در حال بار گذاری
امروز: دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

گزارش استانی > سيب درختي؛ مزيت اقتصادي اما پُر آب بَر آذربايجان غربي

گروه اقتصادي: سيب درختي به عنوان مهمترين محصول کشاورزي آذربايجان غربي حدود يک ششم از حجم توليد اين بخش در استان را به خود اختصاص داده است؛ محصول پُر آب بَري که با توجه به مزيت توليد، اشتغال، صادرات و درآمدزايي در برخي موارد به مشکلات اجتماعي تبديل مي شود.

  گروه اقتصادي: سيب درختي به عنوان مهمترين محصول کشاورزي آذربايجان غربي حدود يک ششم از حجم توليد اين بخش در استان را به خود اختصاص داده است؛ محصول پُر آب بَري که با توجه به مزيت توليد، اشتغال، صادرات و درآمدزايي در برخي موارد به مشکلات اجتماعي تبديل مي شود.
  در حال حاضر سالانه نزديک به يک ميليون تن سيب در بزرگترين باغ سيب کشور با عنوان 'آذربايجان غربي' توليد مي شود که در کنار توليد 6.2 ميليون تني محصولات باغي و زراعي استان، رقم بسيار زيادي به شمار مي رود. ميزان اشتغالزايي مستقيم و غيرمستقيم اين محصول نيز بسيار زياد است و با وجود اينکه آمار دقيقي از اين ميزان در دسترس نيست ولي مي توان تخمين زد که دهها هزار نفر در استان به درآمد اين محصول وابستگي مستقيم و غيرمستقيم دارند.
   اين آمار تخميني زماني اهميت مي يابد که آمار 60 هزار نفري اشتغال بخش صنعت آذربايجان غربي در کنار آن قرار گيرد؛ صنعتي که بخش قابل توجهي از آن به محصولات کشاورزي و از جمله سيب وابسته است.
  همين مزيت هاي اقتصادي سيب درختي در آذربايجان غربي هم موجب شده است تا مديريت زنجيره سيب کشور با هدف ساماندهي بازار به اين استان واگذار شود اما مصرف 60 ليتر آب براي توليد يک کيلوگرم سيب در حوضه آبريز درياچه اروميه نيز قابل تامل است.
  معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي با اشاره به اينکه وسعت باغ هاي استان 112 هزار هکتار است، گفت: 53 هزار هکتار از آن شامل حدود 47.3 درصد زير کشت درختان سيب قرار دارد.
   عبدالله فتح الله زاده اضافه کرد: علاوه بر توليد بيش از يک ميليون تني سيب در آذربايجان غربي، راندمان توليد نيز در اين استان بسيار خوب است به طوري که از هر هکتار باغ 23 تن محصول به صورت متوسط برداشت مي شود.
   وي با اشاره به اينکه راندمان کشوري در اين خصوص 19 تن در هکتار، آمريکا 40  چين 19 و ترکيه 14 تن در هر هکتار است  بيان کرد: با وجود اين مزيت هاي توليد سيب در آذربايجان غربي، چالشي به نام سيب زيردرختي يا همان صنعتي هم وجود دارد. برخي ها از زيردرختي بودن حدود 40 تا 50 هزار تن سيب در آذربايجان غربي خبر مي_دهند و مسوولان نيز برنامه ريزي هاي سلبي و ايجابي خوبي را براي حل مشکل سيب و به ويژه سيب زيردرختي تدوين کرده_اند.
  يکي از مهمترين برنامه ريزي ها، مديريت زنجيره سيب کشور در آذربايجان غربي است؛ امري که مي تواند به ساماندهي بازار سيب درختي و کاهش مشکلات باغداران منجر شود.
  مدير توسعه بازرگاني سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي معتقد است که آذربايجان غربي به خاطر اينکه بيشترين سهم توليد سيب در کشور را دارد، مي تواند سهم بسزايي در بهبود توليد، عرضه، بازاريابي و فروش اين محصول به نفع کشاورزان داشته باشد. احمد دهقان، افزود: چهار حلقه توليد  صادرات، صنايع تبديلي و تکميلي و حمل و نقل در اين زنجيره فعاليت مي کنند که سه نفر از حلقه توليد، يک نفر از حلقه صادرات، يک نفر از حلقه صنايع تبديلي، يک نفر از صنايع تکميلي و يک نفر از حلقه حمل و نقل در اين زنجيره عضو هيات مديره خواهند بود.
   مديرکل امور اقتصادي استانداري آذربايجان غربي هم انباشت و خريد سيب صنعتي در کنار جاده هاي استان را طي سال جاري ممنوع اعلام کرد و گفت: بازرسي و نظارت روزانه در اين زمينه الزامي است و گزارش آن نيز بايد ارائه شود.
  حسين سيواني افزود: جهاد کشاورزي و تعاون روستايي موظف است تا تابلوهاي اطلاع رساني را در اين زمينه در کنار جاده ها نصب کند. وي اضافه کرد: امسال قيمت پايه سيب صنعتي توافقي خواهد بود و به زودي قيمت آن با هماهنگي اتحاديه باغداران به بازار ارائه مي شود.
  وي بيان کرد: استفاده از ظرفيت سردخانه ها براي انباشت سيب هاي درختي صنعتي لازم است و تامين اعتبار مورد نياز تعاون روستايي براي اين امر نيز پيگيري مي شود تا با صندوق توسعه کشاورزي استان هماهنگ شود.
  رييس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان_غربي نيز به کمبود کانتينرهاي يخچال دار براي صادرات سيب اشاره کرد و افزود: مديريت زنجيره سيب کشور در آذربايجان غربي تاثير بسزايي در فروش محصول سيب درختي استان خواهد داشت اما مشکلات زيرساختي نيز بايد مرتفع شود.
  اسمعيل کريم زاده با اشاره به اينکه طرح بسته بندي مطلوب و بهداشتي سيب صنعتي بايد توسط باغداران اجرا شود، بيان کرد: انباشت و خريد سيب صنعتي به صورت غيربهداشتي در کنار جاده هاي استان هم ممنوع شده است.
  معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار آذربايجان غربي نيز راه حل توسعه بخش توليدات کشاورزي به ويژه سيب را برندسازي دانست و گفت: سيب مناطق مختلف استان به طور مثال اشنويه از لحاظ کيفي و کمي توانايي تبديل شدن به برند ملي را دارد.
  رضا حسيني افزود: در يک سال آينده بايد اقدامات تکميلي جهت تحقق اين امر انجام و در کنار آن نيز کارخانه هاي صنايع تکميلي احداث شود.
   به گزارش امانت به نقل ازايرنا ،بازاريابي براي اين محصول از طريق برگزاري جشنواره ها دنبال مي شود اما جلب مشارکت کشاورزان براي کاهش مصرف آب از طريق توسعه آبياري مدرن ضروري است. از سوي ديگر بازاريابي بدون توجه به کيفيت محصول از جمله مهمترين مشکلات برخي توليدات از جمله سيب در آذربايجان غربي است.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی