دین و اندیشه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ دین و اندیشه http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2014 12:28:22 حضوري در جنگ که از دل مردم بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حضوري در جنگ که از دل مردم بود/ حضوري در جنگ که از دل مردم بود http://amanatazarbaijan.com/ 21 Sep 2020 14:00:31 انقطاع انسان از شريعت حاصل معنويت‌هاي نوظهور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/انقطاع انسان از شريعت حاصل معنويت‌هاي نوظهور است/ انقطاع انسان از شريعت حاصل معنويت‌هاي نوظهور است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:53:08 اهانت روزنامه فرانسوي نشان دهنده ضعف استکبار جهاني است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اهانت روزنامه فرانسوي نشان دهنده ضعف استکبار جهاني است/ اهانت روزنامه فرانسوي نشان دهنده ضعف استکبار جهاني است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:51:24 جامعه قرآني از تحرک لازم برخوردار نيست‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جامعه قرآني از تحرک لازم برخوردار نيست‌/ جامعه قرآني از تحرک لازم برخوردار نيست‌ http://amanatazarbaijan.com/ 07 Sep 2020 14:15:19 آذربايجان غربي نمايه‌اي از حضور اديان و اقوام مختلف در دفاع مقدس است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آذربايجان غربي نمايه‌اي از حضور اديان و اقوام مختلف در دفاع مقدس است/ آذربايجان غربي نمايه‌اي از حضور اديان و اقوام مختلف در دفاع مقدس است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Sep 2020 14:14:56 معناي دقيق کلمات عاشورا و تاسوعا چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/معناي دقيق کلمات عاشورا و تاسوعا چيست/ معناي دقيق کلمات عاشورا و تاسوعا چيست http://amanatazarbaijan.com/ 31 Aug 2020 14:42:30 عزاداري امام حسين(ع) محور وحدت ميان مذاهب اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/عزاداري امام حسين محور وحدت ميان مذاهب اسلامي است / عزاداري امام حسين(ع) محور وحدت ميان مذاهب اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/ 31 Aug 2020 14:40:52 محبت و ارادت اهل‌سنت به ائمه‌اطهار(ع) جزو لاینفک ایمان آن‌ها است‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/محبت و ارادت اهل‌سنت به ائمه‌اطهار علیه السلام جزو لاینفک ایمان آن‌ها است‌/ محبت و ارادت اهل‌سنت به ائمه‌اطهار(ع) جزو لاینفک ایمان آن‌ها است‌ http://amanatazarbaijan.com/ 29 Aug 2020 16:56:53 دستگاه هاي اجرايي فضاسازي محرم را جدي بگيرند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دستگاه هاي اجرايي فضاسازي محرم را جدي بگيرند/ دستگاه هاي اجرايي فضاسازي محرم را جدي بگيرند http://amanatazarbaijan.com/ 24 Aug 2020 15:04:58 آيا مردم ايران مي توانند از سريعترين اينترنت جهان استفاده کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا مردم ايران مي توانند از سريعترين اينترنت جهان استفاده کنند/ آيا مردم ايران مي توانند از سريعترين اينترنت جهان استفاده کنند http://amanatazarbaijan.com/ 24 Aug 2020 15:01:51 چالش توسعه فناوري و اقتصاد ديجيتال در دوران کرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چالش توسعه فناوري و اقتصاد ديجيتال در دوران کرونا/ چالش توسعه فناوري و اقتصاد ديجيتال در دوران کرونا http://amanatazarbaijan.com/ 24 Aug 2020 15:01:06 شُکوه عزاداري و شِکوِه عزاداران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/شُکوه عزاداري و شِکوِه عزاداران/ شُکوه عزاداري و شِکوِه عزاداران http://amanatazarbaijan.com/ 24 Aug 2020 14:58:50 مراسم عزاداری ایام محرم تنها در فضای باز برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مراسم عزاداری ایام محرم تنها در فضای باز برگزار می شود/ مراسم عزاداری ایام محرم تنها در فضای باز برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2020 13:26:10 در عدالت‌خواهي انگيزه‌ها نبايد سياسي و جناحي باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/در عدالت‌خواهي انگيزه‌ها نبايد سياسي و جناحي باشد/ در عدالت‌خواهي انگيزه‌ها نبايد سياسي و جناحي باشد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2020 14:54:27 وقتي کم‌کاري‌ها انسان را ملعون مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وقتي کم‌کاري‌ها انسان را ملعون مي‌کند / وقتي کم‌کاري‌ها انسان را ملعون مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2020 14:53:47 آيا کرونا يکي از امتحانات الهي پيش از ظهور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا کرونا يکي از امتحانات الهي پيش از ظهور است/ آيا کرونا يکي از امتحانات الهي پيش از ظهور است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2020 14:53:14 تجمعات و برگزاری دسته‌روی در ایام محرم ممنوع است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تجمعات و برگزاری دسته‌روی در ایام محرم ممنوع است/ تجمعات و برگزاری دسته‌روی در ایام محرم ممنوع است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Aug 2020 14:36:54 مسلمانان باید در بحث امر به معروف و نهی از منکر پیشتاز باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسلمانان باید در بحث امر به معروف و نهی از منکر پیشتاز باشند/ مسلمانان باید در بحث امر به معروف و نهی از منکر پیشتاز باشند http://amanatazarbaijan.com/ 12 Aug 2020 16:43:14 قرآن بروشور حيات انساني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/قرآن بروشور حيات انساني/ قرآن بروشور حيات انساني http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2020 00:36:54 شناسایی بیش از ۶۴۰۰ موقوفه در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/شناسایی بیش از ۶۴۰۰ موقوفه در آذربایجان غربی / شناسایی بیش از ۶۴۰۰ موقوفه در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 09 Aug 2020 13:58:13 آذربایجان غربی همزمان با عید ولایت غرق در شادمانی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آذربایجان غربی همزمان با عید ولایت غرق در شادمانی/ آذربایجان غربی همزمان با عید ولایت غرق در شادمانی http://amanatazarbaijan.com/ 08 Aug 2020 12:22:39 عزادارى محرم و کرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/عزادارى محرم و کرونا/ عزادارى محرم و کرونا http://amanatazarbaijan.com/ 03 Aug 2020 14:30:56 آيا ديني سازي علم به جمود و ايستايي مي‌انجامد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا ديني سازي علم به جمود و ايستايي مي‌انجامد/ آيا ديني سازي علم به جمود و ايستايي مي‌انجامد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jul 2020 14:10:51 هدف از بناي کعبه بر روي زمين چه بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/هدف از بناي کعبه بر روي زمين چه بود/ هدف از بناي کعبه بر روي زمين چه بود http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jul 2020 14:10:24 اخلاق عمومي سنگ بناي حفظ جامعه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اخلاق عمومي سنگ بناي حفظ جامعه است / اخلاق عمومي سنگ بناي حفظ جامعه است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jul 2020 14:05:29 تقابل سنت و مدرنيته در نگاه به مسائل زنان؛ آري يا خير؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تقابل سنت و مدرنيته در نگاه به مسائل زنان؛ آري يا خير؟/ تقابل سنت و مدرنيته در نگاه به مسائل زنان؛ آري يا خير؟ http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2020 13:01:25 آيا علم ديني ظرفيت جهاني شدن دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا علم ديني ظرفيت جهاني شدن دارد/ آيا علم ديني ظرفيت جهاني شدن دارد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2020 13:00:56 مراسم باداراک امسال در قره کليسا برگزار نمي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مراسم باداراک امسال در قره کليسا برگزار نمي‌شود/ مراسم باداراک امسال در قره کليسا برگزار نمي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2020 13:25:03 تمرکز نهادهاي قرآني بر فعاليت‌هاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تمرکز نهادهاي قرآني بر فعاليت‌هاي مجازي/ تمرکز نهادهاي قرآني بر فعاليت‌هاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2020 13:15:04 حقوق کدام بشر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حقوق کدام بشر/ حقوق کدام بشر http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2020 13:14:22 از شريعتي تا انقلاب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/از شريعتي تا انقلاب/ از شريعتي تا انقلاب http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jun 2020 12:53:23 مسئولان فضا را براي حرکت فکري و نقد افکار باز کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسئولان فضا را براي حرکت فکري و نقد افکار باز کنند/ مسئولان فضا را براي حرکت فکري و نقد افکار باز کنند http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jun 2020 12:52:50 دردهاي انسان امروز براي انديشيدن شايسته نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دردهاي انسان امروز براي انديشيدن شايسته نيست/ دردهاي انسان امروز براي انديشيدن شايسته نيست http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2020 11:18:47 حجاب مانعي بر سر راه نفوذ فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حجاب مانعي بر سر راه نفوذ فرهنگي/ حجاب مانعي بر سر راه نفوذ فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2020 11:17:28 بشري آينده دارد که آرمان داشته باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بشري آينده دارد که آرمان داشته باشد/ بشري آينده دارد که آرمان داشته باشد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2020 11:09:04 تشکيل تمدن نوين اسلامي با وجود کثرت چگونه ممکن مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تشکيل تمدن نوين اسلامي با وجود کثرت چگونه ممکن مي‌شود/ تشکيل تمدن نوين اسلامي با وجود کثرت چگونه ممکن مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2020 11:07:52 عدالت‌خواهي جوکري... http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/عدالت‌خواهي جوکري/ عدالت‌خواهي جوکري... http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2020 14:15:36 انقلاب اسلامي و تحول فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/انقلاب اسلامي و تحول فرهنگي/ انقلاب اسلامي و تحول فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2020 14:14:49 اماکن متبرکه آذربایجان غربی همچنان بسته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اماکن متبرکه آذربایجان غربی همچنان بسته است/ اماکن متبرکه آذربایجان غربی همچنان بسته است http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jun 2020 12:23:51 مساجد آذربایجان غربی بازگشایی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/با رعایت پروتکل های بهداشتی؛/ مساجد آذربایجان غربی بازگشایی شد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jun 2020 12:20:12 سبک زندگي رمضاني را در طول سال تداوم دهيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سبک زندگي رمضاني را در طول سال تداوم دهيم / سبک زندگي رمضاني را در طول سال تداوم دهيم http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jun 2020 11:39:36 مداحان و رقابت براي گرفتن اشک بيشتر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مداحان و رقابت براي گرفتن اشک بيشتر / مداحان و رقابت براي گرفتن اشک بيشتر http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2020 13:01:19 حج تعليق مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حج تعليق مي‌شود/ حج تعليق مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2020 13:00:40 از خواندن نامه معشوق خسته نشويم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/از خواندن نامه معشوق خسته نشويم/ از خواندن نامه معشوق خسته نشويم http://amanatazarbaijan.com/ 04 May 2020 11:54:16 رمضان بخشي از شکوه مهندسي فرهنگي و اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رمضان بخشي از شکوه مهندسي فرهنگي و اجتماعي/ رمضان بخشي از شکوه مهندسي فرهنگي و اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 04 May 2020 11:53:14 خلقت جهنم براي انتقام الهي از بندگان نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/خلقت جهنم براي انتقام الهي از بندگان نيست/ خلقت جهنم براي انتقام الهي از بندگان نيست http://amanatazarbaijan.com/ 27 Apr 2020 11:39:31 رمضان امسال فرصتي براي شناخت خويشتن است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رمضان امسال فرصتي براي شناخت خويشتن است/ رمضان امسال فرصتي براي شناخت خويشتن است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Apr 2020 11:38:29 برگزاری جمع خوانی قرآن کریم در ماه رمضان بدون مشارکت مردم در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/برگزاری جمع خوانی قرآن کریم در ماه رمضان بدون مشارکت مردم در آذربایجان غربی/ برگزاری جمع خوانی قرآن کریم در ماه رمضان بدون مشارکت مردم در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 21 Apr 2020 13:14:05 آيا جهان شاهد آغاز يک نظم نوين جهاني است؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا جهان شاهد آغاز يک نظم نوين جهاني است؟/ آيا جهان شاهد آغاز يک نظم نوين جهاني است؟ http://amanatazarbaijan.com/ 20 Apr 2020 13:44:35 کرونا و تکثرگرايي معرفتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/کرونا و تکثرگرايي معرفتي/ کرونا و تکثرگرايي معرفتي http://amanatazarbaijan.com/ 20 Apr 2020 13:43:45 طرح ضیافت همدلی در ۵ امامزاده و بقعه متبرکه آذربایجان‌غربی اجرا می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/طرح ضیافت همدلی در ۵ امامزاده و بقعه متبرکه آذربایجان‌غربی اجرا می‌شود/ طرح ضیافت همدلی در ۵ امامزاده و بقعه متبرکه آذربایجان‌غربی اجرا می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 17 Apr 2020 13:07:22 امر ظهور را قريب بدانيم يا بعيد؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امر ظهور را قريب بدانيم يا بعيد؟/ امر ظهور را قريب بدانيم يا بعيد؟ http://amanatazarbaijan.com/ 13 Apr 2020 13:30:01 قرنطينه ترجيح فردگرايي و تکريم جمع‌گرايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/قرنطينه ترجيح فردگرايي و تکريم جمع‌گرايي/ قرنطينه ترجيح فردگرايي و تکريم جمع‌گرايي http://amanatazarbaijan.com/ 13 Apr 2020 13:27:51 وقف به سبکِ مدافعان سلامت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وقف به سبکِ مدافعان سلامت/ وقف به سبکِ مدافعان سلامت http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2020 20:22:03 کرونا سنگ محک انسانيت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/کرونا سنگ محک انسانيت/ کرونا سنگ محک انسانيت http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2020 20:21:26 مواظب باشيم کرونا باعث رنسانس ديني نشود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مواظب باشيم کرونا باعث رنسانس ديني نشود/ مواظب باشيم کرونا باعث رنسانس ديني نشود http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:12:18 نااميد نيستيم، بحران اميد داريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ نااميد نيستيم، بحران اميد داريم/ نااميد نيستيم، بحران اميد داريم http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:11:51 چه جملاتي روي درب‌هاي بهشت و جهنم نوشته شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چه جملاتي روي درب‌هاي بهشت و جهنم نوشته شده است/ چه جملاتي روي درب‌هاي بهشت و جهنم نوشته شده است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 13:51:59 مردم سالاري ديني ابزاري براي پذيرفته شدن دين در عصر حاضر نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مردم سالاري ديني ابزاري براي پذيرفته شدن دين در عصر حاضر نيست/ مردم سالاري ديني ابزاري براي پذيرفته شدن دين در عصر حاضر نيست http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 13:50:58 تحول معنوي و اخلاقي منوط به اصلاح وضعيت اجتماعي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تحول معنوي و اخلاقي منوط به اصلاح وضعيت اجتماعي است/ تحول معنوي و اخلاقي منوط به اصلاح وضعيت اجتماعي است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:55:59 معنوي نيستيم فقط ادعاي معنويت داريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/معنوي نيستيم فقط ادعاي معنويت داريم/ معنوي نيستيم فقط ادعاي معنويت داريم http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:55:18 جدايي دين از سياست از هجمه‌هاي دشمنان عليه انقلاب اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جدايي دين از سياست از هجمه‌هاي دشمنان عليه انقلاب اسلامي است/ جدايي دين از سياست از هجمه‌هاي دشمنان عليه انقلاب اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2020 16:15:31 جمهوريت در بطن احکام اسلام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جمهوريت در بطن احکام اسلام است/ جمهوريت در بطن احکام اسلام است http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2020 16:14:53 چگونگي ورود انقلاب اسلامي به عصر جديد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چگونگي ورود انقلاب اسلامي به عصر جديد/ چگونگي ورود انقلاب اسلامي به عصر جديد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 16:02:41 اقتصاد اسلامي؛ نقشه‌راه رشد اقتصادي توأم با عدالت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اقتصاد اسلامي؛ نقشه‌راه رشد اقتصادي توأم با عدالت/ اقتصاد اسلامي؛ نقشه‌راه رشد اقتصادي توأم با عدالت http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 15:52:29 تحکيم وحدت از اهداف متعالي فعاليت‌هاي قرآني در آذربايجان‌غربي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ تحکيم وحدت از اهداف متعالي فعاليت‌هاي قرآني در آذربايجان‌غربي است/ تحکيم وحدت از اهداف متعالي فعاليت‌هاي قرآني در آذربايجان‌غربي است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 15:51:20 امسال اعتبارات بخش قرآن و عترت آذربایجان غربی ۵۱۰ میلیون تومان رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امسال اعتبارات بخش قرآن و عترت آذربایجان غربی ۵۱۰ میلیون تومان رسید/ امسال اعتبارات بخش قرآن و عترت آذربایجان غربی ۵۱۰ میلیون تومان رسید http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2020 12:35:42 کاهش تمايل به تربيت ديني فرزندان؛ چرا؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/کاهش تمايل به تربيت ديني فرزندان؛ چرا؟/ کاهش تمايل به تربيت ديني فرزندان؛ چرا؟ http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 13:59:06 71 درصد جمعيت آذربايجان‌غربي واجد شرايط راي دادن هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ جمعيت آذربايجان‌غربي واجد شرايط راي دادن هستند/ 71 درصد جمعيت آذربايجان‌غربي واجد شرايط راي دادن هستند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 13:06:01 75درصد از رقبات شهرستان اروميه داراي سند مالکيت شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رقبات شهرستان اروميه داراي سند مالکيت شدند/ 75درصد از رقبات شهرستان اروميه داراي سند مالکيت شدند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 13:04:35 فقر و تقوا در جامعه اسلامي جمع نمي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فقر و تقوا در جامعه اسلامي جمع نمي‌شوند/ فقر و تقوا در جامعه اسلامي جمع نمي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jan 2020 12:50:37 فرهنگ ايثار و شهادت جزو افتخارات نظام اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فرهنگ ايثار و شهادت جزو افتخارات نظام اسلامي است/ فرهنگ ايثار و شهادت جزو افتخارات نظام اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jan 2020 12:49:40 مرگ‌انديشي به معناي نفي تفکر براي دنيا نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مرگ‌انديشي به معناي نفي تفکر براي دنيا نيست/ مرگ‌انديشي به معناي نفي تفکر براي دنيا نيست http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2020 13:29:18 مسؤولان صداقت را در دستور کار قرار بدهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسؤولان صداقت را در دستور کار قرار بدهند / مسؤولان صداقت را در دستور کار قرار بدهند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2020 13:28:27 حفظ فرهنگ مهم‌ترين راهکار مقابله با جنگ افروزان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حفظ فرهنگ مهم‌ترين راهکار مقابله با جنگ افروزان/ حفظ فرهنگ مهم‌ترين راهکار مقابله با جنگ افروزان http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2020 13:27:18 تلاش براي کسب روزي حلال مجاهدت در راه خداست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تلاش براي کسب روزي حلال مجاهدت در راه خداست/ تلاش براي کسب روزي حلال مجاهدت در راه خداست http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jan 2020 13:06:54 شهادت؛ اوج بندگي و سلوک در عالم معنويت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/شهادت؛ اوج بندگي و سلوک در عالم معنويت/ شهادت؛ اوج بندگي و سلوک در عالم معنويت http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jan 2020 13:06:11 هيأت ها نقشي در اعتراض هاي بحق مردم ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/هيأت ها نقشي در اعتراض هاي بحق مردم ندارد/ هيأت ها نقشي در اعتراض هاي بحق مردم ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Dec 2019 13:17:53 منشا حقوق انسان الهي است يا بشري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/منشا حقوق انسان الهي است يا بشري / منشا حقوق انسان الهي است يا بشري http://amanatazarbaijan.com/ 09 Dec 2019 14:42:26 نمايندگان مجلس خواسته هاي مردم را به گوش مسئولان برسانند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نمايندگان مجلس خواسته هاي مردم را به گوش مسئولان برسانند/ نمايندگان مجلس خواسته هاي مردم را به گوش مسئولان برسانند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2019 12:50:55 چگونه مي توان خدا را درک کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چگونه مي توان خدا را درک کرد/ چگونه مي توان خدا را درک کرد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2019 12:48:01 تنها اقليت ناچيزي در جوامع بشري اهل استدلال هاي منطقي هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تنها اقليت ناچيزي در جوامع بشري اهل استدلال هاي منطقي هستند/ تنها اقليت ناچيزي در جوامع بشري اهل استدلال هاي منطقي هستند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Nov 2019 14:24:43 فهم حکمي وحي بزرگترين سرمايه فرهنگي ايرانيان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فهم حکمي وحي بزرگترين سرمايه فرهنگي ايرانيان است / فهم حکمي وحي بزرگترين سرمايه فرهنگي ايرانيان است http://amanatazarbaijan.com/ 25 Nov 2019 14:16:45 مردم آذربایجان‌غربی ۷.۵ میلیارد ریال به عمران عتبات کمک کرده‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مردم آذربایجان‌غربی / مردم آذربایجان‌غربی ۷.۵ میلیارد ریال به عمران عتبات کمک کرده‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2019 15:58:48 شرايط نقض عهد دولت اسلامي با کفار و مشرکان از نگاه قرآن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/شرايط نقض عهد دولت اسلامي با کفار و مشرکان از نگاه قرآن/ شرايط نقض عهد دولت اسلامي با کفار و مشرکان از نگاه قرآن http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2019 15:00:27 تفرقه بزرگترين آفت در ميان جهان اسلام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تفرقه بزرگترين آفت در ميان جهان اسلام است/ تفرقه بزرگترين آفت در ميان جهان اسلام است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2019 14:59:33 سيره نبوي؛ بهترين الگوي سبک زندگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سيره نبوي؛ بهترين الگوي سبک زندگي/ سيره نبوي؛ بهترين الگوي سبک زندگي http://amanatazarbaijan.com/ 04 Nov 2019 16:02:40 امامت انکارناپذير موعود آخرالزمان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امامت انکارناپذير موعود آخرالزمان/ امامت انکارناپذير موعود آخرالزمان http://amanatazarbaijan.com/ 04 Nov 2019 15:56:57 وقف سبب ایجاد عزت در جامعه اسلامی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وقف سبب ایجاد عزت در جامعه اسلامی می شود/ وقف سبب ایجاد عزت در جامعه اسلامی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 03 Nov 2019 12:45:16 بیش از ۲ هزار میلیارد ریال مطالبه اوقاف آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بیش از ۲ هزار میلیارد ریال مطالبه اوقاف آذربایجان‌غربی/ بیش از ۲ هزار میلیارد ریال مطالبه اوقاف آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 26 Oct 2019 15:46:36 اولين کنگره ملي شعر جوان عاشورايي در اروميه برگزار مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ اولين کنگره ملي شعر جوان عاشورايي در اروميه برگزار مي شود/ اولين کنگره ملي شعر جوان عاشورايي در اروميه برگزار مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 21 Oct 2019 15:26:17 همه نذرها خوردني نيستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/همه نذرها خوردني نيستند/ همه نذرها خوردني نيستند http://amanatazarbaijan.com/ 21 Oct 2019 15:24:01 زائران ثبت‌نامی اربعین آذربایجان‌غربی از مرز ۴۹ هزار نفر گذشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/زائران ثبت‌نامی اربعین آذربایجان‌غربی از مرز ۴۹ هزار نفر گذشت/ زائران ثبت‌نامی اربعین آذربایجان‌غربی از مرز ۴۹ هزار نفر گذشت http://amanatazarbaijan.com/ 17 Oct 2019 12:14:11 تربيت ديني کودک؛ زمينه‌ساز مهارت تصميم‌گيري آزادانه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تربيت ديني کودک؛ زمينه‌ساز مهارت تصميم‌گيري آزادانه/ تربيت ديني کودک؛ زمينه‌ساز مهارت تصميم‌گيري آزادانه http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2019 15:30:17 تمدن اسلامي از گذرگاه اربعين مي‌گذرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تمدن اسلامي از گذرگاه اربعين مي‌گذرد/ تمدن اسلامي از گذرگاه اربعين مي‌گذرد http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2019 15:29:28 زائران با توجه به افزایش کرایه‌ها، پول کافی به همراه داشته باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/زائران با توجه به افزایش کرایه‌ها، پول کافی به همراه داشته باشند/ زائران با توجه به افزایش کرایه‌ها، پول کافی به همراه داشته باشند http://amanatazarbaijan.com/ 12 Oct 2019 13:34:57 راهپيمايي اربعين بزرگترين تجمع مسالمت‌آميز مذهبي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/راهپيمايي اربعين بزرگترين تجمع مسالمت‌آميز مذهبي است/ راهپيمايي اربعين بزرگترين تجمع مسالمت‌آميز مذهبي است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2019 14:59:05 اربعين محل رويش سربازان در تمدن نوين اسلامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اربعين محل رويش سربازان در تمدن نوين اسلامي/ اربعين محل رويش سربازان در تمدن نوين اسلامي http://amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2019 14:57:18 تحريف و فراموشي دفاع مقدس را تهديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تحريف و فراموشي دفاع مقدس را تهديد مي‌کند/ تحريف و فراموشي دفاع مقدس را تهديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:48:03 حجاب مانع تحقق اهداف تهاجم فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حجاب مانع تحقق اهداف تهاجم فرهنگي/ حجاب مانع تحقق اهداف تهاجم فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:37:48 تقليل دينداري به عزاداري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تقليل دينداري به عزاداري/ تقليل دينداري به عزاداري http://amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:36:51 فناوری http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ فناوری http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2014 13:26:35 فيلترينگ چه بلايي بر سر کاربران اينترنت مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فيلترينگ چه بلايي بر سر کاربران اينترنت مي‌آورد/ فيلترينگ چه بلايي بر سر کاربران اينترنت مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Sep 2020 14:05:50 اقتصاد ديجيتال راه‌حل برون رفت از بحران اقتصادي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اقتصاد ديجيتال راه‌حل برون رفت از بحران اقتصادي/ اقتصاد ديجيتال راه‌حل برون رفت از بحران اقتصادي http://amanatazarbaijan.com/ 21 Sep 2020 14:05:15 شبکه ملي اطلاعات بايد ايمني کاربران را تامين کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه ملي اطلاعات بايد ايمني کاربران را تامين کند/ شبکه ملي اطلاعات بايد ايمني کاربران را تامين کند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:54:40 استفاده مردم از فيلترشکن طبيعي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/استفاده مردم از فيلترشکن طبيعي است/ استفاده مردم از فيلترشکن طبيعي است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:53:54 چرا خبرهاي دروغ فضاي مجازي را باور مي‌کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا خبرهاي دروغ فضاي مجازي را باور مي‌کنيم/ چرا خبرهاي دروغ فضاي مجازي را باور مي‌کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 07 Sep 2020 14:17:16 احتمال مسدود شدن همه پلتفرم‌هاي خارجي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/احتمال مسدود شدن همه پلتفرم‌هاي خارجي/ احتمال مسدود شدن همه پلتفرم‌هاي خارجي http://amanatazarbaijan.com/ 07 Sep 2020 14:16:54 سامان‌دهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي به سبک مجلس يازدهم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سامان‌دهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي به سبک مجلس يازدهم/ سامان‌دهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي به سبک مجلس يازدهم http://amanatazarbaijan.com/ 31 Aug 2020 14:43:43 شاد ارزان مي‌شود اما رايگان نه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شاد ارزان مي‌شود اما رايگان نه/ شاد ارزان مي‌شود اما رايگان نه http://amanatazarbaijan.com/ 31 Aug 2020 14:43:17 چگونه ويروس‌ها را از گوشي خود حذف کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چگونه ويروس‌ها را از گوشي خود حذف کنيم/ چگونه ويروس‌ها را از گوشي خود حذف کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2020 14:50:12 بلاک‌چين ابزاري کارآمد در اقتصاد ديجيتال است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بلاک‌چين ابزاري کارآمد در اقتصاد ديجيتال است/ بلاک‌چين ابزاري کارآمد در اقتصاد ديجيتال است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2020 14:45:33 هوش مصنوعي در برابر فيشينگ مي‌ايستد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي در برابر فيشينگ مي‌ايستد/ هوش مصنوعي در برابر فيشينگ مي‌ايستد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2020 14:44:25 بلاک‌چين و اينترنت اشيا، کليد امنيت غذايي جهان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بلاک‌چين و اينترنت اشيا، کليد امنيت غذايي جهان/ بلاک‌چين و اينترنت اشيا، کليد امنيت غذايي جهان http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2020 00:47:39 خلأ قانوني سبب به يغما رفتن اطلاعات کاربران مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/خلأ قانوني سبب به يغما رفتن اطلاعات کاربران مي‌شود/ خلأ قانوني سبب به يغما رفتن اطلاعات کاربران مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2020 00:47:14 مديريت شبکه‌هاي اجتماعي در دستان بلاک‌چين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مديريت شبکه‌هاي اجتماعي در دستان بلاک‌چين/ مديريت شبکه‌هاي اجتماعي در دستان بلاک‌چين http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2020 00:46:37 تامين زيرساخت مورد اعتماد براي اقتصاد ديجيتال http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تامين زيرساخت مورد اعتماد براي اقتصاد ديجيتال/ تامين زيرساخت مورد اعتماد براي اقتصاد ديجيتال http://amanatazarbaijan.com/ 03 Aug 2020 14:33:57 لزوم ورود کشور به عصر چهارم فضا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/لزوم ورود کشور به عصر چهارم فضا/ لزوم ورود کشور به عصر چهارم فضا http://amanatazarbaijan.com/ 03 Aug 2020 14:33:36 اختلالي در شبکه اينترنتي وجود نداشته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اختلالي در شبکه اينترنتي وجود نداشته است/ اختلالي در شبکه اينترنتي وجود نداشته است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Aug 2020 14:32:56 طراحي انتقال اطلاعات در کشور ضعيف است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/طراحي انتقال اطلاعات در کشور ضعيف است/ طراحي انتقال اطلاعات در کشور ضعيف است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jul 2020 13:57:53 وضعيت ايران در امنيت سايبري ضعيف است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/وضعيت ايران در امنيت سايبري ضعيف است/ وضعيت ايران در امنيت سايبري ضعيف است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jul 2020 14:10:16 برنامه »کوتاه مدت«و»ميان مدت« براي فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/برنامه «کوتاه مدت»و«ميان مدت» براي فضاي مجازي/ برنامه »کوتاه مدت«و»ميان مدت« براي فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jul 2020 14:09:21 لزوم توجه به حريم خصوصي با توسعه اينترنت5G http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/لزوم توجه به حريم خصوصي با توسعه اينترنت5G/ لزوم توجه به حريم خصوصي با توسعه اينترنت5G http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2020 13:02:48 بلاکچين سدي براي سانسور در شبکه‌هاي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بلاکچين سدي براي سانسور در شبکه‌هاي اجتماعي/ بلاکچين سدي براي سانسور در شبکه‌هاي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2020 13:02:25 شبکه‌هاي اجتماعي جولانگاه قرعه‌کشي‌هاي تبليغاتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه‌هاي اجتماعي جولانگاه قرعه‌کشي‌هاي تبليغاتي/ شبکه‌هاي اجتماعي جولانگاه قرعه‌کشي‌هاي تبليغاتي http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2020 13:18:09 5G بسترساز توسعه کسب‌وکارهاي جديد است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/توسعه کسب‌وکارهاي جديد / 5G بسترساز توسعه کسب‌وکارهاي جديد است http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2020 13:17:13 چرا يک پيام ساده بين دو شهروند ابتدا بايد به خارج برود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا يک پيام ساده بين دو شهروند ابتدا بايد به خارج برود/ چرا يک پيام ساده بين دو شهروند ابتدا بايد به خارج برود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jun 2020 11:53:04 ايران در رتبه 67 سرعت اينترنت جهان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ايران در رتبه 67 سرعت اينترنت جهان است/ ايران در رتبه 67 سرعت اينترنت جهان است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jun 2020 11:52:35 پنجم جهان بوديم تا اين‌که جهرمي آمد! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پنجم جهان بوديم تا اين‌که جهرمي آمد/ پنجم جهان بوديم تا اين‌که جهرمي آمد! http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jun 2020 11:52:05 خطر بازارِ بورس براي اقتصاد ايران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نظام بانکي توان پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را ندارد/ خطر بازارِ بورس براي اقتصاد ايران http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2020 11:46:38 تبليغات ويديويي آنلاين يا تلويزيوني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تبليغات ويديويي آنلاين يا تلويزيوني/ تبليغات ويديويي آنلاين يا تلويزيوني http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2020 11:36:27 خدشه به اعتماد مردم جريمه سنگين اپراتورها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/خدشه به اعتماد مردم جريمه سنگين اپراتورها/ خدشه به اعتماد مردم جريمه سنگين اپراتورها http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2020 11:36:02 گشت مشترک کشف انبار خودروهاي احتکار شده در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رئيس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان خبرداد/ گشت مشترک کشف انبار خودروهاي احتکار شده در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2020 11:20:11 حقوق کارگران را افزايش ندهيد تورم را کم کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/حقوق کارگران را افزايش ندهيد تورم را کم کنيد/ حقوق کارگران را افزايش ندهيد تورم را کم کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2020 11:19:21 با شيوع کرونا واحد‌هاي توليدي آذربايجان‌غربي دچار بحران شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ با شيوع کرونا واحد‌هاي توليدي آذربايجان‌غربي دچار بحران شدند/ با شيوع کرونا واحد‌هاي توليدي آذربايجان‌غربي دچار بحران شدند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2020 11:18:51 گاهي زيرساخت‌ها براي توليد يک محصول فراهم نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/گاهي زيرساخت‌ها براي توليد يک محصول فراهم نيست/ گاهي زيرساخت‌ها براي توليد يک محصول فراهم نيست http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2020 11:18:01 هوش مصنوعي خطرناک يا قابل اعتماد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي خطرناک يا قابل اعتماد/ هوش مصنوعي خطرناک يا قابل اعتماد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2020 11:16:18 مراقب اين هفت تهديد در امنيت سايبري باشيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مراقب اين هفت تهديد در امنيت سايبري باشيد/ مراقب اين هفت تهديد در امنيت سايبري باشيد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2020 13:56:29 دورکاري بدون زيرساخت آي‌تي امکان‌پذير نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دورکاري بدون زيرساخت آي‌تي امکان‌پذير نيست/ دورکاري بدون زيرساخت آي‌تي امکان‌پذير نيست http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2020 13:39:07 هفت راز مخوف درباره بازار گوشي موبايل ايران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هفت راز مخوف درباره بازار گوشي موبايل ايران / هفت راز مخوف درباره بازار گوشي موبايل ايران http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jun 2020 11:45:13 شبکه ملي اطلاعات روي ريل ارتقاي محتوا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه ملي اطلاعات روي ريل ارتقاي محتوا/ شبکه ملي اطلاعات روي ريل ارتقاي محتوا http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jun 2020 11:41:19 هزينه 19 هزار ميليارد توماني دولت براي شبکه ملي اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هزينه 19 هزار ميليارد توماني دولت براي شبکه ملي اطلاعات/ هزينه 19 هزار ميليارد توماني دولت براي شبکه ملي اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/ 18 May 2020 13:36:32 چرا بايد به سمت اينترنت ثابت برويم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/منابع فرکانسي به حد اشباع رسيده است/ چرا بايد به سمت اينترنت ثابت برويم http://amanatazarbaijan.com/ 18 May 2020 13:14:36 مشکل بازار موبايل کمبود کالاست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مشکل بازار موبايل کمبود کالاست/ مشکل بازار موبايل کمبود کالاست http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2020 13:09:41 فضا-زمان صاف و هموار است يا گسسته http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فضا زمان صاف و هموار است يا گسسته/ فضا-زمان صاف و هموار است يا گسسته http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2020 13:08:00 ذخيره داده‌هاي ملي بر روي اينترنت غير قانوني است‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ذخيره داده‌هاي ملي بر روي اينترنت غير قانوني است‌/ ذخيره داده‌هاي ملي بر روي اينترنت غير قانوني است‌ http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2020 13:06:30 کم فروشي اپراتورها در کنار کيفيت نامناسب اينترنت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کم فروشي اپراتورها در کنار کيفيت نامناسب اينترنت/ کم فروشي اپراتورها در کنار کيفيت نامناسب اينترنت http://amanatazarbaijan.com/ 04 May 2020 11:56:20 نگاه غيرواقع‌بينانه به امنيت يکي از موانع به‌کارگيري توليدات بومي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نگاه غيرواقع‌بينانه به امنيت يکي از موانع به‌کارگيري توليدات بومي است/ نگاه غيرواقع‌بينانه به امنيت يکي از موانع به‌کارگيري توليدات بومي است http://amanatazarbaijan.com/ 04 May 2020 11:55:15 کلاهبرداري با پوشش کسب‌وکار اينترنتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کلاهبرداري با پوشش کسب‌وکار اينترنتي/ کلاهبرداري با پوشش کسب‌وکار اينترنتي http://amanatazarbaijan.com/ 27 Apr 2020 11:44:18 چه بر سر بازار فناوري کشور مي‌آيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چه بر سر بازار فناوري کشور مي‌آيد/ چه بر سر بازار فناوري کشور مي‌آيد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Apr 2020 11:43:30 راهکار پذيرش راهکارهاي امنيتي بومي ايجاد اعتماد است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/راهکار پذيرش راهکارهاي امنيتي بومي ايجاد اعتماد است/ راهکار پذيرش راهکارهاي امنيتي بومي ايجاد اعتماد است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Apr 2020 13:38:23 کرونا، نظام کاري و آموزشي جهان را دگرگون مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کرونا، نظام کاري و آموزشي جهان را دگرگون مي‌کند/ کرونا، نظام کاري و آموزشي جهان را دگرگون مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 20 Apr 2020 13:37:31 سريال ادامه‌دار بي‌اعتمادي به اپليکيشن‌هاي داخلي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سريال ادامه‌دار بي‌اعتمادي به اپليکيشن‌هاي داخلي/ سريال ادامه‌دار بي‌اعتمادي به اپليکيشن‌هاي داخلي http://amanatazarbaijan.com/ 13 Apr 2020 13:31:14 نقش مهم فناوري در دوران شيوع کرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نقش مهم فناوري در دوران شيوع کرونا/ نقش مهم فناوري در دوران شيوع کرونا http://amanatazarbaijan.com/ 13 Apr 2020 13:30:50 کسب‌وکارهايي که با دورکاري به نتيجه مي‌رسند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کسب‌وکارهايي که با دورکاري به نتيجه مي‌رسند/ کسب‌وکارهايي که با دورکاري به نتيجه مي‌رسند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:15:19 مشترکان اينترنت از چه سرعتي استفاده مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مشترکان اينترنت از چه سرعتي استفاده مي‌کنند/ مشترکان اينترنت از چه سرعتي استفاده مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:14:52 بيشتر ترافيک فضاي مجازي مربوط به داخل کشور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بيشتر ترافيک فضاي مجازي مربوط به داخل کشور است/ بيشتر ترافيک فضاي مجازي مربوط به داخل کشور است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:14:12 وضعیت تالاب‌های آذربایجان‌غربی مناسب است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/وضعیت تالاب‌های آذربایجان‌غربی مناسب است/ وضعیت تالاب‌های آذربایجان‌غربی مناسب است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 14:13:10 نتايج نهايي يازدهمين دوره انتخابات مجلس در آذربايجان غربي اعلام شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نتايج نهايي يازدهمين دوره انتخابات مجلس در آذربايجان غربي اعلام شد/ نتايج نهايي يازدهمين دوره انتخابات مجلس در آذربايجان غربي اعلام شد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 13:53:57 کيفيت اينترنت تحت تاثير حمله سايبري به زيرساخت‌هاي کشور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کيفيت اينترنت تحت تاثير حمله سايبري به زيرساخت‌هاي کشور است/ کيفيت اينترنت تحت تاثير حمله سايبري به زيرساخت‌هاي کشور است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 13:53:34 پيچيدگي سيستم‌هاي بوروکراسي کشور، چوب لاي چرخ پيشرفت نوآوري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پيچيدگي سيستم‌هاي بوروکراسي کشور، چوب لاي چرخ پيشرفت نوآوري/ پيچيدگي سيستم‌هاي بوروکراسي کشور، چوب لاي چرخ پيشرفت نوآوري http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 13:52:51 حجم‌خوري اينترنت توسط اپراتورها مساله اي که نياز به بررسي دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/حجم‌خوري اينترنت توسط اپراتورها مساله اي که نياز به بررسي دارد/ حجم‌خوري اينترنت توسط اپراتورها مساله اي که نياز به بررسي دارد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:57:19 دستاوردهاي انقلاب اسلامي تبديل ايران از وارد کننده به توليد کننده فناوري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دستاوردهاي انقلاب اسلامي تبديل ايران از وارد کننده به توليد کننده فناوري/ دستاوردهاي انقلاب اسلامي تبديل ايران از وارد کننده به توليد کننده فناوري http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:56:47 ايستگاه فضايي در آذربايجان غربي ايجاد مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ايستگاه فضايي در آذربايجان غربي ايجاد مي شود/ ايستگاه فضايي در آذربايجان غربي ايجاد مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2020 16:02:33 شبکه ملي اطلاعات نيازي که برآورده نمي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه ملي اطلاعات نيازي که برآورده نمي شود/ شبکه ملي اطلاعات نيازي که برآورده نمي شود http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2020 16:01:46 کمک زيست‌بوم استارتاپي به توانمندسازي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کمک زيست‌بوم استارتاپي به توانمندسازي اجتماعي/ کمک زيست‌بوم استارتاپي به توانمندسازي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 16:12:55 تکنولوژي‌هايي که به تاريخ مي‌پيوندند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ تکنولوژي‌هايي که به تاريخ مي‌پيوندند/ تکنولوژي‌هايي که به تاريخ مي‌پيوندند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 16:11:13 پيام‌رسان‌ و جويشگر ملي رقيب مي‌طلبند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پيام‌رسان‌ و جويشگر ملي رقيب مي‌طلبند/ پيام‌رسان‌ و جويشگر ملي رقيب مي‌طلبند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 16:10:21 فيلتر سايت‌ها را چطور رفع کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فيلتر سايت‌ها را چطور رفع کنيم/ فيلتر سايت‌ها را چطور رفع کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 14:03:21 حکمراني هوش مصنوعي بر دنياي کوانتوم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/حکمراني هوش مصنوعي بر دنياي کوانتوم/ حکمراني هوش مصنوعي بر دنياي کوانتوم http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 14:02:35 مقابله با سانسور با ارائه سرويس بومي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مقابله با سانسور با ارائه سرويس بومي/ مقابله با سانسور با ارائه سرويس بومي http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 14:01:56 هکرها، هوش مصنوعي و اينترنت اشيا در سال 2020 http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هکرها، هوش مصنوعي و اينترنت اشيا در سال 2020/ هکرها، هوش مصنوعي و اينترنت اشيا در سال 2020 http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jan 2020 12:52:56 دگرگوني جامعه بشري با گوشي‌هاي هوشمند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دگرگوني جامعه بشري با گوشي‌هاي هوشمند/ دگرگوني جامعه بشري با گوشي‌هاي هوشمند http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jan 2020 12:52:05 جلوگيري از ويروسي شدن گوشي اندرويدي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/جلوگيري از ويروسي شدن گوشي اندرويدي/ جلوگيري از ويروسي شدن گوشي اندرويدي http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2020 13:24:18 راهي که شبکه‌هاي اجتماعي در سال 2020 پيش مي‌گيرند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/راهي که شبکه‌هاي اجتماعي در سال 2020 پيش مي‌گيرند/ راهي که شبکه‌هاي اجتماعي در سال 2020 پيش مي‌گيرند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2020 13:23:41 ايمن‌سازي فضاي اينترنت براي کودکان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ايمن‌سازي فضاي اينترنت براي کودکان/ ايمن‌سازي فضاي اينترنت براي کودکان http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jan 2020 13:19:06 چابکي در پياده‌سازي بلاکچين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چابکي در پياده‌سازي بلاکچين/ چابکي در پياده‌سازي بلاکچين http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jan 2020 13:18:21 آلودگي نوري و تاثيرآن بر زندگي موجودات زنده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آلودگي نوري و تاثيرآن بر زندگي موجودات زنده / آلودگي نوري و تاثيرآن بر زندگي موجودات زنده http://amanatazarbaijan.com/ 23 Dec 2019 13:22:22 چالش‌هاي پيش‌روي امنيت سايبري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چالش‌هاي پيش‌روي امنيت سايبري/ چالش‌هاي پيش‌روي امنيت سايبري http://amanatazarbaijan.com/ 23 Dec 2019 13:19:01 تکميل زنجيره توليد محتواي بومي با بخش خصوصي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تکميل زنجيره توليد محتواي بومي با بخش خصوصي/ تکميل زنجيره توليد محتواي بومي با بخش خصوصي http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2019 13:44:27 رقابت غول‌هاي فناوري در هوش مصنوعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رقابت غول‌هاي فناوري در هوش مصنوعي/ رقابت غول‌هاي فناوري در هوش مصنوعي http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2019 13:43:49 اينترنت ملي؛ بزرگ‌ترين غلط رايج اين روزها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت ملي؛ بزرگ‌ترين غلط رايج اين روزها/ اينترنت ملي؛ بزرگ‌ترين غلط رايج اين روزها http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2019 13:43:02 رجيستري هنوز هم قرباني مي‌گيرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رجيستري هنوز هم قرباني مي‌گيرد/ رجيستري هنوز هم قرباني مي‌گيرد http://amanatazarbaijan.com/ 09 Dec 2019 14:32:17 ناکارآمدي موتورهاي جست‌وجوي بومي در زمان قطع اينترنت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ناکارآمدي موتورهاي جست‌وجوي بومي در زمان قطع اينترنت/ ناکارآمدي موتورهاي جست‌وجوي بومي در زمان قطع اينترنت http://amanatazarbaijan.com/ 09 Dec 2019 14:30:59 کم فروشي اينترنت توسط اپراتورها ثابت نشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کم فروشي اينترنت توسط اپراتورها ثابت نشد/ کم فروشي اينترنت توسط اپراتورها ثابت نشد http://amanatazarbaijan.com/ 09 Dec 2019 14:29:58 موبايل‌هاي هوشمند ما را مي‌شناسند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/موبايل‌هاي هوشمند ما را مي‌شناسند/ موبايل‌هاي هوشمند ما را مي‌شناسند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2019 11:59:22 شبکه ملي اطلاعات از آزمايش سربلند بيرون آمد؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه ملي اطلاعات از آزمايش سربلند بيرون آمد؟/ شبکه ملي اطلاعات از آزمايش سربلند بيرون آمد؟ http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2019 11:58:31 اينترنت ملي چيست و چرا نتوانست رضايت همه کاربران را جلب کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت ملي چيست و چرا نتوانست رضايت همه کاربران را جلب کند / اينترنت ملي چيست و چرا نتوانست رضايت همه کاربران را جلب کند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Nov 2019 14:30:20 تحقق حاکميت سايبري با افزايش تاب‌آوري شبکه ملي اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تحقق حاکميت سايبري با افزايش تاب‌آوري شبکه ملي اطلاعات/ تحقق حاکميت سايبري با افزايش تاب‌آوري شبکه ملي اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2019 15:21:22 نفوذ ويروس‌ها به سيستم کاربران، به نام فيلترشکن‌ها! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نفوذ ويروس‌ها به سيستم کاربران، به نام فيلترشکن‌ها/ نفوذ ويروس‌ها به سيستم کاربران، به نام فيلترشکن‌ها! http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2019 15:20:37 خدمات ارزش افزوده با جيب مردم چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/خدمات ارزش افزوده با جيب مردم چه مي‌کند/ خدمات ارزش افزوده با جيب مردم چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2019 15:11:38 شکل‌گيري ماهواره پيام؛ روايت يک رويا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شکل‌گيري ماهواره پيام؛ روايت يک رويا/ شکل‌گيري ماهواره پيام؛ روايت يک رويا http://amanatazarbaijan.com/ 04 Nov 2019 16:05:19 دنياي ديجيتال امن‌تري بسازيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دنياي ديجيتال امن‌تري بسازيم/ دنياي ديجيتال امن‌تري بسازيم http://amanatazarbaijan.com/ 04 Nov 2019 16:04:51 تهديدات سايبري امنيت شهروندان را به خطر انداخته‌است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تهديدات سايبري امنيت شهروندان را به خطر انداخته‌است/ تهديدات سايبري امنيت شهروندان را به خطر انداخته‌است http://amanatazarbaijan.com/ 04 Nov 2019 16:03:58 در دام اينترنت ارزان‌‌قيمت نيفتيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/در دام اينترنت ارزان‌‌قيمت نيفتيد/ در دام اينترنت ارزان‌‌قيمت نيفتيد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Oct 2019 17:43:37 شبکه‌هاي اجتماعي چگونه زندگي انسان‌ها را نابود مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه‌هاي اجتماعي چگونه زندگي انسان‌ها را نابود مي‌کنند/ شبکه‌هاي اجتماعي چگونه زندگي انسان‌ها را نابود مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Oct 2019 17:42:45 هشدار درباره مخاطرات يک فناوري دولت گريز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هشدار درباره مخاطرات يک فناوري دولت گريز/ هشدار درباره مخاطرات يک فناوري دولت گريز http://amanatazarbaijan.com/ 21 Oct 2019 15:17:42 »با تمام شرايط و مقررات موافق هستم«؛ بزرگ‌ترين دروغ فناوري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/»با تمام شرايط و مقررات موافق هستم«؛ بزرگ‌ترين دروغ فناوري/ »با تمام شرايط و مقررات موافق هستم«؛ بزرگ‌ترين دروغ فناوري http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2019 15:33:59 واقعيت پيش رفتن يا نرفتن شبکه ملي اطلاعات چيست؟! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/واقعيت پيش رفتن يا نرفتن شبکه ملي اطلاعات چيست/ واقعيت پيش رفتن يا نرفتن شبکه ملي اطلاعات چيست؟! http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2019 15:33:13 ماهيت جرايم سايبري و جرايم ناشي از فناوري مدرن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ماهيت جرايم سايبري و جرايم ناشي از فناوري مدرن/ ماهيت جرايم سايبري و جرايم ناشي از فناوري مدرن http://amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2019 14:02:44 غفلت در توسعه زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات تبعات بسياري بدنبال خواهد داشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/غفلت در توسعه زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات تبعات بسياري بدنبال خواهد داشت/ غفلت در توسعه زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات تبعات بسياري بدنبال خواهد داشت http://amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2019 14:02:03 شبکه 5G براي خودنمايي است! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه/ شبکه 5G براي خودنمايي است! http://amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2019 14:38:02 طرفداران فيلترينگ خود از سرويس‌هاي بومي استفاده نمي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/طرفداران فيلترينگ خود از سرويس‌هاي بومي استفاده نمي‌کنند/ طرفداران فيلترينگ خود از سرويس‌هاي بومي استفاده نمي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2019 14:36:37 تندرستی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ تندرستی http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2014 11:28:25 افراد سپاسگزار شادترند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/افراد سپاسگزار شادترند/ افراد سپاسگزار شادترند http://amanatazarbaijan.com/ 21 Sep 2020 13:57:39 اختلالات رواني گسترده در بهبود يافتگان از کرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اختلالات رواني گسترده در بهبود يافتگان از کرونا/ اختلالات رواني گسترده در بهبود يافتگان از کرونا http://amanatazarbaijan.com/ 21 Sep 2020 13:57:12 کرونا بهانه اي براي افزايش افسردگي در جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کرونا بهانه اي براي افزايش افسردگي در جامعه/ کرونا بهانه اي براي افزايش افسردگي در جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 21 Sep 2020 13:56:35 پدر و مادر سمي حد و مرزهاي سالم را ناديده مي گيرند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/پدر و مادر سمي حد و مرزهاي سالم را ناديده مي گيرند/ پدر و مادر سمي حد و مرزهاي سالم را ناديده مي گيرند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:48:17 واکسن آنفلوانزا براي چه کساني ضروري است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/واکسن آنفلوانزا براي چه کساني ضروري است/ واکسن آنفلوانزا براي چه کساني ضروري است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:47:57 با پوکي استخوان بجنگيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/با پوکي استخوان بجنگيم/ با پوکي استخوان بجنگيم http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:47:22 مخرب‌ترين آسيب‌هاي رواني ويروس کرونا بر پيکر خانواده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مخرب‌ترين آسيب‌هاي رواني ويروس کرونا بر پيکر خانواده/ مخرب‌ترين آسيب‌هاي رواني ويروس کرونا بر پيکر خانواده http://amanatazarbaijan.com/ 07 Sep 2020 14:12:31 آب آشاميدني جايگزين ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آب آشاميدني جايگزين ندارد/ آب آشاميدني جايگزين ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Sep 2020 14:10:58 غلظت خون چگونه مي‌تواند تهديدي براي سلامت باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/غلظت خون چگونه مي‌تواند تهديدي براي سلامت باشد/ غلظت خون چگونه مي‌تواند تهديدي براي سلامت باشد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Sep 2020 14:10:36 يوگا سپر شما در برابر کروناست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/يوگا سپر شما در برابر کروناست/ يوگا سپر شما در برابر کروناست http://amanatazarbaijan.com/ 31 Aug 2020 14:37:52 زمان طلايي براي خواب چه ساعتي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/زمان طلايي براي خواب چه ساعتي است/ زمان طلايي براي خواب چه ساعتي است http://amanatazarbaijan.com/ 31 Aug 2020 14:37:20 تاثير تنفس بر حافظه و بازيابي خاطرات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تاثير تنفس بر حافظه و بازيابي خاطرات/ تاثير تنفس بر حافظه و بازيابي خاطرات http://amanatazarbaijan.com/ 31 Aug 2020 14:36:35 تاثير گرما بر پرخاشگري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تاثير گرما بر پرخاشگري/ تاثير گرما بر پرخاشگري http://amanatazarbaijan.com/ 24 Aug 2020 14:56:32 زبان مشترک موجب حل مشکلات خانواده‌ها در دوران کرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/زبان مشترک موجب حل مشکلات خانواده‌ها در دوران کرونا / زبان مشترک موجب حل مشکلات خانواده‌ها در دوران کرونا http://amanatazarbaijan.com/ 24 Aug 2020 14:54:40 عصبانيت را با حفظ تعادل رواني از خود دور کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/عصبانيت را با حفظ تعادل رواني از خود دور کنيد/ عصبانيت را با حفظ تعادل رواني از خود دور کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Aug 2020 14:54:15 توصيه‌هاي ضدکرونايي براي داوطلبان کنکور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/توصيه‌هاي ضدکرونايي براي داوطلبان کنکور/ توصيه‌هاي ضدکرونايي براي داوطلبان کنکور http://amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2020 14:51:37 نحوه رفتار والدين با کودکي که بيشتر از سنش مي‌داند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نحوه رفتار والدين با کودکي که بيشتر از سنش مي‌داند / نحوه رفتار والدين با کودکي که بيشتر از سنش مي‌داند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2020 14:51:13 كرونا اختلالات رواني را تشديد كرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/كرونا اختلالات رواني را تشديد كرد/ كرونا اختلالات رواني را تشديد كرد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2020 14:50:51 جست و جوي يک لقمه نان در قله قاف http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/جست و جوي يک لقمه نان در قله قاف/ جست و جوي يک لقمه نان در قله قاف http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2020 00:45:50 سينما هم شفاف مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سينما هم شفاف مي‌شود/ سينما هم شفاف مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2020 00:35:36 نقش رسانه‌ها در هدايت فرهنگ عمومي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نقش رسانه‌ها در هدايت فرهنگ عمومي/ نقش رسانه‌ها در هدايت فرهنگ عمومي http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2020 00:34:44 برونگرايي بهتر است يا درونگرايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/برونگرايي بهتر است يا درونگرايي/ برونگرايي بهتر است يا درونگرايي http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2020 00:30:11 اختلال نگراني با سلامت رواني افراد چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اختلال نگراني با سلامت رواني افراد چه مي‌کند/ اختلال نگراني با سلامت رواني افراد چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2020 00:29:42 اعتماد به نفس با خود بزرگ بيني تفاوت دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اعتماد به نفس با خود بزرگ بيني تفاوت دارد/ اعتماد به نفس با خود بزرگ بيني تفاوت دارد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2020 00:24:45 روش‌هاي رهايي از خستگي هميشگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/روش‌هاي رهايي از خستگي هميشگي/ روش‌هاي رهايي از خستگي هميشگي http://amanatazarbaijan.com/ 03 Aug 2020 14:29:05 افراد بدبين همواره افکار منفي دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ افراد بدبين همواره افکار منفي دارند/ افراد بدبين همواره افکار منفي دارند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Aug 2020 14:28:36 چه ميزان استرس را در مواجهه با بلاي جهاني تحمل مي‌کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چه ميزان استرس را در مواجهه با بلاي جهاني تحمل مي‌کنيد/ چه ميزان استرس را در مواجهه با بلاي جهاني تحمل مي‌کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jul 2020 14:08:48 آسيب وسواس کرونا خطرناک‌تر از خود بيماري است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آسيب وسواس کرونا خطرناک‌تر از خود بيماري است / آسيب وسواس کرونا خطرناک‌تر از خود بيماري است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jul 2020 14:02:04 از طرد شدن مي‌ترسم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/از طرد شدن مي‌ترسم/ از طرد شدن مي‌ترسم http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jul 2020 13:58:22 چه کنيم قضاوت ديگران براي ما مهم نباشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چه کنيم قضاوت ديگران براي ما مهم نباشد/ چه کنيم قضاوت ديگران براي ما مهم نباشد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jul 2020 13:57:44 اين ميوه‌ها شما را لاغر مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اين ميوه‌ها شما را لاغر مي‌کند/ اين ميوه‌ها شما را لاغر مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2020 12:57:44 تابستان كرونايي خود را چگونه سپري کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تابستان كرونايي خود را چگونه سپري کنيم/ تابستان كرونايي خود را چگونه سپري کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2020 12:57:11 متاهل‌ها نسبت به مجرد‌ها از سلامت رواني بيشتري برخوردارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/متاهل‌ها نسبت به مجرد‌ها از سلامت رواني بيشتري برخوردارند/ متاهل‌ها نسبت به مجرد‌ها از سلامت رواني بيشتري برخوردارند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2020 12:56:36 تدابير طب‌سنتي براي بهبود سيستم ايمني بدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تدابير طب‌سنتي براي بهبود سيستم ايمني بدن / تدابير طب‌سنتي براي بهبود سيستم ايمني بدن http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2020 12:46:46 استرس متهم رديف اول ضعف سيستم ايمني بدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/استرس متهم رديف اول ضعف سيستم ايمني بدن/ استرس متهم رديف اول ضعف سيستم ايمني بدن http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2020 12:45:42 عجله کردن براي مديريت زمان ممنوع http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/عجله کردن براي مديريت زمان ممنوع / عجله کردن براي مديريت زمان ممنوع http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jun 2020 12:49:32 کم‌آبي در تابستان با بدنتان چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کم‌آبي در تابستان با بدنتان چه مي‌کند / کم‌آبي در تابستان با بدنتان چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2020 11:12:29 بلايي که طلاق عاطفي بر سر زندگي مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بلايي که طلاق عاطفي بر سر زندگي مي‌آورد / بلايي که طلاق عاطفي بر سر زندگي مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2020 11:11:23 تفکر مداوم منفي با خطر زوال عقل مرتبط است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تفکر مداوم منفي با خطر زوال عقل مرتبط است/ تفکر مداوم منفي با خطر زوال عقل مرتبط است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2020 11:05:02 عبارت هايي که خبر از افسردگي مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/عبارت هايي که خبر از افسردگي مي‌دهند/ عبارت هايي که خبر از افسردگي مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2020 11:04:12 خوراکي هايي براي کاهش وزن همراه با تقويت سيستم ايمني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خوراکي هايي براي کاهش وزن همراه با تقويت سيستم ايمني/ خوراکي هايي براي کاهش وزن همراه با تقويت سيستم ايمني http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2020 14:06:16 عادات روزمره اي که شما را پير مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/عادات روزمره اي که شما را پير مي‌کند/ عادات روزمره اي که شما را پير مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2020 14:05:19 وابستگي عاطفي خوب يا بد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/وابستگي عاطفي خوب يا بد/ وابستگي عاطفي خوب يا بد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2020 14:04:55 علت درد زانو هنگام خواب چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/علت درد زانو هنگام خواب چيست/ علت درد زانو هنگام خواب چيست http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jun 2020 11:37:04 راهکارهايي براي حفظ آرامش در برابر انتقاد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/راهکارهايي براي حفظ آرامش در برابر انتقاد/ راهکارهايي براي حفظ آرامش در برابر انتقاد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jun 2020 11:36:44 سايه شوم افسردگي کرونايي بر سر سالمندان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سايه شوم افسردگي کرونايي بر سر سالمندان/ سايه شوم افسردگي کرونايي بر سر سالمندان http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jun 2020 11:36:09 آيا افزايش سن شخصيت را تغيير مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آيا افزايش سن شخصيت را تغيير مي‌دهد/ آيا افزايش سن شخصيت را تغيير مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2020 12:58:04 50درصد از بهبوديافتگان کرونا از مشکلات روحي رواني شکايت دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بهبوديافتگان کرونا از مشکلات روحي رواني شکايت دارند/ 50درصد از بهبوديافتگان کرونا از مشکلات روحي رواني شکايت دارند http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2020 12:56:25 با مدارا زندگي کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/با مدارا زندگي کنيد/ با مدارا زندگي کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 04 May 2020 11:47:39 مثبت انديشي راهکار خروج از استرس کرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مثبت انديشي راهکار خروج از استرس کرونا/ مثبت انديشي راهکار خروج از استرس کرونا http://amanatazarbaijan.com/ 04 May 2020 11:47:00 غصه خوردن شما را مي‌کشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/غصه خوردن شما را مي‌کشد/ غصه خوردن شما را مي‌کشد http://amanatazarbaijan.com/ 04 May 2020 11:46:04 انزواي سالمندي و سلامت روان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ انزواي سالمندي و سلامت روان/ انزواي سالمندي و سلامت روان http://amanatazarbaijan.com/ 27 Apr 2020 11:34:33 کرونا مي رود وسواس مي ماند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کرونا مي رود وسواس مي ماند/ کرونا مي رود وسواس مي ماند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Apr 2020 11:33:33 چرا افسردگي موجب احساس خستگي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا افسردگي موجب احساس خستگي مي‌شود/ چرا افسردگي موجب احساس خستگي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Apr 2020 13:40:49 آستانه تحمل خود را در روزهاي کرونايي افزايش دهيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آستانه تحمل خود را در روزهاي کرونايي افزايش دهيم/ آستانه تحمل خود را در روزهاي کرونايي افزايش دهيم http://amanatazarbaijan.com/ 20 Apr 2020 13:40:11 مراقبت از سالمندان در قرنطينه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مراقبت از سالمندان در قرنطينه/ مراقبت از سالمندان در قرنطينه http://amanatazarbaijan.com/ 13 Apr 2020 13:25:27 نقش استرس در شيوع بيماري کرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نقش استرس در شيوع بيماري کرونا/ نقش استرس در شيوع بيماري کرونا http://amanatazarbaijan.com/ 13 Apr 2020 13:24:27 »ناغيل، حيکايه… کمپين«ي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/»ناغيل، حيکايه… کمپين«ي/ »ناغيل، حيکايه… کمپين«ي http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2020 20:13:40 آذربايجاندا بايرام هاواسي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آذربايجاندا بايرام هاواسي/ آذربايجاندا بايرام هاواسي http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2020 20:12:18 دچار بي‌خيالي ملي شده‌ايم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/دچار بي‌خيالي ملي شده‌ايم/ دچار بي‌خيالي ملي شده‌ايم http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2020 20:11:35 مردم سهم خود را در مبارزه با کرونا ايفا کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ مردم سهم خود را در مبارزه با کرونا ايفا کنند/ مردم سهم خود را در مبارزه با کرونا ايفا کنند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2020 20:10:40 ايلاخير چرشنبه‌لرين ميفولوژي قايناقلاري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ايلاخير چرشنبه‌لرين ميفولوژي قايناقلاري/ ايلاخير چرشنبه‌لرين ميفولوژي قايناقلاري http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2020 20:09:49 رنجي که از اضطراب کرونا مي‌کشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/رنجي که از اضطراب کرونا مي‌کشيم/ رنجي که از اضطراب کرونا مي‌کشيم http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2020 20:09:02 سال جديد را با شادي شروع کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سال جديد را با شادي شروع کنيم/ سال جديد را با شادي شروع کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2020 20:08:33 بيمارستانهاي آذربايجان غربي موظف به پذيرش بيماران مشکوک به کرونا هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بيمارستانهاي آذربايجان غربي موظف به پذيرش بيماران مشکوک به کرونا هستند/ بيمارستانهاي آذربايجان غربي موظف به پذيرش بيماران مشکوک به کرونا هستند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:09:11 سم‌زدايي بدن؛ بدترين راه براي شروع سال نو http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سم‌زدايي بدن؛ بدترين راه براي شروع سال نو/ سم‌زدايي بدن؛ بدترين راه براي شروع سال نو http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:08:48 زندگي آگاهانه‌ در عصر ويروس کرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/زندگي آگاهانه‌ در عصر ويروس کرونا/ زندگي آگاهانه‌ در عصر ويروس کرونا http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:07:54 مردان ايراني وقت و پول دکتر رفتن ندارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مردان ايراني وقت و پول دکتر رفتن ندارند/ مردان ايراني وقت و پول دکتر رفتن ندارند http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 13:48:28 مورد مشکوکي از کرونا در استان وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مورد مشکوکي از کرونا در استان وجود ندارد / مورد مشکوکي از کرونا در استان وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 13:48:04 بهترين زمان استراحت از نگاه طب سنتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بهترين زمان استراحت از نگاه طب سنتي/ بهترين زمان استراحت از نگاه طب سنتي http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:46:07 ورزش کدام دسته از بيماري‌هاي خلقي را درمان مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ورزش کدام دسته از بيماري‌هاي خلقي را درمان مي‌کند/ ورزش کدام دسته از بيماري‌هاي خلقي را درمان مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:45:39 نقش عشق بر سلامت روان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نقش عشق بر سلامت روان/ نقش عشق بر سلامت روان http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:45:03 پيشگيري از کرونا در گرو ارتقاي سطح آگاهي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/پيشگيري از کرونا در گرو ارتقاي سطح آگاهي/ پيشگيري از کرونا در گرو ارتقاي سطح آگاهي http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2020 16:10:12 افسردگي خندان در پشت نقاب خنده‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/افسردگي خندان در پشت نقاب خنده‌ها/ افسردگي خندان در پشت نقاب خنده‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2020 16:09:41 وقتي آرتريت روماتوئيد را جدي نگيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/وقتي آرتريت روماتوئيد را جدي نگيريد/ وقتي آرتريت روماتوئيد را جدي نگيريد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 15:47:53 طب سنتي؛ واقعيت امروز يا افسانه ديروز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/طب سنتي؛ واقعيت امروز يا افسانه ديروز/ طب سنتي؛ واقعيت امروز يا افسانه ديروز http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 15:46:29 ويروس کورونا، ويروس نوپديد سال 2020 http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ويروس کورونا، ويروس نوپديد سال 2020/ ويروس کورونا، ويروس نوپديد سال 2020 http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 13:08:08 حمله مجازي عليه مواد غذايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/حمله مجازي عليه مواد غذايي/ حمله مجازي عليه مواد غذايي http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 13:07:24 رژيم‌هاي غذايي که تا مرز اختلال رواني پيش مي‌رود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/رژيم‌هاي غذايي که تا مرز اختلال رواني پيش مي‌رود/ رژيم‌هاي غذايي که تا مرز اختلال رواني پيش مي‌رود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jan 2020 12:44:58 وقتي روان، جسم را مي‌آزارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/وقتي روان، جسم را مي‌آزارد/ وقتي روان، جسم را مي‌آزارد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jan 2020 12:43:30 تکنيک‌هاي کاهش اضطراب در ايام امتحانات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تکنيک‌هاي کاهش اضطراب در ايام امتحانات/ تکنيک‌هاي کاهش اضطراب در ايام امتحانات http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2020 13:26:23 سلامت رواني خود را با داشتن روابط اجتماعي تقويت کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ سلامت رواني خود را با داشتن روابط اجتماعي تقويت کنيد / سلامت رواني خود را با داشتن روابط اجتماعي تقويت کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2020 13:25:30 چرا عمر زندگي مشترک آب رفته است؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا عمر زندگي مشترک آب رفته است؟/ چرا عمر زندگي مشترک آب رفته است؟ http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jan 2020 13:02:55 سيستم ايمني بدنتان را با مثبت‌انديشي تقويت کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سيستم ايمني بدنتان را با مثبت‌انديشي تقويت کنيد/ سيستم ايمني بدنتان را با مثبت‌انديشي تقويت کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jan 2020 13:02:06 سرزنش با فرد افسرده چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سرزنش با فرد افسرده چه مي‌کند/ سرزنش با فرد افسرده چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2019 13:31:19 زندگي تان را غرق در آرامش کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/زندگي تان را غرق در آرامش کنيد/ زندگي تان را غرق در آرامش کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2019 13:30:28 در روزهاي آلوده هواي مغزتان را داشته باشيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/در روزهاي آلوده هواي مغزتان را داشته باشيد / در روزهاي آلوده هواي مغزتان را داشته باشيد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Dec 2019 13:13:45 با داشتن ديد مثبت به زندگي تندرست بمانيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/با داشتن ديد مثبت به زندگي تندرست بمانيد/ با داشتن ديد مثبت به زندگي تندرست بمانيد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Dec 2019 13:12:27 مدام خودخوري مي‌کنيد؟ به‌سمت افسردگي مي‌رويد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مدام خودخوري مي‌کنيد؟ به‌سمت افسردگي مي‌رويد/ مدام خودخوري مي‌کنيد؟ به‌سمت افسردگي مي‌رويد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2019 13:06:16 تمام علت هاي تعجب آور کاهش حافظه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تمام علت هاي تعجب آور کاهش حافظه/ تمام علت هاي تعجب آور کاهش حافظه http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2019 13:04:28 شخصيت ناسالم را از سالم بشناسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/شخصيت ناسالم را از سالم بشناسيد/ شخصيت ناسالم را از سالم بشناسيد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2019 13:03:52 آنفلوانزا بيماري نه‌چندان سخت با خودمراقبتي و پيشگيري زودهنگام http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آنفلوانزا بيماري نه‌چندان سخت با خودمراقبتي و پيشگيري زودهنگام/ آنفلوانزا بيماري نه‌چندان سخت با خودمراقبتي و پيشگيري زودهنگام http://amanatazarbaijan.com/ 09 Dec 2019 14:40:22 تفاوت بين فرد افسرده و غمگين چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تفاوت بين فرد افسرده و غمگين چيست / تفاوت بين فرد افسرده و غمگين چيست http://amanatazarbaijan.com/ 09 Dec 2019 14:39:09 مشابه سرماخوردگي اما کشنده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مشابه سرماخوردگي اما کشنده/ مشابه سرماخوردگي اما کشنده http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2019 12:16:42 کنترل نکردن خشم مغز را کوچک مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کنترل نکردن خشم مغز را کوچک مي‌کند/ کنترل نکردن خشم مغز را کوچک مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2019 12:16:03 با اضطراب اين روزهاي مان چه کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/با اضطراب اين روزهاي مان چه کنيم / با اضطراب اين روزهاي مان چه کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 25 Nov 2019 14:07:40 گام‌هاي کوچکي که زندگي‌تان را تغيير مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/گام‌هاي کوچکي که زندگي‌تان را تغيير مي‌دهد / گام‌هاي کوچکي که زندگي‌تان را تغيير مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Nov 2019 14:04:08 حفظ سلامت روان در محيط کار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/حفظ سلامت روان در محيط کار/ حفظ سلامت روان در محيط کار http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2019 14:55:32 طب سنتي؛ راه حلي براي درمان يا کاهش عوارض سرطان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/طب سنتي؛ راه حلي براي درمان يا کاهش عوارض سرطان/ طب سنتي؛ راه حلي براي درمان يا کاهش عوارض سرطان http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2019 14:54:49 رفتاري‌که نبايد تحمل‌کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/رفتاري‌که نبايد تحمل‌کرد/ رفتاري‌که نبايد تحمل‌کرد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2019 14:53:02 افسردگي اختلال جدي اما قابل درمان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/افسردگي اختلال جدي اما قابل درمان/ افسردگي اختلال جدي اما قابل درمان http://amanatazarbaijan.com/ 28 Oct 2019 17:47:16 اقتصادی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ اقتصادی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:01:31 اوضاع اقتصاد ايران خوب نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ اوضاع اقتصاد ايران خوب نيست/ اوضاع اقتصاد ايران خوب نيست http://amanatazarbaijan.com/ 21 Sep 2020 14:06:39 باغداران آذربایجان‌غربی از فروش سیب به واسطه‌ها خودداری کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ باغداران آذربایجان‌غربی از فروش سیب به واسطه‌ها خودداری کنند/ باغداران آذربایجان‌غربی از فروش سیب به واسطه‌ها خودداری کنند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2020 16:46:30 کاشت پسته در ۳۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کاشت پسته در ۳۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی/ کاشت پسته در ۳۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:56:17 دپارتمان ملي مهارت زنان در اروميه راه اندازي مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دپارتمان ملي مهارت زنان در اروميه راه اندازي مي شود/ دپارتمان ملي مهارت زنان در اروميه راه اندازي مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:46:27 آيا واقعا دولت در بازار بورس دخالتي نداشته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آيا واقعا دولت در بازار بورس دخالتي نداشته است / آيا واقعا دولت در بازار بورس دخالتي نداشته است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:46:06 رونمایی از سامانه شفافیت سبب مبارزه با فساد و تقویت اعتماد عمومی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رونمایی از سامانه شفافیت سبب مبارزه با فساد و تقویت اعتماد عمومی می‌شود/ رونمایی از سامانه شفافیت سبب مبارزه با فساد و تقویت اعتماد عمومی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2020 12:30:41 مشکلی در تامین کپسول گاز خانواده‌ها در آذربایجان‌ غربی وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مشکلی در تامین کپسول گاز خانواده‌ها در آذربایجان‌ غربی وجود ندارد / مشکلی در تامین کپسول گاز خانواده‌ها در آذربایجان‌ غربی وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Sep 2020 11:42:51 دخالت دولت درکنترل بازار نتيجه عکس دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دخالت دولت درکنترل بازار نتيجه عکس دارد / دخالت دولت درکنترل بازار نتيجه عکس دارد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Sep 2020 14:19:05 تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه راه‌گشاي مشکلات است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه راه‌گشاي مشکلات است/ تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه راه‌گشاي مشکلات است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Sep 2020 14:09:45 ۳ شرکت ایرانی در تولید واکسن کرونا دستاوردهای قابل توجهی دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۳ شرکت ایرانی در تولید واکسن کرونا دستاوردهای قابل توجهی دارند / ۳ شرکت ایرانی در تولید واکسن کرونا دستاوردهای قابل توجهی دارند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Sep 2020 16:00:42 ۶.۳ میلیون تن گوجه فرنگی امسال در کشور تولید شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ گوجه فرنگی امسال در کشور تولید شد/ ۶.۳ میلیون تن گوجه فرنگی امسال در کشور تولید شد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2020 12:18:58 تخریب خانه باغ ها به گسترش زمینهای کشاورزی کمکی نمی کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تخریب خانه باغ ها به گسترش زمینهای کشاورزی کمکی نمی کند/ تخریب خانه باغ ها به گسترش زمینهای کشاورزی کمکی نمی کند http://amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2020 14:28:06 امسال تردد از مسیر محور سرچم- میاندوآب انجام می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/امسال تردد از مسیر محور سرچم میاندوآب انجام می شود/ امسال تردد از مسیر محور سرچم- میاندوآب انجام می شود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2020 14:22:57 پادزهر تورم افسار گسيخته http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پادزهر تورم افسار گسيخته/ پادزهر تورم افسار گسيخته http://amanatazarbaijan.com/ 31 Aug 2020 14:44:37 ۱۰۴۱ تن کالا از آذربایجان‌ غربی به کشورهای آسیایی و اروپایی صادر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۱۰۴۱ تن کالا از آذربایجان‌ غربی به کشورهای آسیایی و اروپایی صادر شد/ ۱۰۴۱ تن کالا از آذربایجان‌ غربی به کشورهای آسیایی و اروپایی صادر شد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2020 14:34:08 گشايش اقتصادي چگونه به يک چالش بزرگ تبديل شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/گشايش اقتصادي چگونه به يک چالش بزرگ تبديل شد/ گشايش اقتصادي چگونه به يک چالش بزرگ تبديل شد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Aug 2020 15:03:23 زمینه کشت ۱۰۰ هکتار گیاه دارویی کم‌آب‌بر در آذربایجان‌غربی فراهم می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/زمینه کشت ۱۰۰ هکتار گیاه دارویی کم‌آب‌بر در آذربایجان‌غربی فراهم می‌شود/ زمینه کشت ۱۰۰ هکتار گیاه دارویی کم‌آب‌بر در آذربایجان‌غربی فراهم می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 23 Aug 2020 14:35:24 ۳۰ درصد از واحدهای تولیدی آذربایجان غربی تعطیل هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۳۰ درصد از واحدهای تولیدی آذربایجان غربی تعطیل هستند/ ۳۰ درصد از واحدهای تولیدی آذربایجان غربی تعطیل هستند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Aug 2020 14:31:46 اجرای طرح مقابله با تغییر کاربری اراضی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اجرای طرح مقابله با تغییر کاربری اراضی در آذربایجان غربی/ اجرای طرح مقابله با تغییر کاربری اراضی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 22 Aug 2020 13:24:04 کاهش معاملات در تالار بورس آذربایجان غربی/سهم ۵۵ درصدی فروش سهام http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کاهش معاملات در تالار بورس آذربایجان غربی/ کاهش معاملات در تالار بورس آذربایجان غربی/سهم ۵۵ درصدی فروش سهام http://amanatazarbaijan.com/ 22 Aug 2020 13:19:14 ۱۳ بیمارستان بزرگ تا پایان دولت به بهره‌برداری می‌رسد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۱۳ بیمارستان بزرگ تا پایان دولت به بهره‌برداری می‌رسد/ ۱۳ بیمارستان بزرگ تا پایان دولت به بهره‌برداری می‌رسد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Aug 2020 12:15:06 سدهای نازلو و باراندوز ارومیه با دستور وزیر نیرو تکمیل می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سدهای نازلو و باراندوز ارومیه با دستور وزیر نیرو تکمیل می‌شود/ سدهای نازلو و باراندوز ارومیه با دستور وزیر نیرو تکمیل می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 18 Aug 2020 15:36:27 پیش‌بینی افزایش ۱۳ درصدی تولید انگور در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پیش‌بینی افزایش ۱۳ درصدی تولید انگور در آذربایجان‌غربی/ پیش‌بینی افزایش ۱۳ درصدی تولید انگور در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 18 Aug 2020 15:33:44 کاهش ۵۰ درصدی ترانزیت خارجی از مرزهای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کاهش ۵۰ درصدی ترانزیت خارجی از مرزهای آذربایجان غربی/ کاهش ۵۰ درصدی ترانزیت خارجی از مرزهای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2020 14:58:13 تقابل بين مجلس و دولت تا کجا پيش خواهد رفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تقابل بين مجلس و دولت تا کجا پيش خواهد رفت/ تقابل بين مجلس و دولت تا کجا پيش خواهد رفت http://amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2020 14:33:56 رونق اقتصادي باز هم آرزوي مردم مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رونق اقتصادي باز هم آرزوي مردم مي‌شود/ رونق اقتصادي باز هم آرزوي مردم مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2020 14:30:01 دامداران آذربایجان غربی مراقب بیماری تب سه روزه دامی باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دامداران آذربایجان غربی مراقب بیماری تب سه روزه دامی باشند/ دامداران آذربایجان غربی مراقب بیماری تب سه روزه دامی باشند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Aug 2020 13:58:13 آغاز عملیات اجرایی ۶۵٠٠ واحد مسکن ملی در آذربایجان غربی طی هفته دولت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آغاز عملیات اجرایی ۶۵٠٠ واحد مسکن ملی در آذربایجان غربی طی هفته دولت/ آغاز عملیات اجرایی ۶۵٠٠ واحد مسکن ملی در آذربایجان غربی طی هفته دولت http://amanatazarbaijan.com/ 15 Aug 2020 13:56:27 مشکلات ارزی صادرکنندگان آذربایجان غربی بررسی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مشکلات ارزی صادرکنندگان آذربایجان غربی بررسی می‌شود/ مشکلات ارزی صادرکنندگان آذربایجان غربی بررسی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2020 12:41:08 مخالفت دولت با اجراي طرحي که قدرت خريد مردم را حفظ مي کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مخالفت دولت با اجراي طرحي که قدرت خريد مردم را حفظ مي کند/ مخالفت دولت با اجراي طرحي که قدرت خريد مردم را حفظ مي کند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Aug 2020 23:57:13 افزايش فقر و کوچک شدن سفره مردم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/افزايش فقر و کوچک شدن سفره مردم/ افزايش فقر و کوچک شدن سفره مردم http://amanatazarbaijan.com/ 10 Aug 2020 23:56:37 نرخ واقعي تورم بيش از 50درصد است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نرخ واقعي تورم بيش از 50درصد است/ نرخ واقعي تورم بيش از 50درصد است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Aug 2020 14:34:39 رایزنی با ترکیه برای بازگشایی مرز کوزه رش سلماس در حال انجام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رایزنی با ترکیه برای بازگشایی مرز کوزه رش سلماس در حال انجام است/ رایزنی با ترکیه برای بازگشایی مرز کوزه رش سلماس در حال انجام است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2020 14:03:41 تکمیل مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه نیازمند ۲۳۰ میلیارد ریال اعتبار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تکمیل مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه نیازمند ۲۳۰ میلیارد ریال اعتبار است/ تکمیل مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه نیازمند ۲۳۰ میلیارد ریال اعتبار است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jul 2020 12:36:48 بانک‌ها به اسم قانون از رفع موانع توليد خودداري مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بانک‌ها به اسم قانون از رفع موانع توليد خودداري مي‌کنند/ بانک‌ها به اسم قانون از رفع موانع توليد خودداري مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jul 2020 14:13:02 پرايد در غفلت برخي مديران سمبل تورم در جنگ اقتصادي شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پرايد در غفلت برخي مديران سمبل تورم در جنگ اقتصادي شد/ پرايد در غفلت برخي مديران سمبل تورم در جنگ اقتصادي شد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jul 2020 14:07:55 رونق دلالي در روزهاي بيکاري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رونق دلالي در روزهاي بيکاري / رونق دلالي در روزهاي بيکاري http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jul 2020 14:03:18 بانک مرکزي براي کنترل تورم چه سياستي را در پيش گيرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بانک مرکزي براي کنترل تورم چه سياستي را در پيش گيرد/ بانک مرکزي براي کنترل تورم چه سياستي را در پيش گيرد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jul 2020 13:58:47 نیمی از چشم انداز افق ۱۴۰۴ در ارومیه محقق شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نیمی از چشم انداز افق ۱۴۰۴ در ارومیه محقق شده است/ نیمی از چشم انداز افق ۱۴۰۴ در ارومیه محقق شده است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jul 2020 12:49:10 شهرک‌های گلخانه‌ای در آذربایجان‌ غربی توسعه می‌یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/شهرک‌های گلخانه‌ای در آذربایجان‌ غربی توسعه می‌یابد/ شهرک‌های گلخانه‌ای در آذربایجان‌ غربی توسعه می‌یابد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jul 2020 12:47:30 زنگ هشدار مصرف برق در آذربایجان غربی به صدا در آمد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/زنگ هشدار مصرف برق در آذربایجان غربی به صدا در آمد/ زنگ هشدار مصرف برق در آذربایجان غربی به صدا در آمد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jul 2020 19:56:49 درخواست بیش از ۲۳ هزار متقاضی مسکن ملی در آذربایجان‌غربی تایید شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/درخواست بیش از ۲۳ هزار متقاضی مسکن ملی در آذربایجان‌غربی تایید شد/ درخواست بیش از ۲۳ هزار متقاضی مسکن ملی در آذربایجان‌غربی تایید شد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2020 11:59:21 شبکه‌های آبیاری چهار سد آذربایجان‌غربی امسال به بهره‌برداری می‌رسد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/شبکه‌های آبیاری چهار سد آذربایجان‌غربی امسال به بهره‌برداری می‌رسد/ شبکه‌های آبیاری چهار سد آذربایجان‌غربی امسال به بهره‌برداری می‌رسد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2020 11:32:25 صید شاه میگو به صفر رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/صید شاه میگو به صفر رسید/ صید شاه میگو به صفر رسید http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jul 2020 14:20:16 چگونه بي‌ثباتي اقتصاد به سقوط اخلاقي جامعه منجر مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/چگونه بي‌ثباتي اقتصاد به سقوط اخلاقي جامعه منجر مي‌شود/ چگونه بي‌ثباتي اقتصاد به سقوط اخلاقي جامعه منجر مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jul 2020 13:53:54 فعالیت ۲۳ واحد تولید ماسک بهداشتی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/فعالیت ۲۳ واحد تولید ماسک بهداشتی در آذربایجان غربی/ فعالیت ۲۳ واحد تولید ماسک بهداشتی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jul 2020 19:50:53 پرداخت ۳۶۰ میلیارد ریال تسهیلات به زلزله‌زدگان "قطور" خوی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پرداخت ۳۶۰ میلیارد ریال تسهیلات به زلزله‌زدگان قطور خوی / پرداخت ۳۶۰ میلیارد ریال تسهیلات به زلزله‌زدگان "قطور" خوی http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2020 10:57:01 کمک دولت مهمترین عامل در رشد بازار سرمایه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ کمک دولت مهمترین عامل در رشد بازار سرمایه است/ کمک دولت مهمترین عامل در رشد بازار سرمایه است http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2020 13:05:46 ۱۴۰ هزارتن کالا از طریق گمرکات آذربایجان غربی ترانزیت شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۱۴۰ هزارتن کالا از طریق گمرکات آذربایجان غربی ترانزیت شد/ ۱۴۰ هزارتن کالا از طریق گمرکات آذربایجان غربی ترانزیت شد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2020 13:04:21 دستمزد امسال کارگران قرار نيست بازنگري شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دستمزد امسال کارگران قرار نيست بازنگري شود/ دستمزد امسال کارگران قرار نيست بازنگري شود http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2020 12:54:24 ترخیص برنج‌های وارداتی به کندی پیش می‌رود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ترخیص برنج‌های وارداتی به کندی پیش می‌رود/ ترخیص برنج‌های وارداتی به کندی پیش می‌رود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2020 11:44:01 کمیته پیگیری مفاسد اقتصادی بخش کشاورزی در مجلس تشکیل شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کمیته پیگیری مفاسد اقتصادی بخش کشاورزی در مجلس تشکیل شد/ کمیته پیگیری مفاسد اقتصادی بخش کشاورزی در مجلس تشکیل شد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jul 2020 11:38:01 ورودی‌های باغ رضوان ارومیه مسدود شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ورودی‌های باغ رضوان ارومیه مسدود شد/ ورودی‌های باغ رضوان ارومیه مسدود شد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2020 11:23:54 واحدهای کشاورزی آسیب‌دیده از کرونا در سامانه کارا ثبت‌نام کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/واحدهای کشاورزی آسیب‌دیده از کرونا در سامانه کارا ثبت‌نام کنند/ واحدهای کشاورزی آسیب‌دیده از کرونا در سامانه کارا ثبت‌نام کنند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2020 11:18:43 تاخت‌وتاز گراني در بازار مسکن و مصالح ساختماني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تاخت‌وتاز گراني در بازار مسکن و مصالح ساختماني/ تاخت‌وتاز گراني در بازار مسکن و مصالح ساختماني http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2020 13:23:20 آيا اقتصاد ايران به سمت ونزوئلايي شدن مي‌رود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آيا اقتصاد ايران به سمت ونزوئلايي شدن مي‌رود/ آيا اقتصاد ايران به سمت ونزوئلايي شدن مي‌رود http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2020 13:22:54 برداشت ۶۳۰ هزارتن گندم در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/برداشت ۶۳۰ هزارتن گندم در آذربایجان غربی/ برداشت ۶۳۰ هزارتن گندم در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jul 2020 14:22:06 سطح زیر کشت چعندرقند در حوضه آبریز دریاچه ارومیه کاهش یافته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سطح زیر کشت چعندرقند در حوضه آبریز دریاچه ارومیه کاهش یافته است/ سطح زیر کشت چعندرقند در حوضه آبریز دریاچه ارومیه کاهش یافته است http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jul 2020 14:06:00 مدیریت بدون پول راهکار بسیاری از مشکلات اقتصادی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ مدیریت بدون پول راهکار بسیاری از مشکلات اقتصادی است/ مدیریت بدون پول راهکار بسیاری از مشکلات اقتصادی است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jun 2020 11:23:23 رفع تداخل ۴۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رفع تداخل ۴۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان‌غربی/ رفع تداخل ۴۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2020 11:05:23 برخورد با بانک هايي که مانع روند توسعه آذربايجان غربي مي شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/استاندار هشدار داد/ برخورد با بانک هايي که مانع روند توسعه آذربايجان غربي مي شوند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2020 11:48:46 آغاز طرح عمرانی جدید بدون تامین حداقل اعتبار در آذربایجان‌غربی ممنوع است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آغاز طرح عمرانی جدید بدون تامین حداقل اعتبار در آذربایجان‌غربی ممنوع است/ آغاز طرح عمرانی جدید بدون تامین حداقل اعتبار در آذربایجان‌غربی ممنوع است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2020 11:30:33 میزان تولید آب در ارومیه ۱۵۰ لیتر در ثانیه افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/میزان تولید آب در ارومیه ۱۵۰ لیتر در ثانیه افزایش یافت/ میزان تولید آب در ارومیه ۱۵۰ لیتر در ثانیه افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jun 2020 12:17:26 تاثير کرونا بر افزايش اضطراب اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تاثير کرونا بر افزايش اضطراب اجتماعي/ تاثير کرونا بر افزايش اضطراب اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2020 11:02:24 مديران پيگير جذب اعتبارات ملي باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مديران پيگير جذب اعتبارات ملي باشند/ مديران پيگير جذب اعتبارات ملي باشند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2020 11:00:28 بیش از ۹۳۰۰ تن محصولات گلخانه ای در آذربایجان غربی تولید شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بیش از ۹۳۰۰ تن محصولات گلخانه ای در آذربایجان غربی تولید شد/ بیش از ۹۳۰۰ تن محصولات گلخانه ای در آذربایجان غربی تولید شد http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jun 2020 12:02:13 سالن مسافری پایانه مرزی سرو آماده بهره برداری شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پایانه-مرزی-سرو/ سالن مسافری پایانه مرزی سرو آماده بهره برداری شد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jun 2020 13:36:12 مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تا شهریورماه امسال تمدید شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تا شهریورماه امسال تمدید شد/ مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تا شهریورماه امسال تمدید شد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2020 11:42:27 برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در ارومیه تشدید می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در ارومیه تشدید می‌شود/ برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در ارومیه تشدید می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2020 11:39:09 سهم نفت از بودجه کشور به کمتر از 10 درصد رسيده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/معاون رييس جمهوري در اروميه/ سهم نفت از بودجه کشور به کمتر از 10 درصد رسيده است http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jun 2020 12:02:42 چگونه بايد به جنگ تورم رفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/چگونه بايد به جنگ تورم رفت/ چگونه بايد به جنگ تورم رفت http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2020 14:03:34 توزيع رانت در شرايط به ظاهر عادلانه با قرعه‌کشي خودرو http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/توزيع رانت در شرايط به ظاهر عادلانه با قرعه‌کشي خودرو/ توزيع رانت در شرايط به ظاهر عادلانه با قرعه‌کشي خودرو http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2020 14:01:48 تجارت دوباره کشور با بازگشايي بزرگترين مرز زميني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تجارت دوباره کشور با بازگشايي بزرگترين مرز زميني/ تجارت دوباره کشور با بازگشايي بزرگترين مرز زميني http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2020 14:01:09 معافيت هاي گمرکي براي رونق اقتصادي مرزها درنظر گرفته شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/معافيت هاي گمرکي براي رونق اقتصادي مرزها درنظر گرفته شود/ معافيت هاي گمرکي براي رونق اقتصادي مرزها درنظر گرفته شود http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2020 14:00:04 پیش‌بینی ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای محرومیت‌زدایی در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پیش‌بینی ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای محرومیت‌زدایی در آذربایجان‌غربی/ پیش‌بینی ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای محرومیت‌زدایی در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jun 2020 13:33:28 و اين گونه فساد زاده شد! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/و اين گونه فساد زاده شد/ و اين گونه فساد زاده شد! http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jun 2020 11:34:46 ۸۹ میلیون دلار کالا از آذربایجان غربی به خارج از کشور صادر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۸۹ میلیون دلار کالا از آذربایجان غربی به خارج از کشور صادر شد/ ۸۹ میلیون دلار کالا از آذربایجان غربی به خارج از کشور صادر شد http://amanatazarbaijan.com/ 27 May 2020 13:11:31 روند تولید محصولات سلامت محور در آذربایجان غربی به ثبات نسبی رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/روند تولید محصولات سلامت محور در آذربایجان غربی به ثبات نسبی رسید/ روند تولید محصولات سلامت محور در آذربایجان غربی به ثبات نسبی رسید http://amanatazarbaijan.com/ 27 May 2020 13:08:09 فاز دوم تقاطع غیر همسطح آذربایجان در ارومیه به بهره برداری رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/فاز دوم تقاطع غیر همسطح آذربایجان در ارومیه به بهره برداری رسید/ فاز دوم تقاطع غیر همسطح آذربایجان در ارومیه به بهره برداری رسید http://amanatazarbaijan.com/ 23 May 2020 11:28:20 مطالعات تمام پهنه های آذربایجان غربی تکمیل می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مطالعات تمام پهنه های آذربایجان غربی تکمیل می شود/ مطالعات تمام پهنه های آذربایجان غربی تکمیل می شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2020 13:35:15 آذربایجان غربی بزرگترین ظرفیت سردخانه ای کشور را دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آذربایجان غربی بزرگترین ظرفیت سردخانه ای کشور را دارد/ آذربایجان غربی بزرگترین ظرفیت سردخانه ای کشور را دارد http://amanatazarbaijan.com/ 19 May 2020 12:56:45 توسعه کشت گلخانه راه برون رفت از بحران کم آبی دریاچه ارومیه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/توسعه کشت گلخانه راه برون رفت از بحران کم آبی دریاچه ارومیه است/ توسعه کشت گلخانه راه برون رفت از بحران کم آبی دریاچه ارومیه است http://amanatazarbaijan.com/ 18 May 2020 13:51:28 دولت با کسري بودجه شديدي دست به گريبان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ از داخل دولت سيگنال دلار 25 هزار توماني صادر مي‌کنند/ دولت با کسري بودجه شديدي دست به گريبان است http://amanatazarbaijan.com/ 18 May 2020 13:39:27 ۵۹۰ هزار تن گندم از زراعان آذربایجان غربی خریداری می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۵۹۰ هزار تن گندم از زراعان آذربایجان غربی خریداری می شود/ ۵۹۰ هزار تن گندم از زراعان آذربایجان غربی خریداری می شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2020 13:22:15 حذف چهار صفر از پول ملي؛ چه اتفاقي خواهد افتاد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/حذف چهار صفر از پول ملي؛ چه اتفاقي خواهد افتاد/ حذف چهار صفر از پول ملي؛ چه اتفاقي خواهد افتاد http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2020 13:11:19 بالا بودن تقاضا قیمت کالاهای اساسی را افزایش داد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بالا بودن تقاضا قیمت کالاهای اساسی را افزایش داد/ بالا بودن تقاضا قیمت کالاهای اساسی را افزایش داد http://amanatazarbaijan.com/ 08 May 2020 11:36:54 نباید کمبود کالاهای اساسی در بازار احساس شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نباید کمبود کالاهای اساسی در بازار احساس شود/ نباید کمبود کالاهای اساسی در بازار احساس شود http://amanatazarbaijan.com/ 06 May 2020 12:00:48 طرح های نیمه تمام شهرداری ارومیه خاتمه می یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/طرح های نیمه تمام شهرداری ارومیه خاتمه می یابد/ طرح های نیمه تمام شهرداری ارومیه خاتمه می یابد http://amanatazarbaijan.com/ 05 May 2020 12:34:12 تگرگ ۸۷۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی آذربایجان غربی خسارت زد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تگرگ ۸۷۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی آذربایجان غربی خسارت زد/ تگرگ ۸۷۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی آذربایجان غربی خسارت زد http://amanatazarbaijan.com/ 04 May 2020 12:14:29 سالن تجاری و مسافری مرز کیله سردشت به صورت موقت فعال می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سالن تجاری و مسافری مرز کیله سردشت به صورت موقت فعال می‌شود/ سالن تجاری و مسافری مرز کیله سردشت به صورت موقت فعال می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 04 May 2020 12:11:31 کارنامه آذربايجان‌غربي در بهبود شاخص‌هاي اقتصادي قابل توجه بوده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کارنامه آذربايجان‌غربي در بهبود شاخص‌هاي اقتصادي قابل توجه بوده است/ کارنامه آذربايجان‌غربي در بهبود شاخص‌هاي اقتصادي قابل توجه بوده است http://amanatazarbaijan.com/ 04 May 2020 11:42:32 سنگيني سايه دغدغه‌هاي معيشتي بر سر قشر کارگر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سنگيني سايه دغدغه‌هاي معيشتي بر سر قشر کارگر/ سنگيني سايه دغدغه‌هاي معيشتي بر سر قشر کارگر http://amanatazarbaijan.com/ 04 May 2020 11:41:51 ۱۰۰ اکیپ بازرسی بازار آذربایجان غربی را رصد و پایش می کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۱۰۰ اکیپ بازرسی بازار آذربایجان غربی را رصد و پایش می کنند/ ۱۰۰ اکیپ بازرسی بازار آذربایجان غربی را رصد و پایش می کنند http://amanatazarbaijan.com/ 03 May 2020 11:01:58 سالن مسافری پایانه مرزی سرو آماده بهره برداری شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سالن مسافری پایانه مرزی سرو آماده بهره برداری شد/ سالن مسافری پایانه مرزی سرو آماده بهره برداری شد http://amanatazarbaijan.com/ 02 May 2020 11:50:13 خسارت ۲۶۳ میلیارد ریالی سرما و تگرگ به کشاورزی آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/خسارت ۲۶۳ میلیارد ریالی سرما و تگرگ به کشاورزی آذربایجان‌غربی/ خسارت ۲۶۳ میلیارد ریالی سرما و تگرگ به کشاورزی آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 02 May 2020 11:47:33 کشاورزی یکی از بخش‌های هدف جهش تولید در کشور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کشاورزی یکی از بخش‌های هدف جهش تولید در کشور است/ کشاورزی یکی از بخش‌های هدف جهش تولید در کشور است http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2020 12:21:12 اقدامات جبرانی برای واحدهای آسیب دیده از کرونا به سرعت برنامه ریزی و اجرایی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اقدامات جبرانی برای واحدهای آسیب دیده از کرونا به سرعت برنامه ریزی و اجرایی شود/ اقدامات جبرانی برای واحدهای آسیب دیده از کرونا به سرعت برنامه ریزی و اجرایی شود http://amanatazarbaijan.com/ 28 Apr 2020 11:16:13 دستگاه های نظارتی با گران فروشان برخورد کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دستگاه های نظارتی با گران فروشان برخورد کنند/ دستگاه های نظارتی با گران فروشان برخورد کنند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2020 12:28:37 صدا و سیما مسئولان را برای رسیدن به وحدت درمبانی توسعه ترغیب کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/صدا و سیما مسئولان را برای رسیدن به وحدت درمبانی توسعه ترغیب کند/ صدا و سیما مسئولان را برای رسیدن به وحدت درمبانی توسعه ترغیب کند http://amanatazarbaijan.com/ 21 Apr 2020 13:10:08 آيا سونامي افزايش نرخ تورم در راه است؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آيا سونامي افزايش نرخ تورم در راه است؟ / آيا سونامي افزايش نرخ تورم در راه است؟ http://amanatazarbaijan.com/ 20 Apr 2020 13:32:43 دولت دست دلالان را از مزارع گندم کوتاه کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دولت دست دلالان را از مزارع گندم کوتاه کند/ دولت دست دلالان را از مزارع گندم کوتاه کند http://amanatazarbaijan.com/ 20 Apr 2020 13:32:06 فرهنگی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ فرهنگی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:45 نمايشگاه کتاب از ابهام تا نمايشگاه مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نمايشگاه کتاب از ابهام تا نمايشگاه مجازي/ نمايشگاه کتاب از ابهام تا نمايشگاه مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 21 Sep 2020 13:58:29 سينماي جنگ سينمايي براي صلح است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سينماي جنگ سينمايي براي صلح است/ سينماي جنگ سينمايي براي صلح است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:50:27 کتب اينترنتي مشکلي براي کتاب‌هاي فيزيکي ايجاد نمي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کتب اينترنتي مشکلي براي کتاب‌هاي فيزيکي ايجاد نمي‌کنند/ کتب اينترنتي مشکلي براي کتاب‌هاي فيزيکي ايجاد نمي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:49:46 سینماهای فعال آذربایجان‌غربی بیش از ۲ برابر می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سینماهای فعال آذربایجان‌غربی بیش از ۲ برابر می‌شود/ سینماهای فعال آذربایجان‌غربی بیش از ۲ برابر می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:11:35 داد فعالان موسيقي از ترانه‌هاي بي‌محتوا درآمد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/داد فعالان موسيقي از ترانه‌هاي بي‌محتوا درآمد/ داد فعالان موسيقي از ترانه‌هاي بي‌محتوا درآمد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Sep 2020 14:14:14 شهرک صنعتي ويژه چاپ بايد در استان راه‌اندازي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شهرک صنعتي ويژه چاپ بايد در استان راه‌اندازي شود / شهرک صنعتي ويژه چاپ بايد در استان راه‌اندازي شود http://amanatazarbaijan.com/ 07 Sep 2020 14:13:38 موانع توسعه علمی شرکت های دانش بنیان آذربایجان غربی رفع شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/موانع توسعه علمی شرکت های دانش بنیان آذربایجان غربی رفع شود/ موانع توسعه علمی شرکت های دانش بنیان آذربایجان غربی رفع شود http://amanatazarbaijan.com/ 05 Sep 2020 16:04:07 بازار چاپ آذربایجان‌غربی ظرفیت حضور بین‌المللی دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بازار چاپ آذربایجان‌غربی ظرفیت حضور بین‌المللی دارد/ بازار چاپ آذربایجان‌غربی ظرفیت حضور بین‌المللی دارد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Sep 2020 15:17:40 فضاي مجازي رسانه هاي اصلي را به حاشيه رانده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فضاي مجازي رسانه هاي اصلي را به حاشيه رانده است/ فضاي مجازي رسانه هاي اصلي را به حاشيه رانده است http://amanatazarbaijan.com/ 31 Aug 2020 14:39:42 تعزيه بازنمايي فرهنگ دفاع از مظلوم و صلح‌طلبي ايرانيان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تعزيه بازنمايي فرهنگ دفاع از مظلوم و صلح‌طلبي ايرانيان است/ تعزيه بازنمايي فرهنگ دفاع از مظلوم و صلح‌طلبي ايرانيان است http://amanatazarbaijan.com/ 31 Aug 2020 14:38:43 بي‌تعهدي به حقوق مالکيت فکري تا کي؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بي‌تعهدي به حقوق مالکيت فکري تا کي؟/ بي‌تعهدي به حقوق مالکيت فکري تا کي؟ http://amanatazarbaijan.com/ 24 Aug 2020 14:57:36 سينماي اعتراض در ايران از طغيان کيميايي تا سهم‌خواهي حاتمي‌کيا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سينماي اعتراض در ايران از طغيان کيميايي تا سهم‌خواهي حاتمي‌کيا / سينماي اعتراض در ايران از طغيان کيميايي تا سهم‌خواهي حاتمي‌کيا http://amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2020 14:52:24 مهمان هايي که در تلويزيون نقره داغ مي شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مهمان هايي که در تلويزيون نقره داغ مي شوند/ مهمان هايي که در تلويزيون نقره داغ مي شوند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Aug 2020 14:30:13 حمايت يارانه‌اي و محتواي غني، دو نياز اصلي مطبوعات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/حمايت يارانه‌اي و محتواي غني، دو نياز اصلي مطبوعات/ حمايت يارانه‌اي و محتواي غني، دو نياز اصلي مطبوعات http://amanatazarbaijan.com/ 03 Aug 2020 14:29:47 ظرفيت مغفول شبکه‌هاي استاني صداوسيما http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ظرفيت مغفول شبکه‌هاي استاني صداوسيما/ ظرفيت مغفول شبکه‌هاي استاني صداوسيما http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jul 2020 14:09:35 مخاطبان تلويزيون به کجا کوچ کرده‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مخاطبان تلويزيون به کجا کوچ کرده‌اند / مخاطبان تلويزيون به کجا کوچ کرده‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jul 2020 14:03:16 پيوند با گذشته در ادبيات کودک و نوجوان ناديده گرفته مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پيوند با گذشته در ادبيات کودک و نوجوان ناديده گرفته مي‌شود/ پيوند با گذشته در ادبيات کودک و نوجوان ناديده گرفته مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2020 13:00:03 ماسک بر صورت مجسمه‌ها؛ فرهنگ‌سازي يا ونداليسم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ماسک بر صورت مجسمه‌ها؛ فرهنگ‌سازي يا ونداليسم/ ماسک بر صورت مجسمه‌ها؛ فرهنگ‌سازي يا ونداليسم http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2020 12:58:28 براي راويان کرونا که اغلب فراموش مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/براي راويان کرونا که اغلب فراموش مي‌شوند/ براي راويان کرونا که اغلب فراموش مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2020 13:12:31 کتاب‌فروشان در دوراهي تجارت و اخلاق http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کتاب‌فروشان در دوراهي تجارت و اخلاق/ کتاب‌فروشان در دوراهي تجارت و اخلاق http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2020 12:50:31 کتاب قافيه را به نان و مسکن باخت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کتاب قافيه را به نان و مسکن باخت / کتاب قافيه را به نان و مسکن باخت http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jun 2020 12:51:45 پایان عملیات عمرانی فاز نخست بزرگترین مجتمع گردشگری شمال‌غرب کشور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پایان عملیات عمرانی فاز نخست بزرگترین مجتمع گردشگری شمال‌غرب کشور / پایان عملیات عمرانی فاز نخست بزرگترین مجتمع گردشگری شمال‌غرب کشور http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2020 12:00:54 موسیقی سنتی آذربایجان مورد غفلت واقع شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/موسیقی سنتی آذربایجان مورد غفلت واقع شده است/ موسیقی سنتی آذربایجان مورد غفلت واقع شده است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2020 11:08:22 سينماي فقير ايران عاملي براي بلعيدن پول‌هاي کثيف http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سينماي فقير ايران عاملي براي بلعيدن پول‌هاي کثيف / سينماي فقير ايران عاملي براي بلعيدن پول‌هاي کثيف http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2020 11:15:25 بحران روزنامه‌نگاري مکتوب فراتر از تأثير کروناست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بحران روزنامه‌نگاري مکتوب فراتر از تأثير کروناست / بحران روزنامه‌نگاري مکتوب فراتر از تأثير کروناست http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2020 11:14:12 فقر سواد رسانه اي در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فقر سواد رسانه اي در فضاي مجازي/ فقر سواد رسانه اي در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2020 11:06:19 سياه و سفيد اثر کرونا در عرصه فرهنگ و هنر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سياه و سفيد اثر کرونا در عرصه فرهنگ و هنر/ سياه و سفيد اثر کرونا در عرصه فرهنگ و هنر http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2020 11:05:49 فرهنگ دروغ‌گويي! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فرهنگ دروغ‌گويي / فرهنگ دروغ‌گويي! http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2020 14:13:22 شيوع کرونا خبر را متحول مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شيوع کرونا خبر را متحول مي‌کند/ شيوع کرونا خبر را متحول مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2020 14:12:29 پول کثيف؛ افسانه يا واقعيت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پول کثيف؛ افسانه يا واقعيت/ پول کثيف؛ افسانه يا واقعيت http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jun 2020 11:38:39 کپي رايت؛ عاملي حياتي براي توسعه صنايع خلاق http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کپي رايت؛ عاملي حياتي براي توسعه صنايع خلاق/ کپي رايت؛ عاملي حياتي براي توسعه صنايع خلاق http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jun 2020 11:38:12 کرونا خير است يا شر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کرونا خير است يا شر/ کرونا خير است يا شر http://amanatazarbaijan.com/ 18 May 2020 13:11:51 آسيب‌هاي رشد و توسعه نامتوازن در هنر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آسيب‌هاي رشد و توسعه نامتوازن در هنر/ آسيب‌هاي رشد و توسعه نامتوازن در هنر http://amanatazarbaijan.com/ 18 May 2020 13:10:45 کرونا و آغاز فصلي جديد براي بازار کتاب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کرونا و آغاز فصلي جديد براي بازار کتاب / کرونا و آغاز فصلي جديد براي بازار کتاب http://amanatazarbaijan.com/ 18 May 2020 13:10:07 رسانه‌هاي ديجيتال به مخاطب آزادي انتخاب مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه‌هاي ديجيتال به مخاطب آزادي انتخاب مي‌دهد/ رسانه‌هاي ديجيتال به مخاطب آزادي انتخاب مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/ 18 May 2020 13:09:15 معافیت یک‌هزار نفر از اهالی فرهنگ در آذربایجان‌غربی از پرداخت حق بیمه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/معافیت یک‌هزار نفر از اهالی فرهنگ در آذربایجان‌غربی از پرداخت حق بیمه/ معافیت یک‌هزار نفر از اهالی فرهنگ در آذربایجان‌غربی از پرداخت حق بیمه http://amanatazarbaijan.com/ 12 May 2020 11:45:10 آينده تيره دانش آموزان ايراني با اسم رمز شاد! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آينده تيره دانش آموزان ايراني با اسم رمز شاد/ آينده تيره دانش آموزان ايراني با اسم رمز شاد! http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2020 12:59:47 آيا همه چشم‌شان را بر روي نابودي رسانه‌هاي خصوصي بسته‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آيا همه چشم‌شان را بر روي نابودي رسانه‌هاي خصوصي بسته‌اند/ آيا همه چشم‌شان را بر روي نابودي رسانه‌هاي خصوصي بسته‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2020 12:58:57 موزه و اماکن تاریخی ارومیه ساماندهی و تعمیر می‌ شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/موزه و اماکن تاریخی ارومیه ساماندهی و تعمیر می‌ شود/ موزه و اماکن تاریخی ارومیه ساماندهی و تعمیر می‌ شود http://amanatazarbaijan.com/ 10 May 2020 12:40:36 دزداني نگران رونق کتابخواني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ دزداني نگران رونق کتابخواني / دزداني نگران رونق کتابخواني http://amanatazarbaijan.com/ 04 May 2020 11:50:49 آموزگاري هيچ گاه ساده نبوده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آموزگاري هيچ گاه ساده نبوده است/ آموزگاري هيچ گاه ساده نبوده است http://amanatazarbaijan.com/ 04 May 2020 11:48:35 تعلل در ساماندهی لشکر ۶۴ ارومیه قابل قبول نیست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تعلل در ساماندهی لشکر ۶۴ ارومیه قابل قبول نیست/ تعلل در ساماندهی لشکر ۶۴ ارومیه قابل قبول نیست http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2020 12:25:31 شاد کرونا زده و دانش آموزان چشم انتظار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شاد کرونا زده و دانش آموزان چشم انتظار/ شاد کرونا زده و دانش آموزان چشم انتظار http://amanatazarbaijan.com/ 27 Apr 2020 11:37:31 در عصر ديجيتال روزنامه‌ جايگاه خود را دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/در عصر ديجيتال روزنامه‌ جايگاه خود را دارد/ در عصر ديجيتال روزنامه‌ جايگاه خود را دارد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Apr 2020 11:36:17 سينماي آنلاين يک پروژه ملي است؛ تخريبش نکنيم! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سينماي آنلاين يک پروژه ملي است؛ تخريبش نکنيم/ سينماي آنلاين يک پروژه ملي است؛ تخريبش نکنيم! http://amanatazarbaijan.com/ 20 Apr 2020 13:42:28 نگاه سنتي مانع نشر الکترونيک روزنامه‌ها است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ نگاه سنتي مانع نشر الکترونيک روزنامه‌ها است/ نگاه سنتي مانع نشر الکترونيک روزنامه‌ها است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Apr 2020 13:41:33 آماده باش فضاي مجازي درپساکرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آماده باش فضاي مجازي درپساکرونا/ آماده باش فضاي مجازي درپساکرونا http://amanatazarbaijan.com/ 13 Apr 2020 13:27:09 سياست‌هاي نادرست؛ تيشه به ريشه ي مطبوعات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نگاهي به توقف چاپ روزنامه‌هاي کاغذي/ سياست‌هاي نادرست؛ تيشه به ريشه ي مطبوعات http://amanatazarbaijan.com/ 13 Apr 2020 13:26:14 نابساماني اقتصادي و تاثير عجيب آن بر فرهنگ عمومي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ نابساماني اقتصادي و تاثير عجيب آن بر فرهنگ عمومي/ نابساماني اقتصادي و تاثير عجيب آن بر فرهنگ عمومي http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:10:40 سلبريتي‌هايي برآمده از جامعه و عليه اجتماع http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سلبريتي‌هايي برآمده از جامعه و عليه اجتماع/ سلبريتي‌هايي برآمده از جامعه و عليه اجتماع http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 13:50:06 تعهدات رسانه به اجتماع جدي گرفته شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تعهدات رسانه به اجتماع جدي گرفته شود/ تعهدات رسانه به اجتماع جدي گرفته شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 13:49:19 بي‌هويتي، خطري است که فرهنگ ايراني امروز را تهديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بي‌هويتي، خطري است که فرهنگ ايراني امروز را تهديد مي‌کند/ بي‌هويتي، خطري است که فرهنگ ايراني امروز را تهديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:53:52 مرز غنا و موسيقي کجاست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مرز غنا و موسيقي کجاست/ مرز غنا و موسيقي کجاست http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:50:38 78 درصد مردم کشور اصلاً سينما نمي‌روند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ مردم کشور اصلاً سينما نمي‌روند/ 78 درصد مردم کشور اصلاً سينما نمي‌روند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2020 16:11:46 سوءاستفاده از جاي خالي رسانه‌هاي رسمي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سوءاستفاده از جاي خالي رسانه‌هاي رسمي/ سوءاستفاده از جاي خالي رسانه‌هاي رسمي http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2020 16:11:02 تاثير سلبريتي‌هاي پولي بر فرهنگ مصرفي جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تاثير سلبريتي‌هاي پولي بر فرهنگ مصرفي جامعه/ تاثير سلبريتي‌هاي پولي بر فرهنگ مصرفي جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 15:50:08 رسانه ابزار جنگ نرم و خبرها گلوله‌هايش هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه ابزار جنگ نرم و خبرها گلوله‌هايش هستند/ رسانه ابزار جنگ نرم و خبرها گلوله‌هايش هستند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 15:49:11 عرضه کاغذ با يارانه دولتي مُسکني موقت در بازار کتاب است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/عرضه کاغذ با يارانه دولتي مُسکني موقت در بازار کتاب است/ عرضه کاغذ با يارانه دولتي مُسکني موقت در بازار کتاب است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 13:11:01 صداو سيما مدعي کدام توليد ملي است؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/صداو سيما مدعي کدام توليد ملي است؟/ صداو سيما مدعي کدام توليد ملي است؟ http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 13:10:36 کتاب سوزي، زشت ترين رفتار به جا مانده از جاهليت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کتاب سوزي، زشت ترين رفتار به جا مانده از جاهليت/ کتاب سوزي، زشت ترين رفتار به جا مانده از جاهليت http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 13:09:40 دوقطبي سدي بزرگ در مسير فرهنگ دموکراسي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/دوقطبي سدي بزرگ در مسير فرهنگ دموکراسي/ دوقطبي سدي بزرگ در مسير فرهنگ دموکراسي http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jan 2020 12:45:51 انتشار اخبار منفي مردم را دچار پس زدگي خبرمي_کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/انتشار اخبار منفي مردم را دچار پس زدگي خبرمي کند/ انتشار اخبار منفي مردم را دچار پس زدگي خبرمي_کند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jan 2020 13:05:02 مجازي شدن فرهنگ به معناي آسيب نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مجازي شدن فرهنگ به معناي آسيب نيست/ مجازي شدن فرهنگ به معناي آسيب نيست http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jan 2020 13:03:47 مساجد، بهترين مکان ها براي انجام مطالبه هاي معقول http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مساجد، بهترين مکان ها براي انجام مطالبه هاي معقول/ مساجد، بهترين مکان ها براي انجام مطالبه هاي معقول http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2019 13:34:11 تاريخ ژورناليستي امروز متکي بر سند نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تاريخ ژورناليستي امروز متکي بر سند نيست/ تاريخ ژورناليستي امروز متکي بر سند نيست http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2019 13:33:50 چرا بايد براي عُرس مولانا به خوي برويم؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چرا بايد براي عُرس مولانا به خوي برويم؟/ چرا بايد براي عُرس مولانا به خوي برويم؟ http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2019 13:33:03 مردم صداي اعتراض خود را از رسانه نمي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مردم صداي اعتراض خود را از رسانه نمي‌شوند/ مردم صداي اعتراض خود را از رسانه نمي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2019 13:32:12 جايگاهي که روزنامه ها ديگر در ميان مردم ندارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جايگاهي که روزنامه ها ديگر در ميان مردم ندارند/ جايگاهي که روزنامه ها ديگر در ميان مردم ندارند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Dec 2019 13:15:39 ايجاد فرصت برابر آموزشي با استفاده از آموزش رايگان در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ايجاد فرصت برابر آموزشي با استفاده از آموزش رايگان در فضاي مجازي/ ايجاد فرصت برابر آموزشي با استفاده از آموزش رايگان در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 23 Dec 2019 13:14:49 ۲ بهمن بعنوان روز فرهنگی ارومیه نامگذاری شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/روز فرهنگی ارومیه نامگذاری شد/ ۲ بهمن بعنوان روز فرهنگی ارومیه نامگذاری شد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2019 12:41:22 اعتقاد به منجي؛ الهامي فطري و اعتقادي عمومي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اعتقاد به منجي؛ الهامي فطري و اعتقادي عمومي/ اعتقاد به منجي؛ الهامي فطري و اعتقادي عمومي http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2019 13:29:40 فرصت‌ها و چالش‌هاي اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فرصت‌ها و چالش‌هاي اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات/ فرصت‌ها و چالش‌هاي اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2019 13:20:46 آذربايجان‌غربي چهارراه تمدن و فرهنگ است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آذربايجان‌غربي چهارراه تمدن و فرهنگ است/ آذربايجان‌غربي چهارراه تمدن و فرهنگ است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2019 13:20:02 رنجي که رسانه از فقدان خود آگاهي انتقادي مي برد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رنجي که رسانه از فقدان خود آگاهي انتقادي مي برد/ رنجي که رسانه از فقدان خود آگاهي انتقادي مي برد http://amanatazarbaijan.com/ 09 Dec 2019 14:41:26 واردات ادبيات کودک در ايران نگران کننده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/واردات ادبيات کودک در ايران نگران کننده است/ واردات ادبيات کودک در ايران نگران کننده است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2019 12:47:16 اعتبار از دست رفته رسانه‌ها را بازيابي کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اعتبار از دست رفته رسانه‌ها را بازيابي کنيم/ اعتبار از دست رفته رسانه‌ها را بازيابي کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2019 12:46:07 قصه‌هاي بومي هرمنطقه مظهر فرهنگ آن منطقه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/قصه‌هاي بومي هرمنطقه مظهر فرهنگ آن منطقه است/ قصه‌هاي بومي هرمنطقه مظهر فرهنگ آن منطقه است http://amanatazarbaijan.com/ 25 Nov 2019 14:11:39 رسانه‌هاي داخل از همراهي با مردم جا مانده‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه‌هاي داخل از همراهي با مردم جا مانده‌اند/ رسانه‌هاي داخل از همراهي با مردم جا مانده‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Nov 2019 14:10:55 حوزه فرهنگ و رسانه، فاقد مسند اعتبارسنجي و اعتباربخشي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/حوزه فرهنگ و رسانه، فاقد مسند اعتبارسنجي و اعتباربخشي/ حوزه فرهنگ و رسانه، فاقد مسند اعتبارسنجي و اعتباربخشي http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2019 14:57:50 چرا ايرانِ امروز فاقد فرهنگِ صنعتي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چرا ايرانِ امروز فاقد فرهنگِ صنعتي است/ چرا ايرانِ امروز فاقد فرهنگِ صنعتي است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2019 14:56:26 صداي پاي ابتذال فرهنگي بيخ گوش ما http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/صداي پاي ابتذال فرهنگي بيخ گوش ما/ صداي پاي ابتذال فرهنگي بيخ گوش ما http://amanatazarbaijan.com/ 04 Nov 2019 15:55:30 پرواز در آسمان زيباي وقف http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پرواز در آسمان زيباي وقف/ پرواز در آسمان زيباي وقف http://amanatazarbaijan.com/ 28 Oct 2019 17:50:41 نقش جهاني شدن در توسعه معنويت‌هاي نوظهور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نقش جهاني شدن در توسعه معنويت‌هاي نوظهور/ نقش جهاني شدن در توسعه معنويت‌هاي نوظهور http://amanatazarbaijan.com/ 28 Oct 2019 17:49:47 ادبيات مستقل، روياي دست نيافتني؟! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ادبيات مستقل، روياي دست نيافتني/ ادبيات مستقل، روياي دست نيافتني؟! http://amanatazarbaijan.com/ 28 Oct 2019 17:48:44 توليد محتواي آموزشي در رسانه‌ها نياز اصلي براي ساماندهي فضاي مجازي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/توليد محتواي آموزشي در رسانه‌ها نياز اصلي براي ساماندهي فضاي مجازي است/ توليد محتواي آموزشي در رسانه‌ها نياز اصلي براي ساماندهي فضاي مجازي است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Oct 2019 17:48:17 چالش روزنامه‌نگاري امروز عدم حمايت از آزادي بيان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چالش روزنامه‌نگاري امروز عدم حمايت از آزادي بيان / چالش روزنامه‌نگاري امروز عدم حمايت از آزادي بيان http://amanatazarbaijan.com/ 21 Oct 2019 15:23:09 باورکردن فرهنگ ملي از ظرفيت‌هاي مهم پدافند غيرعامل فرهنگي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/باورکردن فرهنگ ملي از ظرفيت‌هاي مهم پدافند غيرعامل فرهنگي است/ باورکردن فرهنگ ملي از ظرفيت‌هاي مهم پدافند غيرعامل فرهنگي است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Oct 2019 15:22:32 شبکه خرید و فروش اشیای عتیقه در نقده متلاشی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شبکه خرید و فروش اشیای عتیقه در نقده متلاشی شد/ شبکه خرید و فروش اشیای عتیقه در نقده متلاشی شد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Oct 2019 12:06:00 حافظ و انقلابي در عرفان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/حافظ و انقلابي در عرفان/ حافظ و انقلابي در عرفان http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2019 15:28:23 کودکاني براي نمايش؛ از تبليغ کالا تا ترويج کالايي‌شدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کودکاني براي نمايش؛ از تبليغ کالا تا ترويج کالايي‌شدن/ کودکاني براي نمايش؛ از تبليغ کالا تا ترويج کالايي‌شدن http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2019 15:27:52 راز تلاش نفوذي‌ها براي حذف نام شهيدان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/راز تلاش نفوذي‌ها براي حذف نام شهيدان/ راز تلاش نفوذي‌ها براي حذف نام شهيدان http://amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2019 13:57:17 رستگاري در مه غيرت الهي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رستگاري در مه غيرت الهي/ رستگاري در مه غيرت الهي http://amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2019 13:56:32 دو روي سکه بازي هاي رايانه اي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/دو روي سکه بازي هاي رايانه اي/ دو روي سکه بازي هاي رايانه اي http://amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2019 13:55:44 بحراني به مثابه گرداب در مطبوعات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بحراني به مثابه گرداب در مطبوعات/ بحراني به مثابه گرداب در مطبوعات http://amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2019 13:55:02 بازخوانی تاریخ دفاع مقدس برای نسل جدید ضرورت امروز کشور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بازخوانی تاریخ دفاع مقدس برای نسل جدید ضرورت امروز کشور است/ بازخوانی تاریخ دفاع مقدس برای نسل جدید ضرورت امروز کشور است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Sep 2019 11:12:19 روايتي از رقابتي عجيب بين دانش‌آموزان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/روايتي از رقابتي عجيب بين دانش‌آموزان/ روايتي از رقابتي عجيب بين دانش‌آموزان http://amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:35:45 598 هزار دانش‌آموز راهي مدارس آذربايجان‌غربي مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ دانش‌آموز راهي مدارس آذربايجان‌غربي/ 598 هزار دانش‌آموز راهي مدارس آذربايجان‌غربي مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:34:56 آذربايجان، بخش مهمي از هويت تاريخي کشور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آذربايجان، بخش مهمي از هويت تاريخي کشور است/ آذربايجان، بخش مهمي از هويت تاريخي کشور است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:34:29 تئاتر خياباني با قدمتي به بلنداي تاريخ نمايش http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تئاتر خياباني با قدمتي به بلنداي تاريخ نمايش/ تئاتر خياباني با قدمتي به بلنداي تاريخ نمايش http://amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 12:59:35 صنعتي که فرهنگش »بي‌معنايي« را قبول دارد! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/صنعتي که فرهنگش بي‌معنايي را قبول دارد/ صنعتي که فرهنگش »بي‌معنايي« را قبول دارد! http://amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 12:58:26 پیشرفت ۶۰ درصدی عملیات مرمت راسته پنیرفروشان بازار تاریخی ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پیشرفت ۶۰ درصدی عملیات مرمت راسته پنیرفروشان بازار تاریخی ارومیه / پیشرفت ۶۰ درصدی عملیات مرمت راسته پنیرفروشان بازار تاریخی ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 11:44:21 اجتماعی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ اجتماعی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:31 آذربایجان غربی به خوبی نقش خود را در دفاع از اسلام و کشور ایفا کرده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آذربایجان غربی به خوبی نقش خود را در دفاع از اسلام و کشور ایفا کرده است/ آذربایجان غربی به خوبی نقش خود را در دفاع از اسلام و کشور ایفا کرده است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Sep 2020 14:12:27 ساختار سازماني ارتش پاسخگوي تمامي تهديدها است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ساختار سازماني ارتش پاسخگوي تمامي تهديدها است/ ساختار سازماني ارتش پاسخگوي تمامي تهديدها است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Sep 2020 14:02:34 محصول سيب‌ اروميه باز هم در کنار جاده به فروش مي‌رسد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/محصول سيب‌ اروميه باز هم در کنار جاده به فروش مي‌رسد/ محصول سيب‌ اروميه باز هم در کنار جاده به فروش مي‌رسد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Sep 2020 14:02:01 آب گذر جديد براي تسهيل آب درياچه اروميه احداث مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آب گذر جديد براي تسهيل آب درياچه اروميه احداث مي شود/ آب گذر جديد براي تسهيل آب درياچه اروميه احداث مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 21 Sep 2020 14:01:31 دوران دفاع مقدس، مهمترین سند افتخار ملت ایران است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دوران دفاع مقدس، مهمترین سند افتخار ملت ایران است/ دوران دفاع مقدس، مهمترین سند افتخار ملت ایران است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Sep 2020 19:59:50 شاخص تخت بیمارستانی آذربایجان غربی به ۱.۶می رسد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شاخص تخت بیمارستانی آذربایجان غربی به 1می رسد/ شاخص تخت بیمارستانی آذربایجان غربی به ۱.۶می رسد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Sep 2020 19:56:22 هر گونه افزایش قیمت نان در ارومیه خودسرانه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/هر گونه افزایش قیمت نان در ارومیه خودسرانه است/ هر گونه افزایش قیمت نان در ارومیه خودسرانه است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Sep 2020 12:17:53 ۹۷ نفر در آذربایجان غربی به کرونا مبتلا شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۹۷ نفر در آذربایجان غربی به کرونا مبتلا شدند/ ۹۷ نفر در آذربایجان غربی به کرونا مبتلا شدند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Sep 2020 12:15:06 حقابه درياچه اروميه دوباره از آبان امسال اختصاص مي‌يابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حقابه درياچه اروميه دوباره از آبان امسال اختصاص مي‌يابد/ حقابه درياچه اروميه دوباره از آبان امسال اختصاص مي‌يابد http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:42:32 آنچه خودکُش‎ ها نمي دانستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آنچه خودکُش‎ ها نمي دانستند/ آنچه خودکُش‎ ها نمي دانستند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:42:08 کاهش توجه مردم عامل رشد ابتلا به کرونا در آذربايجان‌غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کاهش توجه مردم عامل رشد ابتلا به کرونا در آذربايجان‌غربي/ کاهش توجه مردم عامل رشد ابتلا به کرونا در آذربايجان‌غربي http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:41:06 نبود نگاه مديريت پايدار کار احياي درياچه را سازه محور کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نبود نگاه مديريت پايدار کار احياي درياچه را سازه محور کرد/ نبود نگاه مديريت پايدار کار احياي درياچه را سازه محور کرد http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:34:16 بخشش اولیای دم از قصاص قاتل پس از دو سال در خوی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بخشش اولیای دم از قصاص قاتل پس از دو سال در خوی/ بخشش اولیای دم از قصاص قاتل پس از دو سال در خوی http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:07:57 ۱۲ هزار دانش‌آموز محروم آذربایجان ‌غربی از لوازم‌التحریر بهره‌مند می‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۱۲ هزار دانش‌آموز محروم آذربایجان ‌غربی از لوازم‌التحریر بهره‌مند می‌شوند/ ۱۲ هزار دانش‌آموز محروم آذربایجان ‌غربی از لوازم‌التحریر بهره‌مند می‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Sep 2020 13:13:48 ۴۰ درصد از خانوار عشایری آذربایجان غربی تحت پوشش بیمه اجتماعی هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۴۰ درصد از خانوار عشایری آذربایجان غربی تحت پوشش بیمه اجتماعی هستند/ ۴۰ درصد از خانوار عشایری آذربایجان غربی تحت پوشش بیمه اجتماعی هستند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Sep 2020 13:12:18 توهین به پیامبر اسلام (ص) نشانه بی‌خردی دشمن است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/توهین به پیامبر اسلام نشانه بی‌خردی دشمن است/ توهین به پیامبر اسلام (ص) نشانه بی‌خردی دشمن است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2020 12:27:13 احیای دریاچه ارومیه به رشد حدود ۱۰۰ درصدی تولید کشاورزی منجر شده‌است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/احیای دریاچه ارومیه به رشد حدود ۱۰۰ درصدی تولید کشاورزی منجر شده‌است/ احیای دریاچه ارومیه به رشد حدود ۱۰۰ درصدی تولید کشاورزی منجر شده‌است http://amanatazarbaijan.com/ 09 Sep 2020 15:35:29 روشنگری دامپزشکی آذربایجان غربی در خصوص انتشار فیلم همدیگر خواری جوجه ها در مرغداری http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/روشنگری دامپزشکی آذربایجان غربی در خصوص انتشار فیلم همدیگر خواری جوجه ها در مرغداری/ روشنگری دامپزشکی آذربایجان غربی در خصوص انتشار فیلم همدیگر خواری جوجه ها در مرغداری http://amanatazarbaijan.com/ 09 Sep 2020 15:33:25 بی‌نظمی در سطح شهر، تضییع کامل حقوق شهروندی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بی‌نظمی در سطح شهر، تضییع کامل حقوق شهروندی است/ بی‌نظمی در سطح شهر، تضییع کامل حقوق شهروندی است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Sep 2020 11:40:02 فعالیت‌های آموزشی باید طبق دستورالعمل های تعیین شده پیش رود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/فعالیت‌های آموزشی باید طبق دستورالعمل های تعیین شده پیش رود/ فعالیت‌های آموزشی باید طبق دستورالعمل های تعیین شده پیش رود http://amanatazarbaijan.com/ 07 Sep 2020 14:25:40 تا پايان سال 1406 درياچه اروميه به تراز اکولوژيک مي‌رسد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تا پايان سال 1406 درياچه اروميه به تراز اکولوژيک مي‌رسد/ تا پايان سال 1406 درياچه اروميه به تراز اکولوژيک مي‌رسد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Sep 2020 14:20:06 توجه به سلامت و آموزش توام باهم باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ توجه به سلامت و آموزش توام باهم باشد/ توجه به سلامت و آموزش توام باهم باشد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Sep 2020 14:18:15 تندباد در راه شهرهای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تندباد در راه شهرهای آذربایجان غربی/ تندباد در راه شهرهای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 07 Sep 2020 13:55:01 انتقال یک میلیارد متر مکعب آب جدید به دریاچه ارومیه از اواخر امسال http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/انتقال یک میلیارد متر مکعب آب جدید به دریاچه ارومیه از اواخر امسال/ انتقال یک میلیارد متر مکعب آب جدید به دریاچه ارومیه از اواخر امسال http://amanatazarbaijan.com/ 06 Sep 2020 15:57:08 تربیت دانش آموزان انقلابی، متدین و متفکر وظیفه آموزش و پرورش است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تربیت دانش آموزان انقلابی، متدین و متفکر وظیفه آموزش و پرورش است/ تربیت دانش آموزان انقلابی، متدین و متفکر وظیفه آموزش و پرورش است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Sep 2020 15:58:17 مدارس آذربایجان‌غربی با ۲۰ درصد ظرفیت بازگشایی می‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مدارس آذربایجان‌غربی با ۲۰ درصد ظرفیت بازگشایی می‌شوند/ مدارس آذربایجان‌غربی با ۲۰ درصد ظرفیت بازگشایی می‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2020 12:36:41 احتمال طغیان رودخانه های آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/احتمال طغیان رودخانه های آذربایجان غربی/ احتمال طغیان رودخانه های آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 01 Sep 2020 15:19:44 امسال ۲.۸ میلیارد مترمکعب حق آبه دریاچه ارومیه تامین شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ حق آبه دریاچه ارومیه تامین شد/ امسال ۲.۸ میلیارد مترمکعب حق آبه دریاچه ارومیه تامین شد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Aug 2020 14:45:45 توزیع ۱۲ میلیارد ریال بسته معیشتی با محوریت موقوفات در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/توزیع ۱۲ میلیارد ریال بسته معیشتی با محوریت موقوفات در آذربایجان‌غربی/ توزیع ۱۲ میلیارد ریال بسته معیشتی با محوریت موقوفات در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 29 Aug 2020 17:02:56 برگزاری تورنمنت چهارجانبه والیبال در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/برگزاری تورنمنت چهارجانبه والیبال در ارومیه/ برگزاری تورنمنت چهارجانبه والیبال در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 24 Aug 2020 15:13:07 حساسيت مردم آذربايجان غربي نسبت به ويروس کرونا کاهش يافته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حساسيت مردم آذربايجان غربي نسبت به ويروس کرونا کاهش يافته است/ حساسيت مردم آذربايجان غربي نسبت به ويروس کرونا کاهش يافته است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Aug 2020 14:50:09 شروع متفاوت سال تحصيلي دانش‌آموزان براي مشکلات چه چاره‌‌اي انديشيده‌ايم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شروع متفاوت سال تحصيلي دانش‌آموزان براي مشکلات چه چاره‌‌اي انديشيده‌ايم/ شروع متفاوت سال تحصيلي دانش‌آموزان براي مشکلات چه چاره‌‌اي انديشيده‌ايم http://amanatazarbaijan.com/ 24 Aug 2020 14:36:46 برخورد جدي با برهم زنندگان امنيت در مرزهاي آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/فرمانده سپاه استان هشدار داد؛/ برخورد جدي با برهم زنندگان امنيت در مرزهاي آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 24 Aug 2020 14:29:10 فرودگاه ارومیه به نام شهید مهدی باکری مزین می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/فرودگاه ارومیه به نام شهید مهدی باکری مزین می شود/ فرودگاه ارومیه به نام شهید مهدی باکری مزین می شود http://amanatazarbaijan.com/ 21 Aug 2020 12:18:09 آغاز رزمایش سایبری سلامت در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آغاز رزمایش سایبری سلامت در آذربایجان غربی/ آغاز رزمایش سایبری سلامت در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2020 13:28:42 سال تحصیلی جدید مدارس در هیچ شرایطی تعطیل نمی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سال تحصیلی جدید مدارس در هیچ شرایطی تعطیل نمی شود/ سال تحصیلی جدید مدارس در هیچ شرایطی تعطیل نمی شود http://amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2020 14:56:17 113 حلقه چاه غيرمجاز در آذربايجان_غربي مسدود شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ حلقه چاه غيرمجاز در آذربايجان غربي مسدود شد/ 113 حلقه چاه غيرمجاز در آذربايجان_غربي مسدود شد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2020 14:42:35 احياي درياچه اروميه ديواري بلند در مقابل بادهاي نمکي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/احياي درياچه اروميه ديواري بلند در مقابل بادهاي نمکي/ احياي درياچه اروميه ديواري بلند در مقابل بادهاي نمکي http://amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2020 14:40:56 هر گونه تردد افراد در نوار صفر مرزي به عنوان قاچاقچي تلقي مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/هر گونه تردد افراد در نوار صفر مرزي به عنوان قاچاقچي تلقي مي شود/ هر گونه تردد افراد در نوار صفر مرزي به عنوان قاچاقچي تلقي مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2020 14:37:17 تجمعات و برگزاري دسته‌روي در ايام محرم ممنوع است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تجمعات و برگزاري دسته‌روي در ايام محرم ممنوع است/ تجمعات و برگزاري دسته‌روي در ايام محرم ممنوع است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2020 14:36:16 مهدهای کودک آذربایجان غربی دوباره باز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مهدهای کودک آذربایجان غربی دوباره باز شد/ مهدهای کودک آذربایجان غربی دوباره باز شد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Aug 2020 14:40:21 پیروزی، همواره با رزمندگان اسلام و مرزبانان دلیر ایران اسلامی بوده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/پیروزی، همواره با رزمندگان اسلام و مرزبانان دلیر ایران اسلامی بوده است/ پیروزی، همواره با رزمندگان اسلام و مرزبانان دلیر ایران اسلامی بوده است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2020 12:52:39 مطالعات مقابله با فرسایش باد و گرد و غبار در حاشیه دریاچه ارومیه انجام شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مطالعات مقابله با فرسایش باد و گرد و غبار در حاشیه دریاچه ارومیه انجام شد/ مطالعات مقابله با فرسایش باد و گرد و غبار در حاشیه دریاچه ارومیه انجام شد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Aug 2020 16:47:42 دستاورد دولت در احیای دریاچه ارومیه در تاریخ ماندگار خواهد بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رئیس ستاد بزرگداشت هفته دولت در آذربایجان غربی/ دستاورد دولت در احیای دریاچه ارومیه در تاریخ ماندگار خواهد بود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2020 13:55:33 ۱۱۳ حلقه چاه غیرمجاز در آذربایجان‌غربی مسدود شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۱۱۳ حلقه چاه غیرمجاز در آذربایجان‌غربی مسدود شد/ ۱۱۳ حلقه چاه غیرمجاز در آذربایجان‌غربی مسدود شد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2020 13:53:03 دستورالعمل های بهداشتی معیار برنامه های عزاداری ایام محرم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دستورالعمل های بهداشتی معیار برنامه های عزاداری ایام محرم است/ دستورالعمل های بهداشتی معیار برنامه های عزاداری ایام محرم است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2020 01:00:39 اقليم کردستان ازضدانقلاب فاصله بگيرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اقليم کردستان ازضدانقلاب فاصله بگيرد/ اقليم کردستان ازضدانقلاب فاصله بگيرد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2020 00:18:47 وضعيت هشدار به معناي تمام شدن کرونا ويروس نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/وضعيت هشدار به معناي تمام شدن کرونا ويروس نيست / وضعيت هشدار به معناي تمام شدن کرونا ويروس نيست http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2020 00:15:51 سنگ قبر دوره قاجار در یکی از پیاده روهای مهاباد کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سنگ قبر دوره قاجار در یکی از پیاده روهای مهاباد کشف شد / سنگ قبر دوره قاجار در یکی از پیاده روهای مهاباد کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 09 Aug 2020 13:55:19 شهادت یک مرزبان در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شهادت یک مرزبان در ارومیه/ شهادت یک مرزبان در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 08 Aug 2020 12:20:09 فلسفه انقلاب اسلامی مبارزه با فساد و تبعیض است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/فلسفه انقلاب اسلامی مبارزه با فساد و تبعیض است/ فلسفه انقلاب اسلامی مبارزه با فساد و تبعیض است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2020 20:30:44 با ایجاد کنندگان ناامنی در کشور شوخی نداریم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/با ایجاد کنندگان ناامنی در کشور شوخی نداریم/ با ایجاد کنندگان ناامنی در کشور شوخی نداریم http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2020 20:27:24 اقدامات دوران دفاع مقدس باید به آیندگان شناسانده شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اقدامات دوران دفاع مقدس باید به آیندگان شناسانده شود/ اقدامات دوران دفاع مقدس باید به آیندگان شناسانده شود http://amanatazarbaijan.com/ 04 Aug 2020 13:59:33 زمان آغاز و نحوه اجرای طرح تفصیلی پادگان لشگر ۶۴ ارومیه به زودی مشخص می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/زمان آغاز و نحوه اجرای طرح تفصیلی پادگان لشگر ۶۴ ارومیه به زودی مشخص می‌شود/ زمان آغاز و نحوه اجرای طرح تفصیلی پادگان لشگر ۶۴ ارومیه به زودی مشخص می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 04 Aug 2020 13:54:47 انهدام یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/انهدام یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربی/ انهدام یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 03 Aug 2020 14:42:42 وسعت درياچه اروميه به کمتر از 3 هزار کيلومترمربع رسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مدير استاني ستاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان‌غربي/ وسعت درياچه اروميه به کمتر از 3 هزار کيلومترمربع رسيد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Aug 2020 14:38:27 روند کاهشي ميزان بستري‌هاي بيماري کرونا در آذربايجان‌غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/روند کاهشي ميزان بستري‌هاي بيماري کرونا در آذربايجان‌غربي/ روند کاهشي ميزان بستري‌هاي بيماري کرونا در آذربايجان‌غربي http://amanatazarbaijan.com/ 03 Aug 2020 14:05:35 تغییر وضعیت آذربایجان غربی از قرمز به هشدار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تغییر وضعیت آذربایجان غربی از قرمز به هشدار / تغییر وضعیت آذربایجان غربی از قرمز به هشدار http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2020 10:39:11 ۷ نفر از کارکنان شهرداری مهاباد دستگیر شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۷ نفر از کارکنان شهرداری مهاباد دستگیر شدند/ ۷ نفر از کارکنان شهرداری مهاباد دستگیر شدند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Aug 2020 13:45:44 ۲ تن از مرزبانان آذربایجان‌غربی به شهادت رسیدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۲ تن از مرزبانان آذربایجان‌غربی به شهادت رسیدند/ ۲ تن از مرزبانان آذربایجان‌غربی به شهادت رسیدند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Aug 2020 13:43:40 تنها اثر تاریخی باقی مانده پیرامون دریاچه ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تنها اثر تاریخی باقی مانده پیرامون دریاچه ارومیه/ تنها اثر تاریخی باقی مانده پیرامون دریاچه ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2020 14:05:40 کرونا باشیب ملایم در آذربایجان غربی کنترل شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کرونا باشیب ملایم در آذربایجان غربی کنترل شده است/ کرونا باشیب ملایم در آذربایجان غربی کنترل شده است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jul 2020 14:17:11 شهادت سرباز هنگ مرزی در پیرانشهر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شهادت سرباز هنگ مرزی در پیرانشهر/ شهادت سرباز هنگ مرزی در پیرانشهر http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jul 2020 14:15:07 جنگل‌هاي ايران در محاصره آتش http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/جنگل‌هاي ايران در محاصره آتش/ جنگل‌هاي ايران در محاصره آتش http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jul 2020 13:56:56 ازدواج تحت تاثير تحولات ارزشي و مسائل اقتصادي قرار گرفته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ازدواج تحت تاثير تحولات ارزشي و مسائل اقتصادي قرار گرفته است/ ازدواج تحت تاثير تحولات ارزشي و مسائل اقتصادي قرار گرفته است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jul 2020 13:56:14 داروی "رمدسیویر" در اختیار مراکز درمانی آذربایجان‌غربی قرار می‌گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/داروی رمدسیویر در اختیار مراکز درمانی آذربایجان‌غربی قرار می‌گیرد/ داروی "رمدسیویر" در اختیار مراکز درمانی آذربایجان‌غربی قرار می‌گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2020 11:56:39 امنیت پایدار در آذربایجان غربی برقرار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/امنیت پایدار در آذربایجان غربی برقرار است/ امنیت پایدار در آذربایجان غربی برقرار است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2020 11:29:39 نرخ رشد جمعيت در روستاهاي آذربايجان غربي منفي شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نرخ رشد جمعيت در روستاهاي آذربايجان غربي منفي شد/ نرخ رشد جمعيت در روستاهاي آذربايجان غربي منفي شد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jul 2020 14:19:08 مجتمع‌هاي تفريحي و گردشگري در حاشيه درياچه اروميه ساخته مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مجتمع‌هاي تفريحي و گردشگري در حاشيه درياچه اروميه ساخته مي‌شود / مجتمع‌هاي تفريحي و گردشگري در حاشيه درياچه اروميه ساخته مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jul 2020 14:18:02 اشیای تاریخی کاخ‌موزه باغچه‌جوق ماکو مرمت می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اشیای تاریخی کاخ‌موزه باغچه‌جوق ماکو مرمت می شود/ اشیای تاریخی کاخ‌موزه باغچه‌جوق ماکو مرمت می شود http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jul 2020 11:26:51 عادی سازی شرایط کرونا ممنوع است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/عادی سازی شرایط کرونا ممنوع است / عادی سازی شرایط کرونا ممنوع است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jul 2020 11:22:40 آذربایجان‌غربی رتبه نخست آبخیزداری کشور را کسب کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آذربایجان‌غربی رتبه نخست آبخیزداری کشور را کسب کرد/ آذربایجان‌غربی رتبه نخست آبخیزداری کشور را کسب کرد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jul 2020 19:48:32 احتمال سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/احتمال سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی آذربایجان‌غربی/ احتمال سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2020 11:53:09 تمدید محدودیت‌های کرونایی در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تمدید محدودیت‌های کرونایی در آذربایجان‌غربی/ تمدید محدودیت‌های کرونایی در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2020 11:50:04 اسکان تابستانی فرهنگیان در مدارس آذربایجان غربی لغو شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اسکان تابستانی فرهنگیان در مدارس آذربایجان غربی لغو شد/ اسکان تابستانی فرهنگیان در مدارس آذربایجان غربی لغو شد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2020 10:45:21 دریاچه ارومیه ۴.۲ میلیارد مترمکعب آب دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دریاچه ارومیه آب دارد/ دریاچه ارومیه ۴.۲ میلیارد مترمکعب آب دارد http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jul 2020 13:22:49 میزان خسارات سیل به احشام در دست بررسی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/میزان خسارات سیل به احشام در دست بررسی است/ میزان خسارات سیل به احشام در دست بررسی است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jul 2020 13:14:02 محدوديت هاي کرونايي در آذربايجان غربي به درستي اجرا نمي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/محدوديت هاي کرونايي در آذربايجان غربي به درستي اجرا نمي شود/ محدوديت هاي کرونايي در آذربايجان غربي به درستي اجرا نمي شود http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2020 12:51:36 مجلس کِي گام عملي را براي مبارزه با فساد برمي‌دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مجلس کِي گام عملي را براي مبارزه با فساد برمي‌دارد/ مجلس کِي گام عملي را براي مبارزه با فساد برمي‌دارد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2020 12:49:44 محدودیت های کرونایی در آذربایجان غربی به درستی اجرا نمی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/محدودیت های کرونایی در آذربایجان غربی به درستی اجرا نمی شود/ محدودیت های کرونایی در آذربایجان غربی به درستی اجرا نمی شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2020 11:40:25 حفاری تونل انتقال آب از سد کانی‌سیب به دریاچه ارومیه مرداد امسال پایان می‌‎یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حفاری تونل انتقال آب از سد کانی‌سیب به دریاچه ارومیه مرداد امسال پایان می‌‎یابد/ حفاری تونل انتقال آب از سد کانی‌سیب به دریاچه ارومیه مرداد امسال پایان می‌‎یابد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jul 2020 11:35:22 نماینده مردم ارومیه در مجلس به کرونا مبتلا شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نماینده مردم ارومیه در مجلس به کرونا مبتلا شد / نماینده مردم ارومیه در مجلس به کرونا مبتلا شد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2020 11:38:05 برداشت غیرقانونی سیست آرتمیا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/برداشت غیرقانونی سیست آرتمیا/ برداشت غیرقانونی سیست آرتمیا http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jul 2020 11:55:12 شهرک گلمان ارومیه به عنوان شهر جدید به تصویب رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شهرک گلمان ارومیه به عنوان شهر جدید به تصویب رسید/ شهرک گلمان ارومیه به عنوان شهر جدید به تصویب رسید http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2020 13:31:55 خود آگاهي معنوي سلاحي عليه اعتياد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/خود آگاهي معنوي سلاحي عليه اعتياد/ خود آگاهي معنوي سلاحي عليه اعتياد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2020 13:16:01 قاچاقچیان در آذربایجان‌غربی ۲۸۶ میلیارد ریال جریمه شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/قاچاقچیان در آذربایجان‌غربی ۲۸۶ میلیارد ریال جریمه شدند/ قاچاقچیان در آذربایجان‌غربی ۲۸۶ میلیارد ریال جریمه شدند http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jul 2020 14:01:47 سواد‌آموزی در استان آذربایجان‌غربی نهادینه شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سواد‌آموزی در استان آذربایجان‌غربی نهادینه شده است/ سواد‌آموزی در استان آذربایجان‌غربی نهادینه شده است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2020 12:04:55 احتمال برپایی بیمارستان صحرایی ویژه بیماران کرونایی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/با افزایش تعداد مبتلایان به کووید ۱۹ در استان مطرح است/ احتمال برپایی بیمارستان صحرایی ویژه بیماران کرونایی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2020 12:38:42 تلاش دشمنان برای تفرقه بین اقوام و پیروان ادیان مختلف در ایران ابتر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تلاش دشمنان برای تفرقه بین اقوام و پیروان ادیان مختلف در ایران ابتر است/ تلاش دشمنان برای تفرقه بین اقوام و پیروان ادیان مختلف در ایران ابتر است http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2020 12:32:25 ثبت اقامت ۷۰۰۰ مسافر در مراکز اقامتی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ثبت اقامت ۷۰۰۰ مسافر در مراکز اقامتی آذربایجان غربی/ ثبت اقامت ۷۰۰۰ مسافر در مراکز اقامتی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jun 2020 11:26:13 کم‌توجهی به پروتکل‌های بهداشتی عامل مهم شیوع مجدد کرونا است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ کم‌توجهی به پروتکل‌های بهداشتی عامل مهم شیوع مجدد کرونا است/ کم‌توجهی به پروتکل‌های بهداشتی عامل مهم شیوع مجدد کرونا است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jun 2020 13:04:44 مشکل کمبود فضای آموزشی آذربایجان غربی باطرح «آجربه آجر»رفع می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مشکل کمبود فضای آموزشی آذربایجان غربی باطرح «آجربه آجر»رفع می شود/ مشکل کمبود فضای آموزشی آذربایجان غربی باطرح «آجربه آجر»رفع می شود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jun 2020 12:55:10 آتش گراني بر خرمن مسکن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آتش گراني بر خرمن مسکن/ آتش گراني بر خرمن مسکن http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jun 2020 11:55:25 استفاده از ماسک از هفته آينده اجباري مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ استفاده از ماسک از هفته آينده اجباري مي‌شود/ استفاده از ماسک از هفته آينده اجباري مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jun 2020 11:54:10 سبقت موانع ازدواج از وعده‌هاي مسئولين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سبقت موانع ازدواج از وعده‌هاي مسئولين/ سبقت موانع ازدواج از وعده‌هاي مسئولين http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jun 2020 11:47:24 باران نبارد درياچه اروميه خشک مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/باران نبارد درياچه اروميه خشک مي‌شود/ باران نبارد درياچه اروميه خشک مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jun 2020 11:38:47 مردم نکات بهداشتی را بطور جدی رعایت کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مردم نکات بهداشتی را بطور جدی رعایت کنند/ مردم نکات بهداشتی را بطور جدی رعایت کنند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jun 2020 11:23:47 طرح های توسعه ارتباطی آذربایجان‌غربی تسریع می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/طرح های توسعه ارتباطی آذربایجان‌غربی تسریع می‌شود/ طرح های توسعه ارتباطی آذربایجان‌غربی تسریع می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jun 2020 11:22:11 کشف ۲.۶ تن انواع مواد مخدر در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/انواع مواد مخدر در آذربایجان‌غربی/ کشف ۲.۶ تن انواع مواد مخدر در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2020 12:04:22 کاهش حجم آب ذخيره شده در پشت سدهاي آذربايجان‌غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کاهش حجم آب ذخيره شده در پشت سدهاي آذربايجان‌غربي/ کاهش حجم آب ذخيره شده در پشت سدهاي آذربايجان‌غربي http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2020 11:47:39 کاهش 85 درصدي گرد و غبار با بوته‌کاري در حاشيه درياچه اروميه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کاهش 85 درصدي گرد و غبار با بوته‌کاري در حاشيه درياچه اروميه/ کاهش 85 درصدي گرد و غبار با بوته‌کاري در حاشيه درياچه اروميه http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2020 11:22:53 سیاسی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ سیاسی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:16 تمامي آزادي‌خواهان بايد در مقابل اهانت به مقدسات اسلامي بايستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تمامي آزادي‌خواهان بايد در مقابل اهانت به مقدسات اسلامي بايستند/ تمامي آزادي‌خواهان بايد در مقابل اهانت به مقدسات اسلامي بايستند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:44:11 آذربایجان غربی ظرفیت های ویژه ای برای برقراری و توسعه روابط با اتریش دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آذربایجان غربی ظرفیت های ویژه ای برای برقراری و توسعه روابط با اتریش دارد/ آذربایجان غربی ظرفیت های ویژه ای برای برقراری و توسعه روابط با اتریش دارد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2020 14:38:29 چهار نکته درباره انفجار در مرکز غني‌سازي نطنز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آيا اسرائيل پشت پرده حادثه نطنز است/ چهار نکته درباره انفجار در مرکز غني‌سازي نطنز http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2020 12:53:06 وجود قوميت‌ها در آذربايجان‌غربي فرصتي طلايي براي توسعه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وجود قوميت‌ها در آذربايجان‌غربي فرصتي طلايي براي توسعه است/ وجود قوميت‌ها در آذربايجان‌غربي فرصتي طلايي براي توسعه است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:17:26 گفتمان ‌مجلس يازدهم مبارزه با ‌‌فساد مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/گفتمان ‌مجلس يازدهم مبارزه با ‌‌فساد مي‌شود/ گفتمان ‌مجلس يازدهم مبارزه با ‌‌فساد مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:16:10 تدارک ۲۱۱۷ صندوق اخذ رای برای انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تدارک ۲۱۱۷ صندوق اخذ رای برای انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی/ تدارک ۲۱۱۷ صندوق اخذ رای برای انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 20 Feb 2020 14:19:29 ۱۲۵ مورد تخلف انتخاباتی در آذربایجان‌غربی احصا شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/۱۲۵ مورد تخلف انتخاباتی در آذربایجان‌غربی احصا شد/ ۱۲۵ مورد تخلف انتخاباتی در آذربایجان‌غربی احصا شد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2020 14:18:38 دامن زدن به مباحث قوميتي در روند برگزاري انتخابات ممنوع است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دامن زدن به مباحث قوميتي در روند برگزاري انتخابات ممنوع است/ دامن زدن به مباحث قوميتي در روند برگزاري انتخابات ممنوع است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:42:23 ۱۲کرسی مجلس به ۱۰ حوزه انتخابیه آذربایجان غربی اختصاص یافته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/۱۲کرسی مجلس به ۱۰ حوزه انتخابیه آذربایجان غربی اختصاص یافته است/ ۱۲کرسی مجلس به ۱۰ حوزه انتخابیه آذربایجان غربی اختصاص یافته است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2020 14:05:47 اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی اعلام شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی اعلام شد/ اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی اعلام شد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2020 14:24:22 داوطلبان تایید صلاحیت شده مجلس یازدهم در ارومیه به ۷۰ نفر رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/داوطلبان تایید صلاحیت شده مجلس یازدهم در ارومیه به ۷۰ نفر رسید/ داوطلبان تایید صلاحیت شده مجلس یازدهم در ارومیه به ۷۰ نفر رسید http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2020 12:40:02 قهر کردن با صندوق هاي راي به هيچ وجه به مصلحت کشور نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/قهر کردن با صندوق هاي راي به هيچ وجه به مصلحت کشور نيست/ قهر کردن با صندوق هاي راي به هيچ وجه به مصلحت کشور نيست http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2020 16:16:18 جدایی دین از سیاست از هجمه‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/جدایی دین از سیاست از هجمه‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی است/ جدایی دین از سیاست از هجمه‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2020 16:14:31 بيان مسائل قوميتي در انتخابات نشان از کوته‌فکري است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ بيان مسائل قوميتي در انتخابات نشان از کوته‌فکري است / بيان مسائل قوميتي در انتخابات نشان از کوته‌فکري است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 16:04:50 مقدمات برگزاری پرشور انتخابات در آذربایجان غربی مهیا شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مقدمات برگزاری پرشور انتخابات در آذربایجان غربی مهیا شده است/ مقدمات برگزاری پرشور انتخابات در آذربایجان غربی مهیا شده است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 14:32:12 وجود سلایق مختلف بر مشارکت مردم در انتخابات تاثیرگذار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وجود سلایق مختلف بر مشارکت مردم در انتخابات تاثیرگذار است/ وجود سلایق مختلف بر مشارکت مردم در انتخابات تاثیرگذار است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2020 11:34:05 تاکید بر برخورد جدی‌تر با تبلیغ انتخاباتی زودهنگام در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تاکید بر برخورد جدی‌تر با تبلیغ انتخاباتی زودهنگام در آذربایجان‌غربی / تاکید بر برخورد جدی‌تر با تبلیغ انتخاباتی زودهنگام در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2020 11:19:54 جلب مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو وظیفه ای همگانی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/جلب مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو وظیفه ای همگانی است/ جلب مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو وظیفه ای همگانی است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2020 14:03:03 نیروهای امنیتی ایران و ترکیه برای امنیت دو کشورتلاش می کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نیروهای امنیتی ایران و ترکیه برای امنیت دو کشورتلاش می کنند/ نیروهای امنیتی ایران و ترکیه برای امنیت دو کشورتلاش می کنند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jan 2020 11:43:23 صلاحیت کدام نمایندگان آذربایجان‌غربی برای مجلس یازدهم تایید شد؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/صلاحیت کدام نمایندگان آذربایجان‌غربی برای مجلس یازدهم تایید شد؟/ صلاحیت کدام نمایندگان آذربایجان‌غربی برای مجلس یازدهم تایید شد؟ http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2020 13:03:36 انقلابي‌گري فقط چفيه انداختن بر گردن نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/انقلابي‌گري فقط چفيه انداختن بر گردن نيست/ انقلابي‌گري فقط چفيه انداختن بر گردن نيست http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2020 14:12:33 صلاحیت ۱۳۳ نامزد انتخاباتی آذربایجان‌غربی تایید شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/صلاحیت ۱۳۳ نامزد انتخاباتی آذربایجان‌غربی تایید شد/ صلاحیت ۱۳۳ نامزد انتخاباتی آذربایجان‌غربی تایید شد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jan 2020 12:53:21 ۲۱۱۷ شعبه اخذ رأی در آذربایجان غربی برای جمع آوری آرا دایر می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/شعبه اخذ رأی در آذربایجان غربی برای جمع آوری آرا دایر می شود/ ۲۱۱۷ شعبه اخذ رأی در آذربایجان غربی برای جمع آوری آرا دایر می شود http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2020 12:37:24 مسیر مقاومت سد نمی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسیر مقاومت سد نمی شود/ مسیر مقاومت سد نمی شود http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2020 11:54:24 ساخت گرم‌خانه در ارومیه مهمترین گام در ساماندهی متکدیان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ساخت گرم‌خانه در ارومیه مهمترین گام در ساماندهی متکدیان است/ ساخت گرم‌خانه در ارومیه مهمترین گام در ساماندهی متکدیان است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2019 13:50:38 عوامل داخلی دلیل نفوذ آمریکا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/عوامل داخلی دلیل نفوذ آمریکا/ عوامل داخلی دلیل نفوذ آمریکا http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2019 13:45:22 ٣٩ شعبه مقابله با جرائم انتخاباتی در آذربایجان‌غربی فعال است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/٣٩ شعبه مقابله با جرائم انتخاباتی در آذربایجان‌غربی فعال است/ ٣٩ شعبه مقابله با جرائم انتخاباتی در آذربایجان‌غربی فعال است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Dec 2019 10:35:50 مردم باید با بصیرت و آگاهی نماینده صالح را انتخاب کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مردم باید با بصیرت و آگاهی نماینده صالح را انتخاب کنند/ مردم باید با بصیرت و آگاهی نماینده صالح را انتخاب کنند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Dec 2019 11:40:10 تایید یا رد صلاحیت داوطلبان مجلس با لابی‌گری و رایزنی، تهمت به شورای نگهبان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تایید یا رد صلاحیت داوطلبان مجلس با لابی‌گری و رایزنی، تهمت به شورای نگهبان است/ تایید یا رد صلاحیت داوطلبان مجلس با لابی‌گری و رایزنی، تهمت به شورای نگهبان است http://amanatazarbaijan.com/ 25 Dec 2019 11:31:37 صلاحیت ۹۲ درصد داوطلبان مجلس یازدهم در ارومیه تایید شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/صلاحیت ۹۲ درصد داوطلبان مجلس یازدهم در ارومیه تایید شد / صلاحیت ۹۲ درصد داوطلبان مجلس یازدهم در ارومیه تایید شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2019 11:10:07 اعضای هیئت نظارت بر انتخابات پایبند قانون باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اعضای هیئت نظارت بر انتخابات پایبند قانون باشند/ اعضای هیئت نظارت بر انتخابات پایبند قانون باشند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2019 12:19:06 مردم اجازه سوءاستفاده به دشمنان را در موضوع بنزین نمی‌دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مردم اجازه سوءاستفاده به دشمنان را در موضوع بنزین نمی‌دهند/ مردم اجازه سوءاستفاده به دشمنان را در موضوع بنزین نمی‌دهند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Nov 2019 15:25:47 استکبارستیزی گفتمان عمومی ایران است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استکبارستیزی گفتمان عمومی ایران است/ استکبارستیزی گفتمان عمومی ایران است http://amanatazarbaijan.com/ 04 Nov 2019 16:22:48 فرمانداران زمينه حضور سلايق مختلف سياسي را در انتخابات فراهم کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرمانداران زمينه حضور سلايق مختلف سياسي را در انتخابات فراهم کنند/ فرمانداران زمينه حضور سلايق مختلف سياسي را در انتخابات فراهم کنند http://amanatazarbaijan.com/ 21 Oct 2019 15:36:39 داوطلبان مجلس يازدهم تقسيمات کشوري را دست‌آويز تبليغاتي قرار ندهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/داوطلبان مجلس يازدهم تقسيمات کشوري را دست‌آويز تبليغاتي قرار ندهند/ داوطلبان مجلس يازدهم تقسيمات کشوري را دست‌آويز تبليغاتي قرار ندهند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2019 14:45:12 طرح تشکيل استان جديد به مرکزيت خوي منتفي شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/طرح تشکيل استان جديد به مرکزيت خوي منتفي شد/ طرح تشکيل استان جديد به مرکزيت خوي منتفي شد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:31:07 نمایندگان مردم آذربایجان غربی مخالف تشکیل استان مرزی با مرکزیت خوی هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نمایندگان مردم آذربایجان غربی مخالف تشکیل استان مرزی با مرکزیت خوی هستند/ نمایندگان مردم آذربایجان غربی مخالف تشکیل استان مرزی با مرکزیت خوی هستند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Aug 2019 10:34:29 بدنبال ايجاد آرامش در فضاي سياسي استان هستيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ بدنبال ايجاد آرامش در فضاي سياسي استان هستيم/ بدنبال ايجاد آرامش در فضاي سياسي استان هستيم http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:11:11 اختلافات کارگری و کارفرمایی آذربایجان غربی کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اختلافات کارگری و کارفرمایی آذربایجان غربی کاهش یافت/ اختلافات کارگری و کارفرمایی آذربایجان غربی کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jul 2019 10:28:35 رصد تحرکات انتخاباتي 300 کانديداي احتمالي مجلس شوراي اسلامي در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسئول دفتر نظارت و بازرسي انتخابات استان خبرداد/ رصد تحرکات انتخاباتي 300 کانديداي احتمالي مجلس شوراي اسلامي در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2019 14:48:20 رصد تحرکات انتخاباتی ۳۰۰ کاندیدای احتمالی مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رصد تحرکات انتخاباتی ۳۰۰ کاندیدای احتمالی مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی/ رصد تحرکات انتخاباتی ۳۰۰ کاندیدای احتمالی مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jul 2019 14:08:20 رئیس جمهور امروز مهمان مردم آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/برای سومین بار؛/ رئیس جمهور امروز مهمان مردم آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/ 21 May 2019 12:28:14 چرا جنگ بين ايران و آمريکا بعيد است؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/چرا جنگ بين ايران و آمريکا بعيد است؟ / چرا جنگ بين ايران و آمريکا بعيد است؟ http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 13:13:58 برجام، نقطه تمام http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/برجام، نقطه تمام/ برجام، نقطه تمام http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 14:22:12 ایران و ترکیه در بالاترین سطح همکاری قرار دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ایران و ترکیه در بالاترین سطح همکاری قرار دارند/ ایران و ترکیه در بالاترین سطح همکاری قرار دارند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Apr 2019 13:10:54 دشمنان نظام هرگز طعم پیروزی و سلطه بر ملت ایران را نخواهند چشید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دشمنان نظام هرگز طعم پیروزی و سلطه بر ملت ایران را نخواهند چشید/ دشمنان نظام هرگز طعم پیروزی و سلطه بر ملت ایران را نخواهند چشید http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2019 12:00:14 جوانان مقابل عملیات روانی دشمن هوشیار باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/جوانان مقابل عملیات روانی دشمن هوشیار باشند/ جوانان مقابل عملیات روانی دشمن هوشیار باشند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:27:06 ضرورت تقويت بودجه دفاعي استان آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي مطرح کرد/ ضرورت تقويت بودجه دفاعي استان آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:25:28 باید علیه توطئه های دشمن هوشیار باشیم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/باید علیه توطئه های دشمن هوشیار باشیم/ باید علیه توطئه های دشمن هوشیار باشیم http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jan 2019 13:00:53 برنامه ای برای تغییر فرمانداران تا پایان سال وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/برنامه ای برای تغییر فرمانداران تا پایان سال وجود ندارد/ برنامه ای برای تغییر فرمانداران تا پایان سال وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jan 2019 13:13:01 استاني‌شدن انتخابات در کش و قوس واکنش‌ها به مجلس يازدهم نرسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاني‌شدن انتخابات در کش و قوس واکنش‌ها به مجلس يازدهم نرسيد/ استاني‌شدن انتخابات در کش و قوس واکنش‌ها به مجلس يازدهم نرسيد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:51:48 سال آينده را پر حادثه نشان ندهيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم مياندوآب و تکاب در مجلس شوراي اسلامي/ سال آينده را پر حادثه نشان ندهيد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:16:54 آذربایجان غربی آماده توسعه روابط با جمهوری آذربایجان در بخش های مختلف است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آذربایجان غربی آماده توسعه روابط با جمهوری آذربایجان در بخش های مختلف است/ آذربایجان غربی آماده توسعه روابط با جمهوری آذربایجان در بخش های مختلف است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2018 11:04:56 5 سال اخیر دوره طلایی مراودات ایران و آذربایجان بوده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دوره طلایی مراودات ایران و آذربایجان / 5 سال اخیر دوره طلایی مراودات ایران و آذربایجان بوده است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2018 11:02:17 تفرقه از مهمترین عوامل نابودی جامعه اسلامی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تفرقه از مهمترین عوامل نابودی جامعه اسلامی است/ تفرقه از مهمترین عوامل نابودی جامعه اسلامی است http://amanatazarbaijan.com/ 06 Dec 2018 12:30:42 سفر روحانی به آذربایجان غربی به تعویق افتاد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/برای سومین بار متوالی/ سفر روحانی به آذربایجان غربی به تعویق افتاد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2018 14:56:18 باید تهدیدات نرم دشمن شناسایی و با آنها مقابله شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/باید تهدیدات نرم دشمن شناسایی و با آنها مقابله شود/ باید تهدیدات نرم دشمن شناسایی و با آنها مقابله شود http://amanatazarbaijan.com/ 01 Nov 2018 12:49:18 رئیس جمهور آبان‌ماه امسال به آذربایجان غربی سفر می‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئیس جمهور آبان‌ماه امسال به آذربایجان غربی سفر می‌کند/ رئیس جمهور آبان‌ماه امسال به آذربایجان غربی سفر می‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 15:11:34 توپ سرگرداني به نام اف اي تي اف http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/توپ سرگرداني به نام اف اي تي اف/ توپ سرگرداني به نام اف اي تي اف http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 14:06:47 ايران به خودکفايي صددرصدي در توليد انواع سانتريفيوژها رسيده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دستيار ويژه رئيس سازمان انرژي اتمي در اروميه/ ايران به خودکفايي صددرصدي در توليد انواع سانتريفيوژها رسيده است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:41:05 نظر نمایندگان ارومیه در مورد لایحه CFT http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نظر نمایندگان ارومیه در مورد لایحه / نظر نمایندگان ارومیه در مورد لایحه CFT http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:44:25 رفتن رئيس جمهوري به مجلس به اقتدار دولت آسيب مي زند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رفتن رئيس جمهوري به مجلس به اقتدار دولت آسيب مي زند/ رفتن رئيس جمهوري به مجلس به اقتدار دولت آسيب مي زند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2018 14:40:22 نوبخت به ارومیه سفر می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نوبخت به ارومیه سفر می کند/ نوبخت به ارومیه سفر می کند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 14:16:37 اگر فساد در کشور وجود دارد تقصير خودمان است يا مقصريم يا شريکيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وزير کشوردر اروميه/ اگر فساد در کشور وجود دارد تقصير خودمان است يا مقصريم يا شريکيم http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 10:54:14 ظرفيت بسيج مردمي امتحان خود را در مقابله با داعش پس داد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ظرفيت بسيج مردمي امتحان خود را در مقابله با داعش پس داد/ ظرفيت بسيج مردمي امتحان خود را در مقابله با داعش پس داد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 15:37:59 مرحوم حسني هدايت گر جريان هاي انقلابي مردم آذربايجان بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم آذربايجان شرقي درمجلس خبرگان رهبري/ مرحوم حسني هدايت گر جريان هاي انقلابي مردم آذربايجان بود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 14:11:24 شخصیت های بزرگ ایران اسلامی قربانی تروریسم آمریکایی شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئیس تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی/ شخصیت های بزرگ ایران اسلامی قربانی تروریسم آمریکایی شدند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jun 2018 12:12:05 دولتی‌ها از برجام قطع امید کنند؛ آمریکا کشوری قابل اعتماد نیست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولتی‌ها از برجام قطع امید کنند؛ آمریکا کشوری قابل اعتماد نیست / دولتی‌ها از برجام قطع امید کنند؛ آمریکا کشوری قابل اعتماد نیست http://amanatazarbaijan.com/ 15 May 2018 11:12:27 ترکیه با احداث سد در مسیر آب‌های بین‌المللی به حقوق ایران تجاوز می‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ترکیه با احداث سد در مسیر آب‌های بین‌المللی به حقوق ایران تجاوز می‌کند/ ترکیه با احداث سد در مسیر آب‌های بین‌المللی به حقوق ایران تجاوز می‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2018 12:23:16 اعتبارات ویژه ای برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/معاون رئیس جمهوردر ارومیه/ اعتبارات ویژه ای برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2018 13:16:13 فساد مديريتي سبب بدبيني مردم به انقلاب مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فساد مديريتي سبب بدبيني مردم به انقلاب مي‌شود/ فساد مديريتي سبب بدبيني مردم به انقلاب مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2018 15:21:26 جمهوری اسلامی ایران جزیره ثبات منطقه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال غرب ارتش/ جمهوری اسلامی ایران جزیره ثبات منطقه است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2018 14:56:42 اراده قاطع نمایندگان ضمانت اجرایی طرح اعاده اموال نامشروع باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ اراده قاطع نمایندگان ضمانت اجرایی طرح اعاده اموال نامشروع باشد/ اراده قاطع نمایندگان ضمانت اجرایی طرح اعاده اموال نامشروع باشد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Mar 2018 09:56:16 ضرورت برخورد قاطعانه با افرادي که احساسات قومي را تحريک مي کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ضرورت برخورد قاطعانه با افرادي که احساسات قومي را تحريک مي کنند/ ضرورت برخورد قاطعانه با افرادي که احساسات قومي را تحريک مي کنند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2018 09:19:09 ضرورت برخود با افرادی که احساسات قومی را تحریک را تهدید می کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار آذربایجان غربی خواستار شد/ ضرورت برخود با افرادی که احساسات قومی را تحریک را تهدید می کنند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Feb 2018 11:37:00 باید با تخلفات بخش اقتصادی به صورت هوشمندانه برخورد کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/باید-با-تخلفات-بخش-اقتصادی-به-صورت-هوشمندانه-برخورد-کرد/ باید با تخلفات بخش اقتصادی به صورت هوشمندانه برخورد کرد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Feb 2018 11:29:35 انقلابيون‌ دلشان خون مي‌شود که مشکلات را در نظام اسلامي مي‌بينند‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/سيدعلي خميني/ انقلابيون‌ دلشان خون مي‌شود که مشکلات را در نظام اسلامي مي‌بينند‌ http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2018 14:03:12 دولت‌مردان از برجام نتیجه خوبی کسب نکردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولت‌مردان از برجام نتیجه خوبی کسب نکردند / دولت‌مردان از برجام نتیجه خوبی کسب نکردند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2018 15:55:44 دی ماه پایان انتظار 15 ساله برای افتتاح قطار ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دی ماه پایان انتظار 15 ساله برای افتتاح قطار ارومیه/ دی ماه پایان انتظار 15 ساله برای افتتاح قطار ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jan 2018 14:36:05 حساب مطالبات مردمی از اغتشاشگران جدا شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی/ حساب مطالبات مردمی از اغتشاشگران جدا شود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jan 2018 14:31:54 موج‌سواری «اغتشاش‌گران» بر مطالبات ‌بحق مردم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/موج‌سواری «اغتشاش‌گران» بر مطالبات ‌بحق مردم / موج‌سواری «اغتشاش‌گران» بر مطالبات ‌بحق مردم http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2018 18:44:00 غبار فراموشی، حماسه 9 دی را در برنمی‌گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری/ غبار فراموشی، حماسه 9 دی را در برنمی‌گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Dec 2017 11:27:43 روحاني و ارايه بودجه‌اي واقعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/روحاني و ارايه بودجه‌اي واقعي / روحاني و ارايه بودجه‌اي واقعي http://amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2017 12:41:31 تروريست‌هاي چالدران به سزاي عملشان خواهند رسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرمانده مرزباني کشور در مراسم تشييع شهدا مرزبان/ تروريست‌هاي چالدران به سزاي عملشان خواهند رسيد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2017 12:57:02 استاندار جديد از نيروهاي بومي استفاده کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار-جديد-از-نيروهاي-بومي-استفاده-کند/ استاندار جديد از نيروهاي بومي استفاده کند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2017 12:44:31 دولت دوازدهم نواقص استانهای کمتر توسعه یافته را رفع می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وزیر کشوردر ارومیه/ دولت دوازدهم نواقص استانهای کمتر توسعه یافته را رفع می کند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2017 20:04:38 بزودی بستر های سرمایه گذاری خارجی در آذربایجان غربی فراهم می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار جدید آذربایجان غربی/ بزودی بستر های سرمایه گذاری خارجی در آذربایجان غربی فراهم می شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2017 20:01:56 نخستين سالگرد پيروزي بزرگ دمکراسي ترکيه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نخستين سالگرد پيروزي بزرگ دمکراسي ترکيه/ نخستين سالگرد پيروزي بزرگ دمکراسي ترکيه http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2017 12:37:36 بهبود وضعيت اقتصادي مهمترين خواسته مردم از رئيس جمهور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/بهبود وضعيت اقتصادي مهمترين خواسته مردم از رئيس جمهور/ بهبود وضعيت اقتصادي مهمترين خواسته مردم از رئيس جمهور http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2017 14:53:35 نه خيلي دور، نه خيلي نزديک http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نه خيلي دور، نه خيلي نزديک/ نه خيلي دور، نه خيلي نزديک http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2017 17:23:48 قوميت گرايي در آذربايجان غربي رو به افزايش است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم آذربايجان غربي در مجلس خبرگان رهبري/ قوميت گرايي در آذربايجان غربي رو به افزايش است http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2017 09:25:29 دولت حتي نخبگان سياسي و کارشناسان را در جريان مسائل قرار نمي دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس شوراي جبهه پايداري استان/ دولت حتي نخبگان سياسي و کارشناسان را در جريان مسائل قرار نمي دهد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2016 12:11:18 عده اي به دنبال تخريب دولت هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس سازمان امور اداري و استخدام کشوردر اروميه/ عده اي به دنبال تخريب دولت هستند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Sep 2016 11:55:19 حساسيت مناطق مرزي و امنيت ملي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/حساسيت مناطق مرزي و امنيت ملي/ حساسيت مناطق مرزي و امنيت ملي http://amanatazarbaijan.com/ 15 Aug 2016 12:47:54 فتح قله‌هاي امنيت در شمال‌غرب با نابودي سراب مديا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ فتح قله‌هاي امنيت در شمال‌غرب با نابودي سراب مديا/ فتح قله‌هاي امنيت در شمال‌غرب با نابودي سراب مديا http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jul 2016 12:28:54 خميني‌ها بعد از امام خميني چه مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/خميني‌ها بعد از امام خميني چه مي‌کنند/ خميني‌ها بعد از امام خميني چه مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2016 13:14:58 آذربايجان غربي واميد به تدبيري که به ثمر بنشيند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آذربايجان غربي واميد به تدبيري که به ثمر بنشيند/ آذربايجان غربي واميد به تدبيري که به ثمر بنشيند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2016 13:13:15 سالِ 94 سال پرهياهوي مجلس http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/سالِ 94 سال پرهياهوي مجلس/ سالِ 94 سال پرهياهوي مجلس http://amanatazarbaijan.com/ 10 Apr 2016 23:45:43 مشارکت 65.5درصد مردم استان در انتخابات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس ستاد انتخابات آذربايجان غربي خبر داد/ مشارکت 65.5درصد مردم استان در انتخابات http://amanatazarbaijan.com/ 29 Feb 2016 12:48:29 کانديداها مباحث قوميتي را برجسته نکنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرماندار اروميه/ کانديداها مباحث قوميتي را برجسته نکنند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2016 13:17:24 جامعه را به سمت مشارکت حداکثري در انتخابات سوق دهيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار آذربايجان غربي/ جامعه را به سمت مشارکت حداکثري در انتخابات سوق دهيم http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2016 23:19:50