در حال بار گذاری
امروز: جمعه ۲۸ تير ۱۳۹۸

گزارش استانی > تغيير نگرش و باور نجات درياچه اروميه بايد در جامعه همه گير شود

گروه گزارش:دبير کارگروه آب و سامانه_هاي آبياري سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي در جلسه بررسي چالشها و راهکارهاي اجرايي طرح احياي درياچه اروميه و انتقال يافته هاي تحقيقاتي اظهار داشت: تغيير نگرش و باور نجات درياچه اروميه بايد در جامعه همه گير شود.

  گروه گزارش:دبير کارگروه آب و سامانه_هاي آبياري سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي در جلسه بررسي چالشها و راهکارهاي اجرايي طرح احياي درياچه اروميه و انتقال يافته هاي تحقيقاتي اظهار داشت: تغيير نگرش و باور نجات درياچه اروميه بايد در جامعه همه گير شود.
  به گزارش امانت، توکلي اظهار کرد: اقدامات ترويجي بايد به عنوان نيروي پيشران موثر واقع شود و هدف همه ما هم افزايي بيشتر در جهت مديريت مصرف آب کشاورزي و حفظ منابع آبي و خاکي است.
  رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي، اسمعيل کريم زاده در اين جلسه گفت: نيازمند هم افزايي و تعامل بيشتر با پژوهشگران مروج ارشد ترويج در زمينه مديريت مصرف آب کشاورزي در جهت کمک به احياي درياچه اروميه هستيم.
  وي تصريح کرد: آذربايجان غربي يکي از قطب هاي مهم توليد محصولات کشاورزي در کشور است که جهاد کشاورزي نيز در کنار ساير دستگاههاي اجرايي در زمينه کمک به رفع بحران کمبود آب درياچه اروميه تلاش مي کند و اين امر جزو اولويت هاي کاري سازمان قرار دارد.
  * کاهش 40 درصدي مصرف آب در 9 شهرستان حوضه آبريز درياچه اروميه
  کريم زاده با بيان اينکه سازمان جهاد کشاورزي به تمامي وظايف محوله خود در قبال 6 راهکاراجرايي مصوب  ستاد احياي  درياچه اروميه در بخش کشاورزي و يک راهکار اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري در خصوص توسعه آبخوانداري و آبخيزداري در استان عمل کرده است، افزود:  تا کنون 27.5 درصد از اعتبارات  مصوب ستاد احياي درياچه اروميه  به بخش کشاورزي و منابع طبيعي تخصيص يافته است ، که در اين راستا از 51 هزار هکتار سيستم هاي نوين آبياري مصوب اجرايي در حوضه آبريز درياچه اروميه تا کنون حدود 14 هزار هکتار اجرايي شده است.رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي ادامه داد: از 2 هزار کيلومتر انتقال آب با لوله مصوب در حدود 474 کيلومتر، از 20 هزار هکتاراجراي آبياري تحت فشار مصوب در پاياب سدها در حدود 5 هزار و 146هکتار و از 341 هزار هکتار تهيه نقشه کاداستر اراضي کشاورزي در حدود 200 هزار هکتار عملياتي شده است.
  وي تصريح کرد: افزايش راندمان توليد در واحد سطح و کاهش هزينه هاي توليد با استفاده از ارقام و بذورشناسايي شده از طرف محققين کشاورزي و کاهش 40 درصدي مصرف آب در 9 شهرستان حوضه آبريز درياچه اروميه و همچنين تلاش در جهت پايداري توليد محصولات و حفظ معيشت بهره برداران بخش کشاورزي جزو سياست ها و برنامه هاي اجرايي سازمان است.
  *فعاليت 1300 مرکز خدمات جهاد کشاورزي در کشور
  مشاور معاون ترويج، مدير و هماهنگ کننده ملي پژوهشگر مروجان ارشد و محققان معين سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج وزارت جهاد کشاورزي، نوري نيز در اين جلسه گفت: در کشور 1300 مرکز جهاد کشاورزي دهستان در سطح کشور وجود دارد که به ازاي هر مرکز، بايد يک پژوهشگر و معين بايد وجود داشته باشد که در استان آذربايجان غربي?? مرکز خدمات جهاد کشاورزي وجود دارد که 69 نفر محققين معين در اين مراکز فعاليت مي کنند که اين  استان از اين نظر در وضعيت مطلوب قرار دارد.
  وي بر انتقال دانش و اطلاعات موجود به مراکز جهاد کشاورزي دهستان و عرصه‌هاي توليدي بهره برداران تاکيد و خاطرنشان کرد: مروجين  در بخش کشاورزي افزايش ضريب خوداکتفايي محصولات کشاورزي مانند گندم، شکر و دانه‌هاي روغني، کيفيت توليد و کميت توليد سطح زير کشت را بررسي مي‌کنند.
  وي با بيان اينکه حفظ و پايداري اين حرکت از وظايف اصلي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي است، ادامه داد: اطلاع رساني شايسته‌اي از اثربخشي کارهايي که دارد انجام مي‌شود صورت نمي‌گيرد، که در اين راستا برنامه‌اي در اختيار معاونت پژوهشي به منظور انعکاس مناسب در سطح جامعه، قرار داده شده است.
  مدير هماهنگي ترويج کشاورزي آذربايجان غربي نيز در بخش ديگري از اين نشست به ارائه گزارشي از فعاليت محققان معين و ارتباط با پژوهشگر مروجان استان پرداخت؛ سپس ساير اعضاي گروه پژوهشگر مروجان ارشد سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج وزارت جهاد کشاورزي حاضر در جلسه به بيان پيشنهادات و راهکارهاي خود  در خصوص توانمند سازي توليد کنندگان و ايجاد بستر مناسب به منظور انتقال دانش و يافته هاي تحقيقاتي به بهره برداران پرداختند.
  لازم به ذکر است که گروه پژوهشگر مروجان ارشد و محققان معين کارگروه آب سازمان تحقيقات ، آموزش و ترويج کشاورزي  در سفر دو روزه به آذربايجان غربي از طرحهاي اجرايي احياي درياچه اروميه و انتقال يافته هاي تحقيقاتي در بخش کشاورزي در سطح شهرستانهاي نقده ، بوکان ، مهاباد و اروميه بازديد بعمل اوردند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی