در حال بار گذاری
امروز: يکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷

گزارش هفته نامه امانت > آشفته بازار محصولات کشاورزي سد پيش روي تجهيز اراضي کشاورزي به آبياري نوين

گروه گزارش:آشفته بازار محصولات كشاورزي سد پيش روي تجهيز اراضي كشاورزي به آبياري نوين است که اين امر سبب شده تا طرح تجهيز اراضي کشاورزي در آذربايجان غربي به کندي پيش رود.

  گروه گزارش:آشفته بازار محصولات كشاورزي سد پيش روي تجهيز اراضي كشاورزي به آبياري نوين است که اين امر سبب شده تا طرح تجهيز اراضي کشاورزي در آذربايجان غربي به کندي پيش رود.
   به گزارش امانت، با توجه به وضعيت نامناسب بازار محصولات کشاورزي و مقرون به صرفه نبودن انواع محصولات توليدي بخش کشاورزي در آذربايجان غربي، امروز شاهد هستيم در گذر از بخش سنتي به صنعتي دچار مشکل جدي شده‌ايم که از آن جمله مي توان به عدم توانايي کشاورزان در تجهيز اراضي کشاورزي به آبياري نوين اشاره کرد.با توجه به وضعيت درياچه اروميه و خشکسالي هاي اخير و از سوي ديگر اهداف تعيين شده در قالب طرح احياي درياچه اروميه و به تبع آن صرفه جويي 40 درصدي در بخش کشاورزي در حوضه درياچه اروميه طي يک برنامه پنج ساله، لازم است تا دولت بيش از پيش کشاورزان را در تجهيز اراضي به آبياري نوين همراهي کند.با توجه به اينکه عمده محصولات کشاورزي توليدي استان سيب و انگور است که اين محصولات نيز طي سال‌هاي اخير بازار مناسبي براي فروش اين محصولات ايجاد نشده است، کشاورزان در تامين هزينه_هاي مربوط به تجهيز اراضي به آبياري نوين با مشکل جدي مواجه هستند که بايد در زمينه حمايت از کشاورزان گام‌ هاي استوارتري برداشته شود.
  *عدم توانايي کشاورزان در پرداخت هزينه هاي تجهيز اراضي به آبياري نوين
  مدير استاني ستاد احياي درياچه اروميه در اين خصوص گفت: طرح تجهيز اراضي کشاورزي به آبياري نوين به منظور ارتقاي راندمان آبياري از 40 درصد به 90 درصد است.
  فرهاد سرخوش اذعانداشت: براين اساس، شاهد کاهش مصرف آب در بخش کشاورزي به ميزان 40 درصد خواهيم بود.
  وي با اشاره به مزيت‌هاي آبياري نوين به آبياري سنتي، افزود: آبياري قطره‌اي در  اراضي شيبدار بيشتر کاربرد داشته و زمينه‌اي فراهم مي‌کند تا فرسايش خاک نيز کمترشود.
  اين مسئول با بيان اينکه لازم است جهادکشاورزي در راستاي تجهيز اراضي کشاورزي به آبياري نوين بيش از پيش تلاش کند، ادامه داد: بايد کشاورزان با مزيت‌هاي آبياري نوين بيشتر آشنا شوند و در اين ميان لازم است کشاورزان به مزيت‌هاي اين نوع آبياري و اهميت آن در احياي درياچه اروميه واقف باشند.
  مدير استاني ستاد احياي درياچه اروميه با بيان اينکه يکي از مصوبات ستاد احياي درياچه اروميه کاهش ميزان مصرف آب و صرفه جويي 40 درصدي مصرف آب در بخش کشاورزي است، ادامه داد: در راين راستا اقدامات خوبي در حال اجرا است ولي به دليل عدم توانايي کشاورزان در پرداخت هزينه هاي لازم براي تجهيز اراضي، با مشکل جدي مواجههستيم.
  سرخوش با بيان اينکه دولت حمايت هاي خوبي از کشاورزان دارد، افزود: مشکل به عدم توان مالي کشاورزان به دليل مقرون به صرفه نبودن محصولات کشاورزي توليدي استان بر مي گردد.
  وي به برنامه هاي 10 ساله احياي درياچه اروميه اشاره کرد و گفت: در افق برنامه 10 ساله احياي درياچه اروميه بيش از 100 هزار هکتار از زمين هاي کشاورزي  به آبياري نوين تجهيز مي شوند که اين برنامه در 9شهر حوضه درياچه اروميه اجرايي مي شود.
  اين مسئول خواستار تسريع در روند اجراي اين طرح شد و افزود: برداشت بي رويه از آب هاي زيرزميني نيز سبب شده تا بخش کشاورزي يکي از بيشترين و بزرگترين مصرف کنندگان از آب هاي زيرزميني باشد که بايد اين روند بهبود يابد.
  * هزينه اوليه بالاي اجرايي سيستم آبياري تحت فشار مشکل اصلي کشاورزان
  رئيس جهاد کشاورزي آذربايجان غربي نيز در اين راستا گفت:  کل سيستم‌هاي نوين آبياري  اجرا شده در سطح  استان 55 هزار و 412 هکتار است که شامل 12 هزار و 735 هکتار قطره‌اي، 184 هکتار کم فشار و  42 هزار و 493 هکتار نيز آبياري باراني است و طرح‌هاي اجرا شده در اراضي پاياب سدها (شبکه آبياري زهکشي) نيز شامل ?? هزار هکتار باراني  و قطره‌اي است.
  اسمعيل کريم‌زاده تصريح کرد: از سال ?? تا کنون??? ميليارد ريال از محل اعتبار تخصيصي و200 ميليارد ريال از اعتبار از محل اعتبارات سال 96براي اين منظور تخصيص يافته است.وي کل اعتبارات مصوب براي اين منظور را مورد اشاره قرار داد و گفت: کل اعتبارات مصوب برابر با 105 ميليارد و 900 ميليون تومان بود.
  رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي به مشکلات پيش رو در اين زمينه اشاره کرد و افزود: با توجه به عدم تأمين سهم آورده شخصي توسط کشاورزان ذينفع به دليل وضعيت آشفته بازار کشاورزي و عدم پوشش کمک بلاعوض دولتي به اندازه 85 درصد هزينه‌هاي اجرايي پروژه، لازم است کمک بلاعوض به ازاي هر هکتار افزايش يابد.
  کريم‌زاده افزايش بي‌رويه قيمت لوله و اتصالات را از ديگر مشکلات پيش رو در اين زمينه عنوان کرد و اذعان داشت: مساحت طرح‌هاي قطره‌اي اجرا شده در شهرستان اروميه تا کنون 4 هزار و 747 هکتار است.
  اين مسئول ادامه داد: به ازاي اجراي هر هکتار آبياري تحت فشار سالانه به ميزان 4 هزار و 400 مترمکعب آب صرفه‌جويي مي‌شود، لذا ميزان کل آب صرفه‌جويي شده340 ميليون و 612 هزار و 800 مترمکعب خواهد بود.
  کريم‌زاده مزاياي آبياري تحت فشار را مورد اشاره قرار داد و گفت: مزاياي آبياري تحت فشار قطره‌اي افزايش راندمان آبياري و صرفه جويي در مصرف آب،  مديريت و بهره برادري راحت تر از آبياري در مقايسه با آبياري سنتي، افزايش ميزان محصول به ازاي واحد سطح در مقايسه با آبياري سنتي است.
  وي با بيان اينکه هزينه اوليه بالاي اجرايي اين سيستم تنها معايب سيستم است، اظهار داشت: اميد مي رود با تلاش هر چه بيشتر کشاورزان و افزايش ميزان کمک هاي بلاعوض دولتي، در اين زمينه شاهد بهبود وضعيت موجود باشيم.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی