در حال بار گذاری
امروز: شنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۹

گزارش استانی > حل معضلات بافت فرسوده اروميه با جدي گرفتن نقش دفاتر تسهيل گر ميسر مي‌شود

گروه جامعه:فعاليت دفاتر تسهيل گر در شهر اروميه اگر با شناسايي و بهره برداري از ظرفيت‌هاي مناطق فرسوده و تاريخي باشد در جلوگيري از تقليل سرمايه‌هاي اجتماعي در اين مناطق و ارائه خدمات بهتر به ساکنان اين محلات مي‌تواند اثمربخش تر از ساير راهکارها باشد.

   گروه جامعه:فعاليت دفاتر تسهيل گر در شهر اروميه اگر با شناسايي و بهره برداري از ظرفيت‌هاي مناطق فرسوده و تاريخي باشد در جلوگيري از تقليل سرمايه‌هاي اجتماعي در اين مناطق و ارائه خدمات بهتر به ساکنان اين محلات مي‌تواند اثمربخش تر از ساير راهکارها باشد.
   دفاتر تسهيل گري بافت‌هاي فرسوده با هدف برقراري ارتباط با ساکنان اين بافت‌ها، معرفي امتيازات، تسهيلات و معافيت‌هاي موجود و حل مشکلات اجتماعي آنها در زمينه‌هاي نوسازي بناها و تجميع ساختمان‌ها ايجاد شدند و وظيفه آنها بررسي شرايط محله‌هاي داراي بافت‌هاي فرسوده، ارائه پيشنهادهايي به ساکنان اين محله‌ها براي افزايش ضريب ايمني و استحکام بناها، افزايش رفاه و جذب مشارکت از طريق سرمايه‌گذاران علاقه‌مند تا مرحله صدور پروانه ساختماني است.
  بازآفريني شهري سياستي است که وزارت راه و شهرسازي براي پاسخگويي به چالش‌هاي شهرها برگزيده است به‌نحوي‌که قابليت زيست پذيري شهرها و کيفيت زندگي شهروندان را ارتقا دهد اين سياست به‌صورت توأمان پيشگيري و حل مشکلات در تمامي ابعاد اقتصادي، اجتماعي، زيست‌محيطي و کالبدي را موردتوجه قرار مي‌دهد.
  بازسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده شهري به‌عنوان مسئله‌اي با ابعاد گوناگون اجتماعي، اقتصادي، حقوقي و فني از اوايل دهه 80 در برنامه‌هاي دولت و شهرداري‌ها قرار گرفت و باگذشت زمان و جلب‌توجه‌ها به اين مقوله در مقياس ملي و آئين‌نامه‌ها و قوانين، شهرداري اروميه نيز آغاز به برنامه‌ريزي در اين زمينه کرد.
  *فرايند بازآفريني شهري پايدار با ايفاي نقش دفاتر تسهيل گر
  تسهيل گري در حقيقت آسان ساختن و سرعت بخشيدن به فرايند يا اتفاقي است که عموماً از راه فعاليت‌ها و يا سازوکارهاي اجتماعي انجام مي‌شود از اين روچندي است که در بافت‌هاي فرسوده دفاتري با عنوان دفاتر تسهيل گري و نوسازي بافت فرسوده ايجاد شده است.
  نيروهاي اصلي پيش برنده فرايند بازآفريني شهري پايدار را مردم، سازمان‌هاي مردم‌نهاد، تسهيل گران، دولت، بخش خصوصي، توسعه گران و بخش عمومي وغيردولتي تشکيل مي‌دهند همچنين از محورهاي بازآفريني شهري بهتوانمندسازي ساکنان و محدوده‌هاي هدف و پيشگيري از بازتوليد فقر اين محدوده‌ها، تجهيز و مقاوم‌سازي شهرها در مواجهه با سوانح، احيا و ارتقا انسجام اجتماعي ساکنان محله‌ها و محدوده‌هاي هدف، حفاظت از ارزش‌ها در محدوده‌ها و محله‌هاي هدف مي‌توان اشاره کرد.بافت فرسوده اروميه در فرآيند زماني طولاني شکل گرفته و امروزه از لحاظ عملکرد دچار چالش‌هايي بوده و پاسخگوي نيازهاي امروز نيست و توجه و برنامه‌ريزي براي بهبود وضعيت کنوني شهر ضروري است، وضعيت کنوني بافت فرسوده اروميه ضمن اينکه يک تهديد به حساب مي‌آيد اما در صورت ساماندهي به موقع مي‌تواند به يک فرصت براي توسعه شهري تبديل شود چراکه اين اوضاع هرروز وضعيت نامناسبي به خود مي‌گيرد.
   *417هکتار بافت فرسوده ضرورت راه اندازي دفاتر تسهيل گري را افزايش مي‌دهد
  رئيس سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري اروميه مي‌گويد: وجود417 هکتار بافت فرسوده در اين شهر ضرورت نوسازي اين ميزان فضاي شهري و راه‌اندازي دفاتر خدمات نوسازي محله را براي روان‌سازي، کارگزاري و مديريت برنامه‌ها اجتناب ناپذير کرده است.داريوش نوري مي‌افزايد: اين دفاتر با هدف جلب مشارکت مردمي در نوسازي و بهسازي محلات اروميه و سرعت بخشيدن به نوسازي بافت فرسوده راه‌اندازي مي‌شوند.
  به گفته وي انجام مطالعات امکان‌سنجي، پيشنهاد برنامه‌هاي عملياتي و اولويت‌بندي ارائه خدمات مورد نياز بهسازي، نوسازي، توانمندسازي و بازآفريني محدوده‌هاي مورد عمل به دستگاه اجرايي، فراهم کردن زمينه و بستر مشارکت در بين مالکان و ساکنان از جمله برنامه‌هاي اجرايي اين دفاتر به شمار مي‌رود.
  وي مي‌افزايد: اين دفاتر به‌منظور برقراري ارتباط با شهروندان و نمايندگان محله‌هاي بافت فرسوده و سکونتگاه‌هاي غيررسمي با اســتفاده بهينه از توانايي‌هاي ساکنان اين محله‌ها و نيز بالا بردن سطح آگاهي آنان، حوزه بازآفريني سازمان عمران در راستاي سياست‌هاي ابلاغي دولت اين دفاتر را راه‌اندازي مي‌شوند.
  *دفاتر تسهيل گري در مناطق مختلف راه اندازي شدند
  فرماندار اروميه نيز در اين‌ باره مي‌گويد: باهدف آسان‌سازي روند فعاليت‌هاي اجتماعي و فرهنگي و برخورداري تمام اعضاي جامعه از خدمات مناسب، دفاتر تسهيل گري در 10 نقطه از سکونتگاه‌هاي غيررسمي اروميه فعال شد.
  عليرضا ملامحمدي زاده مي‌افزايد: راه اندازي دفاتر تسهيل گري در اروميه با همکاري 6 سازمان مردم نهاد فعال در امور آسيب‌هاي اجتماعي انجام مي‌شود و اين دفاتر به عنوان بازوان دستگاه‌هاي اجرايي در ارائه خدمات به مناطق حاشيه نشين محسوب مي‌شوند.
  ملا محمدي زاده بيان مي‌کند: تقويت روحيه همکاري و مشارکت اجتماعي، شناسايي نياز جوامع محلي و افزايش اعتمادسازي در جامعه از ديگر وظايف دفاتر تسهيل گري است.وي مي‌افزايد: دفتر تسهيل گر آمايش گران نقش پندار در منطقه الواج، دفتر راز سلامتي در منطقه ديگاله، دفاتر جهاد دانشگاهي در مناطق پشت کشتارگاه، ديزج سياوش و کوي آذربايجان فعاليت مي‌کند همچنين دفتر موسسه پيشگيري اجتماع محور پاک در منطقه کوي لاله، دفتر مهر گيتي در منطقه اسلام آباد و دفاتر توسعه پويا باختر در مناطق پشت ترمينال، حاجي پيرلو و ريحان آباد فعال است.
  مدير دفتر خدمات نوسازي و تسهيل گري محلات بازآفريني اروميه نيز درباره تشکل اين دفاتر مي‌گويد: اين دفاتر رابط بين سيستم دولتي و عموم مردم  به جهت تسهيل در پروسه اداري و ترغيب مردم براي  باز آفريني بافت فرسوده و تاريخي است.
  سهراب عليزاده با اشاره وظايف دفاتر تسهيلگري مي‌افزايد: يکي از مهم‌ترينوظايف اين دفاتر، شناسايي ساختارهاي اجتماعي و کالبدي  و مطالعه لازم درباره مجموعه هدف است.
  *ارائه تسهيلات براي باز آفريني و بهسازي بافت فرسوده
   مدير دفتر خدمات نوسازي و تسهيل گري محلات بازآفريني اروميه بيان مي‌کند: اين دفاتر با مشارکت اهالي و صاحب‌نظران  محلات هدف و همچنين دولت مصوبات  و طرح‌هايي که قابل‌اجرا هستند را براي بازسازي و بهسازي محلات فرسوده پياده سازي مي‌کنند.وي مي‌گويد: اين دفاتر با ايجاد کارگروه‌هاي تخصصي در زمينه‌هاي مختلف فعاليت داشته و براي باز آفريني شهري اين کارگروه‌ها برنامه ريزي‌هاي مختلفي دارند.عليزاده درباره تسهيلات ارائه شده به مردم جهت بازسازي مي‌گويد: به افرادي که تمايل به  نوسازي ساختمان و محلات خود دارند تسهيلات بانکي به آن ها ارائه مي‌شود.
  وي مي‌افزايد: پيرو اهداف اين دفاتر در موضوعات اجتماعي و ارتباط  ثمربخش و همچنين مهارت آموزي به افراد و اشتغال زايي و باز آفريني بافت فرسوده  در شهر سلماس نيز شعبه‌اي ديگر راه اندازي شده است.
  به گزارش امانت به نقل از تسنيم،دفاتر نوسازي و تسهيل گري در توانمندسازي محدوده‌هاي قديمي، تجهيز ومقاوم‌سازي بافت فرسوده شهري نقش بسزايي دارند و راه‌اندازي اين دفاتر در نقاط مختلف اروميه سبب سرعت بخشيدن به توسعه شهر مي‌شود.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی