در حال بار گذاری
امروز: چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹

گزارش استانی > بافت فرسوده در اروميه در حال افزايش است

گروه گزارش:فرسودگي بافت هاي قديمي و حاشيه اروميه يکي از مهمترين معضل هاي مربوط به فضاي شهري اروميه است.

  گروه گزارش:فرسودگي بافت هاي قديمي و حاشيه اروميه يکي از مهمترين معضل هاي مربوط به فضاي شهري اروميه است.
  با ورود به کوچه هاي قديمي ونگاهي اجمالي به خانه هاي مناطق داراي بافت فرسوده زنگ خطري که بيخ گوش ساکنان اين محلات است و جان هزاران جمعيت ساکت دراين محلات را تهديد مي کند را مي توان با تمام وجود حس کرد. بافت قديمي نشان دهنده فرهنگ شهر است ولي به دليل نبود دسترسي به خدمات شهري همچون بهداشت و آسيب پذيري در برابر زلزله و آتش سوزي يک تهديد به حساب مي آيند.
   طبق گفته شهرداري اروميه بيشتر بافت_هاي فرسوده در منطقه چهار شهر قرار دارند.
  سال هاست طرح بازآفريني شهري در جهت نوسازي و بازسازي بافت هاي فرسوده دراروميه تصويب شده ولي آنگونه که انتظارمي رود عملياتي نشده و ساکنان مناطق بافت هاي فرسوده در انتظار اقدامي اساسي در اين زمينه هستند.
  عباسي يک شهروند اروميه اي که در خانه اي با بافت فرسوده به همراه خانواده زندگي مي کند افزود: کارگر است و توانايي مالي براي تخريب و ساخت مجدد خانه خود را ندارد.
  وي مشکلات مالي را عمده دليل خود و همسايه ها براي عدم بازسازي خانه هايشان عنوان کرد و گفت: دريافت  تسهيلات  بانکي براي نوسازي سخت است و سخت تراز آن باز پرداخت تسهيلات است.
  عباسي اظهار کرد: تاکنون هيچ حمايتي از هيچ نهادي براي بازسازي ونوسازي خانه هاي فرسوده  قديمي دريافت نکرده و اگر حمايتي هم باشد خبر ندارد.محمد زاده يکي ديگر از شهروندان اروميه اي در گفت وگو با ايسنا افزود: اکثر مردم اين منطقه کارگر روزمزد هستند و با اين گراني هاي مصالح ساختماني کسي توانايي مالي براي نوسازي خانه خود ندارد.
  وي اظهارکرد: ساخت خانه نيازمند مجوز است که مجوز هم هرچند مي گويند رايگان است ولي بازهم پول مي گيرند.
  محمد زاده خاطرنشان کرد: اگر دولت وام کم بهره بدهد و شهرداري خودش نيز کمک کند بيشتر مردم اين منطقه مي توانند خانه هاي  بازسازي کنند.حجت الاسلام ذاکر نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي افزود: متاسفانه آذربايجان غربي 3000 هکتار بافت فرسوده و سکونت گاه غير رسمي دارد که يک امر غير قابل قبول براي استان است.
  وي با اشاره به اينکه اروميه جز شهرهايي با بافت فرسوده بالا در استان است، ياد آور شد: متاسفانه با وجود تصويب قوانين و برنامه_هاي کاربردي در جهت نوسازي و بازسازي بافت هاي فرسوده، بجاي کاهش بافت هاي فرسوده و غير رسمي در استان و اروميه همچنان شاهد افزايش اين سکونت گاه ها هستيم.
  نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي اظهار کرد: عدم پيش بيني مهندسي شده ، عدم اجراي  دقيق ساختار مهندسي و عدم توسعه صحيح و اصولي شهر علت اصلي افزايش اين سکونتگاه ها شده است.وي ياد آور شد:  کارساز  نبودن نظارت ها و وجود بده و بستان در  ساخت و ساز  نتيجه اش توسعه خارج از استاندارد معماري و شهري اروميه شده که نگران کننده است.
  حجت الاسلام ذاکر با تاکيد بر اينکه سياست هاي دولت در توسعه شهري و بافت هاي فرسوده بايد تغيير کند، خاطر نشان کرد: اگر دولت به جاي تخصيص بودجه در مسکن ملي به احياي بافت هاي قديمي و فرسوده بودجه تخصيص مي داد شايد وضعيت بهتر مي شد واز توسعه فني شهر نيز جلوگيري مي شد.عليزاده امام زاده عضو شوراي شهر اروميه افزود: اروميه داراي 417 هکتار بافت فرسوده مصوب است.
  وي با اشاره به اينکه طبق قانون وظايف و مسئوليت هايي بر عهده اداره کل راه وشهرسازي، شهرداري، سازمان نظام مهندسي ساختمان براي اجراي آيين نامه هاي مقاوم سازي سازه هاي شهري تدوين شدده گذارده اند، ياد آور شد: در سال هاي اخير و با ضروري شدن مقاوم سازي سازه هاي شهري با نظارت شهرداري و واحد هاي  فني و شهرسازي بر ساخت و سازهاي شهري، آيين نامه هاي اجرايي درخصوص مقاوم سازي سازه هاي شهري به خوبي اجرايي مي شود.
  عليزاده ياد آورشد: براساس ضوابط طرح تفضيلي و ضوابط مصوب بافت فرسوده چنانچه اشخاص حقيقي و حقوقي درخواست تجديد بنا در بافت هاي فرسوده کنند درجهت تشويق آنها مشمول 40درصد مازاد تراکم و عوارض پروانه ساختماني براي مسکوني و 90 درصد براي عوارض تجاري خواهند بود.
  وي با اشاره به اينکه تجميع هرپلاک علاوه بر ضوابط مذکور 10درصد تشويقي و تجميع بيش از 3پلاک نيز شامل 50 درصد مشمول تجاري طبقه همکف مي‌شود، افزود: نوسازي و بازسازي بافت هاي فرسوده در راستاي بهبود منظر شهري ، کاهش خطرهاي ناشي از حوادث طبيعي ، آتش سوزي داراي اهميت است.
  به گزارش  امانت به نقل از ايسنا؛ اهميت نوسازي بافت هاي فرسوده يکي از گام هاي اساسي توسعه هرشهر بوده که نيازمند مشارکت مردم و مسئولين است.
  هرچند پرداخت تسهيلات به ساکنان بافت هاي فرسوده از راهکارهاي اساسي براي ساماندهي اين مناطق است ولي به دليل توانايي مالي پايين ساکنان اين مناطق قدرت باز پرداخت تسهيلات راندارند و همين مانعي براي دريافت تسهيلات و همکاري براي نوسازي شده است.
  مسئولان مربوطه بايد به اين نکته آگاه باشند که اگر اقدامي کارسازو اساسي در ساماندهي بافت هاي فرسوده اروميه انجام نشود در صورت بروز يک حادثه ، فاجعه اي جبران ناپذير رخ خواهد داد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی