در حال بار گذاری
امروز: شنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۹

گزارش استانی > دولت در مدرن سازي آبياري کشاورزي حوضه درياچه اروميه جدي نيست

گروه اقتصادي:دولت در قالب سياست‌هاي ستاد احيا درياچه اروميه مکلف است 40 درصد از آب مصرفي بخش کشاورزي در حوضه آب ريز اين درياچه را بکاهد اما در اين مسير تعامل ثمربخشي با کشاورزان براي مدرن سازي آبياري اراضي آنان ندارد.

   گروه اقتصادي:دولت در قالب سياست‌هاي ستاد احيا درياچه اروميه مکلف است 40 درصد از آب مصرفي بخش کشاورزي در حوضه آب ريز اين درياچه را بکاهد اما در اين مسير تعامل ثمربخشي با کشاورزان براي مدرن سازي آبياري اراضي آنان ندارد.
  آذربايجان غربي با توليد افزون بر 6 ميليون تن انواع محصولات کشاورزي به‌عنوان يکي از قطب‌هاي کشاورزي کشور به شمارمي‌رود و در اين ميان توليد، سيب، انگور و چغندرقند در اين استان برجستگي زيادي به آن داده و همزمان بسياري از صنايع تبديلي حوزه کشاورزي کشور نيز در جغرافياي همين استان قرار دارند.
  از سوي ديگر به‌واسطه وقوع بحران خشکيدگي درياچه اروميه از سال 92 مقرر شد ستاد احيا اين پارک ملي سلسله برنامه‌هايي را در قالب راهکارهاي 27 گانه به مورد اجرا بگذارد که يکي از مهم‌ترين ويژگي هاي اين برنامه‌ها توجه به اهميت کاهش آب مصرفي در بخش کشاورزي و مدرن سازي شيوه‌هاي آن بود.
  در سال‌هاي اخير به سبب کاهش بودجه‌ها و بعضاً تخصيص نيافتن آن عملاً امکان انجام کار ثمربخشي در بخش کشاورزي براي مدرن سازي آبياري‌ها اتفاق نيفتادهاست و مرتباً وعده‌هاي حمايت از آبياري مدرن از سالي به سال ديگر موکول شده و آنچه در ميدان عمل باقي‌مانده است کشاورزان سر در گريباني است که عمدتاً قدرت مالي مدرن سازي آبياري اراضي خود را ندارند.
  *افزايش بهره‌وري با مدرن سازي کشاورزي آذربايجان غربي
   وزارت جهاد کشاورزي خود را مصمم به مدرن سازي کشاورزي در حوضه آبريز درياچه اروميه مي‌داند بنابراين معاون توسعه مديريت و منابع وزير جهاد کشاورزي مي‌گويد: آذربايجان غربي در استفاده و بهره‌گيري از شيوه‌هاي نوين آبياري از 36 هزار هکتار در سال 1393 به بيش از 120 هزار هکتار در سال 97رسيده که در نوع خود مطلوب است.محمدعلي جوادي با اشاره به بحران درياچه اروميه مي‌افزايد: براي احيا اين پارک بزرگ ملي و حفاظت از محيط‌زيست در دولت يازدهم و دوازدهم 61 هزار و 570هکتار از اراضي زراعي اين حوضه به شيوه‌هاي نوين آبياري تجهيز شده است که گام بلندي براي احيا به شمار مي‌رود.
  وي بابيان اينکه از سال 92  تا97 چهار ميليارد و 400 ميليون مترمکعب صرفه‌جويي آبي در آذربايجان غربي محقق شده است، مي‌گويد: اين آمار نشان مي‌دهد که با داشتن برنامه و همت لازم مي‌توان به اهداف رسيد و تنها بايد برنامه‌ريزي دقيق و مناسب انجام شود.به گفته جوادي در راستاي مهار آب‌هاي مرزي و استفاده از شيوه‌هاي آبياري نوين، اعتبار بسيار مطلوبي از محل صندوق توسعه ملي براي اين استان تخصيص‌يافته که منجر به افزايش توليد و نيز افزايش بهره‌وري در بخش کشاورزي در اين خطه از کشور شده است.معاون توسعه مديريت و منابع وزير جهاد کشاورزي بابيان اينکه هنر مديريت مي‌تواند بسياري از مشکلات را حل کند، مي‌افزايد: امروز شاهد افزايش راندمان آبياري در آذربايجان غربي هستيم و اين موضوع در سايه همراهي تيمي رخ‌داده است.
  *جايگزيني محصولات کم آب بر و ترويج شيوه‌هاي نوين آبياري
  رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي در آن باره مي‌گويد: اين استان ازنظر منبع درآمدي و اقتصاد کشاورزي در کشور رتبه نخست را دارد و سهم ارزش‌افزوده کشاورزي در استان 25 درصد و نصف بيشتر سهم ارزش‌افزوده خدمات در استان در بخش کشاورزي بوده و 32 درصد اشتغال نيزدر اين بخش  است.رسول جليلي با اين مقدمه به اهميت احيا درياچه اروميه پرداخته و با تأکيد بر اينکه سازمان جهاد کشاورزي مصمم به کاهش آب مصرفي در اراضي کشاورزي است مي‌گويد: اگرچه به‌واسطه خشک شدن درياچه اروميه محدوديت‌هايي در کشت محصولات باغي و زراعي استان وجود دارد اما براي رفع اين تهديد بزرگ بايديک راهکار مناسب به همراه اصلاح وضعيت کشاورزان داشت.به گفته وي با اجراي سيستم‌هاي آبياري نوين به‌طور ميانگين سالانه 55 ميليون مترمکعب در مصرف آب اين در حوضه آبريز درياچه اروميه صرفه‌جويي مي‌شود و از سوي ديگر ترويج استفاده از ارقام جديد کم آب بر محصولاتي مانند چغندرقند، کشت فرا سرزميني، استفاده از شيوه‌هاي نوين آبياري تحت‌فشار و توسعه مکانيزاسيون کشاورزي از اقداماتي است که در اين راستا انجام مي‌شود.
  *احياي درياچه اروميه مهم‌ترين اولويت بخش کشاورزي
  جليلي مي‌گويد: جايگزيني کشت ساير محصولات زراعي کم آب بر مانند زعفران، پسته و کل زا، از برنامه‌هاي سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي در جهت تداوم توليد اين محصول با توجه به احياي درياچه اروميه است که مساعدت کشاورزان استان در اجراي برنامه‌هاي اصلاح الگوي کشت را مي‌طلبد.
  رييس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي بابيان اينکه احياي درياچه اروميه مهم‌ترين اولويت اجرايي اين سازمان است، مي‌افزايد: احيا نشدن درياچه اروميه زندگي 15 ميليون نفر را در سطح کشور با تهديد مواجه خواهد کرد و معيشت کشاورزان منطقه را نيز در معرض خطر قرار مي‌دهد.
  به گزارش امانت به نقل از تسنيم،همان‌گونه که در سخنان متوليان امر مشخص است ديگر چندان از حمايت از کشاورزان براي مدرن سازي اراضي خود سخني به ميان نمي‌آيد در حالي که مقرر است 80 درصد از هزينه‌هاي اين کار از طريق تسهيلات يارانه دار بانکي و فقط20 درصدان را خود کشاورزان مي‌بايست بپردازند اما پروسه تحقق اين تعهد دولت براي کشاورزان اصلاً آسان و ثمربخش نيست.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی