در حال بار گذاری
امروز: دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

گزارش استانی > گره کور دستفروشي در آشفته بازار اقتصاد

امين عنايت گروه جامعه:در جامعه امروزي و با وضع کنوني اقتصاد کشور و به تبع آن آذربايجان_غربي که سرانه درآمد مردمان آن به مراتب پايين تر از ميانگين کشوريست مشاهده دست فروشان در گوشه و کنار شهر و معابر پرتردد به امري عادي تبديل شده است.

  گروه جامعه:در جامعه امروزي و با وضع کنوني اقتصاد کشور و به تبع آن آذربايجان_غربي که سرانه درآمد مردمان آن به مراتب پايين تر از ميانگين کشوريست مشاهده دست فروشان در گوشه و کنار شهر و معابر پرتردد به امري عادي تبديل شده است.
   معابري که به خودي خود و به دليل ترافيک سنگين در اين مناطق نظم عمومي را مختل مي کنند حال آنکه حضور دستفروشان نيز در اينگونه معابر وضعيت را وخيم تر و چهره شهر را به کلي دگرگون کرده است. با همه اين حرف ها بايد توجه داشته باشيم که دستفروش مجرم نيست و صرفا بدنبال يک روزي حلال براي خود و خانواده اش است. اما در چند سال گذشته و با رشد نرخ بيکاري در استان، ناتواني مردم در تامين هزينه هاي معيشتي خانواده و رکود تورمي موجبات گسترش روز افزون اين پديده در سطح شهر شده است و نبود شيوه ساماندهي و مديريت شهري صحيح نيز در اين ميان به بحراني شدن وضعيت دامن زده که وقتي پاي حرف اين افراد مينشينيم حرف هايشان کاملا گوياي وضعيت موجود است.
  *با مدرک ليسانس حسابداري به دسفروشي مشغولم
   عليرضا ميلاني يکي از دستفروشان زير پل مدرس اروميه که از سال 93 مشغول دستفروشي است از کسادي بازار کاسبي اش گلايه دارد و ميگويد: در طول چند سال گذشته همواره بازار فروشش روند نزولي داشته و علي رغم پايين بودن قيمت کالاهايش نسبت به بازار، با بدترشدن وضعيت اقتصاد روز به روز استقبال مردم نيز کمتر شده است. وي با اشاره به اينکه از سرناچاري به دسفروشي روي آورده است افزود: فارغ التحصيل مقطع ليسانس رشته حسابداري است و علي رغم مراجعات متعدد به ادارات و شرکت هاي مختلف کاري پيدا نکرده است و براي تامين مخارج خانواده اش به دستفروشي روي آورده است.
  *تعداد دستفروشان همه ساله روند افزايشي داشته است
   شهرام شيرزاد دستفروشي که سابقه ?ساله در اين کار دارد  در گفت و گو با خبرنگار ايسنا گفت: با افزايش نرخ بيکاري و تورم و بالا رفتن مخارج زندگي تعداد دستفروشان سطح شهر همه ساله روند افزايشي داشته است به حدي که اکنون اکثر بازارچه هاي زير پل ها در حالت اشباع است. وي نيز از کاهش ميزان فروشش در سالجاري گلايه مند است و ميگويد: با متوسط درآمد ماهانه 800هزار تومان توان اداره مخارج زندگي و اجاره خانه اش را ندارد. اين دستفروش با اشاره به درگيري و گلايه هاي مستمر رانندگان تاکسي، همسايگان و رانندگان ديگر از دستفروشان گفت: انتظار داريم شهرداري توجه بيشتري به دستفروشان داشته باشد و با ارائه محل هاي سازمان يافته و مناسب براي آن ها در حل معضل مکان براي دستفروشان ياريشان کنند.
  *از مغازه داري به دستفروشي رسيده ام
   عباس زاده از ديگر دستفروشان اروميه_اي نيز اظهار کرد: قبلا مغازه دار بوده است ولي به دليل کسادي بازار و فروش نرفتن اجناسش در پرداخت اجاره مغازه ناتوان بوده و به دستفروشي روي آورده است. وي از اقدامات کارشناسي نشده شهرداري در ساماندهي دستفروشان گفت و افزود: اخيرا شهرداري اروميه مکان هايي براي استقرار دست فروشان در اروميه مشخص کرده است اما خريد و فروش اجناس در اين مکان_ها به دليل موقعيت نامناسب و عدم دسترسي به معابر عمومي رونق چنداني ندارد.
  *همه کالاها و اجناس ارائه شده در بازار دستفروشان ايراني است
   وحيد رهبر از دستفروشان اروميه اي با بيان اينکه با افزايش نرخ دلار عملا قاچاق کالا صرفه اقتصادي ندارد افزود: بيشتر کالاهاي عرضه شده توسط دستفروشان کالاي ايراني است. وي با اشاره به لزوم ساماندهي و حمايت شهرداري و ارگان هاي ذي ربط از دسفروشان خاطرنشان کرد: تنها منبع درآمد اندک اغلب دستفروشان از اين طريق است و در صورت سلب اين شغل از آن ها توان اداره امورات زندگي را نخواهند داشت.
   در کنار همه مشکلات مالي و معيشتي دستفروشان و مشکلات دستفروشي توجه به اين نکته نيز ضروريست که هرگونه سد معبر از دستفروشي خرده گرفته تا قرق معابر شهري توسط برخي مغازه داران نقض حقوق شهرونديست و تخلف محسوب مي شود و قانون شهرداري ها نيز به صراحت عنوان کرده است که سد معابر عمومي و پياده رو_ها، ميادين، پارک ها براي کسب و کار يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري موظف به اقدام قانوني براي رفع مشکل است. اما با اين حال تجربه نشان داده است که اقدامات سلبي و جبري در اغلب معضلات اجتماعي چاره ساز نبوده است به ويژه در خصوص دستفروشان که علي رغم وجود توجيهات قانوني مبني بر خلاف بودن اقدامشان، بسياري از آن ها بدليل فقر اقتصادي و تامين هزينه هاي سرسام آور زندگي در مقطع کنوني به دستفروشي روي آورده اند و سلب اين شغل از آن ها تبعات بسياري در زندگي و وضعيت اقتصادي خانواده شان خواهد داشت. بنابر آنچه گفته شد تصميم در خصوص پديده دستفروشي امر چندان ساده اي نيست و به نوعي حرکت برروي لبه تيغ است.آيا براي جلوگيري از نقض حقوق شهروندي بايد مانع فعاليت دستفروشان شد؟ يا براي جلوگيري از تبعات منفي ناشي از سلب شغل اين افراد بر اقتصاد خانواده شان با ناديده گرفتن نقض حقوق شهروندي به دستفروشان اجازه فعاليت داد؟آيا نميتوان با اعمال مديريت شهري صحيح ضمن تضمين حقوق شهروندي همه آحاد جامعه با ساماندهي دستفروشان به حمايت از اين قشر آسيب پذير جامعه پرداخت؟
  *95 درصد دستفروشان اروميه به صورت سازمان يافته اند
   محمدحضرت پور، شهردار اروميه با اشاره به اينکه نگاه مجموعه شهرداري به موضوع دستفروشي نه نگاه سلبي و حمايتي صرف که نگاه مديريتي است تصريح کرد: دستفروشان در کنار همه آحاد جامعه شهروند اروميه هستند و شهرداري در حل مشکلات و خواسته هاي اين قشر از هيچ تلاشي فروگذار نکرده است. وي با تاکيد بر اينکه تأمين نظم و امنيت عمومي و حقوق شهروندي براي همه آحاد جامعه خط قرمز شهرداري است خاطرنشان کرد: نميتوان به دليل مشکلات معيشتي و اقتصادي دستفروشان به تأمين نظم عمومي بي اهميت بود و اگر حقوق شهروندي توسط فرد يا افرادي ديگر نقض شود به واسطه مراجع قانوني برخورد لازم را خواهيم کرد. حضرت پور با بيان اينکه 95 درصد دستفروشان اروميه به صورت سازمان يافته و تحت نظارت شهرداري فعاليت ميکنند افزود: عمده دستفروشي صورت گرفته در نقاطي نظير خيابان عطايي، امام، محدوده پشتي مسجد اعظم، زير پل ها و حاشيه رودخانه شهرچاي و تحت نظارت شهرداري رخ مي دهد و تاکنون روابط شهرداري با دستفروشان به چالش هاي اجتماعي منجر نشده است. وي عامل اصلي رشد دستفروشي در اروميه و در سال جاري را افزايش نرخ بيکاري و مشکلات اقتصادي جامعه دانست و افزود: با توجه به اينکه شغل غالب مردم در شهرستان اروميه کشاورزي است، در نيمه دوم سال و با پايان فصل کار کشاورزان دستفروشي به مراتب بيشتر از نيمه اول سال قابل مشاهده است. شهردار اروميه با اشاره به برررسي هاي صورت گرفته از بازارچه هاي دستفروشي اروميه اظهار کرد: عموم کالاهاي فروشي دستفروشان اروميه توليدات داخلي است و تنها 10 درصد از کالاها را ممکن است کالاي قاچاق تشکيل دهند.
  *دستفروشي امروز به عنوان يک معضل اجتماعي در اروميه است
  پناهي، رئيس کميسيون خدمات شهري و محيط زيست شوراي شهر اروميه ساماندهي دستفروشان را جز وظايف ذاتي شهرداري دانست و افزود: بروز مشکلات اقتصادي و رکود، سودجويي برخي افراد پشت پرده، افزايش روند مهاجرت و حاشيه نشيني منجر به اين شده است که طرح هاي اجرايي در اين حوزه آنچنان که بايد موفق عمل نشود و دستفروشي امروز به عنوان يک معضل اجتماعي در اروميه مطرح باشد.
  وي با بيان اينکه شوراي شهر اروميه با اجراي مصوبه بازارهاي روز هفتگي و بازارچه هاي محلي سعي در بردن خدمات به سمت و سوي مردم و محله محوري دارد خاطرنشان کرد: بازارچه هاي روز هفتگي به تعداد روزهاي هفته در 7 نقطه شهر از جمله در مناطق خاقاني، رودکي، علامه مجلسي  آرامگاه، البرز، حکيم نظامي و ساوالان  مکان يابي شده است که به صورت گردشي در اختيار دستفروشان قرار خواهد گرفت. رئيس کميسيون خدمات شهري ومحيط زيست شوراي شهر اروميه با اشاره به عدم استقبال دستفروشان به ويژه دستفزوشان محدوده مرکزي شهر از طرح هاي ساماندهي خاطرنشان کرد: طرح بازارهاي محلي و هفتگي در تمام کلانشهرها نظير تهران کاملا موفق عمل کرده است و نياز به آزمون و خطا ندارد اما در اروميه به دليل سود بيشتر دستفروشان در محدوده مرکزي شهر، مانع تراشي و بعضا تهديد دستفروشان توسط برخي عوامل ذي نفع در محدوده مرکزي شهر نظير صاحبان زمين هاي استيجاري که سود هنگفتي از طريق حضور دستفروشان در اين محدوده کسب مي کنند باعث شده است که طرح هاي بازارچه هاي محلي و روز هفتگي آنچنان که بايد به اهداف خود نرسد.
   به گزارش امانت به نقل از ايسنا، فارغ از دلايل گسترش روز افزون دستفروشي در اروميه، پرواضح است که دستفروشي در تامين بخشي از نياز معيشتي خانواده دستفروشان و نيز مايحتاح اقشار کم درآمد تاثير مستقيم دارد و لذا باز کردن گره کور اين پديده اجتماعي در اروميه نيازمند همکاري و هم افزايي همه دستگاه هاي ذي ربط از جمله شهرداري و شوراي شهر در راستاي مديريتي صحيح تر و نيز مشارکت جامعه دستفروشان در طرح هاي ساماندهي است؛ امري که تاکنون محقق نشده است و اميدواريم در آينده با تحقق آن ضمن حل مشکلات دستفروشان و تضمين حقوق شهروندي همه آحاد جامعه شاهد چهره اي بهتر از شهر باشيم.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی