در حال بار گذاری
امروز: شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

گزارش استانی > اگر درياچه اروميه آب ندارد اما براي برخي نان دارد

گروه اجتماعي:نماينده مردم اروميه در مجلس گفت: هرچند ديگر درياچه اروميه آب ندارد اما با شروع کار ستاد احيا، براي خيلي‌ها نان داشته است.

  گروه اجتماعي:نماينده مردم اروميه در مجلس گفت: هرچند ديگر درياچه اروميه آب ندارد اما با شروع کار ستاد احيا، براي خيلي‌ها نان داشته است.
   مسعود تجريشي مدير برنامه‌ريزي و تلفيق درياچه اروميه، نادر قاضي پور نماينده مردم اروميه در مجلس، سيد مرتضي موسوي نماينده وزارت نيرو در ستاد احيا و مهدي فصيحي استاد دانشگاه تهران صبح امروز با حضور در برنامه مناظره شبکه يک در خصوص عملکرد ستاد احياي درياچه اروميه به بحث و گفت‌وگو پرداختند.
  مسعود تجريشي با يادآوري اين نکته که درياچه اروميه در سال 74-73 به تراز حداکثري خود رسيد، گفت: اما پس از آن سال با وجود منابع آبي مناسب، سالانه 40 سانتيمتر از تراز آب درياچه کاسته شد و اگر اين افت تراز ادامه مي‌يافت تا سال 99 تنها يک پهنه خاکي نمکي در اين منطقه باقي مي‌ماند.
  وي با اشاره به تشکيل ستاد احياي درياچه اروميه از سال 92 اظهار داشت: طي اين 4 سال براي ايجاد شرايط تثبيت تراز آب درياچه آغاز شد.
  مدير برنامه‌ريزي و تلفيق درياچه اروميه راه حل معضل درياچه اروميه و ديگر تالاب‌هاي خشک شده کشور را نيازمند برنامه ملي دانست.
  در ادامه قاضي پور نماينده مردم اروميه در مجلس با بيان اينکه ستاد احياي درياچه اروميه از سال 93 قول داده است با 60 ميليارد سرمايه‌اش به انتقال اب ارس به درياچه اقدام کند، گفت: با وجود شروع کار اين ستاد از فروردين 92، نه تنها تراز آب درياچه بالاتر نيامده که طرح »نکاشت« هم موفق نشده است.
  وي در ادامه با عصبانيت رو به مسعود تجريشي گفت: هرچند ديگر درياچه اروميه آب ندارد اما با شروع کار ستاد احيا براي خيلي‌ها نان داشته است.
  مرتضي موسوي نماينده وزارت نيرو در ستاد احيا، مشکل منابع آب کشور را مربوط به يک نهاد و وزارتخانه نخواند و ابراز داشت: اين مسأله فرابخشي است و همه دستگاه‌ها و مردم بايد براي حل آن مشارکت داشته باشند.
  وي سوق دادن ظرفيت‌هاي اشتغال منطقه آبريز درياچه اروميه به سمت کشاورزي بدون در نظر گرفتن ظرفيت اکولوژيکي اين درياچه را مشکل اصلي بحران حاضر دانست و گفت: شيوه‌هاي حکمراني نادرست باعث شد حلقه‌هاي به‌هم پيوسته مديريت منابع آب را نبينيم.
  به اعتقاد وي کارگروه ستاد ملي احياي درياچه اروميه توانسته است روند مخرب گذشته را حل و اصلاحاتي را به وجود بياورد و اگر روند سابق برداشت آب از درياچه اتفاق مي‌افتاد ديگر درياچه وجود نداشت.
  مهدي فصيحي استاد دانشگاه تهران نيز سيستم مديريت منابع آب ايران را عقب تر از مباحث روز جهاني دانست و ابراز داشت: اصلي ترين مساله درياچه اروميه مسائل اجتماعي است اما دست اندرکاران ستاد احيا همچنان به روش‌هاي سازه‌اي اصرار دارند.
  به گفته اين استاد دانشگاه، سرمايه‌هاي اجتماعي در حوزه آبريز درياچه اروميه در روند احيا حضور فعال ندارند و اين مسأله باعث به بن بست رسيدن کار ستاد احيا شده است.
  قاضي پور نماينده مردم اروميه در مجلس به صرف هزينه‌هاي سنگبن و طرح برنامه‌هاي بي نتيجه و سفرهاي خارجي بدون توجيه در ميان اعضاي ستاد احيا اعتراض کرد.
  تجريشي در اين باره گفت: پولي که طي 4 سال در ستاد احيا خرج شده است کمتر از 20 ميليارد تومان بوده است و هزينه سفر به آمريکا از جيب يک ايراني علاقه مند بوده نه ستاد احيا.
  وي در ادامه ايده انتقال آب ارس را به خاطر گران تمام شدن آن منتفي اعلام کرد.
  فصيحي استاد دانشگاه که از منتقدان روند اجراي برنامه‌اي ستاد احيا در اين برنامه بود خطاب به تجريشي گفت: چه تجربه‌اي از سفر به آمريکا به دست آورديد؟ در حاليکه طرح‌هاي احياي آن درياچه هم شکست خورده بود.
  وي در ادامه خاطر نشان کرد: به وضوح مشخص است که رويکرد حاضر ستاد درياچه اروميه اشتباه است شما هنوز از طرح‌هاي انتقال آب صحبت مي‌کنيد و نه تنها از تجربيات بين المللي درسي نگرفته‌ايد به شکست طرح‌هاي داخلي انتقال آب هم توجهي نمي‌کنيد.
  اين استاد دانشگاه تاکيد کرد: دليل شکست بدنه هيدرولوژيکي آب در کشور، طرح‌هاي انتقال بوده است.
  موسوي نماينده وزارت نيرو رو به نادر قاضي پور گفت: مستندات نشان مي‌دهد برخي از نمايندگان به ظاهر پيگير احياي درياچه اروميه هستند اما پشت درهاي بسته به دنبال ساخت سدهاي جديد هستند.
  وي در ادامه يادآور شد: چرخه حکمراني تنها دولت نيست و مجلس هم در مشکلات آبي نقش داشته است و نمي‌تواند خود را مبرا بداند.
  به گفته موسوي 12 سد مهم اطراف درباچه اروميه وجود دارد و 2 ميليارد متر مکعب آب را تنظيم مي کند اما برخي نمايندگان به دنبال رساندن اين عدد به 3.9 ميليارد هستند.
  فصيحي در جواب نماينده وزارت نبرو گفت: کشاورزي حوزه درياچه اروميه با مينيموم مصرف آب دارد و خطاي محاسباتي ستاد احيا باعث کاهش سطح تراز شده است.
  به گزارش امانت به نقل از فارس،وي از اينکه پيچيده‌ترين سيستم آبي کشور را مسئولان به عنوان مدل پايلوت انتخاب کرده ‌ند، اظهار تاسف کرد و گفت: ايرادي ندارد که ستاد احيا 2 هزار ميليارد هزينه کند اما نه در سيستم آبي که احتمال شکست آن بالا و هدر رفت منابع ملي صورت مي گير

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی