در حال بار گذاری
امروز: جمعه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۸

گزارش استانی > تاثير چاه‌هاي غيرمجاز در بحران درياچه اروميه از ادعا تا واقعيت

آيسان وحيد گروه جامعه:کاهش برداشت از منابع آبي زيرزميني حوضه آبريز درياچه اروميه يکي از راهکارهاي مصوب ستاد احياي اين درياچه است که به اذعان مسئولان و کارشناسان، ظاهراً ارتباط زيادي با شکل گيري بحران اين درياچه و يا حتي تسريع در حل آن ندارد.

   گروه جامعه:کاهش برداشت از منابع آبي زيرزميني حوضه آبريز درياچه اروميه يکي از راهکارهاي مصوب ستاد احياي اين درياچه است که به اذعان مسئولان و کارشناسان، ظاهراً ارتباط زيادي با شکل گيري بحران اين درياچه و يا حتي تسريع در حل آن ندارد.
  کنترل و کاهش برداشت از منابع آبي سطحي و زيرزميني حوضه آبريز درياچه اروميه يکي از راهکارهاي مصوب ستاد احياء اين درياچه براي جلوگيري از خشک‌شدن آن است و انسداد چاه‌هاي غيرمجاز نيز يکي از اقدامات صورت گرفته توسط سازمان آب منطقه‌اي آذربايجان غربي در اين راستاست.
  روزگاري با مستقل شدن دهقانان در دهه چهل خورشيدي، کشاورزان براي تأمين آب آشاميدني و کشاورزي شروع به حفر چاه‌هاي مجاز و غيرمجاز کردند اما ادامه اين روند رو به رشد براي استفاده از آب‌هاي زيرزميني سبب مشکلات زيادي در بخش کشاورزي شد.
  آب‌هاي زيرزميني يکي از بزرگ‌ترين منابع تأمين آب‌هاي آشاميدني در کشور است با اين حال در سال 2005 ميلادي  ايران رتبه‌هاي سوم برداشت بيش از حد از منابع زيرزميني آب را داشته است، برداشت بي‌رويه آب از طريق چاه‌هاي مجاز و غيرمجاز طي سال‌هاي اخير سبب افت سطح سفره‌هاي آب زيرزميني شده و آن‌ها را با خطر نابودي و آلودگي مواجه کرده است.
  به اعتقاد کارشناسان کاهش ذخاير آب‌هاي زيرزميني و افزايش تعداد چاه‌هاي غيرمجاز به‌مراتب بحراني مهم‌تر از وضعيت خود درياچه اروميه است به‌طوري‌که ادامه بي‌توجهي به جلوگيري از مصرف بي‌رويه آب‌هاي زيرزميني و حفر چاه‌هاي غيرمجاز سبب کاهش ذخاير آبي و فرونشست زمين مي‌شود.
  *اروميه و مياندوآب رکورددار حفر روزافزون چاه‌هاي غير مجاز
  مديرعامل شرکت آب منطقه‌اي آذربايجان‌غربي اظهار مي‌کند: حدود 34 هزار حلقه چاه غيرمجاز در محدوده حوضه آبريز درياچه اروميه وجود دارد که بيشترين اين چاه‌هاي غيرمجاز در دشت‌هاي اروميه و مياندوآب است.
  کيومرث دانشجو در مورد اقدامات مقابله‌اي شرکت آب منطقه‌اي آذربايجان‌غربي تصريح مي‌کند: 41 اکيپ در سطح استان براي جلوگيري از حفر چاه‌هاي غيرمجاز گشت داده و بازرسي مي‌کنند و اين اکيپ‌ها به‌صورت مستمر در محدوده عملکردي خود با شناسايي و توقيف دستگاه‌هاي حفاري غيرمجاز و آماربرداري مستمر در صدد مراقبت از منابع آبي موجود هستند.
  *تشديد برخورد با صاحبان چاه‌هاي غيرمجاز
   مديرعامل شرکت آب منطقه‌اي آذربايجان غربي تصريح مي‌کند: روند انسداد چاه‌هاي غيرمجاز در آذربايجان غربي افزايش يافته و از تعداد 177 حلقه چاه غيرمجاز در سال 93 به 588 حلقه انسداد در سال 94، رسيده و يک هزار و 540 حلقه چاه نيز در سال 95 و يک هزار و 594 حلقه نيز در سال 96 مسدود شده که عمده آن در محدوده آبريز درياچه اروميه صورت گرفته است.دانشجو افزود: سالانه حدود 300 ميليون مترمکعب آب از طريق چاه‌هاي غيرمجاز در محدوده حوضه آبريز درياچه اروميه براي مصارف کشاورزي برداشت مي‌شود و بيشترين حجم نيز در شهرستان‌هاي اروميه و مياندوآب است.
  وي با اشاره به اينکه تاکنون بيش از 5 هزار و 500 دستگاه کنتور هوشمند آب و برق براي چاه‌هاي کشاورزي استان نصب‌ شده‌اند مي‌گويد: حجم مجاز بهره‌برداري آب از طريق چاه‌ها بر اساس پروانه بهره‌برداري صادره در حدود 450 ميليون مترمکعب در سال است.
  دانشجو درباره اين شايعه که تعدادي از چاه‌هايآب‌ شرب مصرفي کشاورزان حوضه آبريز درياچه اروميه نيز مسدود شده است اظهار مي‌کند: آب شرب مصرفي مردم خط قرمز وزارت نيرو بوده و در هر شرايطي آب شرب مورد نياز شهروندان توسط شرکت‌هاي آب و فاضلاب شهري و روستايي و با همکاري و هماهنگي شرکت آب منطقه‌اي تأمين مي‌شود.
  *ادامه انسداد چاه‌هاي غير مجاز آذربايجان غربي
  سرپرست معاونت حفاظت و بهره‌برداري شرکت آب منطقه‌اي آذربايجان غربي نيز در همين باره اظهار مي‌کند: تاکنون سه هزار و 900  حلقه چاه غيرمجاز در استان مسدود شده که اولويت اول برخورد با تخلفات چاه‌هاي غيرمجازي است که آب شرب روستاييان را کاهش مي‌دهد.
  ياسر رهبر دين مي‌گويد: در راستاي تعادل بخشي آب‌هاي زيرزميني و احياي درياچه اروميه برنامه انسداد چاه‌هاي غيرمجاز در استان ادامه دارد و امسال هم يک هزار و 800 حلقه چاه غيرمجاز ديگر در استان با همکاري قوه قضاييه مسدود خواهند شد.
  *بي ارتباطي بحران درياچه اروميه با آب‌هاي زير زميني
   معاون فني اداره کل محيط‌زيست آذربايجان غربي درباره نقش چاه‌هاي مجاز و غيرمجاز و مصرف بي‌رويه آب‌هاي زيرزميني در به وجود آمدن و ادامه بحران درياچه اروميه اظهار مي‌کند: بر اساس مطالعات صورت گرفته ارتباط خيلي قوي و زيادي بين چاه‌هاي مجاز و غيرمجاز و نيز آب‌هاي زيرزميني و بحران درياچه اروميه وجود ندارد.
  حجت جباري بابيان اينکه به‌عنوان کارشناس محيط‌زيست معتقدم استفاده بي‌رويه از آب‌هاي زيرزميني و نيز وجود چاه‌هاي مجاز و غيرمجاز بي‌تأثير در بحران خشک شدن درياچه نيستند مي‌گويد: رودخانه به‌ عنوان مهم‌ترين منبع آبي تأمين‌کننده آب درياچه اروميه به شمار مي‌رود و در اين راستا حفر چاه غيرمجاز و استفاده بي‌رويه از آب‌هاي زيرزميني سبب کاهش منابع، ذخاير آبي و کاهش ميزان ورود آب به درياچه اروميه مي‌شود.
  به گزارش امانت به نقل از تسنيم،جباري خاطرنشان مي‌کند: در عين‌حال مصرف بي‌رويه از آب‌هاي زيرزميني و حفر چاه‌هاي غيرمجاز در ادامه روند بحران درياچه اروميه بي‌تأثير نيست اگر منابع آبي موجود در استان مديريت نشود در آينده شاهد بحران‌هاي جدي‌تري از جمله کاهش ذخاير آب‌هاي زيرزميني و نيز فرونشست زمين خواهيم بود.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی