در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹

گزارش استانی > مقام اول توليد چغندر با کاهش مصرف آب

گزارش: فعالان حوزه کشاورزي آذربايجان‌غربي که استان نخست کشور در توليد چغندرقند به شمار مي‌رود، اين روزها با حادتر شدن چالش کم آبي، به فکر کاهش مصرف آب در کنار افزايش توليد هستند تا ضمن تثبيت جايگاه اول، از هدررفت منابع آبي نيز جلوگيري شود.

   گزارش: فعالان حوزه کشاورزي آذربايجان‌غربي که استان نخست کشور در توليد چغندرقند به شمار مي‌رود، اين روزها با حادتر شدن چالش کم آبي، به فکر کاهش مصرف آب در کنار افزايش توليد هستند تا ضمن تثبيت جايگاه اول، از هدررفت منابع آبي نيز جلوگيري شود.
   دستهايش شايد به دستهاي خدا نرسد اما دلش و صورتش رو به آسمان خداست خوب مي‌داند که يادش از ياد خدا نمي‌رود و هيچ فصلي دست خالي از نزدش برنمي‌گردد، حتي اگر اين روزهاي کرونايي باعث شده باشد از بسياري امکانات و دلخوشي ها دور شود.
  اين روزها وقتي خدا دست اين کشاورزان را گرفته حال و روزشان ديدني است با چهره اي فراخ مي‌خندند و تبسم گرمشان حال هر کسي را خوب مي‌کند تا جايي که اميد به زندگي را در دل هرکسي تقويت مي‌کند.
  با سادگي و فروتني يک کشاورز که در چهره اش هويداست هم صحبت او مي‌شويم که در هر نفسش اميد و سرزندگي را دم و بازدم مي‌کند.
  مي‌گويد 150 هکتار زمين دارند که 80 هکتار ارث پدري بوده و 70 هکتار را هم خودشان وقتي که اوضاع مثل الان قمر در عقرب و کرونايي نبوده، خريده و اضافه کرده‌اند تا زمين هاي کشاورزي خود را توسعه دهند چرا که در کشاورزي خرد نمي شود از ماشين آلات و روش هاي کاشت داشت و برداشت مدرن استفاده کرد.
  30 کارگر و خانواده در فصل کشت و زرع از اين زمين ها رزق و روزي مي برند و يک جورهايي چرخ زندگيشان از اين زمين ها مي چرخد؛ هرچند ماشين آلات فراواني با ارزش بيش از پنج ميليارد تومان در اين اراضي سالانه فعال هستند تا برداشت هم مانند کاشت بهينه و مکانيزه باشد.
  اين کشاورز معتقد است که امسال پرداخت مطالبات بسيار به هنگام بوده و 90 درصد طلبش بابت فروش سه هزار و 500 تن محصول چغندر قند به کارخانه هاي پيرانشهر و اروميه پرداخت شده است که نشانگر توجه دولت به معيشت کشاورزان است.
  به گفته محمد شيخا اين کشاورز پرکار سالانه از کل اراضي 150 هکتاريشان 70 تا 80 هکتار به کشت چغندر براي شيرين کامي هموطنان و رونق توليد اين بخش اختصاص داردو بقيه اراضي شان گندم و جو کاشت مي شود.وي مي‌گويد امسال آب و هوا مساعد بوده و وضعيت برداشت محصول هم قابل توجه و مطلوب است؛ تفاله خشک و تر هم در بازار مشتريان خوبي دارد و برعکس سالهاي گذشته رقابتي براي خريد بيشتر آن وجود دارد .
  آبياري در قاموس اين کشاورز موضوع مهمي است و آب از تقدس خودش برخوردار است به همين علت تمامي اراضي يکپارچه شان تحت آبياري هاي مدرن است تا هدررفت آب به حداقل برسد و نهايت بهره وري از منابع آبي و خاکي در اين زمينه محقق شود.اما اين روي فرخنده و دل شاد و دستان رو به دعا در کشاورز پيرانشهري خلاصه نمي شود و کشاورزان بوکاني هم امسال جشن شکرانه گرفته اند چرا که محصول خوب و پرداخت هاي فوري بهاي محصول در خريد تضميني باعث شده تا در سردي پاييز کشاورزان و کارگران اين بخش لبخند گرمي برلب داشته باشند.فرخ عباسي کشاورزي از بوکان است که در گفت و گويمان هر جمله اش با شکر خدا زينت گرفته مي‌گويد: امسال خبرهاي خوب براي کشاورزان زياد بود و پرداخت هاي فوري مطالبات گندم نويدي براي پرداخت هاي فوري بهاي چغندر است.
  کمبود کودهاي فسفاته و پايين بودن قيمت خريد تضميني چغندر هرچند در ميان صحبتهاي اين کشاورز ساعي به گوش مي‌خورد، اما خرسندي او از اينکه امسال اوضاع محصول و عيار چغندرقند توليدي اش براساس گفته هاي کارشناسان جهاد کشاورزي بالاست، اميدي است براي روزهاي سرد زمستاني اش.طبق گفته هاي وي اين روزها به طور متوسط در زمين 40 هکتاري او 40 کارگر کشاورز کار مي‌کنند و يقه روزگار را گرفته اند تا قوت لايموتي براي معيشتشان از دل زمين بيرون بياورند.زمين هاي يکپارچه و وسيع اين زارع که همه آبياري باراني است، بيانگر توجه وي به بهره وري از منابع توليد در کنار کسب درآمد است تا ميراث طبيعي آب و خاک اجدادي اش را به نحو بهينه اي به آيندگان هديه کند.
  يکپارچه سازي اراضي کشاورزي، استفاده از شيوه هاي نوين آبياري، ايجاد اشتغال پايدار براي 30 تا 40 نفر از اهالي روستاهاي اطراف و استفاده از ماشين آلات کشاورزي در مراحل توليد محصول با راهنمايي هاي کارشناسان جهاد کشاورزي استان از علل موفقيت و خرسندي اين ? کشاورز است که به قول خودشان توانسته اند در عرصه رونق توليد و جهاد براي خودکفايي در اين بخش نقش آفريني هرچند کوچک داشته باشد.
   اما در کنار همه تلاش هاي زارعان که دست هاي تلاشگرشان چرخه توليد و تأمين امنيت غذايي را مي‌چرخاند، پشتيباناني هستند که با هدف حمايت به کارزار توليد مي پيوندند؛ کارشناسان و مسوولان بخش کشاورزي استان دست در دست توليدکنندگان در عرصه توليد گام مي گذارند تا محصولي عاري از بيماري و آفت را به سفره هاي مردم رهنمون سازند.
  استقبال کشاورزان از کشت چغندر قند
   آذربايجان‌غربي به علت برخورداري از آب و خاک مناسب و وجود پنج کارخانه قند در شهرستان‌هاي اروميه، خوي، پيرانشهر، مياندوآب و نقده مقام نخست کشوري توليد، سطح زير کشت و عملکرد چغندر قند را در اختيار دارد.براساس اظهارات مسوولان جهاد کشاورزي استان سال زراعي گذشته در مجموع 34 هزار هکتار از مزارع استان به کشت چغندر قند اختصاص يافته بود اما سطح زير کشت چغندرقند در آذربايجان‌غربي در مقايسه با سال قبل از آن 18 درصد افزايش يافته و اين افزايش سطح زير کشت در شمال استان و خارج از محدوده حوضه آبريز درياچه اروميه اتفاق افتاده است.
  رييس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي با بيان اينکه با شروع تحويل چغندرقند توسط کشاورزان استان، از شهريور امسال 72 درصد مطالبه چغندرکاران پراخت شده، گفت: چهار هزار و 500 ميليارد ريال تاکنون پرداخت شده‌ و اين روند همچنان ادامه دارد.
  آبياري مدرن رويکرد مزارع چغندر قند آذربايجان‌غربي
   مدير زراعت سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي توجه به آبياري مدرن را رويکرد غالب در مزارع چغندرقند بيان کرد و گفت: 53 درصد از سطح کشت مزارع چغندر قند استان به صورت آبياري باراني، 45 درصد به صورت نشتي (جوي و پشته) و 2درصد به صورت نوار تيپ آبياري مي‌شود.
  علي عيدي با اشاره به اينکه در سال زراعي گذشته (1398-1399) در مجموع 110 هکتار از مزارع چغندر قند به صورت نشايي کشت شده بود، ادامه داد: هزار و 115 هکتار نيز به عنوان مزارع الگويي با تراکم کمتر و مابقي مزارع به شيوه معمولي کشت شده بود تا به اين طريق بتوان روشهاي کاهش مصرف آب را ترويج کرد.وي گفت: امسال ميانگين برداشت چغندر قند از مزارع آذربايجان‌غربي ?? تُن در هکتار با ميانگين عيار 17.73 درصد و ميزان افت محصول ? درصد است که اين امر نشان‌دهنده افزايش توليد و کيفيت اين محصول در مزارع و توجه به بهره وري منابع است.
  اين کارشناس با اشاره به اينکه سال قبل 28 هزار و 200 هکتار چغندرقند در آذربايجان‌غربي کشت شده بود، افزود: سطح زير کشت چغندر قند استان در مقايسه با سال قبل از آن ?? درصد افزايش يافته و اين افزايش سطح زير کشت در شمال استان و خارج از محدوده حوضه آبريز درياچه اروميه اتفاق افتاده است.عيدي اظهار داشت: سطح کشت چغندرقند در شمال استان که در محدوده آبريز درياچه اروميه قرار ندارد، در مقايسه با سال قبل در سطح 2 هزار و 592 هکتار بود در حدود 50 درصد افزايش داشته ‌است.  وي اضافه کرد: در بين شهرستان‌هاي آذربايجان‌غربي، پيرانشهر با 14 هزار و 300 هکتار سطح زيرکشت چغندر استان پيشتاز بوده و مياندوآب با سه هزار و 700 هکتار،  نقده با سه هزار و 100 هکتار و بوکان به سه هزار هکتار در جايگاه‌هاي بعدي قرار دارند و ماکو و چالدران نيز هر کدام با ??? هکتار زيرکشت چغندر، کمترين ميزان سطح کشت اين محصول را به خود اختصاص دادند.
  به گفته کارشناسان در حالي که 32.8 درصد اشتغال آذربايجان‌غربي مربوط به بخش کشاورزي و 25 درصد ارزش افزوده استان حاصل از توليدات اين بخش است، متوسط کشوري اين ارقام به ترتيب 18 و 13 درصد است.  هر چند که آذربايجان‌غربي به قطب توليد سيب کشور و قطب توليد غله در غرب کشور شناخته شده است اما خاک حاصل‌خير و آب و هواي مناسب، اين استان را به قطب نخست توليد محصول چغندرقند در کشور نيز تبديل کرده است.
  چغندرقند يکي از محصولات کشاورزي پرآب است که در بيشتر نقاط دنيا در فصل پاييز کشت مي‌شود تا بيشترين حجم آب مورد نياز خود را از باران‌هاي پاييزي تامين ‌کند و بخش کمي از آن با آبياري کشاورزان تامين ‌شود.با توجه به ويژگي‌هاي اين محصول که نيازمند به فرآوري و توليد محصولات ديگري مانند توليد قند و شکر براي مصرف انساني و تفاله براي صنعت الکل‌سازي و مصرف دام نيز است هم‌اينک به اقتصادي‌ترين محصول کشاورزي تبديل شده است.
  به گزارش امانت به نقل از ايرنا،هم‌اکنون وجود پنج کارخانه چغندر قند در شهرستان‌هاي اروميه، خوي، پيرانشهر، مياندوآب و نقده و يک واحد در حال ساخت در مهاباد در مجموع به ظرفيت فرآوري سالانه 2 ميليون تُن، موجب رونق اين محصول و استقبال کشاورزان از کشت آن در آذربايجان‌غربي شده است.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی