در حال بار گذاری
امروز: شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸

گزارش استانی > ايجاد بازارچه‌هاي مرزي جديد موتور محرکه صادرات آذربايجان غربي

گروه اقتصادي:ايجاد بازارچه‌هاي مرزي جديد در نواري که درازاي آن قريب به هزار کيلومتر با سه کشور را در بر مي‌گيرد به عنوان موتور محرکه صادرات آذربايجان غربي خواهد توانست شکوفايي توليد و رونق اقتصادي شمال غرب کشور را در پي بياورد.

  گروه اقتصادي:ايجاد بازارچه‌هاي مرزي جديد در نواري که درازاي آن قريب به هزار کيلومتر با سه کشور را در بر مي‌گيرد به عنوان موتور محرکه صادرات آذربايجان غربي خواهد توانست شکوفايي توليد و رونق اقتصادي شمال غرب کشور را در پي بياورد.
   آذربايجان غربي تنها استاني است که با کشور ترکيه و به واسطه آن با اروپا مرز مشترک دارد و در واقع حلقه اتصال ايران به بازار اتحاديه اروپا مرزهاي همين استان است و از سوي ديگر آذربايجان غربي با جمهوري نخجوان در شمال و کشور عراق در غرب و جنوب خود مرز مشترک دارد.
  در مرزهاي يادشده 9 گمرک و پايانه مرزي وجود دارد که بستر تعاملات اقتصادي و مبادلات بازرگاني را فراهم مي‌سازند که اين ميزان يک‌ششم از کل ظرفيت پايانه مرزي و گمرکي کشور را تشکيل مي‌دهند  اما حجم مبادلات مرزي کشورمان از اين مرز نه مورد رضايت تجار و بازرگانان و نه مورد قبول خود دولت است چراکه اين ظرفيت به نحو مطلوبي مورد استفاده قرار نگرفته است.
  متأسفانه مواردي از قبيل صف طولاني کاميون‌ها که به هفت کيلومتر هم مي‌رسد  رعايت نکردن صف ورود به گمرک توسط رانندگان داخلي و خارجي، نبود امکانات رفاهي اعم از سرويس بهداشتي در طول مسير صف، اخذ عوارض شهرداري و ارائه نکردن امکانات، هزينه بالاي پارکينگ گمرک بازرگان، نبود يک پمپ آزاد در جايگاه سوخت براي تهيه سوخت، نبود ارگان‌هاي کنترلي و انتظامي درمسير صف و درون محوطه گمرک در صورت بروز مشکل، از مشکلات راننده کاميون‌ها در مرز بازرگان است.
   *11ميليارد ريال براي راه اندازي بازار چه مرزي سردشت هزينه مي‌شود
  معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار آذربايجان غربي از راه اندازي بازارچه مرزي کيله سردشت تا سه ماه آينده خبر داده و مي‌گويد: در مرحله نخست بايد تا چند روز آينده جانمايي بازارچه در محل مناسب و حدفاصل 50 متري مرز انجام شود و فعال کردن بازارچه مرزي مدرن از اهداف ما در اين محل است و بايد بلافاصله بعد از جانمايي عمليات تجهيز ساختماني منطقه صورت گيرد.رضا حسيني مي‌افزايد: بعد از تجهيز محل بازارچه اطلاعيه جذب سرمايه گذار براي راه‌اندازي بازارچه صادر مي‌شود تا به زودي راه اندازي شود همچنين بازارچه مرزي تمرچين از وضعيت مناسبي برخوردار نيست بر اساس آخرين تصميم قرار شده بازارچه جديد تمرچين پيرانشهر در زميني به مساحت چهار هزار و 500 مترمربع طراحي و ساخته شود.
  معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار آذربايجان غربي از راه اندازي بازارچه مرزي کيله سردشت تا سه ماه آينده خبر داده و مي‌گويد: در مرحله نخست بايد تا چند روز آينده جانمايي بازارچه در محل مناسب و حدفاصل 50 متري مرز انجام شود و فعال کردن بازارچه مرزي مدرن از اهداف ما در اين محل است و بايد بلافاصله بعد از جانمايي عمليات تجهيز ساختماني منطقه صورت گيرد.
  رضا حسيني مي‌افزايد: بعد از تجهيز محل بازارچه اطلاعيه جذب سرمايه گذار براي راه‌اندازي بازارچه صادر مي‌شود تا به زودي راه‌اندازي شود همچنين بازارچه مرزي تمرچين از وضعيت مناسبي برخوردار نيست بر اساس آخرين تصميم قرار شده بازارچه جديد تمرچين پيرانشهر در زميني به مساحت چهار هزار و 500 مترمربع طراحي و ساخته شود.
  حسيني تصريح مي‌کرد: 11 ميليارد ريال براي راه‌اندازي بازارچه مرزي کيله سردشت تعريف شده است و عمليات تجهيز کارگاه صورت گرفته و بخش گسترش اين محل با مشکل مواجه شده است.
  وي تأکيد مي‌کند: بازارچه‌هاي مرزي ظرفيت مناسبي براي توسعه اقتصادي، تجاري و معيشتي دارند و در خصوص استفاده بهينه از ظرفيت بازارچه‌ها در بخش‌هايي اشکال‌هايي وجود دارد حضور فيزيکي بازارچه‌هاي مرزي در مکان‌هاي تعيين شده لازم است و نبايد اين مکان‌ها حذف شود.
  حسيني تصريح مي‌کرد: 11 ميليارد ريال براي راه‌اندازي بازارچه مرزي کيله سردشت تعريف شده است و عمليات تجهيز کارگاه صورت گرفته و بخش گسترش اين محل با مشکل مواجه شده است.
  *کاهش بار سنگين تردد با تغييرات عمراني در پايانه هاي مرزي
  مديرکل راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي آذربايجان غربي مي‌گويد: روان‌سازي تردد از  پايانه مرزي بازرگان به عنوان مهم‌ترين گذرگاه زميني با کشور ترکيه و دروازه ورود به اروپا بايد تسهيل شود تا شاهد کمترين ميزان انتظار ناوگان حمل‌ونقلي در اين پايانه مرزي باشيم که با اجرايي کردن اين تدابير در مرزهاي استان تا حدودي از ميزان تردد کاسته شده است.
  ارسلان شکري با اشاره به اينکه پايانه مرزي بازرگان همواره در رتبه‌هاي برتر، مهم‌ترين و فعال‌ترين پايانه‌هاي مرزي زميني کشور در زمينه ترانزيت، صادرات و واردات قرار دارد، مي‌افزايد: اين امر از اهميت پايانه مرزي بازرگان حکايت دارد به‌طوري که سال گذشته ورودي بيش از 3 هزار و 200 دستگاه کاميون ترانزيتي حامل کالا و خروج بيش از 18 هزار دستگاه کاميون ترانزيتي حامل کالا از اين پايانه مرزي به ثبت رسيده است.
  وي در اين باره که  اداره کل راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي آذربايجان غربي براي توسعه و بهبود زيرساخت‌ها در پايانه مرزي بازرگان اهتمام ويژه‌اي دارد تصريح مي‌کند: تردد بيش از ده هزار اتوبوس مسافري از اين پايانه مرزي و همچنين صادرات نزديک به دو ميليون تن کالا و واردات بالغ بر يک ميليون تن کالا از مرز بازرگان نشان از جايگاه ويژه آن در اقتصاد و حمل‌ونقل بين‌الملل دارد و به همين دليل تغييرات در حال انجام در سالن تجاري اين پايانه مرزي با هدف تسهيل تردد و راحتي رانندگان مؤيد اين امر است.
  شکري تاکيد مي‌کند: در برخي مقاطع خاص و به دليل کشاورزي بودن آذربايجان_غربي و صادرات محصولات کشاورزان به بسياري از نقاط جهان شاهد ترافيک و صف بندي تعدادي از ناوگان باري در مسير اين مرز هستيم که محدوديت پذيرش و ظرفيت سايت گور بلاغ در طرف مقابل و لزوم پايانه جايگزين بعنوان عوامل اصلي بروز اين مشکل و در نتيجه تشکيل صفوف بوده به طوريکه ظرفيت پيک گوربلاغ 400 تا 450 دستگاه در روز است در حاليکه در مواقع خاص و فصل صادرات نياز به خروج‌ حدود دوبرابر اين تعداد دارد که نياز به توسعه و افزايش ظرفيت از طرف ترکيه است و با بازديدهاي متعدد و حصول اين نتايج برنامه ريزي لازم در جهت تقليل اين صفوف با تدابيري از سمت ايران در دستور کار قرار گرفته است.
  وي مي‌افزايد: طبق هماهنگي‌هاي صورت گرفته در اين سفر، ايجاد 2 مرز جديد بين اين استان و ترکيه در شهرستان‌هاي سلماس و ماکو به صورت کارشناسي بررسي و ايجاد مي‌شود که براي استان ظرفيت مرزي خوبي را فراهم مي‌کند.
  *درمان درد ترافيک گمرکي سرمايه_گذاري بخش خصوصي را مي‌طلبد
  مديرکل راهداري و حمل و نقل جاده اي آذربايجان غربي مي‌گويد: قسمتي از اين موضوع مي‌تواند با مناسب و‌تعديل کردن عوارض متقابل از مرز پلدشت و صنم بلاغي در طرف  جمهوري نخجوان به عنوان مرز جايگزين و‌کمکي حل شود که هم‌ اکنون روزانه 70 تا 100کاميون ترانزيتي و دو جانبه از اين طريق تردد مي‌کنند از طرفي ادارات و ‌نهادهاي متعددي در مرز مستقر هستند ‌که لزوم نهاد راهبر و‌ مديريت واحد در مرزها اساس تسهيل در رفت و ‌آمد و تقليل زمان توقف در پايانه هاي مرزي است.
  وي جداسازي ناوگان يخچالي، مواد غذايي و فاسد شدني از ساير ناوگان در انتظار ترخيص را يکي از راهکارهاي متصور و در حال اجرا براي کاهش صفوف در انتظار ترخيص از پايانه مرزي بازرگان عنوان کرده و مي‌افزايد: تشويق سرمايه گذاران بخش خصوصي براي ساخت مجتمع‌هاي خدماتي و رفاهي در مسير کليه پايانه‌هاي مرزي و اجراي طرح جامع گمرک باهدف تسريع در مديريت جامع نرم افزاري در راستاي کنترل يکپارچه اسناد و ايجاد وحدت رويه به منظور کاهش زمان بررسي اسناد مربوطه نيز از نسخه‌هاي مدنظر براي درمان درد ترافيک و صفوف ناوگان حمل و نقلي است که در برخي بازه‌هاي زماني عود مي‌کند.
  *ايجاد بازارچه هاي مرزي جديد موتور محرکه صادرات
  سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان غربي مي‌گويد: آذربايجان غربي با داشتن 823 کيلومتر مرز آبي و خاکي با 4 کشور اروپايي، آسيايي و با استقرار 5 گمرک در اين استان يکي از درب‌هاي ورود به اروپا است که علاوه بر فعاليت 5 گمرک فعال در زمينه‌هاي صادرات و واردات 6 بازارچه مرزي فعال نيز در اين استان وجود دارد.
  به گزارش امانت به نقل از تسنيم،محمد دهقان مي‌افزايد: فعال سازي بازارچه‌هاي بيشتر و تقويت بازارچه‌هاي موجود مي‌توانند در تأمين کالاهاي مورد نياز کشور نقش بسزايي ايفاء کنند در خصوص صادرات کالاهاي مورد نياز داخلي نيز توليدکنندگان و صادرکنندگان محترم بايد در مرحله اول نيازهاي بازار داخلي را تأمين کنند و مازاد مصرف بازارهاي داخلي را به بازارهاي هدف خود صادر کنند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی