در حال بار گذاری
امروز: جمعه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۸

گزارش استانی > وقتي لباس کهنه مدرسه عزيز مي شود

آرزو سليمان نژاد گروه جامعه:شهريور که مي شود بوي مهر و فصل مدارس به مشام مي رسد والدين و دانش آموزان براي آماده شدن سال تحصيلي جديد جنب و جوش ديگري مي گيرند و هرخانواده با توجه به توان مالي خود در تدارک خريد وسايل مورد نياز براي يک سال تحصيلي است.

  گروه جامعه:شهريور که مي شود بوي مهر و فصل مدارس به مشام مي رسد والدين و دانش آموزان براي آماده شدن سال تحصيلي جديد جنب و جوش ديگري مي گيرند و هرخانواده با توجه به توان مالي خود در تدارک خريد وسايل مورد نياز براي يک سال تحصيلي است.
   اوليا در هنگام ثبت نام فرزندان خود به مدارس با چالش هاي بسياري روبرو هستندکه يکي از آنها تهيه همه ساله فرم مدارس است که هر سال بنابه نگرش و دستورالعمل هاي تغيير مي کند.
   *لباس هاي فرم در مقايسه با قيمتشان کيفيت خوبي ندارند
   خدايي يکي از اولياي دانش آموز مقطع ابتدايي از تغيير هرساله لباس فرم مدارس ابراز نارضايتي کرده وتصريح کرد: تغيير هرساله رنگ و مدل لباس فرم دانش آموزان هرساله با و جود شرايط اقتصادي فعلي هزينه زيادي به خانواده ها تحميل مي کند.
  اين اوليا از کيفيت پارچه هاي مورد استفاده در دوخت لباس فرم مدارس نيز گله کرد و ضمن تاکيد براينکه لباس هاي فرم در مقايسه با قيمتشان کيفيت خوبي ندارند خاطر نشان کرد: به دليل اينکه مدارس يک توليدي معيني را براي تهيه لباس معرفي کرده اند دست اوليا از نظر قيمت،کيفيت،رنگ و دوخت و نوع پارچه بسته است. وي افزود: قيمت لباس فرم که امسال براي دخترم تهيه کردم نسبت به سال گذشته 20 درصد افزايش يافته ولي از نظر کيفيت هيچ تغييري نکرده است.
   *هرسال تغيير رنگ و مدل لباس فرم مدارس هزيننه زيادي براي خانواده ها تحميل مي کند
   اکبري يکي ديگراز اوليا که دانش آموز مقطع اول متوسطه دارد اظهار کرد: لباس فرم سال گذشته دخترم سالم و تميز است و قابل استفاده در سال جديد ولي به دليل اينکه رنگ مانتو امسال مدرسه تغيير کرده و مدير مدرسه تاکيد به تهيه لباس فرم جديد کرده مجبور به تهيه لباس فرم جديد هستيم. وي خاطرنشان کرد: با توجه به وضعيت اقتصادي موجود خانواده ها واين که قدرت خريد مردم نيز بسيار پايين است آيا نيازي بود که امسال مجددا تغييري در رنگ لباس داشته باشند و خانواده ها را مجبور به تهيه لباس فرم کنند در صورتي که لباس سال گذشته فرزندم قابل استفاده است.
   *تامين هزينه هاي تحصيل هرساله سخت تر مي شود
   ميرزايي فر با اشاره به اينکه 3 فرزند وي دانش آموز هستند افزود: براي خانواده هاي که بيش از يک دانش آموز دارند اينکه هر ساله يک روپوش بخريم واقعا سخت بوده و مجبور هستيم از ديگر خواسته هاي فرزند خود چشم پوشي کرده و رو پوش تهيه کنيم.
   وي ادامه داد: مديران مدارس حداقل طوري برنامه ريزي کنند که لااقل هر دوسال يک بار لباس مدارس تغيير کند تا از هزينه هاي اوليا کاسته شود.
   *هيچ اجباري براي تهيه هر ساله لباس فرم مدارس بر اوليا نيست
   مدير کل آموزش و پرورش آذربايجان_غربي افزود: مجموعه آموزش و پرورش با همکاري سازمان صنعت، معدن و تجارت اتحاديه خياطان و نمايندگان مديران مدارس دولتي و غير دولتي امر همسان سازي و نظارت بر عرضه و کيفيت پوشاک توزيعي در مدراس را از سال تحصيلي 95-96در دستور کار قرار داده و در سال اول اجراي اين طرح به صورت پايلوت در اروميه و با تحت پوشش قرار دادن 78 هزار دانش آموز اجرا شد و اين طرح در سال تحصيلي 96-97 بيش از 110هزار دانش اموز را تحت پوشش قرار داد.
   محمدي با تاکيد به اينکه هسته اصلي شخصيت انسان ها در سنين کودکي و نوجواني شکل مي گيرد و مقررات ،نظم و انظباط در اين مسير مي تواند در ايجاد شخصيت قانون مند موثر باشد تصريح کرد: پوشش يکدست و همسان در مدارس برنامه ريزي خوبي براي تحقق اين امر و از بين بردن فاصله طبقاتي در بين دانش اموزان است.
  وي به اهداف اجرايي طرح همسان سازي لباس فرم مدارس اشاره کرد و گفت: طرح همسان سازي لباس فرم مدارس با اهداف کاهش دغدغه هاي خانواده ها براي تهيه لباس مدرسه، صرفه جويي اقتصادي،کاهش مظاهر اجتماعي ، کاهش روحيه تفاخر و خودبيني و تکبر ، افزايش سازگاري اجتماعي و حمايت از دانش آموزان بي بضاعت و نظارت بر عرضه و کيفيت پوشاک مدارس اجرا شده است.
  محمدي با اشاره به اينکه هيچ اجباري براي تهيه هر ساله لباس فرم مدارس بر اوليا نيست خاطر نشان کرد: قانون و دستور_العملي بر تغيير هر ساله رنگ و مدل لباس فرم مدارس وجود نداشته و بايد از اوليا نظر خواهي انجام شود و اوليا درصورت بروز تخلف گزارش دهند.
   مدير کل آموزش و پرورش آذربايجان غربي با بيان اينکه وضعيت مالي بيشتر خانواده ها به دليل اوضاع اقتصادي مناسب نيست و برخي در تهيه لباس فرم با مشکل مواجه هستند اظهار کرد: در سال گذشته بيش از 15 هزار نفر از دانش آموزان استان که بضاعت مالي براي تهيه لباس فرم مدرسه خود را نداشته اند به صورت رايگان لباس فرم دريافت کردند و امسال نيز اين طرح با هدف کمک به خانواده هاي کم بضاعت اجرا خواهد شد.
  وي افزود: در سال هاي گذشته نظارت بر کيفيت دوخت و نوع پارچه کمتر بود و اوليا از اين ماجرا شاکي بودند اما با افزايش نظارت_ها توسط سازمان صنعت،معدن و تجارت و آموزش و پرورش کيفيت دوخت و پارچه افزايش يافته و بيشتر از پارچه ايراني باکيفيت استفاده مي شود.
   به گزارش امانت به نقل ازايسنا در شرايطي که در بعضي از خانواده ها مشکل مالي در کنار آن افزايش هزينه تحصيل فرزندان وجود دارد در آغاز سال تحصيلي اجبار به تغيير رنگ و مدل همه ساله لباس فرم مدارس غير منطقي بوده و هزينه خانواده_ها را دو چندان مي کند.  

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی