي توحيد است/ اصلي‌ترين شاخصه جامعه نبوي توحيد است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Apr 2018 09:07:22 صله رحم اسير شبکه هاي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/صله رحم اسير شبکه هاي اجتماعي/ صله رحم اسير شبکه هاي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 16 Apr 2018 09:06:24 زائران حج تمتع آذربایجان غربی 10 درصد افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/زائران حج تمتع آذربایجان غربی 10 درصد افزایش یافت/ زائران حج تمتع آذربایجان غربی 10 درصد افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 10 Apr 2018 10:44:25 ۱۷۰ دوره آموزش قرآن کریم در آذربایجان غربی برگزار شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دوره-آموزش-قرآن-کریم-در-آذربایجان-غربی-برگزار-شد/ ۱۷۰ دوره آموزش قرآن کریم در آذربایجان غربی برگزار شد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Apr 2018 08:23:00 اعتکاف لحظه هاي ناب با خدا بودن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اعتکاف لحظه هاي ناب با خدا بودن/ اعتکاف لحظه هاي ناب با خدا بودن http://amanatazarbaijan.com/ 18 Mar 2018 08:41:10 نوروز و سنت صله رحم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نوروز و سنت صله رحم / نوروز و سنت صله رحم http://amanatazarbaijan.com/ 18 Mar 2018 08:40:02 نگاه اسلام به مهاجرت و تعيين سياست‌هاي کلان مهاجرتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نگاه اسلام به مهاجرت و تعيين سياست‌هاي کلان مهاجرتي/ نگاه اسلام به مهاجرت و تعيين سياست‌هاي کلان مهاجرتي http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2018 08:42:54 حجاب امري فرهنگي يا سياسي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حجاب امري فرهنگي يا سياسي/ حجاب امري فرهنگي يا سياسي http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2018 08:41:42 يک علت بر چرايي فقير بودن مسلمان ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/يک علت بر چرايي فقير بودن مسلمان ها / يک علت بر چرايي فقير بودن مسلمان ها http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2018 07:29:03 رخداد نيست انگاري بر شعبده زيستن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رخداد نيست انگاري بر شعبده زيستن/ رخداد نيست انگاري بر شعبده زيستن http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2018 07:27:12 نقش دين در بهبود روابط اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نقش دين در بهبود روابط اجتماعي/ نقش دين در بهبود روابط اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2018 13:35:53 مسجد سازنده ايمان و سوزنده گناهان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسجد سازنده ايمان و سوزنده گناهان/ مسجد سازنده ايمان و سوزنده گناهان http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2018 13:35:19 نسبت دادن نظريه‌هاي علمي به قرآن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نسبت دادن نظريه‌هاي علمي به قرآن/ نسبت دادن نظريه‌هاي علمي به قرآن http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2018 11:11:45 نسبت دادن نظريه‌هاي علمي به قرآن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نسبت دادن نظريه‌هاي علمي به قرآن/ نسبت دادن نظريه‌هاي علمي به قرآن http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2018 11:45:40 انقلاب اسلامي احياگر ايده بازگشت به تمدن اسلامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/انقلاب اسلامي احياگر ايده بازگشت به تمدن اسلامي/ انقلاب اسلامي احياگر ايده بازگشت به تمدن اسلامي http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2018 11:44:01 هنوز حجاب فاطمی در جامعه نهادینه نشده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/هنوز-حجاب-فاطمی-در-جامعه-نهادینه-نشده-است/ هنوز حجاب فاطمی در جامعه نهادینه نشده است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Feb 2018 09:55:37 جایگاه دهم آذربایجان غربی در بازسازی عتبات عالیات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات آذربایجان غربی خبرداد/ جایگاه دهم آذربایجان غربی در بازسازی عتبات عالیات http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jan 2018 08:54:09 فرهنگ فاطمي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فرهنگ فاطمي / فرهنگ فاطمي http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jan 2018 11:01:32 توليد علوم انساني اسلامي به نوآوري هاي فلسفي نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/توليد علوم انساني اسلامي به نوآوري هاي فلسفي نياز دارد/ توليد علوم انساني اسلامي به نوآوري هاي فلسفي نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jan 2018 10:59:42 انتقاد امام جمعه ارومیه از ترویج دنیاطلبی از سوی برخی مدیران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/انتقاد امام جمعه ارومیه از ترویج دنیاطلبی از سوی برخی مدیران / انتقاد امام جمعه ارومیه از ترویج دنیاطلبی از سوی برخی مدیران http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jan 2018 10:37:33 آثار وقف در زندگي دنيوي و اخروي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آثار وقف در زندگي دنيوي و اخروي/ آثار وقف در زندگي دنيوي و اخروي http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2018 10:59:44 حضرت زينب(س)؛ پيام رسان عاشورا و احياگر نهضت حسيني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حضرت زينب سلام علیها پيام رسان عاشورا و احياگر نهضت حسيني/ حضرت زينب(س)؛ پيام رسان عاشورا و احياگر نهضت حسيني http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2018 10:58:21 احاديثي تکان دهنده درباره آخرالزمان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/احاديثي تکان دهنده درباره آخرالزمان/ احاديثي تکان دهنده درباره آخرالزمان http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jan 2018 12:27:21 قرآن بهترین راه برای آموزش مهارت های زندگی در جامعه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی/ قرآن بهترین راه برای آموزش مهارت های زندگی در جامعه است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2018 08:26:02 دلايل وجودي حکومت اسلامي در عصر غيبت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دلايل وجودي حکومت اسلامي در عصر غيبت/ دلايل وجودي حکومت اسلامي در عصر غيبت http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2018 11:55:38 اهميت حجاب و عفاف در اسلام http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اهميت حجاب و عفاف در اسلام/ اهميت حجاب و عفاف در اسلام http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2018 11:55:01 آموزه هاي دين اسلام در باب سبک زندگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آموزه هاي دين اسلام در باب سبک زندگي/ آموزه هاي دين اسلام در باب سبک زندگي http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2018 15:06:20 بصيرت و آگاهي، توسعه و تعالي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بصيرت و آگاهي، توسعه و تعالي / بصيرت و آگاهي، توسعه و تعالي http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2018 15:05:20 تقدس‌انگاري انديشه‌هاي غربي بايد شکسته شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تقدس‌انگاري انديشه‌هاي غربي بايد شکسته شود/ تقدس‌انگاري انديشه‌هاي غربي بايد شکسته شود http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2017 10:15:31 پرداختن به فلسفه دين؛ مسئوليت ذهن ديني در جهان معاصر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/پرداختن به فلسفه دين؛ مسئوليت ذهن ديني در جهان معاصر / پرداختن به فلسفه دين؛ مسئوليت ذهن ديني در جهان معاصر http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2017 10:14:01 فيلسوف شاهد زمان خود است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فيلسوف شاهد زمان خود است / فيلسوف شاهد زمان خود است http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2017 19:24:48 جايگاه عفو و گذشت از ديدگاه قرآن کريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جايگاه عفو و گذشت از ديدگاه قرآن کريم/ جايگاه عفو و گذشت از ديدگاه قرآن کريم http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2017 19:22:41 شناسایی هویت 200 وقف جدید در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/شناسایی هویت 200 وقف جدید در آذربایجان غربی/ شناسایی هویت 200 وقف جدید در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 23 Nov 2017 10:04:24 چرايي بي فايده بودن موسسات پژوهشي و آموزشي فلسفه در کشور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرايي بي فايده بودن موسسات پژوهشي و آموزشي فلسفه در کشور / چرايي بي فايده بودن موسسات پژوهشي و آموزشي فلسفه در کشور http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2017 12:34:05 هجرت پيامبر گرامي اسلام(ص)، اولين سنگ بناي حکومت اسلامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/هجرت پيامبر گرامي اسلام، اولين سنگ بناي حکومت اسلامي/ هجرت پيامبر گرامي اسلام(ص)، اولين سنگ بناي حکومت اسلامي http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2017 12:32:55 نقش رسانه هاي ارتباط جمعي در ترويج فرهنگ وقف http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نقش رسانه هاي ارتباط جمعي در ترويج فرهنگ وقف/ نقش رسانه هاي ارتباط جمعي در ترويج فرهنگ وقف http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2017 11:21:45 اربعين نمادي از جامعه آرماني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اربعين نمادي از جامعه آرماني/ اربعين نمادي از جامعه آرماني http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2017 10:40:59 سکولاريسم ديکتاتوري خاموش بي‌خدايان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سکولاريسم ديکتاتوري خاموش بي‌خدايان/ سکولاريسم ديکتاتوري خاموش بي‌خدايان http://amanatazarbaijan.com/ 30 Oct 2017 10:36:27 تعصب منفي سلامت انديشه را تهديد مي کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تعصب منفي سلامت انديشه را تهديد مي کند/ تعصب منفي سلامت انديشه را تهديد مي کند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Oct 2017 10:35:12 مسابقات کشوری تواشیح جامعه کار و تعاون در آذربایجان غربی برگزار می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسابقات کشوری تواشیح جامعه کار و تعاون در آذربایجان غربی برگزار می‌شود/ مسابقات کشوری تواشیح جامعه کار و تعاون در آذربایجان غربی برگزار می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Oct 2017 13:53:09 موکب‌های 11 گانه آذربایجان غربی در مسیر راهپیمایی اربعین مستقر می‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مشاور استاندار آذربایجان غربی/ موکب‌های 11 گانه آذربایجان غربی در مسیر راهپیمایی اربعین مستقر می‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Oct 2017 10:31:42 11 موکب توسط آذربایجان غربی در اربعین برپا می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات آذربایجان غربی/ 11 موکب توسط آذربایجان غربی در اربعین برپا می شود http://amanatazarbaijan.com/ 18 Oct 2017 11:05:12 حرف های جنون آمیز ترامپ فقط برای حفظ جایگاه فعلی خود است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امام جمعه شاهین دژ/ حرف های جنون آمیز ترامپ فقط برای حفظ جایگاه فعلی خود است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2017 12:01:29 آيا امام حسين فدا شد تا گناهان شيعيان آمرزيده شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا امام حسين فدا شد تا گناهان شيعيان آمرزيده شود/ آيا امام حسين فدا شد تا گناهان شيعيان آمرزيده شود http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2017 11:33:52 شيعياني که همچون خوارج مي‌انديشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/شيعياني که همچون خوارج مي‌انديشند/ شيعياني که همچون خوارج مي‌انديشند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2017 11:31:49 اخلاق حسيني و فرهنگ جامعه امروزي ما http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ اخلاق حسيني و فرهنگ جامعه امروزي ما/ اخلاق حسيني و فرهنگ جامعه امروزي ما http://amanatazarbaijan.com/ 09 Oct 2017 12:40:42 امام سجاد (ع) سفير بازمانده، از کربلا تا شهادت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امام سجاد علیه السلام سفير بازمانده از کربلا تا شهادت/ امام سجاد (ع) سفير بازمانده، از کربلا تا شهادت http://amanatazarbaijan.com/ 02 Oct 2017 11:33:21 توجه همزمان به شور و شعور حسيني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/توجه همزمان به شور و شعور حسيني/ توجه همزمان به شور و شعور حسيني http://amanatazarbaijan.com/ 02 Oct 2017 11:32:28 خواب غرب براي بنيان مقدس http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/خواب غرب براي بنيان مقدس/ خواب غرب براي بنيان مقدس http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2017 10:26:16 همگرايي بودائيسم با اومانيسم براي خشونت‌گرايي در قالب اسلام‌ستيزي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/همگرايي بودائيسم با اومانيسم براي خشونت‌گرايي در قالب اسلام‌ستيزي/ همگرايي بودائيسم با اومانيسم براي خشونت‌گرايي در قالب اسلام‌ستيزي http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2017 10:25:19 امر به معروف امر به اخلاق يا احکام http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امر به معروف امر به اخلاق يا احکام/ امر به معروف امر به اخلاق يا احکام http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2017 10:24:40 اوقاف در پي حاکميتي کردن موقوفات قرآني نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رئيس مرکز امور قرآني سازمان اوقاف در اروميه/ اوقاف در پي حاکميتي کردن موقوفات قرآني نيست http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2017 11:47:22 تجليل از 32 نخبه قرآني برتر کشور در چهلمين دوره مسابقات قرآن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تجليل از 32 نخبه قرآني برتر کشور در چهلمين دوره مسابقات قرآن/ تجليل از 32 نخبه قرآني برتر کشور در چهلمين دوره مسابقات قرآن http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2017 11:46:31 مباهله روشن ترين دليل باورهاي شيعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مباهله روشن ترين دليل باورهاي شيعه/ مباهله روشن ترين دليل باورهاي شيعه http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2017 11:45:41 موقوفات قرآني از ملزومات مهم فعاليت هاي قرآني در کشوراست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه در اروميه/ موقوفات قرآني از ملزومات مهم فعاليت هاي قرآني در کشوراست http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2017 08:00:39 غدير يك تفكر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/غدير يك تفكر است/ غدير يك تفكر است http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2017 07:58:17 عيد قربان، روز قرباني کردن وجود نفساني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/عيد قربان، روز قرباني کردن وجود نفساني/ عيد قربان، روز قرباني کردن وجود نفساني http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2017 11:28:52 ميزباني مسابقات قرآني کريم در اروميه سبب انگيزه در قاريان آذربايجان غربي شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ميزباني مسابقات قرآني کريم در اروميه سبب انگيزه در قاريان آذربايجان غربي شده است / ميزباني مسابقات قرآني کريم در اروميه سبب انگيزه در قاريان آذربايجان غربي شده است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2017 11:28:03 الگوهاي کلان توليد علم ديني کدام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/الگوهاي کلان توليد علم ديني کدام است/ الگوهاي کلان توليد علم ديني کدام است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2017 17:23:55 انقلابي گري مولود تفکر شيعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/انقلابي گري مولود تفکر شيعي/ انقلابي گري مولود تفکر شيعي http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2017 17:22:12 امام رضاعلیه السلام و تقريب بين اديان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امام رضاعلیه السلام و تقريب بين اديان/ امام رضاعلیه السلام و تقريب بين اديان http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2017 10:18:04 آيا تصور خداوند بدون اجزا ممکن نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا تصور خداوند بدون اجزا ممکن نيست/ آيا تصور خداوند بدون اجزا ممکن نيست http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2017 10:17:08 مسابقات سراسري قرآن کريم فرصت مناسبي براي ايجاد وقف هاي قرآني است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسابقات سراسري قرآن کريم فرصت مناسبي براي ايجاد وقف هاي قرآني است/ مسابقات سراسري قرآن کريم فرصت مناسبي براي ايجاد وقف هاي قرآني است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2017 20:23:24 علم دانايي فرد است يا دارايي او http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/علم دانايي فرد است يا دارايي او/ علم دانايي فرد است يا دارايي او http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2017 10:57:09 نقش حجاب و عفاف در عظمت زن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نقش حجاب و عفاف در عظمت زن/ نقش حجاب و عفاف در عظمت زن http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2017 10:55:53 بايکوت در اسلام چه معنايي دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بايکوت در اسلام چه معنايي دارد/ بايکوت در اسلام چه معنايي دارد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2017 12:04:16 دریاچه ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دریاچه ارومیه/ دریاچه ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2014 11:10:31 حال بدتر از بد درياچه اروميــه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دریاچه ارومیه/حال بدتر از بد درياچه اروميــه/ حال بدتر از بد درياچه اروميــه http://amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2014 14:32:30 احياي 85 درصد از سطح آب درياچه اروميه تا 5 سال آينده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دریاچه ارومیه/ مدير دفتر برنامه‌ريزي ستاد احياي درياچه اروميه خبر داد/ احياي 85 درصد از سطح آب درياچه اروميه تا 5 سال آينده http://amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2014 14:01:37 مديريت نامناسب مصرف آب، مهمترين عامل بحران کنوني درياچه اروميه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دریاچه ارومیه/دبير ستاد احياي درياچه اروميه/ مديريت نامناسب مصرف آب، مهمترين عامل بحران کنوني درياچه اروميه است http://amanatazarbaijan.com/ 01 Sep 2014 11:25:23 نگاه سليقه اي مرگ درياچه اروميه را نزديکتر مي کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دریاچه ارومیه/نماينده مردم اروميه/ نگاه سليقه اي مرگ درياچه اروميه را نزديکتر مي کند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2014 11:10:54 فناوری http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ فناوری http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2014 10:56:35 موانع پيش‌روي استارت‌آپ‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/موانع پيش‌روي استارت‌آپ‌ها / موانع پيش‌روي استارت‌آپ‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 11:32:38 انفجار انقلاب ديجيتال را باور کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/انفجار انقلاب ديجيتال را باور کنيد/ انفجار انقلاب ديجيتال را باور کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 11:31:00 روزانه ۵۰۰ هزار تهدید سایبری در کشور ثبت می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/روزانه ۵۰۰ هزار تهدید سایبری در کشور ثبت می شود/ روزانه ۵۰۰ هزار تهدید سایبری در کشور ثبت می شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2018 11:41:45 هزينه ساخت اپليکيشن در ايران چقدر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هزينه ساخت اپليکيشن در ايران چقدر است/ هزينه ساخت اپليکيشن در ايران چقدر است http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 08:21:07 حفظ اطلاعات در داخل کشور با هاتگرام و تلگرام طلايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کارشناسان امنيت و استادان دانشگاه مطرح کردند/ حفظ اطلاعات در داخل کشور با هاتگرام و تلگرام طلايي http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 08:19:51 چگونه خود را از تروجان‌ها محافظت کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چگونه خود را از تروجان‌ها محافظت کنيم/ چگونه خود را از تروجان‌ها محافظت کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2018 11:07:34 تکنولوژي NFC چيست و چه ويژگي‌هايي دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تکنولوژي ان اف سی چيست و چه ويژگي‌هايي دارد/ تکنولوژي NFC چيست و چه ويژگي‌هايي دارد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2018 11:06:31 هوشمندسازي در خدمت افزايش بهره‌وري اقتصادي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوشمندسازي در خدمت افزايش بهره‌وري اقتصادي/ هوشمندسازي در خدمت افزايش بهره‌وري اقتصادي http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 13:00:48 خانه‌هاي هوشمند دردسرساز شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/خانه‌هاي هوشمند دردسرساز شدند/ خانه‌هاي هوشمند دردسرساز شدند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 13:00:01 زنگ خطر سايت‌هاي پيش‌فروش کالا به صدا درآمد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/زنگ خطر سايت‌هاي پيش‌فروش کالا به صدا درآمد/ زنگ خطر سايت‌هاي پيش‌فروش کالا به صدا درآمد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 13:06:04 فقط با يک رمز عبور در دنياي مجازي باشيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فقط با يک رمز عبور در دنياي مجازي باشيد/ فقط با يک رمز عبور در دنياي مجازي باشيد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 13:05:08 تلگرام طلايي جاي تلگرام راگرفته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تلگرام طلايي جاي تلگرام راگرفته است/ تلگرام طلايي جاي تلگرام راگرفته است http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 11:32:32 کمک هوش مصنوعي به بهبود امنيت سايبري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کمک هوش مصنوعي به بهبود امنيت سايبري/ کمک هوش مصنوعي به بهبود امنيت سايبري http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 11:31:20 مراقب هکرهاي تابستاني باشيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مراقب هکرهاي تابستاني باشيد/ مراقب هکرهاي تابستاني باشيد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 11:28:30 سوءاستفاده کلاهبرداران از بازي‌هاي آنلاين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سوءاستفاده کلاهبرداران از بازي‌هاي آنلاين/ سوءاستفاده کلاهبرداران از بازي‌هاي آنلاين http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 11:26:34 باورهاي غلط در مورد شارژ و باتري گوشي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ باورهاي غلط در مورد شارژ و باتري گوشي/ باورهاي غلط در مورد شارژ و باتري گوشي http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2018 08:03:52 چرا گوشي‌ها و لپ‌تاپ‌ها در معرض خطرند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا گوشي‌ها و لپ‌تاپ‌ها در معرض خطرند/ چرا گوشي‌ها و لپ‌تاپ‌ها در معرض خطرند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2018 08:02:38 حافظت از حريم خصوصي در دنياي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/حافظت از حريم خصوصي در دنياي مجازي/ حافظت از حريم خصوصي در دنياي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2018 08:01:58 هوش مصنوعي قهرمان جام جهاني را پيش بيني کرد برزيل يا اسپانيا! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي قهرمان جام جهاني را پيش بيني کرد برزيل يا اسپانيا/ هوش مصنوعي قهرمان جام جهاني را پيش بيني کرد برزيل يا اسپانيا! http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2018 08:06:43 تلگرام طلايي و هات‌گرام از کجا آمده‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرايي طراحي دو نسخه از تلگرام/ تلگرام طلايي و هات‌گرام از کجا آمده‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2018 08:05:49 اينترنت را براي فرزندمان امن کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت را براي فرزندمان امن کنيم/ اينترنت را براي فرزندمان امن کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jun 2018 08:14:13 دولت همراه چيست و چگونه عضو شويم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دولت همراه چيست و چگونه عضو شويم/ دولت همراه چيست و چگونه عضو شويم http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jun 2018 08:13:18 سرويس شبکه خصوصي مجازي چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سرويس شبکه خصوصي مجازي چيست/ سرويس شبکه خصوصي مجازي چيست http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2018 10:36:41 مشترکان کم‌مصرف اينترنت همچنان بلاتکليف اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مشترکان کم‌مصرف اينترنت همچنان بلاتکليف اند/ مشترکان کم‌مصرف اينترنت همچنان بلاتکليف اند http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2018 10:35:17 انحصار تلگرام و کسب‌وکارهايي که ضرر کردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/انحصار تلگرام و کسب‌وکارهايي که ضرر کردند/ انحصار تلگرام و کسب‌وکارهايي که ضرر کردند http://amanatazarbaijan.com/ 21 May 2018 10:56:49 هوش مصنوعي ماشين‌هايي با تفکر انساني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي ماشين‌هايي با تفکر انساني/ هوش مصنوعي ماشين‌هايي با تفکر انساني http://amanatazarbaijan.com/ 21 May 2018 10:55:35 امن شدن معاملات با امضاي ديجيتالي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/امن شدن معاملات با امضاي ديجيتالي/ امن شدن معاملات با امضاي ديجيتالي http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2018 11:32:28 دامي که فيلترشکن‌ها پهن کرده‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دامي که فيلترشکن‌ها پهن کرده‌اند/ دامي که فيلترشکن‌ها پهن کرده‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2018 11:31:46 چالش لودگي در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چالش لودگي در فضاي مجازي/ چالش لودگي در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2018 11:30:53 دغدغه‌هاي حقوقي مديريت فضاي ابري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دغدغه‌هاي حقوقي مديريت فضاي ابري/ دغدغه‌هاي حقوقي مديريت فضاي ابري http://amanatazarbaijan.com/ 07 May 2018 08:38:49 اينترنت اشياء چيست و چرا اهميت دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت اشياء چيست و چرا اهميت دارد/ اينترنت اشياء چيست و چرا اهميت دارد http://amanatazarbaijan.com/ 07 May 2018 08:37:45 دلايل بي اعتمادي مردم به امضاي ديجيتالي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دلايل بي اعتمادي مردم به امضاي ديجيتالي/ دلايل بي اعتمادي مردم به امضاي ديجيتالي http://amanatazarbaijan.com/ 30 Apr 2018 12:14:12 مجوزدارها چطور در اينترنت تخلف مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مجوزدارها چطور در اينترنت تخلف مي‌کنند/ مجوزدارها چطور در اينترنت تخلف مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Apr 2018 12:13:33 تلگرام بودن يا نبودن؛ واقعا مسئله اين است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تلگرام بودن يا نبودن؛ واقعا مسئله اين است/ تلگرام بودن يا نبودن؛ واقعا مسئله اين است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2018 12:27:02 افزايش درخواست مراودات تجاري با_آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/افزايش درخواست مراودات تجاري با آذربايجان غربي/ افزايش درخواست مراودات تجاري با_آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 16 Apr 2018 09:24:17 هشتگ رقيبي جدي براي گوگل http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هشتگ رقيبي جدي براي گوگل / هشتگ رقيبي جدي براي گوگل http://amanatazarbaijan.com/ 16 Apr 2018 09:22:51 تلنگري به همه‌ي پيام‌رسان‌هاي ايراني! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تلنگري به همه‌ي پيام‌رسان‌هاي ايراني/ تلنگري به همه‌ي پيام‌رسان‌هاي ايراني! http://amanatazarbaijan.com/ 09 Apr 2018 08:20:52 هوش مصنوعي سلاح جنگ‌هاي آينده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي سلاح جنگ‌هاي آينده/ هوش مصنوعي سلاح جنگ‌هاي آينده http://amanatazarbaijan.com/ 09 Apr 2018 08:19:44 55 درصد روستاهای آذربایجان غربی از خدمات اینترنتی برخوردار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ درصد55 روستاهای آذربایجان غربی از خدمات اینترنتی برخوردار است/ 55 درصد روستاهای آذربایجان غربی از خدمات اینترنتی برخوردار است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Mar 2018 08:55:21 هوش مصنوعي، تهديدي براي آينده‌ي بشر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي، تهديدي براي آينده‌ي بشر / هوش مصنوعي، تهديدي براي آينده‌ي بشر http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2018 08:48:14 گفته و ناگفته‌هاي افشاي اطلاعات کاربران توسط اپراتورها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/گفته و ناگفته‌هاي افشاي اطلاعات کاربران توسط اپراتورها / گفته و ناگفته‌هاي افشاي اطلاعات کاربران توسط اپراتورها http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2018 08:46:17 خوب و بد واي‌فاي رايگان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/خوب و بد واي‌فاي رايگان/ خوب و بد واي‌فاي رايگان http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2018 13:40:52 پروژه‌هاي ملي فاوا نيامده مي‌روند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پروژه‌هاي ملي فاوا نيامده مي‌روند/ پروژه‌هاي ملي فاوا نيامده مي‌روند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2018 11:14:33 پر و خالي شکافي از نوع ديجيتالي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پر و خالي شکافي از نوع ديجيتالي/ پر و خالي شکافي از نوع ديجيتالي http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2018 11:13:46 انرژي اتمي درباره ضرر امواج موبايل چه مي‌گويد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/انرژي اتمي درباره ضرر امواج موبايل چه مي‌گويد/ انرژي اتمي درباره ضرر امواج موبايل چه مي‌گويد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2018 11:49:24 دولت الکترونيکي ابزاري آماده براي مبارزه با فساد اقتصادي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دولت الکترونيکي ابزاري آماده براي مبارزه با فساد اقتصادي/ دولت الکترونيکي ابزاري آماده براي مبارزه با فساد اقتصادي http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2018 11:48:14 چرخ استارت‌آپ‌ها با زنجير دولتي مي‌چرخد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرخ استارت‌آپ‌ها با زنجير دولتي مي‌چرخد/ چرخ استارت‌آپ‌ها با زنجير دولتي مي‌چرخد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2018 13:21:16 کاربران ناراضي از سرعت اينترنت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کاربران ناراضي از سرعت اينترنت/ کاربران ناراضي از سرعت اينترنت http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2018 13:20:38 سرقت و جاسوسي در پوشش نت مجاني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سرقت و جاسوسي در پوشش نت مجاني/ سرقت و جاسوسي در پوشش نت مجاني http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jan 2018 11:04:42 پيام‌رسان‌هاي داخلي ومواجه با مشکلات پيش رو http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ پيام‌رسان‌هاي داخلي ومواجه با مشکلات پيش رو / پيام‌رسان‌هاي داخلي ومواجه با مشکلات پيش رو http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jan 2018 11:03:57 اقتصاد ديجيتالي درگاهي براي فرار از بحران بيکاري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اقتصاد-ديجيتالي-درگاهي-براي-فرار-از-بحران-بيکاري/ اقتصاد ديجيتالي درگاهي براي فرار از بحران بيکاري http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2018 11:06:44 هوش مصنوعي ناجي يا نابودگر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي ناجي يا نابودگر/ هوش مصنوعي ناجي يا نابودگر http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2018 11:05:56 فناوري‌هاي نوين براي جنگ با آلودگي هوا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فناوري‌هاي نوين براي جنگ با آلودگي هوا / فناوري‌هاي نوين براي جنگ با آلودگي هوا http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2018 11:04:50 اقتصاد ديجيتالي درگاهي براي فرار از بحران بيکاري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اقتصاد ديجيتالي درگاهي براي فرار از بحران بيکاري/ اقتصاد ديجيتالي درگاهي براي فرار از بحران بيکاري http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jan 2018 12:30:01 شبکه ملي اطلاعات شاه کليد استقلال در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه ملي اطلاعات شاه کليد استقلال در فضاي مجازي/ شبکه ملي اطلاعات شاه کليد استقلال در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2018 12:02:52 پيام‌رسان بومي جايگزين تلگرام نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پيام‌رسان بومي جايگزين تلگرام نيست/ پيام‌رسان بومي جايگزين تلگرام نيست http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2018 12:00:59 قابليت ديد کامل نياز شرکت‌ها در مهاجرت به محيط ابري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/قابليت ديد کامل نياز شرکت‌ها در مهاجرت به محيط ابري/ قابليت ديد کامل نياز شرکت‌ها در مهاجرت به محيط ابري http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2018 15:10:54 فناوري بهترين حوزه کاري براي معلولان جسمي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فناوري بهترين حوزه کاري براي معلولان جسمي/ فناوري بهترين حوزه کاري براي معلولان جسمي http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2018 15:08:36 آيا هوش مصنوعي انسان را ناميرا خواهد کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا هوش مصنوعي انسان را ناميرا خواهد کرد/ آيا هوش مصنوعي انسان را ناميرا خواهد کرد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2017 10:51:01 کنترل تورم با ابزارهاي اقتصاد ديجيتال http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کنترل تورم با ابزارهاي اقتصاد ديجيتال/ کنترل تورم با ابزارهاي اقتصاد ديجيتال http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2017 10:50:21 بهبود مديريت ايميل و صرفه جويي در وقت و زمان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ بهبود مديريت ايميل و صرفه جويي در وقت و زمان/ بهبود مديريت ايميل و صرفه جويي در وقت و زمان http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2017 12:50:00 تاثير تکنولوژي بر سرعت فرآيند شهرنشيني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تاثير تکنولوژي بر سرعت فرآيند شهرنشيني/ تاثير تکنولوژي بر سرعت فرآيند شهرنشيني http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2017 12:49:17 بدون فناوري اطلاعات به جايي نمي‌رسيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بدون فناوري اطلاعات به جايي نمي‌رسيم/ بدون فناوري اطلاعات به جايي نمي‌رسيم http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2017 12:48:28 فيلترينگ هوشمند مانعي براي بستن فله‌اي سايت‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فيلترينگ هوشمند مانعي براي بستن فله‌اي سايت‌ها/ فيلترينگ هوشمند مانعي براي بستن فله‌اي سايت‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2017 11:45:06 جايگاه هوش تجاري در ايران کجاست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/جايگاه هوش تجاري در ايران کجاست/ جايگاه هوش تجاري در ايران کجاست http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2017 11:44:25 گوگل چگونه از اندرويد کسب درآمد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/گوگل چگونه از اندرويد کسب درآمد مي‌کند/ گوگل چگونه از اندرويد کسب درآمد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2017 10:50:54 بازي‌هاي رايانه‌اي دوست يا دشمن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بازي‌هاي رايانه‌اي دوست يا دشمن/ بازي‌هاي رايانه‌اي دوست يا دشمن http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2017 10:49:43 سرعت و کيفيت بسته اينترنت خود را بسنجيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سرعت و کيفيت بسته اينترنت خود را بسنجيد/ سرعت و کيفيت بسته اينترنت خود را بسنجيد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Oct 2017 10:39:12 جايگاه زبان مادري در گشت‌وگذار اينترنتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/جايگاه زبان مادري در گشت‌وگذار اينترنتي/ جايگاه زبان مادري در گشت‌وگذار اينترنتي http://amanatazarbaijan.com/ 30 Oct 2017 10:38:05 رونق اينترنت اشيا براي هکرها هم جذاب است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رونق اينترنت اشيا براي هکرها هم جذاب است/ رونق اينترنت اشيا براي هکرها هم جذاب است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Oct 2017 09:24:06 ديواره آتش مسدودکننده ورودي شبکه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ديواره آتش مسدودکننده ورودي شبکه / ديواره آتش مسدودکننده ورودي شبکه http://amanatazarbaijan.com/ 23 Oct 2017 09:21:37 يک شهر هوشمند چگونه به وجود مي آيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/يک شهر هوشمند چگونه به وجود مي آيد/ يک شهر هوشمند چگونه به وجود مي آيد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2017 11:11:10 فضا را دريابيم زمان از آن ماست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فضا را دريابيم زمان از آن ماست/ فضا را دريابيم زمان از آن ماست http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2017 11:09:55 مشکل اصلي حوزه زيست فناوري کشور چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مشکل اصلي حوزه زيست فناوري کشور چيست/ مشکل اصلي حوزه زيست فناوري کشور چيست http://amanatazarbaijan.com/ 09 Oct 2017 12:48:44 تجميع همه کارت‌ها عملي اما مشروط http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تجميع همه کارت‌ها عملي اما مشروط/ تجميع همه کارت‌ها عملي اما مشروط http://amanatazarbaijan.com/ 09 Oct 2017 12:47:47 چگونه تکنولوژي مي تواند شما را در خطر قرار دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چگونه تکنولوژي مي تواند شما را در خطر قرار دهد/ چگونه تکنولوژي مي تواند شما را در خطر قرار دهد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2017 11:59:44 کار برد پردازش ابري چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کار برد پردازش ابري چيست/ کار برد پردازش ابري چيست http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2017 11:58:48 تکنولوژي هايي که زندگي انسان را متحول خواهند کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ تکنولوژي هايي که زندگي انسان را متحول خواهند کرد/ تکنولوژي هايي که زندگي انسان را متحول خواهند کرد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2017 10:29:18 امنيت يک هدف است نه يک انطباق http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/امنيت يک هدف است نه يک انطباق/ امنيت يک هدف است نه يک انطباق http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2017 10:28:09 مدل اينترنت ايران منصفانه مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مدل اينترنت ايران منصفانه مي‌شود / مدل اينترنت ايران منصفانه مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2017 11:53:13 تعيين تکليف براي شبکه ملي اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تعيين تکليف براي شبکه ملي اطلاعات/ تعيين تکليف براي شبکه ملي اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2017 11:51:55 اعتماد به خريدهاي اينترنتي چگونه به وجود آمد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اعتماد به خريدهاي اينترنتي چگونه به وجود آمد/ اعتماد به خريدهاي اينترنتي چگونه به وجود آمد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2017 08:04:58 فناوري‌هاي نوين براي سالمندان مفيدترند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فناوري‌هاي نوين براي سالمندان مفيدترند/ فناوري‌هاي نوين براي سالمندان مفيدترند http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2017 08:02:18 سهم بزرگ استارت‌آپ‌ها از کيک اقتصاد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سهم بزرگ استارت‌آپ‌ها از کيک اقتصاد/ سهم بزرگ استارت‌آپ‌ها از کيک اقتصاد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2017 12:05:24 هوشمندسازي مدارس؛ قدم اول دولت الکترونيکي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوشمندسازي مدارس؛ قدم اول دولت الکترونيکي/ هوشمندسازي مدارس؛ قدم اول دولت الکترونيکي http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2017 12:03:55 شبکه هاي اجتماعي خارجي ملزم به دريافت مجوز شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه هاي اجتماعي خارجي ملزم به دريافت مجوز شدند/ شبکه هاي اجتماعي خارجي ملزم به دريافت مجوز شدند http://amanatazarbaijan.com/ 21 Aug 2017 12:27:56 دولت الکترونيک؛ مجازي اما کارساز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دولت الکترونيک؛ مجازي اما کارساز/ دولت الکترونيک؛ مجازي اما کارساز http://amanatazarbaijan.com/ 21 Aug 2017 12:27:20 هر گوشي، يک دفتر خدمات الکترونيکي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هر گوشي، يک دفتر خدمات الکترونيکي/ هر گوشي، يک دفتر خدمات الکترونيکي http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2017 11:44:22 اينترنت نامحدودي که محدوديت دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت نامحدودي که محدوديت دارد/ اينترنت نامحدودي که محدوديت دارد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2017 11:43:16 ساده‌ترين زبان‌هاي برنامه‌نويسي براي افراد تازه‌کار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ساده‌ترين زبان‌هاي برنامه‌نويسي براي افراد تازه‌کار / ساده‌ترين زبان‌هاي برنامه‌نويسي براي افراد تازه‌کار http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2017 10:03:59 پهپادها؛ بهترين فناوري نظامي حال حاضر در جهان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پهپادها؛ بهترين فناوري نظامي حال حاضر در جهان / پهپادها؛ بهترين فناوري نظامي حال حاضر در جهان http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2017 09:37:34 فن‌آوري‌هاي نوظهور انرژي که جهان را تغيير خواهند داد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فن‌آوري‌هاي نوظهور انرژي که جهان را تغيير خواهند داد/ فن‌آوري‌هاي نوظهور انرژي که جهان را تغيير خواهند داد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2017 11:13:47 محتواي پنهان وب چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/محتواي پنهان وب چيست / محتواي پنهان وب چيست http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2017 11:11:47 شفافيت داغ مانده بر دل صنعت آي‌تي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شفافيت داغ مانده بر دل صنعت آي‌تي/ شفافيت داغ مانده بر دل صنعت آي‌تي http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2017 20:25:18 امنيت فناوري اطلاعات در بانکداري الکترونيکي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/امنيت فناوري اطلاعات در بانکداري الکترونيکي/ امنيت فناوري اطلاعات در بانکداري الکترونيکي http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2017 20:24:29 وضعيت شبکه ملي اطلاعات در هاله اي از ابهام http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/وضعيت شبکه ملي اطلاعات در هاله اي از ابهام/ وضعيت شبکه ملي اطلاعات در هاله اي از ابهام http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2017 11:37:00 تاثيرات اينترنت بر کاهش و افزايش شکاف ديجيتالي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تاثيرات اينترنت بر کاهش و افزايش شکاف ديجيتالي/ تاثيرات اينترنت بر کاهش و افزايش شکاف ديجيتالي http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2017 11:36:26 امنيت رسانه‌هاي اجتماعي در کسب‌وکار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/امنيت رسانه‌هاي اجتماعي در کسب‌وکار/ امنيت رسانه‌هاي اجتماعي در کسب‌وکار http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2017 11:35:20 يک برنامه نويس اندرويد موفق باشيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/يک برنامه نويس اندرويد موفق باشيد/ يک برنامه نويس اندرويد موفق باشيد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2017 12:11:14 ناامني در دنياي آنلاين بي‌پايان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ناامني در دنياي آنلاين بي‌پايان است/ ناامني در دنياي آنلاين بي‌پايان است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2017 12:09:47 چالشهاي توليد واشتغال در فناوري اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چالشهاي توليد واشتغال در فناوري اطلاعات/ چالشهاي توليد واشتغال در فناوري اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jun 2017 08:11:44 تندرستی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ تندرستی http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2014 08:58:25 اسکيزوفرن‌ها از نبوغ تا جنون http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اسکيزوفرن‌ها از نبوغ تا جنون/ اسکيزوفرن‌ها از نبوغ تا جنون http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 11:19:35 نشانه‌هاي زير فشار بودن عصب را ناديده نگيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ نشانه‌هاي زير فشار بودن عصب را ناديده نگيريد/ نشانه‌هاي زير فشار بودن عصب را ناديده نگيريد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 11:18:54 کودک ديروز دستخوش تغييرات جسمي و روحي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کودک ديروز دستخوش تغييرات جسمي و روحي / کودک ديروز دستخوش تغييرات جسمي و روحي http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 08:02:34 نشانه‌هاي هشداردهنده مشکلات روحي و رواني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نشانه‌هاي هشداردهنده مشکلات روحي و رواني/ نشانه‌هاي هشداردهنده مشکلات روحي و رواني http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 08:00:24 مسموميت با خورشيد چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مسموميت با خورشيد چيست/ مسموميت با خورشيد چيست http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2018 10:28:20 خوب و بد کمال گرايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خوب و بد کمال گرايي/ خوب و بد کمال گرايي http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2018 10:27:08 روغن گياهي قاتل پنهان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/روغن گياهي قاتل پنهان/ روغن گياهي قاتل پنهان http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 12:53:28 بازگشت شادي به زندگي پس از سوگواري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بازگشت شادي به زندگي پس از سوگواري/ بازگشت شادي به زندگي پس از سوگواري http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 12:52:32 ميدان را خالي نکنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ميدان را خالي نکنيد / ميدان را خالي نکنيد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 12:37:42 چگونه با باج گيري کودکان مقابله کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه با باج گيري کودکان مقابله کنيم / چگونه با باج گيري کودکان مقابله کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 12:34:08 مراقب استرس‌هاي سرطان‌زا باشيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مراقب استرس‌هاي سرطان‌زا باشيد/ مراقب استرس‌هاي سرطان‌زا باشيد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 12:28:30 تغذيه نامناسب و صدماتي که به جسم و روان وارد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تغذيه نامناسب و صدماتي که به جسم و روان وارد مي‌کند/ تغذيه نامناسب و صدماتي که به جسم و روان وارد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 10:47:13 استرس واگير دارد چطور آن را نگيريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/استرس واگير دارد چطور آن را نگيريم/ استرس واگير دارد چطور آن را نگيريم http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 10:45:52 تشخيص اوتيسم در بدو تولد امکان پذير نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تشخيص اوتيسم در بدو تولد امکان پذير نيست/ تشخيص اوتيسم در بدو تولد امکان پذير نيست http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2018 07:53:36 اختلال شخصيت و نشانه هاي رايج آن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اختلال شخصيت و نشانه هاي رايج آن/ اختلال شخصيت و نشانه هاي رايج آن http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2018 07:52:34 توصيه هاي غذايي بعد از روزه داري را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/توصيه هاي غذايي بعد از روزه داري را جدي بگيريد/ توصيه هاي غذايي بعد از روزه داري را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2018 08:09:33 سرنخ‌هاي ظريف افسردگي را ناديده نگيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سرنخ‌هاي ظريف افسردگي را ناديده نگيريد/ سرنخ‌هاي ظريف افسردگي را ناديده نگيريد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2018 08:08:30 نيکوتين آرامش مي‌آورد؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نيکوتين آرامش مي‌آورد؟/ نيکوتين آرامش مي‌آورد؟ http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jun 2018 08:08:44 تابوي مسائل‌جنسي در مدارس http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تابوي مسائل‌جنسي در مدارس/ تابوي مسائل‌جنسي در مدارس http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jun 2018 08:07:05 هشدار براي مصرف بيش از حد ميوه ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هشدار براي مصرف بيش از حد ميوه ها/ هشدار براي مصرف بيش از حد ميوه ها http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2018 10:25:10 اضطراب هميشه نشانه بيماري رواني نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اضطراب هميشه نشانه بيماري رواني نيست/ اضطراب هميشه نشانه بيماري رواني نيست http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2018 10:24:02 منتقد دروني خود را ساکت کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/منتقد دروني خود را ساکت کنيد/ منتقد دروني خود را ساکت کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2018 10:22:28 وحشت توهم در شب امتحان با ريتالين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/وحشت توهم در شب امتحان با ريتالين/ وحشت توهم در شب امتحان با ريتالين http://amanatazarbaijan.com/ 21 May 2018 10:39:15 تاثير مهارت هاي اجتماعي_روي سلامتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تاثير مهارت هاي اجتماعي روي سلامتي/ تاثير مهارت هاي اجتماعي_روي سلامتي http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2018 11:43:25 غول آلرژي را در شيشه كنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/غول آلرژي را در شيشه كنيم / غول آلرژي را در شيشه كنيم http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2018 11:42:33 گردهاي خطرناکي که سلامت انسان را نشانه مي‌گيرند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/گردهاي خطرناکي که سلامت انسان را نشانه مي‌گيرند/ گردهاي خطرناکي که سلامت انسان را نشانه مي‌گيرند http://amanatazarbaijan.com/ 07 May 2018 08:33:56 منفي بافي خطري جدي براي سلامت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/منفي بافي خطري جدي براي سلامت / منفي بافي خطري جدي براي سلامت http://amanatazarbaijan.com/ 07 May 2018 08:33:03 نشانه‌هاي پنهان اضطراب را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نشانه‌هاي پنهان اضطراب را جدي بگيريد/ نشانه‌هاي پنهان اضطراب را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Apr 2018 12:05:49 سلامت روان را جدي بگيريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سلامت روان را جدي بگيريم/ سلامت روان را جدي بگيريم http://amanatazarbaijan.com/ 30 Apr 2018 12:05:02 نشخوار فکري باعث مرگتان مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نشخوار فکري باعث مرگتان مي‌شود/ نشخوار فکري باعث مرگتان مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2018 12:13:48 وقتي روح انسان به سم‌زدايي نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/وقتي روح انسان به سم‌زدايي نياز دارد/ وقتي روح انسان به سم‌زدايي نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Apr 2018 09:03:30 شخصيت شما چه تاثيري بر سلامت شما دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/شخصيت شما چه تاثيري بر سلامت شما دارد/ شخصيت شما چه تاثيري بر سلامت شما دارد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Apr 2018 09:02:45 آذربايجان غربي به 8 هزار کلاس درس نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آذربايجان غربي به 8 هزار کلاس درس نياز دارد/ آذربايجان غربي به 8 هزار کلاس درس نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Mar 2018 08:38:25 چگونه شادابي بي‌نظيري را در عيد رقم بزنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه شادابي بي‌نظيري را در عيد رقم بزنيم/ چگونه شادابي بي‌نظيري را در عيد رقم بزنيم http://amanatazarbaijan.com/ 18 Mar 2018 08:37:44 کارهايي که در لحظه حالتان را خوب مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کارهايي که در لحظه حالتان را خوب مي‌کند/ کارهايي که در لحظه حالتان را خوب مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Mar 2018 08:37:08 خانه‌تکاني بدون درد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خانه‌تکاني بدون درد/ خانه‌تکاني بدون درد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2018 08:38:51 وقتي روح انسان به سم‌زدايي نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/وقتي روح انسان به سم‌زدايي نياز دارد/ وقتي روح انسان به سم‌زدايي نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2018 08:38:04 هيپوکندريا يا خودبيمارانگاري چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هيپوکندريا يا خودبيمارانگاري چيست / هيپوکندريا يا خودبيمارانگاري چيست http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2018 07:24:02 تک فرزندي خوب يا بد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ تک فرزندي خوب يا بد/ تک فرزندي خوب يا بد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2018 07:21:40 چرا اوضاع و احوال صنعت آي‌تي ما اينچنين است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا اوضاع و احوال صنعت آي‌تي ما اينچنين است/ چرا اوضاع و احوال صنعت آي‌تي ما اينچنين است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2018 07:20:08 خودافشاييِ برخط در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خودافشاييِ برخط در فضاي مجازي/ خودافشاييِ برخط در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2018 07:14:24 لذت موسيقي يا خطر ناشنوايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/لذت موسيقي يا خطر ناشنوايي/ لذت موسيقي يا خطر ناشنوايي http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2018 13:32:24 افکاري که آينده را تاريک مي کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/افکاري که آينده را تاريک مي کنند/ افکاري که آينده را تاريک مي کنند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2018 13:30:03 تهاجم سرطان با نيروي قند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تهاجم سرطان با نيروي قند/ تهاجم سرطان با نيروي قند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2018 11:08:51 افسردگي بيماري که به سختي درمان مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/افسردگي بيماري که به سختي درمان مي شود / افسردگي بيماري که به سختي درمان مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2018 11:08:08 علت بيماري اوتيسم و عوامل موثر در آن چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/علت بيماري اوتيسم و عوامل موثر در آن چيست/ علت بيماري اوتيسم و عوامل موثر در آن چيست http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2018 11:37:35 سالمند خانه و جامعه ي شما http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سالمند خانه و جامعه ي شما/ سالمند خانه و جامعه ي شما http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2018 11:36:59 پيش از خواب از اين کارها پرهيز کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/پيش از خواب از اين کارها پرهيز کنيد/ پيش از خواب از اين کارها پرهيز کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2018 13:13:35 ديالوگ‌هاي خطرناک درون http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ديالوگ‌هاي خطرناک درون/ ديالوگ‌هاي خطرناک درون http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2018 13:12:01 بايدها و نبايدهايي براي کارکرد بهتر مغز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بايدها و نبايدهايي براي کارکرد بهتر مغز/ بايدها و نبايدهايي براي کارکرد بهتر مغز http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jan 2018 10:56:30 عوامل عجيبي که مي توند شما را به ديابت مبتلا کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/عوامل عجيبي که مي توند شما را به ديابت مبتلا کند/ عوامل عجيبي که مي توند شما را به ديابت مبتلا کند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2018 10:53:24 آرزو درماني فرصتي براي دوئل مرگ و زندگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آرزو درماني فرصتي براي دوئل مرگ و زندگي/ آرزو درماني فرصتي براي دوئل مرگ و زندگي http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2018 10:52:30 بهترين مولتي ويتامين کدام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بهترين مولتي ويتامين کدام است/ بهترين مولتي ويتامين کدام است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jan 2018 12:18:03 نيازي نيست از کودکتان نخبه بسازيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ نيازي نيست از کودکتان نخبه بسازيد / نيازي نيست از کودکتان نخبه بسازيد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jan 2018 12:17:04 چطور مي‌توانيد با غم ازدست‌دادن عزيزانتان کنار بياييد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چطور مي‌توانيد با غم ازدست‌دادن عزيزانتان کنار بياييد/ چطور مي‌توانيد با غم ازدست‌دادن عزيزانتان کنار بياييد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jan 2018 12:16:20 رابطه افسردگي و پرخاشگري در کودکان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/رابطه افسردگي و پرخاشگري در کودکان/ رابطه افسردگي و پرخاشگري در کودکان http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2018 12:05:11 چگونه احساس تنهايي به سلامتي آسيب مي‌زند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه احساس تنهايي به سلامتي آسيب مي‌زند/ چگونه احساس تنهايي به سلامتي آسيب مي‌زند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2018 12:04:07 خصوصيات افرادي که اعتماد به نفس بالا دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خصوصيات افرادي که اعتماد به نفس بالا دارند/ خصوصيات افرادي که اعتماد به نفس بالا دارند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2018 14:54:44 حفظ آرامش رواني هنگام زلزله http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/حفظ آرامش رواني هنگام زلزله/ حفظ آرامش رواني هنگام زلزله http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2018 14:53:42 راه هايي طبيعي براي افزايش سطح انرژي بدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/راه هايي طبيعي براي افزايش سطح انرژي بدن/ راه هايي طبيعي براي افزايش سطح انرژي بدن http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2017 09:59:17 افزايش عصبانيت بين مردم نتيجه نارضايتي از شرايطِ زندگي‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/افزايش عصبانيت بين مردم نتيجه نارضايتي از شرايطِ زندگي‌/ افزايش عصبانيت بين مردم نتيجه نارضايتي از شرايطِ زندگي‌ http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2017 09:58:11 پيش از خواب از اين کارها پرهيز کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/پيش از خواب از اين کارها پرهيز کنيد/ پيش از خواب از اين کارها پرهيز کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2017 19:26:54 مه مغزي و حس مبهم آن چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مه-مغزي-و-حس-مبهم-آن-چيست/ مه مغزي و حس مبهم آن چيست http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2017 19:26:06 آيا زود‎پز مواد مغذي غذا را از بين مي‎برد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آيا زود‎پز مواد مغذي غذا را از بين مي‎برد/ آيا زود‎پز مواد مغذي غذا را از بين مي‎برد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2017 12:28:47 ترفندهايي براي جلوگيري از حواس پرتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ترفندهايي براي جلوگيري از حواس پرتي/ ترفندهايي براي جلوگيري از حواس پرتي http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2017 12:28:04 اضطراب و افسردگي علت حضور در شبکه‌هاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اضطراب و افسردگي علت حضور در شبکه‌هاي مجازي/ اضطراب و افسردگي علت حضور در شبکه‌هاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2017 12:26:42 استرس چگونه مي تواند روي پوستمان تاثير بگذارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/استرس چگونه مي تواند روي پوستمان تاثير بگذارد/ استرس چگونه مي تواند روي پوستمان تاثير بگذارد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2017 11:18:26 کم خوابي چه بلايي سر مغز مي آورد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کم خوابي چه بلايي سر مغز مي آورد/ کم خوابي چه بلايي سر مغز مي آورد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2017 11:17:45 فقدان آگاهي کافي عمومي از گستره و اَشکال اختلالات رواني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/فقدان آگاهي کافي عمومي از گستره و اَشکال اختلالات رواني/ فقدان آگاهي کافي عمومي از گستره و اَشکال اختلالات رواني http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2017 11:16:31 وقتي بدن خود را ناديده مي گيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/وقتي بدن خود را ناديده مي گيريد/ وقتي بدن خود را ناديده مي گيريد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2017 10:36:17 سالمندي و سلامت روان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سالمندي و سلامت روان/ سالمندي و سلامت روان http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2017 10:34:22 روانشناسي رشد کودک وسه اصل مهم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/روانشناسي رشد کودک وسه اصل مهم/ روانشناسي رشد کودک وسه اصل مهم http://amanatazarbaijan.com/ 30 Oct 2017 10:29:38 پوکي استخوان بيماري بي صدا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/پوکي استخوان بيماري بي صدا/ پوکي استخوان بيماري بي صدا http://amanatazarbaijan.com/ 23 Oct 2017 09:04:35 اختلال خود زشت پنداري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اختلال خود زشت پنداري/ اختلال خود زشت پنداري http://amanatazarbaijan.com/ 23 Oct 2017 09:03:56 چرا بعد از يک روز پراسترس نمي توانيم شب راحت بخوابيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا بعد از يک روز پراسترس نمي توانيم شب راحت بخوابيم/ چرا بعد از يک روز پراسترس نمي توانيم شب راحت بخوابيم http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2017 11:27:45 راهکارهاي کليدي براي اينکه حال دل‌مان را خوب کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/راهکارهاي کليدي براي اينکه حال دل‌مان را خوب کنيم/ راهکارهاي کليدي براي اينکه حال دل‌مان را خوب کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2017 11:26:33 فرمول ساده براي تقويت اعتماد به نفس http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/فرمول ساده براي تقويت اعتماد به نفس/ فرمول ساده براي تقويت اعتماد به نفس http://amanatazarbaijan.com/ 02 Oct 2017 11:29:31 تاثير پياده روي روزانه بر جسم و ذهن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تاثير پياده روي روزانه بر جسم و ذهن/ تاثير پياده روي روزانه بر جسم و ذهن http://amanatazarbaijan.com/ 02 Oct 2017 11:28:15 داروهايي که بايد سرموقع مصرف شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/داروهايي که بايد سرموقع مصرف شوند / داروهايي که بايد سرموقع مصرف شوند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2017 12:09:49 رهايي از عادت‌هاي بد پل رسيدن به بهروزي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/رهايي از عادت‌هاي بد پل رسيدن به بهروزي/ رهايي از عادت‌هاي بد پل رسيدن به بهروزي http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2017 12:03:20 مهرباني و سلامتي دو روي يک سکه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مهرباني و سلامتي دو روي يک سکه/ مهرباني و سلامتي دو روي يک سکه http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2017 10:18:32 احساس پوچي مي تواند منجر به افسردگي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ احساس پوچي مي تواند منجر به افسردگي شود / احساس پوچي مي تواند منجر به افسردگي شود http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2017 10:17:34 ممکن است يک آدمِ رواني باشيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ ممکن است يک آدمِ رواني باشيد / ممکن است يک آدمِ رواني باشيد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2017 11:28:57 قاتل جديد مصرف‌کننده‌ها مشروبات الکلي دست‌ساز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/قاتل جديد مصرف‌کننده‌ها مشروبات الکلي دست‌ساز / قاتل جديد مصرف‌کننده‌ها مشروبات الکلي دست‌ساز http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2017 11:26:30 تئاتر به کدام سو مي رود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نگاهي به وضعيت اين روزهاي هنرهاي نمايشي در ايران/ تئاتر به کدام سو مي رود http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2017 07:54:32 نقش آموزش و پرورش در تحقق ارزش هاي فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نقش آموزش و پرورش در تحقق ارزش هاي فرهنگي/ نقش آموزش و پرورش در تحقق ارزش هاي فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2017 07:50:50 مثبت انديشي كليد موفقيت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مثبت انديشي كليد موفقيت/ مثبت انديشي كليد موفقيت http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2017 07:48:55 نشانه هايي که مي_گويند مراقب خودتان نيستيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ نشانه هايي که مي گويند مراقب خودتان نيستيد/ نشانه هايي که مي_گويند مراقب خودتان نيستيد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2017 07:48:05 در هر سني هوشتان را بايد صرف چه کارهايي کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/در هر سني هوشتان را بايد صرف چه کارهايي کنيد/ در هر سني هوشتان را بايد صرف چه کارهايي کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2017 11:23:50 فضاي مجازي وترويج روش هاي غيراصولي کاهش وزن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/فضاي مجازي وترويج روش هاي غيراصولي کاهش وزن/ فضاي مجازي وترويج روش هاي غيراصولي کاهش وزن http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2017 11:22:55 مسجد پايه تمدن و اقتدار انديشه اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مسجد پايه تمدن و اقتدار انديشه اسلامي است/ مسجد پايه تمدن و اقتدار انديشه اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Aug 2017 12:33:09 انقلابي گري مولود تفکر شيعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/انقلابي گري مولود تفکر شيعي/ انقلابي گري مولود تفکر شيعي http://amanatazarbaijan.com/ 21 Aug 2017 12:32:22 عادتي که براي پيشگيري از آلزايمر بايد دنبال کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/عادتي که براي پيشگيري از آلزايمر بايد دنبال کنيد/ عادتي که براي پيشگيري از آلزايمر بايد دنبال کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Aug 2017 12:29:51 خطرات مصرف مسکن‌هاي بدون نسخه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خطرات مصرف مسکن‌هاي بدون نسخه/ خطرات مصرف مسکن‌هاي بدون نسخه http://amanatazarbaijan.com/ 21 Aug 2017 12:29:16 تغذيه سالم در سنين مختلف زندگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تغذيه سالم در سنين مختلف زندگي/ تغذيه سالم در سنين مختلف زندگي http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2017 17:12:24 معجزه خنده در سلامت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/معجزه خنده در سلامت/ معجزه خنده در سلامت http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2017 17:11:34 عادات کوچکي که زندگي شما را دگرگون مي کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/عادات کوچکي که زندگي شما را دگرگون مي کند/ عادات کوچکي که زندگي شما را دگرگون مي کند http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2017 11:20:48 رژيم غذايي ويژه براي مبارزه با اضطراب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/رژيم غذايي ويژه براي مبارزه با اضطراب/ رژيم غذايي ويژه براي مبارزه با اضطراب http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2017 10:11:46 رسيدن به آرامش با زندگي درزمان حال http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ رسيدن به آرامش با زندگي درزمان حال / رسيدن به آرامش با زندگي درزمان حال http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2017 10:10:24 چرا دچار سردرد مي شويم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا دچار سردرد مي شويم/ چرا دچار سردرد مي شويم http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2017 11:03:38 بازار سرطان در تابستان داغ مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بازار سرطان در تابستان داغ مي‌شود/ بازار سرطان در تابستان داغ مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2017 11:02:47 ورزشی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/ورزشی/ ورزشی http://amanatazarbaijan.com/ 12 Aug 2014 21:31:54 توان پرداخت هزینه اعزام به مسابقات جهانی را ندارم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/ورزشی/توان پرداخت هزینه اعزام به مسابقات جهانی را ندارم/ توان پرداخت هزینه اعزام به مسابقات جهانی را ندارم http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jul 2018 12:03:19 ورزش از شاخص های سنجش توسعه یافتگی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/ورزشی/استاندار/ ورزش از شاخص های سنجش توسعه یافتگی است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2018 11:05:06 نيكولاي نيكولوف با قراردادي يكساله به شهرداري اروميه پيوست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/ورزشی/نيكولاي نيكولوف/ نيكولاي نيكولوف با قراردادي يكساله به شهرداري اروميه پيوست http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 05:47:32 اقتصادی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ اقتصادی http://amanatazarbaijan.com/ 12 Aug 2014 21:31:31 امسال 532 مددجوی کمیته امداد آذربایجان غربی صاحب شغل شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/امسال 532 مددجوی کمیته امداد آذربایجان غربی صاحب شغل شدند/ امسال 532 مددجوی کمیته امداد آذربایجان غربی صاحب شغل شدند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Aug 2018 08:12:09 طرح راه آهن مراغه - ارومیه باید هرچه سریع تر در مدار بهره برداری قرار گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/طرح راه آهن مراغه ارومیه باید هرچه سریع تر در مدار بهره برداری قرار گیرد/ طرح راه آهن مراغه - ارومیه باید هرچه سریع تر در مدار بهره برداری قرار گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2018 09:01:38 دولت از ظرفیت اقتصادی آذربایجان غربی استفاده کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دولت از ظرفیت اقتصادی آذربایجان غربی استفاده کند/ دولت از ظرفیت اقتصادی آذربایجان غربی استفاده کند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 11:48:35 نرخ بيکاري در آذربايجان‌غربي از ميانگين کشوري پيشي گرفت‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نرخ بيکاري در آذربايجان‌غربي از ميانگين کشوري پيشي گرفت‌/ نرخ بيکاري در آذربايجان‌غربي از ميانگين کشوري پيشي گرفت‌ http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 11:13:45 پرداخت 171 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی خبرداد/ پرداخت 171 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2018 10:10:13 50 درصد مطالبات گندمکاران یک هفته پس از تحویل پرداخت می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ درصد مطالبات گندمکاران یک هفته پس از تحویل پرداخت می شود/ 50 درصد مطالبات گندمکاران یک هفته پس از تحویل پرداخت می شود http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 09:00:19 موجودی انبارهای کالا در آذربایجان غربی رصد می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/موجودی انبارهای کالا در آذربایجان غربی رصد می شود/ موجودی انبارهای کالا در آذربایجان غربی رصد می شود http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2018 07:21:20 آذربایجان غربی ۳۲۰۰۰ فارغ التحصیل بیکار دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آذربایجان غربی ۳۲۰۰۰ فارغ التحصیل بیکار دارد/ آذربایجان غربی ۳۲۰۰۰ فارغ التحصیل بیکار دارد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Aug 2018 12:15:14 تغییر نگرش در صادرات لازمه توسعه مبادلات تجاری است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تغییر نگرش در صادرات لازمه توسعه مبادلات تجاری است/ تغییر نگرش در صادرات لازمه توسعه مبادلات تجاری است http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2018 07:58:28 سالانه ۲۶۰ میلیون مسافر در جاده‌های کشور جابه‌جا می‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سالانه ۲۶۰ میلیون مسافر در جاده‌های کشور جابه‌جا می‌شوند/ سالانه ۲۶۰ میلیون مسافر در جاده‌های کشور جابه‌جا می‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2018 07:43:14 4 شرکت خارجی جهت سرمایه گذاری در آذربایجان غربی آمادگی دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ شرکت خارجی جهت سرمایه گذاری در آذربایجان غربی آمادگی دارد/ 4 شرکت خارجی جهت سرمایه گذاری در آذربایجان غربی آمادگی دارد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2018 07:35:51 متهم کردن بخش کشاورزي به خشکي درياچه اروميه پشتوانه علمي ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/متهم-کردن-بخش-کشاورزي-به-خشکي-درياچه-اروميه-پشتوانه-علمي-ندارد/ متهم کردن بخش کشاورزي به خشکي درياچه اروميه پشتوانه علمي ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2018 10:21:41 فاز جدید پایانه های رازی و سرو تا پایان امسال افتتاح می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/فاز جدید پایانه های رازی و سرو تا پایان امسال افتتاح می شود/ فاز جدید پایانه های رازی و سرو تا پایان امسال افتتاح می شود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2018 06:51:47 مکان‌یابی بسیاری از پروژه‌های مسکن مهر اشتباه بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مکان‌یابی-بسیاری-از-پروژه‌های-مسکن-مهر-اشتباه-بود/ مکان‌یابی بسیاری از پروژه‌های مسکن مهر اشتباه بود http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jul 2018 12:07:23 منطقه آزاد ماکو دارای ظرفیت ویژه جهت توسعه صنعت دامپروری است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رییس سازمان دامپزشکی کشور/ منطقه آزاد ماکو دارای ظرفیت ویژه جهت توسعه صنعت دامپروری است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jul 2018 08:34:23 راه آهن ارومیه تا هفته دولت آماده بهره برداری می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/راه آهن ارومیه تا هفته دولت آماده بهره برداری می شود/ راه آهن ارومیه تا هفته دولت آماده بهره برداری می شود http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jul 2018 07:31:49 آذربایجان غربی ۵۵ درصد از کنسانتره کشور را تولید می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی/ آذربایجان غربی ۵۵ درصد از کنسانتره کشور را تولید می کند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jul 2018 07:21:57 رشدتجارت ایران وترکیه به۳۰میلیارد دلار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رشدتجارت ایران وترکیه به۳۰میلیارد دلار/ رشدتجارت ایران وترکیه به۳۰میلیارد دلار http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2018 07:25:07 عقب ماندگي صنعتي دامن گير آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/عقب ماندگي صنعتي دامن گير آذربايجان غربي/ عقب ماندگي صنعتي دامن گير آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 12:50:17 خانه بخريم يا دست نگه داريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/خانه بخريم يا دست نگه داريم / خانه بخريم يا دست نگه داريم http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 12:49:34 50 درصد راه های روستایی در آذربایجان غربی آسفالته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ راه های روستایی در آذربایجان غربی آسفالته است/ 50 درصد راه های روستایی در آذربایجان غربی آسفالته است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jul 2018 11:39:36 1.6 میلیون خانوار تحت پوشش بیمه اجتماعی روستاییان هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ خانوار تحت پوشش بیمه اجتماعی روستاییان هستند/ 1.6 میلیون خانوار تحت پوشش بیمه اجتماعی روستاییان هستند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2018 06:14:27 بيش از91 درصد درآمد هاي مصوب آذربايجان غربي وصول شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان/ بيش از91 درصد درآمد هاي مصوب آذربايجان غربي وصول شد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 12:45:26 دولت براي روزهاي سخت و پرفشار مردم برنامه تدابير ويژه اي بيانديشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دولت براي روزهاي سخت و پرفشار مردم برنامه تدابير ويژه اي بيانديشد/ دولت براي روزهاي سخت و پرفشار مردم برنامه تدابير ويژه اي بيانديشد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 12:44:42 تحقق درآمد پايدار شهرداري ها نيازمند اصلاح قوانين است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تحقق درآمد پايدار شهرداري ها نيازمند اصلاح قوانين است/ تحقق درآمد پايدار شهرداري ها نيازمند اصلاح قوانين است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 12:44:01 7000 میلیارد ریال تسهیلات به کشت گیاهان دارویی پرداخت می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ میلیارد ریال تسهیلات به کشت گیاهان دارویی پرداخت می شود/ 7000 میلیارد ریال تسهیلات به کشت گیاهان دارویی پرداخت می شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2018 10:39:30 بیش از 1300 مسکن مددجویی در آذربایجان غربی احداث می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بیش از 1300 مسکن مددجویی در آذربایجان غربی احداث می شود/ بیش از 1300 مسکن مددجویی در آذربایجان غربی احداث می شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2018 10:17:05 همایش ملی‌ کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی در ارومیه برگزار شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/همایش ملی‌ کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی در ارومیه برگزار شد/ همایش ملی‌ کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی در ارومیه برگزار شد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jul 2018 10:18:19 50 پرونده مالیاتی خارج استان به آذربایجان غربی منتقل شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ پرونده مالیاتی خارج استان به آذربایجان غربی منتقل شد/ 50 پرونده مالیاتی خارج استان به آذربایجان غربی منتقل شد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jul 2018 10:14:50 مرز رازی خوی ۲۴ ساعته می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مرز-رازی-خوی-۲۴-ساعته-می-شود/ مرز رازی خوی ۲۴ ساعته می شود http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jul 2018 08:04:13 10 میلیارد ریال برای عمران عشایری آذربایجان غربی اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ مدیرکل امور عشایری آذربایجان غربی / 10 میلیارد ریال برای عمران عشایری آذربایجان غربی اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jul 2018 07:59:35 آذربایجان غربی پایین ترین درآمد سرانه را در شمال غرب کشور دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/معاون امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی/ آذربایجان غربی پایین ترین درآمد سرانه را در شمال غرب کشور دارد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2018 08:34:01 1625 میلیارد ریال بودجه توسعه ای به ارومیه اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ بودجه توسعه ای به ارومیه اختصاص یافت/ 1625 میلیارد ریال بودجه توسعه ای به ارومیه اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jul 2018 10:48:58 امسال 20 پروژه بزرگ عمرانی در آذربایجان غربی افتتاح می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/امسال 20 پروژه بزرگ عمرانی در آذربایجان غربی افتتاح می شود / امسال 20 پروژه بزرگ عمرانی در آذربایجان غربی افتتاح می شود http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2018 10:45:28 فعال کردن بخش هاي تجاري به کاهش نوسانات ارزي کمک مي کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/فعال کردن بخش هاي تجاري به کاهش نوسانات ارزي کمک مي کند/ فعال کردن بخش هاي تجاري به کاهش نوسانات ارزي کمک مي کند http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 10:44:52 کشاورزان نبايد از قربانيان احياي درياچه اروميه باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رئيس مجمع نمايندگان استان آذربايجان غربي / کشاورزان نبايد از قربانيان احياي درياچه اروميه باشند http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 10:43:44 418 هزار تن کالا از گمرکات آذربایجان غربی صادر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ کالا از گمرکات آذربایجان غربی صادر شد/ 418 هزار تن کالا از گمرکات آذربایجان غربی صادر شد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jun 2018 10:53:42 اقتصادمرزنشینان به بازارچه های مرزی گره خورده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/معاون هماهنگی امور اقتصادی ومنابع استانداری آذربایجان غربی/ اقتصادمرزنشینان به بازارچه های مرزی گره خورده است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jun 2018 10:39:46 قیمت میوه در ارومیه کاهش می یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/قیمت میوه در ارومیه کاهش می یابد / قیمت میوه در ارومیه کاهش می یابد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jun 2018 10:30:57 مصرف بنزین در شمال آذربایجان غربی 13 درصد افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مصرف بنزین در شمال آذربایجان غربی 13 درصد افزایش یافت/ مصرف بنزین در شمال آذربایجان غربی 13 درصد افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2018 07:37:22 آذربايجان غربي از نظر درآمد سرانه وضعيت مناسبي ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آذربايجان غربي از نظر درآمد سرانه وضعيت مناسبي ندارد/ آذربايجان غربي از نظر درآمد سرانه وضعيت مناسبي ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2018 08:22:10 بازارچه و معابر کولبري در خدمت معيشت مرزنشينان نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مديرکل سازمان بازرسي آذربايجان غربي/ بازارچه و معابر کولبري در خدمت معيشت مرزنشينان نيست http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2018 08:08:31 380میلیارد ریال وام اشتغال در آذربایجان غربی پرداخت می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/وام اشتغال/ 380میلیارد ریال وام اشتغال در آذربایجان غربی پرداخت می شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2018 12:12:24 مدیریت زنجیره سیب درختی به آذربایجان غربی واگذار شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مدیریت زنجیره سیب درختی به آذربایجان غربی واگذار شد/ مدیریت زنجیره سیب درختی به آذربایجان غربی واگذار شد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jun 2018 07:45:27 جایزه دولتی تحویل چغندرقند دوباره برقرار شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/جایزه دولتی تحویل چغندرقند دوباره برقرار شد/ جایزه دولتی تحویل چغندرقند دوباره برقرار شد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2018 11:38:17 ساعت کاری ادارات مالیاتی آذربایجان غربی افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ساعت کاری ادارات مالیاتی آذربایجان غربی افزایش یافت/ ساعت کاری ادارات مالیاتی آذربایجان غربی افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jun 2018 09:02:13 بسته های سرمایه گذاری جهت توسعه معدنی آذربایجان غربی تهیه شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بسته های سرمایه گذاری جهت توسعه معدنی آذربایجان غربی تهیه شود/ بسته های سرمایه گذاری جهت توسعه معدنی آذربایجان غربی تهیه شود http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jun 2018 08:56:13 موردی از بیماری تب کریمه کنگو در استان مشاهده نشده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مدیرکل اداره دامپزشکی آذربایجان غربی/ موردی از بیماری تب کریمه کنگو در استان مشاهده نشده است http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jun 2018 08:46:11 ۳ میلیون راس دام بر علیه تب برفکی در آذربایجان غربی ایمن شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ دام ها بر علیه تب برفکی در آذربایجان غربی ایمن شدند/ ۳ میلیون راس دام بر علیه تب برفکی در آذربایجان غربی ایمن شد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jun 2018 08:55:45 درحال حاضر نرخ مسکن بیش از نرخ تورم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/درحال حاضر نرخ مسکن بیش از نرخ تورم است/ درحال حاضر نرخ مسکن بیش از نرخ تورم است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jun 2018 08:45:17 ایجاد بازارچه دائمی صنایع و محصولات روستایی وعشایری بانوان در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی خبر داد/ ایجاد بازارچه دائمی صنایع و محصولات روستایی وعشایری بانوان در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2018 11:19:51 خسارت ۱۰ میلیارد ریالی سیل به زیرساخت های روستایی ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/خسارت ۱۰ میلیارد ریالی سیل به زیرساخت های روستایی ارومیه/ خسارت ۱۰ میلیارد ریالی سیل به زیرساخت های روستایی ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jun 2018 08:56:54 بیش از 10 میلیون سهم در بورس آذربایجان غربی معامله شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بیش از 10 میلیون سهم در بورس آذربایجان غربی معامله شد/ بیش از 10 میلیون سهم در بورس آذربایجان غربی معامله شد http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jun 2018 08:51:08 ۸۵ درصد از بیکاران آذربایجان غربی فاقد مهارت‌های کسب‌وکارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۸۵ درصد از بیکاران آذربایجان غربی فاقد مهارت‌های کسب‌وکارند/ ۸۵ درصد از بیکاران آذربایجان غربی فاقد مهارت‌های کسب‌وکارند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2018 20:49:11 دولت در برابر افزایش بی رویه قیمت خودرو پاسخگو باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دولت در برابر افزایش بی رویه قیمت خودرو پاسخگو باشد / دولت در برابر افزایش بی رویه قیمت خودرو پاسخگو باشد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jun 2018 09:49:24 تولید 2000 تن قارچ خوراکی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی خبرداد/ تولید 2000 تن قارچ خوراکی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2018 11:16:26 فقط 50 درصد از ظرفيت قطب سردخانه‌اي کشور فعال است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رئيس انجمن صنفي سردخانه‌داران آذربايجان غربي/ فقط 50 درصد از ظرفيت قطب سردخانه‌اي کشور فعال است http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2018 10:42:27 معادن راکد آذربايجان غربي به سرمايه گذار جديد واگذار مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار/ معادن راکد آذربايجان غربي به سرمايه گذار جديد واگذار مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2018 10:41:11 واردات پوشاک ترکیه صنعت پوشاک آذربایجان غربی را فلج کرده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/واردات پوشاک ترکیه صنعت پوشاک آذربایجان غربی را فلج کرده است/ واردات پوشاک ترکیه صنعت پوشاک آذربایجان غربی را فلج کرده است http://amanatazarbaijan.com/ 24 May 2018 10:00:45 طرح نظارت بهداشتی ویژه ماه رمضان در آذربایجان غربی اجرا می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/طرح نظارت بهداشتی ویژه ماه رمضان در آذربایجان غربی اجرا می شود/ طرح نظارت بهداشتی ویژه ماه رمضان در آذربایجان غربی اجرا می شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2018 13:02:50 خسارت بخش کشاورزی آذربایجان غربی به 7580 میلیارد ریال رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/خسارت بخش کشاورزی آذربایجان غربی به 7580 میلیارد ریال رسید/ خسارت بخش کشاورزی آذربایجان غربی به 7580 میلیارد ریال رسید http://amanatazarbaijan.com/ 17 May 2018 10:07:52 افزایش عوارض خروج از کشور در بیکاری کولبران تأثیری ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/افزایش عوارض خروج از کشور در بیکاری کولبران تأثیری ندارد / افزایش عوارض خروج از کشور در بیکاری کولبران تأثیری ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 16 May 2018 11:11:42 نرخ بیکاری در آذربایجان غربی بیشتر ازسطح کشوری است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نرخ بیکاری در آذربایجان غربی بیشتر ازسطح کشوری است/ نرخ بیکاری در آذربایجان غربی بیشتر ازسطح کشوری است http://amanatazarbaijan.com/ 16 May 2018 11:04:07 مردم در تهیه اقلام مورد نیاز ماه مبارک رمضان هیچ دغدغه ای نداشته باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی/ مردم در تهیه اقلام مورد نیاز ماه مبارک رمضان هیچ دغدغه ای نداشته باشند http://amanatazarbaijan.com/ 15 May 2018 08:48:31 رشد ۵ برابری صادرات سیب آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی خبرداد/ رشد ۵ برابری صادرات سیب آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2018 11:58:34 مشکلي در تامين اعتبارات مسکن مهر آذربايجان غربي نداريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان غربي/ مشکلي در تامين اعتبارات مسکن مهر آذربايجان غربي نداريم http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2018 11:19:10 طرح نظارت و پايش بازار ماه رمضان در آذربايجان‌غربي اجرا مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/معاون نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان / طرح نظارت و پايش بازار ماه رمضان در آذربايجان‌غربي اجرا مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2018 10:59:58 ۲۰۰۰ روحانی در ماه رمضان به مساجد آذربایجان غربی اعزام می شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ روحانی در ماه رمضان به مساجد آذربایجان غربی اعزام می شوند/ ۲۰۰۰ روحانی در ماه رمضان به مساجد آذربایجان غربی اعزام می شوند http://amanatazarbaijan.com/ 08 May 2018 12:05:58 باید فرهنگ کارکردن وحمایت از کالای ایرانی درکشور نهادینه شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/معاون امورمجلس، حقوقی استان های وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی/ باید فرهنگ کارکردن وحمایت از کالای ایرانی درکشور نهادینه شود http://amanatazarbaijan.com/ 07 May 2018 11:34:31 120هزار ميليارد ريال تسهيلات اشتغال زايي براي روستاها اختصاص يافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ تسهيلات اشتغال زايي براي روستاها اختصاص يافت/ 120هزار ميليارد ريال تسهيلات اشتغال زايي براي روستاها اختصاص يافت http://amanatazarbaijan.com/ 07 May 2018 08:44:30 واردات کیف و کفش نیمی از واحدهای تولیدی ارومیه را تعطیل کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/واردات کیف و کفش نیمی از واحدهای تولیدی ارومیه را تعطیل کرد/ واردات کیف و کفش نیمی از واحدهای تولیدی ارومیه را تعطیل کرد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Apr 2018 12:30:34 عدم نقدينگي مشکل اصلي واحدهاي توليدي آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دبير انجمن اجرايي خانه کارگر آذربايجان غربي مطرح کرد/ عدم نقدينگي مشکل اصلي واحدهاي توليدي آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 30 Apr 2018 12:03:52 دولت به معیشت مرزنشینان اهمیت زیادی قایل است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دولت-به-معیشت-مرزنشینان-اهمیت-زیادی-قایل-است/ دولت به معیشت مرزنشینان اهمیت زیادی قایل است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Apr 2018 07:19:32 ایجادگروه ویژه رسیدگی به پرونده های بزرگ مالیاتی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی اعلام کرد/ ایجادگروه ویژه رسیدگی به پرونده های بزرگ مالیاتی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 26 Apr 2018 10:58:54 استعلامات منابع طبیعی آذربایجان غربی الکترونیک می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/استعلامات منابع طبیعی آذربایجان غربی الکترونیک می‌شود / استعلامات منابع طبیعی آذربایجان غربی الکترونیک می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 25 Apr 2018 10:18:56 بودجه آذربایجان‌غربی ۲۵ درصد افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بودجه آذربایجان‌غربی ۲۵ درصد افزایش یافت بودجه آذربایجان‌غربی ۲۵ درصد افزایش یافت / بودجه آذربایجان‌غربی ۲۵ درصد افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2018 12:57:22 وضع ماليات بر عايدي سرمايه موجب رونق اقتصاد کشور مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/وضع ماليات بر عايدي سرمايه موجب رونق اقتصاد کشور مي‌شود/ وضع ماليات بر عايدي سرمايه موجب رونق اقتصاد کشور مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2018 12:12:43 آذربايجان غربي به‌عنوان استان پايلوت سرمايه‌گذاري در کشور معرفي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مديرکل شهرک‌هاي صنعتي آذربايجان غربي/ آذربايجان غربي به‌عنوان استان پايلوت سرمايه‌گذاري در کشور معرفي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2018 12:11:52 سرما یک هزار میلیارد ریال به بخش کشاورزی آذربایجان غربی خسارت زد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سرما یک هزار میلیارد ریال به بخش کشاورزی آذربایجان غربی خسارت زد/ سرما یک هزار میلیارد ریال به بخش کشاورزی آذربایجان غربی خسارت زد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2018 11:09:27 جوانه خوار از جنگل های زاگرسی دست بردار نیست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/جوانه خوار از جنگل های زاگرسی دست بردار نیست/ جوانه خوار از جنگل های زاگرسی دست بردار نیست http://amanatazarbaijan.com/ 19 Apr 2018 12:36:59 نرخ بیکاری تحصیل‌کرده‌ها در آذربایجان غربی به بیش از ۱۸ درصد رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نرخ بیکاری تحصیل‌کرده‌ها در آذربایجان غربی به بیش از ۱۸ درصد رسید / نرخ بیکاری تحصیل‌کرده‌ها در آذربایجان غربی به بیش از ۱۸ درصد رسید http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2018 12:23:17 بهسازی بیش از 75000 مسکن روستایی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی خبرداد/ بهسازی بیش از 75000 مسکن روستایی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 17 Apr 2018 10:56:53 صندوق‌هاي بازنشستگي، نيازمند توجه رسانه‌اي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/صندوق‌هاي بازنشستگي، نيازمند توجه رسانه‌اي/ صندوق‌هاي بازنشستگي، نيازمند توجه رسانه‌اي http://amanatazarbaijan.com/ 16 Apr 2018 09:29:22 نمایشگاه محصولات ایرانی در باکو برگزار می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نمایشگاه محصولات ایرانی در باکو برگزار می‌شود / نمایشگاه محصولات ایرانی در باکو برگزار می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2018 10:25:33 کشف و معدوم سازی ۲۰۰ کیلوگرم فراورده خام دامی غیر بهداشتی در بوکان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کشف و معدوم سازی ۲۰۰ کیلوگرم فراورده خام دامی غیر بهداشتی در بوکان/ کشف و معدوم سازی ۲۰۰ کیلوگرم فراورده خام دامی غیر بهداشتی در بوکان http://amanatazarbaijan.com/ 14 Apr 2018 14:31:19 تعلل در اتمام راه آهن ارومیه-مراغه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تعلل در اتمام راه آهن ارومیه مراغه/ تعلل در اتمام راه آهن ارومیه-مراغه http://amanatazarbaijan.com/ 11 Apr 2018 10:57:38 مجلس شورای اسلامی در زمینه کاهش موانع بروکراسی تولید کوشش کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مجلس-شورای-اسلامی-در-زمینه-کاهش-موانع-بروکراسی-تولید-کوشش-کند/ مجلس شورای اسلامی در زمینه کاهش موانع بروکراسی تولید کوشش کند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Apr 2018 10:52:28 خرید کالای خارجی باید خط قرمز ایرانیان باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/خرید کالای خارجی باید خط قرمز ایرانیان باشد/ خرید کالای خارجی باید خط قرمز ایرانیان باشد http://amanatazarbaijan.com/ 09 Apr 2018 11:04:02 "کالاي ايراني" چرا نمي‌تواند! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کالاي ايراني چرا نمي‌تواند/ "کالاي ايراني" چرا نمي‌تواند! http://amanatazarbaijan.com/ 09 Apr 2018 08:25:13 همایش یک نهال به جای سبزه در ارومیه برگزار شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/همایش یک نهال به جای سبزه در ارومیه برگزار شد/ همایش یک نهال به جای سبزه در ارومیه برگزار شد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Apr 2018 19:04:59 چرا مسافرت ایرانی ها به ترکیه رکورد می شکند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/چرا مسافرت ایرانی ها به ترکیه رکورد می شکند/ چرا مسافرت ایرانی ها به ترکیه رکورد می شکند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Mar 2018 19:00:44 رشد ۳۱ درصدی تردد مسافر از پایانه های مرزی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/معاون حمل و نقل راهداری آذربایجان غربی خبر داد/ رشد ۳۱ درصدی تردد مسافر از پایانه های مرزی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 29 Mar 2018 20:44:51 اتمام عملیات ساخت پل های هاشم آباد و گلستانه تا پایان نیمه سال اول سال جاری http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی خبرداد/ اتمام عملیات ساخت پل های هاشم آباد و گلستانه تا پایان نیمه سال اول سال جاری http://amanatazarbaijan.com/ 27 Mar 2018 16:25:24 بخش خصوصی مهم ترین ظرفیت برای ایجاد تحول در بخش مسکن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/عضو کمیسیون عمران مجلس / بخش خصوصی مهم ترین ظرفیت برای ایجاد تحول در بخش مسکن http://amanatazarbaijan.com/ 26 Mar 2018 14:00:42 الگوی کشت 23 هزار هکتاری چغندرقند در آذربایجان غربی رعایت شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/الگوی کشت 23 هزار هکتاری چغندرقند در آذربایجان غربی رعایت شود/ الگوی کشت 23 هزار هکتاری چغندرقند در آذربایجان غربی رعایت شود http://amanatazarbaijan.com/ 18 Mar 2018 08:51:47 صادرات ۱۳۵ هزارتنی سیب آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی خبرداد/ صادرات ۱۳۵ هزارتنی سیب آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2018 10:04:40 واحدهاي راکد توليدي و صنعتي استان فعال مي شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/واحدهاي راکد توليدي و صنعتي استان فعال مي شوند/ واحدهاي راکد توليدي و صنعتي استان فعال مي شوند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2018 08:36:55 آذربایجان غربی در زمینه تولید تخم قزل آلای تک جنس پیشگام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور خبرداد/ آذربایجان غربی در زمینه تولید تخم قزل آلای تک جنس پیشگام است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Mar 2018 07:23:21 ایمنی راههای آذربایجان غربی در سفرهای نوروزی ارتقا یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی/ ایمنی راههای آذربایجان غربی در سفرهای نوروزی ارتقا یابد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2018 07:43:44 ۵۱ حلقه چاه غیرمجاز در خوی مسدود شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۵۱ حلقه چاه غیرمجاز در خوی مسدود شد/ ۵۱ حلقه چاه غیرمجاز در خوی مسدود شد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2018 07:40:58 توزیع میوه شب عید از 20 اسفند در بازار آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی خبرداد/ توزیع میوه شب عید از 20 اسفند در بازار آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2018 07:37:40 فرهنگی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ فرهنگی http://amanatazarbaijan.com/ 12 Aug 2014 21:30:45 150 کتابدار آذربایجان غربی برای ترویج مطالعه تلاش می کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ کتابدارهای آذربایجان غربی برای ترویج مطالعه تلاش می کنند/ 150 کتابدار آذربایجان غربی برای ترویج مطالعه تلاش می کنند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Aug 2018 09:31:29 رویکرد جدید شورای فرهنگ عمومی با محوریت مسائل اجتماعی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رویکرد جدید شورای فرهنگ عمومی با محوریت مسائل اجتماعی/ رویکرد جدید شورای فرهنگ عمومی با محوریت مسائل اجتماعی http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2018 07:53:15 فرهنگ نوظهور،شليک به لاکچري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فرهنگ نوظهور،شليک به لاکچري/ فرهنگ نوظهور،شليک به لاکچري http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 11:20:55 ایجاد وقف مشارکتی رسانه ای در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اوقاف و امور خیریه مطرح کرد/ ایجاد وقف مشارکتی رسانه ای در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 07:34:14 اقامتگاه بوم گردی آذربایجان غربی به 19 واحد افزایش می یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اقامتگاه بوم گردی آذربایجان غربی به 19 واحد افزایش می یابد/ اقامتگاه بوم گردی آذربایجان غربی به 19 واحد افزایش می یابد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Aug 2018 08:16:38 خبرنگاران مسولان را در راستای ارتقا شاخص های توسعه ای در استان یاری کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/خبرنگاران مسولان را در راستای ارتقا شاخص های توسعه ای در استان یاری کنند/ خبرنگاران مسولان را در راستای ارتقا شاخص های توسعه ای در استان یاری کنند http://amanatazarbaijan.com/ 09 Aug 2018 07:48:21 نمایش عروسکی 'گربه مغرور' در ارومیه به روی صحنه رفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نمایش عروسکی گربه مغرور در ارومیه به روی صحنه رفت/ نمایش عروسکی 'گربه مغرور' در ارومیه به روی صحنه رفت http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2018 10:13:31 چه زماني فاتحه کتاب چاپي را خواهيم خواند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چه زماني فاتحه کتاب چاپي را خواهيم خواند/ چه زماني فاتحه کتاب چاپي را خواهيم خواند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 08:04:47 عملکرد جزیره ای آفت نظام آموزشی کشور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/عملکرد جزیره ای آفت نظام آموزشی کشور است/ عملکرد جزیره ای آفت نظام آموزشی کشور است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2018 07:14:20 18 هزار میلیارد ریال برای نوسازی مدارس کشور اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ اعتباربرای نوسازی مدارس کشور اختصاص یافت/ 18 هزار میلیارد ریال برای نوسازی مدارس کشور اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2018 06:46:37 مرحله سوم طرح احیاء بافت تاریخی- فرهنگی شهر ارومیه آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مرحله سوم طرح احیاء بافت تاریخی فرهنگی شهر ارومیه آغاز شد/ مرحله سوم طرح احیاء بافت تاریخی- فرهنگی شهر ارومیه آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Aug 2018 12:12:13 حریم قلعه تاریخی بسطام تعیین شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/حریم قلعه تاریخی بسطام تعیین شد/ حریم قلعه تاریخی بسطام تعیین شد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2018 08:00:41 ۱۲۰ مکان تاریخی آذربایجان‌غربی در حال مرمت و بازسازی است‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چندین مکان تاریخی آذربایجان‌غربی در حال مرمت و بازسازی است‌/ ۱۲۰ مکان تاریخی آذربایجان‌غربی در حال مرمت و بازسازی است‌ http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2018 11:16:27 اوقات فراغت کودکان در قرق رسانه هاي الکترونيک http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اوقات فراغت کودکان در قرق رسانه هاي الکترونيک/ اوقات فراغت کودکان در قرق رسانه هاي الکترونيک http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2018 11:02:34 برگزاری جشنواره عاشیق نوازی در ارومیه به اعتبار نیاز دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/برگزاری جشنواره عاشیق نوازی در ارومیه به اعتبار نیاز دارد/ برگزاری جشنواره عاشیق نوازی در ارومیه به اعتبار نیاز دارد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 13:11:32 110 بناي تاريخي استان حفاظت اضطراري و مرمت شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ بناي تاريخي استان حفاظت اضطراري و مرمت شدند/ 110 بناي تاريخي استان حفاظت اضطراري و مرمت شدند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 12:54:25 برگزاری "شب فرهنگی آذربایجان غربی" در برج میلاد تهران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی خبرداد/ برگزاری "شب فرهنگی آذربایجان غربی" در برج میلاد تهران http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jul 2018 11:36:56 وقت تنگ مادران امروز براي مادران فردا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/وقت تنگ مادران امروز براي مادران فردا/ وقت تنگ مادران امروز براي مادران فردا http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 12:42:45 واحدهای اقامتی آذربایجان غربی پاسخگوی گردشگران تابستانی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/واحدهای اقامتی آذربایجان غربی پاسخگوی گردشگران تابستانی است/ واحدهای اقامتی آذربایجان غربی پاسخگوی گردشگران تابستانی است http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 11:58:24 پايان فعاليت طرح اشتراک نشريات کشور با واريز مبالغ آخرين مشترکان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پايان فعاليت طرح اشتراک نشريات کشور با واريز مبالغ آخرين مشترکان/ پايان فعاليت طرح اشتراک نشريات کشور با واريز مبالغ آخرين مشترکان http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 11:12:50 اميدآفريني را به زمين رسانه پرتاب مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اميدآفريني را به زمين رسانه پرتاب مي‌کنند/ اميدآفريني را به زمين رسانه پرتاب مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 11:12:13 مسابقه ایران و پرتغال در سینما انقلاب ارومیه اکران می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مسابقه ایران و پرتغال در سینما انقلاب ارومیه اکران می شود/ مسابقه ایران و پرتغال در سینما انقلاب ارومیه اکران می شود http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2018 08:27:45 3000 آموزش دهنده سوادآموزي در آذربايجان غربي فعال است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ آموزش دهنده سوادآموزي در آذربايجان غربي فعال است/ 3000 آموزش دهنده سوادآموزي در آذربايجان غربي فعال است http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2018 07:56:10 موسيقي عاشيق جز ميراث ناملموس اروميه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رئيس حوزه هنري آذربايجان غربي/ موسيقي عاشيق جز ميراث ناملموس اروميه است http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2018 07:55:06 25 برنامه موسیقی در حوزه هنری آذربایجان غربی اجرا شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/برنامه های موسیقی در حوزه هنری آذربایجان غربی اجرا شد/ 25 برنامه موسیقی در حوزه هنری آذربایجان غربی اجرا شد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jun 2018 10:36:31 فرهنگ مشارکت مردم در تعلیم و تربیت باید در جامعه نهادینه شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فرهنگ-مشارکت-مردم-در-تعلیم-و-تربیت-باید-در-جامعه-نهادینه-شود/ فرهنگ مشارکت مردم در تعلیم و تربیت باید در جامعه نهادینه شود http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2018 08:39:59 غلبه‌ي گردشگري بر زيارت؛ عرفي سازي و تجارت زدگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/غلبه‌ي گردشگري بر زيارت؛ عرفي سازي و تجارت زدگي/ غلبه‌ي گردشگري بر زيارت؛ عرفي سازي و تجارت زدگي http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2018 08:21:11 از برکت مال تا برکت عمر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/از برکت مال تا برکت عمر/ از برکت مال تا برکت عمر http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2018 08:20:26 هنر و ارزش مديريت آن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/هنر و ارزش مديريت آن/ هنر و ارزش مديريت آن http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2018 08:19:40 شعله هاي گراني به بازار کتاب رسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شعله هاي گراني به بازار کتاب رسيد/ شعله هاي گراني به بازار کتاب رسيد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2018 08:18:52 آذربايجان غربي در عطش پرديس سينمايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آذربايجان غربي در عطش پرديس سينمايي/ آذربايجان غربي در عطش پرديس سينمايي http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jun 2018 08:10:57 سرگشتگي هويت بيماري روزگار ما http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سرگشتگي هويت بيماري روزگار ما/ سرگشتگي هويت بيماري روزگار ما http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jun 2018 08:10:11 جامعه ايران، سنتي يا مدرن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جامعه ايران، سنتي يا مدرن/ جامعه ايران، سنتي يا مدرن http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2018 10:28:16 روزنامه کاغذي از بين نمي‌رود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/روزنامه کاغذي از بين نمي‌رود/ روزنامه کاغذي از بين نمي‌رود http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2018 10:25:56 پنجره واحد سرمایه گذاری؛ دروازه رو به توسعه آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پنجره واحد سرمایه گذاری؛ دروازه رو به توسعه آذربایجان غربی/ پنجره واحد سرمایه گذاری؛ دروازه رو به توسعه آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 27 May 2018 07:33:40 اماکن فرهنگي آذربايجان غربي متناسب با ظرفيت‌هاي منطقه نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اماکن فرهنگي آذربايجان غربي متناسب با ظرفيت‌هاي منطقه نيست / اماکن فرهنگي آذربايجان غربي متناسب با ظرفيت‌هاي منطقه نيست http://amanatazarbaijan.com/ 21 May 2018 10:53:09 تعامل با مخاطب زمينه‌ساز افزايش سرمايه اجتماعي راديو http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تعامل با مخاطب زمينه‌ساز افزايش سرمايه اجتماعي راديو/ تعامل با مخاطب زمينه‌ساز افزايش سرمايه اجتماعي راديو http://amanatazarbaijan.com/ 21 May 2018 10:52:29 مسئول ارتقاء سواد رسانه‌‌اي کيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مسئول ارتقاء سواد رسانه‌‌اي کيست/ مسئول ارتقاء سواد رسانه‌‌اي کيست http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2018 11:24:53 حرکت به سوي فرهنگ کارآمد نيازمند تجديد قواي فرهنگي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مدير کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي آذربايجان غربي / حرکت به سوي فرهنگ کارآمد نيازمند تجديد قواي فرهنگي است http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2018 11:24:09 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی معارفه شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی معارفه شد/ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی معارفه شد http://amanatazarbaijan.com/ 10 May 2018 11:20:51 سبک زندگي غربي در تبليغات وطني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بازخواني جايگاه تبليغات در نفي باورهاي ملي/ سبک زندگي غربي در تبليغات وطني http://amanatazarbaijan.com/ 07 May 2018 08:35:28 اگر به استقلال فرهنگي نرسيم، باخته ‏ايم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اگر به استقلال فرهنگي نرسيم، باخته ‏ايم/ اگر به استقلال فرهنگي نرسيم، باخته ‏ايم http://amanatazarbaijan.com/ 07 May 2018 08:34:38 وقتي مدرسه نابرابري را تثبيت مي کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/وقتي مدرسه نابرابري را تثبيت مي کند/ وقتي مدرسه نابرابري را تثبيت مي کند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Apr 2018 12:09:15 هويت گمشده نسل جوان امروز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/هويت-گمشده-نسل-جوان-امروز/ هويت گمشده نسل جوان امروز http://amanatazarbaijan.com/ 30 Apr 2018 12:06:47 موزه جنگ چالدران در آذربایجان غربی احداث می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/موزه جنگ چالدران در آذربایجان غربی احداث می شود/ موزه جنگ چالدران در آذربایجان غربی احداث می شود http://amanatazarbaijan.com/ 25 Apr 2018 10:12:05 تربت‌خانه بقعه خلیلان ارومیه احداث می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ارومیه/ تربت‌خانه بقعه خلیلان ارومیه احداث می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2018 10:41:43 مرز خلاقيت تا خط قرمزها چند قدم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مرز خلاقيت تا خط قرمزها چند قدم است/ مرز خلاقيت تا خط قرمزها چند قدم است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2018 12:20:09 توسعه گردشگری مهم ترین محور رشد اقتصادی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی تاکید کرد/ توسعه گردشگری مهم ترین محور رشد اقتصادی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2018 10:06:57 رسانه فضاي عمومي جامعه را مديريت مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ نماينده ولي فقيه در آذربايجان غربي/ رسانه فضاي عمومي جامعه را مديريت مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Apr 2018 09:05:21 فرهنگ زيبايي يا زيبايي هاي فرهنگ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فرهنگ زيبايي يا زيبايي هاي فرهنگ/ فرهنگ زيبايي يا زيبايي هاي فرهنگ http://amanatazarbaijan.com/ 16 Apr 2018 09:04:20 آيا زن امروز همان زن آرماني اسلام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آيا زن امروز همان زن آرماني اسلام است/ آيا زن امروز همان زن آرماني اسلام است http://amanatazarbaijan.com/ 09 Apr 2018 08:15:23 دينداري در گرو عمل گرايي ديني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ دينداري در گرو عمل گرايي ديني/ دينداري در گرو عمل گرايي ديني http://amanatazarbaijan.com/ 09 Apr 2018 08:13:49 پيوست فرهنگي در فضاي مجازي و توليدات فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پيوست فرهنگي در فضاي مجازي و توليدات فرهنگي/ پيوست فرهنگي در فضاي مجازي و توليدات فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/ 09 Apr 2018 08:12:29 اشاعه مصرف‌گرايي فرهنگي جنگ نرم بي‌مقاومت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اشاعه مصرف‌گرايي فرهنگي جنگ نرم بي‌مقاومت/ اشاعه مصرف‌گرايي فرهنگي جنگ نرم بي‌مقاومت http://amanatazarbaijan.com/ 09 Apr 2018 08:11:03 مقبره شمس، رکورددار بیشترین بازدید نوروزی خوی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رئیس اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خوی/ مقبره شمس، رکورددار بیشترین بازدید نوروزی خوی شد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Apr 2018 16:51:03 دومین کلیسای قدیمی جهان پذیرای گردشگران ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/دومین کلیسای قدیمی جهان پذیرای گردشگران ارومیه/ دومین کلیسای قدیمی جهان پذیرای گردشگران ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 01 Apr 2018 19:02:07 شرکت 300 خودرو در مسابقات رالی خانوادگی در شاهین‌دژ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مدیرمیراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شاهین‌دژ اعلام کرد/ شرکت 300 خودرو در مسابقات رالی خانوادگی در شاهین‌دژ http://amanatazarbaijan.com/ 30 Mar 2018 19:06:47 استقبال مسافران نوروزی از اتوبوس های گردشگری در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی خبرداد/ استقبال مسافران نوروزی از اتوبوس های گردشگری در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 28 Mar 2018 14:29:08 نوستالژی سبک زندگی در موزه مردم شناسی ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نوستالژی سبک زندگی در موزه مردم شناسی ارومیه / نوستالژی سبک زندگی در موزه مردم شناسی ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 27 Mar 2018 16:20:13 40 برنامه موسیقی عاشیقی در آذربایجان غربی اجرا شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ برنامه موسیقی عاشیقی در آذربایجان غربی اجرا شد/ 40 برنامه موسیقی عاشیقی در آذربایجان غربی اجرا شد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Mar 2018 08:28:12 فلسفه عيد نوروز يا ايل بايرامي در ادبيات آذربايجان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فلسفه عيد نوروز يا ايل بايرامي در ادبيات آذربايجان/ فلسفه عيد نوروز يا ايل بايرامي در ادبيات آذربايجان http://amanatazarbaijan.com/ 18 Mar 2018 08:50:22 91 درصد جمعیت آذربایجان غربی تحت پوشش سامانه دیجیتال سیما قرار دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مدیرکل صدا و سیما/ 91 درصد جمعیت آذربایجان غربی تحت پوشش سامانه دیجیتال سیما قرار دارند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2018 10:11:34 مديريت فرهنگي ريشه در باورهاي يک جامعه دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مديريت فرهنگي ريشه در باورهاي يک جامعه دارد/ مديريت فرهنگي ريشه در باورهاي يک جامعه دارد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2018 08:40:27 روزنامه‌نگاراني که فردا نيستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/روزنامه‌نگاراني که فردا نيستند/ روزنامه‌نگاراني که فردا نيستند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2018 07:24:56 چشم و همچشمي و ويرانگريِ فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چشم و همچشمي و ويرانگريِ فرهنگي/ چشم و همچشمي و ويرانگريِ فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2018 13:34:25 آماده سازي دانش آموزان براي زندگي فردا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آماده سازي دانش آموزان براي زندگي فردا/ آماده سازي دانش آموزان براي زندگي فردا http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2018 13:33:30 هفته نامه امانت، رسانه برتر جشنواره پیام انقلاب شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جشنواره رسانه ای پیام انقلاب در ایستگاه آخر / هفته نامه امانت، رسانه برتر جشنواره پیام انقلاب شد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2018 10:27:32 سواد رسانه اي و رهاشدگي فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سواد رسانه اي و رهاشدگي فضاي مجازي / سواد رسانه اي و رهاشدگي فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2018 11:10:30 نقش کتاب و کتاب خواني در فرهنگ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نقش کتاب و کتاب خواني در فرهنگ/ نقش کتاب و کتاب خواني در فرهنگ http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2018 11:41:59 شاعران انقلابي آذربايجان غربي منشا آزادي خواهي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رئيس سازمان تبليغات اسلامي آذربايجان غربي مطرح کرد/ شاعران انقلابي آذربايجان غربي منشا آزادي خواهي http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2018 11:40:16 راهیابی 'اینجی' از ارومیه به جشنواره فیلم کوتاه افلاکیان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/راهیابی ینجی از ارومیه به جشنواره فیلم کوتاه افلاکیان/ راهیابی 'اینجی' از ارومیه به جشنواره فیلم کوتاه افلاکیان http://amanatazarbaijan.com/ 07 Feb 2018 09:22:08 انقلاب سينما را احيا کرد سينما براي انقلاب چه کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نسبت هنر هفتم با بزرگترين واقعه تاريخ معاصر ايران/ انقلاب سينما را احيا کرد سينما براي انقلاب چه کرد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2018 13:14:48 تصویب 260 میلیارد ریال برای اجرای طرح های میراث فرهنگی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تصویب 260 میلیارد ریال برای اجرای طرح های میراث فرهنگی آذربایجان غربی/ تصویب 260 میلیارد ریال برای اجرای طرح های میراث فرهنگی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2018 10:59:28 شورای شهر در پی انسجام فعالیت های فرهنگی در ارومیه باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی/ شورای شهر در پی انسجام فعالیت های فرهنگی در ارومیه باشد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jan 2018 08:51:04 چه کنيم هويت فرهنگي فرزندان‌مان گم نشود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چه کنيم هويت فرهنگي فرزندان‌مان گم نشود/ چه کنيم هويت فرهنگي فرزندان‌مان گم نشود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jan 2018 10:58:17 اختصاص 1200 میلیارد ریال اعتبار ویژه توسعه شاخص های اقتصادی به آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اختصاص 1200 میلیارد ریال اعتبار ویژه توسعه شاخص های اقتصادی به آذربایجان غربی/ اختصاص 1200 میلیارد ریال اعتبار ویژه توسعه شاخص های اقتصادی به آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2018 10:13:55 موزه منطقه اي در اروميه ايجاد مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مديرکل موزه هاي سازمان ميراث فرهنگي کشوردر اروميه/ موزه منطقه اي در اروميه ايجاد مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2018 10:55:40 طرح تفضیلی بافت تاریخی ماکو تهیه شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/طرح-تفضیلی-بافت-تاریخی-ماکو-تهیه-شود/ طرح تفضیلی بافت تاریخی ماکو تهیه شود http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jan 2018 11:00:28 ۵۸ اثر تاریخی و طبیعی آذربایجان غربی در فهرست آثار ملی ثبت می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اثر-تاریخی-و-طبیعی-آذربایجان-غربی-در-فهرست-آثار-ملی-ثبت-می-شود/ ۵۸ اثر تاریخی و طبیعی آذربایجان غربی در فهرست آثار ملی ثبت می شود http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2018 13:01:31 رسانه ها و رسالت انسجام بخشي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه ها و رسالت انسجام بخشي/ رسانه ها و رسالت انسجام بخشي http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2018 11:53:46 فتنه بيشتر از آنکه سياسي امنيتي باشد فکري فرهنگي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فتنه بيشتر از آنکه سياسي امنيتي باشد فکري فرهنگي است/ فتنه بيشتر از آنکه سياسي امنيتي باشد فکري فرهنگي است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2018 11:41:37 تاملي بر رابطه فرهنگ، سنت و هويت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تاملي بر رابطه فرهنگ، سنت و هويت/ تاملي بر رابطه فرهنگ، سنت و هويت http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2018 15:00:18 7 اقامتگاه بوم گردي در استان ايجاد مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اقامتگاه-بوم-گردي-در-استان-ايجاد-مي-شود/ 7 اقامتگاه بوم گردي در استان ايجاد مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2018 14:59:37 مانور بحران در رسانه ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مانور بحران در رسانه ها / مانور بحران در رسانه ها http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2018 14:56:03 ۷ اقامتگاه بوم گردی در آذربایجان غربی ایجاد می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی/ ۷ اقامتگاه بوم گردی در آذربایجان غربی ایجاد می شود http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2017 10:30:23 رسانه هاي ديجيتالي کارکردها و پيامدها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه هاي ديجيتالي کارکردها و پيامدها/ رسانه هاي ديجيتالي کارکردها و پيامدها http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2017 10:00:18 مسائلي که کمر مطبوعات را مي‌شکند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مسائلي که کمر مطبوعات را مي‌شکند/ مسائلي که کمر مطبوعات را مي‌شکند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2017 19:31:02 نقش فرهنگ در حوزه علم و پژوهش http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ نقش فرهنگ در حوزه علم و پژوهش/ نقش فرهنگ در حوزه علم و پژوهش http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2017 19:29:03 مطالعه راهي براي ارتباط با جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مطالعه راهي براي ارتباط با جامعه/ مطالعه راهي براي ارتباط با جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2017 12:31:02 ۱۰ هزار جلد کتاب در آذربایجان غربی بین مردم توزیع شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مدیرکل ارشاد آذربایجان‌غربی/ ۱۰ هزار جلد کتاب در آذربایجان غربی بین مردم توزیع شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Nov 2017 11:59:22 عموميت فرهنگ عمومي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/عموميت فرهنگ عمومي/ عموميت فرهنگ عمومي http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2017 11:20:38 فضاي مجازي و درآميختگي مرزهاي سنت و مدرنيته http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فضاي مجازي و درآميختگي مرزهاي سنت و مدرنيته/ فضاي مجازي و درآميختگي مرزهاي سنت و مدرنيته http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2017 11:19:27 اختصاص 15 هزار میلیون ریال اعتبار برای مرمت قلعه قبان ماکو http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اختصاص 15 هزار میلیون ریال اعتبار برای مرمت قلعه قبان ماکو/ اختصاص 15 هزار میلیون ریال اعتبار برای مرمت قلعه قبان ماکو http://amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2017 09:17:25 موزه مردم شناسی ارومیه، جلوه ای ماندگار از فرهنگ غنی آذربایجان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/موزه مردم شناسی ارومیه، جلوه ای ماندگار از فرهنگ غنی آذربایجان / موزه مردم شناسی ارومیه، جلوه ای ماندگار از فرهنگ غنی آذربایجان http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2017 11:09:36 کمپینگ سهولان مهاباد از پیشرفت فیزیکی 70 درصدی برخوردار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مدیرکل میراث فرهنگی ،‌صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی/ کمپینگ سهولان مهاباد از پیشرفت فیزیکی 70 درصدی برخوردار است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Nov 2017 11:43:23 اوج بحران فرزندان در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اوج بحران فرزندان در فضاي مجازي/ اوج بحران فرزندان در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2017 10:39:40 رمز ماندگاري رسانه ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رمز ماندگاري رسانه ها/ رمز ماندگاري رسانه ها http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2017 10:38:35 پاد فناوري" ها مفيد ترند يا "پاد فرهنگ"ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پاد فناوري ها مفيد ترند يا پاد فرهنگ ها/ پاد فناوري" ها مفيد ترند يا "پاد فرهنگ"ها http://amanatazarbaijan.com/ 30 Oct 2017 10:33:03 افزايش آگاهي و سواد رسانه اي با برپايي نمايشگاه مطبوعات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/افزايش آگاهي و سواد رسانه اي با برپايي نمايشگاه مطبوعات/ افزايش آگاهي و سواد رسانه اي با برپايي نمايشگاه مطبوعات http://amanatazarbaijan.com/ 30 Oct 2017 10:31:33 ورودمان از روزنامه‌نگاري سنتي به مدرن پرالتهاب بوده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ورودمان از روزنامه‌نگاري سنتي به مدرن پرالتهاب بوده است/ ورودمان از روزنامه‌نگاري سنتي به مدرن پرالتهاب بوده است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Oct 2017 09:08:16 ژانرنويسي را جدي نگرفته‌ايم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ژانرنويسي را جدي نگرفته‌ايم/ ژانرنويسي را جدي نگرفته‌ايم http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2017 11:30:39 اجتماعی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ اجتماعی http://amanatazarbaijan.com/ 12 Aug 2014 21:30:31 ۴ هزار تخت به میزان ظرفیت بیمارستانی کشور اضافه می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ ظرفیت بیمارستانی کشور اضافه می‌شود/ ۴ هزار تخت به میزان ظرفیت بیمارستانی کشور اضافه می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 16 Aug 2018 09:27:14 سوخت یورو 4 مورد نیاز ناوگان اتوبوسرانی در جایگاه های شهر عرضه نمی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سوخت یورو 4 مورد نیاز ناوگان اتوبوسرانی در جایگاه های شهر عرضه نمی شود/ سوخت یورو 4 مورد نیاز ناوگان اتوبوسرانی در جایگاه های شهر عرضه نمی شود http://amanatazarbaijan.com/ 15 Aug 2018 08:21:32 باشگاه شهرداری ارومیه از نظر قانونی منحل نشده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/باشگاه شهرداری ارومیه از نظر قانونی منحل نشده است/ باشگاه شهرداری ارومیه از نظر قانونی منحل نشده است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2018 07:44:56 افزايش 5 برابري درگيري‌هاي مرزي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/افزايش 5 برابري درگيري‌هاي مرزي / افزايش 5 برابري درگيري‌هاي مرزي http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 11:40:42 پان‌ترکيسم‌ها و پان‌کرديسم‌ها ‌به دنبال ايجاد تنش در بين مردم بودند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/پان‌ترکيسم‌ها-و-پان‌کرديسم‌ها-‌به-دنبال-ايجاد-تنش-در-بين-مردم-بودند/ پان‌ترکيسم‌ها و پان‌کرديسم‌ها ‌به دنبال ايجاد تنش در بين مردم بودند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 11:26:40 بي توجهي به نيازهاي زنان آسيب هاي اجتماعي را افزايش مي دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بي توجهي به نيازهاي زنان آسيب هاي اجتماعي را افزايش مي دهد/ بي توجهي به نيازهاي زنان آسيب هاي اجتماعي را افزايش مي دهد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 11:24:31 خبرنگاران در توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی شهرها شریک هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شهردار ارومیه/ خبرنگاران در توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی شهرها شریک هستند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 08:43:09 مرکز رشد کشاورزی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی ارتقا می‌یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مرکز رشد کشاورزی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی ارتقا می‌یابد / مرکز رشد کشاورزی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی ارتقا می‌یابد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Aug 2018 07:47:05 انهدام تیم تروریستی در ارتفاعات کلاشین اشنویه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/انهدام تیم تروریستی در ارتفاعات کلاشین اشنویه/ انهدام تیم تروریستی در ارتفاعات کلاشین اشنویه http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2018 11:28:52 مقابله با عملیات روانی دشمن اولویت فعالیت خبرنگاران باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/فرمانده سپاه آذربایجان‌غربی/ مقابله با عملیات روانی دشمن اولویت فعالیت خبرنگاران باشد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Aug 2018 12:34:22 تنوع قومیتی فرصتی برای توسعه آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تنوع قومیتی فرصتی برای توسعه آذربایجان غربی است/ تنوع قومیتی فرصتی برای توسعه آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 08:57:03 درياچه اروميه آرتمياي زنده ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/درياچه اروميه آرتمياي زنده ندارد / درياچه اروميه آرتمياي زنده ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 08:31:29 وقتي درآمد و دارايي شهروندان پيش چشم مسئولان کشور آب مي‌رود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/وقتي درآمد و دارايي شهروندان پيش چشم مسئولان کشور آب مي‌رود/ وقتي درآمد و دارايي شهروندان پيش چشم مسئولان کشور آب مي‌رود http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 08:18:31 افزايش غلظت نمک عامل قرمز شدن رنگ درياچه اروميه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رئيس ستاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان غربي/ افزايش غلظت نمک عامل قرمز شدن رنگ درياچه اروميه است http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 08:17:04 کاهش 32 درصدی مصارف آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی خبرداد/ کاهش 32 درصدی مصارف آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2018 08:05:42 برداشت نمک از درياچه اروميه با مجوز محيط زيست امکان پذير است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مدير دفتر برنامه ريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه اروميه/ برداشت نمک از درياچه اروميه با مجوز محيط زيست امکان پذير است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2018 10:25:45 نگراني خاصي در زمينه تهيه و توزيع دارو وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس/ نگراني خاصي در زمينه تهيه و توزيع دارو وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2018 10:24:16 جزایری حین خروج غیرمجاز از کشور دستگیر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/جزایری حین خروج غیرمجاز از کشور دستگیر شد/ جزایری حین خروج غیرمجاز از کشور دستگیر شد http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2018 06:47:46 ۲۶۴۵ میلیارد تومان از اعتبار دریاچه ارومیه تخصیص نیافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اعتبار دریاچه ارومیه تخصیص نیافت/ ۲۶۴۵ میلیارد تومان از اعتبار دریاچه ارومیه تخصیص نیافت http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jul 2018 08:26:56 دریاچه ارومیه با روش های عادی احیا نمی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رئیس پژوهشکده آرتمیا و معاون پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه/ دریاچه ارومیه با روش های عادی احیا نمی شود http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jul 2018 07:33:05 ورزشگاه 15 هزار نفری ارومیه امسال به بهره برداری می رسد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ورزشگاه 15 هزار نفری ارومیه امسال به بهره برداری می رسد / ورزشگاه 15 هزار نفری ارومیه امسال به بهره برداری می رسد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2018 07:30:09 نفس خجالتی ترین پرنده ایران به شماره افتاده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نفس خجالتی ترین پرنده ایران به شماره افتاده است/ نفس خجالتی ترین پرنده ایران به شماره افتاده است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 13:15:21 تغيير کاربري بخشي از درياچه اروميه به پارک حيات وحش http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تغيير کاربري بخشي از درياچه اروميه به پارک حيات وحش/ تغيير کاربري بخشي از درياچه اروميه به پارک حيات وحش http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 13:05:09 تک فرزندي تهديدي براي جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تک فرزندي تهديدي براي جامعه/ تک فرزندي تهديدي براي جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 12:58:59 بيش از 17 هزار نفر مستمري بگير سازمان بهزيستي در استان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مدير کل بهزيستي آذربايجان غربي مطرح کرد/ بيش از 17 هزار نفر مستمري بگير سازمان بهزيستي در استان http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 12:57:54 مديريت شهري بايد آماده شرايط خاص کشور و بحران باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در اروميه/ مديريت شهري بايد آماده شرايط خاص کشور و بحران باشد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2018 12:51:22 650 تخت به بیمارستان های ارومیه افزوده می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ تخت به بیمارستان های ارومیه افزوده می شود/ 650 تخت به بیمارستان های ارومیه افزوده می شود http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2018 08:30:33 برق‌رسانی میان‌گذر دریاچه ارومیه شهریور ماه به پایان می‌رسد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/برق‌رسانی میان‌گذر دریاچه ارومیه شهریور ماه به پایان می‌رسد/ برق‌رسانی میان‌گذر دریاچه ارومیه شهریور ماه به پایان می‌رسد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2018 08:22:40 مدیریت شهری باید آماده شرایط خاص کشور و بحران باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ارومیه/ مدیریت شهری باید آماده شرایط خاص کشور و بحران باشد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jul 2018 07:53:24 هیچ موردی از آزار جنسی کودکان در آذربایجان غربی گزارش نشده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/معاون امور اجتماعی بهزیستی آذربایجان غربی/ هیچ موردی از آزار جنسی کودکان در آذربایجان غربی گزارش نشده است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2018 06:17:16 رفع تصرف اراضی ملی در ارومیه 43 درصد افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رفع تصرف اراضی ملی در ارومیه 43 درصد افزایش یافت/ رفع تصرف اراضی ملی در ارومیه 43 درصد افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 13:16:42 ساعات کار ادارات در آذربایجان غربی تغییر کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ساعات کار ادارات در آذربایجان غربی تغییر کرد/ ساعات کار ادارات در آذربایجان غربی تغییر کرد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2018 07:34:36 بیمارستان امام خمینی (ره) خوی همزمان با هفته دولت به بهره برداری می رسد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان خوی/ بیمارستان امام خمینی (ره) خوی همزمان با هفته دولت به بهره برداری می رسد http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jul 2018 10:20:18 مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری درگذشت پیشکسوت روزنامه نگاری آذربایجان غربی را تسلیت گفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری درگذشت پیشکسوت روزنامه نگاری آذربایجان غربی را تسلیت گفت/ مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری درگذشت پیشکسوت روزنامه نگاری آذربایجان غربی را تسلیت گفت http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2018 08:46:28 حدود 3600 پرونده تعزیراتی در آذربایجان غربی رسیدگی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حدود 3600 پرونده تعزیراتی در آذربایجان غربی رسیدگی شد/ حدود 3600 پرونده تعزیراتی در آذربایجان غربی رسیدگی شد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2018 08:39:34 نگاه به آموزش و پرورش باید سرمایه ای باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/معاون سياسي امنیتی و اجتماعی استاندار آذربايجان غربي/ نگاه به آموزش و پرورش باید سرمایه ای باشد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jul 2018 08:02:03 پایین بودن سواد حرکتی به عارضه یکجانشینی منجر شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/معاون تربیت بدنی وزیر آموزش و پرورش در ارومیه/ پایین بودن سواد حرکتی به عارضه یکجانشینی منجر شده است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jul 2018 08:06:41 ۶.۷ هزار انشعاب غیرمجاز برق در آذربایجان غربی وجود دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ انشعاب غیرمجاز برق در آذربایجان غربی وجود دارد/ ۶.۷ هزار انشعاب غیرمجاز برق در آذربایجان غربی وجود دارد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jul 2018 11:01:33 آزمون متمرکز استخدامی ادارات آذربایجان غربی برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آزمون متمرکز استخدامی ادارات آذربایجان غربی برگزار می شود/ آزمون متمرکز استخدامی ادارات آذربایجان غربی برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2018 10:42:48 یک میلیون پرونده ثبتی در آذربایجان غربی آرشیو الکترونیکی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/یک میلیون پرونده ثبتی در آذربایجان غربی آرشیو الکترونیکی شد/ یک میلیون پرونده ثبتی در آذربایجان غربی آرشیو الکترونیکی شد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 11:52:27 ديديد اتفاقي نيفتاد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ديديد اتفاقي نيفتاد/ ديديد اتفاقي نيفتاد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 11:43:14 لزوم توقف برداشت بی رویه نمک از دریاچه ارومیه برای کنترل گردوغبار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/لزوم توقف برداشت بی رویه نمک از دریاچه ارومیه برای کنترل گردوغبار/ لزوم توقف برداشت بی رویه نمک از دریاچه ارومیه برای کنترل گردوغبار http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2018 07:14:07 آموزش 125هزار خانوار آذربایجان غربی با هدف پیشگیری از اعتیاد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آموزش 125هزار خانوار آذربایجان غربی با هدف پیشگیری از اعتیاد/ آموزش 125هزار خانوار آذربایجان غربی با هدف پیشگیری از اعتیاد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2018 07:12:29 حقوق تیرماه فرهنگیان طبق احکام جدید پرداخت می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حقوق تیرماه فرهنگیان طبق احکام جدید پرداخت می شود/ حقوق تیرماه فرهنگیان طبق احکام جدید پرداخت می شود http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jun 2018 09:22:17 سردشت هنوز بوی خردل می دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سردشت هنوز بوی خردل می دهد/ سردشت هنوز بوی خردل می دهد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jun 2018 09:15:42 ۸۰ درصد اماکن روستایی آذربایجان غربی دارای سند مالکیت هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان غربی/ ۸۰ درصد اماکن روستایی آذربایجان غربی دارای سند مالکیت هستند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jun 2018 10:37:28 تصرف اموال و اراضی دولتی ۷ میلیارد ریالی در آذربایجان غربی کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تصرف اموال و اراضی دولتی ۷ میلیارد ریالی در آذربایجان غربی کشف شد / تصرف اموال و اراضی دولتی ۷ میلیارد ریالی در آذربایجان غربی کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2018 07:32:55 37 درصد مردم آذربایجان غربی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مدیر کل سازمان تامین اجتماعی آذربایجان غربی/ 37 درصد مردم آذربایجان غربی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2018 08:25:58 نزديک 14 هزار معتاد متجاهر در آذربايجان غربي شناسايي شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نزديک 14 هزار معتاد متجاهر در آذربايجان غربي شناسايي شد/ نزديک 14 هزار معتاد متجاهر در آذربايجان غربي شناسايي شد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2018 08:06:41 نابرابري اجتماعي و مخاطرات آن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نابرابري اجتماعي و مخاطرات آن/ نابرابري اجتماعي و مخاطرات آن http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2018 08:05:02 آذربايجان‌غربي مشکل تامين نيروي برق ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مديرعامل شرکت توزيع نيروي برق استان/ آذربايجان‌غربي مشکل تامين نيروي برق ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2018 07:51:18 بیش از ۵۰ تن مواد شیمیایی برای ساخت مخدرهای صنعتی در آذربایجان‌غربی کشف شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بیش از ۵۰ تن مواد شیمیایی برای ساخت مخدرهای صنعتی در آذربایجان‌غربی کشف شده است / بیش از ۵۰ تن مواد شیمیایی برای ساخت مخدرهای صنعتی در آذربایجان‌غربی کشف شده است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2018 12:19:03 سازمان بازرسی به نحوه هزینه کرد اعتبارات احیای دریاچه ارومیه رسیدگی می‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سازمان بازرسی به نحوه هزینه کرد اعتبارات احیای دریاچه ارومیه رسیدگی می‌کند / سازمان بازرسی به نحوه هزینه کرد اعتبارات احیای دریاچه ارومیه رسیدگی می‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jun 2018 10:28:39 کشف بیش از ۲۲تن انواع مواد مخدر در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/فرمانده انتظامی آذربایجان غربی خبرداد/ کشف بیش از ۲۲تن انواع مواد مخدر در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2018 08:54:46 اپيدمي دعوت گزينشي ادارات استان اينبار از سوي اداره کل تبليغات اسلامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اپيدمي-دعوت-گزينشي-ادارات-استان-اينبار-از-سوي-اداره-کل-تبليغات-اسلامي/ اپيدمي دعوت گزينشي ادارات استان اينبار از سوي اداره کل تبليغات اسلامي http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jun 2018 07:38:42 طرح توسعه سواد زنان و دختران روستایی در آذربایجان غربی برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رئیس اداره ساماندهی معاونت سواد آموزی آذربایجان غربی/ طرح توسعه سواد زنان و دختران روستایی در آذربایجان غربی برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jun 2018 09:59:13 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باید عملیاتی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باید عملیاتی شود/ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باید عملیاتی شود http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jun 2018 08:37:57 اعزام دانش آموزان شین آبادی به خارج از کشور فردا تعیین تکلیف می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/فرماندار پیرانشهر/ اعزام دانش آموزان شین آبادی به خارج از کشور فردا تعیین تکلیف می شود http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2018 08:42:21 فعالیت های تابستانی حوزه هنری آذربایجان غربی اعلام شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/فعالیت های تابستانی حوزه هنری آذربایجان غربی اعلام شد/ فعالیت های تابستانی حوزه هنری آذربایجان غربی اعلام شد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2018 11:41:08 طرح های بیمارستانی در ارومیه تا 2 ماه آینده به بهره برداری می رسد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مدیر بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی/ طرح های بیمارستانی در ارومیه تا 2 ماه آینده به بهره برداری می رسد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jun 2018 09:35:31 بازار داغ توتون در اوج گرانی سیگار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بازار داغ توتون در اوج گرانی سیگار/ بازار داغ توتون در اوج گرانی سیگار http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2018 11:32:29 درياچه اروميه حتي اولويت آخر وزارت نيرو نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مدير دفتر برنامه‌ريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه اروميه/ درياچه اروميه حتي اولويت آخر وزارت نيرو نيست http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jun 2018 07:58:22 پل میانگذر در روند خشکی دریاچه ارومیه بی تاثیر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/پل-میانگذر-در-روند-خشکی-دریاچه-ارومیه-بی-تاثیر-است/ پل میانگذر در روند خشکی دریاچه ارومیه بی تاثیر است http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2018 11:16:31 راهپیمایی روز قدس در 60 میعادگاه آذربایجان غربی برگزار شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/راهپیمایی روز قدس در 60 میعادگاه آذربایجان غربی برگزار شد/ راهپیمایی روز قدس در 60 میعادگاه آذربایجان غربی برگزار شد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2018 20:59:45 دهکده تفریحی "چی چست" ارومیه محور گردشگرپذیری شمال غرب کشور می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دهکده تفریحی چی چست ارومیه محور گردشگرپذیری شمال غرب کشور می‌شود/ دهکده تفریحی "چی چست" ارومیه محور گردشگرپذیری شمال غرب کشور می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2018 12:38:26 اعضای باند تصادفات ساختگی در آذربایجان غربی دستگیر شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اعضای باند تصادفات ساختگی در آذربایجان غربی دستگیر شدند/ اعضای باند تصادفات ساختگی در آذربایجان غربی دستگیر شدند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2018 12:35:32 ۲۰جشن گلریزان برای آزادی زندانیان در آذربایجان غربی برگزار می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۲۰جشن گلریزان برای آزادی زندانیان در آذربایجان غربی برگزار می‌شود/ ۲۰جشن گلریزان برای آزادی زندانیان در آذربایجان غربی برگزار می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jun 2018 09:54:03 وضعیت دریاچه ارومیه به دلیل بارشهای مناسب بهاره رو به بهبودی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/وضعیت دریاچه ارومیه به دلیل بارشهای مناسب بهاره رو به بهبودی است/ وضعیت دریاچه ارومیه به دلیل بارشهای مناسب بهاره رو به بهبودی است http://amanatazarbaijan.com/ 31 May 2018 09:56:35 مردم در پیشگیری از آتش سوزی عرصه های ملی مشارکت کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مدیرکل منابع طبیعی آذربایجان غربی/ مردم در پیشگیری از آتش سوزی عرصه های ملی مشارکت کنند http://amanatazarbaijan.com/ 31 May 2018 09:53:52 سایت زنده گیری گوزن زرد ایرانی در جزیره اشک ایجاد می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سایت زنده گیری گوزن زرد ایرانی در جزیره اشک ایجاد می شود/ سایت زنده گیری گوزن زرد ایرانی در جزیره اشک ایجاد می شود http://amanatazarbaijan.com/ 30 May 2018 10:57:16 شاخص بهره مندی روستاهای آذربایجان غربی از آب سالم به بیش از 75 درصد رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شاخص بهره مندی روستاهای آذربایجان غربی از آب سالم به بیش از 75 درصد رسید/ شاخص بهره مندی روستاهای آذربایجان غربی از آب سالم به بیش از 75 درصد رسید http://amanatazarbaijan.com/ 29 May 2018 08:38:50 سیل زدگان پسوه 100 میلیون ریال کمک بلاعوض دریافت می کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سیل زدگان پسوه 100 میلیون ریال کمک بلاعوض دریافت می کنند/ سیل زدگان پسوه 100 میلیون ریال کمک بلاعوض دریافت می کنند http://amanatazarbaijan.com/ 29 May 2018 08:37:37 گرمای هوا عامل اصلی بارش های سیل آسای بهاری است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/گرمای هوا عامل اصلی بارش های سیل آسای بهاری است/ گرمای هوا عامل اصلی بارش های سیل آسای بهاری است http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2018 11:09:08 بیکاری و مشکلات معیشتی عامل اصلی حاشیه نشینی در ارومیه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بیکاری و مشکلات معیشتی عامل اصلی حاشیه نشینی در ارومیه است / بیکاری و مشکلات معیشتی عامل اصلی حاشیه نشینی در ارومیه است http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2018 11:04:22 آب سدهاي آذربايجان غربي سرريز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آب سدهاي آذربايجان غربي سرريز شد/ آب سدهاي آذربايجان غربي سرريز شد http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2018 10:38:01 روحاني نستوهي که محبوب مردم آذربايجان بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/روحاني نستوهي که محبوب مردم آذربايجان بود/ روحاني نستوهي که محبوب مردم آذربايجان بود http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2018 10:32:23 کشف ۵۰ کیلوگرم هروئین در گمرک مرزی تمرچین http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کشف ۵۰ کیلوگرم هروئین در گمرک مرزی تمرچین/ کشف ۵۰ کیلوگرم هروئین در گمرک مرزی تمرچین http://amanatazarbaijan.com/ 26 May 2018 11:01:04 حجت الاسلام حسنی عاشق امام راحل و مردم بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حجت الاسلام حسنی عاشق امام راحل و مردم بود/ حجت الاسلام حسنی عاشق امام راحل و مردم بود http://amanatazarbaijan.com/ 23 May 2018 11:10:08 امنیت آذربایجان غربی را مدیون مرحوم حجت الاسلام حسنی هستیم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/امنیت آذربایجان غربی را مدیون مرحوم حجت الاسلام حسنی هستیم/ امنیت آذربایجان غربی را مدیون مرحوم حجت الاسلام حسنی هستیم http://amanatazarbaijan.com/ 23 May 2018 11:09:20 مبارزات حجت‌الاسلام حسنی توطئه‌های مختلف علیه مردم آذربایجان را خنثی کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مبارزات حجت‌الاسلام حسنی توطئه‌های مختلف علیه مردم آذربایجان را خنثی کرد / مبارزات حجت‌الاسلام حسنی توطئه‌های مختلف علیه مردم آذربایجان را خنثی کرد http://amanatazarbaijan.com/ 23 May 2018 09:46:23 جزئیات مراسم تشییع حجت الاسلام حسنی اعلام شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/جزئیات مراسم تشییع حجت الاسلام حسنی اعلام شد/ جزئیات مراسم تشییع حجت الاسلام حسنی اعلام شد http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2018 11:08:55 حجت الاسلام حسنی نماد غیرت و شجاعت آذربایجان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ حجت الاسلام حسنی نماد غیرت و شجاعت آذربایجان/ حجت الاسلام حسنی نماد غیرت و شجاعت آذربایجان http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2018 11:02:40 آذربایجان غربی ۶۹۷ مدرسه خشتی و کانکسی دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی/ آذربایجان غربی ۶۹۷ مدرسه خشتی و کانکسی دارد http://amanatazarbaijan.com/ 21 May 2018 11:19:04 مهار 70 درصدي ريزگردهاي نمکي درياچه اروميه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مدير دفتر استاني ستاد احياي درياچه اروميه مدعي شد/ مهار 70 درصدي ريزگردهاي نمکي درياچه اروميه http://amanatazarbaijan.com/ 21 May 2018 10:28:47 احتمال آب گرفتگی و سیلاب در آذربایجان غربی وجود دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/احتمال آب گرفتگی و سیلاب در آذربایجان غربی وجود دارد / احتمال آب گرفتگی و سیلاب در آذربایجان غربی وجود دارد http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2018 13:00:22 روابط عمومی ها به عنوان پل ارتباطی بین سازمان خود و رسانه ها عمل کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مدیرکل روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی/ روابط عمومی ها به عنوان پل ارتباطی بین سازمان خود و رسانه ها عمل کنند http://amanatazarbaijan.com/ 17 May 2018 10:06:36 51 کیلوگرم تریاک در میاندوآب کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ کشف51کیلوگرم تریاک در میاندوآب/ 51 کیلوگرم تریاک در میاندوآب کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 16 May 2018 11:38:00 وجود ۳۳۰ هکتار بافت فرسوده تاریخی در شهر ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شهردار ارومیه مطرح کرد/ وجود ۳۳۰ هکتار بافت فرسوده تاریخی در شهر ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2018 12:00:40 سهم 30 هزار تني درياچه اروميه در توليد آرتميا از بين رفته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سهم 30 هزار تني درياچه اروميه در توليد آرتميا از بين رفته است/ سهم 30 هزار تني درياچه اروميه در توليد آرتميا از بين رفته است http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2018 10:57:48 تصادفات رانندگي بحران ملي شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تصادفات رانندگي بحران ملي شده است/ تصادفات رانندگي بحران ملي شده است http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2018 10:56:53 شکست طرح احياي درياچه اروميه در صورت تأمين نشدن اعتبارات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نماينده اروميه در مجلس شوراي اسلامي مطرح کرد/ شکست طرح احياي درياچه اروميه در صورت تأمين نشدن اعتبارات http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2018 10:54:14 61 درصد روستاها در آذربايجان غربي به اينترنت وصل است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ روستاها در آذربايجان غربي به اينترنت وصل است/ 61 درصد روستاها در آذربايجان غربي به اينترنت وصل است http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2018 10:53:32 تراموا هفته دولت امسال در ارومیه کلنگ زنی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تراموا هفته دولت امسال در ارومیه کلنگ زنی می شود/ تراموا هفته دولت امسال در ارومیه کلنگ زنی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 May 2018 10:14:14 حجم آب دریاچه ارومیه ۴۸۰ میلیون مترمکعب کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حجم آب دریاچه ارومیه ۴۸۰ میلیون مترمکعب کاهش یافت / حجم آب دریاچه ارومیه ۴۸۰ میلیون مترمکعب کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 12 May 2018 10:06:56 سیل به 4 روستای آذربایجان غربی خسارت زد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سیل-به-4-روستای-آذربایجان-غربی-خسارت-زد/ سیل به 4 روستای آذربایجان غربی خسارت زد http://amanatazarbaijan.com/ 09 May 2018 09:19:43 ۳۴ میلیون نفر به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مدیرعامل بیمه سلامت ایران/ ۳۴ میلیون نفر به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت هستند http://amanatazarbaijan.com/ 09 May 2018 09:15:52 تلاش ها برای احیای دریاچه ارومیه کافی نبوده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تلاش ها برای احیای دریاچه ارومیه کافی نبوده است/ تلاش ها برای احیای دریاچه ارومیه کافی نبوده است http://amanatazarbaijan.com/ 08 May 2018 12:09:51 طرح بيابان زدايي در حاشيه درياچه اروميه اجرا مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/معاون مراتع و امور بيابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور در اروميه/ طرح بيابان زدايي در حاشيه درياچه اروميه اجرا مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 07 May 2018 08:28:02 آذربايجان غربي جز استانهاي سانحه خيز است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آذربايجان غربي جز استانهاي سانحه خيز است/ آذربايجان غربي جز استانهاي سانحه خيز است http://amanatazarbaijan.com/ 07 May 2018 08:25:56 دانش آموزان آذربايجان غربي همچنان در کلاس خشتي و گلي تحصيل مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دانش آموزان آذربايجان غربي همچنان در کلاس خشتي و گلي تحصيل مي‌کنند/ دانش آموزان آذربايجان غربي همچنان در کلاس خشتي و گلي تحصيل مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 07 May 2018 08:25:13 تعداد آرتميا در درياچه اروميه به صفر رسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تعداد آرتميا در درياچه اروميه به صفر رسيد/ تعداد آرتميا در درياچه اروميه به صفر رسيد http://amanatazarbaijan.com/ 07 May 2018 08:24:17 سیاسی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ سیاسی http://amanatazarbaijan.com/ 12 Aug 2014 21:30:16 نوبخت به ارومیه سفر می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نوبخت به ارومیه سفر می کند/ نوبخت به ارومیه سفر می کند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 11:46:37 اگر فساد در کشور وجود دارد تقصير خودمان است يا مقصريم يا شريکيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وزير کشوردر اروميه/ اگر فساد در کشور وجود دارد تقصير خودمان است يا مقصريم يا شريکيم http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 08:24:14 ظرفيت بسيج مردمي امتحان خود را در مقابله با داعش پس داد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ظرفيت بسيج مردمي امتحان خود را در مقابله با داعش پس داد/ ظرفيت بسيج مردمي امتحان خود را در مقابله با داعش پس داد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 13:07:59 مرحوم حسني هدايت گر جريان هاي انقلابي مردم آذربايجان بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم آذربايجان شرقي درمجلس خبرگان رهبري/ مرحوم حسني هدايت گر جريان هاي انقلابي مردم آذربايجان بود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 11:41:24 شخصیت های بزرگ ایران اسلامی قربانی تروریسم آمریکایی شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئیس تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی/ شخصیت های بزرگ ایران اسلامی قربانی تروریسم آمریکایی شدند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jun 2018 09:42:05 دولتی‌ها از برجام قطع امید کنند؛ آمریکا کشوری قابل اعتماد نیست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولتی‌ها از برجام قطع امید کنند؛ آمریکا کشوری قابل اعتماد نیست / دولتی‌ها از برجام قطع امید کنند؛ آمریکا کشوری قابل اعتماد نیست http://amanatazarbaijan.com/ 15 May 2018 08:42:27 ترکیه با احداث سد در مسیر آب‌های بین‌المللی به حقوق ایران تجاوز می‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ترکیه با احداث سد در مسیر آب‌های بین‌المللی به حقوق ایران تجاوز می‌کند/ ترکیه با احداث سد در مسیر آب‌های بین‌المللی به حقوق ایران تجاوز می‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2018 09:53:16 اعتبارات ویژه ای برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/معاون رئیس جمهوردر ارومیه/ اعتبارات ویژه ای برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2018 10:46:13 فساد مديريتي سبب بدبيني مردم به انقلاب مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فساد مديريتي سبب بدبيني مردم به انقلاب مي‌شود/ فساد مديريتي سبب بدبيني مردم به انقلاب مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2018 12:51:26 جمهوری اسلامی ایران جزیره ثبات منطقه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال غرب ارتش/ جمهوری اسلامی ایران جزیره ثبات منطقه است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2018 12:26:42 اراده قاطع نمایندگان ضمانت اجرایی طرح اعاده اموال نامشروع باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ اراده قاطع نمایندگان ضمانت اجرایی طرح اعاده اموال نامشروع باشد/ اراده قاطع نمایندگان ضمانت اجرایی طرح اعاده اموال نامشروع باشد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Mar 2018 07:26:16 ضرورت برخورد قاطعانه با افرادي که احساسات قومي را تحريک مي کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ضرورت برخورد قاطعانه با افرادي که احساسات قومي را تحريک مي کنند/ ضرورت برخورد قاطعانه با افرادي که احساسات قومي را تحريک مي کنند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2018 06:49:09 ضرورت برخود با افرادی که احساسات قومی را تحریک را تهدید می کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار آذربایجان غربی خواستار شد/ ضرورت برخود با افرادی که احساسات قومی را تحریک را تهدید می کنند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Feb 2018 09:07:00 باید با تخلفات بخش اقتصادی به صورت هوشمندانه برخورد کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/باید-با-تخلفات-بخش-اقتصادی-به-صورت-هوشمندانه-برخورد-کرد/ باید با تخلفات بخش اقتصادی به صورت هوشمندانه برخورد کرد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Feb 2018 08:59:35 انقلابيون‌ دلشان خون مي‌شود که مشکلات را در نظام اسلامي مي‌بينند‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/سيدعلي خميني/ انقلابيون‌ دلشان خون مي‌شود که مشکلات را در نظام اسلامي مي‌بينند‌ http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2018 11:33:12 دولت‌مردان از برجام نتیجه خوبی کسب نکردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولت‌مردان از برجام نتیجه خوبی کسب نکردند / دولت‌مردان از برجام نتیجه خوبی کسب نکردند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2018 13:25:44 دی ماه پایان انتظار 15 ساله برای افتتاح قطار ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دی ماه پایان انتظار 15 ساله برای افتتاح قطار ارومیه/ دی ماه پایان انتظار 15 ساله برای افتتاح قطار ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jan 2018 12:06:05 حساب مطالبات مردمی از اغتشاشگران جدا شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی/ حساب مطالبات مردمی از اغتشاشگران جدا شود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jan 2018 12:01:54 موج‌سواری «اغتشاش‌گران» بر مطالبات ‌بحق مردم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/موج‌سواری «اغتشاش‌گران» بر مطالبات ‌بحق مردم / موج‌سواری «اغتشاش‌گران» بر مطالبات ‌بحق مردم http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2018 16:14:00 غبار فراموشی، حماسه 9 دی را در برنمی‌گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری/ غبار فراموشی، حماسه 9 دی را در برنمی‌گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Dec 2017 08:57:43 روحاني و ارايه بودجه‌اي واقعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/روحاني و ارايه بودجه‌اي واقعي / روحاني و ارايه بودجه‌اي واقعي http://amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2017 10:11:31 تروريست‌هاي چالدران به سزاي عملشان خواهند رسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرمانده مرزباني کشور در مراسم تشييع شهدا مرزبان/ تروريست‌هاي چالدران به سزاي عملشان خواهند رسيد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2017 10:27:02 استاندار جديد از نيروهاي بومي استفاده کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار-جديد-از-نيروهاي-بومي-استفاده-کند/ استاندار جديد از نيروهاي بومي استفاده کند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2017 11:14:31 دولت دوازدهم نواقص استانهای کمتر توسعه یافته را رفع می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وزیر کشوردر ارومیه/ دولت دوازدهم نواقص استانهای کمتر توسعه یافته را رفع می کند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2017 18:34:38 بزودی بستر های سرمایه گذاری خارجی در آذربایجان غربی فراهم می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار جدید آذربایجان غربی/ بزودی بستر های سرمایه گذاری خارجی در آذربایجان غربی فراهم می شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2017 18:31:56 نخستين سالگرد پيروزي بزرگ دمکراسي ترکيه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نخستين سالگرد پيروزي بزرگ دمکراسي ترکيه/ نخستين سالگرد پيروزي بزرگ دمکراسي ترکيه http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2017 10:07:36 بهبود وضعيت اقتصادي مهمترين خواسته مردم از رئيس جمهور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/بهبود وضعيت اقتصادي مهمترين خواسته مردم از رئيس جمهور/ بهبود وضعيت اقتصادي مهمترين خواسته مردم از رئيس جمهور http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2017 12:23:35 نه خيلي دور، نه خيلي نزديک http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نه خيلي دور، نه خيلي نزديک/ نه خيلي دور، نه خيلي نزديک http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2017 14:53:48 قوميت گرايي در آذربايجان غربي رو به افزايش است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم آذربايجان غربي در مجلس خبرگان رهبري/ قوميت گرايي در آذربايجان غربي رو به افزايش است http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2017 06:55:29 دولت حتي نخبگان سياسي و کارشناسان را در جريان مسائل قرار نمي دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس شوراي جبهه پايداري استان/ دولت حتي نخبگان سياسي و کارشناسان را در جريان مسائل قرار نمي دهد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2016 10:41:18 عده اي به دنبال تخريب دولت هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس سازمان امور اداري و استخدام کشوردر اروميه/ عده اي به دنبال تخريب دولت هستند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Sep 2016 09:25:19 حساسيت مناطق مرزي و امنيت ملي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/حساسيت مناطق مرزي و امنيت ملي/ حساسيت مناطق مرزي و امنيت ملي http://amanatazarbaijan.com/ 15 Aug 2016 10:17:54 فتح قله‌هاي امنيت در شمال‌غرب با نابودي سراب مديا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ فتح قله‌هاي امنيت در شمال‌غرب با نابودي سراب مديا/ فتح قله‌هاي امنيت در شمال‌غرب با نابودي سراب مديا http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jul 2016 09:58:54 خميني‌ها بعد از امام خميني چه مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/خميني‌ها بعد از امام خميني چه مي‌کنند/ خميني‌ها بعد از امام خميني چه مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2016 10:44:58 آذربايجان غربي واميد به تدبيري که به ثمر بنشيند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آذربايجان غربي واميد به تدبيري که به ثمر بنشيند/ آذربايجان غربي واميد به تدبيري که به ثمر بنشيند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2016 10:43:15 سالِ 94 سال پرهياهوي مجلس http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/سالِ 94 سال پرهياهوي مجلس/ سالِ 94 سال پرهياهوي مجلس http://amanatazarbaijan.com/ 10 Apr 2016 21:15:43 مشارکت 65.5درصد مردم استان در انتخابات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس ستاد انتخابات آذربايجان غربي خبر داد/ مشارکت 65.5درصد مردم استان در انتخابات http://amanatazarbaijan.com/ 29 Feb 2016 10:18:29 کانديداها مباحث قوميتي را برجسته نکنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرماندار اروميه/ کانديداها مباحث قوميتي را برجسته نکنند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2016 10:47:24 جامعه را به سمت مشارکت حداکثري در انتخابات سوق دهيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار آذربايجان غربي/ جامعه را به سمت مشارکت حداکثري در انتخابات سوق دهيم http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2016 20:49:50 صلاحيت 156 داوطلب نمايندگي مجلس در آذربايجان¬غربي تاييد شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسئول هيات نظارت بر انتخابات استان/ صلاحيت 156 داوطلب نمايندگي مجلس در آذربايجان¬غربي تاييد شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2016 20:41:19 مراقب ويروس تخريب در فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي اروميه باشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مراقب ويروس تخريب در فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي اروميه باشيم/ مراقب ويروس تخريب در فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي اروميه باشيم http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2016 20:46:51 9 دی شکوه میثاق مردم با ولایت و تجدید پیوند امت با ارزشهای والای اسلامی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/درمصاحبه با رضا منصرف مدیر مسوول آوای ماکو و مدرس دانشگاه شد/ 9 دی شکوه میثاق مردم با ولایت و تجدید پیوند امت با ارزشهای والای اسلامی http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2015 17:23:43 اسامي ثبت نام كنندگان درانتخابات مجلس از تمامي شهرهاي استان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اسامي ثبت نام كنندگان درانتخابات مجلس از تمامي شهرهاي استان/ اسامي ثبت نام كنندگان درانتخابات مجلس از تمامي شهرهاي استان http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2015 10:51:42 انتخابات بدون تنش ماموريت مهم مسئولان استان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس ستاد انتخابات آذربايجان غربي تاکيد کرد/ انتخابات بدون تنش ماموريت مهم مسئولان استان http://amanatazarbaijan.com/ 21 Dec 2015 09:10:05 دانشجويان به نگراني رهبري درباره نفوذ توجه کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/امام جمعه اروميه/ دانشجويان به نگراني رهبري درباره نفوذ توجه کنند http://amanatazarbaijan.com/ 07 Dec 2015 08:12:11 فرمانداري هاي آذربايجان غربي آماده آغاز فرآيند انتخابات مجلس و خبرگان رهبري هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استاندار/ فرمانداري هاي آذربايجان غربي آماده آغاز فرآيند انتخابات مجلس و خبرگان رهبري هستند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Nov 2015 10:50:16 اجازه نمي‌دهيم کودتاي 28 مرداد تکرار شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم مياندوآب، تکاب و شاهين‌دژ در مجلس/ اجازه نمي‌دهيم کودتاي 28 مرداد تکرار شود http://amanatazarbaijan.com/ 31 Aug 2015 08:55:48 مرز سرو بدليل حملات پ ک ک بسته شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرماندار اروميه / مرز سرو بدليل حملات پ ک ک بسته شد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Aug 2015 07:42:31 اصلاح طلبان و تکنوکرات ها معامله امنيت ملي با توسعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اصلاح طلبان و تکنوکرات ها معامله امنيت ملي با توسعه/ اصلاح طلبان و تکنوکرات ها معامله امنيت ملي با توسعه http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jul 2015 11:18:23 رسانه‌ها از نگاه‌جناحي افراط و تفريط نسبت به دولتها پرهيز کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي آذربايجان غربي/ رسانه‌ها از نگاه‌جناحي افراط و تفريط نسبت به دولتها پرهيز کنند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2015 09:02:13 با مذاکرات هسته‌اي چه بلايي بر سر روان جامعه آورديم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/از بهشت‌نمايي پس از مذاکرات تا اينکه هيچ اتفاق خاصي قرار نيست بيافتد/ با مذاکرات هسته‌اي چه بلايي بر سر روان جامعه آورديم http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2015 09:01:31 روز قدس چرا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/روز قدس چرا/ روز قدس چرا http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jul 2015 07:13:00 واکاوي واقع بينانه بازرسي هاي هسته اي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/واکاوي واقع بينانه بازرسي هاي هسته اي/ واکاوي واقع بينانه بازرسي هاي هسته اي http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2015 09:19:34 آيا دانشجويان غير سياسي شده اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ دانشجويان و استادان دانشگاه پاسخ مي دهند/ آيا دانشجويان غير سياسي شده اند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2015 09:18:18 مسئوليت سنگين تمام تحريم‌هاي‌ استکبار برعهده «سران فتنه» است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده ولي‌فقيه در آذربايجان‌غربي/ مسئوليت سنگين تمام تحريم‌هاي‌ استکبار برعهده «سران فتنه» است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Dec 2014 09:39:38 فتنه 88 در آذربايجان غربي چگونه گذشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فتنه 88 در آذربايجان غربي چگونه گذشت/ فتنه 88 در آذربايجان غربي چگونه گذشت http://amanatazarbaijan.com/ 29 Dec 2014 09:35:14