دین و اندیشه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ دین و اندیشه http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2014 12:28:22 آذربايجان‌غربي قله جهاد و اجتهاد است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آذربايجان‌غربي قله جهاد و اجتهاد است/ آذربايجان‌غربي قله جهاد و اجتهاد است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2024 12:26:30 بالا رفتن سطح فرهنگ مذهبي جامعه از تحولات جامعه بعد از انقلاب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بالا رفتن سطح فرهنگ مذهبي جامعه از تحولات جامعه بعد از انقلاب / بالا رفتن سطح فرهنگ مذهبي جامعه از تحولات جامعه بعد از انقلاب http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2024 12:25:44 قرار نيست هر مسير معنوي را عرفان اطلاق کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/قرار نيست هر مسير معنوي را عرفان اطلاق کنيم/ قرار نيست هر مسير معنوي را عرفان اطلاق کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2024 12:39:43 بلاگران حجاب يا کاسبان ميليوني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بلاگران حجاب يا کاسبان ميليوني/ بلاگران حجاب يا کاسبان ميليوني http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2024 15:32:10 زماني براي درنگ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/زماني براي درنگ/ زماني براي درنگ http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2024 20:20:12 حساسيت و مسئوليت‌پذيري عموم مردم نسبت به خطر بي‌حجابي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حساسيت و مسئوليت‌پذيري عموم مردم نسبت به خطر بي‌حجابي/ حساسيت و مسئوليت‌پذيري عموم مردم نسبت به خطر بي‌حجابي http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2024 20:19:29 اعتکاف؛فرصتي براي بازگشت به خداوند و خويشتن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اعتکاف؛فرصتي براي بازگشت به خداوند و خويشتن / اعتکاف؛فرصتي براي بازگشت به خداوند و خويشتن http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jan 2024 12:42:56 علماي دين مقابل شبهه‌ها سينه سپر کرده‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/علماي دين مقابل شبهه‌ها سينه سپر کرده‌اند/ علماي دين مقابل شبهه‌ها سينه سپر کرده‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2024 13:58:31 فهم غايت‌گرايي از دريچه اخلاق قرآني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فهم غايت‌گرايي از دريچه اخلاق قرآني/ فهم غايت‌گرايي از دريچه اخلاق قرآني http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2024 13:57:40 ایران اسلامی نمونه بارزی از وحدت ادیان الهی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ ایران اسلامی نمونه بارزی از وحدت ادیان الهی است/ ایران اسلامی نمونه بارزی از وحدت ادیان الهی است http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jan 2024 12:02:44 تمدن توحش و جاهلی، هویت انسانی و مقدس زنان را از آن ها گرفته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تمدن توحش و جاهلی، هویت انسانی و مقدس زنان را از آن ها گرفته است/ تمدن توحش و جاهلی، هویت انسانی و مقدس زنان را از آن ها گرفته است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2024 19:26:24 اهميت جايگاه زن در تفکر انقلاب اسلامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اهميت جايگاه زن در تفکر انقلاب اسلامي/ اهميت جايگاه زن در تفکر انقلاب اسلامي http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2024 05:56:35 حکمراني مردمي در گفتمان انقلاب اسلامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حکمراني مردمي در گفتمان انقلاب اسلامي/ حکمراني مردمي در گفتمان انقلاب اسلامي http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2024 05:52:16 خطر براي ايران؛ احتمال سرباز کردن شکاف هاي قوميتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/خطر براي ايران؛ احتمال سرباز کردن شکاف هاي قوميتي/ خطر براي ايران؛ احتمال سرباز کردن شکاف هاي قوميتي http://amanatazarbaijan.com/ 25 Dec 2023 15:01:11 گفت‌وگو با اخلاق‌مداري نياز فعلي جامعه به‌ويژه در جامعه دانشگاهي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/گفت‌وگو با اخلاق‌مداري نياز فعلي جامعه به‌ويژه در جامعه دانشگاهي است / گفت‌وگو با اخلاق‌مداري نياز فعلي جامعه به‌ويژه در جامعه دانشگاهي است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2023 13:32:01 حجاب راهي براي آزادي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حجاب راهي براي آزادي/ حجاب راهي براي آزادي http://amanatazarbaijan.com/ 04 Dec 2023 15:19:27 تناقض قانون اختياري و موضوع حجاب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تناقض قانون اختياري و موضوع حجاب/ تناقض قانون اختياري و موضوع حجاب http://amanatazarbaijan.com/ 27 Nov 2023 19:56:01 مهمترين مسئله اخلاق خوب زندگي کردن است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مهمترين مسئله اخلاق خوب زندگي کردن است/ مهمترين مسئله اخلاق خوب زندگي کردن است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Nov 2023 19:53:45 جمهوريت و حجاب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جمهوريت و حجاب/ جمهوريت و حجاب http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2023 00:54:05 نياز به توجه و هنجارشکني اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نياز به توجه و هنجارشکني اجتماعي/ نياز به توجه و هنجارشکني اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2023 00:51:07 هيئات مذهبي بااستفاده از ظرفيت رسانه هنر خدمات خودشان رابروز دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/هيئات مذهبي بااستفاده از ظرفيت رسانه هنر خدمات خودشان رابروز دهند/ هيئات مذهبي بااستفاده از ظرفيت رسانه هنر خدمات خودشان رابروز دهند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2023 12:11:35 فلسطين؛ فصل غربال و رويش‌هاي آخرالزماني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فلسطين؛ فصل غربال و رويش‌هاي آخرالزماني/ فلسطين؛ فصل غربال و رويش‌هاي آخرالزماني http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2023 12:10:02 کشورهای اسلامی باید به وظیفه خود در قبال فلسطین عمل کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/کشورهای اسلامی باید به وظیفه خود در قبال فلسطین عمل کنند / کشورهای اسلامی باید به وظیفه خود در قبال فلسطین عمل کنند http://amanatazarbaijan.com/ 07 Nov 2023 13:41:39 جنايات رژيم صهيونيستي در حق مردم فلسطين تبيين شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جنايات رژيم صهيونيستي در حق مردم فلسطين تبيين شود/ جنايات رژيم صهيونيستي در حق مردم فلسطين تبيين شود http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2023 14:44:47 گرفتاري‌هاي معيشتي مانع رشد و دينداري انسان مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/گرفتاري‌هاي معيشتي مانع رشد و دينداري انسان مي شود / گرفتاري‌هاي معيشتي مانع رشد و دينداري انسان مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2023 14:17:59 هم‌نوايي مردم آذربايجان‌غربي با آرمان ضدصهيونيستي ملت فلسطين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/هم‌نوايي مردم آذربايجان‌غربي با آرمان ضدصهيونيستي ملت فلسطين/ هم‌نوايي مردم آذربايجان‌غربي با آرمان ضدصهيونيستي ملت فلسطين http://amanatazarbaijan.com/ 30 Oct 2023 11:58:15 اختلاف يهوديان و مسلمانان بر سر بيت‌المقدس از چه زماني شکل گرفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اختلاف يهوديان و مسلمانان بر سر بيت‌المقدس از چه زماني شکل گرفت/ اختلاف يهوديان و مسلمانان بر سر بيت‌المقدس از چه زماني شکل گرفت http://amanatazarbaijan.com/ 30 Oct 2023 11:57:40 حمايت از مظلوم در ديدگاه اسلام http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حمايت از مظلوم در ديدگاه اسلام/ حمايت از مظلوم در ديدگاه اسلام http://amanatazarbaijan.com/ 23 Oct 2023 13:41:33 در انداختن طرحي نو براي پوشيدگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/در انداختن طرحي نو براي پوشيدگي/ در انداختن طرحي نو براي پوشيدگي http://amanatazarbaijan.com/ 23 Oct 2023 13:40:51 نزاع و کشمکش باعث از بين رفتن هيبت مسلمانان مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نزاع و کشمکش باعث از بين رفتن هيبت مسلمانان مي‌شود / نزاع و کشمکش باعث از بين رفتن هيبت مسلمانان مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2023 12:49:23 دستگاه کارشناسي کشور برگرفته از توسعه غربي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دستگاه کارشناسي کشور برگرفته از توسعه غربي است/ دستگاه کارشناسي کشور برگرفته از توسعه غربي است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2023 12:46:41 دشمن تحلیل غلطی روی جوانان دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دشمن تحلیل غلطی روی جوانان دارد/ دشمن تحلیل غلطی روی جوانان دارد http://amanatazarbaijan.com/ 29 Sep 2023 11:44:24 فرآيند جامعه پذيري در امر پوشش http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فرآيند جامعه پذيري در امر پوشش/ فرآيند جامعه پذيري در امر پوشش http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2023 19:04:56 12 شاخصه حکومت حضرت مهدي(عج) http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/شاخصه حکومت حضرت مهدي عج / 12 شاخصه حکومت حضرت مهدي(عج) http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2023 19:02:38 هدايت و نجات انسان در سايه پيروي از قرآن و امام http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/هدايت و نجات انسان در سايه پيروي از قرآن و امام/ هدايت و نجات انسان در سايه پيروي از قرآن و امام http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2023 12:52:16 اروميه با بوي شهدا عطر آگين شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اروميه با بوي شهدا عطر آگين شد/ اروميه با بوي شهدا عطر آگين شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2023 12:51:36 چگونگي حفظ آثار اربعين و محرم در طول سال http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چگونگي حفظ آثار اربعين و محرم در طول سال/ چگونگي حفظ آثار اربعين و محرم در طول سال http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2023 19:51:38 زبان پوشش و معاني آن در تعامل اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/زبان پوشش و معاني آن در تعامل اجتماعي/ زبان پوشش و معاني آن در تعامل اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2023 19:50:52 انشقاق مذهبی و قومیتی جزو اصلی‌ترین ترفندهای دشمن علیه نظام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/انشقاق مذهبی و قومیتی جزو اصلی‌ترین ترفندهای دشمن علیه نظام است/ انشقاق مذهبی و قومیتی جزو اصلی‌ترین ترفندهای دشمن علیه نظام است http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2023 14:47:15 زن مسلمان ايراني و پرچم استقلال هويتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/زن مسلمان ايراني و پرچم استقلال هويتي / زن مسلمان ايراني و پرچم استقلال هويتي http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2023 14:41:12 اتحاد به معناي نفي آزادي انديشه و عدالت‌خواهي نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اتحاد به معناي نفي آزادي انديشه و عدالت‌خواهي نيست/ اتحاد به معناي نفي آزادي انديشه و عدالت‌خواهي نيست http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2023 14:39:26 تفاوت‌هاي تبرج و حجاب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تفاوت‌هاي تبرج و حجاب/ تفاوت‌هاي تبرج و حجاب http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2023 15:11:34 نهضت حسيني جلوه‌گاه تدبير و مديريت در شرايط بحراني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نهضت حسيني جلوه‌گاه تدبير و مديريت در شرايط بحراني/ نهضت حسيني جلوه‌گاه تدبير و مديريت در شرايط بحراني http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2023 15:10:56 انگيزه متفاوت طلاب گذشته و امروز از تحصيل در سطوح حوزه علميه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/انگيزه متفاوت طلاب گذشته و امروز از تحصيل در سطوح حوزه علميه / انگيزه متفاوت طلاب گذشته و امروز از تحصيل در سطوح حوزه علميه http://amanatazarbaijan.com/ 21 Aug 2023 14:18:11 دين يکي از محورهاي وفاق و اتحاد آحاد مردم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دين يکي از محورهاي وفاق و اتحاد آحاد مردم/ دين يکي از محورهاي وفاق و اتحاد آحاد مردم http://amanatazarbaijan.com/ 21 Aug 2023 14:17:37 صدور مجوز فعالیت ۷۴ موکب آذربایجان غربی در اربعین http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/صدور مجوز فعالیت ۷۴ موکب آذربایجان غربی در اربعین/ صدور مجوز فعالیت ۷۴ موکب آذربایجان غربی در اربعین http://amanatazarbaijan.com/ 16 Aug 2023 13:10:23 ابعاد موضوع حجاب در لحظه کنوني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ابعاد موضوع حجاب در لحظه کنوني/ ابعاد موضوع حجاب در لحظه کنوني http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2023 14:12:25 تقويت بعد رسانه‌اي عاشورا با حضور خانواده امام حسين (ع) در کربلا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تقويت بعد رسانه‌اي عاشورا با حضور خانواده امام حسين ع در کربلا/ تقويت بعد رسانه‌اي عاشورا با حضور خانواده امام حسين (ع) در کربلا http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2023 14:06:48 نیازمند فقهی جدید مبتنی بر مشترکات و مسایل روز جهان اسلام هستیم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نیازمند فقهی جدید مبتنی بر مشترکات و مسایل روز جهان اسلام هستیم/ نیازمند فقهی جدید مبتنی بر مشترکات و مسایل روز جهان اسلام هستیم http://amanatazarbaijan.com/ 09 Aug 2023 14:26:21 برکت نماز نه تنها معيشت را دربر مي‌گيرد بلکه بر اخلاق هم موثر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/برکت نماز نه تنها معيشت را دربر مي‌گيرد بلکه بر اخلاق هم موثر است/ برکت نماز نه تنها معيشت را دربر مي‌گيرد بلکه بر اخلاق هم موثر است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2023 14:25:36 جلسات ديني زنانه از اوج معنويت تا رواج عرفان‌هاي انحرافي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جلسات ديني زنانه از اوج معنويت تا رواج عرفان‌هاي انحرافي/ جلسات ديني زنانه از اوج معنويت تا رواج عرفان‌هاي انحرافي http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2023 14:24:52 آثار مهم حضور زنان و کودکان در سپاه امام حسين (ع) http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آثار مهم حضور زنان و کودکان در سپاه امام حسين ع/ آثار مهم حضور زنان و کودکان در سپاه امام حسين (ع) http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2023 13:47:25 نباید سخنرانی‌ از برنامه سوگواری ایام محرم حذف شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ نباید سخنرانی‌ از برنامه سوگواری ایام محرم حذف شود/ نباید سخنرانی‌ از برنامه سوگواری ایام محرم حذف شود http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jul 2023 18:47:33 نقش مباهله در تثبيت حقيقت چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نقش مباهله در تثبيت حقيقت چيست/ نقش مباهله در تثبيت حقيقت چيست http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2023 12:59:28 بسترهای لازم برای حضور مردم در آیین اربعین فراهم شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بسترهای لازم برای حضور مردم در آیین اربعین فراهم شود/ بسترهای لازم برای حضور مردم در آیین اربعین فراهم شود http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2023 21:48:14 طينت چه نقشي در افعال، سرنوشت و سعادت انسان دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/طينت چه نقشي در افعال، سرنوشت و سعادت انسان دارد/ طينت چه نقشي در افعال، سرنوشت و سعادت انسان دارد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jul 2023 13:34:13 طينت چه نقشي در افعال، سرنوشت و سعادت انسان دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/طينت چه نقشي در افعال، سرنوشت و سعادت انسان دارد/ طينت چه نقشي در افعال، سرنوشت و سعادت انسان دارد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2023 20:13:23 پيروزي انقلاب اسلامي مرهون مساجد و هيات‌هاي مذهبي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/پيروزي انقلاب اسلامي مرهون مساجد و هيات‌هاي مذهبي است/ پيروزي انقلاب اسلامي مرهون مساجد و هيات‌هاي مذهبي است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2023 13:52:45 رعايت حجاب قانون است يا امر الهي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رعايت حجاب قانون است يا امر الهي است/ رعايت حجاب قانون است يا امر الهي است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2023 13:52:09 آيا لازمه ظهور، شيوع يأس و نااميدي در جامعه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا لازمه ظهور، شيوع يأس و نااميدي در جامعه است/ آيا لازمه ظهور، شيوع يأس و نااميدي در جامعه است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2023 13:51:37 خداوند حج را مقرر فرمود تا مردم در برابر عظمت او فروتني نشان دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/خداوند حج را مقرر فرمود تا مردم در برابر عظمت او فروتني نشان دهند/ خداوند حج را مقرر فرمود تا مردم در برابر عظمت او فروتني نشان دهند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jun 2023 14:34:12 آذربایجان غربی برای تردد زائران اربعین ظرفیت مناسبی دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آذربایجان غربی برای تردد زائران اربعین ظرفیت مناسبی دارد/ آذربایجان غربی برای تردد زائران اربعین ظرفیت مناسبی دارد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2023 21:25:46 چه کساني در طول تاريخ کعبه را ساخته و تجديد بنا کردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چه کساني در طول تاريخ کعبه را ساخته و تجديد بنا کردند/ چه کساني در طول تاريخ کعبه را ساخته و تجديد بنا کردند http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2023 21:32:56 چرا اميرالمومنين(ع) برخي منکرات جامعه را ناديده مي‌گرفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا اميرالمومنين برخي منکرات جامعه را ناديده مي‌گرفت/ چرا اميرالمومنين(ع) برخي منکرات جامعه را ناديده مي‌گرفت http://amanatazarbaijan.com/ 29 May 2023 14:42:40 مدارس معارف در آذربايجان غربي راه اندازي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مدارس معارف در آذربايجان غربي راه اندازي شود/ مدارس معارف در آذربايجان غربي راه اندازي شود http://amanatazarbaijan.com/ 29 May 2023 14:42:00 فلسفه ابزار بهينه کردن ادراک و مجراي تحقق آن است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فلسفه ابزار بهينه کردن ادراک و مجراي تحقق آن است/ فلسفه ابزار بهينه کردن ادراک و مجراي تحقق آن است http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2023 16:43:43 نياز به دعا در عصر کنوني بيشتر از گذشته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نياز به دعا در عصر کنوني بيشتر از گذشته است/ نياز به دعا در عصر کنوني بيشتر از گذشته است http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2023 16:43:10 مخاطبان راهيان نور، نه تکراري هستند؛ نه از قشري خاص http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مخاطبان راهيان نور، نه تکراري هستند؛ نه از قشري خاص/ مخاطبان راهيان نور، نه تکراري هستند؛ نه از قشري خاص http://amanatazarbaijan.com/ 08 May 2023 16:20:47 حجاب؛ از واقعيت تا روايت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حجاب؛ از واقعيت تا روايت / حجاب؛ از واقعيت تا روايت http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2023 14:23:59 اسم اعظم الهي چيست و چگونه مي‌توان به آن دسترسي پيدا کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اسم اعظم الهي چيست و چگونه مي‌توان به آن دسترسي پيدا کرد/ اسم اعظم الهي چيست و چگونه مي‌توان به آن دسترسي پيدا کرد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2023 16:37:16 دليل تفاوت رزق و روزي انسان‌ها چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دليل تفاوت رزق و روزي انسان‌ها چيست / دليل تفاوت رزق و روزي انسان‌ها چيست http://amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2023 16:35:02 مراسم افطاری ساده در ۱۰۰ مسجد ارومیه برگزار شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مراسم افطاری ساده در ۱۰۰ مسجد ارومیه برگزار شد/ مراسم افطاری ساده در ۱۰۰ مسجد ارومیه برگزار شد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Apr 2023 16:17:43 شهادت به ولايت اميرمومنان (ع) از چه زماني وارد اذان شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/شهادت به ولايت اميرمومنان از چه زماني وارد اذان شد/ شهادت به ولايت اميرمومنان (ع) از چه زماني وارد اذان شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2023 13:56:08 حجاب؛ موضوعي اجتماعي يا امري فردي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حجاب؛ موضوعي اجتماعي يا امري فردي / حجاب؛ موضوعي اجتماعي يا امري فردي http://amanatazarbaijan.com/ 10 Apr 2023 16:29:10 واکاوي ابعاد معنوي و اجتماعي ماه رمضان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/واکاوي ابعاد معنوي و اجتماعي ماه رمضان/ واکاوي ابعاد معنوي و اجتماعي ماه رمضان http://amanatazarbaijan.com/ 10 Apr 2023 16:28:33 گفت‌وگو و حفظ آرامش جامعه؛ ويژگي بارز سيره امام حسين(ع) http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/گفت‌وگو و حفظ آرامش جامعه؛ ويژگي بارز سيره امام حسين/ گفت‌وگو و حفظ آرامش جامعه؛ ويژگي بارز سيره امام حسين(ع) http://amanatazarbaijan.com/ 27 Feb 2023 14:37:32 چه کار کنيم که خدا عاشقمان شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چه کار کنيم که خدا عاشقمان شود/ چه کار کنيم که خدا عاشقمان شود http://amanatazarbaijan.com/ 27 Feb 2023 14:35:09 سبک زندگي ايراني و اسلامي بايد فرهنگ سازي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سبک زندگي ايراني و اسلامي بايد فرهنگ سازي شود/ سبک زندگي ايراني و اسلامي بايد فرهنگ سازي شود http://amanatazarbaijan.com/ 27 Feb 2023 14:34:09 چه کار کنيم که خدا عاشقمان شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چه کار کنيم که خدا عاشقمان شود/ چه کار کنيم که خدا عاشقمان شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Feb 2023 12:22:16 عدالت بايد به گفتمان نخبگاني تبديل شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/عدالت بايد به گفتمان نخبگاني تبديل شود/ عدالت بايد به گفتمان نخبگاني تبديل شود http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2023 11:12:13 انقلاب اسلامي به انحطاط ايران پايان داد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/انقلاب اسلامي به انحطاط ايران پايان داد/ انقلاب اسلامي به انحطاط ايران پايان داد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Feb 2023 12:41:26 برخي تريبون داران مطالبي مي‌گويند که ضربه به دين مي زنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/برخي تريبون داران مطالبي مي‌گويند که ضربه به دين مي زنند/ برخي تريبون داران مطالبي مي‌گويند که ضربه به دين مي زنند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Feb 2023 12:39:54 خلا ايده پردازي توليد علم در جامعه بيش از گذشته وجود دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/خلا ايده پردازي توليد علم در جامعه بيش از گذشته وجود دارد/ خلا ايده پردازي توليد علم در جامعه بيش از گذشته وجود دارد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2023 11:06:14 وضعيت دينداري در جامعه چگونه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وضعيت دينداري در جامعه چگونه است/ وضعيت دينداري در جامعه چگونه است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2023 11:04:29 چرا نيازمند فلسفه دين تطبيقي هستيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا نيازمند فلسفه دين تطبيقي هستيم / چرا نيازمند فلسفه دين تطبيقي هستيم http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jan 2023 12:18:02 انقلاب ايران چگونه استقلال مبنايي خود را برابر سيطره غرب حفظ کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/انقلاب ايران چگونه استقلال مبنايي خود را برابر سيطره غرب حفظ کرد/ انقلاب ايران چگونه استقلال مبنايي خود را برابر سيطره غرب حفظ کرد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jan 2023 12:16:41 جلوگيري از گسترش خشونت وظيفه اصلي تمام اديان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جلوگيري از گسترش خشونت وظيفه اصلي تمام اديان است/ جلوگيري از گسترش خشونت وظيفه اصلي تمام اديان است http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jan 2023 15:25:49 حجاب واجب شرعي است ولي مسئله اصلي جامعه نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حجاب واجب شرعي است ولي مسئله اصلي جامعه نيست/ حجاب واجب شرعي است ولي مسئله اصلي جامعه نيست http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jan 2023 15:25:03 ملت ايران، مردمي دشمن شناس و با بصيرتي هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ملت ايران، مردمي دشمن شناس و با بصيرتي هستند/ ملت ايران، مردمي دشمن شناس و با بصيرتي هستند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2023 21:53:17 تقليد متعصبانه عامل فرقه‌گرايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تقليد متعصبانه عامل فرقه‌گرايي/ تقليد متعصبانه عامل فرقه‌گرايي http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2023 21:52:32 ظلم‌هايي که شيعيان مدعي آن هستند در کدام کتاب تاريخي آمده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ظلم‌هايي که شيعيان مدعي آن هستند در کدام کتاب تاريخي آمده است/ ظلم‌هايي که شيعيان مدعي آن هستند در کدام کتاب تاريخي آمده است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Dec 2022 16:06:10 چرا قرآن قسم مي‌خورد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا قرآن قسم مي‌خورد/ چرا قرآن قسم مي‌خورد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Dec 2022 16:05:01 وحدت در ايران اسلامي بايد دشمن شکن باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وحدت در ايران اسلامي بايد دشمن شکن باشد/ وحدت در ايران اسلامي بايد دشمن شکن باشد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Dec 2022 16:04:40 نقش تقواي سياسي در گفتمان انقلاب اسلامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نقش تقواي سياسي در گفتمان انقلاب اسلامي/ نقش تقواي سياسي در گفتمان انقلاب اسلامي http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2022 01:21:39 چرا نسل جديد از روشنفکران ديني حرف شنوي ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا نسل جديد از روشنفکران ديني حرف شنوي ندارد/ چرا نسل جديد از روشنفکران ديني حرف شنوي ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2022 17:03:59 سيره حضرت زهرا(س) در قبال امام زمان خود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سيره حضرت زهرا در قبال امام زمان خود/ سيره حضرت زهرا(س) در قبال امام زمان خود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2022 17:03:21 رسانه‌ها در ميدان تبيين به صورت جهادي وارد شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رسانه‌ها در ميدان تبيين به صورت جهادي وارد شوند/ رسانه‌ها در ميدان تبيين به صورت جهادي وارد شوند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Dec 2022 15:08:25 واقعا خداوند علت آفرينش است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/واقعا خداوند علت آفرينش است/ واقعا خداوند علت آفرينش است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Dec 2022 15:08:03 آيا آزادي در برابر عدالت است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا آزادي در برابر عدالت است/ آيا آزادي در برابر عدالت است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Nov 2022 14:31:36 برگ برنده متدينين در برابر سکولارها چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/برگ برنده متدينين در برابر سکولارها چيست/ برگ برنده متدينين در برابر سکولارها چيست http://amanatazarbaijan.com/ 21 Nov 2022 13:41:24 تفاوت عدالت در گفتمان انقلاب با عدالت در انديشه غرب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تفاوت عدالت در گفتمان انقلاب با عدالت در انديشه غرب/ تفاوت عدالت در گفتمان انقلاب با عدالت در انديشه غرب http://amanatazarbaijan.com/ 21 Nov 2022 13:40:47 فناوری http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ فناوری http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2014 13:26:35 فيبر نوري چه سرعت اينترنتي به کاربران مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فيبر نوري چه سرعت اينترنتي به کاربران مي‌دهد/ فيبر نوري چه سرعت اينترنتي به کاربران مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2024 12:50:39 تاريخ انساني در عصر الگوريتم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تاريخ انساني در عصر الگوريتم/ تاريخ انساني در عصر الگوريتم http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2024 12:49:52 اينترنت ماهواره‌اي ناجي کاربران روستايي و مناطق دورافتاده مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت ماهواره‌اي ناجي کاربران روستايي و مناطق دورافتاده مي‌شود/ اينترنت ماهواره‌اي ناجي کاربران روستايي و مناطق دورافتاده مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2024 12:41:30 چالش تاکسي‌هاي اينترنتي؛ از انحصار در بازار تا دامپينگ قيمت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چالش تاکسي‌هاي اينترنتي؛ از انحصار در بازار تا دامپينگ قيمت/ چالش تاکسي‌هاي اينترنتي؛ از انحصار در بازار تا دامپينگ قيمت http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2024 12:40:52 تراشه مغزي ايلان ماسک چگونه به ياري بيماران مي‌شتابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تراشه مغزي ايلان ماسک چگونه به ياري بيماران مي‌شتابد/ تراشه مغزي ايلان ماسک چگونه به ياري بيماران مي‌شتابد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2024 15:38:16 ماهواره شهيدسيد رضي تست هاي عملکردي خود را تکميل کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ماهواره شهيدسيد رضي تست هاي عملکردي خود را تکميل کرد/ ماهواره شهيدسيد رضي تست هاي عملکردي خود را تکميل کرد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2024 15:35:49 گيمرهاي ايراني روزي چند ساعت بازي مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/گيمرهاي ايراني روزي چند ساعت بازي مي‌کنند/ گيمرهاي ايراني روزي چند ساعت بازي مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2024 20:23:41 پلتفرم هاي مشمول آيين نامه حمايت از کسب و کارهاي ديجيتال http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پلتفرم هاي مشمول آيين نامه حمايت از کسب و کارهاي ديجيتال/ پلتفرم هاي مشمول آيين نامه حمايت از کسب و کارهاي ديجيتال http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2024 20:23:06 عمر زندگي روي کره زمين چقدر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/عمر زندگي روي کره زمين چقدر است/ عمر زندگي روي کره زمين چقدر است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jan 2024 12:46:10 چند ميليون نفر از قابليت اينترکانکشن استفاده کرده‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چند ميليون نفر از قابليت اينترکانکشن استفاده کرده‌اند/ چند ميليون نفر از قابليت اينترکانکشن استفاده کرده‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jan 2024 12:45:03 آيا آخرالزمان اينترنتي در راه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا آخرالزمان اينترنتي در راه است/ آيا آخرالزمان اينترنتي در راه است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2024 14:00:45 قانون درباره جرايم رايانه‌اي چه مي‌گويد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/قانون درباره جرايم رايانه‌اي چه مي‌گويد/ قانون درباره جرايم رايانه‌اي چه مي‌گويد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2024 14:00:09 چگونه هوش مصنوعي مي‌تواند حريم خصوصي و هويت ما را تهديد کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چگونه هوش مصنوعي مي‌تواند حريم خصوصي و هويت ما را تهديد کند/ چگونه هوش مصنوعي مي‌تواند حريم خصوصي و هويت ما را تهديد کند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2024 13:59:29 ترکيه ابرهاي ما را مي‌دزدد؛ پيچيده شدن صداي روايتي غير علمي در عصر داده! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ترکيه ابرهاي ما را مي‌دزدد؛ پيچيده شدن صداي روايتي غير علمي در عصر داده/ ترکيه ابرهاي ما را مي‌دزدد؛ پيچيده شدن صداي روايتي غير علمي در عصر داده! http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2024 05:30:59 هوش‌مصنوعي در 2024 ترسناک‌تر از آن چيزي مي‌شود که فکرش را مي‌کنيد! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش‌مصنوعي در 2024 ترسناک‌تر از آن چيزي مي‌شود که فکرش را مي‌کنيد/ هوش‌مصنوعي در 2024 ترسناک‌تر از آن چيزي مي‌شود که فکرش را مي‌کنيد! http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2024 05:30:24 خودروهاي بدون راننده؛ تکنولوژي نوين عصر حاضر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/خودروهاي بدون راننده؛ تکنولوژي نوين عصر حاضر/ خودروهاي بدون راننده؛ تکنولوژي نوين عصر حاضر http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2024 13:38:48 آيا درياچه اروميه را با تشعشع خشکانده و با فناوري ابرهاي باران‌زا را دزديده‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا درياچه اروميه را با تشعشع خشکانده و با فناوري ابرهاي باران‌زا را دزديده‌اند/ آيا درياچه اروميه را با تشعشع خشکانده و با فناوري ابرهاي باران‌زا را دزديده‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2024 13:38:09 رئيس جمهور از فيلترشکن استفاده مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رئيس جمهور از فيلترشکن استفاده مي‌کند/ رئيس جمهور از فيلترشکن استفاده مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Dec 2023 15:04:34 چند راهکار براي افزايش سرعت تلفن همراه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چند راهکار براي افزايش سرعت تلفن همراه/ چند راهکار براي افزايش سرعت تلفن همراه http://amanatazarbaijan.com/ 25 Dec 2023 15:03:51 هوش مصنوعي واقعيت را هدف مي‌گيرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي واقعيت را هدف مي‌گيرد/ هوش مصنوعي واقعيت را هدف مي‌گيرد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2023 13:34:58 راه‌هاي بستن نفوذ هکرها به‌ حساب شبکه‌هاي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/راه‌هاي بستن نفوذ هکرها به‌ حساب شبکه‌هاي اجتماعي/ راه‌هاي بستن نفوذ هکرها به‌ حساب شبکه‌هاي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2023 13:27:47 مخاطبان پيام‌رسان‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي داخلي چقدر افزايش يافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مخاطبان پيام‌رسان‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي داخلي چقدر افزايش يافت/ مخاطبان پيام‌رسان‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي داخلي چقدر افزايش يافت http://amanatazarbaijan.com/ 04 Dec 2023 15:06:03 کامپيوترها در آينده قادر به انجام چه کارهاي عجيبي خواهند بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کامپيوترها در آينده قادر به انجام چه کارهاي عجيبي خواهند بود/ کامپيوترها در آينده قادر به انجام چه کارهاي عجيبي خواهند بود http://amanatazarbaijan.com/ 04 Dec 2023 15:05:27 موضوع جرم‌انگاري فروش فيلترشکن به کجا رسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/موضوع جرم‌انگاري فروش فيلترشکن به کجا رسيد/ موضوع جرم‌انگاري فروش فيلترشکن به کجا رسيد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Nov 2023 19:59:30 اختلال‌هاي بدون توضيح آيا بايد منتظر تکرار قطعي و کندي اينترنت باشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اختلال‌هاي بدون توضيح آيا بايد منتظر تکرار قطعي و کندي اينترنت باشيم/ اختلال‌هاي بدون توضيح آيا بايد منتظر تکرار قطعي و کندي اينترنت باشيم http://amanatazarbaijan.com/ 27 Nov 2023 19:58:53 نارضايتي کاربران از بسته‌هاي اينترنت نامحدود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نارضايتي کاربران از بسته‌هاي اينترنت نامحدود/ نارضايتي کاربران از بسته‌هاي اينترنت نامحدود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2023 01:01:14 روش رديابي گوشي در اپراتور اول تلفن همراه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/روش رديابي گوشي در اپراتور اول تلفن همراه / روش رديابي گوشي در اپراتور اول تلفن همراه http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2023 01:00:45 اينترنت ماهواره‌اي به ايران مي‌آيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت ماهواره‌اي به ايران مي‌آيد/ اينترنت ماهواره‌اي به ايران مي‌آيد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2023 14:59:29 مهم‌ترين دليل هک شدن تلفن همراه چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مهم‌ترين دليل هک شدن تلفن همراه چيست/ مهم‌ترين دليل هک شدن تلفن همراه چيست http://amanatazarbaijan.com/ 23 Oct 2023 13:51:18 انقلاب پهپادها در نبردهاي نوين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/انقلاب پهپادها در نبردهاي نوين/ انقلاب پهپادها در نبردهاي نوين http://amanatazarbaijan.com/ 23 Oct 2023 13:50:34 دليل کندي اينترنت چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دليل کندي اينترنت چيست/ دليل کندي اينترنت چيست http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2023 12:52:33 همه چيز درباره دارک وب؛ فرصت‌ها و تهديدها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/همه چيز درباره دارک وب؛ فرصت‌ها و تهديدها/ همه چيز درباره دارک وب؛ فرصت‌ها و تهديدها http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2023 12:51:46 همه ما يک کليک با خالي شدن حسابمان فاصله داريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/همه ما يک کليک با خالي شدن حسابمان فاصله داريم/ همه ما يک کليک با خالي شدن حسابمان فاصله داريم http://amanatazarbaijan.com/ 09 Oct 2023 14:37:37 مهم‌ترين پيشران رسيدن به اقتصاد ديجيتال چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مهم‌ترين پيشران رسيدن به اقتصاد ديجيتال چيست/ مهم‌ترين پيشران رسيدن به اقتصاد ديجيتال چيست http://amanatazarbaijan.com/ 09 Oct 2023 14:37:06 بايد و نبايد‌هاي يک سازمان پس از هک شدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بايد و نبايد‌هاي يک سازمان پس از هک شدن/ بايد و نبايد‌هاي يک سازمان پس از هک شدن http://amanatazarbaijan.com/ 02 Oct 2023 02:08:54 آيا روياي گوشي هوشمند ايراني به واقعيت تبديل مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا روياي گوشي هوشمند ايراني به واقعيت تبديل مي‌شود / آيا روياي گوشي هوشمند ايراني به واقعيت تبديل مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Oct 2023 02:06:30 با اين8 اشتباه طعمه هکرها مي‌شويد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/با اين8 اشتباه طعمه هکرها مي‌شويد/ با اين8 اشتباه طعمه هکرها مي‌شويد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2023 19:08:57 تراشه و دردسرهاي آن پايان مي‌يابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تراشه و دردسرهاي آن پايان مي‌يابد/ تراشه و دردسرهاي آن پايان مي‌يابد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2023 19:08:23 نقش سايبر بر امنيت ملي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نقش سايبر بر امنيت ملي/ نقش سايبر بر امنيت ملي http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2023 12:44:40 چرا واي فاي رايگان خطرناک است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا واي فاي رايگان خطرناک است/ چرا واي فاي رايگان خطرناک است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2023 12:43:44 همه چيز درباره خانه‌هاي هوشمند؛ مزيت‌ها و خطرها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/همه چيز درباره خانه‌هاي هوشمند؛ مزيت‌ها و خطرها/ همه چيز درباره خانه‌هاي هوشمند؛ مزيت‌ها و خطرها http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2023 19:58:04 چرا واي فاي رايگان خطرناک است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا واي فاي رايگان خطرناک است/ چرا واي فاي رايگان خطرناک است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2023 19:57:28 راهکارهاي امنيتي مقابله با تروجان‌ها چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/راهکارهاي امنيتي مقابله با تروجان‌ها چيست/ راهکارهاي امنيتي مقابله با تروجان‌ها چيست http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2023 14:45:08 آمار بالاي استفاده از فيلترشکن در بين کودکان ابتدايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ آمار بالاي استفاده از فيلترشکن در بين کودکان ابتدايي/ آمار بالاي استفاده از فيلترشکن در بين کودکان ابتدايي http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2023 14:43:51 از انقلاب صنعتي تا هوش مصنوعي کدام مشاغل جان سالم به در خواهند برد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/از انقلاب صنعتي تا هوش مصنوعي کدام مشاغل جان سالم به در خواهند برد/ از انقلاب صنعتي تا هوش مصنوعي کدام مشاغل جان سالم به در خواهند برد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2023 15:14:25 واتس‌اپ اسکرين‌شات‌ها را خبر مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/واتس‌اپ اسکرين‌شات‌ها را خبر مي‌دهد/ واتس‌اپ اسکرين‌شات‌ها را خبر مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Aug 2023 14:20:50 اينترنت اشيا جادو مي‌کند يا جاسوسي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت اشيا جادو مي‌کند يا جاسوسي/ اينترنت اشيا جادو مي‌کند يا جاسوسي http://amanatazarbaijan.com/ 21 Aug 2023 14:20:10 نکاتي که بايد درباره اينترنت 5G بدانيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نکاتي که بايد درباره اينترنت 5G بدانيد/ نکاتي که بايد درباره اينترنت 5G بدانيد http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2023 14:16:23 بدون لباس فضايي چقدر مي‌توان در فضا زنده ماند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بدون لباس فضايي چقدر مي‌توان در فضا زنده ماند/ بدون لباس فضايي چقدر مي‌توان در فضا زنده ماند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2023 14:15:49 از هوش‌مصنوعي بترسيد، اما نه آخرالزماني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/از هوش‌مصنوعي بترسيد، اما نه آخرالزماني/ از هوش‌مصنوعي بترسيد، اما نه آخرالزماني http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2023 14:15:10 اينترکانکشن فراتر از مرزها مي‌رود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترکانکشن فراتر از مرزها مي‌رود/ اينترکانکشن فراتر از مرزها مي‌رود http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2023 14:26:57 نکاتي که بهتر است قبل و بعد از خريد لپ‌تاپ‌ بدانيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نکاتي که بهتر است قبل و بعد از خريد لپ‌تاپ‌ بدانيد/ نکاتي که بهتر است قبل و بعد از خريد لپ‌تاپ‌ بدانيد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2023 14:26:21 آيا هوش مصنوعي جهان را به هم مي‌ريزد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا هوش مصنوعي جهان را به هم مي‌ريزد / آيا هوش مصنوعي جهان را به هم مي‌ريزد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2023 13:20:51 اينترنت با سرعت نور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت با سرعت نور/ اينترنت با سرعت نور http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2023 13:20:09 از هوش مصنوعي بايد ترسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/از هوش مصنوعي بايد ترسيد/ از هوش مصنوعي بايد ترسيد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2023 15:23:09 اما و اگر فعاليت اينترنت ماهواره‌اي در ايران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اما و اگر فعاليت اينترنت ماهواره‌اي در ايران/ اما و اگر فعاليت اينترنت ماهواره‌اي در ايران http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2023 15:22:36 آمار و ارقام عجيب درآمد فروشندگان فيلترشکن در ايران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آمار و ارقام عجيب درآمد فروشندگان فيلترشکن در ايران/ آمار و ارقام عجيب درآمد فروشندگان فيلترشکن در ايران http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2023 13:03:42 آخرالزمان اينترنتي در کار نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ آخرالزمان اينترنتي در کار نيست/ آخرالزمان اينترنتي در کار نيست http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2023 13:02:15 انتخابات؛ عرصه نوظهور نقش آفريني هوش مصنوعي مولد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/انتخابات؛ عرصه نوظهور نقش آفريني هوش مصنوعي مولد/ انتخابات؛ عرصه نوظهور نقش آفريني هوش مصنوعي مولد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jul 2023 13:42:03 بهتر است از 5G بگذريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بهتر است از 5G بگذريم/ بهتر است از 5G بگذريم http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jul 2023 13:41:17 آخرالزمان اينترنتي در راه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آخرالزمان اينترنتي در راه است/ آخرالزمان اينترنتي در راه است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2023 20:17:08 حريم خصوصي کاربران؛ بزرگترين دغدغه فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/حريم خصوصي کاربران؛ بزرگترين دغدغه فضاي مجازي/ حريم خصوصي کاربران؛ بزرگترين دغدغه فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2023 13:54:57 توليد جنين انسان در آزمايشگاه جنجال به پا کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/توليد جنين انسان در آزمايشگاه جنجال به پا کرد/ توليد جنين انسان در آزمايشگاه جنجال به پا کرد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2023 13:54:20 هوش‌مصنوعي حال ربات مي‌سازد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش‌مصنوعي حال ربات مي‌سازد/ هوش‌مصنوعي حال ربات مي‌سازد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2023 21:29:11 خوب و بد بازي‌هاي رايانه‌اي آنلاين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/خوب و بد بازي‌هاي رايانه‌اي آنلاين/ خوب و بد بازي‌هاي رايانه‌اي آنلاين http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2023 21:28:45 مدل اينترنت ايران،چيني مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مدل اينترنت ايران،چيني مي شود/ مدل اينترنت ايران،چيني مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2023 21:28:11 توجه به توسعه اقتصاد ديجيتال در لايحه برنامه هفتم توسعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/توجه به توسعه اقتصاد ديجيتال در لايحه برنامه هفتم توسعه/ توجه به توسعه اقتصاد ديجيتال در لايحه برنامه هفتم توسعه http://amanatazarbaijan.com/ 29 May 2023 14:28:53 با هوش مصنوعي نيازي به يادگيري اين مهارت‌ها نداريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/با هوش مصنوعي نيازي به يادگيري اين مهارت‌ها نداريد/ با هوش مصنوعي نيازي به يادگيري اين مهارت‌ها نداريد http://amanatazarbaijan.com/ 29 May 2023 14:27:52 چقدر از اينترنت کودکان استقبال شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چقدر از اينترنت کودکان استقبال شده است/ چقدر از اينترنت کودکان استقبال شده است http://amanatazarbaijan.com/ 29 May 2023 14:27:11 اختلالات اينترنت، نتيجه آزمون و خطا مسئولان براي ايجاد محدوديت‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اختلالات اينترنت، نتيجه آزمون و خطا مسئولان براي ايجاد محدوديت‌ / اختلالات اينترنت، نتيجه آزمون و خطا مسئولان براي ايجاد محدوديت‌ http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2023 16:46:10 هوش مصنوعي؛ بازي با آتش است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي؛ بازي با آتش است/ هوش مصنوعي؛ بازي با آتش است http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2023 16:45:42 مهم‌ترين چالش‌هاي اينترنت اشياء براي مردم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مهم‌ترين چالش‌هاي اينترنت اشياء براي مردم/ مهم‌ترين چالش‌هاي اينترنت اشياء براي مردم http://amanatazarbaijan.com/ 08 May 2023 16:23:29 فيلترشکن‌هاي جعلي تله‌اي براي دستگاه‌هاي الکترونيکي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فيلترشکن‌هاي جعلي تله‌اي براي دستگاه‌هاي الکترونيکي/ فيلترشکن‌هاي جعلي تله‌اي براي دستگاه‌هاي الکترونيکي http://amanatazarbaijan.com/ 08 May 2023 16:22:56 آيا اينترنت براي ما ارزان تمام مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا اينترنت براي ما ارزان تمام مي‌شود/ آيا اينترنت براي ما ارزان تمام مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2023 14:07:09 مهم‌ترين مزيت‌هاي اقتصاد ديجيتالي براي کشور و چند نکته مهم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مهم‌ترين مزيت‌هاي اقتصاد ديجيتالي براي کشور و چند نکته مهم/ مهم‌ترين مزيت‌هاي اقتصاد ديجيتالي براي کشور و چند نکته مهم http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2023 14:03:10 هوش مصنوعی؛ نابودگر مشاغل یا برابرسازنده‌ای عالی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعی؛ نابودگر مشاغل یا برابرسازنده‌ای عالی/ هوش مصنوعی؛ نابودگر مشاغل یا برابرسازنده‌ای عالی http://amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2023 16:39:44 هنگام استفاده از واي فاي رايگان به اين نکات توجه کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هنگام استفاده از واي فاي رايگان به اين نکات توجه کنيد/ هنگام استفاده از واي فاي رايگان به اين نکات توجه کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2023 13:57:49 چگونه مي‌توانم تصاويرجعلي هوش مصنوعي را تشخيص دهم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چگونه مي‌توانم تصاويرجعلي هوش مصنوعي را تشخيص دهم/ چگونه مي‌توانم تصاويرجعلي هوش مصنوعي را تشخيص دهم http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2023 13:57:06 چطور بفهميم چند سيم کارت به نام ماست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چطور بفهميم چند سيم کارت به نام ماست/ چطور بفهميم چند سيم کارت به نام ماست http://amanatazarbaijan.com/ 10 Apr 2023 16:32:23 نگاهي به وضعيت اينترنت در سالي که گذشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نگاهي به وضعيت اينترنت در سالي که گذشت/ نگاهي به وضعيت اينترنت در سالي که گذشت http://amanatazarbaijan.com/ 10 Apr 2023 16:31:41 اطلاعات پيام‌رسان‌ها سري است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اطلاعات پيام‌رسان‌ها سري است/ اطلاعات پيام‌رسان‌ها سري است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Feb 2023 14:40:16 اسرار ناگفته از هوش مصنوعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اسرار ناگفته از هوش مصنوعي/ اسرار ناگفته از هوش مصنوعي http://amanatazarbaijan.com/ 27 Feb 2023 14:38:49 تولد نوزاد انسان در کپسول هاي رحم مصنوعي دروغ يا واقعيت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تولد نوزاد انسان در کپسول هاي رحم مصنوعي دروغ يا واقعيت / تولد نوزاد انسان در کپسول هاي رحم مصنوعي دروغ يا واقعيت http://amanatazarbaijan.com/ 20 Feb 2023 12:25:29 چند راه‌حل کاربردي براي کم کردن مصرف اينترنت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چند راه‌حل کاربردي براي کم کردن مصرف اينترنت/ چند راه‌حل کاربردي براي کم کردن مصرف اينترنت http://amanatazarbaijan.com/ 20 Feb 2023 12:23:48 راز نهفته در نورهاي اسرارآميز پيش از وقوع زلزله http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/راز نهفته در نورهاي اسرارآميز پيش از وقوع زلزله/ راز نهفته در نورهاي اسرارآميز پيش از وقوع زلزله http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2023 11:14:55 سرنوشت آخرين جويشگر ايراني چه شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سرنوشت آخرين جويشگر ايراني چه شد / سرنوشت آخرين جويشگر ايراني چه شد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2023 11:14:14 چرا استارلينک در ايران فراگير نشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا استارلينک در ايران فراگير نشد/ چرا استارلينک در ايران فراگير نشد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Feb 2023 12:43:35 آيا مي‌توان اينستاگرام و واتساپ را بيشتر از اين محدود کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا مي‌توان اينستاگرام و واتساپ را بيشتر از اين محدود کرد/ آيا مي‌توان اينستاگرام و واتساپ را بيشتر از اين محدود کرد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Feb 2023 12:43:04 پاياني براي يک فريب سودآور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پاياني براي يک فريب سودآور/ پاياني براي يک فريب سودآور http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2023 11:13:03 طبقاتي شدن اينترنت و ضرورت توجه به چند نکته http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/طبقاتي شدن اينترنت و ضرورت توجه به چند نکته/ طبقاتي شدن اينترنت و ضرورت توجه به چند نکته http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2023 11:12:11 نگران تشعشعات موبايلي باشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نگران تشعشعات موبايلي باشيم/ نگران تشعشعات موبايلي باشيم http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jan 2023 12:21:29 طبقاتي شدن اينترنت چه تبعاتي دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/طبقاتي شدن اينترنت چه تبعاتي دارد/ طبقاتي شدن اينترنت چه تبعاتي دارد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jan 2023 12:20:43 تحقق يک روياي ملي با يکپارچه شدن پيام‌رسان‌هاي داخلي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تحقق يک روياي ملي با يکپارچه شدن پيام‌رسان‌هاي داخلي / تحقق يک روياي ملي با يکپارچه شدن پيام‌رسان‌هاي داخلي http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jan 2023 16:10:54 بدون قطع اينترنت نمي‌توان جلوي تقلب در آزمون را گرفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بدون قطع اينترنت نمي‌توان جلوي تقلب در آزمون را گرفت/ بدون قطع اينترنت نمي‌توان جلوي تقلب در آزمون را گرفت http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jan 2023 16:10:09 بازار داغ کلاهبرداري تلفني و لزوم هوشياري کاربران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بازار داغ کلاهبرداري تلفني و لزوم هوشياري کاربران/ بازار داغ کلاهبرداري تلفني و لزوم هوشياري کاربران http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2022 01:27:32 اپراتورها در گرداب فيلترينگ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اپراتورها در گرداب فيلترينگ/ اپراتورها در گرداب فيلترينگ http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2022 01:26:19 حمايت از فناوران موجب توسعه پايدار مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ حمايت از فناوران موجب توسعه پايدار مي شود/ حمايت از فناوران موجب توسعه پايدار مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2022 17:50:48 شرط استقبال مردم و کسب و کارها از پلتفرم‌هاي داخلي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شرط استقبال مردم و کسب و کارها از پلتفرم‌هاي داخلي/ شرط استقبال مردم و کسب و کارها از پلتفرم‌هاي داخلي http://amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2022 17:50:10 اينترنت طبقاتي؛ اين‌بار براي فريلنسرها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت طبقاتي؛ اين‌بار براي فريلنسرها/ اينترنت طبقاتي؛ اين‌بار براي فريلنسرها http://amanatazarbaijan.com/ 05 Dec 2022 14:59:20 تشخيص دقيق‌تر عفونت خون با هوش مصنوعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تشخيص دقيق‌تر عفونت خون با هوش مصنوعي/ تشخيص دقيق‌تر عفونت خون با هوش مصنوعي http://amanatazarbaijan.com/ 28 Nov 2022 14:19:10 اينترنت اشيا تا چه حد بر امنيت سايبري تأثيرگذار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت اشيا تا چه حد بر امنيت سايبري تأثيرگذار است/ اينترنت اشيا تا چه حد بر امنيت سايبري تأثيرگذار است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Nov 2022 14:18:27 تندرستی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ تندرستی http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2014 11:28:25 رايحه‌ها با زنده‌کردن خاطرات به درمان افسردگي مي‌روند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/رايحه‌ها با زنده‌کردن خاطرات به درمان افسردگي مي‌روند/ رايحه‌ها با زنده‌کردن خاطرات به درمان افسردگي مي‌روند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2024 12:23:03 اختلال دو قطبي حالت چشم‌ها را تغيير مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اختلال دو قطبي حالت چشم‌ها را تغيير مي‌دهد/ اختلال دو قطبي حالت چشم‌ها را تغيير مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2024 12:22:29 چگونه مي توان از افزايش وزن در زمستان جلوگيري کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه مي توان از افزايش وزن در زمستان جلوگيري کرد/ چگونه مي توان از افزايش وزن در زمستان جلوگيري کرد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2024 12:34:43 آيا فشار خون بالا مي تواند باعث تشنگي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آيا فشار خون بالا مي تواند باعث تشنگي شود/ آيا فشار خون بالا مي تواند باعث تشنگي شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2024 12:33:50 هشدار؛ اين مواد غذايي در يخچال سمي مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هشدار؛ اين مواد غذايي در يخچال سمي مي‌شوند/ هشدار؛ اين مواد غذايي در يخچال سمي مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2024 12:29:42 با يک آزمايش ساده از مرگ نجات پيدا کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/با يک آزمايش ساده از مرگ نجات پيدا کنيد/ با يک آزمايش ساده از مرگ نجات پيدا کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2024 15:27:17 تفاوت‌ نشانه‌هاي سرماخوردگي با کرونا يا بيماري تنفسي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تفاوت‌ نشانه‌هاي سرماخوردگي با کرونا يا بيماري تنفسي/ تفاوت‌ نشانه‌هاي سرماخوردگي با کرونا يا بيماري تنفسي http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2024 20:16:39 معجزه 6 هزار قدم زدن در روز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/معجزه 6 هزار قدم زدن در روز/ معجزه 6 هزار قدم زدن در روز http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2024 19:25:16 عوارض خطرناک افکار منفي بر بدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/عوارض خطرناک افکار منفي بر بدن/ عوارض خطرناک افکار منفي بر بدن http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jan 2024 12:36:50 ترکيب اين خوراکي ها با آب خطرناک است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ترکيب اين خوراکي ها با آب خطرناک است/ ترکيب اين خوراکي ها با آب خطرناک است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jan 2024 12:36:25 در 30 سالگي چه کارهايي بايد براي سلامت بدن انجام دهيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/در 30 سالگي چه کارهايي بايد براي سلامت بدن انجام دهيم/ در 30 سالگي چه کارهايي بايد براي سلامت بدن انجام دهيم http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jan 2024 12:34:52 آيا استرس و اضطراب مي تواند باعث آلرژي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آيا استرس و اضطراب مي تواند باعث آلرژي شود/ آيا استرس و اضطراب مي تواند باعث آلرژي شود http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2024 13:56:40 بهترين حالت خوابيدن کدام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بهترين حالت خوابيدن کدام است/ بهترين حالت خوابيدن کدام است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2024 13:56:07 هفت ماده مغذي براي مغز که با اضطراب مقابله مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هفت ماده مغذي براي مغز که با اضطراب مقابله مي‌کنند / هفت ماده مغذي براي مغز که با اضطراب مقابله مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2024 13:55:29 با اين کارها ديرتر پير شويد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/با اين کارها ديرتر پير شويد/ با اين کارها ديرتر پير شويد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2024 06:00:53 جايگزيني براي افرادي که وقت پياده روي ندارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/جايگزيني براي افرادي که وقت پياده روي ندارند/ جايگزيني براي افرادي که وقت پياده روي ندارند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2024 06:00:22 نقش اساتيد دانشگاهي در تبيين جلوه‌هاي جهاد و شهادت بي‌بديل است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نقش اساتيد دانشگاهي در تبيين جلوه‌هاي جهاد و شهادت بي‌بديل است/ نقش اساتيد دانشگاهي در تبيين جلوه‌هاي جهاد و شهادت بي‌بديل است http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2024 13:36:20 تناقضات مساله حجاب در جامعه اسلامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تناقضات مساله حجاب در جامعه اسلامي/ تناقضات مساله حجاب در جامعه اسلامي http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2024 13:35:16 فشار خون قاتل خاموش زنان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/فشار خون قاتل خاموش زنان/ فشار خون قاتل خاموش زنان http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2024 13:34:52 داروهاي خوراکي يا موضعي، کدام بهتر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/داروهاي خوراکي يا موضعي، کدام بهتر است/ داروهاي خوراکي يا موضعي، کدام بهتر است http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2024 13:34:17 چند اقدام ساده براي کاهش ميزان آلودگي هواي خانه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چند اقدام ساده براي کاهش ميزان آلودگي هواي خانه/ چند اقدام ساده براي کاهش ميزان آلودگي هواي خانه http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2024 13:33:39 بيماري هايي که به دنبال استرس زياد بروز مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بيماري هايي که به دنبال استرس زياد بروز مي‌کند/ بيماري هايي که به دنبال استرس زياد بروز مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Dec 2023 14:58:34 چرا بايد بدنمان را در معرض سرما قرار دهيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا بايد بدنمان را در معرض سرما قرار دهيم/ چرا بايد بدنمان را در معرض سرما قرار دهيم http://amanatazarbaijan.com/ 25 Dec 2023 14:57:56 چطور بفهميم فرزندمان اُتيسم دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چطور بفهميم فرزندمان اُتيسم دارد/ چطور بفهميم فرزندمان اُتيسم دارد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2023 13:28:32 عادت هاي صبحگاهي که شما را در کل روز پرانرژي نگه مي‌دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/عادت هاي صبحگاهي که شما را در کل روز پرانرژي نگه مي‌دارد/ عادت هاي صبحگاهي که شما را در کل روز پرانرژي نگه مي‌دارد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2023 13:25:01 دوري از سرطان با راهکارهاي ساده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/دوري از سرطان با راهکارهاي ساده/ دوري از سرطان با راهکارهاي ساده http://amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2023 13:09:14 اشتباه رايج که سلامت زنان را تهديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اشتباه رايج که سلامت زنان را تهديد مي‌کند/ اشتباه رايج که سلامت زنان را تهديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2023 13:07:39 راهکارهايي ساده که رفلاکس معده را برطرف مي کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/راهکارهايي ساده که رفلاکس معده را برطرف مي کند/ راهکارهايي ساده که رفلاکس معده را برطرف مي کند http://amanatazarbaijan.com/ 04 Dec 2023 15:17:48 7 هشدار براي کساني که مدام احساس خستگي مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ هشدار براي کساني که مدام احساس خستگي مي‌کنند/ 7 هشدار براي کساني که مدام احساس خستگي مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 04 Dec 2023 15:17:08 چه کنيم تا در فصل سرما مريض نشويم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چه کنيم تا در فصل سرما مريض نشويم/ چه کنيم تا در فصل سرما مريض نشويم http://amanatazarbaijan.com/ 27 Nov 2023 20:09:16 آيا پيشگيري از اوتيسم امکان پذير است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آيا پيشگيري از اوتيسم امکان پذير است/ آيا پيشگيري از اوتيسم امکان پذير است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Nov 2023 20:08:54 7 ترفند ساه براي خلاص شدن از شر چربي شکم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ ترفند ساه براي خلاص شدن از شر چربي شکم/ 7 ترفند ساه براي خلاص شدن از شر چربي شکم http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2023 00:33:07 آنفولانزا چقدر مي‌تواند خطرناک باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آنفولانزا چقدر مي‌تواند خطرناک باشد/ آنفولانزا چقدر مي‌تواند خطرناک باشد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2023 00:32:23 چگونه بر اضطراب در زندگي امروزي غلبه کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه بر اضطراب در زندگي امروزي غلبه کنيم/ چگونه بر اضطراب در زندگي امروزي غلبه کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2023 00:31:37 بهترين غذاها براي مبارزه با پيري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بهترين غذاها براي مبارزه با پيري/ بهترين غذاها براي مبارزه با پيري http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2023 11:48:04 سينوزيت درپاييز را چگونه کنترل کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سينوزيت درپاييز را چگونه کنترل کنيم/ سينوزيت درپاييز را چگونه کنترل کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2023 11:47:40 سوپ مرغ واقعا به بهبود سرماخوردگي کمک مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سوپ مرغ واقعا به بهبود سرماخوردگي کمک مي‌کند/ سوپ مرغ واقعا به بهبود سرماخوردگي کمک مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2023 14:15:42 مواظب باشيد اين ماده خطرناک وارد بدن کودک نشود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مواظب باشيد اين ماده خطرناک وارد بدن کودک نشود/ مواظب باشيد اين ماده خطرناک وارد بدن کودک نشود http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2023 14:15:07 چند گام ساده براي مراقبت از خود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چند گام ساده براي مراقبت از خود/ چند گام ساده براي مراقبت از خود http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2023 14:14:40 عادت هاي خطرناک براي سلامتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/عادت هاي خطرناک براي سلامتي/ عادت هاي خطرناک براي سلامتي http://amanatazarbaijan.com/ 30 Oct 2023 12:02:54 6 عادت که قبل از شروع ورزش بايد ترک کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ عادت که قبل از شروع ورزش بايد ترک کنيد/ 6 عادت که قبل از شروع ورزش بايد ترک کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Oct 2023 12:02:28 چقدر در طول هفته ورزش کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چقدر در طول هفته ورزش کنيم/ چقدر در طول هفته ورزش کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 23 Oct 2023 12:23:11 بيماري هايي که سلامت استخوان هاي شما را به خطر مي اندازند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بيماري هايي که سلامت استخوان هاي شما را به خطر مي اندازند/ بيماري هايي که سلامت استخوان هاي شما را به خطر مي اندازند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Oct 2023 12:22:28 عادت هاي به ظاهر بي ضرري که بي سر و صدا به شما آسيب مي زنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/عادت هاي به ظاهر بي ضرري که بي سر و صدا به شما آسيب مي زنند/ عادت هاي به ظاهر بي ضرري که بي سر و صدا به شما آسيب مي زنند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2023 12:37:07 چگونه ايمني بدن را تقويت کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه ايمني بدن را تقويت کنيم/ چگونه ايمني بدن را تقويت کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2023 12:36:27 بلاهايي که پر خوابي بر سر بدن مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بلاهايي که پر خوابي بر سر بدن مي‌آورد/ بلاهايي که پر خوابي بر سر بدن مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com/ 09 Oct 2023 14:33:09 جلوگيري از اشتهاي زياد با روش هاي طبيعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/جلوگيري از اشتهاي زياد با روش هاي طبيعي/ جلوگيري از اشتهاي زياد با روش هاي طبيعي http://amanatazarbaijan.com/ 09 Oct 2023 14:32:47 دانش آموز بدون صبحانه مدرسه نرود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/دانش آموز بدون صبحانه مدرسه نرود/ دانش آموز بدون صبحانه مدرسه نرود http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2023 19:00:39 دردسرهاي نشستن زياد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/دردسرهاي نشستن زياد/ دردسرهاي نشستن زياد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2023 19:00:05 چه کنيم احساس خستگي نکنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چه کنيم احساس خستگي نکنيم/ چه کنيم احساس خستگي نکنيم http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2023 18:59:24 همراه با غذا چه مخلفاتي بخوريم بهتر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/همراه با غذا چه مخلفاتي بخوريم بهتر است/ همراه با غذا چه مخلفاتي بخوريم بهتر است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2023 12:48:45 بهترين زمان تزريق واکسن آنفولانزا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بهترين زمان تزريق واکسن آنفولانزا/ بهترين زمان تزريق واکسن آنفولانزا http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2023 12:48:08 رمز و راز جواني مغز چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/رمز و راز جواني مغز چيست/ رمز و راز جواني مغز چيست http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2023 12:47:21 تاثير شکر مانند اثر مواد مخدر بر مغز است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تاثير شکر مانند اثر مواد مخدر بر مغز است/ تاثير شکر مانند اثر مواد مخدر بر مغز است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2023 19:53:09 تفاوت بين علائم آنفلوآنزا و سويه جديد کوويد-19 کدام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تفاوت بين علائم آنفلوآنزا و سويه جديد کوويد19 کدام است/ تفاوت بين علائم آنفلوآنزا و سويه جديد کوويد-19 کدام است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2023 19:52:26 شب‌بيداري با شما چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/شب‌بيداري با شما چه مي‌کند/ شب‌بيداري با شما چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2023 14:31:24 شش راه آسان براي کاهش خطر زوال عقل http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/شش راه آسان براي کاهش خطر زوال عقل/ شش راه آسان براي کاهش خطر زوال عقل http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2023 14:30:43 جايگزين کمبود خواب چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/جايگزين کمبود خواب چيست/ جايگزين کمبود خواب چيست http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2023 15:08:09 گياهخواري؛ رژيم سلامتي يا تهديدکننده بدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/گياهخواري؛ رژيم سلامتي يا تهديدکننده بدن/ گياهخواري؛ رژيم سلامتي يا تهديدکننده بدن http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2023 15:07:23 9 اشتباه آسيب‌رسان در پخت و پز مواد غذايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اشتباه آسيب‌رسان در پخت و پز مواد غذايي/ 9 اشتباه آسيب‌رسان در پخت و پز مواد غذايي http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2023 14:03:31 بايد ها ونبايدهاي تغذيه اي در کودکان بيمار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بايد ها ونبايدهاي تغذيه اي در کودکان بيمار/ بايد ها ونبايدهاي تغذيه اي در کودکان بيمار http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2023 14:02:21 اثر گرماي هوا بر قلب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اثر گرماي هوا بر قلب/ اثر گرماي هوا بر قلب http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2023 14:16:53 رمز و راز جلوگيري از چاقي کودکان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/رمز و راز جلوگيري از چاقي کودکان/ رمز و راز جلوگيري از چاقي کودکان http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2023 13:54:58 باورهاي درست و نادرست در مورد نوشيدن آب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/باورهاي درست و نادرست در مورد نوشيدن آب/ باورهاي درست و نادرست در مورد نوشيدن آب http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2023 13:26:44 6 نکته براي اينکه تابستان بي‌خطري را سپري کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نکته براي اينکه تابستان بي‌خطري را سپري کنيد/ 6 نکته براي اينکه تابستان بي‌خطري را سپري کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2023 13:25:49 تغيير رنگ اين مواد غذايي مضر يا بي‌ضرر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تغيير رنگ اين مواد غذايي مضر يا بي‌ضرر/ تغيير رنگ اين مواد غذايي مضر يا بي‌ضرر http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2023 15:20:57 براي پيشگيري از سرطان چه بخوريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/براي پيشگيري از سرطان چه بخوريم/ براي پيشگيري از سرطان چه بخوريم http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2023 15:20:15 سبزي هاي مفيد براي کاهش وزن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سبزي هاي مفيد براي کاهش وزن/ سبزي هاي مفيد براي کاهش وزن http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2023 12:57:21 فوايد موسيقي براي افراد مبتلا به زوال عقل http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/فوايد موسيقي براي افراد مبتلا به زوال عقل/ فوايد موسيقي براي افراد مبتلا به زوال عقل http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2023 12:56:45 اشتباهات بزرگ در نگهداري ميوه و سبزيجات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اشتباهات بزرگ در نگهداري ميوه و سبزيجات/ اشتباهات بزرگ در نگهداري ميوه و سبزيجات http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jul 2023 13:31:15 ريتالين در يادگيري معجزه نمي کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ريتالين در يادگيري معجزه نمي کند/ ريتالين در يادگيري معجزه نمي کند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jul 2023 13:30:20 خوردن ميوه بعد از غذا بهتر است يا قبل از آن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خوردن ميوه بعد از غذا بهتر است يا قبل از آن/ خوردن ميوه بعد از غذا بهتر است يا قبل از آن http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2023 20:08:00 مقاومت ميکروبي؛ تهديدي براي سلامت عمومي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مقاومت ميکروبي؛ تهديدي براي سلامت عمومي/ مقاومت ميکروبي؛ تهديدي براي سلامت عمومي http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2023 20:07:34 اين خوراکي‌ها را همراه خربزه اصلا مصرف نکنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اين خوراکي‌ها را همراه خربزه اصلا مصرف نکنيد/ اين خوراکي‌ها را همراه خربزه اصلا مصرف نکنيد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2023 13:50:17 کمال گرايي تهديدي براي سلامت رواني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کمال گرايي تهديدي براي سلامت رواني/ کمال گرايي تهديدي براي سلامت رواني http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2023 13:49:42 بايد و نبايدهاي رژيم مديترانه‌اي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بايد و نبايدهاي رژيم مديترانه‌اي/ بايد و نبايدهاي رژيم مديترانه‌اي http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jun 2023 14:33:21 فرسودگي شغلي و افسردگي را با هم اشتباه نگيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/فرسودگي شغلي و افسردگي را با هم اشتباه نگيريد/ فرسودگي شغلي و افسردگي را با هم اشتباه نگيريد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jun 2023 14:32:43 بهترين آنتي هيستامين‌هاي طبيعي کدامند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بهترين آنتي هيستامين‌هاي طبيعي کدامند/ بهترين آنتي هيستامين‌هاي طبيعي کدامند http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2023 21:30:33 ويژگي شخصيتي که موجب طول عمر مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ويژگي شخصيتي که موجب طول عمر مي‌شود/ ويژگي شخصيتي که موجب طول عمر مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2023 21:30:13 10 دليل براي اينکه عاشق مديتيشن باشيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ دليل براي اينکه عاشق مديتيشن باشيد/ 10 دليل براي اينکه عاشق مديتيشن باشيد http://amanatazarbaijan.com/ 29 May 2023 14:39:03 بلايي که ايستاده غذا خوردن سرمان مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بلايي که ايستاده غذا خوردن سرمان مي‌آورد/ بلايي که ايستاده غذا خوردن سرمان مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com/ 29 May 2023 14:38:08 دردسرهاي مثبت‌انديشي زورکي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/دردسرهاي مثبت‌انديشي زورکي/ دردسرهاي مثبت‌انديشي زورکي http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2023 16:03:17 براي کاهش استرس چه بخوريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/براي کاهش استرس چه بخوريم/ براي کاهش استرس چه بخوريم http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2023 16:02:42 وقتي استرس باعث کمردرد مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/وقتي استرس باعث کمردرد مي شود/ وقتي استرس باعث کمردرد مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 08 May 2023 16:25:14 13 روش براي رفع خواب‌آلودگي در بهار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ روش براي رفع خواب‌آلودگي در بهار/ 13 روش براي رفع خواب‌آلودگي در بهار http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2023 14:15:01 هشت روش آسان و مفيد براي پاکسازي بدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هشت روش آسان و مفيد براي پاکسازي بدن/ هشت روش آسان و مفيد براي پاکسازي بدن http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2023 14:14:21 مردان افسرده چه علائمي دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مردان افسرده چه علائمي دارند/ مردان افسرده چه علائمي دارند http://amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2023 16:32:57 ويژگي‌هاي يک وعده غذايي سالم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ويژگي‌هاي يک وعده غذايي سالم/ ويژگي‌هاي يک وعده غذايي سالم http://amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2023 16:32:14 چند تصور اشتباه درباره داروهاي گياهي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چند تصور اشتباه درباره داروهاي گياهي/ چند تصور اشتباه درباره داروهاي گياهي http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2023 13:54:12 چگونه چربي‌هاي شکم را آب کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه چربي‌هاي شکم را آب کنيم/ چگونه چربي‌هاي شکم را آب کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2023 13:53:38 خوابيدن در اين ساعت باعث مرگ مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خوابيدن در اين ساعت باعث مرگ مي‌شود/ خوابيدن در اين ساعت باعث مرگ مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2023 13:52:51 چگونه استرس شغلي را مديريت کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه استرس شغلي را مديريت کنيم/ چگونه استرس شغلي را مديريت کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 10 Apr 2023 16:26:42 خواب آلودگي بهار را چگونه درمان کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خواب آلودگي بهار را چگونه درمان کنيم/ خواب آلودگي بهار را چگونه درمان کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 10 Apr 2023 16:26:03 تقويت سيستم ايمني در فصل بهار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تقويت سيستم ايمني در فصل بهار/ تقويت سيستم ايمني در فصل بهار http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2023 15:11:19 ورزش ايمني بدن را تقويت مي‌کند، اما نه هميشه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ورزش ايمني بدن را تقويت مي‌کند، اما نه هميشه / ورزش ايمني بدن را تقويت مي‌کند، اما نه هميشه http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2023 15:10:21 چرا با تغيير فصل احساس افسردگي عود مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا با تغيير فصل احساس افسردگي عود مي‌کند/ چرا با تغيير فصل احساس افسردگي عود مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Feb 2023 14:28:51 خوراکي‌هايي که کلسترول را پايين مي‌آورند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خوراکي‌هايي که کلسترول را پايين مي‌آورند/ خوراکي‌هايي که کلسترول را پايين مي‌آورند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Feb 2023 14:26:50 راهکار هايي براي حفظ وزن مطلوب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/راهکار هايي براي حفظ وزن مطلوب/ راهکار هايي براي حفظ وزن مطلوب http://amanatazarbaijan.com/ 20 Feb 2023 12:17:23 اين سَم خوردني نيست، اما کشنده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/قدرت ويرانگر نفرت و روش‌هاي کنترل آن/ اين سَم خوردني نيست، اما کشنده است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Feb 2023 12:16:16 پيش‌ديابت با چه علائمي بروز مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/پيش‌ديابت با چه علائمي بروز مي‌کند/ پيش‌ديابت با چه علائمي بروز مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2023 11:09:08 9 خوراکي که نبايد صبح‌ها بخوريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ خوراکي که نبايد صبح‌ها بخوريد/ 9 خوراکي که نبايد صبح‌ها بخوريد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2023 11:08:47 اقتصادی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ اقتصادی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:01:31 طرح‌های عمرانی شهر ارومیه تعیین تکلیف شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/طرح‌های عمرانی شهر ارومیه تعیین تکلیف شود/ طرح‌های عمرانی شهر ارومیه تعیین تکلیف شود http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2024 12:58:11 اتمام پروژه‌هاي نيمه‌تمام روستايي بايد در اولويت باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اتمام پروژه‌هاي نيمه‌تمام روستايي بايد در اولويت باشد/ اتمام پروژه‌هاي نيمه‌تمام روستايي بايد در اولويت باشد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2024 12:55:31 آيا سلبريتي‌هاي تبليغ کننده بايد پاسخگوي کلاهبرداري کوروش کمپاني باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آيا سلبريتي‌هاي تبليغ کننده بايد پاسخگوي کلاهبرداري کوروش کمپاني باشند / آيا سلبريتي‌هاي تبليغ کننده بايد پاسخگوي کلاهبرداري کوروش کمپاني باشند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2024 12:20:38 آيا کنترل نرخ ارز از دست دولت رئيسي خارج شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آيا کنترل نرخ ارز از دست دولت رئيسي خارج شده است/ آيا کنترل نرخ ارز از دست دولت رئيسي خارج شده است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2024 12:19:59 ۱۱ قلم کالای اساسی مشمول طرح کالابرگ الکترونیک است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۱۱ قلم کالای اساسی مشمول طرح کالابرگ الکترونیک است/ ۱۱ قلم کالای اساسی مشمول طرح کالابرگ الکترونیک است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2024 11:15:21 منطقه ویژه اقتصادی ارومیه - سرو کلنگ زنی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/منطقه ویژه اقتصادی ارومیه سرو کلنگ زنی شد/ منطقه ویژه اقتصادی ارومیه - سرو کلنگ زنی شد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Feb 2024 20:20:51 کریدور بزرگراهی غرب کشور سال آینده اتمام می یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کریدور بزرگراهی غرب کشور سال آینده اتمام می یابد/ کریدور بزرگراهی غرب کشور سال آینده اتمام می یابد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Feb 2024 20:19:20 منطقه ویژه اقتصادی ارومیه- سرو کلنگ زنی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/منطقه ویژه اقتصادی ارومیه سرو کلنگ زنی می شود/ منطقه ویژه اقتصادی ارومیه- سرو کلنگ زنی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 04 Feb 2024 11:38:20 احداث منطقه آزاد مشترک ايران و ترکيه اقتصادآذربايجان غربي را متحول مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/احداث منطقه آزاد مشترک ايران و ترکيه اقتصادآذربايجان غربي را متحول مي‌کند/ احداث منطقه آزاد مشترک ايران و ترکيه اقتصادآذربايجان غربي را متحول مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2024 20:15:11 افزایش ۳ برابری رفع تداخلات اراضی کشاورزی در آذربایجان‌غربی طی سال جاری http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/افزایش ۳ برابری رفع تداخلات اراضی کشاورزی در آذربایجان‌غربی طی سال جاری/ افزایش ۳ برابری رفع تداخلات اراضی کشاورزی در آذربایجان‌غربی طی سال جاری http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2024 12:39:34 امسال ۱۵ هکتار زمین‌ کشاورزی در آذربایجان‌غربی آزادسازی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/امسال ۱۵ هکتار زمین‌ کشاورزی در آذربایجان‌غربی آزادسازی شد/ امسال ۱۵ هکتار زمین‌ کشاورزی در آذربایجان‌غربی آزادسازی شد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2024 20:26:31 شاخص اجرای طرح هادی در آذربایجان‌غربی ۱۳ درصد افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/شاخص اجرای طرح هادی در آذربایجان‌غربی ۱۳ درصد افزایش یافت/ شاخص اجرای طرح هادی در آذربایجان‌غربی ۱۳ درصد افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2024 20:24:55 ۸ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای آذربایجان‌غربی کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۸ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای آذربایجان‌غربی کشف شد/ ۸ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای آذربایجان‌غربی کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2024 10:21:10 ناوگان باری فعال آذربایجان‌غربی جوان‌تر از میانگین کشوری است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ناوگان باری فعال آذربایجان‌غربی جوان‌تر از میانگین کشوری است/ ناوگان باری فعال آذربایجان‌غربی جوان‌تر از میانگین کشوری است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jan 2024 20:04:39 ثبت نام ۶۶۴ نفر متقاضی نهضت ملی مسکن روستایی در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ثبت نام ۶۶۴ نفر متقاضی نهضت ملی مسکن روستایی در آذربایجان‌غربی/ ثبت نام ۶۶۴ نفر متقاضی نهضت ملی مسکن روستایی در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jan 2024 20:01:29 تعریض محور حیدرآباد-نقده ۳۵۰۰میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تعریض محور حیدرآباد قده ریال اعتبار نیاز دارد/ تعریض محور حیدرآباد-نقده ۳۵۰۰میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jan 2024 14:36:37 عملیات ساخت ۹ هزار مسکن روستایی مقاوم در آذربایجان غربی آغاز شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/عملیات ساخت ۹ هزار مسکن روستایی مقاوم در آذربایجان غربی آغاز شده است/ عملیات ساخت ۹ هزار مسکن روستایی مقاوم در آذربایجان غربی آغاز شده است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2024 05:46:58 یک‌میلیون و ۲۷۵ هزار تردد از پایانه مرزی رازی خوی ثبت شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/یک‌میلیون و ۲۷۵ هزار تردد از پایانه مرزی رازی خوی ثبت شد/ یک‌میلیون و ۲۷۵ هزار تردد از پایانه مرزی رازی خوی ثبت شد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jan 2024 19:59:34 متخلفان در آذربایجان غربی بیش از یک هزار میلیارد ریال جریمه شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/متخلفان در آذربایجان غربی بیش از یک هزار میلیارد ریال جریمه شدند/ متخلفان در آذربایجان غربی بیش از یک هزار میلیارد ریال جریمه شدند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2023 12:47:31 امسال ۱۰۶۴ حلقه چاه غیر مجاز در آذربایجان‌غربی پر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/امسال ۱۰۶۴ حلقه چاه غیر مجاز در آذربایجان‌غربی پر شد/ امسال ۱۰۶۴ حلقه چاه غیر مجاز در آذربایجان‌غربی پر شد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2023 12:43:09 روزانه یک‌هزار تن قیر در پالایشگاه ارومیه تولید می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/روزانه یک‌هزار تن قیر در پالایشگاه ارومیه تولید می‌شود/ روزانه یک‌هزار تن قیر در پالایشگاه ارومیه تولید می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2023 12:22:13 ناوگان حمل و نقل آذربايجان غربي به روز مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ناوگان حمل و نقل آذربايجان غربي به روز مي شود/ ناوگان حمل و نقل آذربايجان غربي به روز مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 25 Dec 2023 14:57:03 ساختار‌هاي اقتصاد ايران فسادزا هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ساختار‌هاي اقتصاد ايران فسادزا هستند / ساختار‌هاي اقتصاد ايران فسادزا هستند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Dec 2023 14:55:29 بازگشت ۹۵ درصد جایگاه های سوخت آذربایجان‌غربی به حالت عادی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بازگشت ۹۵ درصد جایگاه های سوخت آذربایجان‌غربی به حالت عادی/ بازگشت ۹۵ درصد جایگاه های سوخت آذربایجان‌غربی به حالت عادی http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2023 11:31:03 مشکلات ۳۰ ساله تعاونی‌های مسکن آذربایجان غربی حل و فصل شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مشکلات ۳۰ ساله تعاونی‌های مسکن آذربایجان غربی حل و فصل شد/ مشکلات ۳۰ ساله تعاونی‌های مسکن آذربایجان غربی حل و فصل شد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2023 10:28:17 هفت‌هزار و ۶۴۶ میلیارد ریال اعتبار عمرانی ویژه به شهرستان ارومیه تخصیص یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/هفت‌هزار و ۶۴۶ میلیارد ریال اعتبار عمرانی ویژه به شهرستان ارومیه تخصیص یافت/ هفت‌هزار و ۶۴۶ میلیارد ریال اعتبار عمرانی ویژه به شهرستان ارومیه تخصیص یافت http://amanatazarbaijan.com/ 09 Dec 2023 10:21:50 سقف ۳۰۰۰ واحد مسکونی خسارت دیده خوی پایان آذرماه اتمام می یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سقف ۳۰۰۰ واحد مسکونی خسارت دیده خوی پایان آذرماه اتمام می یابد/ سقف ۳۰۰۰ واحد مسکونی خسارت دیده خوی پایان آذرماه اتمام می یابد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Dec 2023 15:14:58 ارومیه تا پایان دی ماه تحت پوشش فیبرنوری قرار می‌گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ارومیه تا پایان دی ماه تحت پوشش فیبرنوری قرار می‌گیرد/ ارومیه تا پایان دی ماه تحت پوشش فیبرنوری قرار می‌گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Dec 2023 19:38:29 سه‌هزار نفر در بخش ترویج کشاورزی آذربایجان غربی فعالیت دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سه‌هزار نفر در بخش ترویج کشاورزی آذربایجان غربی فعالیت دارند/ سه‌هزار نفر در بخش ترویج کشاورزی آذربایجان غربی فعالیت دارند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Dec 2023 19:37:10 روزانه ۲۶۰ تن مرغ در بازار آذربایجان غربی توزیع می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/روزانه ۲۶۰ تن مرغ در بازار آذربایجان غربی توزیع می‌شود / روزانه ۲۶۰ تن مرغ در بازار آذربایجان غربی توزیع می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 04 Dec 2023 15:25:16 مساکن مهر باقی مانده آذربایجان غربی تعیین تکلیف می شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مساکن مهر باقی مانده آذربایجان غربی تعیین تکلیف می شوند/ مساکن مهر باقی مانده آذربایجان غربی تعیین تکلیف می شوند http://amanatazarbaijan.com/ 02 Dec 2023 18:50:06 ١٣٠ کیلومتر از راه‌های روستایی آذربایجان‌غربی آسفالت شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/١٣٠ کیلومتر از راه‌های روستایی آذربایجان‌غربی آسفالت شدند/ ١٣٠ کیلومتر از راه‌های روستایی آذربایجان‌غربی آسفالت شدند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2023 20:41:14 سقف ۸۸ درصد واحدهای خسارت دیده زلزله خوی اتمام یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سقف ۸۸ درصد واحدهای خسارت دیده زلزله خوی اتمام یافت / سقف ۸۸ درصد واحدهای خسارت دیده زلزله خوی اتمام یافت http://amanatazarbaijan.com/ 25 Nov 2023 13:10:20 فرسودگي 500 کيلومتر خطوط انتقال آب در اروميه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مديرعامل آب و فاضلاب آذربايجان غربي عنوان کرد/ فرسودگي 500 کيلومتر خطوط انتقال آب در اروميه http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2023 00:29:06 فعالیت ۴۲۰ مرکز و مزرعه آبزی پروری در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/فعالیت ۴۲۰ مرکز و مزرعه آبزی پروری در آذربایجان‌غربی / فعالیت ۴۲۰ مرکز و مزرعه آبزی پروری در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2023 12:51:06 ساماندهی بیش از ۳۹۰۰ انشعاب غیرمجاز آب در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ساماندهی بیش از ۳۹۰۰ انشعاب غیرمجاز آب در آذربایجان‌غربی/ ساماندهی بیش از ۳۹۰۰ انشعاب غیرمجاز آب در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 15 Nov 2023 14:40:45 لزوم ساماندهي گمرک بازرگان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/لزوم ساماندهي گمرک بازرگان/ لزوم ساماندهي گمرک بازرگان http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2023 12:06:30 آذربايجان غربي نياز به ايجاد اداره کل راه‌آهن مستقل دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آذربايجان غربي نياز به ايجاد اداره کل راه‌آهن مستقل دارد / آذربايجان غربي نياز به ايجاد اداره کل راه‌آهن مستقل دارد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2023 11:52:29 تعمیرات و نگهداری ٣۶ پروژه پل‌ بزرگ آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تعمیرات و نگهداری ٣۶ پروژه پل‌ بزرگ آذربایجان‌غربی/ تعمیرات و نگهداری ٣۶ پروژه پل‌ بزرگ آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2023 11:45:15 بیش از ۴ میلیون تن کالا از آذربایجان غربی به خارج کشور صادر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بیش از ۴ میلیون تن کالا از آذربایجان غربی به خارج کشور صادر شد / بیش از ۴ میلیون تن کالا از آذربایجان غربی به خارج کشور صادر شد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2023 11:25:23 کشف کالای قاچاق در مرز ماکو http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کشف کالای قاچاق در مرز ماکو/ کشف کالای قاچاق در مرز ماکو http://amanatazarbaijan.com/ 08 Nov 2023 12:57:07 مرز جديد بين ايران و ترکيه بازگشايي مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مرز جديد بين ايران و ترکيه بازگشايي مي شود/ مرز جديد بين ايران و ترکيه بازگشايي مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2023 15:00:58 اجرای ۲۰۰۰کیلومتر فیبرنوری در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اجرای ۲۰۰۰کیلومتر فیبرنوری در آذربایجان غربی / اجرای ۲۰۰۰کیلومتر فیبرنوری در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2023 12:14:07 مرز جدید بین ایران و ترکیه بازگشایی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مرز جدید بین ایران و ترکیه بازگشایی می شود / مرز جدید بین ایران و ترکیه بازگشایی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2023 12:12:17 پلیس گمرکات در مرزهای رازی و سرو راه اندازی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پلیس گمرکات در مرزهای رازی و سرو راه اندازی می شود / پلیس گمرکات در مرزهای رازی و سرو راه اندازی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 01 Nov 2023 09:57:20 نظارت بر تعاوني‌هاي مسکن افزايش يابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نظارت بر تعاوني‌هاي مسکن افزايش يابد/ نظارت بر تعاوني‌هاي مسکن افزايش يابد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Oct 2023 12:15:28 اتمام اسکلت 1409 واحد نهضت ملي مسکن در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اتمام اسکلت 1409 واحد نهضت ملي مسکن در آذربايجان غربي/ اتمام اسکلت 1409 واحد نهضت ملي مسکن در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 30 Oct 2023 12:01:21 ۲ میلیون هکتار از مزارع کشور زیرکشت گندم رفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۲ میلیون هکتار از مزارع کشور زیرکشت گندم رفت/ ۲ میلیون هکتار از مزارع کشور زیرکشت گندم رفت http://amanatazarbaijan.com/ 29 Oct 2023 16:04:47 ۱۰۷ معدن راکد آذربایجان غربی احیا و به چرخه تولید بازگشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۱۰۷ معدن راکد آذربایجان غربی احیا و به چرخه تولید بازگشت / ۱۰۷ معدن راکد آذربایجان غربی احیا و به چرخه تولید بازگشت http://amanatazarbaijan.com/ 24 Oct 2023 11:44:00 دولت سرمایه گذاری ویژه ای برای معادن آذربایجان غربی می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دولت سرمایه گذاری ویژه ای برای معادن آذربایجان غربی می کند/ دولت سرمایه گذاری ویژه ای برای معادن آذربایجان غربی می کند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Oct 2023 14:02:56 احداث سقف ۸۳ درصد واحدهای تخریبی زلزله سال گذشته خوی پایان یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/احداث سقف ۸۳ درصد واحدهای تخریبی زلزله سال گذشته خوی پایان یافت/ احداث سقف ۸۳ درصد واحدهای تخریبی زلزله سال گذشته خوی پایان یافت http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2023 11:33:46 رغبت بازارهای همسایه برای کالاهای تولیدی آذربایجان‌غربی افزایش یافته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رغبت بازارهای همسایه برای کالاهای تولیدی آذربایجان‌غربی افزایش یافته است/ رغبت بازارهای همسایه برای کالاهای تولیدی آذربایجان‌غربی افزایش یافته است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Oct 2023 13:10:16 ۳.۹ میلیون تن کالا از آذربایجان غربی به خارج کشور صادر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/میلیون تن کالا از آذربایجان غربی به خارج کشور صادر شد/ ۳.۹ میلیون تن کالا از آذربایجان غربی به خارج کشور صادر شد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Oct 2023 20:17:38 ۴۳۸ هزار تراکنش با کالابرگ الکترونیکی در آذربایجان غربی انجام شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۴۳۸ هزار تراکنش با کالابرگ الکترونیکی در آذربایجان غربی انجام شده است/ ۴۳۸ هزار تراکنش با کالابرگ الکترونیکی در آذربایجان غربی انجام شده است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Oct 2023 12:22:24 ۳۰۰ محدوده معدنی در آذربایجان‌غربی تعیین تکلیف می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ ۳۰۰ محدوده معدنی در آذربایجان‌غربی تعیین تکلیف می‌شود/ ۳۰۰ محدوده معدنی در آذربایجان‌غربی تعیین تکلیف می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 13 Oct 2023 20:23:29 جوجه‌ریزی در آذربایجان غربی ۲۶ درصد افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/جوجه‌ریزی در آذربایجان غربی ۲۶ درصد افزایش یافت/ جوجه‌ریزی در آذربایجان غربی ۲۶ درصد افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 11 Oct 2023 13:04:02 50درصد برنامه‌هاي تامين مسکن درروستاهاي آذربايجان غربي اجرامي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/درصد برنامه‌هاي تامين مسکن درروستاهاي آذربايجان غربي اجرامي شود/ 50درصد برنامه‌هاي تامين مسکن درروستاهاي آذربايجان غربي اجرامي شود http://amanatazarbaijan.com/ 09 Oct 2023 14:31:42 بیش از ۱۲ هزار کنتور هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی آذربایجان‌غربی نصب شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بیش از ۱۲ هزار کنتور هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی آذربایجان‌غربی نصب شد/ بیش از ۱۲ هزار کنتور هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی آذربایجان‌غربی نصب شد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2023 10:51:37 تکمیل ۵۵۰ واحد از مساکن مهر آذربایجان‌غربی باقی مانده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تکمیل ۵۵۰ واحد از مساکن مهر آذربایجان‌غربی باقی مانده است / تکمیل ۵۵۰ واحد از مساکن مهر آذربایجان‌غربی باقی مانده است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2023 10:43:24 تحویل ۷هکتار زمین به شهرداری ارومیه برای واگذاری به ضایعات فروشان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تحویل ۷هکتار زمین به شهرداری ارومیه برای واگذاری به ضایعات فروشان / تحویل ۷هکتار زمین به شهرداری ارومیه برای واگذاری به ضایعات فروشان http://amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2023 14:08:17 کشت پاییزه گندم در آذربایجان غربی آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کشت پاییزه گندم در آذربایجان غربی آغاز شد / کشت پاییزه گندم در آذربایجان غربی آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2023 14:06:40 ۱۰۰ هزار واحد مسکونی مهر در دولت سیزدهم تحویل مردم شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۱۰۰ هزار واحد مسکونی مهر در دولت سیزدهم تحویل مردم شده است/ ۱۰۰ هزار واحد مسکونی مهر در دولت سیزدهم تحویل مردم شده است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2023 14:01:29 حمایت از واحدهای صنعتی، اولویت‌ عملیاتی دولت سیزدهم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/حمایت از واحدهای صنعتی، اولویت‌ عملیاتی دولت سیزدهم است/ حمایت از واحدهای صنعتی، اولویت‌ عملیاتی دولت سیزدهم است http://amanatazarbaijan.com/ 02 Oct 2023 02:17:33 اتمام تقاطع غيرهمسطح آذربايجان اولويت عمراني مديريت شهري اروميه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اتمام تقاطع غيرهمسطح آذربايجان اولويت عمراني مديريت شهري اروميه است/ اتمام تقاطع غيرهمسطح آذربايجان اولويت عمراني مديريت شهري اروميه است http://amanatazarbaijan.com/ 02 Oct 2023 02:13:49 پرداخت ۸۵۰میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت های مسکن ملی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پرداخت ۸۵۰میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت های مسکن ملی در آذربایجان غربی/ پرداخت ۸۵۰میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت های مسکن ملی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 27 Sep 2023 12:46:51 پرونده مسکن مهر آذربايجان‌غربي تا پايان سال بسته مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پرونده مسکن مهر آذربايجان‌غربي تا پايان سال بسته مي‌شود/ پرونده مسکن مهر آذربايجان‌غربي تا پايان سال بسته مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2023 18:58:22 اختصاص 20هزار ميليارد تومان براي اشتغال http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اختصاص 20هزار ميليارد تومان براي اشتغال/ اختصاص 20هزار ميليارد تومان براي اشتغال http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2023 18:57:18 راه‌اندازی منطقه ویژه سرو زمینه‌ساز تحول بزرگ ترانزیتی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/راه‌اندازی منطقه ویژه سرو زمینه‌ساز تحول بزرگ ترانزیتی است/ راه‌اندازی منطقه ویژه سرو زمینه‌ساز تحول بزرگ ترانزیتی است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2023 20:26:46 ایجاد اشتغال برای۵۶ نفر از بانوان آذربایجان‌غربی در حوزه صنعت فرش http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ایجاد اشتغال برای۵۶ نفر از بانوان آذربایجان‌غربی در حوزه صنعت فرش/ ایجاد اشتغال برای۵۶ نفر از بانوان آذربایجان‌غربی در حوزه صنعت فرش http://amanatazarbaijan.com/ 19 Sep 2023 10:30:43 30درصد سيب درختي کشور در آذربايجان‌غربي توليد مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ سيب درختي کشور در آذربايجان‌غربي توليد مي‌شود/ 30درصد سيب درختي کشور در آذربايجان‌غربي توليد مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2023 12:42:51 ۱۲ اخلال‌گر بازار مسکن در آذربایجان‌غربی به دستگاه قضایی معرفی شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۱۲ اخلال‌گر بازار مسکن در آذربایجان‌غربی به دستگاه قضایی معرفی شدند/ ۱۲ اخلال‌گر بازار مسکن در آذربایجان‌غربی به دستگاه قضایی معرفی شدند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2023 21:21:43 پرداخت وام بازنشستگان به ۳۰۰۰ نفر در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پرداخت وام بازنشستگان به ۳۰۰۰ نفر در آذربایجان غربی/ پرداخت وام بازنشستگان به ۳۰۰۰ نفر در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 29 Aug 2023 14:32:31 امسال درآمد گمرکات آذربایجان‌غربی به ۱۷ هزار میلیارد ریال رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/امسال درآمد گمرکات آذربایجان‌غربی به ۱۷ هزار میلیارد ریال رسید/ امسال درآمد گمرکات آذربایجان‌غربی به ۱۷ هزار میلیارد ریال رسید http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2023 14:47:31 حدود ۱۸ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری صنعتی آذربایجان‌غربی در آستانه افتتاح است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/حدود ۱۸ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری صنعتی آذربایجان‌غربی در آستانه افتتاح است/ حدود ۱۸ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری صنعتی آذربایجان‌غربی در آستانه افتتاح است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2023 13:22:46 ۱۴۰۵ پروژه عمرانی در آذربایجان غربی افتتاح و کلنگ زنی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۱۴۰۵ پروژه عمرانی در آذربایجان غربی افتتاح و کلنگ زنی می شود/ ۱۴۰۵ پروژه عمرانی در آذربایجان غربی افتتاح و کلنگ زنی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 23 Aug 2023 21:24:12 رکورد برداشت گندم در آذربایجان‌غربی شکسته شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رکورد برداشت گندم در آذربایجان‌غربی شکسته شد/ رکورد برداشت گندم در آذربایجان‌غربی شکسته شد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2023 11:54:20 بازسازی ۷۵۰ واحد مسکونی خسارت دیده در زلزله خوی به پایان رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ بازسازی ۷۵۰ واحد مسکونی خسارت دیده در زلزله خوی به پایان رسید/ بازسازی ۷۵۰ واحد مسکونی خسارت دیده در زلزله خوی به پایان رسید http://amanatazarbaijan.com/ 18 Aug 2023 15:04:52 پیش بینی برداشت بیش از۲۴۳ هزار تن انگور از باغات آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پیش بینی برداشت بیش از۲۴۳ هزار تن انگور از باغات آذربایجان غربی/ پیش بینی برداشت بیش از۲۴۳ هزار تن انگور از باغات آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 16 Aug 2023 13:08:38 منطقه معدني جنگ سر مستعد تامين مواد اوليه سوخت هسته اي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/منطقه معدني جنگ سر مستعد تامين مواد اوليه سوخت هسته اي است/ منطقه معدني جنگ سر مستعد تامين مواد اوليه سوخت هسته اي است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2023 14:01:25 بازسازی مناطق زلزله زده خوی تا پیش از آغاز فصل سرما پایان می‌یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بازسازی مناطق زلزله زده خوی تا پیش از آغاز فصل سرما پایان می‌یابد/ بازسازی مناطق زلزله زده خوی تا پیش از آغاز فصل سرما پایان می‌یابد http://amanatazarbaijan.com/ 09 Aug 2023 14:24:24 واحدهای تولیدی از ظرفیت دستگاه قضایی برای رفع مشکلات استفاده کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/واحدهای تولیدی از ظرفیت دستگاه قضایی برای رفع مشکلات استفاده کنند/ واحدهای تولیدی از ظرفیت دستگاه قضایی برای رفع مشکلات استفاده کنند http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2023 14:31:21 دولت برنامه‌اي براي مهار و کنترل تورم ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دولت برنامه‌اي براي مهار و کنترل تورم ندارد/ دولت برنامه‌اي براي مهار و کنترل تورم ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2023 13:12:37 وضعیت معادن راکد آذربایجان غربی تعیین تکلیف شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/وضعیت معادن راکد آذربایجان غربی تعیین تکلیف شود/ وضعیت معادن راکد آذربایجان غربی تعیین تکلیف شود http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2023 21:23:46 مشاوران املاک متخلف در آذربایجان‌غربی ۱۸ میلیارد ریال جریمه شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مشاوران املاک متخلف در آذربایجان‌غربی ۱۸ میلیارد ریال جریمه شدند/ مشاوران املاک متخلف در آذربایجان‌غربی ۱۸ میلیارد ریال جریمه شدند http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2023 21:21:57 تولید سالانه ۱۵۳ هزار تن گوشت قرمز و مرغ در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تولید سالانه ۱۵۳ هزار تن گوشت قرمز و مرغ در آذربایجان غربی / تولید سالانه ۱۵۳ هزار تن گوشت قرمز و مرغ در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jul 2023 12:47:14 تردد از مرز تمرچین بصورت ۲۴ ساعته شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ تردد از مرز تمرچین بصورت ۲۴ ساعته شد/ تردد از مرز تمرچین بصورت ۲۴ ساعته شد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2023 15:33:32 ۹ اخلالگر بازار مسکن در آذربایجان‌غربی به دستگاه قضایی معرفی شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۹ اخلالگر بازار مسکن در آذربایجان‌غربی به دستگاه قضایی معرفی شدند/ ۹ اخلالگر بازار مسکن در آذربایجان‌غربی به دستگاه قضایی معرفی شدند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2023 21:39:47 74 هزار ميليارد ريال اعتبار در سال گذشته به آذربايجان‌غربي تخصيص داده شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ اعتبار در سال گذشته / 74 هزار ميليارد ريال اعتبار در سال گذشته به آذربايجان‌غربي تخصيص داده شد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2023 13:04:41 ۲۴۰ واحد تولیدی در آذربایجان غربی احیا شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ ۲۴۰ واحد تولیدی در آذربایجان غربی احیا شده است/ ۲۴۰ واحد تولیدی در آذربایجان غربی احیا شده است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2023 14:25:19 وضعیت نابسامان بازار خرید املاک و مسکن آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/وضعیت نابسامان بازار خرید املاک و مسکن آذربایجان غربی/ وضعیت نابسامان بازار خرید املاک و مسکن آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2023 21:46:07 اتمام آسفالت و بهسازی بیش از ۲۰ کیلومتر از راه های روستائی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اتمام آسفالت و بهسازی بیش از ۲۰ کیلومتر از راه های روستائی آذربایجان غربی/ اتمام آسفالت و بهسازی بیش از ۲۰ کیلومتر از راه های روستائی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2023 11:47:17 تحقق ۱۲۶.۷ درصدی وصول درآمدهای مالیاتی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تحقق ۱۲۶ درصدی وصول درآمدهای مالیاتی در آذربایجان غربی/ تحقق ۱۲۶.۷ درصدی وصول درآمدهای مالیاتی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jul 2023 15:10:21 جزئیات مرگ یک زندانی در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/جزئیات مرگ یک زندانی در ارومیه / جزئیات مرگ یک زندانی در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jul 2023 14:38:49 اراضي بلااستفاده داخل محدوده‌هاي شهري تعيين تکليف مي شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اراضي بلااستفاده داخل محدوده‌هاي شهري تعيين تکليف مي شوند/ اراضي بلااستفاده داخل محدوده‌هاي شهري تعيين تکليف مي شوند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jul 2023 13:45:51 ۶۰ هزار تن گندم از کشاورزان آذربایجان غربی خریداری شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۶۰ هزار تن گندم از کشاورزان آذربایجان غربی خریداری شده است/ ۶۰ هزار تن گندم از کشاورزان آذربایجان غربی خریداری شده است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2023 11:01:08 قاچاق تاثیر مستقیم بر اقتصاد دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ قاچاق تاثیر مستقیم بر اقتصاد دارد/ قاچاق تاثیر مستقیم بر اقتصاد دارد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2023 15:42:30 مشعل گاز ۴ روستای چایپاره روشن می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مشعل گاز ۴ روستای چایپاره روشن می‌شود/ مشعل گاز ۴ روستای چایپاره روشن می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2023 15:28:06 جایگاه ترکیه در توسعه تجارت ایران ویژه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/جایگاه ترکیه در توسعه تجارت ایران ویژه است/ جایگاه ترکیه در توسعه تجارت ایران ویژه است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jun 2023 16:14:39 همه ظرفيت‌ها براي افزايش عرضه مسکن به‌کارگيري مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/همه ظرفيت‌ها براي افزايش عرضه مسکن به‌کارگيري مي‌شود/ همه ظرفيت‌ها براي افزايش عرضه مسکن به‌کارگيري مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2023 13:43:42 ارزش ريال در 100 سال اخير چقدر کم شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ارزش ريال در 100 سال اخير چقدر کم شد/ ارزش ريال در 100 سال اخير چقدر کم شد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2023 13:43:20 بانک‌ها حق تعطیلی واحدهای تولیدی فعال را ندارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ بانک‌ها حق تعطیلی واحدهای تولیدی فعال را ندارند/ بانک‌ها حق تعطیلی واحدهای تولیدی فعال را ندارند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2023 21:18:20 فرهنگی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ فرهنگی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:45 سلبريتي‌هاي فضاي مجازي و نقش هويت‌سازي براي کودکان نسل آلفا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سلبريتي‌هاي فضاي مجازي و نقش هويت‌سازي براي کودکان نسل آلفا/ سلبريتي‌هاي فضاي مجازي و نقش هويت‌سازي براي کودکان نسل آلفا http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2024 12:24:38 aپژوهش موسيقي در ايران مغفول مانده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/aپژوهش موسيقي در ايران مغفول مانده است/ aپژوهش موسيقي در ايران مغفول مانده است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2024 12:23:57 آذربايجان‌غربي از قطب‌هاي فرهنگي هنري کشور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ آذربايجان‌غربي از قطب‌هاي فرهنگي هنري کشور است/ آذربايجان‌غربي از قطب‌هاي فرهنگي هنري کشور است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2024 12:38:13 ساخت اسباب‌بازي با قدمتي به درازاي تاريخ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ساخت اسباب‌بازي با قدمتي به درازاي تاريخ/ ساخت اسباب‌بازي با قدمتي به درازاي تاريخ http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2024 12:37:38 موزه هاي تخصصي در مدرسه 22 بهمن اروميه راه‌اندازي مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ موزه هاي تخصصي در مدرسه 22 بهمن اروميه راه‌اندازي مي‌شوند/ موزه هاي تخصصي در مدرسه 22 بهمن اروميه راه‌اندازي مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2024 15:31:00 فيلم‌هاي سينمايي چگونه بر جوامع و سبک زندگي ما تأثير مي‌گذارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فيلم‌هاي سينمايي چگونه بر جوامع و سبک زندگي ما تأثير مي‌گذارند/ فيلم‌هاي سينمايي چگونه بر جوامع و سبک زندگي ما تأثير مي‌گذارند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2024 15:30:20 تلاش جبهه رسانه‌ای برای تبیین دستاوردهای نظام ضروری است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ تلاش جبهه رسانه‌ای برای تبیین دستاوردهای نظام ضروری است/ تلاش جبهه رسانه‌ای برای تبیین دستاوردهای نظام ضروری است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2024 19:32:43 زواياي يک اعتياد مدرن و آسيب‌هايي در جامعه زنان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/زواياي يک اعتياد مدرن و آسيب‌هايي در جامعه زنان/ زواياي يک اعتياد مدرن و آسيب‌هايي در جامعه زنان http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2024 20:18:43 تبليغات تحقيرآميز در تلويزيون http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تبليغات تحقيرآميز در تلويزيون/ تبليغات تحقيرآميز در تلويزيون http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2024 20:18:00 زبان هنر از ابزارهاي مهم معرفي فرهنگ غني ايراني به دنياست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/زبان هنر از ابزارهاي مهم معرفي فرهنگ غني ايراني به دنياست/ زبان هنر از ابزارهاي مهم معرفي فرهنگ غني ايراني به دنياست http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2024 20:17:26 تاريخ‌نگاري بر خانه به دوشي‌هاي جشنواره فيلم فجر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تاريخ‌نگاري بر خانه به دوشي‌هاي جشنواره فيلم فجر/ تاريخ‌نگاري بر خانه به دوشي‌هاي جشنواره فيلم فجر http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jan 2024 12:41:04 بازار نشر در انحصار ترجمه يا تأليف http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بازار نشر در انحصار ترجمه يا تأليف / بازار نشر در انحصار ترجمه يا تأليف http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jan 2024 12:37:47 نبود سالن هاي با کيفيت مانعي پيش روي تئاتر آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نبود سالن هاي با کيفيت مانعي پيش روي تئاتر آذربايجان غربي/ نبود سالن هاي با کيفيت مانعي پيش روي تئاتر آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2024 13:50:33 کمبود منابع گروه‌هاي خاص در کتابخانه مرکزي اروميه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کمبود منابع گروه‌هاي خاص در کتابخانه مرکزي اروميه/ کمبود منابع گروه‌هاي خاص در کتابخانه مرکزي اروميه http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2024 13:49:52 نوشتن در کشور ما سياسي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نوشتن در کشور ما سياسي است/ نوشتن در کشور ما سياسي است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2024 06:04:29 اسلام پرچمدار حفظ حقوق زن در دنیای امروز است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اسلام پرچمدار حفظ حقوق زن در دنیای امروز است/ اسلام پرچمدار حفظ حقوق زن در دنیای امروز است http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jan 2024 19:57:45 وزارت فرهنگ موضوع معرفی حماسه چالدران را پیگیری کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ وزارت فرهنگ موضوع معرفی حماسه چالدران را پیگیری کند/ وزارت فرهنگ موضوع معرفی حماسه چالدران را پیگیری کند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2023 12:25:50 ملت ايران و ترکيه داراي اشتراکات فرهنگي فراواني هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ملت ايران و ترکيه داراي اشتراکات فرهنگي فراواني هستند/ ملت ايران و ترکيه داراي اشتراکات فرهنگي فراواني هستند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Dec 2023 15:00:14 ۲۷ اثر تاریخی کشور آماده ثبت جهانی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/۲۷ اثر تاریخی کشور آماده ثبت جهانی شد/ ۲۷ اثر تاریخی کشور آماده ثبت جهانی شد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Dec 2023 15:09:44 استل کيله‌شين، کتيبه اورارتويي - آشوري در موزه اروميه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/استل کيله‌شين، کتيبه اورارتويي آشوري در موزه اروميه/ استل کيله‌شين، کتيبه اورارتويي - آشوري در موزه اروميه http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2023 13:29:47 سلبريتي، دشمن فرضي صداوسيما http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سلبريتي، دشمن فرضي صداوسيما/ سلبريتي، دشمن فرضي صداوسيما http://amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2023 13:10:43 يافته‌هاي جديد در محوطه تپه حسنلو http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/يافته‌هاي جديد در محوطه تپه حسنلو/ يافته‌هاي جديد در محوطه تپه حسنلو http://amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2023 13:10:05 زني ترک‌زبان که روي فارسي غيرت دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/زني ترک‌زبان که روي فارسي غيرت دارد/ زني ترک‌زبان که روي فارسي غيرت دارد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Dec 2023 15:18:39 بانک سفال در پایگاه ملی محوطه تاریخی حسنلو ایجاد می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بانک سفال در پایگاه ملی محوطه تاریخی حسنلو ایجاد می شود/ بانک سفال در پایگاه ملی محوطه تاریخی حسنلو ایجاد می شود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Dec 2023 18:47:55 "دم دم"؛ قلعه نظامي سه هزار ساله در اروميه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/دم دم؛ قلعه نظامي سه هزار ساله در اروميه/ "دم دم"؛ قلعه نظامي سه هزار ساله در اروميه http://amanatazarbaijan.com/ 27 Nov 2023 20:10:40 اسناد مربوط به هشت سال دفاع مقدس در آذربايجان غربي ناقص هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اسناد مربوط به هشت سال دفاع مقدس در آذربايجان غربي ناقص هستند/ اسناد مربوط به هشت سال دفاع مقدس در آذربايجان غربي ناقص هستند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Nov 2023 20:10:02 خانه صنایع‌دستی آذربایجان غربی در مدرسه هدایت راه‌اندازی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ خانه صنایع‌دستی آذربایجان غربی در مدرسه هدایت راه‌اندازی می شود/ خانه صنایع‌دستی آذربایجان غربی در مدرسه هدایت راه‌اندازی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 25 Nov 2023 13:12:57 تهيه کنندگي فيلم‌هاي سينمايي به استان‌ها واگذار مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تهيه کنندگي فيلم‌هاي سينمايي به استان‌ها واگذار مي‌شود/ تهيه کنندگي فيلم‌هاي سينمايي به استان‌ها واگذار مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2023 00:48:52 پنجمين جشنواره رسانه‌اي ابوذر در اروميه برگزار مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پنجمين جشنواره رسانه‌اي ابوذر در اروميه برگزار مي‌شود/ پنجمين جشنواره رسانه‌اي ابوذر در اروميه برگزار مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2023 00:48:17 روزنامه‌نگاري ادبيات شتاب‌زده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/روزنامه‌نگاري ادبيات شتاب‌زده است/ روزنامه‌نگاري ادبيات شتاب‌زده است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2023 00:45:46 پنجمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر در ارومیه برگزار می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پنجمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر در ارومیه برگزار می‌شود / پنجمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر در ارومیه برگزار می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 18 Nov 2023 13:13:26 خانواده‌ها با خاطر آسوده‌تر به سینماها بروند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ خانواده‌ها با خاطر آسوده‌تر به سینماها بروند/ خانواده‌ها با خاطر آسوده‌تر به سینماها بروند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Nov 2023 14:31:14 چگونه ضريب نفوذ کتاب را افزايش دهيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چگونه ضريب نفوذ کتاب را افزايش دهيم/ چگونه ضريب نفوذ کتاب را افزايش دهيم http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2023 12:09:17 شهريار شاعري جاودانه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شهريار شاعري جاودانه است/ شهريار شاعري جاودانه است http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2023 12:08:57 هفت بناي تاريخي در آذربايجان‌غربي مرمت شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/هفت بناي تاريخي در آذربايجان‌غربي مرمت شد/ هفت بناي تاريخي در آذربايجان‌غربي مرمت شد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2023 14:17:02 رويکرد ادبيات نمايشي تغيير کرده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رويکرد ادبيات نمايشي تغيير کرده است/ رويکرد ادبيات نمايشي تغيير کرده است http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2023 14:16:28 دروازه سنگی خوی مرمت می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/دروازه سنگی خوی مرمت می‌شود/ دروازه سنگی خوی مرمت می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Oct 2023 11:48:43 صنعت مد در دست شبکه‌هاي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/صنعت مد در دست شبکه‌هاي اجتماعي/ صنعت مد در دست شبکه‌هاي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 23 Oct 2023 13:39:58 موسيقي‌ آرام چگونه جيب ما را خالي مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/موسيقي‌ آرام چگونه جيب ما را خالي مي‌کند/ موسيقي‌ آرام چگونه جيب ما را خالي مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2023 12:38:31 حافظ شاعري ناشناخته است! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/حافظ شاعري ناشناخته است/ حافظ شاعري ناشناخته است! http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2023 12:37:48 سهراب سپهري بدون کمک درخت‌هاي لاکچري به اوج بازگشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سهراب سپهري بدون کمک درخت‌هاي لاکچري به اوج بازگشت/ سهراب سپهري بدون کمک درخت‌هاي لاکچري به اوج بازگشت http://amanatazarbaijan.com/ 09 Oct 2023 14:36:24 چرا به اقوام ايراني در سينما بدرستي پرداخته نشده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چرا به اقوام ايراني در سينما بدرستي پرداخته نشده است/ چرا به اقوام ايراني در سينما بدرستي پرداخته نشده است http://amanatazarbaijan.com/ 09 Oct 2023 14:35:54 تمبرینه طلای شمس و مولانا در خوی رونمایی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تمبرینه طلای شمس و مولانا در خوی رونمایی شد/ تمبرینه طلای شمس و مولانا در خوی رونمایی شد http://amanatazarbaijan.com/ 29 Sep 2023 11:42:38 عمومي‌سازي فرهنگ کسب‌وکارهاي کوچک در بستر کتابخانه‌هاي عمومي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/عمومي‌سازي فرهنگ کسب‌وکارهاي کوچک در بستر کتابخانه‌هاي عمومي/ عمومي‌سازي فرهنگ کسب‌وکارهاي کوچک در بستر کتابخانه‌هاي عمومي http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2023 19:01:32 سينما بايد به گسترش صلح کمک کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سينما بايد به گسترش صلح کمک کند/ سينما بايد به گسترش صلح کمک کند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2023 12:50:41 تجاري‌سازي و صادرات فرهنگي؛ سهل يا دشوار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تجاري‌سازي و صادرات فرهنگي؛ سهل يا دشوار/ تجاري‌سازي و صادرات فرهنگي؛ سهل يا دشوار http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2023 12:49:51 توليد کتب تاريخي بدون مطالعه کافي باعث آسيب مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/توليد کتب تاريخي بدون مطالعه کافي باعث آسيب مي شود/ توليد کتب تاريخي بدون مطالعه کافي باعث آسيب مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2023 19:50:12 ونيز يک جهان را مي‌گرداند ما با انواع جشنواره هيچ کاري نمي‌کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ونيز يک جهان را مي‌گرداند ما با انواع جشنواره هيچ کاري نمي‌کنيم/ ونيز يک جهان را مي‌گرداند ما با انواع جشنواره هيچ کاري نمي‌کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2023 19:49:13 گردشگري سبز محبوب گردشگران و سرمايه‌گذاران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/گردشگري سبز محبوب گردشگران و سرمايه‌گذاران/ گردشگري سبز محبوب گردشگران و سرمايه‌گذاران http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2023 14:37:09 نقش پياده‌روي اربعين در پيشرفت‌هاي فرهنگي و اقتصادي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نقش پياده‌روي اربعين در پيشرفت‌هاي فرهنگي و اقتصادي/ نقش پياده‌روي اربعين در پيشرفت‌هاي فرهنگي و اقتصادي http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2023 14:35:59 فرهنگ عاشيقي و تاثير آن بر پايداري فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فرهنگ عاشيقي و تاثير آن بر پايداري فرهنگي/ فرهنگ عاشيقي و تاثير آن بر پايداري فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2023 15:09:35 بانوان و شور مضاعف دف‌نوازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بانوان و شور مضاعف دف‌نوازي/ بانوان و شور مضاعف دف‌نوازي http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2023 14:05:55 جشنواره رسانه؛ تفکيک خبرنگاران از خبرنگارنماها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جشنواره رسانه؛ تفکيک خبرنگاران از خبرنگارنماها/ جشنواره رسانه؛ تفکيک خبرنگاران از خبرنگارنماها http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2023 14:05:15 رسانه ها پرچم دار جهاد تبیین هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه ها پرچم دار جهاد تبیین هستند/ رسانه ها پرچم دار جهاد تبیین هستند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2023 21:20:12 جايگاه خبرنگار در جامعه و ضرورت احياي حقوق خبرنگاران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جايگاه خبرنگار در جامعه و ضرورت احياي حقوق خبرنگاران/ جايگاه خبرنگار در جامعه و ضرورت احياي حقوق خبرنگاران http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2023 14:18:15 بايد کودکان نسل آلفا را با کتاب مأنوس کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ بايد کودکان نسل آلفا را با کتاب مأنوس کرد/ بايد کودکان نسل آلفا را با کتاب مأنوس کرد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2023 14:17:31 رسانه های انقلابی نقش مهمی برای مقابله با جنگ رسانه ای دشمن دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه های انقلابی نقش مهمی برای مقابله با جنگ رسانه ای دشمن دارند/ رسانه های انقلابی نقش مهمی برای مقابله با جنگ رسانه ای دشمن دارند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Aug 2023 12:06:11 ادبيات زرد متفاوت از داستان و شعر عامه‌پسند است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ادبيات زرد متفاوت از داستان و شعر عامه‌پسند است/ ادبيات زرد متفاوت از داستان و شعر عامه‌پسند است http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2023 13:27:39 براي حوزه‌هاي فرهنگ و هنر چشم‌انداز تعريف کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/براي حوزه‌هاي فرهنگ و هنر چشم‌انداز تعريف کنيم/ براي حوزه‌هاي فرهنگ و هنر چشم‌انداز تعريف کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2023 15:21:53 گشت‌هاي پليس براي مقابله با بدحجابي فقط در حد تذکر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/گشت‌هاي پليس براي مقابله با بدحجابي فقط در حد تذکر است/ گشت‌هاي پليس براي مقابله با بدحجابي فقط در حد تذکر است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2023 14:58:42 کشفياتي جديد از مسجد جامع اروميه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کشفياتي جديد از مسجد جامع اروميه/ کشفياتي جديد از مسجد جامع اروميه http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2023 14:47:45 گراميداشت آيين هزار ساله قديسان کليساها در اروميه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/گراميداشت آيين هزار ساله قديسان کليساها در اروميه/ گراميداشت آيين هزار ساله قديسان کليساها در اروميه http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2023 12:57:59 ارمغان جشنواره ها نشاط اجتماعي و حال خوب براي مردم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ارمغان جشنواره ها نشاط اجتماعي و حال خوب براي مردم است/ ارمغان جشنواره ها نشاط اجتماعي و حال خوب براي مردم است http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jul 2023 13:33:25 نه فرهنگ را مي‌شناسيم، نه ايران را http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نه فرهنگ را مي‌شناسيم، نه ايران را/ نه فرهنگ را مي‌شناسيم، نه ايران را http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jul 2023 13:32:49 شکوه جشن های عید غدیر باید روزافزون شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شکوه جشن های عید غدیر باید روزافزون شود/ شکوه جشن های عید غدیر باید روزافزون شود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2023 15:22:24 وقتي روزنامه‌ها جاي شعر را گرفتند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/وقتي روزنامه‌ها جاي شعر را گرفتند/ وقتي روزنامه‌ها جاي شعر را گرفتند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2023 13:50:56 برگزاری ١٨ عنوان برنامه فرهنگی و هنری در تالار وحدت ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ برگزاری ١٨ عنوان برنامه فرهنگی و هنری در تالار وحدت ارومیه/ برگزاری ١٨ عنوان برنامه فرهنگی و هنری در تالار وحدت ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2023 20:54:23 آثار 7هزار ساله در تپه تاريخي اشنويه کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آثار 7هزار ساله در تپه تاريخي اشنويه کشف شد/ آثار 7هزار ساله در تپه تاريخي اشنويه کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2023 21:32:00 سرانه مطلوب مطالعه يا آمارسازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سرانه مطلوب مطالعه يا آمارسازي/ سرانه مطلوب مطالعه يا آمارسازي http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2023 21:31:24 آثار ۷هزار ساله در تپه تاریخی اشنویه کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آثار ۷هزار ساله در تپه تاریخی اشنویه کشف شد/ آثار ۷هزار ساله در تپه تاریخی اشنویه کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jun 2023 21:14:48 بايد جلوي مرگ "گويش‌ها" را بگيريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بايد جلوي مرگ گويش‌هارا بگيريم/ بايد جلوي مرگ "گويش‌ها" را بگيريم http://amanatazarbaijan.com/ 29 May 2023 14:40:06 ترکيه کدام مفاخر ايران را تصاحب کرده‌است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ترکيه کدام مفاخر ايران را تصاحب کرده‌است/ ترکيه کدام مفاخر ايران را تصاحب کرده‌است http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2023 16:42:19 سواد رسانه راهبرد عملياتي در جنگ فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سواد رسانه راهبرد عملياتي در جنگ فرهنگي / سواد رسانه راهبرد عملياتي در جنگ فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2023 16:04:08 ۶ هزار نفر در مدارس آموزش از راه دور آذربایجان غربی تحصیل می کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/۶ هزار نفر در مدارس آموزش از راه دور آذربایجان غربی تحصیل می کنند/ ۶ هزار نفر در مدارس آموزش از راه دور آذربایجان غربی تحصیل می کنند http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2023 20:58:30 22درصد اعضاي هيات علمي دانشگاه اروميه در مرتبه استادي هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ اعضاي هيات علمي دانشگاه اروميه در مرتبه استادي هستند/ 22درصد اعضاي هيات علمي دانشگاه اروميه در مرتبه استادي هستند http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2023 14:19:59 سقوط سليقه مخاطب، هديه فضاي مجازي به سينما http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سقوط سليقه مخاطب، هديه فضاي مجازي به سينما/ سقوط سليقه مخاطب، هديه فضاي مجازي به سينما http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2023 14:19:16 آموزش و پژوهش با قدرت در دانشگاه های آذربایجان غربی در جریان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آموزش و پژوهش با قدرت در دانشگاه های آذربایجان غربی در جریان است/ آموزش و پژوهش با قدرت در دانشگاه های آذربایجان غربی در جریان است http://amanatazarbaijan.com/ 25 Apr 2023 20:58:26 باند حفاران غيرمجاز در اروميه منهدم شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/باند حفاران غيرمجاز در اروميه منهدم شد/ باند حفاران غيرمجاز در اروميه منهدم شد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2023 16:34:21 ساماندهي و مرمت 40 پروژه تاريخي در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ساماندهي و مرمت 40 پروژه تاريخي در آذربايجان غربي/ ساماندهي و مرمت 40 پروژه تاريخي در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2023 16:33:45 اعضای شورای فرهنگ عمومی زمینه تحقق شعار سال را فراهم کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اعضای شورای فرهنگ عمومی زمینه تحقق شعار سال را فراهم کنند/ اعضای شورای فرهنگ عمومی زمینه تحقق شعار سال را فراهم کنند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Apr 2023 16:19:25 حذف ادبيات از کنکور چه نتيجه‌اي داشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/حذف ادبيات از کنکور چه نتيجه‌اي داشت/ حذف ادبيات از کنکور چه نتيجه‌اي داشت http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2023 13:55:14 آرامگاه شمس تبريزي ميزبان 6 هزار گردشگر نوروزي بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آرامگاه شمس تبريزي ميزبان 6 هزار گردشگر نوروزي بود/ آرامگاه شمس تبريزي ميزبان 6 هزار گردشگر نوروزي بود http://amanatazarbaijan.com/ 10 Apr 2023 16:27:38 رسانه علمدار جهاد تبيين درجنگ ترکيبي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه علمدار جهاد تبيين درجنگ ترکيبي است/ رسانه علمدار جهاد تبيين درجنگ ترکيبي است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Feb 2023 12:19:57 ادبيات داستاني کودک و نوجوان به جايزه‌اي جدا نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ادبيات داستاني کودک و نوجوان به جايزه‌اي جدا نياز دارد/ ادبيات داستاني کودک و نوجوان به جايزه‌اي جدا نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Feb 2023 12:18:57 آيا قانون بين‌المللي کپي‌رايت وجود دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آيا قانون بين‌المللي کپي‌رايت وجود دارد/ آيا قانون بين‌المللي کپي‌رايت وجود دارد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Feb 2023 12:18:13 جشنواره فرهنگي و بصيرتي فجر 44 در اروميه برگزار شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جشنواره فرهنگي و بصيرتي فجر 44 در اروميه برگزار شد/ جشنواره فرهنگي و بصيرتي فجر 44 در اروميه برگزار شد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2023 11:11:26 زخم ناسور بي‌مهري بر موسيقي 6 هزارساله http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/زخم ناسور بي‌مهري بر موسيقي 6 هزارساله/ زخم ناسور بي‌مهري بر موسيقي 6 هزارساله http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2023 11:10:00 سينماها در يک‌قدمي بازگشت به حيات روزهاي خوب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سينماها در يک‌قدمي بازگشت به حيات روزهاي خوب/ سينماها در يک‌قدمي بازگشت به حيات روزهاي خوب http://amanatazarbaijan.com/ 06 Feb 2023 12:38:42 جشنواره‌ها تأثير محسوسي در تقويت جريان‌هاي ادبي ندارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جشنواره‌ها تأثير محسوسي در تقويت جريان‌هاي ادبي ندارند/ جشنواره‌ها تأثير محسوسي در تقويت جريان‌هاي ادبي ندارند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Feb 2023 12:38:23 داشتن تخصص و اشراف در حوزه کاري لازمه حرفه خبرنگاري است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ داشتن تخصص و اشراف در حوزه کاري لازمه حرفه خبرنگاري است/ داشتن تخصص و اشراف در حوزه کاري لازمه حرفه خبرنگاري است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2023 11:03:11 صفي‌الدين نقطه عطف تاريخ موسيقي دنياي اسلام http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/صفي‌الدين نقطه عطف تاريخ موسيقي دنياي اسلام/ صفي‌الدين نقطه عطف تاريخ موسيقي دنياي اسلام http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2023 11:02:32 روحانيون اثر گذارترين قشر جامعه براي اجراي جهاد تبيين هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/روحانيون اثر گذارترين قشر جامعه براي اجراي جهاد تبيين هستند/ روحانيون اثر گذارترين قشر جامعه براي اجراي جهاد تبيين هستند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2023 12:40:39 شهر مقدس مسلمانان مکه است يا پترا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شهر مقدس مسلمانان مکه است يا پترا / شهر مقدس مسلمانان مکه است يا پترا http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2023 12:29:41 زنگ خطر فقدان سواد رسانه‌اي مسئولان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/زنگ خطر فقدان سواد رسانه‌اي مسئولان/ زنگ خطر فقدان سواد رسانه‌اي مسئولان http://amanatazarbaijan.com/ 26 Dec 2022 16:03:31 توسعه زیرساخت های فرهنگی در آذربایجان غربی مورد توجه قرار گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/توسعه زیرساخت های فرهنگی در آذربایجان غربی مورد توجه قرار گیرد/ توسعه زیرساخت های فرهنگی در آذربایجان غربی مورد توجه قرار گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Dec 2022 12:39:57 مطالبه گري در دانشجويان تقويت شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ مطالبه گري در دانشجويان تقويت شود/ مطالبه گري در دانشجويان تقويت شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2022 01:19:41 عصر تاريک روزنامه نگاري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/عصر تاريک روزنامه نگاري/ عصر تاريک روزنامه نگاري http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2022 01:17:57 در هشت ماه اخير از هر 100 صندلي سينما، فقط 5 صندلي پر شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/در هشت ماه اخير از هر 100 صندلي سينما، فقط 5 صندلي پر شده است / در هشت ماه اخير از هر 100 صندلي سينما، فقط 5 صندلي پر شده است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2022 01:17:10 راه‌اندازي دانشکده تئاتر نياز هنرجويان آذربايجان غربي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/راه‌اندازي دانشکده تئاتر نياز هنرجويان آذربايجان غربي است/ راه‌اندازي دانشکده تئاتر نياز هنرجويان آذربايجان غربي است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Dec 2022 15:07:08 دانشنامه نقش زنان در دفاع مقدس در آذربايجان غربي تدوين شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/دانشنامه نقش زنان در دفاع مقدس در آذربايجان غربي تدوين شد/ دانشنامه نقش زنان در دفاع مقدس در آذربايجان غربي تدوين شد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Nov 2022 14:30:51 گردشگري غذايي در آذربايجان غربي توسعه مي يابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ گردشگري غذايي در آذربايجان غربي توسعه مي يابد/ گردشگري غذايي در آذربايجان غربي توسعه مي يابد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Nov 2022 14:30:02 اجتماعی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ اجتماعی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:31 ۱۶۰ هزار روستایی از آب شرب سالم و پایدار برخوردار شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۱۶۰ هزار روستایی از آب شرب سالم و پایدار برخوردار شدند/ ۱۶۰ هزار روستایی از آب شرب سالم و پایدار برخوردار شدند http://amanatazarbaijan.com/ 21 Feb 2024 12:59:47 مامور قلابی در ارومیه دستگیر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مامور قلابی در ارومیه دستگیر شد/ مامور قلابی در ارومیه دستگیر شد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Feb 2024 12:56:05 شکست طرح پر سروصداي دارويار؛ عبور تورم دارو از مرز 80 درصد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شکست طرح پر سروصداي دارويار؛ عبور تورم دارو از مرز 80 درصد/ شکست طرح پر سروصداي دارويار؛ عبور تورم دارو از مرز 80 درصد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2024 12:31:20 تعيين 500 نقطه براي تبليغات انتخابات در اروميه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تعيين 500 نقطه براي تبليغات انتخابات در اروميه/ تعيين 500 نقطه براي تبليغات انتخابات در اروميه http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2024 12:29:40 برفروبی بیش از یک هزار کیلومتر از محورهای مواصلاتی آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/برفروبی بیش از یک هزار کیلومتر از محورهای مواصلاتی آذربایجان‌غربی/ برفروبی بیش از یک هزار کیلومتر از محورهای مواصلاتی آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2024 11:17:53 آغاز ثبت سرعت خودروها دررینگ میانی شهر ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آغاز ثبت سرعت خودروها دررینگ میانی شهر ارومیه/ آغاز ثبت سرعت خودروها دررینگ میانی شهر ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 14 Feb 2024 19:26:46 احیای دروازه‌های تاریخی شهر در بودجه ۱۴۰۳ شهرداری ارومیه مورد توجه قرار گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/احیای دروازه‌های تاریخی شهر در بودجه ۱۴۰۳ شهرداری ارومیه مورد توجه قرار گیرد/ احیای دروازه‌های تاریخی شهر در بودجه ۱۴۰۳ شهرداری ارومیه مورد توجه قرار گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 14 Feb 2024 19:24:30 شناسایی نزدیک به ۲ هزار حفره خالی انشعاب فاضلاب در شهر خوی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شناسایی نزدیک به ۲ هزار حفره خالی انشعاب فاضلاب در شهر خوی/ شناسایی نزدیک به ۲ هزار حفره خالی انشعاب فاضلاب در شهر خوی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2024 12:31:37 ۲ تالاب آذربایجان‌غربی به صورت آنلاین پایش می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۲ تالاب آذربایجان‌غربی به صورت آنلاین پایش می‌شود/ ۲ تالاب آذربایجان‌غربی به صورت آنلاین پایش می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2024 12:28:48 حذف محصولات کشاورزي آب‌بر حوضه آبريز اروميه در اسرع وقت انجام خواهد شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حذف محصولات کشاورزي آب‌بر حوضه آبريز اروميه در اسرع وقت انجام خواهد شد/ حذف محصولات کشاورزي آب‌بر حوضه آبريز اروميه در اسرع وقت انجام خواهد شد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2024 11:00:15 کشف ۱۴۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کشف ۱۴۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر در آذربایجان‌غربی/ کشف ۱۴۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2024 22:26:43 ۱۳۱ میلیون مترمکعب آب زیرزمینی در آذربایجان غربی حفاظت شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۱۳۱ میلیون مترمکعب آب زیرزمینی در آذربایجان غربی حفاظت شد/ ۱۳۱ میلیون مترمکعب آب زیرزمینی در آذربایجان غربی حفاظت شد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Feb 2024 16:11:30 کشف 45 کيلوگرم مواد مخدر در آذربايجان‌غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کشف 45 کيلوگرم مواد مخدر در آذربايجان‌غربي/ کشف 45 کيلوگرم مواد مخدر در آذربايجان‌غربي http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2024 15:34:56 عدالت و بهره وری از ارکان اساسی نظام جمهوری اسلامی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/عدالت و بهره وری از ارکان اساسی نظام جمهوری اسلامی است/ عدالت و بهره وری از ارکان اساسی نظام جمهوری اسلامی است http://amanatazarbaijan.com/ 04 Feb 2024 11:26:06 ۵ تن انواع مخدر در آذربایجان غربی امحا شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۵ تن انواع مخدر در آذربایجان غربی امحا شد/ ۵ تن انواع مخدر در آذربایجان غربی امحا شد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jan 2024 13:29:50 سکونت بیش از ۲۸ هزار نفر در محدوده بافت‌های تاریخی ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سکونت بیش از ۲۸ هزار نفر در محدوده بافت‌های تاریخی ارومیه/ سکونت بیش از ۲۸ هزار نفر در محدوده بافت‌های تاریخی ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2024 19:52:33 پرونده قتل کودک خردسال ارومیه خارج از نوبت رسیدگی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/پرونده قتل کودک خردسال ارومیه خارج از نوبت رسیدگی می شود/ پرونده قتل کودک خردسال ارومیه خارج از نوبت رسیدگی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2024 19:34:59 درياچه اروميه به جزيره حرارتي بزرگي تبديل شده که مانع بارش مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/درياچه اروميه به جزيره حرارتي بزرگي تبديل شده که مانع بارش مي شود/ درياچه اروميه به جزيره حرارتي بزرگي تبديل شده که مانع بارش مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jan 2024 12:30:39 علت ۷۰ درصد فوتی‌های ناشی از تصادف آذربایجان غربی، عامل انسانی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/علت ۷۰ درصد فوتی‌های ناشی از تصادف آذربایجان غربی، عامل انسانی است/ علت ۷۰ درصد فوتی‌های ناشی از تصادف آذربایجان غربی، عامل انسانی است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2024 10:24:06 قاچاقچیان لوازم خانگی در آذربایجان‌غربی نقره داغ شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/قاچاقچیان لوازم خانگی در آذربایجان‌غربی نقره داغ شدند/ قاچاقچیان لوازم خانگی در آذربایجان‌غربی نقره داغ شدند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jan 2024 12:12:53 پایانه مرزی سرو به دستگاه ایکس ری در دهه فجر امسال تجهیز می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/پایانه مرزی سرو به دستگاه ایکس ری در دهه فجر امسال تجهیز می شود/ پایانه مرزی سرو به دستگاه ایکس ری در دهه فجر امسال تجهیز می شود http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jan 2024 12:02:51 ساخت یک هزار و ۷۳۳ کلاس درس در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ساخت یک هزار و ۷۳۳ کلاس درس در آذربایجان غربی / ساخت یک هزار و ۷۳۳ کلاس درس در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jan 2024 10:57:22 ۸هکتار از اراضی ملی تالاب کانی برازان مهاباد رفع تصرف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۸هکتار از اراضی ملی تالاب کانی برازان مهاباد رفع تصرف شد / ۸هکتار از اراضی ملی تالاب کانی برازان مهاباد رفع تصرف شد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jan 2024 10:55:12 شهردار اسبق اروميه به 20 سال حبس محکوم شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شهردار اسبق اروميه به 20 سال حبس محکوم شد / شهردار اسبق اروميه به 20 سال حبس محکوم شد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2024 13:54:19 بيش از 90 درصد معتادان متجاهر در کشور جمع آوري شده اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بيش از 90 درصد معتادان متجاهر در کشور جمع آوري شده اند/ بيش از 90 درصد معتادان متجاهر در کشور جمع آوري شده اند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2024 13:51:16 لزوم استفاده از ظرفیتهای مردمی در اجرای برنامه های دهه فجر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/لزوم استفاده از ظرفیتهای مردمی در اجرای برنامه های دهه فجر / لزوم استفاده از ظرفیتهای مردمی در اجرای برنامه های دهه فجر http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2024 12:31:58 راه ارتباطی ۲۴۰روستای آذربایجان غربی به دلیل بارش برف مسدود شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/راه ارتباطی ۲۴۰روستای آذربایجان غربی به دلیل بارش برف مسدود شد / راه ارتباطی ۲۴۰روستای آذربایجان غربی به دلیل بارش برف مسدود شد http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2024 12:29:22 راهداری آذربایجان غربی در پی بارش برف به حالت آماده باش در آمد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/راهداری آذربایجان غربی در پی بارش برف به حالت آماده باش در آمد/ راهداری آذربایجان غربی در پی بارش برف به حالت آماده باش در آمد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2024 10:53:43 دستگیری یکی از عاملین تخریب اتوبوس‌های شرکت واحد در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ دستگیری یکی از عاملین تخریب اتوبوس‌های شرکت واحد در ارومیه/ دستگیری یکی از عاملین تخریب اتوبوس‌های شرکت واحد در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2024 10:49:17 قرارگاه غلبه برتنش آبی درکشور تشکیل شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/قرارگاه غلبه برتنش آبی درکشور تشکیل شود/ قرارگاه غلبه برتنش آبی درکشور تشکیل شود http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jan 2024 14:32:34 هفت سارق حرفه‌ای در شهرستان خوی دستگیر شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/هفت سارق حرفه‌ای در شهرستان خوی دستگیر شدند/ هفت سارق حرفه‌ای در شهرستان خوی دستگیر شدند http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jan 2024 12:04:41 برف و باران آذربایجان‌غربی را فرا می‌گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/برف و باران آذربایجان‌غربی را فرا می‌گیرد/ برف و باران آذربایجان‌غربی را فرا می‌گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2024 19:28:20 3 هزار طرح عمراني نيمه تمام در آذربايجان غربي به بهره برداري رسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ هزار طرح عمراني نيمه تمام در آذربايجان غربي به بهره برداري رسيد/ 3 هزار طرح عمراني نيمه تمام در آذربايجان غربي به بهره برداري رسيد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2024 05:42:00 راز جنایت پدر پس از ۴ سال برملا شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/راز جنایت پدر پس از ۴ سال برملا شد / راز جنایت پدر پس از ۴ سال برملا شد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2024 19:09:46 صحنه قتل آوا در ارومیه بازسازی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/صحنه قتل آوا در ارومیه بازسازی شد / صحنه قتل آوا در ارومیه بازسازی شد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2024 19:06:51 مردم پای ارزش‌های انقلاب و نظام با قدرت ایستاده‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مردم پای ارزش‌های انقلاب و نظام با قدرت ایستاده‌اند/ مردم پای ارزش‌های انقلاب و نظام با قدرت ایستاده‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jan 2024 09:45:51 امدادرسانی به ۱۳۰ نفر از متاثرین کولاک در آواجیق http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/امدادرسانی به ۱۳۰ نفر از متاثرین کولاک در آواجیق/ امدادرسانی به ۱۳۰ نفر از متاثرین کولاک در آواجیق http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jan 2024 09:43:04 مصرف مشروبات الکلی تقلبی جان سه نفر را در ماکو گرفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مصرف مشروبات الکلی تقلبی جان سه نفر را در ماکو گرفت/ مصرف مشروبات الکلی تقلبی جان سه نفر را در ماکو گرفت http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jan 2024 13:14:59 سرباز مدافع امنیت در بوکان به شهادت رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سرباز مدافع امنیت در بوکان به شهادت رسید/ سرباز مدافع امنیت در بوکان به شهادت رسید http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jan 2024 13:12:35 اروميه براي کلانشهرشدن نيازمند مشارکت تمامي دستگاه‌هاي اجرايي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ اروميه براي کلانشهرشدن نيازمند مشارکت تمامي دستگاه‌هاي اجرايي است/ اروميه براي کلانشهرشدن نيازمند مشارکت تمامي دستگاه‌هاي اجرايي است http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2024 13:55:56 ۳ کیلوگرم ماده مخدر شیشه در مرز بازرگان کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۳ کیلوگرم ماده مخدر شیشه در مرز بازرگان کشف شد/ ۳ کیلوگرم ماده مخدر شیشه در مرز بازرگان کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2024 13:54:47 آغوش گرم خانواده نياز آناني که ديگر حتي معتاد هم نيستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آغوش گرم خانواده نياز آناني که ديگر حتي معتاد هم نيستند/ آغوش گرم خانواده نياز آناني که ديگر حتي معتاد هم نيستند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2024 13:37:12 درياچه اروميه ليتيوم ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/درياچه اروميه ليتيوم ندارد/ درياچه اروميه ليتيوم ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2023 20:18:26 پرش بی‌خطر اتوبوس از میدان مرکزی خوی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/پرش بی‌خطر اتوبوس از میدان مرکزی خوی/ پرش بی‌خطر اتوبوس از میدان مرکزی خوی http://amanatazarbaijan.com/ 26 Dec 2023 13:51:00 بارش ها در آذربایجان غربی ۴۰ درصد کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بارش ها در آذربایجان غربی ۴۰ درصد کاهش یافت/ بارش ها در آذربایجان غربی ۴۰ درصد کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 26 Dec 2023 13:42:25 ۸ مسیر مسدودشده شهری و روستایی سردشت بازگشایی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۸ مسیر مسدودشده شهری و روستایی سردشت بازگشایی شد/ ۸ مسیر مسدودشده شهری و روستایی سردشت بازگشایی شد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Dec 2023 15:07:30 خبر ويژه براي بازنشستگان؛ همسان‌سازي حقوق‌ها به کجا رسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/خبر ويژه براي بازنشستگان؛ همسان‌سازي حقوق‌ها به کجا رسيد/ خبر ويژه براي بازنشستگان؛ همسان‌سازي حقوق‌ها به کجا رسيد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Dec 2023 15:05:41 قطع زنجيره بيماري هاي خاموش با غربالگري ديابت و پرفشاري خون http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/قطع زنجيره بيماري هاي خاموش با غربالگري ديابت و پرفشاري خون/ قطع زنجيره بيماري هاي خاموش با غربالگري ديابت و پرفشاري خون http://amanatazarbaijan.com/ 25 Dec 2023 15:02:03 برف روبی ۱۶۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان در ۲۴ ساعت گذشته http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/برف روبی ۱۶۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان در ۲۴ ساعت گذشته/ برف روبی ۱۶۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان در ۲۴ ساعت گذشته http://amanatazarbaijan.com/ 23 Dec 2023 11:07:13 پهپادهای ایران نیروهای فرامنطقه‌ای را باچالش‌ جدیدی مواجه کردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/پهپادهای ایران نیروهای فرامنطقه‌ای را باچالش‌ جدیدی مواجه کردند/ پهپادهای ایران نیروهای فرامنطقه‌ای را باچالش‌ جدیدی مواجه کردند http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2023 11:28:14 تردد روان در محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی برقرار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تردد روان در محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی برقرار است/ تردد روان در محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی برقرار است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2023 13:38:13 اعضاي شوراي شهر بدون حب و بغض به موضوعات شهري ورود کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اعضاي شوراي شهر بدون حب و بغض به موضوعات شهري ورود کنند/ اعضاي شوراي شهر بدون حب و بغض به موضوعات شهري ورود کنند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2023 13:34:00 20 هزار بيمار مبتلا به فشار و قندخون در آذربايجان‌غربي شناسايي شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/هزار بيمار مبتلا به فشار و قندخون در آذربايجان‌غربي شناسايي شد/ 20 هزار بيمار مبتلا به فشار و قندخون در آذربايجان‌غربي شناسايي شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2023 12:15:36 امنيت مرزهاي آذربايجان غربي مطلوب و توسعه يافته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/امنيت مرزهاي آذربايجان غربي مطلوب و توسعه يافته است/ امنيت مرزهاي آذربايجان غربي مطلوب و توسعه يافته است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2023 12:14:27 آذربايجان‌غربي الگوي مقاومت و ايثارگري در کشور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آذربايجان‌غربي الگوي مقاومت و ايثارگري در کشور است / آذربايجان‌غربي الگوي مقاومت و ايثارگري در کشور است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2023 12:13:09 پیکر ۴ شهید گمنام آذربایجان‌غربی تشییع شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/پیکر ۴ شهید گمنام آذربایجان‌غربی تشییع شد/ پیکر ۴ شهید گمنام آذربایجان‌غربی تشییع شد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2023 20:00:05 نامادری ارومیه ای متهم به ضرب و جرح عمدی کودک ۴ساله راهی زندان شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نامادری ارومیه ای متهم به ضرب و جرح عمدی کودک ۴ساله راهی زندان شد/ نامادری ارومیه ای متهم به ضرب و جرح عمدی کودک ۴ساله راهی زندان شد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2023 19:58:25 تاکنون موردی از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در آذربایجان غربی مشاهده نشده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تاکنون موردی از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در آذربایجان غربی مشاهده نشده است/ تاکنون موردی از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در آذربایجان غربی مشاهده نشده است http://amanatazarbaijan.com/ 13 Dec 2023 15:07:56 تردد در محورهای برفی آذربایجان غربی برقرار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تردد در محورهای برفی آذربایجان غربی برقرار است/ تردد در محورهای برفی آذربایجان غربی برقرار است http://amanatazarbaijan.com/ 13 Dec 2023 15:05:24 المان یادمان شهید بروجردی تا پایان سال جاری احداث می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/المان یادمان شهید بروجردی تا پایان سال جاری احداث می شود/ المان یادمان شهید بروجردی تا پایان سال جاری احداث می شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2023 13:34:09 قاتل عروس ارومیه‌ای در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/قاتل عروس ارومیه‌ای در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شد/ قاتل عروس ارومیه‌ای در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2023 11:10:20 افزایش جمعیت حیات وحش در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/افزایش جمعیت حیات وحش در آذربایجان‌غربی/ افزایش جمعیت حیات وحش در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 09 Dec 2023 10:19:30 چهارمین پویش کودکان سایبری در آذربایجان غربی برگزار می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/چهارمین پویش کودکان سایبری در آذربایجان غربی برگزار می‌شود/ چهارمین پویش کودکان سایبری در آذربایجان غربی برگزار می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 08 Dec 2023 15:17:00 ناکامی قاچاقچیان در مرزهای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ناکامی قاچاقچیان در مرزهای آذربایجان غربی/ ناکامی قاچاقچیان در مرزهای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 06 Dec 2023 14:20:40 پلیس ترکیه «امیر تتلو» را از طریق مرز بازرگان تحویل ایران داد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/پلیس ترکیه «امیر تتلو» را از طریق مرز بازرگان تحویل ایران داد / پلیس ترکیه «امیر تتلو» را از طریق مرز بازرگان تحویل ایران داد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Dec 2023 14:18:46 هيچ‌گونه توجيهي از جهاد کشاورزي استان در نابساماني بازار مرغ پذيرفته نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/هيچ‌گونه توجيهي از جهاد کشاورزي استان در نابساماني بازار مرغ پذيرفته نيست/ هيچ‌گونه توجيهي از جهاد کشاورزي استان در نابساماني بازار مرغ پذيرفته نيست http://amanatazarbaijan.com/ 04 Dec 2023 15:12:06 توسعه سطح زيرکشت در حوزه آبريز درياچه اروميه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/توسعه سطح زيرکشت در حوزه آبريز درياچه اروميه/ توسعه سطح زيرکشت در حوزه آبريز درياچه اروميه http://amanatazarbaijan.com/ 04 Dec 2023 15:04:05 دورناهای ارومیه با سکان‌دار جدید در ایستگاه نهم لیگ برتر والیبال http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دورناهای ارومیه با سکان‌دار جدید در ایستگاه نهم لیگ برتر والیبال / دورناهای ارومیه با سکان‌دار جدید در ایستگاه نهم لیگ برتر والیبال http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2023 11:32:25 افتتاح دو مدرسه استثنایی در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/افتتاح دو مدرسه استثنایی در آذربایجان‌غربی / افتتاح دو مدرسه استثنایی در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2023 11:29:51 ۵۷۰۰ بسته نوشت افزار در قالب جشن لبخند دانش آموزان توزیع شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۵۷۰۰ بسته نوشت افزار در قالب جشن لبخند دانش آموزان توزیع شد/ ۵۷۰۰ بسته نوشت افزار در قالب جشن لبخند دانش آموزان توزیع شد http://amanatazarbaijan.com/ 29 Nov 2023 12:29:53 طرح توسعه بیمارستان امام خمینی نقده در دهه فجر افتتاح می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/طرح توسعه بیمارستان امام خمینی نقده در دهه فجر افتتاح می شود/ طرح توسعه بیمارستان امام خمینی نقده در دهه فجر افتتاح می شود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Nov 2023 12:28:10 کشف ارز قاچاق در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کشف ارز قاچاق در ارومیه/ کشف ارز قاچاق در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 28 Nov 2023 13:22:23 عامل انسانی علت آتش سوزی در تالاب حسنلوی نقده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/عامل انسانی علت آتش سوزی در تالاب حسنلوی نقده است / عامل انسانی علت آتش سوزی در تالاب حسنلوی نقده است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Nov 2023 13:19:57 طرح شير رايگان در مدارس آذربايجان غربي اجرا مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/طرح شير رايگان در مدارس آذربايجان غربي اجرا مي شود/ طرح شير رايگان در مدارس آذربايجان غربي اجرا مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 27 Nov 2023 20:06:22 معتادين بهبود يافته مورد حمايت قرار گيرند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/معتادين بهبود يافته مورد حمايت قرار گيرند/ معتادين بهبود يافته مورد حمايت قرار گيرند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Nov 2023 19:58:07 راه اندازی نمایشگاه مجازی و دایمی کتاب در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/راه اندازی نمایشگاه مجازی و دایمی کتاب در آذربایجان غربی/ راه اندازی نمایشگاه مجازی و دایمی کتاب در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2023 20:38:55 مقادیر زیادی مهمات جنگی در سردشت کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مقادیر زیادی مهمات جنگی در سردشت کشف شد/ مقادیر زیادی مهمات جنگی در سردشت کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Nov 2023 13:41:09 ۷۰ کیلومتر جاده در آذربایجان‌غربی برف‌روبی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۷۰ کیلومتر جاده در آذربایجان‌غربی برف‌روبی شد/ ۷۰ کیلومتر جاده در آذربایجان‌غربی برف‌روبی شد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Nov 2023 13:35:46 تردد در محورهای آذربایجان‌غربی برقرار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تردد در محورهای آذربایجان‌غربی برقرار است/ تردد در محورهای آذربایجان‌غربی برقرار است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Nov 2023 10:59:37 تمامی نقاط حادثه خیز آذربایجان غربی تا پایان سال اصلاح می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تمامی نقاط حادثه خیز آذربایجان غربی تا پایان سال اصلاح می‌شود/ تمامی نقاط حادثه خیز آذربایجان غربی تا پایان سال اصلاح می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 21 Nov 2023 10:48:40 ۲۹۲۴کیلوگرم مواد مخدر در آذربایجان غربی کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۲۹۲۴کیلوگرم مواد مخدر در آذربایجان غربی کشف شد/ ۲۹۲۴کیلوگرم مواد مخدر در آذربایجان غربی کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2023 19:44:50 ۱۲۵۰ برنامه هفته بسیج در ارومیه برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۱۲۵۰ برنامه هفته بسیج در ارومیه برگزار می شود/ ۱۲۵۰ برنامه هفته بسیج در ارومیه برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2023 19:43:00 دولت؛ مهم‌ترين عامل غيرمستقيم آلودگي هوا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دولت؛ مهم‌ترين عامل غيرمستقيم آلودگي هوا/ دولت؛ مهم‌ترين عامل غيرمستقيم آلودگي هوا http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2023 00:57:18 ۴۸ هزار عدد مواد محترقه در ارومیه کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۴۸ هزار عدد مواد محترقه در ارومیه کشف شد/ ۴۸ هزار عدد مواد محترقه در ارومیه کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2023 12:49:13 طرح غربالگری رایگان فشار و قند خون در آذربایجان‌غربی آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/طرح غربالگری رایگان فشار و قند خون در آذربایجان‌غربی آغاز شد/ طرح غربالگری رایگان فشار و قند خون در آذربایجان‌غربی آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Nov 2023 13:01:31 ۵ مصدوم زمین لرزه «شوط» مداوا و ترخیص شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۵ مصدوم زمین لرزه «شوط» مداوا و ترخیص شدند/ ۵ مصدوم زمین لرزه «شوط» مداوا و ترخیص شدند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Nov 2023 11:58:25 ذخایر و منابع آبی ارس صیانت شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ذخایر و منابع آبی ارس صیانت شود / ذخایر و منابع آبی ارس صیانت شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 Nov 2023 11:56:08 اقدامات سخت افزاری احیای دریاچه ارومیه ماههای آتی به اتمام می رسد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اقدامات سخت افزاری احیای دریاچه ارومیه ماههای آتی به اتمام می رسد/ اقدامات سخت افزاری احیای دریاچه ارومیه ماههای آتی به اتمام می رسد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2023 11:41:20 تصادف ۳ خودرو در ارومیه ۳ کشته و ۱۳ مصدوم برجا گذاشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تصادف ۳ خودرو در ارومیه ۳ کشته و ۱۳ مصدوم برجا گذاشت/ تصادف ۳ خودرو در ارومیه ۳ کشته و ۱۳ مصدوم برجا گذاشت http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2023 11:41:34 سقف ۲۸۰۰ واحد مسکونی در مناطق زلزله زده خوی اتمام یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سقف ۲۸۰۰ واحد مسکونی در مناطق زلزله زده خوی اتمام یافت / سقف ۲۸۰۰ واحد مسکونی در مناطق زلزله زده خوی اتمام یافت http://amanatazarbaijan.com/ 08 Nov 2023 12:53:12 ۵۰۰۰ کلاس درس تا بهمن ماه تحویل آموزش و پرورش می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۵۰۰۰ کلاس درس تا بهمن ماه تحویل آموزش و پرورش می شود/ ۵۰۰۰ کلاس درس تا بهمن ماه تحویل آموزش و پرورش می شود http://amanatazarbaijan.com/ 07 Nov 2023 13:44:07 90 ميليون هکتار از اراضي کشور نيازمند نهضت جهادي براي حفاظت است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ميليون هکتار از اراضي کشور نيازمند نهضت جهادي براي حفاظت است/ 90 ميليون هکتار از اراضي کشور نيازمند نهضت جهادي براي حفاظت است http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2023 15:01:49 نقش طوايف بر مشارکت در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نقش طوايف بر مشارکت در آذربايجان غربي/ نقش طوايف بر مشارکت در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2023 14:13:52 کمبود فضاي ورزشي مدارس پاشنه آشيل سلامت کودکان آذربايجان‌غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کمبود فضاي ورزشي مدارس پاشنه آشيل سلامت کودکان آذربايجان‌غربي/ کمبود فضاي ورزشي مدارس پاشنه آشيل سلامت کودکان آذربايجان‌غربي http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2023 14:12:53 رشد قارچ‌گونه ويلاها، معضلي نفس‌گير براي کشاورزي آذربايجان‌غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رشد قارچ‌گونه ويلاها، معضلي نفس‌گير براي کشاورزي آذربايجان‌غربي/ رشد قارچ‌گونه ويلاها، معضلي نفس‌گير براي کشاورزي آذربايجان‌غربي http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2023 14:10:28 راهپیمایی ۱۳ آبان در ارومیه برگزار شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/راهپیمایی ۱۳ آبان در ارومیه برگزار شد/ راهپیمایی ۱۳ آبان در ارومیه برگزار شد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Nov 2023 12:19:13 نجات ۴۰ آفرود سوار گرفتار در ارتفاعات دیزج مرگور ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نجات ۴۰ آفرود سوار گرفتار در ارتفاعات دیزج مرگور ارومیه/ نجات ۴۰ آفرود سوار گرفتار در ارتفاعات دیزج مرگور ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 04 Nov 2023 12:16:50 محدودیت‌های ترافیکی راهپیمایی ۱۳ آبان در ارومیه اعلام شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/محدودیت‌های ترافیکی راهپیمایی ۱۳ آبان در ارومیه اعلام شد/ محدودیت‌های ترافیکی راهپیمایی ۱۳ آبان در ارومیه اعلام شد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Nov 2023 14:27:12 راز قتل خانواده بوکانی فاش شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/راز قتل خانواده بوکانی فاش شد/ راز قتل خانواده بوکانی فاش شد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Nov 2023 14:25:39 هزینه زایمان نوزادان در بیمارستان امام رضا(ع) رایگان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/هزینه زایمان نوزادان در بیمارستان امام رضا رایگان است / هزینه زایمان نوزادان در بیمارستان امام رضا(ع) رایگان است http://amanatazarbaijan.com/ 01 Nov 2023 10:00:52 سه عضو خانواده بوکانی در حادثه آتش‌سوزی جان باختند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سه عضو خانواده بوکانی در حادثه آتش‌سوزی جان باختند / سه عضو خانواده بوکانی در حادثه آتش‌سوزی جان باختند http://amanatazarbaijan.com/ 31 Oct 2023 13:55:45 سیاسی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ سیاسی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:16 انتخابات ۱۱ اسفند ماه یک راه برای پیمودن مسیر انقلاب است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/انتخابات ۱۱ اسفند ماه یک راه برای پیمودن مسیر انقلاب است/ انتخابات ۱۱ اسفند ماه یک راه برای پیمودن مسیر انقلاب است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Feb 2024 11:39:18 افزایش ۱۰ درصدی تعداد شعبات اخذ رأی در استان آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/افزایش ۱۰ درصدی تعداد شعبات اخذ رأی در استان آذربایجان غربی / افزایش ۱۰ درصدی تعداد شعبات اخذ رأی در استان آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2024 12:24:02 آذربايجان غربي بايد سکوي پرتاب صادرات کشور شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آذربايجان غربي بايد سکوي پرتاب صادرات کشور شود/ آذربايجان غربي بايد سکوي پرتاب صادرات کشور شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2024 10:59:09 دشمن به دنبال تفرقه و تبلیغ برای عدم مشارکت مردم در انتخابات است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دشمن به دنبال تفرقه و تبلیغ برای عدم مشارکت مردم در انتخابات است/ دشمن به دنبال تفرقه و تبلیغ برای عدم مشارکت مردم در انتخابات است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Feb 2024 20:07:18 ۳۶۵داوطلب انتخابات مجلس در آذربایجان غربی تایید صلاحیت شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/۳۶۵داوطلب انتخابات مجلس در آذربایجان غربی تایید صلاحیت شدند/ ۳۶۵داوطلب انتخابات مجلس در آذربایجان غربی تایید صلاحیت شدند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2024 15:44:03 گزارش تحقيق و تفحص از ستاد احياي درياچه اروميه نهايي شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/گزارش تحقيق و تفحص از ستاد احياي درياچه اروميه نهايي شد/ گزارش تحقيق و تفحص از ستاد احياي درياچه اروميه نهايي شد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2024 15:22:12 خوي به يکي از قطب هاي توليد کيک زرد ايران تبديل مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/خوي به يکي از قطب هاي توليد کيک زرد ايران تبديل مي شود/ خوي به يکي از قطب هاي توليد کيک زرد ايران تبديل مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2024 15:21:41 ناحیه اقتصادی درروستای مافی کندی سلماس ایجاد می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ناحیه اقتصادی درروستای مافی کندی سلماس ایجاد می شود/ ناحیه اقتصادی درروستای مافی کندی سلماس ایجاد می شود http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2024 19:30:37 سلامت انتخابات را تامین و تضمین می کنیم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/سلامت انتخابات را تامین و تضمین می کنیم/ سلامت انتخابات را تامین و تضمین می کنیم http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jan 2024 13:27:39 آذربايجان‌غربي نقش اول توسعه مناسبات ايران و ترکيه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آذربايجان‌غربي نقش اول توسعه مناسبات ايران و ترکيه/ آذربايجان‌غربي نقش اول توسعه مناسبات ايران و ترکيه http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2024 20:24:48 فراهم شدن امکان تبلیغات تلویزیونی برای داوطلبان تایید صلاحیت شده جدید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فراهم شدن امکان تبلیغات تلویزیونی برای داوطلبان تایید صلاحیت شده جدید/ فراهم شدن امکان تبلیغات تلویزیونی برای داوطلبان تایید صلاحیت شده جدید http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2024 12:37:01 همواره ایام الله دهه فجر زنده نگه داشته شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/همواره ایام الله دهه فجر زنده نگه داشته شود/ همواره ایام الله دهه فجر زنده نگه داشته شود http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jan 2024 14:52:52 نباید قیام مردم ارومیه در دوم بهمن ۵۷ فراموش شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نباید قیام مردم ارومیه در دوم بهمن ۵۷ فراموش شود/ نباید قیام مردم ارومیه در دوم بهمن ۵۷ فراموش شود http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jan 2024 19:15:49 مسئولان در خصوص مالچ پاشي درياچه اروميه شفاف سازي کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسئولان در خصوص مالچ پاشي درياچه اروميه شفاف سازي کنند/ مسئولان در خصوص مالچ پاشي درياچه اروميه شفاف سازي کنند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2024 13:48:57 اميد آفريني در جامعه از وظايف مهم رسانه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اميد آفريني در جامعه از وظايف مهم رسانه است/ اميد آفريني در جامعه از وظايف مهم رسانه است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2024 13:48:02 تلاش شود با امید آفرینی مشارکت حداکثری در انتخابات رقم بخورد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تلاش شود با امید آفرینی مشارکت حداکثری در انتخابات رقم بخورد/ تلاش شود با امید آفرینی مشارکت حداکثری در انتخابات رقم بخورد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jan 2024 20:33:41 عرض اندام مجدد داعش در منطقه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/عرض اندام مجدد داعش در منطقه/ عرض اندام مجدد داعش در منطقه http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2024 05:33:25 دشمنان بدانند انتقام خون شهدای کرمان قطعی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دشمنان بدانند انتقام خون شهدای کرمان قطعی است/ دشمنان بدانند انتقام خون شهدای کرمان قطعی است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jan 2024 15:15:57 تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ادارات در دستور کار مسئولان قرار گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ادارات در دستور کار مسئولان قرار گیرد/ تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ادارات در دستور کار مسئولان قرار گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Dec 2023 15:11:39 مردم در مراسم شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) حضور پرشور داشته باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مردم در مراسم شهادت حضرت فاطمه زهراحضور پرشور داشته باشند/ مردم در مراسم شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) حضور پرشور داشته باشند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Dec 2023 20:30:44 ظرفیت های شهر سرو شناسایی و مورد توجه قرار گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ظرفیت های شهر سرو شناسایی و مورد توجه قرار گیرد / ظرفیت های شهر سرو شناسایی و مورد توجه قرار گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Dec 2023 15:07:52 مسئولان کمبود مایحتاج مردم را مرتفع کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسئولان کمبود مایحتاج مردم را مرتفع کنند / مسئولان کمبود مایحتاج مردم را مرتفع کنند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Dec 2023 15:05:09 ایران و فنلاند عزمی جدی برای توسعه همکاری‌ها دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ایران و فنلاند عزمی جدی برای توسعه همکاری‌ها دارند/ ایران و فنلاند عزمی جدی برای توسعه همکاری‌ها دارند http://amanatazarbaijan.com/ 24 Nov 2023 20:39:28 استکبار جهانی مخالف پیشرفت کشور در زمینه های علمی و هسته ای هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استکبار جهانی مخالف پیشرفت کشور در زمینه های علمی و هسته ای هستند/ استکبار جهانی مخالف پیشرفت کشور در زمینه های علمی و هسته ای هستند http://amanatazarbaijan.com/ 24 Nov 2023 20:37:37 رفع مشکلات جامعه پرستاری مورد توجه مسئولان قرار گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رفع مشکلات جامعه پرستاری مورد توجه مسئولان قرار گیرد/ رفع مشکلات جامعه پرستاری مورد توجه مسئولان قرار گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Nov 2023 20:26:13 اسراییل با وحشی گری سقوط خود را نزدیک‌تر کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اسراییل با وحشی گری سقوط خود را نزدیک‌تر کرد / اسراییل با وحشی گری سقوط خود را نزدیک‌تر کرد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Oct 2023 13:58:48 ۱۳ آبان امسال فرصتی برای ابراز انزجار از کشتار دانش‌آموزان در غزه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/۱۳ آبان امسال فرصتی برای ابراز انزجار از کشتار دانش‌آموزان در غزه است/ ۱۳ آبان امسال فرصتی برای ابراز انزجار از کشتار دانش‌آموزان در غزه است http://amanatazarbaijan.com/ 25 Oct 2023 19:41:17 ۵۴۹ داوطلب نمایندگی مجلس در آذربایجان‌غربی ثبت‌نام کردندامانت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/۵۴۹ داوطلب نمایندگی مجلس در آذربایجان‌غربی ثبت‌نام کردند/ ۵۴۹ داوطلب نمایندگی مجلس در آذربایجان‌غربی ثبت‌نام کردندامانت http://amanatazarbaijan.com/ 25 Oct 2023 19:39:34 ۵۸داوطلب انتخابات مجلس ثبت‌نام خود رادر آذربایجان‌غربی قطعی کردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/۵۸داوطلب انتخابات مجلس ثبت‌نام خود رادر آذربایجان‌غربی قطعی کردند/ ۵۸داوطلب انتخابات مجلس ثبت‌نام خود رادر آذربایجان‌غربی قطعی کردند http://amanatazarbaijan.com/ 21 Oct 2023 13:05:03 حمله به بیمارستان غزه نشان از عمق خباثت رژیم منحوس صهیونیستی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/حمله به بیمارستان غزه نشان از عمق خباثت رژیم منحوس صهیونیستی است/ حمله به بیمارستان غزه نشان از عمق خباثت رژیم منحوس صهیونیستی است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Oct 2023 18:04:01 معیار مسلمانی در دنیای امروز حمایت از مردم مظلوم فلسطین است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/معیار مسلمانی در دنیای امروز حمایت از مردم مظلوم فلسطین است / معیار مسلمانی در دنیای امروز حمایت از مردم مظلوم فلسطین است http://amanatazarbaijan.com/ 13 Oct 2023 20:24:56 نباید اجازه دهیم فرهنگ غربی در جامعه نفوذ کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نباید اجازه دهیم فرهنگ غربی در جامعه نفوذ کند/ نباید اجازه دهیم فرهنگ غربی در جامعه نفوذ کند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Oct 2023 13:47:01 ايران در دوراهي بازي‌هاي آژانس چه خواهد کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ايران در دوراهي بازي‌هاي آژانس چه خواهد کرد / ايران در دوراهي بازي‌هاي آژانس چه خواهد کرد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2023 18:56:16 مسلمانان نخواهند گذاشت غربت اهل بیت (ع) در طول تاریخ تکرار شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسلمانان نخواهند گذاشت غربت اهل بیت در طول تاریخ تکرار شود/ مسلمانان نخواهند گذاشت غربت اهل بیت (ع) در طول تاریخ تکرار شود http://amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2023 21:19:07 اعضای هیئت نظارت بر دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی معرفی شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اعضای هیئت نظارت بر دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی معرفی شدند/ اعضای هیئت نظارت بر دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی معرفی شدند http://amanatazarbaijan.com/ 12 Sep 2023 11:38:21 مصوبه راه اندازي منطقه ويژه اقتصادي سرو-اروميه ابلاغ شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مصوبه راه اندازي منطقه ويژه اقتصادي سرو اروميه ابلاغ شد/ مصوبه راه اندازي منطقه ويژه اقتصادي سرو-اروميه ابلاغ شد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2023 19:47:53 جنگ آذربايجان و ارمنستان چقدر جدي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/جنگ آذربايجان و ارمنستان چقدر جدي است / جنگ آذربايجان و ارمنستان چقدر جدي است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2023 19:47:18 سانسور رسانه ای حرکت عظیم اربعین بیانگر هراس دشمنان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/سانسور رسانه ای حرکت عظیم اربعین بیانگر هراس دشمنان است/ سانسور رسانه ای حرکت عظیم اربعین بیانگر هراس دشمنان است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Sep 2023 21:19:33 ملت ایران وحدت ملی و یکپارچگی را حفظ کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ملت ایران وحدت ملی و یکپارچگی را حفظ کنند/ ملت ایران وحدت ملی و یکپارچگی را حفظ کنند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Aug 2023 21:45:55 جوانان به مهمترین رویداد سیاسی کشور در سال ۱۴۰۲ اقبال خوبی دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/جوانان به مهمترین رویداد سیاسی کشور در سال ۱۴۰۲ اقبال خوبی دارند/ جوانان به مهمترین رویداد سیاسی کشور در سال ۱۴۰۲ اقبال خوبی دارند http://amanatazarbaijan.com/ 12 Aug 2023 11:21:08 دیپلماسی آب های مرزی فعال شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دیپلماسی آب های مرزی فعال شود/ دیپلماسی آب های مرزی فعال شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2023 21:43:14 مشکل حمل و نقل ‌زائران اربعین درعراق برطرف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مشکل حمل و نقل ‌زائران اربعین درعراق برطرف شد/ مشکل حمل و نقل ‌زائران اربعین درعراق برطرف شد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Aug 2023 21:27:24 امیدآفرینی و تبیین حقایق مهمترین رسالت خبرنگاران است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ امیدآفرینی و تبیین حقایق مهمترین رسالت خبرنگاران است/ امیدآفرینی و تبیین حقایق مهمترین رسالت خبرنگاران است http://amanatazarbaijan.com/ 04 Aug 2023 21:26:02 غربی‌ها فقط شعار آزادی می‌دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/غربی‌ها فقط شعار آزادی می‌دهند/ غربی‌ها فقط شعار آزادی می‌دهند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jul 2023 20:24:32 نگاه به ظرفیت‌های داخل در دولت سیزدهم موفقیت آمیز بوده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ نگاه به ظرفیت‌های داخل در دولت سیزدهم موفقیت آمیز بوده است/ نگاه به ظرفیت‌های داخل در دولت سیزدهم موفقیت آمیز بوده است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jul 2023 13:51:05 آذربایجان‌غربی سرزمین فرصت‌های بزرگ و کم‌نظیر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ آذربایجان‌غربی سرزمین فرصت‌های بزرگ و کم‌نظیر است/ آذربایجان‌غربی سرزمین فرصت‌های بزرگ و کم‌نظیر است http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jul 2023 20:50:15 چادرنشيني در خيابان‌ها افزايش پيدا خواهد کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/چادرنشيني در خيابان‌ها افزايش پيدا خواهد کرد/ چادرنشيني در خيابان‌ها افزايش پيدا خواهد کرد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2023 20:18:01 سوزاندن قرآن کریم نشانه توخالی بودن ادعای آزادی بیان در غرب است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/سوزاندن قرآن کریم نشانه توخالی بودن ادعای آزادی بیان در غرب است/ سوزاندن قرآن کریم نشانه توخالی بودن ادعای آزادی بیان در غرب است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jun 2023 21:40:11 دولت رئيسي حتي نمي‌تواند قيمت نان و مرغ را مديريت کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولت رئيسي حتي نمي‌تواند قيمت نان و مرغ را مديريت کند/ دولت رئيسي حتي نمي‌تواند قيمت نان و مرغ را مديريت کند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2023 13:48:58 بهره گيري از درياچه اروميه به عنوان ابزاري سياسي منجر به خشکي تدريجي شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/بهره گيري از درياچه اروميه به عنوان ابزاري سياسي منجر به خشکي تدريجي شد/ بهره گيري از درياچه اروميه به عنوان ابزاري سياسي منجر به خشکي تدريجي شد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2023 13:47:07 امروز دنیا بر قدرت و جایگاه علمی ایران واقف است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/امروز دنیا بر قدرت و جایگاه علمی ایران واقف است/ امروز دنیا بر قدرت و جایگاه علمی ایران واقف است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jun 2023 21:49:19 آذربایجان‌غربی از استان‌های پیشرو در ساختارمندکردن مردمی‌سازی دولت است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آذربایجان‌غربی از استان‌های پیشرو در ساختارمندکردن مردمی‌سازی دولت است/ آذربایجان‌غربی از استان‌های پیشرو در ساختارمندکردن مردمی‌سازی دولت است http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2023 21:16:43 ایمان و امید در جامعه تقویت شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ایمان و امید در جامعه تقویت شود/ ایمان و امید در جامعه تقویت شود http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jun 2023 21:11:34 بوکان به دلیل توسعه نیافتگی نیازمند نگاه ویژه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/بوکان به دلیل توسعه نیافتگی نیازمند نگاه ویژه است/ بوکان به دلیل توسعه نیافتگی نیازمند نگاه ویژه است http://amanatazarbaijan.com/ 26 May 2023 20:57:30 سیاست جوانی جمعیت در کشور عملیاتی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/سیاست جوانی جمعیت در کشور عملیاتی شود/ سیاست جوانی جمعیت در کشور عملیاتی شود http://amanatazarbaijan.com/ 26 May 2023 20:56:00 دولت به دنبال مهار تورم و گراني است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولت به دنبال مهار تورم و گراني است/ دولت به دنبال مهار تورم و گراني است http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2023 16:01:18 رونق بازارچه‌هاي مرزي باعث رشد اقتصادي و تجاري است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رونق بازارچه‌هاي مرزي باعث رشد اقتصادي و تجاري است/ رونق بازارچه‌هاي مرزي باعث رشد اقتصادي و تجاري است http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2023 16:00:50 تربیت اسلامی فرزندان از وظایف مهم پدران و مادران است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تربیت اسلامی فرزندان از وظایف مهم پدران و مادران است/ تربیت اسلامی فرزندان از وظایف مهم پدران و مادران است http://amanatazarbaijan.com/ 19 May 2023 21:15:38 تقویت بازارچه های مرزی/دولت به دنبال مهار تورم و گرانی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ دولت به دنبال مهار تورم و گرانی است/ تقویت بازارچه های مرزی/دولت به دنبال مهار تورم و گرانی است http://amanatazarbaijan.com/ 19 May 2023 21:13:52 دشمنان در صدد تغییر فرهنگ ما هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دشمنان در صدد تغییر فرهنگ ما هستند/ دشمنان در صدد تغییر فرهنگ ما هستند http://amanatazarbaijan.com/ 12 May 2023 21:40:31 نظارت در جریان امور گمرکی و خدمات قضائی در گمرک بازرگان تقویت شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نظارت در جریان امور گمرکی و خدمات قضائی در گمرک بازرگان تقویت شود / نظارت در جریان امور گمرکی و خدمات قضائی در گمرک بازرگان تقویت شود http://amanatazarbaijan.com/ 10 May 2023 20:47:00 مهار تورم در بحث معیشت مردم تاثیر دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مهار تورم در بحث معیشت مردم تاثیر دارد/ مهار تورم در بحث معیشت مردم تاثیر دارد http://amanatazarbaijan.com/ 08 May 2023 16:26:24 دستگاه‌هاي اجرايي اروميه در فکر توسعه و حل مشکلات باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ دستگاه‌هاي اجرايي اروميه در فکر توسعه و حل مشکلات باشند/ دستگاه‌هاي اجرايي اروميه در فکر توسعه و حل مشکلات باشند http://amanatazarbaijan.com/ 08 May 2023 16:22:00 مسئولان شهری برای حل مشکلات بافت فرسوده چاره اندیشی کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسئولان شهری برای حل مشکلات بافت فرسوده چاره اندیشی کنند/ مسئولان شهری برای حل مشکلات بافت فرسوده چاره اندیشی کنند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Apr 2023 21:11:38 ارتش سپر غیرقابل نفوذ در برابر متجاوزین و دشمنان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ ارتش سپر غیرقابل نفوذ در برابر متجاوزین و دشمنان است ارتش سپر غیرقابل نفوذ در برابر متجاوزین و دشمنان است/ ارتش سپر غیرقابل نفوذ در برابر متجاوزین و دشمنان است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2023 14:33:25 روز قدس نماد تمایز حق از باطل است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/روز قدس نماد تمایز حق از باطل است/ روز قدس نماد تمایز حق از باطل است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Apr 2023 20:23:06 مردم آذربایجان غربی در حمایت از فلسطین همصدا شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مردم آذربایجان غربی در حمایت از فلسطین همصدا شدند/ مردم آذربایجان غربی در حمایت از فلسطین همصدا شدند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Apr 2023 20:20:24 دولت دنبال ارتباط اقتصادی بیشتر با همسایگان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ دولت دنبال ارتباط اقتصادی بیشتر با همسایگان است/ دولت دنبال ارتباط اقتصادی بیشتر با همسایگان است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Apr 2023 15:23:20 تمرکز دولت بر اجرای برنامه‌های نرم افزاری احیای دریاچه ارومیه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تمرکز دولت بر اجرای برنامه‌های نرم افزاری احیای دریاچه ارومیه است/ تمرکز دولت بر اجرای برنامه‌های نرم افزاری احیای دریاچه ارومیه است http://amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2023 19:32:23 ‌درياچه اروميه با اجراي 26 طرح کاملا احيا مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/‌درياچه اروميه با اجراي 26 طرح کاملا احيا مي‌شود / ‌درياچه اروميه با اجراي 26 طرح کاملا احيا مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 27 Feb 2023 14:24:58 دولت از هيچ تلاشي براي کمک به بازسازي مناطق زلزله‌زده خوي دريغ نمي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولت از هيچ تلاشي براي کمک به بازسازي مناطق زلزله‌زده خوي دريغ نمي‌کند/ دولت از هيچ تلاشي براي کمک به بازسازي مناطق زلزله‌زده خوي دريغ نمي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Feb 2023 14:23:40 تا احياي کامل درياچه اروميه نبايد تلاش‌ها متوقف شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تا احياي کامل درياچه اروميه نبايد تلاش‌ها متوقف شود/ تا احياي کامل درياچه اروميه نبايد تلاش‌ها متوقف شود http://amanatazarbaijan.com/ 27 Feb 2023 14:23:11 رهاورد سفر رئیس جمهور به آذربایجان‌ غربی/ افتتاح بزرگترین طرح زیست محیطی غرب آسیا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ رهاورد سفر رئیس جمهور به آذربایجان‌ غربی/ رهاورد سفر رئیس جمهور به آذربایجان‌ غربی/ افتتاح بزرگترین طرح زیست محیطی غرب آسیا http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2023 19:53:44 رییس جمهور به آذربایجان غربی سفر می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رییس جمهور به آذربایجان غربی سفر می کند/ رییس جمهور به آذربایجان غربی سفر می کند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Feb 2023 12:33:04 فیلترینگ یک سیاست شکست خورده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فیلترینگ یک سیاست شکست خورده است/ فیلترینگ یک سیاست شکست خورده است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2023 20:15:31 دولت بلد است چگونه دست در جيب مردم کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولت بلد است چگونه دست در جيب مردم کند/ دولت بلد است چگونه دست در جيب مردم کند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2023 11:17:57 خسارت‌هاي زلزله زدگان در کمتر از يکسال جبران مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/خسارت‌هاي زلزله زدگان در کمتر از يکسال جبران مي‌شود / خسارت‌هاي زلزله زدگان در کمتر از يکسال جبران مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2023 11:06:36 دولت و مجلس عزم خود را براي رفع مشکلات اقتصادي جزم کرده‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولت و مجلس عزم خود را براي رفع مشکلات اقتصادي جزم کرده‌اند / دولت و مجلس عزم خود را براي رفع مشکلات اقتصادي جزم کرده‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2023 11:05:12 تا ۴۸ ساعت آینده مشکلات زلزله‌زدگان به حداقل می‌رسد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/معاون اول رییس‌جمهور/ تا ۴۸ ساعت آینده مشکلات زلزله‌زدگان به حداقل می‌رسد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jan 2023 20:40:24 لزوم تجهيز اردوگاه هاي موقت اسکان اضطراري درخوي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وزير کشور تاکيد کرد/ لزوم تجهيز اردوگاه هاي موقت اسکان اضطراري درخوي http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2023 10:52:49 اقدام پارلمان اروپا علیه سپاه نشانگر اوج دشمنی با ملت ایران است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اقدام پارلمان اروپا علیه سپاه نشانگر اوج دشمنی با ملت ایران است/ اقدام پارلمان اروپا علیه سپاه نشانگر اوج دشمنی با ملت ایران است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2023 13:38:57 شرکت‌هاي دانش بنيان؛ ابزاري نوپا اما کارا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/شرکت‌هاي دانش بنيان؛ ابزاري نوپا اما کارا/ شرکت‌هاي دانش بنيان؛ ابزاري نوپا اما کارا http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2023 12:45:43 دردسرهاي يک تيک آبي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دردسرهاي يک تيک آبي/ دردسرهاي يک تيک آبي http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2023 12:43:41 فلسفه قيام دوم بهمن مردم اروميه تبيين شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي/ فلسفه قيام دوم بهمن مردم اروميه تبيين شود http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2023 12:20:42 حماسه ۲ بهمن مردم ارومیه نباید فراموش شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/حماسه ۲ بهمن مردم ارومیه نباید فراموش شود/ حماسه ۲ بهمن مردم ارومیه نباید فراموش شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jan 2023 19:48:59 اهانت دشمنان به مقدسات اسلامی آوازه دین را خاموش نمی‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اهانت دشمنان به مقدسات اسلامی آوازه دین را خاموش نمی‌کند/ اهانت دشمنان به مقدسات اسلامی آوازه دین را خاموش نمی‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2023 20:19:39 هیچ خط و مرزی بین ادیان و اقوام در کشور نداریم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/هیچ خط و مرزی بین ادیان و اقوام در کشور نداریم/ هیچ خط و مرزی بین ادیان و اقوام در کشور نداریم http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2023 20:17:38 حماسه ۹ دی مصداق بصیرت و هوشیاری ملت ایران است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/حماسه ۹ دی مصداق بصیرت و هوشیاری ملت ایران است/ حماسه ۹ دی مصداق بصیرت و هوشیاری ملت ایران است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2022 19:56:58 نمي‌توان همه مسائل و مشکلات را به خارج از کشور نسبت داد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم سردشت در مجلس شوراي اسلامي/ نمي‌توان همه مسائل و مشکلات را به خارج از کشور نسبت داد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Dec 2022 16:00:34 بصیرت و آگاهی جامعه برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن افزایش یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/بصیرت و آگاهی جامعه برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن افزایش یابد/ بصیرت و آگاهی جامعه برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن افزایش یابد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Dec 2022 20:26:25 درخواست کنندگان حذف ایران از کمیسیون مقام زن، جایگاه زن را متزلزل می کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/درخواست کنندگان حذف ایران از کمیسیون مقام زن، جایگاه زن را متزلزل می کنند/ درخواست کنندگان حذف ایران از کمیسیون مقام زن، جایگاه زن را متزلزل می کنند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2022 20:06:16 کارگزاران جمهوری آذربایجان حواس‌شان باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/کارگزاران جمهوری آذربایجان حواس‌شان باشد/ کارگزاران جمهوری آذربایجان حواس‌شان باشد http://amanatazarbaijan.com/ 29 Nov 2022 20:22:24 تکریم مردم بهترین سلاح برای حفظ امنیت و آرامش کشور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تکریم مردم بهترین سلاح برای حفظ امنیت و آرامش کشور است/ تکریم مردم بهترین سلاح برای حفظ امنیت و آرامش کشور است http://amanatazarbaijan.com/ 25 Nov 2022 19:33:57 اغتشاشگران متناسب با جرائم و با عدالت مجازات شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/امام جمعه ارومیه/ اغتشاشگران متناسب با جرائم و با عدالت مجازات شوند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Nov 2022 19:31:27 برجام مرد؟! دنياي پس از آن چه شکلي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/برجام مرد دنياي پس از آن چه شکلي است / برجام مرد؟! دنياي پس از آن چه شکلي است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Nov 2022 13:33:31 بی حرمتی به سرود و پرچم ملی بی پاسخ نماند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/بی حرمتی به سرود و پرچم ملی بی پاسخ نماند/ بی حرمتی به سرود و پرچم ملی بی پاسخ نماند http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2022 20:23:45 مدیران آذربایجان غربی ملزم به پیگیری مستقیم مشکلات مردم هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مدیران آذربایجان غربی ملزم به پیگیری مستقیم مشکلات مردم هستند/ مدیران آذربایجان غربی ملزم به پیگیری مستقیم مشکلات مردم هستند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2022 20:09:51 اولویت مجلس حل مشکلات مردم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ اولویت مجلس حل مشکلات مردم است/ اولویت مجلس حل مشکلات مردم است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Oct 2022 12:12:28 برخورد قاطع با عوامل اصلی اغتشاشات در دستور کار قوه قضائیه باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/برخورد قاطع با عوامل اصلی اغتشاشات در دستور کار قوه قضائیه باشد/ برخورد قاطع با عوامل اصلی اغتشاشات در دستور کار قوه قضائیه باشد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2022 17:12:44 اقوام و ادیان آذربایجان غربی اجازه فتنه گری به دشمنان را نمی دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اقوام و ادیان آذربایجان غربی اجازه فتنه گری به دشمنان را نمی دهند/ اقوام و ادیان آذربایجان غربی اجازه فتنه گری به دشمنان را نمی دهند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2022 22:28:31 نمایندگان مجلس در راستای بهبود امور کشور فعالتر عمل کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی/ نمایندگان مجلس در راستای بهبود امور کشور فعالتر عمل کنند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2022 20:10:49