در حال بار گذاری
امروز: چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

گزارش استانی > پيچيدگي دريافت تسهيلات پيش روي عشاير ساده زيست

گروه اقتصادي: افزايش توليد و ارتقاي بهره وري در حالي از مهمترين اهداف اجراي طرح پرداخت تسهيلات اشتغال به عشاير محسوب مي شود که اين متقاضيان ساده زيست با شرايط دشواري در مسير پر پيچ و خم دريافت اين تسهيلات روبرو هستند.

  گروه اقتصادي: افزايش توليد و ارتقاي بهره وري در حالي از مهمترين اهداف اجراي طرح پرداخت تسهيلات اشتغال به عشاير محسوب مي شود که اين متقاضيان ساده زيست با شرايط دشواري در مسير پر پيچ و خم دريافت اين تسهيلات روبرو هستند.
  مسوولان اجرايي و مرتبط با عشاير از همکاري نکردن برخي از بانک ها و پيچيدگي هاي دريافت تسهيلات سخن به ميان مي آورند و مسوولان بانکي هم خود را مبرا مي دانند. گفت و گوي خبرنگار ايرنا با برخي از دست اندرکاران در استان آذربايجان غربي که از کانون هاي سکونت عشايري کشور به شمار مي رود، مشکلات بانکي آنان را بازگو مي کند. احمد وليزاده، نماينده عشاير منطقه ييلاقي»احمد بالن« اروميه معتقد است: بانک هاي عامل براي پرداخت تسهيلات بانکي به عشاير، شرايط دشواري را پيش روي آنان قرار مي دهند.
   وي ادامه داد: ناهماهنگي برخي نهادها هم موجب بروز پيچيدگي هايي در اين مسير شده است و مسوولان امر بايد به فکر رفع موانع پيش روي رونق توليد در ميان عشاير باشند. بهرام ابراهيمي، نماينده عشاير منطقه »دره بنار« اروميه نيز گفت: بيشترين مشکل عشاير در مسير دريافت تسهيلات بانکي، نبود تعامل و ناهماهنگي بين نهادهاست.
   وي ادامه داد: طرح هاي اشتغال عشايري پس از تاييد و معرفي به بانک با اشکال تراشي هايي چون فرامنطقه اي بودن آنها روبرو مي شود و اين پيچيدگي ها به نبود تعامل بين ارگان ها برمي گردد.
   مديرکل امور عشاير آذربايجان غربي نيز معتقد است که برخي بانک ها از جمله صندوق کارآفريني اميد و بانک توسعه تعاون استان در پرداخت تسهيلات اشتغال همکاري نمي کنند و اين عامل باعث تاخير در پرداخت تسهيلات به عشاير شده است.
   بهرام زينال زاده افزود: در سال جاري 390 ميليارد ريال تسهيلات اشتغال به عشاير اين استان تخصيص يافته و تاکنون تنها 13 ميليارد و 700 ميليون ريال از آن به متقاضيان پرداخت شده است. وي ادامه داد: همچنين 250 ميليارد ريال اعتبار ديگر نيز براي پرداخت به عشاير طي سال جاري در نظر گرفته شده است.
   وي بيان کرد: اين تسهيلات بانکي براي پايداري شغلي، توليد گوشت قرمز و تامين علوفه مورد نياز دام هاي عشاير استان اختصاص مي يابد و اگر بانک هاي عامل همکاري لازم را داشته باشند، پرداخت در اسرع وقت صورت مي گيرد.
  مديرکل امور عشاير آذربايجان غربي ادامه داد: تسهيلات بانکي با بهره چهار درصدي و بازپرداخت پنج ساله به عشاير پرداخت مي شود اما درصد موانع تراشي برخي از بانک ها بالاست.
  مدير شعب بانک توسعه تعاون آذربايجان غربي نيز با اشاره به اينکه تاکنون پنج طرح عشايري براي دريافت تسهيلات به اين بانک معرفي شده، گفت: چهار ميليارد و 50 ميليون ريال به سه طرح عشايري پرداخت شده است. مهدي تقوي ادامه داد: 2 طرح ديگر نيز در حال تشکيل پرونده بوده و براي اجراي اين طرح ها نيز پنج ميليارد ريال تسهيلات تدارک ديده شده است.
   وي ادامه داد: بانک توسعه تعاون هيچ محدوديتي براي پرداخت تسهيلات ندارد و اگر هم تاخيري در پرداخت وجود دارد، مشکل از طرف متقاضي و مربوط به ناقص بودن پرونده است.
  وي بيان کرد: اين بانک جهت همراهي بيشتر، هرگونه ضمانتي را از سوي متقاضي قبول مي کند تا عشاير به راحتي بتوانند از تسهيلات بهره مند شوند. مدير صندوق کارآفريني اميد آذربايجان غربي نيز در رابطه با پرداخت تسهيلات عشايري گفت: بر اساس بخشنامه اداره توسعه اشتغال کارآفريني، پرداخت تسهيلات به طرح هاي عشايري متوقف شده بود.
  عليرضا آخوندزاده ادامه داد: اعطاي اين تسهيلات از ابتداي مهرماه جاري مصوب شده تا به طرح هاي استاني و ويژه عشايري که مختص مناطق آذربايجان غربي است،
   تسهيلات اشتغال پرداخت شود. وي ادامه داد: اگر جهاد کشاورزي طرح هاي مورد تاييد خود را به اين صندوق معرفي کند، بدون هيچ مشکلي از طرف صندوق کارآفريني اميد تسهيلات اشتغال به عشاير پرداخت مي شود.
  به گزارش امانت به نقل از ايرنا، آذربايجان غربي سومين استان کشور به لحاظ برخورداري از جمعيت عشايري است و حدود 15 هزار و 599 خانوار عشايري با جمعيتي بالغ بر 104 هزار نفر در اين استان زندگي مي کنند که 3.5 درصد جمعيت استان را تشکيل مي دهند. 2 ميليون و 670 هزار هکتار اراضي مرتعي در اين استان وجود دارد که از اين مقدار يک ميليون و 600 هزار هکتار با 59 درصد تحت پوشش عشاير استان است؛ عشاير استان 10 ايل و 22 طايفه مستقل هستند و 336 روستاي آذربايجان غربي نيز ويژه عشاير است.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی