در حال بار گذاری
امروز: چهارشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۹

گزارش استانی > اجاره دادن پياده روها به دستفروشان

گروه اجتماعي: امروزه دستفروشي و سد معبر که به لحاظ قانوني عملي مجرمانه به شمار مي رود، در سايه بي توجهي برخي از مسوولان در اروميه به عرف تبديل شده است و زمزمه هايي از اجاره پياده روها در برخي از خيابان اين شهر از جمله عطايي به گوش مي رسد.

  گروه اجتماعي: امروزه دستفروشي و سد معبر که به لحاظ قانوني عملي مجرمانه به شمار مي رود، در سايه بي توجهي برخي از مسوولان در اروميه به عرف تبديل شده است و زمزمه هايي از اجاره پياده روها در برخي از خيابان اين شهر از جمله عطايي به گوش مي رسد.
  دستفروشي در پياده روهاي اروميه در برخي از موارد عابران را به تردد از خيابان ها وادار کرده و مشکلات ترافيکي و گاه و بيگاه حوادث رانندگي را تشديد کرده است.
   اگرچه سد معبر در اروميه را نبايد تنها در بساط دستفروشان و تصرف پياده روها توسط مغازه داران خلاصه کرد؛ تيرهاي برق، کانکس هاي شهرداري، کافو مخابرات و پارک خودروها، انبار کردن آهن آلات ... نيز بخش قابل توجهي از سد معبر در پياده روهاي اين شهر به شمار مي رود.
   بر اساس توجيه برخي از افراد، برچيدن اين سد از طريق برخوردهاي قهري ممکن نيست و اين امر مهم نيازمند مشارکت همگاني و از جمله دستگاه هاي اجرايي است اما دستفروشي روز به روز و به ويژه در شرايط اقتصادي کنوني رو به گسترش است.
   يکي از مغازه داران خيابان عطايي اروميه که به پارچه فروشي مشغول است، بيان کرد: در امر اجاره پياده روها دست واسطه ها در ميان است و عوامل مقابله با سد معبر نيز با اين واسطه همکاري مي کنند.
  وي که خواست نامش فاش نشود، ادامه داد: فروشندگان به گونه اي در پياده رو بساط کرده اند که عابران پياده مجبور هستند براي رفت و آمد از خيابان عبور کنند؛ به خاطر اين شلوغي برخي از اهالي هيچ وقت براي خريد وسايل و ملزومات زندگي به خيابان عطايي مراجعه نمي کنيم.
   به گفته صاحب يک لباس فروشي در خيابان عطايي، برخي از مغازه داران هم نسبت به اجاره دادن پياده روها اقدام مي کنند و با اين کار محل رفت و آمد عمومي تبديل به يک بازارچه خياباني مي شود.
   وي با اشاره به اينکه چندين بار به مراجع مربوطه مراجعه کرده و پاسخ قانع کننده اي دريافت نکرده است، بيان کرد: وقتي دستفروشي با چندين تن ميوه يا چندين بسته محصول فروشي در پياده رو بساط خود را پهن مي کند، يعني اين محل را به صورت روزانه اجاره کرده است.
   وي اضافه کرد: با گسترش دست فروشي  خريد و فروش مغازه داران هم تحت تاثير قرار گرفته است و مشتريان هم به خاطر شلوغي به خيابان عطايي کمتر مراجعه مي کنند. يکي از مغازه داران خيابان عطايي هم با اشاره به اينکه تجاوز از حريم مغازه به بيرون به علت گسترش روزافزون دستفروشي است، گفت: دستفروشي در پياده روها ما را نيز به استفاده از اين محل براي عرضه کالا واداشته است.
  يک مغازه دار ديگر گفت: هيچ مغازه داري حق ندارد بيش از نيم متر به جلو مغازه تجاوز کند؛ برخي فروشندگان بي توجه با برخورد شديد ماموران روبرو مي شوند اما پس از مدتي دوباره کار خود را تکرار مي_کنند.
   يکي از دستفروشاني که در خيابان عطايي مشغول فروش ميوه بود، گفت: اجاره پياده رو به اين صورت است که مغازه دار جلوي مغازه خود را به صورت روزانه به اشخاص خاصي اجاره مي دهد و ماموران سد معبر نيز با اين افراد کاري ندارند.
   وي ادامه داد: ماموران سد معبر با افرادي که پارتي قوي دارند، سختگيري نمي کنند و اين سخت گيري فقط براي کساني است که رابطه قوي نداشته باشند.
   يکي ديگر از دستفروشاني که در اين راسته مشغول فروش کيف زنانه و لوازم آشپزخانه بود، با اظهار بي اطلاعي از اجاره پياده روها، گفت: ما هيچ اطلاعي از اجاره پياده روها نداريم و فقط در اين محل به صورت دوره اي مشغول کسب درآمد هستيم.
   به گفته يک عابر پياده در خيابان عطايي اروميه، اجاره پياده روها /به نوعي همان سد معبر/ در مرحله اول منظر و بافت شهري را زشت جلوه مي دهد و جذابيت هاي بازار تاريخي اروميه را از بين مي برد و پس از آن مانعي براي تردد به شمار مي رود. يکي ديگر از عابران پياده در حال عبور از پياده رو نيز افزود: نبود اشتغال مناسب موجب گسترش بساط دستفروشان شده اما همه سدمعبر را نمي توان در دستفروشي خلاصه کرد زيرا برخي مغازه دارها به محل رفت و آمد عابران پياده تجاوز مي کنند.
  يک بانوي اروميه اي با اشاره به اينکه در پياده روها جايي براي تردد با کالسکه کودک باقي نمانده است، ادامه داد: استرس و ترس از برخورد با وسايل نقليه پيامد دست فروشي در پياده روهاست و مسوولان بايد با اين پديده مقابله کنند.
  رييس شوراي اسلامي شهر اروميه با تاکيد بر اينکه معابر عمومي جزو حقوق شهروندان است، گفت: اجاره دادن مقابل مغازه ها به دست فروشان غيرقانوني بوده و براي جلوگيري از اين حرکت غيرقانوني مکاتبه شده است.
  محمدرضا عليزاده امام زاده ادامه داد: پياده رو متعلق به مردم است و افراد سودجو تحت هر عنواني نمي توانند حق مردم را در اين رابطه ضايع کنند.
   به گزارش امانت به نقل ازايرنا، بساط دستفروشي در پياده روهاي اروميه روز و شب نمي شناسد و فضاي زير پل هاي روگذر داخل شهر نيز به محلي براي پهن بساط دستفروشان در شباهنگام تبديل شده است.
  سامانه ارتباطي 137 و پيامکي 1000441137 براي دريافت انتقادها و مشکلات شهروندان اروميه اي فعال است و ماموران شهرداري در صورت دريافت شکايت در اسرع وقت به آن رسيدگي مي_کنند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی