در حال بار گذاری
امروز: چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

گزارش استانی > بيماري هاي شغلي در کمين سلامت نيروي کار

پيمان پاکزاد گروه گزارش: در روزگاري که پشت ميزنشيني جايگزين فعاليت هاي فيزيکي استرس جانشين آرامش و آلودگي هاي زيست محيطي بر زمين و هوا چيره شده است، زنگ خطر تغيير سبک زندگي و به دنبال آن بروز بيماري هاي ناشي از کار بيش از پيش به گوش مي رسد و نقش نيروي انساني فعال در توسعه پايدار به چالش کشيده مي شود.

  گروه گزارش: در روزگاري که پشت ميزنشيني جايگزين فعاليت هاي فيزيکي  استرس جانشين آرامش و آلودگي هاي زيست محيطي بر زمين و هوا چيره شده است، زنگ خطر تغيير سبک زندگي و به دنبال آن بروز بيماري هاي ناشي از کار بيش از پيش به گوش مي رسد و نقش نيروي انساني فعال در توسعه پايدار به چالش کشيده مي شود.
  از آنجا که نيروي کار سالم با توسعه پايدار معادل است، راهکارهاي کنترل بيماري هاي ناشي از کار نيز بايد بيش از پيش از سوي متخصصان بهداشت حرفه اي و پزشکان طب کار مورد توجه قرار گيرد و نيروهاي کار نيز به سرمايه انساني هوشمند براي عرض اندام در دنياي کنوني تبديل شود. طب کار شاخه اي از طب است که به بيماري هاي شغلي و غيرشغلي ناشي از کار در بخش صنعت و معدن مي پردازد اما آنچه که هنوز توجه مسئولان مربوطه را به خوبي به خود جلب نکرده، بيماري هاي شغلي ناشي از کارمندي مثل ديسک کمر و گردن و ناراحت هاي مچ دست، پا و مشکلات چشمي است. کارشناس بهداشت حرفه اي در خصوص بيماري هاي شغلي به خبرنگار ايرنا گفت: تاکنون 32 بيماري شغلي شناسايي شده که بيشتر در بخش صنايع و معادن مشاهده مي_شود.
   'سياوش مهرور' اظهار کرد: 'کري' شغلي(صداي بلند و ناهنجار محيط هاي کاري موجب اين بيماري است)، سيليکوزيس (بيماري هاي حاصل از سيليس بيشتر در معادن)، آزبستوزيس( بيماري هاي حاصل از آزبست در معادن سنگ)، آسم شغلي(منشا گرد و غبار و ذرات مختلف در محيط هاي صنعتي و معدني)، سياه زخم شغلي، سرطان هاي بيني، مسموميت با سرب(پلمبيسم)، تاثيرات اشعه هاي مختلف، ايجاد سرطان هاي مختلف و استرس از جمله شايع ترين اين بيماري هاست. وي گفت: بيماري هاي شغلي به سبب فعاليت کاري فرد شاغل و در اثر عوامل زيان آور محيط کار به وجود مي آيد و تفاوت اين نوع بيماري ها با ساير بيماري هاي ديگر اين است که پيشگيري از بيماري هاي شغلي آسان و مشخص است به همين خاطر آزمايش هاي لازم در اين خصوص انجام و کارت سلامت شاغلان صادر مي شود.
  مسئول واحد بهداشت حرفه اي مهاباد افزود: صاحبان مشاغل فني، کشاورزان، معدن کاران، رانندگان، قاليبافان، زنان خانه دار، افراد و گروه هاي پرخطر و در معرض خطر از جمله گروه هاي هدف غربالگري معاينه هاي شغلي براي پيشگيري زودرس بيماري هاي شغلي و مرتبط با کار هستند.
  مسئول بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشکي اروميه با برشمردن عمده ترين بيماري هاي شغلي در ايران اظهار کرد: کاهش شنوايي، کمر درد، آسم هاي شغلي از جمله عمده ترين بيماري هاي شغلي محيط هاي صنعتي کشور و آذربايجان غربي است. 'فهيمه ذهتابي' گفت: تاکنون بيماري هاي کارمندي و اداري به صورت کامل بررسي نشده و در اولويت نبوده است. وي با بيان اينکه بيماري هاي شغلي قابل پيشگيري است اما درمان اين بيماري ها سخت است يا درمان ندارند، افزود: راهکارهاي کنترل عوامل زيان آور در محيط صنعتي پيش بيني شده که شامل راهکارهاي مهندسي، مديريتي و فردي است.
   ذهتابي بيان کرد: در راهکارهاي مهندسي براي پيشگيري از بيماري هاي شغلي عامل زيان آور حذف يا مانعي براي در امان ماندن فرد ايجاد مي شود.
  وي ادامه داد: در راهکار مديريتي نيز مدت تماس و شدت تماس شاغل از جمله در بيماري هاي 'کري شغلي' کاهش داده شده و در واقع مدت تماس مديريت مي شود.
  وي اضافه کرد: در راهکار فردي براي پيشگيري از بيماري هاي شغلي از روش هاي کنترلي مثل الزام براي استفاده از گوشي، ماسک، دستکش و وسايل ايمني کمک گرفته مي شود که موثرترين پيشگيري از اين نوع بيماري هاست. ذهتابي بيان کرد: در آذربايجان غربي بيش از 28 هزار کارگاه صنفي، توليدي، خدماتي و معادن با بيش از 60 هزار کارگر وجود دارد که خدمات کنترلي و معاينات دوره اي براي آنها انجام مي شود.
   وي با تاکيد بر اينکه وضع بهداشتي و سلامت از وضع اقتصادي تبعيت مي کند، افزود: حدود 6 ساعت زمان مفيد انجام کار است اما برخي کارگران براي تامين هزينه هاي زندگي بيشتر کار مي کنند و سلامتي آنان در معرض خطر قرار مي گيرد.
   وي با تاکيد بر اينکه در شهرها و روستاها مراکز خدمات جامع سلامت خدمات لازم را به کارگران ارائه مي دهد، بيان کرد: در مرکز تخصصي طب کار در اروميه نيز 22 پزشک داراي مجوز معاينات سلامت از معاونت بهداشتي علوم پزشکي، فعاليت مي کنند. مسئول بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشکي اروميه گفت: مجوز معاينات طب کار و صدور کارت سلامت شغلي براي شهرستان هاي اروميه، خوي، مهاباد، سلماس، ماکو، بوکان، سردشت، مياندواب، پيرانشهر و نقده صادر شده است.
  ذهتابي بيان کرد: کارگاه هاي آموزشي در خصوص طب کار و بيماري هاي شغلي به تدريج در شهرستان هاي آذربايجان غربي در حال برگزاري است. امروزه نيروي کار هوشمند با تکيه بر آموزش هاي طب کار مي تواند آسيب هاي ناشي از کار را کاهش دهد و با گنجاندن حرکت هاي ورزشي در برنامه هاي روزانه اش بخشي از کم تحرکي زندگي کنوني را بکاهد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی