در حال بار گذاری
امروز: شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

گزارش هفته نامه امانت > لزوم توسعه آموزشهاي فني و حرفه اي بر اساس نياز بازار کار استان

گروه گزارش:نماينده مردم پيرانشهر و سردشت در مجلس بر ضرورت توسعه آموزشهاي فني و حرفه اي بر اساس نياز بازار کار استان تأکيد کرد.

  گروه گزارش:نماينده مردم پيرانشهر و سردشت در مجلس بر ضرورت توسعه آموزشهاي فني و حرفه اي بر اساس نياز بازار کار استان تأکيد کرد.
  به گزارش امانت، نماينده مردم پيرانشهر و سردشت در مجلس شوراي اسلامي، رسول خضري در نخستين  جلسه شوراي هماهنگي مديران آموزش فني و حرفه اي استان که به منظور تبيين برنامه آموزشي سال جاري در شهرستان پيرانشهر برگزار گرديد از تلاشهاي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان در ايجاد زمينه هاي احراز شرايط اشتغال تقدير و بر ضرورت توسعه آموزشهاي فني و حرفه اي بر اساس نياز بازار کار استان تأکيد کرد.
  خضري تصريح کرد: با توجه به نياز جامعه به مهارت آموزي براي ايجاد اشتغال، احداث ، بازسازي و توسعه مراکز آموزش فني و حرفه اي با پيشرفته ترين و مجهزترين امکانات زمينه توسعه پايدار در جامعه را  فراهم مي کند.
  وي در بخشي ديگر از سخنان خود به مقايسه نظام مهارتي ايران با ساير کشورهاي پيشرفته پرداخت و افزود: زيرساخت هاي نظام مهارتي کشور در مقايسه با نظام مهارتي جهان توسعه يافته فاصله دارد و اميد است با مديريت جديد و برنامه هاي مدوني که رييس سازمان در دست اجرا دارند ، شکاف موجود ترميم و همگام با نظام مهارتي جهان توسعه يافته همراه شويم.در ادامه اين نشست فرماندار شهرستان پيرانشهر، سيد علي ترابي به نقش آموزشهاي مهارتي در ايجاد زمينه هاي اشتغال در جامعه اشاره و ابراز کرد: آموزش هاي فني و حرفه اي و مهارت آموزي کليد اشتغال پايدار در کشور است.
  وي با تاکيد بر اينکه امروز يکي از دغدغه مهم دولت و ملت ايجاد اشتغال پايدار در کشور بوده و براي رسيدن به اين هدف مهم توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي به عنوان راهکاري مناسب توصيه شده، افزود: با وجود مشکل بيکاري نياز است که ترويج فرهنگ مهارت آموزي با همت همه دستگاههاي اجرايي در جامعه اشاعه يابد.
  * ترويج آموزش هاي توليد محور رويکرد جديد سازمان آموزش فني و حرفه_اي
  مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان، محسن مددي نيز در اين نشست با اشاره به برنامه ريزي هاي انجام شده، اظهار کرد: اين نشست با هدف بهروه وري و افزايش ظرفيتهاي کارگاهي و توسعه تعاملات سازماني و فراسازماني و آشنايي بيشتر با فرصتها ، تهديدها و نقاط ضعف و قوت سازماني و رفع ابهامات براي سال جاري برگزار گرديد.
  وي به رويکرد جديد سازمان در راستاي اقتصاد مقاومتي و توليد و اشتغال اشاره و تصريح کرد: ترويج آموزش توليد محور با فرايند آموزش ، توليد، بازاريابي و فروش در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي مورد تاکيد مقام معظم رهبري است.
  مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان ادامه داد: آموزش فني و حرفه اي آذربايجان غربي با رويکرد الگوي آموزش بازار محور و کار آفرينان در تعامل با بازار براساس خواسته متقاضيان برنامه ريزي مي کند.
  *ارزشيابي مهارت افراد از فعاليت‌هاي اصلي آموزش فني و حرفه‌اي
  مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان آذربايجان غربي، محسن مددي در بازديد از واحد سنجش و ارزشيابي حرف قالي بافي در شهرستان پيرانشهر با تأکيد بر رسالت خطير امرسنجش و ارزشيابي مهارت، گفت: اخذ آزمونها و سنجش مهارتهاي کارآموزان و رعايت استانداردها و جزوات آموزشي تدوين شده مهارتي در حرف قالي بافي از وظايف اين واحد در شهرستان پيرانشهر است.وي افزود: يکي از فعاليت‌هاي اصلي آموزش فني و حرفه‌اي ارزشيابي مهارت افراد است که در اين راستا براي برقراري آزمون و بهبود وضعيت سنجش و ارزشيابي مهارت در مراکز آموزش فني و حرفه‌اي ايجاد چنين فضاهايي براي دقت در عمل سنجش و ارزشيابي آموخته هاي کارآموزان امري  ضروري است.
  * نقش بي بديل آموزش هاي فني و حرفه اي در کاهش بيکاري و ايجاد اشتغال
  نماينده مردم شهرستانهاي سردشت و پيرانشهر در مجلس شوراي اسلامي، رسول خضري در بازديد از ساختمان آموزشي پسوه بر توسعه آموزش هاي مهارتي در اين بخش تأکيد نمود.
  خضري با تاکيد براهميت حرفه آموزي و کسب مهارت در جامعه ، نقش آموزش هاي فني و حرفه اي را در کاهش بيکاري و ايجاد اشتغال بي بديل دانست.
  در ادامه اين بازديد فرماندار شهرستان پيرانشهر، سيد علي ترابي نيز بر اهميت توسعه کارگاه هاي آموزش فني و حرفه اي به ويژه کارگاه هاي مهارتي در بخش پسوه تأکيد کرد و يادآور شد : فرمانداري براي تداوم فعاليت کارگاههاي مهارتي در بخش پسوه شهرستان پيرانشهر همکاري هاي لازم با اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان انجام خواهد داد.
  محسن مددي مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان نيز در بازديد از ساختمان آموزشي شهرستان پسوه گفت : اين اداره کل براي توسعه فضاي آموزشي و ارتقاء و نيز تجهيز اين مرکز مهارت آموزي تمام توان خويش را بکار خواهد بست. مددي افزود:  مرکز آموزش فني و حرفه اي شهرستان پيرانشهر موظف گرديد  مدت 10 روز کاري نسبت به آماده سازي ، تجهيز و راه اندازي کارگاههاي جديد اقدام و نواقص موجود را در اسرع وقت به اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان اعلام نمايد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی