در حال بار گذاری
امروز: شنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۹

گزارش استانی > هيچ‌نوع همکاري با عرق استاني را در بين نمايندگان آذربايجان‌غربي شاهد نيستيم

گروه سياسي:دوره دهم مجلس شوراي اسلامي ماه‌هاي انتهايي را سپري مي‌کند و مردم آذربايجان‌غربي با اين سوال روبرو هستند که نمايندگان اين شهر به چه ميزان نسبت به وظايف قانوني خود عمل کرده‌اند و در طرف ديگر انتظار مردم از نمايندگان چيست و به چه ميزان با حدود و ثغور وظايف قانوني آنان مطابقت دارد؟

  گروه سياسي:دوره دهم مجلس شوراي اسلامي ماه‌هاي انتهايي را سپري مي‌کند و مردم آذربايجان‌غربي با اين سوال روبرو هستند که نمايندگان اين شهر به چه ميزان نسبت به وظايف قانوني خود عمل کرده‌اند و در طرف ديگر انتظار مردم از نمايندگان چيست و به چه ميزان با حدود و ثغور وظايف قانوني آنان مطابقت دارد؟

  يکي از مسائلي که در سال‌هاي اخير افکار عمومي را متوجه خود کرده، موضوع »اختيارات و وظايف نمايندگان مجلس« است؛ قوانين توسط قوه مقننه و از طريق مجلس شوراي اسلامي که نمايندگان منتخب مردم هستند اعمال مي‌شود و هر نماينده سوگند ياد مي‌کند که به پاسداري از حريم اسلام و نگهباني از دستاوردهاي انقلاب اسلامي، رعايت امانت و تقوا در انجام وظايف وکالت، پايبندي به استقلال و اعتلاي کشور، دفاع از قانون اساسي و مدنظر قرار دادن آزادي مردم و تامين مصالح آنان ملتزم باشد.
  با بررسي‌هاي اين احکام قانوني مي‌توان دريافت که جايگاه مجلس شوراي اسلامي در 2 بعد قانونگذاري و نظارت بسيار رفيع است و نمايندگان در برنامه‌ريزي و سياستگذاري‌هاي کلان جامعه از قدرت و توانايي‌هاي لازم برخوردار هستند اما در برخي از موارد هم انتظار مردم از نمايندگان خارج از وظايف آنان مي‌باشد و هم خود نمايندگان آذربايجان‌غربي گاهي اين نقش را در عرصه »وعده‌هاي انتخاباتي«، »عمل به وظايف« و »حفظ وحدت اقوام ساکن در استان« گم مي‌کنند.يک فعال سياسي در اروميه نيز در خصوص ارزيابي عملکرد نمايندگان ادوار گذشته و حال مجلس شوراي اسلامي معتقد است که بيشتر نمايندگان مجلس از مسووليت قانون‌گذاري و وظايف ذاتي خود به امر محلي و پيگيري مطالبه‌هاي خرد حوزه انتخابيه تنزل کرده‌اند.
  هوشنگ عطاپور ادامه داد: در فرآيند آسيب‌شناسي ناکارآمدي سيستم‌ها دقيقا مي‌توان آدرس ايراد نهفته در نهادهاي مسوول حاکميتي را به دليل انحراف مجريان از شرح اهداف، ماموريت و رسالت اساسي خود بازشناخت.
   وي اضافه کرد: اگر قوه مقننه و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي را به عنوان بخش مهم و تاثيرگذار در حکمراني خوب بدانيم که در اصل هم هستند، انحراف از ماموريت اصلي قانون‌گذاري و نظارت بر عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي موجب شده که آنان وقت خود را به جاي طراحي سيستم کارآمد مديريت برنامه‌محور امور مملکت، به مسائل خرد محلي اختصاص دهند و همين خصلت آنان را از اصلاح امور و تدوين راهبردهاي بنيادين توسعه و پيشرفت کشور بازداشته است.وي اظهار داشت: در آذربايجان‌غربي عموما صداي نمايندگان اگرچه بلند است اما در مجلس شوراي اسلامي صدايي که نماد طرح مسائل اصلي و بنيادين توسعه منطقه باشد، به گوش نمي‌رسد.وي بيان کرد: عموما هيچ‌نوع وحدت و همکاري با عرق استاني را در بين نمايندگان آذربايجان‌غربي و اروميه شاهد نيستيم و مجمع نمايندگان اين استان عملا يک عنواني بيشتر نيست و هنوز نتوانسته‌ايم فراتر از تمايلات قومي و حوزه‌اي، راهبرد واحد و منسجمي براي حل مشکلات توسعه‌نيافتگي آذربايجان‌غربي را از زبان اين نمايندگان بشنويم.وي اضافه کرد: چه نمايندگان شهرستان اروميه و ساير نمايندگان استان، در خود گرايشي براي وحدت و هم‌گرايي استاني جهت صدور سخن واحد براي احقاق حق همه‌جانبه استان نشان نمي‌دهند؛ آن چه مشخص است يک نوع ساخت فکري متعارض و گاه غيرقابل جمع در بين نمايندگان استان ما وجود دارد که موجب مي‌شود شاهد پراکندگي نيروهاي سياسي استان براي پيگيري منافع بلندمدت و کوتاه‌مدت شهروندان باشيم.سخنگوي اصلاح‌طلبان آذربايجان‌غربي ادامه داد: شهروندان نيز به دليل تنزل امر سياسي و محدوديت دايره انتخاب خود به جاي شايسته‌گزيني و توجه به شعارهاي توسعه‌محور و پيشرفت‌گرا به ورطه قوم‌گرايي مبتذل سوق داده مي‌شوند که همين نوع انتخاب از روي اجبار و اضطرار مصنوعي سياسي، چرخه معيوب تداوم ناکارآمدي عملکردي و واگرايي بين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و گسست بين نمايندگان و شهروندان را تشديد مي‌کند.عطاپور ادامه داد: آنچه از همين دست ارزيابي‌هاي کلي به دست مي‌آيد بدين شکل قابل جمع‌بندي است که نمايندگان استان ما به شدت محلي‌گرا و صرفا دنبال مسايل خرد راي‌جمع‌کن حوزه انتخابيه خود هستند و کمتر نگاه و راهکار ملي براي حل مشکلات محلي دارند؛ زيرا بسياري از نابرابري‌ها و بي‌عدالتي ريشه در تمرکزگرايي نظام اجرايي دارد و تاکنون نمايندگان استان ما و ساير استان به دنبال اجراي اصل 48 و 19 قانون اساسي نرفته و اجرايي نکرده‌اند.
  وي اضافه کرد: موضوع بعد دخالت در امور اجرايي و کار دولت است که به ايجاد تنش بين قوه مجريه و مقننه مي‌انجامد که حاصل آن هم هيچ نفعي براي مردم ندارد و صرفا نوعي مهره چيني نيروهاي وابسته به خود براي انتخابات بعدي است.
  وي تاکيد کرد: نقص بعدي دامن زدن به قوميت‌گرايي و روشن کردن گرايش‌هاي افراطي براي جذب راي و ايجاد شکاف و 2‌دستگي در ميان شهروندان و شمال و جنوب استان است که بعد از هر انتخاباتي ما با ويراني بخشي از سرمايه اجتماعي و استحکام جامعه مي‌مانيم.وي بيان کرد: به طور کلي کارنامه چندان درخشاني را که مويد کمک نمايندگان براي توسعه کلان و برنامه‌محور استان باشيم را شاهد نيستيم؛ البته اين به معناي تخطئه همه خدمات آنان نيست ولي آنچه نمايندگان استان به عنوان کارنامه از خود معرفي مي‌کنند، امور اجرايي و از وظايف قوه مجريه است؛ يعني راه‌سازي، مدرسه‌سازي، بيمارستان‌سازي و عواملي از اين قبيل از وظايف دولت است.
  وي اظهار داشت: کار اصلي نمايندگان قانون‌گذاري و ريل‌گذاري براي مکلف‌کردن دولت‌ها به اجراي وظايف خود است، نمايندگان از حيث اين معيار ارزيابي کارنامه درخشاني ندارند و هرگز هم در گزارش به شهروندان به اين عملکرد اصلي خود اصلا اشاره‌اي نمي‌کنند بلکه فعاليت‌هايي را تبليغ مي‌کنند که در واقع از وظايف دولت و قوه‌مجريه بوده و منابع آن را هم دولت تامين کرده‌است.
  سخنگوي اصلاح‌طلبان آذربايجان‌غربي اضافه کرد: چهار سال نمايندگي فعلي در حال اتمام است و نمايندگان استان ما گزارش دهند چند طرح ملي و کلان در حوزه راه، جاده، آب، فرودگاه، صنعت، گردشگري و عواملي از اين قبيل را در مجلس براي توسعه استان تصويب يا کارسازي کرده‌اند؟عطاپور ادامه داد: کدام طرح‌هاي کلان ملي در آذربايجان‌غربي با تلاش نمايندگان در سال‌هاي آتي قرار است اجرايي شود و براي حقوق معلمان، کارگران، پرستاران، کارمندان، بيمه‌هاي اجتماعي، مسکن جوانان، ازدواج جوانان، بيکاري، حل مشکلات کارفرمايان و توليدکنندگان، کشاورزان و دامداران چه قوانيني تصويب کرده‌اند؛ »کار نمايندگان اين‌هاست، نه اجراي آسفالت جاده فلان روستا يا گازرساني به فلان شهر!«.
  »نويد دولت‌خواه« از شهروندان اروميه‌اي که به نظر مي رسد انتظاري فراتر از وظايف قانوني نمايندگان مجلس براي آنان متصور است، عقيده دارد که نمايندگان اين شهر در دوره‌هاي گذشته مجلس به ندرت خواسته‌ها و انتظارات مردم را مدنظر قرار داده‌اند و افزود: توان نمايندگان به صورت تجميعي در مسير پيشرفت اروميه قرار نگرفته‌است.»سعيد آباجالو« از ديگر شهروندان اروميه‌اي نيز تاحدودي نگاه ايده‌آل‌گرايانه به نمايندگان مجلس دارد و با تاکيد بر اينکه عملکرد آنان بايد در ارتقاي سطح رفاه اجتماعي مردم نمايان شود، گفت: اين رفاه در زندگي مردم مشاهده نمي‌شود؛ پس اين يعني نمايندگان ما عملکرد چشمگير نداشته‌اند.عضو هيات علمي دانشگاه اروميه در رشته حقوق نيز گفت: معلم وقتي به دانش‌آموز خود نمره مي‌دهد که ورقه امتحاني او را مناسب ببيند ولي وقتي ورقه سفيد باشد نمره‌اي به دانش‌آموز تعلق نمي‌گيرد؛ در حال حاضر نيز عملکردي از نمايندگان وجود ندارد که به آنان نمره تعلق بگيرد و به نوعي عملکرد آنان قابل نمره دادن نيست.
  رضا نيکخواه افزود: نه تنها نمايندگان استان بلکه در حالت کلي مجلس فعلي کارکرد مناسبي ندارد که چشمگير و قابل بحث و تبادل‌نظر باشد.
  نماينده مردم مياندوآب، شاهين‌دژ و تکاب در مجلس شوراي اسلامي اما در جايگاه دفاع نظر متفاوتي دارد و معتقد است که نمايندگان مردم در خانه ملت تمام تلاش‌هاي خود را انجام داده‌اند و هر کسي در حوزه و حيطه عمل خود پيگير مسائل بوده‌است.
  همايون هاشمي ادامه داد: شرايط عمومي کشور به گونه‌اي است که از تلاش‌هاي صورت گرفته نمي‌توان نتيجه مورد انتظار را بهره‌برداري کرد اما با همه اين اوصاف نمايندگان ملت در حوزه‌هاي خود عملکرد مناسبي داشتند و خود مردم نيز به عينه اين تلاش‌ها را در حوزه‌هاي مختلف راه‌وشهرسازي، توسعه روستايي، توسعه امکانات رفاهي و پزشکي و عواملي از اين قبيل شاهد هستند.
  وي اضافه کرد: نتيجه‌گيري از طرح‌ها و بهره‌برداري از آنها ديگر بر عهده نمايندگان ملت نيست و در اين مرحله پيمانکار و مجري طرح موظف است که طرح را در سريع‌ترين زمان ممکن به مرحله بهره‌برداري برساند.
  وي تاکيد کرد: توسعه نيازمند همکاري و مشارکت بوده و نمايندگان به تنهايي کاري را انجام نداده‌اند بلکه مشارکت موجود در ميان نمايندگان تسري بخش امورات است.
  نماينده مردم مياندوآب، شاهين‌دژ و تکاب در مجلس گفت: تمامي تلاش‌ها در همه حوزه‌ها توسط نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي صورت مي‌گيرد ولي مجري اين تلاش‌ها بر عهده دولت ‌است که خروجي را نشان دهد.
  به گزارش امانت به نقل از ايرنا ،هيچ فردي تلاش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادوار گذشته را منکر نيست و منتقدان تنها، خروجي مورد انتظارشان را جستجو مي‌کنند؛ دستاوردهايي که تنها از طريق راهيابي افراد نخبه و صاحب‌فکر به مجلس، تمرکز بر وظايف ذاتي نمايندگي براي حل مشکلات محلي، پرهيز از وعده و وعيد انتخاباتي، خودداري از دامن‌زدن به مسايل قوميتي و دخالت نکردن در امور اجرايي ميسر مي شود و مردم نيز در طرف ديگر بايد انتظار معقولي از نمايندگان خود داشته باشند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی