در حال بار گذاری
امروز: چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

گزارش هفته نامه امانت > اداره کل هواشناسي استان از کمبود رادار هواشناسي رنج مي برد

گروه گزارش:مدير کل اداره هواشناسي آذربايجان غربي گفت: متاسفانه نبود رادار هواشناسي در آذربايجان غربي يک خلل و کمبود در عمليات هواشناسي استان محسوب مي شود، طي جلسه و مکاتباتي که با استاندار بعمل آمد و در نتيجه طي مکاتبات وي با مديريت برنامه ريزي کشور مقرر گرديد از محل اعتبارات ملي ديدگاهي را براي رادار هواشناسي استان در نظر بگيرند.

  گروه گزارش:مدير کل اداره هواشناسي آذربايجان غربي گفت: متاسفانه نبود رادار هواشناسي در آذربايجان غربي يک خلل و کمبود در عمليات هواشناسي استان محسوب مي شود، طي جلسه و مکاتباتي که با استاندار بعمل آمد و در نتيجه طي مکاتبات وي با مديريت برنامه ريزي کشور مقرر گرديد از محل اعتبارات ملي ديدگاهي را براي رادار هواشناسي استان در نظر بگيرند.
   به گزارش امانت، با توجه به اهميت علم هواشناسي در حوزه هاي مختلف جامعه، اعم از اقتصادي و اجتماعي و تاثير بسزايي که اين علم در پيشرفت هريک از اين حوزه ها دارد، شاهد آن هستيم که آنچنان که لازم است توجه چنداني به علم هواشناسي نمي شود، علمي که اگر به صورت کاربردي مطالعه و در اختيار مشاغل مختلف قرار گيرد شايد آن خسارت هاي زيان باري را که امروزه شاهد آن هستيم هيچگاه رخ ندهد، کاربران اگر از وضعيت آب و هوا آگاهي داشته باشد، به راحتي بتوانند اقدامات پيشگيرانه لازم را در وقوع خطرات احتمالي انجام دهند، يکي از مهمترين استفاده‌هاي کاربردي از علم هواشناسي در زمينه کشاورزي تأثير آب و هوا بر توليد محصولات کشاورزي و غذايي است محصولات کشاورزي از نظر کمّي وکيفي شديداً تحت تأثير شرايط جوي هر منطقه قرار دارند، در شرايط مناسب جوي ميزان بهره وري کشاورزي و تأمين مواد غذايي مي تواند به شکل قابل توجهي افزايش يابد، همچنين در شرايط مناسب آب و هوايي آفات گياهي و جانوري مانند قارچ ها و حشرات توليد شده و رشد مي‌کنند که مي توانند خسارات جبران ناپذيري به کشاورزي وارد کنند اين تأثير دوگانه آب و هوا بر کشاورزي، خود نشان از اهميت و حساسيت بالاي هواشناسي کشاورزي است، با توجه به اهتمام دستگاه هاي مختلف در راستاي اقتصاد مقاومتي از طريق ايجاد امنيت غذايي در کشور، داده هاي هواشناسي و کاربرد آنها در توسعه کشاورزي به خصوص در توليد محصولات راهبردي، از اهميت ويژه اي برخوردار مي شوند، همزمان با پيشرفت‌هاي علمي به‌کارگيري دانش هواشناسي به خصوص در آذربايجان غربي با توجه به موقعيت ويژه اقليمي به عنوان بستر برنامه‌ريزي‌هاي علمي، فني، صنعتي، کشاورزي، عمراني و گردشگري، نيازمند استفاده از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي سازمان هواشناسي کشور مي باشد تا ارزش افزوده محصول بيشتر شود، فرصتي که در جاده عدم تخصيص اعتبارات کافي استان رو به سراشيبي قرار دارد.
  * کشاورزان نيازمند دسترسي سريع و به هنگام در حوزه اطلاعات هواشناسي هستند
  يکي از کشاورزان اروميه اي با اعلام اينکه کاربردي شدن علم هواشناسي در حوزه کشاورزي تا حدودي از ميزان خسارت هاي کشاورزان کاسته و ارزش افزوده را بيشتر کرده است، بيان کرد: با در اختيار داشتن اطلاعات کاربردي هواشناسي، محصولات خود را به موقع برداشت مي کنيم و يا حتي نوع کشت محصول در سال زراعي را با توجه به آن و وضعيت آب و هواي منطقه تنظيم مي کنيم.
  احمد قادري در ادامه افزود: از مسئولان هواشناسي در خواست مي کنيم اين داده ها را به طور روزانه و با اطلاعات بيشتر در اختيار موسسات، مراکز و يا رسانه ها قرار دهند تا کشاورزان به راحتي بتوانند با دسترسي آسان به آن به راحتي از آن بهره ببرند.
  * مقايسه درياچه وان ترکيه با درياچه اروميه نابجا است
  مديرکل اداره هواشناسي آذربايجان غربي با اعلام ميزان بارش در استان، اظهار داشت: با توجه به اينکه ميزان بارش در هر استان از بازه زماني اول مهر سالجاري تا 31 شهريورسال آينده مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. ميزان بارندگي در آذربايجان غربي از مهرماه سال 95 تا شهريور ماه سال گذشته 277.7ميلي متر و از مهر ماه سال 96 تا شهريورماه سالجاري 420.5 ميلي متر بوده است.
  حبيب عبدلي با بيان اينکه دوره بلند مدت آماري بارندگي در استان 340.3 ميلي متر بوده است، گفت: بارندگي استان در سال زراعي 96-97 نسبت به سال زراعي گذشته 51.4 درصد افزايش داشته است که اين ميزان افزايش براي دوره بلندمدت 23.6 ميلي متر است.وي در ادامه افزود: در سالجاري دماي هواي استان نسبت به سال گذشته و بلند مدت 2.1 درجه سلسيوس افزايش داشته است. خشکسالي استان از ديدگاه هواشناسي طي يازده ماه گذشته، طبيعي و در خصوص انباشت خشکسالي در بازه زماني 10 ساله جنوب استان با خشکسالي شديد مواجه است .مدير کل هواشناسي آذربايجان غربي با بيان اينکه بارش هاي پاييزي از 15 مهرماه سال جاري شروع شده و ادامه خواهد داشت ، عنوان کرد: بر اساس پيش بيني هاي فصلي، در فصل پاييز سالجاري نسبت به دوره بلند مدت?تا ??درصد افزايش بارندگي به صورت فصلي خواهيم داشت .
  وي مقايسه درياچه وان ترکيه با درياچه اروميه را نابجا دانسته و بيان کرد: درياچه وان و درياچه اروميه تمايزهاي مختلفي نسبت به هم دارند از جمله اختلاف عمق درياچه ها و وسعت سطح آبي دو درياچه به طوري که عمق درياچه وان بيشتراز درياچه اروميه است ، بنابراين ادعاي اينکه اين دو درياچه شرايط مشابهي داشته و چرا يکي از آن پرآب و ديگري خشک شده است کاملا نا بجا بوده و در جواب آنها بايد گفت عمق کم و وسعت بيشتر درياچه اروميه سبب افزايش تبخير از اين درياچه شده ايتن در حالي است که عمق درياچه وان زياد و سطح آن کم است و موقعيت جغرافيايي و توپوگرافي دو درياچه نيز کاملا متفاوت است.
  عبدلي در خصوص شرايط و وضعيت بارندگي شهرستان هاي آذربايجان غربي را خوب دانسته و تصريح کرد: خوي نسبت به ساير شهرستان هاي استان در دوره بلند مدت با 392.2 ميلي متر بارندگي نزديک به 42 درصد افزايش بارش داشته است اين در حالي است که شهرستان تکاب با 354.5 ميلي متر بارندگي 3.5 درصد افزايش بارندگي را تجربه کرده است، با مقايسه آمار و ارقام ايستگاههاي هواشناسي مي توان گفت تکاب از ميزان بارندگي در اين شهرستان نسبت به ساير نقاط استان از بارندگي کمتري برخوردار بوده است.
  مدير کل هواشناسي آذربايجان غربي در خصوص تاثير باروري ابر بر بارندگي اذعان داشت: پاشيدن يديد نقره به ابرها سبب باروري آن ها مي شود که اين عمل نياز به شناخت ماهيت و نوع و فيزيک ابرها دارد، در تمام نقاط دنيا بارور کردن ابرها ميزان بارندگي را 10 درصد افزايش مي دهد و بايد گفت که باروري ابرها و مطالعه دقيق هواشناسي نيازمند رادار هواشناسي است.
  وي افزود: طي تفاهم نامه اي که في مابين اداره کل هواشناسي استان با سازمان نظام مهندسي کشاورزي آذربايجان غربي به امضا رسيده است اطلاعات هواشناسي در اسرع وقت در اختيار کشاورزان قرار مي گيرد و موجب کاستن ازشدت خسارت احتمالي به کشاورزان و محصولاتشان به عمل مي آيد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی