در حال بار گذاری
امروز: دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

گزارش استانی > طلاي کثيف، سرمايه اي که دفن مي شود

صابر چهرقاني گروه جامعه: امروزه از زباله به علت ظرفيت هاي درآمدي بالا به عنوان طلاي کثيف ياد مي شود و دفع آن از چالش هاي اصلي مديريت شهري و زيست محيطي در استان هاي مختلف کشور به شمار مي رود؛ چالشي که راهکار حل آن استفاده از تجربه کشورهاي موفق در اين زمينه است.

  گروه جامعه: امروزه از زباله به علت ظرفيت هاي درآمدي بالا به عنوان طلاي کثيف ياد مي شود و دفع آن از چالش هاي اصلي مديريت شهري و زيست محيطي در استان هاي مختلف کشور به شمار مي رود؛ چالشي که راهکار حل آن استفاده از تجربه کشورهاي موفق در اين زمينه است.
  روزانه دهها هزار تن پسماند تر و خشک در ايران توليد و بخش اعظمي از آن به علت نبود مديريت مناسب در تفکيک، جمع آوري و بهره برداري به تل هايي از زباله در اطراف شهرها و روستاهاي کشور تبديل مي شود.
  معدوم سازي پسماند اصلي ترين راهکار مديران در شهرهاي مختلف کشور براي خارج کردن زباله از مقابل ديدگان است و خودروهاي مختلف سبک و سنگين پسماندهاي توليدي را در کيلومترها دورتر از شهرها به ويژه شهرهاي بزرگ و پرجمعيت رها يا در بهترين شرايط دفن مي کنند.
  اين در حالي است که معدوم سازي پسماند در هر نقطه از زمين مشکلات عديده زيست محيطي به ويژه براي ساکنان مناطق و روستاهاي حاشيه اي در حوزه هاي مختلف از جمله آلودگي آب شرب روستايي ايجاد مي کند.
  روان شدن شيرآبه هاي ناشي از پسماند نيز ديگر مشکل جدي معدوم سازي زباله به شمار مي رود که مي تواند در تخريب محيط زيست نقش بسزايي ايفا کند.
  تجربه هاي جهاني بسيار قابل توجهي در خصوص موضوع مديريت پسماند در دنيا وجود دارد که مي توان از آنها براي بهينه سازي استفاده از اين طلاي کثيف بهره برد تا نه تنها ضرررسان نباشد بلکه منفعت هاي زيادي نيز براي منطقه ايجاد کند.تفکيک زباله از مبدا با اجراي طرح هاي تشويقي و کمک به خانواده ها، ايجاد محل هاي جداگانه براي دريافت زباله هاي تفکيکي به ميزان بسيار زياد در سطح شهرها، اهداي هداياي مختلف در قبال تفکيک درست و حجيم زباله هاي تر و خشک، استفاده از ظرفيت بازيافتي براي زباله هاي خشک و ايجاد زمينه براي توليد کود از زباله هاي تر از جمله راهکارهاي مديريت پسماند در دنياست.
  البته راهکار جديدي نيز در سال هاي اخير به اين موارد افزوده شده و آن هم ايجاد انرژي از زباله ها بدون تفکيک تر و خشک است؛ امري که برخي کشورهاي اروپايي به ويژه حوزه اسکانديناوي آن را در دستور کار قرار دادند و امروزه در برخي موارد نسبت به واردات زباله براي تامين خوراک کارخانه هاي توليد انرژي خود اقدام مي کنند.
  با توجه به اين تجربه هاي واقعي و نتيجه بخش، انتظار مي رود در شهرستان هاي مختلف کشور به ويژه شهرهايي مانند اروميه، مديريت پسماند در راستاي کاهش دغدغه هاي اين بخش مورد توجه مديريت شهري و حوزه محيط زيست قرار بگيرد و از ظرفيت سرمايه گذاران داخلي و خارجي که هرازچندي به آذربايجان غربي مي آيند، براي کاهش مشکلات پسماند استفاده شود.
  هرچند در سال هاي گذشته مقدمات سرمايه گذاري براي ايجاد انرژي از پسماند در اروميه فراهم شد ولي به علت هاي مختلف پيشرفتي در اين خصوص به دست نيامد و همچنان زباله هاي چندصد تني روزانه در اين شهر در منطقه اي دور از اروميه مدفون و معدوم مي شود.
  به گزارش امانت به نقل از ايرنا،در حال حاضر سرانه توليد روزانه زباله در آذربايجان غربي 854 گرم بوده و در مجموع روزانه نزديک به 2 هزار و 500 تن زباله در اين استان توليد مي شود؛ سرانه توليد زباله در کشور 720 گرم و سرانه جهاني 450 گرم است.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی