در حال بار گذاری
امروز: دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸

گزارش استانی > سيب هايي که تاناکورا شدند

گروه گزارش:شهرستان سلماس بعنوان يکي از مناطق مهم توليد سيب درختي در سطح استان و کشور مطرح است اما امسال باغداران اين شهرستان سيب را بجاي جعبه گيري و دپو در سردخانه، بصورت زيردرختي به فروش رساندند.

  گروه گزارش:شهرستان سلماس بعنوان يکي از مناطق مهم توليد سيب درختي در سطح استان و کشور مطرح است اما امسال باغداران اين شهرستان سيب را بجاي جعبه گيري و دپو در سردخانه، بصورت زيردرختي به فروش رساندند.

  شهرستان سلماس يکي از مناطق مهم توليد سيب درختي در سطح استان و ملي مي باشد ؛ بطوريکه از 9200 هکتار ازباغات شهرستان 8200 هکتار باغات سيب بوده که از سطح فوق 7200 هکتار بارور هستند.
  غالب ارقام کشت شده در باغات از رقم قرمز لبنايي يا رد دليشز مي باشد؛ بطوريکه از سطح باغات فوق سالانه در زمان نرمال و عادي بطور متوسط 180 هزار تن سيب توليد مي شود. 
  اما امسال وقوع سرماي ديررس بهاره در فروردين ماه، عدم تلقيح مناسب در زمان گرده افشاني و همچنين بارش تگرگ خردادماه سال جاري موجب کاهش شديد توليد و خسارت قابل توجهي به باغداران شهرستان شده است و دقيقا به دليل همين خسارات وارده سيبهاي اکثر باغات سلماس بصورت زيردرختي به فروش مي رسد. .
   *بي کيفيتي سموم کشاورزي موجود در بازار
   (ع.ا) يکي از باغداران سلماسي است  با اشاره به عوامل خسارت زاي امسال به باغات سيب سلماس، گفت: بارش تگرگ و آفت قارچ (لکه سياه ) در ميوه هاي هسته دار مخصوصا سيب در منطقه ما خسارات سنگيني براي کشاورزان وارد کرد و از اين رو تمامي توليدات باغي خصوصا سيب بجاي عرضه به بازار و يا نگهداري در سردخانه ، تماما به مراکز خريد سيب زير درختي تحويل داده شد و کشاورزان براي چندمين سال متوالي متضرر شدند. وي با اشاره به کيفيت پايين سموم موجود در بازار بيان کرد: کيفيت فروش سموم کشاورزي در سال هاي اخير خيلي کم شده و اثر چنداني براي از بين بردن آفت ندارد و بجاي سمپاشي در چند مرحله طبيعي ، بارها سمپاشي شده و متاسفانه نتيجه اي هم نداشته است. 
  *فروش سيب بصورت زيردرختي از نظر اقتصادي به صرفه تر است
   (ا.ع) باغدار ديگري از سلماس با بيان علل عمده فروش سيب سلماس بصورت زيردرختي اظهار کرد: امسال باتوجه به خسارتهاي وارده به باغات سيب شهرستان، براي باغداران صرفه اقتصادي ندارد تا سيبها را در جعبه بسته بندي کرده و در سردخانه ها دپو کنند به اميد فروش؛ چون سيب ها از کيفيت لازم براي عرضه به بازار مصرفي برخوردار نيستند و از طرف ديگر هزينه هاي بالاي نگهداري سيب در سردخانه، کشاورزان سلماسي را به سمت فروش محصولات خود در مراکز جمع آوري سيب زيردرختي سوق مي دهد. اين باغدار سلماسي تصريح کرد: فروش سيب بصورت زيردرختي از نظر اقتصادي به صرفه تر است؛ چراکه بدون هزينه هايي همچون جعبه گيري و بسته بندي و سردخانه، سيب را با قيمت ميانگين کيلويي 800 تومان به فرش مي رسانند که در مقايسه با سالهاي قبل نيز قيمت خوبي است و سود بيشتري عايد باغدار مي شود.
   *کاهش 14 درصدي توليد سيب درختي در سلماس
   داوود حاجي شاهولدي رييس اداره جهاد کشاورزي سلماس، با اشاره به ميزان توليد سيب درختي سلماس در سال97 گفت: ميزان برداشت محصول سيب درختي طبق پيش بيني هاي بعمل آمده از سطح باغات منطقه در سال97، بميزان 95 الي98 هزار تن برآورد شده که نسبت به متوسط توليد سال گذشته با کاهش 14 درصدي مواجهيم . شاهولدي با بيان اينکه از ميزان سيب توليدي شهرستان فقط 18 هزار تن در سردخانه هاي شهرستان بارگيري شده اند، خاطرنشان کرد: از مهمترين چالشها و مشکلات در امر توليد سيب در شهرستان مي توان به افزايش بي رويه هزينه هاي توليد، کمبود شديد آب براي آبياري، کمبود نقدينگي باغداران، نبود صنايع سورتينگ و بسته بندي اصولي، کمبود کارخانجات و صنايع تبديلي وابسته در منطقه و همچنين عدم وجود بازاريابي مناسب اشاره کرد .
  *کارخانه هاي تبديلي با باغداران عقد قرارداد نمي کنند!!
   غلامرضا جليلي معاون فني اداره جهاد کشاورزي سلماس ، با آسيب شناسي فروش سيب امسال سلماس در مراکز جمع آوري سيب زيردرختي، اظهار کرد: جهادکشاورزي بعنوان متولي بخش کشاورزي همواره در صدد توليد سيب با کيفيت و مقابله با عوامل تبديل سيب با کيفيت به سيب درجه سه مي باشد، اما همواره دو عامل شرايط نامساعد جوي، آفات و بيماري ها و نيز عدم رعايت توصيه هاي زراعي توسط باغداران، مهمترين عوامل تبديل سيب درجه يک و دو به سيب درجه سه مي باشند .
   جليلي افزود: سبب درجه سه بعنوان ماده اوليه کارخانجات آبميوه و کنسانتره سيب همواره مورد توجه اين کارخانجات بوده است اما بدلايلي از جمله عدم عقد قرارداد کارخانجات فوق الذکر با باغداران و فروشندگان خرد و نيز عدم رغبت کارخانجات به تحويل خرده فروشان و طرف حساب شدن با تعداد زيادي فروشنده؛ باغداران ناچار به فروش سبب درجه سه به واسطه ها شده و واسطه هاي فوق الذکر بدليل کاهش هزينه هاي خود و در دسترس بودن به باغداران براي خريد بهتر و بيشتر، نسبت به خريد محصول فوق الذکر در اماکن عمومي روستاها و شهرها، حريم جاده ها و... که اغلب در سطوح خاکي و بدون ديوار و حتي حصار مي باشد، اقدام مي نمايند که علاوه بر احتمال بروز حادثه در جاده_ها،موجب زشت شدن چهره محل هاي خريد شده و سبب خريداري شده را که در نهايت وارد زنجيره غذائي مي شود تا زمان تحويل به کارخانجات صنايع تبديلي در شرايط غير بهداشتي نگهداري مي کنندو لازمه جلوگيري از شرايط فوق الذکر همکاري همه ادارات و نهادهاي ذيربط ميباشد .
   به گزارش امانت به نقل از  ايسنا؛ آنچه که مسلم است توليد، خريد و فروش محصول سيب در سلماس نياز به فراهم آوري زمينه هاي مناسب فعاليت براي باغداران مي باشد که يکي از جنبه هاي مهم آن تامين سموم باکيفيت و ساماندهي مراکز خريد و فروش سيبهاي درجه يک، دو و سه مي باشد که جز با تعامل و همکاري همه دستگاههاي ديربط محقق نخواهد شد. 

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی