در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۱ تير ۱۴۰۰

گزارش استانی > پروژه_هاي ناتمام صنعتي محيط زيست آذربايجان_غربي را تهديد مي_کند

گروه گزارش:عضو کميسيون کشاورزي آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي از دو وزير نيرو و صمت در قبال رها کردن پروژه هاي آبرساني و فاضلاب شهري و روستايي در استان آذربايجان غربي و تخلفات زيست محيطي سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران انتقاد کرد.

  گروه  گزارش:عضو کميسيون کشاورزي آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي از دو وزير نيرو و صمت در قبال رها کردن پروژه هاي آبرساني و فاضلاب شهري و روستايي در استان آذربايجان غربي و تخلفات زيست محيطي سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران انتقاد کرد.
  پروژه هاي نيمه کار آب و فاضلاب در آذربايجان غربي ، نبود سيستم هاي مجهز تصفيه خانه پساب صنعتي در سال هاي اخير تهديدي جدي براي محيط زيست به شمار رفته اند و سبب آلوده شدن اراضي کشاورزي، منابع آب و تهديد حيات روستاييان در اين استان شده است.
  در اين زمينه موارد متعددي وجود دارد همچون ريختن پساب کارخانه قند مياندوآب در سال هاي 93 و 97 به رودخانه زرينه رود و تلف شدن هزاران قطعه از ماهيان و آبزيان اين رودخانه که تنها با جريمه نقدي در اين سال ها مهر سکوت خورده است.اين روند بدون اقدامي جدي و پيشگيرانه هر سال تکرار مي شود و هزاران قطعه ماهي در زرينه رود قرباني عدم  تجهيز فاضلاب شهري و تصفيه پساب کارخانه قند مياندوآب انجام شده اند.تهديد حيات انساني با نبود سيستم فاضلاب شهري شاهين دژ که از آن به عنوان مهم ترين عامل تهديد کننده سلامت اين شهرستان ياد مي_شود.
  شهريور ماه سال گذشته بود که  مدير شبکه بهداشت و درمان شاهين دژ، عمده ترين مشکل و چالش اين شهرستان بيماريهاي روده اي بويژه منتقله از راه آب و مواد غذايي دانست و گفت: عدم وجود سيستم تصفيه خانه فاضلاب شهري و جاري شدن فاضلابهاي خانگي و آب هاي روان به داخل رودخانه يک تهديد جدي براي حيات سلامت شهرستان محسوب مي شود.
  آبان ماه همان سال فرماندار ماکو با انتقاد ازکافي نبودن اعتبار تخصيص داده شده براي فاضلاب شهري تاکيد کرد: در صورت عدم رسيدگي، اين فاضلاب شهري ماکو به يک فاجعه بزرگ براي مردم منطقه تبديل خواهد شد.طرح تصفيه خانه فاضلاب ماکو در 2 مدول از 1376 آغاز شده ولي در اين مدت به علت اختصاص نيافتن اعتبار مناسب ناتمام مانده است. هنوز هم هدايت فاضلاب هاي شهري و زباله ها در شهرستان ماکو کاناليزه نشده و در اين سال ها و در نبود تصفيه خانه فاضلاب، بيش از 10 مجرا تمام فاضلاب شهر ماکو را روانه رودخانه زنگمار اين شهر مي کنند تا اين آب در مسير خود زمين_هاي کشاورزي روستاهاي پايين دست را سيراب کند و بازار هم اين محصولات کشاورزي را به فروش برساند.22 سال است که فاضلاب ماکو به زنگمار مي_ريزد و ناي اين رودخانه را گرفته است. ادامه اين روند علاوه بر ساير خطرات بهداشتي که منجر به آلودگي شديد رودخانه زنگمار هم شده مشکلات عديده اي در محيط زيست و حوزه بهداشت و درمان به وجود آورده است.
  به گفته فرماندار ماکو، وضعيت فاضلاب شهري ماکو و بازرگان بحراني است و براي احداث شبکه فاضلاب شهري ماکو 120 ميليارد ريال اعتبار نياز است.شهرک هاي صنعتي نيز به عنوان يکي ديگر از آلاينده هاي زيست محيطي در اين سال ها و در نبود تصفيه خانه هاي مجهز فاضلاب و پساب در برخي نقاط استان دردسر ساز شده اند.خرداد ماه سال قبل، رييس اداره محيط زيست مهاباد عنوان کرد: »مدول اول تصفيه خانه شهرک صنعتي مهاباد ديگر جوابگوي دبي بيش از 2 هزار مترمکعبي اين شهرک نيست و طي بازديد و آزمايش خروجي واحدهاي توليدي آن، مشخص شده که ميزان آلودگي پساب خروجي از چند واحد توليدي بيشتر از حد استاندارد است«.
  فاروق سخنور گفت:  بر اين اساس با پيگيري مدير عامل شهرک صنعتي آذربايجان غربي پيش بيني شده مدول دوم تصفيه‌خانه فاضلاب اين شهرک با ظرفيت 300 مترمکعب به زودي راه اندازي شود.
  پروژه ايي که جز مصوبات سال 98 بود اما هنوز هم خبري از راه اندازي آن نشده و همچنان شهرک صنعتي مهاباد ستانداردهاي زيست محيطي را فداي رونق اقتصادي کرده است.اخيرا عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي از رها کردن پروژه_هاي آبرساني و فاضلاب شهري و روستايي در کشور به ويژه استان آذربايجان غربي به وزير نيرو انتقاد کرده است.
  جلال محمودزاده مي گويد: متاسفانه بيشتر پروژه هاي آبرساني و فاضلاب شهري و روستايي در اغلب استان‌ها و شهرستان‌ها به ويژه شهرستان مهاباد به بهانه ادغام پروژه آبفاي شهري و روستايي و يا کرونا تعطيل و پروژه‌هاي نيمه تمام فاضلاب و آبرساني به حال خود رها شده‌اند.
  او ادامه مي دهد: اين در حالي است که مديران مجموعه در فکر جايگاه و پست مديريتي خود هستند و به مطالبات مردم در شهر و روستا بي تفاوت اند و اين امر باعث شده طرح‌هايي که 10 سال است شروع شده هنوز به بهره برداري نرسيده اند و هم اکنون با استهلاک و تخريب روبرو هستند.
   نماينده مهاباد در مجلس با اشاره به اين شرايط تاسف‌بار اضافه مي کند: فصل کاري در مناطق کوهستاني در حال سپري شدن است و مردم شهر و روستا مجبور شدند با هزينه هاي شخصي خود اقدام به لوله گذاري و انتقال آب و فاضلاب کنند آيا در سال جهش توليد بايد آبفاي شهري و روستايي به اين وضع دچار شود؟
  عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي همچنين از نامه ديگري به وزير صنعت معدن تجارت به علت تخلفات زيست محيطي سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران خبر مي دهد.
  محمودزاده خطاب به وزير صمت مي گويد: متاسفانه سازمان شهرکهاي صنعتي ايران در بيشتر مناطق از جمله در شهرک هاي صنعتي استان آذربايجان غربي بدون لحاظ کردن مسائل زيست محيطي پساب شهرک صنعتي را به محيط زيست محل سکونت مردم و شهرها و روستاها رهاسازي مي‌کند که نمونه آن در مهاباد نيز ديده شده است.
   به گزارش امانت به نقل از کردپرس او ادامه مي دهد: اين امر باعث باعث اعتراضات گسترده مردم و تشکل هاي زيست محيطي شده است. فاضلاب شهرکهاي صنعتي نبايد در محيطهاي انساني و کشاورزي رها شود چراکه آثار نامطلوبي مي تواند در محيط برجاي بگذارد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی