در حال بار گذاری
امروز: جمعه ۲۰ تير ۱۳۹۹

گزارش استانی > توسعه کشاورزي سنتي در اطراف درياچه اروميه متوقف شود

گروه اقتصادي:چندي پيش با وقوع بحران خشکيدگي درياچه اروميه موضوع برنامه ريزي براي کاهش مصرف 45درصدي آب در بخش کشاورزي در حوضه آبريز اين درياچه در دستور کار قرار گرفت اما تاکنون روند مطلوبي بر پياده سازي اين برنامه که هم ضرورت است و هم نياز حاکم نشده است.

   گروه اقتصادي:چندي پيش با وقوع بحران خشکيدگي درياچه اروميه موضوع برنامه ريزي براي کاهش مصرف 45درصدي آب در بخش کشاورزي در حوضه آبريز اين درياچه در دستور کار قرار گرفت اما تاکنون روند مطلوبي بر پياده سازي اين برنامه که هم ضرورت است و هم نياز حاکم نشده است.
    برنامه‌ريزي براي توسعه و پيشرفت استان آذربايجان غربي در يک سده اخير پيوسته بر محور کشاورزي و دامداري بوده است و به همين خاطر است که اين استان سياست‌گذار محصول سيب در کشور و از تعيين‌کنندگان اصلي روند قيمت‌گذاري انگور و از تأمين کنندگان اصلي چغندرقند ايران است.
  به دليل محوريت بخش کشاورزي در توسعه و پيشرفت آذربايجان غربي اين استان رکورد دار تعداد سردخانه‌هاي محصولات کشاورزي در ايران است و قريب به اتفاق صنايع اين استان که 95 درصد آن متعلق به بخش خصوصي است صنايع تبديلي بخش کشاورزي را شامل مي‌شود.
  توسعه بخش صنعتي آذربايجان غربي در دو سه دهه اخير اغلب مبتني بر معادن اين خطه بوده چراکه قريب به اتفاق عناصر جدول مندليف در پهنه جغرافياي اين استان پراکنده است و از طلاي خالص در تکاب گرفته تا انواع سنگ‌هاي معدني نفيس در ماکو در آذربايجان غربي به وجود وجود دارد بنابراين توسعه بخش صنعت اين استان با معادن پرشماران پيوند خورده است.
  اگر دو کارخانه بزرگ پتروشيمي مهاباد و اروميه را استثنا کنيم تقريباً هيچ سرمايه‌گذاري بزرگ دولتي در بخش صنعت آذربايجان غربي وجود ندارد و قريب به اتفاق صنايع اين استان را فعالان اقتصادي بخش خصوصي مديريت مي‌کنند.
  با توجه به مطالب ياد شده جايگاه بخش کشاورزي بيش‌ازپيش اهميت خود را نشان مي‌دهد چراکه همين بخش بيشترين سهم اشتغال استان و در نتيجه بيشترين سهم از گردش اقتصادي آذربايجان غربي را بر عهده دارد.
  *کاهش مصرف 45 درصدي آب در بخش کشاورزي
   در بخش کشاورزي نيز آنچه موضوعيت اساسي دارد ميزان برخورداري منطقه از آب‌هاي سطحي و زير زميني است که تا يکي دو دهه پيش از آذربايجان غربي به به‌عنوان دومين استان پر آب کشور ياد مي‌شد که با وقوع بحران درياچه اروميه مشخص شد اين مهم ادعايي بيش نيست چراکه فقط درياچه اروميه براي رسيدن به شرايط مطلوب همين امروز افزون بر 10 ميليارد متر مکعب آب نياز دارد.
  چند سال پيش با وقوع بحران خشکيدگي درياچه اروميه موضوع برنامه‌ريزي براي کاهش مصرف 45 درصدي آب در بخش کشاورزي در حوضه آبريز اين درياچه در دستور کار قرار گرفت اما تاکنون روند مطلوبي بر پياده‌سازي اين برنامه که هم ضرورت است و هم نياز حاکم نشده است.
  در بخش ترويج گشت گلخانه‌اي توفيق چنداني به دست نيامده و بر اساس برنامه‌اي که پيش بيني شده بود کارها پيش نرفته و حدود 65 هکتار از اراضي به کشت گلخانه‌اي اختصاص يافته و حدود 400 هکتار از اراضي در نظر گرفته شده براي اجراي اين سياست کاري بلا استفاده رها شده است.
  در کاهش کشت محصول چغندرقند نيز کارها با کش‌وقوس فراواني در مقبوليتي حداقلي در حال انجام است چون نه کشاورزان و نه خود دولت قلبا راضي به تعطيل شدن کارخانه‌هاي قند 5 گانه اين استان نيستند هر چند که دولت تقريباً هر سال در پرداخت قيمت تضميني چغندرقند به کشاورزان مشکل دارد و به جاي پول به آنها شکر مي‌دهد ولي با اين حال تا کنون کج دار و مريز موضوع کاهش کشت چغندر قند با شيب ملايمي انجام شده است.
  *بالا بردن ضريب بهره‌وري مصرف آب در بخش کشاورزي
   بر اساس اعلام مسئولان ارشد دولتي بالا بردن ضريب بهره‌وري مصرف آب در بخش کشاورزي اولويت نخست وزارت جهاد کشاورزي است هم چنانکه معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزي، ببر صحه گذاشتن بر اين موضوع، ضرورت توسعه کشت نشايي را نيز از برنامه‌هاي اولويت‌دار وزارت جهاد کشاورزي برشمرده است.
  عباس کشاورز به تازگي در سفر دوروزه به استان آذربايجان غربي در بازديد از مزارع تکثيري بذر گندم و واحدهاي  توليد و فراوري بذر گندم در شهرستان‌هاي مياندوآب و اشنويه  ضمن تقدير از عملکرد زارعين و مسئولان استاني، با اشاره به اهميت احياي درياچه اروميه اظهار داشت: خشک شدن درياچه اروميه و انتشار ريز گردها، تهديدي بسيار جدي براي کشاورزي استان آذربايجان غربي است، از اين‌رو جلب مشارکت و همکاري جوامع محلي به‌ويژه کشاورزان در اين خصوص از ارکان اصلي اجراي برنامه‌هاي ستاد احياي درياچه اروميه است.
  وي بر توسعه و ترويج کشت محصولات کم آب بر مانند زعفران و گل محمدي، نباتات علوفه‌اي کم آب بر نظير تيريتيکاله و کشت مخلوط آن با جو و ماشک، تاکيد کرد.
  معاون وزير کشاورزي با اشاره بر لزوم مصرف بهينه آب کشاورزي و اجراي سيستم‌هاي نوين آبياري همچون توسعه سيستم نوار تيپ، تصريح کرد: ما نمي‌خواهيم کشت چغندرقند را در اراضي حوزه آب ريز درياچه اروميه ريشه‌کن کنيم بلکه توسعه کشت نشائي چغندرقند و تغيير آرايش کشت به 60*40 که در حد قابل‌توجهي مصرف آب را در اين محصول کاهش مي‌دهد؛ از برنامه‌هاي اولويت‌دار وزارت جهاد کشاورزي در اين خصوص است.
  *کاهش سطح زير کشت محصولات کشاورزي در حوضه آبريز درياچه اروميه
  کشاورز بالا بردن ضريب بهره‌وري مصرف آب در بخش کشاورزي و حفظ و افزايش عملکرد محصولات کشاورزي را دو هدف اصلي وزارت جهاد کشاورزي در راستاي احياي درياچه اروميه عنوان کرد.
  معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزي در همين سفر که به همراه مديرکل غلات و محصولات اساسي وزارت کشاورزي انجام شد از واحد توليد و فراوري بذر گندم، مراکز خريد گندم و کلزا، مزارع سبزي و صيفي و چغندر کشت شده به روش نشايي در شهرستان بوکان از نزديک بازديد کرد و در همه اينها بر سياست کاهش دادن آب مصرفي در بخش کشاورزي از سوي وزارتخانه متبوع خود تأکيد کرد.
  از سوي ديگر افزايش سطح زير کشت محصولات کشاورزي در حوضه آبريز درياچه اروميه از عوامل مهم خشکي آن ياد مي‌شود ولي براي حل اين معضل اجراي طرح جامع زراعت از سوي دولت در دستور کار قرار گرفته است که با اجراي آن اميدواري‌ها براي احياي حق‌آبه درياچه نيز بيشتر مي‌شود.
  رئيس کميسيون کشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي در اين باره مي‌گويد: لازم است فناوري‌هاي نوين در سطح جهان ملاحظه و نسبت به بهره‌برداري از آنها در راستاي احياي درياچه اروميه اقدام شود.
  احمدعلي کيخا مي‌افزايد: ملاحظه افزايش بسيار بالاي سطح زير کشت حوضه درياچه اروميه نسبت به پيش از انقلاب، حاکي از تخصيص ميزاني معادل حق‌آبه درياچه به بخش کشاورزي است، لذا لازم است روش افزايش محصول تغيير يابد.
  وي بيان مي‌کند: لازمه حل مشکل درياچه اروميه در استان‌هاي آذربايجان غربي، شرقي، کردستان، در صورت اولويت احياي درياچه اروميه، اصلاح روش‌هاي کشاورزي و صنعتي و... است. بايد مسئله اشتغال توسط دولت براي کاهش بار و فشار بر بخش کشاورزي حل شود.
  *تبديل اراضي ملي به زمين‌هاي کشاورزي
  رييس دفتر استاني ستاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان غربي با اشاره به لزوم بررسي دقيق تبديل اراضي ملي و زمين‌هاي ديم به زمين‌هاي کشاورزي آبي طي سال‌هاي اخير مي‌گويد: طرح ويژه پايش براي مشخص شدن اين موضوع با همراهي دانشگاه اروميه و دستگاه‌هاي مرتبط اجرا و نتايج آن به زودي اعلام مي‌شود.
  فرهاد سرخوش با اشاره به اينکه طبق اسناد موجود در ستاد احيا، سهم تبديل اراضي ملي به زمين‌هاي کشاورزي در حوضه درياچه اروميه کم است مي‌افزايد: بيشتر از همه، موضوع تبديل اراضي ديم به آبي و زمين‌هاي زراعي به باغي در اين خصوص مطرح مي‌باشد.
  به گفته سرخوش طبق توافق صورت گرفته، نقشه‌هاي مربوط به اضافه شدن غيرقانوني 18 هزار و 500 هکتار زمين حاشيه درياچه اروميه در آذربايجان غربي به زمين‌هاي کشاورزي در اختيار اداره کل منابع طبيعي قرار مي‌گيرد تا با انطباق نقشه‌هاي اين اداره کل، تکليف تبديل اراضي ملي به زمين کشاورزي مشخص شود.
  وي با اشاره به اينکه طبق ادعاي جهاد کشاورزي، اراضي ديم پيش از مصوبه ابلاغي در سال 1394 به آبي تبديل شده است، بيان کرد: در اين خصوص نيز کارشناسان مربوطه نظر خود را در خصوص کشت‌هاي زراعي و باغي ارائه مي‌کنند.
  به گزارش امانت به نقل از تسنيم،سرخوش با اشاره به اينکه همچنان توسعه بخش کشاورزي در اين حوضه ادامه دارد معتقد است: اين وضعيت بايد متوقف شود و نهادهاي مسئول نيز در اين خصوص بايد اهتمام بيشتري داشته باشند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی