در حال بار گذاری
امروز: يکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

گزارش استانی > ضرورت توجه به توسعه و آباداني روستاهاي آذربايجان‌غربي

گروه گزارش:روستا و روستا¬نشيني در ايران از جايگاه و اهميت بالايي برخوردار است، عدم توجه به فضاهاي روستايي، توان و امکانات توليدي نواحي روستايي و بي‌¬توجهي به نيروي انساني پرتوان روستاها، از مشکلات اساسي در دستيابي به توسعه روستايي است، طي چند سال اخير خدمات قابل توجهي در راستاي بهبود زندگي روستائيان ارائه و موجب شده پايداري فضاهاي روستايي در ابعاد مختلف، نقش موثري در توسعه منطقه‌اي و ملي داشته باشد.

  گروه گزارش:روستا و روستا¬نشيني در ايران از جايگاه و اهميت بالايي برخوردار است، عدم توجه به فضاهاي روستايي، توان و امکانات توليدي نواحي روستايي و بي‌¬توجهي به نيروي انساني پرتوان روستاها، از مشکلات اساسي در دستيابي به توسعه روستايي است، طي چند سال اخير خدمات قابل توجهي در راستاي بهبود زندگي روستائيان ارائه و موجب شده پايداري فضاهاي روستايي در ابعاد مختلف، نقش موثري در توسعه منطقه‌اي و ملي داشته باشد.
   روستا و روستا¬نشيني در ايران از جايگاه و اهميت بالايي برخوردار است، عدم توجه به فضاهاي روستايي، توان و امکانات توليدي نواحي روستايي و بي‌¬توجهي به نيروي انساني پرتوان روستاها، از مشکلات اساسي در دستيابي به توسعه روستايي است، طي چند سال اخير خدمات قابل توجهي در راستاي بهبود زندگي روستائيان ارائه و موجب شده پايداري فضاهاي روستايي در ابعاد مختلف، نقش موثري در توسعه منطقه‌اي و ملي داشته باشد.
  نقش توليدي روستا براي حصول به امنيت غذايي، مساعدت به بخش صنعت و نيز نقش صادرات غير نفتي روستا در توليد ناخالص کشور و ايجاد فرصت¬‌هاي شغلي در ابعاد مکاني از جمله آثار مناطق روستايي در توسعه ملي کشور است. توسعه و عمران و آباداني روستا، راهبردي براي بهبود زندگي اجتماعي و اقتصادي روستائيان است، که بايد همه جانبه، مستمر و تحول‌آفرين باشد که براي تحقق اين امر ايجاد زمينه مشارکت همه‌ جانبه، همکاري و همدلي بين همه اهالي روستا امري ضروري است.
  از جمله مواردي که در طول سال¬‌هاي پس از انقلاب مورد غفلت واقع شده است توجه نکردن به توانمندي‌هاي بالقوه موجود در روستاها و به کارگيري اين ظرفيت‌¬ها در راستاي شکوفايي اين مناطق و استفاده نکردن از تجربيات جهاني به منظور ايجاد شرايطي نوين در ساماندهي مدرن عوامل توليد در حوزه روستا، فقدان قوانين جامع حمايتي و برنامه مشخص براي توسعه روستايي است که توجه به اين امر اهتمام جدي مسوولين را مي‌طلبد.
  وجود روستا به عنوان يکي از مهمترين پايگاه‌هاي توليد مواد حياتي و رفع نيازهاي اساسي هر جامعه است 90% توليدات کشاورزي در روستاها توليد مي¬‌شود که از نظر تاريخي تا قبل از انقلاب اسلامي برنامه¬‌ي مدون اجرايي براي توسعه روستاها محقق نشده تا آنکه براساس فرمان امام خميني(ره) و اهداف ترسيم شده براي توسعه روستا مبني بر تشکيل جهاد سازندگي و بنياد مسکن انقلاب اسلامي اقدامات زيرساختي شامل برق رساني، آب رساني، گازرساني، بهداشت و درمان، جاده سازي و مسکن به تدريج انجام و در حال اجرا است.
  *اختصاص 7هزار ميليارد ريال براي عمران و آباداني روستاهاي آذربايجان‌غربي
   آيدين رحماني معاون امور عمراني استاندار آذربايجان‌غربي در مورد توسعه روستايي در آذربايجان‌غربي اظهار داشت: از ابتداي فعاليت دولت تاکنون، بيش از هفت‌هزار ميليارد ريال اعتبار براي توسعه و آباداني مناطق روستايي در اين استان هزينه شده است.
  وي ادامه داد:در بخش مسکن روستايي 34 هزار و594 واحد مسکوني در آذربايجان‌غربي مقاوم شده و اينک تعداد منازل بهسازي شده به 86 هزار و 900 واحد رسيده است.معاون امور عمراني استاندار آذربايجان‌غربي تصريح کرد: فعاليت دولت در طرح‌هاي هادي نيز از 412 روستا در ابتداي دولت و در حال حاضر به 718 روستاي رسيده که نشان از عزم دولت در توسعه روستايي در آذربايجان‌غربي داشته است.روستاها نقش مهمي در توسعه کشور و حرکت در مسير اقتصاد ملي دارند و با توجه به اينکه، نقش روستا‌ها در توسعه اقتصادي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي، نقشي محوري بوده است، در اين راستا فعاليت‌هاي بنياد مسکن انقلاب اسلامي به‌ويژه در حوزه عمران روستايي و اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي به منظور توانمندسازي روستائيان و تقويت زيرساخت‌ها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
  *سنددار شدن بيش از  175 هزار واحد مسکوني روستايي در آذربايجان غربي
  محمود بدلي مديرکل بنياد مسکن انقلاب اسلامي آذربايجان‌غربي با اشاره به اينکه 445 واحد مسکوني روستايي در آذربايجان‌غربي وجود دارد که تاکنون حدود 175 هزار  و 797 واحد از اين تعداد سنددار شده است اظهار داشت: بازسازي و مقاوم سازي واحدهاي مسکوني روستايي از اهداف دولت در هفت سال گذشته بوده که اين امر موجب افزايش  انگيزه روستاييان براي ماندن در مناطق روستايي در اين استان شده است.
  وي افزود: بر اساس قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن، سهم استان در مجموع  14 هزار واحد مسکوني است.مديرکل بنياد مسکن انقلاب اسلامي آذربايجان‌غربي اضافه کرد: بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده بايد تا سال 1405 حدود 70 درصد واحدهاي روستايي مقاوم شود تا در صورت بروز حوادث طبيعي آمار تلفات کاهش يابد و اين زماني محقق مي‌شود که مردم همکاري کنند و شرايط بانکي تسهيل شود.بدلي گفت: روستاييان مي‌توانند براي استفاده از خدمات رايگان مشاوره تخصصي در خصوص اصول فني منطقه از اين اداره کل کمک بگيرند تا در صورت بروز حوادث طبيعي آمار تلفات کاهش يابد.
  وي اظهار داشت: مهندسان مشاور بنياد مسکن اين استان در 80 دفتر فني و مهندسي بر نحوه اجراي طرح‌هاي روستايي نظارت دارند.مديرکل بنياد مسکن آذربايجان‌غربي اضافه کرد: در اين تعداد دفتر فني 250 مهندس ناظر بر اجراي طرح‌هاي اين نهاد در سطح روستاها نظارت و رسيدگي مي‌کنند.بدلي با بيان اينکه ايجاد مقاومت لازم براي مقابله با تلفات در حوادثي نظير زلزله و حفظ زمين‌هاي زراعي و طبيعي مهمترين هدف اجراي طرح مقاوم سازي مسکن روستايي است، افزود: اميدواريم روستانشينان همراهي بيشتري در اين خصوص داشته باشند.وي ادامه داد: تاکنون حدود 20 هزار ميليارد ريال تسهيلات بانکي پرداخت شده که با آورده متقاضيان، کل اعتبارهزينه شده براي مقاوم سازي 36 هزار ميليارد ريال است.مديرکل بنياد مسکن آذربايجان‌غربي گفت: 65 درصد خانوارهاي روستايي اين استان شامل 186 هزار و 546 خانوار از طرح هادي روستايي بهره‌مند شدند.بدلي افزود: هم‌اکنون اجراي طرح هادي در 718 روستاي آذربايجان‌غربي به طور کامل به اتمام رسيده که شامل 33 درصد از روستاهاي اين استان است.
  به گزارش  امانت به نقل از فارس، وي افزود: اين تعداد منزل مسکوني در يک‌هزار و 657 روستاي بالاي 20 خانوار اين استان سنددار شده‌است و 87 هزار واحد مسکوني در استان با استفاده از تسهيلات اين بنياد مقاوم سازي شده و باقي واحدهاي توليدي نيز نيازمند مقاوم‌سازي است.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی