در حال بار گذاری
امروز: چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

گزارش هفته نامه امانت > کاهش 38 درصدي توليد سيب در آذربايجان غربي

گروه گزارش:رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي گفت: ميزان توليد سيب استان در سال 96، يک ميليون و 208 هزار و 420 تن بوده است عنوان کرد: پيشبيني مي شود ميزان توليد سيب در سالجاري به حدود 750 هزار تن برسد.

  گروه گزارش:رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي گفت: ميزان توليد سيب استان در سال 96، يک ميليون و 208 هزار و 420 تن بوده است عنوان کرد: پيشبيني مي شود ميزان توليد سيب در سالجاري به حدود 750 هزار تن برسد.
  به گزارش امانت،صادرات سيب آذربايجان غربي امسال نيز همانند سال هاي گذشته دچار رکود شده است، با توجه به اينکه چندين هزار نفر از مردم استان از طريق پرورش سيب به صورت مستقيم و غير مستقيم امرار معاش مي کنند اما شاهد آن هستيم که توجه زيادي به نيازهاي استان در اين حوزه نمي شود، کاهش 62 درصدي توليد سيب و کاهش ذخاير سيب در سردخانه هاي استان طوفاني است که قبل از برخاستن ريزگردهاي نمک درياچه اروميه به هوا، دودمان آذربايجان غربي را بر باد مي دهد، ضعيف ماندن آذربايجان غربي در حوزه صنعت و رشد و گسترش آن در کشاورزي سنتي، قفلي است که با گشوده شدن آن شايد نيمي از مشکلات مردم استان در حوزه هاي مختلف حل گردد.
  * قيمت خريد سيب بسيار پايين تر از قيمت تمام شده است
  يکي از باغداران سيب در اروميه به خبرنگار آراز خبر، گفت: علاوه بر وقت و انرژي که صرف توليد سيب کرده ام وهزينه هاي بسياري که براي مقابله با آفات و هرس درختان و غيره پرداخته ام و به علت هزينه هاي کارگري جهت برداشت سيب متاسفانه قيمت خريد به قدري ناچيزاست که برداشت آن صرف نمي کند.
  احمد مرادي افزود: هيچ گونه کمک مالي در اين زمينه به کشاورزان نمي شود، بهره وام بانک کشاورزي به اندازه اي زياد است که امکان استفاده از آن را نداريم و به ناچار و اجبار محصولات خود را به دلالان سودجو آن هم بسيار پايين تر از قيمت مي فروشيم.
  وي اذعان داشت: در غير اين صورت بايد براي جلوگيري از ضرر مالي آن را به سردخانه برده و هزينه نگهداري آن را در سردخانه متقبل مي شويم تا زماني که سيب را بتوانيم به قيمت واقعي و مناسب به فروش برسانيم.
  *دپوهاي غير مجاز سيب در کنار جاده هاي استان جمع آوري مي شوند
  رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي در گفت و گو با آراز خبر، با اشاره به اينکه دپوي سيب در کنار جاده ها امري غير بهداشتي است، اظهار داشت: براي رسيدگي به وضعيت سيب هاي دپو شده در کنار جاده ها اکيپي مرکب از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي ، اداره راه، سازمان صنعت معدن تجارت، سازمان جهاد کشاورزي و نيروي انتظامي تشکيل شده است.وي در ادامه افزود:از مراکز تهيه و توزيع سيب به تعداد ?? فقره بازديد به عمل آمده است که تذکرات شفاهي و کتبي مبني بر جمع آوري سيب به صورت دپوهاي غير مجاز به صاحبان آن ها داده شده است.
  اين مسئول با بيان اينکه با همکاري اداره راه استان و صدور حکم قانوني اقدامات لازم نسبت به جمع آوري دپوهاي غير مجاز در جاده منتهي به شهرستان اشنويه به عمل آمده است، عنوان کرد: در ساير شهرستان ها و اروميه تذکرات لازم داده شده است که در صورت مشاهده عدم رعايت آن، با دريافت حکم قانوني نسبت به جمع آوري دپوها اقدام خواهد شد.
  * گران شدن هزينه حمل و نقل وموضوع پيمان ارزي از مهمترين دلايل کاهش صادرات سيبکريم زاده با اعلام اينکه سيب درجه يک تا اواخر دهه اول مهر ماه سالجاري بر روي درخت با قيمت 2 هزار تا 3 هزار و 500 تومان ، هم اکنون با قيمت 2 هزار تا 2 هزار و 500 تومان و قيمت حاضر بار در جعبه با قيمت 3 هزار تا 4 هزار و 500 تومان بوده که نسبت به اواخر دهه اول مهر يک هزار تا ? هزار تومان کاهش داشته است، تصريح کرد: صادرات سيب آذربايجان غربي نسبت به سال قبل کاهش چشمگيري داشته است، به طوري که در سال گذشته 60 تا 70 کاميون حامل بارسيب روزانه از پايانه مرزي استان ترخيص و به ساير کشورها ارسال مي شدند اما در سالجاري اين رقم به 4 تا 5 کاميون در روز رسيده است.
  رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي در بيان دلايل کاهش صادرات سيب استان گفت: گران شدن هزينه حمل و نقل در داخل کشور و عراق و موضوع پيمان سپاري ارزي از مهمترين دلايل کاهش صادرات سيب بوده است که همين امربر قيمت سيب در بازار استان تاثير گذاشته است.وي گفت: پيش بيني مي شود، با وجود مشکلات در حوزه حمل و نقل و تاثير آن در بازارهاي داخلي و خارجي، پيمان سپاري ارزي و تاثير آن بر روي صادرات، و عدم جلوگيري آن، صادرات آذربايجان غربي در اواخر سالجاري با بحران جدي مواجه شود.
  *کاهش 38 درصدي توليد سيب در آذربايجان غربي
  کريم زاده، ميزان سيب برداشت شده از باغ هاي استان را تا به اين لحظه، 60 درصد اعلام کرده و افزود: سطح زير کشت باغات سيب استان 112 هزار و 512 هکتار بوده که از اين ميزان 53 هزار و 88 هکتار آن باغات سيب بارور و 7 هزار و 382 هکتار آن نابارور هستند.اين مسئول با بيان اينکه ميزان توليد سيب استان در سال 96، يک ميليون و 208 هزار و 420 تن بوده است عنوان کرد: پيشبيني مي شود ميزان توليد سيب در سالجاري به حدود 750 هزار تن برسد.
  وي با اعلام اينکه 60 هزار خانوار به صورت مستقيم و ده ها هزار نفر به صورت غير مستقيم در مراحل پس از توليد که شامل برداشت، بسته بندي و فروش مي شود مشغول کار بوده و امرار معاش مي کنند، گفت: ميزان جذب سالانه صنايع تبديلي در استان 350 هزار تن بوده است که پيش بيني مي شود در سالجاري اين رقم به 200 هزار تن در سال کاهش يابد.
  *کاهش 50 درصدي ذخاير سيب سردخانه ها در استان
  رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان_غربي با اعلام اينکه ميزان ذخاير سيب سردخانه هاي استان در سالجاري کاهش مي يابد، تصريح کرد: ميزان ذخاير سيب سردخانه هاي استان با ظرفيت بالاي 800 هزار تن در سال 96، بيش از 700 هزار تن بوده است که طبق پيشبيني هاي انجام شده اين رقم در سالجاري 400 هزار تن خواهد بود.وي، سيب موجود در استان را به صورت تازه خوري در سالجاري، حدود 150 هزار تن اعلام کرده و گفت: پيشبيني ميشود در صورت حل مشکلات صادرات، ميزان صادرات سيب استان به 200 هزار تن برسد.
  کريم زاده افزود: ميزان خريد تضميني سيب زير درختي در سال گذشته 39 هزار و 966 تن با قيمت کيلويي 3 هزار ريال بوده است که امسال نيز به منوال سال هاي گذشته خريد توافقي در حال انجام است، البته از خريد مقدار قابل توجهي سيب زير درختي استان کاسته شده است.
  وي با اعلام اينکه قيمت خريد سيب درجه 3 در کارخانجات صنايع تبديلي 720 تومان است، بيان کرد: سيب زير درختي با قيمت 600 تا 800 تومان توسط کارخانجات و کنار جاده ها خريداري مي شد که اين رقم در حال حاضر به 600 تا 650 تومان رسيده است.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی